നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് മുന്നേറുക

പങ്കിടുക

ദിവസത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം, മാനസിക ആരോഗ്യം, മസ്തിഷ്ക ആരോഗ്യം എന്നിവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഉല്പാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കും. ഒരു ഫിസിക്കൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് ഏറെക്കാലം ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ ആരോഗ്യമുള്ളതല്ല. പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, കാൻസർ തുടങ്ങി പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേയ്ക്കും ഇത് നയിച്ചേക്കാം. വിദഗ്ദ്ധർ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഓരോ മണിക്കൂറിലും അല്ലെങ്കിൽ വളരുന്നതിലൂടെയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ നിങ്ങളുടെ മേശയിൽ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് ദീർഘനേരം അനങ്ങാതെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ഇരുന്നാൽ ആരോഗ്യകരമായ മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനത്തെ നിഷ്‌ക്രിയത്വം ബാധിക്കും. പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അഭാവം അത് ഉറക്കത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, ഇത് മസ്തിഷ്ക സംസ്കരണ വേഗത കുറയാനും ഹ്രസ്വകാല മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടാനും ഇടയാക്കും.

പുതിയ വിവരങ്ങൾ അറിയാനോ നിലനിർത്താനോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനെ ഇത് ബാധിക്കും. ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സംസ്കാരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് അവരുടെ തൊഴിൽ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന നാലു മേഖലകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ചലനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക: നയങ്ങൾ, സ്ഥലങ്ങൾ, ആളുകൾ, അനുമതി.

ചലന നയങ്ങൾ

ജോലിസമയത്ത് പ്രസ്ഥാനവും പ്രസ്ഥാനവും ഉണ്ടാക്കുന്ന രേഖകളുള്ള നയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. ചലിക്കുന്ന വർക്ക്സ്റ്റേഷനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ, മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ്, ഫ്ലെക്സിബിൾ ഷെഡ്യൂളിങ്, മീറ്റിംഗുകൾ ദീർഘനേരം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇടവേളകൾ, ഒരു പ്രസ്ഥാനമായ സൗന്ദര്യസംരക്ഷണ കോഡ് എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക.

നയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും നേതൃത്വത്തിനും വിവരങ്ങൾ, പരിശീലനം എന്നിവയും പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രാധാന്യവും അതുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനാവുമെന്നതും വിശദീകരിക്കുന്നു.

സ്ഥലങ്ങൾ

ചലനത്തിന് ഉതകുന്ന വർക്ക്സ്റ്റേഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക, വർക്ക് സ്റ്റേഷനുകൾ ക്രമീകരിക്കുക, അങ്ങനെ അവർ സജീവമായ പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ജീവനക്കാരെ ഇരിക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിലെ പ്രക്രിയകളിലേക്കും വർക്ക്ഫ്ലോകളിലേക്കും ചലനാത്മക മാറ്റം സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉപയോക്താക്കൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും പ്രയോഗങ്ങളും അന്വേഷിക്കുമ്പോഴോ അവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനോ മുന്നോട്ട് പോകുകയോ ചെയ്യുക. വിവിധ വർക്ക്സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കോ പൊതുവായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ നീങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സഹകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ആകർഷകമാക്കൽ, കൂടുതൽ മേഖലകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, കൂട്ടായ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

ആളുകൾ

പ്രസ്ഥാനത്തിന് നല്ല റോൾ മോഡലായ ജീവനക്കാരെ തിരിച്ചറിയുകയും നേതൃത്വപാടവങ്ങൾക്ക് അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അവർക്ക് മറ്റ് ജോലിക്കാരെ അവരുടെ തൊഴിൽ ദിനത്തിൽ ഒരു ഭാഗം നീക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാകും. അവരെ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നയങ്ങളിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അവരെ സൃഷ്ടിച്ച് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക ആരോഗ്യ സംസ്കാരം സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ മൊബിലിറ്റി.

ഇടവേളകളിൽ നടക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് നീട്ടൽ, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പൊതുവായ മേഖലകളിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക. സെറ്റ് ഗോളുകൾ നേടിയ ജീവനക്കാർക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളും സ്പോൺസറുകളും മത്സരങ്ങളും.

അനുമതി

എല്ലാ ജീവനക്കാരും മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും ചലനത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വ്യക്തിപരമായ ഉൽപാദനവും പ്രകടനവും സംഘടനാ ഗുണങ്ങളുമെല്ലാം അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. തൊഴിൽ ദിനത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തനമായിത്തീരുകയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യണം. എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടെയും കടമ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ക്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുക.

ജോലിസ്ഥലത്ത് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമായ ജീവനക്കാർക്കും ഉൽപാദനത്തിനും അപ്പുറമാണ്. ജീവനക്കാർ‌ സ്വയം ഓർ‌ഗനൈസേഷന് മൂല്യമുള്ളവരായി കാണുകയും മനോവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ ഇടപഴകൽ ജോലിയിൽ മെച്ചപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി അവർ അവരുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. അവർ സന്തോഷവതിയും ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടവരും ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ഉൽ‌പാദനക്ഷമതയുള്ളവരുമാണ്, മാത്രമല്ല ബിസിനസ്സ് ഫലങ്ങളിലും അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും കൂടുതൽ സജീവമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ആരോഗ്യം.

ഗാർഹിക രക്തസമ്മർദ്ദം, മെച്ചപ്പെട്ട പ്രശ്ന പരിഹാരം, മെച്ചപ്പെട്ട ജാഗ്രത, മെച്ചപ്പെട്ട സർഗ്ഗാത്മകത തുടങ്ങിയ വ്യക്തികൾക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാകും. അതിന്റെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ചലനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ജോലിസ്ഥലമാണ് കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ളതും കൂടുതൽ സംതൃപ്തവുമായ തൊഴിലാളികളുമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യകരമായതും സന്തുഷ്ടവുമായ ഒരു ഇടം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സംഘടനാ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഈ ലളിതവും ഫലപ്രദവുമായ തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല.

ലാബ്രം ടിയർ ഹിപ് ചികിത്സ

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക