ഒരു ചികിൽസാകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്കൗലോസിസ് സ്ക്രീനിങിന്റെ എൻഎഫ്എസ് ബെനഫിറ്റുകൾ

പങ്കിടുക

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എൺപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ സ്കോളിയൊസിസ് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഏതാണ്ട് ആറു മുതൽ ഒൻപത് മില്യൺ ആളുകൾ. ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമായുള്ള പ്രത്യേക പ്രായം പരിണാമങ്ങളിൽ ഇത് സാധാരണയായി വികസിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നും. ഓരോ വർഷവും, ഏകദേശം എൺപത് കുട്ടികൾക്ക് സ്കോർലിയോസിസ് ബ്രേക്ക് ബ്രേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നൂതന സംയോജന ശസ്ത്രക്രിയ നൂതനമാക്കപ്പെടുന്നു. സ്കോലോസിസ് സ്ക്രീനിങ്ങുകൾക്ക് പാടുകൾക്കുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ആദ്യകാല ചികിത്സയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെയും അസാമാന്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചമ്മി കണ്ടെത്തുന്നത്, എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ലേക്കുള്ള.

സ്കോളിയോസ് സാധാരണയായി കുട്ടിക്കാലത്ത് വികസിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത് സാധാരണയായി എൺപത് മുതൽ എൺപത് വയസ്സിന് ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ആൺകുട്ടികൾ പത്തൊൻപത് മുതൽ എട്ടു വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവരാണ്.

ഈ ഗുരുതരമായ വയസുകളിൽ ഓരോ വർഷവും ഒരു ചപലസ് പരിശോധന നടത്താൻ ഡോക്ടർമാർ നേരത്തെ തന്നെ രോഗാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുകയും ഗുരുതരമായ രോഗത്തിന് മുൻപ് അതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. വിപുലമായ സ്കോളലിസിന് വിപുലമായ ചികിത്സ, ബ്രെയ്സിംഗ്, ശസ്ത്രക്രിയ എന്നിവപോലും ആവശ്യമായി വരും.

ചികിൽസ, വിശിഷ്ട വ്യായാമങ്ങൾ, ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി എന്നിവ പോലെ ചികിൽസാകൃതിയെ സഹായിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. നട്ടെല്ലുകൾ ക്രമീകൃതമാവുന്ന വിധത്തിൽ സ്കോർലിയോസിസ് ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട്.

തുടക്കത്തിൽ ഈ അവസ്ഥയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ, കോബ്ബ് കോണിൽ പുരോഗമനത്തിൽ നിന്നും നിർത്താം, നട്ടെല്ലും, അങ്ങനെ നട്ടെല്ലിനെ കൂടുതൽ പ്രകൃതിദത്ത വക്രമാക്കാം. ശസ്ത്രക്രിയാവിദഗ്ധ ചികിത്സയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ശസ്ത്രക്രീയ ചികിത്സാരീതി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ആദ്യകാല കണ്ടുപിടിത്തവും ആദ്യകാല രോഗനിർണ്ണയവും വളരെ നിർണായകമാണ്.

ഉയർന്ന റിസ്ക് കേസുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആദ്യം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാനും ഭാവിയിൽ തടയാനും കഴിയും.

ശിപ്പകർക്ക് തിരിച്ചറിയാം അവസ്ഥയ്ക്കു മുമ്പു കുട്ടികളിൽ ചില ചതുരങ്ങളിലെ അപകട സാധ്യതകൾ പോലും വികസിക്കുന്നു. ഒരു ചമ്മി വശംവെച്ച് അവർ ഒരു ടെൻഷൻ കണ്ടു പിടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു കുട്ടിയുടെ സുഷുമ്നാ കോർട്ട് - അവർ ചമ്മി വികസിപ്പിക്കാൻ ഒരു സാധാരണ അടയാളം.

സ്കോളിയോസിസ് വളർത്തുന്നതിന് അവരുടെ കുട്ടികൾ ഉയർന്ന റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ, സ്കില്ലോസിസ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനായി ഹോം മോണിറ്ററിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോത്സാഹജനകമായ നടപടികളെടുക്കാൻ കഴിയും. സൂചനകൾ തിരയാനും അവർ വേഗം പരിഹരിക്കാനും അവർക്കറിയാം. അതിനാൽ തന്നെ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാവുന്നത് തുടങ്ങാം.

സ്കീലോസിസ് ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ ഗവേഷകർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും കൂടുതൽ ഫലപ്രദരായിത്തീരുന്നു.

സ്കോളിയോസിന്റെ ആദ്യകാല ഘട്ടങ്ങളും വികസനവും ഗവേഷകരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും നിഗൂഢതയിൽ ഇന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവസ്ഥ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇനിയും പഠിക്കാൻ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നു.

എയ്ഡഡ് ഡോക്ടർമാർ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ആദ്യകാലഘട്ടത്തിലുള്ള രോഗനിർണയങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന നിരവധി പഠനങ്ങളുണ്ട്. ചതുരത്തിന്റെയും കാൽനത്തിന്റെയും കോണി ചമ്മി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്താനും കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടക്കാനും ഡാറ്റയുടെ ഒഴുക്ക് നിലനിർത്തുന്നതിന് സ്ക്രീനിംഗ്, പരിശോധന, ചികിത്സ എന്നിവ വളരെ പ്രധാനമാണ്.

കൂടുതൽ മുഖ്യധാരാ സ്ക്രീനിംഗുകൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്കോളിയോസിസ് കൂടുതൽ കേസുകൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ്. ഇത് ഗവേഷണത്തെ ദ്വിമുഖമായി ബാധിക്കും. ഇത് അവലോകനം ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുമുള്ള കൂടുതൽ ഡാറ്റ നൽകും, കൂടാതെ ആദ്യഘട്ട സ്കോളിയോസിസിന്റെ കൂടുതൽ കേസുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനാൽ ഇത് ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇത് ഗവേഷണത്തിന് കൂടുതൽ പ്രചോദനമാകും.

സ്കോളിയോസ് പുരോഗമിക്കുമോ എന്ന് കാണുന്ന "കാത്തിരിക്കുന്ന ഗെയിം" ഒഴിവാക്കുക.

ഒരു ടെസ്റ്റിൻറെ ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഡിഷൻ വികസിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഗെയിം കളിക്കുന്നതിൽ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടെന്നോ അറിയുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാതാപിതാക്കൾ. ഒരു കുട്ടിയിൽ സ്കോളൊലോസിസ് കണ്ടെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ് ഒരു കുടുംബം.

അവർ ഒരു പ്രശ്‌നം സംശയിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്‌നം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും, ചികിത്സ നേടുന്നതിൽ അവർ “കാത്തിരിക്കുക, കാണുക” എന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കാം. വക്രത വഷളാകുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒടുവിൽ ചികിത്സ തേടാം, പക്ഷേ വക്രത വഷളാകുമോ എന്നറിയാത്ത നിരന്തരമായ അസ്വസ്ഥത - അത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ മാതാപിതാക്കളുടെ മന mind സമാധാനത്തെ മാത്രമല്ല, കുട്ടിയെയും ബാധിക്കും.

സ്കോളിയോസിസ് സ്ക്രീനിങ്ങുകൾ മനസ്സിന്റെ സമാധാനം നൽകുകയും കുട്ടിയുടെ വികസനം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അവരുടെ ചപലത പുരോഗമനത്തിലോ പുരോഗമിക്കുകയാണെങ്കിലോ, അത് വേഗത്തിലും ഏറ്റവും ഫലപ്രദവുമായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും.

മസാജ് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനം

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക