വഞ്ചന മോണിറ്ററിംഗ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

പുതിയ ഗവേഷണത്തിലൂടെ, നിലവിലെ വായു മലിനീകരണ നിലവാരത്തെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു വഴിയാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഇത്തവണ ഞങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി.

എൺഎസ് (അമേരിക്കൻ തോറാച്ചിക് സൊസൈറ്റി) 2017 ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, മുൻ പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയപോലെ, ഉയർന്ന വായു വായു മലിനീകരണം ഹൃദയാരോഗ്യം, ശ്വസനം, ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തനം എന്നിവയെ ബാധിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഉറക്ക ഗുണനിലവാരം കൂടിയതാണ്.

പുതിയ ഗവേഷണത്തിനായി, 1,863 പങ്കാളികളിൽ നിന്നുള്ള ശരാശരി പ്രായപരിധിയിലുള്ള 68 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘം, മൾട്ടി-നെതിവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എഥിസ്ക്ലെറോസിസ് (എംഇഎസ്എ), രണ്ട് മിസയുടെ സ്ലീപ് ആൻഡ് എയർ പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റഡുകളിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഈ ഗവേഷണം, ഏറ്റവും സാധാരണമായ വായു മലിനീകരണ രശ്മികളുടെ എണ്ണം - NO2, ട്രാഫിക് മാലിന്യ സംയുക്ത ഗ്യാസ്, പിഎംഎക്സ്എൻഎക്സ്എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻകണലി മലിനീകരണം - ഓരോ വർഷവും അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഓരോ പങ്കാളിത്ത വീട്ടിലും വായു മലിനീകരണം പഠനം.

ഉറക്കവും പ്രവർത്തനവും അളക്കാൻ ഒരു മണിനാളായ ഉപകരണം ഒരു മണി ഉപകരണം ധരിച്ചിരുന്നു, ഒപ്പം "ഉറക്കം ഫലപ്രദത" കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു - ഉറക്കമില്ലാതെ ഉറങ്ങുകയും കിടക്കുന്ന ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തെ അളവ് അളക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പങ്കെടുത്തവരിൽ 25 ശതമാനം പങ്കെടുത്തവർക്ക് 9 മുതൽ 9 ശതമാനം വരെ കുറവ് ഉറക്ക ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം, ഈ കുറഞ്ഞ ഫലപ്രാപ്തി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉറക്കത്തെ മലിനീകരണം ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ടീം തീരുമാനിച്ചു.

മലിനീകരണത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ച് നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള രോഗബാധയുള്ളവർക്കുമാത്രമേ മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്നവരെ താരതമ്യം ചെയ്ത സംഘം.

പ്രായം, ബോഡി പിണ്ഡം, തടസ്സമില്ലാത്ത സ്ലീപ് അപ്നിയ, വംശീയ / വംശവർദ്ധന, വരുമാനം, പുകവലി പദവി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഫലം പുറത്തുവിട്ടത്. അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അളവിലുള്ള എൻഎക്സ്എൻഎസക്സിന് വിധേയരായവർക്ക്, കുറഞ്ഞത് NO2 നിലയിലുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് നിദ്രയുടെ കാര്യക്ഷമത.

കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ചെറിയ കണങ്ങളുടെ (പി.എം.എക്സ്.എൻ.ക്സ്.എക്സ്. എക്സ്.എൽ.) വിധേയരായവർക്ക്, കുറഞ്ഞ സ്ലീപ് ദക്ഷത കുറഞ്ഞതിന്റെ സാധ്യതയിൽ ഏതാണ്ട് എൺപതു ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി.

വായു മലിനീകരണം, വായു ശ്വാസതടസ്സം, വീക്കം, തിരക്കനുഭവം എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഒരു ഫലമുണ്ടായതായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു, ഒപ്പം ശ്വസനവ്യവസ്ഥകളും ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം, തലച്ചോറിലെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യാം. "

എന്നാൽ, ഈ പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉറക്കവും മറ്റ് വായു മലിനീകരണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കുന്നതിനും, മലിനീകരണം എങ്ങനെ ഉറക്കത്തിന്റെ പാറ്റേൺ തടസ്സപ്പെടുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. മോശമായ ഉറക്ക ഗുണനിലവാരത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന മാലിന്യങ്ങളെക്കാളും ട്രാഫിക് ശബ്ദമാണെന്നതാണ് മറ്റൊരു സാധ്യത.

"മലിനീകരണം ഉയർന്ന അളവിലുള്ള പോസിറ്റീവ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ നിശബ്ദഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ആ ലിങ്ക് പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റയില്ല," ഡോ. ബില്ലിങ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.