പങ്കിടുക

ശാസ്ത്രജ്ഞരും ആരോഗ്യപരിപാലന വിദഗ്ധരും നമ്മുടെ കുടൽ മൈക്രോബയോമിന്റെ ഘടനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദഹനനാളത്തിലെ “ആരോഗ്യകരമായ” ബാക്ടീരിയകളുടെ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ചോ ഒരു വെളിച്ചം വീശാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, SIBO, IBS എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ദഹന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗട്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ അസാധാരണമോ അധികമോ. നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ അവരുടെ “ആരോഗ്യകരമായ” ബാക്ടീരിയകളുടെ ഘടന നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി തൈര്, കിമ്മി, മിഴിഞ്ഞു എന്നിവ പുളിപ്പിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്: കുടൽ മൈക്രോബയോം.  

 

“ആരോഗ്യകരമായ” പ്രോബയോട്ടിക് പ്രൊഫൈൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദഹന ആരോഗ്യം സ്വാഭാവികമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നിരവധി തലമുറകളായി പ്രചാരത്തിലുള്ള വിഷയമാണ്. തൽഫലമായി, മുമ്പ് പട്ടികപ്പെടുത്തിയതുപോലുള്ള പുളിപ്പിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ, അധിക പ്രോബയോട്ടിക്സ് ഉള്ള മറ്റ് ഭക്ഷണ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ, പ്രോബയോട്ടിക് സപ്ലിമെന്റുകൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നിവ അടുത്ത കാലത്തായി ജനപ്രീതിയിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. അടുത്തിടെ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദഹന ആരോഗ്യം സ്വാഭാവികമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം ഉപവാസം, തന്ത്രപരമായ വിട്ടുനിൽക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് നിരവധി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക എന്നിവയാണ്. ദഹന ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉപവാസം ആത്യന്തികമായി സഹായിക്കും.  

 

നമ്മുടെ കുടൽ മൈക്രോബയോമിന്റെ ആരോഗ്യകരമായ ഘടനയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഉപവാസം സഹായിക്കും, ഇത് തലവേദന, മൈഗ്രെയ്ൻ, എക്സിമ, മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം, അമിതവണ്ണം തുടങ്ങിയ വിവിധ അവസ്ഥകൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സാ സമീപനമായി ഉപയോഗിക്കാം. ഉപവാസം മനുഷ്യശരീരത്തെ പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ stress ന്നിപ്പറയുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിദഗ്ധരും നിർണ്ണയിച്ചു. ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റസ്റ്റൈനൽ (ജി‌ഐ) ലഘുലേഖയിലെ ആരോഗ്യകരമായ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഈ സമ്മർദ്ദം ഗുണം ചെയ്യും, കാരണം ഇത് ഓട്ടോഫാഗി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക സെല്ലുലാർ ഡിടോക്സിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ സജീവമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ, ഉപവാസവും ഓട്ടോഫാഗിയും ദഹനാരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.  

 

ഉപവാസവും ഓട്ടോഫാഗിയും അവലോകനം

ഞങ്ങളുടെ ദഹനനാളത്തിന് (ജി‌ഐ) ലഘുലേഖ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതേസമയം ദഹിക്കാത്ത അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങളായി നീക്കംചെയ്യുന്നു, കാരണം ധാരാളം ആളുകൾ ദിവസം മുഴുവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദഹനാരോഗ്യത്തിന് നേട്ടമുണ്ടായിട്ടും ഉപവാസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിദിനം ഒന്നോ രണ്ടോ ഭക്ഷണം മന ingly പൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുക എന്ന ആശയത്തിന് പലരും പൂർണ്ണമായും എതിരാണ്. ഉപവാസത്തിന് വിവിധ രീതികളും സാങ്കേതികതകളും ഉള്ളതിനാൽ, പലർക്കും ഈ തന്ത്രപരമായ ഭക്ഷണ രീതി പിന്തുടരാനും അതിന്റെ എല്ലാ ദഹന ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഉപവാസം ആത്യന്തികമായി എല്ലാവർക്കുമായിരിക്കില്ല.  

 

ചരിത്രപരമായി, മതപരവും ആത്മീയവുമായ പല ആചാരങ്ങളും ദഹനാരോഗ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപവാസത്തെ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി ഉപയോഗിച്ചു. സ്വാഭാവിക ക്ഷേമത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ വിവിധതരം ഉപവാസ രീതികളും സാങ്കേതികതകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നിരവധി ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ നോമ്പിന്റെ ചികിത്സാ ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ദഹന ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി, ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുന്നത് വരെ, ചില സമയങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിക്കാത്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത തരം നോമ്പുകൾ ആത്യന്തികമായി വ്യത്യാസപ്പെടാം.  

 

അനിയന്ത്രിതമായ ഭക്ഷണവും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് നിയന്ത്രിത ഭക്ഷണവും തമ്മിൽ മാറുന്നതിനെ പിന്തുടരുന്ന തന്ത്രപരമായ ഭക്ഷണ രീതിയായ ഇടവിട്ടുള്ള ഉപവാസം എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണവും പ്രായോഗികവുമായ ഉപവാസ സമീപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ഉപവാസം സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ ഹ്രസ്വ സമയത്തേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മാത്രമേ പോകൂ. ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും മൊത്തം 16 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടുള്ള ഉപവാസം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പര്യാപ്തമായ കലോറി നിയന്ത്രണം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഉപവാസത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനും ദഹന ആരോഗ്യം പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഓട്ടോഫാഗി സജീവമാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമാണ്.  

 

5: 2 ഡയറ്റ് ഒരു വ്യക്തി ശരാശരി അഞ്ച് ദിവസം കഴിക്കുന്നിടത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള തന്ത്രപരമായ മാർഗ്ഗമാണ്, തുടർന്ന് ആഴ്ചയിലെ മറ്റ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ സാധാരണ ഭക്ഷണത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന് വരെ അവരുടെ ഭക്ഷണ ഉപഭോഗം വളരെയധികം കുറയ്ക്കുന്നു. ഓരോ ഉപവാസ സമീപനവും വ്യത്യസ്തമാണ്, പക്ഷേ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നമ്മുടെ കുടൽ മൈക്രോബയോമിന് ദഹനത്തിന് ഒരു ഇടവേള നൽകുക എന്നതാണ്, അതിനാൽ അവ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ദഹിക്കാത്ത അവശിഷ്ടങ്ങളും അധിക ബാക്ടീരിയകളും മാലിന്യങ്ങളായി ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 16: 8 ഡയറ്റ് ആളുകൾക്ക് പിന്തുടരാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ ഉപവാസം അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികതയായിരിക്കാം.  

 

ദഹനാരോഗ്യത്തെ ഉപവാസവും ഓട്ടോഫാഗിയും എങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് സാധാരണയായി ഗ്ലൂക്കോണന്റെ പ്രകാശനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇൻസുലിൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഉപാപചയ സമയത്ത് ഇൻസുലിൻ കുറയുകയും ഗ്ലൂക്കോൺ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് മെച്ചപ്പെട്ട മെറ്റബോളിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും energy ർജ്ജം, മാനസികാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുടൽ മൈക്രോബയോമിന്റെ “ആരോഗ്യകരമായ” ഘടനയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദഹനനാളത്തിലെ “ആരോഗ്യകരമായ” ബാക്ടീരിയകളുടെ ജനസംഖ്യയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപവാസം സഹായിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിലുള്ള ദഹനാരോഗ്യത്തെ സഹായിക്കുന്ന ജീൻ സജീവമാക്കുന്നതുമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉപവാസത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 

അസാധാരണമായതോ അമിതമായതോ ആയ ബാക്ടീരിയകൾ, വിഷവസ്തുക്കൾ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് സംയുക്തങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒപ്റ്റിമൽ ദഹന ആരോഗ്യവും “ആരോഗ്യകരമായ” ഗട്ട് ബാക്ടീരിയയും പ്രധാനമാണ്. അവസാനമായി, വീക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുടൽ പാളിയുടെ സമഗ്രത പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ ഉപവാസം സഹായിക്കും, ഇത് വീക്കം ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ അവസ്ഥകൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും എതിരെ മനുഷ്യശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഓട്ടോഫാഗിയോ സ്വാഭാവിക സെല്ലുലാർ ഡിടോക്സിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയയോ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നതാണ് നോമ്പിന്റെ പ്രധാന പ്രയോജനം. ഉപവാസത്തിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുകയും പലതരം ദഹന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  

 

പലർക്കും ദഹനരീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന, തന്ത്രപരമായ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് നോമ്പ്. നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഉപവാസത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പ്രയോജനം നേടാം. അമിത ബാക്ടീരിയകളെയും ദഹിക്കാത്ത ഭക്ഷ്യ അവശിഷ്ടങ്ങളെയും മാലിന്യങ്ങളായി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിന് ഓട്ടോഫാഗി അഥവാ സ്വാഭാവിക സെല്ലുലാർ ഡിടോക്സിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയയെ സജീവമാക്കാൻ ഉപവാസത്തിന് കഴിയും, കൂടാതെ വീക്കം, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കാര പ്രക്രിയകൾ സജീവമാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നോമ്പ് എല്ലാവർക്കുമുള്ളതായിരിക്കില്ല എന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഉപവാസ സമീപനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യോഗ്യതയുള്ള പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഡോക്ടറുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. - ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ഡിസി, സിസിഎസ്ടി ഇൻസൈറ്റ്

 


 

ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസസ്മെന്റ് ഫോം

[wp-embder-pack width = ”100%” height = ”1050px” download = ”എല്ലാം” download-text = ”” അറ്റാച്ചുമെന്റ്_ഐഡി = ”52657 ″ /]  

 

ഇനിപ്പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസസ്മെന്റ് ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിന് സമർപ്പിക്കാം. ഈ ഫോമിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗം, അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രോഗനിർണയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല.  

 


 

ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകൾ ചികിത്സിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന അവലംബങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ന്യായമായ ശ്രമം നടത്തി, പ്രസക്തമായ ഗവേഷണ പഠനമോ ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പഠനങ്ങളോ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ ബോർഡിനോ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ ​​അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്  

 

അവലംബം:

  • “നിങ്ങളുടെ മൈക്രോബയോമിൽ ഉപവാസത്തിന്റെ സ്വാധീനം.” നവോമി വിറ്റെൽ, 12 Mar. 2019, www.naomiwhittel.com/the-impact-of-fasting-on-your-microbiome/.

 


 

അധിക വിഷയ ചർച്ച: വിട്ടുമാറാത്ത വേദന

പെട്ടെന്നുള്ള വേദന നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ്, ഇത് സാധ്യമായ പരിക്ക് തെളിയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വേദന സിഗ്നലുകൾ പരിക്കേറ്റ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഞരമ്പുകളിലൂടെയും സുഷുമ്‌നാ നാഡികളിലൂടെയും തലച്ചോറിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. പരിക്ക് സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ വേദന പൊതുവേ കുറവാണ്, എന്നിരുന്നാലും, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ശരാശരി തരത്തിലുള്ള വേദനയേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയോടെ, പരിക്ക് ഭേദമായാലും മനുഷ്യ ശരീരം തലച്ചോറിലേക്ക് വേദന സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുന്നത് തുടരും. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ആഴ്ചകളോളം വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ഒരു രോഗിയുടെ ചലനാത്മകതയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുകയും അത് വഴക്കം, ശക്തി, സഹിഷ്ണുത എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.  

 

 


 

ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗത്തിനുള്ള ന്യൂറൽ സൂമർ പ്ലസ്

 

ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ന്യൂറൽ സൂമർTM നിർദ്ദിഷ്ട ആന്റിബോഡി-ടു-ആന്റിജൻ തിരിച്ചറിയൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോളജിക്കൽ ഓട്ടോആന്റിബോഡികളുടെ ഒരു നിരയാണ് പ്ലസ്. വൈബ്രന്റ് ന്യൂറൽ സൂമർTM ന്യൂറോളജിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രോഗങ്ങളിലേക്ക് കണക്ഷനുകളുള്ള എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ആന്റിജനുകളിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് പ്ലസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈബ്രന്റ് ന്യൂറൽ സൂമർTM നേരത്തെയുള്ള അപകടസാധ്യത കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന വിഭവവും വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പ്രാഥമിക പ്രതിരോധത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ശ്രദ്ധയും ഉപയോഗിച്ച് രോഗികളെയും വൈദ്യന്മാരെയും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ അവസ്ഥ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് പ്ലസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  

 

IgG & IgA രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തിനുള്ള ഭക്ഷണ സംവേദനക്ഷമത

 

ഭക്ഷ്യ സംവേദനക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് നിരവധി പരിശോധനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫുഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സൂമർTM വളരെ പ്രത്യേകമായി ആന്റിബോഡി-ടു-ആന്റിജൻ തിരിച്ചറിയൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 180 സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡ് ആന്റിജനുകളുടെ ഒരു നിരയാണ്. ഈ പാനൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ IgG, IgA എന്നിവ ഭക്ഷണ ആന്റിജനുകളോടുള്ള സംവേദനക്ഷമത അളക്കുന്നു. IgA ആന്റിബോഡികൾ പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മ്യൂക്കോസൽ തകരാറുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. കൂടാതെ, ചില ഭക്ഷണങ്ങളോട് കാലതാമസം നേരിടുന്ന രോഗികൾക്ക് ഈ പരിശോധന അനുയോജ്യമാണ്. ആന്റിബോഡി അധിഷ്ഠിത ഭക്ഷ്യ സംവേദനക്ഷമത പരിശോധന പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് രോഗിയുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഒരു ഇച്ഛാനുസൃത ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുൻ‌ഗണന നൽകാൻ സഹായിക്കും.  

 

ചെറുകുടൽ ബാക്ടീരിയൽ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഗട്ട് സൂമർ (SIBO)

 

ചെറുകുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയുമായി (SIBO) ബന്ധപ്പെട്ട കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് നിരവധി പരിശോധനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വൈബ്രന്റ് ഗട്ട് സൂമർTM ഭക്ഷണ ശുപാർശകളും പ്രീബയോട്ടിക്സ്, പ്രോബയോട്ടിക്സ്, പോളിഫെനോൾസ് പോലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത അനുബന്ധങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കുടൽ മൈക്രോബയോം പ്രധാനമായും വലിയ കുടലിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും പോഷകങ്ങളുടെ മെറ്റബോളിസത്തെ ബാധിക്കുന്നതിലൂടെയും കുടൽ മ്യൂക്കോസൽ തടസ്സം (ഗട്ട്-ബാരിയർ ). മനുഷ്യന്റെ ചെറുകുടലിൽ (ജിഐ) ലഘുലേഖയിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണം കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം മൈക്രോബയോമിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ആത്യന്തികമായി ദഹനനാളത്തിന്റെ (ജിഐ) ലഘുലേഖ ലക്ഷണങ്ങൾ, ചർമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ, സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ വൈകല്യങ്ങൾ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അസന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. , ഒന്നിലധികം കോശജ്വലന വൈകല്യങ്ങൾ.  

 
 

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

 

XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ പരിക്ക് മെഡിക്കൽ & ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ക്ലിനിക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900.

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി  

 

* മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്.  

 


 

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക