മികച്ച സ്ഥിരതയ്ക്കും സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കുമായി 3 ജമ്പ് വ്യായാമങ്ങൾ

പങ്കിടുക

 

ഏതെങ്കിലും നടക്കുക ഹിറ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ്ഫിറ്റ് ബോക്സ്, നിങ്ങൾ ഒരു plyometric ജമ്പ് ഒരു വ്യതിയാനവും ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും. ബോക്സ് ജംപുകൾ, തവള ഇടർച്ചകൾ, ടസ്ക് ജമ്പ് എന്നിവ നിങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും പരമാവധി VX2 (വേഗത), വഴക്കവും ചലനത്തിന്റെ പരിധി. എന്നാൽ എല്ലാം അത്രമാത്രം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉയരുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഫോടനശക്തി നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

കാറ്റ് എല്ലിസ്, ഹെഡ് പരിശീലകനും അധ്യാപകനുമായി അപ്ലൈഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോകൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ പറയുന്നു, "പിയോമെട്രിക്സ് സ്ഥിരതയുടെയും ശക്തിയുടെയും മിശ്രിതമാണ്, കൂടാതെ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾക്ക് ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഭാരദ്വഹനം പോലെ നീങ്ങുന്നു വൃത്തിയുള്ളതും വൃത്തിയാക്കുന്നതും ഒപ്പം പിടിക്കുക. "

എന്നാൽ ഈ നീക്കങ്ങളുടെ രൂപം നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നെയ്തെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം പരിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ സന്ധികളിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. അവിടെ ടെമ്പോ പരിശീലനം എവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു ടെമ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനത്തെ ചലനശേഷി ശരീരത്തിന് വേഗതയേറിയ മൗസ് നാരുകൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും വേഗതയും ശക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എല്ലിസ് വിശദീകരിക്കുന്നു. "ബോംബ് സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ ഒരു നിമിഷം കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾ ഒരു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുഷ് അപ്നെഞ്ചിൽ താഴേക്ക് മൂന്ന് സെക്കന്റോളം താഴേക്കിറങ്ങുക, ഒന്നിനുപുറകെ ഒരു പ്ലാങ്കിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റുക. ടെമ്പോ, എൺപത് മുതൽ എട്ടുവയസ്സുള്ള പുഷ് ആകുന്നു. "

ബന്ധപ്പെട്ട്: ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാനുള്ള നൂതന വൈകല്യങ്ങൾ നേടുക

Plyometrics വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു പ്രധാന ശക്തി സംയുക്ത സ്ഥിരതയും. "ടെംപോ ട്രെയിനിങ്ങ് നിങ്ങളെ താഴേക്ക് പറ്റിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശരീരം പൂർണ്ണമായും ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ വ്യായാമം ശരിക്കും ചെയ്യുന്നു, "എല്ലിസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

അതനുസരിച്ച് നാഷണൽ അക്കാഡമി ഓഫ് സ്പോർട്ട്സ് മെഡിസിൻ, പിയോമെട്രിക്സ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്: ചാലകശീകരണം, അരോമൈസേഷൻ ഘട്ടം, കേന്ദ്രീകൃത ഘട്ടം. ഉദാഹരണത്തിന് ബോക്സ് ജമ്പ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾ മുട്ടുകൾ വളച്ച് കൊണ്ട് പകുതി കുത്ത് സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചാലകതയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുതിച്ച് ചാടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ, അസ്ഥിരമാക്കൽ ഘട്ടം. നിങ്ങൾ ഒടുവിൽ ബോക്സിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേശികളിൽ ഊർജ്ജവും ടെൻഷനും റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഘാതം. അതിനു ശേഷം, എല്ലിസിന്റെ നേതൃത്വമെടുക്കുക, ഈ മൂന്നു ജനപ്രിയ ജമ്പ് തട്ടുകളെ പോലെ അവൾ തകർക്കും.

ബന്ധപ്പെട്ട്: ചുട്ടുകളയുക, പതുക്കെ എമ്പാടുമുള്ള പ്യുമെമെമെട്രിക് നീക്കങ്ങൾ

ഒരു ചലനത്തെ ബസ്റ്റ് ചെയ്യുക: PNUMometrics വ്യായാമങ്ങൾ, ബ്രോക്കൺ ഡൌൺ

1. തവള

പുരോഗതി 20 മിനിറ്റ്
എങ്ങിനെ: നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ ചെറുതായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം ഹിപ്-അകലെയല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളോടെ നിൽക്കുക. കൈകൾ ഉയർത്തുക, കൈകൾ ഉയർത്തുക, കൈകൾ ഉയർത്തുക (എ). നിങ്ങളുടെ ഊഷ്മളത നിങ്ങളുടെ മുരളുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനു തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. (ബി). സ്ക്വാറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് അമർത്തി വലതു കാൽമുട്ട് വരെ ഉയർത്തുക, വലതു കാൽമുട്ടിനെ (c) വലിച്ചിടുക. നിങ്ങളുടെ വലതു ചരിഞ്ഞ പേശികളെ ഇടപെടുത്തുക, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വലത് തുടയിലെ വലതുഭാഗത്ത് വലതു കൈമുട്ടുകൾ (ഡി) വലിക്കുന്നു. ആരംഭ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങുകയും ഇടത് ഭാഗത്ത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഓരോ ഭാഗത്തും അഞ്ച് റിപ്പുകൾക്ക് പകരം.

പുരോഗതി 20 മിനിറ്റ്
എങ്ങിനെ: നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഒപ്പമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഒരു കുപ്പായത്തിൽ ഇടുക. നിങ്ങളുടെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവിംഗ്, കുതിച്ചു ചാടുക, മുട്ടുകൾ കുത്തിനിറക്കുക, എന്നിട്ട് തുടയുടെ തുടക്കം തൊട്ട് തൊട്ടാൽ തുടയ്ക്കുക. സുന്ദരികളായ കുപ്പായമണിയിലേക്ക് വീണ്ടും കുതിർക്കുന്നതിനുമുമ്പെ (സി). അഞ്ച് മുതൽ എട്ടു വരെ ആളുകളാണ് ചെയ്യുക.

ബന്ധപ്പെട്ട്: ദി അൾട്ടിമിക് എക്സ്എംഎക്സ്-മിനിറ്റ് മെകോൺ വർക്ക്ഔട്ട്

2. ടക്ക് ജംപ്സ്

പുരോഗതി 20 മിനിറ്റ്
എങ്ങിനെ: മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാൽവിരലുകൾക്ക് പുറമെ കാൽമുട്ടി ദൂരം കൊണ്ട് നിൽക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഭിത്തികളോടുകൂടിയ ഉയരത്തിൽ ഉയരത്തിൽ ഉയരത്തിൽ ഉയർത്തുക, പരസ്പരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു കൈപ്പുരമായി ഇരിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്ക്വാറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുമ്പോൾ വലതു കാൽമുട്ടി വലത്തേയ്ക്ക് ഉയർത്തി വലതു മുട്ടുകുത്തികൊണ്ട് (സി) ഉയർത്തുക. അതേ സമയം, നിങ്ങളുടെ വലത് മുട്ടുകുത്തുന്നതിന് മറ്റൊരാളുടെ മുകളിൽ ഒരു പനത്തെ സ്ഥാപിക്കുക. ഇടത് വശത്ത് (d) ആവർത്തിക്കുക. ഓരോ ഭാഗത്തും അഞ്ച് റിപ്പുകൾക്ക് പകരം.

പുരോഗതി 20 മിനിറ്റ്
എങ്ങിനെ: പരസ്പരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന തോളിൽ ഉയരമുള്ള കൈകാലുകളിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകളുമായി സ്ക്വറ്റ് സ്ഥാനം ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര ഉയരത്തിൽ കയറുക, നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് കാൽമുട്ട് ഉയർത്തുക, നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ ചെരുപ്പില് തൊട്ട് (ബി). നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ നിലത്ത് മൃദുതയിലേക്ക് മടക്കിക്കളയുക (c). അഞ്ച് മുതൽ എട്ടു വരെ ആളുകളാണ് ചെയ്യുക.

ബന്ധപ്പെട്ട്: നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് പുനർവിൽപ്പനയ്ക്കായി 5 പെല്ലൊ ബോക്സ് വ്യായാമങ്ങൾ

3. ബോക്സ് ജംപുകൾ

ബന്ധപ്പെട്ട്: നൂലിന്റെ ചൂട് എനർജി ബൈറ്റ്സ് പാചകക്കുറിപ്പുകൾ

പുരോഗതി 20 മിനിറ്റ്
എങ്ങിനെ: നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളുള്ള ഒരു ചതുരത്തിനടിയിലൊതുങ്ങുമ്പോഴും പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങുക, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകുത്തുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ബെൻഡും (എ). ബോക്സിലേക്ക് ഒരൊറ്റ കാൽ കൊണ്ടുവരുക, മൃദുവാഴ്ച മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുക, തുടർന്ന് ഒരൊറ്റ കാൽ കൊണ്ട് താഴേക്ക് നീക്കുക (ബി). അഞ്ചു പേരാകട്ടെ.

പുരോഗതി 20 മിനിറ്റ്
എങ്ങിനെ: നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളുള്ള ഒരു ബോക്സ് പിന്നിൽ നിൽക്കുക, നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകുത്തിയെടുത്ത് (ഒരു). രണ്ട് കാലുകളുള്ള ബോക്സിൽ ചെന്ന് മുട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഇറങ്ങുക (ബി). താഴേക്ക് താഴേക്കിറങ്ങുക, അഞ്ചു മുതൽ എട്ടുപേരെ ആവർത്തിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങൾ ക്രോസ്ഫൈറ്റ് WOD ൽ ഈ നീക്കം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക, ഉയരം ഉയർത്തുന്നത്, താഴോട്ട് ഇറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിൻ പറ്റുക.

GIF കൾ: ടിഫാനി അയ്യൂഡ / ലൈഫ് ബൈ ഡെയ്ലി ബേൺ

ലേഖനം ആദ്യം ഡൈലിബൺ.കോമിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക