പങ്കിടുക

ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേദനയുടെ ചിലതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, എങ്കിലും, ഉത്കണ്ഠയോ വിഷാദം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേദന പ്രത്യേകിച്ചും തീവ്രമായിത്തീരുകയും അതു കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന്, വിഷാദരോഗം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പലപ്പോഴും കൂടുതൽ വ്യക്തികളേക്കാൾ കൂടുതൽ കഠിനവും ദീർഘകാല വേദനയും അനുഭവിക്കുന്നു. ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, വേദന എന്നിവയൊഴിവാക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ചിലപ്പോൾ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, ഫിബ്രോമിയൽജിയ, പ്രകോപിപ്പിക്കൽ, മലവിസർജ്ജനം, തലവേദന, തലവേദന തുടങ്ങിയവ. സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് വേദന തീവ്രത വരുത്തി മാത്രമല്ല വൈകല്യ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും.

 

വേദനയ്ക്കും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും വിഷാദംക്കും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം ജൈവ ഘടകങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഏറെയാണെന്ന് ഗവേഷകർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന വിഷാദരോഗംക്ക് വഴിതെളിക്കും, മാത്രമല്ല പ്രധാന വിഷാദരോഗം വൈകാരികമായി വേദന അനുഭവപ്പെടാം. എന്നാൽ മസ്തിഷ്കങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും, ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നാരുകൾ എങ്ങനെ സംക്രമിക്കുമെന്നും ഗവേഷകർ കൂടുതൽ പഠിച്ചതോടെ വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയുമുളള ചില ജൈവ സംവിധാനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഉത്കണ്ഠയോ വിഷാദംകൊണ്ട് അതിയായ വേദന മറികടക്കുമ്പോൾ തെറാപ്പി വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു. വേദനയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, സൈക്യാട്രിക്സിന്റെയും രോഗിയുടെയും അവബോധവും മനശ്ശാസ്ത്ര വൈകല്യവും മറച്ചുനിൽക്കുന്നു. രണ്ടുതരം പ്രശ്നങ്ങൾ ശരിയായി രോഗനിർണയം നടത്തുമ്പോൾ പോലും, അവ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്.

 

വിഷാദം, വേദനയിൽ ഉത്കണ്ഠ

 

വേര്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന

 

 • മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ എല്ലാ ക്ലിനിക്കൽ ക്രമീകരണങ്ങളിലും വേദനാഗതി വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
 • മാരകമായ വേദനയും ഫലവത്തായ നടപടികളും ജീവിത നിലവാരവും ജീവിത ഗുണവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാധാരണയായി ഡിപ്രെഷൻ സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നു.
 • പുനരധിവാസത്തിന് തടസമായ ചിന്തകളും പെരുമാറ്റങ്ങളും ആശങ്കയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.
 • നിശിതം ഹോസ്പിറ്റൽ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഉൽക്കണ്ഠയും വിഷാദവും ശാരീരിക വൈകല്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇത് മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളിലും പരിഗണിക്കണം.
 • പാവപ്പെട്ട വേദന നിയന്ത്രണം, നിർണായകമായ മാനസികരോഗങ്ങൾ എന്നിവ ദീർഘകാലത്തേക്ക് പിൻവലിക്കാവുന്ന വേദനയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സമയോചിതമായി സഹായിക്കുന്നു.

 

അവതാരിക

 

വേദനസംഹാരികൾ ആദ്യകാല നൊസിസ്സിപ്റ്റിക് കാർറ്റീഷ്യൻ തത്ത്വത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക മൂലം തലച്ചോറിന് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇത് വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ബയോപ്സോഷ്യ സോഷ്യോഷ്യൽ മോഡൽ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ടിഷ്യു ക്ഷതം, മനഃശാസ്ത്രം, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ എല്ലാം വേദന അനുഭവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. വേദനയെക്കുറിച്ച് ഐ.എ.എസ്.പി.യുടെ നിർവചനം, "അസുഖകരമായ വികാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യു നാശവുമായി ബന്ധമുള്ള വൈകാരികാനുഭവം ..." എന്ന അർഥം, വേദനയുടേയും വേദനയുടേയും വികാരത്തെ കൂടുതൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഇതിൽ, വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ വേദന അനുഭവിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ അത് വിപുലമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്തു.

 

നൈരാശം

 

താഴ്ന്ന മാനസികാവസ്ഥയും, സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താത്പര്യക്കുറവും, സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയും ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ഡിപ്രെഷൻ. ഈ നിർവ്വചനത്തിനകത്ത് അവയുടെ വർഗീകരണത്തോടൊപ്പം ഒരു പ്രത്യേക തരം തീവ്രത, ലക്ഷണങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ട്. മാനസികരോഗങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് വർഗ്ഗീകരണ സംവിധാനം DSM-IV (ഡയഗണോസ്റ്റിക് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാനുവൽ) ആണ്. ഇത് ഗവേഷണത്തിനും ഇൻഷുറൻസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ [1] എന്നിവയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിഷാദരോഗം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാനസികരോഗങ്ങളുടെ രോഗനിർണയം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധാരണ മുൻകരുതൽ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യവും തൊഴിലില്ലാത്തതുമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മറ്റു മേഖലകളിൽ ക്ലിനിക്കലിസത്തിന്റെ ഗുരുതരമായ അസ്വസ്ഥതയോ അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥതയോ ആയിരിക്കണം.

 

പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിധി

 

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദശാബ്ദങ്ങളിൽ വിഷാദരോഗത്തിന്റെ ദീർഘവും വേദനയും സഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ ജനസംഖ്യാ പഠനത്തിലെ വേദനയല്ലാതെ വ്യക്തികളേക്കാൾ മാരകമായ പേശീവസ്തുക്കൾ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ വിഷാദം അനുഭവപ്പെടുന്നു [2]. ഒരു വേദന ക്ലിനിക്കിലെ രോഗികളിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗവും നിർണായക ഇൻറർവ്യൂവിനു ശേഷം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻറ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാനുവൽ (DSM IV) മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 'വലിയ വിഷാദം' ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വേദനയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം വിഷാദരോഗത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു, എങ്കിലും വേദനയുടെ തീവ്രത മാനസിക രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു [3].

 

ഡയഗണോസ്റ്റിക് ആന്റ് അസ്സസ്സ്മെന്റ് ഇഷ്യുസ്

 

വിഷാദവും വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, രോഗനിർണ്ണയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൂലം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. 'വിഷാദത്തിനു' വേണ്ടി നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ പഠനങ്ങളിൽ വിവിധ നിർവചനങ്ങളുണ്ട്, അവ സ്വയം വിലയിരുത്തൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ചാർട്ട് അവലോകനങ്ങൾ, സ്ട്രക്ച്ചേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടനാപരമായ ക്ലിനിക്കൽ അഭിമുഖങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വിഷാദരോഗവും വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയും സംബന്ധിച്ച പല പഠനങ്ങളും, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന, പ്രത്യേകിച്ച് മാനസികരോഗത്തെ ബാധിക്കാത്ത രോഗികൾക്കുള്ള വൈറ്റമിൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയാണ്. ഇത് തീർച്ചയായും പഠനങ്ങളുടെ സാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

 

വിഷാദത്തിന്റെ കാഠിന്യം, സ്വഭാവം എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ക്ലിനിക്കൽ സംവിധാനത്തിൽ ധാരാളം ഉപകരണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയിൽ, സൂങ് സെൽഫ് റേറ്റിംഗ് ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽ (എസ്.ഡി.എസ്), ബെക്സ് ഡിപ്രെഷൻ ഇൻവെൻററി (ബിഡിഐ), ഡിപ്രഷൻ, ആക്റ്റിവിറ്റി ആന്റ് സ്ട്രസ്സ് സ്കേൽ (ഡാസ്) എന്നിവ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും എസ്.ഡി.എസ്, ഡാസ്, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന രോഗികളിൽ ഉയർന്ന ആന്തരിക സ്ഥിരത, സാധുത എന്നിവ കാണിക്കുന്നു. വിഷാദരോഗം, ഉറക്കക്കുറവ്, തൂക്കം തുടങ്ങിയവയെ പോലെ പല മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുണ്ടാകാം. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കൽ, വിശപ്പ് മാറ്റം, രോഗനിർണയത്തിൽ ക്ഷീണം, ബെക്ക് ഡിപ്രെഷൻ ഇൻവെൻററി, സൂംഗ് സെൽഫ് റേറ്റിംഗ് ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിലുകൾ, എന്നിവയും പ്രധാന സോമാറ്റിക് ഇനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള 'മാനദണ്ഡം മലിനീകരണം' വിഷാദാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഡാറ്റ് ഇത്തരം സോമാറ്റിക് വസ്തുക്കളെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു, വിഷാദരോഗത്തിന്റെ കൂടുതൽ കൃത്യമായ വിലയിരുത്തൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുള്ള രോഗികളിൽ [5]. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന രോഗികൾക്ക് പ്രത്യേകമായി രൂപകല്പന ചെയ്ത മറ്റൊരു ചോദ്യാവലിയാണ് ഡിപ്രെഷൻ, ആകാംഷ, പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് സ്കേൽ (ഡാഫോസ്). ഇതും സോമാറ്റിക് ഇനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല, കൂടാതെ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെയുള്ള നടപടികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു [6].

 

വിട്ടുമാറാത്ത വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നവരിൽ വിഷാദരോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ഈ സവിശേഷമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തെ മെറ്റാ വിശകലനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിട്ടയായ അവലോകനങ്ങൾ താരതമ്യേന അപൂർവമാണെന്നത് അതിശയമല്ല. വിഷാദരോഗം ഒരൊറ്റ കമ്പനിയല്ല, ഒരു സ്പെക്ട്രം പോലെ, വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന രോഗികൾ വളരെ വൈറ്റുന്ന രോഗികളാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയിൽ വിഷാദരോഗങ്ങളുടെ പേപ്പറുകളും പഠനങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 

വിഷാദവും വേദനയും: ചിക്കൻ, മുട്ട

 

വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയ്ക്കും വിഷാദത്തിനും ഇടയിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ സാമ്യതകൾ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, വിഷാദത്തിന്റെ പാത്തോഫിസിയോളജിക്കലുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നോഡഡ്രനാലിൻ, സെറോടോണിൻ എന്നിവയും വേദനയുടെ ശരീരഘടനയിലെ 'ശരീരത്തിലെ അവശിഷ്ടം' എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഈ രണ്ടു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളും ഇൻഫിനിംങ് വേദന ഉത്തേജകമാറ്റം ക്രമീകരിക്കാൻ ലിമ്പിക് സംവിധാനത്തിലും പെരിയാക്ഡ്യൂക്റ്റൽ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആന്റീഡിപ്രസന്ററുകൾ വിഷാദരോഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വച്ചുതുള്ളവയാണ്.

 

ഇത് വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയോ വിഷാദരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ പ്രകടനമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വിഷാദം സംഭവിക്കുന്നു. രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും ചില തെളിവുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മുൻകാല വിഷാദരോഗമുള്ള രോഗികൾക്ക് നെഞ്ചുവേദനയും തലവേദനയും മൂന്നു വർഷക്കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് [7]. അതേസമയം, നാൽപ്പത് പഠനങ്ങളുടെ അവലോകനം, വിഷാദരോഗം, വേദനയെടുക്കാനാവാത്ത വേദനയുടെ ഫലമായി മാന്ദ്യം എന്ന ആശയത്തെ പിന്തുണച്ചു. ഈ ചുംബനത്തിനുള്ള 'ഡയറ്റീസിസ്-സ്ട്രെസ്' മാതൃക ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും വളരെയേറെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, അത് മാരകമായ വേദനയുടെ തുടർച്ചയാണ്. അതനുസരിച്ച് മാനസിക മുൻകരുതലുകൾ (ഡയറ്റിസിസ്), വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളാൽ മലിനമായവർ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു.

 

വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയും ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (താഴെ ചർച്ചചെയ്യുന്നത്), സോമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ്, മെറ്റലൻസ് ഉപയോഗം ഡിസോർഡേഴ്സ്, വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങൾ. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വ്യക്തിയുടെ വിഷാദരോഗം, മുൻകൂട്ടി നിലവിലുള്ള, അർദ്ധവിരാസമായ സ്വഭാവം പോലെ, സജീവമായതും വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുടെ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കും, ക്രമേണ രോഗനിർണയമായ മനോരോഗശാസ്ത്രം [9] സംഭവിക്കും. ദീർഘകാല വേദനയും വൈകല്യവും (മഞ്ഞ പതാകകൾ) മുൻകൂട്ടി പറയുന്ന മാനസിക സാമൂഹിക ഘടകങ്ങൾ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ നിർമ്മാണത്തിന് യോജിച്ചേക്കാം.

 

ദീർഘനാളത്തെ വൈകല്യവും, താഴ്ന്ന വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി നഷ്ടപ്പെടലും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനോ സാധ്യതയുള്ള സാമൂഹിക ഘടകങ്ങളാണ് മഞ്ഞ പതാകകൾ. അത്തരംവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 

 • മുട്ടു വേദനയെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഭാവങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും. വേദനയും മാരകവുമായ പെരുമാറ്റം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വേദന ഹാനികരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക.
 • പെരുമാറ്റം. വിശാലമായ വിശ്രമത്തിന്റെ ഉപയോഗം, അനിയന്ത്രിതമായ 'പ്രവർത്തനരഹിതം'.
 • നഷ്ടപരിഹാര പ്രശ്നങ്ങൾ ജോലിയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹനമില്ല.
 • രോഗനിർണ്ണയവും ചികിത്സയും. ആരോഗ്യപരിചയമുള്ള തൊഴിൽ വൈകല്യം, പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇടപെടലുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല.
 • വികാരങ്ങൾ. പ്രവൃത്തിയോ ജോലിയോ ഉപയോഗിച്ച് വർദ്ധിച്ച വേദന ഭയക്കുക.
 • കുടുംബവും തൊഴിലും. പരിരക്ഷിക്കുന്ന പങ്കാളി / ജീവിതപങ്കാളി മാനുവൽ ജോലിയും തൊഴിൽ അസംതൃപ്തിയും.

 

വേദനയിൽ വിഷാദം ചെലവുകൾ

 

വിഷാദരോഗം വിഷാദരോഗികൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സാമൂഹ്യമായ പ്രവർത്തനം, ജോലി, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം കുറയുന്നു, അതേസമയം വൈദ്യസേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്നു. [10] ചികിൽസയുടേയും പ്രോത്സാഹനത്തിലൂടേയും സമ്മർദ്ദവും [11] ബാധിക്കുന്നു. അത്തരം രോഗികളുടെ ജീവിതനിലവാരം സംബന്ധിച്ച് അത്തരം നിഷേധാത്മകമായ അനന്തരഫലങ്ങൾ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വ്യക്തമായി വേദനയും വിഷാദം പ്രത്യേക അളവുകളായി കാണാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ പ്രകൃതിയിൽ സംവേദനാത്മകമാണ്. വിഷാദരോഗം കണക്കിലെടുക്കാതെ വേദന അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു പഴഞ്ചൻ സംരംഭമായിരിക്കാം.

 

വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയിൽ ഉത്കണ്ഠ

 

ഉത്കണ്ഠ, ഭയം, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കോഗ്നിറ്റീവ്, സോമാറ്റിക്, വൈകാരിക, പെരുമാറ്റ ഘടകങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശാരീരിക അവസ്ഥയാണ്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, ശ്വാസതടസ്സം, ശ്വാസതടസ്സം, ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സങ്കീർണമായ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾക്കൊപ്പം സങ്കോചവും ഉണ്ടാകും. വിഷാദരോഗം, ഡിസ്മി -4 ൽ വ്യതിയാനം വരുത്തിവയ്ക്കുന്നവയാണ്, ജനറൽ ആക്ടിവേഷൻ ഡിസോർഡർ (ജി.എ.ഡി), പാൻക് ഡിസോർഡർ, ഫോബിയസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉപവിഭാഗങ്ങൾ. GAD എന്നത് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന വേദനയാണ്. വേദനയുടെയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും സഹവർത്തിത്വം ഒരുപക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നില്ല: സിഗ്നൽ വരാനിരിക്കുന്ന അപായവും വ്യക്തിക്ക് അതിജീവനത്തിന്റെ മൂല്യം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യവും.

 

മാരകമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നവരിൽ മനോരോഗപരമായ വിഷാദരോഗം വിഷാദരോഗത്തിന് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഉളുക്ക്. ഉത്കണ്ഠ എല്ലാവരേയും ഒരു സാധാരണ പ്രതികരണം ആണ്, സാധാരണ പ്രവർത്തനം ഇടപെടുന്നു ഭയത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു തീവ്രത ലെ ക്ലിനിക്കൽ ഉത്കണ്ഠ ഫലങ്ങൾ. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനകളുമായുള്ള ഉത്കണ്ഠയുടെ അളവുകോലുകളും ശക്തമായ ഒരു ബന്ധം കാണിക്കുന്നു: വിഷാദരോഗം പോലെ. ഒരു പഠനത്തിൽ സാധാരണ ജനസംഖ്യയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിനാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. വേദന അനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ ഉഗ്രമായ, അത്യന്താപേക്ഷിതം, ഭയം ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്താപരമായ നിർമ്മിതികളിൽ ഉത്കണ്ഠ ഒരു പ്രധാന മധ്യസ്ഥനാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

 

 • ഏറ്റവും മോശം ഫലങ്ങളാണുള്ളത്. ഉയർന്ന വൈകല്യവും വേദനയുമെല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുള്ള രോഗികളുടെ ഒരു പ്രധാന മാനസിക വ്യാപ്തിയും പ്രോങ്മോസ്റ്റിക് സൂചകവുമാണ് ഇത്.
 • വേദനയിൽ ഹൈപ്പർervigilance വേദന വർദ്ധിക്കുന്ന വേദനയും വേദന-ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തേജനം നിന്ന് സ്വയം അകറ്റാനുള്ള കഴിവു കുറവാണ്.
 • വേദനയോ വീണ്ടും മുറിവേറ്റതോ ആയ ഭയം മൂലമുള്ള ചലനത്തിൻറെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ ഒഴിവാക്കൽ ആണ് ഭയപ്പെടൽ ഒഴിവാക്കൽ. ശാരീരിക പുനരധിവാസത്തിന് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും വിപരീതഫലമാണ്.

 

വേദനയിൽ ഉത്കണ്ഠ അളക്കുക

 

വിഷാദരോഗം പോലെ പല തരത്തിലുള്ള ആഘാതാവസ്ഥകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജനറൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല സാധുതയുള്ള ഉപകരണമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രറ്റിറ്റ് ആൻറിട്ടീയി ഇൻവെൻററി സേർവേനയർ. ഇത് വേദന ക്ലിനിക്കുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന, മനഃശാസ്ത്രപരമായ പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്കണ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കൃത്യമായ നടപടികൾ രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേദനയിലേക്കുള്ള പെരുമാറ്റ പ്രതികരണത്തെ അളക്കുന്ന പാന്ക് ആക്റ്റിവിറ്റി ലക്ഷണങ്ങൾ (PASS) അത്തരമൊരു ഉപകരണം. [13] പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വേദനയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിന്റെ ഭയം [14]. ഇത് സാധാരണ ഉത്കണ്ഠ അളവുകളേക്കാൾ ഉപകാരപ്രദമാവുകയും വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ നിർദ്ദിഷ്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഷാദത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന DASS, DAPOS എന്നിവ ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കുന്നു.

 

ഉത്കണ്ഠയും മാന്ദ്യവും സഹിതം

 

ലക്ഷണങ്ങളും വർഗ്ഗീകരണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലം, വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയും ഒരേ സമയം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. മാനസികാവസ്ഥയിൽ, വിഷാദരോഗം എന്ന വിഷയം വിഷമിക്കേണ്ട, വിഷാദരോഗം, നിസ്സഹായവും നിസ്സഹായവുമായ ഭീതി എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിഷാദാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

 

വിഷാദരോഗത്തിൻറെ ലക്ഷണങ്ങളിൽപ്പോലും മിതമായ ഉത്തേജിത ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകും. വിഷാദരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള വിഷാദരോ ബൈപോളാർ രോഗികൾ വിഷാദരോഗം [15] ഖനനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഗണ്യമായ കാലതാമസം നേരിടുന്നു. ഈ അവസ്ഥക്ക്, വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാകുന്നത് വേദനയെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്ന രീതിയാണ്. എന്നാൽ ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം മറ്റൊരാളുടെ രോഗനിർണയം തടയുന്നതിന് പകരം ജാഗ്രത വേണം.

 

ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ആക്റ്റിവിറ്റി ചികിത്സ

 

മാനസികവും മയക്കുമരുന്നും വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയുമെല്ലാം പ്രധാനമാണ്. ഈ ലേഖനങ്ങളുടെ പരിധിക്കുപരിയായി ഈ ലേഖനത്തിനുമപ്പുറത്താണെങ്കിൽ, മാനസികരോഗചികിത്സയെക്കുറിച്ചും വിഷാദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായ കോഗ്നേറ്റിക് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി, വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുള്ള രോഗികളിൽ [18] ഫലപ്രദമായി നല്ല തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള വേദനയുള്ള രോഗികൾക്ക് ഡെലിവറിക്ക് സിബിടിയിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ വേദന മാനേജ്മെൻറ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 

നിരാശയിലും നിരാശയിലും വിഷാദം

 

ഇതുവരെയും വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയും വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു ക്രമീകരണത്തിൽ മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. വേദനയുടെ വിവിധ ബഹുധമനികളുള്ള ആശയങ്ങൾ നിശിതമായ കാര്യങ്ങളിൽ തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ടിഷ്യു, മാനസിക, പാരിസ്ഥിതിക കാരണങ്ങളാൽ ശാരീരിക അധിക്ഷേപം മാത്രമല്ല, ഉയർന്ന ശാരീരിക വൈകല്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു [17].

 

വിവിധതരം ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള വേദന തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രീഓറാറേറ്റീവ് ഉത്കണ്ഠ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ, മറ്റ് രോഗികൾ, മരുന്നുകൾ എന്നിവയുടെ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം ശാരീരിക ശേഷി വർദ്ധിച്ച ശേഷവും ഉത്കണ്ഠ കുറയുന്നു. സങ്കീർണത, നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടൽ, നിസ്സഹായത എന്നിവയെ പേടിച്ചാണ് ഈ ദൂഷിത വലയം വർധിപ്പിക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയിലെ പ്രവേശനവും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയും വളരെ സമ്മർദപൂരിതമായ ഒരു സംഭവമാണ്. മിക്കപ്പോഴും പിയോപെറെറെറ്റീവ് കെയറുകളിൽ ഇടപെടുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾ പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്നു. പിഎസ്ഒഎസ് (രോഗിയുടെ നിയന്ത്രിത അനസ്തേഷ്യാ സംവിധാനം) ശേഷിയിൽ ഏത് വേതനവും ഡിമാൻഡും ആവശ്യത്തിന് വിഷാദരോഗവും ഓപിഐഡിയും ആവശ്യമാണ്. വിഷാദരോഗികൾ [18] വിഷാദരോഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനാഫൈസേസ്യത്തോടുകൂടിയ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകാം.

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ഇൻസൈറ്റ്

തലച്ചോറ് മുതൽ പേശി പിരിമുറുക്കവും, ശരീരപ്രവാഹവും, ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദംമൂലവും അനുഭവിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലായ്പ്പോഴും പരിചയപ്പെടാം. എന്നാൽ, പല ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത്, ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോമൈഗാജിയ പോലുള്ള അവസ്ഥകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത വേദന, മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചേക്കാം. ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും രണ്ടും വേദനയുടെ ഗതിവിഗതിയിലും, രോഗപ്രകടനത്തിലും അടിസ്ഥാന സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി, ആരോഗ്യസംരക്ഷണ പ്രൊഫഷണലുകൾ ഉത്കണ്ഠയുടെയും വിഷാദത്തിൻറെയും ലക്ഷണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ചികിത്സാ തന്ത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു ചികിത്സാരീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ, വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുടെ മാനേജ്മെൻറിൽ അനേകം ഡോക്ടർമാർക്ക് സുരക്ഷിതമായും ഫലപ്രദമായും സഹായിക്കാൻ കഴിയും. എൻഡോക്കനാബിനൈഡ് സിസ്റ്റവും വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയും, ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അടുത്തിടെയുള്ള ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 

ചികിത്സ തന്ത്രങ്ങൾ

 

പ്രൊസീജറൽ ആൻഡ് സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ, റെസിഡേഷൻ ആൻഡ് കൌണ്ടർ സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഹിപ്നോസിസ് ആൻഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറുകൾ എന്നിവയാണ് സ്ട്രാറ്റജികൾ. രാത്രിയുടെ പ്രക്രീയയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ ആക്സിലിയോലിക് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യാപകമാണ്.

 

ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് വിവരങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച്, രോഗിയുടെ പോസ്റ്റ്ഓഫീസർ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, വേദന ബോധം സംബന്ധിച്ചുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ലെവൽ I തെളിവുകൾ (കുറഞ്ഞത് ഒരു നിയമാനുസൃതമായി രൂപകല്പന ചെയ്ത ഒരു നിയമാനുസൃതമായ നിയമാനുസൃത പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകൾ) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശസ്ത്രക്രിയ ചികിത്സയുടെ നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം നൽകുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മെറ്റൽ വിശകലനം ആശുപത്രിയിൽ കുറയുന്നു [19].

 

ശ്വാസോച്ഛ് ശീലങ്ങൾ, സ്വയം നിസ്സംഗത, മസിൽ സിലിനേഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ശമിപ്പിക്കൽ രീതികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രോഗശമന രീതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 

വേദനയും രക്തസമ്മർദ്ദവും പൾസ് [21] കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ലെവൽ I തെളിവുകളുടെ ഒരു മെറ്റനാലിസസിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വേദനിപ്പിക്കുന്നതും വേദനയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധ വ്യതിചലനവും ഫലപ്രദത്വത്തിനുള്ള തെളിവുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. വേദന കുറയ്ക്കുന്നതിന് 'മോഡറേറ്റ് ടു വലിയ' എഫക്റ്റ് സൈസ് ലബോറട്ടറിയിലും ക്ലിനിക്കൽ പങ്കാളികളിലും [22] രണ്ടിലും മറ്റൊരു മെറ്റാ അനാലിസിസിൽ കാണിക്കുന്നു.

 

കുട്ടികൾക്കായുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഇടപെടലുകൾ കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളിലും കൗമാരങ്ങളിലും പ്രായോഗികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദനയിൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ സ്ട്രാറ്റജികൾ ഫലപ്രദമാണെന്നു തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു [23].

 

ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികതകൾ ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ, വിഭജനം, ഇൻസെൻറീവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ രീതികളിൽ മനോരോഗ വിദഗ്ദ്ധരും മാതാപിതാക്കളും മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുമുണ്ട്.

 

തീവ്രപരിചരണയിൽപോലും മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശസ്ത്രക്രിയയോ ട്രോമായോ കൂടാതെ യാന്ത്രികമായി വായുസഞ്ചാരമുള്ള രോഗികൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടാമെന്ന് അറിയാം, ഇത് ഉത്കണ്ഠയും പ്രതികൂലവുമായ ശാരീരിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു [24]. അനൽസീസയും അലോസരവും മനസ്സിനെ വിശകലനം കൊണ്ട് മനസിലാക്കണം.

 

നിശിത ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ നടപടിക്രമ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നതിൽ മൂഡ് മാനസികരോഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്കണ്ഠ, എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ നല്ല തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. ഓങ്കോളജി, പീഡിയാട്രിക് രോഗികൾക്കും തെളിവുകൾ ലഭ്യമാണ്. അടിസ്ഥാന തന്ത്രം എന്ന നിലയിൽ, ഇടപെടലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യപരിചരണം നടത്തുന്നവർ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധാപൂർവം വിശദീകരണം നൽകണം. മുകളിൽ വിവരിച്ച ചില മാനസിക വ്യവഹാരങ്ങളുമായി ഇത് കൂടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിശബ്ദത മൂലം മാനസികരോഗത്തിന് ഉയർന്ന ഉയർന്ന തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നതിനുള്ള പഠനങ്ങളും, കൂടുതൽ അനുയോജ്യരായ രോഗികളുമാണ് ഇതിന് കാരണമായ ഘടകങ്ങൾ.

 

വിടവ് നികത്തുക

 

ഗുരുതരമായ വേദന മാറാൻ കാരണമെന്താണ്? വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന പല രോഗികളും വേഗത്തിൽ വേദനയുടെ ഒരു എപ്പിസോഡായ ഒരു അൾട്രാ വയസറ്റ് ആയി മാറുന്നു [25]. ചില അപകട ഘടകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയകൾ, അവയവഛേദനം, തോറാകൊയോമിയൽ, റാഡിക്കൽ മാസ്റ്റാക്ടമി തുടങ്ങിയവ കുപ്രസിദ്ധമായ വേദനയെത്തുടർന്ന് വിരസത അനുഭവിക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധമാണ്. മനഃശാസ്ത്രപരമായ സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസങ്ങൾ 'മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഭീഷണി' മുൻഗണന, വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയും കാലക്രമേണ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു [26]. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടികൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ വക്രാധിഷ്ഠിത വേദന നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമായിരിക്കും. ഉയരുന്ന വേദന തീവ്രതയും വിട്ടുമാറാത്ത വേദന വികസനത്തിന് ഒരു അപകട ഘടകമാണ്. കഠിനമായ വേദന ചികിത്സ, അതുവഴി പ്രതിരോധം തടയുന്നതിനാവശ്യമാണ്.

 

തീരുമാനം

 

രോഗികൾക്ക് വൈദ്യസഹായം തേടാനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വേദന. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യസുരക്ഷാ ക്രമീകരണത്തിലും വേദന ചികിത്സാലയങ്ങളിലും മാത്രമല്ല ആശുപത്രി, പള്ളിയേറ്റീവ് കെയർ സെറ്റിംഗുകളിലും ഡിമാഷൻ, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളിലും മാത്രമല്ല അവർ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. വിഷാദത്തിൻറെയും വേദനയിൽ ഉത്കണ്ഠയുടേയും രോഗികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്, എന്നാൽ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ആരോഗ്യപരിപാലന തൊഴിലാളികൾ ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള രോഗാധിഷ്ഠിത മാനേജ്മെന്റിന് മുമ്പുള്ള അടിയന്തിര ഘട്ടമാണ്.

 

Endocannabinoid സിസ്റ്റം

 

എന്താണ് ഇസിഎസ്?

 

ഇസിഎസ് അഥവാ എൻഡോകനാബിനൈറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അടുത്തിടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ശാരീരിക സംവിധാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാണ് ഇസിഎസ് ആണെങ്കിലും, ഇത് നാഡീവ്യവസ്ഥയോ രക്തക്കുഴലുകളും പോലെയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഘടനാപരമായ വ്യവസ്ഥയല്ല. മറിച്ച് മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എൻഡോകനാബിനൈഡ് സമ്പ്രദായം വ്യാപകമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഡോക്കിങ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സമാനമായ സ്വന്തം റിസോർട്ടർ സൈറ്റുകൾ അടങ്ങിയതാണ് അത്. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും ഇത് കാണാവുന്നതാണ്.

 

ECS എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

 

മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാന നിയന്ത്രണ സംവിധാനമാണ് ഇസിഎസ്. ഇത് ഒരു അന്തർസലന സംവിധാനം പോലെയാണ്, സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപകമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ശരീരം മുഴുവൻ എൻഡോക്കാനാബിനൈഡുകളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലുടനീളം വ്യത്യസ്ത ജൈവ പ്രക്രിയകളെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനാണ്, ഈ എൻഡോക്കന്നാബിനൈഡുകളുടെ ഉത്പാദനക്ഷമതയും ഫലവത്തായതും വേദനയും മുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിണതകളിലൂടെയാണ്. തലച്ചോറ്, നാഡീവ്യൂഹം, ജിഐ, ഗ്യാസ്ട്രോയിസ്റ്റസ്റ്റൈനൽ, ലഘുലേഖ, എല്ലുകൾ, രോഗപ്രതിരോധവ്യവസ്ഥ, ത്വക്ക്, ശരീരത്തിലെ മറ്റ് എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും ക്യാനാബിനൈഡ് റിസപ്റ്ററുകൾ കാണാം. കൂടാതെ, ECS ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു:

 

 • വിശപ്പ്
 • അസ്ഥി ആരോഗ്യം
 • കലോറിക് മെറ്റബോളിസം
 • വന്ധ്യത
 • ഇമ്മ്യൂൺ ഫംഗ്ഷൻ
 • വീക്കം
 • മനോഭാവം
 • മെമ്മറി
 • വേദന സംഹാരം
 • സ്കിൻ ഹെൽത്ത്
 • ഉറക്കം
 • സ്ട്രെസ്സ് പ്രതികരണം

 

കാൻബാനോയിഡിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്ലാൻറ് ഉണ്ടോ?

 

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, അതെ. മത്സ്യം മുതൽ പക്ഷികൾ വരെയുള്ള സസ്തനികൾ വരെ സ്വന്തമായി ഇസിഎസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. കൂടാതെ, മനുഷ്യർ എൻഡോസാനബിനൈഡുകളായി അറിയപ്പെടുന്ന ECS- യുമായി ഇടപെടുന്ന സ്വന്തം കനോബിനൈനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്, സസ്യങ്ങളുടെയും ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും വൈറസ് കണ്ടെത്തുന്ന ഇസിഎസുമായി സംവദിക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളും ഫൈറ്റോകനാബിനൈഡുകളായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ പ്ലാന്റ് അടിസ്ഥാനമായ കന്നബിനാഡോകൾ നേരിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയോ, കാൻബാബിനോഡ് റിസപ്റ്ററുകൾക്ക് ഫലമുണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനകത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന എൻഡോകനാബിനൈഡുകളുടെ രാസവിനിമയത്തിൽ അവയ്ക്ക് സ്വാധീനം ഉണ്ടാവാം. ഇത് ആത്യന്തികമായി അവരുടെ നാശത്തെ മന്ദീഭവിപ്പിച്ച്, ശരീരത്തിൽ അധികമായി സൂക്ഷിക്കും.

 

ടെൻറൈ ഹൈഡ്രോകാണനാണോളിക് ആസിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ടിഎസിഎ, കാൻബീബിഡിയോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സിബിഡി, ടെട്രാഹൈഡ്രോണാനാബിവരിൻ, അല്ലെങ്കിൽ THCV, കന്നാബിഗോളോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സിബിജി, കാൻബിനോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സിബിഎൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഫൈറ്റോകനാബിനൈഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക്, എലിനേസി, ഗ്രീൻ ടീ, പനാക്സ് ജിൻസെങ്കി, കറുത്ത ട്രൂഫുകൾ എന്നിവയാണ് ഫിത്കനാന്നബിനോയിഡുകൾ അടങ്ങിയ സാധാരണ നോൺ കനോബീസ് സസ്യങ്ങൾ. പ്രകൃതിയിൽ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടലുകളിൽ വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫൈറ്റോകനാബിനൈഡുകളുടെ രണ്ടു പ്രത്യേകതകളാണ്.

 

ഹെമ്പാപ്പ് ആൻഡ് മരീജുവാന തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

 

ചെമ്മരിയും മരിജുവാനയും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരേ ചെടിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളാണ്, കഞ്ചാവ് സാറ്റിവ എൽ. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പ്രജനന പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിച്ചതോ കൃഷി ചെയ്തതോ ആയ ഒരു സസ്യ ഇനമാണ് ഒരു കൃഷി. വിനോദത്തിനും medic ഷധ ഉപയോഗത്തിനുമായി ഉയർന്ന തോതിലുള്ള സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് രാസവസ്തുക്കളായ ടിഎച്ച്സി അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാഹൈഡ്രോകന്നാബിനോയിഡ് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വളർത്തുന്ന ഒരുതരം കഞ്ചാവാണ് മരിജുവാന, പലപ്പോഴും ടിഎച്ച്സിയുടെ 18 ശതമാനം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നേരെമറിച്ച്, വസ്ത്രങ്ങൾ, കടലാസ്, ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾ, ബയോ പ്ലാസ്റ്റിക്, ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ, സൗന്ദര്യവർദ്ധകവസ്തുക്കൾ, ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന കഞ്ചാവിന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് ചവറ്റുകുട്ട. ഉണങ്ങിയ പൂച്ചെടികളിൽ കണക്കാക്കിയതുപോലെ ടിഎച്ച്‌സിയുടെ 0.3 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ചെമ്മീൻ.

 

ഉപസംഹാരമായി, സമീപകാല ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുടെ മന ology ശാസ്ത്രം, പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, വേദന എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തമ്മിൽ ശക്തമായ ബന്ധം കണ്ടെത്തി. മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ഒരു സാധാരണ ലക്ഷണമാകാം, അത് അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട അവസ്ഥയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ഭാഗ്യവശാൽ, വിവിധ ചികിത്സകളിലൂടെ രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന എന്നിവ വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. മുകളിലുള്ള ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം എൻഡോകണ്ണാബിനോയിഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസി‌എസിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും കന്നാബിനോയിഡുകളുടെ ഉപയോഗത്തെ വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ചികിത്സയായി ചർച്ച ചെയ്യുകയുമാണ്. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷനിൽ (എൻ‌സി‌ബി‌ഐ) പരാമർശിച്ച വിവരങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, നട്ടെല്ല് പരിക്കുകൾ, അവസ്ഥകൾ എന്നിവയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

 

 

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: ബാക്ക് വേദന

 

പുറം വേദന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജോലിയിൽ വൈകല്യത്തിനും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ദിവസങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായ കാരണമാണ് ഇത്. ഡോക്ടർ ഓഫീസ് സന്ദർശനത്തിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം, മുനയുടേതാണ്, ഉയർന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മൂലമുള്ള രോഗം മാത്രം. ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് എട്ടുശതമാനം പേർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ചിലതരം മുട്ടുവേദന അനുഭവപ്പെടും. നട്ടെല്ല്, സന്ധികൾ, കട്ടിലുകൾ, പേശികൾ തുടങ്ങിയ മൃദുല കോശങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ഘടനയാണ് നട്ടെല്ല്. ഇതുമൂലം, ഗുരുതരമായ പരുക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ടതോ ആയ അവസ്ഥകൾ ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ, ഒടുവിൽ മുടി വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുടി വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചലനങ്ങളുടെ ലളിതമായ വേദനയ്ക്ക് വേദനയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഭാഗ്യവശാൽ, ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം പോലെയുള്ള ബദൽ ചികിൽസാരീതികൾ, നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സഹായകരമാകും, ഇത് ആത്യന്തികമായി വേദനയുടെ ആശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

 

 

 

 

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം: ലോ ബാക്ക് വേദന മാനേജ്മെന്റ്

 

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: അധിക എക്‌സ്ട്രാ: വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയും ചികിത്സകളും

 

ശൂന്യമാണ്
അവലംബം
1. അമേരിക്കൻ സൈക്കിയാട്രിക് അസോസിയേഷൻ. DSM -IV-TR. സോഴ്സ്ബുക്ക് 2000.
2. മാഗ്നി ജി, മാർചെട്ടി എം, മോറെസ്കി സി, മെർസ്കി എച്ച്, ലുച്ചീനി എസ് ആർ. നാഷണൽ ഹെൽത്ത്, പോഷകാഹാര പരിശോധനയിൽ വിട്ടുമാറാത്ത musculoskeletal pain and depression ലക്ഷണങ്ങൾ I. Epidemiologic follow-up study. വേദന 1993; 53(2): 163- XXX. [PubMed]
3. വിൽസൺ കെ.ജി., എറിക്സൺ മൈ, ജോയ്സ് എൽ, മിഖൈൽ എസ്എഫ്, എമിറി പിസി. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയിൽ പ്രധാന വിഷാദവും ഉറക്കമില്ലായ്മയും. ക്ലിൻ J പെയിൻ 2002; 18: 77-83. [PubMed]
4. ബൈർ എം.ജെ, റോബിൻസൺ ആർ എൽ, കറ്റൺ വാ, ക്രോയെങ്കെ കെ. വിഷാദവും വേദനയും കോമോർബിഡിറ്റി: ഒരു സാഹിത്യ അവലോകനം. ആർച്ച് ഇന്റേൺ മെഡ് 2003; 163(20): 2433- XXX. [PubMed]
5. ടെയ്ലർ ആർ, ലൂവിബോണ്ട് പിഎഫ്, നിക്കോളസ് എംകെ, കേയ്ലി സി, വിൽസൺ പി. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുള്ള രോഗികളിൽ വിഷാദരോഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലിൽ സോമാറ്റിക് ഇനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്: സുങ് സ്വയം-റേറ്റിംഗ് ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽ താരതമ്യവും വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയും ക്ലിനിക്കൽ, സാമുവൽ സാമ്പിളുകളിലുള്ള വിഷാദം ഉത്കണ്ഠ സമ്മർദ്ദങ്ങളും. ക്ലിൻ J പെയിൻ 2005; 21(1): 91- XXX. [PubMed]
6. പിൻസിസ് ടി, വില്യംസ് എ.സി, വോഗൽ എസ്, ഫീൽഡ് എ. വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് സ്കെയിൽ (ഡാഫോസ്). വേദന 2004; മെയ് 109 (1-2): 181- XXX. [PubMed]
7. വോൺ കോർഫ് എം, ലീ റിഷെ എൽ, ഡാവിവിൻ എസ് എഫ്. പൊതുവേ വേദന ലക്ഷണങ്ങൾ: ആദ്യകാല വിഷാദരോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഭാവി പഠനങ്ങൾ. വേദന 1993; 55(2): 251- XXX. [PubMed]
8. ഫിഷ്ബെയ്ൻ ഡി എ, കട്ലർ ആർ, റെസോമോഫ് എച്ച്എൽ, റോസോമോഫ് ആർ.എസ്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന-ബന്ധപ്പെട്ട വിഷാദരോഗം: വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുടെ മുൻകാല അല്ലെങ്കിൽ ഫലമോ? ഒരു അവലോകനം. ക്ലിൻ J പെയിൻ 1997; 13(2): 116- XXX. [PubMed]
9. ഡെർഷ് ജെ, പോളറ്റിൻ പി.ബി, ഗാറ്റ്ചെൽ ആർജെ. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയും മനോരോഗവും: ഗവേഷണ കണ്ടെത്തലുകൾ, സൈദ്ധാന്തിക പരിഗണനകൾ. സൈക്കോസോം മെഡ് 2002; 64(5): 773- XXX. [PubMed]
10. വോർസ് ആർ. വിഷാദരോഗം, വേദനയിൽ വിഷാദം. വേദനസംരക്ഷണ അപ്ഡേറ്റുകൾ 2003; ഐ.എ.എസ്.പി വാല്യം XI, നമ്പർ 5.
11. കെർസ് ആർ ഡി, ഹെയ്തോർൻത്ത്വെയ്റ്റ് ജെഎ. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന രോഗങ്ങളിൽ വിഷാദരോഗം: മാനസിക-പെരുമാറ്റ വിശകലനം, പുനരധിവാസ പരിപാടി ഫലം. ജെ കൺസൾട്ട് ക്ലിൻ സൈലോൾ 1988; 56(6): 870- XXX. [PubMed]
12. മക്വില്ല്യാംസ് LA, കോക്സ് BJ, എൻവൻസ് എം ഡബ്ല്യു. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനസികരോഗവും, ഉത്കണ്ഠയും: ഒരു ദേശീയ പ്രതിനിധി മാതൃകയിൽ ഒരു പരിശോധന. വേദന 2003; 106(1-2): 127- XXX. [PubMed]
13. മക്ക്രാക്കൻ എൽ.എം., സെയ്ഫർട്ട് സി, ഗ്രോസ് ആർട്ട്. വേദനയുടെ ഭീതി അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ വളർച്ചയും മൂല്യനിർണ്ണയവും. വേദന 1992; 50(1): 67- XXX. [PubMed]
14. മക്നീൽ ഡി, റെയിൻവാട്ടർ എ വേദനയുടെ ചോദ്യാവലിയുടെ ഭയം വികസനം - III. ജെ ബെവ്വ് മെഡ് 1998; 21(4): 389- XXX. [PubMed]
15. ഫ്രാങ്ക് ഇ, പ്രീൺ ആർ.എഫ്, ജാരെറ്റ് ആർബി, കെല്ലർ എംബി, കുപ്ഫെർ ഡി ജെ, ലൊറേയ് പി.എൽ, തുടങ്ങിയവരും. പ്രധാന വിഷാദരോഗം സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകളുടെ സമവായം സംബന്ധിച്ച നിർവ്വചനത്തിനും വ്യാഖ്യാനത്തിനും. ഉത്തേജനം, വീണ്ടെടുക്കൽ, പുനരാരംഭിക്കുക, ആവർത്തിക്കുക. ആർച്ച് ജെൻ സൈക്കോളജി 1991; 48(9): 851- XXX. [PubMed]
16. മോർലി എസ്, എക്ലെസ്റ്റൺ സി, വില്ല്യംസ് എ. കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറിലെ റാൻഡഡൈസ്ഡ് കൺട്രോൾഡ് ട്രയൽസിന്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ആൻഡ് മെറ്റാ അനാലിസിസ്. വേദന 1999; 80(1-2): 1- XXX. [PubMed]
17. സിഡൽ പി ജെ, കസിൻസ് എംജെ. ഒരു രോഗ അസ്തിത്വമായി തുടർച്ചയായി വേദന: ക്ലിനിക്കൽ മാനേജ്മെന്റിനായുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ. അനസ്തേഷ് അനൽഗ് 2004; 99(2): 510- XXX. [PubMed]
18. അൻസകോ അക്യൂട്ട് വേദന മാനേജ്മെന്റ്: ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ: ഓസ്‌ട്രേലിയൻ & ന്യൂസിലാന്റ് കോളേജ് ഓഫ് അനസ്തെറ്റിസ്റ്റുകൾ; (2nd Ed.) X.
19. Suls J, Wan CK. സമ്മർദ്ദകരമായ മെഡിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങളും വേദനയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി സെൻഷനറി, നടപടിക്രമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം. ഒരു മെറ്റാ വിശകലനം. ജെ കൺസൾട്ട് ക്ലിൻ സൈലോൾ 1989; 57: 372-9. [PubMed]
20. ജോൺസ്ടൻ എം, വോഗലെ സി. ശാരീരിക മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ: മെറ്റാ അനാലിസിസ്. ആൻ ബെഹവ് മെഡ് 1993; 15(4): 245- XXX.
21. ല്യൂബർട്ട് കെ, ഹഹ്മി ബി, ഹസെൻബ്രിങ് എം. ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിലും ശാരീരിക ശസ്ത്രക്രമീകരണ കാൻസർ ചികിത്സയിൽ വൈകാരിക ക്രമീകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും വിശ്രാന്തി പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി. ഒരു മെറ്റാ അനാലിറ്റിക്കൽ അവലോകനം. സൈക്കോളജി 2001; 10(6): 490- XXX. [PubMed]
22. മോണ്ട്ഗോമറി ജി.എച്ച്, ഡുഹാമൽ കെ.എൻ, റെഡ്ഡ് ആർ. Hypnotically induced അനസ്സെസെഷ്യ ഒരു മെറ്റാ വിശകലനം: ഹബ്നൊസിസ് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ്? Int ജെ ക്ലിൻ എക്സ് ഹൈപ്പ് 2000; 48(2): 138- XXX. [PubMed]
23. അധികാരം SW. പീഡിയാട്രിക് സൈക്കോളജിയിൽ അനുമാനപൂർവ്വം പിന്തുണയുള്ള ചികിത്സ: നടപടിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദന. ജെ പിഡിയറേർ സൈക്കോൾ 1999; 24: 131-45. [PubMed]
24. ഷ്വൈവിർട്ട് ഡബ്ല്യൂ, ക്രെസ് ജെ. അസ്ഥിയൂസിയ, സെൻഡേഷൻ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ. ക്രിട്ടി കെയർ 2008; 12(Suppl. 3): S6. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
25. ബ്ലൈം എഫ്.എം, മാർച്ച് എൽ എം, കസിൻസ് എം.ജെ. സിഡ്നോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ വേദനസംഹാരികളായ വൈകല്യവും അനസ്തേഷ്യയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക. MJA 2003; 179(2): 84- XXX. [PubMed]
26. പെർക്കിൻസ് എഫ്.എം, കെഎൽറ്റ് എച്ച് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഫലമായി വിട്ടുമാറാത്ത വേദന: പ്രവചന ഘടകങ്ങളുടെ അവലോകനം. അനസ്തേഷ്യോളജി 2000; 93(4): 1123- XXX. [PubMed]
എകോർഡൺ അടയ്ക്കുക
ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക