വിഭാഗങ്ങൾ: ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ

ബയോമിപ്പെൻഡൻസ് അനാലിസിസും അതിന്റെ തത്വങ്ങളും | എൽ പാസോ, ടിക്സ്.

പങ്കിടുക

ബയോമിപ്പെൻഡൻസ് അനാലിസിസ് (BIA) ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെയും പ്രതികരണത്തിന്റെയും വിശകലനമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരം.

 • ഊർജ്ജ വികാസത്തെ പ്രതിരോധം (ആർ.) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
 • എനർജി സ്റ്റോറേജ് റിയാക്റ്റൻസ് (എക്സ്) എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്.
 • പ്രതിരോധത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും യൂണിറ്റുകൾ ohms എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
 • ചെറുത്തുനിൽപ്പിനും പ്രതികരണത്തിനും ഒരുമിച്ചുകൂടുകയും അബദ്ധത്തിൽ (Z) സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
 • മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പില്ലാത്ത പിണ്ഡം അതിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന് ആനുപാതികമാണ്.
 • ബോഡി സെൽ പിണ്ഡം അതിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് അനുപാതമാണ്.
 • വളരെ കൃത്യമായ ആവൃത്തി മീറ്റർ, ഒരു പ്രൊസസർ, ഒരു പ്രിന്റർ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ബയോഅമഡൻസൻസ് അനലിസർ. മീറ്റർ ഒരു ഇംഡന്റെൻസ് മീറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അത് പ്രതിരോധവും പ്രതികരണവും കണക്കാക്കുന്നു.
 • എല്ലാ തുടർന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളിലും കൊഴുപ്പ്-സ്വതന്ത്ര പിണ്ഡം, ബോഡി സെൽ പിണ്ഡം എന്നിവയുടെ വ്യാപ്തി മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ കണക്കാക്കുന്നു.
 • ഒരു bioimpedance വിശകലനം പ്രതിരോധവും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അളക്കുന്നു, കൊഴുപ്പ്-സ്വതന്ത്ര പിണ്ഡം, ബോഡി സെൽ പിണ്ഡം, മൊത്തം ശരീരം വെള്ളം, അസ്ഥിരമായ വെള്ളത്തെ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
 • പ്രതിരോധവും പ്രവർത്തനവും അളക്കാൻ, bioimpedance analyzer ശരീരത്തിന് ഒരു ചെറിയ വൈദ്യുത ഉത്പാദനം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

അളവുകൾ

 • വൈദ്യുത ടിഷ്യൂ ചാലകതയിലെ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ആണ് ബയോമിപ്പെഡൻസ് വിശകലനം.
 • താഴെ വൈദ്യുത സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ അളക്കുകയും ശരീര ഘടനയെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • നിയന്ത്രണം (Z)
 • നിലവിലെ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ അളവാണ് പരിതസ്ഥിതി. ഒരു ചാലക മാധ്യമത്തിൽ വോൾട്ടേജ് കുത്തിവച്ച വൈദ്യുതിയുടെ അനുപാതവും രണ്ട് ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്: പ്രതിരോധവും പ്രതികരണവും.
 • പ്രതിരോധം (R)
 • ഊർജ്ജ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടം എന്ന ഘടകമാണ് ചെറുത്തുനിൽപ്പ്.
 • റിയാക്ടൻസ് (എക്സ്)
 • ഊർജ്ജ സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടം ഒരു ഘടകമാണ്.
 • ഘട്ടം ആംഗിൾ (α)
 • ഘട്ടം ഘട്ടമെന്നതിനെയും, ഇതര പ്രതലവും ഉൽപാദിപ്പിച്ച വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള സമയഗതാഗതമാണ് ഘട്ട ഘടകം. ഘട്ടം ആംഗിളം ഡിഗ്രിയിൽ പ്രകടമാണ്.
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുണങ്ങളും പരസ്പരം അവരുമായുള്ള ബന്ധവും എന്താണ്?
 • വോൾട്ടേജ്, കറന്റ്, ഫേസ് എന്നിവയുടെ സമയ ബന്ധം ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സർക്യൂട്ട്

 • ജലം ശരീരത്തിന്റെ കണ്ടക്ടറാണ്, മാത്രമല്ല പ്രതിരോധം നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • കൊഴുപ്പ്-സ്വതന്ത്ര പിണ്ഡത്തിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് ദ്രാവകം ജലവും വൈദ്യുതപ്രവാഹവും നടത്താൻ ചാർജ് അയോണുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
 • എട്രസ്കോക്ലർ ദ്രാവകം (ജലവും അയോണൈസ്ഡ് സോഡിയം Na +) കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധം വഴിയും നൽകുന്നു.
 • ഇൻട്രാസെല്യൂലാർ ദ്രാവകം (വെള്ളം, അയോണൈസ്ഡ് പൊട്ടാസ്യം K +) കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധം വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നു.
 • വെള്ളം ഇല്ല കാരണം കൊഴുപ്പ് പിണ്ഡം കാറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല.
 • തമോദ്വാര പരിധിയിലുള്ള സെൽ മെംബ്രെൻറുകൾ reactance നിശ്ചയിക്കുന്നു.
 • കോശ സ്ക്വയറുകളടങ്ങിയ ഇലക്ട്രിക്, ലിപ്പോഫോളിക് മെറ്റീരിയൽ ഒരു പാളിയാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് സംഭരിക്കുന്ന ചെറിയ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇവ.
 • ഭ്രമണപഥം (സോഡിയം അയോണൈസ്ഡ് ജലം ആണ്) ഏക പ്രതിരോധം വഴി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
 • Intracellular pathway (പൊട്ടാസ്യം അയോണൈസ്ഡ് വെള്ളം, സെൽ ചർമ്മം) പ്രതിരോധവും പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
 • മൊത്തം പ്രതിരോധം കൊഴുപ്പ് സ്വതന്ത്ര പിണ്ഡം തുക അനുപാതമാണ്.
 • ശരീരത്തിലെ സെൽ പിണ്ഡത്തിനു (intracellular mass) അനുപാതമാണ് റിയാക്റ്റൻസ്.
 • മെട്രോയുടെ മൊത്തം പ്രതിരോധവും മൈക്രോപ്രൊസസറുമായുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനവും.

റിഗ്രഷനുള്ള സമവാക്യം

 • കൊഴുപ്പ്-സ്വതന്ത്ര ബഹുജന, ബോഡി സെൽ പിണ്ഡം, ബോഡി ജലം, ആന്തരിക മലിനീകരണം എന്നിവയെ അളക്കാൻ ബയോമിപ്പെഡൻസ് അനലിസ്റ്ററുകൾ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • റിഗ്രഷൻ സമവാക്യം എന്താണ്?
 • ഈ സമവാക്യം ഡാറ്റ വിശകലനം അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു ഗണിത സൂത്രവാക്യം.
 • ഉദാഹരണത്തിന്, മൊത്തം ബോഡി വാട്ടർ റിഗ്രഷൻ സമവാക്യം
 • (TBW) = ഫോം:
 • TBW = a * Ht2 / R + b * ഭാരം + c * പ്രായം + d
 • പദങ്ങൾ Ht2 / R, ഭാരം, പ്രായം എന്നിവയാണ്.
 • ഭാരം കോൺസ്റ്റൻറുകൾ a, b, c, d എന്നിവയാണ്.
 • പ്രതിരോധം, ഉയരം, ഭാരം, ലിംഗം, പ്രായം എന്നിവ ഓരോ വിഷയത്തിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നീട് TBW, പ്രതിരോധം, ഉയരം, ഭാരം, ലിംഗം, പ്രായം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നന്നായി വിവരിക്കുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
 • ഇത് വിളിക്കപ്പെടുന്നു റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ്.

റിഗ്രഷൻ സമവാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

 • ബയോഇമ്പെഡൻസ് അനലൈസർ പ്രതിരോധവും പ്രതിപ്രവർത്തനവും അളന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, ഫലങ്ങൾ മൈക്രോപ്രൊസസ്സറിലേക്ക് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തുന്നു. എല്ലാ സമവാക്യങ്ങളും (FFM, BCM, TBW, ICW) അനലൈസറിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് എൻ‌കോഡുചെയ്‌തു.

ഡയഗ്രം

 • കൊഴുപ്പ് സ്വതന്ത്ര മാസ്സ്
 • ശരീരത്തിന് ഒരു ചെറിയ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നിലവിലുള്ളത് ഉപയോഗിച്ച് ഫാറ്റ് ഫ്രീ പിണ്ഡം ഉത്പാദിപ്പിക്കും.
 • ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധം അളക്കുന്ന പ്രതിരോധം (R) ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്നത്, അനിമേഷനിലാണ് ഫിറ്റ് ഫ്രീ ബഹുജന.
 • ബോഡി സെൽ പിണ്ഡം
 • ബോഡി സെൽ പിണ്ഡം ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധം (ആർ) റിയാക്ടൻസും (എക്സ്) അളക്കുന്നതിലൂടെ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അളവുകോൽ ഉപയോഗിച്ച് അനാലിസറിൻറെ ശരീര സെൽ പിണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നു.
 • മൊത്തം ശരീരം വെള്ളം
 • അളന്നു പ്രതിരോധം ഉപയോഗിച്ച്, അപഗ്രഥനം ആകെ ശരീരജലത്തെ കണക്കാക്കുന്നു.
 • Intracellular വെള്ളം
 • അളന്ന പ്രതിരോധവും പ്രവർത്തനവും ഉപയോഗിച്ച്, അനാലിസറുകൾ അപ്രസക്തമായ വെള്ളം കണക്കാക്കുന്നു.
ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക