വിഭാഗങ്ങൾ: ആരോഗ്യംനന്നായി

ആരോഗ്യം, വെൽനെനെസ്സ് ആൻഡ് ചൈക്രോക്രിക് | എൽ പാസോ, TX.

പങ്കിടുക

ആരോഗ്യം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ആരോഗ്യരംഗത്ത് സമൂഹം അതിന്റെ മൂല്യം അംഗീകരിക്കുന്നതും, ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും ആയതിനാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി, ചികിൽസാകൃഷി വർധിച്ചുവരികയാണ്. വേദനയ്ക്ക് ചികിത്സ നൽകാൻ കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഇത്, കുറഞ്ഞത് ഭാഗ്യത്തിന്, ചിരപ്രകാശനത്തിനുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള മൊത്തം ശരീര സമീപനം. വെറും നട്ടെല്ല് മാറ്റങ്ങളേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്.

ആരോഗ്യം

മെച്ചപ്പെട്ട കഴുത്തും പുറകിലെ ആരോഗ്യവും

ഇത് കൈറോപ്രാക്റ്റിക് സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായതും പ്രബലവുമായ ആനുകൂല്യമാണ്. പല ആളുകളും ചിരപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നു - എന്നാൽ അതിന്റെ മെരിറ്റ് ആദ്യനേതാക്കൾക്ക് ഒന്നാമത്തേത് ആകാതിരിക്കാൻ കഴിയും. പരമ്പരാഗത നട്ടെല്ല് വിന്യാസം വേദനയ്ക്കും മൊബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്.

നട്ടെല്ല് കഴുത്തു ചലിപ്പിക്കുകയും ആരോഗ്യകരമാകുകയും ടെൻഷൻ കുറയുകയും, മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥ, വേദന, വേദന, കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥ എന്നിവ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം അത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുകയും ശരീരത്തിൻറെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ശക്തമായ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം

പതിവുള്ള ചിരപ്രകൃതി ചികിത്സകൾ ശക്തമായ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നട്ടെല്ല് ശരിയായ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായും ഫലപ്രദമായും പ്രവർത്തിക്കാനാകും. മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ശരീരത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

നട്ടെല്ലിന് അരികിലായില്ലെങ്കിൽ, കേന്ദ്ര നരാന്തരീക്ഷണത്താൽ അയയ്ക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും ആയ സന്ദേശങ്ങൾ അവയുടെ പാത പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അവയവമായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത അവയവങ്ങളും അവയവഭാഗങ്ങളും അവശേഷിക്കുന്നു. ഇത് മികച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനർത്ഥം രോഗബാധ കുറവല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം.

കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ വേദന മാനേജ്മെൻറ്

ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രയോഗം നല്ലതാണ് വേദന മാനേജ്മെന്റ്. ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധർ, മൈഗ്രെയിനുകൾ, ഫൈബ്രോമൈഗാജിയ, മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വേദന എന്നിവയ്ക്ക് ചികിൽസാകൃതിയാണ്.

നട്ടെല്ലിന് അജ്ഞാതമായതിനാൽ അത് പല ഞരമ്പുകളേയും സന്ധിവാത സംബന്ധിയായ സാഹചര്യങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. നട്ടെല്ലിനെ വിന്യസിക്കുക, വേദന കുറയ്ക്കാനും ഞരമ്പുകളുടെ കംപ്രഷൻ ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും.

ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവർ സ്പോർട്സ് അത്യാരെൻഡർമാർക്കും വാരാന്ത്യ പോരാളികൾക്കും ഇടയിലുളള എല്ലാവർക്കുമുള്ള പരിക്കുകളുമായി പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലുപരി, ചിയാക്ട്രാക്ടിനെ കാണിക്കുന്ന നിരവധി പഠനങ്ങൾ ഉണ്ട് വേദന മാനേജ്മെന്റ് ഫലപ്രദമായ ഫോം.

മെച്ചപ്പെടുത്തിയ പ്രവർത്തന നില

നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചിരപ്രകൃതിയുടെ കുറവ് അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആനുകൂല്യം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവാണ്. വേദന മാനേജ്മെന്റ് തീർച്ചയായും ഇതിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സാധാരണ ചികിത്സാരീതികളും ചലനശേഷിയും വഴക്കവും മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സജീവമായിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് നിങ്ങളുടെ പരിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മൊബൈൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സജീവമായി തുടരാൻ കഴിയും, ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതശൈലി നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനം എളുപ്പമാക്കാൻ കഴിയും. ഇത് പഴയ ആളുകളിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. നാം പ്രായം ഉള്ളപ്പോൾ, നമ്മുടെ ചലനശേഷിയും വഴക്കവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ചികിൽസക്ക് പരിചരണം തുടങ്ങുന്നതിലൂടെ, വാർധക്യത്തിൻറെ ഫലങ്ങളിൽ ചിലത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, പ്രായമായ രോഗികൾ പോലും ഏതാനും ചികിത്സകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചൈൽട്രാക്റ്റിക്ക് കെയർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് ആരോഗ്യം ഒരു വലിയ തിളക്കം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പതിവ് പതിവായി ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ, കുറച്ച് രോഗികൾ, കുറവ് വേദന, കൂടുതൽ സജീവമായ കഴിവ്, ആരോഗ്യകരമായ കഴുത്ത്, നട്ടെല്ല് എന്നിവ ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. മുഴുവൻ ശരീര സമീപനവുമെല്ലാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും അനുബന്ധങ്ങളും വ്യായാമവും ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യും.

ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ക്ലിനിക് എക്സ്ട്രാ: അത്‌ലറ്റിക് റിക്കവറി & റിഹാബിലിറ്റേഷൻ

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക