പങ്കിടുക

അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ മൂലം പരുക്കേറ്റ രോഗികളോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകരുതല്യം മൂർച്ഛിച്ചതോ ആയ രോഗികളുടേതാണ് XXX വർഷത്തെ പരിചയം. ഡോക്ടർ അലക്സ് ജിമെനെസ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആണ്. . ജോലിയിൽ പരിക്കേൽക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യകരവും ഡോക്ടർ ജിമെനെസ് ജീവനക്കാരന്റെ നഷ്ടപരിഹാര പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ച് സഹായിക്കും.

ടെക്സസിലെ എൽ പാസ്, ടെക്സാസ്, എലി പാസോ കൗണ്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ തൊഴിൽ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭിഭാഷകർ, പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപരിഹാരമോ ജോലി സംബന്ധമായ മുറിവുകളോ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സ്വയം പണിയെടുക്കുന്നു.

എൽസിയോ, ടിഎക്സ്, എൽഎക്സ് പാസോ കൗണ്ടിയിലുടനീളം അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ദിവസം മുഴുവൻ പരിക്കേറ്റു. എൽ-പാസോ നിർമാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ, വ്യാവസായിക ഉൽപാദന പ്ലാൻറുകളിലോ, ശുദ്ധീകരണശാലകൾക്കോ, അസംസ്കൃത പ്ലാന്റുകൾക്കോ ​​തൊഴിലാളികൾ പലപ്പോഴും പരിക്കേറ്റു. തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ഇരകളെ സഹായിക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ഇരയായവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും തൊഴിലുടമകളുടെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ മറ്റ് നിയമങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

തെറ്റ് തെളിയിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ല

ടെക്സസിലെ എൽ പാസ്പിലെ ഒരു ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു പരിക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു ദുരന്തം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ സാധാരണ അലസത ക്ലെയിമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നിങ്ങളുടെ എൽ പാസോ തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം (നഷ്ടപരിഹാരം), നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി മുറിവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നോ കണക്കിലെടുക്കാതെ ബില്ലുകൾ അടച്ചതാണ്.

ടെക്സസ് സംസ്ഥാനത്തിലെ ജോലിക്കാരനായി നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിക്കേറ്റ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം. പരുക്കേറ്റ ജീവനക്കാരനെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ രൂപകൽപന ചെയ്ത ഒരു നിയമമാണ് തൊഴിലുടമകളുടെ കോം. അത് അവരുടെ പരിക്കുകളായാണ് 100% ആണെങ്കിൽ പോലും. അതായത്, ജോലിക്കാർക്ക് പരുക്കേറ്റാൽ അവരുടെ ജോലി സംബന്ധമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും വൈദ്യ പരിചരണത്തിനും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നു, പരിക്ക് അവരുടെ പങ്കിനേക്കാൾ എത്രയോ നഷ്ടമുണ്ടായാൽ, അത് പൂർണമായും തൊഴിലുടമയുടെ പിഴവായിരുന്നു.

ടെക്സസിൽ തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാര നിയമങ്ങൾ ടെക്സസ് വർക്കേഴ്സ് കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് - ടെക്സ് എക്സൽ - ടെക്സസ് ലേബർ കോഡ് - ചാപ്റ്ററുകൾ 5-83 ൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ടെക്സാസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്, വർക്കേഴ്സ് ക്യാമ്പൻസീവ് ഡിവിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ടെക്സസ് തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാര നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ സഹായകരവും കാലികവുമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം.

നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ എൽ പാസ് എന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, El Paso, El Paso County പ്രദേശങ്ങളിൽ മുഴുവനായി പരിക്കേറ്റ El Paso തൊഴിലാളികളുടെ കമ്പോസ്റ്റ് അറ്റൻഡർമാരെ ബന്ധപ്പെടുക.

എൽ പാസ്വാസിനു വേണ്ടി ടെക്സസ് വർക്കേഴ്സ് കോംപൻസേഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്:
എൽ പാസോ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്
എൽ പാസ് സംസ്ഥാന സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ്
എൺപത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അവന്യൂവ, തെരുവ് 401, എൽ പാസോ, TX, 330-79901
(ക്സനുമ്ക്സ

ഫെഡറൽ വർക്കേഴ്സ് കോമ്പൻസേഷൻ നിയമം - എൽ പാസോ കൗണ്ടി പോസ്റ്റൽ & ഫെഡറൽ വർക്കേഴ്സ്

ഒരു എലി പാസോ തൊഴിലാളികളുടെ കംപോൺ അറ്റോർണി നിങ്ങളെ പല തരത്തിൽ സഹായിക്കും, ഉചിതമായ ചട്ടങ്ങ ളിൽ നിന്നും ഉചിതമായ രീതികളിൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരം നടത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ എൽ പാസോ തൊഴിലാളികളുടെ കമ്പനിയായ അറ്റോർണി ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റത് ഫെഡറൽ നിയമത്തിന് കീഴിൽ വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാര പദ്ധതി പ്രകാരം, ഫെഡറൽ നിയമം, തപാൽ സേവന തൊഴിലാളികൾ, ജോലിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പരുക്കുകളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിനൊപ്പം അവരുടെ തൊഴിൽയുടെ ഫലമായി പരിക്കേറ്റ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് എന്നിവ നൽകുന്നു. ഈ ഫെഡറൽ തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാര പരിപാടി തൊഴിൽ വകുപ്പാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ജോലിയിൽ പരുക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റു തൊഴിലാളികൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്ന ലേബർഷോർ, ഹാർബർ വർക്കേഴ്സ് തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാര നിയമവും ലേബർ വകുപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു പാസ്സാ കൗണ്ടി റസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിക്കേറ്റു, നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എൽ പാസോ ജോലിക്കിടയിലെ അപകടം അഭിഭാഷകരെ ബന്ധപ്പെടണം.

എൽ പാസ് പാളിയിലെ യുഎസ് ഡിപ്പാർമെന്റ് ഓഫ് ലേബർ ക്ലെയിംസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു:

യുഎസ് തൊഴിൽ വകുപ്പ്, OWCP
സൗത്ത് ഗ്രിഫിൻ സ്ട്രീറ്റ്, മുറി 525
ഡല്ലാസ്, TX, 75202
(972) 850-2409

തൊഴിൽ ശക്തി പരിഹാരങ്ങൾ
എൺ എ എം മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ്
എൽ പാസ്, TX, 79901-1372
(915) 313- XXX [Ext. 3000]

നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ഇൻഷ്വറൻസ് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും?

തൊഴിലുടമയുടെ നഷ്ടപരിഹാര കവറേജ് ടെക്സസ് നിയമത്തിന് സാധാരണയായി ആവശ്യമില്ല. സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാരസമ്പ്രദായം ഒഴിവാക്കുന്ന തൊഴിലുടമകളെ "വരിക്കാരല്ലാത്തവർ" എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈ തൊഴിലുടമകൾക്ക് "നോൺ-വരിക്കാരുടെ ക്ലെയിം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന് കീഴിൽ നേരിട്ട് കേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു വരിക്കാരല്ലാത്ത ക്ലെയിം വളരെ ശക്തമായ പരുക്കേറ്റവർ പരുക്കേറ്റ തൊഴിലാളിയുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കുമെന്ന് തൊഴിലുടമ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്, മാത്രമല്ല ജോലി സംബന്ധമായ മുറിവുകൾക്ക് വേണ്ടി ചുമത്താനും കഴിയും. വരിക്കാരല്ലാത്ത തൊഴിലുടമകൾക്കായി ജോലി ചെയ്യുന്ന എൽ പാസ്സോയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വ്യക്തിപരമായ പരിക്കോ, കോടതിയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യവഹാരത്തിനോ വേണ്ടി കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ക്ലെയിമുകൾ അവരുടെ അശ്രദ്ധമൂലം തൊഴിലുടമയ്ക്കെതിരായി നേരിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു നോൺ-വരിക്കാരനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശരിയായ വൈദ്യ പരിചരണത്തിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശം, നഷ്ടപ്പെട്ട വേതനം നഷ്ടപരിഹാരം, നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ അവകാശം, വിശിഷ്ട വ്യക്തിഗത പരുക്ക് അവകാശവാദത്തിന് മുൻകൈയെടുക്കാനുള്ള അവകാശം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമായ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. തൊഴിലുടമ അശ്രദ്ധ

ഒരു പാസ്സായ തൊഴിലുടമയുമായി ജോലിക്ക് കഴിയുമ്പോൾ പരിക്ക് വന്ന് ഉപദ്രവകരമായ ഉപദേശം തേടുന്നതിന് എൽ എൽ പാസോ തൊഴിലാളികളുടെ കംപോൺ അറ്റോർണി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എൽ പാസ്വാ കൌണ്ടിയുടെ ജോലിക്കാരായ അറ്റോർണിയിൽ ഇന്ന് ബന്ധപ്പെടുക.

എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എൽ എസ്സാസോ തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം അറ്റോണി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്?

നിങ്ങൾ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ പരിക്ക് മൂലം കഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു യോഗ്യതയുള്ള El Paso ജോലിക്കാരനെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടിക്കേണ്ടതില്ല. ഓരോ ദിവസവും ജോലിക്ക് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു, പലപ്പോഴും അവർക്ക് വേദനയും വേതനവും വേതനവും ശാരീരിക വൈകല്യവും അനുഭവിക്കുന്നു. എൽ-പാസോ തൊഴിലാളികളുടെ കമ്പോസ്റ്റ് അറ്റോർണി ഗവൺമെൻറിനും ടെക്സസിലെ ഫെഡറൽ കോടതികൾക്കും മുൻപ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, എന്നിരുന്നാലും അതിനേക്കാളേറെ, നിങ്ങളുടേതുപോലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാര അവകാശവാദങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നു. ടെക്സസ് തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാര അറ്റോർണിയിലെ അനുഭവപ്പെട്ട എ എൽ പാസോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ പാസോ കൗണ്ടിക്ക് ഈ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കാനും നിങ്ങളുടെ പണം വേഗത്തിലാക്കാനും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.

ജോലി സംബന്ധിയായ മുറിവുകൾ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു:

  • തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ഇൻഷ്വറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആയിരിക്കണം; അഥവാ
  • തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ഇല്ലാത്ത പരിക്കുകൾ (മാരിടൈം പരിക്കുകളും ഫെല റെയിൽ‌വേ പരിക്കുകളും).

ടെക്സസ് തൊഴിലാളികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്ന നിയമം എൽ. പാസ്സോ പ്രദേശത്തെ ചില തരത്തിലുള്ള വരുമാനവും മെഡിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നു. സംസ്ഥാന നിയമപ്രകാരം, നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയുടെ ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സാ സംരചനകളിലും ഈ മെഡിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട വേതനം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാര ആനുകൂല്യങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നതിനെയും, കഠിനാദ്ധ്വാനികളായ തൊഴിലാളികളെയും നിഷേധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ലാഭം ലാഭിക്കുന്നത്: ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ അവ വാങ്ങുമ്പോഴും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനായി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളോട് പോരാടാനുള്ള കഴിവുകളും പരിചയവുമുള്ള പരിശീലകനായ ടിഎൽ തൊഴിലാളികളുടെ കമ്പോസ്റ്റ് അറ്റൻഡർ എ എൽ പാസോ. ഒരു സെറ്റിൽമെന്റിനായി സഹായം തേടാനായി ഈ പേജിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത എല് പാസോ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഭിസംബോധനയുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

പ്രത്യേകിച്ച്, ഒരു എൽസാസോ തൊഴിലാളികളുടെ കോംഗ്രസ് അഭിഭാഷകർ നിങ്ങളെ ഇനിപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നു:

  • നിയമത്തിൻകീഴിൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടപരിഹാരം നേടാൻ പരിശ്രമിക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയെ അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലുമായി ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ക്ലെയിം നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ദാതാവിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്, ഉദാഹരണത്തിന് തൊഴിലാളികളുടെ കോം-ഉദാഹരണത്തിനായി ശേഖരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നൊഴിൽ നടപടി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിമുകൾ പിന്തുടരണമോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പരിക്ക് , അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിക്കേറ്റ കളിക്കാരെ അവരുടെ അശ്രദ്ധയിൽ വഹിച്ച പങ്കിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്കെതിരായി.
  • നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ വൈദ്യ പരിചരണം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങളുടെ പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സകൾക്കും മതിയായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.
  • രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം നേടുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച താല്പര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കുക.
  • ഒരു ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനിയുടെ തുക തെറ്റായി കണക്കുകൂട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലാളിയുടെ കോം ചെക്ക് പരിശോധിക്കാൻ സഹായിക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ വൈകല്യത്തിൻറെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി സംരക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനുശേഷം സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുകയില്ല.
  • നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാര രേഖകൾ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാര രേഖകളും പൂർത്തിയാക്കി ഫയൽ സമർപ്പിക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ പണം വേഗത്തിലാക്കാനും തടസ്സമില്ലാതിരിക്കാനും വരുത്തലുകൾ, തൊഴിലുടമകൾ, വൈദ്യസഹായം / ഡോക്ടർമാർ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം.

ടെക്സസിൽ തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാര ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അന്തിമ കാലാവധി?

ടെക്സസിലെ പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു വർഷം (1) വർഷം മാത്രമേ തൊഴിലാളികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകൂ. ഒരു പരിധി വരെ കാലതാമസമുണ്ടാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വർഷത്തെ പരിധിവരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നത് തൊഴിലുടമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയാമെന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗം അറിയണം.

നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിമുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ, ആ പ്രക്രിയ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാൻ ഒരു പെൻറോ തൊഴിലാളികളുടെ കമ്പോസ്റ്റ് അറ്റോർണിയിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉൽക്കണ്ഠയുണ്ട്.

തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുടെ ടെക്സിസ് ഡിവിഷൻ

എൽ പാസ് വേ ഇൻസുലാർ എംപ്ലോയീസ് ഹോട്ട്ലൈൻ:
(800) 252-7031
തൊഴിലാളികൾകമ്പ് ഉപഭോക്തൃസേവനങ്ങൾ

നിയുക്ത ഡോക്ടർ ഷെഡ്യൂൾചെയ്യൽ:
(512) 804-4380
DDScheduler@tdi.state.tx.us

മെഡിക്കൽ ഫീസ് തർക്ക പരിഹാരം
(512) 804-4812

ഇതിനുപുറമെ, നിങ്ങളുടെ ക്ഷതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തിയ ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷാ ലംഘനം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകളും ഇ-മെയിൽ വിലാസങ്ങളും ഉപയോഗപ്രദമാകും:

ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷ
HealthSafety@tdi.state.tx.us

ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷ - അപകടം തടയൽ സേവനങ്ങൾ
(512) 804-83 | APS@tdi.state.tx.us

ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷ - അംഗീകൃത പ്രൊഫഷണൽ ഉറവിട പരിപാടി
HealthSafety@tdi.state.tx.us

ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷ - ബ്യൂറോ ഓഫ് ലേബർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
സർവേ ഓഫ് ഒക്യുപേഷണൽ ഇൻജൂറീസ് ആൻഡ് അസ്നസ്
(866) 237-6405

ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷ - ഓഷോൺ
(800) 687-83 | OSHCON@tdi.state.tx.us

ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷ - റിസോഴ്സ് സെന്റർ
ResourceCenter@tdi.state.tx.us

ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷ - സുരക്ഷാ ലംഘനങ്ങളുടെ ഹോട്ട്ലൈൻ
(800) 452-83 | SafetyHotline@tdi.state.tx.us

പല കോർപ്പറേഷനുകളും മറ്റ് തൊഴിൽ സജ്ജീകരണങ്ങളും അവരുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും, തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അപകടമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികൾക്കാവില്ല ഇത് കേൾക്കാത്തത്. എല്ലാ ദിവസവും, ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും നിർമ്മാണ സൈറ്റുകളിൽ. ഭാഗ്യവശാൽ, ഒരു പരിക്ക് സംഭവിച്ചാൽ, ബാധിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ പരിഹാസം അവകാശപ്പെടാൻ തൊഴിലാളിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. നിരവധി എൽ-പാസോ അഭിഭാഷകർ യോഗ്യരാണ് നഷ്ടപരിഹാരം അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അർഹിക്കുന്നു.

അധിക വിഷയങ്ങൾ: സ്വയം പരിക്കേറ്റ ശേഷം തലവേദന

ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനു ശേഷം, ഈ പ്രഭാവത്തിന്റെ ഫലമായി ശരീരം കേടുപാടുകൾ വരുത്താനും ശരീരത്തിന് കേടുവരുത്താനും കഴിയും, പ്രാഥമികമായി നട്ടെല്ല് ചുറ്റുമുള്ള ഘടനകൾക്കും. അസുഖങ്ങൾ, തലച്ചോറ്, തണ്ടുകൾ, ലിഗമന്റ്സ്, മറ്റ് ടിഷ്യു എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോ കൂട്ടിയിടി ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു പൊതുവായ ഫലമാണ് വിപ്പിൾ ലാഷ്. വാഹനാപകടത്തെത്തുടർന്ന് തലവേദന ഒരു സാധാരണ ലക്ഷണമാണ്. അത് അതിന്റെ സ്രോതസ്സ് നിർണ്ണയിക്കാനും ഉടൻ ചികിത്സ തേടാനും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായി വരും.

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക