ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്കും മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്കും രക്ഷാകർതൃ ചികിത്സ എന്നത് ഒരു സുരക്ഷിതമാണ്. അസുഖകരമായതും ദോഷകരവുമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ, ശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നിരവധി ഓപ്ഷനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. നിരവധി പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വയോജന രോഗികൾക്ക് റെഗുലർ ചിയോപ്രക്ടിക് ചികിത്സ ഫലപ്രദമാണ് അവർക്ക് ദീർഘകാല പരിചരണവും നഴ്സിങ് ഹോമുകളും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, ചിരസ്ഥരാശിക്ക് പതിവായി ലഭിക്കുന്ന സീനിയർമാർ ആരോഗ്യകരവും കൂടാതെ ഈ വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സന്ധികളുടെ ഉത്തേജനം കുറയ്ക്കുക (നട്ടെല്ല് ഉൾപ്പെടെ)

നട്ടെല്ല് വിന്യസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, അത് സന്ധികളിൽ ശരീരവും ഘർഷണവും കാരണമാക്കുകയും തകരാറുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ശരീരം സന്തുലിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്, കൃത്യമായ നട്ടെല്ല് കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്തുന്നു. നട്ടെല്ലിൽ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ചും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സ്വാഭാവിക അലൈൻമെന്റും കൊണ്ടുവരുന്നത് മുടിസംരക്ഷണത്തിന്റെയും ചില തരം സന്ധികളുടെയും സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.

മോഷൻ മെച്ചപ്പെട്ട ശ്രേണി

ഒരാൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ, ചലനത്തിന്റെ പരിധി കുറയുന്നു. മദ്യപിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കിടക്കിലോ വീൽചെയറിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിക്കിന്റെ പിടിയിൽ ആയവർ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് സത്യമാണ്.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചലന പരിധി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ചിയാബ്രാക്ടിക്കിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണം. ചില അളവുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവർ എത്രമാത്രം ചലനമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്, കഴിയുന്നത്ര ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഒരു ചിറകുകൾ സഹായിക്കുന്നു.

മെച്ചപ്പെട്ട ഏകോപനം, ബാലൻസ്

സീറോയാവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ഏകോപനങ്ങളും ബാലൻസ് പ്രശ്നങ്ങളും ഭൂരിഭാഗവും സിഗിക്കൽ നട്ടെല്ല് ബാധിക്കുന്ന വ്യാവസായിക മാറ്റങ്ങളോ മുറിവുകളോ ആണ്. സർജിക്കൽ സ്പൈൻ സന്ധികളുടെ പിൻഭാഗം മെറ്റീരിയൂർസെക്ടറുകളും, കോർഡിനേഷൻ, ബാലൻസ് എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ വിവരങ്ങളോടെ തലച്ചോർ നൽകുന്നതിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. ആ പ്രദേശം അപഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവരുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മെക്കന്റർപോര്ട്ടറുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ശസ്ത്രക്രീയയ്ക്ക് അവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാം.

മുതിര്ന്ന പൗരനും ചിരൊപൊക്റ്റക്റ്റീവ് കെയര് എല് പാസോ, ടി.

വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ കുറവ്

അതനുസരിച്ച് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ (CDC), അമേരിക്കയിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സെക്കൻഡിലും പ്രായമുള്ള മുതിർന്നവർ വീഴുന്നു. നൂറ്റി ഇരുപത്തെും പ്രായവും ആയ അമേരിക്കക്കാർക്കിടയിൽ ഓരോ വർഷവും എൺപത് അസ്ഥി ഒടിവുകൾ ഉണ്ട്, അതിൽ വെള്ളത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. സെർറോക നട്ടെല്ല് നിലനിര്ത്തുന്ന മെക്കന്ററി സെപ്രോട്ടറുകള് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു, അവരെ സാധാരണനിലവാരം ചെയ്യുകയും രോഗിയുടെ തുല്യതയും ഏകോപനവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശക്തമായ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനവും മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യവും

നട്ടെല്ല് ശരിയായി വിന്യസിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ദഹനവ്യവസ്ഥ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, ഹൃദയം എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ന്യൂറൽ പ്രചോദനങ്ങൾ പകരുകയും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായും ഫലപ്രദമായും കൈമാറുകയും ചെയ്യാം.

രോഗം, രോഗം എന്നീ രോഗികൾക്ക് രോഗിയെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധിക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയെ ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. പതിവ് ആരോഗ്യവും സുഖസൗകര്യവും കൃത്യമായി പരിപാലിക്കാനാകും രോഗിയുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക.

കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ വേദന മാനേജ്മെൻറ്

വേദന ചികിത്സയ്ക്കായി ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ, ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതികളിലൊന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് നട്ടെല്ല് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചൈത്രക്രിക്കൽ സമയം വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും, ചുറ്റുമുള്ള മൃദുവായ ടിഷ്യഗ് ഘടനയെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേദന മരുന്ന്, പേശി relaxants, വിരുദ്ധ മയക്കുമരുന്ന് മരുന്ന് എവിടെ കുറവാണ് ബാൻഡ്-എയ്ഡ്സ് കുറവാണ് അധികം കാരണം, കാരണം ചിരോശ്രീ ചികിത്സയുടെ റൂട്ട് ലഭിക്കുന്നു അവിടെ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത്.

സുഷുമ്നൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറിനു പുറമേ, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യായാമവും പ്രത്യേക വ്യായാമവും ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളും ഭക്ഷണ രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ ശുപാർശ ചെയ്യും. മുതിർന്ന രോഗികൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തിന്റെ മുഴുവൻ സംവിധാനവും, ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമുള്ള, സമ്പൂർണ സമീപനമാണ് ചിരപ്രകാശം. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യവും മികച്ച ജീവിത നിലവാരവുമാണ് ഫലം.

എലി പാസോയിലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചിക്കപോട്ടർ

 

ഓൺ‌ലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യുക