NSAID കൾക്കും മദ്യം കൊണ്ടും കുത്തിവയ്പ്പ് പെർഫീറ്റബിളിറ്റി

പങ്കിടുക

കുടൽ പെർമാറ്റിറ്റി: മദ്യം, സ്റ്റെറോയ്ഡൽ വിരുദ്ധ മരുന്നുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ NSAIDs തുടങ്ങിയവ ദോഷകരമായ ഏജന്റുകളാണ്. ഇത് ദഹനവ്യവസ്ഥയിലെ സന്തുലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താം. ആത്യന്തികമായി ഗാസ്ട്രോഡൊഡെനൽ മ്യൂക്കോസലിനെ ബാധിക്കുകയും ഗ്യാസ്ട്രോയിനൽ ട്രാക്റ്റോടുകൂടിയ എപ്പിറ്റീലിയൽ തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ജി.ഐ ട്രാക്ടിനെ കേടുപാടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ഒരേ സമയം രണ്ടു വസ്തുക്കളെയും രോഗികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അസാധാരണമല്ല. അതുകൊണ്ട്, ഒരു കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുടൽ പ്രതിബന്ധത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ആ അറിവ് നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണിതിന് കാരണം.

 

കുടൽ അവശിഷ്ട പ്രവർത്തനത്തിൽ മദ്യം, എൻഎഎസ്ഐഐകൾ എന്നിവയുടെ ഫലമെന്താണ്?

 

കുടൽ മാലിന്യത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ മേഡിൻഡും മറ്റും ശേഷം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി. സ്റ്റെറോയ്ഡൽ പ്രതിരോധവിരുദ്ധ ഏജൻസികൾ, അല്ലെങ്കിൽ NSAID കൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്യാസ്ട്രോ ട്രൈനൈനൽ ട്രാക്റ്റ് നാശനഷ്ടപരിധി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി, എൻഎഫ്എസ്ഐയിലെ സൂക്രസ് പെർമാറ്റിറ്റി ടെസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. പിന്നീട്, NSAID ഉപയോക്താക്കളുടെ ജി.ഐ ട്രാക്ക് നാശത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിന് സസ്പെറോസിലേക്കുള്ള കുടൽ പ്രതിബന്ധം പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്ന പല പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാക്കാലുള്ള കോർട്ടികോസ്റ്റീറോയിഡുകൾ, തീവ്രമായ വ്യായാമം, അണുബാധ, അറ്റ്രോഫിക് ഗ്യാസ്ട്രോറ്റിസ്, ക്രോൺസ് രോഗം, സെലിയാക് രോഗം, കോഫി, പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദോഷകരമായ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഗസ്റ്റ് പ്രോഡൊണൻസൽ മ്യൂക്കോസയ്ക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടെന്ന് മറ്റു ഗവേഷകർ സൂക്രോസ് പെർഫോമബിളിറ്റി പരിശോധിച്ചു. കുടൽ കുടയുടെ പ്രവർത്തനം ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഏജന്റാണ് മദ്യം. ഏതാനും പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നിശിതമായ മദ്യപാന ഉപഭോഗമാണ് കുടൽ പാരസ്പര്യമുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ കുടൽ അവയവങ്ങളുടെ അലർജിക്ക് ദീർഘകാലമായി ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രഭാവം കുടൽ അവയവങ്ങളിൽ NSAID ഉപയോഗത്തേക്കാൾ കുറവാണ്.

 

കുടൽ പെർമാറ്റിറ്റി: NSAID കൾ, മദ്യം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള കുടൽ പ്രതിരോധം

 

നോൺ-സ്റ്റെറോഡൈലൽ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ മരുന്നുകൾ (NSAIDs)

 

NSAID- യുടെ രോഗനിർണയം നന്നായി അന്വേഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. NSAIDs, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറോയ്ഡൽ വിരുദ്ധ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗം, ഗ്യാസ്ട്രോഇസ്റ്റസ്റ്റൈനൽ രോഗം, അല്ലെങ്കിൽ ജിഐ രോഗം, അതുപോലെ മറ്റ് ദഹനേന്ദ്രിയ പാർശ്വഫലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വികസനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഗുരുതരമായ മദ്യപാനം പോലെയുള്ള, NSAID കൾ നിരന്തരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുടൽ പ്രതിബന്ധത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും, ഗർഭാവസ്ഥയിലെ ഗർഭാവസ്ഥയെ, ഗർഭാവസ്ഥയെ, അൾസർ, പെർഫൊറേഷൻ, രക്തസമ്മർദം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. പേശീരോഗം, അല്ലെങ്കിൽ IBD. NSAID- യുടെ പ്രഭാവം പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

 

ഒന്നാമത്തേത്, അവരുടെ ലിപ്പോഫോളിക് സ്വഭാവമുള്ളതിനാൽ ജൈവ സ്തംഭങ്ങളിൽ NSAID കൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രഷ് ബോർഡർ ഫോസ്ഫോലീപ്പിഡുമായി ഇടപഴകുകയും, കുടൽ എപ്പിറ്റീലിയത്തിന് നേരിട്ടുള്ള ക്ഷതം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. NSAIDs പോഷകാഹാര തകരാറുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോരിലേഷൻ നിരാകരിക്കുകയും, അതിെൻറ അത്യാവശ്യമായ ATP ൽ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ATP ലെ കുറവ്, intracellular ആക്റ്റിൻ-മിസീൻ കോംപ്ലക്റ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം ഒരു ATP- ആധിഷ്ഠിത പ്രക്രിയയാണ് എന്നതിനാൽ, കുടൽ എപിതേലിയൽ തടസ്സം പ്രവർത്തനം കുറയുന്നു. മെംബ്രെൻ ഫോസ്ഫോളിപ്പിഡുകളുടെയും ആന്തരിക എസിപി അളവുകളുടെയും നിയന്ത്രണം, കാൽസ്യത്തിന്റെ ലീജേജ്, സ്വതന്ത്ര ഓക്സിജൻ റാഡിക്കലുകളുടെ ഉത്പാദനം എന്നിവയാണ്. Intracellular സൈറ്റോസക്കിലെറ്റന്റെ സങ്കോചവും, കട്ടിയുള്ള ജംഗ്ഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ TJ, സങ്കീർണ്ണതയുടെ സങ്കലനത്തെയും ബാധിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ പ്രക്രിയകൾ നേരിട്ട് കുടൽ പാരസ്പര്യത്തെ മാറ്റുന്നു. ഈ വർദ്ധിച്ച പെർമിറ്റലിറ്റി പിന്നീട് നശ്വര സംയുക്തങ്ങൾ, ബൈറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക്ഡൌൺ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, ആസിഡ്, പെപ്സിൻ, കുടൽ മ്യൂക്കോസയിലേക്കുള്ള ലായന സംയുക്തങ്ങളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതമാണ് എൻഎഎസ്ഐഡി ഇന്ധന എൻഡോപ്പീറ്റിന്റെ അവസാനഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി, വീക്കം എന്നിവയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് പുറമെ, NSAID- ളുടെ പ്രോസ്റ്റാഗ് ലാൻഡിൻ-രോഗപ്രതിരോധ ഘടകങ്ങളാൽ മ്യൂക്കോസൽ നാശവും പ്രേരിപ്പിക്കാനാകും. ആഗിരണം കഴിഞ്ഞ്, NSAID- കൾ സൈക്ലോഓക്സൈജഗെയ്സ് -1, -2, അല്ലെങ്കിൽ COX-1, -2 എന്നിവയെ തടയുന്നു. COX-1 തടസ്സം, mucosal രക്തപ്രവാഹത്തിൻറെ കുറയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അതേസമയം COX-2 ന്റെ പ്രതിരോധശേഷി പ്രതിരോധം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

 

ആരോഗ്യമുള്ള വോളണ്ടിയർമാരും രോഗികളും നോൺ-സ്റ്റെറയോഡോറൽ വിരുദ്ധ മരുന്നുകളെ നിശിതമായി ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങി. കുടൽ പ്രതിരോധക്കുറവും ഹൈപ്പർമോട്ടറിയും, അസാധാരണവും അമിതപ്രവാഹവും, പ്രത്യേകിച്ച് ദഹനനാളത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളും പ്രകടമായി. MKN28 ഉപയോഗിക്കുന്ന സാർവത്രിക ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ, ഗ്യാസ്ട്രൈക്ക് എപിടെഹൈലൽ സെൽ ലൈനും പ്രകടമാവുന്നതിൽ ആസ്പിരിൻ ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവ് ക്ലോഡിൻ-എൺഎക്സ്എക്സ് എക്സ്പ്രെഷനിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ക്ലോയിഡിൻ-എക്സ്.എക്സ്.എക്സ്, എക്സ്.എക്സ്.എക്സ്, ZO-7 അല്ലെങ്കിൽ ഓക്ലുഡിൻ .

 

എൻഎഎസ്ഐഡി-ഇൻഡസ് ചെയ്ത ഗ്യാസ്ട്രോറ്റിസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റ് നാശനഷ്ടം സൈക്ലോഓക്സിജെഗെയ്സ് ഇൻഹെബിഷൻ, പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ സിന്തസിസ് എന്നിവയുടെ ഫലമായി കാണപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, കുടൽ പ്രതിബന്ധം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കൽ ഒരു മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് പ്രക്രിയയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാണ്. NSAID- ഇൻക്രിസ്ഡ് ജിഐ ട്രാക്റ്റ് നാശത്തിലെ ന്യൂറോരോഫുകൾ, മൈക്രോകറോളജിക്കൽ തകരാറുകൾ, ഓക്സിജൻ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളും പിത്തരസം ആസിഡുകളിലുമുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് പരീക്ഷണവും ക്ലിനിക്കൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും. NSAID കൾ കുടൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിന്താസെസ് എക്സ്പ്രഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇത് കുടൽ അവയവങ്ങളുടെ വർദ്ധനവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. എൻഎഫ്ഐഐകൾ മൈറ്റോകോണ്ട്രൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോരിലേഷൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനിടയുണ്ട്, ഇത് ടി.ജെ കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രിറ്റിക്ക് വേണ്ട മൈറ്റ് ടോണ്ടിയൽ എനർജി ജനറേഷനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് കുടൽ വീക്കം വർദ്ധിക്കുകയും പെരിബിലിറ്റി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാനമായി, ആസ്പിരിൻ, പി.എച്ച്.എം.എൻ.എക്സ് എം.എക്സ്.കെയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും, ക്ലോഡിൻ -എക്സ്എക്സ്എക്സിൽ കുറവുണ്ടാക്കുന്ന ഗ്യാസ്ട്രൈക് എപിടെഹൈലൽ സെൽ പെർമാറ്റബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചും, പി.എക്സ്.എൻ.എൻ. എം.എക്സ്.ഇ. ഇൻബിറ്റർ ഈ പ്രതികരണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ചികിത്സയും ഉയർത്തിയെന്നു നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.

 

മദ്യം

 

ക്ലിനിക്കൽ, പരീക്ഷണ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി മദ്യപാനം വർദ്ധിക്കുന്നത് കുടൽ അവയവങ്ങളുടെ വർദ്ധനവ്, വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും, സോഡിയം, ജലം എന്നിവയുടെ കുറവുമാണ്. എഥനോൾ മെറ്റബോളിസം, അസറ്റൽഹൈഡൈഡ്, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്, ഇല്ല, മദ്യപാന സംയുക്തമായ കുടൽ പ്രതിരോധക്കുറവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ പഠന വിലയിരുത്തൽ ഫലങ്ങൾ തെളിയിച്ചു. എത്തനോളിന്റെ ഭിന്നതയിൽ വന്ന എലികളുടെ ഗ്യാസ്ട്രോയിസ്റ്റൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ ജി.ഐ ട്രാക്റ്റിന്റെ മുകളിലായി അസെറ്റാൾഹൈഡെ ഉയർന്ന അളവ് കണ്ടെത്തി. ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുടൽ അവശിഷ്ടങ്ങളും എൻഡോടോക്സിൻ വിവർത്തനവും കൂട്ടിവായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, അസെറ്റൽഹൈഡുള്ള Caco2 സെല്ലുകളുടെ ഇൻകുബേഷൻ മോണോളയർ പെർമാറ്റിബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. വളർച്ച ZO-1, ഇ-കാഡറിൻ, β- catenin രണ്ടും വർദ്ധിച്ചു tyrosine ഫോസ്ഫോരിലേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട. എടനോളിനുള്ള Caco2 monolayers ന് പുറമേ ഇൻഡിപിബിലിറ്റി നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിൻഹാസ എക്സ്പ്രഷൻ, ഉൽപാദനത്തിൽ NO, അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഉൽപ്പാദനം, ഉൽപ്പാദനം, മോണോളയർ പെർമാറ്റിബിളിറ്റി എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അസ്ഥിരവും, പോളീമുമൈസില്ലാത്ത ട്യൂബുളിനും, മൈക്രോടൂബ്ബുൾ സൈറ്റോസക്കിളിനുണ്ടാകാവുന്ന വിപുലമായ നാശവും വർദ്ധിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട്.

 

എലിപ്പനിലെ പരീക്ഷണാത്മകവും ക്ലിനിക്കൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും മദ്യത്തിന്റെ നിശിതമായ ഭരണകൂടം വാലസ് അൾസർ, സൾക്കുട്ടാക്കൽ ബ്ലീബിംഗ്, ഹെമറാജിക് എറോസോഷ്യസ്, കുടൽ പ്രതിരോധക്കുറവ് തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾക്ക് ഉപരിതല ചെറുകിട കുത്തിവയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കും എന്നും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്യം ഉളവാക്കുന്ന കുടൽ മാലിന്യങ്ങൾ വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എൻഡോടോക്സിൻറെ വിവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, അതുമൂലം ടിഷ്യു ക്ഷതം, വീക്കം എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. എലിഡോക്സിൻ എൻഡോഡോക്സിൻ എലറ്റൊഡോക്സിൻ എലി എക്സറ്റോക്സിൻ എലി എക്സോടോക്സിൻ ലെവൽ പോർട്ടീസ് എൻഡോറ്റാക്സിൻ ലെറ്റിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന പ്ലാസ്മ എൻഡോറ്റാക്സിൻ നൽകും. ആരോഗ്യകരമായ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെയും മദ്യപാനത്തിന്റെ ഫലമായി മദ്യപാനത്തിന്റെ ഫലമായി മദ്യപാനവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ പ്ലാസ്മ എൻഡോടോക്സിൻ അളവ് ആരോഗ്യമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളേക്കാൾ 8 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകാത്തപ്പോൾ, തെളിവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മദ്യം ഉളവാക്കുന്ന കുടൽ കുടയുടെ പ്രവർത്തനം, കുടൽ കോശങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും സൈക്കോകൈൻ, റിയക്ടീവ് ഓക്സിജൻ, leukotrienes, ഹിസ്റ്റാമിൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ മിറ്റേജറുകൾക്കും ലഭ്യമാക്കും.

 

കുടൽ ബാരിയർ ഫംഗ്ഷന്റെ പരിപാലനം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ അപര്യാപ്തത പലതരം വൈകല്യങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു അപകട ഘടകമാണ്. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ (എൻ‌സി‌ബി‌ഐ), നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് പരാമർശിച്ച വിവരങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, നട്ടെല്ല് പരിക്കുകൾ, അവസ്ഥകൾ എന്നിവയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ്

 

 

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: വെൽനസ്

 

ശരീരത്തിൽ ശരിയായ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഒരു തിന്നു സമീകൃത പോഷണം വ്യായാമവും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും, ക്രമമായി ആരോഗ്യകരമായ സമയം ഉറങ്ങാൻ, നല്ല ആരോഗ്യം, വെൽഡിഷ് നുറുങ്ങുകൾ മുതലായവ ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളെ നന്നായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നത് ആളുകൾ ആരോഗ്യകരമായിത്തീരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഏറെ ദൂരം പോകും.

 

 

അധികമായ വിഷയം: വളരെ മികച്ചത്: പാൻ വേദന ചികിത്സിക്കുക

 

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക