പങ്കിടുക

സമകാലിക ജീവനക്കാരുടെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സ്ട്രെസ്സ്. ജോലി സമയം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ, മാധ്യമങ്ങൾ നിരന്തരമായി ദു: ഖിതമായ ദുരന്തവുമായി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മറികടക്കുകയാണ്, പലരും നിരന്തരം സമ്മർദത്തെ അതിജീവിക്കുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ, കൂടുതൽ ആരോഗ്യപരിരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധർ രോഗിയുടെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് രീതികളും സാങ്കേതികതകളും നടപ്പിലാക്കുന്നു. സമ്മർദ്ദം മൂലമുള്ള ശരീരത്തിന് ഒരുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ് സമ്മർദ്ദം. സ്ഥിരമായ സമ്മർദ്ദം ശരീരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നു. സന്ധിവാതം. എന്നാൽ, മനുഷ്യശരീരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?

 

ആദ്യം, ശരീരം സമ്മർദ്ദം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സമ്മർദ്ദം നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ചാനലുകൾ ഉണ്ട്: പരിസ്ഥിതി, ശരീരം, വികാരങ്ങൾ. പാരിസ്ഥിതിക സമ്മർദ്ദം സ്വയം വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്; നിങ്ങൾ ശാന്തമായ ഒരു റോഡിന് നടക്കുകയാണെങ്കിലും സമീപത്തെ വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതായും, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഉടനടി അപകടം എന്നറിയുന്നു. അത് ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമാണ്. പരിസ്ഥിതി സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം മലിനീകരണമാണ്. കാരണം ഇത് ബാഹ്യമായി ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നു.

 

ശരീരത്തിലൂടെയുള്ള സമ്മർദ്ദം രോഗം, ഉറക്കക്കുറവ് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അനുചിത പോഷകാഹാരം എന്നിവയാണ്. നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ചില കാര്യങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതി ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനാൽ, വൈകാരിക സമ്മർദ്ദം അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നിഷ്ക്രിയമായിത്തീരുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദമുണ്ടാകാം. "ചില കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം ഭ്രാന്തനാണ്" അല്ലെങ്കിൽ "അവർ കഠിനമായ പ്രഭാതമുള്ളതായിരിക്കണം" എന്ന ചിന്തകൾ വൈകാരിക സമ്മർദമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വൈകാരികമായ സമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് തനതായ എന്തൊക്കെയാണ് നാം പറയുന്നത്, എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര പരിതസ്ഥിതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാരിസ്ഥിതികവും ബോഡി സമ്മർദവുമുള്ളൂ.

 

ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ പല വിധങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്ന് മനസിലാക്കാൻ, നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും എന്തെല്ലാം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കാണ് നിരന്തരമായ സമ്മർദത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. മൃതദേഹം സമ്മർദ്ദത്തിലാണെങ്കിൽ, മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ചാനലുകളിലൂടെ, ശരീരത്തിൻറെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് പ്രതികരണത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സഹാനുഭൂതിയിലെ നാഡീവ്യവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ എസ്എൻഎസ്, ഉത്തേജിതമാവുകയാണ്. ഇത് ഹൃദയം വേഗത്തിൽ മിടുകയും ശരീരത്തിൻറെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ അത്തരമൊരു പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് ഇത്; അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ പട്ടിണി ഭീരുക്കൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പകരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അതിജീവിച്ചത്.

 

നിർഭാഗ്യവശാൽ, സമകാലിക സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഊന്നിപ്പറയുകയും മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അടിയന്തിര ഭീഷണിയും ലളിതമായ സാമൂഹിക പ്രശ്നവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. വർഷങ്ങൾകൊണ്ട്, മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത സമ്മർദ്ദം, ഹൃദ്രോഗം, ഹൃദ്രോഗം, പേശി ക്ഷീണം, രോഗം എന്നിവയ്ക്കെതിരായ അസുഖങ്ങൾ, മുട്ടയുടെ വേദന, സന്ധിവാതം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പല ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 

പല പഠനങ്ങളനുസരിച്ച്, സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ് രീതികൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കും അനേകം ചികിൽസാ രീതികൾ ഉള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ലക്ഷണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിയും. ചികിൽസാകൃതി ചികിത്സ എന്നത് ഒരു പകര ചികിത്സയാണ്, മസ്കുലോസ്കലെലെറ്റിന്റെയും നാഡീവ്യൂഹങ്ങളുടെയും പലതരം മുറിവുകൾക്കും / അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകൾക്കും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. സിറോപ്രോക്ടിക് ചികിത്സ നട്ടെല്ല് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതിനാൽ, നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ റൂട്ട്, ചിരപ്രകാശനത്തിനു പുറമേ സമ്മർദ്ദംകൊണ്ട് സഹായിക്കും. സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഉളുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യമാണ്. മസിലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന മസ്തിഷ്ക്ക തകരാറുകൾ തടയാൻ സുഷുമ്നൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറും മാനുവൽ കറപ്സിങ്ങും സഹായിക്കും. ഇത് നട്ടെല്ലിന്റെ പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ ഉളുക്ക് കുറയ്ക്കുകയും സ്യൂബക്സേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തിപരമായ സമ്മർദ്ദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു സമതുലിതമായ നട്ടെല്ലാണ്. മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പോഷകാഹാരക്കുറവും ശരിയായ ഉറക്കവും സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറിൻറെ നിർണായക ഭാഗമാണ്. ഇത് ചികിൽസാകൃതി പരിചരണമാണ് ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് രോഗിയുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷണങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

 

താഴെക്കാണുന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം താരതമ്യത്തിനായി വികസിപ്പിച്ച ഗവേഷണ പഠന പ്രക്രിയ തെളിയിക്കുക എന്നതാണ് പരമ്പരാഗത മനസ്സ്-ശരീരം ചികിത്സയ്ക്കായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ബദലായ ബദൽ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയ്ക്ക് ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത ട്രയൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നടത്തിയതും ഗവേഷണ പഠനത്തിനു പിന്നിലുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ചുവടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ പോലെ, മുടി വേദനയ്ക്ക് ചികിത്സകൊണ്ട് സമ്മർദ്ദം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഫലത്തെ ഫലപ്രദമായി നിർണയിക്കാൻ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ-അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

 

കോംപ്ലിമെന്ററി ആന്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഒപ്റ്റിമന്റ് മൈൻഡ് ബോഡി തെറാപ്പിസ് ഫോർ ക്രോണിക് ബാക്ക് വേൾ: പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ ദി മൈൻഡ് ബോഡി അപ്രോച്ചുകൾ വേദന (മാപ്) റാൻഡമൈൻഡഡ് കൺട്രോൾഡ് ട്രയൽ

 

വേര്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന

 

പശ്ചാത്തലം

 

ഈ പ്രശ്നം മൂലം വർധിച്ചു വരുന്ന വൈദ്യസഹായ ചെലവുകൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, സമീപകാലങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ചടി നേരിടുന്നവരുടെ ആരോഗ്യവും പ്രവർത്തനപരവുമായ പദവി കുറഞ്ഞു. വേദനയുളള വിശ്വാസങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, കോപിംഗ് പെരുമാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രോഗശമന മനോഭാവം രോഗബാധയ്ക്ക് എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാകുമെന്ന് രോഗപ്രതിരോധശേഷി പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില രോഗികൾ ഈ ഘടകങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചികിത്സകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. മാനസിക ഘടകങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന കോഗ്നിറ്റീവ്-ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി (സി.ബി.ടി) പിൻകാല ബാധിതനായി ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ യോഗ്യതയുള്ള തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ പ്രവേശനം പരിമിതമാണ്. മനോരോഗപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മശ്രദ്ധ നിർണയ സ്ട്രെസ്സ് റിഡക്ഷൻ (എം.ബി.എസ്.ആർ) എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചികിത്സാ ഉപാധിയാണ് കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നത്. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് എം.ബി.എസ്.ആർ സഹായകമാണ്, എന്നാൽ ദീർഘകാല രോഗബാധിതരായ രോഗികൾക്കുള്ള അപേക്ഷയ്ക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വിചാരണയിൽ, എം.ബി.എസ്.ആറിന്റെ പ്രവർത്തനം ദീർഘകാലത്തെ വേദനയുള്ളവർക്ക് ഫലപ്രദവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ചികിത്സാമാർഗ്ഗമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. സി.ബി.ടി.യുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയും ചിലവ്-ഫലപ്രാപ്തിയും താരതമ്യം ചെയ്യുക, എം.ബി.എസ്.ആർ യുടെ ഫലങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന മാനസിക വ്യവഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക സി.ബി.ടി.

 

രീതികൾ / രൂപകൽപ്പന

 

ഈ ട്രയലിൽ, ഞങ്ങൾ CBT, MBSR അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കെയർ ആയുധങ്ങൾ (ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനുമുള്ളത്) ലേക്ക് 397 മുതലാളിമാരെ നോൺ എക്സ്പെർഫിക് ടൈം വേദന കൊണ്ട് റാൻഡം ചെയ്യും. രണ്ട് ഇടപെടലുകളും വീട്ടുജോലികൾ അനുബന്ധമായി എട്ടു പ്രതിവാര 99- മണിക്കൂർ ഗ്രൂപ്പ് സെഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. MBSR പ്രോട്ടോക്കോളിൽ ഒരു ഓപ്ഷണൽ 2- മണി റിട്രീറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നു. ചികിത്സാപരമായ ചുമതലകൾകൊണ്ട് അഭിമുഖം നടത്തുന്ന അഭിമുഖം, 6, 5, 10, 26, 52 ആഴ്ചകൾക്കുള്ള പോസ്റ്റ്മോഡൈസേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. പ്രാഥമിക ഫലങ്ങളിൽ, വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷണൽ പരിമിതികളും (റോളാൻ ഡിസെബിലിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി), ലക്ഷണമായി സങ്കീർണ്ണത (0 മുതൽ 10 റാങ്കിംഗ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവ) 26 ആഴ്ചയിൽ ആയിരിക്കും.

 

സംവാദം

 

വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുള്ള രോഗികൾക്ക് എംബിഎസ്ആർ ഫലപ്രദവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, അത് ശ്രദ്ധേയമായ മാനസിക സാമൂഹ്യ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന രോഗികൾക്ക് അവരുടെ പരിമിതമായ ചികിത്സ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് വളരെ മൂല്യവർദ്ധനയായി മാറും.

 

ട്രയൽ രജിസ്ട്രേഷൻ

 

Clinicaltrials.gov ഐഡൻറിഫയർ: NCT01467843.

 

അടയാളവാക്കുകൾ: പിന്നിൽ വേദന, കോഗ്നിറ്റീവ്-ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി, മൈൻഡ്ഫാൻസ് ധ്യാനം

 

പശ്ചാത്തലം

 

വിട്ടുമാറാത്ത കുറഞ്ഞ വേദന (സിഎൻബിപി) ചെലവേറിയ ചികിത്സകൾ കണ്ടെത്തുകയും, വൈദ്യന്മാർ, ഗവേഷകർ, പെയ്മർമാർ, രോഗികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. പിന്നീടുള്ള വേദനയ്ക്ക് വൈദ്യസഹായത്തിൻറെ നേരിട്ടുള്ള ചെലവുകൾക്കായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വർഷംതോറും $ 30 ബില്യൺ ചെലവിടുന്നു. 26 ൽ, വേദന നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത കണക്കാക്കിയത് $ 1,300 കോടിയാണ് [1]. ഈ വേദനയെ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിരവധി ഓപ്ഷനുകളും അതുപോലെതന്നെ, ഈ പ്രശ്നത്തിന് അനുകൂലമായ വൈദ്യസേവന ഉറവിടവും വർധിച്ചുവെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ പിന്നാക്ക വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യവും പ്രവർത്തനപരവുമായ പദവി മോശമായിട്ടുണ്ട് [2002]. കൂടാതെ, ദാതാക്കളും രോഗികളും ഈ അവസ്ഥയിൽ അസംതൃപ്തരാണ് [19.8-2] കൂടാതെ മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ഓപ്ഷനുകൾക്കായി തിരയുന്നത് തുടരുക.

 

വേദനയുളള വിശ്വാസങ്ങളും ചിന്തകളും കോപിംഗ് സ്വഭാവങ്ങളും പോലുള്ള വേദനയുടെ അനുഭവത്തിലും അതിന്റെ പ്രഭാവങ്ങളിലും [7] പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നതിന് ശക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട്. മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മുട്ടുവേദനയ്ക്കുള്ള ചികിത്സകളുടെ മൂല്യത്തെയാണ് ഈ തെളിവുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ, അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസും അമേരിക്കൻ പെയിൻ സൊസൈറ്റി ഗൈഡൻസി നിർദ്ദേശിച്ച എട്ട് നാല്പാശയലോഗോഗിക ചികിത്സാരീതികളിൽ നാലാമത്തേതും "മനസ്സംഘം" ഘടകങ്ങൾ [8] ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ചികിത്സാരീതികളിൽ ഒന്ന്, കോഗ്നിറ്റീവ്-ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി (സി.ബി.ടി.), വിശ്രമം പരിശീലനം പോലുള്ള മനശ്ശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് അനേകം വേദനയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, മുതുകിനിയുടെ വേദന [9-13]. സിബിടി വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മാനസിക സാമൂഹ്യ ചികിത്സയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു മനസ്സ് ബോഡി തെറാപ്പി, സൂക്ഷ്മമായ അധിഷ്ഠിത സ്ട്രെസ്സ് റിഡക്ഷൻ (MBSR) [14,15], അദ്ധ്യാപന സാങ്കേതികതയെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുമെന്ന് എം.ബി.എസ്.ആറും അനുബന്ധ മാനസിക അധിഷ്ഠിത ഇടപെടലുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന [14-19] ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവയവങ്ങൾ, . വേദനയുടെ തീവ്രതയിൽ [20] അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളുടെ സമ്മർദ്ദം [24] ൽ MBBSR ന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായി.

 

തുടർന്നുള്ള കാരണങ്ങൾക്കായി മുക്തി വേദന ഗവേഷണത്തിൽ മുൻകൈയെടുത്ത് ഫലവത്തായ ഫലപ്രാപ്തിയും ചെലവ് ഫലപ്രദത്വവും കൂടുതൽ ഗവേഷണമായിരിക്കണം: (1) ദീർഘകാലത്തെ വേദനയുടെ വലിയ വ്യക്തിഗതവും സാമൂഹികവുമായ ആഘാതം, (2) നിലവിലെ താഴ്ന്ന ഫലപ്രാപ്തി ചികിത്സ, (3) ഗവേഷകർ ഗവേഷകരായ മനഃശരീരത്തിനായുള്ള മനഃശരീര ചികിത്സയെ (4) വളർത്തുന്ന പ്രശസ്തിയും സുരക്ഷിതത്വവും, താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചെലവും മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സയും വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ വിജ്ഞത വിടവ് നികത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന്, സാധാരണ മെഡിക്കൽ പരിചരണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എം.ബി.എസ്.ആറിന്റെയും ഗ്രൂപ്പ് സി.ബി.ടി യുടെയും ഫലപ്രാപ്തി, താരതമ്യ ക്ഷമത, ചെലവ് എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ക്രമരഹിതമായി വിചാരണ നടത്തുകയാണ്.

 

നിർദ്ദിഷ്ട ഐമുകൾ

 

ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

 

  • 1. CLBP- യ്ക്കു വേണ്ട സാധാരണ വൈദ്യ പരിചരണത്തിന് എംബിഎസ്ആർ ഒരു ഫലപ്രദമായ അനുബന്ധമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന്
  • വ്യാഖ്യാനം 1: MBSR കോഴ്സിലേക്ക് റാൻഡഡുചെയ്ത വ്യക്തികൾ വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തന പരിധികൾ, വേദന ശമിപ്പിക്കൽ, മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒറ്റയടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ചികിത്സയെക്കാൾ കൂടുതൽ ഹ്രസ്വകാല (8, XX ആഴ്ചകൾ) ദീർഘകാല (26 ആഴ്ചകൾ) മെച്ചപ്പെടുത്തൽ കാണിക്കുന്നു. .
  • 2. എം.ബി.എസ്.ആറിന്റെയും ഗ്രൂപ്പ് സിബിടിയുടെയും ഫലപ്രാപ്തി താരതമ്യം വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തന പരിമിതികളും വേദനയും
  • വ്യാഖ്യാനം 2: ഹൃസ്വകാലത്തേയും ദീർഘകാലത്തേയും വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തന പരിമിതികളും വേദനാ സംരഭങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഗ്രൂപ്പ് സിബിടിയിലേതിനേക്കാൾ എം.ബി.എസ്.ആർ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിനുളള ന്യായീകരണം മുൻകാല പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മുതിർന്ന വേദനയ്ക്ക് CBT ന്റെ ലളിതമായ ഫലപ്രാപ്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് (1), ദീർഘകാലത്തെ വേദനയ്ക്കും (2) എംബിഎസ്ആർ മൂല്യനിർണയത്തിനുള്ള പരിമിതമായ ആദ്യ ഗവേഷണത്തിന്റെ അനുകൂലഫലങ്ങളും, MBSR പരിശീലനത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഭാഗം (എന്നാൽ സി.ബി.ടി പരിശീലനമല്ല) -യോഗ-ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള വേദനയ്ക്ക് ഫലപ്രദമാണ്.
  • 3. വേദനസംബന്ധമായ പ്രവർത്തന പരിമിതികളും വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എംബിഎസ്ആർ, ഗ്രൂപ്പ് സിബിടി എന്നിവയുടെ നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ
  • സിദ്ധാന്തം 3a: പ്രവർത്തന പരിമിതികളും വേദനയുടേയും കാര്യത്തിൽ എം.ബി.എസ്.ആർ യുടെ പ്രഭാവം വേദനയെ കുറിച്ചും മനസിലാക്കുന്നതിലുമാണ് ഇടപെടുന്നതാണ്.
  • സിദ്ധാന്തം 3b: പ്രവർത്തന പരിമിതികളും വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും സി.ബി.ടി.യുടെ പ്രഭാവവും വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വഴി പരിഹരിക്കപ്പെടും. (ദുരന്തത്തിൽ കുറവുണ്ടാകാം, വേദനയ്ക്കും സിഗ്നലുകൾക്ക് ഹാനികരമായ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും വികാരങ്ങൾ, (മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിനായുള്ള കഴിവ്), കോപിംഗ് സ്വഭാവങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ (ഇളവുകൾ, ജോലി താല്പര്യം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, സ്വയം പ്രസ്താവനകൾ കോപി ചെയ്യുന്നു, വിശ്രമിക്കുന്ന ഉപയോഗം).
  • 4. എം.ബി.എസ്.ആറിന്റെയും ഗ്രൂപ്പ് സിബിടിന്റെയും ചെലവ് ഫലപ്രാപ്തി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുള്ളവർക്കായി പതിവു പരിചരണത്തിൽ
  • വ്യാഖ്യാനം 4: എംബിഎസ് ആർ, ഗ്രൂപ്പ് സിബിടി എന്നിവ സാധാരണ പരിചരണത്തിൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ചെലവുകൾ ആയിരിക്കും.

 

ചില രോഗിയുടെ ഗുണങ്ങൾ പ്രവചിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, സിബിടി, എം ബി എസ് ആർ എന്നിവരോടൊപ്പം ഉയർന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉള്ളവരെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ MBSR ൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച് സിബിടിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമോ (അതായത് വിഷാദരോഗം ചികിത്സയുടെ ഒരു മോഡറേറ്ററെന്നോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ).

 

രീതികൾ / രൂപകൽപ്പന

 

പൊതു അവലോകനം

 

നാം ഒരു ക്രമരഹിതമായ ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്, അതിൽ CLBP വ്യക്തികൾ ക്രമരഹിതമായി CBT, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എം.ബി.എസ്.ആർ കോഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പരിചരണത്തിനോ മാത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു (ചിത്രം 1). റാങ്കിസത്തിന് ശേഷം, എൺപത് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പിന്തുടരും. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ പരിചരണ ചുമതലകളുമായി ടെലിഫോൺ ഇൻറർവ്യൂവർ മാസ് ചെയ്തതാണ്, 52, 4, 8, 26, 52 ആഴ്ചകൾ പോസ്റ്റ്മോഡൈസേഷൻ. വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തന പരിമിതികളും വേദനാജനകവുമാണ് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. വേദന കുറയ്ക്കുകയും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായി നടപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വിശാലമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വേദന സ്വയം പരിപാലന പരിപാടികൾ പഠന ഗവേഷകർ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പങ്കെടുത്തവർ അറിയിക്കും.

 

ചിത്രം 1: ട്രയൽ പ്രോട്ടോക്കോളിലെ ഫ്ലോചാർട്ട്. CBT, കോഗ്നിറ്റീവ്-ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി; എം ബി എസ് ആർ, മൈൻഡ്ഫുൾനസ് അധിഷ്ഠിത സ്ട്രെസ്സ് റിഡക്ഷൻ.

 

ഈ ട്രയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹ്യൂമൻ വിഷയങ്ങൾ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു (250681-22). ഈ പഠനത്തിൽ എൻറോൾമെൻറിന് മുൻപായി എല്ലാ വിവരങ്ങളും തങ്ങളുടെ അറിവോടെ നൽകണം.

 

പഠന മാതൃകയും സജ്ജീകരണവും

 

ഈ ട്രയലിനായി പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ പ്രാഥമിക സ്രോതസ്സ്, ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് കോ-ഓപ്പറേഷൻ (ജിഎച്ച്സി), ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മോഡൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സംസ്ഥാനത്തിലെ സ്വന്തം പ്രാഥമിക പരിചരണ സൌകര്യങ്ങളിലൂടെ 600,000 enrollees ൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന, ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത ഹെൽത്ത്-കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. റിക്രൂട്ട്മെൻറ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി, ജി.എച്ച്.സി നൽകിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന 20 മുതൽ XNUM വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മെയിലുകൾ അയയ്ക്കും.

 

ഉൾപ്പെടുത്തലും ഒഴിവാക്കലും മാനദണ്ഡം

 

ഞങ്ങൾ 20- ൽ നിന്ന് 9-നും 25-നും ഇടക്കുള്ള വ്യക്തികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, കുറഞ്ഞത് എൺപത് മാസമെങ്കിലും വേദന തുടരുകയാണ്. ഒരു നിശ്ചിത സ്വഭാവം (ഉദാഹരണത്തിന്, സുഷുൽ സ്റ്റെനോസിസ്) അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണ്ണമായ സ്വഭാവമുള്ള രോഗികളെ പരിശോധിക്കുകയോ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടലുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉചിതമായ രോഗികളുടെ പ്രവേശനം പരമാവധി ശേഖരിക്കാനും ഉൾപ്പെടുത്തലും ഒഴിവാക്കാനുമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ( ഉദാഹരണമായി, സൈക്കോസിസ്). (70) ഓട്ടോമേറ്റുചെയ്ത ഡാറ്റ (ഇൻറർനാഷണൽ ക്ലാസിക്ഫൈയിംഗ് ഓഫ് ഡിസീസ്, ഒൻറത് റിവിഷൻ കോഡിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച്), മുൻ വർഷത്തെ എല്ലാ സന്ദർശനങ്ങളിലും (3) നടത്തിയ യോഗ്യതാ അഭിമുഖങ്ങൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജി.എച്ച്.സി അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. ടെലിഫോണ്. ടെലിഫോൺ ഇൻറർവ്യൂവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജി.എൻ.സി ഇതര അംഗങ്ങൾക്ക് പുറത്താക്കലിൻറെ കാരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മാനദണ്ഡത്തിനും ഇൻഫോർമേഷൻ സ്രോതസ്സുകൾക്കും യുക്തിസഹവും ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും യഥാക്രമം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പട്ടികയും 1- ഉം 2- യും പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

 

 

 

ഇതിനുപുറമെ, പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ഈ ചികിത്സാരീതികളിൽ ഒരാൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന 8 ആഴ്ചയുടെ ഇടവേളയിൽ CBT അല്ലെങ്കിൽ MBSR ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും, തുടർന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകണം.

 

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോളിസികൾ

 

പഠന ഇടപെടലുകളെ ക്ലാസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ, നാൽപ്പത്തഞ്ചു വ്യക്തികൾ വരെ ഉൾപ്പെട്ട പത്ത് കോഹാരങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ഞങ്ങൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. മൂന്ന് പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പങ്കാളികളായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു: (1) GHC അംഗങ്ങൾ അവരുടെ പ്രാഥമിക പരിചരണ ദാതാക്കളേക്കാൾ താഴ്ന്ന വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ വേദന കുറഞ്ഞത്, കുറഞ്ഞത് എട്ടു മാസം, (3) GHC അംഗങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാത്ത മുന്കാല വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷാ ദാതാവ്, എന്നാൽ എൺപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളവരും ജിഎച്ച്സി യുടെ രണ്ടുതവണ വാർഷിക മാസികയിൽ (എൻഎക്സ്എസ്എക്സ്) ഞങ്ങളുടെ അഡ്വാൻസറ്റഡ് ജി.എച്ച്.സി മെയിലിനും ഞങ്ങളുടെ പരസ്യത്തിനും പ്രതികരിക്കുന്നവർക്കും (2) നേരിട്ട് മെയിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോസ്റ്റ്കാർഡിൽ പ്രതികരിക്കുക.

 

ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത GHC ജനസംഖ്യയ്ക്ക്, ഒരു പ്രോഗ്രാമർ, മുൻഗണനയുള്ള അംഗങ്ങളെ മുൻപത്തെ 3- ൽ നിന്ന് എട്ടു മാസം വരെ സന്ദർശിച്ച് ജി.എച്ച്.സി യുടെ ഭരണപരിപാലന, ക്ലിനിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റാബേസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇത് ഒരു ദാതാവിൽ നോൺസ്പെക്ഫിക് ലോക് വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗനിർണ്ണയത്തിനു കാരണമാകുന്നു. ഈ GHC അംഗങ്ങൾ പഠനവും യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകളും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു കത്തും സമ്മതവും പരിശോധിക്കുന്നു. പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുക. ഒരു റിസർച്ച് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പങ്കാളിയെ വിളിക്കുന്നു; യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുക; പഠനത്തിനുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷിത സമർപ്പണം; അറിയിച്ച സമ്മതത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കുക. വിവരമനുസരിച്ചുള്ള സമ്മതപത്രം വ്യക്തിഗതമായ ശേഷം ലഭിച്ചാൽ, അടിസ്ഥാന ടെലിഫോൺ വിലയിരുത്തൽ നടക്കുന്നു.

 

Nontargeted GHC ജനസംഖ്യ (അതായത്, മുമ്പത്തെ 3 മുതൽ XNUM മാസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചുള്ള വേദന രോഗനിർണയങ്ങളുമായി സന്ദർശിച്ച് GHC അംഗങ്ങൾ എന്നാൽ കുറഞ്ഞ വേദന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്), ഒരു പ്രോഗ്രാമർ, യോഗ്യരായ അംഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റാബേസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുൻ ഖണ്ഡികയിൽ വിവരിച്ച ടാർഗെറ്റുചെയ്ത സാമ്പിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. GHC മാഗസിനിൽ ഒരു പരസ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്ന GHC അംഗങ്ങളും ഈ ജനവിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ടാർഗെറ്റുചെയ്ത ജനസംഖ്യയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളും പങ്കാളിത്തക്കാരെ ബന്ധപ്പെടാനും അവരുടെ അറിവോടെയുള്ള സമ്മതവും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 

കമ്യൂണിറ്റി നിവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സാമ്പിളുകളുടെ പേരുകളും വിലാസങ്ങളും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റിലുള്ളവർ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പഠന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഡയറക്റ്റ് മെയിൽ പോസ്റ്റ് കാർഡുകൾ അയച്ചു. ഒരു താത്പര്യമുള്ള വ്യക്തി ഗവേഷക സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരിക്കൽ വിശദമായ പ്രക്രിയ തുടർന്നു.

 

ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പ്രാരംഭ സ്ക്രീനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ യോഗ്യരായി തുടരും എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്, ഇടപെടൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി 14- ൽ കൂടുതൽ ദിവസം സമ്മതിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിന് ഏകദേശം എട്ടുമുതൽ 0 ദിവസം വരെ പുനരാരംഭിക്കും. കുറഞ്ഞ വേതനം കുറഞ്ഞ വേതനം നിലവാരം പുലർത്തുന്നവരുടെയും, വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപെടലുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ ഒഴിവാക്കണമെന്നതാണ് പ്രഥമ പരിഗണന. യോഗ്യരായി തുടരുകയും അന്തിമ വിവരമനുസരിച്ചുള്ള സമ്മതപത്രം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അടിസ്ഥാനരേഖാ ചോദ്യാവലി നിർവഹിക്കും.

 

ക്രമപ്പെടുത്തൽ

 

അടിസ്ഥാന വിലയിരുത്തൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, എം.ബി.എസ്.ആർ, സിബിടി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കെയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യ അനുപാതത്തിൽ റാൻഡാർഡ് ലഭിക്കും. ഒരേ കെട്ടിടത്തിൽ ഒരേസമയം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസുകളിൽ എത്തുന്നതുവരെ MBSR അല്ലെങ്കിൽ CBT ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് റാൻഡം ചെയ്തവർ അവരുടെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കില്ല. ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ റാൻഡം നമ്പറുകളുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റുചെയ്ത അനുപാതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപെടൽ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നിയമിക്കുന്നത്. ഒരു അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാന പ്രോഗ്ഗോസ്റ്റിക് ഘടകം സംബന്ധിച്ച ബാലൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ഫലത്തെ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റാൻഡം വിപുലീകരണ സമിതി (RDQ) [30,31] എന്ന പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്രമരഹിതമാക്കും. പങ്കെടുക്കുന്നവരെ രണ്ടു പ്രവർത്തന പരിമിതികൾ ഗ്രൂപ്പുകളായി വേർതിരിക്കുന്നത്: മോഡറേറ്റ് (RDQ സ്കോർ ≤12, 0- 23 സ്കെയിൽ) കൂടാതെ ഉയർന്ന (RDQ സ്കോറുകൾ ≥13). പങ്കാളികളുടെ സമതുലിതവും പ്രവചിക്കപ്പെടാത്തതുമായ നിയമനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വിവിധ വലുപ്പത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളിൽ (മൂന്ന്, ആറ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത്) ബ്ലോക്കുകളിൽ പങ്കാളികളാകാം. റിക്രൂട്ട്മെന്റുമായി, പ്രീട്രോഗ്രാമോഡ് റാൻഡം ലിമിറ്റഡ് അൽഗോരിതം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട പങ്കാളികളുടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത സംവിധാനമാണ് പഠനം.

 

പഠന ചികിത്സകൾ

 

ഗ്രൂപ്പ് സിബിടി, എംബിഎസ്ആർ ക്ലാസ് പരമ്പരയിൽ രണ്ടു വീതം പ്രവർത്തിക്കും.

 

മൈൻഡ്ഫുൾനസ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സ് റിഡക്ഷൻ

 

ജോൺ കബത് സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു നൂതന ചികിത്സാ പരിപാടിയായ മൈൻഡ്ഫുൾസ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ, സാഹിത്യത്തിൽ നന്നായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു [30-32]. സമീപകാല മെറ്റാ-അനലിസ്റ്റുകളുടെ രചയിതാക്കൾ പരിശോധിച്ചത് എം.ബി.എസ്.ആറിനെ വിവിധ രോഗങ്ങളുള്ള ഭൗതികവും മാനസികാരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് മിതമായ വലിപ്പത്തിലുള്ള വലിപ്പങ്ങളുള്ളതായി കണ്ടെത്തി [34]. നമ്മുടെ എം ബി എസ് ആർ പ്രോഗ്രാം ഒറിജിനൽ സോളിഡൊമായി വളരെ അടുക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ എട്ടു പ്രതിമാസം 16 മണിക്കൂറുള്ള ക്ലാസുകളും (പട്ടിക 2 ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു), ആഴ്ചയിൽ എൺപത് മുതൽ എൺപതോളം വരെ നീളുന്ന ഹോംസ് പ്രാക്ടീസ് മുതൽ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ എൺപത് മണി വരെ പിൻവാങ്ങൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എംഎസ്എസ്ആർ പ്രോട്ടോക്കോൾ മാനേജ്മെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ (3) യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എം.ബി.എസ്.എസ്.ആർ പരിശീലകന്റെ മാനുവലിലെ മുതിർന്ന MBSR ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ്. പരിശീലകർക്ക് മനസിലാക്കാനും എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഈ മാനുവൽ അനുമാനിക്കുന്നു. ഈ പഠനത്തിനായി ഹാൻഡൌട്ടുകൾ, ഹോം പ്രാക്ടീസ് മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.

 

പട്ടിക 3: മാനസിക-പെരുമാറ്റ തെറാപ്പി, മനസ്സമാധാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയ സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ക്ലാസ് സെഷനുകൾ എന്നിവയുടെ ഉള്ളടക്കം.

 

ഒരു കോഴ്സ് രൂപരേഖയും അധ്യാപകന്റെ കോൺടാക്റ്റ് വിവരവും ഉൾപ്പെടുന്ന ആദ്യപേജിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് വിവരം നൽകും. അറിവ്, ധ്യാനം, ആശയ വിനിമയ വൈദഗ്ധ്യം, ശരീരത്തിൽ സമ്മർദ്ദം, വികാരങ്ങൾ, പെരുമാറ്റം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ; ഗൃഹപാഠ നിയമനങ്ങൾ; കവിതകൾ; ഒരു ഗ്രന്ഥസൂചി. എല്ലാ സെഷനുകളിലും മനസ്സമാധാന വ്യായാമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും, ആദ്യത്തേതുതന്നെ യോഗയോ മറ്റ് ചലനാത്മക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സമാധാനവും യോഗ പരിശീലനവും ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ നൽകും, അവരുടെ പരിശീലകർക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇടപെടൽ കാലാവധിയും ക്ലാസുകൾ അവസാനിച്ചയുടനീളം ഓരോ മിനിട്ടിലും ഓരോ മിനിട്ടിലും ഓരോ മിനിറ്റിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് പങ്കാളികൾ ആവശ്യപ്പെടും. ഓരോ ക്ലാസിലും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വായനയും അവർ ഏൽപ്പിക്കും. ഓരോ ക്ലാസ്സിലും സമയം ചെലവഴിക്കും. മുൻകാല ക്ലാസുകളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും ഗൃഹപാഠവുമൊക്കെ പങ്കെടുത്തവർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയ വെല്ലുവിളികളുടെ അവലോകനം. ആറാം, ഏഴാം ക്ലാസുകളിൽ ശനിയാഴ്ച മുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷണൽ ദിവസം നൽകും. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കൊപ്പം നിശ്ശബ്ദതയോടെയും, പരിശീലകനായി മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരുമൊപ്പമാണ് ഈ 18 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള പിൻവാങ്ങൽ. ഇത് ക്ലാസിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇത്.

 

കോഗ്നിറ്റീവ്-ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി

 

വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയ്ക്ക് CBT സാഹിത്യത്തിൽ നന്നായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന പ്രശ്നങ്ങൾ [9-13] മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മിതമായി ഫലപ്രദമായി നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയ്ക്കായി ഒരൊറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിബിടി ഇടപെടലില്ല, എല്ലാ CBT ഇടപെടലുകളും വിശകലനം, പെരുമാറ്റം എന്നിവ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയ്ക്കും, മാലപാതിക ബോധം, പെരുമാറ്റം എന്നിവയ്ക്കും അനുസരിച്ച് രോഗിക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന അനുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു. [36] രോഗിയുടെയും തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെയും വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സഹകരണത്തിനും വിധേയമാക്കാൻ കഴിവുള്ള രോഗികൾക്ക് സഹായിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, തെറ്റായ ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ, പെരുമാറ്റം എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും, നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും, മാറ്റുന്നതിനും രോഗികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സജീവവും ഘടനാപരവുമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സിബിടിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. വേദന ശമന കഴിവുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, പോസിറ്റീവ് കോപിംഗ് സ്വയം-പ്രസ്താവനകൾ, വിഭ്രാന്തി, വിശ്രമിക്കൽ, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കൽ എന്നിവ) പരിശീലനം ഉൾപ്പെടെ വിവിധതരം വിദ്യകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പെരുമാറ്റ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് ക്രമീകരണം ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന CBT പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

 

സിബിടിയിൽ വ്യക്തിഗതവും ഗ്രൂപ്പ് സംഘവും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് സിബിടി പലപ്പോഴും മൾട്ടി സ്കിൽറിനൈനറി വേദന ചികിത്സാപദ്ധതികളിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് CBT ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കും, കാരണം [37-40] ഫലപ്രദമായ വ്യക്തിഗത തെറാപ്പിനേക്കാൾ വിഭവശേഷി-കാര്യക്ഷമമായതാണ്, കൂടാതെ കോൺടാക്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ, പ്രോത്സാഹനം, പിന്തുണ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗികൾ അനുഭവങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും. ഇതിനുപുറമെ, എം.ബി.എസ്.ആർ, സി.ബി.റ്റി എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഫോർമാറ്റുകൾ രണ്ടു തെറാപ്പികൾക്കും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ഇടപെടൽ രൂപരേഖ ഒഴിവാക്കും.

 

ഈ പഠനത്തിനായി ഓരോ സെഷനും പ്രത്യേക ഉള്ളടക്കമുള്ള ഒരു വിശദമായ തെറാപ്പിസ്റ്റിൻറെ മാനുവൽ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി, അതുപോലെ ഓരോ സെഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു വർക്ക്ബുക്ക്. ഞങ്ങൾ മുൻകാല പഠനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളിലും അതുപോലെതന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായും തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ മാനുവൽ, പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വർക്ക്ബുക്കുകൾ എന്നിവ ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. [39-47]

 

സി.ബി.ടി. ഇടപെടൽ (പട്ടിക 3), എട്ട് ആഴ്ചയിൽ 2- മണിക്കൂർ സെഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന യാന്ത്രിക ചിന്തകളെ (ഉദാഹരണത്തിന്, വിനാശകരമാക്കൽ), വിശ്വാസങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, വേദന നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ദോഷം) വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത വേദന, (1) നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിനും പരിശീലനം, വികാരനിർഭരമായ ടെക്നിക്കുകൾ, പോസിറ്റീവ് കോപിംഗ് സ്വയം പ്രസ്താവനകൾ, ഗോൾ ക്രമീകരണം, ടെക്നിക്കുകൾ, വേദനയും വേദനയും സഹിക്കുന്നു. ഇടപെടൽ, പ്രവർത്തന ക്ഷമത, ഷെഡ്യൂൾചെയ്യൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും നേട്ടങ്ങൾ തടയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉൾപ്പെടുത്തും. വിശ്രമം, ഇമേജറി വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഓഡിയോ റിക്കോർഡിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഇളവ് പ്രാക്ടീസ് സംബന്ധിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കണം. ഓരോ സെഷനിലും, പങ്കെടുക്കുന്നവർ സെഷനുകൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തിഗത പ്രവർത്തന പ്ലാൻ പൂർത്തിയാക്കും. ഈ പദ്ധതികൾ, വീട്ടിലിരുന്ന് നിശ്ചിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ, ആഴ്ചയിൽ നടക്കുന്ന സെഷനിലെ ആഴ്ചകൾക്കകം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കും.

 

സാധാരണ പരിചരണം

 

പഠന കാലയളവിൽ സാധാരണ ചികിത്സ ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ ചികിത്സാ സേവനങ്ങളും സാധാരണ പരിചരണ വിഭാഗത്തിന് ലഭിക്കും. മനസ്സംബന്ധമായ ചികിൽസയിൽ ക്രമരഹിതമാക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ പങ്കാളികൾ $ 50 നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും.

 

ക്ലാസ് സൈറ്റുകൾ

 

സിബിടി, എം.ബി.എസ്.ആർ ക്ലാസുകൾ വാഷിംഗ്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ജിഎച്ച്സി അംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അടുത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങളിലാണ്. ബെൽവിവേ, ബെല്ലിംഗ്ഹാം, ഒളിമ്പിയ, സിയാറ്റൽ, സ്പോണെയ്ൻ, ടാക്കോമാ).

 

അദ്ധ്യാപകർ

 

എല്ലാ എംഎസ്എസ്ആർ പരിശീലകർക്ക് മസാച്യുസെറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മൈൻഡ്ഫിൽസ് സെന്ററിൽ നിന്നും തുല്യ പരിശീലനവും എം.ബി.എസ്.ആർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഔപചാരിക പരിശീലനം ലഭിച്ചിരിക്കും. അവർ ഇരുവരും മനസ്സറിയും ഒരു ബോഡി ഓറിയന്റഡ് അച്ചടക്കവും (ഉദാഹരണം യോഗ) പരിശീലകരായിരിക്കും മുൻപ് എം.ബി.എസ്.ആർ പഠിപ്പിച്ചു, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരും. സി.ബി.ടി ഇടപെടൽ സി.ബി.ടി.യിൽ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുള്ള രോഗികൾക്ക് മുൻകൂർ പരിചിതമായ ഡോക്ടറേറ്റ് ലെവൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതാണ്.

 

അദ്ധ്യാപകരുടെ പരിശീലനവും നിരീക്ഷണവും

 

സി.ബി.ടി. ഇടപെടലിനുള്ള പഠന പ്രോട്ടോക്കോളിൽ എല്ലാ സി.ബി.ടി. അധ്യാപകരും പഠനത്തിലെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഴ്സ് (ബിഎച്ച്ബി ആൻഡ് ജെറ്റ്) നടത്തിയ പഠന പ്രോട്ടോക്കോളിലാണ്. ബിബിബി CBT അധ്യാപകരെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. എം.ബി.എസ്.ആർ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ എംബിഎസ്ആർ പരിശീലകരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നവരിൽ ഒരാൾ അവരെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. ഓരോ അധ്യാപകനും പ്രതിവാര സൂപ്പർവിഷൻ സെഷനുകളിൽ പങ്കുചേരും. അതിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ, പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ, അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളികൾ എന്നിവരുടെ ആശങ്കകളും പ്രോട്ടോകോൾ വിശ്വാസ്യതയും ഉൾപ്പെടും. CBT, MBSR ആയുധങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഓരോ സെഷനിനും അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ട്രഡീഷൻ ഫിഡിലിറ്റി പരിശോധനാ പട്ടികകൾ. പരിശീലനം ലഭിച്ച ഗവേഷണ വിദഗ്ദ്ധൻ ഓരോ സെഷനിലും തൽസമയ നിരീക്ഷണത്തിനിടയിൽ വിശ്വസ്തതയുടെ ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും. ഗവേഷണ വിദഗ്ധരുടെ പ്രതിവാര നിരീക്ഷണം സുഗമമാക്കുന്നതിന് സൂപ്പർവൈസർക്ക് ഗവേഷണ വിദഗ്ദ്ധർ ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകും. കൂടാതെ, എല്ലാ സെഷനുകളും ഓഡിയോ റെക്കോർഡു ചെയ്യും. സൂപ്പർവൈസർമാർ ഒരു റാൻഡം സാമ്പിൾ കേൾക്കുകയും സെഷനുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും, വിശ്വാസ്യത പരിശോധന ഉപയോഗിച്ച് അവരെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രതിവാര സൂപ്പർരിഷൻ സെഷനുകളിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകും. ഗവേഷണ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ കെ.ജെ.എസ്, ബിഎച്ച്ബി എന്നിവരുടെ ഇടപെടൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിശ്വാസ്യത നിരീക്ഷിക്കും. കൂടാതെ, റെക്കോർഡ് സെഷനുകളുടെ ഒരു ക്രമരഹിത സാമ്പിളിലെ വിശ്വസ്തത പരിശോധനാ പട്ടികയിൽ അവർ വിലയിരുത്തുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും.

 

ഹോം പരിശീലന പങ്കാളിയാകുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക

 

ഒരു ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ഒന്നാം ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കോൾ സ്വീകരിക്കും. ആഴ്ചതോറുമുള്ള ലോഗുകളിലെ അവരുടെ ദൈനംദിന ഹോംപേജുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടും. മുൻപുള്ള ആഴ്ചയിൽ അവരുടെ ഹോം പ്രാക്റ്റീസ് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ ഫോളോ-അപ്പ് ഇൻറർവ്യൂകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തും. അഭിമുഖം തടയാനായി നിലനിർത്താൻ, എല്ലാ ഫല വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും.

 

നടപടികൾ

 

പിൻകോഡ് (മണി 4) എന്ന മസ്തിഷ്ക ചികിത്സയുടെ സഹായത്താൽ സോഷ്യൊഡിമോഗ്രാഫിക് സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ, പുറം വേദന ചരിത്രം, മുൻകരുതലുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പങ്കാളി അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തും.

 

 

മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള (രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വേദന, പൊതുജനാരോഗ്യ സ്റ്റാറ്റസ്, ജോലി വൈകല്യം, രോഗശാന്തി സംതൃപ്തി) ഉള്ള രോഗികൾക്കുള്ള ഒരു കോർ സെറ്റ് പരിപാടി ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു [48] ക്ലിനിക്കൽ ലെ മെത്തേഡ്സ്, മെഷർമെന്റ്, പെയിൻ അസ്സസ്സ്മെന്റ് വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ചികിത്സ ഫലപ്രാപ്തിയുടെയും ഫലപ്രദത്വത്തിന്റെയും [49] ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾക്കായുള്ള ട്രയലുകൾ ശുപാർശകൾ. ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഹ്രസ്വക ഫലങ്ങളും (8, 26 ആഴ്ചകൾ) ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അളക്കും (52 ആഴ്ച). പ്രാഥമിക ഫലങ്ങളിൽ MBSR, CBT എന്നിവയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഹൈപ്പൊസിറ്റഡ് മിഡിറ്ററേറ്റുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഹ്രസ്വ, ആഴ്ചയിൽ-മൂന്ന് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ, മിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. പ്രൈമറി സ്റഡ് എൻഡ്പോയിന്റ് ആണ് 4 ആഴ്ച. പ്രതികരണ നിരക്കുകൾ പരമാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഓരോ ഫോളോ അപ്പ് അഭിമുഖത്തിനായും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് $ 26 നൽകപ്പെടും.

 

കോ-പ്രാഥമിക ഫലങ്ങളുടെ നടപടികൾ

 

സഹ-പ്രാഥമിക ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ തിരിച്ചടിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തന പരിമിതികളും പിന്നാക്ക വേദനയും.

 

Back-related പ്രവർത്തന പരിമിതികൾ പരിഷ്കരിച്ച RDQ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കും, ഇത് വേദന (അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല) [23] കാരണം 30 പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നമ്മൾ "ഇന്ന്" എന്നതിനേക്കാൾ മുൻ ആഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ RDQ ഞങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥ RDQ, വിശ്വസനീയവും, സാധുതയും, സെൻസിറ്റീവായതും, ക്ലിനിക്കൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് (31,48,50-53) മാറുന്നു, ഇത് ടെലിഫോൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് അനുയോജ്യമാണ്, കൂടാതെ മിതമായ പ്രവർത്തന പരിമിതികളുള്ള രോഗികളുമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുക [50].

 

മുൻപത്തെ ആഴ്ചയിൽ XENX- 0 സ്കെയിലിൽ (10 = "എല്ലാ കുഴപ്പമില്ല", X = X "=" വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ") എത്രമാത്രം മടങ്ങ് മടക്കിനൽകുന്നുവെന്നത് വിലയിരുത്തുക. ജി.എച്ച്.സി അംഗങ്ങളുടെ മുന്കരുതലഞ്ഞ മുടി വേദനയോടെയുള്ള ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വൈഷാതല അളവുകോൽ വളരെ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഒരു തീവ്രത (10 മുതൽ 0 മുതൽ 10 വരെ) വേദനയേറിയ തീവ്രതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡാറ്റ (DCC, KJS) ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ, മറ്റു ഫലവത്തായ നടപടികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ, വേദനയുടെ നൂതന നിലവാരത്തിലുള്ള സ്കെയിലുകളുടെ സാധുത നന്നായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വേദനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിലെ അത്തരം അളവുകൾ പ്രകടനാത്മകത തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് [0].

 

ഈ സഹ-പ്രാഥമിക ഫലങ്ങളെ നാം രണ്ട് വിധത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആദ്യം, നമ്മുടെ പ്രാഥമിക അന്തിമപോയിന്വേഷണത്തിനായി, ഓരോ സമയത്തും (30) അടിസ്ഥാനപരമായി അർഥവത്തായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ (≥56,57% അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തൽ) നേടിയ മൂന്ന് ചികിത്സ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ പങ്കാളികളുടെ ശതമാനം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു (26- പ്രാഥമിക എൻഡ്പോയിന്റ്). തുടർന്നുള്ള കാലഘട്ട വിശകലനങ്ങളിൽ, തുടർനടപടികൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നടപടികൾക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അനുസൃതമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

 

സെക്കൻഡറി ഫലം നടപടികൾ

 

വിഷാദപരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഉത്കണ്ഠ, വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തന ഇടപെടലുകൾ, ചികിത്സയുടെ ആഗോള മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, മുടി വേദനയ്ക്കും പൊതുജനാരോഗ്യ സ്റ്റാറ്റസിനും ഗുണപരമായ അനന്തരഫലങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുക.

 

രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ രോഗിയുടെ ആരോഗ്യം ചോദ്യാവലിയും (XQ-8) [8] പരിശോധിക്കും. ആത്മഹത്യാശയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉന്മൂലനം ഒഴികെയുള്ളത്, PHQ-58 എന്നത് PHQ-8- ന് സമാനമാണ്, ഇത് വിശ്വസനീയവും സാധുതയുള്ളതും പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പ്രതികരിക്കുന്നതും [9].

 

പ്രൈമറി കെയർ പോപ്പുലേഷനിൽ [2] പൊതുജനാരോഗ്യ വ്യാകുലത കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഉയർന്ന സെൻസിറ്റിവിറ്റി, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ പ്രകടമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് 2- വസ്തുവൽക്കരിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ നിരസിക്കൽ (GAD-61,62) ഉപയോഗിച്ച് ഉത്കണ്ഠ കണക്കാക്കുന്നത്.

 

ദിവസേനയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ, ഗ്രേഡ് ക്രോണിക് പെയിൻ സ്കെയ്ലിൽ (ജിസിപിഎസ്) നിന്നുള്ള മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വിലയിരുത്തും. ജിസിപിഎസ് നിർണയിക്കുകയും ഒരു വലിയ ജനസംഖ്യാ സർവേയിൽ നല്ല മാനസിക ഘടകങ്ങൾ കാണിക്കുകയും വേദനയുളള പ്രാഥമിക ചികിത്സാ രോഗികളുടെ വലിയ സാമ്പിളുകളിൽ [63,64] കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. പങ്കെടുക്കുന്നവർ 0- 10 സ്കെയിലിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന മൂന്ന് ഇനങ്ങൾക്ക് റേറ്റുചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും: അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുനവാട്ടം (ഇപ്പോൾ വേദന "ഇപ്പോൾ"), മുമ്പത്തെ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട വേദനയും കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ശരാശരി വേദനയും.

 

ചികിത്സയുടെ ഗ്ലോബൽ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അളവുകോൽ പേഷ്യൻറ് ഗ്ലോബൽ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്കെയിലിൽ [65] അളക്കുന്നു. ഈ ഒറ്റ ചോദ്യം, "വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടത്" മുതൽ "വളരെ മോശമായത്", "മധ്യപൗരത്വം" ഉപയോഗിച്ചു "ഒരു മാറ്റവും" ആയിരിക്കുന്ന ഒരു 7 പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം അവരുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളെ റേറ്റുചെയ്യാൻ പങ്കാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ചികിത്സയുടെ പുരോഗതിയുടെ ആഗോള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ചികിത്സയുടെ മൊത്തമായ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ബെനഫിറ്റിന്റെ ഒരു അളവുകോൽ നൽകുന്നു, കൂടാതെ വേദനയുടെ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ [49] കോർ ഫലപ്രദമല്ലാത്ത ഡൊമെയ്നുകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

 

മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം മുൻകാല ആഴ്ചയിൽ മുടി വേദനയ്ക്ക് വ്യായാമം നൽകും 8-, 26- ഉം- 52- ഉം ആഴ്ച ചോദ്യങ്ങളും.

 

ശാരീരികവും മാനസികാരോഗ്യവുമായ അവസ്ഥയുടെ സംക്ഷിപ്ത സ്കോറുകൾ നൽകുന്ന വിപുലമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമായ 12- ഇനം ഷോർട്ട്ഫോർജ് ഹെൽത്ത് സർവേ (SF-12), ജനറൽ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കും. എസ്എക്സ്എക്സ് -എക്സ്എക്സ്എക്സ് കണക്ഷന്റെ ഫലവത്കരണ വിശകലനങ്ങളിൽ 66 തലങ്ങളിലുളള ഹ്രസ്വ ഫോം ഹെൽത്ത് സർവ്വേ ഉപയോഗിച്ച് ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ജീവിത-വർഷങ്ങൾ (ക്യു.എൽ.എവൈ) കണക്കാക്കാനും ഉപയോഗിക്കും [12].

 

നിലവിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗുണപരമായ ഫലങ്ങൾ അളക്കും. ഞങ്ങളുടെ മുൻ പരീക്ഷകളിൽ നാം തുറന്ന അവസാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവർ ഇടപെടലുകളുടെ പ്രത്യേക ഘടകങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഇടപെടലുകളുടെ സ്വാധീനത്തെപ്പറ്റിയും മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്ന അവസാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും, കൂടാതെ, 8-, 26- ഉം- NEXT- ഉം, ഫോളോ-അപ്പ് അഭിമുഖങ്ങളും അവസാനിക്കും.

 

മീഡിയമീറ്റർ അനലിസ്റ്റുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അളവുകൾ

 

MBSR arm ൽ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സന്തുലനത്തിന്റെ (ഇടപെടൽ, നിരീക്ഷണം, ആക്ടിവിറ്റി ആക്റ്റിവിറ്റി, നാഷണൽ ഫങ്റ്റ് മൈൻഡ്ഫുൾ സറൗഡ് ഷോർട്ട് ഫോം [68-70]) നോൺജൂഡിംഗ് സബ്കലേസ്, പ്രാഥമിക ഫലങ്ങളിൽ ക്രോണിക് വേദന സ്വീകരിക്കുന്ന ചോദ്യാവലി [71,72]). സിബിടി കൈയിൽ, വേദനയുടെ വിശ്വാസങ്ങളും / അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്തലുകളും (രോഗനിർണയം, ആത്മ-ക്ഷമതയുടെ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ [73], എക്സ്.എൻ.-ആങ്കിൾ കൺട്രോൾ, ഡിസബിലിറ്റി, ഹാർം സ്കെയിലുകൾ എന്നിവയുടെ സർവ്വേയുടെ അവലോകനം (2), വേദനയും നശീകരണ തന്ത്രവും (74-76]), വേദന ശമിപ്പിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജികളുടെ (വ്യാവസായിക തകരാറുകളും, വിശാലമായ പ്രവർത്തന രീതിയിലുള്ള സ്കെയിലുകളും [77]) ഫലങ്ങൾ. വിവിധ വേരിയബിളുകളിലൂടെ എം.ബി.എസ്.ആർ, സിബിടി എന്നിവയുടെ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചികിത്സാരംഗത്ത് രണ്ട് ഗുണനിലവാരം പുലർത്തുന്ന എല്ലാ മധ്യസ്ഥൻമാരുടെ പ്രഭാവവും നമുക്ക് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും.

 

ചെലവ് സാദ്ധ്യതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അളവുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു

 

ജി.എച്ച്.സി ശൃംഖല നൽകിയ ജിഎൻസിയും അല്ലെങ്കിൽ ജി.എച്ച്.സി.യുടെ സംരക്ഷണമില്ലാത്ത രോഗിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ നൽകുന്ന അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾക്കായി ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ രേഖകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചുള്ള ചെലവ് കണക്കിനെ നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കും. പരോക്ഷ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത് ജോലിയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമതയും പ്രവർത്തന വൈകല്യവും ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് [83]. ഇടപെടലിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി, SF-12 പൊതു ആരോഗ്യ നില അളവിൽ [84] നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്.

 

ഡാറ്റ ശേഖരണം, ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം, രഹസ്യാത്മകത

 

പിശകുകൾ കുറയ്ക്കാനും ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാനും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ടെലിഫോൺ അഭിമുഖത്തിൽ (CATI) പതിവ് ചോദ്യാവലികൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലനം ലഭിച്ച ടെലിഫോൺ അഭിമുഖർക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ഇടപെടലുകളുടെ പ്രത്യേക വശങ്ങളുമായി (ഉദാഹരണത്തിന്, യോഗ, ധ്യാനം, കോപിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ) അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, മറ്റൊന്ന് മറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം ചികിത്സാ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഇൻറർവ്യൂ ചെയ്യുന്നവർ അഭിമുഖം ചോദിക്കും. പരീക്ഷണത്തിലെ എല്ലാ പങ്കാളികളിൽ നിന്നും ഫലവത്തായ ഡാറ്റ നേടാൻ ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും. ആരോഗ്യപരിപാലനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നിർത്തലാക്കുകയും ക്ലാസ്സ്മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ടെലിഫോൺ വഴി ഫോളോ-അപ്പ് ഡാറ്റ നേടുന്നതിന് ആവർത്തിച്ചുള്ള ശ്രമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാത്ത പങ്കാളികൾ രണ്ടു പ്രാഥമിക ഫലങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യാവലിക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും പ്രതികരിക്കാൻ $ 10 വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

 

കൺസോർട്ട് (റിപ്പോർട്ടിംഗ് ട്രയലുകൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്) മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ക്ഷമയോടെയുള്ള പ്രവാഹം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ വേണ്ടി, റിക്രൂട്ട്മെൻറും റാൻഡമൈസേഷനും ചികിത്സയും എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. രോഗബാധിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഡാറ്റാബേസിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ, അൾജീരിയൽ പങ്കാളിത്ത പഠന നമ്പറുകൾ രോഗിയുടെ ഫലങ്ങളും ചികിത്സാ ഡാറ്റയും തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കും. എല്ലാ മാസ്കിങ് സെന്ററുകളും ചികിൽസക്കായി മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 

മനുഷ്യരുടെ പങ്കാളികളുടെ സംരക്ഷണം, സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കൽ

 

മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിക്കുക

 

ജി.എച്ച്.സി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ബോർഡ് (ഐ.ആർ.ബി) ഈ പഠനം അംഗീകരിച്ചു.

 

സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണം

 

മനഃപൂർവ്വം പരിചയമുള്ള ഒരു പ്രാഥമികാരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സ്വതന്ത്ര ഡാറ്റാ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മോണിറ്ററിംഗ് ബോർഡ് (ഡി.എസ്.എം.ബി) വഴി ഈ ട്രയൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒരു ജീവശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനും, വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുള്ള രോഗികൾക്ക് ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാണ്.

 

പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങൾ

 

നിരവധി സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങൾ (എഎഎസ്) ഞങ്ങൾ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കും: സിബിടി, എം.ബി.എസ്.ആർ പരിശീലകരിൽ നിന്നുമുള്ള വിദഗ്ധരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും (1) (2) CBT അല്ലെങ്കിൽ MBSR ചികിത്സയും അവർ തത്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന എന്തെങ്കിലും ദോഷത്തെപ്പറ്റി പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ 8-, 26- ഉം- XAT- യും CATI- ഉം ഫോളോ-അപ്പ് അഭിമുഖങ്ങളും; കൂടാതെ (52) പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാഭാവിക റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രോജക്റ്റ് കോയിൻ റിസേർജേറ്റർമാരെയും ജി.എച്ച്.സി പ്രാഥമിക ചികിത്സാ വിദഗ്ധരേയും ആഴ്ചതോറും എല്ലാ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള AE റിപ്പോർട്ടുകളും അവലോകനം ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ഗുരുതരമായ AE കൾ GHC IRB യും DSMB യും കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഗുരുതരമായ കാര്യങ്ങളില്ലാത്ത AE കൾ റെഗുലർ DSMB റിപ്പോർട്ടുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഏതെങ്കിലും തിരിച്ചറിയൽ മരണം, കണ്ടെത്തൽ പരിഗണിക്കാതെ, DNSB ചെയർമാനായി 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും.

 

നിയമങ്ങൾ നിർത്തുന്നു

 

ഒന്നോ അതിലധികമോ ചികിത്സാ ആയുധങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ AE കളുടെ അസ്വീകാര്യമായ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് DSMB വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഈ വിചാരണ നിർത്തപ്പെടും. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, വിചാരണയുടെ ഒരു ആയുധമോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ വിചാരണയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ DSMB തീരുമാനിക്കാം.

 

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ

 

മാതൃകാ വലിപ്പവും തിരിച്ചറിയാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും

 

രണ്ടു മാനസികാരോഗ്യ സംഘങ്ങൾക്കും സാധാരണ കെയർ ഗ്രൂപ്പിനും ഇടയിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികളിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ സൈസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു, കൂടാതെ രണ്ടു മാനസികാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്കില്ലാത്ത വ്യത്യാസത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരം. ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് സഹ-പ്രാഥമിക ഫലങ്ങളിലേക്കുള്ള നടപടികളുടെ ഫലമെന്തെന്ന് ഞങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താൽ, പരിഷ്കരിച്ച ആർക്ക്യൂവിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ സൈസ് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത്. 30- ആഴ്ചയിലെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ (അതായത്, കുറഞ്ഞത് എൺപത്% വരെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ) RDQ ഉപയോഗിച്ച് അളന്നു വരുന്ന ക്ലിനിക്കൽ അർഥവത്തായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഉള്ള രോഗിയുടെ പ്രതീക്ഷിത ശതമാനം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാതൃകാ വലുപ്പത്തെ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു.

 

ഒന്നിൽ കൂടുതൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓരോ ഫിഷറിനും ഓരോ തവണയും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും (ഒമ്നിബസ് ഷ്86 സാധ്യത അനുപാതം ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച്) അതിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിച്ചാൽ, ഫിഷർ സംരക്ഷിതമായ കുറഞ്ഞ വ്യത്യാസമായ പരീക്ഷണം (2) ഉപയോഗിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നിലധികം വ്യത്യാസങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കും. RDQ ലുള്ള സാധാരണ പരിചരണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മനസ്സ്-ശസ്ത്രക്രിയ ചികിത്സ കണ്ടെത്താൻ 264% വൈദ്യശക്തി നേടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് 88 പങ്കാളികളാകാം (ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും 90). ഇത് സാധാരണ ചികിത്സാരോഗ്യഗ്രൂപ്പിന്റെ 30% ഉം ഓരോ മാനസികാരോഗ്യസംഘടനയിൽ 55% ഉം RDX ന് ക്ലിനിക്കൽ അർഥവത്തായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, സമാനമായ പിന്നാക്ക വേദന ജനസംഖ്യയിൽ കണ്ടുവരുന്ന പുരോഗതിയുടെ നിരക്ക് മുടി വേദനയ്ക്ക് പരസ്പരപൂരകവും മറ്റുമുള്ള ചികിത്സകൾ വിലയിരുത്തുക [26]. MBSR എന്നത് CBT നേക്കാൾ 87 ശതമാനം പോയിന്റ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെങ്കിൽ RDQ- ൽ MBSR- നും CBT- യ്ക്കും ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 80% വൈദ്യുതി ഉണ്ടായിരിക്കും (അതായത് MBBSR ഗ്രൂപ്പിലെ 20% CBT ഗ്രൂപ്പിന്റെ 75%) .

 

നമ്മുടെ മറ്റ് സഹ-പ്രാഥമിക ഫലങ്ങളാണ് വേദന സങ്കീർണ്ണമായ റേറ്റിംഗ്. 264 പങ്കാളികളുടെ ആകെ സാമ്പിൾ സൈസ് ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു മനസ്-ബോഡി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പിനും പതിവുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാധാരണ വ്യതിയാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് 80% വൈദ്യുതി ലഭിക്കും, സാധാരണ ചികിത്സയുടെ 47.5%, ഓരോ മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിൽ 69.3% ട്രെയിനിങ് ഗ്രൂപ്പിന് വേദന വളർത്തുന്ന റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് 30% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ട്. MBSR, CBT- യേക്കാൾ കുറഞ്ഞത് എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ MBSR, CBT എന്നിവയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 80% വൈദ്യുതി ഉണ്ടായിരിക്കും (അതായത് MBBSR ഗ്രൂപ്പിന്റെ 16.7% CBT ൻറെ 87% ഗ്രൂപ്പ്).

 

പ്രാഥമിക ഫലങ്ങളെ തുടർച്ചയായി വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, പതിവ് പരിചരണത്തിനായുള്ള 90 പോയിന്റ് വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താനും, പരിഷ്കരിച്ച ആർഡ്ക് സ്കെയിൽ സ്കെയിലുകളിലെ മാനസികാരോഗ്യ സംവിധാനവും, പതിവ് പരിചരണത്തിനായുള്ള എൺപത് പോയിന്റ് വ്യത്യാസവും മനസ്സ്- വേദനയെ സങ്കീര്ണ്ണമാക്കുന്നതിന്റെ റേറ്റിംഗ് സ്കെയില് സ്കെയില് (രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതികളുമായി തുല്യ വ്യത്യാസങ്ങള് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതില് സാധാരണ ഏകദേശവും, RDX ന് വേണ്ടി 2.4, 1.1 ന്റെ സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ് വ്യതിയാനങ്ങളും യഥാക്രമം [0.05] വേദനയുമുള്ള രണ്ട് വശങ്ങളുള്ള P = 5.2 പ്രാധാന്യം എന്നിവ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഫോളോ-അപ് മുതലുള്ള 2.4% നഷ്ടം (മുൻകാല മുതലാളിത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലാണ്), ഞങ്ങൾ 88 പങ്കാളികളുടെ ഒരു മാതൃക (ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്) രൂപീകരിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.

 

രണ്ട് കോ-പ്രൈമറി ഫലങ്ങളും ഓരോ സമയ പോയിന്റിലും പി <0.05 ലെവലിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും, കാരണം അവ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രീയ ചോദ്യങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ഫോളോ-അപ്പ് സമയ പോയിന്റുകളിലും രണ്ട് ഫലങ്ങളുടെയും വിശകലനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യപ്പെടും, ഇത് ഒരു സുപ്രധാന ഫലം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കർശനമായ ആവശ്യകത ചുമത്തുന്നു.

 

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനലിസ്

 

പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലുകൾ

 

ഫലവത്തായ നടപടികൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചികിത്സാരീതികളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു മാതൃകയിൽ എല്ലാ ഫോളോ-അപ് സമയ പോയിന്റുകളിലും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന, വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും, ചികിത്സ ഗ്രൂപ്പ് കോഹറുകളിലും, XSSX- ന്റെ പൊതുവത്കൃതമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധ്യമായ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യും. കാലാകാലങ്ങളിൽ നിരന്തരമായ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യാസങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് യുക്തിസഹമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, ചികിത്സ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും സമയ പോയിന്റുകൾക്കുമിടയിലുള്ള ഒരു പരസ്പര വിനിമയം ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. അടിസ്ഥാന വിവര ഫല മൂല്യങ്ങൾ, ലൈംഗികത, വയസ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ, നമ്മുടെ കൂട്ടായ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മവും ഊർജ്ജവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തുടർചികിത്സകളാൽ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള മറ്റ് അടിസ്ഥാന സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. എല്ലാ തുടർന്നുള്ള സമയ പോയിൻറുകളും (89, 4, 8, 26, XXIX ആഴ്ചകൾ ഉൾപ്പെടെ) തുടർച്ചയായി ഫലമോ സ്കോർ, ബൈനറി ഫലം (അടിസ്ഥാനപരമായി ക്ലിനിക്കൽ പ്രമാണിക് മാറ്റത്തിന്) എന്നീ രണ്ട് വിശകലനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. 52-ആഴ്ച സമയം താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ പ്രാധാന്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് MBSR ചികിത്സ വിജയകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുക. മറ്റ് സമയ പോയിന്റുകൾ സെക്കണ്ടറി മൂല്യനിർണ്ണയമായി കണക്കാക്കും.

 

എല്ലാ വിശകലനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സമീപന രീതി ഉപയോഗിക്കും; അതായത്, ഏതെങ്കിലുമൊരു ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്താലും, വ്യക്തികളെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ക്രമരഹിത ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിശകലനം നടത്തും. നിയമാനുസൃതമായ ചികിത്സാരീതികൾ ലഭിക്കാത്ത പങ്കാളികൾ വിശകലനത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ വിശകലനം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷപാത ലഘൂകരിക്കുന്നു. റിഗ്രഷൻ മോഡൽ താഴെ സാധാരണ രൂപത്തിലാണ്

 

 

തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ പ്രതികരണം എവിടെയാണ്, അടിസ്ഥാനം ഫലവൽക്കരണത്തിന്റെ മുൻഗണന മൂല്യം, MBSR, CBT ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഡമ്മി വേരിയബിൾസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, സമയം ഫോളോ-അപ് ടൈപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡമ്മി ചരങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ്. വെക്റ്റർ ഓഫ് കോവേറിയേറ്റുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മറ്റ് വേരിയബിളുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. (Α1, α2, α3, α4 എന്നിവ സദിശസമുദ്രങ്ങൾ ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.) ഈ മോഡറിലെ റഫർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് സാധാരണ കെയർഗ്രൂപ്പാണ്. ബൈനറി, തുടർച്ചയായ ഫലങ്ങൾക്കായി, ഞങ്ങൾ ഉചിതമായ ലിങ്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും (ഉദാഹരണത്തിന്, ബൈനറിക്ക് ലോജിറ്റ്). ഓമ്നിബസ് χ2 ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല് ​​പ്രാധാന്യമുള്ള ഓരോ ഫോളോ-അപ് സമയ പോയിന്റിനും വേണ്ടി, എംബിഎസ്ആര്ക്കും, 1 ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനുള്ള സാധാരണ സംരക്ഷണത്തിനും, XMSR, CBT എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 2 നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നതിനായി നമ്മള് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. CBT ന്റെ സാധാരണ പരിചരണത്തോടുള്ള താരതമ്യം ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എംബിഎസ്ആർ മുതലുള്ള വേദനയ്ക്ക് ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ, സാധാരണ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള എം.ബി.എസ്.ആർ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 

ഞങ്ങളുടെ മുന്കാല വേദനസംബന്ധമായ വിചാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒരു 89% തുടർചികിത്സയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക വിശകലനം സമ്പൂർണ്ണ കേസിന്റെ വിശകലനം ആയിരിക്കും, എല്ലാ അനുമാനിക്കുന്ന ഫോളോ-അപ് പരിപാടികളും ഉൾപ്പെടെ. എന്നിരുന്നാലും, ഫലത്തിന്റെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്ന എല്ലാ അടിസ്ഥാന ബാഹ്യഘടകങ്ങൾക്കും, കാണാതാകാനുള്ള സാധ്യതയും, ചികിത്സ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കും. ഈ അടിസ്ഥാന കോവേറിയറ്റുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, ഞങ്ങളുടെ മോഡലിൽ കാണാതായ ഫലങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ക്രമരഹിതമായി കാണുന്നില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു. (അടിസ്ഥാന ഡാറ്റകൾ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഡാറ്റ പാറ്റേണുകൾ മുൻകൂട്ടി നിർണയിക്കുന്നു) പകരം റാൻഡം പൂർണമായും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. വ്യത്യസ്തമായ നഷ്ടപ്പെട്ട ഡാറ്റ അനുമാനങ്ങൾ [90] നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ നമ്മുടെ ഫലങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ അനൌണിക്രാറ്റീവ് നോൺ റിസപ്ഷനുകൾക്കായി ഒരു imputation സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സംവേദനത്വ വിശകലനം നടത്തും.

 

മീഡിയമീറ്റർ വിശകലനം MBSR അല്ലെങ്കിൽ CBT ഫലപ്രദമായി ഫലപ്രദമാണോ (സാധാരണയായി പരിചിതമായതോ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം പരസ്പരമുള്ളതോ) ഫലമായി 26 അല്ലെങ്കിൽ 52 ആഴ്ചകളിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, MBSR, ഗ്രൂപ്പ് CBT എന്നിവയുടെ പ്രഭാവത്തിൻറെ മധ്യസ്ഥതകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. RDQ ന് വേദനയും വേദനയുമാണ്. രണ്ട് പ്രാഥമിക ഫലങ്ങളിൽ (ആർ.ഡി.ക്., വേദന സങ്കീർണ്ണവും സ്കെയിൽ സ്കോറുകളും) ഓരോ പ്രത്യേക ചികിത്സാ താല്പര്യത്തിനും (സിബിടി, സാധാരണ ചികിത്സ, എം.ബി.എസ്.ആർ, സിബിടി, എം.ബി.എസ്.ആർ) എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം പരിശോധനകൾ നടത്തും. നമ്മൾ 3- ഉം- 26- ആഴ്ചയും അനന്തരഫലങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം മീഡിയേറ്റർ വിശകലനങ്ങൾ നടത്തും (ആ സമയം പോയിൻറുകളിൽ MBSR അല്ലെങ്കിൽ CBT ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടാൽ).

 

അടുത്തതായി, 26-ആഴ്ച സമയ പോയിന്റിനായി മധ്യേറ്റർ വിശകലനം വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു. സമാനമായ വിശകലനം 52- ആഴ്ച സമയം പോയിന്റ് നടത്തും. ബാരൺ, കെന്നി [91] എന്നിവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സമീപനത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനെ ഞങ്ങൾ ബാധകമാക്കും. ചികിത്സയുടെയും ഫലവേശത്തിന്റെയും വേരിഫിക്കേഷനുമായുള്ള ബന്ധം (ഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചികിത്സയുടെ "ആകെ പ്രഭാവം") തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ടാമത്തെ നടപടി ചികിത്സയ്ക്കും ഓരോ നിർണായക മധ്യസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മധ്യസ്ഥന്റെ 4- അല്ലെങ്കിൽ 8- ആഴ്ച സ്കോർ ഓരോ മധ്യത്തിലുടനീളമുള്ള ഒരു റിഗ്രഷൻ മോഡൽ നിർമ്മിക്കും. ആശ്രിതമായ വേരിയബിളും, മധ്യേറ്റർ, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ അടിസ്ഥാന സൂചകവും സ്വതന്ത്ര ചരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ. ഓരോ സാധ്യതയുള്ള മധ്യസ്ഥനെക്കാളും ഈ വിശകലനം ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കൂടാതെ താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ചികിത്സയുള്ള ബന്ധംക്കായി P-value ≤0.10 ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥർ ഉൾപ്പെടുത്താവൂ. മധ്യസ്ഥരുടെ പ്രഭാവം നീക്കം ചെയ്തശേഷം ഫലം ഫലപ്രാപ്തി കുറയ്ക്കുന്നതിന് മൂന്നാമത്തെ നടപടി തെളിയിക്കും. ഞങ്ങൾ ഒരു മൾട്ടിമീഡിയറ്റർ വിപരീത പ്രോബബിലിറ്റി വെയ്റ്റഡ് (IPW) റിഗ്രഷൻ മോഡൽ [92] നിർമ്മിക്കും. ഈ സമീപനം മധ്യസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചികിത്സ ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനർചിന്തനം ചെയ്തശേഷം ചികിത്സയുടെ നേരിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. ലാറ്റിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അടിസ്ഥാന ശിലകൾക്കു വേണ്ടി ക്രമീകരിക്കുക, മധ്യസ്ഥർ (അതായത്, സ്റ്റെപ്പ് 2- ൽ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മധ്യസ്ഥതകളും) നൽകിയ ചികിത്സ ഫലങ്ങളുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഞങ്ങൾ ആദ്യം മാതൃകയാക്കും. ഈ മാതൃക ഉപയോഗിച്ച്, നിരീക്ഷിത മധ്യസ്ഥതയുടെ മൂല്യം ഓരോ വ്യക്തിക്കും നിരീക്ഷിത ചികിത്സ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സംഭാവ്യത ഞങ്ങൾ ലഭിക്കും. തുടർന്ന്, ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രാഥമിക ഫലങ്ങളെ മാതൃകപ്പെടുത്തുന്നതിനായി IPW റിഗ്രഷൻ വിശകലനം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന അളവുകൾക്കും മധ്യസ്ഥനുമായി ക്രമീകരിക്കും. വെയ്റ്റഡ് മോഡൽ അമിതഭാരമുള്ള മോഡലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട ഫലങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം നേരിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്നത് കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. മാനദണ്ഡം നിർണ്ണയിക്കുന്ന എല്ലാ വേരിയബിളുകളും എംബിഎസ്ആർ, സിബിടി എന്നിവയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ മധ്യസ്ഥതയിലെത്തിക്കുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ എല്ലാ ശമ്പള സമിപുകളിലെയും എട്ടാം ഘട്ടം മുതൽ, മറ്റു "പ്രക്രിയ വേരിയബിളുകൾ".

 

ചെലവ്-ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുക

 

ഓരോ ചികിത്സാഭരണത്തിനും (ജി.എച്ച്.സി, പങ്കാളിത്ത പ്ലസ് ഉൽപാദന ക്ഷമതകൾ നൽകിയ നേരിട്ടുള്ള ചികിത്സാച്ചെലവുകൾ) പങ്കാളിത്തക്കാരുടെ വ്യതിയാനത്തിൽ വർദ്ധനവ് വരുത്തുന്നതിന് വർദ്ധിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ചെലവുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു സാമൂഹിക പരിപ്രേക്ഷ്യ ചെലവ് യൂട്ടിലിറ്റി വിശകലനം (സി.യു.എ.) 93]. GHC ൽ നിന്നും റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത പഠന പങ്കാളികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ വിശകലനം സാധ്യമാകൂ. ഈ CUA ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ വിശാലമായ വിഹിതം സംബന്ധിച്ച് നയതന്ത്രജ്ഞർ ഉപയോഗിക്കും [94,95]. ജീവനക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ (ഇടപെടൽ ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ക്യു.എ.എൽ.വൈയിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടും. എംബിഎസ്ആർ ഈ ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു റീബർസേഡ് ചെയ്ത സേവനമായിരിക്കുമോ എന്ന് സാമ്പത്തിക മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ CUA ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഇടവേളകൾ [96] കണക്കാക്കാനായി ഒരു ബൂട്ട്സ്ട്രോപ്പ് സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിക്കും. വേതന നിരക്കിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്ത ഉൽപാദന ചെലവുകളുടെ നിർണായക അവലോകനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ദ്വിതീയ വിശകലനങ്ങളിൽ, ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുടെ മൂല്യം കുറച്ച അനുമാനങ്ങൾ, ധനസഹായമല്ലാത്ത ആരോഗ്യ പരിപാലന വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം [97] ഉൾപ്പെടുത്തി മൊത്തം ചെലവ് തുകകളിൽ , പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ചെലവ്-ഫലപ്രാപ്തി വിശകലനത്തിൽ, ഒരു കലണ്ടർ വർഷം മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും, ചികിത്സ ഗ്രൂപ്പിനൊ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അടിസ്ഥാന ചരനക്ഷത്രങ്ങൾക്കായി, ആരോഗ്യ പരിപാലന വിനിയോഗ ചെലവുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. സാധ്യതയുള്ള confounders. കുറഞ്ഞ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ ചെലവ് അളവുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി വിശകലനം (പ്രാഥമിക ഫലങ്ങളിൽ മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ) ചെയ്യും.

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ഇൻസൈറ്റ്

ശാരീരികമോ മാനസിക സമ്മർദ്ദമോ ഉള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ് സ്ട്രെസ്. പല ഘടകങ്ങളും സ്ട്രെസ്സ് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ കഴിയും, അത് "പോരാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ്" പ്രതികരണത്തെ സജീവമാക്കുന്നു, ഇത് ഒരു അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. സമ്മർദ്ദത്തിലാണെങ്കിൽ, സഹാനുഭൂതി നിറഞ്ഞ നാഡീവ്യവസ്ഥ സിസ്റ്റം ഉത്തേജിതമാക്കുകയും ഹോർമോണുകളുടെയും രാസവസ്തുക്കളുടെയും സങ്കീർണ്ണ സംയോജനത്തെ മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹ്രസ്വകാല സമ്മർദ്ദം സഹായകരമാണ്, എങ്കിലും ദീർഘകാല സമ്മർദ്ദം മുന്കാല വേദന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സന്ധിവാത രോഗലക്ഷണങ്ങൾ. ഗവേഷണ പഠനങ്ങളനുസരിച്ച്, സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് നിരവധി ചികിത്സ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്. സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കലും ചികിത്സ ഫലപ്രദമാക്കാൻ സഹായിക്കും. നട്ടെല്ല്, നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ റൂട്ട്, ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണങ്ങളോടൊപ്പം സുഷുമ്നൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്, മാനുവൽ കൈമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ശരിയായ പോഷകാഹാരം, ഫിറ്റ്നസ്, ഉറക്കം എന്നിവയിലൂടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

 

സംവാദം

 

ഈ വിചാരണയിൽ, സ്ട്രെസ്-മെയിൻഫുൾസ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ ജനകീയ സമീപനം നിർണ്ണയിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കും, ഇത് വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുള്ളവർക്ക് ഫലപ്രദമായ, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഫലപ്രദമാണ്. മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം മൂലം, എം.ബി.എസ്.ആര്ക്ക് മോശം മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പ്രവചനാതീതമായ ചില സൈക്കോ സോഷ്യല് ഘടകങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ വിചാരണയിൽ, സിബിടിയിലെ എം.ബി.എസ്.ആറിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയും ചിലവ് ഫലവത്തെയുമാണ് ഞങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്, മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് വ്യാപകമായി ലഭ്യമല്ല. എം.ബി.എസ്.ആറിന്റെയും സി.ബി.ടി യുടെയും രോഗപ്രതിരോധ ഫലങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന മാനസിക വ്യവഹാരങ്ങളും ഈ പഠനം പരക്കെ പരിശോധിക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഫലപ്രദമായ, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഫലപ്രദമാകുമെന്ന് എംബിഎസ്ആർ കണ്ടെത്തിയാൽ, ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാര്യമായ മാനസിക സാമൂഹ്യ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന രോഗികൾക്ക് ഇത് ലഭ്യമാക്കും.

 

ട്രയൽ സ്റ്റാറ്റസ്

 

ആഗസ്ത് ഒൻപത് വരെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങി, ഏപ്രിൽ എട്ടിന് പൂർത്തിയായി.

 

അബ്രീവിയേഷൻസ്

 

AE: പ്രതികൂല സംഭവം; ക്യാം: കോംപ്ലിമെന്ററി ബദൽ മെഡിസിൻ; CATI: കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായ കേന്ദ്ര ടെലിഫോൺ അഭിമുഖം; CBT: കോഗ്നീറ്റീവ്-ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി; CLBP: വിട്ടുമാറാത്ത വേദന CUA: ചെലവ്-യൂട്ടിലിറ്റി വിശകലനം; DSMB: ഡാറ്റ ആന്റ് സേഫ്റ്റി മോണിറ്ററിംഗ് ബോർഡ്; ജി.എച്ച്.സി: ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്; ICD-XNUM: അന്തർദ്ദേശീയ വർഗ്ഗീകരണം ഓഫ് ഡിസീസ് ഒൻപതാമത് റിവിഷൻ; IPW: വിപരീത പ്രോബബിലിറ്റി വെയിറ്റിങ്; ഐആർബി: ഇൻസ്റ്റിറ്റേറ്റീവ് റിവ്യൂ ബോർഡ്; എം ബി എസ് ആർ: മൈൻഡ്ഫുൾനസ് അധിഷ്ഠിത സ്ട്രെസ്സ് റിഡക്ഷൻ; NCCAM: കോംപ്ലിമെന്ററി ആന്റ് ഇതര മരുന്ന്ക്കുള്ള ദേശീയ കേന്ദ്രം; QALY: ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള ക്രമീകരിക്കൽ ജീവിത വർഷം.

 

മത്സര താൽപ്പര്യങ്ങൾ

 

അവർക്ക് എതിരാളികളുടെ താൽപര്യമില്ലെന്ന് എഴുത്തുകാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

 

എഴുത്തുകാരുടെ സംഭാവന

 

DC ഉം KS ഉം വിചാരണയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. DC, KS, BB, JT, AC, BS, PH, RD, RH തുടങ്ങിയവ പഠിച്ചു. എസി എച്ച്ടിഎംഎൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിശകലനത്തിനായി പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. JT ഉം AC ഉം മധ്യേറ്റർ വിശകലനത്തിനായി പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ബിഎസ്, ബി.ബി, ജെ.ടി എന്നിവ സിബിടിയിലെ ഇടപെടലിനുള്ള വസ്തുക്കൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ചെലവ്-ഫലപ്രാപ്തി വിശകലനത്തിനായി PH വികസിപ്പിച്ചു. ഡിസി കയ്യെഴുത്തുപ്രതി സൃഷ്ടിച്ചു. എല്ലാ എഴുത്തുകാരും കയ്യെഴുത്തുപ്രതിയുടെ എഴുത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. അവസാന കയ്യെഴുത്തുപ്രതി വായിച്ച് അംഗീകരിച്ചു.

 

കടപ്പാടുകൾ

 

നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ കോംപ്ലിമെന്ററി ആന്റ് ഇതര മരുന്ന് (NCCAM) ഈ ട്രയലിന് ഫണ്ട് നൽകുന്നത് (R01 AT006226 അനുവദിക്കുക). ഈ വിചാരണയുടെ രൂപകൽപ്പന, NCCAM ഓഫീസ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ആന്റ് റഗുലേറ്ററി അഫയേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്തു.

 

ഉപസംഹാരമായി, പാരിസ്ഥിതിക, ശാരീരിക, വൈകാരിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യശരീരത്തെ അപകടത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതലയുള്ള “പോരാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് പ്രതികരണം” പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സമ്മർദ്ദം അനിവാര്യമാണെങ്കിലും, വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദ്ദം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികൂല സ്വാധീനം ചെലുത്തും, നടുവേദനയും സയാറ്റിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നു. സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് രീതികൾക്കും ടെക്നിക്കുകൾക്കുമൊപ്പം പലതരം ചികിത്സാ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൈറോപ്രാക്റ്റിക് കെയർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും പരിക്കുകൾ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ, നാഡീവ്യൂഹങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷനിൽ (എൻ‌സി‌ബി‌ഐ) പരാമർശിച്ച വിവരങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, നട്ടെല്ല് പരിക്കുകൾ, അവസ്ഥകൾ എന്നിവയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

 

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

 

 

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: ബാക്ക് വേദന

 

കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, ഏകദേശം 8% ജനങ്ങൾ ജീവിതകാലത്തുടനീളം കുറഞ്ഞത് ഒരു തവണയെങ്കിലും മുടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുത്തും. മുടി വേദന എന്നത് പലതരം പരിക്കുകൾക്കും / അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകൾക്കും കാരണമായ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. പലപ്പോഴും, വയറുമായി ഉള്ള നട്ടെല്ലിലെ സ്വാഭാവികമായ ജീർണത വീണ്ടും വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കും. ഹാനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ മൃദു, ജെൽ പോലുള്ള ഒരു മധ്യവയസ്കതടാകൃതിയിലുള്ള കേന്ദ്രഭാഗം ചുറ്റുപാടുമുള്ള, ചുറ്റുമുള്ള, പുറത്തെ മോതിരം കട്ടിയുണർത്തി, നാരുകൾ വേട്ടയാടുന്നതും അസ്വസ്ഥമാക്കും. ഡിസ്ക് ഹെർണിയൈറ്റുകൾ സാധാരണയായി താഴത്തെ പിൻഭാഗത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ തൊലിയുള്ള നട്ടെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല് അഥവാ കഴുത്തിലും അവർ ഉണ്ടാകാം. മുറിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായോ ആയ അവസ്ഥ കാരണം താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഞരമ്പുകളുടെ ഇമപ്പിന് സന്ധിസ്ഥയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാകും.

 

 

പ്രധാന വിഷയം: വളരെ നല്ലത്: ഒരു ആരോഗ്യകരമാണ് നീ!

 

 

മറ്റ് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ: എക്സ്ട്രാ: കായിക പ്രശ്നങ്ങൾ | വിൻസെന്റ് ഗാർഷ്യ | രോഗി | എൽ പാസോ, ടിഎക്സ് ചിപ്പിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്

 

 

 

ശൂന്യമാണ്
അവലംബം

1. ലുവോ എക്സ്, പിയട്രോബൺ ആർ, സൺ എസ് എക്സ്, ലിയു ജിജി, ഹേ എൽ. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നടുവേദനയുള്ള വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ നേരിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാലന ചെലവുകളുടെ കണക്കുകളും രീതികളും. നട്ടെല്ല് (ഫില പാ) 2004; 29: 79–86. [പബ്മെഡ്]
2. സ്റ്റീവാർട്ട് ഡബ്ല്യു‌എഫ്, റിച്ചി ജെ‌എ, ചീ ഇ, മോർ‌ഗാൻ‌സ്റ്റൈൻ ഡി, ലിപ്റ്റൺ‌ ആർ‌. ജമാ. 2003; 290: 2443-2454. [പബ്മെഡ്]
3. മാർട്ടിൻ ബി‌ഐ, ഡിയോ ആർ‌എ, മിർ‌സ എസ്‌കെ, ടർണർ ജെ‌എ, കോം‌സ്റ്റോക്ക് ബി‌എ, ഹോളിംഗ്‌വർത്ത് ഡബ്ല്യു, സള്ളിവൻ എസ്ഡി. പുറം, കഴുത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള മുതിർന്നവർക്കിടയിൽ ചെലവുകളും ആരോഗ്യനിലയും. ജമാ. 2008; 299: 656–664. ജാമ 2008, 299: 2630 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പിശക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. [പബ്മെഡ്]
4. രചയിതാക്കളെയൊന്നും പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുന്നു? കൺസ്യൂം റിപ്പ. 1995; 60 (2): 81–88.
5. ചെർകിൻ ഡിസി, മാകോർനാക്ക് എഫ്എ, ബെർഗ് എഒ. കുറഞ്ഞ നടുവേദന നിയന്ത്രിക്കൽ - കുടുംബ വൈദ്യരുടെയും കൈറോപ്രാക്റ്റർമാരുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും പെരുമാറ്റങ്ങളുടെയും താരതമ്യം. വെസ്റ്റ് ജെ മെഡ്. 1988; 149: 475-480. [പിഎംസി സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [പബ്മെഡ്]
6. ചെർകിൻ ഡിസി, മാകോർനാക്ക് എഫ്എ. ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻമാരിൽ നിന്നും കൈറോപ്രാക്റ്ററുകളിൽ നിന്നുമുള്ള കുറഞ്ഞ നടുവേദന പരിചരണത്തിന്റെ രോഗിയുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ. വെസ്റ്റ് ജെ മെഡ്. 1989; 150: 351–355. [പിഎംസി സ article ജന്യ ലേഖനം] [പബ്മെഡ്]
7. നോവി ഡിഎം, നെൽ‌സൺ ഡിവി, ഫ്രാൻസിസ് ഡിജെ, ടർക്ക് ഡിസി. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: നിയന്ത്രിതവും സമഗ്രവുമായ മോഡലുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ താരതമ്യം. സൈക്കോൽ ബുൾ. 1995; 118: 238-247. [പബ്മെഡ്]
8. ച R ആർ, ഖസീം എ, സ്നോ വി, കേസി ഡി, ക്രോസ് ജെ ടി ജൂനിയർ, ഷെക്കല്ലെ പി, ഓവൻസ് ഡി കെ. അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിഷ്യന്റെ ക്ലിനിക്കൽ കാര്യക്ഷമത വിലയിരുത്തൽ ഉപസമിതി; അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസ്; അമേരിക്കൻ പെയിൻ സൊസൈറ്റി ലോ ബാക്ക് പെയിൻ ഗൈഡ്‌ലൈൻസ് പാനൽ. കുറഞ്ഞ നടുവേദനയുടെ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും: അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസിന്റെയും അമേരിക്കൻ പെയിൻ സൊസൈറ്റിയുടെയും സംയുക്ത ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം. ആൻ ഇന്റേൺ മെഡ്. 2007; 147: 478–491. [പബ്മെഡ്]
9. വില്യംസ് എസി, എക്ലെസ്റ്റൺ സി, മോർലി എസ്. മുതിർന്നവരിൽ വിട്ടുമാറാത്ത വേദന (തലവേദന ഒഴികെ) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ തെറാപ്പി. കോക്രെയ്ൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റ് റവ. 2012; 11: സിഡി 007407. [പബ്മെഡ്]
10. അഗർവാൾ വിആർ, ലവൽ കെ, പീറ്റേഴ്‌സ് എസ്, ജാവിഡി എച്ച്, ജോഗിൻ എ, ഗോൾഡ്‌തോർപ് ജെ. വിട്ടുമാറാത്ത ഓറോഫേഷ്യൽ വേദന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മന os ശാസ്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകൾ. കോക്രെയ്ൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റ് റവ. 2011; 11: സിഡി 008456. [പബ്മെഡ്]
11. ഗ്ലോംബിവ്സ്കി ജെ‌എ, സായർ എടി, ഗുട്ടർമാൻ ജെ, കൊയിനിഗ് കെ, റിഫ് ഡബ്ല്യു, ഹോഫ്മാൻ എസ്‌ജി. ഫൈബ്രോമിയൽ‌ജിയയ്‌ക്കായുള്ള മന ological ശാസ്ത്രപരമായ ചികിത്സകൾ: ഒരു മെറ്റാ അനാലിസിസ്. വേദന. 2010; 151: 280–295. [പബ്മെഡ്]
12. ഹെൻ‌സ്‌കെ എൻ, ഓസ്റ്റെലോ ആർ‌ഡബ്ല്യു, വാൻ‌ ടൽ‌ഡർ‌ എം‌ഡബ്ല്യു, വ്ലേയൻ‌ ജെ‌ഡബ്ല്യു, മോർ‌ലി എസ്, അസെൻ‌ഡെൽ‌ഫെറ്റ് ഡബ്ല്യുജെ, മെയിൻ സി‌ജെ. വിട്ടുമാറാത്ത ലോ-ബാക്ക് വേദനയ്ക്കുള്ള ബിഹേവിയറൽ ചികിത്സ. കോക്രെയ്ൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റ് റവ. 2010; 7: സിഡി 002014. [പബ്മെഡ്]
13. ഹോഫ്മാൻ ബി‌എം, പപ്പാസ് ആർ‌കെ, ചാറ്റ്കോഫ് ഡി‌കെ, കെർ‌ണസ് ആർ‌ഡി. വിട്ടുമാറാത്ത താഴ്ന്ന നടുവേദനയ്ക്കുള്ള മാനസിക ഇടപെടലുകളുടെ മെറ്റാ അനാലിസിസ്. ഹെൽത്ത് സൈക്കോൽ. 2007; 26: 1–9. [പബ്മെഡ്]
14. റെയ്‌നിയർ കെ, ടിബി എൽ, ലിപ്‌സിറ്റ്സ് ജെഡി. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ വേദന തീവ്രത കുറയ്ക്കുമോ? സാഹിത്യത്തിന്റെ വിമർശനാത്മക അവലോകനം. വേദന മെഡൽ. 2013; 14: 230–242. [പബ്മെഡ്]
15. ലഖാൻ എസ്ഇ, ഷോഫീൽഡ് കെ‌എൽ. സോമാറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ചികിത്സയിൽ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചികിത്സകൾ: വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനവും മെറ്റാ അനാലിസിസും. PLoS One. 2013; 8: e71834. [പിഎംസി സ article ജന്യ ലേഖനം] [പബ്മെഡ്]
16. ഗ്രോസ്മാൻ പി, നെയ്മർ എൽ, ഷ്മിഡ് എസ്, വാലച്ച് എച്ച്. മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കൽ, ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ: ഒരു മെറ്റാ അനാലിസിസ്. ജെ സൈക്കോസോം റെസ്. 2004; 57: 35–43. [പബ്മെഡ്]
17. ഫ്‌ജോർ‌ബാക്ക് എൽ‌ഒ, അരെൻ‌ഡ് എം, ഓർ‌ബൽ‌ ഇ, ഫിങ്ക് പി, വാലാച്ച് എച്ച്. മൈൻ‌ഡ്‌ഫുൾ‌നെസ്-ബേസ്ഡ് സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ‌ ആക്റ്റ സൈക്യാട്രർ സ്കാൻഡ്. 2011; 124: 102–119. [പബ്മെഡ്]
18. മെർക്കസ് എം. വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കൽ. ഓസ്റ്റ് ജെ പ്രിം ഹെൽത്ത്. 2010; 16: 200–210. [പബ്മെഡ്]
19. ഗോയൽ എം, സിംഗ് എസ്, സിബിംഗ ഇ എം, ഗ ould ൾഡ് എൻ‌എഫ്, റോളണ്ട്-സീമോർ എ, ശർമ്മ ആർ, ബെർ‌ഗെർ ഇസഡ്, സ്ലീച്ചർ ഡി, മരോൺ ഡിഡി, ഷിഹാബ് എച്ച്എം, രണസിംഗ പിഡി, ലിൻ എസ്, സാഹ എസ്, ബാസ് ഇബി, ഹെയ്‌തോർൺ‌വൈറ്റ് ജെ‌എ. മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമുള്ള ധ്യാന പരിപാടികൾ: വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനവും മെറ്റാ അനാലിസിസും. ജമാ ഇന്റേൺ മെഡൽ. 2014; 174: 357–368. [പിഎംസി സ article ജന്യ ലേഖനം] [പബ്മെഡ്]
20. ചിസ എ, സെറെറ്റി എ. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയ്ക്കുള്ള മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ: തെളിവുകളുടെ വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം. ജെ ഇതര കോംപ്ലിമെന്റ് മെഡ്. 2011; 17: 83–93. [പബ്മെഡ്]
21. കാർമോഡി ജെ, ബെയർ ആർ‌എ. ഓർമശക്തി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമിലെ മന mind പൂർവ പരിശീലനവും മാനസികാവസ്ഥ, മെഡിക്കൽ, മന psych ശാസ്ത്രപരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ, ക്ഷേമം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ജെ ബെഹവ് മെഡ്. 2008; 31: 23–33. [പബ്മെഡ്]
22. നൈക്ലസെക് I, കുയിജ്പേർസ് കെ.എഫ്. മന ful പൂർവമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിനും ജീവിത നിലവാരത്തിനുംമേലുള്ള സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലിന്റെ ഫലങ്ങൾ: വർദ്ധിച്ച സൂക്ഷ്മത തീർച്ചയായും സംവിധാനമാണോ? ആൻ ബെഹവ് മെഡൽ. 2008; 35: 331–340. [പിഎംസി സ article ജന്യ ലേഖനം] [പബ്മെഡ്]
23. ഷാപ്പിറോ എസ്‌എൽ‌എൽ, കാർ‌ൾ‌സൺ‌ എൽ‌ഇ, ആസ്റ്റിൻ‌ ജെ‌എ, ഫ്രീഡ്‌മാൻ‌ ബി. ജെ ക്ലിൻ സൈക്കോൽ. 2006; 62: 373–386. [പബ്മെഡ്]
24. ബെയർ ആർ‌എ. ക്ലിനിക്കൽ ഇടപെടലായി മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പരിശീലനം: ആശയപരവും അനുഭവപരവുമായ അവലോകനം. ക്ലിൻ സൈക്കോൽ സയൻസ് പ്രാക്ടീസ്. 2003; 10: 125–143.
25. ക്രാമർ എച്ച്, ഹല്ലർ എച്ച്, ലോച്ചെ ആർ, ഡോബോസ് ജി. നടുവ് വേദനയ്ക്ക് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കൽ: വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം. ബിഎംസി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇതര മെഡൽ. 2012; 12: 162. [പിഎംസി സ article ജന്യ ലേഖനം] [പബ്മെഡ്]
26. പ്ലൂസ്-ഓഗൻ എം, ഓവൻസ് ജെ ഇ, ഗുഡ്മാൻ എം, വോൾഫ് പി, ഷോർലിംഗ് ജെ. ഒരു പൈലറ്റ് പഠനം മന mind പൂർവ്വം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതും വിട്ടുമാറാത്ത വേദന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മസാജും വിലയിരുത്തുന്നു. ജെ ജനറൽ ഇന്റേൺ മെഡ്. 2005; 20: 1136–1138. [പിഎംസി സ article ജന്യ ലേഖനം] [പബ്മെഡ്]
27. എസ്മെർ ജി, ബ്ലം ജെ, റൾഫ് ജെ, പിയർ ജെ. ജെ ആം ഓസ്റ്റിയോപത്ത് അസോക്ക്. 2010; 110: 646-652. ജെ ആം ഓസ്റ്റിയോപത്ത് അസോക്ക് 2011, 111: 3, ജെ ആം ഓസ്റ്റിയോപത്ത് അസോക്ക് 2011, 111: 424 എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പിശകുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. തിരുത്തലുകൾ ലേഖനത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ പതിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. [പബ്മെഡ്]
28. മോറോൺ എൻ‌ഇ, റോൾമാൻ ബി‌എൽ, മൂർ സിജി, ലി ക്യു, വെയ്‌നർ ഡി കെ. വിട്ടുമാറാത്ത താഴ്ന്ന നടുവേദനയുള്ള മുതിർന്നവർക്കായി ഒരു മൈൻഡ്-ബോഡി പ്രോഗ്രാം: ഒരു പൈലറ്റ് പഠന ഫലങ്ങൾ. വേദന മെഡൽ. 2009; 10: 1395-1407. [പിഎംസി സ article ജന്യ ലേഖനം] [പബ്മെഡ്]
29. മൊറോൺ എൻ‌ഇ, ഗ്രീക്കോ സി‌എം, വെയ്‌നർ ഡി കെ. പ്രായമായവരിൽ വിട്ടുമാറാത്ത താഴ്ന്ന നടുവേദന ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ധ്യാനം: ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പൈലറ്റ് പഠനം. വേദന. 2008; 134: 310–319. [പിഎംസി സ article ജന്യ ലേഖനം] [പബ്മെഡ്]
30. പാട്രിക് ഡി‌എൽ, ഡിയോ ആർ‌എ, അറ്റ്ലസ് എസ്‌ജെ, സിംഗർ ഡി‌ഇ, ചാപ്പിൻ എ, കെല്ലർ ആർ‌ബി. സയാറ്റിക്ക രോഗികളിൽ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരം വിലയിരുത്തൽ. നട്ടെല്ല്. 1995; 20: 1899-1908. [പബ്മെഡ്]
31. റോളണ്ട് എം, മോറിസ് ആർ. ലോ-ബാക്ക് വേദനയുടെ സ്വാഭാവിക ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം. ഭാഗം II: പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയിലെ ചികിത്സയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വികസനം. നട്ടെല്ല് (ഫില പാ 1976) 1983; 8: 145-150. [പബ്മെഡ്]
32. കബാറ്റ്-സിൻ ജെ. മന mind പൂർവ ധ്യാന പരിശീലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുള്ള രോഗികൾക്കുള്ള പെരുമാറ്റ വൈദ്യത്തിൽ ഒരു p ട്ട്‌പേഷ്യന്റ് പ്രോഗ്രാം: സൈദ്ധാന്തിക പരിഗണനകളും പ്രാഥമിക ഫലങ്ങളും. ജനറൽ ഹോസ് സൈക്കിയാട്രി. 1982; 4: 33–47. [പബ്മെഡ്]
33. കബാറ്റ്-സിൻ ജെ. ഫുൾ കാറ്റാസ്‌ട്രോഫ് ലിവിംഗ്: സമ്മർദ്ദം, വേദന, രോഗം എന്നിവ നേരിടാൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ന്യൂയോർക്ക്: റാൻഡം ഹൗസ്; 2005.
34. കബാറ്റ്-സിൻ ജെ, ചാപ്മാൻ-വാൾഡ്രോപ്പ് എ. ഒരു p ട്ട്‌പേഷ്യന്റ് സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് അനുസൃതമായി: പ്രോഗ്രാം പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ നിരക്കുകളും പ്രവചനങ്ങളും. ജെ ബെഹവ് മെഡ്. 1988; 11: 333–352. [പബ്മെഡ്]
35. ബ്ലാക്കർ എം, മെലിയോ-മേയർ എഫ്, കബാറ്റ്-സിൻ ജെ, സാന്റോറെല്ലി എസ്എഫ്. സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ക്ലിനിക് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ബേസ്ഡ് സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ (എം‌ബി‌എസ്ആർ) കരിക്കുലം ഗൈഡ്. വോർസെസ്റ്റർ, എം‌എ: സെന്റർ ഫോർ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഇൻ മെഡിസിൻ, ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി, ഡിവിഷൻ ഓഫ് പ്രിവന്റീവ് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ മെഡിസിൻ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മെഡിസിൻ, മസാച്ചുസെറ്റ്സ് മെഡിക്കൽ സ്കൂൾ; 2009.
36. ടർണർ ജെ.ആർ, റൊമാനോ ജെ.എം. ഇതിൽ: ബോണിക്കയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പെയിൻ. 3. ലോസർ ജെഡി, ബട്ട്‌ലർ എസ്എച്ച്, ചാപ്മാൻ സിആർ, ടർക്ക് ഡിസി, എഡിറ്റർ. ഫിലാഡൽഫിയ: ലിപ്പിൻകോട്ട് വില്യംസ് & വിൽക്കിൻസ്; 2001. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയ്ക്കുള്ള കോഗ്നിറ്റീവ്-ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി; പേജ് 1751-1758.
37. നിക്കോളാസ് എം‌കെ, അസ്ഗരി എ, ബ്ലിത്ത് എഫ്എം, വുഡ് ബി‌എം, മുറെ ആർ, മക്കാബ് ആർ, ബ്രനാബിക് എ, ബീസ്റ്റൺ എൽ, കോർ‌ബെറ്റ് എം, ഷെറിംഗ്ടൺ സി, ഓവർ‌ട്ടൺ എസ്. . വേദന. 2013; 154: 824–835. [പബ്മെഡ്]
38. ലാമ്പ് എസ്ഇ, ഹാൻസെൻ ഇസഡ്, ലാൽ ആർ, കാസ്റ്റൽ‌നൂവോ ഇ, വിഥേഴ്‌സ് ഇജെ, നിക്കോൾസ് വി, പോട്ടർ ആർ, അണ്ടർ‌വുഡ് എം‌ആർ. ബാക്ക് സ്കിൽസ് ട്രയൽ ട്രയൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർമാർ. പ്രാഥമിക പരിചരണത്തിൽ കുറഞ്ഞ നടുവേദനയ്ക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്: ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത ട്രയലും ചെലവ്-ഫലപ്രാപ്തി വിശകലനവും. ലാൻസെറ്റ്. 2010; 375: 916-923. [പബ്മെഡ്]
39. ടർണർ ജെ.ആർ. വിട്ടുമാറാത്ത താഴ്ന്ന നടുവേദനയ്ക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പുരോഗമന-വിശ്രമ പരിശീലനത്തിന്റെയും കോഗ്നിറ്റീവ്-ബിഹേവിയറൽ ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിയുടെയും താരതമ്യം. ജെ കൺസൾ ക്ലിൻ സൈക്കോൽ. 1982; 50: 757–765. [പബ്മെഡ്]
40. ടർണർ ജെ‌എ, ക്ലാൻ‌സി എസ്. വിട്ടുമാറാത്ത താഴ്ന്ന നടുവേദനയ്ക്കുള്ള ഓപ്പറൻറ് ബിഹേവിയറൽ, കോഗ്നിറ്റീവ്-ബിഹേവിയറൽ ഗ്രൂപ്പ് ചികിത്സയുടെ താരതമ്യം. ജെ കൺസൾ ക്ലിൻ സൈക്കോൽ. 1988; 56: 261–266. [പബ്മെഡ്]
41. ടർണർ ജെ‌എ, മാൻ‌ക്ലൂ എൽ, ആരോൺ എൽ‌എ. ക്രോണിക് ടെമ്പോറോമാണ്ടിബുലാർ ഡിസോർഡർ വേദനയുള്ള രോഗികൾക്കുള്ള ഹ്രസ്വ കോഗ്നിറ്റീവ്-ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയുടെ ഹ്രസ്വ, ദീർഘകാല ഫലപ്രാപ്തി: ക്രമരഹിതമായ, നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. വേദന. 2006; 121: 181–194. [പബ്മെഡ്]
42. എഹ്ഡെ ഡിഎം, ഡിൽ‌വർത്ത് ടി‌എം, ടർണർ ജെ‌എ. കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി മാനുവൽ ഫോർ ടെലിഫോൺ ഇന്റർവെൻഷൻ ഫോർ പെയിൻ സ്റ്റഡി (ടിപ്സ്) സിയാറ്റിൽ: വാഷിംഗ്ടൺ സർവകലാശാല; 2012.
43. ടർക്ക് ഡിസി, വിന്റർ എഫ്. വേദന അതിജീവിക്കാനുള്ള ഗൈഡ്: നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കാം. വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി: അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ; 2005.
44. മുള്ളു BE. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയ്ക്കുള്ള കോഗ്നിറ്റീവ് തെറാപ്പി: ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ്. ന്യൂയോർക്ക്: ഗിൽഫോർഡ് പ്രസ്സ്; 2004.
45. ഓട്ടിസ് ജെ.ഡി. മാനേജിംഗ് ക്രോണിക് പെയിൻ: എ കോഗ്നിറ്റീവ്-ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി അപ്രോച്ച് (തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഗൈഡ്) ന്യൂയോർക്ക്: ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്; 2007.
46. ​​വിറ്റെല്ലോ എം‌വി, മക്കറി എസ്‌എം, ഷോർ‌ട്രീഡ് എസ്‌എം, ബാൽ‌ഡേഴ്സൺ ബി‌എച്ച്, ബേക്കർ എൽ‌ഡി, കീഫെ എഫ്ജെ, റൈബാർ‌സിക് ബിഡി, വോൺ കോർ‌ഫ് എം. ജെ ആം ജെറിയാറ്റർ സൊസൈറ്റി. 2013; 61: 947-956. [പിഎംസി സ article ജന്യ ലേഖനം] [പബ്മെഡ്]
47. കോഡിൽ എം.എ. നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വേദന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ന്യൂയോർക്ക്: ഗിൽഫോർഡ് പ്രസ്സ്; 1994.
48. ബോംബാർ‌ഡിയർ‌ സി. നട്ടെല്ല് തകരാറുകൾ‌ ചികിത്സിക്കുന്നതിലെ ഫല വിലയിരുത്തലുകൾ‌: ആമുഖം. നട്ടെല്ല് (ഫില പാ 1976) 2000; 25: 3097–3099. [പബ്മെഡ്]
. ജാദദ് എആർ, ക്രാമർ എൽഡി, മാനിംഗ് ഡിസി, മാർട്ടിൻ എസ്, മക്‍കോർമിക് സിജി, മക്‌ഡെർമോട്ട് എംപി, മഗ്രാത്ത് പി, ക്വെസി എസ്, റാപ്പപോർട്ട് ബി‌എ, റോബിൻസ് ഡബ്ല്യു, റോബിൻസൺ ജെപി, റോത്ത്മാൻ എം, റോയൽ എം‌എ, സൈമൺ എൽ. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രധാന ഫലങ്ങൾ: IMMPACT ശുപാർശകൾ. വേദന. 49; 2005: 113–9. [പബ്മെഡ്]
50. റോളണ്ട് എം, ഫെയർബാങ്ക് ജെ. ദി റോളണ്ട്-മോറിസ് ഡിസെബിലിറ്റി ചോദ്യാവലിയും ഓസ്വെസ്ട്രി ഡിസെബിലിറ്റി ചോദ്യാവലിയും. നട്ടെല്ല് (ഫില പാ 1976) 2000; 25: 3115–3124. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പിശക് നട്ടെല്ല് (ഫില പാ 1976) 2001, 26: 847 ൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. [പബ്മെഡ്]
51. ജെൻസൻ എംപി, സ്ട്രോം എസ്ഇ, ടർണർ ജെ‌എ, റൊമാനോ ജെഎം. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന രോഗികളിൽ അപര്യാപ്തതയുടെ അളവുകോലായി അസുഖ ഇംപാക്റ്റ് പ്രൊഫൈലിന്റെ സാധുത റോളണ്ട് സ്കെയിൽ. വേദന. 1992; 50: 157-162. [പബ്മെഡ്]
52. അണ്ടർവുഡ് എംആർ, ബാർനെറ്റ് എജി, വിക്കേഴ്സ് എംആർ. രണ്ട് സമയ-നിർദ്ദിഷ്ട നടുവേദന ഫലങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ. നട്ടെല്ല് (ഫില പാ 1976) 1999; 24: 1104–1112. [പബ്മെഡ്]
53. ബിയേർസ്‌കെൻസ് എജെ, ഡി വെറ്റ് എച്ച്സി, കോക്ക് എജെ. കുറഞ്ഞ നടുവേദനയിൽ പ്രവർത്തന നിലയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങളുടെ താരതമ്യം. വേദന. 1996; 65: 71–76. [പബ്മെഡ്]
54. ഡൺ കെ.എം, ക്രോഫ്റ്റ് പി.ആർ. പ്രാഥമിക പരിചരണത്തിൽ കുറഞ്ഞ നടുവേദനയുടെ വർഗ്ഗീകരണം: ഏറ്റവും കഠിനമായ കേസുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ “ശല്യപ്പെടുത്തൽ” ഉപയോഗിക്കുന്നു. നട്ടെല്ല് (ഫില പാ 1976) 2005; 30: 1887–1892. [പബ്മെഡ്]
55. ജെൻസൻ എം‌പി, കരോലി പി. ഇൻ‌: ഹാൻഡ്‌ബുക്ക് ഓഫ് പെയിൻ അസസ്മെന്റ്. 2. ടർക്ക് ഡിസി, മെൽസാക്ക് ആർ, എഡിറ്റർ. ന്യൂയോർക്ക്: ഗിൽഫോർഡ് പ്രസ്സ്; 2001. സ്വയം റിപ്പോർട്ട് സ്കെയിലുകളും മുതിർന്നവരിൽ വേദന വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും; പേജ് 15-34.
56. ഫറാർ ജെടി, യംഗ് ജെപി ജൂനിയർ, ലാമോറിയക്സ് എൽ, വെർത്ത് ജെ എൽ, പൂൾ ആർ‌എം. 11-പോയിന്റ് സംഖ്യാ വേദന റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിൽ കണക്കാക്കിയ വിട്ടുമാറാത്ത വേദന തീവ്രതയിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാധാന്യം. വേദന. 2001; 94: 149–158. [പബ്മെഡ്]
57. ഓസ്റ്റെലോ ആർ‌ഡബ്ല്യു, ഡിയോ ആർ‌എ, സ്ട്രാറ്റ്‌ഫോർഡ് പി, വാഡെൽ ജി, ക്രോഫ്റ്റ് പി, വോൺ കോർഫ് എം, ബ ter ട്ടർ എൽ‌എം, ഡി വെറ്റ് എച്ച്സി. കുറഞ്ഞ നടുവേദനയിൽ വേദനയ്ക്കും പ്രവർത്തന നിലയ്ക്കും മാറ്റ സ്കോറുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു: കുറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര സമവായത്തിലേക്ക്. നട്ടെല്ല് (ഫില പാ 1976) 2008; 33: 90–94. [പബ്മെഡ്]
58. ക്രോയങ്കെ കെ, സ്‌ട്രൈൻ ടിഡബ്ല്യു, സ്പിറ്റ്‌സർ ആർ‌എൽ, വില്യംസ് ജെബി, ബെറി ജെടി, മോക്ദാദ് എ‌എച്ച്. പൊതുജനങ്ങളിലെ നിലവിലെ വിഷാദത്തിന്റെ അളവുകോലായി PHQ-8. ജെ ഡിഫെക്റ്റ് ഡിസോർഡർ. 2009; 114: 163–173. [പബ്മെഡ്]
59. ലോവെ ബി, ഉനറ്റ്‌സർ ജെ, കാലാഹൻ സി‌എം, പെർകിൻ‌സ് എ‌ജെ, ക്രോയങ്കെ കെ. രോഗിയുടെ ആരോഗ്യ ചോദ്യാവലി -9 ഉപയോഗിച്ച് വിഷാദരോഗ ചികിത്സാ ഫലങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. മെഡ് കെയർ. 2004; 42: 1194-1201. [പബ്മെഡ്]
60. ക്രോയങ്കെ കെ, സ്പിറ്റ്‌സർ ആർ‌എൽ, വില്യംസ് ജെബി. PHQ-9: ഒരു ഹ്രസ്വ വിഷാദം തീവ്രതയുടെ അളവിന്റെ സാധുത. ജെ ജനറൽ ഇന്റേൺ മെഡ്. 2001; 16: 606–613. [പിഎംസി സ article ജന്യ ലേഖനം] [പബ്മെഡ്]
61. ക്രോയങ്കെ കെ, സ്പിറ്റ്‌സർ ആർ‌എൽ, വില്യംസ് ജെ ബി, മോനഹാൻ പി‌ഒ, ല B. ബി. ആൻ ഇന്റേൺ മെഡ്. 2007; 146: 317-325. [പബ്മെഡ്]
62. സ്കാപിനാക്കിസ് പി. പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയിൽ GAD കണ്ടെത്തുന്നതിന് 2 ഇനങ്ങളുള്ള പൊതുവൽക്കരിച്ച ഉത്കണ്ഠ ഡിസോർഡർ സ്കെയിലിൽ ഉയർന്ന സംവേദനക്ഷമതയും പ്രത്യേകതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിഡ് ബേസ്ഡ് മെഡ്. 2007; 12: 149. [പബ്മെഡ്]
63. വോൺ കോർഫ് എം, ഓർമെൽ ജെ, കീഫെ എഫ്ജെ, ഡ്വോർക്കിൻ എസ്എഫ്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുടെ തീവ്രത തരംതിരിക്കുന്നു. വേദന. 1992; 50: 133–149. [പബ്മെഡ്]
64. വോൺ കോർഫ് എം. ഇൻ: ഹാൻഡ്‌ബുക്ക് ഓഫ് പെയിൻ അസസ്മെന്റ്. 2. ടർക്ക് ഡിസി, മെൽസാക്ക് ആർ, എഡിറ്റർ. ന്യൂയോർക്ക്: ഗിൽഫോർഡ് പ്രസ്സ്; 2001. എപ്പിഡെമോളജിക്കൽ ആൻഡ് സർവേ രീതികൾ: വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുടെ വിലയിരുത്തൽ; പേജ് 603–618.
65. ഗൈ ഡബ്ല്യു, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് (യുഎസ്), സൈക്കോഫാർമക്കോളജി റിസർച്ച് ബ്രാഞ്ച്, ആദ്യകാല ക്ലിനിക്കൽ ഡ്രഗ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോഗ്രാം. ഇസി‌ഡി‌ഇയു അസസ്മെന്റ് മാനുവൽ ഫോർ സൈക്കോഫാർമക്കോളജി (പുതുക്കിയ 1976) റോക്ക്‌വില്ലെ, എംഡി: യുഎസ് ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, ക്ഷേമ വകുപ്പ്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സർവീസ്, മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം, മാനസികാരോഗ്യ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, സൈക്കോഫാർമക്കോളജി റിസർച്ച് ബ്രാഞ്ച്, എക്സ്ട്രാമ്യൂറൽ ഡിവിഷൻ ഗവേഷണ പരിപാടികൾ; 1976.
66. വെയർ ജെ ജൂനിയർ, കോസിൻസ്കി എം, കെല്ലർ എസ്ഡി. ഒരു 12-ഇന ഹ്രസ്വ-ഫോം ആരോഗ്യ സർവേ: സ്കെയിലുകളുടെ നിർമ്മാണവും വിശ്വാസ്യതയുടെയും സാധുതയുടെയും പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ. മെഡ് കെയർ. 1996; 34: 220–233. [പബ്മെഡ്]
67. ബ്രാസിയർ ജെ‌ഇ, റോബർട്ട്സ് ജെ. എസ്‌എഫ്‌-12 ൽ നിന്നുള്ള ആരോഗ്യത്തെ മുൻ‌ഗണന അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അളവ് കണക്കാക്കുന്നു. മെഡ് കെയർ. 2004; 42: 851–859. [പബ്മെഡ്]
68. ബോൾ‌മെജർ ഇ, പത്ത് ക്ലൂസ്റ്റർ പി‌എം, ഫ്ലെഡെറസ് എം, വീഹോഫ് എം, ബെയർ ആർ. വിലയിരുത്തൽ. 2011; 18: 308–320. [പബ്മെഡ്]
69. ബെയർ ആർ‌എ, സ്മിത്ത് ജിടി, ഹോപ്കിൻസ് ജെ, ക്രിയേറ്റ്‌മെയർ ജെ, ടോണി എൽ. മന mind പൂർവത്തിന്റെ വശങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ സ്വയം റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തൽ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിലയിരുത്തൽ. 2006; 13: 27–45. [പബ്മെഡ്]
70. ബെയർ ആർ‌എ, സ്മിത്ത് ജിടി, ലിക്കിൻസ് ഇ, ബട്ടൺ ഡി, ക്രൈറ്റ്മെയർ ജെ, സോവർ എസ്, വാൽഷ് ഇ, ഡഗ്ഗൻ ഡി, വില്യംസ് ജെഎം. സാമ്പിളുകൾ ധ്യാനിക്കുന്നതിലും നോൺമിഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും അഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ചോദ്യാവലിയുടെ സാധുത നിർമ്മിക്കുക. വിലയിരുത്തൽ. 2008; 15: 329–342. [പബ്മെഡ്]
71. മക്‍ക്രാക്കൻ എൽ‌എം, വോൾസ് കെ‌ഇ, എക്ലെസ്റ്റൺ സി. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുടെ സ്വീകാര്യത: ഘടക വിശകലനവും പുതുക്കിയ വിലയിരുത്തൽ രീതിയും. വേദന. 2004; 107: 159-166. [പബ്മെഡ്]
72. വോൾസ് കെ‌ഇ, മക്‍ക്രാക്കൻ എൽ‌എം, മക്ലിയോഡ് സി, എക്ലെസ്റ്റൺ സി. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന സ്വീകാര്യത ചോദ്യാവലി: രോഗിയുടെ ഉപഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്ഥിരീകരണ ഘടക ഘടക വിശകലനവും തിരിച്ചറിയലും. വേദന. 2008; 140: 284-291. [പബ്മെഡ്]
73. നിക്കോളാസ് എം.കെ. വേദന സ്വയം-കാര്യക്ഷമത ചോദ്യാവലി: വേദന കണക്കിലെടുക്കുന്നു. യൂർ ജെ വേദന. 2007; 11: 153-163. [പബ്മെഡ്]
74. ജെൻസൻ എംപി, ടർണർ ജെഎ, റൊമാനോ ജെഎം, ലോലർ ബി കെ. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ക്രമീകരണവുമായി വേദന-നിർദ്ദിഷ്ട വിശ്വാസങ്ങളുടെ ബന്ധം. വേദന. 1994; 57: 301–309. [പബ്മെഡ്]
75. ജെൻസൻ എം‌പി, കരോലി പി. വേദന-നിർദ്ദിഷ്ട വിശ്വാസങ്ങൾ, രോഗലക്ഷണത്തിന്റെ തീവ്രത, വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ. ക്ലിൻ ജെ വേദന. 1992; 8: 123-130. [പബ്മെഡ്]
76. ശക്തമായ ജെ, ആഷ്ടൺ ആർ, ചാന്റ് ഡി. വേദനയെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഭാവങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും അളവ്. വേദന. 1992; 48: 227–236. [പബ്മെഡ്]
77. സള്ളിവൻ എംജെ, തോൺ ബി, ഹെയ്‌തോർന്ത്‌വൈറ്റ് ജെ‌എ, കീഫെ എഫ്, മാർട്ടിൻ എം, ബ്രാഡ്‌ലി എൽ‌എ, ലെഫെബ്രെ ജെ‌സി. ദുരന്തവും വേദനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൈദ്ധാന്തിക വീക്ഷണങ്ങൾ. ക്ലിൻ ജെ വേദന. 2001; 17: 52-64. [പബ്മെഡ്]
78. സള്ളിവൻ എംജെ, ബിഷപ്പ് എസ്ആർ, പിവിക് ജെ. ദി പെയിൻ വിനാശകരമായ സ്കെയിൽ: വികസനവും മൂല്യനിർണ്ണയവും. സൈക്കോൽ വിലയിരുത്തൽ. 1995; 7: 524–532.
79. ഉസ്മാൻ എ, ബാരിയോസ് എഫ് എക്സ്, ഗുട്ടറസ് പി‌എം, കോപ്പർ ബി‌എ, മെറിഫീൽഡ് ടി, ഗ്രിറ്റ്മാൻ എൽ. ദി പെയിൻ കാറ്റാസ്ട്രോഫൈസിംഗ് സ്കെയിൽ: മുതിർന്നവർക്കുള്ള സാമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ സൈക്കോമെട്രിക് വിലയിരുത്തൽ. ജെ ബെഹവ് മെഡ്. 2000; 23: 351–365. [പബ്മെഡ്]
80. ലാമ ഐ‌ഇ, പീറ്റേഴ്‌സ് എം‌എൽ, കെസെൽ‌സ് എ‌ജി, വാൻ‌ ക്ലീഫ് എം, പാറ്റിജൻ ജെ. ജെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോൽ. 2008; 13: 820–826. [പബ്മെഡ്]
81. റൊമാനോ ജെ.എം, ജെൻസൻ എം.പി, ടർണർ ജെ.ആർ. ക്രോണിക് പെയിൻ കോപ്പിംഗ് ഇൻവെന്ററി -42: വിശ്വാസ്യതയും സാധുതയും. വേദന. 2003; 104: 65–73. [പബ്മെഡ്]
82. ജെൻസൻ എംപി, ടർണർ ജെ‌എ, റൊമാനോ ജെഎം, സ്ട്രോം എസ്ഇ. ക്രോണിക് പെയിൻ കോപ്പിംഗ് ഇൻവെന്ററി: വികസനവും പ്രാഥമിക മൂല്യനിർണ്ണയവും. വേദന. 1995; 60: 203–216. [പബ്മെഡ്]
83. റെയ്‌ലി എംസി, സ്‌ബ്രോസെക് എ.എസ്, ഡ്യൂക്‌സ് ഇ.എം. Work ദ്യോഗിക ഉൽ‌പാദനക്ഷമതയുടെയും പ്രവർത്തന വൈകല്യത്തിൻറെയും ഉപകരണത്തിന്റെ സാധുതയും പുനരുൽ‌പാദനക്ഷമതയും. ഫാർമക്കോ ഇക്കണോമിക്സ്. 1993; 4: 353–365. [പബ്മെഡ്]
84. ബ്രസിയർ ജെ, അഷർവുഡ് ടി, ഹാർപ്പർ ആർ, തോമസ് കെ. യുകെ എസ്എഫ് -36 ഹെൽത്ത് സർവേയിൽ നിന്ന് മുൻ‌ഗണനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒറ്റ സൂചിക നേടുന്നു. ജെ ക്ലിൻ എപ്പിഡെമിയോൾ. 1998; 51: 1115–1128. [പബ്മെഡ്]
85. ബ out ട്രോൺ I, മോഹർ ഡി, ആൾട്ട്മാൻ ഡിജി, ഷുൾസ് കെ‌എഫ്, റാവ ud ഡ് പി. കൺ‌സോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്. നോൺ ഫാർമക്കോളജിക് ചികിത്സയുടെ ക്രമരഹിതമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് CONSORT സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിപുലീകരിക്കുന്നു: വിശദീകരണവും വിശദീകരണവും. ആൻ ഇന്റേൺ മെഡ്. 2008; 148: 295-309. [പബ്മെഡ്]
86. ലെവിൻ ജെ, സെർലിൻ ആർ, സീമാൻ എം. നിരവധി സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിതവും ശക്തവുമായ ഒന്നിലധികം താരതമ്യ തന്ത്രം. സൈക്കോൽ ബുൾ. 1994; 115: 153–159.
87. ചെർകിൻ ഡിസി, ഷെർമാൻ കെജെ, അവിൻസ് എഎൽ, എറോ ജെഎച്ച്, ഇച്ചിക്കാവ എൽ, ബാർലോ ഡബ്ല്യുഇ, ഡെലാനി കെ, ഹോക്സ് ആർ, ഹാമിൽട്ടൺ എൽ, പ്രസ്മാൻ എ, ഖൽസ പി‌എസ്, ഡിയോ ആർ‌എ. അക്യൂപങ്‌ചർ‌, സിമുലേറ്റഡ് അക്യൂപങ്‌ചർ‌, വിട്ടുമാറാത്ത ലോ ബാക്ക് വേദനയ്ക്കുള്ള സാധാരണ പരിചരണം എന്നിവ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത ട്രയൽ‌. ആർച്ച് ഇന്റേൺ മെഡ്. 2009; 169: 858–866. [പിഎംസി സ article ജന്യ ലേഖനം] [പബ്മെഡ്]
88. ചെർകിൻ ഡിസി, ഷെർമാൻ കെജെ, കാൻ ജെ, വെൽമാൻ ആർ, കുക്ക് എജെ, ജോൺസൺ ഇ, എറോ ജെ, ഡെലാനി കെ, ഡിയോ ആർ‌എ. വിട്ടുമാറാത്ത താഴ്ന്ന നടുവേദനയിൽ 2 തരം മസാജിന്റെയും സാധാരണ പരിചരണത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളുടെ താരതമ്യം: ക്രമരഹിതമായ, നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. ആൻ ഇന്റേൺ മെഡ്. 2011; 155: 1–9. [പിഎംസി സ article ജന്യ ലേഖനം] [പബ്മെഡ്]
89. സെഗെർ എസ്‌എൽ‌എൽ, ലിയാങ് കെ‌വൈ. വ്യതിരിക്തവും നിരന്തരവുമായ ഫലങ്ങൾക്കായുള്ള രേഖാംശ ഡാറ്റ വിശകലനം. ബയോമെട്രിക്സ്. 1986; 42: 121-130. [പബ്മെഡ്]
90. വാങ് എം, ഫിറ്റ്‌സ്മാറിസ് ജി.എം. അവഗണിക്കാനാവാത്ത പ്രതികരണങ്ങളുള്ള രേഖാംശ പഠനത്തിനുള്ള ലളിതമായ ഇംപ്യൂട്ടേഷൻ രീതി. ബയോം ജെ. 2006; 48: 302–318. [പബ്മെഡ്]
91. ബാരൻ ആർ‌എം, കെന്നി ഡി‌എ. സാമൂഹിക മന psych ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിലെ മോഡറേറ്റർ-മധ്യസ്ഥ വേരിയബിൾ വ്യത്യാസം: ആശയപരമായ, തന്ത്രപരമായ, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. ജെ പെർസ് സോക് സൈക്കോൽ. 1986; 51: 1173–1182. [പബ്മെഡ്]
92. വണ്ടർ‌വീൽ ടിജെ. പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ ഫലങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള നാമമാത്ര ഘടനാപരമായ മോഡലുകൾ. എപ്പിഡെമോളജി. 2009; 20: 18–26. എപ്പിഡെമിയോളജി 2009, 20: 629 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പിശക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. [പബ്മെഡ്]
93. ഡ്രമ്മണ്ട് എം‌എഫ്, സ്‌കൽ‌ഫർ എം‌ജെ, ടോറൻസ് ജി‌ഡബ്ല്യു, ഓബ്രിയൻ ബി‌ജെ, സ്റ്റോഡ്‌ഡാർട്ട് ജി‌എൽ. ആരോഗ്യ പരിപാടികളുടെ സാമ്പത്തിക വിലയിരുത്തലിനുള്ള രീതികൾ. 3. ഓക്സ്ഫോർഡ്: ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്; 2005.
94. ഗോൾഡ് എംആർ, സീഗൽ ജെ ഇ, റസ്സൽ എൽ ബി, വെയ്ൻ‌സ്റ്റൈൻ എം സി, എഡിറ്റർ. ആരോഗ്യത്തിലും വൈദ്യത്തിലും ചെലവ്-ഫലപ്രാപ്തി: ആരോഗ്യം, വൈദ്യം എന്നിവയിലെ ചെലവ്-ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പാനലിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. ഓക്സ്ഫോർഡ്: ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്; 1996.
95. സീഗൽ ജെ ഇ, വെയ്ൻ‌സ്റ്റൈൻ എം സി, റസ്സൽ എൽ‌ബി, ഗോൾഡ് എം‌ആർ. ചെലവ്-ഫലപ്രാപ്തി വിശകലനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകൾ. ജമാ. 1996; 276: 1339–1341. [പബ്മെഡ്]
96. തോംസൺ എസ്.ജി, ബാർബർ ജെ.ആർ. പ്രായോഗിക ക്രമരഹിതമായ ട്രയലുകളിലെ കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യണം? ബിഎംജെ. 2000; 320: 1197–1200. [പിഎംസി സ article ജന്യ ലേഖനം] [പബ്മെഡ്]
97. ബ്രിഗ്സ് എ.എച്ച്. ചെലവ്-ഫലപ്രാപ്തി മോഡലുകളിൽ അനിശ്ചിതത്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഫാർമക്കോ ഇക്കണോമിക്സ്. 2000; 17: 479–500. [പബ്മെഡ്]

എകോർഡൺ അടയ്ക്കുക
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക