വഞ്ചന മോണിറ്ററിംഗ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രൂയിഡ് ടോറസ് ഡെസാറോൾഡോ ഡോളോർ ഡെ എസ്പാൽഡ ഡുറന്റ് ഇ എംബാർ. Y, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ കമ്പനിയെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരു തുടർച്ചയായ പങ്കാളിത്തവും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ്, ഡോ. അലക്സ് ജമീനെസ്, എന്നിവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ട്രൂയിഡ് ടോറസ് അസോസിയ കാമോ എൻകോൺട്രോ എന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി. ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാനായി ഒരു ട്രൂയിഡ് ടോർസസ് ഒരു വ്യക്തിയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ഡോ. അലക്സ് ജമീനെസ്, ട്രൂയിഡ് ടോറസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചർച്ചചെയ്യുന്നു, അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ലാ ആറ്റേൻഷ്യൻ ക്വിറോട്രാക്റ്റിക് എസ് ട്രാറ്റമായന്റോ നിങ്ങൾ ഒരു മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുളള മാനേജ്മെൻറും, ഒരു മാനസിക അസ്തിത്വവും ഒരു മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യവുമാണ്. ലോസ് ക്വിറോട്രാക്ടിക്കസ് ഇന്റെർജിനുകൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, മാത്രമല്ല അവയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള അസിസ്റ്റൻറുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല.

ക്വിറോട്രാക്ടിക്ക പാസാ എമ്രാബാസോ

എങ്ങിനെയെല്ലാം അവഗണിക്കാം, എ.

ടെന്നീമോസ് ല സെറിറ്റേ ല സെർനെല ലാ ലോണിയോണീസ് പ്രിൻയർ ഡി ആന്റെൻസിയോൺ ലിയോറിയൻസ് ആൻഡ് എൽ ബീയേസ്റ്റർ ഓഫ് എൽ എൽ പാസോ.

ന്യൂട്രൊറെ സർവീസ് പ്രൊഫഷണലായ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് എൻഫോകഡോസ് ആൻഡ് റിസപ്രാസിയോൺ ഇൻ എക്സസ് റിസപ്രാസിയോൺ. ന്യൂട്രാസ് ഏരിയാസ് പ്രെക്ടിക്ക ഇൻക്ലുയ്ൻ Bienestar y nutrición, ഡോൾഗർ ക്രോനോനോ, ലയൺസ് വ്യക്തികൾ, വാഹനാപകടങ്ങൾ, വാഹനാപകടങ്ങൾ, വാഹനാപകടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ, Lesión en la Espalda, ഡോലർ എൻ എൽ എസ്പാൽദാ ബാജ, ഡോലോർ എൻ എ ക്യുല്ലോ, ട്രാറ്റമായന്റോ ഡി ല മിഗ്രാണ, ലെസ്സിയൻസ് ഡെപോർറിവേസ്, സിയാറ്റിക് സെവേറ, എസ്കോലിയോസിസ്, ഡിസ്പോസ് ഹെൽനിയേഡോ ഫുഡ്സ്, Fibromialgia, ക്രോണിക ഡോലോർ, മാനീജ ഡെൽ എസ്ട്രിസ് ആൻഡ് ലിൽഷൻസ് ഫിൽ ജാസ്.

കോമോ ക്ളിനിക്ക ഡി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ക്വിറോട്രാക്റ്റിക്ക ഇ സെ സെന്റോ ഡി മെഡിസിന ഇൻഗ്രാഡാ ഡി എൽ എൽ പാസോ, ഞങ്ങളോടു പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പരിമിതികളില്ലാത്ത പരിപാടികളോടൊപ്പം, നിങ്ങളുടെ ഡ്രോപ്പ് തകരാറുകളിലേക്ക് അഴിച്ചുവിടാനും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.

ക്വെയറോസ് ക്വി വി വി വിന വി വിനയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും, അഭിനയപൂർണ്ണമായ, അനുകൂലമായ പ്രതികരണങ്ങൾ, ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ, മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ, ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ, ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ.

എനിക്ക് ഒരു പുതിയ സേവനം നൽകുന്നു ...

നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല.

റെകൊമെന്റർ: ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് - ക്വിറോപരാറ്റിക്.

ഗ്രാഡോസ് ഡെ സലൂഡ്: http://www.healthgrades.com/review/3SDJ4

ഫേസ്ബുക്ക് ക്ലിയർ ദി ഫേസ്: https://www.facebook.com/dralexjimene…

ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട്: https://www.facebook.com/pushasrx/

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്: https://www.facebook.com/elpasochirop…

ഫേസ്ബുക്ക് ഇന്റെർനെറ്റ് ഫെയ്സ്ബുക്ക്: https://www.facebook.com/ElPasoNeurop…

ഗിനീഡോ: http://goo.gl/pwY2n2

ടെസ്റ്റിമോണിയോസ് ക്ലിനിക്കസ്: https://www.dralexjimenez.com/categor…

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് - ക്വിറോട്രാറ്റിക്

സിറ്റിസൺ ക്ളിനിക്കോ: https://www.dralexjimenez.com

സിറ്റോയോ ഡിബ്രിഷ്യസ്: https://personalinjurydoctorgroup.com

സിറ്റിഒ ഡിബ്രിഷ്യസ് ഡിപോർട്ടിവസ്: https://chiropracticscientist.com

സിറ്റിഓ ഡി സേർയിനൻസ് ഡി എസ്പാൽഡ: https://www.elpasobackclinic.com

Pinterest: https://www.pinterest.com/dralexjimenez/

ട്വിറ്റർ: https://twitter.com/dralexjimenez

ട്വിറ്റർ: https://twitter.com/crossfitdoctor

Recomienda: പുഷ്-അസ്-ആർക്സ് ® ™

സെന്റോ ഡി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ: https://www.pushasrx.com

ഫേസ്ബുക്ക്: https://www.facebook.com/PUSHftinessa…

പുഷ്-ആർ-റെക്സ്: http://www.push4fitness.com/team/