വഞ്ചന മോണിറ്ററിംഗ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

മാനസികാരോഗ്യം

മാനസികാരോഗ്യം: ഒരു വ്യക്തിയുടെ വൈകാരികവും മാനസികവും സാമൂഹിക ക്ഷേമവും ഉൾപ്പെടുന്നു. അത് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നത് നിർണ്ണയിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മാനസിക ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. കുട്ടിക്കാലം, കൗമാരക്കാർ, പ്രായപൂർത്തിയായവർ എന്നിവരിൽ നിന്നും.

ഒരാളുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ മാനസികാരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, ചിന്ത, മനോഭാവം, പെരുമാറ്റം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. പല ഘടകങ്ങളും മാനസികാരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നു:

 • ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ, അതായത് ജീനുകളോ തലച്ചോറ് രസതന്ത്രമോ
 • ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, അതായത് ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപയോഗം
 • മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കുടുംബ ചരിത്രം

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് ആയിരിക്കും:

 • വളരെയധികം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച്
 • ആളുകളിൽ നിന്നും സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റുക
 • താഴ്ന്നതോ ഊർജ്ജമോ ഇല്ല
 • ഒന്നും ഊഹക്കച്ചവടമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല
 • വിശദീകരിക്കാത്ത വേദനയും വേദനയും
 • നിസ്സഹായനോ പ്രതീക്ഷയോ ഇല്ല
 • പുകവലി, മദ്യപാനം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക
 • അസാധാരണമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ, മറക്കാനാകാത്ത, അറ്റം, കോപം, അസ്വസ്ഥത, വേവലാതി, അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തി
 • കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുകയോ യുദ്ധം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക
 • ബന്ധങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായ തീവ്രമായ മൂഡ് സ്വൈൻ അനുഭവപ്പെടുന്നു
 • നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ കഴിയാത്ത ശാശ്വത ചിന്തകളും ഓർമ്മകളുമുണ്ട്
 • ശബ്ദങ്ങളോ വിശ്വാസവഞ്ചനയോ ആയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല
 • സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുക
 • ജോലി ചെയ്യുന്നതോ സ്കൂളുകളോ പോലുള്ള ദൈനംദിന ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ

ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണമാണ് എന്നാൽ ചികിത്സ ഒരു വ്യക്തി മെച്ചപ്പെട്ട സഹായിക്കാൻ പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന, ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരങ്ങൾക്കായി ഡോ. ജിമെനെസ് 915- 850- നകം ദയവായി വിളിക്കുക


കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുമോ?

കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുമോ?

നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോ:

 • That your joints are aching for no reason?
 • Depression/lack of motivation?
 • നിങ്ങളുടെ സന്ധികളിൽ വീക്കം?
 • Feel cold?
 • Edema?

If you are experiencing any of these situations, then it might be the weather that is affecting your mood and your body.

The Weather

Does the weather forecast make anyone smile? Whether it is nothing but bright, sunny skies and warm temperatures or gray, overcast skies with threats of rain and thunderstorms, the weather can affect a person’s joints and cause them pain. The old saying “Feel it in my bones” comes to play when environmental conditions can affect the physical body. Research has indicated that these effects are not just skin deep, but the weather can affect a person’s mood and emotional health. They found that patients experience increased joint pain in response to a decrease in pressure and indicating that low atmospheric pressure conditions exacerbate joint pain.

weather-shutterstock_103277342

Lots of people are affected differently by different weather patterns. There are no hard-fast rules regarding the influence of how the weather affects people’s moods. The research suggested that high humidity may increase sleepiness and can negatively affect concentration and focus on a person. While rising temperatures can help lower anxiety and skepticism mood scores in a person. Since humidity is the most significant predictor since it implicates for school and office performances are being discussed and highlights the importance of humidity as a weather variable.

20180319195749

ചില വ്യക്തികൾ love to sit out in the sun and soak up every ray while basking in the heat. Others instead prefer to let themselves stay indoors surrounded by air conditioning and feeling so much better in the colder weather with less sunshine.

Types of People Affected By The Weather

Studies have researched that there were four distinct types of people, especially in children and their mothers that were identified when it comes to the weather and their moods. They are:

 • Summer Lover
 • ബാധിച്ചിട്ടില്ല
 • Summer Haters
 • Rain Haters

Summer Lovers have better moods in warm, sunny weather while the Summer Hater has the worse moods under the warmer conditions. People in the Unaffected category has shown only the weak association between the weather and their moods. When it comes to rainy days, Rain Haters experiences particularly bad moods during those types of days. The correlation between the children and their mothers was founded for two of the types. It stated that there might be some intergenerational influences, and the finding from the study and many others show that there is a massive individual difference in how the weather affects people’s moods. Some people love rainy or sunny days, while others loathe them.

Cooling off after a run

A 2013 paper found that rising temperatures and increased precipitation can have a significant impact on human conflict and interpersonal violence. The correlation between the higher temperatures like more extreme rainfall and increased violence was seen on both scales, large and small. Other researchers have suggested that the psychological effects of the weather are influenced by seasons and the time a person is outside. What they found was that higher temperatures or the barometric pressure were related to better moods, memory, and “broadened” cognitive style in the springtime as an individual spends more time outside has increased.

Weather Can Affect People’s Mood

While this relationship is perfect for some people, others see this relationship as an inverse during the other seasons. Some people found out that during the warmer seasons, lowers their mood. It is correlated strongly with individuals who live in the south. The hotter weather can cause them to have poorer moods when the summer has higher temperatures, and it can become downright debilitating.

weather-netherlands

Researchers speculated that the discrepancy between spring and summer moods might be related to seasonal affective disorder. With seasonal affective disorder, the results were consistent with their findings. They suggested that pleasant weather improves moods and broaden cognition in the spring because people have been deprived of such weather during the winter.

The founder and editor-in-chief of Psych Central, John M, Grohol, Psy.D., noted that the weather could affect people’s moods and emotions. He also mentions that the strength of that relationship varies from person to person, and the effects are noticeable, whether it be small in some people or more pronounced in others.

ശീതകാലം

Another study found that many people intuit that the bad weather makes them sad and pleasant weather makes them happy. Scientific investigations have largely failed to support such associations, however, with variations in meteorological variables either showing no or weak relationships with variations in normal moods. It means that a person’s definition of “good” or “bad” weather is their own opinion. If someone likes the rain, then gray, rainy days are “good” in their view while others view rainy days are “bad” and prefer sunshine, blue skies, and warmer weather.

തീരുമാനം

The weather can affect anyone’s mood. Whether people enjoy the colder seasons or the warmer seasons, their moods can change due to the type of weather. If they are aware of their mood patterns, taking supplements can ease the transition of the change of seasons and be a beneficial impact on their moods. Some ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ can help support the body and making sure that the entire system is functioning correctly by targeting amino acids and sugar metabolism.

ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകൾ ചികിത്സിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന അവലംബങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ന്യായമായ ശ്രമം നടത്തി, പ്രസക്തമായ ഗവേഷണ പഠനമോ ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പഠനങ്ങളോ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ ബോർഡിനോ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ ​​അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900.


അവലംബം:

Bullock, Ben, et al. “Highs and Lows, Ups and Downs: Meteorology and Mood in Bipolar Disorder.” പ്ലോസ് വൺ, Public Library of Science, 9 Mar. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5344507/.

Grohol, John M. “Weather Can Change Your Mood.” World of Psychology, 28 Mar. 2019, psychcentral.com/blog/weather-can-change-your-mood/.

Howarth, E, and M S Hoffman. “A Multidimensional Approach to the Relationship between Mood and Weather.” British Journal of Psychology (London, England: 1953), യു‌എസ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിൻ, ഫെബ്രുവരി 1984, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6704634.

Hsiang, Solomon M., et al. “Quantifying the Influence of Climate on Human Conflict.” ശാസ്ത്രം, American Association for the Advancement of Science, 13 Sept. 2013, science.sciencemag.org/content/341/6151/1235367.

Keller, Matthew C, et al. “A Warm Heart and a Clear Head. The Contingent Effects of Weather on Mood and Cognition.” സൈക്കോളജിക്കൽ സയൻസ്, യു‌എസ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിൻ, സെപ്റ്റംബർ 2005, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16137259.

Keller, Matthew C, et al. “A Warm Heart and a Clear Head. The Contingent Effects of Weather on Mood and Cognition.” സൈക്കോളജിക്കൽ സയൻസ്, യു‌എസ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിൻ, സെപ്റ്റംബർ 2005, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16137259.

Klimstra, Theo A, et al. “Come Rain or Come Shine: Individual Differences in How Weather Affects Mood.” Emotion (Washington, D.C.), യു‌എസ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിൻ, ഡിസംബർ. 2011, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21842988.

Team, DFH. “Weather Forecast – Can It Predict Your Mood, Too?” ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ഡിസൈനുകൾ, 15 Aug. 2019, blog.designsforhealth.com/node/1085.

Vergés, Josep, et al. “Weather Conditions Can Influence Rheumatic Diseases.” Proceedings of the Western Pharmacology Society, യു‌എസ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിൻ, 2004, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15633634.

ആരോഗ്യകരമായ മനസ്സ്, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം എൽ പാസോ ടെക്സസ്

ആരോഗ്യകരമായ മനസ്സ്, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം എൽ പാസോ ടെക്സസ്

ആരോഗ്യകരമായ മനസ്സ്

നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് പഠിക്കുന്നത് മുതൽ പുതിയ മോട്ടോർ കഴിവുകൾ പഠിക്കുന്നത് മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നൊസ്റ്റാൾജിക് സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് വരെ. എന്നിരുന്നാലും, ദുരന്തം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ തലച്ചോറാണ് ആദ്യം അത് ബാധിക്കുന്നത്.

തലച്ചോറിന് മുൻ‌കാലങ്ങളിൽ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവ ഘടനാപരവും, നിശ്ചിതവും, അതിനാൽ, കഠിനാധ്വാനവുമായിരുന്നു. അത് മാറ്റി 1970 ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റുകൾ മസ്തിഷ്കം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിചാരിച്ചതിന് വിപരീതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ. മസ്തിഷ്കം തുടർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി ജീവിത സംഭവങ്ങൾക്കായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് മാറുന്നു ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിറ്റി.

ഞങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിറ്റി, ലളിതമായ മോട്ടോർ കഴിവുകൾ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആരെയെങ്കിലും ബാധിച്ച മസ്തിഷ്ക പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് പുനരധിവാസത്തിലൂടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, ചില ആളുകൾ‌ക്ക്, അവർ‌ ഏതെങ്കിലും ദാരുണമായ സംഭവങ്ങളിൽ‌ നിന്നും കരകയറുമ്പോൾ‌ നിരവധി മാനസിക പോരാട്ടങ്ങൾ‌ നേരിടേണ്ടിവരും, ഒപ്പം പുറകോട്ട് പോകാൻ‌ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏറ്റവും സാധാരണമായ മാനസിക പോരാട്ടങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായും സമ്മർദ്ദമാണ്.

11860 വിസ്ത ഡെൽ സോൾ, സ്റ്റീ. 128 ആരോഗ്യകരമായ മനസ്സ്, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം എൽ പാസോ ടെക്സസ്

സമ്മര്ദ്ദം

സമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സാധാരണമാണ്, ഇത് നമ്മുടെ മാനസിക, തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും ആകാം രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

നല്ല സമ്മർദ്ദം: Energy ർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സമ്മർദ്ദകരമായ മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മോശം സമ്മർദ്ദം: ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ദുർബലമാണ്.

ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ഓവർ ഡ്രൈവിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും, എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ stress ന്നിപ്പറയുന്നത്; ഡി-സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനും വിശ്രമിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പല വഴികളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് ഒരു പുതിയ സാങ്കേതികത പഠിക്കാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരു ഹോബി എടുക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവ വ്യായാമം ചെയ്യുകയോ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവനും നല്ലതായി അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതെന്തും നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുവിടാനും കഴിയും. കൂടാതെ നിങ്ങൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവപ്പെടും വ്യക്തമായ തല ഉപയോഗിച്ച് മികച്ചത്. നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആരെയെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായി തോന്നുന്നു, ചിലപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉപദേശങ്ങളും ഒരുപക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ തരും, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ശാന്തത അനുഭവപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ അകന്നുപോകുകയും ചെയ്യും.

നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നതാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണം ഞങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന്റെ മോട്ടോർ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ശരീരം മികച്ചതാക്കുന്നതിനും അറിയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളെ ശാന്തമാക്കാൻ ഒമേഗ-എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ, എൽ-തിനൈൻ സപ്ലിമെന്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

11860 വിസ്ത ഡെൽ സോൾ, സ്റ്റീ. 128 ആരോഗ്യകരമായ മനസ്സ്, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം എൽ പാസോ ടെക്സസ്

ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളായ GABA, ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് എന്നിവ MRS (മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി) നിരീക്ഷിക്കാൻ നയിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, രോഗിയുടെ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഓവർ ഡ്രൈവിലാണെന്നും എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിനും തലച്ചോറിന്റെ ചാരനിറത്തിലുള്ള ദ്രവ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി രോഗിയുടെ GABA വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കം നശിപ്പിക്കപ്പെടും.

ഉത്കണ്ഠയുള്ള മനസ്സിനെ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ചിലത് നമുക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് അങ്ങേയറ്റം ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്ന തലച്ചോറുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലും. ഞങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സിപിയു പോലെയാണ്, അതിനാൽ ഈ ചിന്തകളും അഭിനിവേശവും ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിക്കാനാകും. മസ്തിഷ്കം സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ശൃംഖലയാണ് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ വിവിധ ഉത്തേജനങ്ങളുമായി സഹവസിക്കുന്ന ന്യൂറോണുകളുടെയും റിസപ്റ്ററുകളുടെയും.

അതിനാൽ, നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ അമിതമായി ജോലിചെയ്യാനും ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കാനും ഇടയാക്കുന്ന “വൈറസ്” കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, അത് മൃദുവാക്കാനും നമ്മുടെ സുഖം ആണെന്ന് സ്വയം പറയാനും മനസ്സ് മാറ്റാം. നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഉണ്ട് ആറ് ബ്രെയിൻ വേവ്സ് അവ നന്നായി അറിയാം, ഒപ്പം ഓരോ തരംഗവും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദ്രുത രൂപരേഖ ഇവിടെയുണ്ട്.

 • ഇൻഫ്രാ-ലോ: “പുന reset സജ്ജമാക്കുക” തരംഗദൈർഘ്യം ഞങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ മന്ദഗതിയിലാക്കാനും ചിന്താ പ്രക്രിയ പുന reset സജ്ജമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
 • ഡെൽറ്റ: ആഴത്തിലുള്ള ധ്യാനാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ ഈ തരംഗങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • തീറ്റ: ഈ തരംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾക്കും അവബോധത്തിനും പഠന പ്രക്രിയയ്ക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നു.
 • ആൽഫ: ഈ തരംഗങ്ങൾ നമ്മെ ശാന്തരാക്കുകയും വിശ്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ബീറ്റ: ഈ തരംഗങ്ങളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു, ഓരോ വിഭാഗവും നമ്മുടെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: നിഷ്‌ക്രിയം, കണക്കാക്കിയ ചിന്തകൾ, പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ പഠിക്കുക.
 • ഗാമ: ഈ തിരമാലകൾ നമുക്ക് സമാധാനവും ശാന്തതയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ശാന്തവും ശാന്തവുമായ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാക്കുന്നു.

ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മസ്തിഷ്ക തരംഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറങ്ങേണ്ടിവരുമ്പോൾ ശാന്തവും ശേഖരിക്കുന്നതുമായ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ് നേടുന്നതിന് പ്രധാനമാണ്. ആരോഗ്യകരമായ മനസ്സ് പുലർത്തുന്നതിന് 8 മണിക്കൂർ ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ, സ്കൂളിലേക്കോ ജോലിസ്ഥലത്തേക്കോ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമോ കൂടുതൽ ക്ഷീണമോ തോന്നുന്നു. അതിനാൽ, ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഉയർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഫീൻ ഉണ്ട്, തീർച്ചയായും, ദിവസം മുഴുവൻ പോകുക. മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വേഗത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും, നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും ആ ഉറക്കത്തിനുശേഷം ഉന്മേഷം തോന്നുന്നതിനും നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം സഹായിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു.

ശരിയായ ഉറക്കം = ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ്

അവസാന ഖണ്ഡിക പറഞ്ഞതുപോലെ, നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ, എഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ഷീണം തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആരെങ്കിലും വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലനാണെന്നോ വിഷാദരോഗം ബാധിച്ചതായോ പറയാം ഹൈപ്പർസോമ്നിയ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹൈപ്പർസോംനിയ ബാധിക്കുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇച്ഛാശക്തി ആവശ്യമാണ്.

അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് “എനിക്ക് സുഖമില്ല” എന്നാൽ; ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ തലച്ചോറാണ് വളരെയധികം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നത്, കൂടാതെ GABA കുറവാണ്, ഇത് ഈ ട്രിഗറുകൾ‌ക്ക് കാരണമാകാം. എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നാം കണ്ടെത്തുന്ന ഈ സപ്ലിമെന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ സ്വാഭാവികമായും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ. ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് പറഞ്ഞതുപോലെ, “ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ മരുന്നായിരിക്കട്ടെ, മരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമായിരിക്കട്ടെ.”

മൊത്തത്തിൽ, നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം. ഇത് ഒരു പുതിയ ഹോബി ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നൽകാനും അതേ സമയം സംരക്ഷിക്കാനും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയാണോ. നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ന്യൂറോകെമിസ്ട്രി ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജീവിതത്തിലുടനീളം നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആരോഗ്യകരമാണെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.


എൽ പാസോ, ടിഎക്സ് നെക്ക് പെയിൻ ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ചികിത്സ

കഴുത്ത് വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, കാരണങ്ങൾ, ചികിത്സകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സാന്ദ്ര റൂബിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. തലവേദന, മൈഗ്രെയ്ൻ, തലകറക്കം, ആശയക്കുഴപ്പം, മുകൾ ഭാഗത്തെ ബലഹീനത എന്നിവ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ചിലതാണ്. ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഘാതം, ഒരു വാഹനാപകടം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് പരിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അനുചിതമായ ഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം എന്നിവ സാധാരണയായി കഴുത്ത് വേദനയ്ക്കും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ലിന്റെ വിന്യാസം പുന ab സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കഴുത്ത് വേദന മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഡോ. ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസുമായുള്ള ചിറോപ്രാക്റ്റിക് പരിചരണം പൊതു രോഗിയുടെ ക്ഷേമം പുന for സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശസ്ത്രക്രിയേതര തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.
കഴുത്ത് വേദന ഒരു പതിവ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ്, ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ട് ആളുകളും അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴുത്ത് വേദനയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റ് പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും മുകളിലെ പുറകിലോ നട്ടെല്ലിലോ വേദനയുണ്ടാക്കാം. കഴുത്തിലെ വേദന കശേരുക്കളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലും മുകൾ ഭാഗത്തും പേശികളുടെ ഇറുകിയതുകൊണ്ടാണ്. കഴുത്തിലെ സംയുക്ത തകരാറ് മൈഗ്രെയിനുകൾക്കും തലവേദനയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു, ഇത് തുമ്പിക്കൈയിൽ സംയുക്ത അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ 5 ശതമാനത്തെ കഴുത്ത് വേദന ബാധിക്കുന്നു.

എൻ‌സി‌ബി‌ഐ വിഭവങ്ങൾ

ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യവും മാനസികാരോഗ്യവും തമ്മിലുള്ള സുപ്രധാന ബന്ധം നിഷേധിക്കാനാവില്ല. നിങ്ങളുടെ ശരീരം ആരോഗ്യകരമാകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ കൂടുതൽ ലെവലും പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും. ഒരു ഭക്ഷണ ഡയറി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്ഷണ അലർജിയെ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതുപോലെ, ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഡയറി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് കാണാൻ സഹായിക്കും ഉത്കണ്ഠ. ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഉൾപ്പെടുത്താം വൈവിധ്യമാർന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. എല്ലാം ആരോഗ്യകരമായ മനസ്സിന്!

ഉദ്ധരിക്കുന്നു

ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിറ്റി: https://en.wikipedia.org/wiki/Neuroplasticity

12 മികച്ച മസ്തിഷ്ക ഭക്ഷണങ്ങൾ: മെമ്മറി, ഏകാഗ്രത, തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324044.php

സമ്മർദ്ദം നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന 5 ആശ്ചര്യകരമായ വഴികൾ: https://www.verywellmind.com/surprising-ways-that-stress-affects-your-brain-2795040

ഹൈപ്പർസോമ്നിയ: കാരണങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും: https://www.healthline.com/health/hypersomnia

സ്ട്രോക്ക്! ഇവരിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വേഗത

സ്ട്രോക്ക്! ഇവരിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വേഗത

ഗവേഷണം കണ്ടെത്തി 35% അമേരിക്കക്കാർക്ക് ഒരു ലക്ഷണങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മുന്നറിയിപ്പ് സ്ട്രോക്ക്. എങ്കിലും, മാത്രം 3% അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം തേടുക. തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗത്ത് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തസ്രാവം സംഭവിക്കുന്നു. ഓക്സിജൻ പോഷകങ്ങളും. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങൾ മരിക്കാൻ തുടങ്ങും.

ഒരു അടയാളമായി അടങ്ങിയ മുതിർന്നവർ താൽക്കാലികമായി തടസ്സം aka, ഒരു ടിമയക്കുമരുന്നു കടന്നാക്രമണം (TIA) കാത്തിരുന്നു / വിശ്രമിച്ചു വിളിക്കുന്നതിനുപകരം ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതുവരെ 911. ഇത് ഗവേഷണ പ്രകാരം അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ / അമേരിക്കൻ സ്ട്രോക്ക് അസോസിയേഷൻ (AHA / ASA).

ഔപചാരികമായ മെഡിക്കൽ രോഗനിർണയം മാത്രം തലച്ചോറ് ഇമേജറിക്ക് ഒരാൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും TIA അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക്. നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ, ക്ഷണനേരം വിളിക്കുക!

സ്ട്രോക്ക്: ആദ്യകാല സൂചനകൾ

 • ഇസമ്മമിക് ഒരു ഘടകം തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തപ്രവാഹം തടയുന്നു.
 • ഒരു പ്രത്യേക കട്ടപിടിക്കുന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഈ രീതി ഉടനടി ചികിത്സിക്കാം
 • ഒരു ഡിവൈസ് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റന്റ് റൈട്രി ക്ലോട്ട് നീക്കംചെയ്യാനും ദീർഘകാല വൈകല്യം തടയാനും സഹായിക്കും.
 • TIA ൽ മുൻപും മുൻപും 15% സ്ട്രോക്കുകൾ
 • ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ TIA ൽ മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്ട്രോക്ക് കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുള്ളവയാണ്

പൊതുവായ സൂചനകൾ ഓർമ്മയിൽ സഹായിക്കാൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എക്രോണിം ഉപയോഗിക്കുക:

 • മുഖം താഴോട്ട്
 • ദുർബലമായ ഭയം
 • സ്പീച്ച് വൈഷമ്യം
 • 911- ൽ വിളിക്കാൻ സമയമായി

മറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകൾ:

 • ആശയക്കുഴപ്പം
 • തലകറക്കം
 • ബാലൻസ് / കോർഡിനേഷൻ നഷ്ടം
 • മുഖം, ഭുജം അല്ലെങ്കിൽ കാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് ചൊറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ബലഹീനത
 • ട്രബിൾ Speaking or Understanding
 • ട്രബിൾ വാക്കിംഗ്
 • വിശദമല്ലാത്ത കഠിനമായ തലവേദന
 • കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കണ്ണുകൾ

സ്ട്രോക്ക് ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എല് പാസോ ടി.

മുറിപ്പാടിന്റെ സംരക്ഷണ പരിചരണവും ചികിത്സകളും

ക്രെകുമിൻ ബ്രെയിൻ ആരോഗ്യം ഉയർത്തുന്നു

ക്രെകുമിൻ ബ്രെയിൻ ആരോഗ്യം ഉയർത്തുന്നു

നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പോഷകാഹാരം എത്ര പ്രധാനമാണ്? നിലവിലെ വർത്തമാന ശക്തികളിൽ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും തിരക്കുപിടിച്ച ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പലപ്പോഴും വേഗത്തിൽ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമുചിതമായ മാനസികാരോഗ്യം നിലനിറുത്താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ഗുണനിലവാരമുള്ള വേലയ്ക്ക് ഊന്നൽനൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യം ഞങ്ങളുടെ നല്ല ജീവിതരീതി ബാധിക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കാനാരംഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി രീതികൾ ശരിയായി ഉറങ്ങൽ, സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കൽ, നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്ക ആരോഗ്യത്തിന് പോഷകാഹാര സപ്ലിമെൻറുകൾ എന്നിവപോലും എടുക്കാം.

തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വ്യാപകമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോഷക സപ്ലിമെന്റ് മഞ്ഞുകട്ടയിലെ സജീവ ഘടകമാണ് curcumin. ആൻറി ഓക്സിഡൻറുകളും, മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വീക്കം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശേഷിയും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഔഷധ സസ്യത്തിന് നല്ല മാനസികാവസ്ഥയും ബോധവുമുണ്ട്. Curcumin ന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉപയോഗം കൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ്, പ്രായമായ ജനസംഖ്യ. തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഗുളികമിന് എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാം. കൂടാതെ, ഈ സുവർണ്ണ രത്നം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം നൽകും.

കുർകുമിൻ: ബ്രെയിൻ ഹെൽത്ത് ഗോൾഡൻ ജെം

ഇത് അനുസരിച്ച് ജേണൽ ഓഫ് ഫാർമക്കോളജി, വാർദ്ധക്യത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട കോഗ്നോറ്റിക് തകരാർ, ഡിമെൻഷ്യ, അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് ഡിസോർഡേസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ജൈവ സംവിധാനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി വസ്തുക്കളെയാണ് curcumin തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരു റാൻഡഡ് ചെയ്ത, ഡബിൾ ബ്ലൈറ്റ്, പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം, ഒരു ഡോസിന് ശേഷം ഏകദേശം കുറഞ്ഞത്, 1- നും 3 മണിക്കൂറിനുമിടയ്ക്ക്, ഏതാണ്ട് 4- ൻറെ ഒരു ദിവസം ആയുർദൈർഘ്യം, XIX, XNUM മ. ക്രോണിക് ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം, 1 മുതൽ 9-ആം വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള മുതിർന്നവരെയുള്ള ആരോഗ്യസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മാനസികാവസ്ഥ, രക്തത്തിലെ biomarkers എന്നിവയുടെ കറക്മിൻ രൂപീകരണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ. ഒരു മണിക്കൂറുള്ള അപേക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം, കളക്മിൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ശാരീരിക ക്ഷീണം, ശാന്തത, വ്യതിചലനം, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ വൈകാരിക സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന വർക്ക് മെമ്മറിയും മാനസികവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചികിത്സയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മെച്ചപ്പെട്ടു.

മെമ്മറി, പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ ന്യൂറോണുകളുടെ വികസനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഹോർമോൺ BDNF (ബ്രെയിൻ ഡിറൈവ്ഡ് ന്യൂറോട്രോപിക് ഘടകം) കുർകുമിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ ശക്തമായ ഘടകങ്ങൾ തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തചംക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, മികച്ച പ്രവർത്തന ഉൽപാദനക്ഷമതയ്ക്കായി വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമത നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതിൻറെ അൻസിയിയോളൈറ്റിക് ഫലങ്ങളെ വിലമതിക്കുന്നതിലൂടെ curcumin വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഇതാണ്. അതനുസരിച്ച് ജേണൽ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോഫോർമാക്കോളജി, വ്യായാമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ട്രെസ് സംബന്ധിയായ ലക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുന്ന 60 വിഷയങ്ങളുള്ള റാൻഡഡ് ചെയ്ത ഡബിൾ-ബ്ലാക്ക്ഡ് ഡബിൾ-ബ്ലാക്ക് ട്രയൽ, പതിവ് curcumin പോഷകാഹാര സപ്ലിമെൻറുകൾ, കൂടാതെ 30 ദിവസത്തേക്കുള്ള പ്ലേബോബോ. ഫലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരവും, കൃത്യമായ curcumin ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് സമ്മർദ്ദവും ക്ഷീണവും കുറയുകയും ചെയ്തു. ഈ പുരോഗമന സംയുക്തം മാനസിക സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഡോപാമൈൻ, സെറോടോണിൻ, രണ്ട് ശക്തമായ ഹോർമോണുകൾ, മനുഷ്യ മനസും ശരീരവും സുഗമമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ മാറ്റം വരുത്തുക. ഊർജ്ജവും മാനസികാവസ്ഥയും ഉൽപാദന നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും വീക്കം പാറ്റേണുകളുടെ മികച്ച ആരോഗ്യവും ശുചിത്വവും കുർകുമിൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഡിഎച്ച്എയുടെ ജൈവാവശിഷ്ടത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തമായ ആൻറി ഓക്സിഡൻറായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കുർകുമിൻ കൂടുതൽ മനസിലാക്കാം. മസ്തിഷ്ക ആരോഗ്യത്തെ ഉയർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒമേഗ-എൻഎക്സ്എക്സ് -എക്സ്എക്സ്എഫിക്സ് ആസിഡ് പ്രകടമാണ്. ഒരു ഗവേഷണ പഠനം അമേരിക്കൻ ജേണൽ ഓഫ് ജെറിയാട്രിക് സൈക്കോളജി curcumin ശരിക്കും ന്യൂറോഡെഗേനേഷനിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. മൂല്യനിർണ്ണയവും വിശകലനവും ഉൾപ്പെടെ, 40-3 മുതൽ 9 വയസ്സുവരെ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചത്. ഓരോ വസ്തുവും 51 മില്ലീമീറ്റർ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണ ക്രോക്കുമിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസിബോ ഉപയോഗിച്ചു. ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട ദീർഘകാല രോഗശാന്തി, വിഷ്വൽ മെമ്മറി, ഫോക്കസ് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഔഷധമൂല്യംകൊണ്ട് curcumin ന് neuroplasticity- ന്റെ പിന്തുണ നൽകുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ജീർണതയിലൂടെ പോലും മസ്തിഷ്കമാറ്റം മാറ്റാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു.

കുർകുമിൻ വിരുദ്ധ പീഡന നടപടികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ആൻറി ഓക്സിഡൻറുകളുള്ള ഈ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ആക്രാറ്റിക് അസ്ട്രോസൈറ്റ് എക്സ്പ്രെഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. അതനുസരിച്ച് ന്യൂറോഫാർമാക്കോളജി ലബോറട്ടറി, ഫാർമക്കോളജി വിഭാഗം, curcumin എന്ന ആൻറിഓക്സിഡൻ പ്രോപ്പർട്ടികൾ എലികളെ ലെ മൈഗ്രെയിനുകൾ, വിജ്ഞാനം വൈകല്യം, കൂടാതെ തലവേദന സമ്മർദ്ദം പരിഹരിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ക്രോകുമിൻ എന്ന പല്ലുകൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആൺ എലികൾക്ക് പാന്റിലൈനട്രാസോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പി.എസ്.ടി. Curcumin പിടികൂടാൻ സ്കോർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മയോക്ലോണിക് jerks ഒരു കുറഞ്ഞു സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പഠനം തെളിയിച്ചു. കൂടാതെ, ഗവേഷണ പഠനത്തിന്റെ ഫലമായ ഫലങ്ങൾ ക്യൂറമിൻ പുനർനിർമ്മിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കൽ, ഓക്സിഡൻറ് സ്ട്രെസ്സ്, മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ തെളിയിച്ചു. മാത്രമല്ല, മെമ്മറി പ്രവർത്തനം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

മനസ്സില് ഫാറ്റി ആസിഡുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താന് കഴിവുള്ള ക്കുര്മിമിന്, അത്ലറ്റുകള്ക്ക് മികച്ച ശാരീരിക പ്രകടനം, ഗുരുതരമായ ചിന്തകള് വളര്ത്താനും, പ്രശ്ന പരിഹാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും മെച്ചപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങള് വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയും. Curcumin ലെ ന്യൂറോ പ്രോട്ടോക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ വീണ്ടും ടിഷ്യുകൾ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ സഹായിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ, അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് തെറാപ്പി, പക്ഷപാതരഹിതമായ കോശുവേലുകളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് പക്ഷപാതമില്ലാത്ത കോശ കോശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗവേഷണം നടത്തിയത്. സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തടയാനായി സെല്ലുകളുടെ സൗരോർജ്ജത്തിൽ curcumin ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചുവെന്ന് പഠനം കാണിച്ചു. ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂറോ സയൻസ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ജേലിച്, ജർമ്മനിയിൽ, പക്ഷപാതരഹിതമായ കോശ ഉത്പാദനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. എൺപത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, മൂല്യനിർണ്ണയവും വിശകലനവും മഞ്ഞ നിറം മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സെല്ലുലാർ ഉത്പാദനം 72 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചതായും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിജയകരമായ മസ്തിഷ്ക ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനത്തിനായി എത്ര ശക്തമായ കുക്കുമൂമിന് കഴിയുമെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.

Dr-Jimenez_White-Coat_01.png

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ഇൻസൈറ്റ്

മൊത്തം ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും പോഷകാഹാരം ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്നത്തെ സമ്മർദപൂരിതമായ ലോകത്തിൽ, ഉചിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീർന്നേക്കാം. സ്ഥിരമായി ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പോഷകഘടകങ്ങളിലും നാം പതിവായി കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അത്, ജോലിയുടെ കൂട്ടായ സമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്ക ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. തലച്ചോറിലെ ആരോഗ്യത്തിന് വൻതോതിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ curcumin പോലുള്ള പോഷകപ്രദർശനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും "സൌജന്യ സമയം" ഇല്ലാത്തതും ശരിയായി സമതുലിതമായതുമായ ഭക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. എന്നിരുന്നാലും, curcumin പോലുള്ള പോഷകാഹാര സപ്ലിമെൻറുകൾ കഴിക്കുന്നത് മനുഷ്യശരീരത്തെ പൊതു നന്മയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ പോലുള്ള പ്രകൃതിദത്തരോഗങ്ങളും ബൊറ്റാണിക്കൽസുകളും ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂരക ആരോഗ്യ ചികിത്സയായി തുടരുന്നതായി നിരവധി ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചികിൽസാകിതമായ സംരക്ഷണം പോലെയുള്ള ബദൽ ചികിത്സാ മുൻകൈകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. വസ്തുനിഷ്ഠമായി, കൈറോഗ്രാഫറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പോഷക ഉപദേശം നൽകുന്നു, അതുപോലെ അവരുടെ ജീവിതശൈലി പദ്ധതിയുടെ പൊതുവായ ഭാഗമായി മറ്റ് ജീവിതശൈലി ശുപാർശകൾക്കുള്ള ശുപാർശകൾ. മരുന്നുകൾ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവും കൂടാതെ മറ്റ് അണുബാധയുള്ള പ്രക്രിയകളും ഇല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യ ശാരീരിക രോഗത്തെ സ്വാഭാവികമായും മാനസികമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ചികിത്സാരീതി. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാലന ഘടകങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും. ഈ ഘടകങ്ങളിൽ പോഷകാഹാരം, വെള്ളം, വിശ്രമം, വ്യായാമം, ശുദ്ധവായു എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പല കൈറോഗ്രാഫറുകളും curcumin അനുബന്ധങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ഈ അസാധാരണ പോഷക സപ്ലിമെന്റ്, curcumin, മാനസിക ദൃഢത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു, ബോധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും മെച്ചപ്പെടുത്തൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു anxiolytic ആനുകൂല്യങ്ങൾ. അത് കൂടുതൽ സൃഷ്ടികൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റോ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട സ്വഭാവം എന്ന്, curcumin ആരോഗ്യ ഒരു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊൻ രത്നം ആണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാടിക്ക് മാത്രമല്ല, നട്ടെല്ലിനും മുറിവുകളോടും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ, ഡോക്ടർ ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

Green-Call-Now-Button-24H-150x150-2-3.png

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: ബാക്ക് വേദന

പുറം വേദന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജോലിയിൽ വൈകല്യത്തിനും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ദിവസങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായ കാരണമാണ് ഇത്. ഡോക്ടർ ഓഫീസ് സന്ദർശനത്തിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം, മുനയുടേതാണ്, ഉയർന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മൂലമുള്ള രോഗം മാത്രം. ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് എട്ടുശതമാനം പേർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ചിലതരം മുട്ടുവേദന അനുഭവപ്പെടും. നട്ടെല്ല്, സന്ധികൾ, കട്ടിലുകൾ, പേശികൾ തുടങ്ങിയ മൃദുല കോശങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ഘടനയാണ് നട്ടെല്ല്. ഇതുമൂലം, ഗുരുതരമായ പരുക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ടതോ ആയ അവസ്ഥകൾ ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ, ഒടുവിൽ മുടി വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുടി വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചലനങ്ങളുടെ ലളിതമായ വേദനയ്ക്ക് വേദനയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഭാഗ്യവശാൽ, ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം പോലെയുള്ള ബദൽ ചികിൽസാരീതികൾ, നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സഹായകരമാകും, ഇത് ആത്യന്തികമായി വേദനയുടെ ആശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

കാർട്ടൂൺ പേപ്പർ ബ്യൂറോ വലിയ വാർത്തയുടെ ബ്ലോഗ് ചിത്രം

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം: ലോ ബാക്ക് വേദന മാനേജ്മെന്റ്

കൂടുതൽ മികച്ചവ: EXTRA EXTRA: വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയും ചികിത്സകളും

ന്യൂറോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്

ന്യൂറോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്

ഒരു നരോളജി പരീക്ഷ ശേഷം, ഫിസിക്കൽ പരീക്ഷ, ക്ഷമ ചരിത്രം, എക്സ്-കിരണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മുമ്പത്തെ സ്ക്രീനിംഗ് പരിശോധനകൾ, ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു സാധ്യമായ / സംശയിക്കപ്പെട്ട ന്യൂറോളജിക് ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്ക് റൂട്ട് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന പരിശോധനാ പരിശോധനകൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് സാധാരണയായി ഉൾപ്പെടുന്നു ന്യൂററോഡിയോളജിശരീര ഘടനയും ഘടനയും പഠിക്കാൻ ചെറിയ അളവിൽ റേഡിയോ ആക്ടീവ് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓർഡന്റിജനിസ്റ്റ് ഇമേജിംഗ്അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പഠിക്കാൻ കാന്തങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കും.

ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്

ന്യൂറാര്യodyology

 • MRI
 • എംആർഐ
 • ശ്രീമതി
 • fMRI
 • സിടി സ്കാനുകൾ
 • Myelograms
 • PET സ്കാനുകൾ
 • മറ്റു പലരും

മാഗ്നെറ്റിക് റെസൊണൻസ് (എം.ആർ.ഐ)

അവയവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യു നന്നായി കാണിക്കുന്നു
 • അയോൺസൈറ്റിക് വികിരണം
MRI- ലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ
 • മാഗ്നെറ്റിക് റിസോണൻസ് ആൻജിഗ്രാഫി (എംആർഎ)
 • ധമനികളിലൂടെ രക്തപ്രവാഹം നിർണ്ണയിക്കുക
 • ഇൻഫ്രാക്രിനിയൽ അനിയറിസെമ്മുകൾ, രക്തക്കുഴലുകളുടെ വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുക
മാഗ്നെറ്റിക് റിസോണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപി (എംആർഎസ്)
 • എച്ച് ഐ വി, സ്ട്രോക്ക്, തലവേദന, കോമ, അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം, മുഴകൾ, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ്
ഫങ്ഷണൽ മാഗ്നെറ്റിക് റിസോണൻസ് ഇമേജിംഗ് (എഫ്.എം.ആർ.ഐ)
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ നിർദിഷ്ട സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുക

കംപ്യൂട്ടിംഗ് ടോട്ടോഗ്രഫി (സിടി അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് സ്കാൻ)

 • തിരശ്ചീനമായി അല്ലെങ്കിൽ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ എക്സ്-റേ, കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു
 • അസ്ഥികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായി കാണിക്കുന്നു
 • സംശയാസ്പദമായ രക്തസ്രാവവും പകർച്ചവ്യാധികളും പോലുള്ള വേഗത്തിൽ മസ്തിഷ്കത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കും

മൈലോഗ്രാം

സിട്രാ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ച് കോൺട്രസ് ഡൈ കൂടിച്ചേർന്നതാണ്
സുഷുമ്നാ കോഡ് അളക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമാണ്
 • സ്റ്റെനോസിസ്
 • മുഴകൾ
 • ഞരമ്പ് റൂട്ട് പരിക്ക്

പോസിട്രൺ എമിഷൻ ടോമാഗ്രഫി (പിഇഇ സ്കാൻ)

മറ്റ് പഠന തരങ്ങൾക്കു മുൻപ് ജൈവ ഇന്ധനം മൂലമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടിഷ്യു ഉപാപചയ കണക്കാക്കാൻ റേഡിയട്രേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചു
 • അല്ഷിമേഴ്സ് രോഗം
 • പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം
 • ഹണ്ടിങ്ടൺസ് രോഗം
 • അപസ്മാരം
 • സെറിബ്രൊറെസ്ക്കുലർ അപകടം

ഇലക്ട്രോഡോഗനഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റഡീസ്

 • ഇലക്ട്രോയോളജി (EMG)
 • നെർവ് കണ്ടൻചർ വേലോസിറ്റി (എൻസിവി) പഠനങ്ങൾ
 • വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള പഠനം

ഇലക്ട്രോയോളജി (EMG)

എല്ലിൻറെ പേശികളുടെ രൂപവത്കരണത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സിഗ്നലുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക
ഇതു വഴി വിലയിരുത്തുക:
 • സ്കിൻ ഉപരിതല ഇലക്ട്രോഡുകൾ
 • ഡയഗണോസ്റ്റിക് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, പുനരധിവാസത്തിനും ബയോഫീബാബിക്കും കൂടുതൽ
മസിലുകൾക്ക് നേരെയാണ് സൂചികൾ
 • ക്ലിനിക്കൽ / ഡയഗണോസ്റ്റിക് EMG ന് സാധാരണ

ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എല് പാസോ ടി.ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് നീഡിൽ EMG

റെക്കോർഡുചെയ്ത ഒറ്റപ്പെട്ടവ:
 • പൊടുന്നനെ
 • ചേർക്കൽ പ്രവർത്തനം
 • വൊളണ്ടറി പേശികളുടെ സങ്കോചം
മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിശ്രമവേളകളിൽ പേശികൾ ഇലക്ട്രോമികമായി നിശബ്ദമായിരിക്കും
 • പ്രാക്ടീഷണർ മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റിൽ ചേർക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം
കൃത്യമായ വ്യാഖ്യാനത്തിന് പേശികളിൽ കുറഞ്ഞത് എൺപതു മുതൽ വേറെ പോയിൻറുകൾ വരെ കണക്കാക്കുന്നു

നടപടിക്രമം

സൂചി പേശിൽ ചേർത്തു
 • ചേർക്കൽ പ്രവർത്തനം രേഖപ്പെടുത്തി
 • വൈദ്യുത മൗനം
 • സ്വമേധയാ ഉള്ള പേശികളുടെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
 • വൈദ്യുത മൗനം
 • ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചുരുക്കൽ ശ്രവണശേഷിയുള്ളത്

സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു

പേശികൾ
 • ഒരേ നാഡി എന്നാൽ മറ്റ് നാഡി വേരുകൾ വഴി പരിതപിച്ചു
 • ഒരേ നാഡീകേത് എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത നഴ്സകളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്
 • ഞരമ്പുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ
വിഷാദം അളവ് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു

മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് ശേഷി (MUP)

ആന്തിക്കം
 • ഒരു മോട്ടോർ ന്യൂറോണിനോട് ചേർന്ന പേശി നാണകളുടെ സാന്ദ്രത
 • MUP ന്റെ സാമീപ്യം
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പാറ്റേണും വിലയിരുത്താം
 • കാലതാമസത്തിനായുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് പേശിയിലെ മോട്ടോർ യൂണിറ്റുകളുടെ നഷ്ടം സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും
 • ആദ്യകാല റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മൈപ്പിട്ടിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, എവിടെയാണ് MUP- കൾ താഴ്ന്ന വൈകല്യം ഹ്രസ്വകാല ദൈർഘ്യമുള്ളത്

ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എല് പാസോ ടി.പോളിഫിഫീസി MUPS

 • ദീർഘകാല നാണക്കേടുകളുമുണ്ടായതിനുശേഷം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വ്യതിയാനവും കാലദൈർഘ്യവുമാണ് ഫലം

ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എല് പാസോ ടി.പൂർണ്ണമായ പൊരുത്തൽ ബ്ലോക്കുകൾ

 • തുടർച്ചയായി ഒന്നിലധികം വിഭാഗങ്ങളുടെ ഡൈമെലിലിഷൻ നാഡീ ഉത്പാദനം പൂർണ്ണമായി തടയാൻ ഇടയാക്കുന്നു, അതിനാലാവാം MUP വായനയൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല, എന്നിരുന്നാലും സാധാരണഗതിയിൽ MUP- യിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
 • മോട്ടോർ ന്യൂറോണിന്റെ (സെർവിക്കൽ നഴ്സിഡ് ട്രോമാ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് പോലുള്ളവ) മുകളിലുള്ള കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ പൂർണ്ണമായും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും EMI

മസ്കുഷ് നനഞ്ഞ

അസാധാരണമായ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നലുകൾ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി
 • വർദ്ധിച്ച ഇൻസെർഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ വായിക്കപ്പെടും, കാരണം അത് കൂടുതൽ യാന്ത്രികമായി രോഷാകുലരാകുന്നു
പേശി നാരുകൾ കൂടുതൽ രാസിക സെൻസിറ്റീവ് ആയിത്തീരുന്നതോടെ, അവ സ്വയമേവ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങും
 • ഫൈബ്രില്ലേഷൻ സാധ്യതകൾ

ഫിബ്രില്ലേഷൻ സാധ്യതകൾ

 • സാധാരണ മസിൽ നാരുകളിൽ ഉണ്ടാകരുത്
 • നഗ്നനേത്രങ്ങൾകൊണ്ട് നാരുകൾ കാണാനാകില്ല, പക്ഷേ ഇ.എം.ജി.
 • പലപ്പോഴും നാഡി രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു, പക്ഷേ മോട്ടോർക് കാൻസറിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള പേശികളിലെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം

ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എല് പാസോ ടി.നല്ല ഷാർപ്പ് തിരകൾ

 • സാധാരണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന നാരുകളിൽ ഉണ്ടാകരുത്
 • വിശ്രമിക്കുന്ന മെംബ്രൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സ്വതസിദ്ധമായ ഒറ്റപ്പെടൽ

ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എല് പാസോ ടി.അസാധാരണമായ കണ്ടെത്തൽ

 • ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പോസിറ്റീവ് മൂർച്ചയേറിയ തരംഗങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നത്, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് പേശിവലിനുള്ള മോട്ടോർകോക്സിലെ കേടുപാടുകൾ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ സൂചനയാണ്.
 • പലപ്പോഴും ആരംഭം മുതൽ ദൃശ്യമാകുമെങ്കിലും, റിപ്പോർട്ടുകളിൽ "നിശിതം" എന്നു പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്
 • പൂർണ്ണമായും നഗ്നതയോ അല്ലെങ്കിൽ നാരുകൾക്ക് നാണക്കേടുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകും

നെർവ് കണ്ടൻചർ വേലോസിറ്റി (എൻസിവി) പഠനങ്ങൾ

യന്തവാഹനം
 • അളവുകൾ പേശികളിലെ പ്രവർത്തന സാധ്യതകൾ (CMAP)
സെൻസറി
 • സെൻസറി നാഡി പ്രവർത്തന സാധ്യതകൾ (എസ്എൻപി)

നെർവ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റഡീസ്

 • വേഗത (വേഗത)
 • ടെർമിനൽ ലേറ്റൻസി
 • ആന്തിക്കം
 • പ്രായോഗികമാക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി ആയതു, പ്രായം, ഉയരം, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്രമികരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്

ടെർമിനൽ ലേറ്റൻസി

 • ഉത്തേജനത്തിനും പ്രതികരണത്തിനും ഇടയിൽ സമയം
 • ഡിസ്ട്രിയൽ എൻട്രാപ്മെന്റ് ന്യൂറോപാഥി
 • ഒരു പ്രത്യേക ഞരമ്പിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ടെർമിനൽ ലാറ്റൻസി വർദ്ധിച്ചു

വേഗത

ലാറ്റൻസി, വേരിയബിളുകൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ
ദഹനനാളത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയനുസരിച്ചുള്ളതാണ്
മെയ്ലിൻ കട്ടി കട്ടി ഉണ്ടാവും
 • ഫോക്കൽ ന്യൂറോപാഥീസ് കനംകുറഞ്ഞ മയ്ലിൻ ഷീറ്റുകൾ, മന്ദഗതിയിലുള്ള പ്രവേഗം വേഗത
 • ചർകോട്ട് മരി ടൂത്ത് രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഗിയാലിയൻ ബാരെ സിൻഡ്രോം പോലെയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ വലിയ അളവിൽ മെയ്ലിൻ കേടുപാടുകൾ, വേഗതയേറിയ നാരുകൾ

ആന്തിക്കം

 • ആക്സോണൽ ഹെൽത്ത്
 • വിഷലിപ്തമായ ന്യൂറോപാഥി
 • സിഎംഎപിഎ, എസ്എൻഎപി വൈവിധ്യമാർഗ്ഗം ബാധിച്ചു

ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപതി

ഏറ്റവും സാധാരണമായത് ന്യൂറോപ്പതി
 • ഡിസൽ, സമമിതി
 • ഡീമെലിലിനേഷൻ, അങ്കണലായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം, വേഗതയും വഹനവ്യാപനശേഷിയും ബാധിക്കുന്നു

വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള പഠനം

സോമാറ്റോസെൻസി പരിണമിച്ചു (എസ്എസ്പി)
 • അവയവങ്ങളിൽ വികാര വിചാരങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു
ദൃശ്യവൽക്കരിച്ച സാധ്യതകൾ (VEPs)
 • ദൃശ്യ വിന്യാസത്തിന്റെ സെൻസറി ഞരമ്പുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു
ബ്രെയിൻസ്റ്റോൺ ഓഡിറ്റേറിയൻ സാധ്യതകൾ ഉയർത്തി (എഇപി)
 • ഓഡിറ്റററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെൻസറി ഞരമ്പുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു
ലോ-പെഡ്രൻസ് ഉപരിതല ഇലക്ട്രോഡുകൾ വഴി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക
സെൻസറി ഉത്തേജനത്തിന് ആവർത്തിച്ചുള്ള എക്സ്പോഷർ കഴിഞ്ഞ് ശരാശരി റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ
 • പശ്ചാത്തല "ശബ്ദ"
 • സാധ്യതകൾ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് ചെറുതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമാണ്
 • ഡോ. സ്വെൻസൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, എസ് എസ് പി കളുടെ കാര്യത്തിൽ, വിശ്വാസയോഗ്യമായതും പുനർരൂപീകരിക്കാവുന്നതുമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് എൺപതോളം സ്റ്റിമുളികൾ ആവശ്യമാണ്.

സോമാറ്റോസെൻസി നിരാഹാര സാധ്യതകൾ (എസ് ഇ എസ് പികൾ)

പേശികളിൽ നിന്നുള്ള സെൻസേഷൻ
 • ത്വക്ക്, ആഴത്തിലുള്ള ടിഷ്യുകളിൽ ടച്ച് ആൻഡ് മർദ്ദം റിസപ്റ്ററുകൾ
കുറച്ചു മാത്രമേയുള്ളൂ വേദന സംഭാവന
 • വേദനസംഹാരികൾക്കായി ടെസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതികൾ
തിളക്കവും വേഗതയും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പലോളജി സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • എസ്ഇഎസ്പികൾ സാധാരണയായി വേരിയബിളായതിനാൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രധാനമാണ്
ശ്വാസകോശസംബന്ധമായ നിരീക്ഷണത്തിനു സഹായകരം, ഗുരുതരമായ അക്സോണിക് മസ്തിഷ്ക ക്ഷീണം ബാധിച്ച രോഗികളുടെ രോഗനിർണയം വിലയിരുത്തുക
 • വ്യക്തി നാഡീ വേരുകൾ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ റാഡിക്ലൂപിപ്പിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നതിൽ അത് ഉപകാരപ്രദമല്ല

അവസാന ശേഷിയുള്ളവ

മോട്ടോർ ഞരമ്പുകളുടെ പ്രചോദനത്തിനു ശേഷം, 10- XNUM മില്ലിസെക്കനിൽ കൂടുതൽ നടക്കുക
രണ്ട് തരം
 • H- റിഫ്ലെക്സ്
 • F- പ്രതികരണം

H- റിഫ്ലെക്സ്

ഡോ. ഹോഫ്മാനിന്റെ പേരു്
 • ഈ പ്രതിഫലനം ആദ്യമായി 1918 ൽ വിവരിച്ചു
മയോട്ടിക് സ്ട്രെച്ച് റിഫ്ലെക്സിലെ ഇലക്ട്രോഡോഗനസ്റ്റിക് ആവിർഷൻ
 • ബന്ധപ്പെട്ട മേശയുടെ വൈദ്യുത അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക നീചലിന്റെ പ്രലോഭനത്തിനു ശേഷമുള്ള മോട്ടോർ പ്രതികരണമാണ്
ട്രൈപ്സസ് സൂരേയ്ക്കായി ട്രൈപ്സ് സേർവിലേക്ക് റിഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ S1 റേഡിയൂലോപ്പതിയെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് മാത്രം ഉപയോഗപ്രദമാവുന്നതാണ്, പ്രവേഗവും അനാലിറ്റിയും
 • അക്കില്ലസ് റിഫ്ളക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടഫൈജിയബിൾ
 • നാശത്തിനു ശേഷം തിരികെ വരാൻ പരാജയപ്പെടുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചുള്ള റാഡിക്ലൂലോപ്പതി കേസുകളിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ഉപയോഗപ്രദമല്ല

F- പ്രതികരണം

ആദ്യം അത് കാൽപ്പാദത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
പ്രാരംഭ ഉത്തേജകത്തിനുശേഷം 25- മില്ലിസെക്കൻഡിൽ സംഭവിക്കുന്നു
മോട്ടോർ നാഡിയിലെ ആൻഡിഡ്രോമിക് ഡിപെല്ലറൈസേഷൻ കാരണം, ഒരു ഓർത്തോഡോമിക് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു
 • ഒരു യഥാർത്ഥ റിഫ്ളക്സ് അല്ല
 • ഒരു ചെറിയ മസിൽ സങ്കോചത്തിൽ ഫലങ്ങൾ
 • അപ്രസക്തം വളരെ വേരിയബിൾ ആകാം, അതിനാൽ പ്രവേഗത്തെ പോലെ പ്രധാനമല്ല
 • കുറഞ്ഞ വേഗത സൂചിക മന്ദഗതിയിലുള്ള പ്രകടനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു
പ്രോക്സിമൽ നാഡി രോഗപഠനം വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗപ്രദം
 • റാഡിക്ലൂപ്പതി
 • ഗ്വില്ലൻ ബാരെ സിൻഡ്രോം
 • വിട്ടുമാറാത്ത കോശജ്വലന ഡൈലിളജിംഗ് പോളിദ്രുദ്രുലോപ്പതി (സിഐഡിപി)
ഡെമീലിനട്ടിക് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപാഥീസ് വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗപ്രദം

ഉറവിടങ്ങൾ

 1. അലക്സാണ്ടർ ജി. റീവ്സ്, ഏ. ആൻഡ് സ്വൻസൻ, ആർ. ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി നാർട്ടസ് സിസ്റ്റം. ഡാർട്ട്മൗത്ത്, 2004.
 2. ഡേ, ജോ ആൻ. "ന്യൂറാര്യodyology | ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് റേഡിയോളജി. "ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് മെഡിസിൻ ഹെൽത്ത് ലൈബ്രറി, ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ, www.hopkinsmedicine.org/radiology/specialties/ ഒരു uroradiology / index.html.
 3. സ്വെസൺ, റാൻഡ്. ഇലക്ട്രോഡിനോഗ്നോസിസ്.

ഇബുക്ക് പങ്കിടുക

ഹാൻഡിലുകൾ & പോസ്റ്റ്-ഷൻച്യുൺ സിൻഡ്രോം

ഹാൻഡിലുകൾ & പോസ്റ്റ്-ഷൻച്യുൺ സിൻഡ്രോം

മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കഫലങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിലുണ്ട്. ഈ മുറിവുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പലപ്പോഴും താത്കാലികമാണ്, എന്നാൽ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം തലവേദനഏകാഗ്രത, മെമ്മറി, ബാലൻസ്, ഏകോപനം എന്നിവയുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ. തലപ്പാവ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ബോഡി തലവനെ അല്ലെങ്കിൽ തലകീഴായി ഇളകുന്നതാണ് സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നത്. ചില ബോധവൽക്കരണം അവബോധ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നു, പക്ഷെ മിക്കവർക്കും അത് ചെയ്യാനാവില്ല. ഒരു മസ്തിഷ്കവും അതു ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. കായിക വിനോദങ്ങളായ ഫുട്ബോൾ പോലെയുള്ള സംഗമങ്ങൾ സാധാരണമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഒരു മസ്തിഷ്കത്തിനു ശേഷം പൂർണ്ണമായ വീണ്ടെടുക്കൽ ലഭിക്കുന്നു.

Concussions

ട്രൗമാറ്റിക് ബ്രെയിൻ ഇൻജുറീസ് (ടിബിഐ)

 • തല പലപ്പോഴും കഷ്ടം
 • തല അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം / കുറയ്ക്കൽ അമിതമായ കുലുക്കുക കാരണം സംഭവിക്കാം
 • മസ്തിഷ്ക മുറിവുകളുണ്ടാകുന്നത് (mTBI / concussions) ഏറ്റവും സാധാരണമായ മസ്തിഷ്ക പരിധിവരെ

ഗ്ലാസ്ഗോ കോമ സ്കെയ്ൽ

പ്രകോപനപരമായ

പ്രകോപനമില്ലാതെ സാധാരണ കാരണങ്ങൾ

 • മോട്ടോർ വാഹന കൂട്ടിയിടികൾ
 • വെള്ളച്ചാട്ടം
 • സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ
 • കയ്യേറ്റം നടത്തുക
 • ആയുധങ്ങളുടെ ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവമായ ഡിസ്ചാർജ്ജ്
 • വസ്തുക്കളുമായുള്ള സ്വാധീനം

ബ്ലോഗ് ചിത്രം പ്രകോപന പ്രകടനം e

തടസ്സം

സങ്കീർണമായ മുറിവുകൾ തടയാൻ പരമപ്രധാനമാണ്

ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാൻ രോഗികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
 • മത്സരം സ്പോർട്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ബോക്സിംഗ്, ഹോക്കി, ഫുട്ബോൾ, ബേസ്ബോൾ
 • കുതിര സവാരി
 • സൈക്കിളുകൾ, മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ, ATVs മുതലായവ
 • റോക്ക് ക്ലൈംബിംഗ്, സിപ്പ് ലൈനിംഗ് എന്നിവ പോലുള്ള ഉയർന്ന ഉയരം സജീവമാക്കുന്നു
 • സ്കൈയിംഗ്, സ്നോബോർഡിംഗ്
സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കേണ്ട രോഗികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗികളുമായി വാഹനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും സീറ്റി ബെൽറ്റ് ധരിക്കേണ്ടതിൻറെ പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്യുക
 • സീറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ മതിയായ വ്യായാമവും പ്രവർത്തനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ബോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കാർ സീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
സുരക്ഷിതമായി ഡ്രൈവിംഗ്
 • ചില മരുന്നുകളും മദ്യവും ഉൾപ്പെടെ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ രോഗികൾ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ടുപോകരുത്
 • വാചകവും ഡ്രൈവും ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്
പ്രകോപനപരമായ
കുട്ടികൾക്കായി സ്പെയ്സസ് സുരക്ഷിതമാക്കുക
 • വീട്ടിലെ കുഞ്ഞിൻറെ ഗേറ്റുകളും വിൻഡോയും സ്ഥാപിക്കുക
 • ഹാർഡ്വഡ് ചവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മണൽ പോലുള്ള ഷോക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വസ്തുക്കൾ, പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെയ്യാം
 • കുട്ടികൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് അവർ വെള്ളം സമീപിക്കുമ്പോൾ
വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുക
 • അയഞ്ഞ വിരലുകൾ, അനിയന്ത്രിത തറയിടുകയോ നടപ്പാതകളിലോ തടസ്സപ്പെടുത്തൽ അപകടങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുന്നു
 • ബാത്ത്ടബ്, ഷവർ നിലകൾ എന്നിവയിൽ നോൺസ്ലിപ് മാറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ടോയ്ലറ്റ്, ട്യൂബും ഷവറും
 • ഉചിതമായ പാദരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക
 • പടികളുടെ ഇരുവശത്തും ഹാൻറിലിളുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക
 • വീടിനു ചുറ്റുമുള്ള വിളക്കുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക
 • ബാലൻസ് പരിശീലന വ്യായാമങ്ങൾ

ബാലൻസ് ട്രെയിനിംഗ്

 • ഒരൊറ്റ ലെഗ് ബാലൻസ്
 • ബോസു പന്ത് പരിശീലനം
 • പ്രധാന ശക്തിപ്പെടുത്തൽ
 • ബ്രെയിൻ ബാലൻസിങ് വ്യായാമങ്ങൾ

ഷങ്കുഷൻ വെർബിയേജ്

അപകടകരമായ മസ്തിഷ്ക്കം (mumps)

 • mTBI എന്ന പദമാണ് സാധാരണയായി മെഡിക്കൽ സജ്ജീകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പക്ഷെ സ്പോർട്സ് കോച്ചുകൾ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പദമാണ്.
 • രണ്ട് പദങ്ങളും ഒരേ അടിസ്ഥാന കാര്യത്തെ വിവരിക്കുന്നു, mTBI എന്നത് നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മികച്ച പദം ആണ്

ആഘാതം നിർണ്ണയിക്കുന്നു

 • ഒരു ബോധപൂർവ്വം നടത്താൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവബോധ നഷ്ടം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എന്നത് ഓർക്കുക
 • പോസ്റ്റ്-കൊൺഗ്ഷ്യൻ സിൻഡ്രോം എൽഒസി ഇല്ലാതെയും സംഭവിക്കാം
 • ദാരുണമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉടനടി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, വികസിപ്പിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം
 • ചുവപ്പ് ഫ്ലാഗുകൾക്കായി 48 തപാൽ തല ഗർജ്ജനം നിരീക്ഷിക്കുക
 • ഉപയോഗം സൂക്ഷ്മമായ പ്രകോപനപരമായ വിലയിരുത്തൽ (എസിഇ) ഫോം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന്
 • രൂക്ഷമായ ചുവന്ന പതാകകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഓർഡർ ഇമേജിംഗ് (സി.ടി. / എം.ആർ.ഐ.) ആവശ്യമാണ്

ചുവന്ന പതാകകൾ

ഇമേജിംഗ് ആവശ്യമാണ് (സി.ടി. / എം ആർ ഐ)

 • തലവേദന മങ്ങുന്നത്
 • രോഗി മയക്കത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉണർത്താൻ കഴിയില്ല
 • ആളുകളെയോ സ്ഥലങ്ങളെയോ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
 • കഴുത്തിൽ വേദന
 • പിടിച്ചെടുക്കൽ പ്രവർത്തനം
 • ആവർത്തിച്ചുള്ള ഛർദ്ദനം
 • ആശയക്കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷോഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
 • അസാധാരണമായുള്ള പെരുമാറ്റ മാറ്റം
 • ഫോക്കൽ ന്യൂറോലോജിക്കൽ അടയാളങ്ങൾ
 • മന്ദഗതിയിലുള്ള പ്രസംഗം
 • പുറംതൊലിയിലെ ദുർബലത അല്ലെങ്കിൽ വിരസത
 • അവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക ബോധം

അപകടകരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ

 • തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ മർദ്ദം ഒരു സംവേഗം
 • ബോധത്തിന്റെ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം
 • തിളങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനിയന്ത്രിത വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലുള്ള മങ്ങിയ കാഴ്ചശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാഴ്ച പ്രശ്നങ്ങൾ
 • ആശയക്കുഴപ്പം
 • തലകറക്കം
 • ചെവിയിൽ മുഴുകുന്നു
 • ഓക്കാനം അല്ലെങ്കിൽ ഛർദ്ദി
 • മന്ദഗതിയിലുള്ള പ്രസംഗം
 • ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈകിയ പ്രതികരണം
 • മെമ്മറി നഷ്ടം
 • ക്ഷീണം
 • ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു
 • തുടർച്ചയായി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി മെമ്മറി നഷ്ടം
 • അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും മറ്റ് വ്യക്തിത്വ മാറ്റങ്ങൾക്കും
 • പ്രകാശത്തിന്റേയും ശബ്ദത്തിന്റേയും സെൻസിറ്റിവിറ്റി
 • ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ
 • ആശങ്കകൾ, സമ്മർദ്ദം, ഉത്കണ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദം
 • രുചി, മണം എന്നിവയുടെ രോഗങ്ങൾ
ഹാൻഡിൽ.

മാനസിക / പെരുമാറ്റ വ്യത്യാസങ്ങൾ

 • സാരമായ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു
 • ശാരീരിക പൊരുത്തം
 • മോശമായ വിധി
 • ഇഫക്സിന്റെ സ്വഭാവം
 • നെഗറ്റീവിറ്റി
 • അസഹിഷ്ണുത
 • അപകീർത്തി
 • എഗോസെന്ററിറ്റി
 • രീതിയുടേയും ധാർമ്മികതയുടേയും
 • അപകടകരമായ പെരുമാറ്റം
 • സമാനുഭാവത്തിന്റെ അഭാവം
 • പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭത്തിന്റെ അഭാവം
 • വിഷാദം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ

കുട്ടികളിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ

 • കുട്ടികളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പങ്കുചേരാം
 • കരയുന്ന ശബ്ദം
 • വിശപ്പ് നഷ്ടം
 • പ്രിയപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ താൽപര്യമില്ല
 • ഉറങ്ങാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ
 • ഛർദ്ദി
 • അപകടം
 • നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കാപട്യമില്ല

ഓര്മ്മശക്തിയില്ലായ്മ

മെമ്മറി നഷ്ടവും പുതിയ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു

വിരമിക്കൽ അംഷ്യ
 • ക്ഷതത്തിനു മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ കഴിവില്ല
 • തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു
അനെറെഗ്രേഡ് അംനീഷ്യ
 • പരിക്ക് കഴിഞ്ഞ് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ കഴിവില്ല
 • പുതിയ ഓർമ്മകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു
ചെറിയ മെമ്മറി നഷ്ടങ്ങൾ പോലും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനാകും
 • LOC (XNUM മിനിറ്റിൽ കുറവ്) എന്നതിനേക്കാൾ പ്രാകൃതവും ലക്ഷണവുമാണ് ലക്ഷണങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളും മുൻകൂട്ടി കാണുന്നത്.

പുരോഗതിയിലേക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുക

എലിസബത്ത്
അടിസ്ഥാനസൂചകം: രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ല
 • പ്ലേ പ്രോഗ്രസ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള അടിസ്ഥാന ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ, അത്ലറ്റിന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിശ്രമ പൂർത്തീകരണത്തിന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ചുരുങ്ങിയത് എൺപത് മണിക്കുറിനുള്ളിൽ മൂടിക്കെട്ടിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയില്ല. മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക, ഇളയ കുട്ടൻ, കൂടുതൽ യാഥാസ്ഥിതിക ചികിത്സ.
ഘട്ടം 5- ലൈറ്റ് എയറോബിക് പ്രവർത്തനം
 • ദി ഗോൾ: ഒരു അത്ലറ്റിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉയർത്തുന്നതിന് മാത്രം.
 • സമയം: എൺപത് മുതൽ എൺപത് മിനിട്ട് വരെ.
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾ: വ്യായാമം ബൈക്ക്, നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ജോഗിംഗ്.
 • തികച്ചും ഭാരമില്ല, ജമ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് റണ്ണിംഗ്.
ഘട്ടം 9: മോഡറേഷൻ പ്രവർത്തനം
 • ദി ഗോൾ: ലിമിറ്റഡ് ബോഡി ആൻഡ് ഹെഡ് പ്രസ്ഥാനം.
 • സമയം: സാധാരണ പതിവ് നിന്ന് കുറച്ചു.
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾ: മോഡറേറ്റ് ജോഗിംഗ്, ഹ്രസ്വമായ ഓട്ടം, മിതമായ-തീവ്ര സ്റ്റേഷണറി ബൈക്കിംഗ്, മിതമായ-തീവ്രത വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗ്
പടിപടിയായി തുടരുന്നു: ശക്തമായ, നോൺ-കോൺടാക്റ്റ് പ്രവർത്തനം
 • ദി ഗോൾ: കൂടുതൽ തീവ്രമായതും അല്ലാത്തതുമായ കോൺടാക്റ്റ്
 • സമയം: സാധാരണ പതിവ് അടയ്ക്കുക
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾ: റണ്ണിംഗ്, ഉയർന്ന തീവ്രത സ്റ്റേഷനിങ് ബൈക്കിംഗ്, കളിക്കാരന്റെ പതിവ് ഭാരോദ്വഹനം പതിവ്, കൂടാതെ മറ്റു സമ്പർക്ക കായിക-നിർദ്ദിഷ്ട കായികരോഗങ്ങൾ. ഈ ഘട്ടം 1, 2 എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എയറോബിക്, ചലന ഘടകങ്ങൾക്ക് പുറമേ ചില വിജ്ഞാനകോശ ഘടകങ്ങൾ ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
ഘട്ടം 5-7: പ്രാക്ടീസ് & പൂർണ്ണ കോൺടാക്റ്റ്
 • ദി ഗോൾ: സമ്പൂർണ്ണ സമ്പർക്ക സമ്പ്രദായത്തിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കുക.
ഘട്ടം 5: മത്സരം
 • ദി ഗോൾ: മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക.

മൈക്രോ ഗ്ലേഷ്യൽ പ്രീമിംഗ്

തലവേദന മഗ്ലാലൽ കോശങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം സജീവമാകുകയും ചെയ്യും

 • ഇത് ചെറുക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ വീക്കം കാസ്കേഡ് മധ്യസ്ഥത വേണം
തലവേദന തുടരുക തടയുക
 • നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന്റെ പ്രാഥമികത കാരണം, ഫോളോ-അപ് ട്രോമയുടെ പ്രതികരണം വളരെ ഗുരുതരവും അപകടകരവുമാകാം

പോസ്റ്റ്-തട്ടിപ്പ് സിൻഡ്രോം (പിസിഎസ്) എന്താണ്?

 • തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്ക ട്രോമാറ്റിക് ബ്രെയിൻ പരിക്കിന് ശേഷമുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ, പരിക്കേറ്റ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകൾ, മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ
 • പ്രാരംഭ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിനു ശേഷം ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നു
 • തലമുടി നേരിടുന്ന സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും കൂടുതൽ സാധാരണമാണ്
 • തലച്ചോറിന്റെ തീവ്രതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

പിസിഎസ് ലക്ഷണങ്ങൾ

 • തലവേദന
 • തലകറക്കം
 • ക്ഷീണം
 • അപകടം
 • ഉത്കണ്ഠ
 • ഉറക്കമില്ലായ്മ
 • കോൺസൺട്രേഷൻ, മെമ്മറി എന്നിവയുടെ നഷ്ടം
 • ചെവിയിൽ മുഴുകുന്നു
 • മങ്ങിയ കാഴ്ച
 • ശബ്ദവും നേരിയ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുമാണ്
 • അപൂർവ്വമായി, രുചിയിലും മണംകൊണ്ടും കുറയുന്നു

ലിങ്കിങ് അസോസിയേറ്റഡ് റിസ്ക് ഘടകങ്ങൾ

 • തലവേദനയുടെ ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ
 • അസ്നസിയോ ഫോഗൈനാസിനോ പോലുള്ള മാനസിക മാറ്റങ്ങൾ
 • ക്ഷീണം
 • തലവേദന മുൻ ചരിത്രം

പിസിഎസ് മൂല്യനിർണ്ണയം

പിസിഎസ് പുറത്താക്കൽ ഒരു രോഗനിർണ്ണയമാണ്

 • തലവേദനയ്ക്കു ശേഷം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റു കാരണങ്ങളുണ്ട് => പിസിഎസ്
 • ലക്ഷണങ്ങളായ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഉചിതമായ പരിശോധനയും ഇമേജിംഗ് സ്റ്റഡികളും ഉപയോഗിക്കുക

പിസിഎസ് തലവേദന

പലപ്പോഴും "ടെൻഷൻ" ടൈപ്പ് തലവേദന

നിങ്ങൾ തലവേദന തലവേദന വേണ്ടി പോലെ കരുതുക
 • സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുക
 • സ്ട്രൈക്ക് കോപിംഗ് കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക
 • സെർവിക്കൽ ആൻഡ് തോറാസിക് മേഖലകളിൽ MSK ചികിത്സ
 • ഭരണഘടനാ ഹൈഡ്രോ തെറാപ്പി
 • Adrenal പിന്തുണയ്ക്കുന്ന / adaptogenic ചീര
മൈഗ്രേൻ ആകാം, പ്രത്യേകിച്ചും മുൻഗാമികളിലുണ്ടാകുന്ന മൈഗ്രെയ്ൻ അവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പ്
 • കോശജ്വലനം കുറയ്ക്കുക
 • സപ്ലിമെന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളോ ഉപയോഗിച്ച് മാനേജ്മെന്റുമായി പരിഗണിക്കുക
 • സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രകാശവും സൗണ്ട് എക്സ്പോഷറും കുറയ്ക്കുക

പിസിഎസ് തലകീഴായി

 • തലച്ചോറിന് ശേഷം എല്ലായ്പ്പോഴും BPPV- യ്ക്ക് വിലയിരുത്താം, കാരണം ട്രോമയ്ക്ക് ശേഷം വെർട്ടിക്കേ ഏറ്റവും സാധാരണമായ തരമാണ് ഇത്
 • ഡയക്സ്-ഹാൾ പിക്ക് യുഗേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ
 • ചികിത്സയ്ക്കായി എപ്ലീവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ

ലൈറ്റ്, സൗണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി

ലൈറ്റ്, ശബ്ദങ്ങളിലുള്ള ഹൈപ്പർസെൻസിറ്റിവിറ്റി പിസിഎസിൽ സാധാരണമാണ്, സാധാരണയായി തലവേദനയും ഉത്കണ്ഠയും പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അധികനേരം മയക്കുമരുന്ന് ഉത്തേജനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിർണായകമാണ്
 • സൺഗ്ലാസുകൾ
 • മറ്റ് ലൈറ്റ് തടയൽ ഗ്ലാസുകൾ
 • ഇയർപ്ലഗുകൾ
 • ചെവിയിൽ പരുത്തി

പിസിഎസ് ചികിത്സ

നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ സിംപ്രോപ്പ് വ്യക്തിഗതമായി മാനേജ് ചെയ്യുക

CNS വീക്കം നിയന്ത്രിക്കുക
 • കർകുമിൻ
 • ബോസ്വേലിയ
 • ഫിഷ് ഓയിൽ / ഒമേഗ - എക്സ്എംഎക്സ്ക്സ് - (*** റോഡോ ബ്ലീഡിനു ശേഷം)
കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി
 • മൈൻഡ് ഫുൾ ആൻഡ് റിസലേഷൻ പരിശീലനം
 • അക്യൂപങ്ചർ
 • ഭൗതിക തെറാപ്പി വ്യായാമങ്ങൾ
 • മാനസിക മൂല്യനിർണ്ണയം / ചികിത്സ എന്നിവ കാണുക
 • MTBI സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കാണുക

എംടിബി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ

 • അലോപ്പതിയുടെയും പരിപൂര്ണ്ണമായ വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എംടിബിഐ
 • ഉചിതമായ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുകയും അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രഥമ ലക്ഷ്യം
 • ടിബിഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ പരാമർശിക്കുന്നതിനായി എം.ടി.ഐ.ബിയിൽ പരിശീലനം നേടുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ പിന്തുടരുക

ഉറവിടങ്ങൾ

 1. "എ ഹെഡ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ." DVBIC, ഏപ്രിൽ 29, dvbic.dcoe.mil/aheadforthefuture.
 2. അലക്സാണ്ടർ ജി. റീവ്സ്, ഏ. ആൻഡ് സ്വൻസൻ, ആർ. ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി നാർട്ടസ് സിസ്റ്റം. ഡാർട്ട്മൗത്ത്, 2004.
 3. "ഹെൽത്ത് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാർ." സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ, സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആന്റ് പ്രിവെൻഷൻ, 16 Feb, 2015, www.cdc.gov/headsup/providers/.
 4. "പോസ്റ്റ്-അപസ്മാരം സിൻഡ്രോം." മയോ ക്ലിനിക്, മെഡിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിലെ മായോ ഫൗണ്ടേഷൻ, ജൂലൈ 9, 2013, www.mayoclinic.org/diseases-conditions/post- മൂടരുത്-സിൻഡ്രോം / ലക്ഷണങ്ങൾ-സിക്ക്- 28.
എൽ പാസോയിൽ വേദന ഉത്കണ്ഠ.

എൽ പാസോയിൽ വേദന ഉത്കണ്ഠ.

വേദന ഉത്കണ്ഠ ഓരോരുത്തർക്കും വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും വിഷാദരോ ഉത്കണ്ഠയോ രണ്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളുമുണ്ട്. ഇത് വേദനയോടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും അതു പരിഗണിച്ച് കടുപ്പിക്കുകയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്യും. വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, രണ്ടും വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റ് ആളുകളേക്കാൾ കടുത്ത ദീർഘവീക്ഷണമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

വഴി ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, വേദന പരസ്പരം കവിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും ചിരകാലവും ചില ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളുമാണ് കാണുന്നത്, അതായത് കുറഞ്ഞ വേദന, തലവേദന, നാഡി വേദനയും ഫൈബ്രോമളജിയയും. സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് വേദന തീവ്രതയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും വൈകല്യത്തിന്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിഷാദം: എ (പ്രധാന വിഷാദരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ) ഒരു സാധാരണ എന്നാൽ ഗുരുതരമായ മൂഡ് ഡിസോർഡർ ആണ്. ഇത് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ, എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ദിവസേനയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് ഉറങ്ങുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ജോലിചെയ്യുക എന്നിവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു. വിഷാദ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ, രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 • സങ്കടകരമായ ദുഃഖം, ഉത്കണ്ഠ, അല്ലെങ്കിൽ "ശൂന്യമായ" മൂഡ്.
 • നിരുപദ്രവ്യം, അശുഭാപ്തിയുടെ വികാരങ്ങൾ.
 • അപകടം.
 • കുറ്റബോധം, നിസ്സഹായത, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സഹായതയുടെ വികാരങ്ങൾ.
 • പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താത്പര്യമോ സന്തോഷമോ ഇല്ല.
 • ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം കുറവ്.
 • സാവധാനം നീങ്ങുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
 • വിശ്രമിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തതും ഇപ്പോഴും കുഴപ്പത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും.
 • ബുദ്ധിമുട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓർമ്മിക്കുക, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക.
 • ബുദ്ധിമുട്ട് ഉറക്കം, നേരത്തെയുള്ള ഉണർവ്വ് & നിഴലും.
 • വിശപ്പ് & ഭാരം മാറ്റങ്ങൾ.
 • മരണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയോ ആത്മഹത്യയോ ആയ വിചാരങ്ങൾ.
 • വ്യക്തമായ ശാരീരിക കാരണമോ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സകൊണ്ട് ലഘൂകരിക്കാത്തതോ വേദനയോ തലവേദനയോ, തലവേദനയോ, ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങളോ ഉണ്ടാകാം.

വിഷാദമുള്ളവരോ ഓരോ ലക്ഷണങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയില്ല. ചില അനുഭവങ്ങൾ ഏതാനും ലക്ഷണങ്ങളാണ്, ചിലപ്പോൾ നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. താഴ്ന്ന മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് പുറമെ പല പല രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് പ്രധാന വിഷാദരോഗം രോഗനിർണയം. കാലാവധിയോടു കൂടിയ ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രതയും, ആവൃത്തിയും വ്യക്തിയും അവരുടെ പ്രത്യേക രോഗവും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും. അസുഖത്തിൻറെ ഘട്ടത്തെ ആശ്രയിച്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.

പരുക്ക് ഭീഷണി നേരിടുക

ലക്ഷ്യങ്ങൾ:

 • ബന്ധം എന്താണ്?
 • അതിന് പിന്നിൽ ന്യൂറോഫിസിയോളജി എന്താണ്?
 • എന്താണ് കേന്ദ്ര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ?

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദനയിൽ മസ്തിഷ്ക്കം മാറുന്നു

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

ചിത്രം 1 ബ്രെയിൻ പാതകളും, പ്രദേശങ്ങളും നെറ്റ്വർക്കുകളും ശാരീരികവും വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയും ഉൾപ്പെടുന്നു

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

ഡേവിസ്, കെ. ഡി. (2017) വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയ്ക്കായുള്ള ബ്രെയിൻ ഇമേജിംഗ് പരിശോധനകൾ: മെഡിക്കൽ, നിയമ, നൈതിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ശുപാർശകൾ നാറ്റ്. റവ. ന്യൂറോൽ. doi: 10.1038 / nrneurol.2017.122

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

വേദന ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എൽ പാസോ ടി.

പനി, പ്രതിസന്ധിയും നാശവും

തീരുമാനം:

 • വിഷാദരോഗവും, ഉത്കണ്ഠയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും വേദന
 • ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും നയിക്കുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ മെക്കാനിസങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ പല ഘടകങ്ങളുണ്ടാകും
 • വേദന മാറുന്നു തലച്ചോറ് ഘടനയും പ്രവർത്തനവും
 • ഘടനയിലും പ്രവർത്തനത്തിലുമുള്ള ഈ മാറ്റം തലച്ചോറിലെ വേദനയെ നിയന്ത്രിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള കഴിവുമാറ്റാനും കഴിയും.

സൗജന്യ ഇബുക്ക് പങ്കിടുക

ചിരകാല വേദനയെ തോൽപ്പിക്കുക

ചിരകാല വേദനയെ തോൽപ്പിക്കുക

വേദനയേറിയ വേദന വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുമായി സമരം ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്ട് എൺപത് ദശലക്ഷം അമേരിക്കൻ പൗരൻമാരിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദയനീയവും ജീവൻ പകരുന്നവയുമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരൊറ്റ പ്രദേശം ബാധകമല്ല. നീ ഇനി കിടന്നുറങ്ങുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ സെക്സ് ലൈഫ് നിലവിലില്ലാത്തതാണ്. നിത്യേനയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം "എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി" ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. വേദന കാരണം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സില്. ശാരീരികമായും മാനസികമായും വൈകാരികമായും നിങ്ങളെ ധരിക്കുന്നു. വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനോ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ അത് വിനിയോഗിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ്.

ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തും കാണുന്നതിലും വേദന കാണാം. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചു (ഡോക്ടറെപ്പോലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗവും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല). കഴിഞ്ഞകാല പഠനങ്ങൾ, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മസ്തിഷ്കങ്ങൾ, ഡിമെൻഷ്യ രോഗികളിൽ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും തികച്ചും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത, അൽസൈമീർ 's. വാസ്തവത്തിൽ, ഒരു പ്രമുഖ കനേഡിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ, വേദനയില്ലെങ്കിൽ വേദനയില്ലാതെ ഒരാളുടെ നിരക്ക് ഏതാണ്ട് എട്ടുമണിക്കൂറോളം തലച്ചോറിൻറെ തകരാറുമൂലം മാറുന്നു!

വിട്ടുമാറാത്ത വേദന പ്രതീക്ഷിക്കാനാകാത്തതാണെങ്കിലും, സ്വയം സഹായിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് - ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോകടർ തീർച്ചയായും പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും. ഇവയിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് (ഞാൻ ഒരു ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു പാലി ഭക്ഷണം), എടുക്കൽ മാത്രം ഭക്ഷണത്തിലെ എല്ലാ ആഹാരവുംകൂടുതൽ കുടിക്കുക വാട്ടർ, ഉപേക്ഷിച്ചു സിഗററ്റുകൾ, ഒപ്പം പരിശീലനം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര ബിരുദം (വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ ആകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് FIBRMYALGIA).

എന്നാലും ഈ ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ശതമാനം, വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഈ നടപടികളിലൂടെ വേദന കുറയുന്നുവെന്നതിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നത് നിങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയും ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം.

ചിരകാല വേദനയെ തോൽപ്പിക്കുക: ഇത് ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

അൽഷിമേഴ്സിന്റേയോ ഡിമെൻഷ്യയിൽ നിന്നോ വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത മസ്തിഷ്ക വീക്കം സംഭവിക്കുന്നതായി വർഷങ്ങളായി, ന്യൂറോ ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ അറിയാം. അടുത്തകാലത്തായി, അഭിമാനകരമായ ജേണൽ ഓഫ് ന്യൂറോ സയൻസ് മക്ഗിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, "വ്യക്തിക്ക് എത്രയോ തവണ ഫൈബ്രോമിയൽജിയുണ്ടാകും, ഗ്രേ തകരാറുമൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഓരോ വർഷവും ഫിബ്രോമ്യാൽജിയയും, സാധാരണ പ്രായമാകലിനുള്ള നഷ്ടം 9.5- നും തുല്യമായിരിക്കും". ഒരു നിമിഷം ഈ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾ ചില വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സിൻഡ്രോം (അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടായിരിക്കാം) ജീവിക്കുന്നത് സാധാരണ പ്രായമാകൽ പ്രക്രിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മസ്തിഷ്ക നഷ്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് എകദേശം തന്നെ. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയുടെ അടിയന്തിരാവസ്ഥ തളർന്നുപോകുന്നതുവരെ ഈ ഖണ്ഡിക വീണ്ടും വായിക്കുക!

പല തരത്തിലുള്ള വേദനയുണ്ട് (വേദനയേറിയ പനിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം വളരെ സങ്കീർണ്ണമായേക്കാം), ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുപോകാതെ ഈ സാധ്യമായത്ര ലളിതമായി നിലനിർത്തുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേദനയുണ്ട്. വേദന എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് താഴെപ്പറയുന്ന മേഖലകളിൽ ചിരകാല വേദന ഉളവാക്കുന്നു.

 • കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം
 • ശരീരം

നമുക്ക് ഉടൻതന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം, സിഎൻഎസിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ചിരകാല വേദന പലപ്പോഴും വേദന അറിയാം. എന്നെ വിശദമാക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ തോക്കുകൾ സൌജന്യമായി ഉപയോഗിക്കുക, ചോപ്പ് വിറകു ഉപയോഗിക്കുക, പിയാനോ വായിക്കുകസ്വാഹിലി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. എല്ലാവരും പഴയ സദസ്സിനെ ഓർക്കുന്നു; പ്രാക്റ്റീസ് പെർഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ വേദനമാർഗങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ & നാരേശന് സിസ്റ്റം പര്യാപ്തമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മതിയായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്നു (രക്തചംക്രമണവ്യൂഹം, ഓട്ടോമാറ്റിക്, എമോട്ടീഷ്യൽ, ഡയറ്ററി, ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും, ശാരീരിക, ബാക്ടീരിയൽ, വയർ, പാരാസിറ്റിക്, ഫംഗൽ, മോഡ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്, മുതലായവ), നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ സെൻട്രൽ നാർവസ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കാനാകും.

നിങ്ങളുടെ വേദന, കഠിനമാണെങ്കിലും, ഇപ്പോഴും ടൈപ്പ് രണ്ടാമൻ ആണ് (മൃതദേഹത്തിന്റെ മൂന്നുതരം). നിരവധി ശാരീരികശാസ്ത്രശാഖകളുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടെ,രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹോർമോണൽ, ​​കുടിയേറ്റം, രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൈപ്പോട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി, ഡിസ്ബിയോഷിസിസ്, മുതലായവ), പ്രശ്നങ്ങൾ ramp up. കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ വേദന മസ്തിഷ്കത്തിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തെറ്റായ സിഎൻഎസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗബാധിതമായ വേദന, ശരീരത്തിൻറെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളല്ല, നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നിടത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.ഫിനാൻഷൽ ന്യൂറോളജി ഒരു മികച്ച ആരംഭ പോയിന്റ് ആകാം). പല ആളുകളും കടുത്ത ഉപാപചയവും നൊറോജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളും തങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വെബ്സൈറ്റ് പ്രധാനമായും മുടിയിൽ അടച്ചിട്ടില്ലാത്ത ശാരീരിക വേദനയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പകരം മൃതദേഹംടൈപ്പ് രണ്ടാമൻ വേദന).

ചിരകാല വേദനയെ നശിപ്പിക്കുക: നാവിസപ്ഷൻ

വളരെ ലളിതമായ വേദനയാണ് "ലളിതമായ Nociception". ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കാൽവിരലുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ, അത് വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണമാണ്, നിങ്ങളുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ വിരലിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നേരിട്ട് വയ്ക്കുക, വേദന പോയി - ഉടൻതന്നെ. ലളിതം. നവോസിപ്റ്റിക് വേദന പല തരത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠയുള്ളവ 'ഡീപ് സോമാറ്റിക് വേദന' (ഗ്രീക്ക് "സോമ" = ബോഡി) എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശരീരത്തിലെ "ആഴത്തിൽ" പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ടിഷ്യുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന വേദനയാണ് ഡീപ് സോമാറ്റിക് വേദന. ഈ ടിഷ്യു രീതികളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ളതായി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു നിവാസികൾ, ടെൻഡോണുകൾ, മസിലുകൾ, FASCIAരക്തക്കുഴലുകൾ, എല്ലുകൾ എന്നിവ. രണ്ട് പ്രധാന തരം നൂലിസ്റ്റുകൾ, കെമിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ എന്നിവയാണ്.

കെമിക്കൽ നിയോസിപ്ഷൻ

രാസവസ്തുക്കൾ രാസവസ്തുക്കൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇൻഫെലമാഷൻ (നമ്മൾ ടൈപ്പ് 1 വേദനയിൽ നിന്നും ടൈപ്പ് II വേദനയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതായി തുടങ്ങാം - നൊസിസ്സക്ഷൻ ഇപ്പോഴും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അതോടൊപ്പം കോശജ്വലനം). സാധാരണ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രതികരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശരീരത്തിൽ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു വലിയ രാസവസ്തുവാണ് വാതകം. പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ്, ലുക്കോട്രിയൻസ്, ഹിസ്റ്റാമൈൻസ്, സൈട്ടോകൈൻസ്, കിളിൻസ് മുതലായവ മുതലായ പേരുകളാണുള്ളത്. ഈ രാസവസ്തുക്കൾ സാധാരണ ടിഷ്യു റിപ്പയർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ വർദ്ധിച്ചതായിരിക്കുമ്പോൾ, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു ഹോസ്റ്റായിരിക്കും ഫലം. .

അമേരിക്കയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിലാണ് "സിന്തറ്റിക് ഇൻഫാംമേഷൻ"ഡയബറ്റിസ്, ക്യാൻസർ, ഫിബ്രോമലിജിയ, തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ, ആർത്രൈറ്റിസ്, ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ, കൂടാതെ മറ്റു പലരെയും), നിങ്ങൾ "ഡീപ് സോമാ" യുടെ കോശങ്ങളുമായി എല്ലായ്പ്പോഴും പങ്കാളിയാകുമെങ്കിലും അത് ചിലപ്പോൾ അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉടൻ മനസ്സിലാക്കും. എന്നിരുന്നാലും, വെളിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൈക്രൊസോപ്പ് സ്കാർ ടിസ്യു വിട്ടുമാറാത്ത വീക്കം വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈ ഹൈപ്പർസെൻസിറ്റൈസേഷൻ സ്കാർ ടിഷ്യൂവിലെ ഞരമ്പുകൾക്ക് സാധാരണമായതിനേക്കാൾ 13 മുതൽ 30 മടങ്ങ് കൂടുതൽ വേദന ബോധവത്കരണം നടത്താൻ സാധിക്കും (പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, DR. ചാൻ ഗൺ).

വർദ്ധിച്ച ടിഷ്യു ACIDITY (സാധാരണയായി ഹൈപ്പോക്സിയ - ചുരുങ്ങിയ ടിഷ്യു ഓക്സിജന്റെ അളവ് മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണ്) കെമിക്കൽ നോക്കൈസേഷന്റെ മറ്റൊരു സാധാരണ രൂപമാണ്. ഇത് ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഫലമായി പതിവായി സംഭവിക്കുന്നു ജങ്ക് ഡീറ്റ്, എങ്കിലും അതീവ മെക്കാനിക്കൽ / ന്യൂറോളജിക്കൽ / ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡിസ്ഫങ്ഷൻ മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്റെ ഡി കോംപ്രഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വലിയ കാരണം ആണ് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി വിപുലമായി.

II. മെക്കാനിക്കൽ നോക്കൈസേഷൻ

മെക്കാനിക്കൽ നൊസിസെപ്റ്ററുകൾ മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്ഫൻക്ഷൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ദഹന സോമയിലെ കോശങ്ങളിലേക്ക് നിരന്തരമായ മെക്കാനിക്കൽ സമ്മർദ്ദം - പ്രത്യേകിച്ച് തലയാട്ടങ്ങൾ, തണലുകൾ, അൾട്രാസോസ്റ്റുകൾ മുതലായവ നാക്കാപ്റ്റേഴ്സുകളുടെ ഈ സംഘം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. മെക്കാനിക്കൽ പിരിമുറുക്കം, മെക്കാനിക്കൽ വിസമ്മതം, മെക്കാനിക്കൽ മർദ്ദം തുടങ്ങിയവയാണ് മെക്കാനിക്കൽ നൊസിസ്സിപ്സിനു കാരണമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ. ഇത് വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കും - വിട്ടുമാറാത്തതും അസന്തുഷ്ടനല്ലാത്തതുമായ വേദന. കുറ്റകരമായ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസോറിൻറെ നീക്കം ഒഴിവാക്കുക, കൂടാതെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും വേദന നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ലളിതമായി തോന്നുന്നു, അല്ലേ? നിർഭാഗ്യവശാൽ, അത് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ വളരെ ലളിതമാണ്.

Nociceptive വേദന കാലക്രമേണ മസ്തിഷ്ക അടിസ്ഥാനമായി മാറുകയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. ഇത് സൂപ്പർസൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് വേദന ചക്രം നിലനിർത്താനുള്ള ബ്രെയിൻ സെൻട്രൽ നാർവലെസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാണ്. കേന്ദ്രീകരണം അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സംവേദനം. മെക്കാനിക്കൽ നൊസിസ്സിപ്സിയിൽ, പരിക്കേറ്റ ടിഷ്യു ഉണ്ടെങ്കിലും, എല്ലാ വൈദ്യപരിശോധനയിലും, HEALED, അത് അനുചിതമായി സുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; അതായത് മൈക്രോസ്കോപർ സ്കർ കോശങ്ങളും ടിഷ്യു അഡ്രസ്സും - പ്രത്യേകിച്ച് FASCIA. ഇത് ശരിക്കും മോശം വാർത്തയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല - പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് "ക്രോണിക് പെയിൻസ് പെർഫക്റ്റ് സ്റ്റോർ".

നാഡി പ്രവർത്തനവും PROPRIOCEPTION വളർന്നുവരുന്ന അസുഖം, അസ്വാസ്ഥ്യജനകമായ ആർത്രൈറ്റിസ്, ജോയിന്റ് ഡിസ്പെരിയേഷൻ തുടങ്ങിയവ ആരംഭിക്കുക (HERE). ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നാർവലെസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇടപെടൽ കാരണം ഈ തരത്തിലുള്ള വേദനയെ ന്യൂറോപാത്തിക്ക് വേദന അല്ലെങ്കിൽ നെരുവോജനിക് വേദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചിലസമയത്ത് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നു ഹൈപ്പർഗാലിയ (വേദനയ്ക്ക് എക്സ്ട്രീം സെൻസിറ്റിവിറ്റി, അത് വേദനയുടെ അസാധാരണ അളവ് കാരണമാകുമെന്ന ഉത്തേജനം). അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവസാനിച്ചു ALLODYNIA (സാധാരണയായി ഏതെങ്കിലും വേദന ഉളവാക്കുന്ന ഉത്തേജനം ഇപ്പോൾ വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു). ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ടു ഓവർലാപ്പ്. എൻറെ കൂടെ നിൽക്കണം, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും.

വേദനയേറിയ വേദന: നശിച്ചുപോയ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷതമേൽക്കുന്ന Fascia ലേക്കുള്ള ഹൈപ്പർസെൻസിറ്റഡ് ഞരമ്പുകൾ ബന്ധം

ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒടുവിലായി ശാഖകൾ പോലെ നാഡി അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഞരമ്പുകൾ (ഒരു മരം പോലെ) ഒരു വലിയ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു. ചെറുതും വലുതുമായ ശാഖകളായി വിഭജിക്കുന്നതും അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും വരെ - വളരെ ചെറിയ ശാഖകളുടെ ഒടുവിൽ ചെറിയ കറുപ്പ് (അല്ലെങ്കിൽ നാഡി അവസാനിക്കുന്നത്).

നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു "മുകളിൽ" മരം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സൂക്ഷ്മ സ്കെയിലിൽ കാണപ്പെടുന്ന നാഡീവ്യൂഹങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. പ്രൊഫഷണൽ ട്രീ ടീമർമാരെ മുറിച്ചു (അല്ലെങ്കിൽ "മുകളിൽ") ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ശാഖകൾ തുമ്പം രണ്ടോ മൂന്നോ അവയവങ്ങളായി വേർപിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ സ്റ്റബുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വിരസതകളായി വിഭജിച്ച് ശിഥിലമായി തുടരുന്ന അവയവങ്ങൾക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റബ്ബറോ സ്റ്റംപ്റ്റോ ലഭിക്കുന്നു, ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് വളരുന്ന നൂറുകണക്കിന് ചെറിയ ചെറുകണ്ടൽ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട്. . "ടോപ്പിംഗ്" സ്റ്റമ്പിൽ നിന്ന് ചില്ലകൾ വളർച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. പരുക്കേറ്റ ഞരമ്പുകൾ സൂക്ഷ്മദർശിനി സ്കെർ ടിഷ്യു ആക്ടിലുപയോഗിച്ച് സമാന രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

മൃദുവായ ടിഷ്യൂകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വലിയ ഞരമ്പുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരു ആഴത്തിലുള്ള നാഡി "സ്റ്റമ്പിൽ" വളരുന്ന പക്വമായ നർമ്മം ഞരമ്പുകളുടെ (കൂട്ടങ്ങൾ) വളരെയധികം എണ്ണം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്നതുപോലെ, കൂടുതൽ വേദനസംഹാരികൾ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല കാര്യമല്ല! അവിടെ മൂലകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കാരണം പലപ്പോഴും മൈക്രോസ്കോപിക് സ്കാർ ടിഷ്യുക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇത് സാധാരണ ടിഷ്യുനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിലും സിടി / എം.ആർ.ഐ പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മുൻകൈ എടുക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെപ്പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ). ഇത് മുഖം പരസ്പരം കണ്ടു കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രതിഭാസമാണ്, ഈ കൊടുംകീടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വേദന വളരെ ഗുരുതരമായതിനാൽ അവരുടെ എംആർഐ "ചുവന്ന തിളക്കം" ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോടെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മാൻ-ഹെഡ്ലൈറ്റ് ലുക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകാം, മദ്യപിക്കുന്നതോ, മയക്കുമരുന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെബിലിറ്റി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക.

ചിരകാല വേദനയെ തോൽപ്പിക്കുക: നാഡികൾ വൃക്ഷ ശാഖകൾ പോലെയാണ്

അശക്തമായ നർമ്മങ്ങൾ

വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയെ തോൽപ്പിക്കുക

സ്റ്റീഫൻ മക്കുള്ളക്കിന്റെ ഫോട്ടോ

പരിക്കേറ്റ ഞരമ്പുകൾ

വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയെ തോൽപ്പിക്കുക

ലിൻഡ ബെയ്ലിയുടെ ഫോട്ടോ

ചിരകാല വേദനയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക: ഫാസിയൽ അഡ്രീഷൻസ്

മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്കാർ ടിഷ്യു & വിട്ടുമാറാത്ത വേദന

ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പല ആളുകളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഒന്ന് വിട്ടുമാറാത്ത വേദന അസംബന്ധ എണ്ണം വിട്ടുമാറാത്ത വേദന സിൻഡ്രോം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്കാരിങ്ങിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു FASCIA. ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വേദനസംഹാരികളായ ടിഷ്യു ഈ ഫാഷിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് കൂടുതൽ വഷളാകും - എന്നിരുന്നാലും എംആർഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും സാങ്കേതികപരമായി വിപുലീകരിച്ച ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്റ്റുകളിലും ഇത് ദൃശ്യമാകില്ല. ലളിതമായി ഞങ്ങളുടെ "ഫാഷിയ" പേജ് വായിച്ച് ഈ പ്രത്യേക "Connective Tissue" ൻറെ സൂക്ഷ്മ തട്ടിപ്പ് എല്ലാത്തരം രോഗങ്ങളുടെയും വേരുകളിലാണ്. അനാരോഗ്യവും.

കഠിനമായ വേദന / ഡോക്ടർ റസ്സൽ ഷിയർലിംഗ് നശിപ്പിക്കുക

മെഡിക്കൽ ഇൻക്. ടീസർ

ന്യൂറോഫിഫാമേഷൻ ആന്റ് സൈക്കിയാട്രിക് ഇൽനെസ്

ന്യൂറോഫിഫാമേഷൻ ആന്റ് സൈക്കിയാട്രിക് ഇൽനെസ്

ന്യൂറോഇൻഫാംമേഷൻ:

വേര്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന

പല തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളും മാനസിക രോഗങ്ങളിലുള്ള ന്യൂറോ ഇൻഫിലമേഷന്റെ രോഗാവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സിസ്റ്റൂറ്റിക് ഓട്ടോ അൻമ്യൂൺ അസുഖങ്ങൾ ന്യൂറോ സൈസിച്ചേർച്ചർ ഡിസോർഡറുകളുടെ നല്ല രേഖകളുള്ളതിനാൽ, സിനാപ്റ്റിക് ഓട്ടോ അമൂൻ സൈക്ലോട്ടിക് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള എൻസെഫലൈറ്റിഡുകൾ പലപ്പോഴും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ രോഗങ്ങളിൽ മാനസികരോഗ ലക്ഷണങ്ങളും സ്വയം രോഗപ്രതിരോധവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് സമാന്തരമായി, ക്ലാസിക്കൽ മാനസികരോഗ വിഡ്ഡിത്തങ്ങളിൽ ന്യൂറോമമുന്യോളജിക്കൽ അസാധാരണത്വം സംഭവിക്കാറുണ്ട് (ഉദാഹരണത്തിന് പ്രധാന വിഷാദരോഗം, ബൈപോളാർ, സ്കീസോഫ്രേനിയ, ഒബ്സസീവ്-കംപൾസിസ് ഡിസോർഡേഴ്സ്). ഈ അവസ്ഥകളിലെ പാത്തോഫിസിയോളജിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾ ഗ്ലൂട്ടാമാസ്റ്റർ, മോണോമോനിൻറിക് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഡിസീഗേലേഷനിൽ പരമ്പരാഗതമായി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസാധാരണത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സ്വയം രോഗപ്രതിരോധവും നാഡീ-സൈദ്ധാന്തിക വൈകല്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവലോകനം ചെയ്യുകയും തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്ലാസിക്കൽ മാനസികരോഗ വിരാമങ്ങളിൽ ന്യൂറോഫിഫോമേഷൻ രോഗത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന മനുഷ്യ-പരീക്ഷണ തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനസിക, ജനിതക, രോഗപ്രതിരോധ, നൊറോട്രോൺസർമിറ്റർ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നതെന്നറിയാമോ, രോഗനിർണയവും രോഗലക്ഷണവുമായ ചികിത്സകളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

അടയാളവാക്കുകൾ:

 • ന്യൂറോഫിഫാമേഷൻ,
 • സൈക്കോൺയൂറോമിമനോളജി,
 • ആസ്ട്രോസൈറ്റ്,
 • മൈക്രോഗ്രാം,
 • Cytokines,
 • ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ്,
 • ഡിപ്രഷൻ,
 • അശ്ലീല-കംപൽസീവ് ഡിസോർഡർ,
 • ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡർ, സ്കീസോഫ്രേനിയ

അവതാരിക

മാനസിക വൈകല്യമുള്ള രോഗികൾക്ക് ജൈവ വൈകല്യങ്ങൾ കൂടുതലായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, നാഡീക്ഷിതവും മാനസികവുമായ രോഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുന്നു. മാനസികരോഗങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ല്യൂപസ്) [1], സിസ്റ്റമിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അസുഖങ്ങൾ കൂടാതെ, അടുത്തകാലത്തായി, നിശബ്ദമായ ഒറ്റപ്പെട്ട മാനസികരോഗമുള്ള രോഗികൾ സിനാപ്റ്റിക് ഓട്ടോഇമ്യൂൺ എൻസെഫലൈറ്റിഡെസ് (പട്ടിക 1) [2-6] ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഈ രോഗികൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണമൂലമുള്ള പ്രാഥമിക മനോവിശ്ലേഷണം, ഫലപ്രദമായ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവണതയുടെ കാലതാമസം തുടങ്ങിയവയാണ് (പട്ടിക 1). കൂടാതെ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തെളിവുകൾ ന്യൂറോ സൈസിച്ചേർച്ചർ ഡിസോർഡറുകളിലെ [25] ന്യൂറോണൽ ആന്റീബോഡികളുടെ രോഗബാധ പങ്കു വഹിക്കുന്നു.

ന്യൂറോ ഇൻഫർമേഷൻ ടേബിൾ- 1-3.jpg

മനോരോഗത്തെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ഥാപനമായി "മനസ്സ്" എന്ന ഡസ്കാർട്ടീസിന്റെ സങ്കൽപത്താൽ പിന്തുണച്ച നരോളജിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്രാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് വേർതിരിക്കൽ, ന്യൂറോപാഥലോജിക്കൽ അസാധാരണത്വങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിലൂടെ, 19 മത്തെയും XX- ആം നൂറ്റാണ്ടുകളെയും [20]. അതിനുശേഷം, ന്യൂറോസിഫിലിസ്, ഹെഡ് ട്രോമ, സ്ട്രോക്ക്, ട്യൂമർ, ഡീമിലൈലിഷൻ തുടങ്ങി നിരവധി പുനരുത്പാദിത ജീവശാസ്ത്ര കാരണങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്, ക്ലാസിക് മാനസികരോഗ വിരാമങ്ങളിൽ [8-9] പൊതിഞ്ഞ ശിശുക്കളുടെ സങ്കീർണതകൾക്ക് കാരണമായി. അടുത്തകാലത്തായി, ക്ലാസിക്കൽ സൈക്കിയാട്രിക് ഡിസോർഡറുകളുള്ള രോഗികളിൽ ന്യൂറോയ്ഫ്രാംമർട്ടറി, ഇമ്മ്യൂണോളിക്കൽ അസാധാരണത്വങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പെരിഫറൽ ഇമ്യൂൺ മോഡറുള്ളവർക്ക് മൃഗവൈകല്യത്തിലും മനുഷ്യരിലും മാനസിക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാം [12-19]. അനാരോഗ്യവത്കരിച്ച IL-1β, ട്യൂമർ necrosis ഘടകം ആൽഫാ (TNF-α) സൈറ്റോകൈനോടൊപ്പം ചേർന്ന ആരോഗ്യമുള്ള മൃഗങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പിൻവലിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'അസുഖ പെരുമാറ്റം' പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. [12] മനുഷ്യരിൽ, താഴ്ന്ന ഡോസ് എൻഡോടോഗൈൻ കുത്തിവയ്പ്പ് വെൻട്രൽ സ്ട്രാറ്റാറ്റം നിർജ്ജീവമാക്കുക, പ്രതിഫലം പ്രോസസ്സിംഗില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശം, anhedonia ഒരു ദുർബലപ്പെടുത്തൽ വിഷാദരോഗം [14] ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഐഎൻഎൻഎൻ-α ചികിത്സയ്ക്കായി നോൺ-ഡിപ്രസന്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി, കാൻസർ രോഗികൾക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് എൺപതു% വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സീറം IL-45 ല അളവുകളുള്ള മാനസിക ലക്ഷണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു [6].

പൊണ്ണത്തടി, പ്രമേഹം, മലിഗ്നന്ചിഎസ്, റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, ഒന്നിലധികം സ്ക്ലിറോസിസ് ഉൾപ്പെടെ പഴകിയ വമിക്കുന്ന ആൻഡ് ഇംമുനൊലൊഗിചല് തകരാറുകളും, ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ അവസ്ഥ, [ക്സനുമ്ക്സ] വിഷാദരോഗം മനോഹരന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. നല്ലത് ഈ അവസ്ഥകളും മാനസിക രോഗങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട്, മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപകമായ അണുബാധ പ്രക്രിയ സാന്നിദ്ധ്യം ചെയ്യുന്നു [9]. ഒരു എൺപത് വർഷത്തെ ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പഠന പ്രകാരം സ്വയം രോഗപ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവതരമായ അണുബാധയ്ക്കുള്ള മുൻകൂർ ആശുപത്രിയിൽ സ്കീസോഫ്രീനിയ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത XENX%, 29% എന്നിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു [60]. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഹെർപെസ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസ്, ടോക്സോപ്ലാസ്മ ഗന്ധി, സൈറ്റോമെല്ലാവോവിറസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്നിവ സ്കീസോഫ്രീനിയ വികസിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു [16].

പെരിഫറൽ സെല്ലുലാർ [21,22] (പട്ടിക 2), ഹ്യൂമൽ ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ അസാധാരണത്വങ്ങൾ [13,21-23] ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനസിക രോഗികളിലാണ്. നയാപൈലറും (n = 34 ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, n = 43 ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ള N = 36 രോഗികൾ), റെപ്ലിക്കേഷൻ പഠനങ്ങൾ (n = 43 MDD, n = XXX ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ), ഒരു സെറം അളവ്, 91.7% സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടാതെ 81.3% സവിശേഷതയും ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നു; ന്യൂറോ സൈസിച്ചേർട്രിക് ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായി ഉയർത്തുന്ന ബയോവാർക്കറുകൾ പ്രതിരോധ പ്രതിരോധ അലക്സാണ്ടർ ആൽഫാ XNTX ആൻറിട്രൈപ്സിൻ, മൈലോപോറോക്സിഡെയ്സ്, ലയിക്കാത്ത TNF-α റിസപ്റ്റർ II [1] എന്നിവയാണ്.

ന്യൂറോഇൻഫാംമേഷൻ പട്ടിക 2യാന്ത്രിക-പ്രതിരോധ-രോഗപ്രതിരോധ രോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പായി സിസ്റ്റണിക് ലൂപസ് എറിത്തമറ്റോസസ് (എസ്.ഇ.എൽ. സെറം ആന്റി-സിനാപ്റ്റിക്, ഗ്ലൂറ്റമിക് ആസിഡ് ഡാർക്ബോക്സ്ലെയ്സ് (ജി.എ.ഡി) ഓട്ടോാൻഡൈഡൈഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാന്ത്രിക-ഇമ്യൂൺ എൻസെഫലൈറ്റിഡുകൾ; സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ അണുബാധകൾ (പാൻഡാസ്), ബസ് ആന്റി ബസൽ ഗാംക്ലിയ / തലേസൈക് ഓട്ടോാൻഡൈഡിഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒബ്സർവേറ്ററി സൾഫിയർ ഡിസോർഡർ (OCD) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂറോഫിഷ്യട്രിക് ഓട്ടോറിമ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ്. നമ്മൾ പിന്നീട് കോളിളജിൻ സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡേറുകളിൽ ഇൻഡിയേറ്റ് വീക്കം / ഓട്ടോമിമ്മിറ്റി റോൾ, എംഡിഡി, ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡർ (ബി പി ഡി), സ്കീസോഫ്രേനിയ, ഒ സിഡി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സ്വയം പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂറോ സൈഷ്യാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്

സിസ്റ്റൈനിക് ലൂപസ് എറിത്താമറ്റോസസ്

SLE രോഗികളിൽ എൺപത്% മുതൽ എട്ടു ശതമാനം വരെയുള്ളവർക്ക് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം (സിഎൻഎൻ) ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാം. രോഗത്തിൻറെ ആദ്യ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സാധാരണയായി മാനസിക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. മനോരോഗചികിത്സാ ലക്ഷണങ്ങൾ ആശങ്ക, മൂഡ്, സൈക്കോട്ടിക്കൽ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ [25] എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ന്യൂറോ സൈഷ്യൻട്രിക് എസ്എൽ കേസുകൾ [75] ൽ ഏതാണ്ട് എൺപതു ശതമാനം സാധാരണമാണ് ബ്രെയിൻ മാഗ്നെറ്റിക് റിസോണൻസ് ഇമേജിങ് (എംആർഐ). മൈക്രോംഗിഇപ്പതിയും രക്ത-മസ്തിഷ്ക്ക തട്ടിയും (ബിബിബി) ബ്രേക്ക്ഡൌൺ ഓട്ടോമാറ്റിബാഡിസിന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചേക്കാം [97]. ഈ ആന്റിബോഡികളിൽ ആൻറി റൈബോസോമൽ പി (സൈക്കോട്ടീവ് എസ്എൽ രോഗികളുടെ എൺപതു ശതമാനം), എൻ-മെത്വി-ഡി-ആസ്റ്റാർഡെറ്റ് റിസപ്റ്ററുകൾ (42), ആന്റി എൻഡോട്ടീഷൽ സെൽ, ആന്റി ഗാൻഡിലോമൈഡ്, ആന്റി- ഡിഡിഎൻഎ, ആന്റി-എൻ.എക്സ്.എക്സ്. NMDAR) ആന്റി-ഫോസ്ഫോളിപ്പിഡ് ആന്റിബോഡികൾ [97]. പ്രോ-ഇൻഫർമമിറ്റൽ സൈട്ടോകൈൻസ് -പ്രധാനമായി IL-97 [90], S1B [97], intra-cellular അഡ്രസ് മോളിക്യൂൾ 1 [97], മെട്രിക്സ്-മെറ്റാലൊപ്രൊറ്റിനെസ്- 9 [98] എന്നിവ SLE ൽ ഉയർത്തുന്നു. SLE, ജോജ്രൻസ് രോഗം, സൂസക്സിന്റെ സിൻഡ്രോം, സിഎൻഎസ് വാസ്കുലിറ്റിസ്, സി എൻ എസ് വിപ്പിൾസിന്റെ രോഗം, ബെഹ്സെറ്റ്സ് രോഗം എന്നിവയൊക്കെ സമീപകാലത്ത് അവലോകനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് [1].

സീറോ ആന്റി സിനാപ്റ്റിക്, ഗ്ലൂറ്റമിക് ആസിഡ് ഡീകാർബോക്സൈസസ് എന്നിവയുമൊത്തുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് ന്യൂറോഫിഷ്യറേറ്റീവ് ആട്ടോളിമ്യൂൺ എൻസെഫലൈറ്റിസ്

ഓട്ടോമോഡിബാഡികൾ

ഇമ്യൂൺ എന്ചെഫലിതിദെസ് ക്ഷണികമായ ലോബിലെ ഭൂവുടമകളിൽ, മാനസിക സവിശേഷതകൾ, ബുദ്ധി കമ്മി [ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ] എന്ന കടുത്ത ആക്രമം സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ കാണാം. പാത്തോഫിസിയോളജി സാധാരണ ഒരു പരനെഒ പ്ലാസ്റ്റിക് നൊന്പരനെഒപ്ലസ്തിച് ഉത്ഭവം [ക്സനുമ്ക്സ] ചേർന്ന് പൂരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇംത്രചെല്ലുലര് ഔതൊഅംതിഗെംസ് ടാർഗെറ്റുചെയ്യൽ ഔതൊഅംതിബൊദിഎസ് മദ്ധ്യസ്ഥത ആണ്. ആന്റി-പൂരണം ഔതൊഅംതിബൊദിഎസ് ന്മ്ദര് [ക്സനുമ്ക്സ], വോൾട്ടേജ് ഡെൽഹിയിലെ പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ (വ്ഗ്ക്ച്) കോംപ്ലക്സുകൾ (ക്വ്ക്സനുമ്ക്സ കോഷ്ഠങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ലെഉചിനെ സമ്പുഷ്ടമായ ഗ്ലിയോമയുടെ ഇനച്തിവതെദ് (ല്ഗിക്സനുമ്ക്സ) ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോട്ടീൻ ക്സനുമ്ക്സ (ചസ്പ്ര്ക്സനുമ്ക്സ) ചൊംതച്തിന്) എന്ന ംര്ക്സനുമ്ക്സ സബ്യൂണിറ്റുകൾക്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് [ക്സനുമ്ക്സ], ഗ്ലുര്ക്സനുമ്ക്സ ആൻഡ് Γ-aminobu-tyric ആസിഡ് ബി റിസപ്റ്ററുകൾ (GABABR) [2,3,99] ന്റെ amino-108-methyl-l-3-isoxazolepropionic അമ്ലം റിസപ്റ്ററിന്റെ (AMPAR) [1], B100,108,109 ഉപയുക്തങ്ങളിലുള്ള GluR1 ഉപവിഭാഗങ്ങൾ. ആന്റി-ഇംത്രചെല്ലുലര് ഔതൊഅംതിബൊദിഎസ് ഒന്ചൊനെഉരൊനല് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് ഗാദ്-ക്സനുമ്ക്സ ഔതൊഅംതിഗെംസ് [ക്സനുമ്ക്സ].

സിനാപ്റ്റിക് ഓട്ടോണ്ടാഡിഡിപ്പുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് NMDAR- ഓട്ടോമോഡൈഡഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീക്കം സാധാരണഗതിയിൽ, GAD- ഓട്ടോമോഡൈഡികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ മന്ദഗതിയിലാണുള്ളത്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓട്ടോ-ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡറുകളോ പരോറോപ്ലാസ്റ്റിക് സിൻഡ്രോംകളോ [2,107] എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആന്റി-ന്യൂറോണൽ ഓട്ടോമാൻബോഡുകളാണ്.

നൊസ്റ്റജിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒടുവിൽ പുറത്തുവരുന്നു എങ്കിലും, മാനസികനിലവികാരങ്ങളിൽ, ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് [2,3] മുതൽ മാനസികരോഗങ്ങൾ വരെ, സ്കിസോഫ്രീനിയയെ ([2-XNUM]) മനസിലാക്കാൻ കഴിയും, തുടക്കത്തിൽ നാഡീകോശക ഘടകങ്ങളിൽ മേധാവിത്വം പുലർത്താം. NMDAR ആന്റിമ്യൂൺ എൻസെഫലൈറ്റിസ് രോഗികളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വരെ, തുടക്കത്തിൽ മാനസികരോഗ സേവനങ്ങൾക്ക് [6] ലഭിക്കുന്നു. ആന്റി-സിനാപ്റ്റിക് ആൻറിബോഡികൾ - മധ്യേയുള്ള ഓട്ടോമോമ്യൂൺ എൻസെഫലൈറ്റിഡുകൾ സൂക്ഷ്മ മനോരോഗത്തെ [5-2] വ്യത്യാസത്തിൽ പരിഗണിക്കണം. മസ്തിഷ്കപ്രരമായ അവതരണങ്ങളിൽ സാധാരണ മസ്തിഷ്കം MRI, സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രാവകം (CSF) മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു, എൻസെഫലോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ പിടികൂടാതെ [6]. നാം സാധാരണ ബ്രെയിൻ എംആർഐ വകവയ്ക്കാതെ, രാളെപ്പോലെ-തെളിയിക്കപ്പെട്ട നെഉരൊഇന്ഫ്ലംമതിഒന് ബന്ധപ്പെട്ട സെരൊപൊസിതിവെ GAD ഔതൊഅംതിബൊദിഎസ് ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ജനറല് വിശകലനം, ഒറ്റപ്പെട്ട പ്സ്യ്ഛൊസിസ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷമ രോഗനിർണ്ണയ പ്രകാരം സ്കീസോഫ്രീനിയ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളും സ്ഥിതിവിവര മാനുവൽ, ക്സനുമ്ക്സഥ് പതിപ്പ് (ORF-നാലാമൻ) മാനദണ്ഡം എന്ന രോഗനിർണ്ണയം എവിടെ [2,3,5,6,107]. കൂടാതെ, സെറോണിഗെറ്റിക് ഓട്ടോ അമ്ന്യൂൺ എൻസെഫലൈറ്റിഡ്സ് പ്രധാന നാഡീ-മനോരോഗ ശല്യങ്ങളോടൊപ്പം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും, ഡയഗ്നോസിസ് കൂടുതൽ ആകർഷ്കവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു [4]. സിനാപ്റ്റിക് വിരുദ്ധവും GAD ഓട്ടോമാറ്റിബോഡികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട സൈദ്ധാന്തികവും ന്യൂറോളജിക്കൽ സവിശേഷതകളും പട്ടിക 2 [107,112,113-1-1] പ്രകാരം സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

സെറാമിന് ആന്റി സിനാപ്റ്റിക്, ഗഡ് ഓട്ടോ അതോഡൈഡികൾ ശുദ്ധമായ സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് [2,4,5,112,115-121] രോഗികളിൽ ഉണ്ടാകാം. സ്കസിയോഫ്രീനിയയ്ക്കുള്ള DSM-IV മാനദണ്ഡത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുള്ള 29 വിഷയങ്ങളിൽ, സബ്ജക്ട് ആന്റി-എൻഎംഡിഎആർ ഓട്ടോമാറ്റിബോഡികൾ മൂന്നു വിഷയങ്ങളിലാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്, കൂടാതെ വി.ജി.കെ. സി-കോമ്പ്ലെറ്റ് ഓട്ടോമാൻബോഡികൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ [5] കണ്ടെത്തി. കൃത്യമായ സ്കീസോഫ്രീനിയയുമായി 1 രോഗികളിൽ ഇമിനോഗ്ലോബുലിൻ ജി (ഇജിജി) NR100 ഓട്ടോ ആന്റിബോഡികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, ഓട്ടോമാറ്റിക്ഡൊമൈഡുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല [122]. എന്നിരുന്നാലും, NMDAR എന്നതിന്റെ NR2 ഉപഭോഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഓട്ടോമോയിഡ്ബാഡുകളെ ഈ പഠനം വിലയിരുത്തിയില്ല. ഗുരുതരമായ മാനസികരോഗമുള്ള വ്യക്തികളിൽ (എൻഐഎക്സ്എക്സ്എക്സ് ആൻറിബോഡി ലെവലുകൾ (ഓഡിറ്റ്സ് അനുപാതം (OR) 90, 2% confidence confidence interval (CI), X = 2.78, P = X) n = 95), എന്നാൽ അത് വിട്ടുമാറാത്ത മാനിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്കീസോഫ്രേനിയയിൽ [1.26].

പാൻഡാസ് & amp; പ്യൂർ ആബ്സസീവ്-കംപൽസീവ് ഡിസോർഡർ അസോസിയേറ്റ് ഇൻ ആൻ ബേസൽ ഗാംലിലിയ / തലൈമിക് ഓട്ടോമോട്ടാഡിഡീസ്

സിഡിൻഹാം ചോറിയ, ഹണ്ടിങ്ടൺസ് രോഗം, പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം എന്നിവയുൾപ്പെടെ അടിവയറ്റുള്ള ഗ്യാസ്ലിയ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേസുകളിൽ OCD പലപ്പോഴും സങ്കീർണമാകുന്നു. സിന്തൻഹാം ചോറിയയിൽ [123] ആന്റി ബസാൽ ഗാംക്ലിയ ആന്റിബോഡികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. Β- ഹെമിലൈറ്റിക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ അണുബാധയെത്തുടർന്ന് OCD ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ / ഫൊണിക് റ്റിക്സിന്റെ ഗുരുതരമായ ഉദ്വമനത്താൽ PANDAS അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കോൾ ആന്റിബോഡികൾക്കും ബസൽ ഗാൻഗ്ലിയാ പ്രോട്ടീനുകൾക്കും [124] ഇടയ്ക്കിടെ ക്രോസ് റിഫക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പാത്തോഫിസിയോളജി കരുതുന്നു. PANDAS- ഉം OCCD- ഉം തമ്മിലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഓവർലാപ്പ് ഒരു സാധാരണ ഗണിത സംവിധാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു [125].

എൺപത് ശതമാനം ശുദ്ധമായ OCD രോഗികളിൽ, 21% സിഎസ്എഫ് ബാസ്റൽ ഗംഗാലിയ (P <91.3), ആന്റി-തലാമിക് ഓട്ടോമാൻബോഡികൾ (P <0.05) 0.005 kDa [43], കോർട്ടിക്കോ-സ്ട്രൈലാറ്റൽ-തലാമോയിലെ പ്രവർത്തനപരമായ അസാധാരണതകൾ -ഓക്സസി വിഭാഗങ്ങളുടെ കോർട്ടിക്കോ സർക്യൂട്ട് [88]. മറ്റൊരു പഠനത്തിൽ OCD ശിശുക്കളും കൌമാരക്കാരായ കുട്ടികളുടെ 84% (N = 42) ഉം 21% മുതൽ 40% വരെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ (P = 45) [60] വരെയുള്ള സെമെൻ, ആന്റി-ബസാൽ ഗാംഗ്ലിയോ ഓട്ടോമാറ്റിക്ഡൊഡികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ-പോസിറ്റീവ് / ഒസിഡി-നെഗറ്റീവ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ (P <2) [10] വരെയുള്ള 0.001% (n = 7) മാത്രം താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ PASAS വിഷയങ്ങളിൽ 64% സെറിയത്തിൽ ആന്റി ബേസൽ ഗാൻലിയാ ഓട്ടോണാൻബോഡികൾ കണ്ടെത്തി. ഒ സി ഡിയിൽ (14%, n = 9) മദീനയിലെ ആൻറി ബസൽ ഗാങ്കോളിയ ഓട്ടോാൻഡൈഡിഡുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഒരു പഠനവും കണ്ടെത്തിയില്ല (2%) [0.001]; എന്നിരുന്നാലും, എലറ്റ് കോർട്ടക്സ്, ബോവിയൻ ബേസൽ ഗാൻഗ്ലിയ, കോർട്ടക്സ് എന്നിവയുടെ റാൻഡം ഉപയോഗം സീറോപോസിറ്റീവ് കേസുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള പരിമിതമായ പരിമിതിയാണ്.

നാഡീവ്യൂഹം, ന്യൂറോണല് മെറ്റബോളിസത്തില് പ്രതിബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂറോണല് സ്പെസിഫിക് / നോറോ ന്യൂറോണല് enolase (40 kDa ഡബിൾ), പൈറോവേറ്റ് കിനേസ് M45 (1 kDa) -നനോണൽ ഗ്ലൈക്കോലിറ്റി എൻസൈമുകൾ എന്നിവയാണ് ബസൽ ഗാംഗ്ലിയ ഓട്ടോന്റെഗൻസ്.

പേജ് 3, 24, സെൽ സിഗ്നലിംഗ് [128]. ഈ എൻസൈമുകൾ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസൽ പ്രോട്ടീനുകളിലേക്ക് ഗണ്യമായ ഘടനാപരമായ homologation പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു [129]. ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ (96 OCD, XMD MDD, സ്കീസോഫ്രെനിയ വിഷയങ്ങൾ), പൈറോവേറ്റ് കിനെയ്സ്, അൾഡോലസ് സി, ഇൻലോസെസി എന്നിവയിൽ നിന്ന് രോഗിയെ പരീക്ഷിച്ചു; ഒ സി ഡി സബ്ജന്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗം നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ള സെറോ പോസിറ്റീവ് ആപേക്ഷികമാണ് (33% (n = 17) 19.8% [n = 19], P = 4) [2].

എന്നിരുന്നാലും, ഇതേ പഠനത്തിൽ തന്നെ വെറും 11 സെറോ പോസിറ്റീവ് ഒ സിഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആന്റി-സ്ട്രീപ്റ്റോലിസിൻ ഓ ഓട്ടിബാഡി ടൈറുകളാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശുദ്ധ OCD ൽ ആന്റി-സ്ട്രീപ്റ്റോലിസിൻ ഓ ആന്റിബോഡി സെർറോനേഗറ്റിവിറ്റി ആന്റി ബസൽ ഗാംഗ്ലിയ ഓട്ടോണാൻഡേഡികൾ .

ശുദ്ധമായ OCD ൽ, ആന്റി ബസാൽ ഗാൻലിയായും തലാമിക് ആന്റീബോഡികളുമായുള്ള സെർ-പോസിറ്റിവ്സിറ്റി സിഎസ്എഫ് ഗ്ലൈസൈൻ (P = 0.03) വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അളവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ആന്റിനിക്കുകൾ OCD ൽ ഹൈപ്പർഗ്ലൂറ്റമറ്റർജിയയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു [88]. രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ഉള്ള രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിനുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിബോഡികളുടെ രോഗനിർണയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു [84,88,131]. നിശിതമായ ഓക്സിറ്റ്, സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കോൾ ആന്റിബോഡികളുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഇൻഗ്രാമൻസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ (IVIG) ഫലപ്രാപ്തി അളക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ NIH വിചാരണ തുടരുന്നു (ClinicalTrials.gov: NCT132). എന്നിരുന്നാലും, സിഎസ്എഫ് രോഗവിമുക്തമായ സിഎസ്എഫ് ആന്റി ബസാൽ ഗാംഗ്ലിയ, തലാമിക്ക് എതിർവിഭാഗങ്ങളുള്ള സിഎസ്എഫ് ഗ്ലൂറ്റമറ്റ് തലങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് സിഎസ്എഫ് ആൻറിബോഡികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സിസിഎഫ് (ഗ്ലോറാമറ്റ്) അളവുകൾ സിസിഎഫ് (എൻ.എക്സ്. സൈക്കോകൈൻ-മധ്യേയുള്ള വീക്കം (പട്ടിക 01281969) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.

മനശാസ്ത്രപരമായ അസുഖങ്ങൾ ഇൻസറ്റ് വീക്കം ഉപയോഗിച്ച് അസോസിയേറ്റഡ്

ക്ലാസിക്കൽ സൈക്കിയാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സുള്ള ചില രോഗികളിൽ ഇൻനാഷണൽ വീക്കം / ഓട്ടോമോമനിസം ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. Gladi pathology, high cytokines level, cyclo-oxygenase activation, glutamate dysregulation, S100B നിലകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ബി.ഡി.ബി, ബിസിബി, ഡിറ്റീഫൻഷൻ, ബിസിഡി, സ്കീസോഫ്രേനിയ, ഒസിഡി തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചും നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഈ തകരാറുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പരമ്പരാഗത മോണോയിമിനർ, ഗ്ലൂട്ടാമറ്റിക്കൽ അസാധാരണത്വങ്ങളുമായി ബന്ധം എങ്ങനെ ഉളവാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു (ചിത്രം 8-10, 1). മാനസികരോഗ വിഘടനങ്ങളിലെ ആൻറിൻ ഫിൽമമിറ്ററി ഏജന്റ്സ് എന്ന ചികിത്സാപാഠവും അവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ന്യൂറോഇൻഫലാമേഷൻ അത്തി ചിത്രം 1

ന്യൂറോഇൻഫലാമേഷൻ അത്തി ചിത്രം 2അസ്ട്രോഗ്ലിഡിയൽ & ഒലിഗോഡെൻഡ്രോൺഗ്രിയൽ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജി

അസ്ട്രോഗ്ലിയയും ഒളിഗോഡൻഡൊഗ്ലിയയും ന്യൂറൽ മൂലകങ്ങളിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഉപാപചയ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ്, പെരുമാറ്റം, ഉയർന്ന കോഗ്മേഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ [54-56,133-136]. ന്യൂറോണുകൾക്ക് ഊർജ്ജവും ട്രോഫിക്കിനും പിന്തുണ നൽകുന്നതും, സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറൂട്ടാസ്ട്രേഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും (ചിത്രം 2), സിൻപാപോജെനസിസ്, സെറിബ്രൽ രക്തപ്രവാഹം, ബിബിബി ഇന്റഗ്രിറ്റി [134,136,137] നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. പക്വമായ ഒലിഗോഡെൻഡ്രോഗ്ലിയ ന്യൂറോണുകൾക്ക് ഊർജ്ജവും ട്രോഫിക്കിനും പിന്തുണ നൽകുന്നു, ബിബിബി ഇന്റഗ്രിറ്റി നിലനിർത്താനും അങ്കണൽ റിപ്പയർ നിയന്ത്രിക്കാനും അന്തർ-അന്തേവാസികളുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവ വൈവിധ്യമാർന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന സംവേദനാത്മകതയാണ് [54-56]. ജ്യോതിഷവും ഓലിഗോഡെൻഡ്രോഗ്ലിയയും ഹാനികരമായ വീക്കം [52,55] കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന വിരുദ്ധ വീക്കം സൈടോകിനുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു.

MDD ൽ, മുൻകാല സിങ്കുലേറ്റ് കോർട്ടക്സ്, പ്രീപ്രൊണ്ടൽ കോർട്ടക്സ്, അമാഗഡാല, വെളുത്ത ദ്രവ്യം മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ കൃത്യമായ പോസ്റ്റ് മോർട്ടൻ കണ്ടെത്തൽ ഉണ്ടാകുന്നു. [35-38,42-46,55,138-147], ചില ഒഴിവാക്കലുകൾ [42,43]. പോസ്റ്റ് മോർട്ടൻ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ഗ്ല്യൽ ഫിബ്ര്രറി ആസിഡ് പ്രോട്ടീൻ (ജിഎഫ്എപിഎ) കുറഞ്ഞുവെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാനപരമായി അപ്രത്യക്ഷമായ കോർട്ടെക്സ് [37,38], അമാഗഡാല [36] എന്നിവയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന astroglial സാന്ദ്രത. വിഷാദരോഗികളിൽ നിന്നുള്ള മുൻകാല കോർട്ടൈസുകളുടെ വലിയ പ്രോട്ടൊമിക്കൽ വിശകലനം മൂന്ന് ജിഎഫ്പിഎപി ഐസോഫോമുകളിൽ [39] ഗണ്യമായി കുറയുകയുണ്ടായി. ഗംഭീരമായ നഷ്ടം ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിലാണ് ഗവേഷകസംഘം നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ, ജിഎൻപിഎപി അനുകൂലമായ astroglial സാന്ദ്രതയിൽ (75%) ഗണ്യമായ കുറവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരു morphometric പഠനം ഇതേപോലെ വൈകി-ജീവിതം എംഡിഡി തലച്ചോറ് [45] gland ഡെൻസിറ്റി യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും കാണിച്ചില്ല. പഴയ MDD രോഗികളിൽ റെയിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ അസാധാരണമായ അസ്വാസ്ഥ്യം രണ്ടാമത്തെ astrogliosis (35) പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു, അത് ഒരു യഥാർത്ഥ നെഗറ്റീവ് എന്നതിനേക്കാൾ പ്രായപരിധിയിലുള്ള [148] ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യരിലെ പഠനങ്ങളിൽ അനിമൽ പഠനം പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിസ്താർ-ക്യോട്ടോ എലറ്റുകൾ- മാനസികപ്രകൃതിയിൽ പ്രകടമാകുന്ന സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ പ്രകടമാകുന്നത്, മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന അതേ സ്ഥലങ്ങളിൽ അസ്ട്രോജിയൻ സാന്ദ്രത കുറച്ചു കാണിക്കുന്നു. അസ്ട്രോജീയൽ-ടോക്സിക് ആക്സിഡന്റ്, എൽ-ആൽഫ അമിനോയിഡിപിക് ആസിഡ്, എലികളിൽ വിഷാദരോഗം പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് എഡ്വേർഡ്സ് കോശങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു MDD ൽ [40].

എം ഡി ഡി വിഷയങ്ങളിലെ പോസ്റ്റ് മോർത്തമെൻറ് പഠനങ്ങൾ പ്രീപ്രോൾട്ട കോർട്ടക്സിലും അമാഗഡാലയിലും [54-57,66] കുറച്ചു ഒലിഗോഡെൻഡൻഡ്രൽ ഡെൻസിറ്റി രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി, ഇത് ചില എം ഡി ഐ ഡി രോഗികളിൽ [57] ചിലപ്പോഴെല്ലാം MRI ഫോക്കൽ വൈൾഡ് വ്യത്യാസ മാറ്റങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസ്കോസിക്കൽ അസാധാരണത്വം കാരണമാകാം [57].

ബിപിഡിയിൽ ചില പഠനങ്ങൾ കാര്യമായ ഗ്ലേഷ്യൽ നഷ്ടം [138,143,149,150] കാണിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ [37,44-46]. ഈ പൊരുത്തക്കേടില്ലാത്ത കണ്ടെത്തലുകൾ മാനസിക അവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മമൂലമാകാം. ചില മാനസികരോഗങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോസ്റ്റ്-ഹോക് അനാലിസിസ് ലിത്തിയം, വാൽപ്രൊമിയം ആസിഡ് [1] എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷമേ, ഗ്ലേഷ്യ നഷ്ടത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് കാണിക്കുന്നു. BPD- യുടെ കുടുംബീയ രൂപങ്ങൾ, ശക്തമായ ഒരു കുടുംബചരിത്രം [46] ആയ BPD രോഗികളിൽ വളരെ നേരത്തേയുള്ള പ്രയത്നം ആണ്; കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ, 2) വിഷാദരോഗം, മാനസപ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രബലമായ അവസ്ഥ, ഗ്ലേഷ്യൻ നഷ്ടം എം ഡി ഡി യില് പതിവായിരിക്കുന്നു [143-3-35-38,42]. ഭൂരിഭാഗം ക്ഷയത്തിനും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞയോ ഒളിഗോഡൊൻഡൊൻഡലിയോ അക്കൌണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ പ്രോട്ടോമോണിക് വിശകലനം ഒരു astroglial GFAP isoform [46,55,138] ൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാക്കി, മറ്റു പല പോസ്റ്റ്മോർത്ത് പഠനങ്ങളും മാറ്റമില്ലാതെ [147] കണ്ടെത്തി orbitrofrontal cortex [39] ൽ കുറച്ചു GFAP- പോസിറ്റീവ് astroglial പദപ്രയോഗം കണ്ടെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഒലിഗോഡെൻഡ്രോൺഗ്രീയ സാന്ദ്രത കുറച്ചു [36,37- 47].

സ്കീസോഫ്രേനിയയിൽ, ജ്യോതിഷപരമായ നഷ്ടം അസ്ഥിരമായ കണ്ടെത്തൽ [48,150] ആണ്. ചില പഠനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ നഷ്ടം കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും, നിരവധി പേർക്ക് astroglial സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞു [2], കൂടാതെ രണ്ട് ജിഎഫ്പിഎപി ഐസോഫോമുകളിൽ [[42,50,51]] ഗണ്യമായ കുറവുകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തി. പൊരുത്തക്കേടിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്: 37,38,43,44,48,49,151) മിക്കപ്പോഴും ക്ഷയരോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എം ഡി ഡി കോമോർബിഡിറ്റി; പ്രായപൂർത്തിയായ രോഗികൾ GFAP പോസിറ്റീവ് astroglia [39] വർദ്ധിപ്പിച്ചതു പോലെ പ്രായപരിധിയിലും; 1) പ്രാദേശിക [2], കോർട്ടിക്കൽ ലേയർ വൈവിധ്യത [35,42,50]; XXX) ആന്റിപ്ക്കോട്ടിക് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ, പരീക്ഷണാത്മക പഠനങ്ങൾ കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു [3], [150] astroglial- സാന്ദ്രത ദീർഘമായ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി [48]; (4) രോഗനിർണയം (ഉദാഹരണത്തിന്, ആത്മഹത്യ, നോസ്-സൂയിസിഡൽ ബിഹേവിയർ) [152]. പോസ്റ്റ്മോർത്ത് പഠനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മുൻഗണന കോർടെക്സ്, മുൻകാല സിങ്കുലേറ്റ് കോർട്ടക്സ്, ഹിപ്പോകാമ്പസ് [153] എന്നിവയിൽ, ഒളിഗോഡൻഡൊൻഡ്രോൺഡൽ നഷ്ടം [70-5] രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രീപ്രൊൺടൽ പ്രദേശത്തിന്റെ അൾട്രാസ്ട്രക്ചറൽ പരീക്ഷയിൽ ചാരനിറത്തിലും വൈറ്റ് വിഷയത്തിലും അസാധാരണമായി മയങ്ങിയ ഫൈബറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വൈകല്യങ്ങളുടെ കാലഘട്ടവും കാലാവധിയും വെളുത്ത ദ്രവ്യവുമായി അസാധാരണത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. [154]

ക്ഷയരോഗ വിരുദ്ധ പ്രവണതകളുമായി സാധാരണയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂറോഡെഗെനറിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനു വിരുദ്ധമായി മനഃശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് പകരം വെറും മാറ്റമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത astroglial സാന്ദ്രതയിൽ [136] ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യകാല-അതിസങ്കീർണ മാനസികരോഗങ്ങൾ [138] വർദ്ധിക്കുന്ന ഗ്ലേഷ്യൽ സാന്ദ്രതയുടെ അഭാവം മാനസിക രോഗങ്ങളിൽ [44,138] മലിനജലവൽക്കരണ പുരോഗമനത്തിന്റെ കുറവ് പ്രതിഫലിക്കാം.

മാനസികരോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീജനറേറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയല്ല, കൂടാതെ അസ്ട്രോജിയൽ ഇൻട്രാസെല്യൂൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഘടകങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്രതയല്ല, അത് അസ്ട്രോയിലിയോസിസിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നത്, XSSX ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്പ്ലേസർ ആക്റ്റേറ്റർ, ആണവ ഘടകം കാപ് ബി (NF-κB) [3].

പോസ്റ്റ്മോർട്ട പഠനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും എംഡിഡി, ബിപിഡി, സ്കീസോഫ്രേനിയ എന്നിവയിൽ ഗ്ലിണൽ ഡെൻസിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ മിശ്രിതമായ കണ്ടെത്തലുകളുള്ള, ഗ്ലേഷ്യൽ സെൽ മെസഫോളജി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. MDD, BPD എന്നിവയിൽ, ഗ്ലേഷ്യൽ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു [55]. ബിപിഡി, സ്കീസോഫ്രേനിയ എന്നിവയിൽ ഗ്ലേഷ്യൽ കുറവുണ്ടായതായി ഒരു പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു, എന്നാൽ MDD [43] ൽ അല്ല. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിഷാദരോഗികളെക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുമോർട്ട പഠനം മുൻകാല സിങ്കുല്യൂട്ടിലെ വെളുത്ത ദ്രവ്യത്തിലെ അസ്ട്രൊജലിജിയൽ വലുപ്പം വർദ്ധിച്ചുവെങ്കിലും കോർട്ടെക്സ് [158] ആയിരുന്നില്ല. സ്കീസോഫ്രേനിക് വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു പഠനം ഡോർസോളറ്റൽ പ്രീപ്രൊണ്ടൽ കോർട്ടക്സിലെ ലേയറിൽ V- ൽ വ്യാപ്തം വലുതായി കുറഞ്ഞു, അതേ അസ്ട്രൊജിയൻ സാന്ദ്രത ഒരേ പാളിയിൽ [48] നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. മിശ്രഫലങ്ങൾ മനഃശാസ്ത്രപരമായ രോഗങ്ങളിൽ ഗാലിയേറിയ വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറച്ചുകഴിഞ്ഞുള്ള പഠനങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് astroglia vers oligodendroglia [148] വ്യക്തമാക്കാതിരിക്കാം.

സൈക്കോകൈൻ അളവ് (സൈടോകൈൻ വിഭാഗം കാണുക), ഡിസ്റജേറ്റഡ് ഗ്ലൂറ്റമാറ്റ് മെറ്റബോളിസം (ഗ്ലൂട്ടാമാറ്റ് വിഭാഗം കാണുക), ഉയർന്ന എസ്ക്യുഎൻഎൽ.ബി.ബി പ്രോട്ടീൻ (S100B വിഭാഗം കാണുക) മുതലായ നിരവധി മാനസിക ഘടകങ്ങളിലൂടെ മാനസിക രോഗങ്ങളിൽ ഗന്ധമുള്ള നഷ്ടം ഉണ്ടാകാം. (ബി.ആർ.ബി. ഫങ്ഷൻ മാറ്റം), രക്തപരിശോധന (ബി.ആർ.ബി.), രക്തപരിശോധന, പെരുമാറ്റം [44,45,54,133,159].

മൈക്രോഗിൾ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജി

CNS ലെ റെസിഡന്റ് ഇമ്യൂൺ സെല്ലുകൾ ആണ് മൈക്രോഗ്രജ. അവർ തുടർച്ചയായി പ്രതിരോധ നിരീക്ഷണം നൽകുകയും വികസന സിനാപ്റ്റിക് അരിവാൾകൊണ്ടു നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു [160,161]. സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ചിതാഭസ്മം (micrometia), സൂക്ഷ്മജാലക സക്രിയവസ്തുക്കൾ (മാം), [161] എന്നിവയുൾപ്പെടെ, ക്ഷയരോഗ വിദഗ്ദ്ധർക്കുള്ള ഗതിമാറ്റിവിഭാഗത്തെ പ്രോക്സിഫറേറ്റ് ചെയ്ത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. മനുഷ്യരിലെ മിൻജിയൽ കോശങ്ങൾ NMDAR- കൾ എക്സ്പ്രസ്സ് വേഗത്തിൽ ന്യൂറോണൽ പരിക്രമണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു [162].

എം ഡി ഡി, ബിപിഡി, സ്കീസോഫ്രേനിയ എന്നിവയിൽ, എംപി സാന്നിധ്യം അന്വേഷിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് മോർട്ടം പരീക്ഷകളുടെ ഫലങ്ങൾ മിക്സഡ് ആണ്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പഠനങ്ങൾ അഞ്ച് എം.ഡി. ഡി വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് [67]. ചില ബിപിഡി ഡിസോർഡർ രോഗികളിൽ, ല്യൂകോസൈറ്റ് ആൻറിജൻ- ഡി.ആർ-പോസിറ്റീവ് മരുന്നുകൾ കട്ടിയേറിയ പ്രക്രിയകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കോർട്ടക്സിൽ [69] രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. സ്കീസോഫ്രേനിയയിൽ, ചില പഠനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന നിയന്ത്രണം ഉയർന്ന MAP- യ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ ഗ്രൂപ്പുകളോട് യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാണിച്ചില്ല. എം ഡി ഡിയും ബിപിഡിയുമൊക്കെയായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പഠനത്തിലൂടെ; ക്വിനോലിനിക് ആസിഡ് പോസിറ്റീവ് മിക്ജോൽസൽ സെൽ ഡെൻസിറ്റി, ഉപഘടകമായ ആന്തീറയർ സിങ്കുലേറ്റ് കോർട്ടക്സ്, എംഡിഡിയിലെ മുൻകാല മിഡ്കോൺസുലേറ്റ് കോർട്ടക്സിലും, നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കായി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത BPD രോഗികളിൽ [22,67,70] പി ഡി ഡി ഉപഗ്രൂപ്പിലെ സബ് ഡിഗ്രിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് മഗ്നോൾലിയൽ ഇമ്മ്യൂണോ-സ്റ്റെയിങ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉപഗ്രൂപ്പ്, മിഡ്കോൺസുലേറ്റ് കോർട്ടോസസ് എന്നിവയെക്കാൾ കൂടുതലായതിനാൽ, ഈ വർദ്ധിച്ച മാപ്പിന് ബിപിഡി അല്ലാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വർദ്ധിച്ച മാപ്പിന് കാരണമാകുകയുള്ളൂവെന്ന് പോസ്റ്റ്-ഹോക്ക് അനാലിസിസ് കണ്ടെത്തി. BPD, നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പുകൾ [53] എന്നിവയിലും മൈക്രോഗ്രീഷ്യൻ സാന്ദ്രത ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നു തകരാറുകളെയും (ഒൻപതു എം ഡി ഡി, അഞ്ച് ബി പി ഡി ഡി, പതിനാലൊന്ന് സ്കീസോഫ്രീനിയ, പത്ത് ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ) പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠനം നാല് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സൂക്ഷ്മതല സാന്ദ്രതയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം പ്രകടമായിരുന്നില്ല.

ഈ മിക്സഡ് ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പഠനങ്ങൾ [70] കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ രോഗം തീവ്രത നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പരാജയം എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മപ്രതിരോധ മരുന്നുകൾക്ക് കാരണമാകാം. MDD, സ്കീസോഫ്രൊണിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് മോർട്ടം പഠനങ്ങൾ MAP- ഉം മുൻഗാമിയായ സൈങുലേറ്റ് കോർട്ടക്സിൽ ആത്മഹത്യയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിന്നിരുന്നു, മാനസിക രോഗനിർണയം [22,53,68] അനുസരിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് എം ഡി, എം ഡി ഡി, സ്കീസോഫ്രീനിയ എന്നിവക്ക് ഒരു സ്വഭാവസവിശേഷതയായിരിക്കില്ല.

Hoxb8 ജീൻ പ്രകടമാക്കുന്നവ, ഹോമോബോക്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഘടകം നിർവചിക്കുന്നത്, OCD- പോലുള്ള പെരുമാറ്റം [71,72] എന്നിവക്ക് കാരണമാകാം, ഉദാഹരണത്തിന് OCD ൽ, മൃഗശാല മോഡൽ ചില മരുന്നുകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും കുറയ്ക്കലും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Hoxb8 നോക്ക്ഔട്ട് എലികൾ കുറഞ്ഞുവരുന്ന സൂക്ഷ്മതല സാന്ദ്രതയിൽ [71,72] സഹജമായ ഉളവാക്കുന്ന പെരുമാറ്റത്തെയും ഉത്കണ്ഠയെയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അമിതമായ മരുന്നുകൾ പെരുമാറ്റം മനുഷ്യ OCD യുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ പോലെയാണ്. മുതിർന്ന Hoxb8 നോക്ക്ഔട്ട് എലികളിൽ Hoxb8 കുത്തിവയ്പ്പ് മഗ്ഗ്രാഗ്ലി നഷ്ടം തടയാനും സാധാരണ സ്വഭാവം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു [71,72]. മനുഷ്യകുലത്തിലെ OCD യിലെ ഈ പ്രത്യേക സൂക്ഷ്മ പ്രതീകങ്ങളുടെ പങ്ക് വ്യക്തമല്ല.

എക്സ്പിരിമെന്റൽ ഡാറ്റ, MAP ൽ വ്യതിരിക്തമായ ഹാനികരമായതും ന്യൂറോ പ്രോട്ടോക്റ്റീവ് ഫിനോട്ടപ്പുകളുമാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് (ചിത്രം 2). ദോഷകരമായ microglia പ്രധാന histocompatibility കോംപ്ലക്സ് II (MHC-II) എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യരുത്, അതിനാൽ, ആന്റിജെൻ അവതരണ സെല്ലുകൾ (APC) [163,164] പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല; (17,69,165) അസ്ട്രോലൈറ്റൽ സൈക്കോകൈൻ ഉത്പാദനം, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിന്തേഷൻ സിഗ്നലിങ് [17,166], ഗ്ലാലൽ ആൻഡ് ബിബിബി-പെരിസിറ്റി / എൻഡോതെഹൈലി സൈക്ലോഓക്സൈജൻസി- 2 (COX-2) എക്സ്പ്രഷൻ [167] പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വഴി, S100B ദ്രവരൂപം ഉണ്ടാക്കുന്ന (S100B ഭാഗം കാണുക) , മൈക്രോസ്കോഗ് ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് റിലീസ് [17,136,168,169]. ദോഷകരമായ മൈഗ്ഗ്ഗ്ലിയയും പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൽ E-2 (PGE-2) രൂക്ഷമായ പ്രോട്ടോഫോമൈറ്റിക് സൈറ്റോകൈൻസ് ഉൽപാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഫീഡ്-ഫോർവേഡ് സൈക്കിളിൽ PGE-XNUM സ്കെയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു [2]. കൂടാതെ, PGE-29 COX-2 എക്സ്പ്രെഷൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് PA-2- ൽ അർച്ചിഡിണിക് ആസിഡിനെ മാറ്റുന്നു, മറ്റൊരു ഫീഡ്-ഫോർവേഡ് സൈക്കിൾ [2] സജ്ജമാക്കുന്നു.

നാരൂപപ്രയോഗം നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന microglia അപേക്ഷിച്ച് കഴിയും: 1) വീമോയിലും ഇൻട്രോളിലും [163,166] MHC-2 എക്സ്പ്രസ്സ് ആക്സിഡന്റ് APC (ചിത്രം 2) [163,164,166]; ഇൻസുലിൻ പോലുള്ള വളർച്ചാ ഘടകം- 2 [17], ഇൻസുലിൻ പോലുള്ള വളർച്ചാ ഘടകം [17], ബ്രെയിൻ ഡിറൈവ്ഡ് ന്യൂറോട്രോപിക് ഘടകം [1] തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാഡരോഗങ്ങളുടെ സൗഖ്യമാക്കുകയും, എക്സ്.എൻ.എക്സ്. എക്സ്പ്രസ് അമിനോ ആസിഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എക്സ്എൻഎക്സ്എക്സ്എക്സ് എക്സ്എക്സ് എക്സ്-എക്സ്എക്സ്എക്സ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററായ എക്സ്-സ്ക്വറോയ്ലർ ഗ്ലൂറ്റമറ്റ് [166] ഒഴിവാക്കുകയും, ന്യൂറോ പ്രോട്ടോക്റ്റീവ് ടി ലിംഫൊസൈറ്റി ഓട്ടോലിമ്യൂണി (ചിത്രം 3) [2] പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യരിലെ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനു ന്യൂറോ പ്രോട്ടോക്റ്റീവ് മൈഗ്രഗ്ലിയുടെ പങ്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

ഇൻ విటോ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഹാനികരവും എതിരായ ന്യൂറോ പ്രോട്ടോക്റ്റീവ് മിക്ജോലിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം, വീക്കം കൌണ്ടർ-റെഗുലേറ്ററി സംവിധാനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം സ്വാധീനിക്കും [15,74,164,166]. ഈ സംവിധാനങ്ങളിൽ ന്യൂറോ പ്രോട്ടോക്റ്റീവ് CD4 + CD25 + FOXP3 + T റെഗുലേറ്ററി സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം ((റിജികൾ) ചിത്രം 1) [15,74,164,166], ബ്രെയിൻ സൈക്കോകൈൻ അളവ് എന്നിവ; താഴ്ന്ന IFN-γ നിലകൾ ന്യൂറോ പ്രോട്ടോക്റ്റീവ് മൈഗ്രഗ്ലിയ (ചിത്രം 2) [166] പ്രമോട്ടുചെയ്യും, ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ ഹാനികരമായ കാര്യക്ഷമതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാകും [166].

സൈറ്റോകിനുകളുടെ പങ്ക്

IL-1β, IL-2, IL-6, TNF-α, IFN-γ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രോലിഫോമമിറ്റിക്കൽ സൈറ്റോണിക്കുകൾ. മൈക്രോപ്രേമികൾ, Th1 ലിംഫോസൈറ്റുകൾ, M1 ഫീനൊറ്റിപ് മോണോസൈറ്റുകൾ / മാക്രോഫേജുകൾ (ചിത്രം 1) [15,170] ഉപയോഗിച്ച് അവ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ ദോഷകരമായ വീക്കം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. IL-4, IL-5, IL-10 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന antiinflammatory സൈറ്റോക്കിനുകൾ. അവർ പ്രധാനമായും ജ്യോതിഷികളാൽ സ്രവിക്കുന്നു, TH2 ലിംഫോസൈറ്റുകൾ, ടി റിംഗ്സ്, M2 ഫീനൊറ്റിപ് മോണോസൈറ്റുകൾ / മാക്രോഫേജുകൾ [15,52,74]. അവർ പ്രയോജനകരമായ ആൻറിൻ ഫിൽമറ്റേറ്റർ ഫംഗ്ഷൈപ് [15,74] യിലേക്ക് പ്രോക്സിഫോളമിക് M1-pheno- തരം പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദോഷകരമായ വീക്കം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു, ഒപ്പം സാധ്യതയുമാണ് ന്യൂറോ പ്രോട്ടോക്റ്റീവ് മൈഗ്രൗലിയൽ ഫീനൊറ്റപ്പിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് [2]. മാനസികരോഗ വിദഗ്ദ്ധർക്കുള്ള പ്രോൻഫ്ളാംമെന്ററി / ആന്റിൻ ഫാംമെയറി സൈറ്റോകിനുകളുടെ പങ്ക് അനേകം തെളിവുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു (ചിത്രം 15, പട്ടിക 15,17,74,163,166) [1].

എം ഡി ഡി യിൽ, സെറാമിൻ പ്രോലിഫ്ലാമിറ്റൽ സൈറ്റോകൈനിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത മെറ്റാ അനാലിസിസ് (29 എംഡിഡി, എൻഎൻഎസ്എക്സ് ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ), ഐലറ്റ്-എൻഎക്സ്എക്സ് റിസെപ്റ്റർ, IL-822, TNF-α എന്നീ നിലവാരങ്ങൾ MDD (ഗുണം അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ) ], എന്നാൽ, IL-726β, IL-2, IL-6, IL-91, IL-1 എന്നിവ നിയന്ത്രണങ്ങൾ [2] ൽ നിന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വ്യത്യാസമല്ല. MDD ഉപഗ്രൂപ്പുകൾ (4 ആത്മഹത്യ, MDD, 8 നോൺ-സൂക്കിസിഡഡ് എംഡിഡി, 10 ഹെൽത്ത് കൺട്രോളുകൾ), സിറിയ IL-91, TNF-α എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാഥമിക സൈടോകിനിലെ പഠനങ്ങളിൽ, ഉയർന്ന അളവിലുള്ള IL-47 മാനദണ്ഡങ്ങൾ എം ഡി ഡി വിഷയങ്ങളിൽ മറ്റ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളോടും ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക [83]. ഈ കണ്ടെത്തൽ IL-17 ഉം TNF-α ഉം MDD [16] ലെ സംസ്ഥാന അടയാളങ്ങളും ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിശിതമായ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെറം ഐ.എൽ -എൻഎംഎക്സ്എക്സ് തലങ്ങളിൽ കുറവ് മൂലം മസ്തിഷ്കത്തിൽ അതിന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ റിസീപ്റ്ററിന്റെ വർദ്ധനവ് കാണിക്കുന്നു; മുൻപ് നൽകിയ മെറ്റാ വിശകലനത്തിന് സമാന്തരമായി MDD ൽ XL-6 റിസപ്റ്ററുകളുടെ വർദ്ധനവ് വർദ്ധിച്ചു [2]. MDD യിലെ സൈറ്റോകിനുകളുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാധാന്യം അന്വേഷിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ നിശിത നിദ്രാഭരണ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള സെറം സൈടോകൈൻ അളവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിജയകരമായതിനെ തുടർന്ന് സാധാരണ രീതി പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു, പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടില്ല, ആന്റീഡിപ്രസന്റുകൾ [96], ഇലക്ട്രോ ക്രോസസീവ് തെറാപ്പി [6] ഈ കണ്ടെത്തൽ സൈറ്റോകിനുകൾക്ക് സാധ്യമായ ഒരു രോഗബാധിതമായ പങ്ക് നിർദേശിക്കുന്നു.

BPD- ൽ, സീറോ സൈറ്റോക്കിൻ വ്യത്യാസങ്ങൾ അടുത്തിടെ നടത്തിയ അവലോകനത്തിലാണ് സംഗ്രഹിച്ചത്; മാനസികവും നിരാശാജനകവുമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ TNF-α, IL-6, IL-8 എന്നിവ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, IL-2, IL-4, IL-6 എന്നിവ മാനുകൾ [92] ആയി ഉയർത്തുന്നു. മറ്റു പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഐ.ആർ.എൻ.-എൻ.എൻ.എൻ.ക്.എൻ.ക്, ഐ.എൽ-എൻ.എൻ.എൻ.ക്സ്.എക്സ് റിസപ്റ്ററിന്റെ അളവ് ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും [1] സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വ്യത്യാസമല്ലെന്ന്, ടിഷ്യു പഠനങ്ങൾ ബി.പി.ഡി ഫ്രാൻറൽ കോർട്ടക്സിൽ [1] IL-92β, IL-1 റിസപ്റ്ററുകളുടെ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

സ്കീസോഫ്രീനിയയിൽ, സൈക്കോകൈൻ അസാധാരണത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ പരസ്പരവിരുദ്ധമാണ് (പട്ടിക 2). ചില പഠനങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവരുന്ന സെറം പ്രോനിഫാംമിറ്ററി (IL-2, IFN-γ), വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സെറം, CSF അണ്ഇൻഇൻഫിംമൈറേറ്റ സൈറ്റോകിനുകൾ (IL-10) [52] എന്നിവ കണ്ടു, മറ്റുള്ളവർ ഉയർന്ന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരം ആധിപത്യവും, ]. ഒരു സൈറ്റോകീൻ മെറ്റാ വിശകലനം (22,173,174 പഠനങ്ങൾ, XXx സ്കീസോഫ്രീനിയ, XHTMLX ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ) IL-62R എതിരാളി, sIL-2,298R, IL-858 [1] എന്നിവയുടെ വർദ്ധനവ് കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ പഠനം ആന്റിസൈകോട്ടിക്കുകളുടെ ഉപയോഗം കണക്കിലെടുത്തില്ല, അത് പ്രോട്ടോഫിൽമറ്ററി സൈക്കോകീൻ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു [2]. അടുത്തകാലത്തായി സൈക്കോകൈൻ മെറ്റാ അനാലിസിസ് (6 പഠനം, സ്കീസോഫ്രേനിക്സ്, XXX നിയന്ത്രണങ്ങൾ), ആന്റി സൈക്കിക്കിങ്ങിനുള്ള കണക്കുകൾ, TNF-α, IFN-γ, IL-4,401, SIL-12R എന്നിവ സ്ഥിരമായി രോഗം പ്രവർത്തനം (സ്വഭാവ നിർദേശങ്ങൾ), സ്വതന്ത്രമായി നിലകൊള്ളുന്ന ദീർഘകാല സ്കിസോഫ്രെനിയയിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടും, IL-2β, IL-1, വളർച്ചാ ഘടകം ബീറ്റ രോഗനിർണ്ണയം (സംസ്ഥാന അടയാളങ്ങൾ) [6] പരസ്പരബന്ധം. സ്കീസോഫ്രീനിക് രോഗികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പെരിഫറൽ രക്ത മോണോ ബോൾ കോശങ്ങളുടെ സെൽ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള IL-173, IL-8β എന്നിവയും സ്വാഭാവികമായും LPS ഉത്തേജക ശേഷമാണ് ഉദ്ധരിച്ചത്, സ്കീസോഫ്രേനിയ രോഗപഠനത്തിൽ (activated monocytes / macrophages) ഒരു പങ്ക് നിർദേശിക്കുന്നു

OCD ൽ, സെർ, സിഎസ്എഫ് സൈറ്റോകൈൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്രമരഹിതമായ സർവ്വേയിൽ നിന്നും, LPS- ഉത്തേജിത PBMC പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഫലങ്ങൾ അസ്ഥിരമാണ് [93-95,176-179]. ടിഎൻഎഫ്-α ജീൻ [34] ന്റെ പ്രോട്ടോട്ടർ മേഖലയിൽ ഒ സി ഡിയും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോളിമോർഫിസവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. എങ്കിലും താഴ്ന്ന ഊർജ്ജ പഠനങ്ങൾ ഈ അസോസിയേഷൻ [180] സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട്, ടിഎൻഎഫ്-α സൈക്കോകൈൻ അളവുകൾ (93,176-178) വർദ്ധിക്കുന്നതിനോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള പഠനങ്ങളുടെ മിശ്രണഫലമായി, ഈ പ്രത്യേക പോളീമോർഫിസമുള്ള ഒ സി ഡി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്താൻ അവരുടെ വൈജം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

വലിയ ഡിപ്രഷൻ & സ്കീസോഫ്രേനിയ ലെ സൈറ്റോക്കിൻ റെസ്പോൺസ് പോളറൈസേഷൻ

Cytokine reaction phenotypes അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധം അനുസരിച്ച് proxflammatory Th1 (IL-2, IFN-γ) അല്ലെങ്കിൽ antiinflammatory Th2 (IL-4, IL-5, IL-10) ആയി വർത്തിക്കുന്നു. Intra-cellular antigens നേരെ സെൽ മദ്ധ്യസ്ഥത പ്രതിരോധം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സമയത്ത്, സൈക്ലോകൈൻസ് അധിക സെല്ലുലാർ antigens നേരെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഹൂമൽ പ്രതിരോധം നിയന്ത്രിക്കുന്ന [1]. Th2 സൈക്കോക്കീനുകൾ Th29,52 ലിംഫോസൈറ്റുകളും, M1 മോണോസൈറ്റുകളും നിർമ്മിക്കുന്നു. കൂടാതെ, Th1 സൈമോകിനുകൾ Th1 ലിംകോസൈറ്റുകൾക്കും M2 മോണോസൈറ്റുകളും [2] നിർമ്മിക്കുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തിൽ മൈഗ്ഗ്ഗ്ളിയ പ്രധാനമായും നൂറോളം സൈട്ടോക്കിനുകൾ രഹസ്യമായി നിർവചിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ astroglia പ്രധാനമായും സൈക്ക്കോക്സിനെ തകരാറിലാക്കുന്നു [2]. Th29,52: സൈക്ക്കണിന്റെ സൂക്ഷ്മ അനുപാതം, ഇനിമുതൽ 'Th0-XXX-XX SEX', അസ്ട്രോഗ്ലിയയ്ക്ക് (മിച്ചം Th1) അസ്ട്രോഗ്രീയ (മിച്ചം Th2) ആക്റ്റീഗ്രീറ്റുകളുടെ അനുപാതം സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു. സജീവമായ ടി സെല്ലുകളും അമിതമായ CNS ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അനുമാനവും ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു. TH29,52 പ്രതികരണത്തിന് നന്ദി (ചിത്രം 1) [2].

അതിന്റെ എൻസൈമുകൾ [1] മാറ്റിവച്ചുകൊണ്ട്, ട്രൈപ്റ്റോൺ കാറ്റബോളീസം kynurenine (KYN), കെഎൻഎൻ കാറ്റബോളീമി എന്നിവ മാറ്റുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം മെറ്റബോളിറ്റികളിലേയ്ക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. Th2 പ്രതികരണം-മദ്ധ്യസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ astroglial kynurenic ആസിഡ് (KYNA) (ചിത്രം 21,52) ആണ് മൈഗ്രഗ്ഗ് ക്യുനോളിനിക് ആസിഡ്.

സൂക്ഷ്മതരംഗവും അസ്ട്രോഗ്ലിയയും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡോളമിൻ 1- ഡയോക്സജെജെനസ് (ഐ.ഡി.ഒ), ട്രൈപ്ഫോൺ-കെൻഎൻ, കെഎൻഎൻഎൻ, സെറോടോണിൻ എന്നിവ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന റേറ്റ്-പരിമിതമായ എൻസൈമുകൾ 2- ഹൈഡ്രോക്സിൻഡോളൈസീറ്റിക് അമ്ലത്തിലേയ്ക്ക് വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ടിപ്സ്ഫോൻ മെറ്റബോളിസം എൻസൈമുകൾ (ചിത്രം 1) [21,29]. Kynurenine 3-monooxygenase (KMO), microglia മാത്രം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ്, KYN- ൽ 3- ഹൈഡ്രോക്സിക്ക്രിറൻനൈൻ (3-OH-KYN) ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന നിരക്ക്-പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന എൻസൈം ആണ്, ഇത് ക്വിനോലിനിക് ആസിഡ് [21,29] ലേക്ക് കൂടുതൽ മെറ്റബോളിഫൈഡ് ആണ്. ജ്യോതിഷം (astroglia) പ്രകടമാക്കുന്ന ടിപ്ടോപാൻ- 2,3- ഡയോക്സിജെനസ് (TDO), പരിവർത്തന പരിധി ട്രൈപ്റ്റോൺ KYN [21,29] ലേക്ക്. കെൻഎൻഎന്റെ കെഎൻഎൻ (21,29) ലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇടപെടുന്ന റേറ്റ്-പരിധിയിലുള്ള എൻസൈം, ക്രോറെറെയിൻ അമിനോട്രാൻസ്ഫെറസ് (KAT), ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രക്രിയകളിൽ പ്രാഥമികമായി കാണപ്പെടുന്നു.

ക്വിനോളിനിക്കിന് മൈക്രോസ്കോരിയൽ കെഎൻഎൻ കാറ്റബോളിയത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൈഗ്രജൽ ഐഡിയും കെമോഒയുമാണ് സൈക്ക്കണിനെ സജീവമാക്കുന്നത്. (NMDAR അഗസ്റ്റോസ്റ്റ്) സിന്തസിസ് (NMDAR അഗസ്റ്റോണിസ്റ്റ്) സിന്തസിസ് (ചിത്രം 2) [1] ലേക്ക് കെൽവിൻ കാറ്റബോളീസിയിലേക്ക് കെ.ടി.എൻ കാറ്റബോളീയർ മാറ്റുന്നു.

സിഎൻഎസ്, സൈറ്റോകൈൻ പാറ്റേണുകൾ [1] എന്നതിനേക്കാളും വിശിഷ്ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ, MDD, സ്കീസോഫ്രീനിയ എന്നിവയ്ക്കായി Th2- ഉം XX- ന്റെ പ്രധാന immunophenotypes നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സർസൈറ്റി സൈറ്റോകൈൻ പാറ്റേണുകൾ സിഎൻസിലെ വിശ്വസനീയമായ സർജാറ്റ് മാർക്കറുകളാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, പെരിഫറൽ ച്യ്തൊകിനെ അളവ് പല അധിക-CNS ൽ വേരിയബിളുകൾ, സ്ഥിരമായി ഉൾപ്പെടെ പെരിഫറൽ ച്യ്തൊകിനെസ് പഠനം, പല പേരിൽ നിയന്ത്രിതമല്ല ഏത് വേഗതയെ ബാധിക്കുന്നു: ക്സനുമ്ക്സ) പ്രായം, ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ്, പ്സ്യ്ഛൊത്രൊപിച് മരുന്നുകൾ, പുകവലി, സമ്മർദ്ദം, ചിര്ചദിഅന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ; 52,173) ന്റെ സ്വാധീനം തിരഞ്ഞെടുത്ത സൈറ്റോകൈനിസ് ഉദ്ഗ്രഥനം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ രോഗം പ്രവർത്തനം / അവസ്ഥ [95,173]; ഒപ്പം 3) സൈക്കോകൈൻസ് ഉൽപാദനത്തിൽ [52] സൈക്കോട്ടോഫിക് ഏജന്റുമാരുടെ പ്രഭാവം. ഹ്രസ്വ അർദ്ധജീവിതവും സെറം സൈറ്റോക്കിൻസുകളുടെ (181) (ഐഎൻഎൻ -എഎൻ [18] മിനിറ്റിനുള്ളിലും ഐ.എൽ.എൻ -10 [182] വരെ മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക്), അവരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത കൂടുതൽ പരിമിതപ്പെടുത്താം. റാൻഡം സെറ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് അളക്കപ്പെടുന്ന അളവുകൾ.

MDD യിൽ, പ്രോക്സിഫോളമിക് Th1 ഇമ്യൂണോപീനോതെപിന്റെ പ്രതികരണം മുൻപന്തിയിലാണ് (പട്ടിക 2) [17,29]. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എംഡിഡി തലച്ചോറിലെ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ക്വിനോലിനിക് അമ്ലം [53], അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട Th1 പ്രതികരണം (ചിത്രം 1) [21,29] ന്റെ സാന്നിധ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. എലിവേർഡ് സിഎൻഎസ് ക്വിനോലിനിക് ആസിഡ് കാത്സ്യം ഒഴുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ഭ്രൂണത്തിന്റെ അപ്പോപോസിസിസ് [184], മിസ്ട്രോക്ലാസ് ഡിസ്പ്ലേ Th2 പ്രതികരണത്തിന് [29], Th1 സീലൻസ് ബാലൻസ് മഗ്ഗ്രാഗ്ലൈറ്റിന് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്നതാണ്. CNS hyposerotonergia [2] CNS സെറോട്ടോണിൻ സിന്തസിസ് [1] കുറയ്ക്കുകയും അതിന്റെ തരംതാഴ്ത്തുക (ചിത്രം 29) [1] കുറയ്ക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു അധിക XXX പ്രതികരണത്തിന് കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകുന്നു.

സിഎൻഎസ് ഹൈപ്പർഗ്ലൂറ്റാമറ്റർജിയയും മസ്തിഷ്കത്തിൽ കൂടുതൽ മുകളിലെ എക്സ്എക്സ് പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകാം (ചിത്രം 1). വിദൂര വിശ്രമിക്കുന്ന ടി ലിംഫോകൈറ്റുകൾ, ഗ്ലോമറമറ്റ് ലിംഫൊസൈറ്റിക് IL-2 റിലീസുകളെ തടയുന്നതിനുള്ള മെറ്റാബോട്രോപിക് ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് റിസെപ്റ്റർ 5 (mGluR5) [164] പ്രകടമാക്കുകയും, അതുവഴി സ്വയം-സജീവമായ T- ഫൈബർ കോശ ഉത്പാദന [6] കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സജീവമാക്കിയ ടി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ, എന്നാൽ ടി ലിംഫൊസൈറ്റുകൾ വിശ്രമിക്കുന്നത്, BBB [164] കടക്കാൻ കഴിയും.

സജീവ ടി ടി ലിംഫോസിറ്റുകളുടെയും അവയുടെ ആന്റിഗൻ അവതരണകോശങ്ങളുടെയും ടി സെൽ വിപണികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ mGluR5 കറങ്ങുകയും mGluR1 എക്സ്പ്രഷനുകൾ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു [164]. മൃഗം മാതൃകകളിൽ, ഗ്ലൂട്ടാമാറ്റിനെ കൂടുതൽ ഗ്ലൂട്ടാമാറ്റിന് mGluR1 റിസപ്റ്ററുകളിലേക്ക് ബി.എഫ്.എൻ.-γ [1] ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈറ്റോകൈൻ ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

പരീക്ഷണാത്മക ഡാറ്റ [164] സമാന്തരമായി നിലകൊള്ളുന്ന ചില എം ഡി ഡി രോഗികൾക്ക് ലിംഫോസൈറ്റിക് mGluR1 റിസപ്റ്ററുകളുടെ അമിതമായ CNS ഗ്ലൂറ്റമാറ്റിന്റെ ബൈൻഡിംഗ് IFN-γ (ചിത്രം 1) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുകളിലെ എക്സ്-ഡോക്സ് പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു. Microglia [2] എന്നതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ അളവിൽ IFN-γ, MHC-II, EAAT166 [2] എന്ന microglial ആവിർഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച്, മഗ്നോളിയയെ ആന്റിജനെ കോശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളായി നൽകാനും ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് reuptake ഫംഗ്ഷൻ [163,166], അതിനാലാണ് ഉപദ്രവകരമായ സൂക്ഷ്മജാലകം അധികമാളുകളില്ലാത്ത ഗ്ലൂറ്റമാറ്റിനെ [163,164,166] ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ ന്യൂറോ പ്രോട്രക്റ്റീവ് ഫീനൊറ്റൈപ് [163,166] ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, MDD രോഗികളുടെ ഉപഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൂടുതലായ തകരാറുള്ള മറുപടിയാണ് ഡബിൾ-എഡ്ജ് ചെയ്ത വാൾ, ദോഷകരമായ വീക്കം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും, ഗ്ലൂറ്റമാറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട neuroexcitotoxicity (ചിത്രം 163,164,166) പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതും ഗുണകരമായ കൌണ്ടർ റഗുലേറ്ററി സംവിധാനം ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു.

സ്കീസോഫ്രീനിയയിൽ ചില ഇൻഫോടെൽ സൈറ്റോക്കിൻ പഠനങ്ങൾ ഒരു antiinflammatory Th2 ഇമ്മ്യൂണോപെനോട്ടിപ്പ് / പ്രതികരണത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു [52], മറ്റുള്ളവർ ഇത് നിഷേധിക്കുന്നു [173,174]. എന്നിരുന്നാലും, സ്കീസോഫ്രീനിയയിൽ [2] പരമപ്രധാനമായ പെനൊറ്റൈപ്പ് ആണ് TH52 പ്രതികരണമെന്ന് അനുമാനിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരെ അംഗീകരിക്കുന്നു. കെഎൻഎൻ സിന്തസിസ് (ചിത്രം 21,52) നേരായ കെ.എൻ.എൻ ക്യാറ്റാബോളജിയത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന Th2 പ്രതികരണത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയായ സൂക്ഷ്മതലത്തിലുള്ള ഐ.ഒ.ഒ, കെ.എം.ഒ. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സ്കിസോഫ്രെനിക്കൽ തലച്ചോറിൽ [1] കുറയ്ക്കുന്ന KMO പ്രവർത്തനവും KMO mRNA എക്സ്പ്രഷനും, മുകളിലെ XXX പ്രതികരണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് (ചിത്രം 21,52). സ്കീസോഫ്രീനിയ രോഗികളുടെ ഉപഘടകങ്ങളിൽ XXX- മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള ഹ്യൂമൽ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധന പ്രാധാന്യം- വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ബി സെൽ എണ്ണം [73], വർദ്ധിച്ചു ആന്റിവൈററൽ ആൻറിബോഡികൾ [76], ഉയർന്ന പ്രതിരോധ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇ [52] എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, Th2 പ്രതികരണ പ്രധിരോധ ഹൈഫിക്കസിനു കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകുന്നു.

ന്യൂറോഫിഫാമേഷൻ & സിഎൻഎസ് ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഡിസ്റഗാലേഷൻ

ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് യുക്തിക്കും സ്വഭാവത്തിനും മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നു [186]. സ്യ്ന്- അപ്തിച് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് അളവ് ഉയർന്ന കൂടുകയും സോഡിയം-ആശ്രിത ഗ്ലയൽ ആൻഡ് നെഉരൊനല് എഅഅത്സ്, അതായത്, ക്സഅഗ്- സിസ്റ്റം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് രെഉപ്തകെ / അസ്പര്തതെ റിലീസ് [ക്സനുമ്ക്സ] സോഡിയം-സ്വതന്ത്ര അസ്ത്രൊഗ്ലിഅല് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് / ച്യ്സ്തിനെ അംതിപൊര്തെര് സിസ്റ്റം (ക്സച്-) ഉത്തരവാദിത്തം വരുന്നത് ഗ്ലൂറ്റമാറ്റ് റിലീഫ് / സിസിസ്റ്റൻ റൂപ്ടേക്ക് [137,164] എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികൾ. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്രിയൽ EAAT164, EAAT1 എന്നിവ ഗ്ലൂറ്റമാറ്റ് പുനർ-ഉത്തേജനം [2] ൽ കൂടുതൽ നൽകുന്നു.

ന്യൂറോഫിഫോമേഷൻ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് മെറ്റാബോളിസവും ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുടെ പ്രവർത്തനവും [15,29,187,188] മാറ്റാൻ കഴിയും, ഇത് മാനസിക, സ്വഭാവ, മനഃശാസ്ത്ര വൈകല്യങ്ങൾ [15,21,29,79,186,188,189] സൃഷ്ടിക്കുന്നു. MDA, BPD, സ്കീസോഫ്രേനിയ, ഒസിഡി എന്നിവയിൽ EAAT ഫംഗ്ഷൻ / എക്സ്പ്രഷൻ, ഗ്ലൂറ്റമാറ്റ് മെറ്റാബോളിസത്തിന്റെ അസാധാരണതകൾ പട്ടിക 2 ൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

MDD യിൽ കോർട്ടിറ്റിക്കൽ ഹൈപ്പർഗ്ള്യൂട്ടമറ്റർഗ്രിയ (പട്ടിക 2) തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. വിഷാദരോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കോർട്ടിക്കൽ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അളവുകൾ, ഒരു ആഴ് പിടിയൻ കോസ്റ്റാറായ ആൻഡിയീപ്രസന്റ് കോഴ്സ് ഗ്യൂണ്ടമാറ്റ് സെന്റ്രേഷൻ [85,86] കുറഞ്ഞു. ഒരു ഒറ്റ ഡോസ് ketamine, ഒരു ശക്തമായ എൻഎംഡിഎർ പ്രതിയോഗിക്ക്, ഒരു ആഴ്ചയിൽ സാരാംശം MDD റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം [17,21,29,85]. അമിതമായ സിഎൻഎസ് ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് നിലകൾക്ക് ന്യൂറോടോക്സിസിറ്റി-മധ്യേയുള്ള വീക്കം [163,164,188] ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു, ഇതിൽ പ്രോക്സിഫോളമിക് Th1 പ്രതികരണം (ചിത്രം 2) [164] ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിത്രൊ തെളിവുകൾ ലെ ലിമിറ്റഡ് നിരവധി സാധ്യതയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ഒരു ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ചക്രത്തിൽ [ക്സനുമ്ക്സ] വീക്കം / പ്രൊഇന്ഫ്ലംമതൊര്യ് ച്യ്തൊകിനെസ് CNS ൽ ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്: ക്സനുമ്ക്സ) പ്രൊഇന്ഫ്ലംമതൊര്യ് ച്യ്തൊകിനെസ് [ക്സനുമ്ക്സ] ആനന്ദാനുഭൂതി മറ്റ് [ക്സനുമ്ക്സ] അസ്ത്രൊഗ്ലിഅല് എഅഅത്-മദ്ധ്യസ്ഥത ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് രെഉപ്തകെ പ്രവർത്തനം മടങ്ങാം ; 188) പ്രോൻഫാംമൈമറി സൈക്കോക്കൈൻസ് സൂക്ഷ്മജീവിയായ ക്വിനോലിനിക് ആസിഡ് ഉദ്ഗ്രഥനം [1] വർദ്ധിപ്പിക്കും, സിന്റാപോസോമോമാ ഗ്ലൂറ്റമാറ്റ് പ്രകാശനം [15,17,168] പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ഇത് പരീക്ഷിച്ചു; XXX) വർദ്ധിച്ചു COX-45,137 / PGE-2, TNF-α എന്നീ അളവ് കാൽസ്യം പ്രവാഹത്തെ [53] കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നു. അത് ഇൻസ്ട്രൊലൈറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, astroglial glutamate, D-serine release [15,17,29,190] വർദ്ധിപ്പിക്കും; ഒപ്പം 3) സജീവമാക്കിയ microglia ഗ്ലൂട്ടിമേറ്റ് പ്രകാശനം ഇടപെടുന്ന അധിക Xc- antiporter സിസ്റ്റങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും [2].

സ്കീസോഫ്രേനിയയിൽ, prefrontal cortical hypoglutamatergia [87,90,193,194] (പട്ടിക 2) കുറച്ചും NMDAR പ്രവർത്തനം കുറച്ചും കണ്ടെത്തി [5]. സമീപകാല ഹ്ക്സനുമ്ക്സ കാന്തിക അനുരണനം സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി (KUF) മെറ്റാ അനാലിസിസ് (ക്സനുമ്ക്സ പഠനങ്ങൾ, ക്സനുമ്ക്സ സ്കീസോഫ്രീനിയ, ക്സനുമ്ക്സ നിയന്ത്രണം) സ്ഥിരീകരിച്ചു മൈസ്പെയ്സ് നേരിട്ടുള്ള കോർട്ടക്സ് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഗ്ലുതമിനെ അളവ് കുറഞ്ഞു [ക്സനുമ്ക്സ]. ഹൈപ്പോഗ്ലാതമേറ്റർജിയറിനുള്ള വീക്കം എന്ന പങ്കാളിത്തം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സ്കീസോഫ്രീനിയ പ്രതിഭകളെ [ക്സനുമ്ക്സ], സാധാരണയായി ഥ്ക്സനുമ്ക്സ പ്രതികരണം (ചിത്രം ക്സനുമ്ക്സ) ഒരു ചടങ്ങിൽ ഉയർന്ന് ക്യ്ന സമന്വയത്തിനും, ന്മ്ദര് ആൽഫ ക്സനുമ്ക്സ നിചൊതിനിച് ഓഫ് ംര്ക്സനുമ്ക്സ കോഷ്ഠങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തടയുക കഴിയും അസറ്റിക്കൊലോലൈൻ റിസപ്റ്റർ (α7nAchR) [195], ഇത് NMDAR പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുകയും α7nAchR- മദ്ധ്യസ്ഥിത ഗ്ലൂറ്റമാറ്റ് പതിപ്പ് [195] കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

BPD, OCD എന്നിവയിൽ സിഎൻഎസ് കോർട്ടിക്കൽ ഹൈപ്പർ- ഗ്ലൂട്ടാമറ്റർജിയ രണ്ട് വിപരീതങ്ങളിലും (പട്ടിക 2) [78,84,88,131] നൽകുന്നു. CNS ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അളവിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന വീക്കം (ബി.പി.ഡി, ഒ സിഡി), ഓട്ടോമോഡൈഡികൾ (OCD) [7,77,84,88,130] എന്നിവയുടെ സംഭാവന കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്.

എസ്

S100B ആസ്ട്രോഗ്ലിയ, ഒലിഗോഡെൻഡ്രോഗ്ലിയ, കോറോയിഡ് പ്ലെക്സസ് എപ്പെൻഡിമൽ കോശങ്ങൾ [10] നിർമ്മിച്ച ഒരു എൻഎംഎൽഡി kDa കാത്സിയം-ബൈൻഡിംഗ് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഇത് ഗ്ലോക്കേഷൻ എൻഡ്-പ്രൊഡക്ഷൻ [196] എന്നതിനുള്ള റിസപ്റ്ററിലൂടെ അതിന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ ചുറ്റുമുള്ള ന്യൂറോണുകളിലും ഗ്ലിയയിലും ഇടപെടുന്നു. നൈനോളോളർ എക്സ്ട്രൊസെല്യൂലാർ S196B അളവ് ഗുണം ന്യൂറോട്രോഫിക് ഇഫക്ടുകൾ നൽകുന്നു, സമ്മർദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂറോണൽ പരിക്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, മിൻജോലിനൽ TNF-α മോണിറ്ററിംഗ് തടയുകയും astroglial glutamate reuptake [100] വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ന്യൂട്രോൺ അപ്പോപ്പോസിസിസ്, COX-196 / PGE-100, IL-196,197β, ഇൻഡിട്രബിൾ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സ്പീഷിസ് എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഗ്ലൈക്കേഷൻ എൻഡ് ഉൽപന്നത്തിനായുള്ള സ്വീകർത്താവിന്റെ ഫലമായി നിർമിച്ച അണുബാധയുള്ള മഗ്നോളാർ S2B സാന്ദ്രത പ്രധാനമായും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന astroglia and lymphocytes [2] മോണോസെറ്റിക് / മൈക്രോജിയൽ ടിഎൻഎഫ്-α വിസർജ്ജനം [1] എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം.

സെറം, പ്രത്യേകിച്ച്, സിഎസ്എഫ്, ബ്രയിൻ ടിഷ്യു S100B നിലകൾ ഗ്ലേഷ്യൽ (പ്രധാനം മിശ്രിതമായ) സജീവമാക്കൽ [199] സൂചകങ്ങളാണ്. MDD, സൈക്കോസിസ് എന്നിവയിൽ, സെറം S100B നിലകൾ ആത്മഹത്യയുടെ തീവ്രതയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സൈക്യാട്രിക് ഡയഗ്നോസിസ് [200] സ്വതന്ത്രമല്ല. S100B ന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വിശകലനം, MDD, BPD എന്നിവയുടെ ദോർസോ ലാറ്ററൽ പ്രീപ്രേണൽ കോർട്ടക്സിൽ കുറവുണ്ടായി, BPD ന്റെ Parietal കോർട്ടക്സിലെ ക്രമാനുഗതമായ അളവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മെത്ത അനാലിസിസ് (193 മൂഡ് ഡിസോർഡർ, 132 ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ) മൂഡ് ഡിസോർഡറുകളിൽ ഉയർന്ന ഹൃദയമിടിപ്പ് സെമും CSF S100B ലും സ്ഥിരീകരിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് നിശബ്ദ നിരാശയായ എപ്പിസോഡുകൾ, മാനിയ [201].

സ്കീസോഫ്രീനിയ, തലച്ചോർ, CSF, സീറം S100B അളവുകൾ [199,202] ഉയർത്തുന്നു. മെറ്റാ അനാലിസിസ് (12 പഠനങ്ങൾ, XXx സ്കീസോഫ്രീനിയ, 380 ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ) സ്കീസോഫ്രെനിയയിൽ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള സെറം S358B സ്ഥിരീകരിച്ചു [100]. സ്കീസോഫ്രേനിയ വിഷയങ്ങളിലെ പോസ്റ്റ്മോർത്ത് തലച്ചോറിൽ S203B- ഇമ്യൂണൊറോയ്റ്റീവ് അസ്ട്രോഗ്ളിയ സ്കീസോഫ്രേനിയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ആന്തീറർ സിങ്കുലേറ്റ് കോർട്ടക്സ്, ഡോർസോളറ്റൽ പ്രിഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സ്, ഓർബിഫോഫോണൽ കോർട്ടക്സ്, ഹിപ്പോകാമ്പി [100] എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പാൻറോയിഡ് [154], പ്രതികൂല മനോവിശ്ലേഷണ [100], ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ള, പാവപ്പെട്ട ചികിത്സാ പ്രതികരണവും അസുഖത്തിന്റെ കാലദൈർഘ്യം [154] എന്നിവയുമായുള്ള കൂട്ടിച്ചേർത്ത S204B നിലകൾ. സ്ക്സനുമ്ക്സബ് ലെ ജനിതക പൊല്യ്മൊര്ഫിസ്മ്സ് [ക്സനുമ്ക്സ] ഒപ്പം സ്കീസോഫ്രീനിയ സമാന വിപുലമായ ഗ്ല്യ്ചതിഒന് അവസാനം-ഉൽപ്പന്ന ജീനുകളെ വേണ്ടി രെചെപ്തൊര് (പട്ടിക ക്സനുമ്ക്സ) [ക്സനുമ്ക്സ] ഈ തകരാറുകളും സാധ്യത പ്രാഥമിക / പകരം സെക്കൻഡറി / ബിഒമര്കെര്സ് അധികം pathogenic ആകുന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, ആന്റീഡിപ്രസന്റ്സ് [202], ആന്റി സൈക്കിചികിട്ടികൾ [100] എന്നിവരോടൊപ്പമുള്ള ചികിത്സയുടെ തുടർച്ചയായ സെറം S32B ലെ കുറവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു മാനസികരോഗങ്ങളുടെ പാത്തോഫിസിയോളജിയിലേക്ക് S100B ചില ക്ലിനിക്കൽ പ്രസക്തി.

ന്യൂറോഫിഫാമേഷൻ & ഇൻക്രിസ്ഡ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രേസ്

ഓക്സിഡന്റുകളുടെ അധിക അളവ് ലിപിഡുകൾ, പ്രോട്ടീനുകൾ, ഡി.എൻ.എ [206-XNUM] പോലെയുള്ള ജൈവിക മാക്രോമോപോലീസുകളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ്. ഓക്സിഡൻറ് ഉൽപ്പാദനം, ഓക്സിഡന്റ് ഇല്ലാതാക്കൽ, കുറവ് പ്രതിരോധശേഷി പ്രതിരോധം, അല്ലെങ്കിൽ ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ [209-206] കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയുള്ള ഈ അധിക ഫലം. കാരണം ഓക്സിഡയന്റ് സമ്മർദ്ദത്തിന് മസ്തിഷ്ക്കം പ്രത്യേകിച്ച് ദുർബലമാണ്: XENX) പെറോക്സൈഡ്വബിൾ പോളിൻസാഞ്ഞൂട്ടേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ ഉയർന്ന അളവ്; XIX) ലിപിഡ് പെറോക്സിഡൈസിനും ഓക്സിജൻ റാഡിക്കലുകളെ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ്) ഉളവാക്കുന്ന ട്രെയ്സ് ധാതുക്കളുടെ താരതമ്യേന ഉയർന്ന ഉള്ളടക്കം; 209) ഉയർന്ന ഓക്സിജൻ ഉപയോഗം; ഒപ്പം 1) പരിമിതമായ ആൻറി ഓക്സിഡേഷൻ സംവിധാനങ്ങളും [2].

MDD [206], BPD [206,207], സ്കീസോഫ്രേനിയ [207,209], OCD [206,208] എന്നിവയിൽ അധിക ഓക്സീറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാം. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ലിസിഡ് പെറോക്സൈഡേഷൻ ഉൽപന്നങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, malondialdehyde, 4- ഹൈഡ്രോക്സി- 2- nonenal), നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് (NO) മെറ്റാബോളിറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചത്, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ കുറയുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, ഗ്ലൂട്ടാമോയിൻ), മാറ്റം വരുത്തിയ ആന്റിഓക്സിഡന്റ് എൻസൈം ലെവലുകൾ [206,207].

MDD യിൽ, സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് റാഡിക്കൽ ആയോൺ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഓക്സിഡേഷൻ-മധ്യേയുള്ള ന്യൂട്രോഫിൽ അപ്പോപ്പോസിസിനോട് [206] കൂട്ടത്തോടൊപ്പമാണ്. ആൻറിഓക്സിഡന്റ് എൻസൈമുകളുടെ സീറം അളവ് (ഉദാഹരണത്തിന്, സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡിപ്രട്ടേസ്- 1) നിശിതദുഃഖിത എപ്പിസോഡുകളിൽ ഉയർത്തിവയ്ക്കുകയും സെലക്ടോണിൻ റിപ്റ്റെക്ക് ഇൻഹെബിറ്ററുകൾ (എസ് എസ് ആർഐഐകൾ) ചികിത്സയുടെ [206] ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം സാധാരണ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് MDD യിൽ, സെറം ആൻറിഓക്സിഡന്റ് എൻസൈം ലെവലുകൾ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്, ഇത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഗുരുതരമായ വർദ്ധനവുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നഷ്ടപരിഹാര സംവിധാനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. [206]. സ്കീസോഫ്രേനിയയിൽ സിഎസ്എഫ് സോളിബിൾ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡിക്യുട്ടേസെൻ- 1 ലെ നിലകൾ മുൻകൂട്ടി ആരംഭിച്ച സ്കീസോഫ്രേനിയ രോഗികളിൽ ദീർഘകാല സ്കിസോഫ്രീനിയ രോഗികൾക്കും ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും വിധേയമായി കുറയുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് വലിയ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിലും, മസ്തിഷ്കത്തിലെ ആൻറിഓക്സിഡന്റ് എൻസൈം ലെവലുകൾക്ക് ഗുരുതരമായ സ്കീസോഫ്രേനിയയിൽ [30] ഓക്സിഡന്റ് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

മാനസികരോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ പാത്തോഫിസിയോളജിയുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന കൂടുതൽ വിശദമായ പരീക്ഷണങ്ങളും മനുഷ്യ പഠനങ്ങളും പരിശോധിച്ചു [206-262]. വിഷാദത്തിന്റെ മരുന്നുകളില്, ഗ്ലൂത്തുത്തൂവുകളുടെ തലച്ചോറ് കുറയുന്നു, ലിബിയഡ് പെറോക്സിഡേഷന് കുറയുന്നു, NO നിലകളൊന്നും ഉയര്ത്തുന്നു [206,262].

പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പഠനങ്ങൾ MDD, BPD [206], സ്കീസോഫ്രീനിയക് വിഷയങ്ങളിൽ മൊത്തം ഗ്ലൂത്തോട്ടോൺ തലച്ചോറിന്റെ കുറവ് കാണിക്കുന്നു. MDD രോഗികളിൽ നിന്ന് സംസ്ക്കരിച്ച ഫൈബ്രോബാസ്റ്റുകൾ ഗ്ലൂറ്റൈയോനിൻ നിലകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ഓക്സീറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു [53]. വിഷാദത്തിനുള്ളിലെ ഓക്സിഡൻറ് സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ പ്രധാന സംവിധാനമായി ഗ്ലൂത്തോതിയോൺ ശോഷണത്തിന്റെ പ്രധാന പങ്ക് എതിർക്കുന്നു.

സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ആക്റ്റിവേഷൻ ഓക്സിഡൻറ് സ്ട്രെസ്സ് ഉൽപാദിപ്പിച്ച് പ്രോയിന്ഫ്രാമൈറ്റി സൈറ്റോകൈൻ ഉത്പാദനം വഴി NO [206-209] വർദ്ധിപ്പിക്കും. പ്രോവിൻഫാംമിറ്റ സൈറ്റോകിനുകളും ഉയർന്ന NO നിലകളും റിയക്ടീവ് ഓക്സിജൻ (ROS) രൂപീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇത് ലിപിഡ് പെറോക്സിഡേഷൻ, മർമ്മേൻ ഫോസ്ഫോളിപ്പിഡുകൾ, അവയുടെ മെംബ്രൻ ബൈൻഡ് മോണോമോൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസപ്റ്ററുകൾ എന്നിവ നശിപ്പിക്കുന്നതും എൻഡോഗീനസ് ആന്റിഓക്സിഡൻറുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതുമാണ്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന റോസ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ സൂക്ഷ്മചാനൽ സജീവമാക്കൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും NF-κB [208] ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും വഴി പ്രോണിഫാംമിറ്ററി ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് പരിക്കേറ്റ [208] അനുകൂലമാക്കുകയും, ചില മാനസികരോഗ വിരാമങ്ങളിൽ [206-XNUM] ഒരു രോഗലക്ഷണ ഫീസർബാക്ക് ലൂപ്പിന്റെ സാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ന്യൂറോഫിഫോമേഷൻ മസ്തിഷ്ക ഗ്ലൂറ്റാമാറ്റ് ലെവലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, ഓക്സീറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ് കാരണമായി ഗ്ലൂറ്റാമറ്ററിക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന നിലക്ക് സങ്കൽപ്പം നിലനിൽക്കുന്നു [209].

എംട്രോഡ്രൈറിയൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് MDD, BPD, സ്കീസോഫ്രേനിയ (206) എന്നിവയിൽ ഓക്സീറ്റീവ് സ്ട്രെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പഠനങ്ങൾ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ഡിഎൻഎയിലെ അസാധാരണത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, പ്രാഥമിക മൈമോക്ടോണ്ട്രൽ ഡിസോർഡറുകളിലെ [83] മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ ഉയർന്ന മാനദണ്ഡത്തിനനുസരിച്ച്. മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ടിഎൻഎഫ്-α പോലെയുള്ള പ്രോൻഫ്ലാമ്മാറ്റിക് സൈറ്റോകൈൻ മിറ്റ്ചോൻഡോറിയൽ സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കുകയും മൈടോചോണ്ടിലിയൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് മെറ്റാബോളിസത്തെ (206) തടയുമെന്നും റോസാ ഉൽപാദന വർദ്ധനവ് [211,212] വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പരീക്ഷണാത്മക കണ്ടെത്തലുകൾ മാനസിക മാനസികരോഗ വിഘടനങ്ങളിലെ ഈ വംശനാശ പാടോഗിക പാറ്റേണുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും, ന്യൂറോയ്സിഫാമേഷൻ, മൈക്കോചോണ്ട്രൽ ഡിസ്ഫൻക്ഷൻ, ഓക്സീഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് [206,213] എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ യാന്ത്രിക കണക്കിനു കാരണമാകാം.

ന്യൂറോനേറ്റാമിക്കൽ, ന്യൂറോകെമിക്കൽ, മോളിക്യൂലാർ പാഥേകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവിധ മാനസികരോഗ വിസർജ്ജനങ്ങളിൽ നാഡീയോടൈസിൻറെ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് [207]. ചികിത്സ ഫലങ്ങൾ നിർണ്ണായകമായേക്കാം, കാരണം പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ ആന്റിസൈകോടിക്സ്, എസ്എസ്എൻഐകൾ, മൂഡ് സ്റ്റബിലൈസറുകൾ എന്നിവ ആൻറിഓക്സിഡൻറ്റിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ [206,207,262] സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സൈക്യാട്രിക് അനാലിസിഡന്റ്സ് (ഉദാഹരണത്തിന്, വിറ്റാമിനുകൾ സി, ഇ) എന്ന ചികിത്സാപാഠം ഉയർന്ന മാനസികനിലയുള്ള ചികിൽസാരീതികളാൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ക്രമക്കേടുകളായി നിലനിൽക്കുന്നു. എംഡിഡി, ബിപിഡി, സ്കീസോഫ്രേനിയ എന്നിവയിലെ ഫലപ്രാപ്തി തെളിയിക്കുന്ന പല റാൻഡം പ്ലാസിബോ-നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങളുമായി N-അസറ്റിലൈറ്റെസ്റ്റൈൻ ഏറ്റവും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ബ്ലഡ്-ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ

BBB, തലച്ചോറിലെ രോഗപ്രതിരോധ-പദവിയുള്ള പദവി നിലനിർത്തുന്നത്, പെർഫെററൽ ഇൻഫഌമിറ്ററി മധ്യസ്ഥതകളുടെ പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുക, സൈക്കോകൈൻസും ആൻറിബോഡുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂറോട്രാൻസ്മിഷൻ [214,215] അഭ്യര്ഥിക്കുന്നു നിലച്ച എന്ന പ്രസക്തി ചില മാനസിക രോഗികൾ അതിന്റെ പങ്ക് [ക്സനുമ്ക്സ] അതിന്റെ പരിഹരിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ, പഠനകാലം [ക്സനുമ്ക്സ], സ്ട്രോക്ക് [ക്സനുമ്ക്സ] ഉൾപ്പെടെ ലെ മനഃശാസ്ത്ര ചൊമൊര്ബിദിത്യ് വർദ്ധിച്ചു ആധിക്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു, അപസ്മാരം [218], ഓട്ടോ അമ്ന്യൂൺ എൻസെഫലൈറ്റിഡുകൾ (പട്ടിക 1). MDD, സ്കീസോഫ്രെനിയ എന്നിവരോടൊപ്പം ഉയർന്ന 'CSF: സെറം അൽബുമിൻ അനുപാതം' ബിബിബി വർദ്ധനവ് വർദ്ധിക്കുന്നു [214].

ഒരു പഠനത്തിൽ (63 മാനസിക രോഗങ്ങൾ, 4,100 നിയന്ത്രണങ്ങൾ), സിഎഫ്എഫ് അസാധാരണത്വം ബിബിബി- നാശനഷ്ടതയുടെ സൂചനകൾ മനഃശാസ്ത്രപരമായ വിഷയങ്ങളുടെ 41% (14 MDD, BPD, സ്കീസോഫ്രെനിയ), IgG, IgM, / അല്ലെങ്കിൽ ഇഗേ എന്നിവയുടെ intrathecal സംശ്ലേഷണം, (എംഎംസിക്കും 14 സെല്ലുകൾക്കുമിടയിലുള്ള സെൽഫ് ഫിൽസിറ്റോസിസ്) കൂടാതെ നാല് IgG ഒലിഗോക്ലോണൽ ബാൻഡുകളുടെ [5] വരെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. സ്കീസോഫ്രീനിയയിലെ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അൾട്രാസ്ട്രക്ച്ചറൽ പഠന പഠനം മുൻഗണന, വിഷ്വൽ കോർട്ടോസുകളിൽ BBB അൾട്രാക്രൂക്റ്ററൽ അസാധാരണത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. എൻഡോതെലാലിക് സെല്ലുകൾ, astroglial- അവസാന കാലഘട്ടങ്ങൾ, ഒപ്പം അടിവയൽ ലാമയുടെ കട്ടികൂടിയതും അസ്ഥിരവുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പഠനത്തിൽ, തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം മാറ്റങ്ങളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് എഴുത്തുകാർ അഭിപ്രായപ്പെടുകയില്ല. സ്കീസോഫ്രീനിക് തലച്ചോറിലെ BBB എൻഡോതെലാലിക് സെല്ലുകളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോമിക്സ് കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു പഠനം, പ്രതിരോധാത്മക പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ജീനുകളിൽ നിർണായകമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, അവ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല. [8]

മാനസികരോഗ വിഘടനങ്ങളിൽ BBB ഡിസ്ഫൻക്ഷൻ എന്ന പാത്തോഫിസിയോളജിക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ-മധ്യേയുള്ള എൻഡോതെഷിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ സഹിക്കേണ്ടിവരുന്നു. വിഷാദരോഗത്തിനുള്ളിൽ (clinical and experimental studies) നിന്നുള്ള സൂക്ഷ്മദശ തെളിവുകൾ കുറവായതിനാൽ, സ്കീസോഫ്രേനിയയിൽ [219] സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എൻഡോതെഷിയൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം എന്നാണ്. വിഷാദവും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖവും [220] തമ്മിലുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന അസ്സോസിയേഷനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു പങ്കാളിത്ത സംവിധാനത്തെയാണ് എൻഡോതെഷിയൽ ഉദ്ധാരണം കാണിക്കുന്നത്, ഇത് NO [219,221-221] എന്ന വസോഡിയോളറിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു. എൻഡോതെഷിയൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിന്തേഷന്റെ (ഇഎൻഒ) അതിന്റെ അസ്ഥിരമായ ടെട്രാഹൈഡ്രോബിയോപീടറിൻ (ബിഎച്ച്എക്സ്എൻഎക്സ് എക്സ്) ന്റെ അണ്ഡോളിംഗിന് (എൻഎച്ച്എസ്) മെറ്റീരിയലിസവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത എൻഡോറിലിയൺ NO നിലകൾ യാന്ത്രികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എൽ-ആർഞ്ചീൻ മുതൽ ഓക്സിജൻ വരെ [223-XNUM] ഓക്സിഡേഷൻ-മധ്യേയുള്ള എൻഡോതെഷിയൽ ഡിസ്ഫങ്ക്ഷൻ നയിക്കുന്ന റോസാ (ഉദാഹരണത്തിന്, സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്), NO- ന് പകരം റിയാക്ടീവ് നൈട്രജൻ സ്പീഷീസ് (RNS) (ഉദാഹരണത്തിന്, peroxynitrite; NO ഉള്ള സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിന്റെ പരസ്പര ഉദ്വമനം) XXX - 4].

ആൻറി ഓക്സിഡിവ് സംവിധാനങ്ങൾ അവയുടെ ആന്റീപ്റ്റ്രന്റ് ഇഫക്ടുകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് നിർദേശിച്ചുകൊണ്ട്, എസ്എസ്എആർഐകൾ എയിഡ് തോതിലുള്ള എൻഡോതെഷിയ NO നിലകൾ [219] പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാകുമെന്നാണ് മൃഗങ്ങളുടെ കണക്കാക്കുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ, എസ്എൻഐആർഎസുകളുടെ [228] ആന്റി-ഡിപ്രസന്റ് ഇഫക്റ്റുകൾക്ക് എൽ-മെഥൈൽ ഫോള്ട്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് BH4 ന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, eNOS പുനർ-വിരുദ്ധ-മധ്യസ്ഥിത ആൻറി ഓക്സിഡേഷൻ [229] ന് ആവശ്യമായ ഘടകവും അത്യാവശ്യമാണ് -മോണമിൻ (അതായത്, സെറോടോണിൻ, നോറെപിനേഫ്രിൻ, ഡോപാമൈൻ) സിന്തസിസ് [228] എന്ന എൻസൈമുകൾ നികത്തൽ.

രക്തചംക്രമണവ്യൂഹങ്ങളുടെ രോഗം [230,231], രോഗനിർണയത്തിലെ അണുവിമുക്തമായ eNOS- ഇൻക്രിസ്ഡ് ഓക്സീഡിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്നിവയുടെ പങ്ക് ഊന്നിപ്പറയുക വിഷാദരോഗം, ഹൃദ്രോഗം മുതലായ വൈസ്വാൾ രോഗികൾക്ക് വിഷാദരോഗം തടയുന്നതിനുള്ള എപിഡെമോളജോളജിക്കൽ പഠനങ്ങൾ വിഷാദരോഗത്തെ അപസ്മാരം ചെയ്യാത്ത എനോസ് അധിഷ്ഠിത എൻഡോതെലാലിക് ഓക്സിഡേറ്റീവ് കേടായതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രസക്തിക്ക് കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകുന്നു. മനുഷ്യ മനഃശാസ്ത്ര രോഗങ്ങളിൽ സൈക്കോകൈൻ അസാധാരണത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, പ്രോട്ടോഫോമറി സൈറ്റോകിനുകൾ ഇനോസ് എക്സ്പ്രഷൻ [219,221] കുറയ്ക്കുകയും BBB പെർമാസബിലിറ്റി [212] വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇനോസ് ഡിസ്ഫൻക്ഷൻ, കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ബിബിബി അകാലചികിത്സയിലേക്കും കൂടുതൽ പ്രോൻഫ്ലാമ്മാറ്റിക് സൈറ്റോണിക്കുകൾ നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യ തെളിവുകൾ കുറവ്.

ഇമേജിംഗ് & ട്രെറ്റിറ്റി ഇൻഫമേഷൻ ഇൻ സൈക്കിയാട്രിക് ഇൽനെസ്

ഇമേജസ് ന്യൂറോഫിഫാമേഷൻ ഇൻ സിറ്റുവിൽ

ക്ലിനിക്കെഴുതി, ന്യൂറോഫിഫാമേഷൻ ഇമേജിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, അത് രോഗനിർണയ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ന്യൂറോഫിഫാമുകളുമായുള്ള മാനസിക രോഗികളുടെ ഉപഘടകത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും. ഇതുകൂടാതെ, ഇമേജിംഗ് ന്യൂറോഇൻഫലീമേഷൻ-സംബന്ധമായ രോഗപ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും സൈക്കിയാട്രിക് രോഗികളിൽ രോഗപ്രതിരോധം നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രതികരണത്തെയും അനുവദിച്ചേക്കാം. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഇമേജസ് വീക്കം പരമ്പരാഗതമായി എം ആർ ഐ അല്ലെങ്കിൽ സി.ടി. ഗാനോളിനിയം-എൻഹാൻസ്ഡ് എംആർഐ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പാനോനോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എൻസെഫലൈസൈഡ്സ് (107,109,113) ഉള്ള മാനസികരോഗ വിദഗ്ധരോഗികളിലെ വൈകാരിക പ്രോസസ്സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിംപിക് പ്രദേശങ്ങളിൽ. എന്നിരുന്നാലും, വിജ്ഞാനം [21,214,232], അൾട്രാസ്ട്രക്ച്ചറൽ BBB അസാധാരണതകൾ [214,216] ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനത്തിൽ അസാധാരണമായ വർദ്ധനവ് ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസിക്കൽ മാനസികരോഗ നിർമാർജനത്തിലും പ്രകടമായിട്ടില്ല.

സൂക്ഷ്മചികിത്സാ പരിപാടി ക്ലാസിക്കൽ സൈക്കിയാട്രിക് ഡിസോർഡേസിലെ വിവോയിൽ ദൃശ്യവത്ക്കരിക്കപ്പെടാമോ ഇല്ലയോ എന്നത് അജ്ഞാതമായിട്ടില്ല. പ്രമോസിങ് ടെക്നിക് പോസിട്രൺ എമിഷൻ ടോമിഗ്രഫി (PET) ആണ് റേഡിയോട്രെയ്സറുകൾ, C11-PK11195, ട്രാൻകോക്കറ്റർ പ്രോട്ടീനോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, മുമ്പ് മുൻപ് മൈക്രോബിലിയ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം [233,234] ഉദ്ധരിച്ച പെരിഫറൽ ബെസോഡോഡിയെപ്രിൻ റിസപ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ്, സ്കീസോഫ്രീനിയ രോഗികൾക്ക് കോർട്ടെക്സ് [235], ഹിപ്പോകാമ്പസ് എന്നിവയിൽ ധാരാളം സൂക്ഷ്മ ചിഹ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്ന് തെളിഞ്ഞു. [236] സ്കീസോഫെറഷ്യൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ [14C] DAA14 ബാൻഡിംഗുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം, എന്നാൽ [11C] DAA1106 ബാൻഡിംഗിനുമിടയിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള പരസ്പരബന്ധവും സ്കീസോഫ്രേനിയയിൽ [11] നല്ല രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും കണ്ടെത്തി.

ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അന്വേഷകർ, ന്യൂട്രോസിയുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കമുള്ള ഒരു രോഗിയിൽ bi-hippocampal inflammation തെളിയിക്കാൻ C11-PK11195 PET ഉപയോഗിച്ചു. എംഎടിഡി, എപ്പിളൈസി, ആന്റിഗ്രേഡ് അമ്നേഷ്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെ, ജിഡിഎ വിരുദ്ധ ആന്റിബോഡികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് [237]. എന്നിരുന്നാലും, PK11195 PET ഉണ്ട് കുറഞ്ഞ സിഗ്നൽ-നോ-സ്പീഡ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉള്ളതിനാൽ ഓൺ സൈറ്റി സൈക്ക്രോട്രോൺ ആവശ്യമാണ്.

മെച്ചപ്പെട്ട വിവർത്തകൻ പ്രോട്ടീൻ ലൈഗാൻഡുകളെ PET, SPECT എന്നിവയ്ക്കായി ഗവേഷണം നടത്തുന്നു. ഓട്ടോ അമ്ന്യൂൺ പാത്തോഫിസിയോളജി മനസിലാക്കുന്നതിനായി മാനസിക വൈകല്യങ്ങളിലുള്ള സിഎൻഎസ് സൈറ്റോകൈൻസുകളും അവരുടെ ബൈൻഡിംഗ് റിസപ്റ്ററുകളും, ആവശ്യകത പ്രോട്ടീൻ അളവ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോട്ടീൻ അളവ് ഉപയോഗിച്ച് ഭാവിയിൽ ഉന്നത ശേഷിയുള്ള പോസ്റ്റ്മോർമെൻറ് മസ്തിഷ്ക ടിഷ്യു പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡേസിലെ ഇൻഫിൻളാംലാമത്തേറ്റി മരുന്നുകളുടെ പങ്ക്

മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയിൽ ചില ആൻറിൻ ഫിൽമെയറി മരുന്നുകൾ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നതായി മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നു. (പട്ടിക 3). സാധാരണ മരുന്നുകൾ സൈക്ലോഓക്സൈജനേസ് ഇൻഹിബിറ്ററുകൾ (പട്ടിക 3) [238- 245], മിനൊസൈക്ലൈൻ (പട്ടിക 3) [240- 245], ഒമേഗ- 3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ [246,247], ന്യൂറോ സർജറികൾ [248] എന്നിവയാണ്.

ന്യൂറോഇൻഫാംമേഷൻ പട്ടിക 3മാനുഷിക പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് COX-2 ഇൻഹൈറ്റീവിറ്റി എംഡിഡി, ബിപിഡി, സ്കീസോഫ്രേനിയ, ഒസിഡി (പട്ടിക 3) [248] എന്നിവയിലെ മാനസിക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന്. ഇതിനു വിപരീതമായി, തിരഞ്ഞെടുക്കാത്ത COX ഇൻഹൈബിറ്ററുകളുള്ള (അതായത്, നോൺ-സ്റ്റിറോയ്ഡൽ ആൻറിൻ ഫിൽമെയറി മരുന്നുകൾ (NSAIDs)) ചേർന്ന സംവിധാനത്തിൽ എസ്.എസ്.ആർ.ഐ.കളുടെ ഫലപ്രാപ്തി കുറയ്ക്കാം [249,250]; NSAID കൾക്കുള്ള ബാധ്യത (എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട COX-2 ഇൻഹെബിറ്റേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാലിസൈലേറ്റുകൾക്കുള്ളതല്ല) വിഷാദരോഗത്തെ വിഷാദവത്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചതായി രണ്ട് വലിയ പരിശോധനകൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരുന്നു.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, സിഐഎൽഎൽപ്രോഗ്രാമിന് 1,258 ആഴ്ചക്കാലം ചികിത്സിച്ച വിഷാദരോഗികൾ ഉൾപ്പെട്ട ആദ്യ വിചാരണയിൽ, കുറഞ്ഞത് NSAID കൾ എടുത്തിരുന്നവരിൽ (12 മുതൽ 100% വരെ, അല്ലെങ്കിൽ 45, P = 55) [0.64]. 0.0002 MDD വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിചാരണ, NSAID കൾ (അല്ലെങ്കിൽ 249, XNUM% CI മുതൽ NEXD വരെ) [1,545] വരെയുള്ള ചികിത്സയ്ക്കിടെ ചികിത്സാരംഗം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. NSAID ഗ്രൂപ്പുകളിലെ വിഷാദത്തിന് മങ്ങുന്നുണ്ടാകുന്നത് എൻഎഎസ്ഐഡി തെറാപ്പിക്ക് യാന്ത്രികമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം, പകരം ദീർഘകാല NSAID കൾ ആവശ്യമായിവരുന്നതും, കൂടുതൽ റിസ്ക് കൂടുതലായി അറിയപ്പെടുന്നതുമായ സംയോജിത ചികിത്സാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ [1.55-95] പുനരാരംഭിക്കുന്നു. ചികിത്സ-പ്രതിരോധ വിഷാദരോഗം [1.21]. മാനസിക സമ്മർദ്ധവും മാനസിക സമ്മർദ്ധവും കാരണം NSAID- യുടെ ആഘാതം അന്വേഷിക്കുന്ന ഭാവി പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

മറ്റ് പരീക്ഷണ പഠനങ്ങളിൽ എലികളുടെ വിഷാദരോഗം പോലെയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ നിശിതം-ഊന്നൽ പാരഡീജിക്കുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, മുൻകാല കോർട്ടക്സിൽ ടിഎൻഎഫ്-α, ഐഎഫ്എൻ-γ, പി.എക്സ്.എൻ.എക്സ്.എക്സ് (മൃഗങ്ങളിൽ വിഷാദരോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോളികുല ഘടകം), സിഎൽടോപ്രോം എന്നിവ വർദ്ധിച്ചു. അതേസമയം, NSAID ibuprofen ഈ തന്മാത്രകൾ കുറഞ്ഞു; എസ്.എസ്.ആർ.ഐ.കളിലെ ആന്റീഡിപ്രസന്റ് ഫലങ്ങളും NSAID യും വ്രണപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ മറ്റ് ആന്റീഡിപ്രസന്റുകൾ [11]. ഈ കണ്ടെത്തൽ പറയുന്നത്, പ്രോനിഫാമമർമ സൈറ്റോകിനുകൾ വൈരുദ്ധ്യാത്മക പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും നേരെമറിച്ച് (മുകളിൽ അവലോകനം ചെയ്യപ്പെട്ടവ) മനുഷ്യ പഠനങ്ങൾ, അത് NSAIDs [249] കൊണ്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പരിഗണനകൾ ഈ പ്രകടനാശയത്തിന് കാരണമാവുന്നു: 1) ചില പരീക്ഷണാത്മക ഉപാധികളിൽ, പ്രോയിഫാമ്രാമിറ്റ സൈറ്റോകൈന്സ് ഒരു ന്യൂറോ പ്രോട്ടോക്റ്റീവ് റോൾ, [251; (വേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിന്, താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള IFN-γ ന് ന്യൂറോ പ്രോട്ടോക്റ്റീവ് മൈഗ്രഗ്ലിയയെ (ചിത്രം 2) [163,166,251] പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം, 2) ഒരു മൃഗാധിഷ്ടിതമാതൃകയിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മമായ സ്ട്രെസ് മാതൃകയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ എൻഡോജിയസ് എംഡിഡിക്ക് ബാധകമാവുന്നില്ലെങ്കിൽ [251] വ്യക്തമല്ല.

മാനസികരോഗങ്ങളിലുള്ള COX-2 ഇൻഹൈറ്റീറ്ററുകളുടെ ചികിത്സാഫലങ്ങൾ COX-2- ൽ നിന്നും പ്രൊസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിനുകളുടെ ജീവനോപാധിയായി മാറ്റപ്പെടാം, ഇതിൽ Pin2 ആൻഡ് ആന്റിൻ ഫിൽമറ്റേറ്റർ 15- ഡീക്സി-Δ12,14-PGJ2 (15d- PGJ2) [252,253] ഉൾപ്പെടുന്നു. COX-2 ഇൻഹൈറ്റീറ്ററുകൾ PGE2- മധ്യേയുള്ള വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും, ഇത് മാനസികരോഗങ്ങളുടെ പാത്തോഫിസിയോളജിക്ക് സംഭാവന നൽകാം [252,253]. അവയുടെ അളവ് 15d-PGJ2, അതിന്റെ ആണവ റിസപ്റ്ററായ പെറോക്സിസോമിലെ പ്രോക്സിഫേറ്റർ-ആക്റ്റിവേറ്റഡ് ആണവ റിസപ്റ്റർ ഗാമാ (PPAR-γ) [252,253] എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനവും.

സ്കിസോഫ്രീനിയയ്ക്ക് ജീവശാസ്ത്രപരമായ മാർക്കറുകൾക്ക് 15d-PGJ2 ഉം അതിന്റെ ആണവ റിസപ്റ്ററും PPAR-γ നൽകാമെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്കീസോഫ്രീനിക് രോഗികളിൽ സീറം PGE253 അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു, അതേസമയം PNUMMM- ൽ XMXXd- PGJ2 ന്റെ സെറം അളവ് കുറയുന്നു, PBMC [PNG] ലെ ആണവ റിസപ്റ്ററായ PPAR-γ ന്റെ പ്രകടനവും. COX-15 ഇൻഹൈറ്റീറ്ററുകൾ COX-2- ആക്സിഡന്റ് '252d-PGJ2 / PPAR-γ പാഥ് വഴി' എന്ന പ്രയോജനകരമായ ബെനിഫിറ്റിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും, അത് ഹാനികരമായ പ്രഭാവം കുറയ്ക്കുകയും 2 ഉൾപ്പെടെയുള്ള മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ സ്കീസോഫ്രീനിക് രോഗികളിലും [15], 2 യും) ചില അണുബാധകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, സൈറ്റോമലോഗവിറസ്, ടോക്സോപ്ലാസ്മാ ഗന്ധി), മനുഷ്യ, അർബുദ കോശങ്ങളിലെ ടിഷ്യു [1] ൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോ-അപ്പോപോറ്റിക് പ്രതിഫലങ്ങൾ. COX-254 ഇൻഹെബിറ്ററ്റുകളുടെ മറ്റു സാദ്ധ്യതയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചികിത്സാപരമായ സൈക്കോകൈൻ അളവ് [2] കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ്, ക്വിനോലിനിക് ആസിഡ് എക്സിറ്റോടോക്സിസിറ്റി (എംഡിഡിയിൽ), ക്വിഎൻഎ നിലകൾ (സ്കിസോഫ്രെനിയയിലെ പോലെ) എന്നിവ കുറയ്ക്കാം.

മാനസികരോഗ വിഘടനങ്ങളിൽ മിനൊസൈക്ലൈൻ ഫലപ്രദമാണ് (പട്ടിക 3) [248]. ഇൻജൂറോ ഡാറ്റയിൽ മിനൊസൈക്ലൈൻ MAP, സൈറ്റോകീൻ സ്രവണം, 'COX-2 / PGE-2 എക്സ്പ്രഷൻ,' കൂടാതെ ഇൻക്രിപ്റ്റബിൾ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിൻഹാസ [256] എന്നിവയെ തടയുന്നു. മിനസോലൈലൈൻ ഡിസ്റജേറ്റഡ് ഗ്ലൂറ്റാമറ്ററിക് ആൻഡ് ഡോപനാമിർക്ക് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻ [256] പ്രതിരോധത്തിലാക്കാം.

മനഃശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ ഒമേഗ -1283 ഫാറ്റി ആസിഡ് ഫലപ്രാപ്തി വ്യക്തമല്ല [3]. 248 ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങളുടെ (2011 MDD), എക്കോസോപ്പന്റേയോയിക് ആസിഡ് ≥15% (ഡോസോഫോസ്ഹെക്സെനോയ്ക് ആസിഡ് അളവിൽ കൂടുതലായ അളവിൽ 916 മുതൽ XNUM mg / d വരെ) അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒമേഗ -8 എൻഎക്സ്എക്സ് അനുബന്ധങ്ങൾ, SRI കൾക്കുള്ള PNE ചികിത്സ (P <3) [60]. വിഷാദത്തിനുള്ള ഒമേഗ- xNUMX ഫാറ്റി ആസിഡുകൾക്ക് കാര്യമായ ഗുണം ഇല്ലെന്നും, നിർണയിക്കുന്ന ഫലപ്രാപ്തി പ്രസിദ്ധീകരണ ബയസിന്റെ ഫലമായാണെന്ന് തുടർന്നുള്ള മെറ്റാ അനാലിസിസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 200 BPD പങ്കാളികളടക്കമുള്ള 2,200 ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങളുടെ 0.001 മെറ്റാ-അനാലിസിസ് കണ്ടെത്തി, വിഷാദരോഗികളായ, എന്നാൽ മരുന്നുകളല്ല, മരുന്നുകളോടുകൂടിയ ഒപെക- 246 ഫാറ്റി ആസിഡുകളിലേക്ക് റാൻഡഡ് ചെയ്തവയ്ക്ക് ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. (Hedges g 3, P = 247) [2012]. 5 മാസങ്ങൾ വരെയുള്ള സ്കീസോഫ്രീനിയർ വിഷയങ്ങളെ ക്രമരഹിതമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ, ദീർഘനേരം ചെങ്കൊടി ഒമേഗ- 291 (3- നുള്ള ഗ്രാം ദിവസം, P = 0.34, 0.025, യഥാക്രമം) [257]; ആ സ്കീസോഫ്രീനിയയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒമേഗ-എൻഎക്സ്എക്സ്എക്സ് ഉദ്ധാരണം, വിസർജ്യങ്ങളും രോഗപ്രതിരോധങ്ങളും [3] തടയും.

ഏഴ് റാൻഡം നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങളുടെ 2012 മെറ്റാ വിശകലനം, എൺപത്തിമൂന്നാം തരം രോഗികളിൽ ഒമേഗ-എൻ.എ.എൻ.എക്സ്. സ്കെയിലുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവും കണ്ടെത്തിയില്ല [3]. ഈ റിസപ്സ് പ്രിവൻഷൻ എൻഡ് പോയിന്റിനെക്കുറിച്ച് [18] യാതൊരു നിഗമനവും എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് മെറ്റാ അനാലിസിസിന്റെ എഴുത്തുകാർ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. എക്കോസോപ്പേറ്റെയ്നോയ്ക് ആസിഡും ഡോകോസാഹെക്സെനോയ്ക് ആസിഡും പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഹാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വഴി ലക്കോകോട്ട് നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തെ തടയുകയും സൈക്കോകൈൻ ഉൽപാദനത്തെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. [168]

ഗർഭിണരോണും അതിന്റെ താഴേക്കുള്ള മെറ്റബോളിറ്റീവ് അലോപ്പൊർനനാനോണും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂറോറെറോയ്ഡുകൾ, ചില മാനസികരോഗ വിഘടനങ്ങളിൽ [ഗുണം] ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. MDD യിൽ, പല പഠനങ്ങളും കുറഞ്ഞുവരുന്ന പ്ലാസ്മ / സിഎഎസ്എഫ് അലോപ്രിഗ്രണനോലോൺ അളവ് കുറഞ്ഞുവരുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിലകൾ, ചില ആന്റീഡിപ്രസന്റുകൾ (ഉദാ: എസ്എസ്ആർഐകൾ), ഇലക്ട്രോ കൺവൻസിവ് തെറാപ്പി [248,260] എന്നിവ വിജയകരമായി വിജയിച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണമാണ്. സ്കീസോഫ്രീനിയയിൽ മസ്തിഷ്ക ഗർഭിണിയോടുകൂടിയ അളവുകൾ [261] മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്. ചില ആൻറിസിക്റ്റിക് മരുന്നുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ക്ലോസാപൈൻ, ഓനാസാപൈൻ) [248] ശേഷം സെറം അലോപ്രിഗനാനോൺ അളവ് വർദ്ധിക്കും. പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്, മാനസികരോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ, കൂടാതെ ആൻസിപ്സി-കൊട്ടിക്സിന്റെ എക്സ്ട്രാട്രിമൈഡ് സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ എന്നിവയും ക്രമരഹിതമായി പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷനുകളിൽ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് മൂന്ന് ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ (260 സ്കീസോഫ്രേനിയ (പൂൾഡ്) പ്ലസ്ബോ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ബന്ധുവിനോടാണ് ഗർഭം. [100]. ഒരു വിചാരണയിൽ, ദീർഘകാല ഗർഭധാരണത്തെ ചികിത്സയ്ക്കായി [248] മെച്ചപ്പെടുത്തി. NMDA, GABAA റിസപ്റ്ററുകൾ [248] എന്ന പ്രവർത്തനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പ്രീഗ്ഗ്നോലോണുകൾക്ക് ബോധവും പെരുമാറ്റവും നിയന്ത്രിക്കാനാകും. ഇതുകൂടാതെ, അലോപ്പാഗനനനോൺ ന്യൂറോ പ്രോട്ടോക്റ്റീവ് ആൻഡ് ആൻറിൻഫ്ലാമ്മാറ്റിക് ഇഫക്റ്റുകൾ [248] ഫലപ്രദമായി വരാം. മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനഃശാസ്ത്രപരമായ വൈകല്യങ്ങളുള്ള ന്യൂറോക്രാറ്റീവ് സ്റ്റിറോയിഡുകൾ പ്രയോജനകരമായ പങ്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ ആർ.സി.റ്റി പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

NF-κB (NCT01182727) ന്റെ സന്ധി ഘടകം, സാലിസൈലേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വിരുദ്ധ രാസപ്രവർത്തകരുടെ ചികിത്സാ ഫലങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളുടെ ഫലങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. അസറ്റിസൈലാലിസിഡ് ആസിഡ് (NCT01320982); pravastatin (NCT1082588); ഡാക്ട്രോമെർഫോൻ, ഡംപ്മണീഷൻ-ഇൻഡഡോസ് ഡോപമിനർഹീക ന്യൂറോണൽ പരിക്കുകൾ (എൻടിടിഎക്സ്എക്സ്എക്സ്) പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു നോൺ-മത്സരാധിഷ്ഠിത എൻഎംഡിഎർ എതിരാളി.

ഫ്യൂച്ചർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ്

രോഗപ്രതിരോധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന, സ്വാഭാവികവും ആന്തരികവുമായ, സ്വഭാവസവിശേഷത ഉത്ഭവത്തിന്റെ പ്രാഥമിക രോഗമാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശസ്ത്രക്രിയകളിലെ അവരുടെ ഫലപ്രാപ്തി, രോഗപ്രതിരോധം രോഗകാരികളായ രോഗപ്രതിരോധം, രോഗപ്രതിരോധം, രോഗപ്രതിരോധം, രോഗപ്രതിരോധം, വളരെ മന്ദതയായതും, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതുമായ ഉത്ഭവം, [2] പരിമിതമാണ്. ഇന്നത്തെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഏജന്റുമാരുടേതു പോലെ വിവേചനരഹിതമായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ, ഹാനികരമായ മാരകമാറ്റം കുറയ്ക്കൽ, ഡ്രോയിംഗ്-റെഗുലേറ്റിങ് ഹാനികരമായ മാപ്പ്, നാവിംഗ് തെറാപ്പിറ്റുകളുടെ വികസനം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിടണം. കൂടാതെ, മാനസികരോഗ വിഘടനങ്ങളിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് പരിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ശക്തമായ കോ-അഡ്ജുവാൻ ആൻറി ഓക്സിഡൻറുകളുടെ വികസനം ആവശ്യമാണ്.

നിഗമനങ്ങളിലേക്ക്

ഒറ്റപ്പെട്ട മാനസികരോഗ ലക്ഷണങ്ങളുമായി തുടക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നേക്കാവുന്ന neuropsychiatric disorders ഹോർമോണീമിന് കാരണമാകാം. മനശ്ശാസ്ത്രപരമായ മാനസികരോഗമുള്ള രോഗികളുടെ ഉപഘടകത്തിൽ മാനസിക രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ഇൻസെറ്റ് വീക്കം / ഓട്ടോ അമിനിനിറ്റി പ്രാധാന്യം നൽകും. ഇന്നേറ്റ് വീക്കം പരമ്പരാഗത മോണോയിമിനർ, ഗ്ലൂട്ടാമറ്റിക്കൽ അസാധാരണത്വങ്ങൾ, മാനസിക രോഗങ്ങളിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ പരിക്കുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

സൗഹേൽ നജാർക്സ്.എൻക്സ്ക്സ് *, ഡാനിയേൽ എം പെൽൽമാൻ XX, കെന്നെത്ത് ആല്പെർക്സ്, അംണ്ട നജ്രാർ.എൻക്സ് ആൻഡ് ഓർറിൻ ഡെവിൻസ്സ്കിഎംഎക്സ്എക്സ്

അബ്രീവിയേഷൻസ്

3-OH-KYN: 3-hydroxy-kynurenine; α7nAchR: ആൽഫ xxx നിക്കോട്ടിനിക് അസറ്റൈൽകോണിൻ റിസപ്റ്ററുകൾ; എഎംപിഎച്ച്: അമിനോ -എക്സ്ക്സ്-ഹൈഡ്രോക്സി-എൻഎക്സ്എക്സ്-മെഥൈൽ- എൽ- എൻ.എ.എക്സ്-എക്സ്-ബോക്സോൺ ആസിഡ് റിസെപ്റ്ററുകൾ; എപിസി: ആന്റിജന്റെ സെൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു; ബിബിബി: ബ്ലഡ്-മെയിൻ ബ്രേഡർ
BH4: Tetrahydrobiopterin; BPD: ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡർ; CI: വിശ്വാസ്യത ഇടവേള;
CNS: കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം; COX-XNUM: സൈക്ലോക്സീഗെനേസ്- 2; സിഎസ്എഫ്: സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രാവകം; DSM-IV: ഡയഗണോസ്റ്റിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാനുവൽ ഓഫ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് 2th എഡിഷൻ; EAATs: ആവേശം അമിനോ ആസിഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർമാർ; ഇനോസ്: എൻഡോഥീലിയൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിന്തേഷൻ; ഗഅബബ്: ഗാമാ അമിനോബോട്ടിക് ആസിഡ്-ബീറ്റ; GAD: ഗ്ലൂറ്റമിക് ആസിഡ് decarboxylase; GFAP: ഗ്ല്യൽ ഫിബ്ര്രറി അമ്ലീയം പ്രോട്ടീൻ; GLX: 4H MRS കണ്ടെത്താനാവുന്ന ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്, ഗ്ലൂട്ടമിൻ, ഗാമാ അമിനോബൂട്ടറിക് ആസിഡ് സമ്മിശ്രം;
ഐഡിഒ: ഇൻഡോളമിൻ -83; ഡയോക്സജെനസെസ്; ഇഗ്നോണോബ്ബുലിൻ; IL: ഇന്റർലേക്കിൻ; IL-2,3RA: ഇന്റർലക്ടിൻ 1 റിസപ്റ്റർ വിരുദ്ധൻ; IFN-γ: ഇന്റർഫെറൺ ഗാമാ;
KAT: കെൻയുനൈൻ അമീൻട്രാൻസ്ഫെറസ്സ്; KMO: Kynurenine 3- മാനോക്സീജെയ്സ്; KYN: കിഞ്ഞറുണിൻ; കിന്ന: കിനീറിക് ആസിഡ്; ലീ: ലിമിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ്;
LPS: ലിപ്പോപോളിസക്കറൈഡ്; MAP: മൈക്രോറോളജി ആക്ടിവേഷൻ ആൻഡ് പെർലിഫറേഷൻ;
MDD: പ്രധാന വിഷാദരോഗം; mGluR: മെറ്റാബോട്രോപിക് ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് റിസപ്റ്റർ; MHC: II പ്രധാന ഹിസ്റ്റോ കോമ്പറ്റബിളിറ്റി കോംപ്ളക്സ് ക്ലാസ്സ് രണ്ട്; എം ആർ ഐ: കാന്തിക റിസോണൻസ് ഇമേജിംഗ്; MRS: മാഗ്നെറ്റിക് റിസോണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപി; NF-κB: ന്യൂക്ലിയർ ഘടകം kappa B; എൻഎംഡിഎൽ: എൻ മെഥ്-ഡി അസ്പാർട്ടേറ്റ് റിസപ്റ്റർ; NR1: ഗ്ലൈസൈൻ സൈറ്റ്;
OCD: അസ്പെസ്സീവ്-കംപൽസീവ് ഡിസോർഡർ; അല്ലെങ്കിൽ: ആഡ്സ് അനുപാതം; പാൻഡാസ്: സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ അണുബാധകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോഫിഷ്യട്രിക് ഓട്ടോ ഓട്ടോമൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ്; PBMC: പെരിഫറൽ രക്തം മോണോ ബ്യൂണറെ കോശങ്ങൾ; PET: പോസിട്രൺ എമിഷൻ ടോമിഗ്രഫി; PFC: പ്രീഫ്രോണൽ കോർട്ടക്സ്; PGE-9: പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ E2; PPAR-
γ: പെറോക്സിസോമിലെ പ്രോലിഫേറ്റർ-ആക്റ്റിവേറ്റഡ് ആണവ റിസപ്റ്റർ ഗാമാ; ക്യു.എ: ക്വിനോലിനിക് ആസിഡ്; RNS: റിയാക്ടീവ് നൈട്രജൻ സ്പീഷീസ്; ROS: പ്രതിപ്രവർത്തന ഓക്സിജൻ സ്പീഷീസ്;
sIL: സോളിബിൽ ഇന്റർലേക്കിൻ; SLE: സിസ്റ്റണിക് ല്യൂപ്പസ് എറിത്തമറ്റോസസ്; എസ് ആർ ഐ: സെറോറ്റോണിന്റെ റീപ്റ്റെക് ഇൻക്യുപിറ്റർ; TNF-α: ട്യൂമർ നെക്രോസിസ് ഫാക്ടർ ആൽഫ; T-regs: CD4 + CD25 + FOXP3 + T നിയന്ത്രണ കോശങ്ങൾ; ടി.ഡി.ഒ: ടിപ്രാപോഹം- 2,3- ഡയോക്സിജെനസ്; ഉത്തരം: ടി-ഹെൽപ്പർ; VGKC: വോൾട്ടേജ്-വാട്ടഡ് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ; XAG-: ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അസ്പാർട്ടേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ; Xc-: സോഡിയം-സ്വതന്ത്ര astroglial ഗ്ലൂറ്റമാറ്റ് / സിസിസ്റ്റീൻ
antiporter സിസ്റ്റം

മത്സര താൽപ്പര്യങ്ങൾ

അവർക്ക് എതിരാളികളുടെ താൽപര്യമില്ലെന്ന് എഴുത്തുകാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

എഴുത്തുകാരുടെ സംഭാവന
എസ്.എൻ.ഡബ്ല്യു.പി, വിപുലമായ സാഹിത്യ അവലോകനം, ഡാറ്റ വ്യാഖ്യാനിക്കൽ, കൈയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ, കണക്കുകൾ, പട്ടികകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി. KA ഓക്സീറ്റീവ് മെക്കാനിസങ്ങൾക്കുള്ള വിഭാഗം തയ്യാറാക്കി, കൈയെഴുത്ത് പുനരവലോകനങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു. എ.ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യൂ. ഒ. എല്ലാ എഴുത്തുകാരും അവസാനത്തെ കൈയെഴുത്തുപ്രതി വായിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അക്നോളജ്മെന്റ്

ഞങ്ങൾ നന്ദിയും നന്ദിയും അംഗീകരിക്കുന്നു. ഓട്ടോമോ ന്യൂമോൺ എൻസെഫലൈറ്റിഡ്സ്, ന്യൂറോയ്ൻഫാമേഷൻ ഇമേജിംഗ്, ന്യൂറോ പാത്തോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായി എംഡി, എംഡി, എംഡി, എംഡി, എംഡി ഡോ.

രചയിതാവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

ന്യൂറോ ലാംഗ്വേജ്, ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ, 1 ഫസ്റ്റ് അവന്യൂയി, ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട്, യുഎസ്എ. ഡാർട്ട്മൗത്ത്, ഡാർട്ട്മൗത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹെൽത്ത് പോളിസി ആന്റ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്, എച്ച്.എസ്.എൻ. ലഫയേറ്റ് സ്ട്രീറ്റ്, എച്ച്.ബി. എട്ട്, ലെബനൻ, എൻഎക്സ്, യു.എസ്.എ, യു.എസ്.എ. ന്യൂറോപാഥോളജി ഡിവിഷൻ, ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ, ന്യൂമാൻ, ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂയോർക്ക്, യുഎസ്എ, യുഎസ്എ. ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ, ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂയോർക്ക്, യു.എസ്.എ. ന്യൂമാനിയ ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ എപ്പിളസി പ്ലാസ്റ്റിക് സെന്റർ, എൺപത് ഫസ്റ്റ് അവന്യൂന്യൻ, ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂയോർക്ക്, യുഎസ്എ.

ശൂന്യമാണ്
അവലംബം:

1. Kayser MS, Dalmau ജെ: ഓട്ടോ അനിമണി ഡിസോർഡേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഉയർന്നുവരുന്ന ലിങ്ക്
നാഡീമനോരോഗവുമാണ്. ജെ ന്യൂറോഫിസ്റററീസ് ക്ലിന്റൺ ന്യൂറോക്സ്, 2011: 23-90.
2. നജ്ജർ എസ്, പെർൽമാൻ ഡി, സാഗ്സാഗ് ഡി, ഗോൾകോനോസ് ജെ, ഡെവിൻസ്കി ഒ: ഗ്ലൂട്ടമിക് ആസിഡ്
സ്കീസോഫെറഷ്യായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന decarboxylase autoantibody syndrome.
ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് 2012, 18: 88-91.
3. ഗ്രാസ് എഫ്, സെയ്സ് എ, ദാൽമയു ജെ: ആൻറിബോഡസ് ആൻഡ് ന്യൂറോണൽ ഓട്ടോ അംമൂൺ
സിഎൻഎസിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ. ജെ ന്യൂറോൾ 2010, 257: 509-517.
4. ലെനക്സ് ബി.ആർ., കോൾസ് എ ജെ, വിൻസെന്റ് എ: ആന്റിബോഡി-മധ്യേയുള്ള എൻസൈഫലൈറ്റിസ്: a
സ്കീസോഫ്രെനിയയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് കാരണം. ബ്രാ ജറ്റ് സൈക്കോളജി 2012, 200: 92-94.
5. സാന്താ എസ്എസ്എസ്, ഇറാനി എസ് ആർ, ലാങ് ബി, വാട്ടേഴ്സ് പി, ജോൺസ് പി.ബി, മക് കെന പി, കോസ് എ ജെ, വിൻസെന്റ്
എ, ലെനോക്സ് ബിആർ: ആദ്യ എപ്പിസോഡിലെ രോഗം ബാധിച്ച അസുഖങ്ങൾ
സ്കീസോഫ്രേനിയ. ജെ ന്യൂറോൾ 2011, 258: 686-688.
6. ബാറ്റല്ലർ എൽ, ക്ലോപ്പ കെ.എ, വ ജിഎഫ്, റോസി ജെ, റോസൻഫെൽഡ് എം ആർ, ദാൽമയു ജെ:
എൺപത് രോഗികളിൽ ഓട്ടോമിന്ൻ ലിമിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ്: ഇമ്യൂണോപീനോട്ടിപസ്
ഫലങ്ങൾ. ജെ ന്യൂറോൽ ന്യൂറോസർസർ സൈക്കിയാട്രിക്സ് 2007, 78: 381-385.
7. ഡെയ്ൽ ആർസി, ഹെയ്മാൻ I, ജിയോവനോണി ജി, ചർച്ച് AW: ഇൻഡിനൻസ് ഓഫ് മെന്റ് ആന്റ്-മെഡ്ജ്
അസ്ഥിരമായ-കംപൽസീവ് ഡിസോർഡർ ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ആൻറിബോഡികൾ. ബ്രാ ജറ്റ് സൈക്യാട്രി
2005, 187: 314-319.
8. Kendler KS: മാനസികരോഗങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളെ ദോഷകരമായ സ്വഭാവം: പകരം
പ്രായോഗികവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജൈവ-ഫംഗ്ഷണൽ / ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൈകോട്ടമി
അടിസ്ഥാനപരമായ ബഹുസ്വരവാദം. മോൾ സൈക്യാട്രിക്സ് 2012, 17: 377-388.
9. കെസ്കിൻ ജി, സൺട്ടർ ജി, മിഡി ഞാൻ, ട്യൂണർ എൻ: ന്യൂറോസിഫിലിസ് കോഗ്നിറ്റീവ്
ചെറുപ്പത്തിൽ കുറയുന്നതും മനഃശാസ്ത്രപരമായതുമായ ലക്ഷണങ്ങൾ. ജെ ന്യൂറോഫിസ്ററീസ് ക്ലിനിക്കാണ്
ന്യൂറോസ്കി 2011, 23: E41-E42.
10. ലെബയർ എം, സോറക ഐ, സ്കോട്ട് ജെ, ഫ്രെയ് എം, ഹെൻറി സി, തമൌസാ ആർ, കുപ്ഫെർ ഡി ജെ: കാൻ
ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ ഒരു മൾട്ടി-സിസ്റ്റം വീക്കം തടയുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ?
J ബാധകമാണ് XX, 2012: 141-1.
11. ഹാക്കറ്റ് എംഎൽ, യാപാ സി, പരാഗ് വി, ആൻഡേഴ്സൺ സി.എസ്.: ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ശേഷം
സ്ട്രോക്ക്: നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങളുടെ ക്രമമായ അവലോകനം. സ്ട്രെക്ക് 2005, 36: 1330-1340.
12. ഡാൻസ്ടർ ആർ, ഓ കോണർ ജെസി, ഫ്രൂൻഡ് ജി.ജി, ജോൺസൺ ആർ. ഡബ്ല്യു, കെൽലി കെ. ഡബ്ല്യു.
രോഗം, വിഷാദം എന്നിവയ്ക്കുള്ള വീക്കം: രോഗപ്രതിരോധവ്യവസ്ഥ
തലച്ചോറിനെ കീഴടക്കുന്നു. നാറ്റ് റെവ് ന്യൂറോക്സ് 2008, 9: 46-56.
13. ലസ്കെ സി, സാങ്ക് എം, ക്ലൈൻ ആർ, സ്റ്റാൻസ്കി ഇ, ബത്ര എ, ബുഷ്ക്റെർ ജി, ഷോട്ട്ട് കെ.
പ്രധാന വിഷാദരോഗം രോഗികളുടെ സെറം ലെ ഓട്ടോണഭോഡി റിയാക്റ്റിവിറ്റി,
സ്കീസോഫ്രീനിയയും ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണവും. മനോരോഗവിദഗ്ധ resൽ, 2008: 158-83.
14. ഐസൻബേഗർ എൻഐ, ബെർക്ക്മാൻ ഇ.ടി, ഇനാകാക്കി ടി കെ, രമസൺ എൽ.ടി, മഷാൽ എൻ എം, ഇർവിൻ എം.ആർ:
വീക്കം ഉണ്ടാകുന്ന anhedonia: എൻഡോടോക്സിൻ ശ്വാസകോശം സ്ട്രെടം കുറയ്ക്കുന്നു
പ്രതിഫലം നൽകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ. ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 2010, 68: 748-754.
15. ഹാരൂൺ E, റൈസൺ CL, മില്ലർ AH: സൈക്യോറോ ന്യൂറമിനോളജി കൂടിക്കാഴ്ച
neuropsycharmarmacology: ന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ
പെരുമാറ്റത്തിൽ വീക്കം. ന്യൂറോ സൈസോഫോർമാക്കോളജി 2012, 37: 137-162.
16. ബെൻറോസ് എം, നീൽസൺ പി ആർ, നോർഡെൻതോഫ്റ്റ് എം, ഈറ്റോൺ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു, ഡാൽട്ടൺ സോ, മോർട്ടെൻസൺ പി ബി:
സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ രോഗങ്ങൾക്കും ഗുരുതരമായ അണുബാധകൾക്കും അപകടസാധ്യതകൾ
സ്കീസോഫ്രീനിയ: ഒരു എൺപത് വർഷത്തെ ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രജിസ്റ്റേർ പഠനം. ആം ജൈ സൈക്യാട്രി
2011, 168: 1303-1310.
17. മക്നലി എൽ, ഭഗഗർ സി, ഹന്നസ്റ്റാഡ് ജെ: വീക്കം, ഗ്ലൂട്ടാറ്റ്, ഗ്ലിയ
ഇൻ ഡിപ്രഷൻ: ഒരു സാഹിത്യ അവലോകനം. CNS സ്പെക്ട്രർ 2008, 13: 501-510.
18. ഹാരിസൺ NA, ബ്രൈഡൺ എൽ, വാക്കർ സി, ഗ്രേ എം, സ്റ്റെ്ടോ എ, ക്രിച്ചിലി എച്ച്ഡി:
ഉപഘടകത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് മൂലം മാലിന്യം മാറുന്നു
cingulate പ്രവർത്തനവും mesolimbic കണക്റ്റിവിറ്റി. ബയോളി സൈക്യാട്രിക്സ്,
XXX: 66- നം. റൈസൺ ക്ളിക്ക്, മില്ലർ എഎച്ച്: വിഷാദം ഒരു കോശജ്വലനമാണോ?
ക്ർർ സൈക്കോളജി റിപ്പബ്ലിക്, 2011: 13-467.
20. റൈസൺ CL, മില്ലർ AH: വിഷാദത്തിന്റെ പരിണാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
പാത്തോജിൻ ഹോസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് (പത്തോസ്- D). മോൾ സൈക്യാട്രിക്സ് 2013, 18: 15-37.
21. സ്റ്റെയിനർ ജെ, ബോഗ്ടേറ്റ്സ് ബി, സാർണയ് സി, വാൾട്ടർ എം, ഗോസ് ടി, ബെർൻസ്റ്റീൻ എച്ച് ജി, മൈന്റ് ആം:
രോഗപ്രതിരോധ, ഗ്ലൂട്ടമാറ്റ് പരികൃത്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം കൂട്ടിചേർക്കുക
സ്കീസോഫ്രീനിയ, പ്രധാന വിഷാദരോഗം: മങ്ങിയ NMDA യുടെ സാധ്യതയുള്ള പങ്ക്
റിസപ്റ്റർ മോഡറേറ്റർമാർ, അപര്യാപ്തമായ രക്ത-മസ്തിഷ്ക്ക പരിധി സമൃദ്ധി. ലോകം ജെ
ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 2012, 13: 482-492.
22. സ്റ്റെയ്നർ ജെ, മാവ്രിൻ സി, സൈഗെലർ എ, ബൈലോയു എച്ച്, യൂല്ലിക്ക് ഒ, ബെർൻസ്റ്റീൻ എച്ച്.ജി, ബോഗേഴ്സ് ബി:
സ്കീസോഫ്രീനിയയിലെ HLA-DR-പോസിറ്റീവ് മൈക്രോഗ്രീലിയയുടെ വിതരണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു
ദഹിക്കാത്ത സെറിബ്രൽ പാർശ്വവൽക്കരണം. ആക്ട ന്യൂറോപാത്തോൾ, 2006: 112-305.
23. പാപ്പാക്സ്താസ് ജി.ഐ, ഷെൽട്ടൺ ആർസി, കിൻറിസ് ജി, ഹെൻറി എം.ഇ, ബേക്കോ ബി, ലിപ്കിൻ എസ്.എച്ച്, പി ബി,
Thurmond L, Bilello JA: ഒരു മൾട്ടി ആക്സസ്, സെറം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ
പ്രധാന വിഷാദരോഗത്തിനുള്ള ബയോളജിക്കൽ ഡയഗണോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്: പൈലറ്റ്
റപ്ലിക്കേഷൻ പഠനം. മോൾ സൈക്യാട്രിക്സ് 2013, 18: 332-339.
24. കൃഷ്ണൻ ആർ: മുതിർന്നവർക്കുള്ള യൂണിഫോളാർ വിഷാദം: പകർച്ചവ്യാധി, രോഗനിർണയം, പിന്നെ
ന്യൂറോബയോളജി. UpToDate ൽ. എഡിറ്റുചെയ്ത basow DS. വാൽത്തം, എം എ: അപ്പ്പോഡേറ്റ്; 2013.
25. സ്റ്റെവോൾ ജെ: മുതിർന്നവരിൽ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ: എപിഡെമോളജി ആൻഡ് ഡയഗനോസിസ്. ഇൻ
കാലികമാണ്. എഡിറ്റുചെയ്ത basow DS. UpToDate: വത്തം; 2013.
26. ഫിഷർ BA, Buchanan RW: സ്കീസോഫ്രേനിയ: എപിഡെമോയിജോളജി ആൻഡ് പഥേജനനീതി.
UpToDate ൽ. എഡിറ്റുചെയ്ത basow DS. വാൽത്തം, എം എ: അപ്പ്പോഡേറ്റ്; 2013.
27. നെസ്റ്റാഡ് ജി, സാമുവൽസ് ജെ, റിഡിൽസ് എം, ബിൻവെവേയു ഒജെ XXrd, ലിയാങ് കി, ലാബുഡ എം,
വാക്ക്അപ്പ് ജെ, ഗ്രാഡോസ് എം, ഹോഹൻ സരിക്ക് ആർ: ഒബ്സസീവ് കോംപംപിസീവ് എന്ന ഒരു കുടുംബ പഠനം
ഡിസോർഡർ. ആർച്ച് ജെൻ സൈക്കോളജി 2000, 57: 358-363.
28. സ്റ്റീഫാൻസ്സൺ എച്ച്, ഒഫോഫ് ആർ.എ., സ്റ്റീൻബർഗ് എസ്, ആന്ദ്രെസേൻ ഒ എ, സിച്ചൺ എസ്, റുജെസ്ക്യു ഡി,
വെർജ് ടി, പീറ്റിലൈനെൻ ഒപി, മോർസ് ഓ, മോർട്ടൻസെൻ പി ബി, സിഗുർസ്സൺ ഇ, ഗുസ്തഫസ്സൺ ഓ,
നിഗേഗാഡ് എം, ടുലിയോ-ഹെൻറിക്സോൺ എ, ഇംഗ്ളസൺ എ, ഹാൻസെൻ ടി, സുവാസരി ജെ,
ലോൺസ്ക്വിസ്റ്റ് ജെ, പോനിയോൺ ടി, ബോർഗ്ഗ്ം എ.ഡി., ഹാർട്ട്മാൻ എ, ഫിൻക്-ജെൻസൻ എ, നോർണ്ടെൻസോഫ്റ്റ്
എം, ഹൂഗാരാർഡ് ഡി, നോർോർവാർഡ്-പെഡേർസൺ ബി, ബോട്ട്ച്ചർ വൈ, ഒലെലൻ ജെ, ബ്രൂവർ ആർ, മുള്ളർ
HJ, Giegling I, et al: സ്കീസോഫ്രേനിയയുടെ അപകടസാദ്ധ്യതകൾ സാധാരണമാൺ.
സ്വഭാവം 2009, 460: 744-747.
29. മുള്ളർ എൻ, ഷ്വാർസ് എം.ജെ: സെറോട്ടോണിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ഇടപെടൽ
ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്: ഡിപ്രെഷന്റെ സമഗ്ര വീക്ഷണത്തിലേക്ക്. മോൾ സൈക്യാട്രി
2007, 12: 988-1000.
30. ഗലെക്കി പി, ഫ്ലോർവ്സ്കി എ, ബിയെൻകിവീസ് എം, എസ്ജ്രാജ് ജെ: ഫങ്ഷണൽ പോളിമോർഫിസം
വിഷാദരോഗികളിൽ സൈക്ലോഓക്സൈജെൻസെ-എൻ.എക്സ്.എക്സ്.
ന്യൂറോ സൈക്കിബിബോളജി 2010, 62: 116-120.
31. ലെവിസൺ ഡിഎഫ്: ദി ജനിതകക്സ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ: എ റിവ്യൂ. ബയോളി സൈക്യാട്രിക്സ്,
XXX: 60- നം.
32. ജായ് എൽ, ചെൻ എക്സ്, ചെംഗ് എം, ഷെങ് ക്വി, ചെംഗ് എം,
ഡെങ്കി, Xu Z, Ji F, ലിയു സി, ലി ജെ, ഡോങ് ക്വി, ചെൻ സി: S100B ജീൻ
സ്കീസോഫ്രീനിയയിൽ പോളിമോർഫിസ്സിന്റെ മുൻഗണന മുൻഗണന മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു
രോഗികൾ ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ. സ്കിസോഫ്ർ റിൻസ്, XXX: 2012-134.
33. ഷാങ് എൽ, ചെൻ എം, വാങ് കെ, ലിയു വൈ, ഡെംഗ് എക്സ്, ചെൻ എക്സ്, ഷെൻ ക്വി,
Xu Z, Ji F, ലിയു സി, ഡോങ് Q, ചെൻ സി, ലി ജെ: S100B ജീനിന്റെ അപകടസാധ്യതകൾ,
ഉയർന്ന S100B തലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്
സ്കീസോഫ്രേനിയയുടെ വിഷ്പേഷ്യൽ വൈകല്യം. ബിഹൗ ബ്രെയിൻ റിസൾ, 2011, 217: 363-368.
34. Cappi C, Muniz RK, Sampaio AS, Cordeiro Q, ബ്രെന്താനി H, Palacios SA,
മാർക്ക് എ എച്ച്, വല്ലാട എച്ച്, മിഗുവൽ ഇസി, ഗിൽഹെർമെ എൽ, ഹൗനി എജി: അസോസിയേഷൻ
TNF- ആൽഫാ ജീനിൽ ഫംഗ്ഷണൽ പോളിമോർഫിസങ്ങൾക്ക് ഇടയിലാണ് പഠനം
അസ്ക്യൂവിസ്-കംപൽസീവ് ഡിസോർഡർ. നഴ്സസ് ന്യൂറോപ്സിവിറ്റേഴ്സ് 2012, 70: 87-90.
35. മിഗുവേൽ-ഹിഡാൽഗോ ജെ.ജെ, ബാവോം സി, ഡില്ലി ജി, ഓവർഹോൾസർ ജെ സി, മൽതെസർ ഹൈ,
സ്റ്റോക്ക്മിയർ സി.എ.എ, രാജ്കൊവ്സ്ക ജി: ഗ്ലാൽ ഫിബ്ര്രറി അസിഡിക് പ്രോട്ടീൻ
പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സിൽ രോഗപ്രതിരോധസംവിധാനത്തെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു
പ്രധാന വിഷാദരോഗം മൂലം പ്രായപൂർത്തിയായവർ. ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 2000, 48: 861-873.
36. അൾട്ട്സുലേർ എൽ എൽ, അബുൽസൌദ് ഒ.എ., ഫോലാണ്ട് റോസ് എൽ, ബാർട്ട്സോക്കിസ് ജി, ചാങ് എസ്, മിന്റ്സ് ജെ,
ഹെലമാൻ G, വിന്റർസ് എച്ച്.വി: അമിഗ്ഡാല അസ്ട്രോസൈറ്റ് കുറയ്ക്കൽ
പ്രധാന വിഷാദരോഗം, പക്ഷേ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ അല്ല. ബൈപോളാർ ഡിഫോഡ് 2010,
XXX: 12- നം.
37. വെബ്സ്റ്റർ എം.ജേ, നോയ്ബിൾ എം.ബി, ജോൺസ്റ്റൺ-വിൽസൺ എൻ, നാഗത കെ, ഇന്നാഗകി എം, യോൽകെൻ ആർ.എച്ച്:
ഫോസ്ഫോരിലേറ്റ് ഗ്ലേഷ്യൽ ഫിബ്ര്രറി അമ്ലത്തിന്റെ Immunohistochemical പ്രാദേശികവൽക്കരണം
പ്രോട്ടീൻ കോർട്ടക്സിലും ഹിപ്പോകാമ്പിലുമുള്ള പ്രോട്ടീൻ രോഗികളാണ്
സ്കീസോഫ്രീനിയ, ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ, വിഷാദം എന്നിവ. ബ്രൌൺ ബെഹവ് ഇമ്മാനൺ,
XXX: 15- നം.
38. ഡോയ്ലെ സി, ഡാക്കിൻ ജെഎഫ്ഇഡബ്ള്യു: സ്കീസോഫ്രേനിയയിലെ മുൻവശത്തുള്ള കോർട്ടക്സിൽ കുറച്ച് അസ്ട്രോസൈറ്റുകൾ,
ഡിപ്രെഷൻ ആൻഡ് ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ. സ്കീസോഫ്രേനിയ റിസ്ക്, 2002, 53: 106.
39. ജോൺസ്ടൺ-വിൽസൺ എൻ എൽ, സിംസ് സി.ഡി., ഹോഫ്മാൻ ജെ.പി, ആൻഡേഴ്സൺ എൽ, ഷോർ എ.ഡി., ടോറി
EF, Yolken RH: മുൻകൂർ കോർട്ടക്സ് തലച്ചോറ് പ്രോട്ടീനുകളിൽ രോഗനിർണയം-നിർദ്ദിഷ്ട ഭേദഗതികൾ
സ്കീസോഫ്രീനിയ, ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ, പ്രധാന വിഷാദരോഗം, എന്നിവ
സ്റ്റാൻലി ന്യൂറോപാത്തോളജി കൺസോർഷ്യം. മോൾ സൈക്യാട്രിക്സ് 2000, 5: 142-149.
40. ഗോസ്സെലിൻ ആർ ഡി, ഗിബ്നി എസ്, ഓമൽലി ഡി, ദീനാൻ ടിജി, ക്രിസ്റ്റൺ ജെഎഫ്: റീജിയൻ സ്പെഷ്യൽ
തലച്ചോറിൽ ഗ്ലേഷ്യൽ ഫിബ്ര്രറി ആസിഡിക് പ്രോട്ടീൻ ഇമ്മൂറൊറാക്ടീവിറ്റി കുറയുന്നു
നിരാശയുടെ ഒരു എലി മാതൃക. ന്യൂറോ സയൻസ്, 2009, 159: 915.
41. ബനാസർ എം, ഡൂമാൻ ആർഎസ്: മുൻഗണനാ കോർട്ടക്സിലെ ഗ്ലേഷ്യൽ നഷ്ടം മതി
നിരാശാജനകമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 2008, 64: 863-870.
42. കോട്ടർ D, ഹഡ്സൺ എൽ, ലാൻഡൌ എസ്: ഓബിബിഫ്ഫ്രൈറ്റൽ പത്തോളജിയിലെ തെളിവുകൾ
ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ, മെയിൻ ഡിപ്രഷൻ, സ്കീസോഫ്രീനിയ എന്നിവയല്ല.
ബൈപോളാർ ഡിഫോഡ് 2005, 7: 358-369.
43. ബ്രൌഛ് ആർഎ, അദ്നാൻ എൽ-മസ്രി എം, പാർക്കർ ജെ ജൂനിയർ, എൽ-മല്ലഖ് ആർഎസ്: ഗ്ലയൽ സെൽ നമ്പർ
ബൈപോളാർ വ്യക്തികളുടെ പോസ്റ്റ്മോർത്ത് തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോൺ / ഗ്ലയൽ സെൽ അനുപാതം.
J ബാധകമാണ് XX, 2006: 91-87.
44. Cotter DR, Pariante CM, Everall IP: പ്രധാന ഗിൽഷ്യൽ സെൽ അസാധാരണത്വങ്ങൾ
മാനസികരോഗങ്ങൾ: തെളിവുകളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും. ബ്രെയിൻ റിസർച്ച് ബൾ,
XXX: 55- നം.
45. കോട്ടൺ ഡി, മാക്ക ഡി ഡി, ലാൻഡൗ എസ്, കെരിവിൻ ആർ, എമെരൾ I: ഗ്ല്യൽ സെൽ ഡെൻസിറ്റി
പ്രധാന വിഷാദരോഗത്തിലെ മുൻകാല സിങ്കുലേറ്റ് കോർട്ടക്സിൽ ന്യൂറോണൽ വലുപ്പം
ഡിസോർഡർ. ആർച്ച് ജെൻ സൈക്കോളജി 2001, 58: 545-553.
46. ബോൾലി എംപി, Drevets WC, Ongür D, വില ജെഎൽ: കുറഞ്ഞ ഗ്ലേഷ്യൽ സംഖ്യകൾ
പ്രധാന വിഷാദരോഗം മൂലം അമിഗ്ഡാല. ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 2002, 52: 404-412.
47. ടോറോ സി.ടി, ഹാലക് ജെ., ഡൺഹാം ജെ.എസ്, ദാക്കിൻ ജെഎഫ്: ഗ്ല്യാൾ ഫിബ്രറി ആസിഡ് പ്രോട്ടീൻ
സ്കീസോഫ്രേനിയയിലെ മുൻഗാമിയുടെ കോർട്ടക്സിലെ subtials ൽ ഗ്ലൂറ്റമിൻ സിന്തേറ്റസ്
മാനസികരോഗവുമാണ്. ന്യൂറോസിറ്റി ലെറ്റ് 2006, 404: 276-281.
48. രാജ്കോവ്സ്ക ജി, മിഗുവേൽ-ഹിഡാൽഗോ ജെജെ, മക്കോസ് സി, മൽതെസർ എച്ച്, ഓവർഹോൾസർ ജെ,
Stockmeier C: ജി.എഫ്.പാപി-റിയാക്ടീവ് ആസ്ട്രോഗ്ലിയയിലെ ലേയര്-സ്പെസിഫിക് റിഡക്ഷന്സ്
സ്കീസോഫ്രേനിയയിലെ ഡോർസോളറ്റൽ പ്രിഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സ്. സ്കിസോഫ്ർ റിൻസ്, XXX: 2002-57.
49. സ്റ്റീഫേക്ക് AE, മക്കുള്ളംസ്മിത്ത് RE, ഹൗഔട്ടൻ വി, മെഡോഡർ-വുഡ്രഫ് ജെഎച്ച്: കോർട്ടിക്കൽ
ഗ്ലേഷ്യൽ ഫിബ്ര്രറി ആസിക് പ്രോട്ടീൻ, ഗ്ലൂറ്റാമൈൻ സിന്തറ്റേയ്സ് എന്നിവയുടെ പ്രകടനമാണ്
സ്കീസോഫ്രേനിയയിൽ കുറഞ്ഞു. സ്കിസോഫ്ർ റിൻസ്, XXX: 2008-103.
50. ഡമാഡ്സിക് ആർ, ബിഗലോ എൽ.ബി, കൃമർ എൽ.എസ്, ഗോൾഡെൻസൺ ഡി എ, സൗണ്ടേർസ് ആർസി, ക്ലെയിൻമാൻ
JE, Herman MM: ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് ഒരു ക്വാണ്ടീറ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണോസ്റ്റിക് ഗവേഷണ പഠനത്തിൽ
സ്കീസോഫ്രേനിയ, ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ, മേജർ എന്നിവയിലെ എൻജോറിനൽ കോർടെക്സ്
വിഷാദം: ഗണ്യമായ astrocytosis അഭാവം. ബ്രെയിൻ റിസർച്ച് ബൾ, 2001: 55-611.
51. ബെൻസ് എഫ്.എം, മക്സാർപ്പെൻ ജെ, ബേർഡ് ഇഡി, സൻഗിയോവാന്നി ജെ പി, വിൻസന്റ് SL:
സ്കിസോഫ്രിനിക്കിന്റെ പ്രീപ്രൺറൽ ആൻഡ് സിങ്കുലേറ്റ് കോർട്ടോസസിൽ ചെറിയ അന്തർ ദാരിദ്ര്യം
രോഗകാരിയായ രോഗികൾ. ആർച്ച് ജെൻ സൈക്കോളജി 1991, 48: 996-1001.
52. മുള്ളർ എൻ, ഷ്വാർസ് എം.ജെ: ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്കീസോഫ്രേനിയ. കുർർ ഇമ്നോനാൾ
റിംഗ് 2010, 6: 213-220.
53. സ്റ്റെയ്നർ ജെ, വാൾട്ടർ എം, ഗോസ് ടി, ഗില്ലിലിൻ ജി.ജെ, ബെർൻസ്റ്റീൻ എച്ച്.ജി, സാർനായ് സി, മാവിൻ സി,
ബ്രിസ്ഷ് ആർ, ബിയാവോ എച്ച്, മേയർ സൂ സ്വിൻബിഡീസെൻ എൽ, ബോഗെർട്ട്സ് ബി, മൈന്റ് എറ്റ്: ഗുരുതരമായ
വിഷാദരോഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ക്ലോനോലിനിക് അമ്ലത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു
മുൻകാല സിങ്കുലറ്റ് ഗ്രിസുസിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ: ഒരു രോഗപ്രതിരോധത്തിനുള്ള തെളിവ്
ഗ്ലൂറ്റാമറ്റജിക് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻ? ജെ ന്യൂറോഫിഫാംമേഷൻ 2011, 8: 94.
54. വോസ്ട്രിക്കിവ് വി.എം, യുറാനോവ് എൻ, ഒർലോവ്സ്കിയ ഡിഡി: പെരിനെറോണാൽ ഓഫ് ഡെഫിസിറ്റ്
സ്കീസോഫ്രീനിയ, മാനസികാവസ്ഥകളിൽ മുൻഗണനാ കോർട്ടക്സിൽ ഒളിഗോഡൻറ്രോസൈറ്റ്സ്
ഡിസോർഡേഴ്സ്. സ്കിസോഫ്ർ റിൻസ്, XXX: 2007-94.
55. രാജ്കൊവ്സ്ക, മിഗുവേൽ-ഹിഡാൽഗോ ജെ.ജെ: ഗ്ലൈറോജനീസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈറൽ പത്തോളജി ഇൻ
വിഷാദം. സിഎൻഎസ് ന്യൂറോൽ ഡിസ്ഡ് ഡ്രഗ് ടാർഗെറ്റ്സ് 2007, 6: 219-233.
56. Uranova NA, Vostrikov VM, Orlovskaya ഡിഡി, Rachmanova ആറാമൻ:
സ്കീസോഫ്രേനിയയിലെ പ്രിഫിന്റൽ കോർട്ടക്സിൽ ഒലിഗോഡെൻഡ്രോൺഗ്രീയൽ ഡെൻസിറ്റി
മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ്: സ്റ്റാൻലി ന്യൂറോപാത്തോളജി കൺസോർഷ്യം പഠനം.
സ്കിസോഫ്ർ റിൻസ്, XXX: 2004-67.
57. യുറനോവ എൻ: ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റിന്റെ നാശവും നഷ്ടവും നിർണായകമാണ്
സ്കീസോഫ്രീനിയ, മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് (കണ്ടെത്തൽ രൂപങ്ങൾ)
പോസ്റ്റ്മോർട്ട് പഠനങ്ങൾ). ന്യൂറോ സൈസോഫോർമാക്കോളജി 2004, 29: S33.
58. Uranova NA, Orlovskaya DD, Vostrikov VM, Rachmonova ആറ: കുറഞ്ഞു
പിരമിഡാകൽ ന്യൂറോണുകളുടെ ഒലിഗോഡെൻഡ്രോൺഗ്രീയൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത
സ്കീസോഫ്രേനിയ, മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നിവയിൽ മുൻഗണനാ കോർടെക്സ്. സ്കിസോഫർ റെസ്
2002, 53: 107.
59. വോസ്ട്രിക്കിവ് വി എം, യുറനോവനോ എൻ, റഹ്മാനോവാവി ആറാമൻ, ഓർലോവ്സ്കിയ ഡി.ഡി: ലോവർഡ്
സ്കീസോഫ്രീനിയയിലെ മുൻഗാമിയായ കോർട്ടക്സിൽ ഒളിഗോഡൻഡ്രോഗ്ലിയൽ സെൽ ഡെൻസിറ്റി.
ജോഷ നെവ്റോൾ സൈക്കിൾടർ ഇ എം എസ് എസ് കോർസാകോവ്, 2004- 104.
60. യുറനോവ NA, സിമിന IS, വിഖ്രേവ ഓവി, ക്രാകോവ് NO, റച്മെനോവ ആറാമത്, ഒർലോവ്സ്കയ
ഡിഡി: നിക്കോ പോസ്റ്റേഴ്സിലെ സൂക്ഷ്മ സംസ്ക്കരണ കേടുപാടുകൾ
സ്കീസോഫ്രേനിയ. വേൾഡ് ജെ ബയോളി സൈക്കോളജി 2010, 11: 567-578.
61. ഹോഫ് പി.ആർ, ഹരോട്ടൂണിയൻ വി, ഫ്രീഡ്രിക്ക് വിഎൽ ജൂനിയർ, ബൈൻ വ, ബ്യുട്രോൺ സി, പേൾ ഡി പി, ഡേവിസ് KL:
ഉയർന്ന പദവിയിലെ ഒളിഗോഡെൻഡ്രോൺസൈറ്റിന്റെ നഷ്ടവും വ്യതിയാനവും വിതരണ വിതരണവും
സ്കീസോഫ്രേനിയയിൽ മുൻകാല ഗറിസ്. ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 2003, 53: 1075-1085.
62. ഡേവിസ് കെ എൽ, സ്റ്റുവർട്ട് ഡി.ജി, ഫ്രീഡ്മാൻ ജി.ഐ, ബുച്ച്ബാം എം, ഹാർവി പി.ഡി, ഹോഫ് പി.ആർ,
ബ്യൂക്സ്ബൗം ജെ, ഹാർട്ടൗനിയൻ വി: സ്കീസോഫ്രേനിയയിലെ വൈറ്റൽ വിഷയം മാറുന്നു:
മൈലിൻ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള തെളിവ്. ആർച്ച് ജെൻ സൈക്യാട്രിക്സ് 2003,
XXX: 60- നം. ഫ്ളിൻ എസ്, ലാങ് ഡി ജെ, മക്കേ എ, ഗോഘരി വി, വാവാസോർ IM, വിറ്റാൾ കെ.പി, സ്മിത്ത്
ജിൻ, ആറോഗോ വി, മൻ ജെജെ, ഡോർക് എജെ, ഫാൽകൈ പി, ഹാനർ ഡബ്ല്യു.ജി: അസാധാരണത്വങ്ങൾ
സ്കീസോഫ്രീനിയയിൽ എം.ആർ.ഐ., പോസ്റ്റ്മെർട്ട്മെന്റിനൊപ്പം രോഗം കണ്ടെത്തി
ഒളിഗൊഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് പ്രോട്ടീനുകളുടെ വിശകലനം. മോൾ സൈക്യാട്രിക്സ് 2003,
XXX: 8- നം.
64. യുറാനൊനോ എൻ, വോസ്ട്രിക്കിവ് വിഎം, വിഖ്രേവ ഓവി, സിമിന IS, കൊളോമെറ്റ്സ് എൻഎസ്, ഓർലോവ്സയ
ഡിഡി: സ്കീസോഫ്രേനിയയിൽ ഒളിഗൊഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് പാത്തോളജി റോൾ. Int J
ന്യൂറോ സൈസോഫോർകക്കോൾ 2007, 10: 537-545.
65. ബൈൻ ഡബ്ല്യൂ, കിഡ്കാർഡീനി എസ്, ടാറ്റസോവ് എ, യാനിയൊലോസ് ജി, ബുച്ച്ബാം എം,
ഹാർട്ടൗനിയൻ വി: സ്കീസോഫ്രേനിയ-ന്യൂറോണലിൻറെ ബന്ധം കുറയ്ക്കുക
ആന്തരിക പ്രാരംഭ താലമീക്സിലെ അലിഗൊഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് നമ്പറുകൾ.
സ്കിസോഫ്ർ റിൻസ്, XXX: 2006-85.
66. ഹമിദി എം, ഡ്രെവറ്റ്സ് ഡബ്ല്യുസി, പ്രൈസ് ജെഎൽ: അലിയഗഡയിൽ ഗോൾഡ് റിഡക്ഷൻ
വിഷാദരോഗം ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റിസ് മൂലമാണ്. ബയോളി സൈക്യാട്രിക്സ്,
XXX: 55- നം.
67. ബേയർ ടിഎ, ബസ്ലെയി ആർ, ഹവാസ് എൽ, ഫാൽകൈ പി: മൈക്രോഗ്രീഷ്യയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്ക്കുള്ള തെളിവുകൾ
മാനസിക രോഗങ്ങളുള്ള രോഗികൾ. ന്യൂറോസിറ്റി ലെറ്റ് 1999, 271: 126-128.
68. സ്റ്റെയ്നർ ജെ, ബിയയേവ് എച്ച്, ബ്രിഷ്ഷ് ആർ, ഡാനോസ് പി, യൂറിക്ക് ഓ, മാവിൻ സി, ബെർൻസ്റ്റീൻ എച്ച്.ജി,
ബോഗേഴ്സ് ബി: ന്യൂറോബയോളജി ഓഫ് സൂയിസൈഡ് ഇൻ ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ അസ്പെക്റ്റ്സ്.
സ്കീസോഫ്രീനിയ, വിഷാദരോഗം എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന മിശ്രിതത്തിന്റെ സാന്ദ്രത
ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ജെ സൈക്കോളജർ റിസക്സ്, 2008: 42-151.
69. റാവു JS, ഹാരി ജി.ജെ, റാപ്പോപോർട്ട് എസ്.ഐ, കിം HW: വർദ്ധിപ്പിച്ച എക്സിറ്റോടോക്സിസിറ്റി
ബൈപോളാരിയിൽ നിന്നുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സിലെ ന്യൂറോ ഇൻഫ്രാംമറ്ററി മാർക്കറുകൾ
രോഗപ്രതിരോധ രോഗികൾ. മോൾ സൈക്യാട്രിക്സ് 2010, 15: 384-392.
70. ബെർൻസ്റ്റീൻ എച്ച് ജി, സ്റ്റെയ്നർ ജെ, ബോഗേർസ് ബി: സ്കീസോഫ്രേനിയയിലെ ഗ്ലാൽ കോശങ്ങൾ:
പാത്തോഫിസോളജിക്കൽ പ്രാധാന്യവും ചികിത്സയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളും.
വിദഗ്ദ്ധ റവ് നയൂറോം 2009, 9: 1059-1071.
71. ചെൻ എസ്.കെ., ഡ്ർദിക്ക് പി, പെഡീൻ ഇ, ചോ സു എസ്, വു എസ്, സ്പാൻഗ്രിഡ് ജി, കേപ്ചി എം ആർ:
Hoxb8 മിതമായ എലികളിലെ പാത്തോളജിക്കൽ മെഡിസിംഗിലെ ഹെമറ്റോപ്പൈറ്റിക് ഉത്ഭവം.
സെൽ, XXX: 2010- നം.
72. ആന്റണി ജെ. എം: മൗഗ്ഗ്ഗ്ലിയയുമായി വളർത്തുന്നത്. സൈസൽ സിഗ്നൽ 2010, 3: jc8.
73. വൊടിയിൽ, സ്റ്റൈൻ ഒസി, സത്യാസികുമാർ കെ.വി, റോബർട്ട് ആർസി, മിച്ചൽ ബി.ഡി, ഹോംഗ്എൽ,
കാജി ഇ, തക്കർ ജി.കെ., ഷ്വാർസ്കസ് ആർ: ഡ്രോഗേറ്റുലേറ്റ് കിനുറൈൻ 3-
സ്കീസോഫ്രീനിയയിൽ monooxygenase ജീൻ ആവിഷ്കരണവും എൻസൈം പ്രവർത്തനവും
സ്കീസോഫ്രേനിയ എൻഡോഫെയോട്ടിപ്പികളുമായുള്ള ജനിതക സഹകരണം. ആർച്ച് ജെൻ
സൈക്കിയാലിക്സ് 2011, 68: 665-674.
74. റൈസൺ സി, ലോറി സിഎ, റുക് ജിഎ: വീക്കം, ശുചീകരണം, കൂടാതെ
സഹിഷ്ണുത: കോവലോലുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ നഷ്ടം, ടോളലോജെനിയം
സൂക്ഷ്മജീവികൾ, പാത്തോഫിസിയോളജി, പ്രധാന ചികിത്സ എന്നിവ
വിഷാദം. ആർച്ച് ജെൻ സൈക്കോളജി 2010, 67: 1211-1224.
75. ഡ്രൈക്ഹേജ് ആർസി, ഹൂഗോൻബോയിം ടി, വെഴ്സണൽ എം.എ, ബെർഘൗട്ട് എ, നോളൻ ഡബ്ല്യു.എ,
Drexhage HA: രോഗികളിൽ മോണോ സെറ്റ്, ടി സെൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ സജീവമാക്കൽ
ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ കൊണ്ട്. ബ്രെയിൻ ബിഹേവ് ഇമ്മാനൺ, 2011: 25-1206.
76. സ്റ്റെയ്നർ ജെ, ജേക്കബ്സ് ആർ, പന്തേലി ബി, ബ്രൌണർ എം, ഷിൽട്ട്സ് കെ, ബഹ്ൻ എസ്, ഹെർബെർത്ത് എം,
വെസ്റ്റ്ഫാൽ എസ്, ഗോസ് ടി, വാൾട്ടർ എം, ബെർൻസ്റ്റീൻ എച്ച്.ജി., മൈന്റ് എഎം, ബോഗെർട്ട് ബി: അക്യൂട്ട്
സ്കീസോഫ്രീനിയയ്ക്കൊപ്പം ടി സെൽ വർദ്ധിക്കുകയും ബി സെൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
പ്രതിരോധശേഷി ഊർ ആർച്ച് സൈക്യാട്രിരി ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂറോക്സ്, 2010: 260-509.
77. റോട്ട് JY, Aouizerate B, Tignol J, Bioulac B, Burbaud പി, Guehl D: ദി
ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അടിസ്ഥാന ജനിതക രോഗപ്രതിരോധ നിദാനങ്ങളിൽ ഒബ്സസീവ് കംപൽസീവ്
ഡിസോർഡർ, ജീനുകളിൽ നിന്നുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു സംയോജിത സമീപനം.
ന്യൂറോ സയൻസ്, 2010, 165: 408.
78. യുകേസ് സി, ഓംഗർ ഡി: മാഗ്നറ്റിക് റിസോണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപിപി
മൂഡ് ഡിസോർഡറിലെ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് സംബന്ധമായ അസാധാരണതകൾ. ബയോളി സൈക്യാട്രിക്സ്,
XXX: 68- നം.
79. റാവു ജെ.എസ്, കെല്ലോ എം, റീസ ഇഎ, റാപ്പോപോർട്ട് എസ്.ഐ, കിം എച്ച് ഡബ്ല്യു: ഡിസ്റജേറ്റഡ് ഗ്ലൂറ്റമാറ്റ്
ബൈപോളാരിയിൽ നിന്നുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സിൽ ഡോപ്പാമിൻ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ
സ്കീസോഫ്രീനിയ രോഗികൾ. J ബാധകമാണ് XX, 2012: 136-63.
80. ബൗർ ഡി, ഗുപ്ത ഡി, ഹരോട്ടൂണിയൻ വി, മെഡോഡർ-വുഡ്രഫ് ജെ.എച്ച്, മക്കുള്ളംസ്മിത്ത് റീ:
ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടറുടെയും ട്രാൻസ്പോണ്ടറിന്റെയും അസാധാരണ ഭാവം
പ്രായമായ രോഗികളിൽ മുൻഗണനാ കോർട്ടക്സിൽ തന്മാത്രകൾ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നു
സ്കീസോഫ്രേനിയ. സ്കിസോഫ്ർ റിൻസ്, XXX: 2008-104.
81. മാട്ടുത് സി, മെലോൺ എം, വലെല്ലോ-ഇല്ലരാറമേന്ദി എ, കോണ്ടി എഫ്: ഇൻക്രീഡ് എക്സ്പ്രഷൻ
ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗ്ലോട്ടമറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ GLT-1 ന്റെ prefrontal കോർട്ടക്സിൽ
സ്കീസോഫ്രേനിക്സ്. 2005, 49: 451-455.
82. സ്മിത്ത് RE, Haroutunian V, ഡേവിസ് KL, മെഡോഡർ-വുഡ്രഫ് ജെഎച്ച്: എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ്
വിഷയങ്ങളുടെ തലാമിലെ അമിനോ ആസിഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ
സ്കീസോഫ്രേനിയ കൂടെ. ആം ജൈ സൈക്കോളജി 2001, 158: 1393-1399.
83. മക്കല്ലംമിത്ത് ആർ, മെഡോഡർ-വുഡ്രഫ് ജെഎച്ച്: സ്ട്രിയാട്ടൽ ആവേശം അമിനോ ആസിഡ്
സ്കീസോഫ്രീനിയ, ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ,
പ്രധാന വിഷാദരോഗം. ന്യൂറോ സൈസോഫോർമാക്കോളജി 2002,
XXX: 26- നം.
84. പിറ്റേഞ്ച് സി, ബ്ളോക്ക് എംഎച്ച്, വില്യംസ് കെ: അസ്വഭാവികതയിലെ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അസാധാരണത
compulsive disorder: neurobiology, pathophysiology, and treatment.
ഫാർമക്കോൾ Ther, 2011, 132: 314.
85. ഹാഷിമൊട്ടോ കെ: പാത്തോഫിസിയോളജിയിൽ ഗ്ലൂറ്റമറ്റ് എമേർജിംഗ് റോൾ
പ്രധാന വിഷാദരോഗം. ബ്രെയിൻ റിസ്ക് റെവ 9, XXX: 2009- നം.
86. ഹാഷിമോട്ടോ കെ, സവാ എ, ഐയോ എം: മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അളവ് കൂട്ടുക
മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള രോഗികൾ. ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 2007, 62: 1310-1316.
87. ബുർബേവേ ജി, ബോകഷ IS, ടൂറിഷ് എം, വൊറോബീവ ഇഎ, സവുഷിനിന ഓകെ,
തേരേഷ്കിന ഇ ബി: ഗ്ലൂറ്റമിൻ സിന്തേറ്റസ് ആൻഡ് ഗ്ലൂറ്റമാറ്റ് ഡൈഹൈഡ്രജനെസ് ഇൻ
സ്കീസോഫ്രേനിയ രോഗികളുടെ മുൻഗണനാ കോർടെക്സ്. പ്രോഗ്
ന്യൂറോ സൈസോഫോർമാക്കോൾ ബയോളി സൈക്കോളജി 2003, 27: 675-680.
88. ഭട്ടാചാര്യ എസ്, ഖന്ന എസ്, ചക്രബതി കെ, മഹാദേവൻ എ, ക്രിസ്റ്റഫർ ആർ,
ശങ്കർ എസ്.കെ: ആന്റി-മെയിൻ ഓട്ടോാൻഡൈഡികൾ, മാറ്റിമറിച്ച ആവേശം
സൂക്ഷ്മ-കംപൽസീവ് ഡിസോർഡറിലെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ.
ന്യൂറോ സൈസോഫോർമാക്കോളജി 2009, 34: 2489-2496.
89. സനാകോര ജി, ഗിയോർഗിവിയ ആർ, എപിപെർസൺ സിഎൻ, വു വൈ.ടി, അപ്പീൽ എം, റോത്ത്മാൻ ഡിഎൽ,
ക്രിസ്റ്റൽ ജെ.എച്ച്, മേസൺ ജി.എഫ്: ഗാമമിമിബോബ്യൂട്ടിക്സിന്റെ സബ് ടൈപ്പ്-നിർദ്ദിഷ്ട മാറ്റങ്ങൾ
ആസിഡ് ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന വിഷാദരോഗം.
ആർച്ച് ജെൻ സൈക്കോളജി 2004, 61: 705-713.
90. മാർസ്മാൻ എ, വാൻ ഡെൻ ഹ്യൂവൽ എം.പി., ക്ലോംപ് ഡി ഡബ്ല്യു, കാൻ ആർ.എസ്., ലുജെൻറ്റൻ പിആർ, ഹൾഷോഫ്
പോൾ HE: ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഇൻ സ്കീസോഫ്രേനിയ: ഒരു കേന്ദ്രീകൃതമായ അവലോകനവും മെറ്റാ അനാലിസിസും
1H-MRS പഠനങ്ങളിൽ. Schizophr Bull 2013, 39: 120-83.
91. ലിയു Y, ഹോ Ho ആർസി, മാക് എ: ഇൻറർല്യൂക്കിൻ (IL) -6, ട്യൂമർ ന്യൂക്രോസിസ് ഫാക്ടർ ആൽഫ
(TNF-alpha), ലയിക്കാത്ത ഇൻറർല്യൂക്കിൻ -എൻഎൻഎക്സ് റിസെപ്റ്ററുകൾ (sIL-2R)
പ്രധാന വിഷാദരോഗമുള്ള രോഗികൾ: മെറ്റാ അനാലിസിസ് ആൻഡ് മീറ്ററീഷൻ.
J ബാധകമാണ് XX, 2012: 139-230.
92. ബ്രൈറ്റ്സ്കെ ഇ, സ്റ്റെബേല്ലീനി ആർ, ഗ്രാസിസ്-ഒലിവേര ആർ, ലഫർ ബി: ബൈട്ടോളറിലുള്ള സൈട്ടോകൈൻസ്
ഡിസോർഡർ: അടുത്തിടെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ, ദുരന്തഫലങ്ങൾ, ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങൾ
ചികിത്സാ. CNS Specter 2011. http://www.cnsspectrums.com/aspx/
articledetailasp? articleid = 3596.
93. ഡെനിസ് ഡി, ഫ്ലുയിറ്റ്മാൻ എസ്, കവേലഴ്സ് എ, ഹിജിനൻ സി, വെസ്റ്റൻബെർഗ് എച്ച്: കുറഞ്ഞു
TNF- ആൽഫയും എൻ.കെ പ്രവർത്തനവും ഒബ്സസീവ് കംപൾസീവ് ഡിസോർഡർ.
സൈനോനോയൂറോൻഡ്രോക്രോണോളജി 2004, 29: 945-952.
94. ബ്രാംംബില എഫ്, പെർന ജി, ബെല്ലൊഡി എൽ, അരാനി സി സി, ബെർറ്റാനി എ, പെരിനി ജി, കാററോ സി, ഗാവ
എഫ്: പ്ലാസ്മാ ഇൻറർലിക്വിൻ-എൻ.എൻ.എക്സ്. ബീറ്റാ ട്യൂമർ necrosis ഫാക്ടർ സാന്ദ്ര്രേഷൻസ്
അസ്പെസ്റീവ്-കംപൽസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 1997, 42: 976-981.
95. ഫ്ലൂട്ടിമാൻ എസ്, ഡെനിസ് ഡി, വുലിങ്ക് എൻ, ഷൂട്ട്റ്റേർസ് എസ്, ഹെയ്ജെൻ സി, വെസ്റ്റ് ബെൻബർഗ് എച്ച്:
അസ്വഭാവികകൈവശത്തിൽ ലിപ്പോപോളിസാഷറൈറൈഡ്-ഇൻഡ്യൂറഡ് സൈട്ടോകൈൻ ഉത്പാദനം
ഡിസോർഡർ, സാമുദായിക വ്യാകുലത സൈക്യാട്രി
റിൻസ് 2010, 178: 313-316.
96. ജെനിലിഡി എസ്, മാട്ടീ ഡി, വെസ്റ്റ്രിൻ എ, ട്രാസ്മാൻ-ബെൻഡസ് എൽ, ബ്രണ്ടിൻ എൽ: സൈറ്റോക്കിൻ
രക്തത്തിലെ നിലകൾ വിഷാദരോഗത്തുനിന്നുള്ള ആത്മഹത്യക്കാരെ വേർതിരിച്ചറിയാം
രോഗികൾ. ബ്രെയിൻ ബിഹേവ് ഇമ്മാനൺ, 2011: 25-335.
97. തപാൽ എം, കോസ്റ്റലാറ്റ് എൽ.ടി, അപെൻസെല്ലർ എസ്: ന്യൂറോ സൈക്കസ്ട്രിഷ്യൻ ആനിസ്റേഷൻസ് ഇൻ ഇൻ
സിസ്റ്റണിക് ല്യൂപ്പസ് എറിത്തമറ്റോസസ്: എപിഡെമോയോളജി, പാത്തോഫിസിയോളജി ആൻഡ്
മാനേജ്മെന്റ്. CNS മരുന്നുകൾ 2011, 25: 721-736.
98. കൊസോറ ഇ, ഹാനി ജെ.ജി., ലപ്തേവ എൽ, ഫിൽറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി: കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസ്ഫങ്ക്ക്ഷൻ
സിസ്റ്റണിക് ല്യൂപ്പസ് എറിത്മെറ്റോസസ്: കഴിഞ്ഞ, ഇപ്പോഴത്തെ, ഭാവി.
ആർത്രൈറ്റിസ് റുമം 2008, 58: 3286-3298.
99. ലാൻകസ്റ്റർ ഇ, മാർട്ടീനസ് ഹെർണാണ്ടസ് ഇ, ദൽമയു ജെ: എൻസെഫലിറ്റിസ് ആൻഡ് ആന്റിബോഡികൾ
സിനാപ്റ്റിക്, ന്യൂറോണൽ സെൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോട്ടീനുകൾ. ന്യൂറോളജി 2011, 77: 179-189.
100. Dalmau J, Lancaster E, Martinez-Hernandez E, Rosenfeld MR, ബാലീസ്-ഗോർഡൻ
ആർ: antiNMDAR രോഗികളിൽ ക്ലിനിക്കൽ അനുഭവം ലബോറട്ടറി അന്വേഷണങ്ങൾ
encephalitis. ലാൻസെറ്റ് ന്യൂറോൾ 2011, 10: 63-74.
101. ലായ് എം, ഹൂജിയേഴ്സ് എം.ജി, ലാൻകസ്റ്റർ ഇ, ഗ്രാസ് എഫ്, ബറ്റല്ലർ എൽ, ബാലിസ്-ഗോർഡൺ ആർ, കോവെൽ
JK, Dalmau ജെ: limbic encephalitis ലെ ആൻറിജൻ ആയി LGI1 അന്വേഷണം
മുമ്പ് പൊട്ടാസ്യം ചാനലുകൾക്ക് നൽകിയത്: ഒരു കേസ് പരമ്പര. ലാൻസെറ്റ് ന്യൂറോൽ
2010, 9: 776-785.
102. ലാൻകസ്റ്റർ ഇ, ഹുജിയേഴ്സ് എംജി, ബാർ വി, ബോറോണറ്റ് എ, വാങ് എ, മാർട്ടിനസ് ഹെർണാണ്ടസ് ഇ,
വിൽസൺ സി, ജേക്കബ്സ് ഡി, ലെയ് എം, വാക്കർ ആർ ഡബ്ല്യു, ഗ്രാസ് എഫ്, ബറ്റല്ലർ എൽ, ഇലാ ഐ, മാർക്സ് എസ്, സ്ട്രൌസ്സ്
KA, Peles E, Scherer SS, Dalmau ജെ: കാസർപ് എക്സ്എൻഎക്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഓഫ് ഓട്ടോമാൻജൻസ്
encephalitis ആൻഡ് neuromyotonia. ആൻ ന്യൂറോൾ 2011, 69: 303-311.
103. ലാൻകസ്റ്റർ ഇ, ലായ് എം, പെങ് എക്സ്, ഹ്യൂസ് ഇ, കോൺസ്റ്റന്റൈൻസ്ക്യൂ ആർ, റൈസർ ജെ, ഫ്രീഡ്മാൻ
ഡി, സ്കീൻ എം.ബി., ഗ്രിസോൾഡ് ഡബ്ല്യു, കിമൂറ എ, ഓട്ട കെ, ഐസാക്യ ട, ഗുസ്മാൻ എം, ഗ്രാസ് എഫ്,
മോസ് എസ്.ജെ, ബാലീസ്-ഗോർഡൺ ആർ, ദലാമു ജെ: ആൻബോഡീഡിഡസ് ആന്റ് ഗാബ (ബി) റിസപ്റ്റർ ഇൻ
പിടികൂടൽ കൊണ്ട് ലിംബിക എൻസെഫലൈറ്റിസ്: കേസുകളുടെ പരമ്പരയും സ്വഭാവവും
ആന്റിജനും. ലാൻസെറ്റ് ന്യൂറോൾ 2010, 9: 67-76.
104. ലാൻകാസ്റ്റർ E, മാർട്ടിനസ് ഹെർണാണ്ടസ് E, ടൈറ്റിലർ എം.ജെ., ബൂലോസ് എം, വീവർ എസ്, ആന്റൈൻ
JC, Liebers E, Kornblum C, Bien CG, Honnorat J, Wong S, Xu J, കരാറുകാരൻ A,
ബാലീസ്-ഗോർഡൺ ആർ, ദളമ്മു ജെ: മെറ്റാബോട്രോപിക് ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റിലെ പ്രതിരോധവസ്തുക്കൾ
ഓഫോളിയ സിൻഡ്രോംസിൽ റിസർപ് പ്ലാൻ 5. ന്യൂറോളജി 2011, 77: 1698-1701.105. ആൻസിസ് ബി.എം, വിറ്റാലിയാനി ആർ, ടെയ്ലർ ആർ.എ., ലിബെസ്വൈൻഡ് ഡി എസ്, വോലോസ്ചിൻ എ, ഹൗട്ടൺ ഡി ജെ,
ഗലെറ്റ എസ്, ഡിഞ്ചർ എം, അലവി എ, റോസെൻഫെൽഡ് എം.ആർ, ദാൽമയു ജെ: ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രതികരിക്കുന്നു
ലിംബിക എൻസെഫലൈറ്റിസ് ന്യൂറോപിൽ ആന്റിബോഡികൾ തിരിച്ചറിയുന്നു: എംആർഐയും
PET പരസ്പരബന്ധിതമാണ്. ബ്രെയിൻ 2005, 128: 1764-1777.
106. ടോഫറിസ് ജി കെ, ഇറാനി എസ് ആർ, ചേരൻ ബി ജെ, ബേക്കർ ഐ ഡബ്ല്യു, കാഡർ എസ്എംഎം, വിൻസെന്റ് എ:
LGI1- ന്റെ അവതരണ സവിശേഷതയായി ഇമ്മ്യൂൺ തെറാപ്പി-പ്രതികരിച്ച കൊറിയൻ
ആൻറിബോഡി എൻസെഫലൈറ്റിസ്. ന്യൂറോളജി 2012, 79: 195-196.
107. നജ്ജർ എസ്, പെർൾമാൻ ഡി, നജർ എ, ഗിയാസിയൻ വി, സാഗ്സാഗ് ഡി, ഡെവിൻസ്സ്കി:
ഗ്ലൂട്ടമിക് ആസിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്ട്രൽബിംബിക ഓട്ടോ അമ്ന്യൂൺ എൻസെഫലൈറ്റിസ്
decarboxylase ആന്റിബോഡികൾ: ഒരു അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എന്റിറ്റി? എപ്പിളസിഫി ബീവി
2011, 21: 306-313.
108. ടിറ്റലർ എം.ജെ., മക്ക്രാക്കൻ എൽ, ഗാബിലോണ്ടൊ ഞാൻ, അർമ്മുഗെ ടി, ഗ്ലസർ സി, ഐയാക്കക്കു ടി, ഹോണിഗ്
എൽഎസ്എസ്, ബെൻസലർ എസ്.എം., കാവാച്ചി ഞാൻ, മാർട്ടീനസ് ഹെർണാണ്ടസ് ഇ, അഗ്വൽ ഇലക്ടർ, ഗ്രെസ്സ-അരിബാസ് എൻ,
റിയാൻ-ഫ്ലോറൻസ് എൻ, ടാരൻട്സ് എ, സെയ്സ് എ, റോസെൻഫെൽഡ് എം ആർ, ബാലിസ്-ഗോർഡൺ ആർ, ഗ്രാസ് എഫ്,
ദളാമു ജെ: ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സയും മുൻകരുതലുകളും
എൻഎംഡിഎ റിസപ്റ്റർ എൻസെഫലൈറ്റിസ് രോഗികളുള്ള രോഗികൾ: ഒരു നിരീക്ഷണ സംഘർഷം
പഠിക്കുക. ലാൻസെറ്റ് ന്യൂറോൾ 2013, 12: 157-165.
109. ഡാൽമയു ജെ, ഗ്ലെച്ച്മാൻ എ ജെ, ഹ്യൂഗ്സ് ഇജി, റോസി ജെ, പെങ് എക്സ്, ലായ് എം, ഡിസ്സൈൻ എസ്.കെ,
റോസൻഫെൽഡ് എം ആർ, ബാലിസ്-ഗോർഡൺ ആർ, ലിഞ്ച് ഡിആർ: ആൻറി-എൻഎംഎ-റിസപ്റ്റർ
എൻസെഫലൈറ്റിസ്: ആന്റിബോഡികളുടെ ഫലങ്ങളുടെ കേസിന്റെ പരമ്പരയും വിശകലനവും.
ലാൻസെറ്റ് ന്യൂറോൾ 2008, 7: 1091-1098.
110. ഗ്രാസിസ് എഫ്, ബോറനാറ്റ് എ, എക്സ്ഫോറോ എക്സ്, ബോക്സ് എം, എസ്വിജൽ വി, ഗാർഷ്യ എ, പലോമിനോ എ, സാബറ്റർ
എൽ, അൽബെർ ജെ, സെയ്സ് എ: ആന്റി-ആംപിഎ റിസപ്റ്ററിന്റെ വികസിപ്പിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ
encephalitis. ന്യൂറോളജി 2010, 74: 857-859.
111. ലായ് എം, ഹ്യൂഗ്സ് ഇജി, പെങ് എക്സ്, ഷൗ എൽ, ഗ്ലെച്ച്മാൻ എ ജെ, ഷു എച്ച്, മാതാ എസ്, ക്രെമൻസ്
ഡി, വിറ്റാലിയാനി ആർ, ഗസ്ച്വിൻഡ് എം ഡി, ബറ്റല്ലർ എൽ, കൽബ് ആർ.ജി, ഡേവിസ് ആർ, ഗ്രാസ് എഫ്, ലിഞ്ച് ഡിആർ,
ബാലീസ്-ഗോർഡൺ ആർ, ഡാൽമൗ ജെ: ലിംബികിലെ AMPA റിസെപ്റ്റർ ആന്റിബോഡികൾ
encephalitis സിനാപ്റ്റിക്ക് റിസപ്ഷൻ സ്ഥാനം മാറ്റുക. ആൻ ന്യൂറോൾ 2009, 65: 424-434.
112. നജ്ജർ എസ്, പെർൾമാൻ ഡി, ഡിവിൻസ്കി ഒ, നജർ എ, നാടാർനിനി എസ്, ബട്ലർ ടി, സാഗ്സാഗ് ഡി:
നെഗറോഫിഷ്യാട്രിക് ഓട്ടോമോൺലൂൺ എൻസെഫലൈറ്റിസ് നെഗറ്റീവ് VGKC- കോംപ്ലക്സ്,
NMDAR, GAD ഓട്ടോടെയ്ഡ്ബോഡികൾ: ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ടും സാഹിത്യ പരിശോധനയും,
വരാൻപോകുന്നു. കോഗ് ബിഹേവ് ന്യൂറോൽ. അമർത്തുക.
113. നജ്ജർ എസ്, പിയർമാൻ ഡി, സഗ്സാഗ് ഡി, ഡിവിൻസ്കി ഒ: സ്വാഭാവികമായി പരിഹാരം
സെറോണിഗേറ്റീവ് ഓട്ടോ ഓട്ടോ ജ്യൂയിൻ ലിമിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ്. കോഗ് ബിഹാവെ ന്യൂറോൾ 2011,
XXX: 24- നം.
114. ഗാബിലോൺഡോ ഞാൻ, സീസ് എ, ഗലാൻ എൽ, ഗോൺസാലസ് വി, ജദ്രക്ക് ആർ, സാബറ്റർ എൽ, സാൻസ് എ,
സെമപ്രെ എ, വേലാ എ, വില്ലൽബോസ് എഫ്, വിനൽസ് എം, വില്ലോസ്ലാഡ പി, ഗ്രാസ് എഫ്: അനാലിസിസ് ഓഫ് അനാലിസിസ്
എൻഎംഡാർ വിരുദ്ധ മസ്തിഷ്കത്തിൽ വിരളമാണ്. ന്യൂറോളജി 2011, 77: 996-999.
115. ബാരി എച്ച്, ഹാർഡിമൻ ഓ, ഹലീ ഡി.ജി., കീഗൻ എം, മൊറോണി ജെ, മോൽനർ പിപി, കോട്ടർ
ഡിആർ, മർഫി കെ.സി: ആന്റി എൻഎംഡിഎ റിസോർറ്റർ എൻസെഫലൈറ്റിസ്: ഒരു പ്രധാന
മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ബ്രാ ജറ്റ് സൈക്കോളജി 2011, 199: 508-509.
116. ഡിക്സേഴ്സൺ എഫ്, സ്റ്റാൾഡിംഗ്സ് സി, വോഗൻ സി, ഒറിഗോണി എ, ഖുഷാലാനി എസ്, യോസെൻ ആർ:
മാനുഷ്യയിലെ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് റിസെപ്റ്ററിലുള്ള പ്രതിദ്രവികൾ. ബൈപോളാർ ഡിഫോഡ് 2012,
XXX: 14- നം.
117. ഓലോ ലൗലിൻ കെ, റൂജ് പി, മക്കലൂലി എം: എൻസെഫലൈറ്റിസ് ആൻഡ് സ്കീസോഫ്രേനിയ: എ
വാക്കുകളുടെ കാര്യം. ബ്രാ ജറ്റ് സൈക്കോളജി 2012, 201: 74.
118. പരത്ത് കെ.എൽ., അലൻ എം, ലൂയിസ് എസ്.ജെ, ദൽമയു ജെ, ഹൽമാഗിയി ജിഎം, സ്പൈസ് ജെഎം: അക്യൂട്ട്
ഒരു യുവതിയിൽ മാനസിക രോഗാവസ്ഥ: എൻസെഫലൈറ്റിന്റെ അസാധാരണ രൂപം.
മെഡ് ജെ ആസ്ട്ട് 2009, 191: 284-286.
119. സുസുക്കി വൈ, കുരിറ്റ ടി, സാക്യായി കെ, ടേക്കാക്ക ഇ, കോയമ ടി: എൻഎംഡിഎ വിരുദ്ധ കേസിന്റെ റിപ്പോർട്ട്
സ്കീസോഫ്രേനിയയെ സംശയിക്കുന്ന റിസപ്റ്റര് എന്സെഫലൈറ്റിസ്. സീഷിൻ ഷിൻകിഗകു
സസ്സീ 2009, 111: 1479-1484.
120. സുസുയി കെ, കൻപയാഷി ടി, തനാക്ക കെ, ബോക്കു എസ്, ഇട്ടോ ഡ, ടോക്കുനാഗ ജെ, മോരി എ,
ഹിഷികവ, ഷിമിജു ടി, നിഷിനൊ എസ്: ആന്റി-എൻഎംഡിഎ-റിസപ്റ്റർ ആൻറിബോഡി കണ്ടെത്തി
മസ്തിഷ്ക ലക്ഷണങ്ങളുള്ള എൻസെഫലൈറ്റിസ്, സ്കീസോഫ്രേനിയ, നാർകോപ്സി എന്നിവയിൽ.
BMC സൈക്കോളജി 2012, 12: 37.
121. വാൻ പുട്ടൻ WK, ഹച്ചിമി-ഇഡ്രിസി എസ്, ജാൻസൻ എ, വാൻ ഗോർപ് വി, ഹൂയ്ഗൻസ് എൽ:
ഒരു എൺപത് വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയിൽ മാനസിക സ്വഭാവം അസാധാരണമായ കാരണം: ഒരു കേസ്
റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കേസ് റിപ്പോർട്ട് മെഡ് 2012, 2012: 358520.
122. മാസ്ഡെ ജെസി, ഗോൺസാലസ്-പിന്റോ എ, മാതുത് സി, റൂയിസ് ദേ അസുഊ എസ്, പലോമിനോ എ, ഡി
ലിയോൺ ജെ, ബേമെർ കെ.എഫ്, ദലാമു ജെ: NR1 നെതിരെ സെറം ഐ.ജി.ജി ആന്റിബോഡികൾ
സ്കീസോഫ്രേനിയയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച NMDA റിസപ്റ്ററിന്റെ ഉപയുക്തത. Am J
സൈക്കിയാലിക്സ് 2012, 169: 1120-1121.
123. കിർവൻ CA, സ്വീഡിസോ എസ്, കുരാഹര ഡി, കങ്ങ്ഹാം എം.ഡബ്ല്യൂ: സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ മിമിക്രി
രോഗകാരിയിലെ ആന്റിബോഡി-മദ്ധ്യസ്ഥുള്ള സെൽ സിഗ്നലിങ്
സിഡൻഹാം കൊറിയൻ. സ്വയ സംരക്ഷണം 2006, 39: 21-29.
124. സ്വീഡൻസ് SE: സ്ട്രെപ്റ്റോക്കോക്കോൾ അണുബാധ, ടൂറെറ്റ് സിൻഡ്രോം, ഒ സി ഡി: അവിടെയാണ്
ഒരു ബന്ധം? പാണ്ഡ: കുതിരയോ സസ്ബ്രയോ? ന്യൂറോളജി 2010, 74: 1397-1398.
125. മോററെ എ, ലാസറോ എൽ, സാബറ്റർ എൽ, മസാന ജെ, കാസ്ട്രോ ജെ, ഗ്രാസ് എഫ്: ആൻറിനേറോണൽ
ഒബ്സസീവ് കംപൾസീവ് ഡിസോർഡർ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആൻറിബോഡികൾ
ടൂറെറ്റിന്റെ സിൻഡ്രോം. ജെ സൈക്കോളജർ റിസക്സ്, 2008: 42-64.
126. പാവോൺ പി, ബിയാൻചിനി ആർ, പരോാനോ ഇ, ഇൻകോറpor ജി, റിസോ ആർ, മസോസോൺ എൽ, ട്രൈലിസ്റ്റീറ്റ് ആർആർ:
PANDAS ൽ ലളിതമായ തലച്ചോറുള്ള ആന്റിബോഡികൾ വിരളമായ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കലിൽ
അണുബാധ. പീഡിയാട്രർ ന്യൂറോൾ 2004, 30: 107-110.
127. മൈനാ ഗാ, ആൽബർട്ട് യു, ബോഗെറ്റോ എഫ്, ബോർഗീസ് സി, ബേറോ എസി, മുത്താനി ആർ, റോസി എഫ്,
വിഗ്ലിയാനി എം.സി.: മുതിർന്ന രോഗികളിൽ ആന്റി-തലച്ചോറ് പ്രതിദ്രവ്യം
ഡിസോർഡർ. J ബാധകമാണ് XX, 2009: 116-192.
128. ബ്രെംബർഗ് എൽ, ബെൻഹാർ ഒന്നാമൻ, മസ്കാരോ ബ്ലാങ്കോ എ, അൽവാറെസ് കെ, ലോട്ടൻ ഡി, വിന്റർ സി, ക്ലൈൻ ജെ,
മോസസ് AE, സോമിനിയർ FE, ലെക്ക്മാൻ ജെഎഫ്, സ്വീഡൻ സ്വീഡൻ, കങ്ങ്ഹാം എം ഡബ്ല്യു, ജോയേൽ ഡി:
അതിനുശേഷം പെരുമാറ്റം, മരുന്നുകൾ, രോഗപ്രതിരോധം അസാധാരണത്വം
സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കോൾ എക്സ്പോഷർ: സിഡൻഹാം കൊയയയുടെ നോവൽ എലറ്റ് മോഡൽ
ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂറോ സൈസ്ക്രിയാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്. ന്യൂറോ സൈസോഫോർമാക്കോളജി 2012,
XXX: 37- നം.
129. ഡെയ്ൽ ആർസി, കാൻഡലർ പി.എം, ചർച്ച് എ ജെ, വൈറ്റ് ആർ, പോക്കോക്ക് ജെ.എം, ജിയോവനോണി ജി:
ഓട്ടോമാറ്റിക് ലക്ഷ്യം നെയ്റോൺ ഉപരിതല ഗ്ലൈകോളിക് എൻസൈമുകളാണ്
പോസ്റ്റ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കിക്കൽ ഓട്ടോ അമ്ന്യൂൺ CNS രോഗം. J Neuroimmunol 2006,
XXX: 172- നം.
130. നികോൾസൺ ടി ആർ, ഫെർഡിനൻഡോ എസ്, കൃഷ്ണയ്യ ആർ ബി, ആൻററി എസ്, ലെനക്സ് ബിആർ, മാട്ടൈക്സ് കൊളൻസ്
ഡി, ക്ലെരെ എ, വീലെ ഡി.എം.എം, ഡ്രുമ്മോണ്ട് എൽ.എം, ഫൈൻബർഗ് എൻഎ, ചർച്ച് എ ജെ,
ജിയോവനോണി ജി, ഹേമാനൻ 1: ബസ്സിന്റെ ഗ്യാസ്ലിയ ആന്റിബോഡികളുടെ പ്രചാരം
മുതിർന്ന ഒബ്സസീവ് കംപൽസീവ് ഡിസോർഡർ: ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡി. ബ്രാ ജറ്റ് സൈക്യാട്രി
2012, 200: 381-386.
131. വു കെ, ഹന്ന ജി., റോസൻബർഗ് ഡി.ആർ, അർനോൾഡ് പി.ഡി: ദി റോൾ ഓഫ് ഗ്ലൂട്ടാറ്റ്
രോഗനിർണയവും രോഗശാന്തിയും രോഗശാന്തിക്കുള്ള സിഗ്നലിങ്
ഡിസോർഡർ. ഫാർമക്കോൾ ബയോക്കെം ബിഹേവ് 2012, 100: 726-735.
132. പെർൾമൂട്ടർ എസ്.ജെ, ലീറ്റ്മാൻ എസ്.എഫ്, ഗാർവി എം.എ, ഹാംബർഗർ എസ്, ഫിൽഡ്മാൻ ഇ, ലിയോനാർഡ്
HL, Swedo SE: ചികിത്സാ പ്ലാസ്മ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് നട്ടെല്ല്
അൾസനേഗ്ലോബുലിൻ അൾസെസ്സീവ് കംപൾസിവ് ഡിസോർഡർ ആൻഡ് ദിക് ഡോർകോർഡേസ്
ബാല്യം ലാൻസെറ്റ് 1999, 354: 1153-1158.
133. പെരിറാ എ ജൂർ, ഫുർലാൻ എഫ്എ: ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹ്യുമൺ കോഗ്നേഷൻ: മോഡലിംഗ്
ഇൻറൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് മോഡുലേഷൻ ന്യൂറോണൽ ആക്ടിവിറ്റി.
ന്യൂറോ ബിയൽ പ്രോങ് നാഷണൽ ബയോളജി, 2010: 92-405.
134. ബാരെസ് ബി.എ: ദി മറിറ്ററി ആൻഡ് മാജിക് ഓഫ് ഗ്ലിയ: ഒരു വീക്ഷണം അവരുടെ വേഷം
ആരോഗ്യവും രോഗവും. ന്യൂറോൺ 2008, 60: 430-440.
135. Verkhratsky A, Parpura V, റോഡ്രിഗസ് JJ: എവിടെ ചിന്തകൾ വസിക്കുന്നു: നബി
ഫിസിയോളജി ഓഫ് ന്യൂറോണൽ ഗ്ലേഷ്യൽ "ഡിപ്രെസി ന്യൂറൽ പോസ്റ്റ്". ബ്രെയിൻ റിസ്ക് റെവ് 2011,
XXX: 66- നം.
136. സോസ്ട്രോവി എം.വി: റിയാക്റ്റോയിലിയോസിനും ഗ്ലേഷ്യൽ സ്കാറിന്റേയും തന്മാത്രകൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു
രൂപീകരണം. ട്രെൻഡുകൾ ന്യൂറോസി 2009, 32: 638-647.
137. ഹാമിൽട്ടൺ എൻ.ബി, ആറ്റ്വെൽ ഡി: ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക?
നാറ്റ് റെവ് ന്യൂറോക്സ് 2010, 11: 227-238.
138. രാജ്കൊവ്സ്ക ജി: മൂഡ് ഡിസോർഡേസിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പഠനങ്ങൾ മാറുന്നു
ന്യൂറോണുകളുടെയും ഗ്ലയൽ സെല്ലുകളുടെയും എണ്ണം. ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 2000, 48: 766-777.
139. കോപ്ലാന്റ് എൻജെ, ഓഗ്വിൻവി സി.ജെ, ഹെഗഡോർൺ കെ.എം., സെരെസ് പി, ഹാൻസ്റ്റാക്ക് സിസി, അലൻ പി.എസ്:
പ്രധാന വിഷാദരോഗം മൂലം മുൻഗണന Myo-inositol കുറയുന്നു.
ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 2005, 57: 1526-1534.
140. മിഗുവേൽ-ഹിഡാൽഗോ ജെജെ, ഓവർഹോൾസർ ജെസി, ജുർജസ് ജി.ജെ, മൽറ്റേസർ എച്ച്.വൈ, ഡയറ്റർ എൽ, കോനിക് എൽ,
സ്റ്റോക്ക്മിയർ സി.എ.എ, രാജ്കൊവ്സ്ക ജി: വാസ്കുലാർ ആൻഡ് അനാവാസ്വാലർ ഇമ്മ്യൂണോ ടെറീവിറ്റി
ഭ്രമണപഥത്തിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് കോശത്തിൽ 1
പ്രധാന വിഷാദരോഗം: പ്രായപരിധിയിലെ മാറ്റങ്ങളുള്ള വിഷയങ്ങൾ. ജെ പ്രോഫൈഡ്
2011, 132: 422-431.
141. മിഗ്വെൽ-ഹിഡാൽഗോ ജെ.ജെ, വെയ് ജെ., ആൻഡ്രൂ എം, ഓവർഹോൾസർ ജെസി, ജൂഴ്സസ് ജി, സ്റ്റോക്ക്മീയർ
സി.എ, രാജ്കൊവ്സ്ക ജി: മരുന്നിൽ മുൻകൂർ കോർട്ടക്സിൽ ഗ്ലൈ പത്തോളജി
വിഷാദരോഗം കൂടാതെ ബയോളി സൈക്യാട്രിക്സ്,
XXX: 52- നം.
142. സ്റ്റോക്ക്മീയർ സി.എ, മഹാജൻ ജി.ജെ., കോണിക് എൽസി, ഓവർഹോൾസർ ജെ സി, ജൂഴ്സ് ജേക്കബ്, മൽറ്റേസർ എച്ച്,
Uylings HB, Friedman L, Rajkowska G: പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലെ സെല്ലുലാർ മാറ്റങ്ങൾ
വലിയ വിഷാദത്തിൽ ഹിപ്പോകാമ്പസ്. ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 2004, 56: 640-650.
143. Ongür D, Drevets WC, വില ജെഎൽ: സബ്ജുവൽ ഫ്രെയിംട്ടണലിൽ ഗോൾഡ് റിഡക്ഷൻ
മൂഡ് ഡിസോർഡേസിലെ കോർട്ടക്സ്. പ്രോക്ക് നത് അഡാഡ് സയൻസ് യു.എസ്.എൻ, 1998: 95-13290.
144. ഗിറ്റിൻസ് ആർ., ഹാരിസൺ പി.ജെ: ഗ്രിയോ ന്യൂറോണുകളുടെ മോർഫമെട്രിക് പഠനം
മൂഡ് ഡിസോർഡറിൽ മുൻകാല സിങ്കുലേറ്റ് കോർട്ടക്സ്. J ബാധിതൻ XXX,
XXX: 133- നം.
145. കോട്ടൺ ഡി, മാക് ഡി, ബീസ്ലി സി, കെരിവിൻ ആർ, എമെരൾ I: ഗ്ലേഷ്യൻ ഡെൻസിറ്റി
പ്രധാന വിഷാദരോഗം, സ്കീസോഫ്രേനിയ എന്നിവയിലെ ന്യൂറോണൽ അളവ്
മുൻഭാഗം സിങ്കുലേറ്റ് കോർട്ടക്സ് [അമൂർത്തമായ]. സ്കീസോഫ്രേനിയ റിസ്ക്, 2000, 41: 106.
146. സി X, മിഗുവേൽ-ഹിഡാൽഗോ ജെജെ, രാജ്കൊവ്സ്ക G: GFAP എക്സ്പ്രഷൻ കുറയുന്നു
ഡിസൊലറലൽ പ്രിഫ്ര്രണൽ കോർട്ടക്സ് ഡിപ്രെഷൻ. സൊസൈറ്റി ഫോർ ന്യൂറോ സയൻസ്; 2003.
ന്യൂറോ സൈസ് മീറ്റിംഗ് പ്ലാനി: ന്യൂ ഓർലീൻസ്; 2003.
147. ലെഗൂട്ടോ ബി, മഹാജൻ ജി, സ്റ്റോക്ക്മിയർ സി.എ, രാജ്കൊവ്സ്ക ജി: വൈറ്റ് വസ്തു ജ്യോതിർസൈറ്റുകൾ
വിഷാദത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ന്യൂറോ സയൻസ്. ന്യൂറോസയൻസ് മീറ്റിംഗ്
പ്ലാനർ: വാഷിങ്ടൺ ഡി.സി. 2011.148. എഡ്ഗാർ എൻ, സിബിൾ ഇ: ഓലിഗോഡെൻഡ്രോൺസൈറ്റിസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സജീവ ഘടകമാണ്
മൂഡ് നിയന്ത്രണം. ട്രാൻസ്ഫർ സൈക്കോളജി 2012, 2: E109.
149. രാജ്കൊവ്സ്ക ജി, ഹാലറിസ് എ, സീലോൺ എൽഡി: റെഡക്ഷൻസ് ഇൻ ന്യൂറോണൽ ആൻഡ് ഗ്ലിയൽ
സാന്ദ്രത ബൈപോളാർയിലെ ഡോർസോളറ്റൽ പ്രീപ്രൊണ്ടൽ കോർട്ടക്സായി വർത്തിക്കുന്നു
ഡിസോർഡർ. ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 2001, 49: 741-752.
150. കോട്ടൺ ഡി, മാക്കായ് ഡി, ചനാ ജി, ബീസ്ലി സി, ലാൻഡൌ എസ്, എവ്വാൾ ഐപി: കുറച്ചു
ഡോർസലോട്ടറാലിൻറെ 9 പ്രദേശത്ത് ന്യൂറോണൽ വലിപ്പവും ഗ്ലിൽ സെൽ ഡെൻസിറ്റിയും
പ്രധാന വിഷാദരോഗം ഉള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രീപ്രൊണ്ടൽ കോർട്ടക്സ്. സെറെബ് കോർട്ടക്സ്
2002, 12: 386-394.
151. സ്റ്റാർക്ക് എ.കെ, ഉയ്ലിംഗ്സ് എച്ച്.ബി, സാൻസ്-അരിജിടാ ഇ, പാക്കെങ്ബർഗ് ബി: ഗ്ലയൽ കോശ നഷ്ടം
മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സിങ്കുലേറ്റ് കോർട്ടക്സാണ്, മുൻഗണന കോർട്ടക്സിലെ ഉപഗ്രഹം
സ്കീസോഫ്രീനിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ. ആം ജൈ സൈക്കോളജി 2004, 161: 882-888.
152. കോനപ്പാസ്കെ ജിടി, ഡോർഫ്-പീറ്റേഴ്സൺ കെ.എ, സ്വീറ്റ് ആർ, പിയറി ജെ.എൻ, ഷാങ് വാ, സാംപ്സൺ
AR, ലൂയിസ് ഡി എ: അസ്ട്രോസൈറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ദീർഘകാല ആൻപ്സിക്യൂട്ടിക് എക്സ്പോഷർ
മകാക് കുരങ്ങിൽ ഒളിഗോഡോൻഡ്രോൺസെറ്റ് നമ്പറുകൾ. ബയോളി സൈക്യാട്രിക്സ്,
XXX: 63- നം.
153. സെലെമൻ എൽഡി, ലിഡൊ എം എസ്, ഗോൾഡ്മാൻ-രാകിക്കെഷ: വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വോള്യം, ഗ്ലാലൽ
ക്രോണിക്വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീ പ്രിഫിന്റൽ കോർട്ടക്സിൽ സാന്ദ്രത
ആന്റി സൈക്കോടിക് മരുന്ന് എക്സ്പോഷർ. ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 1999, 46: 161-172.
154. സ്റ്റെയ്നർ ജെ, ബെർൻസ്റ്റീൻ എച്ച്.ജി., ബൈലോയു എച്ച്, ഫാർകാസ് എൻ, വിന്റർ ജെ, ഡോബ്രൂറോണി എച്ച്, ബ്രിഷ്ഷ് ആർ,
ഗോസ് ടി, മാവിരിൻ സി, മൈന്റ് എഎം, ബോഗെറ്റ്സ് ബി: S100B- ഇമ്യൂറോപൊസിറ്റീവ് ഗ്ലിയാ ആണ്
സ്കിസൊഫ്രീനിയയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പരോനാഡിയിൽ ഉയർന്നത്: a
മോർഫിമെട്രിക് പഠനം. ജെ സൈക്കോളജർ റിസക്സ്, 2008: 42-868.
155. കാർട്ടർ സി.ജെ.: eIF2B, ഒളിഗോഡൻഡ്രോസൈറ്റ് സർവൈവൽ: എവിടെ പ്രകൃതിയും നബിയും
ബൈപോളാർ ഡിസോർഡറിലും സ്കീസോഫ്രീനിയയിലും കണ്ടുമുട്ടുമോ? Schizophr Bull 2007,
XXX: 33- നം.
156. ഹയാഷി Y, നിഹോൺമാറ്റ്സു-കികിച്ചി എൻ, ഹിസാനാഗ എസ്, യൂ XJ, തത്ത്ബയാഷി Y:
സ്കീസോഫ്രീനിയ തമ്മിലുള്ള ന്യൂറോപാഥലിക്കൽ സാമ്യതകളും വ്യത്യാസങ്ങളും
ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ: ഒരു ഫ്ലോ സൈട്ടോമെട്രിക് പോസ്റ്റ്മോർത്ത് തലച്ചോറ് പഠനം.
PLoS One, XXX, 2012: E7.
157. Uranova NA, Vikhreva OV, Rachmonova ആറാമൻ, Orlovskaya DD: അൾട്രാത്സ്ട്രക്ച്ചറൽ
പ്രത്യുൽപാദനത്തിലെ ഒലിഗോഡൻറ്രോസൈറ്റുകളുടെ ഒലിഗോഡോൻഡ്രോസൈറ്റുകളുടെ മാറ്റങ്ങളാണ്
സ്കീസോഫ്രേനിയയിലെ കോർട്ടക്സ്: മോർഫിമെട്രിക് പഠനം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം.
സ്കിസോഫ്ർ റിസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് 2011, 2011: 325789.
158. ടോറസ്-പ്ലാറ്റാസ് എസ്.ജി, ഹെർച്ചർ സി, ദാവോലിയ എം.എ, മൗഷ്യൻ ജി, ലാബൊറ്റെ ബി, ടൂർക്കി
ജി, മെഷാവർ എൻ: ആന്ദ്ര്രോസിറ്റി ഹൈപ്പർ ട്രോഫി മുൻസിം വെളുത്ത നിറത്തിൽ
വിഷാദരോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയം. ന്യൂറോ സൈസോഫോർമാക്കോളജി 2011,
XXX: 36- നം.
159. പെരിറാ എ ജർ, ഫുർലാൻ എഫ്: ന്യൂറോൺ ആസ്ട്രോസിറ്റിക്ക് സിൻക്രൊണിയുടെ റോൾ
ആശയവിനിമയങ്ങളും ബോധപൂർവമായ ബോധമുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ്. ജെ ബയോൽ ഫിക്സ് 2009,
XXX: 35- നം.
160. കെറ്റിൻമാൻ എച്ച്, ഹാനിഷ് യുകെ, നോഡാ എം, വെർഖ്രാറ്റ്സ്കി എ: ഫിസിയോളജി ഓഫ്
മഗ്നോളിയ. ഫിസിയോൾ റവ 9, 2011: 91-461.
161. ട്രെംപ്ലേ ME, സ്റ്റീവൻസ് ബി, സിയറ എ, വേക് എച്ച്, ബെസിസ് എ, നിമിർജഹാൻ എ: ഒരു റോൾ
ആരോഗ്യമുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിൽ സൂക്ഷ്മജീവിയുടെ മരുന്നുകൾ. J ന്യൂറോസിക്സ് 2011, 31: 16064-16069.
162. കൈയിൻഡാം എഎം, ഡിഗോസ് വി, പീനൗ എസ്, ഗൌഡൺ ഇ, ചോർ വി, ലോറോൺ ജി, ലെ
ചാർപെന്റിയർ ടി, ജോസേർസ് ജന്റ്, അലി സി, വിവിൻ ഡി, കോലിങ്രിഡ്ജ് ജി.എൽ, ലോംബെറ്റ് എ, ഇസ എൽ,
റെയ്ൻ എഫ്, ലോഫ്ഫ്ലർ ജെ പി, കവേലഴ്സ് എ, വെർനി സി, മാന്റ്സ് ജെ, ഗ്രസൻസ് പി: സജീവമാക്കൽ
മൈഗ്രെൽൽ എൻ-മെഥൈൽ- D- അസ്പാർട്ടേറ്റ് റിസെപ്റ്ററുകൾ വീക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
ന്യൂറോണൽ സെൽ മരണം വികസ്വരവും മുതിർന്ന തലച്ചോറും. ആൻ ന്യൂറോൽ
2012, 72: 536-549.
163. ഷ്വാർട്സ് എം, ഷാക്കിംഗ് ഐ, ഫിഷർ ജെ, മിഴ്രി ടി, സ്ചോറിയ എച്ച്: പ്രൊട്ടക്ടീവ്
ശത്രുവിന് എതിരായി സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുക: ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് വിഷബാധയോടു യുദ്ധം ചെയ്യുക.
ട്രെൻഡുകൾ ന്യൂറോസി 2003, 26: 297-302.
164. പഷെകോ ആർ, ഗാലാർട്ട് ടി, ലൂലിസ് സി, ഫ്രാൻകോ ആർ: ടിൽ സെല്ലിലെ ഗ്ലോട്ടമറ്റ് പങ്ക്
മധ്യസ്ഥം പ്രതിരോധം. J Neuroimmunol 2007, 185: 9-19.
165. നജ്ജർ എസ്, പെർൽമാൻ ഡി, മില്ലർ ഡി.സി., ഡെവിൻസ്സ്കി: റിഫ്രാക്ടറി എലീൾഫിസി അസോസിയേഷൻ
മൈക്രോജിനൽ സജീവമാക്കൽ ഉപയോഗിച്ച്. ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് 2011, 17: 249-254.
166. ഷ്വാർട്സ് എം, ബിറ്റോവ്സ്കി ഒ, ബ്രക് ഡബ്, ഹാനിഷ് യുകെ: മൈക്രോഗ്രിയൽ ഫെനിറൈപ്പ്:
പ്രതിബദ്ധത തിരിച്ചുവിടാനാകുമോ? ട്രെൻഡുകൾ ന്യൂറോസി 2006, 29: 68-74.
167. വാങ് എഫ്, വു എച്ച്, സുവ എസ്, ഗുവോ എക്സ്, യാങ് ജെ, ഷെൻ എക്സ്: മാക്രോഫേജ് മൈഗ്രേഷൻ
നാഗരിക ഘടനയിൽ സൈക്ലോഓക്സൈജെനസ് 2- പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ E2 സജീവമാക്കുന്നു
സുഷുമ്നിയൻ ന്യൂറോ സിയ റിസക്സ്, 2011: 71-210.
168. ഷാങ് XY, സിയി എം എച്ച്, ഗം സി, ചെണ്ട സി, വ ജി, വൈയ് സിഎൻ, കൊസ്റ്റൻ ടിഎ, കൊസ്റ്റൺ
TR: ഒരിക്കലും മരുന്നുകളോ ചികിത്സയിൽ ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്ത സെറം S100B
സ്കീസോഫ്രീനിയ രോഗികൾ. ജെ സൈക്കോളജർ റിസക്സ്, 2010: 44-1236.
169. കവാസാകി വൈ, ഷാങ് എൽ, ചെംഗ് ജെ.കെ, ജി ആർ ആർ: സെൻടോകൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര
സെൻസിറ്റൈസേഷൻ: ഇന്റർലേക്കിൻ-എക്സ്.എൻ.എൻ.ബിറ്റയുടെ വ്യതിരിക്തവും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതുമായ റോൾ,
ഇൻറർല്യൂക്കിൻ -83, ട്യൂമർ necrosis ഘടകം-ആൽഫ സിനാപ്റ്റിക് ക്രമീകരിക്കുകയും
ഉപരിതല നട്ടെല്ലിൽ നാരോഗികമായ പ്രവർത്തനം. ജെ ന്യൂറോസ്കി 2008,
XXX: 28- നം.
170. മുള്ളർ എൻ, ഷ്വാർസ് എം.ജെ: ഗ്ലൂറ്റമറ്റേജിക് എന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി
സ്കീസോഫ്രേനിയയിലെ അസ്വസ്ഥത: ഒരു ഏകീകൃത കാഴ്ചയിലേക്ക്. ജെ ന്യൂറൽ
കൈമാറ്റം സപ്ലിട്ട് 2007, 72: 269-280.
171. ഹെസ്റ്റാഡ് കെഎ, ടോൺസെറ്റ് എസ്, സ്റ്റെയിൻ സി.ഡി, യുലാന്റ് ടി, ഓക്്രസ്റ്റ് പി: പ്ലാസ്മയുടെ അളവ്
വിഷാദരോഗം ഉള്ള രോഗികളിൽ ട്യൂമർ necrosis ഫാക്ടർ ആൽഫാ: നോർമലൈസേഷൻ
ഇലക്ട്രോ കൺവൻസിവ് തെറാപ്പി സമയത്ത്. ജെ ECT 2003, 19: 183-188.
172. കുബേര എം, കെനിസ് ജി, ബോസ്മാൻസ് ഇ, സീബ എ, ദുഡക് ഡി, നൊവാക്ക് ജി, മേസ് എം:
ഇൻറർല്യൂക്കിൻ -6, ഇന്റർലേക്കിൻ- 10, ഇന്റർലേക്കിൻ- 1 റിസപ്റ്ററിന്റെ പ്ലാസ്മ അളവ്
വിദ്വേഷത്തിൽ വിരുദ്ധമാണ്: നിശിതമായ അവസ്ഥയും അതിനുശേഷവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം
മലിനമാക്കുക. പോൾ ജെ ഫാർമാക്കോൾ 2000, 52: 237-241.
173. മില്ലർ ബി.ജെ., ബക്ക്ലി പി, സീബോൾട്ട് ഡബ്ല്യു, മെല്ലോർ എ, കിർക്ക്പാട്രിക്ക് ബി: മെറ്റാ അനാലിസിസ്
സൈക്കോകൈൻ വ്യതിയാനങ്ങൾ സ്കീസോഫ്രേനിയയിൽ: ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസും ആൻസിപ്ക്കോട്ടിക്
ഇഫക്റ്റുകൾ. ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 2011, 70: 663-671.
174. പോറ്റ്വിൻ എസ്, സ്റ്റിപ് ഇ, സെപറി എ എ, ജെൻഡ്രോൺ എ, ബഹ് ആർ, കുശസി ഇ: വീക്കം
സൈക്കോകൈൻ വ്യതിയാനങ്ങൾ സ്കീസോഫ്രേനിയ: ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിവ്യൂ.
ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 2008, 63: 801-808.
175. റിയൽ എം, പാട്രൂണോ എ, ഡി ലുടിയീസ് എം, പെസ്സ് എം, ഫെലകോ എം, ഡി ഗിയാനന്റോണിയോ എം, ഡി
നിക്കോള എം, ഗ്രിലി എ: ചേമോ സൈക്കോകൈൻ ഉത്പാദനത്തിനുള്ള ഡിസ്റഗ്ലേഷൻ
സ്കീസോഫ്രീനിയ രോഗികൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ. BMC ന്യൂറോ സയൻസ് XX, 2011: 12.
176. ഫ്ലൂട്ട്മാൻ എസ്.ബി., ഡെനിസ് ഡി എ, ഹെജീൻ സി.ജെ, വെസ്റ്റൻബെർഗ് എച്ച്.ജി: അസുഖം ടി.എൻ.എഫാൽഫയെ ബാധിക്കുന്നു,
ഒബ്സസീവ്-കംപൽസീവ് രോഗികളിൽ IL-6 നും നോർഡ്രറിലാലിനും
ഡിസോർഡർ. സൈനോനോയൂറോൻഡ്രോക്രോണോളജി 2010, 35: 906-911.
177. കൊനൂക്ക് എൻ, ടക്കിൻ ഐ ഒ, ഓസ്തുർക് യു, ആറ്റിക് എൽ, അതാസായി എൻ, ബെക്കാസ് എസ്, എർഡോഗൻ എ: പ്ലാസ്മ
ട്യൂമർ necrosis ഘടകം-ആൽഫ ആൻഡ് interleukin-6 അളവ് അസ്വതം
compulsive disorder. മധ്യനിര ഇടപെടലുകൾ 2007, 2007: 65704.
178. മോണ്ടീലോൺ പി, കറ്റപ്പാനോ എഫ്, ഫാബ്രാസോസോ എം, ടോർട്ടെറോള എ, മാജ് എം: കുറയുന്നു
രക്തക്കുഴലുകളിൽ കാൻസറിനുണ്ടാകുന്ന ഘർഷണം മൂലമുള്ള ആഘാതം
ഡിസോർഡർ. ന്യൂറോ സൈക്കിബിബോളജി 1998, 37: 182-185.
179. മരാസിസി ഡി, പ്രിസ്റ്റ എസ്, പിഫാനർ സി, ജെമിഗ്നാനി എ, റോസി എ, എസ്ബ്രാന എസ്, റോക്കി വി,
അംബ്രോഡി എഫ്, കസ്സാനോ ജി.ബി.: അൾസണോളജിക്കൽ ആറ്ററേഷനേഷൻസ് ഇൻ അഡ്യൂസ്വിവേസ്ക് ​​കോംപൾസീവ്
ഡിസോർഡർ. ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 1999, 46: 810-814.
180. സായ് ജി, ആർനോൾഡ് പി.ഡി, ബറോസ് ഇ, റിച്ചറ്റർ എം.എ, കെന്നഡി ജെ.എൽ: ട്യൂമർ നെക്രോസിസ്
ഘടകം-ആൽഫാ ജീൻ ഒബ്സസീവ് കംപൾസീവ് ഡിസോർഡുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല.
സൈക്കിയാഫ് ജെനറ്റ് 2006, 16: 43.
181. റോഡ്രിഗ്സ് എ.ഡി, ഗോൺസാൽസ് പി.എ., ഗാർസിയ എം.ജെ., ഡി ല റോസ എ, വർഗാസ് എം, മരേരോ എഫ്:
പ്രോട്ടൊമ്പമേറ്ററി സൈറ്റോകൈൻ സങ്കീർണ്ണതകളിലെ സർഗേറിയൻ വ്യതിയാനങ്ങൾ നിശിതമാണ്
ഹൃദയാഘാതം. റാവ് എസ്പി കാർഡിയോൽ, 2003, 56: 555-560.
182. ഒലിവർ ജെസി, ബ്ലാണ്ട് എൽഎ, ഓട്ടിങ്ങർ സി.ഡബ്ല്യു, ആർഡ്ഡിന എം.ജെ., മക്അലിസ്റ്റർ എസ്.കെ, അഗ്യൂറോ എസ്എം,
ഫാവോറോ എംഎസ്: സൈക്കോകൈനോടൊപ്പം രക്തത്തിലെ മാസ്റ്ററിൽ ഒരു രക്തചംക്രമണവ്യൂഹം
എൻഡോറ്റൊക്സിൻ വെല്ലുവിളി. ലിംഫ്കൈൻ സൈക്കോകൈൻ റിസ്ക്, 1993: 12-115.
183. ലീ ടി, ലീംഗ് എൽ, കരോൾ ഡബ്ല്യു.എൽ, ഷ്ബ്ലർ കെ.ആർ: ഇന്റർലേക്കിൻ-എൻഎക്സ്എൻഎക്സ് ജീനിന്റെ നിയന്ത്രണം
ആവിഷ്ക്കരണം: സാധ്യമാവുന്ന സംവിധാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ
രക്തം monouclear കോശങ്ങൾ അതിന്റെ പദപ്രയോഗത്തിൽ മെചറേഷണൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ.
രക്തം 1997, 89: 4112-4119.
184. ലീ എംസി, ടിംഗ് കെ.കെ, ആഡംസ് എസ്, ബ്രൂ ബി.ജെ., ചങ്ങ് ആർ, ഗുയിലിൻ ജി. ജെ.
മനുഷ്യരിലെ എൻഎംഡിഎ റിസപ്റ്റുകളുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ സ്വഭാവം
അസ്ട്രോസൈറ്റുകൾ. PLoS One, XXX, 2010: E5.
185. മൈൻറ് എ എം, കിം വൈ കെ, വെർകേർ ആർ, ഷാർപ് എസ്, സ്റ്റീൻബുഷ് എച്ച്, ലിയോനാർഡ് ബി:
കയ്യൊഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ പാതയിൽ കിനുർനൈൻ പാത: തെളിവുകളുടെ അഭാവം
ന്യൂറോ പ്രൊപ്രഷൻ. J ബാധകമാണ് XX, 2007: 98-143.
186. സനാകോര ജി, ട്രക്കാനി ജി, പോപിളി എം: ടു ടോർഡ്സ് എ ഗ്ലൂറ്റമാറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്
വിഷാദരോഗം: ന്യൂറോഫിസോഫോർമാമാളോളിയുടെ ഉയർന്നുവരുന്ന അതിർത്തി
മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. ന്യൂറോഫാർമാളോളജി, 2012: 62-63.
187. ഷേലേറ്റർ എ, ഷ്രോനെറ്റർ എം, ജോൻ മാൻസ് സി, ഹർറുങ് ഹുപ്, മോഡ്ഡർ യു, ജന്ദർ എസ്: ഇൻ
മനുഷ്യ മസ്തിഷ്ക സ്ട്രോക്കിലെ മസ്തിഷ്ക വീക്കം MRI. ബ്രെയിൻ 2004,
XXX: 127- നം.
188. Tilleux S, Hermans E: ന്യൂറോഫിഫാമേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലാഡിയൽ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം
നാഡീവ്യൂഹം ജെ ന്യൂറോ സിയ റിസക്സ്, 2007: 85-2059.
189. ഹെൽംസ് ഹൈസി, മാഡെലോംഗ് ആർ, വെയാസേപെർസെൻസൺ എച്ച്.എസ്., നീൽസൺ സി.യു., ബ്രോഡിൻ ബി: ഇൻ വില്ല
തലച്ചോറിലെ ഗ്ലൂറ്റമാറ്റ് എഫക്റ്റക് സിദ്ധാന്തം: ബ്രെയിൻ എൻഡൊതേലിയൽ
ജ്യോതിക്രമണങ്ങളുമായി കൂടിച്ചേർന്ന സെല്ലുകൾ ധ്രുവീയ ബ്രെയിൻ-ടു-രക്തത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു
ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഗതാഗതം. 2012, 60: 882-893.
190. ലിയോനാർഡ് ബീ: ഡിപ്രെഷൻ എന്ന ആശയത്തെ രോഗപ്രതിരോധമായി പരാജയപ്പെടുത്തി
സിസ്റ്റം. Curr Immunol Rev 2010, 6: 205-212.
191. ലബ്രി വി, വാങ് എച്, റോഡ്ഡർ ജെ. സി: ഡി-സെർറിലേക്കുള്ള പാഥിന്റെ സംഭാവന
സ്കീസോഫ്രേനിയ. ന്യൂറോഫാർമാളോളജി, 2012: 62-1484.
192. ഗ്രാസ് ജി, സാമ ബി, ഹൂബർട്ട് എ, ലിയോൺ സി, പോർച്ചേരെ എഫ്, റിമിനോൾ എ.സി: EAAT
മാക്രോഫേജുകൾക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പകൾക്കും ഉള്ള expression: ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ
ഉത്തരങ്ങൾ. അമിനോ ആസിഡുകൾ 2012, 42: 221-229.
193. ലിവിംഗ്സ്റ്റോൻ പി.ഡി, ഡിക്സൻസൺ ജെഎ, ശ്രീനിവാസൻ ജെ, കെവ് ജെ.എൻ, വോണക്കോട്ട് എസ്:
എലിയുടെ പ്രിക്സ്റോൾട്ടൽ കോർട്ടക്സിലെ ഗ്ലൂറ്റമാറ്റ്-ഡോപ്പാമൻ ക്രോസ്സ്റ്റാക്ക് ആൽഫാക്സ്എൻഎക്സ്എക്സ് നിക്കോട്ടിക് റിസപ്റ്ററുകളും, PNU-7 ഉപയോഗിച്ച് ഊർജ്ജസ്വലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജെ മോൾ
ന്യൂറോ സിയ 2010, 40: 172-176.194. കോണ്ഡ്സിയ D, Brenner E, Eyjolfsson EM, Sonnewald U: എങ്ങനെ glialneuronal
ഇടപെടലുകൾ നിലവിലെ നാഡ്രോട്രാൻസ്മിറ്റർ പരികല്പനകളിലേക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു
സ്കീസോഫ്രീനിയ? ന്യൂറോചെം Int 2007, 50: 291-301.
195. വു എച്ച്.സി., പെരീറ ഇഎഫ്, ബ്രൂണോ ജെ പി, പെലിക്കിസാരി ആർ, ആൽബുക്ക്ക്യൂ ഇ.ഇ, ഷ്വാർസ്കസ് ആർ: ദി ദി
ആസ്ട്രോസിറ്റ്-ഡിറൈവ്ഡ് ആൽഫോക്സ് എൻ നിയോട്ടിനിക് റിസപ്റ്റർ ആന്റിഗണിക് kynurenic ആസിഡ്
prefrontal കോർട്ടക്സിലെ എക്സ്ട്രൊസെല്ലുലർ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ലെവലുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ജെ മോൾ
ന്യൂറോ സിയ 2010, 40: 204-210.
196. സ്റ്റെയിനർ ജെ, ബോഗേഴ്സ് ബി, ഷ്രോയേറ്റർ എം.എൽ., ബെർൻസ്റ്റീൻ HG: S100B പ്രോട്ടീൻ ഇൻ
neurodegenerative disorders. ക്ലിൻ കെം ലാബ് മെഡ് 2011, 49: 409-424.
197. സ്റ്റെയ്നർ ജെ, മാർകാർഡ്ട്റ്റ് എൻ, പോൾസ് ഐ, ഷിൽട്ട്സ് കെ, റഹ്മണെ എച്ച്, ബഹ്ൻ എസ്, ബോഗ് വിറ്റ്സ് ബി,
ഷ്മിത് റ, ജേക്കബ്സ് ആർ: ഹ്യൂമൻ സി.ഡി.എക്സ്.എൻ.എക്സ്ക്സ് (+) ടി സെല്ലുകളും എൻ കെ സെല്ലുകളും എക്സ്പ്രസ്
സ്പ്രിലേഷൻ മേൽ S100B secrets. ബ്രെയിൻ ബിഹേവ് ഇമ്മാനൺ, 2011: 25-1233.
198. ഷൺമുഖം എൻ, കിം വൈ എസ്, ലന്തിംഗ് എൽ, നടരാജൻ ആർ: റെഗുലേഷൻ ഓഫ്
മോണോസൈറ്റുകളിൽ സൈക്ലോഓക്സൈജെൻസെ-എക്സ്എംഎക്സ് എക്സ്പ്രെഷൻ റിസീപ്റ്ററിന്റെ ലിഗേഷൻ വഴി
വിപുലമായ ഗ്ലൈക്കേഷൻ എൻഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്. J Biol Chem 2003, 278: 34834-34844.
199. റോഥർമുണ്ട്ത് എം, ഓഗ്മൻ പി, ആബെൽ എസ്, സീഗ്മൂണ്ട് എ, പെഡേർസൺ എ, പൊനാത്ത് ജി,
Suslow T, പീറ്റേഴ്സ് എം, കോസ്നർ എഫ്, ഹെൻഡഡെൽ ഡബ്ല്യു, അരോൾട്ട് വി, ഫ്ലീഡേഡർ ബി: ഗ്ലാൽ സെൽ
സ്കീസോഫ്രീനിയ ബാധിച്ച രോഗികളുടെ ഉപവിഭാഗത്തിൽ സജീവമാക്കൽ
S100B സെറം സങ്കലനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മിഓനോസിറ്റോൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു.
ന്യൂറോ സൈസോഫോർമാക്കോൾ ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി പ്രോഗ് വേൾഡ് 2007, 31: 361-364.
200. ഫാൽകോൺ ടി, ഫാസിയോ വി, ലീ സി, സൈമൺ ബി, ഫ്രാങ്കോ കെ, മാർച്ചി എൻ, ജാനിഗ്രോ ഡി: സെറം
S100B: കൌമാരപ്രായക്കാരുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള biomarker ആണോ? പ്ലോസ് വൺ
XXX, 2010: E5.
201. ഷ്രോട്ടർ എം.എൽ. അബ്ദുൾ ഖാലിഖ് എച്ച്, ക്രെബ്സ് എം, ഡിഫെൻബക്കർ എ, ബ്ലാസിഗ് ഐഇ: സെറം
മാർക്കറുകൾ പ്രധാന വിഷാദരോഗം രോഗം നിർദ്ദിഷ്ട ഗ്ലേൽ പാത്തോളജി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
J ബാധകമാണ് XX, 2008: 111-271.
202. Rothermundt M, Ahn JN, Jorgens S: S100B സ്കീസോഫ്രേനിയ: ഒരു അപ്ഡേറ്റ്.
ജനൽ ഫിസിയോൽ ബയോഫിസ്, നൂൽ, ഫോക്കസ് ഫോർ ഫോക്കസ് ഫോക്കസ്: F2009-F28.
203. ഷ്രോട്ടർ എം.എൽ. അബ്ദുൾ ഖാലിഖ് എച്ച്, ക്രെബ്സ് എം, ഡിഫെൻബക്കർ എ, ബ്ലാസിഗ് ഐഇ: ന്യൂറോൺസ്പെക്റ്റിക്
S100B സെറം എന്ന അളവിൽ ഉയർത്തുന്നു, എന്നാൽ enolase മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്
സ്കീസോഫ്രീനിയ-ഒറിജിനൽ ഗവേഷണവും മെറ്റാ അനാലിസിസും ഉള്ള രോഗികൾ.
മനോരോഗവിദഗ്ധ resൽ, 2009: 167-66.
204. റോഥർമുണ്ട്ത് എം, മിസ്ലർ യു, അരോൾട്ട് വി, പീറ്റേഴ്സ് എം, ലീഡേറ്റർ ജെ, വൈസ്മാൻ എം,
റുഡോൾഫ് എസ്, വാൻഡിംഗർ കെ.പി, കിർക്ചെർ എച്ച്: രക്തത്തിലെ രക്തത്തിലെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്
unmedicated ചികിത്സ ചികിൽസകൾ രോഗികൾ സഹിതം
നെഗറ്റീവ് ലക്ഷണങ്ങൾ മോൾ സൈക്യാട്രിക്സ് 2001, 6: 445-449.
205. സുകുൻകനോ പി, ക്ലാംഗ് ജെ, കാവന്ന സി, ഹോൽം ജി, നിസിൽസൺ എസ്, ജോൺസ്സൺ ഇജി, ഏക്മാൻ എ:
RAGE ജീനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ GlyxNUMXer polymorphism ആണ്
സ്കീസോഫ്രീനിയയും വ്യക്തിത്വത്വ സ്വഭാവവും മന: ശാസ്ത്രം ജെ സൈക്കോളജി ന്യൂറോസി
2012, 37: 122-128.
206. Scapagnini ജി, ഡാവിൻല്ലി എസ്, Drago F, De Lorenzo എ, Oriani ജി: ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ പോലെ
ആന്റീഡിപ്രസന്റുകൾ: വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ഷൻ? CNS മരുന്നുകൾ 2012, 26: 477-490.
207. Ng F, Berk M, ഡീൻ ഒ, ബുഷ് AI: ആക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ് ഇൻ സൈക്കിയാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്:
തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനം, ചികിത്സാ സ്വാധീനം. Int J Neuropsycharmacacol
2008, 11: 851-876.
208. സലിം എസ്, ചുഗ് ജി, അസ്ഗാർ എം: ആഘാതത്തിൽ വീക്കം. അഡ്വാൻസ് പ്രോട്ടോണിൻ ചെം
സ്ട്രൈക്ക് ബയോൾ 2012, 88: 1-25.
209. ആൻഡേഴ്സൺ ജി, ബെർക്ക് എം, ഡോഡ് എസ്, ബെഞ്ചർ കെ, അൽതാമുറ എസി, ഡെൽസോസോ ബി, കാൻബാ എസ്,
മൻജി എ, ഫത്തേറ്റി ഷാ, ബക്ക്ലി പി, ഡെബ്നാഥ് എം, ദാസ് യു.എൻ, മേയർ യു, മുല്ലർ എൻ,
കാഞ്ചനറ്റവൻ ബി, മേസ് എം: ഇമ്്യൂണോ-ഇൻഫോമമിറ്റിക്കൽ, ഓക്സിഡേറ്റീവ് ആന്റ് നൈട്രാസിയേറ്റീവ്
മാനസികരോഗചികിത്സ, കോഴ്സ്, ചികിത്സ എന്നിവയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും മാനസിക സമ്മർദ്ദവുമാണ്
സ്കീസോഫ്രേനിയയുടെ. ന്യൂറോ സൈസോഫോർമാക്കോൾ ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി പ്രോഗ് വേൾഡ് 2013, 42: 1-42.
210. കോഫ്ലിൻ ജെ. എം, ഇശിക കെ, കാറോ എസ്.ഐ, എഡ്വേഡ്സ് ജെ., സെഫുദ്ദീൻ എഫ്.ടി, ഷിമോനോ എം.എ,
ഡാലി എ എൽ, et al: ലയിക്കിങ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് -29 ന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ കുറവ്
(SOD1) അടുത്തിടെയുള്ള അസുഖമുള്ള രോഗികളുടെ മസ്തിഷ്ക ദ്രാവകത്തിൽ
സ്കീസോഫ്രേനിയ. മോൾ സൈക്യാട്രിക്സ് 2012, 18: 10-11.
211. ബോംബാസി എം, ഗൃഫന്റീനി ആർ, മോറ എം, റെഗുസി വി, പെട്രാക ആർ, മീണി ഇ, ബല്ലോണി എസ്,
സിങ്കാര്ട്ടി സി, ഫലൂജി എഫ്, മനെട്ടി എജി, മാര്ഗരിറ്റ് ഞാന്, മുസ്സര് ജെ.എം, കാര്ഡോന എഫ്, ഓറെഫിസി
ജി, ഗ്രാൻഡി ജി, ബെൻസി ജി: ഡയറ്റിന്റെ രോഗചികിത്സയുടെ പ്രോട്ടീൻ ശ്രേണി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് a
ഗ്രൂപ്പ് എ നേരെ വിശാലമായ ശ്രേണിയും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണം
സ്ട്രെപ്റ്റകോകസ് ആന്റിജൻസ്. PLoS One, XXX, 2009: E4.
212. വലേറിയോ എ, കാർഡിയിൽ എ, കോസി വി, ബ്രാക്കൽ ആർ, ടെഡെസ്കോ എൽ, പിസ്കോട്ടി എ, പാൽമ്പ ല,
കാന്റോൺ ഓ, ക്ലെമെൻടി ഇ, മോങ്കഡ എസ്, കാർറ്യൂബ എം, നിസോളി ഇ: ടിഎൻഎഫ്-ആൽഫ
കൊഴുപ്പ് ലെ eNOS എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് mitochondrial ബയോജെനിസിസ് കുറയ്ക്കുന്നു
പൊണ്ണത്തടി എലികളുടെ പേശികളും. ജെ ക്ലിൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിക് 2006, 116: 2791-2798.
213. Ott M, Gogvadze V, Orrenius S, Zhivotovsky B: മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ, ഓക്സിഡേറ്റീവ്
സമ്മർദം, സെൽ മരണം. അപ്പൂപ്പൊസിസ് 2007, 12: 913-922.
214. ഷേൽവ് എച്ച്, സെർലിൻ വൈ, ഫ്രീഡ്മാൻ എ: രക്തശയ്യയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
മാനസികരോഗത്തിന്. കാർഡിയോ വൈസ് സൈക്കോളജി ന്യൂറോൾ 2009, 2009: 278531.
215. അബോട്ട് എൻ.ജെ, റോൺബാക്ക് എൽ, ഹാൻസ്സൺ ഇ: ആസ്ട്രോസൈറ്റ് എൻഡൊതേഹിയൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ദി അറ്റ്
രക്ത-മസ്തിഷ്ക്കം തടസ്സം. നാറ്റ് റെവ് ന്യൂറോക്സ് 2006, 7: 41-53.
216. ബെക്ടർ കെ, റൈബർ എച്ച്, ഹെർസോഗ് എസ്, ഫ്യൂക്സ് ഡി, ടുമാനി എച്ച്, മാക്സിനെൻ എച്ച്.
അണുബാധ, സ്കീസോഫ്രേനിയ സ്പെക്ട്രത്തിലെ സെറിബ്രോസ്പിൻഷ്യൽ ദ്രാവക വിശകലനം
ഡിസോർഡേഴ്സ്: ഇമ്യൂൺ പ്രതികരണങ്ങളുള്ള ഉപഗ്രൂപ്പുകളുടെ തിരിച്ചറിയൽ
രക്ത-സിഎസ്എഫ് തടസ്സം നേരിടുന്നത്. ജെ സൈക്കോളജർ റിസക്സ്, 2010: 44-321.
217. ഹാരിസ് എൽ.ഡബ്ല്യൂ, വെയിൽലാൻഡ് എം, ലാൻ എം, റിയാൻ എം, ഗിയേർ ടി, ലോക്സ്റ്റോൺ എച്ച്, വുത്ത്രിച്ചിന്റെ 1,
മിമിക് എം, വാങ് എൽ, കോറ്റർ എം, ക്രഡഡോക്ക് ആർ, ബാഹ്ൻ എസ്: ദി സെറിബ്രൽ
സ്കീസോഫ്രീനിയയിലെ മൈക്രോവിസ്കൂൾഗ്: ലേസർ ക്യാപ്ചർ മൈക്രോഡിസ്പ്ഷൻ സ്റ്റഡി.
PLoS One, XXX, 2008: E3.
218. ലിൻ ജെ.ജെ, മുല എം, ഹെർമൻ ബി പി: നൊറോറിയെഷിയോർക്കൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു
ജീവിതകാലത്തെ ശിരഛേദം കോമോർബിഡിറ്റികൾ. ലാൻസെറ്റ് 2012, 380: 1180-1192.
219. ഇസിരിരിനി ഇ, ബെൽസുങ്ങ് സി, ഫ്രെസ്ലാൻ ജെ.എൽ, മാഷെ എം.സി, കാമുസ് വി: ഫ്ലൂക്കോസെറ്റിൻ പ്രഭാവം
അന്തരീക്ഷ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്-ആശ്രിത Vasorelaxation പ്രവചനാതീതമായ
എലികളിലെ വിഷാദത്തിൻറെ മിതമായ മൃദുവായ സ്ട്രെസ് മോഡൽ. സൈക്കോസോം മെഡൽ XX,
XXX: 74- നം.
220. ഷാങ് XY, ഷൗ ഡി എഫ്, കാവോ ലി, ഷാങ് പി വൈ, വ ഗൈ, ഷെൻ വൈ സി: ദ പ്രൂഫ് ഓഫ്
സ്കീസോഫ്രീനിയയിലെ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡിപ്രട്ടേസ് രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സ. ജെ ക്ലിൻ
സൈക്കോഫോർമാസോൾ 2003, 23: 128-131.
221. ലാവോയി കെ.എൽ., പെലറ്റിയർ ആർ, ആൻസണൗൾ എ, രുപ്യിസ് ജെ, ബേക്കൺ എസ്എൽ: അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ
ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് എൻഡോതെഷിയൽ ഫംഗ്ഷൻ മെച്യുരിറ്റി മൂലം
ഹീപ്റെസ്മിക് റിയാക്ടീവ്. സൈക്കോസസ് മെഡ് 2010, 72: 20-26.
222. ചിപ്കോ W, ജുറാസ്സ് പി, റഡോംസ്കി എം ഡബ്ല്യു, ആർഷർ എസ്.എൽ, ന്യൂമാൻ എസ്.സി, ബേക്കർ ജി, ലാറ എൻ,
Le Melledo JM: പ്ലാസ്മ കുറഞ്ഞുവരുന്ന മെറ്റാബോലൈറ്റുകളുടെ പരിവർത്തനം
വിഷാദരോഗികളിൽ പരോക്സിറ്റീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലറ്റ് NO സിൻഹാസ പ്രവർത്തനം.
ന്യൂറോ സൈസോഫോർമാക്കോളജി 2006, 31: 1286-1293.
223. ചാപ്കോ WE, ജുറാസ്സ് പി, റഡോംസ്കി എം ഡബ്ല്യു, ലാറ എൻ, ആർച്ചർ എസ്.എൽ, ലീ മെലിഡോ ജെഎം:
പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിന്തേഷന്റെ പ്രവർത്തനവും പ്ലാസ്മ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും കുറയുന്നു
പ്രധാന വിഷാദരോഗം മെറ്റബോളിറ്റുകൾ. ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി 2004, 56: 129-134.
224. Stuehr DJ, Santolini J, Wang ZQ, വെയ് സിസി, Adak S: അപ്ഡേറ്റ് ഓൺ മെക്കാനിസം
NO സന്തുലനങ്ങളിൽ രാസപ്രവർത്തന നിയന്ത്രണം. J Biol Chem 2004,
XXX: 279- നം.
225. ചെൻ വ, ദ്രുഹാൻ എൽ.ജെ., ചെൻ സിഎ, ഹേമാൻ സി, ചെൻ വൈ ആർ, ബെർക വി, സായ് എ എൽ, സ്വിവർ
ജെഎൽ: പെറാക്സൈൻറൈറൈറ്റ് ടെട്രാഹിഡ്രോബിയൊപെരിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്
എൻഡോതെലാലിക് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിന്തേഷനിൽ ഹെമി: റിവേഴ്സിബിൾ മുതൽ കൈമാറ്റത്തിലേക്ക്
അസാധാരണമായ എൻസൈം ഇൻഹെബിഷൻ. ബയോകെമിസ്ട്രി, 2010, 49: 3129.
226. ചെൻ സിഎ, വാങ് ടൈ, വരദരാജ് എസ്, റെയ്സ് എൽഎ, ഹെമൻ സി, താലൂക്ക്ഡർ എം.എ, ചെൻ
YR, Druhan LJ, Zweier JL: എസ്-ഗ്ലൂത്തത്തോട്മോലൈറ്റിംഗ് uncouples eNOS
സെല്ലുലാർ, രക്തക്കുഴൽ പ്രവർത്തനം ക്രമീകരിക്കുന്നു. സ്വഭാവം 2010, 468: 1115-1118.
227. Szabo C, Ischiropoulos H, Radi R: പെറോക്സൈൻറൈറ്റ്: ജൈവരസതന്ത്രം,
പാത്തോഫിസിയോളജി ആൻഡ് ചികിത്സാ വികാസം. നാറ്റ് റെവ് ഡ്രഗ് ഡിസ്കോവ്
2007, 6: 662-680.
228. പാപ്പാക്സ്താസ് ജി.ഐ, ഷെൽട്ടൻ ആർസി, സാജിക ജെ.എം, ഇമെമാഡ് ബി, റിക്കിസ് കെ, ക്ലെയിൻ എ, ബേർ എൽ,
ഡാൽട്ടൺ ഇഡ്, സാക്കോ ഗ്രി, ഷൂൻഫെൽഡ് ഡി, പെൻസിന എം, മീസണർ എ, ബോട്ടിഗിരി ടി,
നെൽസൺ ഇ, മിഷോൾൺ ഡി, ആൽപെർട്ട് ജെ., ബാർബി ജെജി, സിസോക് എസ്, ഫവ എം: എൽമെതിൻ ഫോലറ്റ്
എസ്എസ്എൻആർഐ-പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വൻ മാന്ദ്യത്തിനുള്ള സംയോജിത ചികിത്സ എന്ന നിലയിൽ:
രണ്ട് റാൻഡം ചെയ്ത, ഡബിൾ ബ്ലൈറ്റ്, പാരലൽ-സീക്വൻഷ്യൽ ട്രയലുകൾ എന്നിവയുടെ ഫലങ്ങൾ. Am J
സൈക്കിയാലിക്സ് 2012, 169: 1267-1274.
229. ആന്റണിഡേറ്റ്സ് സി, ഷിറോഡരിയ സി, വാരിക് എൻ, കായി എസ്, ഡി ബോണോ ജെ, ലീ ജെ, ലൈസൺ പി,
നെബുവൻ എസ്, രത്നങ്ങു സി, പിള്ള ആർ, റെഫുസം എച്ച്, ചാന്നൻ കെ എം: 83-
methyltetrahydrofolate അതിവേഗം എൻഡോതെഷിയൽ പ്രവർത്തനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
മനുഷ്യ ഉപരിതലത്തിലെ സൂപ്പർ ഓക്സിഡൈഡ് ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കുന്നു: രക്തധമനികളുടെ മേൽ ദോഷം
ടെട്രാഹൈഡ്ബ്രൈഓപ്പറ്റീരിൻ ലഭ്യതയും എൻഡോതെലാലിക് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിന്താസും
കൂടൽ. സർക്കുലേഷൻ 2006, 114: 1193-1201.
230. മസാനോ ടി, കവാഷിമ എസ്, ടോഹ് ആർ, സതോമി-കൊബായാഷി എസ്, ഷിനോറ എം, ടാകയ ടി,
സസാക്കി എൻ, ടകകെ എം, തവാ എച്ച്, യമാശിത ടി, യോക്കോയമ എം, ഹിരട്ട കെ: ബെനഫിറ്റ്
ഇടത് ശ്വാസകോശത്തിലെ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ ടെറ്രൈഹൈഡ്രൈബിയൊപോറ്റർ എന്ന എക്സോജന്സിയുടെ ഫലങ്ങൾ
എലികളിൽ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ: ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ സാധ്യത
അപ്രസക്തമായ എൻഡോതെഷിയൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിന്തേഷനു കാരണം. സർക്കിൾ J 2008,
XXX: 72- നം.
231. Alp NJ, Channon KM: എൻഡോതെഷിയൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിന്തെസ് നിയന്ത്രണം നിയന്ത്രിക്കുക
രക്തക്കുഴലുകളിൽ ടെട്രാഹൈഡ്ബ്രൈബോപൊറിൻ. അരിസോരിക്ലെറ്റർ ത്രോംബ് വസ്ക് ബയോൾ,
XXX: 24- നം.
232. സസീമൻസ്കി എസ്, അഷ്തരി എം, സിറ്റോ ജെ, ഡിഗ്രിഫ് ജി, ബോഗേഴ്സ് ബി, ലീബർമാൻ ജെ:
ഗാഡോലിനിയം-ഡിടിപിഎ മെച്ചപ്പെട്ട ഗ്രേഡിയം എക്കോ മാഗ്നെറ്റിക് റിസണൻസ് സ്കാനുകൾ
സൈക്കോസിസ്, കോളനി സ്കിസോഫ്രിനിക്കുകളുടെ ആദ്യ എപ്പിസോഡ്.
മനോരോഗവിദഗ്ധ resൽ, 1991: 40-203.
233. ബട്ലർ ടി, വെഷോൾട്സ് ഡി, ഇസെൻബർഗ് എൻ, ഹാർഡ്ഡി ഇ, എപ്സ്റ്റീൻ ജെ, സ്റ്റെർനൺ, സിൽവർസ്വിഗ്
ഡി: സ്കീസോഫ്രേനിയയിലെ ഫ്രോട്ടാലിൽ-ലിംബിക്കുടെ നാശത്തിന്റെ ന്യൂറോമിമിങ്
അപസ്മാരം പിടിപെട്ട സൈക്കോസിസ്: ഒരു സംയുക്ത ന്യൂറോബയോളജി.
എപ്പിട്ടൈസി ബിഹേവ് 2012, 23: 113-122.234. ബട്ട്ലർ ടി, മാസോസ് എ, വല്ലഭാജോസുല എസ്, മൊല്ലർ ജെ, ഇച്ചിസ് എം, പരേഷ് കെ, പർവേസ് എഫ്,
ഫ്രീഡ്മാൻ ഡി, ഗോൾഡ്സ്മിത്ത് എസ്, നജർ എസ്, ഓസ്ബോൺ ജേ, സോൾനെസ് എൽ, വാങ് എക്സ്, ഫ്രെഞ്ച് ജെ,
തിസെൻ ടി, ഡിവിൻസ്കി ഒ, കുഴിനിയേ ആർ, സ്റ്റെർൺ ഇ, സിൽവർസ്വിഗ് ഡി: ഇമേജിംഗ്
ആൻറിബോഡികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപസ്മാരം ഉള്ള രോഗികളിൽ വീക്കം
ഗ്ലൂറ്റമിക് ആസിഡ് decarboxylase [അബ്സ്ട്രാക്റ്റ്]. എമൈഫിൾ സൊസൈറ്റി വ്യവസ്ഥിതിയിൽ,
വാല്യം 2. ബാൾട്ടിമോർ: അമേരിക്കൻ എപ്പിളസി സൊസൈറ്റി; XXX: 2011.
235. വാൻ ബെർക്കൽ ബിഎൻ, ബോസോംഗ് എം.ജി., ബോല്ലാർഡ് ആർ, ക്ലോസെറ്റ് ആർ, സ്കൗട്ടിമേക്കർ എ, കാസ്പർസ്
ഇ, ലൂറുസെമ ജി, വിഡ്ഹോർസ്റ്റ് എ.ഡി, കാഹ്ൻ ഡബ്, ലാമെർത്സ്മാ എ എ, കഹ്ൻ ആർ എസ്:
സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം സമീപകാലത്തെ സഗീസോഫ്രീനിയയിൽ: ഒരു പരിധിക്ക് (ആർ)
[11C] PK11195 പോസിട്രൺ എമിഷൻ ടോമിഗ്രഫി പഠനം. ബയോളി സൈക്യാട്രിക്സ്,
XXX: 64- നം.
236. Doorduin ജെ, ഡി വെരിസ് ഇഎഫ്, വില്ലംസ് എ.ഇ., ഡെ ഗ്രോട്ട് ജെസി, ഡിയേർക്സ് റൈ, ക്ലീൻ എച്ച് സി:
സ്കീസോഫ്രേനിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനോവിഷയങ്ങളിൽ ന്യൂറോഫിഫാമേഷൻ: എ പെറ്റ് സ്റ്റഡി.
J നക്ക് മെഡ് 2009, 50: 1801-1807.
237. ടാകാനോ എ, അറകാവ ആർ, ഇട്ടോ എച്ച്, ടാറ്റാനോ എ, തകഹാഷി എച്ച്, മാറ്റ്സുമോട്ടോ ആർ, ഒക്കുബോ Y,
സുഹറ ടി: വിട്ടുമാറാത്ത രോഗികളിലെ പെരിഫറൽ ബെനോഡോസിയാൻ റിസീപ്
സ്കീസോഫ്രീനിയ: [11C] DAA1106 എന്നതുമായി ഒരു PET പഠനം. Int J
ന്യൂറോ സൈസോഫോർകക്കോൾ 2010, 13: 943-950.
238. മുള്ളർ എൻ, ഷ്വാർസ് എംജെ, ഡെഹിനിങ് എസ്, ദൌഹ എ, സെറോവേക്കി എ, ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ-മുല്ലർ ബി,
സ്പെൽമാൻ ഐ, ഹെറ്റ്സൽ ജി, മൈനോ കെ, കെലിൻഡൻസ്റ്റ് എൻ, മുള്ളർ എച്ച്.ജെ, അരോൾട്ട് വി, റീഡൽ എം:
സൈക്ലോഓക്സൈജെൻസസ്- 2 ഇൻഹൈറ്ററായ സെലെകോക്സിബിന് ചികിത്സാ പ്രഭാവം ഉണ്ട്
പ്രധാന വിഷാദരോഗം: ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ്, റാൻഡം കൂടിയ, പ്ലേബോബോ ഫലങ്ങൾ
നിയന്ത്രിത, reboxetine- ലേക്ക് ആഡ്-ഓൺ പൈലറ്റ് പഠനം. മോൾ സൈക്യാട്രിക്സ് 2006,
XXX: 11- നം.
239. അഖണ്ഡസാദെ എസ്, ജാഫരി എസ്, റെസിസി എഫ്, നാഷി എ എ, ഘോറിഷി എ, സല്ലേബി ബി, മോഹബിബിരാസ്
എസ്, റസ്നഹാൻ എം, കമലിഫോർ എ: അഡഞ്ചുക് സെലെകോക്സിബ് എന്ന ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ
വലിയ വിഷാദരോഗം ഉള്ള രോഗികളിൽ ചികിത്സ: ഒരു ഇരട്ട കുരു, പിന്നെ
പ്ലേബോയ് നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. മാനസിക സമ്മർദ്ദം താഴ്മ 9, 2009: 26-607.
240. മെൻഡലീവിസ് ജെ, ക്രിവിൻ പി, ഓസ്വാൾഡ് പി, സൗര്യ ഡി, അൽബോണി എസ്, ബ്രൂണല്ലോ എൻ:
വിഷാദരോഗം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആന്റീഡിപ്രസന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ ചുരുക്കി
അസറ്റൈൽസാലിസിലിക് ആസിഡ് ബഗ്ഗ്: ഒരു പൈലറ്റ് ഓപ്പൺ ലേബൽ പഠനം. ഇൻ ക്ലിൻ
സൈക്കോഫോർമാസോൾ 2006, 21: 227-231.
241. ഉഹർ ആർ, കാവർ എസ്, പവർ ആർ, മോർസ് ഓ, മായർ ഡബ്, റിയേച്ചൽ എം, ഹൗസർ ജെ,
ഡെർനോവ്സ്ക് എം.സെ, ഹെൻഗ്സ്ബർഗ് എൻ, സൗര്യ ഡി, പ്ലാസന്റീനോ എ, ഫാർമർ എ, മഗ്ഗഫീൻ പി:
ആന്റിഡെപ്രസന്റുകളുടെ നോൺ-സ്റ്റെറയോഡൽ വിരുദ്ധ മരുന്നുകൾ, ഫലപ്രാപ്തി
പ്രധാന വിഷാദരോഗം. സൈക്കോൽ മെഡ് 2012, 42: 2027-2035.
242. മുള്ളർ എൻ, റീഡൽ എം, സ്പ്പച്ച് സി, ബ്രാൻഡ്സ്റ്റാറ്റർ ബി, സോക്കുലു എസ്, ക്രാംപെ കെ,
ഉൽംസ്നേയ്ഡർ എം, എൻഗേൽ ആർആർ, മോളർ എച്ച് ജെ, ഷ്വാർസ് എം.ജെ: ബെനഫിറ്റ് ആന്റിപ്സൈറ്റി
റെസ്പീരിഡോണുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സെലെക്കോക്സിബ് ആഡ്-ഓൺ തെറാപ്പിയിലെ ഫലങ്ങൾ
സ്കീസോഫ്രേനിയ. ആം ജൈ സൈക്കോളജി 2002, 159: 1029-1034.
243. മുള്ളർ എൻ, റീഡൽ എം, ഷ്വാർസ് എം.ജെ, എൻജൽ ആർആർ: കോക്സിഎക്സ്- ക്ലിനിക്കൽ ഇഫക്റ്റുകൾ
സ്കീസോഫ്രേനിയയിൽ ഉള്ള അറിവിന്റെ സ്വാധീനം. ഊർ ആർച്ച് സൈക്യാട്രിരി ക്ലിനൻ ന്യൂറോസി
2005, 255: 149-151.
244. മുള്ളർ എൻ, ക്രൂസ് ഡി, ഡെഹിംഗ് എസ്, മസിൽ ആർ, ഷെൻനാച്ച്-വോൾഫ് ആർ, ഒബ്മേനിയർ എം,
Moller HJ, Klaus V, Schwarz MJ, Riedel M: സെലെകോകോക്സിബ് ചികിത്സ
സ്കീസോഫ്രീനിയ നില: ഒരു ക്രമരഹിതമായി, ഡബിൾ ബ്ലൈറ്റ്, placebocontrolled ഫലങ്ങൾ
അമീൽ പ്രിപ്രിഡ് ചികിത്സയുടെ സെലെകോകോക്സിബ് വർദ്ധനവ്.
സ്കിസോഫ്ർ റിൻസ്, XXX: 2010-121.
245. Sayyah M, Boostani H, Pakseresht S, Malayeri എ: ഒരു പ്രാഥമിക റാൻഡഡ്
സെലേകോക്സിബിൻറെ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ ഇരട്ട-അന്ധനായ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണം
ഒബ്സസീവ് കംപൽസീവ് ഡിസോർഡർ ചികിത്സ. സൈക്കോഫിക് റിൻസ് 2011,
XXX: 189- നം.
246. സബ്ലെറ്റ് ME, എല്ലിസ് എസ്പി, ഗയാന്ത് എ എൽ, മാൻ ജെജെ: ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് മെറ്റാ അനാലിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എഫക്റ്റ്സ്
വിഷാദാവസ്ഥയിലെ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഇക്കോസപ്പന്റേയോയ്ക് ആസിഡ് (ഇപിഎ). ജെ ക്ലിൻ
സൈക്കിയാലിക്സ് 2011, 72: 1577-1584.
247. ബ്ലോച്ച് എം.എച്ച്, ഹാനിസ്റ്റാഡ് ജെ: ഒമേഗ -303 ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ ചികിത്സ
വിഷാദരോഗം: സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ആൻഡ് മെറ്റാ അനാലിസിസ്. മോൾ സൈക്യാട്രിക്സ് 2012,
XXX: 17- നം.
248. കെല്ലർ ഡബ്ല്യു ആർ, കെ.എം. എൽ എം, വീറിങ് എച്ച് ജെ, കോല എം എം, ബുക്കാനൻ ആർ. ഡബ്ള്യൂ, കെല്ലി ഡിഎൽ: എ
സ്കീസോഫ്രീനിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിരുദ്ധ രാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുക.
ജെ സൈക്കോഫോമകോൾ.
249. വാർണർ-ഷിമിറ്റ് ജെൽ, വനേവർ കെ.ഇ, ചെൻ ഇ.ഐ., മാർഷൽ ജെ.ജെ, ഗെലെൻാർഡ് പി:
സെലറ്റോണിന്റെ പുനരാവിഷ്കാരം (SSRI)
എലികളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ആൻറിൻ ഫാംമെയറി മരുന്നുകൾ വഴി ശോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Proc Natl
അകാഡ് സയൻസ് യു.എസ്.എൻ, 2011: 108-9262.
250. ഗാളർർ പിജെ, കാസ്ട്രോ വി, ഫവ എം, വെയിൽബർ ജെ.ബി, മർഫി എസ്.എൻ, ഗൈനർ വി.എസ്, ചർച്ചിൽ
SE, Kohane IS, Iosifescu DV, Smoller JW, Perlis RH: ആന്റിഡിപ്രന്റ് പ്രതികരണം
വിഷാദരോഗം ബാധിച്ച രോഗികളിൽ NSAID- ളുടെ സാന്നിധ്യം: a
ഫാർമക്കോവിജില്ലൻസ് പഠനം. ആം ജൈ സൈക്കോളജി 2012, 169: 1065-1072.
251. ഷെൽട്ടൻ ആർസി: എൻഎഎസ്ഐഡുകളുടെ ഒത്തുചേരൽ ഉപയോഗം ഫലപ്രദത കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ?
ആന്റീഡിപ്രസന്റുകൾ? ആം ജൈ സൈക്കോളജി 2012, 169: 1012-1015.
252. മാർട്ടിനസ്-ഗ്രാസ് ഒന്നാമൻ, പേറസ്-നികിയാസ് ബി.ജി., ഗാർസിയ-ബ്യൂനോ ബി, മഡിഗാൾ ജെ.എൽ, ആൻഡ്രസ് ഇസ്തബാൻ
ഇ, റോഡ്രിഗസ്-ജിമെനെസ് ആർ, ഹോയെനിയ ജെ, പലോമോ ടി, റൂബിയോ ജി, ലീലാ ജെ.സി:
ആന്റി ഇന്ഫാംമിറ്ററി പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാന്ഡ് 15d-PGJ2 ഉം അതിന്റെ ആണവ റിസപ്റ്ററും
സ്കീസോഫ്രീനിയയിൽ PPARGAMMA കുറയുന്നു. സ്കിസോഫർ റിൻസ്,
XXX: 128- നം.
253. ഗാർസിയ-ബ്യൂനോ ബി, പെരസ്-നികിയാസ് ബി.ജി, ലീലാ ജെസി: ആണവോർജ്ജത്തിന് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ?
നാഡീ-മനോരോഗ ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ PPARGമ്മമ്മയുടെ റിസപ്റ്റ്? Int J
ന്യൂറോ സൈസോഫോർകക്കോൾ 2010, 13: 1411-1429.
254. മേയർ യു: സ്കീസോഫ്രീനിയയിൽ ആന്റി-ഇൻഫർമമിറ്റി സിഗ്നലിങ്ങ്. ബ്രെയിൻ ബെഹാവ
ഇമ്മാനൂൺ 2011, 25: 1507-1518.
255. റോമർ ആർ, ഹെയ്നെമാൻ കെ, മേർക്കോർ ജെ, റോഡ്ഡ് എച്ച്, സലാമോൺ എ, ലിന്നബേക്കർ എം,
Hinz ബി: COX-2, PPAR-gamma cannabidiol-induced apoptosis
മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസകോശ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ. Mol ക്യാൻസർ തെർ 2013, 12: 69-82.
256. ഹെൻറി സി.ജെ, ഹുവാങ് വൈ, വൈൻ എ, ഹാൻകെ എം, ഹിംലർ ജെ, ബെയ്ലി എം.ടി, ഷെരിഡൻ ജെഎഫ്,
ഗോപൗട്ട് ജെ.പി: മിനൊസൈക്ലൈൻ ലിപ്പോപോളിസസാക്രാഡ് (എൽ.പി.എസ്)
ന്യൂറോഇൻഫ്ലാമേഷൻ, അസ്നസ് ബിഹേവിയർ, ആഷെഡോണിയ.
ജെ ന്യൂറോഫിഫാംമറേഷൻ, 2008: 5.
257. സാറിസ് ജെ, മിഷിലോൺ ഡി, ഷ്വീറ്റ്സർ I: ഒമേഗ -1XX ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർമാർ: മെത്തനാലിസ്
മാനസികരോഗവും ബൈപോളാർ വിഷാദവും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജെ ക്ലിൻ സൈക്യാട്രിക്സ്,
XXX: 73- നം.
258. അമ്മിംഗർ ജിപി, ഷഫർ എം.ആർ, പാപ്പാഗിയൂഗു കെ, കെല്ലിർ മുഖ്യമന്ത്രി, കോട്ടൺ എസ്.എം., ഹാരിഗൻ
എസ്എം, മക്വിനോൺ എ, മക്ഗറി പിഡി, ബെർഗർ GE: ലോംഗ്-ചെയിൻ ഒമേഗ -303 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ
സൈക്കോട്ടീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്: ഒരു റാൻഡഡ്, placebocontrolled
വിചാരണ. ആർച്ച് ജെൻ സൈക്കോളജി 2010, 67: 146-154.
259. ഫ്യൂസർ-പോലി പി, ബെർജർ ജി: എക്കോസോപ്പന്റേയോയ്ക് ആസിഡ് ഇൻവെൻേൻഷൻസ് ഇൻ ഇൻ
സ്കീസോഫ്രീനിയ: റാൻഡൈസ് ചെയ്ത, പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത പഠനങ്ങളുടെ മെറ്റാ അനാലിസിസ്.
ജെ ക്ലിൻ സൈക്കോഫോർമാസോൾ, 2012: 32- 179.
260. സോറോംസ്കി സിഎഫ്, പോൾ എസ്എം, ഇസ്യൂമി വൈ, കോവേ ഡിഎഫ്, മെനേറിക് എസ്: ന്യൂറോറെറോയ്ഡുകൾ,
സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ: സാധ്യതയുള്ള ചികിത്സാ അവസരങ്ങൾ.
ന്യൂറോസ്സി ബയോബഹാവ് റവ 9, XX: 2013-37.
261. ഉഹ്ദ് എച്ച്, സിംഗേട്ടറെഡ് ആർ: ബയോളജിക്കൽ റിസേർച്ച് ഇൻ ആൻറൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഇൻ
സൈക്കോളജി ഒരു ന്യൂറോ സയൻസ് ആണ്. എഡിറ്റു ചെയ്തത് ജുവാൻ ജോസ് എൽഐ, വോൾഫ്ഗാങ് ജി, മാരി എം എം,
നോർമൻ എസ്. ചിചെസ്റ്റർ: ജോൺ വൈലി ആൻഡ് സൺസ്, ലിമിറ്റഡ്; XXX: 2002- നം.
262. ഗിബ്സൺ എസ്.എ, കൊറാഡോ Z, ഷെൽട്ടൺ ആർസി: ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലൂത്താറ്റോൺ
വലിയ മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ടിഷ്യു സംസ്കാരങ്ങളിൽ പ്രതികരണം.
ജെ സൈക്കോളജർ റിസക്സ്, 2012: 46-1326.
263. Nery FG, Monkul ES, ഹാച്ച് ജെപി, Fonseca എം, Zunta-Soares GB, ഫ്രീ ബിഎൻ,
ബൗഡൻ സിഎൽ, സോറസ് ജെ.സി.: സെലെകോകോക്സിബ് ചികിത്സയിൽ ഒരു അനുബന്ധമായി
ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകളുടെ വിഷാദം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് എപ്പിസോഡുകൾ: ഡബിൾ ബ്ലൈറ്റ്,
റാൻഡൈസ് ചെയ്ത, പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത പഠനം. 2008, 23: 87-94.
264. ലെവിൻ ജെ, കോലസ്റ്റോയ് എ, സിമ്മർമാൻ ജെ: സാധ്യമായ ആന്റീഡിപ്രസന്റ് പ്രഭാവം
മിനിസോയ്സിക്ലൈൻ. 1996, 153: 582.
265. ലെവ്വിവിറ്റ്സ് Y, മെൻഡലോവിച്ച് എസ്, റിവലസ് എസ്, ബ്രോ വൈ, ലെവ്വിവിച്ച്-വെർബിൻ എച്ച്, ഗാൽ ജി,
ഫെനിഗ് എസ്, ട്രെവേസ് I, ക്രോൺ എസ്: ഒരു ഡബിൾ ബ്ലൈറ്റ്, റാൻഡം ചെയ്ത പഠനം
നെഗറ്റീവ് ആന്റ് ഇൻഗ്രിജറ്റിക് ലക്ഷണങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള മൈനോസൈക്ലിൻ
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സ്കീസോഹ്രിണിയ. ജെ ക്ലിൻ സൈക്യാട്രിക്സ്, 2010, 71-138.
266. മിയാക്കോ ടി, യാസുകവ ആർ, യസുദ എച്ച്, ഹയാഷിദ എം, ഇനാകി ടി, ഹരിഗുച്ചി ജെ:
രോഗികളിൽ മിനൊസൈക്ലിൻ സാധ്യതയുള്ള ആൻസിസൈക്കോറ്റിക് പ്രഭാവം
സ്കീസോഫ്രേനിയ. ന്യൂറോ സൈസോഫോർമാക്കോൾ ബയോളിയൻ സൈക്കോളജി പ്രോഗ് വേൾഡ് 2007, 31: 304-307.
267. മിയാക്കോ ജെ, യാസുകവ ആർ, യസുദ എച്ച്, ഹയാഷിദ എം, ഇനാകി ടി, ഹരിഗുച്ചി ജെ:
സ്കീസോഫ്രീനിയയ്ക്ക് അനുബന്ധ ചികിത്സയായി മിനസോക്ലൈൻ: ഓപ്പൺ-ലേബൽ
പഠിക്കുക. 2008, 31: 287-292.
268. റോഡ്രിഗസ് സിഐ, ബെൻഡർ ജെ. ജൂർ, മാർക്കസ് എസ്എം, സ്നേപ്പ് എം, റെയിൻ എം, സിംപ്സൺ എച്ച്.ബി.
സൂക്ഷ്മ-കംപഌവിഷിൽ ഫാർമക്കോതെറാപ്പിയിലെ മൈനസിക്ലിൻ ബഗ്
ഡിസോർഡർ: തുറന്ന ലേബൽ ട്രയൽ. 2010, 71: 1247-1249.
doi:10.1186/1742-2094-10-43

ഈ ലേഖനം ഉദ്ധരിക്കുക: നജ്ജർ et al .: Neuroinflammation and psychodynamics
രോഗം. ജേണൽ ഓഫ് ന്യൂറീറോഫാംമേഷൻ 2013 10: 43.

എകോർഡൺ അടയ്ക്കുക