വഞ്ചന മോണിറ്ററിംഗ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

എൽബോ വേദനയ്ക്കുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ

എൽബോ വേദനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ - എൽ പാസോ ക്ലിപ്പിക്റ്റർ

മുൾച്ചെടിയുടെ മുകൾഭാഗം, അപ്പുറത്തുമുള്ള ഭീമാകാരത്തിന്റെ അവസാനവും മുൽമുടിയിലെ ഉൽനയുടെയും ആരത്തിന്റെയും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മുനമ്പാണ്. മുത്തുച്ചിപ്പി വിരിയുന്നതും കൈത്തണ്ട മുനക്കോടും കൈത്തണ്ടയോടു കൂടിയതോ ആയ ചലിപ്പിക്കലിനുപയോഗിക്കുന്ന മോഹങ്ങൾ മുല്ലപെരിയാർ അനുവദിക്കുന്നു. പല പേശികൾക്കും ഉത്ഭവം, ഉത്തേജനം എന്നിവയാണ് മുഷിഞ്ഞത്. മുടി വേദനയ്ക്ക് XENX സാധാരണ കാരണങ്ങൾ താഴെ. (...

WordPress- ൽ കാണുക