പ്രവർത്തനപരമായ എൻ‌ഡോക്രൈനോളജി: ഹിപ്പോകാമ്പസും സമ്മർദ്ദവും

പങ്കിടുക

നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോ:

 • സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയോ?
 • അനിയന്ത്രിതമായ ശരീരഭാരം ഉണ്ടോ?
 • നിർദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ?
 • പ്രക്ഷോഭം, നടുക്കം, ഉത്കണ്ഠ?
 • വീക്കം?

നിങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹിപ്പോകാമ്പസ് പതിവിലും താഴ്ത്തിയേക്കാം.

ദി ഹിപ്പോകാമ്പസ്

തലച്ചോറിൽ, ഹിപ്പോകാമ്പസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടെമ്പറൽ ലോബിലെ ആന്തരിക മടക്കുകളിൽ ഒരു എസ് ആകൃതിയിലുള്ള ഘടനയുണ്ട്. ഹിപ്പോകാമ്പസ് സാന്ദ്രമായ പായ്ക്ക് ചെയ്ത ന്യൂറോണുകളുടെ ഒരു പാളി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ മസ്തിഷ്ക ഘടനയാണ്, ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനം മനുഷ്യർ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു, അവരുടെ മെമ്മറി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിലെ വികാരവും പ്രതിപ്രവർത്തനവും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഹിപ്പോകാമ്പസ് ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കോർട്ടക്സിന്റെ അറ്റത്താണ് ലിംബിക് സിസ്റ്റം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ഹൈപ്പോതലാമസും അമിഗ്ഡാലയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം, “ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ്” പ്രതികരണ പ്രതികരണം പോലുള്ള ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ ഘടനകൾ സഹായിക്കുന്നു. അവർ പഠിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഹിപ്പോകാമ്പസ് മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ ഘടനയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തരം ഓർമ്മകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും; അവ പ്രഖ്യാപന ഓർമ്മകളും സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെമ്മറികളുമാണ്.

 • പ്രഖ്യാപന ഓർമ്മകൾ: ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന വസ്തുതകളുമായും സംഭവങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മകളാണ് ഇവ. ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു നാടകത്തിലെ പ്രസംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വരി എങ്ങനെ മന or പാഠമാക്കാം എന്നതുപോലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർമ്മകൾ: ഈ ഓർമ്മകളിൽ ഒരു വ്യക്തി പഠിക്കേണ്ട പാതകളും വഴികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗതാഗത ഡ്രൈവർമാർ, ക്യാബ് ഡ്രൈവർമാർ, ബസ് ഡ്രൈവർമാർ, ട്രക്കറുകൾ എന്നിവ അവർ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ റൂട്ടുകൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ അവർ സ്പേഷ്യൽ മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കുകയും അവരുടെ റൂട്ടുകൾ അവരുടെ ഓർമ്മകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ പലതവണ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെമ്മറികൾ ഹിപ്പോകാമ്പസിന്റെ വലതുവശത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു.

ദു ly ഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം, പി.ടി.എസ്.ഡി (പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ) തുടങ്ങിയ ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങളാൽ ഹിപ്പോകാമ്പസ് തകരാറിലാകും. അത് കേടുവരുമ്പോൾ, വിവിധ വ്യവസ്ഥകൾ തലച്ചോറിനായി അതിന്റെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഹിപ്പോകാമ്പസിന്റെ കഴിവിനെ ബാധിച്ചേക്കാം, അങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു.

ഹിപ്പോകാമ്പസ് വ്യവസ്ഥകൾ

ഹിപ്പോകാമ്പസ് തകരാറിലാകുമ്പോൾ നിരവധി അവസ്ഥകൾ ശരീരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇതിനെ ഹിപ്പോകാമ്പസ് അട്രോഫി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഹിപ്പോകാമ്പലിലെ ന്യൂറോണുകളും ന്യൂറോണുകളുടെ അളവും നഷ്ടപ്പെടും.

അല്ഷിമേഴ്സ് രോഗം

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം. ഹിപ്പോകാമ്പസ് തകരാറിലാകുമ്പോൾ, ഇത് കോർട്ടെക്സുകൾക്കിടയിൽ വിഘടനത്തിന് കാരണമാവുകയും വിവര രജിസ്ട്രേഷൻ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, ഹിപ്പോകാമ്പസിന്റെ അളവ് നഷ്ടപ്പെടും, മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

അപസ്മാരം

ഒരു വ്യക്തിക്ക് അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് കേടായ ഹിപ്പോകാമ്പസ് മൂലമാകാം. ഗവേഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ഈ രോഗമുള്ള 50 മുതൽ 75% വരെ രോഗികൾക്ക് ഹിപ്പോകാമ്പൽ സ്ക്ലിറോസിസ് ഉണ്ടാകാം, അവർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് മെഡിയൽ ടെമ്പറൽ ലോബ് അപസ്മാരം ഉണ്ട്. അപസ്മാരം ബാധിച്ച ഹിപ്പോകാമ്പൽ സ്ക്ലിറോസിസിന്റെ മെക്കാനിക്സ് അനിയന്ത്രിതമായ പ്രാദേശിക ഹിപ്പോകാമ്പസിലെ വീക്കം, രക്ത-മസ്തിഷ്ക തടസ്സം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ പറയുന്നു.

രക്തസമ്മർദ്ദം

ഹിപ്പോകാമ്പസ് തകരാറിലാകുമ്പോൾ, രക്താതിമർദ്ദം ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കാം. രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള മറ്റൊരു പേരാണ്, ഇത് ശരീരത്തിന് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. രക്താതിമർദ്ദത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണെങ്കിലും, രക്താതിമർദ്ദത്തിൽ നിന്നുള്ള അപകട ഘടകങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടാം:

 • സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമത്തിന്റെ അഭാവം പോലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ
 • ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനം
 • ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ

പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു രക്താതിമർദ്ദവും മറ്റ് അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങളും ഹിപ്പോകാമ്പൽ അട്രോഫിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പുട്ടേറ്റീവ് ഘടകമായി കൂടുതലായി കാണുന്നു.

കുഷിംഗ് രോഗം

ശരീരം ഉയർന്ന അളവിൽ കോർട്ടിസോളിന് വിധേയമാകുമ്പോഴാണ് കുഷിംഗ് രോഗം അല്ലെങ്കിൽ കുഷിംഗ് സിൻഡ്രോം. പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ കോർട്ടികോസ്റ്റീറോയിഡിന്റെ അളവിലേക്ക് സെല്ലുലാർ വോളിയം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത് കാരണമാകാം. ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം കോർട്ടിസോൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അത് കുഷിംഗ് സിൻഡ്രോമിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്. മറ്റ് ചില അടയാളങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • ഭാരം ലാഭം
 • മധ്യഭാഗം, മുഖം, മുകൾഭാഗം, തോളുകൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഫാറ്റി ടിഷ്യു നിക്ഷേപം
 • പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ സ്ട്രെച്ച് അടയാളങ്ങൾ
 • നേർത്തതും ദുർബലവുമായ ചർമ്മം എളുപ്പത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു
 • സാവധാനത്തിലുള്ള രോഗശാന്തി മുറിവുകൾ, പ്രാണികളുടെ കടി, അണുബാധ
 • മുഖക്കുരു
 • മാംസത്തിന്റെ ദുർബലത
 • വൈജ്ഞാനിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
 • വൈകാരിക നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു

എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിലും ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലും സമ്മർദ്ദം ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നതിനാൽ, ഉണ്ട് ഏകദേശം 80 വർഷത്തെ ഗവേഷണം എച്ച്പി‌എ (ഹൈപ്പോഥലാമിക്-പിറ്റ്യൂട്ടറി-അഡ്രീനൽ) അച്ചുതണ്ടിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലും അത് ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളിലും എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിപ്പോകാമ്പസിലെ സ്ട്രെസ് ഇഫക്റ്റുകളുടെ മധ്യസ്ഥരായി ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഇത് സ്ട്രെസ്-അനുബന്ധ സൈക്കോപത്തോളജികൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഘടകമാണെന്നും ഇത് കാണിക്കുന്നു.

തീരുമാനം

തലച്ചോറിന്റെ താൽക്കാലിക ഭാഗത്താണ് ഹിപ്പോകാമ്പസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സമ്മർദ്ദവും മറ്റ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഘടകങ്ങളും കാരണം ശരീരത്തെയും അതിന്റെ സിസ്റ്റങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന ഈ എസ് ആകൃതിയിലുള്ള ഘടന എളുപ്പത്തിൽ തകരാറിലാകും. ഹിപ്പോകാമ്പസിനെ ദോഷകരമായ ഘടകങ്ങൾ ബാധിക്കുമ്പോൾ, ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലാക്കുകയും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയും ചെയ്യും. ചിലത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മെറ്റബോളിക് സിസ്റ്റം, ദഹനനാളത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണുകൾ സന്തുലിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഇവിടെയുണ്ട്.

ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകൾ ചികിത്സിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന അവലംബങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ന്യായമായ ശ്രമം നടത്തി, പ്രസക്തമായ ഗവേഷണ പഠനമോ ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പഠനങ്ങളോ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ ബോർഡിനോ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ ​​അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900.


അവലംബം:

ആനന്ദ്, കുൽജീത് സിംഗ്, വികാസ് ധിക്കവ്. “ആരോഗ്യത്തിലും രോഗത്തിലും ഹിപ്പോകാമ്പസ്: ഒരു അവലോകനം.” ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് ന്യൂറോളജിയുടെ അന്നൽസ്, മെഡ്‌നോ പബ്ലിക്കേഷൻസ് & മീഡിയ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഒക്ടോബർ 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3548359/.

ഡ്രെസ്ഡൻ, ഡാനിയേൽ. “ഹിപ്പോകാമ്പസ്: പ്രവർത്തനം, വലുപ്പം, പ്രശ്നങ്ങൾ.” മെഡിക്കൽ ന്യൂസ് ഇന്ന്, MediLexicon International, 7 ഡിസംബർ 2017, www.medicalnewstoday.com/articles/313295.php.

ഫെൽമാൻ, ആദം. “രക്താതിമർദ്ദം: കാരണങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ, ചികിത്സകൾ.” മെഡിക്കൽ ന്യൂസ് ഇന്ന്, MediLexicon International, 22 July 2019, www.medicalnewstoday.com/articles/150109.php.

കിം, യൂൻ ജൂ, തുടങ്ങിയവർ. "ഹിപ്പോകാമ്പസിലെ സമ്മർദ്ദ ഫലങ്ങൾ: ഒരു വിമർശനാത്മക അവലോകനം." പഠനവും മെമ്മറിയും (കോൾഡ് സ്പ്രിംഗ് ഹാർബർ, NY), കോൾഡ് സ്പ്രിംഗ് ഹാർബർ ലബോറട്ടറി പ്രസ്സ്, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4561403/.

ടീം, മയോ ക്ലിനിക്. “കുഷിംഗ് സിൻഡ്രോം.” മായോ ക്ലിനിക്, മയോ ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ ഫോർ മെഡിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്, എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് മെയ് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്, www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cushing-syndrome/symptoms-causes/syc-30.

 

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക