അപ്പർ ട്രപ്സിയസിലെ മൂല്യനിർണ്ണയവും ചികിത്സയും

പങ്കിടുക

ഈ വിലയിരുത്തലും ചികിത്സാ ശുപാർശകളും വ്യക്തിഗത ക്ലിനിക്കൽ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ച നിരവധി സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങളുടെ സമന്വയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പേരുള്ള ഗവേഷകർ, ക്ലിനിക്കുകൾ, തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് (ബാസ്മാജിയൻ 1974, കെയ്‌ലിയറ്റ് 1962, ഡൊറാക്ക് & ഡൊറാക്ക് 1984 , ഫ്രിയറ്റ് 1954, ഗ്രീൻമാൻ 1989, 1996, ജണ്ട 1983, ലെവിറ്റ് 1992, 1999, മെന്നൽ 1964, റോൾഫ് 1977, വില്യംസ് 1965).

 

ന്യൂറോമസ്കുലർ ടെക്നിക്സിന്റെ ക്ലിപാലിക്കൽ ആപ്ളിക്കേഷൻ: അപ്പർ ട്രേപ്സ്യൂസ്

 

ലിവിറ്റ് (1999) ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ലളിതമാക്കുന്നു: "മേൽപ്പറഞ്ഞ മാർപ്പാപ്പ, ടെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ടൗട്ട് ആണെങ്കിൽ ചികിത്സ നൽകണം." ഇത് ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ ഏതാണ്ട് സാർവ്വത്രികാവസ്ഥ ആയതിനാൽ, എല്ലാവർക്കും ഈ മെഴുകുതിരിക്ക് മെറ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പഥ്യത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം പുള്ളിക്ക് വളരെ ഗൌരവമാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാറുണ്ടെന്നും, ഗോഥിക് ചർച്ച് ടവർ എന്ന വാസ്തുവിദ്യയുടെ പിന്തുണയോടെയുള്ള 'ഗോതിക് തോളിൽ' (ചിത്രം കാണുക. 2.13).

 

അപ്പർ ട്രപ്സിയസിലെ ഷോർട്ട്നെസ്സ് വിലയിരുത്തൽ (13) (ചിത്രം. 4.30)

 

 

ചിത്രം 4.30 വലതുഭാഗത്തെ മുകൾ ഭാഗത്തെ മന്ദബുദ്ധി വിലയിരുത്തൽ. ഒരു വശത്ത് പരസ്പരം (തൊട്ടുകൂടുന്ന ചലനത്തിന്റെ പരിധിക്ക്റേയും, ചലനത്തിന്റെ അവസാന-അനുഭവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റേയും) ഒരു വശത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.

 

ഹ്രസ്വ ട്രീപ്പ്സിയസ് ഷോർട്ട്നെസ്സ് (എ) സ്കുപ്പുലോഹാമ്രറൽ റിഥം ടെസ്റ്റ് കാണുക (Ch.5) ഇത് ലെവറ്റർ സ്കൂപൂലിലും മുകളിലെ ട്രീപ്പസിയുടേയും അമിതമായ പ്രവർത്തനമോ അനുചിതമായതോ ആയ ടോണുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു, കാരണം അവർ ശാരീരിക പേശികൾ ആയതിനാൽ, (ചിത്രം 5.13A, B). ഗ്രീൻമാൻ (1996) ഷോൾഡറിന്റെ മുകളിലുള്ളതും താഴ്ന്നതുമായ തിരുത്തലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൊതുവായ അസന്തുലിതാവസ്ഥയും നേരിട്ടും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷണൽ 'ഫയറിംഗ് സെക്വൻ' വിലയിരുത്തൽ വിവരിക്കുന്നു. (ചിത്രം. 4.31).

 

 

ചിത്രം 4.31 അപ്പർ ട്രപ്പീസ് (ഗ്രീൻമാൻ 1996) ഉൾപ്പെടെയുള്ള, തോതിലുള്ള മുകൾത്തട്ടിലുള്ള അപ്പർ, ലോവർ ഫിക്സറ്റർമാർക്കുള്ള പാലപ്പേഷൻ വിലയിരുത്തൽ.

 

രോഗി ഇരിക്കുന്നതും, പരിശീലകൻ പിൻതുടരുന്നു. പേശികളുടെ വെടിവയ്പ് ശരിയായി വിലയിരുത്തുന്നതിന് വലത് കൈ വലത് ഭാഗത്ത് വലത് കൈയ്യിലായിരിക്കും. മറുവശത്ത് മധ്യവ്രത പ്രദേശത്ത്, പ്രധാനമായും പാർശ്വഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള പമ്പ് പാറ്റേറ്റ് ക്വാഡ്രാസസ് ഫയറിംഗ് സ്ക്വയറിൽ വയ്ക്കുക. വിവിധ കൈകളിലെ വിവിധ കൈകൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനാൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിലയിരുത്തണം (ചിത്രം പോലെ തന്നെ..

 

ജന്ഡ (1983) എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരണത്തെ ഗ്രീൻമാൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അദ്ദേഹം വലതുവശത്ത് അടിച്ചമർത്തലിനുള്ള ശരിയായ ക്ലെയിം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സൂപ്പർസ്പിനോറ്റസ്, ഡെൽടൈഡ്, ഇൻഫ്രാസിഷ്യനേറ്റസ്, മിഡ്, ലോവർ ട്രപീസിയസ്, ഒടുവിൽ കോൺട്രാറേറ്റർ ക്വഡ്രാത്തസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിരുകടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: ലെവറ്റർ സ്കാപുൂലെയും മുകളിലെ ട്രീപ്പ്സിയസ് എന്നിവയും തോളില് ഉയര്ത്തുന്നതും, ക്വഡ്രാട്ടസ് ലംബോമം, ഇപിസെലിയേറ്റല്, അശ്രദ്ധ

 

മേലുളള പരിഹാരകരുടെ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം, ഹ്രസ്വമായതിനാലും താഴ്ന്ന പരിഹാരകർന്ന ബലഹീനതയിലും സാധ്യമാകുന്ന നീളത്തിലും സാധ്യമാകുന്നു (ചർമ്മസംബന്ധമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ (postural / phasic മുതലായവ) ചർച്ച ചെയ്യാനായി ച.കി..

 

ഉപരിതല ട്രാപ്സിയസ് ഷോർട്ട്നെസ്സ് (ബി) രോഗിയുടെ ഇരിപ്പിടവും, പരിശീലകനും വശത്ത് തോളിൽ വിശ്രമിച്ച്, അതിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു കൈകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. മറ്റൊരു വശത്ത് തലയുടെ ipsilateral ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു, തലയും / കഴുവും ശക്തിയില്ലാതെ ബലപ്രയോഗം നടത്തുന്നു, തോളിൽ സ്ഥിരതയോടെ (ചിത്രം കാണുക. 4.30).

 

ഒരേ നടപടിക്രമം എതിർഭാഗത്തെ തോളിൽ സ്ഥിരതയാർന്നതാണ്. ഏത് ദിശയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള താരതമ്യത്തെ കൂടുതൽ ശ്രേണികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ ഏതു ദിശയിലും കഴുത്ത് ഞെക്കി XMANX- യിൽ എളുപ്പം എത്തിച്ചേരാം. ഈ വശത്തെ സൈഡ്ബാൻഡിനടുത്തില്ലെങ്കിൽ, ട്രപേഷ്യസ് പേശികൾ രണ്ടും ചെറുതായിരിക്കാം. മറ്റേതു താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന ഒരു കുറവ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

 

ഉപരിതല ട്രാപ്സിയസ് ഷോർട്ട്നെസ്സ് (സി) രോഗിയുടെ ഇരിപ്പിടവും, വ്യായാമവും വശത്ത് നിൽക്കുന്ന പേശിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൈകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. രോഗിയുടെ ഭിന്നക കൈകളിൽ / മുഞ്ഞ പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തോളോടു കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ വശത്ത് മുകളിലത്തെ ട്രേപ്പസിയസ് സമ്മർദ്ദത്തിലാണെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായിരിക്കും. ഒരു ഭുജങ്ങളുടെ പേശി ആയതിനാൽ, അതിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം (ചിപ്പിയിലെ കോശങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ച കാണുക).

 

ഷോർട്ട്നസ് വേണ്ടി അപ്പർ ട്രീപ്സിയസ് ടെസ്റ്റ് (ഡി) രോഗിയുടെ കഴുത്ത് പൂർണ്ണമായും (പക്ഷേ നിർബന്ധിതമായി) സൈക്കിൾ കോണ്ടറേറ്ററായിരിക്കും. പരിശീലകൻ മേശയുടെ തലയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തകരാറിലാകാൻ കഴിയുന്ന എളുപ്പം വിലയിരുത്തുന്നതിന് (അതായത്, വശത്തെ പരീക്ഷണത്തിലാണെങ്കിൽ) ഡ്സിലിലേറ്റൽ തോളിൽ ഒരു കപ്പ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. (ചിത്രം. 4.32).

 

 

ചിത്രം 4.32 വലത് വശത്ത് മുകളിലത്തെ ട്രപീസിസ് പേശിയുടെ മെറ്റൽ ചികിത്സ. A പിന്നീടുള്ള നാരുകൾ, B മധ്യ നാരുകൾ, C മുൻഭാഗത്തുള്ള നാരുകൾ. ഇത് (അല്ലെങ്കിൽ നടുവിലും പിയേഴ്സ് ഫൈബറുകളിലേയും പ്രവേശനമുള്ള ഏതെങ്കിലും ബദൽ സ്ഥാനങ്ങൾ) നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് സൈസോമെട്രിക് സങ്കോചം പിന്തുടർന്ന് സ്ഫോടകമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തലയിൽ നിന്ന് തോളിലേറ്റി മാറാതെ, കഴുത്തും തലയും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല സ്വയം.

 

ഒരു സാധാരണ 'വേദന' തോന്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് കാൽനടയായി കാൽ വഴുതിപ്പോവും, മൃദു സാദ്ധ്യതയനുസരിച്ചാണ്. തോളിൻറെ മാരക വിഷമകരമോ, കടുത്തതോ ആണ്, പെട്ടെന്ന് അവസാനമുള്ള പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ, മുകളിലത്തെ ട്രപീസൈസ് കുറവ് സ്ഥിരീകരിക്കും.

 

ഈ അതേ വിലയിരുത്തൽ (എല്ലായിടത്തും പൂർണ്ണമായി ലാറ്ററൽ ഫ്ലൂഷ്യൻ) തലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും സൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് തിരിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്, പകുതിയിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞാൽ ചികിത്സയിൽ, അല്പം നേരെ തിരിഞ്ഞാൽ, ആ ബന്ധുവിനെ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ട്രീപ്പ്സിയസിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിന്റെ പിൻഗാമിയുടെ, മധ്യ-പൂർവ്വ ഉപവിഭാഗങ്ങളുടെ ചെരിവും പ്രവർത്തനവും.

 

കാലക്രമേണ ചുരുക്കം ട്രാംസ്പിയസിനെ ചുരുക്കുക

 

മുകളിലെ ട്രീപ്പ്സിയസിന്റെ MET ചികിത്സ, രീതി (a) (ചിത്രം XX) മുകളിലെ ട്രീപ്പ്സിയസിന്റെ എല്ലാ നാരുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ, മെറ്റാണ് തുടർച്ചയായി പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. മുകളിലെ ട്രീപ്പസിയസ് ഇവിടെ മുൻഭാഗം, നടുഭാഗം, പിൻഭാഗം നാരുകളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത നാരുകൾ കൃത്യമായ ചികിത്സയ്ക്കായി, മുകളിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയ വിവരണംയിൽ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ കഴുത്ത് ഭ്രമണപഥത്തിലെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണം.

 

തലക്ക് / തലച്ചോറിനോടനുബന്ധിച്ച് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൈകഴുകുന്ന വശത്ത് കൈയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കൈകാലത്തിന്റെ കഴുത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ, ഒരു കൈ കൊണ്ട് തോളിൽ സുസ്ഥിര വയ്ക്കുകയും, ഒരു കൈകൊണ്ട് കപ്പ് / തലയുടെ ഒരു വശത്ത് മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഭാഗം:

 

  • കഴുത്ത് പൂർണ്ണമായും സൈദ്ധാന്തികമായി പൂർണ്ണമായും ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്, മുകളിലത്തെ ട്രപീസിസത്തിന്റെ പിൻവശത്തുള്ള നാരുകൾ സങ്കോചത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു (താഴെ കാണുക). ഇത് പേശിയുടെ ഈ വശം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
  • കഴുത്ത് പൂർണ്ണമായും സൈഡ് ആൻഡ് പകുതി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മധ്യ നാരുകൾ സങ്കോചത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
  • കഴുത്ത് പൂർണ്ണമായും സൈഡ്ബാൻഡും ചെറുതായി കറങ്ങുമ്പോൾ, മുകളിലത്തെ ട്രപീസിസത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള നാരുകൾ ചികിത്സിക്കുന്നു.

 

വിവിധ സങ്കോചങ്ങളും തുടർന്നുള്ള വിസ്തൃതികളും വ്യായാമിയുടെ കൈകൾ കൈമാറുകയും കൈമാറ്റം പ്രദേശവും തോറും ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

ചെവിക്കടുത്ത് ചെവിയിലേക്കും ചെവിക്കോടു ചെവിയിലേക്കും ചെവിയിലേക്ക് സുതാര്യമായ തോളിൽ പിടിക്കാൻ ഒരു പ്രകാശം പ്രതിരോധ ശ്രമം (ലഭ്യമായ ശക്തിയുടെ 20%) പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇരട്ട പ്രസ്ഥാനം (അല്ലെങ്കിൽ ചലനത്തിലേക്കുള്ള പ്രയത്നം) ഒരേസമയം രണ്ടുവശത്തുനിന്നും പേശികളുടെ സങ്കലനം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമാണ്. പരിശ്രമത്തിന്റെ പരിധി സൌമ്യതയുള്ളതും വേദന അനുഭവപ്പെടാത്തതുമായിരിക്കണം. ചുരുങ്ങാൻ 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ (അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ), പൂർണ്ണമായ ഇളവുകൾക്ക് ശേഷം, വ്യായാമം ശീർഷം തലയാട്ടി കട്ടികുറഞ്ഞ നീളം പോലെ തലക്ക് / കഴുത്ത് സൈഡ്ബൻഡിംഗും ഭ്രമണത്തിന്റെ വർദ്ധിതമായ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കുറയുന്നു.

 

വ്യായാമം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ചികിത്സയുടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ, രോഗനിർണയം, നിർദ്ദേശം, പേശി നീട്ടി ('നിങ്ങളുടെ കൈ കാലുകൾക്ക് നീളം വയ്ക്കുക' എന്ന് ശ്വസിക്കുക) എന്നിവയിലൂടെ രോഗിയെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ഒരു സ്ട്രെച്ച് റിഫ്ക്സ് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. പേശി നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, രോഗിയുടെ വിശ്രമം പിന്നെ നീണ്ടു നീങ്ങുക.

 

ജാഗ്രത: ഇത് കഴുത്തിന് സമ്മർദ്ദം വരുത്തുന്നതിന് പേശിയുടെ ക്രാരിയാൽ എൻഡിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയില്ല. തല അതിന്റെ സൈഡ്-ഫ്ലെക്സിൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ തടസ്സത്തിൽ സ്ഥിരത.

 

വിയോജിപ്പു

 

തലക്ക് / നെറ്റി റൊട്ടേഷൻ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ചികിത്സാരീതിയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാധിത ഭാഗത്തുനിന്ന് പക്ഷാഘാതം, ഭ്രമണം എന്നിവയ്ക്കായി വിളിക്കുന്നു.

 

ലിബെൻസണെ (1996), രോഗി 'അഫിഫ്ലക്സിൽ സഹായിക്കുന്ന തലയുടേയും പരസ്പരം അകലുകയുമുള്ളതാണ്, ഒപ്പം ഇടപെടലിനുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

 

Lewit (1985b) suggests: 'രോഗി അസ്ന ആണ് ... തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒരു കൈ ഉപയോഗിച്ച് തോളിൽ നിന്ന് തിരുത്തൽ, തലയും കഴുത്തും മറ്റേ കൈകൊണ്ട് തലയാട്ടി. അപ്പോൾ, രോഗിയുടെ തലച്ചോറിൻറെ വശത്തേക്കു നീങ്ങാൻ രോഗിയുടെ സ്വയ തകരാറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാൻ രോഗിയെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ' (ഈ മാർഗ്ഗം താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.)

 

ലേഖകൻ മികച്ച സ്വാധീനത്തോടെ വിവരിച്ച രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വായനക്കാരെ ഈ സമീപനങ്ങളും ലബൻസണും ലൂവീതുമൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും, അവയ്ക്ക് ഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

മന്ദഗതിയിൽ ചുരുക്കിയ മുകളിലെ ട്രീപ്പ്സിയസ്, രീതി (ബി) ഈ മേഖലയിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് നീട്ടി മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് PIR- ന്റെ ആരംഭം സാധ്യമാക്കാൻ കണ്മിൻറേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ Lewit നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.

 

രോഗി നിസ്സംശയം ആകുന്നു, പ്രാക്റ്ററക്ടർ നിയന്ത്രണം തടസ്സത്തിൽ തലയും കഴുവും തോൾ, സൈഡ്ബന്റ് എന്നിവയെ തിരുത്തിയെന്നും രോഗിയുടെ കണ്ണുകൾ മാത്രം നോക്കി (അതായത് തല തിരിഞ്ഞില്ല) തൊട്ടടുത്തുള്ള കഴുത്ത്.

 

ഈ കണ്ണിന്റെ ചലനം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ശ്മശാനം പോലെ, ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ (കണ്ണും ചലനവും ശ്വസനവും) സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി ചെറിയ ഐസോമെട്രിക് സങ്കോചം ഉണ്ടാകുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്.

 

ഉന്മൂലനവും പൂർണ്ണമായ ഇളവും, തല / കഴുത്ത് ഒരു പുതിയ തടസ്സത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റുകയും പ്രോസസ്സ് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തോളിൽ സമവാക്യം കൊണ്ടുവരുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു ആചാരത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 10 രണ്ടാമത്തെ സങ്കോചത്തിനുശേഷവും പേശികൾ കുറച്ചുകൂടി പുറത്തുവരുകയും, തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

 

ലിയോൺ ചൈതോയും ജൂഡിത്ത് വാക്കർ ഡലിയുയും ന്യൂറോ ന്യൂക്യുസ്കക്യിക്കൽ ടെക്നിക്കുകൾ റെഫറൻസ് ചെയ്ത ക്ലിനിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ഹിപ് ഫോളുകാർക്ക് കൂടുതൽ മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാക്ക്, നട്ടെല്ലിനുള്ള പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ, ഡോക്ടർ ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ്

 

 

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: വെൽനസ്

 

ശരീരത്തിൽ ശരിയായ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സമതുലിതമായ പോഷകാഹാരം കഴിക്കുന്നതും, വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും, നല്ല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും തുടർചികിത്സകളും പതിവായി ആരോഗ്യകരമായ സമയം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്, ആത്യന്തികമായി ക്ഷേമത്തെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നത് ആളുകൾ ആരോഗ്യകരമായിത്തീരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഏറെ ദൂരം പോകും.

 

 

വെൽസൻസ് വിഷയം: അധിക EXTRA: മാനേജ്മെൻറ് ജോലിസ്ഥലത്തെ സ്ട്രെസ്

 

 

ശൂന്യമാണ്
അവലംബം
1. ബലൂറ്റ് എസ്.കെ., കീഫെർ എൽ. മൾട്ടിക്ചറൽ കൾച്ചറൽ ക്യാൻസൽസ് ഓഫ് ദി ഡിഗ്നോസിസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഇറിറ്റബിറ്റ് ബെല്ലൽ സിൻഡ്രോം: ഒരു സെലക്ടീവ് സംഗ്രഹം. ഊർ ജെ ഗാസ്ട്രോഎൻററോൾ ഹെപ്പട്ടോൾ. 2013;25: 1127-1133. [PubMed]
2. ഗോൻസലെസ് ഗാമറ ആർജി, റൂയിസ് സാഞ്ചെസ് ജെ.ജി., ലിയോൺ ജിമെനെസ് എഫ്, ക്യൂബാസ് ബെനൈഡ്സ് എഫ്, ഡിസാസ് വെലെസ് സി. [ചക്ലയോ നഗരത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ ജനസംഖ്യയിൽ ക്ഷീണിച്ച പേശൽ സിൻഡ്രോം വർദ്ധനവ്] റെവ് ഗാസ്ട്രോ പെന്റോൾ പെറു. 2012;32: 381-386. [PubMed]
3. ഗ്വെയ് കെ.എ, ലുക്ക് CL, ഘോഷാൽ യുസി. ഏഷ്യയിലെ പ്രകോപിത പേശൽ സിൻഡ്രോം എന്ന എപിഡെമോളജി: പഴയത് എന്തെങ്കിലും, എന്തെങ്കിലും പുതിയത്, കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ജെ ഗസ്ട്രോടെരോൾ ഹെപ്പട്ടോൾ. 2009;24: 1601-1607. [PubMed]
4. Krogsgaard LR, Engsbro AL, Bytzer P. ഡെന്മാർക്കിൽ രോഗാതുര ഗുണം സിമ്പറോം എപിഡെമോളജി. പ്രായപൂർത്തിയായ ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സർവേ ≤ 50 വയസ്സ്. സ്കാൻഡ് ജെ ഗാസ്ട്രോ പെറോൾ. 2013;48: 523-529. [PubMed]
5. ഇബ്രാഹിം എൻ കെ, ബത്താർജി ഡബ്ല്യു എഫ്, അൽമേമാടി എസ്എ. ജിദ്ദയിലെ കിംഗ് അബ്ദുൾ അസീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, പരിശീലകർക്കും ഇടയിൽ പ്രകോപനപരമായ പേശൽ സിൻഡ്രോമിന്റെ വ്യാപ്തിയും പ്രവചകരും. ലിബിയൻ ജെ മെഡ്. 2013;8: 21287.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
6. ലീ വൈ, വെയ്ഡ് എ, ടാൻ എച്ച് ജെ, ചുവ എഎസ്, വൈറ്റ് ഹെഡ് വെ. മലായ് വംശത്തിലെ രോഗം ബാധിച്ച രോഗം ബാധിച്ച രോഗം വേൾഡ് ജെ ഗസ്ട്രോടെരോൾ. 2012;18: 6475-6480; ചർച്ചാ പി. 6479. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം][PubMed]
7. ഘോഷാൽ യുസി, അബ്രഹാം പി, ഭട്ട് സി, ചൗധരി ജി, ഭാട്ടിയ എസ്.ജെ, ഷേണായ് കെടി, ബങ്ക എൻ എച്ച്, ബോസ് കെ, ബോഹീദർ എൻ പി, ചക്രവർത്തി കെ, തുടങ്ങിയവരും. ഇൻഡ്യയിലെ രൂക്ഷമായ പേശൽ സിൻഡ്രോമിന്റെ എപ്പിഡെമിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ: ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രോഎന്റോളജിക്കൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യൻ ജെ. ഗസ്ട്രോടെരോൾ. 2008;27: 22-28. [PubMed]
8. ബുറസ് ജെ, സൈറാനി ജെ, കോഹൗട്ടോവ ഡി, ഫോറെസ്റ്റ് എം, റെജ്ര്ര്റ്റ് എസ്, ക്വ്ടീന ജെ, വോർസേക് വി, കൊപ്പകോവ എം. ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയ ഓവർഗ്രൂത്ത് സിൻഡ്രോം. വേൾഡ് ജെ ഗസ്ട്രോടെരോൾ. 2010;16: 2978-2990. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം][PubMed]
9. ഡിബൈസ് ജെ.കെ, യംഗ് ആർ ജെ, വന്ദേന്തൂഫ് ജെ. എക്റ്റിക് മൈക്രോ ബിയർ ഫ്ളോറ, ബാക്ടീരിയ ഉയർന്ന വളർച്ച, ഹൃസ്വ-പേശൽ സിൻഡ്രോം. ക്ലിപ്പ് ഗാസ്ട്രോ പെൻറോൾ ഹെപ്പാറ്റോൽ. 2006;4: 11-20. [PubMed]
10. ബൂണിക് വൈ, അലേൻ എസ്, അത്തർ എ, ഫ്ളോറേ ബി, റസ്കിൻ എൽ, സാൻസൻ-ലേ പോർസ് എം.ജെ, റാംബുഡ് ജെസി. ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയൽ ക്രമാതീതമായ സിൻഡ്രോം ഉള്ള രോഗികളിൽ ബാക്ടീരിയ ജനസംഖ്യ മലിനീകരണത്തെ ബാധിക്കും. ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 1999;94: 1327-1331. [PubMed]
11. ഡ്യൂക്കോവിസ് എസി, ലസി ബി, ലെവിൻ ജീൻ. ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയ ഉയർന്ന: ഒരു സമഗ്ര അവലോകനം. ഗാസ്ട്രോ പെന്റോൾ ഹെപ്പറ്റോൾ (NY) 2007;3: 112-122. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
12. പൊസേർഡ് ഐ, സ്റ്റെറ്റേസർ പിഒ, ബിജോൺൺസൺ ഇ.എസ്, അബ്രഹാംസോൺ എച്ച്, സിംറെൻ എം. പ്രകോപിത പേശൽ സിൻഡ്രോം രോഗികളിലെ ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയകൾ. ഗുട്ട്. 2007;56: 802-808. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
13. ഘോശൽ യു, ഘോഷാൽ യുസി, രഞ്ജൻ പി, നായിക് എസ് ആർ, അയ്യാഗരി എ സ്പെക്ട്രം, ബാക്ടീരിയയുടെ ആൻറിബയോട്ടിക്കുകളുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയവ മലാബ്സോർപ്ഷൻ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച രോഗികളിലെ മുകളിലെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. ബി.എം.സി ഗാസ്ട്രോപെന്റോൾ. 2003;3: 9. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
14. കാർറാ എം, ഡിസീഡി എസ്, അസ്സുറോ എം, ബിലിഗിൻ ജി.എം., ഡി പിറാം ഡി, ലോമാനോക്കോ എൽ, ആദോമോ എസ്. പ്രകോപിത അണ്ഡാശയ രോഗമുള്ള രോഗികളിലെ ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ച. ഈർവ് മെഡ് ഫാർമാക്കോൾ സയൻസ് 2008;12: 197-202. [PubMed]
15. ഘോഷൽ യുസി, ഘോഷാൽ യു, ദാസ് കെ, മിശ്ര എ.ആർ, മലബാർസപ്ഷൻ സിൻഡ്രോം എന്ന ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയും ഓറോ സെക്കെൽ ട്രാൻസിറ്റ് സമയവുമായുള്ള ബന്ധവും ഹൈഡ്രജൻ ശ്വസന പരിശോധനകളുടെ യൂട്ടിലിറ്റി. ഇന്ത്യൻ ജെ. ഗസ്ട്രോടെരോൾ. 2006;25: 6-10. [PubMed]
16. ഘോഷൽ യുസി, കുമാർ എസ്, മെഹ്റോത്ര എം, ലക്ഷ്മി സി, മിശ്ര എ.ആരോഗ്യ പേശൽ സിൻഡ്രോം രോഗകാരികളിലെ രോഗികളിൽ ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയകൾ കൂടുതലാണ്. ജെ ന്യൂറോഗസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ മോത്ത്. 2010;16: 40-46. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
17. പിൻടൽ എം, ചൗ ഇജെ, ലിൻ ഹൈസി. ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയൽ പടല പരിക്രമണം നീക്കംചെയ്യൽ പ്രകോപിപ്പിക്കാനുള്ള കുത്തിവയ്പ്പുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു. ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 2000;95: 3503-3506. [PubMed]
18. സച്ചേവ എസ്, റാവത്ത് എകെ, റെഡ്ഡി ആർഎസ്, പുരി എ.എസ്. ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയൽ പുരോഗമന (SIBO) ഉഗ്രമായ കുടൽ സിൻഡ്രോം: ഫ്രീക്വൻസി, പ്രവചകർ. ജെ ഗസ്ട്രോടെരോൾ ഹെപ്പട്ടോൾ. 2011;XXX സപ്ലിമെന്റ് 26: 135-138. [PubMed]
19. പാർക്ക് എച്ച്. രൂക്ഷമായ പേശി സിൻഡ്രോം പാത്തോഫിസിയോളജിയിൽ ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ച. ജെ ന്യൂറോഗസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ മോത്ത്. 2010;16: 3-4. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
20. ഘോഷൽ യുസി, ശുക്ല ആർ, ഘോഷാൽ യു, ഗ്വെയ് കെ.എ, നം എസ്സി, ക്വിഗ്ലി ഇ.എം. ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം, രൂക്ഷമായ കുത്തേറ്റ് സിൻഡ്രോം: സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു? Int J Inflam. 2012;2012: 151085. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
21. ബ്രൗൺ എസി. കൊളസ്ട്രന്റെ രോഗം, അൾസറേറ്റീവ് പല്ലൽ സിൻഡ്രോം രോഗികൾക്ക് ഫെൽക്കർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ് ഗവേഷണവും ചികിത്സയും ആവശ്യമാണ്. ജെ. ക്രോൺസ് കൊളിറ്റിസ്. 2014;8: 179. [PubMed]
22. സമ്പത്ത് കെ, ലെവി എൽ സി, ഗാർഡ്നർ ടി.ബി. ഫെക്കൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറേഷൻ: എപിഎസ് ദി എസ്റ്ററ്റിക്. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 2013;145: 1151-1153. [PubMed]
23. ഗ്രേസ് ഇ, ഷാ സി, വെലൻ കെ, ആന്ദ്രെവ്വ് എച്ച്. അവലോകനം ചെയ്യുന്ന ലേഖനം: ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയ ഉയർന്ന വളർച്ച, ക്ലിനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ, നിലവിലെ വികസനം നിർണ്ണയിക്കുന്ന പരിശോധനകൾ, ചികിത്സ എന്നിവ. എലിംത് ഫാർമാക്കോൾ തെ. 2013;38: 674-688. [PubMed]
24. Yakoob J, അബ്ബാസ് Z, ഖാൻ ആർ, ഹമീദ് എസ്, ആവാൻ എസ്, ജാഫ്രി ഡബ്ലറ്റ് കുടൽ ബാക്ടീരിയൽ ലാർജ്സ് ആൻഡ് ലാക്കോസ് അസഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് പകരത്തിനു കാരണമാവുന്നു. സൗദി ജെ ഗാസ്ട്രോപെന്റോൾ. 2011;17: 371-375. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
25. ഗെയ്കെ കെ, ബാക്ക് വൈ.ടി, ഘോഷൽ യുസി, ഗോൺചാഞ്ചാൻവിറ്റ് എസ്, ലീ ഓയ്, ഫോക്ക് കെ എം, ചുവ എഎസ്, ലു എൽ.ഇ.സി, ഗോ കെ, കോസിചായ്വത് സി, തുടങ്ങിയവരും. ക്ഷീണബാധ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച ഏഷ്യൻ സമ്മർദം ജെ ഗസ്ട്രോടെരോൾ ഹെപ്പട്ടോൾ. 2010;25: 1189-1205. [PubMed]
26. ലസി ബി, ഗബ്ബാർഡ് എസ്.എൽ, ക്രോവെൽ എം. പത്തോഫിസിയോളജി, മൂല്യനിർണ്ണയം, മരുന്നുകൾ എന്നിവയുടെ ദുരുപയോഗം: പ്രത്യാശ, അഭികാമ്യം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള വായു? ഗാസ്ട്രോ പെന്റോൾ ഹെപ്പറ്റോൾ (NY) 2011;7: 729-739. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
27. ഹാർഡ് എച്ച്, സെറ ജെ, ആസിപിറോസ് എഫ്, പാസസ് എം.സി., അഗാദേ എസ്, മലഗേല ജെ. കുടൽ ഗ്യാസ് വിതരണത്തിൽ വയറിളക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗുട്ട്. 2003;52: 1708-1713. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
28. കുമാർ എസ്, മിശ്ര എ, ഘോഷാൽ യുസി. രൂക്ഷമായ പേശൽ സിൻഡ്രോം ഉള്ള രോഗികൾ ഉപവാസഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള വിഷയങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. ജെ ന്യൂറോഗസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ മോത്ത്. 2010;16: 299-305. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം][PubMed]
29. ഹാൻഡിൻ എപി, മുലിഗൻ സി, പോട്ട് ബി, വോർവെൽ പി, അഗ്രൂസ് എൽ, ഫരാസസോസോ പി, ലയൈനിസ് സി, മെൻഡിവീവ് ജെ, ഫിലിപ്പൈ ഡി ഡി ഫോയ് ജെ.എം., റൂബിൻ ജി, വിൻചെസ്റ്റർ സി, ഡി വിറ്റ് എൻ സിസ്റ്റംടൈം റിവ്യൂ: ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് - ഒരു തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഗൈഡ്. എലിംത് ഫാർമാക്കോൾ തെ. 2013;38: 864-886. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
30. അത്താർ എ, ഫ്ളോറേ ബി, റംബുഡ് ജെസി, ഫ്രാൻസിസെസെ സി, റഷ്നെസ്കീസി പി, ബൂണിക് വൈ. ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയയെ കൂടുതലായി ബാധിച്ച ദീർഘകാല വയറിളക്കത്തിന്റെ ആൻറിബയോട്ടിക് എഫക്റ്റിസിസി: ക്രോസ്സോവർ, റാങ്കിണൈസ്ഡ് ട്രയൽ. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 1999;117: 794-797. [PubMed]
31. Marcelino RT, Fagundes-Neto U. [ഹൈഡ്രജൻ ടെസ്റ്റ് (H2) വായു ശ്വാസകോശം ബാക്ടീരിയൽ വളർച്ചയുടെ കാലനിർണ്ണയത്തിനായി കാലഹരണപ്പെട്ടു] ആർക് ഗാസ്ട്രോന്ററെോൾ. 1995;32: 191-198. [PubMed]
32. ഐയോണനാൽ അനസ്തോമോസിസ് രോഗികളിൽ സാന്തവിർത്ത ജെ. ലാക്റ്റൂലോസ് ഹൈഡ്രജനും [14C] xylose ശ്വാസകോശ ടെസ്റ്റുകളും. Int ജെ കോളറിക്റ്റൽ ഡിസ്നി. 1991;6: 208-211. [PubMed]
33. ഘോഷൽ യുസി. എങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ശ്വസനപരിശോധന വ്യാഖ്യാനിക്കണം. ജെ ന്യൂറോഗസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ മോത്ത്. 2011;17: 312-317.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
34. യാങ് സി ഐ, ചാങ് സി.എസ്, ചെൻ ജി.എച്ച്. ഗ്ലൂക്കോസ് H2 അല്ലെങ്കിൽ CH4 ശ്വസനേന്ദ്രിയ പരിശോധനകൾക്കൊപ്പം ലിവർ സിറോസിസ് രോഗികളിൽ ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ച. സ്കാൻഡ് ജെ ഗാസ്ട്രോ പെറോൾ. 1998;33: 867-871. [PubMed]
35. ഘോഷാൽ യുസി, ഘോഷാൽ യു, അയ്യാഗരി എ, രഞ്ജൻ പി, കൃഷ്ണണി എൻ, മിശ്ര എ, അഗർവാൾ ആർ, നായിക് എസ്, നായിക് എസ് ആർ. എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയയും ഓസോടെക്കൽ ട്രാൻസിറ്റ് സമയം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ദീർഘനാളുകളുമൊക്കെ ചെറിയ മലവിസർജ്ജനം മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജെ ഗസ്ട്രോടെരോൾ ഹെപ്പട്ടോൾ. 2003;18: 540-547. [PubMed]
36. ലുക്ക് CL, ചെൻ സിഐ, ചാൻ FY, ലീ എസ്. പ്രകോപിത കുഞ്ഞിൻറെ സിൻഡ്രോം, സാധാരണ മനുഷ്യർ തുടങ്ങിയ രോഗികളിലെ ചെറിയ കുടൽ ചലനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ: ഒരു ഓറിയന്റൽ പഠനം. ക്ലിൻ സയൻസ് (ലോണ്ട്) 1998;95: 165-169. [PubMed]
37. സൈറാരട്ട ജി, ഫറോനോ എ, മസോണി എം, ഗർഗനാനി ബി, മലഗതി പി. ലക്ടൂസെസ് ഹൈഡ്രജൻ ശ്വസന പരിശോധന ഓണോകൊക്കൽ ട്രാൻസിറ്റ് അസസ്സ്മെന്റിൽ. സിദ്ധാവിഗ്രഫിക് രീതി ഉപയോഗിച്ച് വിമർശനാത്മക വിലയിരുത്തൽ. ഡിസ് ഡിസ് സൈസ്. 1994;39: 1505-1510. [PubMed]
38. Rao SS, Camilleri M, HASLER WL, മൗറീർ എഎച്ച്, പാർക്മാൻ എച്ച്പി, സാഡ് ആർ, സ്കോട്ട് എംഎസ്, സിംറെൻ എം, സോഫർ ഇ, സാർകാർ എൽ. ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ലെ ഗ്യാസ്ട്രോഇൻസ്റ്റസ്റ്റൈനൽ ട്രാൻസിറ്റി ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കന് ആന്റ് യൂറോപ്യൻ ന്യൂറോ ഗ്യാസ്ട്രോറ്റെറായോളജി ആൻഡ് മോറിലിറ്റി സൊസൈറ്റിസ് എന്നിവയുടെ പേപ്പർ പേപ്പർ. ന്യൂറോഗാസ്റ്റ്രോന്റേരോ മോട്ട്. 2011;23: 8-23.[PubMed]
39. യു ഡി, ചീസ്മാൻ എഫ്, വാനർ എസ് കമ്പൈൻഡ് ഓറോ സിഗൽ സിൻടജിഗ്രാഫി, ലക്റ്റൂലോസ് ഹൈഡ്രജൻ ശ്വസിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് ശ്വാസകോശ ഗവേഷണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഗുട്ട്. 2011;60: 334-340. [PubMed]
40. റാണാ എസ്.വി., ശർമ എസ്, സിൻഹ എസ്കെ, കൗർ എച്ച്, സിക്കന്ദർ എ, സിംഗ് കെ. ഇറാഫ്റ്റീവ് മെഥനോജനിക് സസ്യജാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച അസുഖ ബാധിത രോഗപ്രതിരോധ രോഗികളിലും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ. ഡിസ് ഡിസ് സൈസ്. 2009;54: 132-135. [PubMed]
41. ഡോത്തി ബി, ഹെൻറി എം, എൽ കെഷീൻ എ, റൗൾട്ട് ഡി, ഡാൻകോർട്ട് എം. മെച്ചപ്പെട്ട ഡിഎൻഎ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിലാണ് മെത്തനോബ്രേവിബാക്ടർ സ്മിത്ത്, മെത്തനോസ്ഫയേറ സ്റ്റെഡ്മാൻമാന്റെ ഉയർന്ന പ്രാധാന്യം. പ്ലോസ് വൺ 2009;4: E7063. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
42. ചാറ്റർജി എസ്, പാർക്ക് എസ്, ലോ കെ, കോങ്ങ് വൈ, പിന്റേക്കൽ എം. ഐ.ബി.എസിലെ ശ്വസന മീഥേൻ ഉത്പാദനം, മലബന്ധത്തിന്റെ കാഠിന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 2007;102: 837-841. [PubMed]
43. ലുനിയ എം.കെ, ശർമ ബി.സി, സച്ച്ദേവ. സിറോസിസ്, ലോ-ഗ്രേഡ് ഹെപ്പാറ്റി എൻസെഫലോപ്പതി എന്നിവരോടെയുള്ള രോഗികളിലെ ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ നീളം കൂടിയതും ഒറോകക്കൽ സമയവും. ഹെപ്പാറ്റോൾ ഇന്റ. 2013;7: 268-273.[PubMed]
44. റെറമിനി ഇ, പാരീഡി എ, സവാരിനോ വി, ഗ്രേകോ എ, റെബോറ എ, മിനിട്ടോ എഫ്, ഫെറോൺ ഡി. ദീർഘകാല ഓറോക്കോക് ട്രാൻസിറ്റ് സമയം എന്നിവയുടെ തെളിവുകളും അക്രോമിഗലിക് രോഗികളിലെ ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയും. ജെ ക്ലിൻ എൻഡ്രോണിനോൽ മെറ്റാബ്. 2007;92: 2119-2124. [PubMed]
45. ഹാമിൽട്ടൺ I, വെർസ്ലി BW, കോബ്ഡൻ I, കുക്ക് ഇ.എം., ഷൂസ്മിത്ത് ജെ.ജി, ആക്സൺ എ.ടി. ചെറിയ പേശീ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഉമിനീർ, ജെജുനൽ ഇൻഫോർമെറ്റ് എന്നിവ ഒരേസമയം സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഗുട്ട്. 1982;23: 847-853.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
46. കൊറാസ്സ GR, സോർജ് എം, സ്ട്രോചി എ, ബെനാറ്റി ജി, ഡി സരോസോ എ, ട്രെഗ്ഗിരി ഇഎ, ബ്രസ്കോ ജി, ഗാസ്ബ്രറിരി ജി. നോൺ absorbable ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ, ചെറിയ ഗുവൽ ബാക്ടീരിയ ഉയർന്ന വളർച്ച. ഇറ്റൽ ജെ ഗാസ്ട്രോപെന്റോൾ. 1992;24: 4-9. [PubMed]
47. ക്വഹര ടി, ഒഗുറ വൈ, ഒഷാമ കെ, കുരകവ കെ, ഒക്ക ടി, ഹിരാകാവ എച്ച്, ഇതോ ടി, നാകയമ-ഇമാഹോജി എച്ച്, ഇച്ചിമുറ എം, ഇതോ കെ. സെഗ്മെൻറ്ഡ് ഫിലിംസ് ബാക്ടീരിയയുടെ ജീവിതരീതി: മുഴു-ജനിതക സീക്വൻസിംഗിലൂടെ അനുമാനിക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക-ഇതര കുടൽ രോഗപ്രതിരോധപ്രതിരോധ സംയുക്തം. ഡിഎൻഎ റെസ്. 2011;18: 291-303. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
48. ബേമെർ ആർ ആർ, ഡി വെറീസ് ജെ, റോബോബട്ട്സ് എഫ്.എം. കാമ്പൈലോബാക്കറ്റർ ജെജ്യൂനി കോസ്റ്ററബിൾ കോകോസിഡ് കോശങ്ങൾ. Int ജെ ഫുഡ് മൈക്രോബോൾ. 1992;15: 153-163. [PubMed]
49. പിം എ എച്ച്, സർവ ആർപി, രവിച്ച് എം എം, മക്ജുകുൻ ബി, ഫയർവാർ എസ്, അമിൻ പി. എഫ്ടി ഇഫക്റ്റ്സ് ഓഫ് ജ്യൂജൂയിയോയ്ക്കൽ ബൈപാസ് ഓഫ് എയ്റ്റിഒഹെപാറ്റിക് പിളൈൽ പിത്ത് ആസിഡുകൾ, ബാക്റ്റീരിയ സസ്യജാലങ്ങൾ, ചെറുവിരലിലുള്ള ബാക്ടീരിയ സസ്യങ്ങൾ, വിറ്റാമിൻ B12 ആഗിരണം. പരിണാമം. 1983;32: 1133-1141. [PubMed]
50. Yoshida T, മക്കോർമിക്ക് WC, സ്വിൽ എൽ, വിലാസെവിക് ZR. സിറോസിസിയിലെ ബൈൽ ആസിഡ് മെറ്റബോളിസം. IV. ഡയോക്സൈചോളിക് അമ്ല പരിണാമത്തിലെ അസാധാരണതയുടെ സ്വഭാവം. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 1975;68: 335-341.[PubMed]
51. ജൊജണലും ഇലേൽ രോഗികളുമുള്ള മിഡ്വെവേറ്റ് ടി. ബാക്ടീരിയൽ മണ്ണിനെ ബാധിക്കും. സ്കാൻഡ് ജെ ഗാസ്ട്രോ പെറോൾ. 1983;18: 289-298. [PubMed]
52. Vanner S. ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ചിറക്കൽ പല്ലൽ സിൻഡ്രോം ഹൈപ്പോടെസിസ്: ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ. ഗുട്ട്. 2008;57: 1315-1321. [PubMed]
53. കിൻറോസ് ജെ.എം, വോൺ റൂൺ എസി, ഹോൾസ് ഇ, ഡാർസി എ, നിക്കോൾസൺ ജെ.കെ. മനുഷ്യ ഗാട്ട് മൈക്രോബിയം: ഭാവി ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ. കർസർ ഗാസ്ട്രോ പെന്റോൾ റിപ്. 2008;10: 396-403. [PubMed]
54. ക്ലൗവ് ഡിജെ. Fibromyalgia: ഒരു ചുരുക്കവിവരണം. ആം ജെ മെഡ്. 2009;122: S3-S13. [PubMed]
55. പിന്തൽ എം, വാലസ് ഡി, ഹല്ലെഗുവ ഡി, ചൗ ഇ, കോങ് വൈ, പാർക്ക് എസ്, ലിൻ എച്ച് സി. ലൈംഗികസ്വാസ്ഥ്യത്തിന്റെ ശ്വസനപരിശോധനയെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകളെ സംബന്ധിച്ചു് ഉളുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളുള്ള പേശി സിൻഡ്രോം, ഫൈബ്രോമൈഗാജിയ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ആൻ രൂം ഡിസ്നി. 2004;63: 450-452. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
56. സിംറെൻ എം, സ്റ്റെറ്റേഴ്സ് പി. ഹൈഡ്രജൻ ശ്വസന പരിശോധനകൾ ഉപയോഗിക്കുക, ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക. ഗുട്ട്. 2006;55: 297-303.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
57. ഗ്യാസ്ബറരി എ, ലോറിറ്റാനോ ഇസി, ഗബ്രിയേലി എം, സ്കാർപല്ലിനിയുടെ ഇ, ലുപ്പസ്ക്ക് എ, ഒജെട്ടി വി, ഗാസ്ബറരിനി ജി. ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയൽ ക്രമാതീതമായി: രോഗനിർണയം, ചികിത്സ എന്നിവ. ഡിഗ് ഡിസ്ക്ക്. 2007;25: 237-240. [PubMed]
58. ഘോഷൽ യുസി, ശ്രീവാസ്തവ ഡി, വർമ എ, മിശ്ര എ. റ്റി ട്രാസിറ്റ് മലബന്ധം, മീഥേൻ ഉത്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും rifaximin തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ചുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലും: ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട്. ജെ ന്യൂറോഗസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ മോത്ത്. 2011;17: 185-188. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
59. ബാല എൽ, ഗോഷാൽ യുസി, ഘോഷാൽ യു, ത്രിപാഠി പി, മിശ്ര എ, ഗൌഡ ജി.എ, ഖെത്രപാൾ എൽ. ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയൽ വളർച്ചയുടെ കുറവുമില്ലാതെ മലബാർസറിപ്പ് സിൻഡ്രോം: 1H NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപി ഉപയോഗിച്ച് അപ്പർ ഗട്ട് ആസ്പിറ്റേറ്റ് പഠനം. മാഗ്ൺ റിസോൺ മെഡ്. 2006;56: 738-744. [PubMed]
60. ഹബൗബി ന്യൂയോ, ലീ ജി.എസ്, മോണ്ട്ഗോമറി ആർ.ഡി. ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയൽ വളർച്ചയിൽ പ്രായമായ രോഗികളുടെ ഡൂഡിനൽ മ്യൂക്കോസൽ morphometry: ആൻറിബയോട്ടിക്കുകളുടെ ചികിത്സ പ്രതികരണമാണ്. പ്രായത്തിൻറെ പ്രാധാന്യം. 1991;20: 29-32. [PubMed]
61. ഷിൻഡോ കെ, മാച്ചിഡ മെ, കെയിയ്ഡ് കെ, ഫുകുമുര എം, യമാസാകി ആർ. പുരോഗമന സിസ്റ്റണിക് സ്ക്ലിറോസിസ്, ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റ് പിഎച്ച് രോഗികളുടെ ജെജ്യൂണൽ ദ്രാവകത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ബാക്ടീരിയകളുടെ ഡീകൺജൂഗേഷൻ ശേഷി. ഹെപ്പാറ്റോഗസ്റ്റെന്റന്റോളജി. 1998;45: 1643-1650. [PubMed]
62. വാനിറ്റ്സ്കെ ആർ, അമോൺ എച്ച്. മനുഷ്യ ജ്യൂജൂണിലെ ഓലിയാക് ആസിഡുകളെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി പിത്തൈസിസ്, ഹൈഡ്രോക്സി ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ പ്രഭാവം. ജെ ക്ലിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്. 1978;61: 178-186. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
63. ഷാനാബ് എ എ, സ്കുലി പി, ക്രോസ്ബി ഓ, ബക്ക്ലി എം, ഓമഹാനി എൽ, ഷാനഹാൻ എഫ്, ഗസറിൻ എസ്, മർഫി ഇ, ക്വിഗ്ലി ഇ.എം. മള്ട്ടിക്ക്കിയീക് സ്റ്റീയോഹേപൈറ്റിറ്റിസ് എന്ന ചെറുകുടലിൽ ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയൽ പടർന്ന്: ടോൾ -ലോക്ക് റിസപ്റ്ററായ 4 എക്സ്പ്രഷനുകളുമായും ഇൻറർല്യൂക്കിൻ 8 പ്ലാസ്മ നിലയിലും ഉള്ള ബന്ധം. ഡിസ് ഡിസ് സൈസ്. 2011;56: 1524-1534. [PubMed]
64. ഘോഷൽ യുസി, പാർക്ക് എച്ച്, ഗ്വെയ് കെ. ബഗുകളും അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന കുത്തേറ്റുമുള്ള സിൻഡ്രോം: നല്ലത്, ചീത്ത, വൃത്തികെട്ട. ജെ ഗസ്ട്രോടെരോൾ ഹെപ്പട്ടോൾ. 2010;25: 244-251. [PubMed]
65. ബാർബറ ജി, സ്റ്റാൻഹെല്ലിനീനി വി, ബ്രാൻഡി ജി, ക്രൗൺ സി, ഡി നാർഡോ ജി, ഡി ജിയോഗോരോ ആർ, കരിനദെസി ആർ. ആരോഗ്യം, രോഗം എന്നിവയിൽ കുത്തിവയ്പ് ബാക്ടീരിയയും ഗുട്ട് സെൻറോമോമോട്ടോയും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ. ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 2005;100: 2560-2568. [PubMed]
66. ചെർബട്ട് സി, ആയൂബി എസി, ബ്ലോട്ടിയേറെ എച്ച്എം, ഗാൽമിഷേ ജെ. ചെറുകുടല്ല് ചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വ-ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ പ്രഭാവം. സ്കാൻഡ് ജെ ഗാസ്ട്രോഎൻറോൾ സപ്ലർ. 1997;222: 58-61. [PubMed]
67. രാമകൃഷ്ണ ബി.എസ്. ബാക്ടീരിയ ചെറുകിട ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ: ഗ്യാസ്ട്രോയിസ്റ്റസ്റ്റൽ രോഗം അവരുടെ പങ്ക്. ഡിഗ് ഡിസ്ക്ക്. 1990;8: 337-345. [PubMed]
68. ഡൂമൗലിൻ വി, മോറോ എഫ്, ബാഴ്സലോ എ, ഡാക്ക ടി, സെബർ ജെ. പെപ്റ്റൈഡ് വൈ, ഗ്ലൂക്കഗൺ പോലെയുള്ള പെപ്റ്റൈഡ്-എൻ.എക്സ്.എക്സ്, നൊറെറ്റൺസീൻ പ്രതികൂല പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. എൻഡോക്രൈനോളജി. 1998;139: 3780-3786. [PubMed]
69. ബാൽസരി എ, ചക്കരെല്ലി എ, ഡുബിനി എഫ്, ഫാസ്സ് ഇ, പോലി ജി. മൈക്രോബയോളിക്ക. 1982;5: 185-194. [PubMed]
70. Nobaek S, Johansson ML, Molin G, Ahrné S, Jeppsson B. കുടൽ കുടൽ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച രോഗികളിൽ വയറുവേദനയെ വേദനയും കുറവുമാണ്. ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 2000;95: 1231-1238. [PubMed]
71. കുംമിംഗ്സ് ജെ.എച്ച്, മാക്ഫർലേൻ ജിടി. മനുഷ്യകുലത്തിലെ ബാക്ടീരിയ തളർച്ചയുടെ നിയന്ത്രണവും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും. ജെ അപ്പ് ബാക്ടീയോരോൾ. 1991;70: 443-459. [PubMed]
72. കാമിലേരി എം. പ്രോബയോട്ടിക്സ് ആന്റ് അൾട്രെറ്റബിൾ ബൂൽ സിൻഡ്രോം: റേഷണൽ, മെക്കാനിസിംസ്, ഫസിസിസി. ജെ ക്ലിൻ ഗസ്ട്രോന്റെറോൾ. 2008;XXX അനുബന്ധം 42 Pt 3: S123-S125. [PubMed]
73. സ്പില്ലർ ആർ. പ്രോബയോട്ടിക്സ്: ഐ.ബി.എസിനുവേണ്ടിയുള്ള മികച്ച ആന്റി-ഇൻഫർമമിറ്റൽ ചികിത്സ? ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 2005;128: 783-785. [PubMed]
74. ഫോർഡ് എസി, സ്പീഗൽ ബി.എം., ടാൽലി എൻ.ജെ, മോയ്യിഡി പി. ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയൽ ഉഗ്രകോപത്തിൽ ബൗറൽ സിൻഡ്രോം: സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ആൻഡ് മെറ്റാ അനാലിസിസ്. ക്ലിപ്പ് ഗാസ്ട്രോ പെൻറോൾ ഹെപ്പാറ്റോൽ. 2009;7: 1279-1286. [PubMed]
75. കുക്നോ എൽ, സാൽവാഗ്നിനി എം. ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയൽ വളർത്തുന്നതാണ് ഉഗ്രമായ പേശി സിൻഡ്രോം: റൈഫാക്സിമിനുമായി ഒരു മുൻകാല പഠനം. മിനർഗാ ഗാസ്ട്രോ പെന്റോൾ ഡീറ്റോൾ. 2006;52: 89-95. [PubMed]
76. ഡി സ്റ്റെഫാനോ എം, കോരാസാ ഗ്രം. റിഫ്രാസിമിൻ മുഖേന ചെറുകുടലിന്റെ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക. കീമോതെറാപ്പി. 2005;XXX സപ്ലിമെന്റ് 51: 103-109. [PubMed]
77. പിന്റേലൽ എം, ലെംബോ എ, ചെയ് ഡബ്ല്യു ഡി, സക്കോ എസ്, റൈൻൽ വൈ, യു ജെ, മാറിയ എസ്എം, ഷാഎൽ, ബോർറ്റർ ഇ, ഫോർബ്സ്. മലവിസർജ്ജനം ഇല്ലാതെ രോഗാതുര ഗുരുത്വാകർഷണം സിൻറം രോഗികൾക്ക് Rifaximin തെറാപ്പി. എൻ എൻ ജി എൽ ജെ മെഡ്. 2011;364: 22-32. [PubMed]
78. ഹുവാങ് എൽ, ലോ കെ, ഖോഷിനി ആർ, മെൽമെഡ് ജി, സഹഖിയാൻ എ, മഖാനി എം, പോക്കുണൂരി വി, പിന്റേൽ എം എന്നിങ്ങനെയും മലവിസർജ്ജനം നടത്തുന്നു. ഡിസ് ഡിസ് സൈസ്. 2010;55: 398-403. [PubMed]
79. ലോ കെ, ഹ്വാങ് എൽ, ഹുവാ ജു, സുഹു എ, മോറേൽസ് വ, പിന്തിൽ എം. റൈഫിക്സിമിൻ, നെയോമിസിൻ എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് ലാക്വൂസസ് ശ്വസന പരിശോധനയിൽ മീഥേൻ ഉള്ള രോഗികളുള്ള പാവപ്പെട്ട സിൻഡ്രോം രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായത്. ജെ ക്ലിൻ ഗസ്ട്രോന്റെറോൾ. 2010;44: 547-550. [PubMed]
80. ബെംഗമാർക്ക് എസ് കോളനി ഭക്ഷണം: പ്രീ- ആൻഡ് പ്രോബയോട്ടിക്സ്. ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 2000;95: S5-S7. [PubMed]
81. ക്വിഗ്ലി ഇ.എം., ക്വേറ ആർ. ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയൽ റൗണ്ട്: ആന്റീബയോട്ടിക്സ്, പ്രിബിബയോട്ടിക്സ്, ആൻഡ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്നിവയുടെ റോളുകൾ. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 2006;130: S78-S90. [PubMed]
82. സിയാവോ എസ്.ഡി, ഷാങ് ഡിഎസ്സ്, ലു എച്ച് എച്ച്, ജിയാങ് ഷാ, ലിയു ഹൈ, വാങ് ജി എസ്, ക്യു ജിഎം, ഷാങ് സി ബി, ലിൻ ജി.ജെ, വാങ് ജി എൽ. കഠിനമായ വയറിളക്കം ഉള്ള രോഗികളിൽ മൾട്ടിസെന്റർ, റാൻഡം, കൺട്രോൾഡ് ട്രോയ്ഡ് ലാക്റ്റോബസില്ലസ് അസിഡോഫിലസ് എൽ.ബി. അഡ്വ. 2003;20: 253-260. [PubMed]
83. O'Mahony L, McCarthy ജെ, കെല്ലി പി, ഹർലി ജി, ലു എഫ്, ചെൻ കെ, ഒസസുവിൻ GC, കിളി ബി, കോളിൻസ് ജെ.കെ, ഷാനഹാൻ എഫ്, തുടങ്ങിയവരും. ലാപൊമൊബൈസിലസ് ആൻഡ് ബൈഫിഡോബോക്റ്റീറിയത്തിൽ പ്രകോപിപ്പിക്കാവുന്ന പേശീ സിൻഡ്രോം: സൈറ്റോകൈൻ പ്രൊഫൈലുകൾക്കുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 2005;128: 541-551. [PubMed]
84. Tsuchiya J, Barreto R, Okura R, Kawakita എസ്, Fesce ഇ, Marotta F. രൂക്ഷമായ മലവിസർജ്ജനം സിംബയോട്ടിക്കായി തയ്യാറെടുപ്പ് ഫലപ്രാപ്തി ഒരു ഒറ്റ ബ്ലൈൻഡ് ഫോളോ-അപ് പഠനം. ചിൻ ജെ ദിഗ് ഡിസ്നി. 2004;5: 169-174.[PubMed]
85. കിം YG, ചന്ദ്രൻ JT, ലീ KM, Chon NR, പാർക്ക് H. [പ്രീബറ്റിക് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോബറ്റിസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേസ് ഓഫ് ബോറൽ സിൻഡ്രോം] കൊറിയ ജെ ജെസ്റ്റ്രോന്ററോൾ. 2006;47: 413-419. [PubMed]
86. പാർക്ക് ജെ.എസ്, യു ജെഎച്ച്, ലിം എച്ച് സി, കിം ജെഎച്ച്, യൂൻ വൈ.എച്ച്, പാർക്ക് എച്ച്.ജെ, ലീ എസ്.ഐ. [ക്ഷീണസാഹചായ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയിലെ ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായി ലാക്റ്റൂലേസ് ശ്വാസം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയോഗം] കൊറിയ ജെ ജെസ്റ്റ്രോന്ററോൾ. 2010;56: 242-248. [PubMed]
87. മാൻ എൻഎസ്, ലിമോഗെസ്-ഗോൺസാലസ് എം. പ്രകോപനപരമായ പ്രമേഹരോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇറുക്കമുള്ള കുഞ്ഞിൽ സിൻഡ്രോം. ഹെപ്പാറ്റോഗസ്റ്റെന്റന്റോളജി. 2009;56: 718-721. [PubMed]
88. Scarpellini ഇ, Giorgio V, ഗബ്രിയേലി എം, Lauritano ഇസി, Pantanella എ, Fundarò സി, ഗാസ്ബ്രിരിരി എ. പ്രകോപനപരമായ കുടൽ സിൻഡ്രോം കുട്ടികളിൽ ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയുടെ വ്യാപനം: ഒരു കേസ്-നിയന്ത്രണ പഠനം. ജെ പിഡിയർ. 2009;155: 416-420. [PubMed]
89. Nucera G, Gabrielli M, Lupascu A, Lauritano EC, Santoliquido എ, Cremonini F, Cammarota ജി, Tondi പി, പോള P, ഗാസ്ബ്രീരി ജി, et al. പ്രകോപിതമായ പ്രമേഹരോഗികളിൽ ലാക്ടോസ്, ഫ്രൂക്റ്റസ്, സാർബിറ്റോൾ എന്നിവയിലേയ്ക്ക് അസാധാരണ ശ്വസനപരിശോധനകൾ ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയൽ വളർച്ചയിൽ വിശദീകരിക്കാം. എലിംത് ഫാർമാക്കോൾ തെ. 2005;21: 1391-1395. [PubMed]
90. റെഡ്ഡിമാസൂ എസ്, സോസ്റ്റാരിച്ച് എസ്, മക്കലം ആർ. ഡബ്ല്യു. പ്രകോപനപരമായ പേശി സിൻഡ്രോമ്യിൽ ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ച: ഏതെങ്കിലും പ്രവചകർ ഉണ്ടോ? ബി.എം.സി ഗാസ്ട്രോപെന്റോൾ. 2010;10: 23. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
91. ലംബാർഡോ എൽ, ഫോറ്റി എം, റിഗ്ഗിയ ഓ, ചീയിക്കിയോ എ. പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ഇൻഷിപ്പിറ്റർ തെറാപ്പി സമയത്ത് ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയുടെ വർദ്ധനവ്. ക്ലിപ്പ് ഗാസ്ട്രോ പെൻറോൾ ഹെപ്പാറ്റോൽ. 2010;8: 504-508. [PubMed]
92. Parodi A, Dulbecco പി, സവാരിനോ ഇ, ഗിയാനീനി ഇജി, ബോഡിനി ജി, കോറോ എം, ഐസോല എൽ, ഡി കോങ്ക എസ്, മാരാബോട്ടോ ഇ, സവാരിനോ വി. പോസിറ്റീവ് ഗ്ലൂക്കോസ് ശ്വസിക്കുന്ന പരീക്ഷണം സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ IBS- പ്രായം, ലിംഗഭേദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ജെ ക്ലിൻ ഗസ്ട്രോന്റെറോൾ. 2009;43: 962-966.[PubMed]
93. റാണാ എസ്.വി., സിൻഹ എസ്കെ, സിക്കന്ദർ എ, ഭസിൻ ഡി.കെ, സിംഗ് കെ. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ രോഗികളിൽ ചെറിയ കുടൽ ബങ്കളൂരുവിലെ പഠനം. ട്രോപ് ഗാസ്ട്രോഎൻററോൾ. 2008;29: 23-25. [PubMed]
94. മാജവ്സ്കി എം, മക്കലം ആർ. ഡബ്ല്യൂ. പ്രകോപിപ്പിക്കാനുള്ള കുത്തിവയ്പ്പ് രോഗികളിലെ ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയ വർദ്ധന പരിശോധനകളുടെ ഫലങ്ങൾ: ക്ലിനിക്കൽ പ്രൊഫൈലുകളും ആൻറിബയോട്ടിക്കുകളുടെ വിചാരണയുടെ ഫലങ്ങളും. അഡ്ഡ് മെഡ് സൈസ്. 2007;52: 139-142.[PubMed]
95. ലുപ്പാസു എ, ഗബ്രിയേലി എം, ലോറിറ്റാനോ ഇസി, സ്കർപ്പർളിനി ഇ, സാന്റോലിവിഡോ എ, കാമർമൊറ ജി, ഫ്ലോർ ആർ, തൊണ്ടി പി, പോല പി, ഗാസ്ബറരിനി ജി, തുടങ്ങിയവരും. ചെറിയ കുടൽ ബാക്ടീരിയ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ശ്വസന പരീക്ഷണം: പ്രകോപനപരമായ പേശൽ സിൻഡ്രോമിനെ ബാധിക്കുന്ന കേസുകൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണം. എലിംത് ഫാർമാക്കോൾ തെ. 2005;22: 1157-1160.[PubMed]
എകോർഡൺ അടയ്ക്കുക
ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക