EZ ഓൺലൈൻ രോഗിയുടെ ഫോം

എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പങ്കിടുക നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്രാഥമിക ചരിത്രം & രോഗി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം. നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമാണ് അച്ചടിക്കാവുന്ന പതിപ്പുകൾ. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക: 915-850-0900

ഇപ്പോൾ പങ്കു വയ്ക്കുക *

ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ®

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കടുത്ത പരിക്കുള്ള ചികിത്സ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് വിലയിരുത്തലുകളും ചികിത്സകളും * നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്ലിനിക്കൽ സ്കോപ്പ് വിട്ടുമാറാത്ത കുറവുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കായി. കൂടുതലറിവ് നേടുക* ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക: 915-850-0900

പ്രവർത്തനം ഔഷധ പഠനം

കേസ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യലും കേസ് സീരീസ് സീറ്റുകളും എന്തൊക്കെയാണ്?

പങ്കിടുക

വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ രോഗനിർണയം ക്ലിനിക്കൽ, പരീക്ഷണാത്മക ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഫലപ്രദമായി നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ പല വ്യവസ്ഥകളുടെ രോഗനിർണയത്തെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു, പലപ്പോഴും പുതിയ രോഗങ്ങളോ വ്യവസ്ഥകളോ സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക ഉറവിടമാണ്. കേസ് തലത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും കേസ് ശ്രേണികളും ആദ്യതല ഗവേഷണ പഠനങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാഥമിക ഇൻസൈറ്റുകൾ നൽകുന്നതിലൂടെ ഒരു രോഗമോ വ്യവസ്ഥയോ ഉള്ള ഒന്നോ അതിലധികമോ വ്യക്തികളുടെ അനുഭവം. കേസ് റിപ്പോർട്ടുകളും കേസ് സീരീസും, അവ ക്ലിനിക്കൽ, പരീക്ഷണാത്മക ഡാറ്റ എന്നിവ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് അടുത്ത ലേഖനം വിശദീകരിക്കുന്നത്.

പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ

1. ഒരു രോഗം ഉള്ള ഒന്നോ അതിലധികമോ ആളുകളുടെ അനുഭവത്തെ കേസ് റിപ്പോർട്ടുകളും കേസ് സീരീസ് വിവരിക്കുന്നു.
2. ഒരു പുതിയ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യവിവരമാണ് കേസ് റിപ്പോർട്ടുകളും കേസ് ശ്രേണികളും.
3. കേസ് റിപ്പോർട്ടുകളും കേസ് ശ്രേണിക്ക് പ്രത്യേക പരിമിതികളും ഉണ്ട്:

  • a. രോഗം നിരക്ക് കണക്കുകൂട്ടാൻ ഒരു ഛേദിയുടെ അഭാവം
  • b. ഒരു താരതമ്യ സംഘത്തിന്റെ അഭാവം
  • c. പഠന പോപ്പുലേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു
  • d. മാതൃകാ വ്യതിയാനം

കേസ് റിപ്പോർട്ടുകളും കേസ് സീരീസ്

കേസ് റിപ്പോർട്ടുകളും കേസ് സീരീസും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന തരത്തിലുള്ള പഠന രൂപരേഖയാണ്. അതിൽ ഒറ്റ വ്യക്തി (കേസ് റിപ്പോർട്ട്) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം (കേസ് സീരീസ്) അനുഭവത്തിന്റെ അനുഭവം വിവരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി, ഒരു പുതിയ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥ വികസിപ്പിച്ച വ്യക്തികളെ കേസ് റിപ്പോർട്ടുകളും കേസ് സീരീസ് വിവരിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത പഠന വിഷയങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ അനുഭവത്തിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതുകൊണ്ട്, കേസ് റിപ്പോർട്ടുകളും കേസ് സീരിയലും ശ്രദ്ധാപൂർവമായ വായന നടത്താൻ കഴിയും. ഇതിനു വിപരീതമായി, വലിയ അളവിലുള്ള വ്യക്തികളെ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങൾ, ഉപാധികൾ, അനുപാതങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ നടപടികളിലൂടെ ഡാറ്റ ചുരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം 3.1. സ്തനാർബുദം വികസിപ്പിക്കുന്ന 15 യുവതികളെയാണ് ഒരു പരമ്പര സീരീസ് വിവരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ത്രീകളിൽ എൺപത് ശതമാനം ഈസ്ട്രജൻ കെമിക്കൽ ബിസ്പെനോൾ എ (ബി.പി.എ) അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക. ഒൻപത് കേസുകൾ വനിതകൾക്കിടയിൽ ബിപിഎയുടെ സാന്നിധ്യം മൂത്രപരിശോധന പരിശോധിക്കുന്നു.

ബ്രാറ്റിക് ക്യാൻസറിനു കാരണമായേക്കാവുന്ന ബിപിഎ ഈ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവ്വേ നടത്തുന്നത് പരീക്ഷണമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ / കേസ് സീരിയലുകൾക്ക് ഒരു അവ്യക്തമായ ബന്ധത്തിന്റെ അനുമാനം ഒഴിവാക്കാവുന്ന സുപ്രധാന പരിമിതികൾ ഉണ്ട്.

ആദ്യം, കേസ് റിപ്പോർട്ട് / കേസ് സീരീസ് ദ്രോഹം കുറയൽ ദ്വിതീയ അധിഷ്ടിത ഡാറ്റ, അത് രോഗം നിരക്ക് കണക്കുകൂട്ടാൻ അത്യാവശ്യമാണ്. രോഗബാധിതരായ ജനസംഖ്യയിൽ നിന്നും ജനസംഖ്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ബിപിഎയെ ബാധിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ സ്തനാർബുദ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അനുപാത നിരക്ക് കണക്കാക്കാൻ, BPA ക്ക് പുറത്തുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ആകെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

രോഗം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന രോഗബാധയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത താരതമ്യഗ്രൂപ്പിലെ നിരക്കുകളോ കണക്കിലെടുത്താൽ രോഗം നിരക്ക് ആവശ്യമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ആവശ്യമായ ഡെമമോണർ ഡാറ്റ നേടുന്നതിന് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ, ബ്രാസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കേസുകളിൽ നിന്നുണ്ടായ ബിപിഎൽ-എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം എത്രയെന്ന് നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള അധിക ഡാറ്റ സ്രോതസ്സുകൾ ആവശ്യമാണ്. ബിപിഎയെ ബാധിച്ച സ്ത്രീകളുടെ ആകെ എണ്ണം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നതിനാൽ, പരമ്പര ഡേറ്റയുടെ മാത്രം ഡാറ്റാ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.

കേസ് റിപ്പോർട്ട് / കേസ് സീരീസ് റിപ്പോർട്ട് ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഒരു താരതമ്യഗ്രൂപ്പിന്റെ അഭാവമാണ്. ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്ത്രീകൾക്ക് BPA exposure to 60% പ്രഭാവം അസാധാരണമായ തോതിൽ തോന്നുന്നു, എന്നാൽ ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇല്ലാതെ സ്ത്രീകളിൽ BPA എക്സ്പോഷർ എന്തുസംഭവിക്കും? ബിപിഎയുടെ സ്തനാർബുദത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന അനുമാനം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

പൊതുജനങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാത്ത ഉയർന്ന വ്യക്തികളെയാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു എൻഎച്ച്എസ് ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കേസുകൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധ്യതയുണ്ട്, ഉയർന്ന അളവിലുള്ള വായു മലിനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതയുള്ള അർബുദങ്ങൾ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, BPA നോൺ സ്തനാർബുദം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ബിപിഎ കൂടാതെ നോൺ-ബിപിഎ പോലുള്ള സ്ത്രീകളെ ഒരേ സമുദായത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെന്നതിന്റെ ഒരു ന്യായവിലയായിരിക്കണം.

കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ / കേസ് സീരീസ് നാലാം പരിധി സാംപ്ംഗ് വ്യത്യാസം ആണ്. ഈ ആശയം പിന്നീട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കും. മനുഷ്യന്റെ രോഗം വികസനത്തിൽ സ്വാഭാവിക സ്വാഭാവികമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നതാണ് അടിസ്ഥാന ആശയം. ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ ബാധിതരായ എൺപത്തിമൂന്നാം പ്രസവത്തിൽ BPA exposure കുറവാണെന്ന വസ്തുത രസകരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സംഖ്യ സ്തനാർബുദ സാധ്യതയുള്ള 9 സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത സീരീസിലെ സീരീസിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ യാദൃശ്ചികമായി നിന്നുള്ള ഒരു രോഗത്തിന്റെ കൃത്യമായ അനുമാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

ഒരു ഘടകം ഒരു രോഗകാരണമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ പട്ടിക ഓർക്കുക:

1. ക്രമരഹിതമായ തെളിവുകൾ
2. അസോസിയേഷന്റെ ശക്തി
3. എക്സ്പോഷറും ഫലവും തമ്മിലുള്ള താൽക്കാലിക ബന്ധം
4. ഡോസ് പ്രതികരണ സഹകരണം
5. ജീവശാസ്ത്രപരമായ സംവേദനക്ഷമത

പൊതുവായി, കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ / കേസ് പരമ്പരകൾ എന്നിവ കേവലം ജൈവ സംവേദനക്ഷമതയെ കേവലം കാരണമാകുന്നതിന് കേവലം പ്രാഥമികമായും ആശ്രയിക്കുന്നു. ബിപിഎയും ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ കേസ് സീരിയലുകളും കാരണം, ബിപിഎയും സ്തനാർബുദവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, ഡോസ്-പ്രതികരണ അസോസിയേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, കൂടാതെ ബ്രാഫ് കാൻസറിന് മുന്പുള്ള സ്തനാർബുദം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ തെളിവുകളില്ല. ബിപിഎയുടെ എസ്ട്രജനിക് ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻകാല ജൈവശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിൽനിന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം.

കേസ് പരമ്പര ഡാറ്റയുടെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവർ ഒരു പ്രധാന പുതിയ അസോസിയേഷൻ, രോഗപ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സൈഡ് ഇഫക്ട് എന്നിവയെ വളരെ നിർണയിക്കുന്നതായിരിക്കാം.

ഉദാഹരണം 3.2. 2007 ൽ, ഒരു കേസ് സീരീസ് പുരുഷന്റെ പ്രീഹുബറ്റൽ ഗ്നെനെസ്കോസ്റ്റിയയുടെ മൂന്ന് കേസുകൾ വിവരിച്ചു. ഓരോ വിഷയത്തിന്റെയും പ്രായ, ശരീര ശേഷി, എൻഡോഗനസ് സ്റ്റിറോയിഡുകൾ എന്നിവയുടെ സീറം അളവുകൾ, എക്സോജനസ് ഹോർമോണുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലാവെൻഡർ എണ്ണ (ലോഷൻ, ഷാംപൂ, സോപ്പ്) എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, ഓരോ കേസിലും ഗ്നെനാക്കാസ്റ്റിയ ഉത്പന്നത്തിൻറെ നിർത്തലാക്കൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. ലാറ്റിനർ എണ്ണയുടെ നാഡീരിൻ-തകരാറുമൂലം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ നോവലിൽ കേസ് സീരീസ് ഡാറ്റ കൂടുതൽ വ്യാപാര അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ഇടയാക്കും, അത് ലാമേൻഡർ എണ്ണ, വ്യാവസായികമായി ലഭ്യമായ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ സാധാരണ ചേരുവകളാകാം, ഗ്നനെകോസ്റ്റ്യാസിന്റെ കാരണമാകാം.

ഉദാഹരണം 3.3. റോട്ടോവൈറസ് അണുബാധ തടയാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു വാക്സിൻ മൃഗങ്ങളിൽ കുടൽ മേശ പാളി ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് കണ്ടെത്തി. വാക്സിൻ പുറത്തുവിട്ടതിനുശേഷം വാക്സിനുകൾ സ്വീകരിച്ച കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ അസുഖം ബാധിച്ച പല രോഗങ്ങളും (കുത്തിവയ്പിൻറെ ഒരു ഭാഗം അടുത്തുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രാരംഭ അസോസിയേഷന്റെ അടിത്തറ ശക്തമായ ജൈവകാർജ്ജിക്കൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അജ്ഞാതമായ അബോധാവസ്ഥ ഉള്ളത്, ഒരു കാരണ ബന്ധത്തിൻറെ സൂചനയാണ്, വാക്സിൻ മാര്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു.

ബി. കെസ്ടൻബാം, എപിഡെമിയോളജി ആൻഡ് ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സ്: ഇൻസ്ട്രുഡക്ഷൻ ടു ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ചർ, ഡിസി. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാടിക്ക് മാത്രമല്ല, നട്ടെല്ലിനും മുറിവുകളോടും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ, ഡോക്ടർ ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് റെഫറൻസ് ചെയ്തത്

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: വെൽനസ്

ശരീരത്തിൽ ശരിയായ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സമതുലിതമായ പോഷകാഹാരം കഴിക്കുന്നതും, വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും, നല്ല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും തുടർചികിത്സകളും പതിവായി ആരോഗ്യകരമായ സമയം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്, ആത്യന്തികമായി ക്ഷേമത്തെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നത് ആളുകൾ ആരോഗ്യകരമായിത്തീരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഏറെ ദൂരം പോകും.

പ്രധാന വിഷയം: വളരെ അധികമുള്ളത്: സൈറ്റിക്കയ വേദന തേടൽ

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം- Bienvenido ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക് പോകുന്നു. കടുത്ത നട്ടെല്ല്, പരിക്കുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നാം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു. നാം സൈറ്റാസ്റ്റ, നെക്ക് ആൻഡ് ബാക്ക് വേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, മുടി പരിക്കുകൾ, സ്പോർട്സ് ഇൻജൂറീസ്, തലകറക്കം, പാവം സ്ലീപ്പ്, ആർട്ടിറ്റിസ് എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ഹെൽത്ത്, ഫിറ്റ്നസ്, ഘടനാപരമായ കൺട്രോൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതനമായ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധതരം മുറിവുകളിലൂടെയും, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾമൂലമുള്ള രോഗികൾക്കുമായി വ്യക്തിഗത ഡൈറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേകവൈദ്യുത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, മൊബിലിറ്റി-അഗലിറ്റി ട്രെയിനിങ്, അഡോപ്ഡ് ക്രോസ് ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പിഷ് എച് സിസ്റ്റം" എന്നിവയാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് പുരോഗമന പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചൈക്രോ സ്ട്രക്റ്റിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുക. ചലനശേഷി വീണ്ടെടുക്കാനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾ ലളിതമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നിന്നെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബന്ധിപ്പിക്കുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

നടുവേദന, പരിക്ക്, പുനരധിവാസം എന്നിവയ്ക്കായി നീന്തൽ നോൺ-ഇംപാക്റ്റ് വ്യായാമം

നടുവേദന ഒഴിവാക്കാൻ നീന്തലും ജല വ്യായാമവും സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ശരിയായി ചെയ്‌തു… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓഗസ്റ്റ് 6, 2020

നട്ടെല്ല് കംപ്രഷൻ ഒടിവുകൾക്കുള്ള ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകൾ

നട്ടെല്ല് കംപ്രഷൻ ഒടിവുകൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് ആക്രമണാത്മക ശസ്ത്രക്രിയാ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇവയാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓഗസ്റ്റ് 5, 2020

ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് പ്രതിരോധ പദ്ധതി

ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് രോഗനിർണയം നടത്തിയാലും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് തടയാൻ കഴിയും. ഇതിനൊപ്പം ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓഗസ്റ്റ് 4, 2020

തോറാസിക് നട്ടെല്ല് - മിഡിൽ ബാക്ക് ബേസിക്സ്

മിഡിൽ ബാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൊറാസിക് നട്ടെല്ല് സെർവിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് നട്ടെല്ലിന് താഴെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓഗസ്റ്റ് 3, 2020

സ്വയം മസാജ് ടെക്നിക്കുകൾ

COVID-19 പാൻഡെമിക്കിനൊപ്പം വിട്ടുമാറാത്ത നടുവേദന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

ജൂലൈ 31, 2020

എല്ലാവർക്കുമായി Kinesio ടാപ്പിംഗിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

പരിക്കുകൾക്ക് Kinesio ടാപ്പിംഗ് സാധാരണമാണ്, പക്ഷേ കായിക ഇതര സംബന്ധമായ പരിക്കുകൾക്കും അസുഖങ്ങൾക്കും ഇത് ഫലപ്രദമാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ജൂലൈ 30, 2020
പുതിയ രോഗി രജിസ്ട്രേഷൻ
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക