കോഹ്റേറ്റ് സ്റ്റഡീസ്

കോഹ്റേറ്റ് സ്റ്റഡീസ്, പങ്കാളികളാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഘടകങ്ങൾ (അപകടസാധ്യതകൾ) എങ്ങനെ നിർണയിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഒന്നോ അതിലധികമോ ആളുകൾ (കോഹോർസ് എന്നപേരിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു) തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പഠന രൂപകൽപനയാണ്. പഠനമനുസരിച്ച്, ഓരോ കൂട്ടപ്പടെയും പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള ഫലം അളക്കുകയും നിശ്ചിത പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കോഹോർട്ട് പഠനങ്ങൾ സാധാരണയായി വ്യക്തികളുടെ വൻകിട സംഘങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും രോഗകാരണങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സൂചനകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ചില അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരം പരിശോധിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാല കോഹ്റോർ പഠനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പഠനഫലം ഇവയാണ്. ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ഘടകങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും ഈ ഗവേഷണത്തിന് സഹായിക്കും.

കോഹോർട്ട് പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങൾ ഇവയാണ്:

a. പഠനത്തിൻറെ തുടക്കത്തിൽ രോഗമില്ലാത്തവരാകരെ തിരിച്ചറിയുക
b. തുറന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക
c. സംഭവവികാസത്തിൻറെ വികസനത്തിന് വികസന പദ്ധതികൾ പിന്തുടരുക
d. ഓരോ കൂട്ടത്തിലും അപകടം സംഭവിക്കാവുന്ന റിസ്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക

പ്രയോജനങ്ങൾ

  1. ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത ട്രയലിനേക്കാൾ (ആർ‌സിടി) വിലകുറഞ്ഞതും എളുപ്പവുമാണ്
  2. മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ / നിലവാരം ക്രമപ്പെടുത്തൽ സാധ്യമാണ്
  3. വിഷയങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, ഇത് ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചരങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു

സഹടപിക്കാനും

  1. ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവകലകളിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
  2. അസ്വാസ്ഥ്യവത്കരണമോ, അസ്വസ്ഥതയോ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം
  3. ബ്ലൈന്ഡിങ്ങ് / മാസ്കിങ്ങ് പ്രയാസമാണ്
  4. പലിശയുടെ ഫലം സംഭവിക്കാൻ ഏറെ സമയമെടുക്കും

എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡോ. ജിമെനെസ് എന്നയാൾ വിളിക്കാം 915-850-0900

എൽ-പാസോ, ടിഎക്സ്എയിലെ ഹാർണേറ്റഡ് ഡിസ്കുകളുള്ള വേഗതയേറിയ വേദന

ഒന്നോ അതിലധികമോ അവയവങ്ങളിലെ വേദന, മൂപര്, ബലഹീനത എന്നിവയാൽ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്കുകൾ. ചില ആളുകൾ… കൂടുതല് വായിക്കുക

മാർച്ച് 2, 2018

ഹർണൈറ്റഡ് ഡിസ്കിന്റെ ആദ്യകാല ചികിത്സയിൽ നിന്നുള്ള അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ | എൽ പാസോ, TX

ഒരു ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്റർവെർടെബ്രൽ ഡിസ്കിന്റെ ആന്തരിക ജെൽ പോലുള്ള പദാർത്ഥം അറിയാമെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

മാർച്ച് 1, 2018
ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക