എൽ പാസോയിലെ ആരോഗ്യ പരിശീലനം: ഭാഗം 2

പങ്കിടുക

ഹെൽത്ത് കോച്ചിംഗ് എന്നത് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഡോക്ടർ ഓഫീസുകൾ സമീപകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ്. പല ഡോക്ടർമാർക്കും തങ്ങളുടെ രോഗികൾക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലും അവരുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ കാരണം ഇത് നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ഇവിടെയാണ് അവർ ആരോഗ്യ കോച്ചുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തത്.

ആരോഗ്യ പരിശീലനം രോഗികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനകരമാണ്, മാത്രമല്ല അവരുടെ ആരോഗ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ആരോഗ്യ പരിശീലകരെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യമേഖലയിൽ അവർ വഹിക്കുന്ന പ്രധാന പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ അവലോകനത്തിനും, ദയവായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ലേഖനം ലിങ്കുചെയ്തത് കാണുക ഇവിടെ.

ആരോഗ്യ പരിശീലകർ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന രോഗിയെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവരുടെ രീതികളുടെ പ്രധാന മൂല്യങ്ങൾ അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ പ്രധാന മൂല്യങ്ങളെ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കാം, ഓരോ ഘട്ടത്തിനും അവരുടേതായ കൂടുതൽ വിശദമായ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഘട്ടങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും:

മൂല്യങ്ങളും കാഴ്ചയും തിരിച്ചറിയുന്നു

ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു

പ്രവർത്തനത്തിനായി ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു

ട്രാക്കിംഗ് പുരോഗതി

ഒരാളുടെ മികച്ച സ്വയം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നു

പുന ili സ്ഥാപനത്തിനായി ഒരു പദ്ധതി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു

 

ഘട്ടം 1: മൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക

ഈ ഘട്ടം ആദ്യത്തേതായതിനാൽ, ഇത് ഏറ്റവും നിർണായകമാണ്. ഒരു രോഗി ഒരു വൈദ്യനോ ആരോഗ്യ പരിശീലകനോ വരുമ്പോൾ, സാധാരണയായി അവർ അടുത്തിടെ രോഗനിർണയം നടത്തിയതിനാലോ അവരുടെ നിലവിലെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അസന്തുഷ്ടരായതിനാലോ ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, രോഗി അവരുടെ അവസ്ഥ അംഗീകരിക്കാൻ പൂർണ്ണമായും തയ്യാറാണെന്നോ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നോ ഇതിനർത്ഥമില്ല.

ശാരീരികവും വൈകാരികവും ആത്മീയവും സാമൂഹികവും വിനോദവും ബ ual ദ്ധികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ വിഭാഗങ്ങളിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ എഴുതാൻ രോഗിയോട് ആവശ്യപ്പെടും. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അതിനാൽ രോഗിക്ക് അവർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നും അവർ എവിടെയായിരിക്കണമെന്നും അന്വേഷിക്കാനും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

ഇവിടെ നിന്ന്, ഒരു പരിശീലകൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്ത സാങ്കേതികതകളും മോഡലുകളും ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ട്രാൻസ് തിയററ്റിക്കൽ മോഡൽ, അതിൽ രോഗി ഒരു പെരുമാറ്റ വ്യതിയാനത്തിലൂടെ നീങ്ങാൻ ഘട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും.

At this point, the conversation is less about treatment and more about obtaining an awareness of their health risks, experience with a current illness or any symptoms they�re experiencing. The patient is welcome and encouraged to express their emotions openly. The health coach will move through these next 6 steps to help outline the patient’s treatment and see what stage they are at.

1. മുൻ‌കൂട്ടി ചിന്തിക്കുക: ഭാവിയിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ രോഗി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല

2. ചിന്ത: അടുത്ത 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആരോഗ്യകരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു

3. തയ്യാറാക്കൽ: അടുത്ത 30 ദിവസങ്ങളിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ രോഗികൾ തയ്യാറാണ്

4. പ്രവർത്തനം: രോഗി അടുത്തിടെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി, മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

5. പരിപാലനം: രോഗി അവരുടെ പെരുമാറ്റ വ്യതിയാനം 6 മാസങ്ങളായി നിലനിർത്തി, കൂടാതെ ആറുമാസത്തിലധികം സ്വഭാവ മാറ്റം നിലനിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു

6. അവസാനിപ്പിക്കൽ: രോഗി വളർന്നു, ഇപ്പോൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ബോധവാന്മാരാണ്, കൂടാതെ മുമ്പ് അനാരോഗ്യകരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമില്ല

നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, മൂല്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് കുട്ടിക്കാലം മുതലാണ്. ഈ മൂല്യങ്ങൾ പിന്നീട് ബോധപൂർവ്വം വീണ്ടും വിലയിരുത്തുകയും മാറ്റുകയും ചെയ്യാം. ആരോഗ്യ പരിശീലകനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രോഗിക്ക് പ്രധാനമാണ് അതിനാൽ അവരുടെ വ്യക്തിഗത മൂല്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിനും രോഗിക്ക് വ്യക്തത നേടാനും സ്വയം അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.

മൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കാരണം പല വ്യക്തികളും അവയെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ സഹായിച്ചേക്കാം:

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രധാനം എന്താണ്: അടിസ്ഥാന മനുഷ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം, പൂർത്തീകരണം അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തായിരിക്കണം?

ഈ സമയം എടുത്ത് അർത്ഥവത്തായ ഒരു നിമിഷം പരിഗണിക്കുക: നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്ത് മൂല്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത്?

നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ അസ്വസ്ഥനാകുകയോ ചെയ്ത ഒരു സമയം പരിഗണിക്കുക: നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത്, ആ വികാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാൽ, എന്ത് മൂല്യമാണ് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നത്?

രോഗി മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്‌തിട്ടില്ലാത്ത സമയങ്ങളെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. രോഗി മൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനുശേഷം, ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ രോഗിയുമായി അവരുടെ പ്രധാന മൂല്യങ്ങളുടെ 5-10- ൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രാധാന്യമനുസരിച്ച് അവയെ റാങ്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിന്ന്, രോഗിക്ക് അവരുടെ മൂല്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാനും കഴിയും.

ഘട്ടം 2: ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുക

ഒരു രോഗി അവരുടെ മൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ അവരുടെ ഫോക്കസ് മാറ്റി അവരുടെ രോഗശാന്തി പദ്ധതിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മസ്തിഷ്കമരണം ചെയ്യും. ഈ ഘട്ടം പ്രധാനമാണ്, കാരണം അവർ പ്രത്യേകമായി എന്താണ് മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് നിർണ്ണയിക്കും. ചില രോഗികൾക്ക് ഉറപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടാം, പക്ഷേ വലിയതോ ചെറുതോ ആയ അറിയപ്പെടുന്ന ഘട്ടങ്ങളോ ജോലികളോ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജേണൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ രോഗിയെ അനുവദിക്കുന്നത് രോഗിയെ അവിടെയെത്താൻ സഹായിക്കും.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ, ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നിലധികം മേഖലകൾക്കായി ലക്ഷ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ രോഗിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ആരോഗ്യം, കുടുംബം, ബന്ധങ്ങൾ, വിനോദം എന്നിവ ഈ മേഖലകളിൽ ചിലത് ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ‌ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ രോഗിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും:

ഞാൻ എന്താണ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?

ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കും?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?

ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ഞാൻ ആരുമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്?

ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും പരിമിതികളും എന്താണ്?

പ്രധാന മേഖലകളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ രോഗിയുമായി സ്മാർട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കും. ലക്ഷ്യങ്ങളും ഘടനയും ട്രാക്കബിളിറ്റിയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഗോൾ-ക്രമീകരണ സാങ്കേതികതയാണ് സ്മാർട്ട് ലക്ഷ്യം. സ്മാർട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ടവും അളക്കാവുന്നതും കൈവരിക്കാവുന്നതും പ്രസക്തവും സമയബന്ധിതവുമാണ്. വ്യക്തമായ നാഴികക്കല്ലുകളുള്ള ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇവ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പാത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരു ആഗ്രഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനുപകരം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാമെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഒരു ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ രോഗികളെ “എനിക്ക് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു” എന്നാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കും ”എന്റെ കൊച്ചുമക്കളുമായി കളിക്കാൻ കൂടുതൽ have ർജ്ജം ലഭിക്കാൻ എനിക്ക് 20 പൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടണം. ആഴ്ചയിൽ നാല് തവണ വ്യായാമം ചെയ്ത് കുറഞ്ഞ പ്രോസസ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങളും കൂടുതൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും. 10 ആഴ്‌ചയിൽ എനിക്ക് ഓരോ ആഴ്ചയും ശരാശരി രണ്ട് പൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടും. ”

ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ രോഗിയെ ഉടനടി താൽപ്പര്യമുള്ളതും കൂടുതൽ കൈവരിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചെറിയ വിജയങ്ങൾ നേടാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ രോഗിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ആരോഗ്യ പരിശീലകന് സഹായിക്കാനാകും, ഒടുവിൽ രോഗി വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കൂടുതൽ സന്നദ്ധരാകുന്നു.

ആരോഗ്യ കോച്ചിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. ഒരാൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, അവർ ശരിക്കും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ, പ്രവർത്തനത്തിനായി ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പുരോഗതിയും ഫലങ്ങളും ട്രാക്കുചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും.

 

നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മാറ്റുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മാത്രമല്ല അത് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് സംഭവിക്കുകയുമില്ല. ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ഒരു പരിശീലകനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ വിജയകരവും കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവുമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തം, ഉപദേശം, ആരോഗ്യ സഹായം, ലക്ഷ്യം ക്രമീകരിക്കൽ, ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ടൈംലൈനിൽ പ്രതീക്ഷകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നിവയിൽ കോച്ചുകൾ അതിശയകരമാണ്. ഈ രീതിയിൽ നോക്കുക: ഭക്ഷണം, സമയരേഖകൾ, പ്രതീക്ഷകൾ മുതലായവ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ആളുകൾ ഒരു വിവാഹ കോർഡിനേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് 1 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റിനായുള്ളതാണ്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനായി ഇതേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ആരോഗ്യ പരിശീലകനെ ഉപയോഗിക്കാത്തതെന്താണ്? ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കാനും ഭാവിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആഴത്തിൽ മനസിലാക്കാനും നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. സ്വയം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. - കെന്ന വോൺ, സീനിയർ ഹെൽത്ത് കോച്ച്

ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, കൂടാതെ ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിട്ടുമാറാത്ത തകരാറുകൾ എന്നിവ ചികിത്സിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ 915-850-0900 ൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് പ്രാക്റ്റനർ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഉറവിടങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിഭവങ്ങൾ:
അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (2019). പുന ili സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വഴി. ശേഖരിച്ചത്: https://www.apa.org/helpcenter/road-resilience
ജോനാസ്, ഡബ്ല്യൂ. (2019). വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുള്ള രോഗികളെ ആരോഗ്യ പരിശീലനത്തിലൂടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക: ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് പ്രൈമറി കെയർ കേസ് സ്റ്റഡി. സാമുവലി ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമുകൾ.ശേഖരിച്ചത്: https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/give-yourself-a-health-self-assessment
മില്ലർ, ഡബ്ല്യൂ. ആൻഡ് റോസ്, ജി. (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്). മോട്ടിവേഷണൽ അഭിമുഖം: ആസക്തി നിറഞ്ഞ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ ആളുകളെ തയ്യാറാക്കുന്നു. ഗിൽഫോർഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്.
Pecoraro, Wendy. �A Six-Step Approach To Health And Wellness Coaching: A Toolkit for Practice Implementation.� Integrative Practitioner.Com, 2019.
Trzeciak, S. and Mazzarelli, A. (2019). Compassionomics. Studer Group. Virginia Polytechnic Institute and State University. The Stages of Change.�ശേഖരിച്ചത്: http://www.cpe.vt.edu/gttc/presentations/8eStagesofChange.pdf
നിങ്ങളുടെ കോച്ച് (2009). സ്മാർട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ആർഇതിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചത്: https://www.yourcoach.be/en/coaching-tools/
ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സ്ലീപ് അപ്നിയയും നടുവേദനയും

ജനസംഖ്യയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം രാത്രി നടുവേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊന്ന് ഉണ്ട്… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും ചിറോപ്രാക്റ്റിക് പരിചരണത്തിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു

പരിക്കുകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ആഘാതകരമായ അപകടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് പരിക്ക് സംബന്ധമായ സമ്മർദ്ദത്തിനും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും കാരണമാകും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഡെഡ്‌ലിഫ്റ്റ് ലോവർ ബാക്ക് പരിക്കിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നു

പേശി, ശക്തി, am ർജ്ജം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാരോദ്വഹന വ്യായാമമാണ് ഡെഡ്‌ലിഫ്റ്റ്. ഇത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് കംപ്രഷൻ ഒടിവുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും തടയുകയും ചെയ്യുന്നു

നട്ടെല്ല് വെർട്ടെബ്രൽ കംപ്രഷൻ ഒടിവുകൾ പ്രായമായ വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണ പരിക്കാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

സയാറ്റിക്കയ്ക്കുള്ള നാഡി ഫ്ലോസിംഗ് വ്യായാമങ്ങൾ

സയാറ്റിക്കയ്ക്കുള്ള പരമ്പരാഗത വൈദ്യചികിത്സ ചിലപ്പോൾ വ്യക്തികൾക്ക് ഫലപ്രദമോ ഫലപ്രദമോ ആകില്ല,… കൂടുതല് വായിക്കുക

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക