ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ജോലി സ്ഥലത്തെ കാര്യക്ഷമതയും. വേദനയനുഭവിക്കുന്ന ജോലി കൂടുതലാണെങ്കിൽ, സാധാരണയായി ഒരു സാധാരണ ഓഫീസ് ചെയേർ അല്ലെങ്കിൽ കനത്ത ഉയർച്ച തുടങ്ങിയവ. പഠനത്തിന്റെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ഇത് തൊഴിലാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് - വേദനയെയും പരിക്കേറ്റവരെയും തടയാൻ സഹായിക്കുകയും ആരോഗ്യകരമായ പുറം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജോലിയിൽ ഒരു പരിസ്ഥിതി പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു പ്രത്യേക തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലി, അത് ജോലി വിവരണം, ആവശ്യമുള്ള ചുമതലകൾ, ജീവനക്കാരുടെ ഭൌതിക നിർമ്മാണം എന്നിവ നിർവ്വഹിക്കുക എന്നതാണ്.

  • യാദൃശ്ചികതയല്ലാത്ത പരിക്കുകൾ, വേദനയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങളുടെയും ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വേദന. ഇത് ഒരു കസേരയിലിരുന്ന് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനത്ത് വളരെ ദൈർഘ്യമുള്ള നിലയിലോ നിൽക്കും.
  • അപ്രതീക്ഷിത പരിപാടി ചുമതലയിൽ പരിക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അപകടസാധ്യതയുണ്ടാകുന്നു. അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതു പോലെ മാറുന്ന ഒരു ലോഡ്, താഴോട്ട്, സ്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാബിനറ്റ് വാതിലിലോ സ്ലിപ്പിലോ ഒരു തടി അടിക്കുന്നത് സാധാരണ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഈ മുറിവുകൾ മറ്റ് സന്ധികൾ, പിൻഭാഗം, കഴുത്ത്, കഴുത്ത് ടിഷ്യു എന്നിവയുടെ പിൻവലിക്കലിനു കാരണമാകും.

ശാരീരിക ആവശ്യകത ആവശ്യമുള്ള തൊഴിലുകൾ (നഴ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോലുള്ളവ) ശാരീരികവും അപകടപരവുമായ നട്ടെല്ലിന് സാധ്യതയുള്ള ഗുരുതരമായ അപകടസാധ്യതയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിരവധി ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്, കാരണം രോഗികൾ ഭാരം, ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അവസ്ഥ എന്നിവയാണ്. പലപ്പോഴും, രോഗികൾക്ക് ഒരു കസേരയിൽ നിന്നും കാൽനടയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് വേണ്ടത്. സമാനമായി, ഒരു കുടുങ്ങിയ വ്യക്തിയെ മോചിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനോ ആവശ്യമായ ശാരീരിക പരിശ്രമം അനിവാര്യമാണ്. സമാന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്ന നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു, അവിടെ ചുമതലകളുടെ സ്ഥിരത ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്.

ഓഫീസ് ചെയർ ബാക്ക് ഗണ്ണുകൾ

എർഗണോമിക്സ് ജോലി മുറിയിലെ ഓഫീസ് ചെയർ എൽ പാസോ ടിക്സ്ഒരു ഓഫീസർ ചെയത സമയത്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെപ്പോലെ ദിവസം മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും അപകടമില്ലാത്തതും നട്ടെല്ലായതുമായ പരിക്കുകൾക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓഫീസ് എർഗണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എർഗണോമിക്സ്, ഒരു ഓഫീസ് ചെയറിൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ, കുറഞ്ഞ വേദന, കഴുത്ത് സമ്മർദം, ലെഗ് വേദന തുടങ്ങിയ കാർപൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം പോലുള്ള അപകട സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഓഫീസ് ചെയർ: ബാക്ക് വേദന കുറയ്ക്കാൻ എഗോളമോമിക്സ്?

ഈ ഗൈഡ് പല ജോലികൾക്കും തൊഴിൽ പരിതസ്ഥിതിയിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എർഗണോമിക് ആശയങ്ങൾ, മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണം, മാന്യമായ ബോഡി മെക്കാനിക്സ് (ബയോമെക്കാനിക്സ്) എന്നിവയുടെ സംഗ്രഹം സംഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധേയമായി, ശാരീരികവും ശാരീരികവും ശാരീരികവും ശാരീരികവും നിലനില്ക്കുന്നതും പരിക്കേറ്റു തടയുന്നതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

ചില അടിസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധർ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് വേദനയോ പരിക്കേറ്റോ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം.

  • ഒരു പ്രത്യേക തൊഴിൽ പരിതസ്ഥിതിയിൽ, സേനാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള സമയം, ബയോമെക്കാനിക്സ് (ഒരു ഓഫീസ് ചെയറിൽ മനുഷ്യ നീക്കങ്ങളും വിദഗ്ധസമുദ്രവും നിർവചിക്കുന്ന) എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു തൊഴിൽ വിവരണം വികസിപ്പിക്കുക.
  • മസ്തിഷ്കം, അസ്ഥികൾ, അസ്ഥികൾ, സന്ധികൾ എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞ സമ്മർദവുണ്ടാകും.
  • ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള അധിക മെക്കാനിക്കൽ സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ശരിയായ ബോഡി ബലതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • ഫിറ്റ്നസ്, ഫ്ലെക്സിബിൾ നിലനിർത്തുക, ശക്തിയുടെ കരുതൽ ഉണ്ടാക്കുക.

മോശം അവസ്ഥയും അപകടസാധ്യതയും തിരിച്ചറിയുക

എർഗണോമിക്സ് ജോലി മുറിയിലെ ഓഫീസ് എൽ പാസോ ടിക്സ്പിൻവലിക്കലുകളെ നയിക്കുന്ന പല അപകടകരവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് താഴെ പറയുന്ന നാല് അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിവാക്കാം:

സുദീർഘമായ സ്റ്റാറ്റിക് അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള മൃതദേഹം ഏകദേശം ഒരു മിനിട്ടിനകം തങ്ങി നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു സിനിമാ തീയറ്ററിൽ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നു ഓഫീസ് കസേര, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമാനം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുശേഷം അസുഖകരമായതായി മാറുന്നു. ഒരു അസംബ്ലി ലൈനിൽ ഒരു നിലയിലെത്തുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. അതേ സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നത് മൃദുവായ ടിഷ്യൂകൾ (പേശികൾ, കട്ടിലുകൾ, പിൻഭാഗത്തുള്ള താലികൾ) ലെ ഇലാസ്തികത ക്രമേണ കുറയ്ക്കുന്നു. സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുകയും അസ്വസ്ഥത / അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ് അസ്വസ്ഥത കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.

പ്രതിവിധി ലളിതമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കസേരയിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരിയിൽ നിൽക്കുന്നോ എന്നിരിക്കട്ടെ, പലപ്പോഴും സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റുക. നീങ്ങുക. നിൽക്കൂ, ഇരിക്കുക, ഇരിക്കുക, നടക്കുക, നടക്കുക. സ്റ്റാൻഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, അൽപം മിനിറ്റ് മാത്രം മതി ചിലപ്പോൾ.

പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള നീട്ടൽ അവസാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ചലനങ്ങളോ വരെയാകുമ്പോൾ, കോണാകൃതിയിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സന്ധികൾ ദ്രവീകരിക്കുന്നു. ഒരു ഓഫീസ് ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ചലനം ആവശ്യമുള്ള തൊഴിലുകൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും. തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയെടുക്കൽ, ലോഡ് ഭാരം കുറയ്ക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബലപ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തി ഉപയോഗിക്കൽ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അതുവഴി പരുക്കേറ്റ പരിക്കുകളേതുമായിരിക്കാം.

കനത്ത ലോഡുകൾ കൂടുതൽ അപകടസാധ്യത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉചിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ വസ്തുക്കൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സഹായം ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്.

ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷീണംജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നോ അശ്രോഷത്തിൽ നിന്നോ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ വികർഷിക്കാൻ കഴിയും. ഒരാൾ അമിതമായി വലിച്ചുതാഴ്ത്തുന്നതോ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതോ ആണെങ്കിൽ, ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതോ വേഗമേറിയതോ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം.

എർഗണോമിക്സ് ജോലി മുറിയിലെ ഓഫീസ് ചെയർ എൽ പാസോ ടിക്സ്ബ്യൂട്ടിലെ ഈ എർഗണോണിക് ചട്ടങ്ങൾ തൊഴിലാളിയെയും അവരുടെ പുറകിലെയും സഹായിക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം, ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു നിലനിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിയാകാനോ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തിരികെ പരിക്കേറ്റ.