വഞ്ചന മോണിറ്ററിംഗ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എൺപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ സ്കോളിയൊസിസ് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഏതാണ്ട് ആറു മുതൽ ഒൻപത് മില്യൺ ആളുകൾ. ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമായുള്ള പ്രത്യേക പ്രായം പരിണാമങ്ങളിൽ ഇത് സാധാരണയായി വികസിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നും. ഓരോ വർഷവും, ഏകദേശം എൺപത് കുട്ടികൾക്ക് സ്കോർലിയോസിസ് ബ്രേക്ക് ബ്രേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നൂതന സംയോജന ശസ്ത്രക്രിയ നൂതനമാക്കപ്പെടുന്നു. സ്കോലോസിസ് സ്ക്രീനിങ്ങുകൾക്ക് പാടുകൾക്കുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ആദ്യകാല ചികിത്സയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെയും അസാമാന്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചമ്മി കണ്ടെത്തുന്നത്, എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ലേക്കുള്ള.

സ്കോളിയോസ് സാധാരണയായി കുട്ടിക്കാലത്ത് വികസിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത് സാധാരണയായി എൺപത് മുതൽ എൺപത് വയസ്സിന് ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ആൺകുട്ടികൾ പത്തൊൻപത് മുതൽ എട്ടു വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവരാണ്.

ഈ ഗുരുതരമായ വയസുകളിൽ ഓരോ വർഷവും ഒരു ചപലസ് പരിശോധന നടത്താൻ ഡോക്ടർമാർ നേരത്തെ തന്നെ രോഗാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുകയും ഗുരുതരമായ രോഗത്തിന് മുൻപ് അതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. വിപുലമായ സ്കോളലിസിന് വിപുലമായ ചികിത്സ, ബ്രെയ്സിംഗ്, ശസ്ത്രക്രിയ എന്നിവപോലും ആവശ്യമായി വരും.

ചികിൽസ, വിശിഷ്ട വ്യായാമങ്ങൾ, ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി എന്നിവ പോലെ ചികിൽസാകൃതിയെ സഹായിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. നട്ടെല്ലുകൾ ക്രമീകൃതമാവുന്ന വിധത്തിൽ സ്കോർലിയോസിസ് ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട്.

തുടക്കത്തിൽ ഈ അവസ്ഥയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ, കോബ്ബ് കോണിൽ പുരോഗമനത്തിൽ നിന്നും നിർത്താം, നട്ടെല്ലും, അങ്ങനെ നട്ടെല്ലിനെ കൂടുതൽ പ്രകൃതിദത്ത വക്രമാക്കാം. ശസ്ത്രക്രിയാവിദഗ്ധ ചികിത്സയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ശസ്ത്രക്രീയ ചികിത്സാരീതി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ആദ്യകാല കണ്ടുപിടിത്തവും ആദ്യകാല രോഗനിർണ്ണയവും വളരെ നിർണായകമാണ്.

സ്കയോളിസിസ് സ്ക്രീനിംഗ് ചിപ്പിക്കൽ, എലി പോസോ, ടിക്സ്.

ഉയർന്ന റിസ്ക് കേസുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആദ്യം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാനും ഭാവിയിൽ തടയാനും കഴിയും.

ശിപ്പകർക്ക് തിരിച്ചറിയാം അവസ്ഥയ്ക്കു മുമ്പു കുട്ടികളിൽ ചില ചതുരങ്ങളിലെ അപകട സാധ്യതകൾ പോലും വികസിക്കുന്നു. ഒരു ചമ്മി വശംവെച്ച് അവർ ഒരു ടെൻഷൻ കണ്ടു പിടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു കുട്ടിയുടെ സുഷുമ്നാ കോർട്ട് - അവർ ചമ്മി വികസിപ്പിക്കാൻ ഒരു സാധാരണ അടയാളം.

സ്കോളിയോസിസ് വളർത്തുന്നതിന് അവരുടെ കുട്ടികൾ ഉയർന്ന റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ, സ്കില്ലോസിസ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനായി ഹോം മോണിറ്ററിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോത്സാഹജനകമായ നടപടികളെടുക്കാൻ കഴിയും. സൂചനകൾ തിരയാനും അവർ വേഗം പരിഹരിക്കാനും അവർക്കറിയാം. അതിനാൽ തന്നെ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാവുന്നത് തുടങ്ങാം.

സ്കീലോസിസ് ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ ഗവേഷകർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും കൂടുതൽ ഫലപ്രദരായിത്തീരുന്നു.

സ്കോളിയോസിന്റെ ആദ്യകാല ഘട്ടങ്ങളും വികസനവും ഗവേഷകരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും നിഗൂഢതയിൽ ഇന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവസ്ഥ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇനിയും പഠിക്കാൻ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നു.

എയ്ഡഡ് ഡോക്ടർമാർ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ആദ്യകാലഘട്ടത്തിലുള്ള രോഗനിർണയങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന നിരവധി പഠനങ്ങളുണ്ട്. ചതുരത്തിന്റെയും കാൽനത്തിന്റെയും കോണി ചമ്മി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്താനും കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടക്കാനും ഡാറ്റയുടെ ഒഴുക്ക് നിലനിർത്തുന്നതിന് സ്ക്രീനിംഗ്, പരിശോധന, ചികിത്സ എന്നിവ വളരെ പ്രധാനമാണ്.

കൂടുതൽ മുഖ്യധാര പ്രദർശനങ്ങളും ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സ്കൗലിയോസിൻറെ കൂടുതൽ കേസുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഗവേഷണത്തെ രണ്ടുകക്ഷികളാക്കി മാറ്റും. വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും. ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ സ്കോളിയോസിന്റെ കൂടുതൽ കേസുകൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും. ഇത് ഇനിയും ഗവേഷണം നടത്തും.

സ്കോളിയോസ് പുരോഗമിക്കുമോ എന്ന് കാണുന്ന "കാത്തിരിക്കുന്ന ഗെയിം" ഒഴിവാക്കുക.

ഒരു ടെസ്റ്റിൻറെ ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഡിഷൻ വികസിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഗെയിം കളിക്കുന്നതിൽ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടെന്നോ അറിയുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാതാപിതാക്കൾ. ഒരു കുട്ടിയിൽ സ്കോളൊലോസിസ് കണ്ടെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ് ഒരു കുടുംബം.

ഒരു പ്രശ്നം അവർ സംശയിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും, അവർ ചികിത്സ തേടാനുള്ള "കാത്തിരിപ്പ്" സമീപനമെടുത്തേക്കാം. വളവ് വഷളാകുകയാണെങ്കിൽ അവർ അന്തിമമായി ചികിത്സ തേടേണ്ടിവരും, എന്നാൽ വക്രം കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്ന അറിവില്ലായ്മ നിരന്തരം അസ്വസ്ഥമാക്കും - അത് ഉത്കണ്ഠ ജനിപ്പിക്കുന്നു - മാതാപിതാക്കളുടെ മനഃസമാധാനം മാത്രമല്ല, കുഞ്ഞിനും മാത്രമല്ല ബാധിക്കുക.

സ്കോളിയോസിസ് സ്ക്രീനിങ്ങുകൾ മനസ്സിന്റെ സമാധാനം നൽകുകയും കുട്ടിയുടെ വികസനം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അവരുടെ ചപലത പുരോഗമനത്തിലോ പുരോഗമിക്കുകയാണെങ്കിലോ, അത് വേഗത്തിലും ഏറ്റവും ഫലപ്രദവുമായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും.

മസാജ് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനം