EZ ഓൺലൈൻ രോഗിയുടെ ഫോം

എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പങ്കിടുക നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്രാഥമിക ചരിത്രം & രോഗി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം. നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമാണ് അച്ചടിക്കാവുന്ന പതിപ്പുകൾ. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക: 915-850-0900

ഇപ്പോൾ പങ്കു വയ്ക്കുക *

ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ®

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കടുത്ത പരിക്കുള്ള ചികിത്സ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് വിലയിരുത്തലുകളും ചികിത്സകളും * നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്ലിനിക്കൽ സ്കോപ്പ് വിട്ടുമാറാത്ത കുറവുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കായി. കൂടുതലറിവ് നേടുക* ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക: 915-850-0900

പ്രവർത്തനം ഔഷധ പഠനം

ക്ലിനികൽ കേസ് സീരീസ്

ക്ലിനികൽ കേസ് സീരീസ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ അനുഭവത്തെ ഗവേഷകരാണ് വിവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന രീതിയിലുള്ള പഠന രൂപകൽപന. ഒരു പുതിയ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥ വികസിപ്പിച്ച വ്യക്തികളെ കേസ് സീരീസ് വിവരിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത പഠന വിഷയങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ അനുഭവത്തിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാലാണ് ഈ പഠനഫലം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് സ്വന്തം കേസ് സീരീസ് പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

സോഷ്യൽ സയൻസസിൽ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഗവേഷണരീതിയാണ് കേസിന്റെ പഠനം. ഒരു യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണ തന്ത്രമാണ് ഇത്. പ്രശ്നങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെ പര്യവേക്ഷണം നടത്താൻ ഒരു വ്യക്തി, ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അതിൽ ഗുണപരമായ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, വിവിധ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവ ആശ്രയിക്കുന്നു.

കേസിന്റെ പഠനങ്ങൾ ഒരു തൊഴിലിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ രീതികളുടെ അമൂല്യമായ റെക്കോർഡാണ്. അവർ തുടർച്ചയായി രോഗികളുടെ മാനേജ്മെന്റിനു നിർദ്ദിഷ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നില്ല. എന്നാൽ ക്ലിനിക്കൽ ഇടപെടലുകളുടെ റെക്കോർഡ് കൂടിയാണ്, അത് കൂടുതൽ കഠിനമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ക്ലിനിക്കൽ പഠനത്തിനായി ചോദ്യങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അവർ മൂല്യവത്തായ പഠിപ്പിക്കൽ വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നു, ഇത് പ്രാക്റ്റീഷണർ നേരിടുന്ന തരത്തിൽ ക്ലാസിക്കൽ, അസാധാരണമായ വിവരങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഭൂരിഭാഗം ക്ലിനിക്കൽ ഇടപെടലുകളും വയലിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ അത് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും പാസ്വേർഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അത്തരം പരിശീലകനായിരിക്കും. അധ്യയന പരിപാടിയിൽ ഫലപ്രദമായി നെയ്തെടുക്കാൻ താരതമ്യേന പുതിയ എഴുത്തുകാരൻ, പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ സഹായിക്കാൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഒരു കേസിന്റെ പരമ്പര ഒരു വിവരണാത്മക പഠന രൂപകല്പനയും പ്രത്യേക രോഗവും രോഗം വിവേചനാധികാരങ്ങളും കേവലം ഒരു രോഗചികിത്സാ പരിപാടിയിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കേസിന്റെ പരമ്പരയാണ്. ഈ കേസുകൾ മികച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, താരതമ്യ കൂട്ടായ്മ ഇല്ല അതിനാൽ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ രോഗം പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് നിരവധി നിഗമനങ്ങൾ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ, ഒരു രോഗബാധയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഒരു ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ അധികമാണ്. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡോ. ജിമെനെസ് എന്നയാൾ വിളിക്കാം 915-850-0900

 • ചിക്കനശൃംഖല
 • ചൈൽട്രാക്റ്റിക് എക്സാമിനേഷൻ
 • ക്ലിനിക്കൽ കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
 • ക്ലിനികൽ കേസ് സീരീസ്
 • ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ
 • തലവേദനയും ചികിത്സകളും
 • മൈഗ്രെയ്ൻ

മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദന ചികിത്സ: അറ്റ്ലസ് വെർട്ടിബ്ര റിയോഗ്നിയം

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഫെബ്രുവരി 16, 2018
 • ചിക്കനശൃംഖല
 • ക്ലിനിക്കൽ കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
 • ക്ലിനികൽ കേസ് സീരീസ്
 • ചികിത്സകൾ
 • ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ
 • മൈഗ്രെയ്ൻ
 • മിഗ്റൈൻസ്
 • ഫിസിക്കൽ പുനരധിവാസം

മൈഗ്രെയ്ൻ എന്നതിനായുള്ള ചിക്കനശീലമുള്ള സുഷുൽ മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഫെബ്രുവരി 15, 2018
 • ചിക്കനശൃംഖല
 • ക്ലിനിക്കൽ കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
 • ക്ലിനികൽ കേസ് സീരീസ്
 • ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ
 • ലോവർ ബാക്ക് വേദന

ലോ ബാക്ക് വേദനയ്ക്കായി മക്കൻസി രീതി വിലയിരുത്തുക

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിവരങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക, താഴ്ന്ന മുനകൾക്ക് മുറിവുകൾ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ മുറിവുകളുടെയും / അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയുടെയും ഫലമായിരിക്കും ... കൂടുതല് വായിക്കുക

ഫെബ്രുവരി 8, 2018
 • ചിക്കനശൃംഖല
 • ക്ലിനിക്കൽ കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
 • ക്ലിനികൽ കേസ് സീരീസ്
 • ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ
 • ഫിസിക്കൽ പുനരധിവാസം
 • സൈറ്റേറ്റ

പെയ്റ്റിസ് ചിപ്പിഫാക്ടർ vs. മക്കിൻസി ചിൽഡ്രക്റ്റർ: ഏതാണ് മികച്ചത്?

താഴ്ന്ന വേദന, അല്ലെങ്കിൽ എൽബിപി, വെമ്പാലുള്ള നട്ടെല്ല്, അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ വിഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ അവസ്ഥയാണ് ... കൂടുതല് വായിക്കുക

ഫെബ്രുവരി 7, 2018
 • ചിക്കനശൃംഖല
 • ക്ലിനിക്കൽ കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
 • ക്ലിനികൽ കേസ് സീരീസ്
 • ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ
 • ഫിസിക്കൽ പുനരധിവാസം
 • സൈറ്റേറ്റ

ശിശുരോഗ ചികിത്സാസംബന്ധമായ ശിശുരോഗം

ലോ മെയിൽ ബാക്ക് വേദന ആൻഡ് ലോക്ക് ബാക്ക്-അനുബന്ധ ലെഗ്മോപ്സുകളുടെ ചിക്കബെട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ്: എ ലിറ്ററേച്ചർ സിന്തസിസ് ചിയോക്രോക്റ്റിക് കെയർ ... കൂടുതല് വായിക്കുക

ഫെബ്രുവരി 6, 2018
 • വാഹന അപകടം വഴികൾ
 • ചിക്കനശൃംഖല
 • ക്ലിനിക്കൽ കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
 • ക്ലിനികൽ കേസ് സീരീസ്
 • ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ
 • കേടാകൽ സംരക്ഷണം
 • ഫിസിക്കൽ പുനരധിവാസം

വ്യായാമത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി: സ്വയം അപകടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നെക്ക്, ഹിപ്പ്, മോനി പരിക്കുകൾ

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഫെബ്രുവരി 5, 2018
 • ചിക്കനശൃംഖല
 • ചൈൽട്രാക്റ്റിക് എക്സാമിനേഷൻ
 • ക്ലിനിക്കൽ കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
 • ക്ലിനികൽ കേസ് സീരീസ്
 • ചികിത്സകൾ
 • ലോവർ ബാക്ക് വേദന

ചികിൽസാകൃതിയുടെ താരതമ്യവും ബാക്ക് വേദനയ്ക്കായി ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് കെയർ

ഓരോ വർഷവും ആളുകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പ്രൊഫഷണലുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് മുൻകൂർ വേദന. ഒരു പ്രാഥമികാരോഗ്യ ഡോക്ടർ ... കൂടുതല് വായിക്കുക

ഫെബ്രുവരി 2, 2018
 • ചിക്കനശൃംഖല
 • ക്ലിനിക്കൽ കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
 • ക്ലിനികൽ കേസ് സീരീസ്
 • ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ

ചൈത്രക്രിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ മുളപ്പിച്ച ആർട്ടറി ഡിസ്പ്ക്ഷൻ കണ്ടെത്തി

കൂടുതല് വായിക്കുക

ജനുവരി 24, 2018
 • ക്ലിനിക്കൽ കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
 • ക്ലിനികൽ കേസ് സീരീസ്
 • ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ

കേസ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യലും കേസ് സീരീസ് സീറ്റുകളും എന്തൊക്കെയാണ്?

വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ രോഗനിർണയം ക്ലിനിക്കൽ, പരീക്ഷണാത്മക ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഫലപ്രദമായി നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട ... കൂടുതല് വായിക്കുക

ജനുവരി 24, 2018
 • ചിക്കനശൃംഖല
 • ചൈൽട്രാക്റ്റിക് എക്സാമിനേഷൻ
 • ക്ലിനിക്കൽ കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
 • ക്ലിനികൽ കേസ് സീരീസ്
 • ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ
 • സൈറ്റേറ്റ

സീമാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്: നോൺസർഗ്ഗിക്കൽ & സർജിക്കൽ തെറാപ്പിസ്

കൂടുതല് വായിക്കുക

ജനുവരി 23, 2018
EZ പുതിയ രോഗ രജിസ്ട്രേഷൻ
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കൂ ..