വഞ്ചന മോണിറ്ററിംഗ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

പല്ലുകൾ പേശികളിലേക്ക് അസ്ഥികൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായ മൃദു ടിഷ്യുവാണ്. കാൽനക്ഷത്ര സ്ഫുടം ഈ തക്കാളിയിൽ ഒരു കാലിൽ നേർത്ത മുൻപിൽ കാണപ്പെടുന്ന പേശികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എ തവിട് രോമങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ഗുണത്തെ ബാധിക്കും.

ഒരു തണ്ടാൽ തകരാറുണ്ടാകുന്ന മുറിവ് ഒരു ദുർബലപ്പെടുത്തൽ പരിക്ക് ആയിരിക്കാം, സാധാരണയായി മുത്തുചീട്ടിൽ പ്രവർത്തനം പുനരധിവാസത്തിന് പുനരധിവാസവും ശസ്ത്രക്രിയാ സംവിധാനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിക്കുകൾ അപൂർവ്വമാണ്. സ്പോർട്സ് ചാട്ടം നടത്തുന്നത് സ്പോർട്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വഴിയാണ്.

Quadriceps Tendon Rupture വിവരണം

നാലു quadriceps പേശികൾ ഒന്നിച്ച് kneecap, അല്ലെങ്കിൽ patella, മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് ക്വാഡ്രൈപ്സ് തകരാർ സൃഷ്ടിക്കും. ക്വാഡ്രൈപ്സ് ഡിസസൺ ഗുരുകുലത്തിലെ പേശികളിലേക്ക് ചേരുന്നു. Patella ടെൻടൺ മുഖമുദ്ര, shinbone, അല്ലെങ്കിൽ ടിബിയയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം, ക്വാഡ്രൈപ്സ് പേശികൾ, ക്വാഡ്രൈപ്സ് ഡിസണൻ, പേറ്റെല്ലാർ ഡിസൻ എന്നിവ മുതലിനു നേരെയാക്കുക.

ഒരു തണ്ടാൽ താലൺ വിഭജനം ഭാഗികമായി അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയായിരിക്കാം. പല ഭാഗിക കണ്ണുനീർ പൂർണ്ണമായും മൃദുവായ ടിഷ്യുകളെ തടസപ്പെടുത്താറില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പൂർണ്ണമായ കണ്ണീർ മൃദുവായ ടിഷ്യുകളെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കും. ക്വഡ്രൈപ്സ് ഡിസണൻ പൂർണമായും പിളർന്ന് വന്നാൽ പേശികൾ മുട്ടക്കോടുകൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖമുയർത്തിയോ ചേർന്നിട്ടില്ല. തത്ഫലമായി, ക്വഡ്രൈപ്സ് പേശികൾ കരാർ വരുമ്പോൾ മുട്ടുകുത്തുന്നതിന് കഴിയുന്നില്ല.

Quadriceps Tendon Rupture കാരണങ്ങൾ

പാദം വളർന്ന് കാൽ മുട്ട വളരുന്ന കാൽമുടക്കിനു മുകളിലുള്ള ലോഡ് ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു തണ്ടാൽ തക്കാളി വിള്ളൽ പതിവായി സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഇണക്കമില്ലാത്ത ജമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, മൃദുവായ ടിഷ്യുകളെ വഹിക്കാനുള്ള ശക്തി അധികമൊന്നുമില്ല, ഒരു ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ കണ്ണുനീർ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കണ്ണുനീർ വീഴുന്നതും, കാൽമുട്ടുകൾക്ക് നേരിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, മുറിവേറ്റൽ, മുറിവുകൾ എന്നിവയും.

ഒരു ദുർബലമായ തഴുകൽ തടി കൂടുതലായതാണ്. ക്വഡ്രൈപ്സ് ടെൻഡെനിറ്റിസ്, ക്വഡ്രൈപ്സ് ടെൻഡണിലെ വീക്കം, ക്വാഡ്രൈപ്സ് ടെൻനിനിറ്റിസ് (ടെൻസിറ്റിസ്) എന്നിങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളും സ്റ്റെബാൻ ബലഹീനതയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയേക്കാം. ജേബിളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അത്ലറ്റുകളിലെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ സ്പോർട്സ് പരിക്കുകളിലൊന്നാണ് ക്വാഡ്രൈപ്സ് ടെൻഡിനിറ്റിസ്.

രോഗബാധിതരായ മൃദുവായ ടിഷ്യുകൾ രോഗബാധയുള്ളവയ്ക്കും മുട്ടകൾക്കും രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുത്തും. കോർട്ടികോസ്റ്റീറോയിഡുകളും ചില ആൻറിബയോട്ടിക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തണ്ടാൽ തകരാർ തകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബലഹീനതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദീർഘ കാലത്തേക്കുള്ള അമിപൊളൈസേഷൻ, ക്വാഡ്രൈപ്സ് ടെൻഡറുകളിലെ ശക്തി കുറയ്ക്കും. അവസാനമായി, തളർന്നു വീഴുന്ന തകരാറുകൾക്കും / അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുമുള്ള തണ്ടാൽ തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം.

Quadriceps Tendon Rupture ലക്ഷണങ്ങൾ

ഒരു പോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കീറുന്ന തോന്നൽ ഒരു ക്വാഡ്രൈപ്സ് താലൈൻ വിള്ളലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. മുത്തുച്ചിപ്പി വിഴുങ്ങൽ, വീക്കം എന്നിവയിലൂടെയുള്ള വേദന വ്യക്തിയുടെ മുട്ടു മടക്കിത്തരാൻ കഴിയുകയില്ല. തന്മാത്രയുടെ തനാളിത്തറയുടെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ:

  • ബാധിത സൈറ്റിന്റെ മുട്ടക്കോടുകൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖമുദ്രയോ ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇന്റന്റേഷൻ
  • ശ്വാസോച്ഛ്വാസം
  • ആർദ്രത
  • മരപ്പലങ്ങൽ
  • മുത്തുച്ചിപ്പി അഥവാ കീടനാശിനി അടങ്ങിയതോ വൃത്തിയാക്കുന്നതോ ആയ തക്കാളി
  • മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നടക്കുന്നു

Quadriceps Tendon Rupture Evaluation

രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെയും മെഡിക്കൽ ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് ആദ്യം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്വാഡ്രൈപ്സ് ഡിസിയോൺ റിഫ്റ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആരോഗ്യപരിപാലന പ്രൊഫഷണൽ വിലയിരുത്തുന്നു. രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെയും മെഡിക്കൽ ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ മുക്കുവിനെ വിശദമായി വിലയിരുത്തുന്നു.

രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ആരോഗ്യപരിപാലന പ്രൊഫഷണൽ അതിനെ എത്രത്തോളം വ്യാപിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ നേരായ കഴിയും, മുട്ടുകുത്തി. മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ ഈ മേഖലയെ ദുർബലപ്പെടുത്താമെങ്കിലും, ഒരു തന്മാത്രയുടെ തണ്ടെൻ വിഭ്രാന്തി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ്.

ഒരു ക്വാഡ്രൈപ്സ് താലൺ റിഫ്റ്റർ ഡയഗ്നോസിസ് പരിശോധിക്കാൻ ഡോക്ടർ ചില ഇമേജിംഗ് ടെസ്റ്റുകളെ ഓർഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ്-റേ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക റിസോണൻസ് ഇമേജിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എംആർഐ സ്കാൻ. ക്വഡ്രൈപ്സ് താലൈൻ വിള്ളൽ ഒരിക്കൽ മുത്തുപിടിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുക്കുക. കാൽമുട്ടിന്റെ എക്സ്-റേ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാകും.

പൂർണ്ണമായ കണ്ണീരോ എക്സ്-രശ്മി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയാം. എം.ആർ.ഐക്ക് സ്ഫടികത്തിന്റെ അളവ് കൂടി കാണിക്കാം. കാലാകാലങ്ങളിൽ, ഒരു എംആർഐയും സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു പരിക്ക് ഒഴിവാക്കും. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇമേജിംഗ് സഹായകരമാണ്.

ഡോ ജിമനെസ് വൈറ്റ് കോട്ട്

കാൽമുട്ട് താലിക്കുകയാണ് മുട്ടപ്പച്ചുകളിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്ന വലിയ താലികെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ മുടി നീട്ടാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. ക്വാഡ്രൈപ്സ് തസ്റ്റെൻ ശക്തമായ, നാരുകളുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിലും, അത് അതിശക്തമായ ബലപ്രയോഗം നേരിടാൻ കഴിയും, സ്പോർട്സ് മുറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു തണ്ടൽ താലൈൻ വിള്ളലിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. രോഗിയുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ ബാധിക്കുന്ന തകരാറൊപ്പുള്ള തകരാറുകൾ, ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്

Quadriceps Tendon Rupture ചികിത്സ

നോൺ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്

ഭാഗിക കണ്ണീരുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ശസ്ത്രക്രീയയില്ലാത്ത ചികിത്സാ സമീപനങ്ങളോട് നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്നു. കാൽമുട്ട് സ്റ്റിറോക്ക് സൌഖ്യം അനുവദിക്കുന്നതിന് മുക്ക് ഇമ്മൊലൈസൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഡോക്ടർ രോഗിയെ ഉപദേശിക്കും. കാൽ മുറികളിൽ നിന്ന് ഭാരം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. മുത്തു ഇബ്ബോറോസൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേസ് 3 മുതൽ XNUM മാസങ്ങൾ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രാരംഭ വേദന, വീക്കം, വീക്കം എന്നിവ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ചിരസ്ഥാവബോധം, ശാരീരിക തെറാപ്പി തുടങ്ങിയ പകര ചികിത്സകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. സുഷുപ്രോഗ്രാമിക് അല്ലെങ്കിൽ ചിറപ്രകൃതിയുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ, നട്ടെല്ലുള്ള ക്രമപ്പെടുത്തലുകളും മാനുവൽ കൈകടത്തലുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, സ്പിൻ തകരാറുകൾ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ subluxations, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ, കൈറോപ്രാക്റ്റിക് കെയർ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിക്ക് ജീവിതശൈലി പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും, വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കാൻ ശാരീരിക പ്രവർത്തനവും വ്യായാമ പരിപാടികളും ഉൾപ്പെടെ. ശക്തി, വഴക്കം, ചലനശേഷി എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വിവിധ രോഗങ്ങളും വ്യായാമങ്ങളും രോഗികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാം. ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രൊഫഷണൽ അത് തിരികെ കളിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമ്പോൾ നിർണ്ണയിക്കും.

സർജിക്കൽ ചികിത്സ

പൂർണ്ണ കണ്ണുനീർകൊണ്ട അനേകം വ്യക്തികൾ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്ന ഒരു തണ്ടിന്റെ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. രോഗിയുടെ പ്രായം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രവർത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും സർജിക്കൽ ഇടപെടലുകൾ. തണ്ടുകളിക്ക് തക്കാളി വിള്ളലുകൾക്കുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ മുത്തുക്കുടിയിലേക്കോ മരപ്പച്ചവടത്തിലേക്കോ വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയ പ്രാദേശിക വെന്റൈറ്റിസ് അനസ്തീറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ അനസ്തീറ്റിക് ആണ്.

സ്റ്റെയിനുകളെ വീണ്ടും ചേർക്കുന്നതിന്, പാദരക്ഷകൾ തളികയിൽ ഇടുക, തുടർന്ന് മുട്ടക്കുടത്തിൽ തുളച്ചു കയറുക. മുട്ടകളുടെ അടിവയറിലാണ് തുണിക്കുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുത്തുപിടിപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖചിത്രത്തിലോ ഉള്ള ഉറ്റബന്ധത്തെ കണ്ടെത്താൻ ഡോക്ടർമാർ ഈ കുഴപ്പങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇത് മുത്തുപിടിപ്പിച്ച സ്ഥലത്തെ മുറിപ്പാടുകൾക്കും മുട്ടക്കോപ്പിനേക്കാളും വളരെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായി ഉറപ്പാക്കും.

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം മുത്തു ഇബ്ബോറോസൈസർ, ബ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീണ്ട കാൽപ്പാദം ഉപയോഗിക്കാം. അടിവയറ്റിലെ ഭാരം വെയ്ക്കാൻ രോഗിയെ അനുവദിച്ചേക്കാം. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വ്യായാമവും വ്യായാമവും ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ പുനരധിവാസ പരിപാടിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു.

ഇത് ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയ ചികിത്സക്കും ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിക്കും വേണ്ട കൃത്യമായ ടൈംലൈൻ വ്യക്തിഗതമായി വ്യക്തിഗതമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. രോഗിയുടെ പുനരധിവാസ പരിപാടികൾ കണ്ണീർ, ശസ്ത്രക്രിയ, വൈദ്യചികിത്നം, മറ്റ് ആവശ്യകതകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.

തീരുമാനം

രോഗിയുടെ ഭൂരിഭാഗം രോഗികളും തഴന്ന തണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുശേഷം അവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. വ്യക്തിയുടെ മടങ്ങിവരവ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലിലൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിതറായും അസാധാരണമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ, ഡോക്ടർ ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

പച്ച കോൾ ഇപ്പോൾ ബട്ടൺ എച്ച് .png

അധിക വിഷയം ചർച്ച: സർജറി കൂടാതെ മുടി വേദന ഒഴിവാക്കുക

മുട്ട് വേദന എന്നത് മുട്ട് മുറിവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ പലതരം മുനകളുള്ള മരുന്നുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ. നാല് അസ്ഥികൾ, നാല് കട്ടകൾ, വിവിധ തടിപ്പുകൾ, രണ്ട് മാനിക്സി, മലാശീലം എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്ന് മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ സന്ധികളിൽ ഒന്നാണ് മുട്ട്. അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മുട്ടുകുട്ടിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങൾ patellar subluxation, patellar tendinitis അല്ലെങ്കിൽ jumper ന്റെ മുട്ടുകുട്ടി, Osgood-Schlatter രോഗം എന്നിവയാണ്. മുപ്പതു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ മുക്കി വേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മുട്ടുവേദനയും കുട്ടികളിലും കൗമാരത്തിലും ഉണ്ടാകാം. മുയൽ വേദന RICE രീതികൾക്കുശേഷം വീട്ടിൽ ചികിത്സിക്കാം, എങ്കിലും, കഠിനമായ മുട്ടു പരിക്കുകൾ അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം ഉൾപ്പെടെ അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

കാർട്ടൂൺ പേപ്പർ ബോയുടെ ബ്ലോഗ് ചിത്രം

EXTRA EXTRA | സുപ്രധാന വിഷയം: എൽ പാസോ, ടിഎക്സ് ചിക്കൻകോർട്ടർ ശുപാർശ ചെയ്തു