ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ഡോ. അലക്സ് ജിമനെസ് മിഥിലേഷൻ സ്റ്റാറ്റസും ആക്റ്റിവിറ്റിയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് Methylation എന്നത് മീഥിൽ അഥവാ CH3 ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഒരു "കാർബൺ മെറ്റബോളിസം" ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും / വികസിപ്പിക്കാനുമുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. ഡിഎൻഎ യുടെ മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന മെതേൽ ദാനഗ്രൂപ്പ് (S-adenosyl-L-methionine) അല്ലെങ്കിൽ SAMe എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മറ്റ് മിഥിലേഷൻ ദാതാക്കളും MTHFR, COMT, ഒപ്പം ഡിഎൻഎംടി, ഡിഎൻഎ മിഥിലേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സഹ ഘടകം പോലെ SAM ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രൊഫഷണലുകൾ പറയുന്നത്, ഡിഎൻഎയുടെ മിഥിലൈഷൻ സെക്കന്റിൽ പല തവണ സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് പലതരം ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്. കാരണം മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും മെത്തലൈസേഷൻ തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ആരോഗ്യകരമായ മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചചെയ്തിരിക്കുന്ന മിഥിലേഷൻ പദവികളിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കാളിയാകുമോ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും.

മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഡി.എൻ.എ. മിഥിലേഷൻ

സെൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഎൻഎ, ആർഎൻഎ സിൻഎൻസിസി, ന്യൂറൽ ട്യൂബ് വൈകല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സിഎൻഎസ് വികസനം, ജനിതക പ്രയോഗത്തിന്റെ എപ്പിജെനിറ്റിക് നിയന്ത്രണം, പ്രതിരോധകോശ വ്യതിയാനം, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ബയോസിന്താഷിസിസ്, മെറ്റബോളിസം തുടങ്ങിയ ഡിഎൻഎയുടെ മിഥിലൈസേഷൻ, മറ്റ് പ്രക്രിയകളിൽ, ഡോപാമൈൻ, നോറെപൈൻഫ്രൈൻ, എപിൻഫ്രൈൻ, അസറ്റിക്കൊലോലൈൻ, ഹിസ്റ്റാമിൻ ക്ലിയറൻസ്, ഡീലോക്സിഫിക്കേഷനും ഹോർമോൺ ബയോട്രോഫോമും, സെല്ലുലാർ എനർജി മെറ്റാബോളിസം, ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് സിന്തസിസ്, ആൻഡ് പെർഫെറൽ ഞരമ്പുകളുടെ മിലിനേഷൻ എന്നിവയും.
മീഥൈലേഷൻ ദാതാവിനുള്ള മെറ്റബോളിസവും എംടിഎൻആർആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനവും തെളിയിക്കുന്നതിനാണ് ബയോകെമിക്കൽ പാത്ത്വേ ചാർട്ട്. അനവധി മീഥൈല് ദാതാക്കളെ വീണ്ടും മറച്ചുവെയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം, മിഥില് ദാതാക്കളെ ഏക വഴിയിലൂടെ നയിക്കാന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഡിഎൻഎ മിഥിലൈസേഷൻ നിലയെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ അപര്യാപ്തവും അപര്യാപ്തവുമായ കാരണങ്ങളാൽ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിറ്റാമിൻ, ധാതുക്കൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. ആ പ്രക്രിയയുടെ ഉപഉപഭോഗം ഹോമോസിസ്റ്റീൻ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ മിഥിലേഷൻ സൈനർമാരെ മിഥിലേഷൻ സൈക്കിൾ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ പ്രതികരണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോഷകങ്ങളും, ധാതുക്കളും, എന്സൈമുകളും പോലെയുള്ള സംയുക്തങ്ങളും മുകളിലുള്ള ജൈവ രാസ പാത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

മെത്തിലേഷൻ നിലയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ

ജനിതകവും പുറമെയും പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങളെയും മിഥിലൈസേഷൻ ബാധിക്കുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഹാനികരമായ ഘടകങ്ങളുമായി നമ്മുടെ വിപുലമായ ആക്ഷേപം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബാഹ്യബലത്തെ മാറ്റാൻ പോലും കഴിയും. ജനിതക അടിച്ചമർത്തലുമായി ബന്ധമുള്ള ഡി.എൻ.എം.ടി എൻസൈമുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത മിഥിലേഷൻ ഗ്രൂപ്പുകളായി ഡി.എൻ.എ. മിഥിലേഷൻ സിപിജി റീജണുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നു.
ഡിഎൻ‌എ മെത്തൈലേഷൻ നിലയും പ്രവർത്തനവും പരിപാലിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വിവിധതരം ഡി‌എൻ‌എം‌ടികൾക്ക് ചുമതലയുണ്ട്. ഡി‌എൻ‌എ മെത്തൈലേഷൻ പാറ്റേണുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലെ മാറ്റത്തിലാണ് ഡി‌എൻ‌എം‌ടി‌എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്. പുതിയ മെത്തിലൈലേഷൻ ട്രിഗറുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചുമതല DNMT1A, DNMT3B എന്നിവയ്ക്കാണ്, മാത്രമല്ല ഭ്രൂണവികസന സമയത്ത് ജീനോമിക് മുദ്രണം ചെയ്യുന്നതിലും അവർ പങ്കാളികളാകുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ മെത്തിലൈലേഷൻ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യകാല പെരിനാറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മെത്തിലൈലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ഡിഎൻഎയുടെ മിഥിലേഷൻ നില നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, ആരോഗ്യം എന്നിവ സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നത് മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമാണ്. ഡിഎൻഎ മിഥിലൈസേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സപ്ലിമെന്റുകളും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കഴിയും, എന്നാൽ, സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടാകാം. മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിഎൻഎ മിഥിലേഷനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പോഷകാഹാരവും ജീവിതരീതിയും പരിഷ്കാരങ്ങളാണ്.
ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന പ്രക്രിയയാണ് മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ട്. ഡി.എൻ.എ. മിഥിലൈസേഷൻ വിവിധ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യകരമായ മിഥിലൈമുകൾ പരിപാലിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വൈവിധ്യമാർന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തടയാൻ സഹായിക്കും, കാരണം അടുത്ത ലേഖനപരമ്പരയിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യും. ഡിഎൻഎയുടെ മിഥിലേഷന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് താഴെക്കാണുന്ന ലേഖനം. പോഷകാഹാരം, ജീവിതശീലങ്ങൾ, അനുബന്ധങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ എന്നിവപോലും എങ്ങനെ ഡിഎൻഎ മിഥിലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതുപോലെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നത് അടിസ്ഥാനപരമാണ്. ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്

മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്മൂതറുകളും റോസുകളും

മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിരവധി ആരോഗ്യ പരിപാലന വിദഗ്ധർക്ക് പോഷക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, മെത്തൈലേഷൻ സപ്പോർട്ട് സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലാണ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കായി ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള വേഗതയേറിയതും എളുപ്പവുമായ മാർഗ്ഗമാണ് സ്മൂത്തുകളും ജ്യൂസുകളും. മിഥിലേഷൻ ഡയറ്റ് ഫുഡ് പ്ലാനിന്റെ ചുവടെയുള്ള സ്മൂത്തികളും പഴകിയതുമാണ്. സീ ഗ്രീൻ സ്മൂത്തി സേവിംഗ്സ്: കുക്ക് സമയം: 9-10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ • 1 / X 29 കപ്പ് കാന്റലൂപ്പ്, ചുണ്ണാമ്പുക • ബാക്കിയുള്ളത് കായലോ അല്ലെങ്കിൽ ചീര • ചുരുങ്ങിയത് സ്വിസ് chard • 5 / X avocado • 2 ടീസ്പൂൺ സ്പൈമുന പൊടി • 100 കപ്പ് വെള്ളം • നൂറോ അതിലധികമോ ഹിമക്കട്ടകൾ പൂർണ്ണമായി മിനുസമാർന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും വരെ ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലെൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ചേരുവിൻ! ബെറി ബ്ലിസ് സ്മൂത്തി ½ ഗ്രാം ഫ്ലാഗിൾഡ് അഥവാ ചിയ വിത്തു • ½ ടേബിൾസ്പൂൺ ബദാം • വെള്ളം (ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത) • ഐസ് സമീറകൾ (ഫ്രീസുചെയ്ത ബ്ലൂബെറി ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം ഓപ്ഷണൽ, ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം) മിനുസമാർന്നതും ക്രീം വരെ ഉയർന്ന വേഗത ബ്ലെൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ചേരുവകൾ. നന്നായി സേവിച്ചു! Swഭക്ഷണത്തിലും എരിവുള്ള ജ്യൂസ് ½ പുഷ്പം കൊറന്ട്ര (ഇല, കാണ്ഡം), കഴുകുക • ഇഞ്ചി, ഇളംചൂടിൽ, കഴുകുക, തൊലികളഞ്ഞത് ഒരു നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള ജൂസറിയിലെ എല്ലാ ചേരുവകളും കഴുകുക, തൊലിനിറച്ച്, തൊലികളഞ്ഞത്, വറുത്തുപൊടിക്കുക, വേവിക്കുക • മഞ്ഞൾ വേരുകൾ (ഇഷ്ടാനുസൃത), 1- നന്നായി സേവിച്ചു! ഇഞ്ചി ഗ്രീൻ ജ്യൂസ് വെളുത്തുള്ളി, പുഴുങ്ങുക, തൊലികൾ, അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിപിടിപ്പിച്ചതും അരിഞ്ഞതും അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയിറച്ചുക • ½ കപ്പ് സ്വിസ് chard, ½ കപ്പ്, ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ജൂസറിനുള്ളിലെ എല്ലാ ചേരുവകളും കഴുകിയ ശേഷം കഴുകിക്കളയുകയോ കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു! Zesty ബീറ് ജ്യൂസ് വെയിലേറ്റ്, വെളുത്തുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ജൂനിയർ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് അരിഞ്ഞു. നന്നായി സേവിച്ചു! പ്രോട്ടീൻ പവർ സ്മൂത്തി സെർവിംഗ്: 20 മിനിറ്റ് കുക്ക് സമയം: 1 സ്കോപ് പ്രോട്ടീൻ പൊടി • 9 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലാക്സ്സീഡ് • 5 / XANA വാഴപ്പഴം • ഏഴ് കറികൾ, തൊലികളഞ്ഞത് • ഏജന്റ് / ഏകോപിച്ച തക്കാളി • ഏലം പിഞ്ച് • ആവശ്യത്തിന് നേടാൻ മതിയായ നോൺ-ഡയറി പാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പൂർണ്ണതയ്ക്ക് മിനുസപ്പെടുത്തുന്നു വരെ ഉയർന്ന പെയ്ഡ് ബ്ലെൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോലോൺ റ് ഫാജിംഗ് മിമിംഗ് ഡൈറ്റ്

ശരിയായ പോഷണത്തിലൂടെ സമീകൃത മിഥിലേഷൻ പിന്തുണ നേടാൻ കഴിയും. പ്രൊലോൺ ® ഉപവാസം അനുഭാവപൂർവമായ ഭക്ഷണരീതി ഒരു പ്രത്യേകദിവസവും കോമ്പിനേഷനിലും എഫ്ടിഡി ചെയ്യേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വ്യക്തിഗതമായി പാചകം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും തയ്യാറാകുന്നതും തയ്യാറാകുന്നതും ബാർ, സൂപ്പ്, സ്നാക്ക്സ്, സപ്ലിമെന്റുകൾ, പാനീയം ഏകോപിതം, തേയില എന്നിവയുൾപ്പടെയുള്ളതാണ്. ഉൽപന്നങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി രൂപപ്പെടുത്തി വലിയ രുചികരമാണ്. പ്രോലോൺ ® ഉപവാസം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, എൺപത് ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടിയായ, എഎംഎഫ്ഡി നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോയെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലുമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ProLon ® ഉപവാസം, ഭക്ഷണത്തെ അനുകരിക്കുന്നതും മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ ചിത്രത്തിന് ഒരു ശൂന്യമായ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്; ഇതിന്റെ ഫയൽ നാമം ഇമേജ്-3.png ആണ് പല ഡോക്ടർമാരും ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീഷണും ഡിഎൻഎ മിഥിലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പോഷക ഉപദേശം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാം. ശരിയായ പോഷണവും ജീവിതശൈലിയും ഡിഎൻഎ മിഥിലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിതറാക്യം, മസ്കുസ്കോക്റ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുകളിലെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 . ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

അധിക വിഷയ ചർച്ച: നിശിത നടുവേദന

പുറം വേദന ലോകമെമ്പാടും വൈകല്യമുള്ളതും നഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായ കാരണങ്ങൾ. ഡോക്ടർ ഓഫീസ് സന്ദർശനങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മുതിർന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മൂലമുള്ള രോഗം മാത്രം. ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് എട്ടുശതമാനം പേർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വേദന ഒരിക്കൽ അനുഭവപ്പെടും. അസ്ഥികൾ, സന്ധികൾ, കട്ടിലുകൾ, പേശികൾ തുടങ്ങി മൃദുല കോശങ്ങളുള്ള ഒരു സങ്കീർണ്ണ ഘടനയാണ് നിങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല്. പരുക്കുകളും ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ അഴുകിയ അവസ്ഥകളും ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ, ഒടുവിൽ മുടി വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുടി വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചലനങ്ങളുടെ ലളിതമായ വേദനയ്ക്ക് വേദനയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഭാഗ്യവശാൽ, ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം പോലെയുള്ള ബദൽ ചികിൽസാരീതികൾ, നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സഹായകരമാകും, ഇത് ആത്യന്തികമായി വേദനയുടെ ആശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

Xymogen ഫോർമുലകൾ - എൽ പാസോ, TX XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു. അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ പരിക്ക് മെഡിക്കൽ & ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ക്ലിനിക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900. xymogen el paso, tx നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി * എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്. ***

ഓൺ‌ലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യുക