കൈറോപ്രാക്ടറുകളും സൂപ്പർ ബൗളും 50

പങ്കിടുക

ജോസഫ് കൊല്ലം, ഡിസി, ബ്രോഡ് വൈസ്റ്റ്, കരോലീന പാന്ഥെർസിനുവേണ്ടി ഡിസി - കൈറോഗ്രാഫർ എന്നിവർക്കൊപ്പം എൻഎഫ്എൽ ലെ പ്രമുഖ കളിക്കാരെ സൂപ്പർ ബൗൾ 50 പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഡെൻവർ ബ്രോങ്കോസിനു വേണ്ടി ഷാൻ കാൾഡ്വെൽ ഡിസി. ചിപ്രോഗ്രാക്റ്റിക്കിന്റെ ഈ ഡോക്ടർമാരോട് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചു.

ചിപ്രോഗ്രാഫിക് കെയർ മൂല്യം സംബന്ധിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ക്രോക്രാക്റ്റിക്കല് ​​പുരോഗമന (F4CP) ഫൗണ്ടേഷന് ഫോര്മുസ് ഇന്റര്നാഷണല് അവരുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരു ഡോക്ടര് ഓഫ് ചിപ്പിപ്പ്ക്റ്റിക്കിന്റെ (ഡിസി) പ്രൊഫഷണല് സേവനങ്ങള് സംയോജിത ആരോഗ്യ പരിപാലന ടീം സമീപനം.

കരോൾ പന്തേർസ്, ദ്ർസീസ് എന്നിവയോടൊപ്പം അവരുടെ അഞ്ചാം വർഷം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. "കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിശീലന മുറിയിൽ ഞങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണ - കൂടുതൽ ഇടയ്ക്കിടെ കളിക്കുമ്പോഴും, പ്രത്യേക സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം നൽകുന്നതും, അത്ലറ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നേടുന്നതിനുള്ള ഉൽപാദന സംരക്ഷണം. ഓരോ കളിക്കാരെയും വ്യക്തിഗതമായി വിലയിരുത്തുന്നു, പരിശീലന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി ചർച്ചചെയ്യുന്നു. കായിക പ്രകടനത്തിന്റെ ശാരീരിക സ്വഭാവം ശാരീരിക ഘടനയെ യഥാർഥത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിനാൽ, പല കളിക്കാർക്കും അവരുടെ മുൻകാല, പോസ്റ്റ് ഗെയിം സ്പിന്നൽ, എക്സ്റ്റീരിറ്റിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്, മറ്റ് പുരോഗമന രീതികൾ എന്നിവ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. "

 

 

ഷോൺ കാൾഡ്വെൽ, ഡിസി, ഇപ്പോൾ മുതൽ ഡെൻവർ ബ്രോങ്കോസിനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ ബൗളിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു, "ഞാൻ അത്ലറ്റിക് പരിശീലകരുമായി കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ജോലിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ചിപ്പനാ ശൈലി, . കളിക്കാർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ആഴ്ചതോറും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ തവണ ഞാൻ സൌകര്യപ്രദമാണ്. പരിശീലകരിലെ ഓരോ സമയത്തും ചില കളിക്കാർക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ അവർ ലക്ഷണമൊത്താകുമ്പോൾ അത് കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാൻ കഴിയും. "

പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബാളിന്റെ ഉന്നതരായ കായികതാരങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഹെൽത്ത് കെയർ നൽകുന്ന ചിഹ്ലപ്രോക്ചററുകളുടെ ഒരു സംഘടനയായ പ്രോ ഫുട്റ്റ് സിറോക്രാക്ക്യാക് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റും പ്രസിഡൻറുമായ പ്രോപ് ഫുട്ബോൾ ചൈൽക്രാപ്റ്റിക് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന കൈൽ പ്രൂസോ, ആരോഗ്യപരിചയത്തിൻറെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും, വിശേഷിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ, അമച്വർ സ്പോർട്സ് രംഗങ്ങളിലും. ഒരു സ്പോർട്ട്സ് അത്യാവശ്യമാണ്, സ്പോർട്സ് അഭ്യർത്ഥനകളിലൂടെ, എല്ലാ കായിക രംഗത്തും ചിരസ്ഥരാശി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത്ലറ്റുകളുടെ ശരീരം വളരെ മൃദുലാണ്. സിറോപ്രാക്റ്റിക്കല് ​​കെയർ ഒപ്റ്റിമല് പ്രകടന നിലവാരം ഉയര്ത്തുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. "

ഡോക്ടർ കോൾമാൻ പറയുന്നത്, "ഞാൻ ഈ സ്ഥാനം കൊണ്ട് താണനിലവാരം പുലർത്തുന്നു, ഇത് ഒരു ശിശുരോഗ ചികിത്സാകേന്ദ്രമായിരിക്കണമെന്ന് ലോകം അറിയണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ കോൾമാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും എൻഐഎൽഎൽ സൂപ്പർ ബൗൾ സ്ഥാനാർഥിക്ക് ടീ ചിരാപുക്റ്ററുകളായി അവരുടെ ആവേശം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നതിനും എനിക്ക് ലോകം എന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൈറോഗ്രാഫിക് വിദ്യാഭ്യാസവും അതുപോലെ മുൻനിര പ്രൊഫഷണലുകളും പിന്തുടരുന്നവർക്ക്. ഞങ്ങൾ എൻഐഎൽഎൽ ടീമുകളുടെ ഭാഗമാകാൻ സഹായിച്ച അവസരങ്ങൾ മുൻകൈയെടുത്ത് ചെയ്ത പ്രൊഫഷണലുകളെ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. "

കൊളറാഡോ റോയീസ് മേജർ ലീഗ് ബേസ്ബോൾ ടീമിലെ ഡോക്ടർ കൽഡ്വെൽ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞത്, "പ്രൊഫഷണൽ അത്ലറ്റുകളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിലും പ്രകടനത്തിലും അരോചക വിദഗ്ധർ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്കും കളിക്കാർക്കും ഇത് ഒരു മികച്ച അനുഭവമാണ്. "

ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരുടെ ഡോക്ടർമാർ കുറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷത്തെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ആരോഗ്യപരിപാലനങ്ങളുടെ വിശാലമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സുഷുപ്തിക്ക് ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാന പരിചരണ പ്രൊഫഷണലാണ് അവ. അത്ലറ്റുകൾക്ക് ചൈൽപ്രോഗ്രാമിക് കെയർ ഉപയോഗിച്ച് മുറിവുകളിലൂടെ അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യം, പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ചലനശേഷി, വഴക്കമില്ലായ്മ, ബാലൻസ്, പേശി ശക്തി, മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

നിങ്ങൾ ഒരു എൻഎഫ്എൽ ചിക്കൻ ശൃംഖല ആകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ചിക്കക്യക് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം.

ഈ വാരാന്ത്യ കളിയുടെ ഫലം എന്തായാലും, രണ്ട് ടീമുകളും നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവരുടെ നാഡീ വ്യൂഹങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഘട്ടത്തിൽ നടത്താൻ തയ്യാറാകുമെന്നും ഉറപ്പു തരുന്നു.

വഴി സമ്പർക്കം http://www.dralexjimenez.com/super-bowl-50-and-the-chiropractors-serving-each-team/

വിദഗ്ദ്ധർ ഈ കളിക്കാർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാണ്. ദി ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ചിക്കക്രോപ്രിക് പ്രോഗ്രസ് (F4CP), ചിപ്രോഗ്രാഫിക് കെയർ മൂല്യം സംബന്ധിച്ച ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത ഒരു സംഘടനയാണ് എല്ലാ 32 NFL ടീമുകളും അവരുടെ ആരോഗ്യ പരിപാടി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചിയാബ്രാക്റ്റിക്കിലെ ഡോക്ടർമാരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക