പങ്കിടുക

ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യ പരിശീലകർ കൂടുതൽ നിർണായകമാവുകയാണ്. മുമ്പത്തേക്കാളും കൂടുതൽ, ആരോഗ്യ പരിപാലന മേഖല ഉയർന്ന വേഗതയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ചില രോഗികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ലഭ്യമല്ല. ആരോഗ്യ പരിശീലകർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടം ഇവിടെയാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി, നിരവധി ഡോക്ടർ ഓഫീസുകളിലെ ശൂന്യത നിറയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു ആരോഗ്യ പരിശീലകന്റെ സ്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ചു. പല ഡോക്ടർമാരും സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ വ്യക്തിയെയും സഹായിക്കാനും ദൈനംദിന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കാനോ സമയമോ വിഭവങ്ങളോ ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ രോഗികളെ സഹായിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്തുണാ ഉപദേഷ്ടാവായി ആരോഗ്യ പരിശീലകർ ലഭ്യമാണ്. ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സഹായം തേടുന്ന പല രോഗികളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത വേദന, തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ സന്ധി വീക്കം എന്നിവ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ, ഒരു ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ എന്താണെന്നും അവർ ശരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഒരു രോഗിയുമായി ഒരു ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിർവചിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ലേഖനത്തിലുടനീളം, മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഘട്ടങ്ങൾ തകർക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

ഒരു റിഫ്രഷർ ആവശ്യമുണ്ടോ? പ്രശ്നമില്ല!

എൽ പാസോയിലെ ഹെൽത്ത് കോച്ചിംഗ്: ഭാഗം 1 ക്ലിക്കുചെയ്ത് കണ്ടെത്താം ഇവിടെ

എൽ പാസോയിലെ ഹെൽത്ത് കോച്ചിംഗ്: ഭാഗം 2 ക്ലിക്കുചെയ്ത് കണ്ടെത്താം ഇവിടെ

 

ഘട്ടം 3: പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കൽ

 

 

ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ രോഗിയുടെ മൂല്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, മാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി മാപ്പ് ചെയ്യാനാകും. ഒരു പ്ലാൻ‌ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ‌ സവിശേഷമായ ഒരു കാര്യം, ആരോഗ്യ കോച്ച് രോഗിയെ അതിൽ‌ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ‌ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്ലാൻ‌ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്ര രീതികൾ മാറി, ഈ വശം അതിലൊന്നാണ്. മുമ്പ്, ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോൾ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് പല രോഗികളും നിശബ്ദമായി ഇരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, പ്രാക്ടീഷണറുമായി ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്ന രോഗികൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം പാലിക്കാനും പൂർത്തിയാക്കാനും കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

ഇതിനുപുറമെ, രോഗിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്താനും പ്രവർത്തന പദ്ധതി ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ടൈംലൈനിൽ നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും. ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കിടയിലും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. മിക്കപ്പോഴും, ഇത് രോഗിയെ അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം, കൂടുതൽ നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കോ ടാസ്‌ക്കുകളിലേക്കോ തകർക്കാൻ സഹായിക്കും.

മൊത്തത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികളായി വിഭജിച്ചാലുടൻ, ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ ഈ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ മാപ്പ് ചെയ്യും. ഒരു വലിയ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഘട്ടങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ്, അതിനാൽ ആരോഗ്യ കോച്ച് രോഗിയെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നൽകും.

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ആയിരിക്കും. ഈ ടാസ്‌ക്കുകൾ‌ മാപ്പുചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇവയ്‌ക്ക് സമാനമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അന്തിമഫലം ഉണ്ടാകും:

Week ഈ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഒരു പുതിയ പഴവും പച്ചക്കറിയും പരീക്ഷിക്കുകയും ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും

Day എന്റെ അയൽ‌പ്രദേശത്ത് ഒരു നടപ്പാത കണ്ടെത്തുന്നത് പോലുള്ള വ്യത്യസ്തവും ക്രിയാത്മകവുമായ വഴികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കും

Always ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എന്റെ കൈവശം വയ്ക്കുകയും ഓരോ രണ്ട് മണിക്കൂറിലും അത് വീണ്ടും നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും

Week ഈ ആഴ്ച ഞാൻ രണ്ട് രാത്രി അത്താഴം പാചകം ചെയ്യും

Week ഈ ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ ദിവസവും അത്താഴത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നടക്കാൻ പോകും

ഈ ചെറിയ വ്യക്തമായ ജോലികൾ രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നതിലൂടെ, ആഴ്ചയിലുടനീളം ഇവ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് രോഗിക്ക് ഇപ്പോൾ “ഗൃഹപാഠം” ഉണ്ട്. ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ ഈ ജോലികൾക്കായി ഒരു സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുകയും രോഗിയെ ട്രാക്കിൽ സ്ഥിരമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഘട്ടം 4: ട്രാക്കിംഗ് പുരോഗതിയും ഫലങ്ങളും

 

 

പുരോഗതി ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ രോഗിയുടെ ലക്ഷ്യം കണക്കിലെടുക്കുകയും ഫോളോ-അപ്പുകൾക്കായി എത്ര തവണ രോഗി വരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യും. പല രോഗികൾക്കും, ഫോളോ അപ്പ് ടെക്നിക്കുകളുടെ സംയോജനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വ്യക്തിപരമായി ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമല്ലെന്നും രോഗിയുടെ ഷെഡ്യൂളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും ആരോഗ്യ പരിശീലകർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതാണ് സാഹചര്യമെങ്കിൽ, ചില വ്യക്തിഗത സന്ദർശനങ്ങൾ, ചില ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എച്ച്‌പി‌എ‌എ അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് വെർച്വൽ ചെക്ക്-ഇൻ മീറ്റിംഗുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഫോളോ-അപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആരോഗ്യ പരിശീലകർ ചുറ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

മിക്കപ്പോഴും, ജീവിതശൈലിയിൽ രോഗികൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുകയോ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് സാധാരണമാണെന്നും പുരോഗതി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു നേർരേഖയല്ലെന്നും മറിച്ച് വഴിയിലുടനീളം പാലുണ്ണി ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും ഓർമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രോഗിയെ മികച്ച രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നതിന്, ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ അവർക്ക് സഹായകരമായ “എവിടേക്ക് തിരിയണം” ഗൈഡ് നൽകും.

മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ, വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. ഗൈഡ് എവിടെ തിരിയണം എന്നത് ഈ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരിക്കും. ഈ ഗൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ ആയിരിക്കും:

Dance ഒരു ഹോബി പിന്തുടരുക, നൃത്തം ചെയ്യുകയോ ഉപകരണം വായിക്കുകയോ ചെയ്യുക

Nature പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക

Mind ഒരു മന ful പൂർവ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Drawing ഡ്രോയിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് പോലുള്ള കല ഉണ്ടാക്കുക

Community ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, മത, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുന്നു

ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമേ, സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഏത് തരത്തിലുള്ള പിന്തുണ (ആന്തരികമോ ബാഹ്യമോ) ഉചിതമാണെന്ന് ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ രോഗിയുമായി നിർണ്ണയിക്കും.

അവസാനമായി, പുരോഗതി എല്ലായ്പ്പോഴും സ്കെയിലിലെ സംഖ്യയിൽ കുറയുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. പുരോഗതി പല രൂപത്തിൽ വരാം. അവർ കൈവരിച്ച എല്ലാ പുരോഗതിയും മനസിലാക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും രോഗിയെ സഹായിക്കുന്നതിന്, ഒരു ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും:

1. നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെ എങ്ങനെ വിലമതിക്കാം?

2. നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിവരിക്കും?

3. ഈ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നല്ലത്?

4. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വളർന്നു?

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു ആരോഗ്യ പരിശീലകന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം അത് വിജയിക്കാനും അവരുടെ ആരോഗ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനും യഥാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികളും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വലിയ ചിത്രം അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അവഗണിക്കാവുന്ന നിരവധി നിർണായക ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ആരോഗ്യ പരിശീലകൻ ഒരു രോഗിയുമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട അവസാന രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ അവരുടെ മികച്ച സ്വഭാവം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും പുന ili സ്ഥാപനത്തിനായി ഒരു പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും.

 ഒരു ജീവിതശൈലി മാറ്റം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു ആരോഗ്യ പരിശീലകനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറാപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനു സമാനമാണ്. തങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഉറവിടങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം, യഥാർത്ഥത്തിൽ നൽകിയ ജോലി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫലം നൽകില്ല. ഒരു ജീവിതശൈലി മാറ്റം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ ഒരു രോഗി ശരിക്കും ഗൗരവമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ, ഒരു ആരോഗ്യ പരിശീലകനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ തീവ്രമായ ഒരു വിഭവമാണ്! ഒരാൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ഒരു രോഗിക്ക് സാധാരണമായി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജോലികളും ആശയങ്ങളും അടിച്ചമർത്താൻ അവർ രോഗികളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ആരോഗ്യ പരിശീലകനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, രോഗിക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. - കെന്ന വോൺ, സീനിയർ ഹെൽത്ത് കോച്ച്

ഈ പോസ്റ്റിനായുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉറവിടങ്ങളും “ആരോഗ്യത്തിനും വെൽ‌നെസ് കോച്ചിംഗിനുമുള്ള ആറ് ഘട്ട സമീപനം: പ്രാക്ടീസ് നടപ്പാക്കലിനുള്ള ഒരു ടൂൾകിറ്റ്” എന്ന ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് പ്രാക്റ്റർ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ്, ക്ലിക്കുചെയ്ത് കണ്ടെത്താനാകും. ഇവിടെ; ശരിയായ ഗ്രന്ഥസൂചികയിൽ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

* ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകൾ ചികിത്സിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന അവലംബങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ന്യായമായ ശ്രമം നടത്തി, പ്രസക്തമായ ഗവേഷണ പഠനമോ ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പഠനങ്ങളോ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ ബോർഡിനോ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ ​​അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900.

ഗ്രന്ഥസൂചി:
അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (2019). പുന ili സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വഴി. ശേഖരിച്ചത്: https://www.apa.org/helpcenter/road-resilience
ജോനാസ്, ഡബ്ല്യൂ. (2019). വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുള്ള രോഗികളെ ആരോഗ്യ പരിശീലനത്തിലൂടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക: ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് പ്രൈമറി കെയർ കേസ് സ്റ്റഡി. സാമുവലി ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമുകൾ. ശേഖരിച്ചത്: https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/give-yourself-a-health-self-assessment
മില്ലർ, ഡബ്ല്യൂ. ആൻഡ് റോസ്, ജി. (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്). മോട്ടിവേഷണൽ അഭിമുഖം: ആസക്തി നിറഞ്ഞ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ ആളുകളെ തയ്യാറാക്കുന്നു. ഗിൽഫോർഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്.
പെക്കോറാരോ, വെൻഡി. “ആരോഗ്യം, ക്ഷേമ പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആറ് ഘട്ട സമീപനം: പ്രാക്ടീസ് നടപ്പിലാക്കലിനുള്ള ഒരു ടൂൾകിറ്റ്.” Media ദ്യോഗിക മീഡിയ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് പ്രാക്ടീഷണർ, 17 ഒക്ടോ.
ട്രീസിയാക്ക്, എസ്., മസറെല്ലി, എ. (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്). അനുകമ്പ. വിദ്യാർത്ഥി ഗ്രൂപ്പ്. വിർജീനിയ പോളിടെക്നിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും. മാറ്റത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ.ശേഖരിച്ചത്: http://www.cpe.vt.edu/gttc/presentations/8eStagesofChange.pdf
നിങ്ങളുടെ കോച്ച് (2009). സ്മാർട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ.ശേഖരിച്ചത്: https://www.yourcoach.be/en/coaching-tools/
ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക