ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ക്ലിനികൽ കേസ് സീരീസ്

ക്ലിനികൽ കേസ് സീരീസ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ അനുഭവത്തെ ഗവേഷകരാണ് വിവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന രീതിയിലുള്ള പഠന രൂപകൽപന. ഒരു പുതിയ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥ വികസിപ്പിച്ച വ്യക്തികളെ കേസ് സീരീസ് വിവരിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത പഠന വിഷയങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ അനുഭവത്തിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാലാണ് ഈ പഠനഫലം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് സ്വന്തം കേസ് സീരീസ് പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗവേഷണ രീതിയാണ് കേസ് പഠനം. ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ യഥാർത്ഥ സന്ദർഭത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണ തന്ത്രമാണിത്. അവ എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ സംഭവത്തിന്റെയോ ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇതിൽ അളവ് തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ഒപ്പം ഒന്നിലധികം തെളിവുകളുടെ ഉറവിടങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു പ്രൊഫഷന്റെ ക്ലിനിക്കൽ രീതികളുടെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത രേഖയാണ് കേസ് പഠനങ്ങൾ. തുടർച്ചയായ രോഗികളുടെ നടത്തിപ്പിനായി അവ നിർദ്ദിഷ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നില്ല, പക്ഷേ അവ കൂടുതൽ കഠിനമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ക്ലിനിക്കൽ പഠനത്തിനായി ചോദ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ ഇടപെടലുകളുടെ ഒരു രേഖയാണ്. അവ മൂല്യവത്തായ അധ്യാപന സാമഗ്രികൾ നൽകുന്നു, ഇത് പരിശീലകനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്ലാസിക്കൽ, അസാധാരണമായ വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ക്ലിനിക്കൽ ഇടപെടലുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ മേഖലയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതിനാൽ വിവരങ്ങൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാനും കൈമാറാനും പരിശീലകനാണ്. പഠനത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് കാര്യക്ഷമമായി നാവിഗേറ്റുചെയ്യാൻ താരതമ്യേന പുതിയ എഴുത്തുകാരനോ പരിശീലകനോ വിദ്യാർത്ഥിയോ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ.

ഒരു കേസിന്റെ പരമ്പര ഒരു വിവരണാത്മക പഠന രൂപകല്പനയും പ്രത്യേക രോഗവും രോഗം വിവേചനാധികാരങ്ങളും കേവലം ഒരു രോഗചികിത്സാ പരിപാടിയിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കേസിന്റെ പരമ്പരയാണ്. ഈ കേസുകൾ മികച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, താരതമ്യ കൂട്ടായ്മ ഇല്ല അതിനാൽ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ രോഗം പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് നിരവധി നിഗമനങ്ങൾ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ, ഒരു രോഗബാധയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഒരു ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ അധികമാണ്. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡോ. ജിമെനെസ് എന്നയാൾ വിളിക്കാം 915-850-0900


മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദന ചികിത്സ: അറ്റ്ലസ് വെർട്ടിബ്ര റിയോഗ്നിയം

മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദന ചികിത്സ: അറ്റ്ലസ് വെർട്ടിബ്ര റിയോഗ്നിയം

പല തലവേദനകളും ശരാശരി വ്യക്തിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ഓരോന്നിനും ഉണ്ടാകുന്ന പലതരം മുറിവുകൾക്കും / അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥക്കും കാരണമായേക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദനക്ക് പിന്നിൽ അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ കാരണം ഉണ്ടാവാം. നിരവധി ആരോഗ്യ പരിചരണ പ്രൊഫഷണലുകൾ ...
മൈഗ്രെയ്ൻ എന്നതിനായുള്ള ചിക്കനശീലമുള്ള സുഷുൽ മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി

മൈഗ്രെയ്ൻ എന്നതിനായുള്ള ചിക്കനശീലമുള്ള സുഷുൽ മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി

തലവേദനകൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, തലവേദന സാധാരണ തലത്തിൽ മൈഗ്രേൻ ആകുമ്പോൾ തലവേദന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ആകാം. ഹെഡ് വേദന പലപ്പോഴും ഒരു അസുഖം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് ...
ലോ ബാക്ക് വേദനയ്ക്കായി മക്കൻസി രീതി വിലയിരുത്തുക

ലോ ബാക്ക് വേദനയ്ക്കായി മക്കൻസി രീതി വിലയിരുത്തുക

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ അംഗീകരിക്കുക, തൊലി നട്ടെല്ല് അതിന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ ബാധിക്കുന്ന പലതരം മുറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ / അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ ഫലമായി കുറഞ്ഞ വേദന. ഏതാനും ആഴ്ചകളിൽ, കുറഞ്ഞ വേദനയുടെ പല രോഗങ്ങളും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പരിഹരിക്കും. എന്നാൽ, മുതിർന്ന വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിരനനാകുമ്പോൾ, രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ആരോഗ്യ പരിചരണ തൊഴിലാളിയുടെ ചികിത്സ തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മക്കെൻസി സമ്പ്രദായം പല പിന്നിലുള്ള വേദനയുടെ ചികിത്സയിൽ പല ആരോഗ്യസുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ വിവിധങ്ങളായ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിലൂടെ അതിന്റെ പ്രഭാവം വ്യാപകമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് രണ്ട് ചികിത്സാ ഉപാധികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ.ബി.പിയുടെ ചികിത്സയിൽ മക്കിൻസി സമ്പ്രദായം വിലയിരുത്തുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്ന രണ്ടു ലേഖനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

 

ദീർഘകാല നോൺസ്പെക്റ്റിക് ലോ ബാക്ക് വേദന ഉള്ള രോഗികളിലെ മക്കൻസി രീതിയുടെ പ്രാപ്തി: ക്രമരഹിതമായ പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ

 

സംഗ്രഹം അവതരിപ്പിച്ചു

 

  • പശ്ചാത്തലം:
പെയ്റ്റിസ് ചിപ്പിഫാക്ടർ vs. മക്കിൻസി ചിൽഡ്രക്റ്റർ: ഏതാണ് മികച്ചത്?

പെയ്റ്റിസ് ചിപ്പിഫാക്ടർ vs. മക്കിൻസി ചിൽഡ്രക്റ്റർ: ഏതാണ് മികച്ചത്?

കുറഞ്ഞ വേദന, അല്ലെങ്കിൽ എൽ‌ബി‌പി, ഇത് നട്ടെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ നട്ടെല്ലിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ അവസ്ഥയാണ്. ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 3 ദശലക്ഷത്തിലധികം എൽ‌ബി‌പി കേസുകൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അലൈനിൽ രോഗനിർണയം നടത്തുന്നു, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 80 ശതമാനം മുതിർന്നവരും അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നടുവ് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ നടുവേദന സാധാരണയായി ഒരു പേശി (ബുദ്ധിമുട്ട്) അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിബന്ധം (ഉളുക്ക്) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കേടുപാടുകൾ മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മോശം ഭാവം, കൃത്യമായ വ്യായാമത്തിന്റെ അഭാവം, അനുചിതമായ ലിഫ്റ്റിംഗ്, ഒടിവ്, ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്കുകൾ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്നിവയാണ് എൽ‌ബി‌പിയുടെ സാധാരണ കാരണങ്ങൾ. നടുവ് വേദനയുടെ മിക്ക കേസുകളും പലപ്പോഴും സ്വയം ഇല്ലാതാകാം, എന്നിരുന്നാലും, എൽ‌ബി‌പി വിട്ടുമാറാത്തപ്പോൾ, അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എൽ‌ബി‌പി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് രണ്ട് ചികിത്സാ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചു. അടുത്ത ലേഖനം എൽ‌ബി‌പിയിലെ പൈലേറ്റ്സിന്റെയും മക്കെൻ‌സി പരിശീലനത്തിൻറെയും ഫലങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.

 

പീ ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റ്സ് ആൻഡ് മക്കിൻസി ട്രെയിനിംഗ് ഓൺ ട്രെയിനിംഗ് ആൻഡ് ജനറൽ ഹെൽത്ത് മെൻ

ശിശുരോഗ ചികിത്സാസംബന്ധമായ ശിശുരോഗം

ശിശുരോഗ ചികിത്സാസംബന്ധമായ ശിശുരോഗം

ലോക്ക് ബാക്ക് വേദനയും, പിന്മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലെഗ് പരാതികളും: ഒരു സാഹിത്യം സിന്തസിസ്

 

ചൈൽട്രാക്റ്റിക്ക് കെയർ അറിയപ്പെടുന്ന പരസ്പരപൂരകവും മറ്റ് ഇതര ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളുമാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളും നാഡീവ്യൂഹങ്ങളും തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും തടയുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുടിയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൈറോപ്രാക്റ്റിക് കെയർ, പ്രത്യേകിച്ചും താഴ്ന്ന ശാരീരികവും സന്ധി സംബന്ധവുമായ പരാതികൾ തേടാനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളാണ്. കുറഞ്ഞ വേദനയും സന്ധിവാത രോഗ ലക്ഷണങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളും ലഭ്യമാണ്. പല മരുന്നുകളും മരുന്ന് / മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയാവിദഗ്ധകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്വാഭാവിക ചികിത്സ ഓപ്ഷനുകൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട്. താഴെപറയുന്ന ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചിരപ്രകൃതി ചികിത്സാപരമായ മാർഗങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക കാണിക്കുന്നു.

 

വേര്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന

 

  • ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യമായിരുന്നു അത്
വ്യായാമത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി: സ്വയം അപകടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നെക്ക്, ഹിപ്പ്, മോനി പരിക്കുകൾ

വ്യായാമത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി: സ്വയം അപകടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നെക്ക്, ഹിപ്പ്, മോനി പരിക്കുകൾ

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല് ​​കണ്ടെത്തലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അമേരിക്കയില് ഏതാണ്ട് 3 ദശലക്ഷം പേരാണ് ഓരോ വര്ഷവും വാഹനാപകടത്തില് പരിക്കേറ്റത്. വാസ്തവത്തിൽ, വാഹനാപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവുകൾക്ക് സാധാരണ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഓട്ടോ അപകടങ്ങൾ. കഴുത്ത് പരിക്കേറ്റ ...
ചികിൽസാകൃതിയുടെ താരതമ്യവും ബാക്ക് വേദനയ്ക്കായി ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് കെയർ

ചികിൽസാകൃതിയുടെ താരതമ്യവും ബാക്ക് വേദനയ്ക്കായി ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് കെയർ

ഓരോ വർഷവും ആളുകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പ്രൊഫഷണലുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് മുൻകൂർ വേദന. ഒരു പ്രാഥമിക ചികിത്സാ ചികിത്സകൻ പലപ്പോഴും പരിക്കുകൾക്കും / അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്ന ആദ്യ ഡോക്ടറാണ്, എങ്കിലും, ആ വ്യക്തികളിൽ ...
ചൈത്രക്രിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ മുളപ്പിച്ച ആർട്ടറി ഡിസ്പ്ക്ഷൻ കണ്ടെത്തി

ചൈത്രക്രിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ മുളപ്പിച്ച ആർട്ടറി ഡിസ്പ്ക്ഷൻ കണ്ടെത്തി

ചുവടെയുള്ള തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച്, ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 2 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് വാഹനാപകടങ്ങളിൽ പരിക്കേൽക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ വിപ്ലാഷ് അല്ലെങ്കിൽ / അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ...
കേസ് റിപ്പോർട്ടുകളും കേസ് സീരീസും എന്താണ്?

കേസ് റിപ്പോർട്ടുകളും കേസ് സീരീസും എന്താണ്?

വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ രോഗനിർണയം ക്ലിനിക്കൽ, പരീക്ഷണാത്മക ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഫലപ്രദമായി നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ പല വ്യവസ്ഥകളുടെ രോഗനിർണയത്തെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു, പലപ്പോഴും പുതിയ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന ഉറവിടമാണ് ...
സയാറ്റിക്കയുടെ മാനേജ്മെന്റ്: നോൺ‌സർജിക്കൽ & സർജിക്കൽ തെറാപ്പി

സയാറ്റിക്കയുടെ മാനേജ്മെന്റ്: നോൺ‌സർജിക്കൽ & സർജിക്കൽ തെറാപ്പി

താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക, പരുക്കേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കേറ്റ സ്ഥിതിവിശേഷം സാധാരണയായി ശസ്ത്രക്രീയ ഞരമ്പിന്റെ സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളുടെ കൂട്ടായ ലക്ഷണത്തെ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദം. വികിരണം കൊണ്ട് സ്വഭാവം ...

ഓൺ‌ലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യുക