വഞ്ചന മോണിറ്ററിംഗ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൈറോപ്രാക്റ്റിക് വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി, വേദന തുടച്ചുനീക്കുന്നതിനും ചലനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട്. എങ്കിലും, ചില സന്ദേഹവാദികൾ വേദനയും മാനേജ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ വേണം, പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്നു. കൈറോപ്രാക്റ്റിക് രോഗികളുടെ തെളിവുകൾ മഹത്തരമാണെങ്കിലും, ചില്ലറയല്ലാത്ത, ഹാർഡ് വസ്തുതകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഇത് - ചിയോപ്രക്റ്റീവ് പരിചരണത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ, വേദന ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി എന്നിവയും.

ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ഓഫ് എലസ്വേയ്സ്സ് ഓഫ് ചിറപ്രാത്രിക്ക് കെയർ ഫോർ വേൾ മാനേജ്മെന്റ്.

അവലോകനം, ഓഗസ്റ്റ് XXIX ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, വ്യായാമം തെറാപ്പി, ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി, വൈദ്യസഹായം എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് റാൻഡം നിയന്ത്രിത പരിശോധനകളും മൂന്ന് പൂർണ്ണ സാമ്പത്തിക അവലോകനവും പരിശോധിച്ചു. ഈ മൂന്നു രോഗങ്ങളെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കണം, വേദനയും മാനസികവുമാണ്.

ശാരീരിക തെറാപ്പി പോലെ, കൈറോപ്രാക്റ്റിക് കെയർ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് "മിതമായ തെളിവുകൾ" കണ്ടെത്തി. മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ തെളിവുകൾ പരിമിതമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോഴും കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നൽകി.

പരമ്പരാഗത ചികിത്സകൾ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്.

ദി കോംപ്ലിമെന്ററി ഇൻടഗ്രേററീവ് ഹെൽത്ത് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ കൈറോപ്രാക്റ്റിക് കെയർ സംബന്ധിച്ച നിരവധി ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളും അവലോകനങ്ങളും പഠിച്ചു. ചില വേദന കുറയ്ക്കൽ ഇടപെടലുകളെ പോലെ തന്നെ ചിരസ്ഥരാശി ചിലപ്പോൾ ഫലപ്രദമായി കാണപ്പെട്ടു.

ശസ്ത്രക്രിയകൾ, ശാരീരികം ചികിത്സകൾ, ദോഷകരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉള്ള മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ശസ്ത്രക്രീയ രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ വേദനയനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പഠനം നടത്തിയത്, സിറോപ്രാക്റ്റിക്കല് ​​കെയർ 18 മാസം വരെ കൂടുതലുള്ള പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ പരിശ്രമങ്ങളേക്കാളും ഫലപ്രദമാണ്.

ചിരപരിപാടിക്ക് സംരക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് വേദന സൗജന്യമായി നൽകാം.

ശിശുരോഗ ചികിത്സകർക്ക് ഒപിഓയിഡുകൾ പോലെയുള്ള കുറിപ്പുകളും കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.

സാർക്ക് കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസിലെ ഗവേഷകനായ ജെയിംസ് "ജിം" വൈദൺ, എം. ഡി., അക്റ്റിവ്റ്റിക് ഹെൽത്തിലെ അക്കാദമിക് കൊളാബറേറ്റീവ് റിസർച്ച് വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹ ചെയർമാനാണ്. ന്യൂ ഹാംഷൈർ ആൾ പേയർ ക്ലെയിംസ് ഡാറ്റാബേസിലുള്ള 33,000 മുതിർന്നവരുടെ റെക്കോർഡുകൾ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു. അതിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെക്കാൾ കുറച്ചുമാത്രം ചികിൽസ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ, മാത്രം 38 ശതമാനം ഒപിഐഐഡിനുവേണ്ടി ഒന്നോ അതിലധികമോ കുറിപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ആ സംഖ്യ chiropractic സംരക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത ഗ്രൂപ്പിലെ 61 ശതമാനം വരെ കുതിച്ചു.

ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച ശേഷം, വൈറ്റോൺ സിപ്പോപ്രോക്ടിക് രോഗികൾക്ക് ഒരു ഓപിഐഡിയുടെ കുറിപ്പടി പൂരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത കുറഞ്ഞുവെന്നാണ്. വേദനയുടെ ആശ്വാസം കൈറോഫ്രാക്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവാണിത്.

അമിതമായ ഗവേഷണം കാണിക്കുന്നത് വേദന ചികിത്സിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കൈറോപ്രാക്റ്റിക് കെയർ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

അമേരിക്കൻ സിറോക്രാക്ക് അസോസിയേഷൻ അനേകം പഠനങ്ങളും ഗവേഷണ കണ്ടെത്തലുകളും സംഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വേദനയ്ക്ക് കൈറോപ്രാക്റ്റിക് സംരക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുക. ഈ പഠനങ്ങൾ ചിപ്പിപ്രാറ്റിക്കുകളെ സുരക്ഷിതത്വവും മരുന്നുകൾക്ക് ഫലപ്രദവുമായ ബദലായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ശാരീരിക തെറാപ്പി, ഉചിതമായ ഫലങ്ങൾക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ചികിൽസ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ വാദിക്കുന്നു. ഒരു പഠനംഗോര്ട്ടെസ് et al. (2013), നട്ടെല്ല്) സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഷ്വറൻസ് സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം കൈറോപ്രാക്റ്റിക് മാനിപുലേഷൻ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് "വേദന കുറയ്ക്കുകയും ഭൗതിക പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗണ്യമായ മുൻഗണന" പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന രോഗിയുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും മയക്കുമരുന്ന് ഇല്ലാത്ത അവരുടെ വേദനയെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

തെളിവുകൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതെ, സാധാരണചികിത്ക്രിക് കെയർ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേദനയനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ജീവിതരീതിയിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധന്റെ ശുപാർശകൾ പിന്തുടരുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഉപദേശിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചെടുക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

അതേസമയം നട്ടെല്ല് കറപ്ല്യൂഷൻ ശിശുരോഗ ചികിത്സയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ്, അത് ഒരു ഭാഗമല്ല. ശരീരം സൌഖ്യമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന സെഷനുകളോ പ്രത്യേക അനുബന്ധങ്ങളോ തമ്മിൽ പ്രത്യേക വൈകല്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് കൈറോപ്രാക്റ്റിക് വളരെ ഫലപ്രദമാകുന്നത്. ഇത് മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും, രോഗലക്ഷണങ്ങളെയും മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

എഫക്റ്റീവ് ചിറക്ക്രിക് തെറാപ്പി | എൽ പാസോ, ടിക്സ്