ഫംഗ്ഷണൽ ന്യൂറോളജി: ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഡിസ്റെഗുലേഷനും എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റി

പങ്കിടുക

ഇഗ്ലൂറുകളുടെ അമിതമായ സജീവമാക്കൽ മൂലം നാഡീകോശങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന നിശിത അപമാനമാണ് എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റി. സെറിബ്രൽ ഇസ്കെമിയ, ടി‌ബി‌ഐ, സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പിലെപ്റ്റിക്കസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധതരം കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹങ്ങളുടെ (സി‌എൻ‌എസ്) ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അക്യൂട്ട് എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റി ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. എല്ലാ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും അക്യൂട്ട് എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്.  

 

ബ്രെയിൻ ഇസ്കെമിയ ഉപയോഗിച്ച്, എൽ-ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്-അസ്സോസിയേറ്റഡ്, എൽ-അസ്പാർട്ടേറ്റ്-അസ്സോസിയേറ്റഡ് എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റി മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ സെറിബ്രൽ എൽ-ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്, എൽ-അസ്പാർട്ടേറ്റ് എന്നിവയുടെ വളർച്ച മൂലമാണ്. ഇവയും energy ർജ്ജത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, രക്തയോട്ടം അടച്ചുപൂട്ടുന്നതുമൂലം പെട്ടെന്ന് energy ർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആത്യന്തികമായി ന്യൂറോണൽ, ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ മെംബറേൻ എന്നിവ തകർക്കും. ന്യൂറോണുകളിൽ, മെംബ്രൻ ഡിപോലറൈസേഷൻ വെസിക്കുലാർ ഡിസ്ചാർജിന് കാരണമാകുന്നു. കൂടാതെ, energy ർജ്ജ നശീകരണം അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന് കാരണമായേക്കാം, അതിനാൽ, എൽ-ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്, എൽ-അസ്പാർട്ടേറ്റ് എന്നിവ ഇയോട്ട് പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അയോണിക് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് സജീവമാക്കുന്നതിനും ബാധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. എൽ-ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് / എൽ-അസ്പാർട്ടേറ്റിന്റെ സജീവമാക്കൽ എൻ‌എം‌ഡി‌എ തരത്തിലുള്ള ഐ‌ഗ്ലൂറുകളുടെ അമിത ആക്റ്റിവേഷനിലൂടെ എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്നു, ഇത് ക്ഷണികമായ സെറിബ്രൽ ഇസ്കെമിയയുടെ മൃഗങ്ങളുടെ മോഡലുകളിൽ എൻ‌എം‌ഡി‌എ എതിരാളികളുടെ കാര്യക്ഷമത വ്യക്തമാക്കുന്നു.  

 

ടി‌ബി‌ഐയിൽ, മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യു തകരാറും രക്ത-മസ്തിഷ്ക തടസ്സത്തിന്റെ തടസ്സവും നിശിത ദ്വിതീയ ന്യൂറോ ഡീജനറേഷന് കാരണമാകും, ഇത് ന്യൂറോഇൻഫ്ലാമേഷനും ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസും ചേർന്ന് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ കമ്പാർട്ടുമെന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള എൽ-ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ആക്റ്റിവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ, അക്യൂട്ട് എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റി. മൂവൊവർ, ടി‌ബി‌ഐയെത്തുടർന്ന് എൻ‌എം‌ഡി‌എ എതിരാളിയായ എം‌കെ‌എക്സ്എൻ‌എം‌എക്‌സിന്റെ നിശിത പ്രയോഗം ന്യൂറോണൽ നഷ്ടവും ദീർഘകാല പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നു.  

 

സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പിലെപ്റ്റിക്കസിൽ, എക്‌സിറ്റേറ്ററി ന്യൂറോണൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ സമന്വയിപ്പിച്ച പ്രവർത്തനം തുടരുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ തകർച്ചയുമാണ് എൽ-ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്, എൽ-അസ്പാർട്ടേറ്റ് സജീവമാക്കൽ എന്നിവയുടെ പ്രധാന ഉറവിടം. സിൻക്രണസ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാഠിന്യം ഒരു ന്യൂറോണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നാഡീകോശങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തെയും അധിക ഗ്ലൂറ്റമേറ്റിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു ന്യൂറൽ സെല്ലിന്റെ കഴിവിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രധാനമായും ഇഗ്ലൂറുകളുടെ ആവിഷ്കരണ രീതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ന്യൂറോണൽ പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിതവും പക്വതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപചയം ഇത് ആത്യന്തികമായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അപസ്മാരം പിടിച്ചെടുക്കൽ മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പിലെപ്റ്റിക്കസിലെ എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റിയുടെ പ്രാധാന്യം എൻ‌എം‌ഡി‌എ എതിരാളികളായ കെറ്റാമൈൻ പോലുള്ള അഡ്രീനൽ നഷ്ടം കുറയുന്നു.  

 

ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങളിൽ എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റി

 

പലതരം കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹങ്ങളിലും (സിഎൻ‌എസ്) ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളിലും എൽ-ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്, എൽ-അസ്പാർട്ടേറ്റ് എന്നിവയിലും EAAT- കൾ നിയന്ത്രിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ, ക്ലിയറൻസ് ആത്യന്തികമായി ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങളുടെ എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റിയെ ബാധിക്കും, പല ആരോഗ്യപരിപാലന വിദഗ്ധരും നിർണ്ണയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു EAAT2, അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലെ പ്രധാന EAAT എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ തരംതാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. വിട്രോയിലും വിവോ റിസർച്ച് പഠനങ്ങളിലും ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ EAAT2 എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇത് പ്രകടമാക്കി. ഇവയിൽ പലതും ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ മാതൃകകളിൽ സംരക്ഷണ സ്വഭാവവും പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യപ്പെട്ട സംയുക്തങ്ങളിലൊന്നാണ് സെഫ്, ഇത് എ‌ഡി, എച്ച്ഡി, എ‌എൽ‌എസ് മോഡലുകളിൽ വിശകലനം ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റ് ന്യൂറോപ്രൊട്ടക്ടീവ് പാതകളുമായി ഇടപഴകാനുള്ള കഴിവ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പദാർത്ഥവും വ്യാപകമായി ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല. EAAT2 എക്സ്പ്രഷനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും Nrf2 എന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഘടകം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനും Cef പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് സൈറ്റോപ്രോട്ടക്ഷൻ, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റ് പരിരക്ഷ എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ജീനുകളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് കാരണമാകുന്നു. പലരിലും ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങളിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഈ പാത Cef മൂലമുണ്ടാകുന്ന ന്യൂറോപ്രൊട്ടക്ഷന് കാരണമാകാം. കൂടാതെ, Nrf2 ന്റെ ഡ st ൺ‌സ്ട്രീം ടാർ‌ഗെറ്റുകളിലൊന്നായ xCT, വിട്രോയിലും വിവോയിലും സെഫ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതായി തെളിഞ്ഞു. വിട്രോ EAAT2- പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദാർത്ഥമായ MS-153, മസ്തിഷ്ക ക്ഷതത്തിന് ശേഷമുള്ള ദ്വിതീയ ന്യൂറോ ഡീജനറേഷനിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ EAAT2 പുന reg ക്രമീകരണം ഒഴികെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും ഫലപ്രദമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ന്യൂറോഡെജനറേറ്റീവ് രോഗങ്ങളിൽ iGluR- കളിലൂടെ വർദ്ധിച്ച ഉത്തേജനം പ്രകടമാക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തെളിവുകൾക്ക് അവയുടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഫിസിയോളജിയുടെ കൃത്രിമത്വം ആവശ്യമാണ്.  

 

നിയന്ത്രിത ന്യൂറോണൽ നഷ്ടത്തോടുകൂടിയ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സിനാപ്റ്റിക് എൽ-ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ആക്റ്റിവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റിയുടെ ഒരു മാതൃക Glud1 Tg എലികൾ പ്രകടമാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഗ്ലൂഡമാറ്റെർജിക് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ഈ അനിമൽ മോഡൽ ഇതുവരെ ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങളിൽ മൗസ് മോഡലുകളുടെ പ്രതിഭാസത്തെ ഗ്ലൂഡ് എക്സ് ന്യൂക്സ് അമിതപ്രകടനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റൊരു പതിപ്പിൽ EAAT1- ന്റെ കുറവ് മൗസ് ഉൾപ്പെടുന്നു. അപസ്മാരം, ഹിപ്പോകാമ്പൽ, ഫോക്കൽ കോർട്ടിക്കൽ അട്രോഫി എന്നിവ കാരണം ഹോമോസിഗസ് EAAT2 നോക്ക out ട്ട് എലികൾക്ക് അകാല മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഹെറ്ററോസൈഗസ് EAAT2 നോക്ക out ട്ട് എലികൾ സാധാരണഗതിയിൽ വികസിക്കുകയും നേരിയ പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മിതമായ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഹൈപ്പർ ഫംഗ്ഷന്റെ ഈ മ model സ് മാതൃക ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാന പങ്ക് തെളിയിക്കുന്ന തത്ത്വ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ തെളിവുകളുടെ ഒരു ശേഖരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഗ്ക്സനുമ്ക്സഅ മ്സൊദ്ക്സനുമ്ക്സ പൂച്ചയാണ് ആൻഡ് എഅഅത്ക്സനുമ്ക്സ (സൊദ്ക്സനുമ്ക്സ (ഗ്ക്സനുമ്ക്സഅ) / എഅഅത്ക്സനുമ്ക്സ ±) ഒരു കുറഞ്ഞു അളവ് രണ്ടും ചെയ്ത എ എൽ എസ് എലികളും,, ഒറ്റ മുതംത് ഗ്ക്സനുമ്ക്സഅ മ്സൊദ്ക്സനുമ്ക്സ TG എലിയുടെയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ നഷ്ടം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു മോട്ടോർ ഇടിവ് വേഗത വർദ്ധനവ് വെളിപ്പെടുത്തി . ഈ പരിവർത്തനം ചെയ്ത എലികളിലും അതിജീവനത്തിന്റെ കുറവ് പ്രകടമായി. മനുഷ്യ അമിലോയിഡ്- β പ്രോട്ടീൻ പ്രിക്സർ, പ്രെസെനിലിൻ-എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് (AβPPswe / PS2ΔE93) എന്നിവയുടെ പരിവർത്തനങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ജെനിക് എലികളുമായി കടക്കുമ്പോൾ, AβPPswe / PS1 express എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന 2- മാസം പഴക്കമുള്ള എലികളിലെ EAAT1 അൺമാസ്ക്ഡ് സ്പേഷ്യൽ മെമ്മറി കമ്മികളുടെ ഭാഗിക നഷ്ടം. ഈ എലികൾ ഡിറ്റർജന്റ് ലയിക്കാത്ത Aβ93 / Aβ2 അനുപാതത്തിൽ വർദ്ധനവ് കാണിക്കുന്നു, ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ പ്രവർത്തനത്തിലെ കുറവ് ആത്യന്തികമായി AD യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അകാല രോഗകാരി പ്രക്രിയകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, RA93 / 1 HD മ mouse സ് മോഡലിന്റെ ഫിനോടൈപ്പ് എലികളിൽ മാറ്റിയിട്ടില്ല, അതിൽ ഒരു EAAT1 ഓൺലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ തെളിവുകൾക്കായി കൂടുതൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്.  

 

ഈ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ ഒരു പൂരകമായി, ജി‌എ‌എ‌പി‌പി പ്രൊമോട്ടർ വഴി ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ EAAT2 അമിതമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ജെനിക് എലികളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. EAAT2 / G93A mSOD1 ഇരട്ട ടി‌ജി എലികൾ‌ അവരുടെ ALS പോലുള്ള ഫിനോടൈപ്പിന്റെ മിതമായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ‌ പ്രകടമാക്കി, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കിൽ‌ പ്രാധാന്യമുള്ള (14 തവണ) ഗ്രിപ്പ് പവർ കുറയുന്നതിലും മോട്ടോർ‌ ന്യൂറോണുകളുടെ നഷ്ടത്തിലുമുള്ള കാലതാമസവും കാസ്പേസ്-എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് സജീവമാക്കലും മറ്റ് അവസരങ്ങളും കുറയുന്നു. SOD3, പക്ഷാഘാതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലല്ലെങ്കിലും, ഭാരം കുറയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മോണോ ട്രാൻസ്ജെനിക് G1A mSOD93 ലിറ്റർമേറ്റുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആയുസ്സ് കുറയുന്നു. AD, AβPPswe / Ind എലികളുടെ ഒരു അനിമൽ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് വഴി മെച്ചപ്പെട്ട ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ എൽ-ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്, എൽ-അസ്പാർട്ടേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നിവയുടെ സ്വാധീനം വിലയിരുത്തുന്നതിന് അതേ EAAT1 ട്രാൻസ്ജെനിക് മ mouse സ് മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചു. വർദ്ധിച്ച EAAT2 പ്രോട്ടീൻ അളവ് ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സിനാപ്റ്റിക് എത്തിക്സ് പുന ored സ്ഥാപിക്കുകയും AD എലികളിലെ അമിലോയിഡ് ഫലകങ്ങൾ കുറയുകയും ചെയ്തു.  

 

XCT യുടെ ജനിതകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നിയന്ത്രണവും മാനേജ്മെന്റും ഗ്ലൂറ്റമേറ്റ് / സിസ്റ്റൈൻ ആന്റിപോർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറവുണ്ടാക്കുന്ന എലികളിൽ, എക്സ്ട്രാ സിനാപ്റ്റിക് എൽ-ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റിന്റെ വ്യക്തമായ കുറവ് 6- ഹൈഡ്രോക്സിഡൊപാമൈൻ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ന്യൂറോ ഡീജനറേഷനെതിരായ ഡോപാമിനേർജിക് ന്യൂറോണുകളുടെ അതിശയകരമായ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റി കുറച്ചതിന്റെ അനന്തരഫലമായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, സിസ്റ്റം x - c യുടെ കുറവുകളാൽ മൈക്രോഗ്ലിയൽ ആക്റ്റിവേഷൻ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് കൂടുതൽ ന്യൂറോപ്രൊട്ടക്ടീവ് ഫിനോടൈപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ xCT ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്റെ സംരക്ഷണ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നു.  

 

അതിനാൽ, ന്യൂറോഡെജനറേറ്റീവ് രോഗങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് AD, ALS എന്നിവയിൽ വിട്ടുമാറാത്ത എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റിയുടെ പങ്ക് ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മോഡലുകളെല്ലാം ഗ്ലൂട്ടാമറ്റെർജിക് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷനിലെ ജീവിതത്തിലുടനീളമുള്ള മാറ്റങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മരുന്നുകളുടെയും / അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളുടെയും ഉപയോഗം ന്യൂറോഡെജനറേറ്റീവ് പ്രക്രിയയിലുടനീളം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് നിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുമോ എന്നും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണമുണ്ടോ എന്നും ഈ മോഡലുകൾക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനാവില്ല. ഇൻ‌ഡ്യൂസിബിൾ മ mouse സ് മോഡലുകളുടെ പുരോഗതിക്കും മറ്റ് സിഗ്നലിംഗ് പാതകളുമായുള്ള അവരുടെ ഇടപെടലിനുമുള്ള EAAT2- പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ വിലയിരുത്തലും വിശകലനവും ഇപ്പോഴും ഗവേഷകരും ആരോഗ്യ പരിപാലന വിദഗ്ധരും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.  

 

AD, HD, ALS എന്നിവയുൾപ്പെടെ പല ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങളിലും ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഡിസ്റെഗുലേഷനും എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റിയും ആത്യന്തികമായി ന്യൂറോ ഡീജനറേഷനിലേക്കും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതരം ലക്ഷണങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നുവെന്ന് പല ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിലും തെളിവുകളും ഫല നടപടികളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് രോഗങ്ങളിൽ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഡിസ്റെഗുലേഷനും എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റി വഹിക്കുന്ന പങ്കും ചർച്ച ചെയ്യുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അടുത്ത ലേഖനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. - ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ഡിസി, സിസിഎസ്ടി ഇൻസൈറ്റ് - ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്

 


 

മെറ്റബോളിക് അസസ്മെന്റ് ഫോം

മെറ്റബോളിക് അസസ്മെന്റ് ഫോം AE266

 

ഇനിപ്പറയുന്ന മെറ്റബോളിക് അസസ്മെന്റ് ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിന് സമർപ്പിക്കാം. ഈ ഫോമിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന രോഗലക്ഷണ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗം, അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രോഗനിർണയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല.  

 


 

IGluR- കൾ അമിതമായി സജീവമാകുന്നതിനാൽ സെൽ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന നിശിത അപമാനമാണ് എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റി. സെറിബ്രൽ ഇസ്കെമിയ, ടി‌ബി‌ഐ, സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പിലെപ്റ്റിക്കസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധതരം കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹങ്ങളുടെ (സി‌എൻ‌എസ്) ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റി ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. എല്ലാ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും അക്യൂട്ട് എക്‌സിടോടോക്സിസിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, കൂടാതെ ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിട്ടുമാറാത്ത തകരാറുകൾ എന്നിവ ചികിത്സിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .  

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്  

 

അവലംബം  

 

  1. ലെവെറൻസ്, ജാൻ, പമേല മഹേർ. “ന്യൂറോഡെജനറേറ്റീവ് രോഗങ്ങളിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് വിഷാംശം - എന്താണ് തെളിവ്?” ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ഇൻ ന്യൂറോ സയൻസ്, ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് മീഡിയ SA, 16 ഡിസംബർ 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4679930/.

 


 

അധിക വിഷയ ചർച്ച: വിട്ടുമാറാത്ത വേദന

 

പെട്ടെന്നുള്ള വേദന നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ്, ഇത് സാധ്യമായ പരിക്ക് തെളിയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വേദന സിഗ്നലുകൾ പരിക്കേറ്റ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഞരമ്പുകളിലൂടെയും സുഷുമ്‌നാ നാഡികളിലൂടെയും തലച്ചോറിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. പരിക്ക് സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ വേദന പൊതുവേ കുറവാണ്, എന്നിരുന്നാലും, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ശരാശരി തരത്തിലുള്ള വേദനയേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയോടെ, പരിക്ക് ഭേദമായാലും മനുഷ്യ ശരീരം തലച്ചോറിലേക്ക് വേദന സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുന്നത് തുടരും. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ആഴ്ചകളോളം വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ഒരു രോഗിയുടെ ചലനാത്മകതയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുകയും അത് വഴക്കം, ശക്തി, സഹിഷ്ണുത എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

 

 


 

ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗത്തിനുള്ള ന്യൂറൽ സൂമർ പ്ലസ്

 

 

ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ന്യൂറൽ സൂമർTM നിർദ്ദിഷ്ട ആന്റിബോഡി-ടു-ആന്റിജൻ തിരിച്ചറിയൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോളജിക്കൽ ഓട്ടോആന്റിബോഡികളുടെ ഒരു നിരയാണ് പ്ലസ്. വൈബ്രന്റ് ന്യൂറൽ സൂമർTM ന്യൂറോളജിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രോഗങ്ങളിലേക്ക് കണക്ഷനുകളുള്ള എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ആന്റിജനുകളിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് പ്ലസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈബ്രന്റ് ന്യൂറൽ സൂമർTM നേരത്തെയുള്ള അപകടസാധ്യത കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന വിഭവവും വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പ്രാഥമിക പ്രതിരോധത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ശ്രദ്ധയും ഉപയോഗിച്ച് രോഗികളെയും വൈദ്യന്മാരെയും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ അവസ്ഥ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് പ്ലസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  

 

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

 

 

XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

 

അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

 

അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക.

 

നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ പരിക്ക് മെഡിക്കൽ & ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ക്ലിനിക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900.

 

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി  

 

* മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്.

 


 

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക