ഫംഗ്ഷണൽ ന്യൂറോളജി: ഡോപാമൈനും സെറോട്ടോണിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

പങ്കിടുക

ഡോപാമൈൻ, സെറോടോണിൻ എന്നിവയെ “സന്തുഷ്ട രാസവസ്തുക്കൾ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കാരണം അവ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ മെസഞ്ചറുകൾ തലച്ചോറിലും ശരീരത്തിലും ദഹനവും ഉറക്കവും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഡോപാമൈനും സെറോട്ടോണിനും സമാനമായ പല കാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതല വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ സന്തോഷകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ അല്പം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡോപാമൈൻ, സെറോടോണിൻ എന്നിവയുടെ അപര്യാപ്തത മാനസികാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളും വിഷാദവും ഉൾപ്പെടെ പലതരം ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ, ഡോപാമൈനും സെറോട്ടോണിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി ചർച്ച ചെയ്യും.  

 

ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താണ്?

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, തലച്ചോറിലെ ഒരു കെമിക്കൽ മെസഞ്ചറാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ, ഇത് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുന്നു. തലച്ചോറിലെയും ശരീരത്തിലെയും പലതരം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ഡോപാമൈൻ, സെറോടോണിൻ. ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ചില ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ചുവടെയുണ്ട്:  

 

 • ഡോപ്പാമൻ
 • സെറോട്ടോണിൻ
 • നൊറെപിനൈഫിൻ
 • അസെറ്റിക്കൊളോലൈൻ
 • ഗ്ലൈസീൻ
 • ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്
 • ഗബാ

 

ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ മനസിലാക്കുന്നു

മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം. നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ 100 ​​ബില്ല്യണിലധികം ഞരമ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തുടർച്ചയായി സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുകയും ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വിവിധ ഘടകങ്ങൾ പല പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ഡോപാമൈൻ, സെറോടോണിൻ എന്നിവയുടെ അപര്യാപ്തത, വിഷാദം പോലുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ രണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളെയും സാധാരണയായി “സന്തുഷ്ട രാസവസ്തുക്കൾ” എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ഡോപാമൈൻ, സെറോട്ടോണിൻ എന്നിവയും വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.  

 

എന്താണ് ഡോപാമൈൻ?

നാഡീകോശങ്ങൾക്കിടയിൽ സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കാൻ തലച്ചോറിൽ പുറത്തുവിടുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് ഡോപാമൈൻ. നമ്മുടെ തലച്ചോറും ശരീരവും ഡോപാമൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നോറെപിനെഫ്രിൻ, എപിനെഫ്രിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. തലച്ചോറിലെ “ആനന്ദവും പ്രതിഫല കേന്ദ്രവും” അല്ലെങ്കിൽ മാനസികാവസ്ഥ, പ്രചോദനം, ചലനം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരത്തിൽ ഡോപാമൈൻ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ ഡോപാമൈൻ അളവ് മറ്റ് പല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കും,  

 

 • ജാഗ്രത
 • പഠന
 • മാനസികാവസ്ഥ
 • പേരണ
 • ചലനം
 • രക്ത ചംക്രമണം
 • മൂത്രത്തിന്റെ .ട്ട്‌പുട്ട്
 • ഉറക്കം

 

എന്താണ് സെറോട്ടോണിൻ?

നാഡീകോശങ്ങൾക്കിടയിൽ സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് സെറോടോണിൻ. എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ സെറോടോണിന്റെ 90 ശതമാനവും കുടലിൽ കാണാം, ഇത് ദഹനവ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ സെറോടോണിൻ അളവ് മറ്റ് പല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കും,  

 

 • ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രതയും
 • മാനസികാവസ്ഥ, വികാരങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ
 • വിശപ്പും ദഹനവും
 • ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനം
 • സർക്കാഡിയൻ റിഥം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ്-വേക്ക് സൈക്കിൾ
 • രക്തം കട്ടപിടിക്കുക
 • ശരീര താപനില

 

ഡോപാമൈൻ, സെറോട്ടോണിൻ, വിഷാദം

വിഷാദരോഗം ഏറ്റവും സാധാരണവും അറിയപ്പെടുന്നതുമായ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, ഇത് ആത്യന്തികമായി ഡോപാമൈൻ, സെറോട്ടോണിൻ എന്നിവയുടെ കുറവുകൾ പോലുള്ള പല ഘടകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ രണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾക്കും കെമിക്കൽ മെസഞ്ചർമാർക്കും വിഷാദരോഗത്തിന് ഒരു അടിസ്ഥാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും, എന്നിരുന്നാലും, പല ആരോഗ്യപരിപാലന വിദഗ്ധരും വിഷാദരോഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം മനസിലാക്കാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു. മറ്റ് അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഡോപാമൈൻ, സെറോടോണിൻ എന്നിവയുടെ കുറവുകൾ വിഷാദരോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷാദരോഗത്തിന്റെ പല സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളും ആത്യന്തികമായി ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:  

 

 • പ്രചോദനം കുറയുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തു
 • നിസ്സഹായതയുടെ വികാരങ്ങൾ
 • നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നു

 

ഡോപാമൈൻ, സെറോട്ടോണിൻ, മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ

തലച്ചോറിലെയും ശരീരത്തിലെയും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഡോപാമൈനും സെറോട്ടോണിനും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ “സന്തോഷകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ” നമ്മുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. ഈ രണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ആത്യന്തികമായി അവയ്ക്ക് സന്തോഷവും വൈകാരിക സമതുലിതതയും അനുഭവപ്പെടാൻ സഹായിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഡോപാമൈൻ, സെറോട്ടോണിൻ എന്നിവയുടെ കുറവുകളും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മുതൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ആസ്വാദ്യകരമെന്ന് തോന്നുന്ന എന്തും ചെയ്യുന്നത് തലച്ചോറിലും ശരീരത്തിലും ഡോപാമൈൻ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കാരണമാകും. ആ റിലീസാണ് മയക്കുമരുന്നും ചൂതാട്ടവും പോലുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളെ അടിമകളാക്കുന്നത്. ഡോപാമൈൻ റിലീസുമായി തലച്ചോറിന് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിർണ്ണയിച്ചു. ഡോപാമൈൻ കുറവുകൾ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്,  

 

 • പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം
 • ശ്രദ്ധ കമ്മി ഹൈപ്പർ ആക്റ്റിവിറ്റി ഡിസോർഡർ (ADHD)
 • സ്കീസോഫ്രേനിയ
 • ബൈപോളാർ

 

കൂടാതെ, 2014 ലെ നിരവധി ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, സെറോടോണിന്റെ കുറവുകളും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:  

 

 • ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങൾ
 • ഒബ്സസീവ് കംപൾസിവ് ഡിസോർഡർ (OCD)
 • ഓട്ടിസം
 • ബൈപോളാർ

 

ഡോപാമൈനും സെറോട്ടോണിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്?

തലച്ചോറിനും ശരീരത്തിനും ഇടയിൽ സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ മെസഞ്ചറുകളാണ് ഡോപാമൈനും സെറോടോണിനും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ അറിയപ്പെടുന്ന “സന്തുഷ്ട രാസവസ്തുക്കളുടെ” പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. തലച്ചോറിലെ ആനന്ദവും പ്രതിഫല കേന്ദ്രവുമായി ഡോപാമൈൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതേസമയം സെറോടോണിൻ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു ബൂസ്റ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലൈസറാണ്. സെറോട്ടോണിൻ ദഹനത്തെയും ഉറക്കത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ഡോപാമൈൻ ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.  

 

ഡോപാമൈനും സെറോടോണിനും അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ അഥവാ കെമിക്കൽ മെസഞ്ചറുകളാണ്, അവ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പങ്കും തലച്ചോറിലെയും ശരീരത്തിലെയും മറ്റ് പല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വഹിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങളും സാമൂഹിക സ്വഭാവവും പഠനവും മെമ്മറിയും വിശപ്പും അതുപോലെ നമ്മുടെ സർക്കാഡിയൻ റിഥം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ്-വേക്ക് സൈക്കിളും നിയന്ത്രിക്കാൻ സെറോടോണിൻ സഹായിക്കുമ്പോൾ മാനസികാവസ്ഥ, പ്രചോദനം, ചലനം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഡോപാമൈൻ സഹായിക്കുന്നു. ഡോപാമൈൻ, സെറോടോണിൻ എന്നിവയുടെ അഭാവം ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം, സ്കീസോഫ്രീനിയ, ഒബ്സസീവ്-കംപൾസീവ് ഡിസോർഡർ (ഒസിഡി), ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ ലേഖനത്തിൽ, തലച്ചോറിലും ശരീരത്തിലും ഡോപാമൈൻ, സെറോട്ടോണിൻ എന്നിവയുടെ പ്രകാശനം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. - ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ഡിസി, സിസിഎസ്ടി ഇൻസൈറ്റ്

 

ഡോപാമൈൻ, സെറോടോണിൻ എന്നിവയെ “സന്തുഷ്ട രാസവസ്തുക്കൾ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കാരണം അവ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ മെസഞ്ചറുകൾ തലച്ചോറിലും ശരീരത്തിലും ദഹനവും ഉറക്കവും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഡോപാമൈനും സെറോട്ടോണിനും സമാനമായ പല കാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതല വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ സന്തോഷകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ അല്പം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡോപാമൈൻ, സെറോടോണിൻ എന്നിവയുടെ അപര്യാപ്തത മാനസികാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളും വിഷാദവും ഉൾപ്പെടെ പലതരം ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. മുകളിലുള്ള ലേഖനത്തിൽ, ഡോപാമൈനും സെറോട്ടോണിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി ചർച്ചചെയ്തു.  

 

ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകൾ ചികിത്സിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന അവലംബങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ന്യായമായ ശ്രമം നടത്തി, പ്രസക്തമായ ഗവേഷണ പഠനമോ ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പഠനങ്ങളോ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ ബോർഡിനോ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ ​​അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്  

 

അവലംബം:

 1. എസ്കെ, ജാമി. “ഡോപാമൈൻ വേഴ്സസ് സെറോട്ടോണിൻ: സമാനതകൾ, വ്യത്യാസങ്ങൾ, ബന്ധം.” മെഡിക്കൽ ന്യൂസ് ഇന്ന്, MediLexicon International, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2019, www.medicalnewstoday.com/articles/326090.php.
 2. വണ്ടർ‌ഗ്രണ്ട്, കാർലി. “ഡോപാമൈനും സെറോട്ടോണിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?” ആരോഗ്യം, ഹെൽത്ത്ലൈൻ മീഡിയ, 5 ഡിസംബർ 2018, www.healthline.com/health/dopamine-vs-serotonin.
 3. പുസ്കർ, മൈക്കൽ. “സെറോട്ടോണിനും ഡോപാമൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?” ബെറ്റർഹെൽപ്പ്, ബെറ്റർഹെൽപ്പ്, 6 മെയ് 2018, www.betterhelp.com/advice/medication/what-is-the-difference-between-serotonin-and-dopamine/.

 


 

ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസസ്മെന്റ് ഫോം

ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസസ്മെന്റ് ഫോം AE260 (1)

 

ഇനിപ്പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസസ്മെന്റ് ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിന് സമർപ്പിക്കാം. ഈ ഫോമിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗം, അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രോഗനിർണയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല.  

 


 

അധിക വിഷയ ചർച്ച: വിട്ടുമാറാത്ത വേദന

പെട്ടെന്നുള്ള വേദന നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ്, ഇത് സാധ്യമായ പരിക്ക് തെളിയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വേദന സിഗ്നലുകൾ പരിക്കേറ്റ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഞരമ്പുകളിലൂടെയും സുഷുമ്‌നാ നാഡികളിലൂടെയും തലച്ചോറിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. പരിക്ക് സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ വേദന പൊതുവേ കുറവാണ്, എന്നിരുന്നാലും, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ശരാശരി തരത്തിലുള്ള വേദനയേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയോടെ, പരിക്ക് ഭേദമായാലും മനുഷ്യ ശരീരം തലച്ചോറിലേക്ക് വേദന സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുന്നത് തുടരും. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ആഴ്ചകളോളം വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ഒരു രോഗിയുടെ ചലനാത്മകതയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുകയും അത് വഴക്കം, ശക്തി, സഹിഷ്ണുത എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.  

 

 


 

ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗത്തിനുള്ള ന്യൂറൽ സൂമർ പ്ലസ്

 

ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ന്യൂറൽ സൂമർTM നിർദ്ദിഷ്ട ആന്റിബോഡി-ടു-ആന്റിജൻ തിരിച്ചറിയൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോളജിക്കൽ ഓട്ടോആന്റിബോഡികളുടെ ഒരു നിരയാണ് പ്ലസ്. വൈബ്രന്റ് ന്യൂറൽ സൂമർTM ന്യൂറോളജിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രോഗങ്ങളിലേക്ക് കണക്ഷനുകളുള്ള എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ആന്റിജനുകളിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് പ്ലസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈബ്രന്റ് ന്യൂറൽ സൂമർTM നേരത്തെയുള്ള അപകടസാധ്യത കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന വിഭവവും വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പ്രാഥമിക പ്രതിരോധത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ശ്രദ്ധയും ഉപയോഗിച്ച് രോഗികളെയും വൈദ്യന്മാരെയും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ അവസ്ഥ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് പ്ലസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  

 

IgG & IgA രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തിനുള്ള ഭക്ഷണ സംവേദനക്ഷമത

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് വിവിധതരം ഭക്ഷണ സംവേദനക്ഷമതകളെയും അസഹിഷ്ണുതകളെയും സംബന്ധിച്ച ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിരവധി പരിശോധനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫുഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സൂമർTM വളരെ പ്രത്യേകമായി ആന്റിബോഡി-ടു-ആന്റിജൻ തിരിച്ചറിയൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 180 സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡ് ആന്റിജനുകളുടെ ഒരു നിരയാണ്. ഈ പാനൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ IgG, IgA എന്നിവ ഭക്ഷണ ആന്റിജനുകളോടുള്ള സംവേദനക്ഷമത അളക്കുന്നു. IgA ആന്റിബോഡികൾ പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മ്യൂക്കോസൽ തകരാറുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. കൂടാതെ, ചില ഭക്ഷണങ്ങളോട് കാലതാമസം നേരിടുന്ന രോഗികൾക്ക് ഈ പരിശോധന അനുയോജ്യമാണ്. ആന്റിബോഡി അധിഷ്ഠിത ഭക്ഷ്യ സംവേദനക്ഷമത പരിശോധന പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് രോഗിയുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഒരു ഇച്ഛാനുസൃത ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുൻ‌ഗണന നൽകാൻ സഹായിക്കും.  

 

ചെറുകുടൽ ബാക്ടീരിയൽ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഗട്ട് സൂമർ (SIBO)

 

ചെറുകുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയുമായി (SIBO) ബന്ധപ്പെട്ട കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് നിരവധി പരിശോധനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വൈബ്രന്റ് ഗട്ട് സൂമർTM ഭക്ഷണ ശുപാർശകളും പ്രീബയോട്ടിക്സ്, പ്രോബയോട്ടിക്സ്, പോളിഫെനോൾസ് പോലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത അനുബന്ധങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കുടൽ മൈക്രോബയോം പ്രധാനമായും വലിയ കുടലിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും പോഷകങ്ങളുടെ മെറ്റബോളിസത്തെ ബാധിക്കുന്നതിലൂടെയും കുടൽ മ്യൂക്കോസൽ തടസ്സം (ഗട്ട്-ബാരിയർ ). മനുഷ്യന്റെ ചെറുകുടലിൽ (ജിഐ) ലഘുലേഖയിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണം കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം മൈക്രോബയോമിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ആത്യന്തികമായി ദഹനനാളത്തിന്റെ (ജിഐ) ലഘുലേഖ ലക്ഷണങ്ങൾ, ചർമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ, സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ വൈകല്യങ്ങൾ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അസന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. , ഒന്നിലധികം കോശജ്വലന വൈകല്യങ്ങൾ.  

 
 

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

  XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ പരിക്ക് മെഡിക്കൽ & ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ക്ലിനിക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900.

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി  

 

* മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്.  

 


 

   

 


 

മോഡേൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മെഡിസിൻ

പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രതിഫലദായകമായ തൊഴിലുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിലൂടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ആരോഗ്യവും നേടാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ അഭിനിവേശം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. കൈറോപ്രാക്റ്റിക് കെയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സംയോജിത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കാൻ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സയൻസസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജമാക്കുന്നു. രോഗിയുടെ സ്വാഭാവിക സമഗ്രത പുന restore സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആധുനിക സംയോജിത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാവി നിർവചിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിന് ദേശീയ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത അനുഭവം നേടാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരമുണ്ട്.  

 

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക