ഫംഗ്ഷണൽ ന്യൂറോളജി: പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിലെ ഗട്ട്-ബ്രെയിൻ കണക്ഷൻ

പങ്കിടുക

നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത കുടൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം (പിഡി) കുടൽ-മസ്തിഷ്ക ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഒരു കൂട്ടം എലികളിലെ തെളിവുകൾ, പിഡി യഥാർത്ഥത്തിൽ കുടലിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചു, ഇത് പിഡി രോഗികൾക്ക് മലബന്ധവും മറ്റ് കുടൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭൂചലനവും മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗമുള്ള രോഗികൾക്ക് 10 വർഷം വരെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പിഡി രോഗികൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള മറ്റ് മുതിർന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വ്യത്യസ്ത ജൈവവൈവിധ്യമുണ്ടാകാം.  

 

പാർക്കിൻസൺസ് രോഗമുള്ള രോഗികളുടെ നാഡീകോശങ്ങളിൽ വളരുന്ന “ഹാനികരമായ” ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ നാരുകൾ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളെ ഉടനടി ബാധിക്കുമെന്ന് എലികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫല നടപടികൾ തെളിയിച്ചു. പിഡി രോഗികളുടെ തലച്ചോറിലെ ബാധിത ന്യൂറോണുകളുടെ നാഡി സെൽ അറ്റങ്ങളിൽ ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ നാരുകളുടെ വ്യാപനം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. കൊഴുപ്പ് ലയിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ, സാധാരണയായി ആരോഗ്യകരമായ ന്യൂറോണുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ തന്മാത്രകൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുകയും മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. രോഗികൾക്ക് അവരുടെ കുടലിൽ ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ നാരുകൾ നിർമ്മിക്കാമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി.  

 

ഗട്ട്-ബ്രെയിൻ കണക്ഷൻ

മസ്തിഷ്ക തണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച് കുടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന അവയവങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന വാഗസ് നാഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാരുകളുടെ ശേഖരം കുടൽ-മസ്തിഷ്ക കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിഡിയുടെ പ്രധാന ഉറവിടമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. വാഗോട്ടമി രോഗികളുടെ സമീപകാല ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചതായി തെളിയിച്ചു. ഒരു കൂട്ടം എലികളുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കുത്തിവച്ച ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ നാരുകൾ വാഗസ് നാഡിയിലൂടെ തലച്ചോറിലെത്തുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ തന്മാത്രകൾക്ക് കുടലിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന പദാർത്ഥം കുടലിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?  

 

രോഗകാരികളെയും മറ്റ് “ദോഷകരമായ” ഘടകങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റസ്റ്റൈനൽ (ജിഐ) ലഘുലേഖയിൽ ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജോർജ്‌ടൗൺ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറായ മൈക്കൽ സസ്‌ലോഫും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികളിൽ ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ തന്മാത്രകൾ വികസിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌തു. ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. കുടൽ മൈക്രോബയോം കാരണം ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ ജി.ഐ ലഘുലേഖയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിക്കുന്നു. കുടലിലെയും തലച്ചോറിലെയും ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ആത്യന്തികമായി കഴിയുമെന്ന് ഒരു കൂട്ടം എലികളിലെ തെളിവുകൾ തെളിയിച്ചു.  

 

പാർക്കിൻസൺസ് രോഗവുമായി കുടൽ മൈക്രോബയോം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. പാർക്കിൻസൺസ് രോഗമുള്ള രോഗികൾക്ക് കുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ തനതായ ജൈവവൈവിധ്യമുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രോഗികളിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം എലികളിലേക്ക് മലം സൂക്ഷിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലെ ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പിഡി രോഗികളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വഷളാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. മറ്റ് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ തന്മാത്രകൾ മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. ഈ പദാർത്ഥം വാഗസ് നാഡിയിലൂടെ ഒരു സിഗ്നൽ അയയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തപ്രവാഹത്തിലൂടെ പൂർണ്ണമായും തുളച്ചുകയറുകയോ ചെയ്യാം.  

 

വീക്കം, പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം

നിരവധി ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അസാധാരണമായ ഒരു മൈക്രോബയോം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വീക്കം പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും കാരണമായേക്കാം. ഒരു ഗവേഷണ പഠനത്തിൽ, സിനായി മ Mount ണ്ടിലെ ഇകാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ ജനിതക എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റായ ഇംഗാ പീറ്ററും അവളുടെ സഹപ്രവർത്തകരും കോശജ്വലന മലവിസർജ്ജനം സിൻഡ്രോം (ഐബിഎസ്), പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വിശകലനം ചെയ്തു. വിശകലനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 144,018 പേർക്ക് വൻകുടൽ പുണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോൺസ് രോഗം, 720,090 ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഐബിഎസ് ഉള്ളവരിൽ പിഡി 28 ശതമാനം കൂടുതലാണ്, കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് മുൻ ഗവേഷണ പഠന കണ്ടെത്തലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.  

 

വീക്കം പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ഇത് ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കുടൽ, രക്ത-മസ്തിഷ്ക തടസ്സം (ബിബിബി) പ്രവേശനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. വീക്കം സൈറ്റോകൈനുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഇത് ശരീരത്തിൽ വീക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. മാത്രമല്ല, അസാധാരണമായ ഒരു മൈക്രോബയോം വീക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, പാർക്കിൻസൺസ് രോഗമുള്ള എല്ലാ രോഗികൾക്കും കോശജ്വലന മലവിസർജ്ജനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കുടൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നതിനാൽ, കുടൽ-മസ്തിഷ്ക ബന്ധം ആത്യന്തികമായി പിഡിയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ആവശ്യമാണ്.  

 

ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ, തലച്ചോറിനുപകരം കുടലിനെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി പുതിയ ഇടപെടലുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഇത് അനുവദിക്കും. ഈ പുതിയ ഇടപെടലുകളുടെ ഫലങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനായി നിരവധി ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു. 2015 ൽ മൈക്കൽ സസ്‌ലോഫും കൂട്ടരും എന്റർറ്റിൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു കമ്പനി ആരംഭിച്ചു, ഇത് നിലവിൽ ദഹനനാളത്തിലെ ആൽഫ-സിനൂക്ലിൻ തന്മാത്രകളുടെ വികസനം കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നു. ചികിത്സ മലബന്ധം കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും, പിഡിയുടെ ഫലങ്ങൾ തടയാനോ പുന restore സ്ഥാപിക്കാനോ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  

 

പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം കുടൽ-മസ്തിഷ്ക അച്ചുതണ്ടുമായി ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിലും വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാകാമെന്ന അനുമാനത്തെ പല ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും തെളിവുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെ മാറ്റങ്ങൾ എത്ര നേരത്തെ സംഭവിക്കാം എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ്. കൂടാതെ, മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോഴും പിഡി ശരീരത്തിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആരംഭിക്കാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. “പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിന് വിവിധ ഉത്ഭവ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു,” മിഷിഗനിലെ വാൻ ആൻഡൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റ് വിവിയൻ ലാബ്രി പറഞ്ഞു. “നിരവധി ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് കുടലായിരിക്കാം, നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഇത് തലച്ചോറിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കാം.”

 

കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ചലന വൈകല്യമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം (പിഡി). ഭൂചലനം, മന്ദഗതിയിലുള്ള ചലനങ്ങൾ, കാഠിന്യം, ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ, അറിയപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് പിഡി കാരണമാകും. തലച്ചോറിലെ നാഡീകോശങ്ങൾ തകരാറിലാകുന്നത് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഡോപാമൈൻ എന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, കുടൽ-മസ്തിഷ്ക ബന്ധം ആത്യന്തികമായി പിഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. അസാധാരണമായ കുടൽ മൈക്രോബയോം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വീക്കം, കുടൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, പ്രകോപിപ്പിക്കാവുന്ന മലവിസർജ്ജനം സിൻഡ്രോം (ഐ.ബി.എസ്) എന്നിവയും കുടൽ-മസ്തിഷ്ക കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പി.ഡിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. - ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ഡിസി, സിസിഎസ്ടി ഇൻസൈറ്റ്

 

ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകൾ ചികിത്സിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന അവലംബങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ന്യായമായ ശ്രമം നടത്തി, പ്രസക്തമായ ഗവേഷണ പഠനമോ ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പഠനങ്ങളോ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ ബോർഡിനോ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ ​​അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്  

 

അവലംബം:

  • ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ. “പുതിയ ഗവേഷണം കുടലിലെ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവം കാണിക്കുന്നു.” മെഡിക്കൽ എക്സ്പ്രസ് - മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അഡ്വാൻസും ആരോഗ്യ വാർത്തകളും, മെഡിക്കൽ എക്സ്പ്രസ്, 26 ജൂൺ 2019, medicalxpress.com/news/2019-06-parkinson-disease-gut.html.
  • CureParkinsonsTrust. “പുതിയ തെളിവുകൾ പാർക്കിൻസൺസ് തലച്ചോറിൽ ആരംഭിക്കാതിരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.” ദി കെയർ പാർക്കിൻസൺസ് ട്രസ്റ്റ്, 28 നവം. 2019, www.cureparkinsons.org.uk/news/parkinsons-starts-in-gut.
  • ക്വോൺ, ഡയാന. “പാർക്കിൻസൺസ് കുടലിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടോ?” ശാസ്ത്രീയ അമേരിക്കൻ, സയന്റിഫിക് അമേരിക്കൻ, 8 മെയ് 2018, www.sciologicalamerican.com/article/does-parkinsons-begin-in-the-gut/.

 


 

ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസസ്മെന്റ് ഫോം

ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസസ്മെന്റ് ഫോം AE260 (1)

 

ഇനിപ്പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസസ്മെന്റ് ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിന് സമർപ്പിക്കാം. ഈ ഫോമിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗം, അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രോഗനിർണയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല.  

 


 

അധിക വിഷയ ചർച്ച: വിട്ടുമാറാത്ത വേദന

പെട്ടെന്നുള്ള വേദന നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ്, ഇത് സാധ്യമായ പരിക്ക് തെളിയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വേദന സിഗ്നലുകൾ പരിക്കേറ്റ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഞരമ്പുകളിലൂടെയും സുഷുമ്‌നാ നാഡികളിലൂടെയും തലച്ചോറിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. പരിക്ക് സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ വേദന പൊതുവേ കുറവാണ്, എന്നിരുന്നാലും, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ശരാശരി തരത്തിലുള്ള വേദനയേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയോടെ, പരിക്ക് ഭേദമായാലും മനുഷ്യ ശരീരം തലച്ചോറിലേക്ക് വേദന സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുന്നത് തുടരും. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ആഴ്ചകളോളം വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ഒരു രോഗിയുടെ ചലനാത്മകതയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുകയും അത് വഴക്കം, ശക്തി, സഹിഷ്ണുത എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

 

 


 

ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗത്തിനുള്ള ന്യൂറൽ സൂമർ പ്ലസ്

 

ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ന്യൂറൽ സൂമർTM നിർദ്ദിഷ്ട ആന്റിബോഡി-ടു-ആന്റിജൻ തിരിച്ചറിയൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോളജിക്കൽ ഓട്ടോആന്റിബോഡികളുടെ ഒരു നിരയാണ് പ്ലസ്. വൈബ്രന്റ് ന്യൂറൽ സൂമർTM ന്യൂറോളജിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രോഗങ്ങളിലേക്ക് കണക്ഷനുകളുള്ള എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ആന്റിജനുകളിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് പ്ലസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈബ്രന്റ് ന്യൂറൽ സൂമർTM നേരത്തെയുള്ള അപകടസാധ്യത കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന വിഭവവും വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പ്രാഥമിക പ്രതിരോധത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ശ്രദ്ധയും ഉപയോഗിച്ച് രോഗികളെയും വൈദ്യന്മാരെയും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ അവസ്ഥ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് പ്ലസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  

 

IgG & IgA രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തിനുള്ള ഭക്ഷണ സംവേദനക്ഷമത

 

ഭക്ഷ്യ സംവേദനക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് നിരവധി പരിശോധനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫുഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സൂമർTM വളരെ പ്രത്യേകമായി ആന്റിബോഡി-ടു-ആന്റിജൻ തിരിച്ചറിയൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 180 സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡ് ആന്റിജനുകളുടെ ഒരു നിരയാണ്. ഈ പാനൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ IgG, IgA എന്നിവ ഭക്ഷണ ആന്റിജനുകളോടുള്ള സംവേദനക്ഷമത അളക്കുന്നു. IgA ആന്റിബോഡികൾ പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മ്യൂക്കോസൽ തകരാറുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. കൂടാതെ, ചില ഭക്ഷണങ്ങളോട് കാലതാമസം നേരിടുന്ന രോഗികൾക്ക് ഈ പരിശോധന അനുയോജ്യമാണ്. ആന്റിബോഡി അധിഷ്ഠിത ഭക്ഷ്യ സംവേദനക്ഷമത പരിശോധന പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് രോഗിയുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഒരു ഇച്ഛാനുസൃത ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുൻ‌ഗണന നൽകാൻ സഹായിക്കും.  

 

ചെറുകുടൽ ബാക്ടീരിയൽ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഗട്ട് സൂമർ (SIBO)

 

ചെറുകുടൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയുമായി (SIBO) ബന്ധപ്പെട്ട കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് നിരവധി പരിശോധനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വൈബ്രന്റ് ഗട്ട് സൂമർTM ഭക്ഷണ ശുപാർശകളും പ്രീബയോട്ടിക്സ്, പ്രോബയോട്ടിക്സ്, പോളിഫെനോൾസ് പോലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത അനുബന്ധങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കുടൽ മൈക്രോബയോം പ്രധാനമായും വലിയ കുടലിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും പോഷകങ്ങളുടെ മെറ്റബോളിസത്തെ ബാധിക്കുന്നതിലൂടെയും കുടൽ മ്യൂക്കോസൽ തടസ്സം (ഗട്ട്-ബാരിയർ ). മനുഷ്യന്റെ ചെറുകുടലിൽ (ജിഐ) ലഘുലേഖയിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണം കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം മൈക്രോബയോമിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ആത്യന്തികമായി ദഹനനാളത്തിന്റെ (ജിഐ) ലഘുലേഖ ലക്ഷണങ്ങൾ, ചർമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ, സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ വൈകല്യങ്ങൾ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അസന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. , ഒന്നിലധികം കോശജ്വലന വൈകല്യങ്ങൾ.  

 
 

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

 

  XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ പരിക്ക് മെഡിക്കൽ & ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ക്ലിനിക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900.

 

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി  

 

* മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്.  

 


 

 


 

മോഡേൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മെഡിസിൻ

പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രതിഫലദായകമായ തൊഴിലുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിലൂടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ആരോഗ്യവും നേടാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അഭിനിവേശം പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. കൈറോപ്രാക്റ്റിക് കെയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സംയോജിത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കാൻ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സയൻസസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജമാക്കുന്നു. രോഗിയുടെ സ്വാഭാവിക സമഗ്രത പുന restore സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആധുനിക സംയോജിത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാവി നിർവചിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിന് ദേശീയ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത അനുഭവം നേടാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരമുണ്ട്.  

 

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക