ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

എൻഡോകന്നാബിനൈഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ മനുഷ്യ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച നിഗമനത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി. വിവിധ രോഗങ്ങളുള്ള വിവിധ ചികിത്സാ ഏജന്റുമാരെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അതിന്റെ ഗവേഷകരുടെ താത്പര്യത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

എൻഡോക്കാനാബിനൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു സുപ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചില ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു സെല്ലുലാർ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ്. ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യം ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കാം.

എൻഡോകനാബിനൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ്, അത് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

എൻഡോക്കനാബിനൈഡ് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വവും ഹൃദയവും നഴ്സുബലവുമായ ആരോഗ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് എൻഡോക്കാനാബിനൈഡ് സിസ്റ്റം കുറവ്, മറ്റ് ശരീരസംവിധാനങ്ങളിലെ പ്രതികൂല ഇഫക്റ്റുകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ലേഖനം.

എൻ‌ഡോകണ്ണാബിനോയിഡ് സിസ്റ്റവും അതിൽ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവയും

എൻഡോക്കാനാബിനൈഡ് സമ്പ്രദായം രണ്ട് റിസപ്റ്ററുകളും ആന്തരികമായി നിർമ്മിച്ച സംയുക്തങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എൻഡോക്കനാബിനൈഡ് സമ്പ്രദായത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന റിസപ്റ്ററുകൾ CB1, CB2 റിസപ്റ്ററുകൾ.

എൻഡോകനാബിനൈഡ് എലി പാസോ ടി.

എൻഡോകനാബിനൈഡ് എലി പാസോ ടി.

എൻഡോകനാബിനിഡ് കനോബീസ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള കനാബിനോയിഡുകൾ എൻഡോകനാബിനൈഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ റിസപ്റ്ററുകളുമായി ഇടപെടുന്നതാണ്. ഏറ്റവും എൻഡോകനാബിനോയിഡുകൾ ഉണ്ട്, ഏറ്റവും വ്യാപകമായി അറിയപ്പെടുന്നതും പഠിച്ചതുമാണ്;

എൻ-ആറിച്ചിഡോയോലഥനോലോമിൻ (AEA).

സമയങ്ങളിൽ AEA വർദ്ധിക്കുന്നു ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ്, വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മരണം. ഗർഭാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടയിൽ അത് പരുക്കനുള്ള പ്രതികരണമായി കണക്കാക്കാമെന്ന് ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനം സെല്ലുലാർ ഹോമിയോസ്റ്റാസിലെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ റോളുകളുടെ തെളിവാണ്.

CB1, CB2 റിസെപ്റ്ററുകൾ ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം കാണപ്പെടുന്നു. CB1 റിസപ്റ്ററുകൾ പ്രധാനമായും നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നു, അതേസമയം CB2 റിസപ്റ്ററുകൾ പ്രാഥമികമായി കുടൽ എപ്പിറ്റീലം സെല്ലുകളിലും രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ സെല്ലുകളിലും ലഭ്യമാണ്.

CB1 റിസപ്റ്ററുകൾ കാൻബീസ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് THC, മറ്റ് psychoactive സംയുക്ത സംവിധാനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്നു. ഇത് ഒരു ലോജിക്കൽ കണ്ടെത്തലാണ്, കാരണം CB1 റിസപ്റ്ററുകൾ പ്രധാനമായും നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. CB1 റിസപ്റ്ററുകളുടെയും THC ൻറെയും ഇടപെടൽ തലച്ചോറ് രസതന്ത്രത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം, കഞ്ചാവട ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉത്കൃഷ്ടമായ ഉത്കണ്ഠയിലേക്ക് അത് നയിക്കുന്നു.

CB2 റിസപ്റ്ററുകൾ സംവദിക്കുന്നു cannabidiol (CBD) ഇത് കഞ്ചാവിലെ ഒരു ദ്വിതീയ പ്രധാന സംയുക്തമാണ്. CBD ഒരിക്കലും CB1 റിസപ്റ്ററുകളുമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് ഇതിന് അർത്ഥമില്ല, എന്നാൽ ഈ ഇടപെടലുകൾ തികച്ചും അപൂർവമായതിനാൽ അവ അപ്രധാന വിഷയമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സിബിഎക്സ്എൻഎക്സ് എക്സ്പ്രെപ്റ്ററുമായോ സിബിഎൻഡിയിൽ സിബിഡിക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ടി.സിയുടെ മാനസികപ്രഭാവം ഇല്ല.

കാൻബാബിനോയ്ഡ് സംയുക്തങ്ങൾക്ക് ചികിത്സാ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരം സംയുക്തങ്ങൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദീർഘകാല വീക്കം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് IBS (അസ്വാസ്ഥ്യവും മലവിസർജ്ജനം സിൻഡ്രോം).

എൻഡോകനാബിനൈഡ് എലി പാസോ ടി.

മനോരോഗപരമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ കാരണം എഡുക്കനാബിനൈഡ് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റിൽ THC ഉപയോഗം വളരെ പരിമിതമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, പല യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, യുഎസ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിലും ലോകത്തെ യാഥാസ്ഥിതിക രാജ്യങ്ങളിലും THC നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പകര ചികിത്സകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബദൽ ചികിത്സ എന്ന നിലയിൽ ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

കാൻബാനോയിഡിന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്

സൈക്കോആക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകൾ കൂടാതെ, ടി.സിയുടെ അതേ ചികിത്സാരീതികൾ സിബിഡിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ രോഗങ്ങളോടും അവരുടെ പുരോഗമനത്തോടും സഹായിക്കുന്ന സംയുക്തമായി സിബിഡി വിപുലമായ ഗവേഷണത്തിലാണ്. ഇത് സി.ബി.ടി.എം.എൻ. റിസപ്റ്ററുകളുള്ള സിബിഡിയും അതിന്റെ ഇടപെടലുകളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് സംയുക്തങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഗവേഷകർക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

ഹൃദയാരോഗ്യ ആരോഗ്യത്തിലും രോഗത്തിലും എൻഡോകന്നബിനൈഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ റോൾ.

രക്തചംക്രമണ ആരോഗ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റിസപ്റ്ററുകളെ ആശ്രയിച്ച് എൻഡോക്കാനാബിനൈഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സജീവമായോ വൈരുദ്ധ്യപ്രഭാവമാകാം.

CB1 റിസപ്റ്ററുകൾ കാർഡിയോവസ്ക്ലർ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയസംബന്ധമായ സംഭവങ്ങളുടെ വർദ്ധനവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹൃദയാഘാതം, രക്തപ്രവാഹത്തിന് (രക്തക്കുഴലുകൾക്കുള്ളിലെ ഫലകം), ഹൃദയാഘാതം, വൃക്ക തകരാറുകൾ, കരൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സംഭവങ്ങൾ. അനിമൽ മോഡലുകളും എപ്പിഡെമോളജിക്കൽ പഠനങ്ങളും ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ കാണിക്കുന്നു.

എൻഡോകനാബിനൈഡ് എലി പാസോ ടി.

എന്നിരുന്നാലും, എൻഡോക്കാനാബിനൈഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ CB2 റിസപ്റ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കാർഡിയോപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ. CB2 റിസപ്റ്ററുകളുമായി സംവദിക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് കന്നാബിനൈനുകളുടെ ഉപയോഗം ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ചില മൃഗീയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. CB2 സജീവമാക്കൽ വഴി വീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന സെല്ലുകളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശേഷിയിൽ നിന്ന് ഇത് ലഭിക്കുന്നു.

ദി ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്റ്റൻസ്

CBD, THC എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം:

THC ഉപയോഗം, ഒരു ചികിത്സാ ഏജന്റ് CB1 റിസപ്റ്ററുകളുമായുള്ള ഇടപെടലിൽ നിന്നും ഹൃദ്രോഗസാധ്യതകൾ അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്നാൽ CBDNS CB2 റിസപ്റ്ററുകളുമായി ഇടപഴകുകയും CBD- യുടെ ഭംഗിക്ക് കാർഡിയോപ്രൊറ്റക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകളുടെ കാരണമാകാം.

മുതിർന്ന ന്യൂറോജനിസം, മസ്തിഷ്ക ആരോഗ്യവും എൻഡോകനാബിനൈഡ് സിസ്റ്റം

വിവിധ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നു നാഡീ- progenitor കോശങ്ങൾ പരിക്ക്, സമ്മർദ്ദം എന്നിവയുടെ സമയത്ത് എൻ‌ഡോകണ്ണാബിനോയിഡുകൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുക. ഇത് തലച്ചോറിലെ സെൽ ഡിവിഷനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിപ്പോകാമ്പസ്, സബ് വെൻട്രിക്കിൾസ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ. എൻ‌ഡോകണ്ണാബിനോയിഡുകളുടെയും സിബി 1 റിസപ്റ്ററുകളുടെയും ഇടപെടലിലൂടെയാണ് ഈ വിഭജനം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

എൻഡോകനാബിനൈഡ് എലി പാസോ ടി.

മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നെപാൽ പ്രോജ്യൂജർ സെൽ ഡിവിഷനിലെ CB1 deficient mouse ന്റെ കുറവ്. സാധാരണ CB1 ഉപയോഗിച്ച് എലികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ CB1 കുറവുള്ള എലികൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിലെ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള മുറിവുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, AEA, പ്രേരണ നൽകുന്നു astroglial proliferation എലികളിൽ തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയ്ക്കും സംരക്ഷണത്തിനുമായി നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ന്യൂറോണുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇവ പോലുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദം. കൃത്രിമ കനോബിനേയ്ഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സിബിഎൻഎൻഎമ്മിൻറെ ഫാർമാക്കോളജിക്കൽ ഉത്തേജനം വഴിതിരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു neurogenesis അല്ലെങ്കിൽ നാഡീ കലകളിലെ പുതിയ വളർച്ച.

സിന്തറ്റിക് കാൻബീനോയിഡുകൾക്ക് ബ്രെയിൻ ആരോഗ്യം പ്രയോജനകരമായിരിക്കാൻ കഴിയും

സിന്തറ്റിക് കന്നാബിനൈനുകൾ മസ്തിഷ്കത്തിനുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരു ആന്റിഡിപ്രസന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സിന്തറ്റിക് കാൻബാബിനോയിഡ് HU210 എൻഡോക്കനാബിനൈഡ് സമ്പ്രദായത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ന്യൂറൽ വളർച്ചയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഈ കഴിവ് മുതൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

അടുത്തിടെ നടന്ന പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് CB1- ന്റെ കുറവുള്ള എലികൾ ആദ്യകാല പ്രായം മുതൽ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി, ചിന്താശേഷി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വൈജ്ഞാനിക കഴിവുകളിൽ പ്രകടവും അളക്കാവുന്നതുമായ ഇടിവ്. സിബി 1 കുറവുള്ള എലികൾക്ക് നാഡീവ്യവസ്ഥയിലെ കോശങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇത് പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെല്ലുലാർ മരണത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ കീഴടങ്ങുന്നു. മനുഷ്യരിൽ ഹാനികരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന എൻ‌ഡോകണ്ണാബിനോയിഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കുറവുകളുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണിത്.

പരിക്ക് മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്: സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് പരിചരണവും ചികിത്സകളും

ഓൺ‌ലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യുക