മിഥിലേഷൻ ദാതാക്കൾക്ക് അസഹിഷ്ണുത

പങ്കിടുക

മിഥിലേഷൻ ദൗർലഭ്യമുള്ള രോഗികൾക്ക് ഉയർന്ന ഡോസ് മെതേൽ ദാനത്തിനുള്ള ചിലവുകൾ സഹായിക്കുമെങ്കിലും, ചില ആരോഗ്യ പരിരക്ഷകൾ ചിലപ്പോൾ മിഥിലൈസേഷൻ ദാതാക്കളുടെ അസഹിഷ്ണുതമൂലം രോഗികളെ നേരിടുന്നു. മിഥിലൽ ദാതാക്കൾക്ക് അസഹിഷ്ണുത ഉള്ള രോഗികൾക്ക് ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും നൊറാളിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനും കഴിയും. മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളിൽ നൊസ്റ്റജിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, ക്ഷോഭം, തലച്ചോറ് എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം.

Methyl donor supplements ലേക്കുള്ള intolerances ശരിയായി മനസ്സിലാകാത്ത ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ആവൃത്തിയും പ്രാബല്യത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഗവേഷണ പഠന ആവശ്യമാണ്. അതു കേടാകോളമിൻ വഴി ദുർബലമായ metabolism വിശ്വസിച്ചു COMT ഒപ്പം MAOA മിഥിലേഷൻ ദാതാക്കളുടെ അസഹിഷ്ണുതയിൽ ഒരു പങ്കുണ്ടായിരിക്കാം. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സൗരോർജ്ജം പ്രതികൂലഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു.

കേസ് 1.0: COMT പോളിമോർഫിസമുള്ള മിഥിലോൾ ദാതാക്കളുടെ സമ്മർദം

ദീർഘകാല പാൻക് ഡിസോർഡർ, അഗോരോഫോബിയ രോഗബാധയെത്തുടർന്നുണ്ടായ ഒരു എൺപത് വയസ് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ, COMT, MTHFR സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് പോളിമോർഫിസ്, അല്ലെങ്കിൽ എസ്എൻപിഎസ് എന്നിവയിലൂടെ ഹോമോസൈഗസിനെ പ്രകടമാക്കി. വാനിൽമൻഡേലിക് ആസിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വി.എം.എ, ഹോമോവാനിലെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എച്ച്.വി.എ, മൂത്രത്തിൽ ഓർഗാനിക് അമ്ലങ്ങൾ നോറോപിൻഫൈൻ, എപ്പീഫ്ഫ്രൈൻ എന്നിവയുടെ മോശം ക്ലിയറൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് യഥാക്രമം, താഴ്ന്നതും കുറഞ്ഞതുമാണ്. ഈ കേടകോലാമിനുകൾ COMT മിഥിലൈലേഷൻ വഴി കാറ്റാടോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ മോശമായ ക്ലിയറൻസ് ഉത്കണ്ഠ ലക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. മറുവശത്ത്, ഹോമോസിസ്റ്റീൻ നില, MTHFR SNP ഒന്നുകിൽ സാമ തലങ്ങൾ നിലനിർത്താനുള്ള ശേഷി തുടർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോട്ടോടയോൺ രൂപീകരണത്തിനായി ഹോമോസിസ്റ്റീൻ കൈമാറ്റം ചെയ്തതിലൂടെ ഹോമോസിസ്റ്റീൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഓക്സിഡയന്റ് സമ്മർദ്ദമാണ്.

ഹൈ-ഡോസ് മിഥിലൈലേറ്റഡ് ഫോളേറ്റ്, ബീറ്റയിൻ അനുബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ രോഗി ഉടൻതന്നെ ലക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകും. അനുബന്ധത്തിന്റെ സംയുക്ത ഇഫക്ടുകളിൽ നിന്ന് SAMe ന്റെ വർദ്ധിച്ച ഉൽപാദനം മൂലം ഇത് സംഭവിച്ചേക്കാം. Norepinephrine ൽ നിന്ന് epinephrine biosynthesis ന്റെ നിരക്ക് methylation വഴി SAM- ന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതിനാൽ SAM ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എപിൻഫ്രൈൻ ഉദ്ഗ്രഥനം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കാം. COMT SNP ന്റെ കുറവ് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ക്ലിയറൻസ്, വർദ്ധിച്ച രോഗലക്ഷണവൽക്കരണത്തിന് അടിസ്ഥാന കാരണമായിരിക്കാം. മിമിസൈറ്റഡ് ഫോളേറ്റിനെ മൈമോലൈറ്റഡ് ഫോളിക്ക് ആസിഡിനൊപ്പം മാറ്റി പകരം ബീറ്റാ അനുബന്ധങ്ങളെ നിർത്തലാക്കുന്നത് അഗോർഫോബിയയുടെ പ്രഭാവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ്. Cലോർഡ് & ബ്രാലി, 2012, കേസ് ചിത്രീകരണം 11.1 പേ. 594.

ഫോളിക്ക് ആസിഡ് സപ്ലിമെന്റ് അപകടസാധ്യത

കൂടാതെ, കോട്ടയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളിക് ആസിഡ് അനുബന്ധവും ന്യൂറൽ ട്യൂബ് വൈകല്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും 400 mcg / d ന് മുകളിലുള്ള ഭക്ഷണ ഫോളേറ്റ് തുല്യ യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ DFE- കൾ. ഫോളിക് ആസിഡ് പൂർണ്ണമായും സിന്തറ്റിക് സംയുക്തമാണ്, ഇത് ആദ്യം ടെട്രാഹൈഡ്രോഫോളേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഎച്ച്എഫ് ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്യണം, ഡൈഹൈഡ്രോഫോളേറ്റ് റിഡക്റ്റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഎച്ച്എഫ്ആർ എന്ന എൻസൈം വഴി രണ്ടുതവണ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി മെത്തിലൈലേഷനിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഫോളിക് ആസിഡ് പാർശ്വഫലങ്ങളുടെ ഒരു കാരണം എലവേറ്റഡ് അൺമെറ്റബോളൈസ്ഡ് ഫോളിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു‌എം‌എഫ്‌എ എന്നിവയാണ്.

ഫോളിക് ആസിഡ് സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ, പരിമിതമായ കരൾ ഡിഎച്ച്എഫ്ആർ ഫോളിക് ആസിഡ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ദിവസം മുഴുവൻ എട്ടുമണിക്ക് mcg ന്റെ ഒരു തവണ ഫോളിക് ആസിഡ് ഡോസുകൾ, 260 mcg അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഫോളിക്ക് ആസിഡ് ഡോസുകൾ, UMFA കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ധാരാളമായി പാകം ചെയ്ത ധാന്യങ്ങൾ, കരുത്തുറ്റ ധാന്യങ്ങൾ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഫോക്ലിക് ആസിഡും, എൺപത് മില്ലിഗ്രാം / മില്ലി ടോളറബിൾ അപ്പ് ടിമിഡിനുമപ്പുറം, മൾട്ടിവിറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറുകളുപയോഗിച്ച്, അത് അതിനപ്പുറം വർദ്ധിക്കും.

ആഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോളേറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫോളിക് ആസിഡ് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു ഡിഎഫ്എഫ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഫുഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധകളിലെ ഫോളിക് ആസിഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് 1 എംസിജി ഫോക്ലേറ്റ് ഫോളേറ്റിനു തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഫോളിക് ആസിഡിൻറെ 0.6 എംസിജി, എംഎംഎൻസി എംസിജി ഡിഎഫിക്ക് തുല്യമാണ്. ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കുന്നത് മറ്റ് സൈഡ് ഇഫക്ടുകൾക്കൊപ്പം ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഫോളിക് ആസിഡ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രോലോലേറ്റിലേക്കും UMFA യിലേക്കും മാറ്റുന്നതിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മെറ്റബോളിറ്റ് ഡിഹൈഡ്രോലോഫോലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഎച്ച്എഫ് പലതരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഡി.എൻ.എ. സംയുക്തത്തെ ബാധിക്കുന്ന തൈമൈഡൈറ്റ് സിന്താസെസും പ്യൂരിൻ സിന്തസിസ് എൻസൈമുകളും തടയാൻ ഡിഎച്ച്എഫ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഎച്ച്എഫ് ഉത്പാദനം നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു MTHFR എൻസൈം, ഇത് മെത്തോയോയിൻ സിന്തസിസ്, ഹോമോസിസ്റ്റീൻ ക്ലിയറൻസ് എന്നിവ കുറയുന്നു. ഒരു അടുത്ത ഗവേഷണ പഠനത്തിലൂടെ, അണുവിശുദ്ധ പുരുഷന്മാരിലെ ഫോളിക് ആസിഡ് അനുബന്ധമായി MNTFR C5T പോളിമോർഫിസത്തിനുവേണ്ടി ഹോർമോസിഗസ് രോഗികൾക്ക് സമാനമായ ഡിഎൻഎ മിഥിലേഷനിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ കുറവ് പ്രകടമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

മറ്റ് ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും ഫോർട്ടിഫൈഡ്, ഫോളിക് ആസിഡ് അനുബന്ധവും കോളറിക്റ്റൽ ക്യാൻസറുമായുള്ള ബന്ധവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിഎൻഎ-വിഷ വസ്തുക്കളിലേക്ക് ഫോട്ടോ-തിളക്കങ്ങൾ വഴി UMFA യഥാർത്ഥത്തിൽ രാസവിനിമയം നടത്തുന്നു. UMFA ഉം colorectal കാൻസസ് രോഗനിർണയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു സമീപകാല ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ, MTHFR C677T ജനിതകമാതൃക, ഹീറ്റോസോജിയസ്, ഹോമോസൈജസ് എന്നിവയിൽ പുരുഷന്മാരോ വ്യക്തികളുമായോ ഒരു ചെറിയ അനുകൂല ബന്ധം തെളിഞ്ഞു.

എങ്കിലും, ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ചെറിയ വിപരീത അസോസിയേഷൻ പ്രകടമാക്കി. മദ്യം കഴിച്ച യു.കെ.യിലെ സെമിനാർ കൂടുതലും UMFA ന് അനീമിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നഗ്നമായ ലൈംഗിക ശേഷിയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളിൽ NK സെൽ സൈറ്റോക്സിസിറ്റി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എപിതേലിയൽ കാൻസറുകളിലെ ഫോളേറ്റ് റിസപ്റ്ററുകളെ സമീപിക്കുന്ന ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ, യുഎംഎഎയെ ഉയർത്തുന്ന റിസർപ്രായ FR-ആൽഫയുടെ ഉയർന്ന ആവൃത്തി പ്രകടമാണ്. അത് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു FR-ആൽഫ ട്യൂമർ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അപ്പൊപ്പൊട്ടൊസിൻറെ പ്രോട്ടീൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു Bcl-2. ഈ പ്രക്രിയയുടെ പുരോഗതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കോശങ്ങളിലെ ഇൻഫുലേഷൻ കോശങ്ങൾ ഫോളിക്ക് ആസിഡ് എക്സ്പോർട്ടുചെയ്യപ്പെട്ടു.

സെൽ ഡിവിഷൻ, ഡിഎൻഎ, ആർഎൻഎ സിൻടെസിസ്, ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ, ഹിസ്റ്റമിൻ ക്ലിയറൻസ്, ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ, സെല്ലുലാർ എനർജി മെറ്റാബോളിസം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ ഒരു ജൈവ പ്രക്രിയയാണ് മിഥിലേഷൻ. എന്നിരുന്നാലും മിഥിലേഷൻ പോലെ, നിരവധി ആളുകൾക്ക് മിഥിലേഷൻ ഡിസ്ക്കിട്ടുകളുമുണ്ട്, ഇത് വൈവിധ്യമാർന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മിഥിലൈസേഷൻ ഡെപ്റ്റിറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉയർന്ന ഡോസ് മെത്തൈൽ ദാതാക്കളെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലുകൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുബന്ധമായിട്ടാണോ? ചില രോഗികൾ മിഥിലൈസേഷൻ ദാതാക്കളെ അസഹിഷ്ണുത കാണിച്ചേക്കാം, വഷളായ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പോലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്

മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്മൂതറുകളും റോസുകളും

മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിരവധി ആരോഗ്യ പരിപാലന വിദഗ്ധർക്ക് പോഷക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, മെത്തൈലേഷൻ സപ്പോർട്ട് സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലാണ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കായി ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള വേഗതയേറിയതും എളുപ്പവുമായ മാർഗ്ഗമാണ് സ്മൂത്തുകളും ജ്യൂസുകളും. മിഥിലേഷൻ ഡയറ്റ് ഫുഡ് പ്ലാനിന്റെ ചുവടെയുള്ള സ്മൂത്തികളും പഴകിയതുമാണ്.

സീ ഗ്രീൻ സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• 1 / XNUM കപ്പ് കാന്റലൂപ്പ്, ചുരച്ചു മൂടി
• ബാക്കി 29 മുതൽ 30 വരെ
• ചുരുങ്ങിയത് കാലേ അല്ലെങ്കിൽ ചീര
• ചുരുങ്ങിയത് സ്വിസ് chard
• വെയിറ്റ്മെൻറ് XXX / X
• സ്പൂണിന ധൂപകം
• കപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്
• 3 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞു മുഴം
പൂർണ്ണമായി മിനുസമാർന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും വരെ ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൻഡറിലുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക!

ബെറി ബ്ലിസ് സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• 1 / XNUM കപ്പ് ബ്ലൂബെറി (പുതുമാംസം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ, വെയിലത്ത് കാട്ടു)
• മാംസളമായ കാരറ്റ്, ഏകദേശം പകുതിയായി മൂപ്പിക്കുക
• 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ഫ്ലക്സ്സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിയ സീഡ്
ബദാം ബദാം
• ജലം (ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത)
• ഐസ് സമീപ്കൾ (ഫ്രീസുചെയ്ത ബ്ലൂബെറി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ, ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്)
മിനുസമാർന്നതും ക്രീം വരെയുമുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

Swഭക്ഷണത്തിലും എരിവുള്ള ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• കനംകുറഞ്ഞ പാത്രം
½ പാത്രങ്ങൾ, ചീര
• സ്വിസ് chard, വെറും 30 കപ്പ്
• വെള്ളമുപയോഗിച്ച് കൊമ്പൻ (ഇല, കാണ്ഡം), കഴുകുക
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
• മഞ്ഞൾ വേനൽ (ഓപ്ഷണൽ), കഴുകുക, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിതെളിക്കുക
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

ഇഞ്ചി ഗ്രീൻ ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• X കൌണ്ടർ പൈനാപ്പിൾ കോസ്
• ആപ്പിൾ ഐസ്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
• കനംകുറഞ്ഞ കനംകുറഞ്ഞ കഷണം, ഏകദേശം കഴുകിക്കളയുകയോ മുട്ടയുടെ ചോരയോ പൊട്ടിച്ചിതറുകയോ ചെയ്യുക
• വെറും കഷണം, സ്വിസ് chard, കഴുകിക്കളയുക, വെട്ടിയിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അഴിച്ചെടുത്ത്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

Zesty ബീറ് ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• ഗ്രേഡ്ഫ്രൂട്ട്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• ആപ്പിൾ ഐസ്, കഴുകി, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• നൂറുകണക്കിന് ബീറ്റ്റൂട്ട്, അവ കഴുകിയാൽ കഴുകി കളയുക
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോട്ടീൻ പവർ സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്: 1
കുക്ക് സമയം: X മിനിറ്റ്
• 1 സ്കോപ് പ്രോട്ടീൻ പൊടി
• 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ഫ്ളക്സ് സീഡാണ്
• ബാക്കി 29 മുതൽ 30 വരെ
തൊലിനിറം തൊട്ട് 1 കിവി
½ / ടീസ്പൂൺ കറുവപ്പട്ട
ഏലക്ക പിച്ചിൽ
ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ മതിയായ നോൺ-ക്ഷീര പാല് അഥവാ ജലം
പൂർണ്ണമായി മിനുസപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ഉയർന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ ബ്ലെൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോലോൺ റ് ഫാജിംഗ് മിമിംഗ് ഡൈറ്റ്

ശരിയായ പോഷകാഹാരത്തിലൂടെ സമതുലിതമായ മെത്തിലൈസേഷൻ പിന്തുണ നേടാൻ കഴിയും. പ്രോലോൺ ഫാസ്റ്റിംഗ് അനുകരിക്കുന്ന ഡയറ്റ് 5 ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് വ്യക്തിഗതമായി പായ്ക്ക് ചെയ്യുകയും എഫ്എംഡിക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യമായ അളവിലും കോമ്പിനേഷനുകളിലും വിളമ്പുന്നതിന് ലേബൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാറുകൾ, സൂപ്പുകൾ, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, സപ്ലിമെന്റുകൾ, ഒരു ഡ്രിങ്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ്, ടീ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് റെഡി-ടു-ഈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത്. ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ ശാസ്ത്രീയമായി രൂപപ്പെടുത്തിയതും മികച്ച രുചിയുള്ളതുമാണ്. പ്രോലോൺ ഉപവാസം അനുകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണക്രമം, 5 ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, എഫ്എംഡി നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോയെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. ആരോഗ്യകരമായ മറ്റ് പല ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കിടയിലും മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രോലോൺ ഉപവാസം അനുകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം സഹായിക്കും.

പല രോഗികൾക്കും മെത്തൈൽ ദാതാക്കളുടെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഡോക്ടർമാരും ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീഷണർമാരും നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ശരിയായ അളവ് മിഥിലേഷൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻ നിർണ്ണയിക്കാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിതറാക്യം, മസ്കുസ്കോക്റ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുകളിലെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

അധിക വിഷയ ചർച്ച: നിശിത നടുവേദന

പുറം വേദന ലോകമെമ്പാടും വൈകല്യമുള്ളതും നഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായ കാരണങ്ങൾ. ഡോക്ടർ ഓഫീസ് സന്ദർശനങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മുതിർന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മൂലമുള്ള രോഗം മാത്രം. ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് എട്ടുശതമാനം പേർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വേദന ഒരിക്കൽ അനുഭവപ്പെടും. അസ്ഥികൾ, സന്ധികൾ, കട്ടിലുകൾ, പേശികൾ തുടങ്ങി മൃദുല കോശങ്ങളുള്ള ഒരു സങ്കീർണ്ണ ഘടനയാണ് നിങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല്. പരുക്കുകളും ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ അഴുകിയ അവസ്ഥകളും ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ, ഒടുവിൽ മുടി വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുടി വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചലനങ്ങളുടെ ലളിതമായ വേദനയ്ക്ക് വേദനയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഭാഗ്യവശാൽ, ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം പോലെയുള്ള ബദൽ ചികിൽസാരീതികൾ, നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സഹായകരമാകും, ഇത് ആത്യന്തികമായി വേദനയുടെ ആശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ പരിക്ക് മെഡിക്കൽ & ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ക്ലിനിക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900.

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി

* എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്.

***

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക