ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

പരിചയ സമ്പന്നർ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ രോഗികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സാധാരണ ഉത്തേജനം, സാധാരണയായി രോഗനിർണയം ചെയ്യുന്ന മസ്കുലോസ്ക്ലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് പരിക്കേറ്റു, സാധാരണയായി ആളുകൾ കൂട്ടിക്കലർത്തിയ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഇന്ന് നാം വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.

ഉളുക്ക് സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്ന് വഴികൾ നോക്കാം.

1. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും ചുഴറ്റുപോകുന്നു.

അതനുസരിച്ച് നഴ്സസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർട്ട്റിറ്റ്സ് ആൻഡ് മസ്കുലസ്ക്ലെറ്റൽ ആൻഡ് സ്കിൻ ഡിസീസസ് (എൻഐഎച്ച്) ഒരു ഉളുക്കുൽ സംയുക്ത സ്ഥിരത നൽകുന്ന ഒരു കഴുത്തിരുന്നു. ഒരു പേശി ഒരു പേശി നീക്കി പ്രദേശത്ത് ഒരു പേശി അല്ലെങ്കിൽ തളികയുടെ ഒരു നീട്ടലോ കീറിയോ ആണ്.

2. പല ഉളുക്കായും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ & ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ മറഞ്ഞുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മന്ദഗതിയിലാക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഉളുക്ക് സംഭവിക്കും, കാരണം പ്രസ്ഥാനം ഒരു കുഴപ്പകരമായ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സംയുക്തബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും, അത് മൂടുപടം പൊട്ടിവീഴുകയോ കീറിമുറിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. കാൽമുട്ടുകൾ പതാക, താഴേക്ക് വീഴുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹിമക്കട്ടയിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉളുക്കിനോക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളുമാണ്.

മിക്കപ്പോഴും അമിതഭേദനമോ ട്രോമയോ, ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രസ്ഥാനവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാകുന്നു. വളരെ ഭാരമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്, വളരെ വ്യായാമമായ ഒരു വ്യായാമത്തിലേക്കാണ് ചാടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കായിക അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ ആവർത്തന ചലനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന വഴികളാണ്.

ഉളുക്ക് എന്നിവയാണ്3. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ & ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശരീരത്തിൻറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ പൊതുവായി ബാധിക്കുന്നു.

ശരീരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉളുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പരിക്കുമ്പോഴോ, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ ഉളുക്ക് സംഭവിക്കും. അതനുസരിച്ച് യുഎസ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിൻ, ഓരോ വർഷവും കണക്കിന് ചകിരിനക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വെറും 145 മില്ല്യൺ ആണ്.

അങ്കിൾ, മഴു, മുട്ടുകൾ, വിരലുകൾ എന്നിവ മിക്കപ്പോഴും ഉളുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുമാണ്. നേരെമറിച്ച്, പിൻഭാഗത്ത്, തോളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാംസ്റ്ററിങ്ങിന് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ അമിതഭേദം അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ചലനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഉളുക്കിന്റെയും ഉളുക്കായും വ്യത്യസ്ത മുറിവുകൾ ആണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ചില സാമ്യതകൾ ഉണ്ട്. ആളുകൾക്ക് അവരെ കലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്.

ചില ഉളുക്കിനുണ്ടാകുന്ന ചില ഉളുക്കിയ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചറിയാം.

ഇരുവരും സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളാണുള്ളത്. മുറിവുകളുള്ള വേദന, വീക്കം, പരിമിത പ്രസ്ഥാനം എന്നിവയിൽ പരിക്കേറ്റുണ്ടാകാം. മുറിവിന്റെ തീവ്രതയനുസരിച്ച് ഈ വേദന മിതത്വമോ തീവ്രമോ ആകാം. ഉളുക്ക്, വിശ്രമം, എലവേഷൻ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് ഉളുക്ക് സംഭവിക്കും.

അവർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വരും. ഏറ്റവും രോഗനിർണ്ണയം, ഉളുക്ക് എന്നിവ സമയം അവരുടെ സൌഖ്യമാക്കുകയും, എന്നാൽ ഒരു ഗുരുതരമായ ശസ്ത്രക്രിയ നന്നാക്കാൻ ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായിരുന്നു. രണ്ടു പരിക്കുകളോടെയും, ഒരു വ്യക്തിക്ക് കടുത്ത വേദനയും തിണർപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇരുചക്രചികിത്സാ പരിരക്ഷയിൽ നിന്നു രണ്ടുംകൂടി ഗുണമുണ്ടാകാം. ശസ്ത്രക്രിയാവിദഗ്ധർക്ക് കഴുത്തിലും വിരലിലും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ചിപ്പിപ്പു നടപ്പാതയോ ഉളുക്ക് സംഭവിച്ചോ ഉളുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

രണ്ട് ഉളുക്കിനും ഉളുക്കിനുമുള്ള ഒരു ചിരപ്രകൃത കരകൌശലം രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ. ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള ചികിത്സകൾ പരിക്കേറ്റ പ്രദേശത്തെ സൗഖ്യമാക്കുകയും, ഭാവിയിൽ പരിക്കേറ്റതിന്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ പരുക്കേറ്റ പ്രദേശങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ തരം പരിക്കുകൾ വ്യക്തികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നോ, അത്ലറ്റുകളുടെയോ സാധാരണക്കാർക്ക് യാർഡ് ചെയ്ത ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോ വേണ്ടിയാണെന്നതും പ്രശ്നമല്ല. ഉളുക്കിൽ നിന്നും ഉളുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയായി നീട്ടി, മസ്തിഷ്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അധികഭാരം ഒഴിവാക്കുക. ഉളുക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായി നടപ്പാതകളും പാറ്റേണുകളും നീക്കം ചെയ്യുക. ഉളുക്കിന്റെ അപകടസാദ്ധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് പെട്ടെന്നുള്ള ചലന ചലനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.

വാഷിംഗ്ടൺ ചെറിലാഡെർ ടോക്സ്

നിങ്ങൾ ഒരു കൂടെ അവസാനിച്ചു എങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉളുക്ക്ഞങ്ങളെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷനായി ബന്ധപ്പെടുക. ഉളുക്കുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നിവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സമഗ്രമായ അനുഭവമാണ്.

ഈ ലേഖനം വഴി പകർപ്പവകാശ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ബ്ലോഗിങ്ങ് ചിറോസ് LLC ബ്ലോഗിങ്ങ് ചിറോസ് എന്ന മുൻ രേഖാമൂലമുള്ള മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യമായി പരിഗണിക്കാതെ, അച്ചടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്ക് മീഡിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പകർപ്പുകളോ പകർപ്പുകളോ പകർത്താനോ പകർപ്പെടുക്കാനോ പാടില്ല.