വഞ്ചന മോണിറ്ററിംഗ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ചാപനവും തോറും സന്ധിവേദന

നട്ടെല്ല് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നാരുകളായ ബാൻഡ് പോലെയുള്ള ടിഷ്യുകളാണു തന്മാത്രകൾ. തെറാപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകോപിപ്പിക്കരുത് ഒരു ടെൻഷൻ വീക്കം, വീക്കം വേദനയും ആർദ്രതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും, ജോയിന്റ് ചലനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മസിൽ ക്ഷീണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരു അപകടം അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉപയോഗം മുതൽ അപകടം തോളിൽ തകരാറിലായതിന് ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം ആണ്, എന്നാൽ അടുത്തിടെയായി, മോശം കാതൽ

WordPress- ൽ കാണുക