നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നു എൽ പാസോ, TX.

പങ്കിടുക

നന്ദിയുള്ളവർ നിങ്ങളെ ആരോഗ്യവാനാക്കാൻ കഴിയുമോ? നിരവധി പഠനങ്ങൾ അതെ ആണെന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശാരീരികമായും മാനസികമായും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കൃതജ്ഞതയോടെ കാണിക്കുന്നതായി ധാരാളം തെളിവുകൾ ലഭ്യമാണ്. നന്ദിയുള്ള ഒരു മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ, ആരോഗ്യകരമായ ഹൃദയം, കൂടുതൽ ഊർജ്ജം, ജീവിതത്തിൽ സന്തുഷ്ടമായ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.

സന്തുഷ്ടനായ സയൻസ്

നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മറ്റേതൊരു വികാരത്തിന്റേതുപോലുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തെ ബാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവനെ കാണുന്നതിനും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ജീവൻ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമായി കൃതജ്ഞത പ്രത്യേകിച്ചും ശക്തമാണ്. മറ്റ് പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ, പ്രശസ്തിയും ശരീരത്തിലെ ശാരീരിക ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഗവേഷണ പ്രകാരം, നിങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ലളിതമായ പ്രവൃത്തി, പാരാസിംപഥെറ്റിക് നാഡീവ്യവസ്ഥയെ, ശാന്തവും സമാധാനപരവുമായ വികാരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്, പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഓക്സിടോസിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ (ബന്ധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും, നല്ല വികാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ), കോർടിസോൾ (ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ) കുറയുന്നു.

നന്ദിയുള്ളവർക്കുള്ള പഠനങ്ങൾ

നന്ദിയും ആരോഗ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നിരവധി പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ജൂൺ എട്ടിന് യൂറോപ്യൻ സയന്റിഫിക് ജേർണൽ, PTSD കൂടെ അഭിനന്ദനവും കോപിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഒരു നേരിട്ട് ലൈൻ വരച്ചു. കുറവ് മാനസിക അസ്വസ്ഥത കുറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ കൂടുതൽ കൃതജ്ഞത വർധിക്കുന്നുവെന്നത് കണ്ടെത്തി. എ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് ജൂൺ, 2012 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, ഫൈബ്രോമ്യാൽജിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ സഹായിക്കാൻ സാധ്യമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് കൃതജ്ഞത. ഇൻ

നവംബർ XX അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം ഉണ്ടാകാത്ത ഹൃദയാഘാതങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഗവേഷകർ അളവറ്റ നന്ദിയും വിലമതിപ്പും വിലയിരുത്തി നല്ല ഉറക്കം, കുറവ് ഉത്കണ്ഠ അനുഭവപ്പെട്ടു, വിഷാദരോഗം കുറഞ്ഞു. ഈ ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഹൃദയവും താഴ്ന്ന തോതിലുള്ള വീക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. വീക്കം താഴ്ന്ന അളവുകൾ, അതുപോലെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാട്, രോഗികളെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക എന്നിവയാണ്.

കൂടുതൽ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

നന്ദിയില്ലായ്മ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും വന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതു നിത്യജീവിതത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാനും സംയോജിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു ശീലം ആയിത്തീരാനാവും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്ദിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ നുറുങ്ങുകൾ ശ്രമിക്കുക.

1. നന്ദിയർപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എത്രയധികം ചിന്തിക്കുന്നുവോ അത്രയും നന്ദിയുള്ളവർ ആണെന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

2. താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാവുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമരുത്, നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നോ ഒത്തുചേരരുത്, അസംതൃപ്തി, കോപം, അസഹിഷ്ണുത എന്നിവയ്ക്കെതിരായ ഒരു പാചകമാണ്.

3. ഒരു നന്ദി ജേണൽ സൂക്ഷിച്ച്, നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക. ഇത് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ആയി സേവിക്കുക മാത്രമല്ല, നന്ദിയർപ്പണത്തിൻറെ സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും.

4. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയർപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു കാര്യം മാത്രം കണ്ടെത്തി അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ക്രമേണ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക, നിങ്ങൾ അവ കണ്ടെത്തും.

5. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റുക. നിങ്ങളുടെ വഴി പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ, അതിനുള്ള പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ഇത് ആന്തരികമോ ബാഹ്യമോ ആകാം. നിങ്ങൾ എങ്ങിനെ വളർത്തി? നിനക്ക് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടായി?

6. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ മാറ്റുക. പോസിറ്റീവ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ പദസമുച്ചയത്തിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ഭാഷയെ അപ്രത്യക്ഷിക്കുക. നിഷേധാത്മകത നിങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ നിറയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ വീക്ഷിക്കുകയും പോസിറ്റീവ് വീക്ഷണഗതി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക.

7. ഉച്ചത്തിൽ പറയുക. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങൾ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളോട് പറയുക. അവരെ വിലമതിക്കുക, അവരോടു നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണെന്ന് പറയുക. നിങ്ങളുടെ നല്ല വാക്കുകൾ കൃതജ്ഞതയോടെ കേൾക്കട്ടെ, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാനും നിങ്ങൾ ആരാണെന്നതിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരാനും കഴിയും.

നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ചെയ്യുന്നു ആരോഗ്യകരമായ, സന്തുഷ്ടനായ വ്യക്തിഅതിനാൽ നിങ്ങൾ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും (അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട്!). നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാകും.

എൽ പാസോ, ടിഎക്സ്വൈ

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

വിപ്ലാഷ്, ഹെർണിയേറ്റഡ് നെക്ക്, റാഡിക്യുലോപ്പതി, ചിറോപ്രാക്റ്റിക് റിലീഫ്

സെർവിക്കൽ / കഴുത്തിലെ നട്ടെല്ലിന് പരിക്കേറ്റ ഒന്നാണ് വിപ്ലാഷ്. ദ്രുത ത്വരണം, നിരസിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് കഴിയും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ക്ഷീണവും ഫൈബ്രോമിയൽ‌ജിയ ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ചികിത്സയും

വേദന ലക്ഷണങ്ങളും ക്ഷീണവും അടങ്ങുന്ന ഒരു മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ അവസ്ഥയാണ് ഫൈബ്രോമിയൽ‌ജിയ… കൂടുതല് വായിക്കുക

സ്പൈനൽ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ ചിറോപ്രാക്റ്റിക് റീസെറ്റ്

സ്പൈനൽ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ, ബൾജിംഗ് ഡിസ്കുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, മാത്രമല്ല ഇവയിൽ ഏതാണ്ട്… കൂടുതല് വായിക്കുക

സ്വാഭാവിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും ലഘൂകരിക്കുക

സമ്മർദ്ദത്തെ നേരിടുന്നതിനും പ്രാഥമിക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രകൃതി മരുന്ന് തടയുന്നതിനും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, പോഷക പരിശീലനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുക

ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പുതിയ വർഷം ഒരു ശൂന്യമായ സ്ലേറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒപ്റ്റിമൽ നാഡി എനർജി സർക്കുലേഷൻ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക്കുമായുള്ള ആശയവിനിമയം

ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, രക്തചംക്രമണം, ആശയവിനിമയം എന്നിവ നാഡിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക