ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

അറ്റാക്കിയ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ഡീജനറേറ്റീവ് രോഗം. മൃദുവാക്കുകളായി / മയപ്പെടുത്തി, ലക്ഷണങ്ങളായ സംഭാഷണം, ഇടിച്ചു വീഴുക, ഏകോപനം നിലനിർത്താൻ സാധ്യമല്ല, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. മസ്തിഷ്കപ്രസ്ഥാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്. ഇത് എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ശിശുരോഗത്തിന്റെ പ്രായവും പ്രായപൂർത്തിയായതു മുതൽ പ്രായപൂർത്തിയായവരിലും പ്രായപൂർത്തിയായവരിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറുന്നു. രോഗം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവമേറിയതും, ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതും, ജീവൻ കുറയ്ക്കുന്നതും ആയിരിക്കും.

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തിക്കും വ്യക്തിത്വത്തിനും, അറ്റാക്സിയയുടെ തരത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സിംപ്ടോമും അപ്രതീക്ഷിതവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പതിയെ, പതിറ്റാണ്ടുകളായി, അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിലാകും. ഏകോപനക്കുറവ്, മയക്കത്തിനിടയാക്കുന്ന സംഭാഷണം, ഭക്ഷണക്രമം, വിഴുങ്ങൽ, കണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യൽ അസാധാരണത്വം, മോട്ടോർ സ്കിൽ ഡീരിയോറേഷൻ, ബുദ്ധിമുട്ട് നടത്തം, ഗെയ്ൽ അസാധാരണത്വങ്ങൾ, ഭൂചലനങ്ങൾ, ഹൃദയപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ. ആക്ടിസിയയുമൊത്തുള്ളവർ സാധാരണയായി വീൽചെയറുകൾ, വാചകർ, ഒപ്പം സ്കോർക്കറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മൊബിലിറ്റിയെ സഹായിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട്.

അറ്റാക്കിയ

ശരീരദ്രോഹത്തിന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം നഷ്ടം, പ്രത്യേകിച്ച് നടത്തുക

അറ്റാക്സിയയുടെ ചരിത്രം

 • എത്രനാൾ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു?
 • സാവധാനത്തിൽ അസുഖം
 • അക്യൂട്ട് ഓണറ്റ് ➔ സ്ട്രോക്ക്?
 • എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
 • അനിയന്ത്രിതമായ ഉപരിതലത്തിൽ നടക്കുകയോ പരിമിതമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ താത്പര്യം ഉണർത്തുകയോ ചെയ്താൽ സെൻസർ അറ്റാക്കോ?
 • എന്തെങ്കിലും സഹവർത്തിപ്പുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ?
 • വെർടിഗോ, ബലഹീനത, ദൃഢത, ബോധനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ.
 • മറ്റുള്ളവർ ഈ നടപ്പാതയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടോ?
 • ഇല്ലെങ്കിൽ, psychogenic കാരണം പരിഗണിക്കുക
 • വേദനയോ ബലഹീനതയോ പോലുള്ള ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളാൽ ഗെയ്ൽ മാറ്റം വിശദീകരിക്കാനാകുമോ?
 • ആന്റൽജിക് ഗെയ്റ്റ്, ലിമ്പ്, മുതലായവ
 • ദുർബലത
 • പ്രോക്സിമൽ പേശി ക്ഷീണം
 • ഡിസ്റ്റൽ പേശി ബലഹീനത ➔ ന്യൂറോപ്പതി?
 • UMN ചിഹ്നങ്ങൾ?
 • LMN ചിഹ്നങ്ങൾ?
 • രോഗി വീണുപോയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ചക്കുള്ള സാധ്യത?
 • എ ഡി എൽസിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന അനാക്സിയ ആണോ?

ബാക്കി

 • ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു
 • വെസ്റ്റുബുലർ സിസ്റ്റം
 • സെറിബെല്ലർ സിസ്റ്റം
 • ബോധപൂർവമായ പ്രോപ്രിപ്ലോപ്റ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ (സംയുക്ത പദാർത്ഥം)
 • ദൃശ്യ വിവരം
 • മോട്ടോർ ശക്തിയും ഏകോപനവും

വെസ്റ്റിക്ുലർ സിസ്റ്റം

 • സാധാരണഗതിയിൽ, പ്രശ്നപരിഹാര വ്യവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നപക്ഷം രോഗിക്ക് തലവേദന അനുഭവപ്പെടും, ഒരുപക്ഷേ വെർട്ടിഗോ ഉണ്ടാകാം nystagmus
 • ഒരു നേർവരയിൽ നടക്കുന്നില്ല
 • നടക്കുമ്പോൾ, ഒരു വശത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിക്കും

വെസ്റ്റിക്ുലർ സിസ്റ്റം പരിശോധിക്കുന്നു

 • ഫുക്കുഡോ സ്റ്റെപിംഗ് ടെസ്റ്റ്
 • കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് രോഗി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ആയുധങ്ങൾ മുൻവശത്ത് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു
 • അവർ 30 ഡിഗ്രി = പോസിറ്റിവേലുകളിൽ കൂടുതൽ കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
 • രോഗി വേസ്റ്റാബുലതയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുന്നു
 • റോംബെർഗ് ടെസ്റ്റ്
 • അവരുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുന്ന ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും രോഗി മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് വെസ്റ്റിക്ബുലൽ ശോഷണം കാണിക്കുന്നു

സെറിബെലർ സിസ്റ്റം

 • വീതികുറഞ്ഞ അടിത്തറയുള്ള ചെങ്കൽ നിറം കാണിക്കുന്നു
 • രോഗം തുറക്കുന്നതോ അടയ്ക്കുന്നതോ ആണെങ്കിൽ Rhomberg ന്റെ പരിശോധന നടത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടാക്കും. കാരണം, അവരുടെ പാദങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല
 • ശരീരം സ്പേസ് എവിടെയാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച വിവരം വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കും
 • വിന്റൽ സ്പിനോകീർപെലർ ട്രാക്റ്റ്
 • ഡോർസൽ സ്പിനോക്രിലേബർ ട്രാക്റ്റ്
 • കുനിനകീപ്പർമാർഗ്ഗം
 • ഒലിവോസെറീലർ ട്രാക്റ്റ്
 • മസ്തിഷ്കത്തെ നിലനിർത്താനും ബാലൻസ് നിലനിർത്താനും അനുയോജ്യമായ ലഘുലേഖകൾ പ്രതികരിച്ച വിവരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു

സെറിപെലർ സിസ്റ്റം പരിശോധിക്കുന്നു

 • പിയാനോ-ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് & കൈ-പാറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ്
 • രണ്ടും വിലയിരുത്തുന്നത് ഡിസിഡിഡോചൊക്കോനീഷ്യ
 • രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും രോഗിക്ക് കോറിഫ്ലർ ഡിസ്ഫൻക്ഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൈമാറ്റം കൂടുതൽ പ്രയാസമായിരിക്കും
 • ഫിംഗർ-ടു-മൂക്ക് ടെസ്റ്റ്
 • രോഗി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈപ്പർ / ഹൈപ്പോ മെട്രിക് ആയിരിക്കാം
 • ഉദ്ദേശം ഭൂകമ്പം ബോധ്യപ്പെട്ടേക്കാം

ജോയിന്റ് പൊസിഷൻ സെൻസ്

 • ബോധപൂർവമായ പ്രോപ്രിജോപ്ഷൻ കുറയുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായ രോഗികളിലും ന്യൂറോപ്പതി രോഗികളിലും

വിഷ്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ

 • നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് സഹായിക്കുന്നതിനായി സംയുക്ത പദാർത്ഥ അർത്ഥവുമുള്ള രോഗികൾ ദൃശ്യ വിവരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്നു.
 • ദൃശ്യ ഇൻപുട്ട് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രോഗിയുടെ അത്യുജ്ജ്വലമായ അനാക്സിയ ഉണ്ടാകും.

മോട്ടോർ ശക്തിയും ഏകോപനവും

 • രോഗിയുടെ മുൻകാല നിയന്ത്രണം കുറയ്ക്കുമെങ്കിൽ അവർ മുന്നോട്ടു നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അവിടെ ചലനത്തിന്റെ വൊളാസ്റ്റിക് നിയന്ത്രണം അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
 • പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം പോലുള്ള എക്സ്ട്രാപ്രൈഡൽ ഡിസോർഡർമാർ മോട്ടോർ കോർഡിനേഷൻ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല
 • ഒരു കൊഴുപ്പ് മൂലം പല്ലിവിരൽ പേശി ക്ഷീണം അസാധാരണമായ ഗെയ്റ്റ് സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കും

സാധാരണ കാണുന്നത് അസാധാരണമായ ഗേറ്റ് പാറ്റേണുകൾ

 • പരിക്രമണം നടത്തം
 • ഹെമിപിലിയ
 • പലപ്പോഴും സ്ട്രോക്ക് കാരണം
 • ഉഭയജീവികൾ (Diplegic നടത്തം), കാൽവിരൽ നടത്തത്തിന് കാരണമാകുന്നു
 • സെറിബ്രൽ പാൾസി രോഗികളുടെ സാധാരണ നടപ്പ്
 • ഫെസ്റ്റിവൻ നടത്തം
 • സ്പീഷിസിറ്റി കാരണം ചെറിയ പടികൾ
 • പലപ്പോഴും പാർക്കിൻസൺ രോഗം കാണപ്പെടുന്നു
 • മൈപ്പിത്തിക്ക്ഗേറ്റ് (വാട്ടിംഗ്)
 • പ്രോക്സിമൽ പേശി ബലഹീനതയുടെ ഡിസോർഡറുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു
 • പടിപടിയായി ഗെയ്റ്റ് / ന്യൂറോപാത്തിക് ഡേറ്റ്
 • കാൽ ഉളുക്ക് മുതൽ മുടിയിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുന്നു
 • ഒരു എൽ.എം.എൻ. ലയനം മൂലം കാൽപ്പാദത്തോടെയുള്ള രോഗികളിൽ പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നു
 • വൈഡ് ബേസ്ഡ് കോർബെല്ലർഗൈറ്റ്

ഗെയ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ

തലകറക്കം

ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടൽ

 • എൺപത് പ്രധാന തരം
 • വെർട്ടിഗോ
 • പരിധി
 • സെൻട്രൽ
 • പ്രീ സിൻകോപ്പ് / ലൈറ്റ് ഹെഡ്ഡാൻസ്
 • ഡിസൈക്ലിബ്രിയം
 • മറ്റുള്ളവ / ഫ്ലോട്ടിംഗ് തരം

പെരിഫറൽ വെർട്ടിഗോ

 • സെൻട്രൽ ലംബഗോജിയേക്കാൾ സാധാരണമാണ്
 • ആന്തരിക ചെവി സി.എൻ. VIII എന്നിങ്ങനെയുള്ള കേടുപാടുകൾ കാരണം
 • സാധാരണ അസ്വാഭാവികമായ കണ്ണുകളെ നയിക്കുന്നു
 • Nystagmus - തിരശ്ചീന അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറി ആയിരിക്കാം
 • ഒരു വേഗതയേറിയതും മന്ദഗതിയിലുള്ളതുമായ ഘട്ടത്തിൽ സാധാരണയായി ജർമ്മികനാവുക
 • ഫാസ്റ്റ് ഘടനയുടെ ദിശയിൽ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു
 • രോഗിയുടെ വേഗത്തിലുള്ള ഘട്ടം നോസ്റ്റാഗമസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെർട്ടിഗോ സാധാരണയായി വഷളാകുന്നു
 • നിഗൂഢതയുടെ തീവ്രത സാധാരണയായി വെർഗോഗോയുടെ കാഠിന്യവുമായി സഹകരിക്കുന്നു
 • സിഎൻഎസ് ഡിസ്ഫൂക്ഷന്റെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ / ലക്ഷണങ്ങൾ
 • രോഗിക്ക് ഓക്കാനം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷേ വെസ്റ്റിക്ബുലൽ കുറവുള്ളതാണ് കാരണം
 • സി.എൻ. VIII അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റോറി മെക്കാനിസം പ്രവർത്തനം തകർന്നാൽ രോഗിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ടിന്നിടസ് ഉണ്ടാകും
 • സാധാരണഗതിയിൽ കാരണങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളുന്നവയാണ്
 • നിശബ്ദ പാർക്സിസൈമൽ അസൗണ്ട് വെർട്ടഗോ (BPPV)
 • സെർവികോജനിക് വെര്ട്ടിഗോ
 • നിശിതം labyrinthitis / Vestibular ന്യൂറോണൈറ്റിസ്
 • മെനിറേസ് രോഗം
 • പെരിഫൈം ഫിസ്റ്റുല
 • അക്കാസ്റ്റിക് ന്യൂറോമ

അത് താഴോട്ടു വയ്ക്കുന്നു

 • പ്രസ്ഥാനം, പ്രത്യേകിച്ച് ശിരസ്സ് / കഴുത്ത് വക്രത വർദ്ധിപ്പിക്കും:
 • BPPV
 • അർബുദം
 • സെർവികോജനിക് വെര്ട്ടിഗോ
 • ഗർവം എപ്പിസോഡുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പരിഗണിക്കുക:
 • മെനിറേയുടെ രോഗം
 • പെരിഫൈം ഫിസ്റ്റുല

Vertigo Hx ചോദ്യങ്ങൾ

 • നിങ്ങൾ ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് റൈഡിംഗിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയുണ്ടാകുമോ?
 • നിങ്ങൾ തലകറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തകരാറുണ്ടോ?
 • നിങ്ങൾ സ്പിന്നിംഗ് ആണോ?
 • അല്ലെങ്കിൽ ലോകം സ്പിന്നിംഗ്?

ബെനിൻ പാർക്സിഷിമൽ പോസിഷിയ വെർട്ടിഗോ (BPPV / BPV)

 • വെറൈസോ എലോ പാസോ ടി.പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവരിൽ, സ്വാഭാവികമായും വളർത്താം
 • തലവേദന മൂലം ഉണ്ടായേക്കാം
 • നിർദ്ദിഷ്ട ചലനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വെർറ്റിഗിനസ് എപ്പിസോഡുകൾ:
 • ഉയർന്ന ഷെൽഫ് നോക്കുക ("ടോപ്പ്-ഷെൽഫ് വെർട്ടീഗോ")
 • ബാക്കിയുണ്ട്
 • കിടക്കയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
 • ചലനത്തിനു ശേഷം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെർട്ടീഗോ ആരംഭിക്കുകയും ഒരു നിമിഷത്തിനകം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
 • ഡയഗണോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്
 • ഡിക്സ്-ഹാൾ പിക്ക് മാൻവർ
 • ചികിത്സയുടെ നടപടിക്രമം
 • എപ്റ്റി മാവേവ്വർ
 • ബ്രാൻട്ട്-ഡാറോഫ് വ്യായാമങ്ങൾ
 • സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുവാൻ പരസ്പരം പിരിമുറുക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ മാസങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം, പുതിയ ഒട്ടോലിറ്റുകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകാം

സെർവികോജനിക് വെർട്ടിഗോ

 • തല / നെക്ക് മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ സാധാരണമല്ല
 • സാധാരണയായി വേദനയും / അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാകും
 • സാധാരണയായി വെന്റീഗോയും നെയ്സാഗ്മവും BPPV- ൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കടുത്തതാണ്
 • വെർറ്റോഗോ തലയിൽ മാറ്റത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു, എന്നാൽ BPPV- ൽ ചെയ്യുന്നതുപോലെ വേഗം കുറയുന്നില്ല

ულ எங்கள்ულულ எங்கள் 'எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள்ულულ ఐదుულულულ எங்கள் எங்கள் ఐదుულულულ எங்கள் ఐదుულ எங்கள் ఐదుულულულ எங்கள் ఐదుულ எங்கள் எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள்ულ ఐదుულ ఐదుულულულულ ఐదుულულულულ ఐదుულულულულ ఐదుულულულ எங்கள் எங்கள்'

 • തലച്ചോറ് ധ്രുതഗതിയിൽ തലച്ചോറ് / എക്സ്റ്റൻഷനിൽ കർശനമായി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നു
 • ലംബോഗിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് BPPV അല്ലെങ്കിൽ സെർവിഗോജനിക് വെര്ട്ടിക്കേക്കാൾ വൈകിയാണ്, കാരണം ഇസെമിയയുടെ സംഭവം നടക്കാൻ 15 സെക്കന്റുകൾ വരെ എടുക്കും
 • ഓർത്തോപീഡിക് പരിശോധന വിലയിരുത്തുന്നതിൽ സഹായിച്ചേക്കാം
 • Barré-Liéou അടയാളം
 • ഡി.കെൻ ടെസ്റ്റ് / ഹാൾ പിക്ക് മാൻവർ
 • ഹൗസ്റ്റാൻ ടെസ്റ്റ്
 • Underberg ടെസ്റ്റ്
 • പ്രവർത്തനപരമായ പ്രവർത്തനത്തിനുശേഷം വെർട്ടോബ്രാസിലൽ

എക്യുട്ട് ലബിസിറ്റിസ് / വെസ്റ്റിബുലർ ന്യൂറോണൈറ്റിസ്

 • നന്നായി മനസ്സിലായില്ല, പക്ഷേ ഉത്ഭവം മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു
 • വൈറൽ അണുബാധയെ തുടർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാരണമില്ലാതെ തോന്നുന്നത്
 • സിംഗിൾ, വെർട്ടികോയുടെ മൊറോഫാസിക്കൽ ആക്രമണം
 • ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അവ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും സാധാരണഗതിയിൽ പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല

മെനിറേസ് രോഗം

 • എൻഡോലോമിംഗിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന മർദ്ദം മെംബ്രെൻ റിപ്ൾച്ചറുകളും എൻഡോലോഫ്ഫും പെലിലൈംഫും പെട്ടെന്ന് മിശ്രിതവും ഉണ്ടാക്കുന്നു.
 • എക്സ്റ്റീസോഡ്സ് കഴിഞ്ഞ 30 മിനിറ്റ് വരെ നീളുന്നു, ദ്രാവകങ്ങൾക്കിടയിൽ സന്തുലിതമാകുന്നതുവരെ
 • കാലക്രമേണ, എപ്പിസോഡുകൾ വാസ്റ്റീബുലാർ കോക്ലിയർ മുടി കോശങ്ങൾ നശിക്കും
 • താഴ്ന്ന പിച്ച് ബിനാലെ ടിന്നിടസ്
 • കുറഞ്ഞ ടോണുകളുടെ കേൾവി നഷ്ടം

മെനിറേസ് ഡിസീസ് തെരയൂ. സിൻഡ്രോം

 • മെനിറേയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റൊരു രോഗാവസ്ഥയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മെനിറേയുടെ രോഗം ഇതാണ്:
 • ഹൈപ്പോഥൈറോയിഡിസം
 • അക്യൂസ്റ്റിക് ന്യൂറോമാമ
 • സുപ്പീരിയർ സെമിക്രികലാർ കനാല ഡെഹിസ്കൻസ് (എസ്സിഡിഎസ്)
 • പെരിഫൈം ഫിസ്റ്റുല
 • ട്രൂ മെനീറെസ് രോഗം ഇയോസിപത്തിക് ആണ്

പെരിഫൈം ഫിസ്റ്റുല

 • ട്രോമാ, പ്രത്യേകിച്ച് ബാരോട്യൂമയുള്ള ചെറിയ ചോർച്ച
 • മെനിറേയ്സ് രോഗം / സിൻഡ്രോം എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും
 • സമ്മർദ്ദത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ മൂലം
 • എയർപ്ലെയിൻ റൈഡുകൾ
 • കയറ്റം താഴെ
 • ഹെനിനെബർട്ടിന്റെ അടയാളം
 • ചെവി പ്രകോപനം (ഓടാസ്ക്കോപ്പ് ചേർക്കുന്നതിലൂടെ) ചെവിയുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് വെർട്ടിഗോ അല്ലെങ്കിൽ നൈസ്റ്റാഗ്മസ് എപ്പിസോഡ്.

സെൻട്രൽ വെർട്ടിഗോ

 • പെരിഫറൽ വെർഗോഗോ കുറവാണ് സാധാരണ
 • മസ്തിഷ്കവ്രതത്തിലും സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിലും വെസ്റ്റീഷുലർ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
 • സാധാരണയായി "തലകറക്കം" പെരിഫറൽ വെർട്ടിക്കേക്കാളും കുറവാണ്
 • Nystagmus
 • രോഗിയുടെ പരാമര്ശത്തെക്കാള് കൂടുതല് ഗുരുതരമാണ്
 • ലംബവരടക്കം ഒന്നിലധികം ദിശകളിലേക്ക് പോകാം
 • പരിശോധനയിൽ മറ്റ് സി.എൻ.എസ്
 • പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കേൾവിയിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല

കാരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക:

 • സെറിബ്രൊറോമാസ്ക്ലർ രോഗം (ട്രാൻസിയൻറ് ഇക്കൈമിക് ആക്രമണങ്ങൾ പോലെയുള്ളവ)
 • മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ്
 • ആർനോൾഡ്-ഷിറിയാ മാലിഷൻ
 • കൗഡൽ തലച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിബുലൊകേറെബെല്ലയ്ക്ക് ക്ഷതം
 • മൈഗ്രെയ്ൻ വ്യവസ്ഥ

പ്രീ സിൻകോപ്പ് Hx ക്ലസ്റ്റുകൾ

 • നിങ്ങൾ കടന്നുപോകാൻ പോകുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ?
 • നിങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നിലയുറപ്പിക്കുമ്പോഴും അലസതയ്ക്ക് സമാനമാണോ?

പ്രീ-സിൻകോപ്പ്

 • "ലൈറ്റ് ഹെഡ്ഡാൻസ്"
 • കാർഡിയോഓർഗ്രിൻ
 • ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ്
 • ആർത്തിമിയ
 • ഹോൾട്ടർ പരിശോധന നിരീക്ഷിക്കുക
 • പോഷവൽ / ഓർറോസ്റ്റാക്റ്റ് ഹൈപോടെൻഷൻ
 • മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് (ദീനിറ്റിക്ക് ന്യൂറോപ്പതി, അഡ്രീനൽ ഹൈഫഫുനക്ഷൻ, പാർക്കിൻസൺസ്, ചില മരുന്നുകൾ മുതലായവ)
 • വാസുവോഗൽ എപ്പിസോഡുകൾ
 • താഴ്ന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള ഹൃദയമിടിപ്പ്
 • സമ്മർദം, ഉത്കണ്ഠ, ഹൈപ്പർerventilation പലപ്പോഴും
 • മൈഗ്രെയ്ൻ
 • മസ്തിഷ്ക അസ്ഥിരത കാരണം
 • രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഡിസ്ഗേലേഷൻ

ഡിസ്ക്വിലീബ്രിയം Hx ചോദ്യങ്ങൾ

 • നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൽ അലസത മൂലം സംഭവിക്കുമോ?
 • നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കയറുകയോ പിടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് കൂടുതൽ മികച്ചതാണോ?

ഡിസൈക്ലിബ്രിയം

 • പ്രായമായവരിൽ സാധാരണമാണ്
 • സെൻസറി കമ്മി കുറഞ്ഞു
 • ക്രമേവ അപ്രതീക്ഷിതമാണ്
 • ദർശനം കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടു
 • ഇരുണ്ട
 • കണ്ണുകൾ അടച്ചു
 • വിഷ്വൽ അക്വിറ്റി നഷ്ടം
 • സ്റ്റേഷണൽ വസ്തുവിനെ സ്പർശിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തി
 • തലകറക്കം എന്ന വിഷയം പലപ്പോഴും ഗെയ്റ്റ് അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസിനൊപ്പം (ചൂരൽ, വാക്കർ, മുതലായവ)

മറ്റ് കാരണങ്ങൾ

 • മനശാസ്ത്ര സമ്മർദ്ദം
 • പലപ്പോഴും രോഗിക്ക് തലകറക്കം "ഫ്ലോട്ടിംഗ്"
 • ഹൈപ്പർerventilation ആൻഡ് മറ്റ് തലകറക്കം ഭരണം

ഉറവിടങ്ങൾ

ബ്ലൂൻഫെൽഡ്, ഹാൽ. ന്യൂറോനോട്ടമി ക്ലിനിക്കൽ കേസുകൾ വഴി. സിനേർ, 2002.
അലക്സാണ്ടർ ജി. റീവ്സ്, ഏ. ആൻഡ് സ്വൻസൻ, ആർ. ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി നാർട്ടസ് സിസ്റ്റം. ഡാർട്ട്മൗത്ത്, 2004.