പോഷകാഹാര വൈറസ് സ്വാധീനം എൽ പാസോ, ടിക്സ്.

പങ്കിടുക

പോഷകാഹാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രായമാകുകയെന്നും നമ്മുടെ ദീർഘായുസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാനാകുമോ? എൽ പാസോ, ടിക്സ്. ഡോക്ടർ ജിമെനെസ് എങ്ങനെ പോഷകാഹാരത്തിന് ദീർഘനാളത്തെ സ്വാധീനിക്കാം, എങ്ങനെയാണ് പ്രായമാകുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ദീർഘായുസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം സങ്കീർണ്ണമായ ഘടകങ്ങളാൽ നമ്മുടെ ജിenetic ബ്ലൂപ്രിന്റ്, പ്രായം, ആരോഗ്യം, പരിസ്ഥിതി. പോഷകാഹാരം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പോഷകാഹാരം, ഉപാപചയ സിൻഡ്രോം, ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജീൻ-പോഷക സംവേദനങ്ങൾ.

ഡി.എൻ.എ.യിലെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യഘടകങ്ങളായ എപ്പിജെനിറ്റിക് സംയോജനമാണ് പോഷകാഹാര പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം, ചിത്രം 1a

ഇവയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇവയാണ്:

  • കോഡിംഗ് എപിജിനറ്റിക് ഇൻഫൊ - ഡിഎൻഎ മിഥിലേഷൻ
  • ഹിസ്റ്റോൺ മാറ്റങ്ങൾ
  • ഇത് ക്രോമാറ്റിൻ ഘടനയോട് പ്രതിപാദിക്കുന്നു, ഇത് ജീനിയുക്തിയുടെ അപ്സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദനത്തെ അനുവദിക്കുന്നു. ചിത്രം 1b

ഈ സംവിധാനങ്ങൾ, നമ്മൾ ഫിസിയോളജിക്കലായി, നാം പ്രായമാകുമ്പോൾ, അതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു.

ദി എപ്പിജെനോം

  • പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഫോണിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ പോലെയുള്ള ജനിതകത്തിലെ ഡിഎൻഎയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക.
  • എപ്പിജിനെം സോഫ്റ്റ്വെയർ (പ്രോഗ്രാമുകൾ / പ്രോഗ്രാമുകൾ) ആണ്, ഹാർഡ്വെയറിനോട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

സലബ്രിയസ് പരോപകാരകൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്

ദി എപ്പിജെനോം പോഷകാഹാരത്തിലൂടെ മാറ്റം വരുത്തുന്നു

പോഷകാഹാരങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന എപിജിനറ്റിക് സംവിധാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഫീനൊറ്റിപ്പ്/ സ്വഭാവവും.

പ്രായമാകൽ ഭാഗികമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എപിജിനറ്റിക് സംവിധാനങ്ങൾ.

ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി തെളിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കൃത്യമായ ട്രാക്കിലാണെങ്കിലും ലഭ്യത ഫോളേറ്റ് ഒരു ബാക്ടീരിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഗര്ഭസ്ഥശിശുവിന് ശേഷം മുതിര്ന്ന കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനം.

എപിജെനറ്റിക് ഏജിംഗ്

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കലും പ്രായമാകലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പഠനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി. ഇപ്പോഴും ശൈശവാവസ്ഥയിൽ, പ്രധാനമായും മസ്തിഷ്ക വേദനയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, ഈ ഗവേഷണം വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എപിജെനറ്റീഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രായമാകൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമേ അല്ല, മറിച്ച് അവയെ മെമ്മറി രൂപീകരണവും പരിപാലനവുമാണ്.

പെനർ എം ആർ, റോത്ത് ടിഎൽ, ബാർണസ് സി.എ, സ്വീറ്റ് ജെ.ഡി. പ്രായമാകലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുടെ ഒരു എപിജിനേറ്റിക് സിദ്ധാന്തം. ഫ്രണ്ട് ഏജിംഗ് ന്യൂറോക്സ് 2010; XXX: 2.

മാറ്റങ്ങൾ വഴി മെമ്മറി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ epigenome കൃത്രിമത്വം സാധ്യമാക്കി ഹിസ്റ്റോൺ അസറ്റലീഷേഷൻ.

ലിങ്ക്: പോഷകാഹാരവും ദീർഘായുസ്സും

ശൃംഖല പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഗവേഷണം എപ്രകാരമാണ് നാം എങ്ങനെയാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു.

പോഷകാഹാരത്തിൽ എപ്പിജെനോറ്റിക് റോളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ദീർഘായുസ്സ് / വാർധക്യം മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുടെ ഘടനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:

  • പോഷകാഹാരകരമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുള്ള എഡുജനിറ്റി പരിഷ്കരണം
  • പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എപ്പിജെനിറ്റിക് മാറ്റങ്ങൾ
  • ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ അറിവ്

ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം വേഗത്തിൽ വികസിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ഡിസൈൻ, സമയം, വിഹിതം, ചെലവ് എന്നിവയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഇത്. ഇത് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും. പക്ഷേ സാങ്കേതികവിദ്യ / മനുഷ്യത്വം പെട്ടെന്നുള്ള വേഗത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു, കാരണം, പകൽ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആരോഗ്യമുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട്, പോഷകാഹാര ഇടപെടലുകൾ, ഗുരുതരമായ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ (ഉദാ: ഭ്രൂണ, ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ വികസനം) ബാധിച്ചാല് എപ്പിജിന് രൂപപ്പെടേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നതിന് ആഴത്തിലുള്ള പ്രഭാവം ഉണ്ട്.

ക്രോണിക് രോഗം / സെന്റെ തുടക്കം പരിഗണിച്ച്, രോഗങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയുക, ഭക്ഷണശക്തികൾ ഒരു വിജയ-വിജയം പോലെ. രോഗബാധിതർക്കുനേരെ നാം എന്തെല്ലാം രോഗികളെ അടിച്ചേക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എപിജെനറ്റിക് / ജീനോമിക് പോഷകാഹത്തെ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ, നമുക്ക് പോകാം!

കുടുംബത്തിൽ അടുക്കള ഒരുക്കുന്ന പ്രഭാതഭക്ഷണം പ്രഭാത ഭക്ഷണം
ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക