ടെൻസർ ഫാഷിയ ലതയുടെ വിലയിരുത്തലും ചികിത്സയും

പങ്കിടുക

ഈ വിലയിരുത്തലും ചികിത്സാ ശുപാർശകളും വ്യക്തിഗത ക്ലിനിക്കൽ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ച നിരവധി സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങളുടെ സമന്വയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പേരുള്ള ഗവേഷകർ, ക്ലിനിക്കുകൾ, തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് (ബാസ്മാജിയൻ 1974, കെയ്‌ലിയറ്റ് 1962, ഡൊറാക്ക് & ഡൊറാക്ക് 1984 , ഫ്രിയറ്റ് 1954, ഗ്രീൻമാൻ 1989, 1996, ജണ്ട 1983, ലെവിറ്റ് 1992, 1999, മെന്നൽ 1964, റോൾഫ് 1977, വില്യംസ് 1965).

 

ന്യൂറോമസ്കുലർ ടെക്നിക്സിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ: ടെൻസർ ഫാഷിയ ലത

 

 ടെൻസർ ഫാസിലിയ ലതാ (ടിഎഫ്എൽ)

 

Ober ടെസ്റ്റ് പരിഷ്കരിച്ച രൂപമാണ് ശുപാർശ ശുപാർശ (ചിത്രം കാണുക. 4.14).

 

 

ചിത്രം 4.14 ടിഎഫ്എൽ കുറവുകൾക്കുള്ള വിലയിരുത്തൽ - പരിഷ്കരിച്ച Ober ടെസ്റ്റ്. ടിഎഫ്എൽ ചെറുതല്ലെങ്കിൽ മേശയുടെ മുടി നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ കൈകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

 

രോഗിയുടെ മേശക്കടുത്ത് തിരികേടുകൂടിയാണ് രോഗി. രോഗിക്ക് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് രോഗി, അവന്റെ താഴ്ന്ന പാദം മുടിയുടെയും കാൽമുട്ടിന്റെയും വലിച്ചെടുത്ത് ഈ സ്ഥാനത്ത്, രോഗിക്ക്, സ്ഥിരതയ്ക്കായി. പരീക്ഷിച്ച കാലത്തിന് പ്രാക്ടീസർക്ക് പിന്തുണയുണ്ട്, അവർ യാതൊരു നുറുക്കവുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് ടെസ്റ്റ് പരാജയപ്പെടുത്തും.

 

വലിയ ട്രോക്കറെക്കാൾ ഐലോട്ബിലിൾ ബാൻഡ് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നീണ്ടുചേർന്നിരിക്കുന്നു. കഴുത്തുമുട്ട്, കാൽമുട്ട് എന്നിവയിലെ ചികിത്സകർക്ക്, ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ കാലുകളിലെയും, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയോ, ശരീരം തട്ടിയെടുക്കുകയോ, പിന്നോട്ടോ, പിന്നിലേക്കോ പോകരുത്.

 

TFL- ൽ ബോക്സ് 4.5 കുറിപ്പുകൾ

 

  • മെല്ലെൽ (1964), Liebenson (1996) പറയുന്നത് ടിഎഫ്എൽ ഷോർട്ട് വേവ് ഗുരുതരമായതും പഴക്കം ചെന്നതുമായ സത്രോയിലാക്ലുകളുടെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്.
  • ടിഎഫ്എൽ കുറവുള്ള വേദന പിന്നീടുള്ള മേലുളള ഇഞ്ചക്കിലെ നട്ടെല്ല് (പി.എസ്.ഐ.എസ്) ആയി മാറുന്നു. ഇത് മുട്ടയുടെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ഏത് ഭാഗത്തും താഴോട്ട് വലിച്ചെടുക്കും.
  • സത്രോയിലാക് (എസ്.ഐ) സംയുക്തത്തിൽ വേദന ഉളവാക്കിയെങ്കിലും, സംയുക്തത്തിൽ ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ടാറ്റാ TFL ഘടനകളാൽ പരിപാലിക്കപ്പെടാം.
  • മുടിയിൽ നിന്നും മുട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള പരിക്കുകൾ പാർശ്വസ്ഥമായ തുടയിൽ ഉണ്ടാകും.
  • സെൻസിറ്റീവ് ഫൈബ്റോട്ടിക് ഡെപ്പോസിറ്റുകളും ട്രിഗർ പോയിന്റ് പ്രവർത്തനവും ഉപയോഗിച്ച് ടിഎഫ്എൽ വൃത്തികെട്ടതാകാം.
  • ചെറിയ ടി.എഫ്.എൽ.യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇളംമണ്ഡലത്തിന്റെ ഒരു പിൻതുടർച്ച സാധാരണമാണ്.
  • ടി.എഫ്.എല്ലിന്റെ പ്രധാന ഫാസിക്കി പ്രവർത്തനം (എല്ലാ സ്കോസൽ ഘടനകളും ചില ഫാസിക് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്) തുടയെ തുടച്ചുനീക്കുന്നതിൽ ഗ്ലൂട്ടലുകളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്.
  • ടിഎഫ്എൽ, പിസ്സ എന്നിവ ചെറുതാകാം, ജന്ദയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തുടയുടെ തുടർച്ചയായ കടന്നുകയറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്ലൂട്ടൽസുകളെ 'ആധിപത്യം' ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പിപ്പലിന്റെ പിൻഭാഗം തിമിംഗലത്തിന്റെ തിമിരവും മങ്ങലുമുണ്ടാക്കും.
  • റോള്ഫ് (1977) ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, സൈക്ലിംഗ് പോലെയുള്ള തുടര്ച്ചയായ വ്യായാമം ഫൈസല് ഐലയോട്ടബിള് ബാന്ഡ് 'ഒരു സ്റ്റീല് കേബിളിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് വരെ' ചെറുതാക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ ബാൻഡ് ഹിപ്, കാൽമുട്ടി എന്നിവയെ മറികടക്കുന്നു, സ്പേഷ്യൽ കംപ്രഷൻ മാൻസിസി പോലെയുള്ള cartilaginous ഘടകങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനും ചുരുക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. ആത്യന്തികമായി, അത് തുടർന്നും കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, മുക്കിലും ഹിപ്യിലും റിപ്ലേഷണം നടക്കുന്നു.

 

ഒരു വ്യായാമം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കാൽമുട്ടിനുമുമ്പിൽ മുട്ടയിട്ട് 90 ° വരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, നുറുങ്ങ് അനുവദിക്കാതെ, തുടർന്ന് കണങ്കാൽ പിടിച്ചാൽ മേശയുടെ മുകളിലേക്ക് വീഴാൻ കഴിയും. ടിഎഫ്എൽ സാധാരണയാണെങ്കിൽ, തുടയും മുട്ടയും എളുപ്പത്തിൽ വീഴുകയുമാണ്. മേശയുടെ ഉപരിതലത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മുത്തു (അസാധാരണമായ ഹിപ്പ് വീതി, അല്ലെങ്കിൽ തുടച്ചാൽ ദൈർഘ്യം തടയുക).

 

മുകളിലെ കാലും മന്ദഗതിയിലാണെങ്കിൽ, മേശയിൽ നിന്ന് 'വീഴുക' എന്ന ചെറു ചിഹ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, രോഗി പോലുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടിഎഫ്എൽ ചെറുതും അത് വീഴാതിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഒരു വ്യവസ്ഥയെന്ന നിലയിൽ, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബാൻഡ് ടെൻഡർ പോലെയാണ്.

 

Lewit's TFL Palpation

(LEWIT 1999; ചിഹ്നങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയ രീതി കാണുക)

 

രോഗി അയാളുടെ വലതുഭാഗത്ത്, ഹിപ്പ് തലത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിലയിലാണ്. പ്രാക്റ്ററുടെ സെഫാലോഡ് ഹാൻഡ് മുൻഭാഗത്തെ ഉയർന്ന നായിക് നട്ടെല്ല് (എഎസ്ഐഎസ്) നെ നിലനിർത്തുന്നു, അങ്ങനെ അത് ട്രോക്കറ്റർക്കു മേൽ പിടിമുറുക്കാനും കഴിയും. ഇത് വിരൽത്തുമ്പിൽ ടിഎഫ്എൽ ആൻഡ് ട്രോച്ചന്ററിൽ ഗ്ലൂറ്റിസ് മെഡിസിനുള്ള വിരൽത്തുമ്പിൽ പതിക്കും. കാലിടിച്ചെടുക്കാൻ രോഗിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പ്രതിരോധം പ്രയോഗിക്കാനായി കൌഡാഡ് കൈ മധ്യഭാഗത്തെ നടുക്ക് നിലകൊള്ളുന്നു.

 

രോഗിയുടെ ടേബിൾ സൈഡ് ലെഗ് സ്ഥിരത ഉറപ്പിക്കാൻ ചെറുതായി പ്രവണത കാണിക്കുന്നു, ഒരു ASIS നും മറ്റൊന്നും (അതായത് മുൾപടർപ്പിന്റെ മുൻവശത്തെയോ പുറകോട്ടയെയോ റോൾ എന്നോ) തമ്മിൽ ഒരു ലംബ രേഖ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മുടി upper leg ലെ (മുക്കി സമയത്ത് നീട്ടുകയും ഹിപ്പിൽ ചെറുതായി hyperextended വേണം) പരിശീലകൻ ഇത് പോലെ ട്രോക്കാറ്റർ 'സ്ലിപ്പ്' തോന്നും തോന്നി.

 

എന്നാൽ ട്രോകന്റേതിനേക്കാളുമൊഴികെ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന മുഴുവൻ പേശികൾക്കും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പേശി അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. (ടിഎഫ്എൽ ഒരു ഓക്റ്റക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ (തകരാറാണെങ്കിൽ) കാൽനടക്കാരന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ടിഎൽഎൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് സമീകൃത കടന്നുകയറ്റ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത്. ഗ്ലൂട്ടിസുത്തിനു മുമ്പായി കളിക്കാനായി ടിഎഫ്എൽ അനുഭവപ്പെടും.)

 

തുടയുടെ പ്രമേയത്തെ തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, ചുറ്റളവിന്റെ ബാഹ്യ പരിണാമവും തുടച്ചുകെട്ടലും (Janda 1996) ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാറ്റം വരുത്തും. ഇത് ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഒരു ഘടനാപരമായ ഘടന (ടിഎഫ്എൽ) ഉറപ്പിക്കുന്നു.

 

കൈഫെഡാഡ് കൈയും പാദസേവകരെ (നീണ്ട വിരൽകൊണ്ടുളള) ക്വാഡ്റാറ്റസ് ലുംപോർമവുപയോഗിച്ച് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നതിലൂടെ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പാക്ഷൻ മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കാൽ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ സമീകൃതമായ പേശീ പ്രയത്നത്തിൽ, ലെഗ്സ് ഏകദേശം എട്ടുമുതൽ എട്ടുവരെ വരെ തട്ടിക്കിടക്കുകയോ ക്വഡോറസ് സജീവമാകുകയോ ചെയ്യരുത്. ക്വഡ്രറ്റസ് അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ടി.എഫ്.എല്ലുമായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് തുടരുകയും, അത് ഒരു പെൽവിക് ചരിവ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. (ചിത്രം XX

 

രീതി (എ) ചുരുക്കത്തിൽ ടിഎഫ്എൽ മെറ്റീരിയൽ (ചിത്രം. 4.15) ബാധിതമായ കാലുകൾ മുടിയുടെയും കാൽമുട്ടിന്റെയും മൃദുലമായ ഹൃദയമിറങ്ങുന്നു. രോഗം ബാധിച്ച സൈഡ് ലെഗ് അതിന്റെ കട്ടിലിലേക്ക് ഉഴുന്നു. ഇത് എതിർദിശയിലേക്കും കാലുകളിലേയ്ക്കും കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്.

 

 

ചിത്രം 4.15 ടി.എഫ്.എല്ലിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ചികിത്സ (ഐസോലിറ്റിക് വ്യതിയാനത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിനായി ചിത്രം കാണുക.. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് MET രീതി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ, രോഗിയുടെ വലതുവശത്തെ ലെവലിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇയോമെട്രിക് സങ്കോചവും തുടർന്നും തടസ്സപ്പെടും. പ്രക്രിയ സമയത്തു് രക്തപ്രവാഹത്തിൻറെ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിന് അതു പ്രാക്ടീഷണർക്ക് പ്രധാനമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ ചിത്രത്തിലെ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നവരുടെ വ്യതിയാനമാണ്.

 

ഹ്രസ്വമായതും സ്ഥിരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ചെറുതും (7 സെക്കൻഡ്) അല്ലെങ്കിൽ ദൈർഘ്യമുള്ള (XNUM സെക്കന്റുവരെ) ദൈർഘ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായ ഐസോമെട്രിക് സങ്കോചങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കുകയോ ചെയ്യും ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചത് പോലെ ശ്വസനരീതികൾ (ബോക്സ് 4.2).

 

പ്രയാനം ചെയ്യുന്ന രോഗിയുടെ കാൽമുട്ടിനു പകരം രോഗിയുടെ പേശികളെ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുക. കൈയേറ്റം കൈകാൽ വച്ചാണ് രോഗികളുടെ കൈകളിലെ കൈകാലുകൾ രോഗബാധയെ സഹായിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ലേഖനത്തിൽ ആസിസ് ബാധിതമായ ഒരു സമ്പർക്കം നിലനിർത്തുന്നു.

 

കുറഞ്ഞ ബലത്തോടൊപ്പമുള്ള പ്രതിരോധത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രോഗിയെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സങ്കോചം ഇല്ലാതാകുകയും രോഗിക്ക് അനുയോജ്യമായ ശ്വസനരീതി ഉപയോഗിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ടിഎഫ്എൽ (മുകളിലെ മൂലകത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘടകം) പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ നിയന്ത്രണം തടസ്സം (തടസ്സം കടന്നുപോകുന്നതിന്).

 

കവിളിൽ വിരിയിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥിരത കൈവരുകയും മുല്ലപെരിയാർ മുട്ടുകുത്തി / തുടയുടെ തുടർച്ചയായ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ നേട്ടം സാധ്യമാകുന്നതുവരെ ഈ മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും ആവർത്തിക്കുന്നു.

 

രീതി (ബി) ലഘൂകരിച്ച ടിഎഫിയുടെ അൽപം മയക്കുമരുന്ന് ചികിത്സ (ചിത്രം. 4.16) പോസ്സസ്സ് മൂല്യനിർണയത്തിനായി അതേ പോസിറ്റീവായ രോഗി, പൂർണ്ണമായി നുറുക്കുവാനായി നോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സൈഡ് ലെഗ് ഉപയോഗിച്ച് രോഗിയുടെ പിടിയിലാണ്. പരിശോധിച്ച കാലിൻെറ തൂവാലയും മൃദുലവും.

 

 

ചിത്രം 4.16 രോഗിയുടെ കാൽപ്പാദത്തിനു പകരം, രോഗിയുടെ പാദത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത്, ഓപ്പറേറ്റർന്റെ തുടയെഴുതിക്കൊപ്പം, ഗ്രീവിന്റെ രീതി ഉപയോഗിച്ചു പേശികളുടെ മെറ്റീരിയൽ ചികിത്സ. ചെറുത്തുനിൽപ്പിനു നേരെയുള്ള എതിർപ്പിനെ നേരിടാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

 

രോഗിയുടെ വലതുവശത്തെ ലെഗ് (വലതുവശത്തെ ടിഎഫ്എൽ ചികിത്സയ്ക്കായി) രോഗിയുടെ കാൽമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുംവിധം രോഗിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പട്ടികയുടെ അവസാനഭാഗത്ത് പ്രാക്ടീസ് നിൽക്കുന്നു. രോഗിയുടെ വിദൂര സ്തനത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ ഇടതു കൈ കാണാം. അതിലൂടെ അവൻ തുടയുടെ ആന്തരിക ഭ്രമണപഥവും, കുത്തനെയുള്ള ബാഹ്യമായ ഭ്രമണവും (അവന്റെ താഴത്തെ കാൽ മുതൽ വ്യാസചാലകത്തിൽ പ്രകാശ സമ്മർദ്ദം വഴി) അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

 

ഈ പ്രക്രീയ സമയത്ത് പ്രതിരോധകർക്ക് പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ (ചലനത്തിന് മരം അല്ലെങ്കിൽ പരുഷമല്ല, ലളിതമായ 'സ്പിരിറ്റിയ്ക്ക് തോന്നണം), ടിഎഫ്എൽ കുറവുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പാർശ്വ നിശിതത്തിൽ ഒരു സ്വഭാവസവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ ആവേശമുണർത്തുന്നതായി കാണുന്നു.

 

ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, ഒരു ദീർഘവൃത്ത പ്രശ്നത്തിനായുള്ള ലെഗ് കുറവായതിനാൽ, ബാഹ്യമായി ടവർ കറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം പ്രതിരോധത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധം, 7- XNUM സെക്കന്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതുവഴി വ്യായാമം ശാരീരിക ആംഗിൾ ഹിപ് റൊട്ടേഷൻ, ബാഹ്യ ചലന ചിഹ്നനം എന്നിവയെ താഴ്ത്തിക്കാണിച്ചാണ്, കൂടാതെ ഈ നീട്ടൽ 10-XNUM സെക്കന്റുകൾക്കുള്ളതാണ്.

 

രീതി (സി) ഇസോലിറ്റിക് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇലാസ്റ്റിക്, ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻറർനെറ്റിൽ നീട്ടാൻ ഒരു ഐസോലിറ്റിക് സങ്കോചം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ വൈഡ് സ്ട്രോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജോടി കൈവശം ആസിസ് താഴേക്ക് പിടിക്കുക വഴി കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ പെൽവിസ് സുസ്ഥിരമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചരക്ക് സമയത്ത് മേശയിലേക്ക്.

 

ഈ പ്രക്രിയയിൽ പേശികളെ കടത്തിവിടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രോഗി നിർവികാരൻ പേശീ പ്രയത്നം മറികടന്ന്, കാലുകൾക്ക് ആക്ടിന് നിർബന്ധിതമാവുന്നു. ചുരുങ്ങൽ / നീട്ടി വേഗത്തിലായിരിക്കണം (പരമാവധി പൂർത്തിയായതിൽ നിന്ന് വളരെ കൂടുതൽ- 2- XX സെക്കൻഡ്). നിരവധി തവണ ആവർത്തിക്കുക.

 

രീതി (ഡി) ടി.എഫ്.എല്ലിന്റെ സൈഡ് ലൈറ്റിംഗ് മെറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബാധിത ടിഎഫ്എൽ സൈറ്റിലാണുള്ളത്. മുടിയുടെയും കാൽമുട്ടിന്റെയും മുകളിലത്തെ ലെഗ് ഫ്ളഡ് ചെയ്യണം. രോഗിക്ക് പിന്നിൽ നിലയുറപ്പിക്കുകയും, കൈകാലുകൾ കൈ വക്കുകയും സെഡ്വാഡാഡ് കൈ ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും കൈകാലുകൾ ചെറിയ അളവിലേക്ക് ഉയർത്താൻ രണ്ടു കൈകളും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മേശയുടെ പിടി പിടിക്കുക).

 

ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഉചിതമായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കാലിൽ കാൽനടയായി (മേശപ്പുറത്ത്) എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള മസിലുകൾ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. (ശ്വസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ കാണുക, ബോക്സ് 4.2). പ്രയത്നത്തിനുശേഷം, വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇലാസ്റ്റിക് ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇൻറർഫേസ് നീട്ടാൻ തടസ്സം കടന്ന് പാദരക്ഷകളെ വലയം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സങ്കലനത്തിനിടയ്ക്ക് ബാർസറിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഘടന നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഉചിതമായ രീതിയിൽ ആവർത്തിക്കുകയോ ഒരു ഐസോലിറ്റിക് സങ്കോചമായി ഉപയോഗിക്കുക.

 

അധിക ടിഎഫ്എൽ രീതികൾ

 

ടിഎഫ്എൽ റിലീസിന് മൃദുല ടിഷ്യു നീട്ടൽ രീതികൾ മെന്നെൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻവശത്തുള്ള ടിഎഫ്എൽ നാരുകളുടെ നീണ്ട അക്ഷത്തിൽ ഉടനീളം കൈകാലുകൾ ഉരക്കുന്ന ഒരു ഹീലിന്റെ പിൻഭാഗത്ത്, മുൻവശത്തുള്ള നാരുകൾക്ക് തമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രയോഗിക്കുന്ന പലതരം സ്നാപ്പിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

 

TFL സങ്കോചത്തിന്റെ കൂടുതൽ റിലീസോഴാണ് ഘടന, കൈയെഴുത്ത് കുത്തിവയ്ക്കൽ, ഹൃദ്യമായ ആഴത്തിലുള്ള ടിഷ്യു സമീപന രീതി (മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ-ടിപ്പുചെയ്ത ടി-ബാറുകൾ ഉപയോഗിച്ച്), മുട്ടുകുത്തികൾക്കു ചുറ്റുമുള്ളവ, പ്രത്യേക ആഴത്തിലുള്ള ടിഷ്യു റിലീസ് രീതികൾ. ഇവയിൽ പലതും തികച്ചും അസുഖകരമാണ്, എല്ലാം വിദഗ്ദ്ധ ട്യൂഷൻ ആവശ്യമാണ്.

 

സ്വയം ചികിത്സയും പരിപാലനവും

 

രോഗിയുടെ വശത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു കട്ടിലിലോ, മേശയിലോ, ബാധിതമായ ലെഗ് മുകൾഭാഗത്ത് തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. (താഴത്തെ കാൽ മുറുകുന്നു). ഈ രോഗി ഒരു ഐസോമെട്രിക് സങ്കോചം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. തൂക്കിയിടാൻ ഏതാനും സെന്റിമീറ്ററുകൾ കുറച്ച് നേരമെടുക്കും. ഈ സ്ഥാനം ഗ്ലോബൽ ഫ്ലോർ എടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, പതുക്കെ തുടർച്ചയായി പുറത്തുവരുന്നതിന് മുൻപ്, 10 സെക്കൻഡുകൾക്ക് ഈ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി.

 

ഇത് 30 സെക്കൻഡ് വരെ നടക്കും, തുടർന്ന് ആവർത്തിച്ച് മൃദുവായ ടിഷ്യൂകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പരമാവധി നേടൽ പ്രക്രിയക്കായി പല തവണ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ഐസോമെട്രിക് വ്യായാമത്തിൽ പ്രതിരോധം ഗുരുത്വാകർഷണമാണ്.

 

ലിയോൺ ചൈതോയും ജൂഡിത്ത് വാക്കർ ഡലിയുയും ന്യൂറോ ന്യൂക്യുസ്കക്യിക്കൽ ടെക്നിക്കുകൾ റെഫറൻസ് ചെയ്ത ക്ലിനിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ഹിപ് ഫോളുകാർക്ക് കൂടുതൽ മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാക്ക്, നട്ടെല്ലിനുള്ള പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ, ഡോക്ടർ ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ്

 

 

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: വെൽനസ്

 

ശരീരത്തിൽ ശരിയായ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സമതുലിതമായ പോഷകാഹാരം കഴിക്കുന്നതും, വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും, നല്ല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും തുടർചികിത്സകളും പതിവായി ആരോഗ്യകരമായ സമയം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്, ആത്യന്തികമായി ക്ഷേമത്തെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നത് ആളുകൾ ആരോഗ്യകരമായിത്തീരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഏറെ ദൂരം പോകും.

 

 

വെൽസൻസ് വിഷയം: അധിക EXTRA: മാനേജ്മെൻറ് ജോലിസ്ഥലത്തെ സ്ട്രെസ്

 

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക