പങ്കിടുക

ഒരു Herniated Disc എന്താണ്?

വെന്റെബ്രെയ് എന്ന നൂറോളം അസ്ഥികളോടെയാണ് നട്ടെല്ല് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുഷുമ്നാശയത്തെ ഈ സുഷിര ബോണുകൾ ഒടുവിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, നട്ടെല്ലിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒരു കനാല സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഓരോ വേരിബാർക്കും ഇടയിൽ ദ്രാവകം നിറച്ച പരവതടിയിലുള്ള ഡിസ്ക്ക് ഉണ്ട്, അവയ്ക്ക് നട്ടെല്ലിന് വേണ്ടി ഷോക്ക് അബ്സോർബേർസ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാലാകാലങ്ങളിൽ, ഇവ ഫ്ലെക്സിബിൾ, ജെല്ലി ഡോനട്ട് പോലുള്ള ഡിസ്കുകൾ herniate ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുംintervertebral discയുടെ അണുകേന്ദ്രം അതിന്റെ പുറം വളയത്തിന് എതിരാണ്, ഇത് താഴ്ന്ന വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു. താഴെ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് അവയുടെ കാരണങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ, ചികിത്സ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ ചർച്ചചെയ്യും.

വേര്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന

പശ്ചാത്തല സന്ദർഭം

ലംബ ഡിസ്ക് പാത്തോളജിയുടെ നാമകരണവും വർഗ്ഗീകരണവും, നോർത്ത് അമേരിക്കൻ സ്പൈൻ സൊസൈറ്റി, അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സ്പൈൻ റേഡിയോളജി, അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ന്യൂറോറാഡിയോളജി എന്നിവയുടെ സംയോജിത ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ ശുപാർശകൾ 2001 ൽ നട്ടെല്ലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു (© ലിപിൻകോട്ട്, വില്യംസ് & വിൽക്കിൻസ്). ഇത് രചിച്ചത് ഡേവിഡ് ഫാർഡൻ, എംഡി, പിയറി മിലറ്റ്, എംഡി, അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സ്പൈൻ റേഡിയോളജി (എ എസ് എസ് ആർ), അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ന്യൂറോറാഡിയോളജി (എ എസ് എൻ ആർ), നോർത്ത് അമേരിക്കൻ സ്പൈൻ സൊസൈറ്റി (നാസ്) എന്നിവ by ദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചു. സുഷുമ്‌നാ പദാവലിയുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കൂടുതൽ വ്യക്തതയും സ്ഥിരതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, ഒരു ദശകത്തിലേറെയായി ഇത് ഈ ലക്ഷ്യത്തെ നന്നായി സേവിച്ചു. യഥാർത്ഥ പ്രമാണം പുനരവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് 2001 മുതൽ, ലംബർ ഡിസ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയിൽ മതിയായ പരിണാമമുണ്ട്. പുതുക്കിയ പ്രമാണം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് എ‌എസ്‌എസ്ആർ, എ‌എസ്‌എൻ‌ആർ, നാസ് എന്നിവയുടെ സമകാലിക സംയോജിത ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സുകളുടെ സമവായ ശുപാർശകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. റേഡിയോളജിക്, ക്ലിനിക്കൽ കെയർ എന്നിവയിലെ നിലവിലെ ആശയങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ ലേഖനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ഉദ്ദേശ്യം

വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞർ, റേഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ, ഗവേഷകർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഡിസ്ക് പദങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വിഭവം നൽകുക. കൃത്യമായി നിർവചിക്കുകയും, ഡിസ്ക് ഡിസോർഡുകളുള്ള രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഡിസൈനുകളുടെ സാധാരണവും രോഗചികിത്സാ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിബന്ധനകളും ആവശ്യമാണ്.

പഠനം ഡിസൈൻ

സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു അവലോകനം ഈ ലേഖനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

രീതികൾ

പിങ്ക്മെഡ് ഡിസ്കിന്റെ സാഹിത്യത്തിന് ഒരു പബ് മെയിൽ സെർച്ച് നടത്തി. ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അംഗങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായും കൂട്ടായമായും സാഹിത്യം അവലോകനം ചെയ്ത് 2001 ഡോക്യുമെന്റ് പുതുക്കി. പരിഷ്കരിച്ച പ്രമാണം പിന്നീട് ASSR, ASNR, NASS എന്നിവയുടെ ഭരണ ബോർഡുകളിലെ അവലോകനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു. ഭരണസമിതി ബോർഡിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുനരവലോകനത്തിനു ശേഷം, മൂന്നു സൊസൈറ്റികളുടെ ഭരണസമിതി ബോർഡിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി ഈ ലേഖനം അംഗീകാരം നൽകി.

ഫലം

ഈ ലേഖനം എൽബു ഡിസ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്തുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായ / വികസിക്കൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ; ക്ഷീണം; ട്രോമ; അണുബാധ / വീക്കം; നവപ്പാലയം; അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം / അല്ലെങ്കിൽ മോർഫോളജി തരം. ഈ ലേഖനം, കൂർത്ത ഡിസ്കിനുള്ള പദങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്ലോസ്സറി നൽകുന്നു, ഈ നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ചർച്ചാവിഷയം, അവരുടെ ശുപാർശ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. നിബന്ധനകൾ മുൻഗണന, അർഹിക്കാത്തത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സംസാരഭാഷ തുടങ്ങിയവയെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിഷ്കരിച്ച ചിത്രീകരണങ്ങൾ ചില പ്രധാന പദങ്ങളുമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ശുപാർശകൾക്ക് അടിത്തറയുള്ള സാഹിത്യത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

നിഗമനങ്ങളിലേക്ക്

സാധാരണവും അസാധാരണമായതുമായ കുള്ളൻ ഡിസ്കിയുടെ അനാറ്റമിക്, ഫിസിയോളജിക് സ്വഭാവങ്ങളുടെ വിവരണത്തിൽ സ്ഥിരതയോടും കൃത്യതയോ നിലനിറുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപകമായ അംഗീകാര പദസഞ്ചയം 2001 മുതൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഞങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

അടയാളവാക്കുകൾ

ഡിങ്കൻ ഡീജനറേഷൻ, ഡിസ്ക് എക്സ്ട്രൂഷൻ, ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ, ഡിസ്ക് നഗ്നചിത്രങ്ങൾ, ഡിസ്ക് പ്രോപ്രിഷൻ, ഹൈ-തീവ്രത സോൺ, ലെമ്പർ ഇൻറർവർസ്ട്രബ്ബർ ഡിസ്ക്

ആമുഖം

നോർത്തേൺ അമേരിക്കൻ സ്പൈൻ സൊസൈറ്റി (നാസ്), അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സ്പൈൻ റേഡിയോളജി (ASSR), അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ന്യൂററോഡിയോളജി (എഎസ്എൻആർ) എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് നടത്തിയത്. , വൈദ്യന്മാർ, താത്ക്കാലിക ജനങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി [2001]. ഈ പ്രമാണം സമയം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ASSR, ASNR, NASS എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള നട്ടെല്ല് ഡോക്ടറുകളുടെ ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആയ ASSR ൽ നിന്ന് മുൻകൈയെടുത്ത് ഡോക്യുമെന്റിനെ അവലോകനം ചെയ്യുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. റേഡിയോളജിക് ആന്റ് ക്ലിനിക്കൽ കെയർ ലെ നിലവിലെ ആശയങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളോടെ, ഈ പരിഷ്കരിച്ച പ്രമാണം ഫോർമാറ്റും ഒറിജിനലിന്റെ മിക്ക ഭാഷകളും സൂക്ഷിക്കുന്നു. പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി ഇനിപ്പറയുന്നവയുമായി ഇടപെടുന്നു: സമകാലിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ടെക്സ്റ്റിന്റെയും ഗ്ലോസ്സറിയുടെയും റഫറൻസുകളുടെയും അപ്ഡേറ്റ് വിപുലീകരണവും വിപുലീകരണവും; കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകുന്നതിനുള്ള കണക്കുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കുക; '' വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കണ്ണീർ '' സ്ഥാനത്ത് '' വാർഷിക ഫിസൂർ '' എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം; '' അക്യൂട്ട് '', '' ക്രോണിക് '' ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷനുകളുടെ നിർവചനങ്ങളുടെ പരിഷ്കരണം; ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ, അസിമറ്റിക്കൽ വീൽ ഡിസ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിഷ്കരിച്ച പാഠത്തിൽ നിന്നും വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ ടേബിളുകൾ നീക്കംചെയ്യൽ; റിപ്പോർട്ടുചെയ്യലും കോഡിംഗും എന്ന വിഭാഗം നീക്കം ചെയ്യുക, മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആ സമ്പ്രദായങ്ങളിലെ പതിവ് മാറ്റങ്ങൾ കാരണം. മറ്റു പല ചെറിയ ഭേദഗതികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ പുനരവലോകനം, നിശ്ചിത നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു നാമകരണത്തെ പരിഷ്കരിക്കും.

ആമുഖവും ചരിത്രവും

സാധാരണയായുള്ള പേശികളുടെ ഡിസൈനുകളുടെ സാധാരണ രോഗശമനത്തിന് വൈദ്യന്മാർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിബന്ധനകൾ വേണം [2, 3, 4, 5]. ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്, ചികിത്സാ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇമേജറിയിൽ നിന്ന് നേടിയ മതിപ്പുമായുള്ള ആശയവിനിമയം കൃത്യമായും, സ്ഥിരമായും, ന്യായമായ കൃത്യതയോടെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിബന്ധനകൾ. റേഡിയോളജിസ്റ്റുകളും ഡോക്ടർമാരും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്ക് പദവി സംബന്ധിച്ച അറിവ് ഈ സൃഷ്ടിയുടെ കേന്ദ്രാവിഷ്കരണമാണ്. എന്നിരുന്നാലും അത്തരം ധാരണ ഗുരുതരമായേക്കാം, രോഗികൾ, കുടുംബങ്ങൾ, തൊഴിലുടമകൾ, ഇൻഷുറർമാർ, നിയമജ്ഞർ, സാമൂഹ്യസൂചിമാർഗം, ഗവേഷകർ എന്നിവരൊക്കെ.

NASS ൽ നിന്നും ബഹുമുഖ പാരമ്പര്യ ടാസ്ക് ഫോഴ്സസ് 1995- ൽ, സാധാരണ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കുറുക്കുവഴി ഡിസ്ക് വ്യവസ്ഥകൾ നിർവചിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രശ്നം [6, XNUM, 7, 8, 9, 10] എന്ന പ്രശ്നത്തെ പല രേഖകളും പരാമർശിച്ചു കൂടാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ വിശദമായ ശുപാർശകൾ നടത്തി. നാസയും അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് ഓർത്തോപീഡിക് സർജലുകളും [11] എന്ന കവിതയിൽ അതിന്റെ രചന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ റേഡിയോളജി ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് ആധികാരികതയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. [XXX, 9, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] and some subsequent [ എന്നാൽ കൂടുതൽ പരിമിതമായ സാധ്യതകളുള്ളതിനാൽ ആരും വ്യാപകമായ സ്വീകാര്യത നേടിയില്ല.

അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സംഗ്രഹം ആണെങ്കിലും, ചില വിവാദ വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ ഇത് അപര്യാപ്തമായിരുന്നു, ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ, വർഗ്ഗീകരണവും റിപ്പോർട്ടിംഗും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകൾ നൽകിയില്ല. സാർവത്രിക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റുകൾ (സഹ-ചെയർമാൻ ഡേവിഡ് ഫാർഡൺ, എംഡി, പിയറി മിലേറ്റ, എംഡി) നാസ്, എഎസ്എൻആർ, എഎസ്എസ്ആർ എന്നിവർ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ചു. ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിപ്പ് 'നഗ്നലൈച്ച് ആൻഡ് കംപൈഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൽമ്പർ ഡിസ്ക് പാത്തോളജി' '[1995]. അതിനുശേഷം, യഥാർത്ഥ പ്രമാണം പുനരവലോകനത്തിനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ സമയവും സമയവും പരിചയവും നിർദ്ദേശിച്ചു. പരിഷ്കരിച്ച പ്രമാണം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ രേഖയിൽ യഥാർത്ഥ പ്രമാണം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പൊതുതത്ത്വങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. അനാട്ടമി, പത്തോളജി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ നിർവചനങ്ങൾ. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിരീക്ഷകന് അജ്ഞാതമായേക്കാവുന്ന ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, നിബന്ധനകൾക്കുള്ള നിർവ്വചനങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട ടെസ്റ്റുകളുടെ മൂല്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവ തിരിച്ചറിയുന്നു. രോഗനിർണയത്തിന്റെ നിർവചനങ്ങളായ ട്രോമ പോലുള്ള പുറം ഉത്തേജകസംബന്ധമായ സംഭവങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല, അവ ലക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അവ പ്രത്യേക ചികിത്സയുടെ ആവശ്യത്തെ നിർവ്വചിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപാദിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.

നിലവിലുള്ളതും മുൻകാലവുമായ ടാസ്ക് സൈറ്റുകൾ ഇമേജിംഗ് പഠനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യത്തോടെ വിപുലീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാതൃകയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. ഫലമായി കൂടുതൽ കൃത്യമായ സബ്ക്ലാസ്ഫീഷനുകളിലേക്ക് തരം തിരിക്കൽ, വിശകലനം ചെയ്യാതെ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് നിബന്ധനകൾ ഫലമായി നൽകുന്നു. പാത്തോളജി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിബന്ധനകൾ സംബന്ധിച്ച നിർവ്വചനങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതിനു പകരം, അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്തപ്പെടും.

ക്ലാസിക്കേഷനുകളിലും ഉപവിഭാഗങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ നിർവചനങ്ങൾ മാതൃകയിലുടനീളം നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രായോഗിക ആവശ്യത്തിനായുള്ള ചില ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുക്കൾ ചില സമകാലീന നിഘണ്ടുക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിർദ്ദേശിത പദങ്ങളുടെ പട്ടികയും വർഗ്ഗീകരണവും ടാസ്ക് ഫോറങ്ങൾ നൽകുന്നു, എന്നാൽ, ഭാഷാ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയുക, ഗ്ലോസറിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക, ഉൾപ്പെടുത്തുക, സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാത്തതും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാത്തതുമായ നിബന്ധനകൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിർവചനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച്.

ഈ ഡോക്യുമെൻറിൻറെ തത്ത്വങ്ങളും നിർവചനങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെർവിക്കൽ ആൻഡ് ഡോർസൽ നട്ടെല്ല് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, ഊർജ്ജസ്രോതസ്സ് ഊഷ്മാവിൽ ആണ്. പിന്നീടുള്ള മൂലകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ, സുഷുക് കനാലിന്റെ അളവുകൾ, ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂകളുടെ അവസ്ഥ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്, ഈ പ്രവൃത്തി ഡിസ്കിന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് പരിമിതമാണ്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, എഥിയോളജി എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു വിവരവുമില്ലാതെ ശരീരഘടനയുടെയും രോഗചികിത്സയുടെയും പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിലും, അവയവഛിദ്രം, ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്യ്രത്തിന്റെ പരീക്ഷണം നിർവചിക്കുന്നു. അനാട്ടമി ആൻഡ് പത്തോളജിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതുകൊണ്ട്, കോഷ്ഠം ഡിസ്ക്ക് പാത്തോളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്ലിനിക്കൽ സിൻഡ്രോമിനെ ഈ ജോലി നിർവചിക്കുന്നില്ല. [26]

ഈ തത്വങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന, ഞങ്ങൾ ഒരു പരിഷ്കരിച്ച രൂപവും പരിഷ്കരിച്ചതുമാണ്, എല്ലാ വിപുലമായ നിരീക്ഷണത്തിനും സാധുതയുള്ള സ്വീകാര്യമായ നാമകരണ പദവിയാണ് 2001 മുതൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്, അത് കോണ്ടൂർ, ഉള്ളടക്കം, സമഗ്രത, ഓർഗാനിക്, ആൻറിക് ഡിസ്കിന്റെ സ്പേഷ്യൽ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയാണ്; അത് ആ നാമനിരൂപണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വർഗ്ഗീകരണവും റിപ്പോർട്ടിംഗും നൽകുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയെ സേവിക്കുന്നു.

ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് വിഭാഗവും ഉപവിഭാഗ ശുപാർശകളും

ഈ ശുപാർശകൾ തരം തിരിക്കൽ, ഇമേജിംഗ് സ്റ്റഡീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യൽ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് വിഭാഗങ്ങളും ഉപവിഭാഗങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളും ഉപവിഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിശദമായ വിശദീകരണങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നു. ഗ്ലോസ്സറിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിർവചനങ്ങൾ.

ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് വിഭാഗങ്ങൾ രോഗനിർണയത്തിലാണ്. താഴെ ഓരോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് വിഭാഗത്തിലും ഓരോ തൊലി ഡിസ്ക് വിഭജിക്കാൻ കഴിയും: സാധാരണ; സങ്കീർണ്ണമായ / വികസിക്കൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ; ക്ഷീണം; ട്രോമ; അണുബാധ / വീക്കം; നവപ്പാലയം; അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം / അല്ലെങ്കിൽ മോർഫോളജി തരം. ഓരോ ഡയഗനോസ്റ്റിക് വിഭാഗവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടുന്നതിനാവശ്യമായ ആവശ്യകതയനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യേകതയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഉപവിഭാഗങ്ങളാകും. വ്യാഖ്യാനത്തിനായി ലഭ്യമായ ഡാറ്റ, വ്യാഖ്യാനത്തെ 'സാധ്യമാകുന്ന' '' '' സാധ്യതയുള്ളത് '' അല്ലെങ്കിൽ '' കൃത്യമായ '' ആയി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് കാരണമാകാം.

ചുവടെ ചർച്ചചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില നിബന്ധനകളും നിർവചനങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന പദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നില്ല, എന്നാൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അനുചിതമായ ഉപയോഗത്തിനും ഉതകുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. മുൻഗണന, യോഗ്യതയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നിലവാരമില്ലാത്ത രീതികൾ നിർവ്വചിക്കാം. സംഘടനാപരമായ ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകളുടെ സമവായമുണ്ടാക്കാത്ത അനൌദ്യോഗിക നിബന്ധനകൾ വിവരിച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

സാധാരണമായ

ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ (ഉദാ: നോർമൽ എജിംഗ്, സ്കോട്ലോസിസ്, സ്കോണ്ടിലോലിസ്റ്റസിസ്), ക്ലിനിക്കലിക്ക് സാധാരണമായി കണക്കാക്കാം (ചിത്രം. 2), മരുന്നുകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഡിസേർണനേറ്റീവ്, ഡവലപ്മെൻറൽ, അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റിക് മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാതെ ക്ലിനിക്കൽ സന്ദർഭം പരിഗണിക്കാതെ, 1).

ചിത്രം 1: സാധാരണ ചെമ്പ് ഡിസ്ക്. (മുകളിൽ ഇടത്) അഗ്നിപർവതം (മുകളിൽ വലത്) സാഗിറ്റൽ, (താഴെ) കൊറോണൽ ഇമേജുകൾ തെളിയിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ എൻപി, പെരിഫറൽ എ.എഫ് എന്നിവയുടെ സാധാരണ ഡിസ്കും ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകൾക്കനുസരിച്ചാണ്, ക്രെയിയാഡ്, വെർഡർ ബ്രെൽ എൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ്, പെർഫർറ്റലി ആയിൽ, വെർച്വൽ അഫോൻസുകളുടെ പുറം അറ്റങ്ങളിൽ, ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റുകളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്. NP, ന്യൂക്ലിയസ് പുലോപോസ്; AF, അഗ്രലി ഫൈബ്രോസ്.

അപൂർവ്വമായ / വികാസവ്യത്യാസം

സങ്കീർണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമായ വികാസ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡിസ്ക്കുകളാണ് സ്കീലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൊണ്ടിലിയോലിസ്റ്റസിസ് മുതലായവ നട്ടെല്ലിന്റെ അസാധാരണ വളർച്ചയുടെ രൂപമായി മാറുന്നു.

അപകടം

ഡിസ്കുകളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു വിശാലമായ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ വാർഷിക വിഭ്രാന്തി, മാന്ദ്യം, അവശിഷ്ടം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വാർപ്പുമാലിന്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വാർഷിക നാരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാർപ്പുമാതൃകകളുടെ വിഭജനം വേർതിരിച്ച അസ്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള വാർഷിക വിടവുകളാണ്. വിള്ളൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഓറിയന്റേഷൻ അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു '' കേന്ദ്രീകൃത ഉഷ്ണം '' എന്നത് ഡിസ്കിന്റെ പെരിഫർ കോണ്ടറിലേക്ക് സമാന്തരമായി വാർഷിക നാരുകളുടെ ഒരു വിഭജനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിസർജ്ജനം (ചിത്രം 2). ഒരു 'റേഡിയൽ പരുപ്പ്' എന്നത് ഒരു ലംബമായി, തിരശ്ചീനമായി, അല്ലെങ്കിൽ ചരിഞ്ഞ ഓറിയന്റഡ് വിഭജനം (അല്ലെങ്കിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്ത) വാർഷിക നാരുകൾ പിണ്ഡാഫിക്കരികിൽ നിന്ന് പുറംതുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേയ്ക്ക് നീട്ടുന്നതാണ്. ഒരു "തിരശ്ചീന വിഘടനം" ഒരു തിരശ്ചീന കേന്ദ്രീകൃതമായ റേഡിയൽ പല്ലവിയാണ്, എന്നാൽ അപൂർവ്വമായ അണ്ഡാശയത്തിൽ നിന്ന് വാർഷിക നാരുകൾ വേർതിരിക്കൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പെരിഫറൽ അൾലുലസിന് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരശ്ചീനമായി വികർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പീരങ്കിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വാർഷിക മാര്ജിനില് വിരളമായി താരതമ്യേന വിശാലമായ വാർഷിക വിടവുകളുണ്ട്, ചില സമയങ്ങളില് വാര്ഷിക ശകലത്തിന്റെ ആവേശം ചിലപ്പോള് '' വാര്ത്തയുള്ള വിടവുകള് '' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് താരതമ്യേന പുതിയതും സാധാരണമായ [27] ആയി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഗന്ധത്തിന്റെ സ്പെക്ട്രം '' വിഘടിപ്പിക്കുന്നു '' എന്ന പ്രയോഗം ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ പരിണതഫലമാണെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ചിത്രം 2: അണ്ഡൂലസ് ഫൈബ്രോസ്സിന്റെ വിണ്ടകൾ. അണ്ഡുലസ് ഫൈബ്രോസസിന്റെ വിസർജ്യങ്ങൾ, രക്തചംക്രമണത്തിന്റെ (R), തിരശ്ചീന (T), അല്ലെങ്കിൽ / അല്ലെങ്കിൽ അണ്ഡുലസിന്റെ നാരുകളുടെ കൂട്ടായ (സി) വേർപിരിയലുകൾ എന്നിവയാണ്. വിശദീകരിച്ച വിഭജനം പൂർണ്ണമായും വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത, തിരശ്ചീനമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റേഡിയൽ ഫിഷർ ആണ്; പരിണാമ വിരസൽ എന്ന പ്രയോഗവും പരിണാമ അസുലഭവും അതിന്റെ അസ്ഥിബന്ധവും പരിമിതമായ വിഭജനത്തിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നു.

'കണ്ണീരി' എന്ന വാക്കിന്റെ ഉപയോഗം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം മറ്റ് കണ്ണീരുമായുള്ള സാമ്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉചിതമല്ലാത്തത് എന്ന അർഥമാണുള്ളത്. ശരിയായ പദം ആണ് '' പരുപ്പ് ''. '' കണ്ണീര് '' എന്ന വാക്കിന്റെ ഉപയോഗം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം, അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പോള് സാധാരണയായി '' പരുപ്പ് '' എന്നതിനര്ത്ഥം, പരുക്കലിന്റെ ഫലമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ രേഖയുടെ ഒറിജിനൽ പതിപ്പ് '' പരുപ്പ് '' എന്ന പദത്തിന് മുൻഗണന നൽകി, എന്നാൽ രണ്ട് പദങ്ങളും ഏകദേശം പര്യായമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പരിഷ്കരണത്തിൽ, അമിതമായ ഉപയോഗമായി '' കണ്ണീർ '' എന്ന പദത്തെ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു.

വിഭജനം, ഫൈബ്രോസിസ്, ഡിസ്ക് സ്പേസ് കുറയൽ, ഡിസ്ക് സ്പേസിനു പുറത്ത് അങ്കുലസിന്റെ വിസർജ്ജനം, വിടവ് (അതായത് വാർഷിക വിള്ളലുകൾ), മഗ്നീഷസ് ഡിസനേസർ, ഇൻട്രുലേസൽ ഗ്യാസ് [28], വെർച്വൽ അഫ്രോസിസ്, വൈകല്യങ്ങൾ, കോശജ്വലനം, അവസാന പ്ളേറ്റുകളുടെ സ്ക്ലിറോസിസ് തുടങ്ങിയവയുടെ അസുഖം, [15, 29, 30, 31, 32, 33, 34].

ഇൻറർനെന്റീബ്രൽ ഡിസ്കിൽ പരിധിക്കപ്പുറം ഡിസ്ക് വസ്തുക്കളുടെ ഒരു പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ചലിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണത്. ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ ന്യൂക്ലിയസ്, കാർട്ടിലേജിംഗ്, ഫ്രാഗ്മെൻറ്ഡ് അപ്പോഫിസെൽ അസ്ഥി, വാർന ടിഷ്യു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംയോജനമാകാം. വെർച്വൽ ബോഡി അവസാന പ്ളേറ്റുകളും, പെരിഫറലായി, വെർച്വൽ റിംഗ് അഫോഫൈസുകളുടെ പുറം പതിഞ്ഞും ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റുകളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് ഈ ഡിസ്ക് സ്പേസ് നിർവചിക്കുന്നത്. പ്രൈമറി തലത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഡിസ്കിന്റെ പരിധിയിലെ 25% (90 °) യിൽ കുറവു് ഡിസ്ക് വസ്തുക്കളുടെ വിപുലീകരണത്തെ '' പ്രാദേശികമാക്കിയത് '' അല്ലെങ്കിൽ '' ഫോക്കൽ '' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.

ഡിസ്കിന്റെ ചുറ്റളവിന്റെ പരിധി മുഴുവൻ റിങ് ടിഫോസിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുന്നതിനാലാണ് '' ഭൗതിക '' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അത് ഹെർണിയേഷൻ (ചിത്രം, 3, വലത് വലത്) എന്ന ഒരു രീതിയായി പരിഗണിക്കില്ല. ഡിസ്ക്ക് കോശത്തിന്റെ അസെംമെട്രിക് ബൾഡിങ്, ഡിസ്കിന്റെ ചുറ്റളവിന്റെ 25% യ്ക്ക് (ചുറ്റികലെടുത്ത് താഴെ, 3, താഴെ), അടുത്തുള്ള വൈകല്യത്തിലേക്കുള്ള ആപേക്ഷികമായും പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നു. ഒരു അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു ഹെർണിയേഷൻ ഡിസ്കിന്റെ ആകൃതിയിൽ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ, രണ്ട് സമീപത്തുള്ള വെറ്റ്രേക്കുകളുടെ രൂപം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ് [15, 35].

ചിത്രം 3: വട്ടുവിരൽ ഡിസ്ക്. (മുകളിൽ ഇടതുഭാഗത്ത്) സാധാരണ ഡിസ്ക് (താരതമ്യത്തിന്); ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ പരിധിയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലും ഇല്ലാത്തതാണ്. (ടോപ്പ് റൈറ്റ്) സിമിട്രിക് ബൾഡിംഗ് ഡിസ്ക്; വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അണ്ഡാഫിസിൻറെ അരികുകൾക്ക് അപ്പുറത്തെ ഡിസ്കോയുടെ ചുറ്റളവിൽ, സാധാരണയായി, 3 മില്ലീമീറ്ററിൽ കുറവായ, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള നീരാവി വ്യാപിക്കുന്നു. (അടിഭാഗം) അസിമട്രിക് ബൾഡിംഗ് ഡിസ്ക്; വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അപ്പോഫിസിസ് അരികുകളിൽ നിന്നും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ടിഷ്യു വ്യാപകമാണ്, ഡിസ്കിന്റെ ചുറ്റളവിന്റെ 25% ത്തിലും അസമമിതിയാണ്.

വിസരിത വസ്തുക്കൾ രൂപംകൊള്ളുന്ന പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് വിഘടിപ്പിച്ചതോ ഡിസ്ട്രോസോ ആയി തരം തിരിക്കാം.

ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിനു പുറത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡിസ്ക് വസ്തുക്കളുടെ അറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദൂരം, ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിന് പുറത്തുള്ള ആ ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ അടിഭാഗത്തിന് ഇടയിലുള്ള ദൂരം കുറവാണ്. ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിനു പുറത്തുള്ള ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്ക് സ്പെയ്സിൽ ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ (ചിത്രം. 4) തുടർച്ചയായി ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ പുറം മാര്ജിനില് നിന്ന് ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ വീതി എന്ന് നിർവ്വചിക്കുന്നു. ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിനു പുറത്തുള്ള ഡിസ്ക് വസ്തുവിന്റെ അറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം, ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിനു പുറത്തുള്ള ഡിസ്ക് വസ്തുവിന്റെ അടിഭാഗത്തിന്റേതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ക് സ്പേയ്സ് ഡിസ്ക് സ്പെയ്സിനു പുറത്തുള്ള ഡിസ്ക് മെമ്മറി, ഡിസ്ക് സ്ഥലത്ത് (ചിത്രം 5). ഡിസ്ക്ക് ചെയ്ത ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ പാരന്റ് ഡിസ്കിനൊപ്പം തുടർച്ചയായി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പുറംചട്ടയിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കിയതോ സബ്ക്ലാസ്ഫൈഡ് ചെയ്തതോ ആയ പുറംചട്ട രൂപമാണ്. (ചിത്രം 6). പുറകോട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിസ്ക് വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം മാറ്റുന്നതിനായി മൈഗ്രേഷൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാം. വെർച്വൽ ബോഡി അവസാന ഫലകത്തിൽ ഒരു വിടവ് വഴി ക്രെയിനകോഡഡഡിലുള്ള ഹാർണേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ ഇൻട്രാവെബ്രെൽ ഹെർണിയേഷൻസ് (സ്കൊർമൽ നോഡുകൾ) (ചിത്രം 7) എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ചിത്രം 4: ഹാർണൈസ്ഡ് ഡിസ്ക്: protrusion. ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ 25% ൽ കുറവുള്ള, ഡിസ്ക്ക് സ്പെയ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ഡിസ്ക് മെമ്മറി (ഇടത്) ആക്സസില്ലും (റൈറ്റ്) സഗീറ്റൽ ഇമേജുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ഡിസ്കിന്റെ അടിസ്ഥാന അളവിലുള്ള അളവിലുള്ള അളവുകൾ ഒരേ വിമാനത്തിൽ അളക്കുന്ന, ഉത്ഭവത്തിന്റെ ഡിസ്കിൽ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ.
ചിത്രം 5: Herniated ഡിസ്ക്: എക്സ്ട്രൂഷൻ. (ഇടത്) അഗ്നിപർവ്വതം (വലത്) സാഗീറ്റൽ ഇമേജുകൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഒരേ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡിസ്ക്ക് സ്ഥലത്ത് ഡിസ്ക്കറ്റ് ഡിസ്ക്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തേക്കാൾ ഭിന്നമാണ് ഡിസ്ക്ക്ഡ് ചെയ്ത ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അളവ്.
ചിത്രം 6: ഹാർണേറ്റഡ് ഡിസ്ക്: sequestration. (ഇടത്) ആക്സിലിയൽ, (റൈറ്റ്) സഗീറ്റൽ ഇമേജുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഡിസ്ക് ആണ്, ഡിസ്ക്ക് ചെയ്ത ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്കിന്റെ എല്ലാ കണക്ഷനും നഷ്ടപ്പെട്ടു.
ചിത്രം 7: ഇൻട്രാവെർടെബ്രൽ ഹെർണിയേഷൻ (ഷ്മോർ നോഡ്). ഡിസ്ക് സ്പേസ് അപ്പുറം വെർട്ടെബ്രൽ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് വഴി വെർട്ടെബ്രൽ ബോഡിയിലേക്ക് സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുന്നു, ഇവിടെ സാഗിറ്റൽ പ്രൊജക്ഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

ഡിസ്ക്ക് ഹെർണിയേഷനുകൾ കൂടുതൽ പ്രത്യേകമായി തരംതിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അവയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന ഭാഗം ബാഹ്യയവയസമുദ്രകൾ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ പിൻ വാചകം ലിങ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കവറിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ. അച്ചുതണ്ട് കണക്കുകൂട്ടൽ ടോമിഗ്രഫി (സി.ടി.) അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് റിസോണൻസ് ഇമേജിംഗ് (എം.ആർ.ഐ) ന് മേൽ ഡിസ്ക് പ്രോപ്രിഷൻ മിനുസമാർന്നതാണെങ്കിൽ, പിന്നീട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ ഒരുപക്ഷേ പിൻഭാഗം രേഖാംശ ലിഗമെന്റ്, ചില ഉപരിപ്ളവമായ പിൻകാല വാർനറൽ നാരുകൾ (21, 35, XXX, 36]. ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോട്ടോരെഷന്റെ പിൻവശത്തെ മാർജിൻ അനിയന്ത്രിതമാണെങ്കിൽ, ഹെർണിയേഷൻ അനിയന്ത്രിതമായിരിക്കാം. പിന്നീട് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്തതു പോലെ സ്ഥലം, വോളിയം, ഉള്ളടക്കം എന്നിവ പ്രകാരം മാറ്റിയ ഡിസ്ക് ടിഷ്യുവിനെ വിവരിക്കുന്നു.

എക്സ്ട്രൂഷൻ മുതൽ പ്രോത്സാഹനം വേർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബദൽ പദ്ധതി ചർച്ചയിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നു.

ട്രോമ

അക്രമാസക്തമായ പിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ / അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ശാരീരിക അല്ലെങ്കിൽ / അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിങ് തെളിവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കിന്റെ തടസ്സവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആവർത്തിച്ചുള്ള പരിക്ക്, അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ക് അക്രമാസക്തമായ പരാജയവും, റിങ് അപ്പോഫിസിസ് എന്ന സങ്കലനം ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കെന്റേറ്റീവ് subluxations സഹിതം ഡിസ്ക് അസാധാരണത്വം. ഒരു അക്രമാസക്തമായ വ്യത്യാസത്തിൽ 'ഗുരുതരമായ പരുക്കുകളേ' കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ വിധിയാണ്; അതിനാൽ, ചിത്രങ്ങളുടെ വിവരണത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ, അത്തരം ഡിസ്കുകൾ, പരസ്പര ബന്ധിതമായ അടിച്ചമർത്തലുകളുടെ ഗണ്യമായ ഇമേജിങ് തെളിവുമില്ലാത്തതിനാൽ, ട്രോമയെക്കാൾ മലിനമായി വർഗീയമായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

വീക്കം / അണുബാധ

വീക്കം / അണുബാധയുടെ വിഭാഗത്തിൽ അണുബാധ, അണുബാധ പോലെയുള്ള കോശജ്വലനം, സ്പിന്യോലോറോത്തോപ്പതിക്ക് കോശജ്വലനം എന്നിവയുൾപ്പെടുന്നു. സബ്ക്ഒൻഡ്രൽ എൻഡ് പ്ലേറ്റിന്റെയും അസ്ഥി മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഇൻഫോമേറ്റഡ് സ്ണ്ടൈൻഡൈറ്റിസിലും മോഡിക് ടൈപ്പ് I MRI മാറ്റങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു [29, 30], കൂടാതെ ഡിസ്കിൽ അപസ്മാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രോഗപ്രതിരോധ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വർഗ്ഗീകരണ പദ്ധതിയെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്, ഈ വിഭാഗത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല; അതിനാൽ, ഡാറ്റ അനുവദിക്കുമ്പോൾ, ഉചിതമായ പ്രത്യേകതകൾക്കായി രോഗനിർണ്ണയം നടത്തണം.

നിയോപ്ലാസിയ

ഉപാപചയനം മൂലമുണ്ടായ ഡിസ്ക് ടിഷ്യുക്കളുടെ പ്രാഥമിക അഥവാ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് മോർഫോളജിക് മാറ്റങ്ങളെ ന്യൂപോളസീ ആയി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉചിതമായ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് ഉപവിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്.

അറിയപ്പെടാത്ത ഉദ്ധരണിയിലെ പലവട്ടം പരസ്പരം പിണ്ഡം

മിക്ക intraspinal cysts മെനിഞ്ചിയൽ അല്ലെങ്കിൽ synovial ഉത്ഭവം ആണെങ്കിലും, ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ഡിസ്കിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് ആണവ വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത ഒരു paradiscaliscal പിണ്ഡം സൃഷ്ടിക്കുക. എപ്പിഡ്രൽ രക്തസ്രാവം അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡമ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രോമാ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഒരു പാരാട്യാൽസൽ പിണ്ഡം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാം. അത്തരം സിറ്റുകളും ഹെമറ്റോമുകളും മറ്റ് രോഗപഠനങ്ങളോട് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുന്നതും ക്രോണിക് ഡിസ്ക് പാത്തോളജിയിലെ ഒരു ഘടകമായിരിക്കാം.

അജ്ഞാത പ്രാധാന്യത്തിന്റെ മോർഫോളജിക് വേരിയൻറ്

ഡിസ്കിന്റെ അസാധാരണമായ രൂപവത്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ, എന്നാൽ ഒരു ഡയഗണോസ്റ്റിക് തരംഗത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായത്ര പൂർണ്ണമല്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ അജ്ഞാതമായ പ്രാധാന്യത്തിന്റെ മോർഫോളജി രൂപകൽപ്പനയായി തരംതിരിക്കാം.

വിശദമായ പദങ്ങളുടെ ചർച്ച

ശസ്ത്രക്രിയ, എൻഡോസ്കോപ്പിക്കൽ, സിഡേർറിക് കണ്ടെത്തൽ, ഇമേജിംഗ് കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിന് ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒരു നാമകരണം നൽകുന്നു. ഇത് ഡിസ്കിന്റെ രൂപവത്കരണത്തെ മാത്രം അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുളികകളോടൊപ്പം, ഇത് രോഗികൾ, കുടുംബങ്ങൾ, തൊഴിലുടമകൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, നിയമപരവും സാമൂഹിക അധികാരികൾക്കും ഗവേഷണത്തിന് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകുന്നു.

സാധാരണം ഡിസ്ക്

ഒരു ഡിസ്കിന്റെ വർഗ്ഗീയത '' സാധാരണ '' എന്നാണെങ്കിൽ, ഡിസ്ക് പൂർണ്ണമായും സാധാരണമായും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗം, ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമാകൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മാറ്റം വരുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ സന്ദർഭമല്ല, മോർഫോളജി മാത്രം, പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഡിസൈനുകളുടെ സ്വാഭാവിക അല്ലെങ്കിൽ വികസന വ്യതിയാനങ്ങൾ, വാർധക്യകാലത്തെ വാർധക്യം, പ്രായം സംബന്ധിച്ച വിസർജ്ജനം, മുൻഭാഗം, പാർശ്വസ്ഥമായ അർബുദ ശ്വസന്ദം ബോഡി ഓസ്റ്റിയോഫൈട്ടുകൾ, ഡിസ്ക് വസ്തുക്കളുടെ പ്രാധാന്യം മുതലായവ ക്ലിനിക്കായി സാധാരണ (സാധാരണ) തൊട്ടടുത്ത ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി (പ്രത്യേകിച്ച് L5-S1) സമാനമായ ഒരു വെർച്വൽ ബോഡിയുടെ ആശ്രിതത്വത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരു എൻട്രി പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്തതും അങ്ങനെ [39]. ഈ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ മോർഫോളജി അധിഷ്ഠിത നാമകരണ പദവും വർഗ്ഗീകരണവും അനുസരിച്ച് അത്തരം വ്യക്തിഗത ഡിസ്കുകൾ "സാധാരണ" ആയി പരിഗണിക്കപ്പെടില്ല, മറിച്ച് അവരുടെ മെർഫോളജിക് സ്വഭാവങ്ങളാൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ആല്ലൂലസിന്റെ വിള്ളലുകളുള്ള ഡിസ്ക്

റേഡിയൽ, തിരശ്ചീന, സംഘടിത വിടവുകൾ മുതലായവ അൻഗുലയുടെ സമഗ്രവികസനം സംബന്ധിച്ച ഒരു പൊതുവായ കരാർ ഉണ്ട്. യു.ആൽ. [40] റേഡിയൽ, ഏകാഗ്രത, തിരശ്ചീന തരം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാർഷിക വിള്ളലുകൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ഡീജെനേറ്റഡ് ഡിസ്കുകളിലും [41] കാണും. എംആർഐ സ്കാനിനിൽ ഡിസ്കിൽ ഡിസ്ക്രഹർദ്ദനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അസുലസിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ചെറിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആനുപാതികമായ വിഭജനം ഉൾപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളിൽ, വാർഷിക മാര്ഗിനി വിസ്തൃതമായ വാർപ്പുമാതൃകകളുമായി താരതമ്യേന വിശാലമായ, വിരളമായി വിസർജ്ജനം നൽകി, ചിലപ്പോൾ 'വാർഷിക വിടവുകൾ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ].

[2, 30, 42, 43] ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രാദേശികവത്കരിച്ച ഉയർന്ന തീവ്രതാ മേഖലകളുടെ (HIZ) T44 ഭാരം കുറഞ്ഞ MRI സ്കാനുകളിലെ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് '' annular fissure '' ഉം '' annular tear '' ഉം പ്രയോഗിച്ചു. ഉയർന്ന തീവ്ര സോണുകൾ ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ / അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനലൈസസ് ടിഷ്യുവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ഗൊഡൊലിനിയം ഉപയോഗിച്ച് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ പിരിമുറുക്കമുള്ള ഡിസ്കുകളിൽ വിള്ളലുകൾ സംഭവിക്കുന്നു, പക്ഷേ എല്ലാവരും ഹൈ എസുകളായി സങ്കൽപ്പിക്കില്ല. എം.ആർ.ഐ. കാണാത്ത ചില വിള്ളലുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, പക്ഷേ എല്ലാ വിഭജനങ്ങളും ഡിസ്കോഗ്രാഫി ദൃശ്യമാക്കും. ഹിസ്റ്ററിസം, ഡിസ്കോഗ്രാം ഇമേജുകൾ, സ്വതസിദ്ധമായ നിരീക്ഷണങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒത്തുചേരലുകളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ, ഒരു ഹിസ്റ്ററിൻറെ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണാത്മക പ്രകടനത്തിന്റെ പരിമിതമായ പരിധിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇമേജിംഗ് കണ്ടെത്തലിന്റെ വിവരണം വളരെ കൃത്യമാണ്.

"നാൽക്കാലം", "കണ്ണീർ" എന്നതിനേക്കാൾ ഉപദ്രവകാരികളാണ് "പരുക്കുകളെ" എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവയെ, "തീവ്രത" എന്ന പദം ഒരു ട്രോമ പൊട്ടാസ്യം [XXX, 1995, 9, XXX]. "വാർഷിക കണ്ണുനീർ" എന്ന പരോക്ഷമായ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ഫലമായി, വാർഷിക വിഭ്രാന്തിയും, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പരുക്കൻ മൂലവും, "വാർഷിക കണ്ണുനീരിന്റെയും" 'ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പദമാണ്. വാർഷിക വിസർജ്ജ്യങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം ഒരു മുറിവെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അവയവങ്ങളിൽ മോർഫോളജി മാറ്റത്തെ നിർവചിക്കുന്നു.

ഡിജെനെറേറ്റഡ് ഡിസ്ക്

കാരണം, സാധാരണ വൃദ്ധജനാശയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്കിൽ പാത്തോളജിക് ഡീജനറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വർഗ്ഗീകരണത്തിന് '' ഡീജനറേറ്റഡ് ഡിസ്ക് '' അത്തരം എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പ്രായമായതിന്റെ സാധാരണ പരിണാമത്തിൽ നിന്നും രോഗത്തെ വേറിട്ടതാക്കാൻ നിരീക്ഷകനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക.

നട്ടെല്ലിന്റെ സാധാരണ വൃദ്ധജനാശയ പ്രക്രിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലുമൊരു മനോഭാവം വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരിമിതമായ എണ്ണം മാതൃകാ പരിപാടികൾ, വിവിധ പ്രായവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാദവറുകളിൽ നിന്നുള്ള വിളവെടുപ്പ്, മുൻകാല മെഡിക്കൽ ചരിത്രങ്ങൾ, കക്ഷികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ അഭാവമുണ്ടെന്ന് [23, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, XXX]. ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ, രോഗചികിത്സാ മാറ്റം സാധാരണ വാർധക്യകാലത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. റിസ്നെക്, നീവേമാമ [57] എന്നിവ മുൻപ് Schmorl and Junghanns [31] കളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള intervertebral disc ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടു ഡീജനറേറ്റീവ് പ്രക്രിയകളുടെ വ്യത്യാസം ഊന്നിപ്പറയുന്നു; അണ്ഡുലസ് ഫൈബ്രോസിസ്, തൊട്ടടുത്ത അപ്പോഫിസിസ് (ചിത്രം 58, ഇടത്), "ഇന്റർവർസ്റ്റബ്ൾ ഓസ്റ്റിയോചോൻറോസിസ്" എന്നിവ പ്രധാനമായും ന്യൂക്ലിയസ് പുലോപോസ്, വെർഡർബെൽ ബോഡി എൻഡ് പ്ലേറ്റ് എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അൻപുള്ള ഫൈബ്രോസ് (അഗ്രോഫിക്സ്) തുടരാം (ചിത്രം, എക്സ്.എൻ., വലത്). ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും അജ്ഞാത അറിവുണ്ടായിരുന്നതായി റെസ്നിക്കും നിയാമമയും പ്രസ്താവിച്ചുവെങ്കിലും, മറ്റ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് spondylosis deformans സാധാരണ പ്രായമാകലിൻറെ പരിണതഫലമാണ്, എന്നാൽ ഇൻറർവർബൈബ്രൽ ഓസ്റ്റിയോചോൻറോസിസ്, ചിലപ്പോൾ "മോശമായിരുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്" എന്നും പറയാം. നിർബന്ധമായും ലക്ഷണങ്ങളുള്ള, പ്രക്രിയ [8, 8, 29, 31, 42].

ചിത്രം 8: റേഡിയോഗ്രാഫിക് മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് ഡിസ്ക് ഡീജനറേഷന്റെ തരങ്ങൾ. (ഇടത്) ഡിസ്ക് സ്പേസ് ആപേക്ഷികമായി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോഫിസൽ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റുകളാണ് സ്പോണ്ടിലോസിസ് ഡിഫോർമൻസ് പ്രകടമാക്കുന്നത്. .

പിണ്ഡത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് (തോംസൺ പദ്ധതി) [19] എന്ന മില്ലിസെറ്റിറ്റൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഗ്രോസ് മൊർഫോളജി അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡിസ്ക് ഡീഹീനറുകളുടെ ഡിഗ്രീസ് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്; പോസ്റ്റ് ഡിസ്കോഗ്രാഫ് ഡിസ്കിന്റെ ഉൾഭാഗത്തിന്റെ സമഗ്രത സി.ടി നിരീക്ഷണങ്ങൾ (ഡാലസ് വർഗ്ഗീകരണം) (ചിത്രം 9) [42]; ഡിസ്ക്ക് (മോഡുത് ക്ലാസിക്കേഷൻ) [30], തൊട്ടടുത്തുള്ള മാട്രിമോൾ ബോഡി മജ്ജ മാറ്റങ്ങളെ MRI നിരീക്ഷണങ്ങൾ (ചിത്രം XX); MRI- ന് ന്യൂക്ലിയസിൽ (Pfirrmann classification) [10] മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഈ സ്കീമുകളുടെ പല മാറ്റങ്ങളും പ്രത്യേകം ക്ലിനിക്കൽ, റിസേർച്ച് ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് [61, 17, 35, 62].

ചിത്രം 9: ആന്തരിക ഡിസ്ക് സമഗ്രത. റേഡിയൽ വിള്ളലിന്റെ വ്യാപ്തി, പോസ്റ്റ് ഡിസ്ക്കോഗ്രാഫി സിടിയിൽ ദൃശ്യമാക്കിയത് പോലെ, പരിഷ്കരിച്ച ഡാളസ് ഡിസ്കോഗ്രാം വർഗ്ഗീകരണം 0 മുതൽ 5 വരെ ഗ്രേഡുചെയ്‌തു.
ചിത്രം 10: റിയാക്ടീവ് വെർട്ടെബ്രൽ ബോഡി മജ്ജ മാറ്റങ്ങൾ. മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗിൽ ഒരു അധ ded പതിച്ച ഡിസ്കിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ അസ്ഥി മജ്ജ സിഗ്നൽ മാറുന്നു. ടി 1-, ടി 2-വെയ്റ്റഡ് സീക്വൻസുകളെ (മുകളിൽ ഇടത്) മോഡിക് I, (മുകളിൽ വലത്) മോഡിക് II, അല്ലെങ്കിൽ (ചുവടെ) മോഡിക് III എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നു.

ഹർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്

പരസ്പരബന്ധിത ഡിസ്ക് സ്പേസിനു പുറത്തുള്ള ഡിസ്ക് വസ്തുക്കളെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പദമാണ് സാധാരണ രീതികളുടെ ആവശ്യകത. ഹാർണേറ്റഡ് ഡിസ്ക്, ഹെർണിയേറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയസ് പുലോപോസ് (എച്ച്.എൻ.പി), ഡിസ്കിൻ വിച്ഛേദനം, വിച്ഛേദിച്ച ഡിസ്ക് (പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല), പ്രാകൃത ഡിസ്ക് (നോൺസ്പീസിഫായി ഉപയോഗിച്ചു), ബൾഡിംഗ് ഡിസ്ക് (നോൺസ്പീസിഫായി ഉപയോഗിച്ചു) എന്നിവയെല്ലാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യം ഉപയോഗിച്ച് പലവിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർസ്പേസിനു പുറത്തുള്ള ഡിസ്ക് വസ്തുക്കൾ. ഈ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥവും വ്യക്തവുമായ പൊതുവായ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്റെ അപര്യാപ്തതയുടെ വ്യക്തമായ വ്യക്തതയില്ലാത്ത അഭാവം ക്ലിനിക്കൽ രീതിയിലും ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ അർത്ഥവത്തായ താരതമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ വിച്ഛേദിക്കലാണ് സാധാരണ ഗതിവിഗതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും സാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും ഒറ്റത്തവണ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ '' ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് '' ആണ്. '' 'ഹർണൈറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയസ് പുലോപോസ്' 'തെറ്റാണ്. കാരണം ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴികെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ (പ്ലാസ്റ്റിക്, അസ്ട്രോഫിക്, , കൂടാതെ വിഘടിച്ചുപോയ annulus) ഡിസ്പ്ലേഡ് ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ [64] സാധാരണ ഘടകങ്ങളാണ്. '' രുപ്റ്റർ '' വേർപെടുത്തുക എന്ന ഒരു ചിത്രം ചിത്രീകരിക്കുന്നു, അതിനാൽ 'ഹെർണിയേഷൻ' എന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ വ്യതിയാനത്തെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

ഏതെങ്കിലും പ്രഹേളനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് പൊതുവായ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ചില എഴുത്തുകാരാണ് 'പ്രോട്ടോരെഷൻ' ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും സാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക അർഥമാണ്. പ്രോപ്രെഷൻ എന്ന നിർവചനം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രൂയിക്ക് ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ കുറവുള്ള കുടിയേറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു പൊതുവായ പദം ഉപയോഗിച്ചാണ് '' പ്രോലപ്സ് '', പ്രത്യേക അർഥം നൽകുന്നതിന് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കൂടുതൽ നിർദ്ദിഷ്ട പദങ്ങളായ '' പ്രൊമോഷൻ '' '', '' എക്സ്ട്രൂഷൻ '

മറ്റ് പദങ്ങളുടെ ഒഴിവാക്കലും, ലാളിത്യവും സാധാരണ ഉപയോഗവും ഉള്ളതിനാൽ, ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ മാറ്റിയെന്നു പറയാൻ ഏറ്റവും നല്ല പദം 'ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്' ആണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഡിസ്കുകളുടെ കൂട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോഴും വിവിധ തരത്തിലുള്ള തകരാറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജനറൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് വിഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പദം. പ്രീട്രഡ് ഡിസ്ക് അഥവാ '' എക്സ്ട്രൂഡഡ് ഡിസ്ക് '' പോലുള്ള കൂടുതൽ നിർദ്ദിഷ്ട പദങ്ങൾ ശരിയായി പരിഗണിക്കുന്ന ഡിസ്കുകൾ ഈ പദം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ കൃതിയിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ "ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്," അണുവിഘ്നം, അകലെയുള്ള അഫിഫൈസൽ ബോൺ, അല്ലെങ്കിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ടിഷ്യു തുടങ്ങിയവ. ഡിസ്ക് ചുറ്റളവിന്റെ 25% ത്തിൽ താഴെയാണ് "പ്രാദേശികവത്ക്കരണം" നിർവ്വചിക്കുന്നത്. ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ക്യുഡാഡ് ഡിറക് സ്പേസ് നിർവചിക്കുന്നത്, ശരീരത്തിലെ ശ്വാസകോശങ്ങളിലുള്ള ശരീരഭാഗത്തെ അവസാനത്തെ ഫലകങ്ങളിലൂടെയും, പെരിഫറലായിയും, വെർച്വൽ റിങ് അപ്പോഫിസുകളുടെ അരികുകളിലൂടെ, ഓസ്റ്റിയോഫൈട്ട് രൂപവത്കരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുമാണ്. ഈ നിർവചനം കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കലായി, പ്രത്യേകിച്ച് ഇമേജിംഗ് പഠനങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിനു വേണ്ടി, ഒരു വാർഷിക തകരാറിനാൽ സാധാരണ സ്ഥാനത്തു നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഡിസ്ക് വസ്തുക്കളുടെ തിരിച്ചറിയൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പത്തോളജിക് ഡെഫനിഷൻ. അണുവിമുക്തമായ ശരീരത്തിലെ വികർഷണ ശവശരീരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ വേർതിരിച്ചെടുത്ത അസ്ഥി വലിച്ചുവയ്ക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ "ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്" എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ എന്നിവയെ ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ മാറ്റി വയ്ക്കൽ, അത്തരം വിവരണം പൊട്ടൽ അതിനാൽ ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രാഥമിക ഹെർണിയേഷനുമായി ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ. Interspace ൽ മറ്റൊരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്ക് സാമഗ്രികളുടെ സ്ഥാനം മാറ്റൽ, intersepace ഒഴിഞ്ഞുമാറി വിടാതെ ന്യൂക്ലിയസ് അഭയാർത്ഥിക്ക് കുടിയേറ്റം പോലെ, hernation ആയി കണക്കാക്കുന്നില്ല.

'ഹെര്ണിയേറ്റഡ്' ആയി കണക്കാക്കാന്, ഡിസ്ക് വസ്തുക്കള് അതിന്റെ സാധാരണ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ്, അപ്പോഫിസുകളുടെ അറ്റങ്ങള്ക്ക് അപ്പുറം ഒരു ഏറ്റെടുക്കുന്ന വളര്ച്ചയെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റുകള്ക്കിടയില് വിടവുകളില് അല്ലെങ്കില് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഇല്ലാതാക്കുമ്പോള് ഉത്തേജകപരിപാടിക്ക് ഒരു രൂപമായി ഒരു വിദഗ്ധയുടെ പിന്നിൽ. അതിനാൽ, ഹർണീഷ്യൻ സാധാരണ വൃത്താകൃതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും, ഇൻട്രാ ബ്രൈറൽ ഹെർണിയേഷൻ (സ്കൊർമൽ നോഡ്) പോലെ, വെർഡർബെൽ ബോഡി അവസാന ഫലകത്തിൽ ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

അഗുലസിന്റെ ആന്തരിക നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണമേന്മയുള്ള എം.ആർ.ഐ. [21] പോലും പലപ്പോഴും ദൃശ്യമാകില്ല. ഡിസ്കിന്റെ ചുറ്റളവിന്റെ 25 ശതമാനത്തേക്കാൾ കുറവാകുന്ന റിംഗുസ് അപ്പോഫിസിസ് എന്ന അരികിലുള്ള ഡിസ്ക് വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം മാറ്റുന്നത് നിരീക്ഷിക്കലാണ് ഹെർണിയേഷൻ വേർതിരിക്കുന്നത്. പദാർത്ഥം കൃത്യമായി നൽകാനുള്ള കൺവെൻഷൻ വഴിയും, എഥിയോളജി, ലക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ, അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ സൂചനകൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

"ഭൗതികഗുണം" അല്ലെങ്കിൽ "ഭൗതിക" എന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അരികുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഡിസ്കിന്റെ രൂപവത്കരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു [65]. അത്തരം ഭേദം ഡിസ്കിന്റെ ചുറ്റളവിന്റെ 25 ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, സാധാരണയായി താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ദൂരം, 3 മില്ലീമീറ്ററിൽ കുറവ്, അഫ്രോസിൻറെ അറ്റങ്ങൾ (ചിത്രം. '' ബൾജ് '' അല്ലെങ്കിൽ '' ഉരുകി '' പല സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരു മോർഫോളജിക് സ്വഭാവം വിവരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വേരിയന്റാണ് (സാധാരണയായി L3-S5), ഒരു നൂതന ഡിസ്ക് ഡീജനേഷനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്വാസകോശാരൂപത്തിലുള്ള പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നോ (ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്, ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഘടനാപരമായ വൈകല്യത്തിന്റെ ഫലമായി) ഉണ്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ലോക്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോണിക ചലനം, പതാക സെൻട്രൽ സബ്ബിൾഗിമസ് ഡിസ്ക് പ്രോട്ടോഗ്രേഷൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മിഥ്യയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വോള്യം ശരാശരി (പ്രത്യേകിച്ച് സി.ടി.

നിർവചനം അനുസരിച്ച് വാൽനക്ഷത്രം ഒരു ചർമ്മസംരക്ഷണമല്ല. ഒരു ഡിസ്കിലേക്ക് '' ബൾഡിംഗ് '' എന്ന പ്രയോഗം പ്രയോക്താവിഷ്കാരം, രോഗനിർണയം, ചികിത്സയുടെ ആവശ്യകത തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചൊന്നും അർഥമാക്കുന്നില്ല.

ഒരു ഡിസ്കിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹെർണിയേഷൻ ഉണ്ടാകാം. ഒരു ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ മറ്റ് ഡിസ്പെരേറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ, വിഘടിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിന്റെ അസാധാരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാം. "ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്" എന്ന പദം, ബോധക്ഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല, ലക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ, മുൻകരുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ആവശ്യകത.

ഈ വ്യത്യാസം നിർണയിക്കാൻ മതിയായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് കൂടുതൽ "പ്രത്യേകിച്ചു" അല്ലെങ്കിൽ "പുറംതള്ളപ്പെട്ടവ" എന്ന സ്വഭാവം തന്നെ ആയിരിക്കും. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ പ്രവർത്തനത്തെ അവർ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.

പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഡിസ്കുകൾ

ഡിസ്ക് പ്രോട്ടോറൈസൻസ് ഡിസ്ക് വ്യാപ്തിയുടെ 25% ത്തിൽ താഴെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡിസ്ക് മാർജിൻ ഫോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അസാധാരണത്വങ്ങളാണ്. ഡിസ്ക് സ്പേസിനു പുറത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അളവ് ഡിസ്ക് സ്പേസിന് പുറത്തുള്ള ആ ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ അരികെയുള്ള ദൂരം വരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക് ആണ് '' പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ''. ഡിസ്ക് സ്പേസിനു പുറത്തുള്ള ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്ക് സ്പെയ്സിൽ (ഡിസ്ക് ചിത്രം) ഉള്ള ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലുമായി നിരന്തരമായി തുടരുന്ന ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ പുറം മാര്ജിനില് ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ വീതിയായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് ചർച്ചചെയ്തതുപോലെ, ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് '' പ്രൊട്യൂഷൻ '' എന്ന പ്രയോഗം ഉചിതമാണ്.

എക്സ്ട്രൂഡഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ

ഒരു എഫെർറ്റിലൂടെ [37, 64] ഒരു ഡൊമെയ്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടത്ത് നിർബന്ധിതമായ മെറ്റീരിയലിന്റെ കിടപ്പുഭാഷയുടെ അർത്ഥം യോജിക്കുന്നു. ഒരു ഡിസ്കിനെ കുറിച്ചാണ്, പുറം തള്ളൽ പരീക്ഷണം, കുറഞ്ഞത് ഒരു വിമാനത്തിൽ, ഡിസ്ക് സ്പേണിനു പുറത്തുള്ള ഡിസ്ക് വസ്തുക്കളുടെ അറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം, അതിന്റെ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഡിസ്ക് സ്പെയ്സിനു പുറത്തുള്ള ഡിസ്ക് വസ്തുവിനും ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിനുമിടയില് ഒരു തുടര്ച്ചയും ഇല്ലെങ്കില് (ചിത്രം 5). ഉത്ഭവം ഡിസ്കിനൊപ്പം തുടർച്ചയായി പുറത്തേക്കാവുന്ന ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ '' വേർപെടുത്തി '' [53, 66] (ചിത്രം. നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക് ആണ്, എന്നാൽ നിർവചനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അത് ഒരു '' പ്രോട്രാഡ് ഡിസ്ക് '' ആയിരിക്കില്ല. '' ഡിസ്കുമായി തുടർച്ചയെന്ന് പരിഗണിക്കാതെ, പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പുറത്തുള്ള ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ 'മൈഗ്രേറ്റഡ്' എന്ന് വിളിക്കുക, ഇമേജിംഗ് പഠന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാകും, കാരണം തുടർച്ചയിലാണെങ്കിൽ ഇമേജുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

പ്രീ-പൊസിഷനും പുറംചട്ടയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഈ രേഖയുടെ ഒറിജിനൽ പതിപ്പിൽ നിർവചനങ്ങൾ പൊതുവായുള്ള പ്രയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയുമാണ്. ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലുകൾക്ക് അടിത്തറയുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ, ചില ബഹുമാനപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാക്ടീഷണർമാരിൽനിന്നുള്ള മറ്റൊരു കൂട്ടം മാനദണ്ഡം, കർശനമായ രീതിയിലും തുടർച്ചയായ നിയന്ത്രണം പോലെയുമാണ് നിർവചിക്കുന്നത്. ഈ മാനദണ്ഡത്തിൽ, ഒരു ഡിസ്ക് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ ചുറ്റുമുള്ള താഴ്ന്ന സിഗ്നൽ തീവ്രത തുടർച്ചയായി സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം. നിലവിലെ വിപുലമായ ഇമേജിംഗ് ഈ വ്യത്യാസത്തിന് അനുഗുണമാണെന്നും, വസ്തുവകകളുടെ അഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഭാവത്തിൽ, ഭൂഗർഭജന്യ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നു.

ഭാവിയിലെ പഠനങ്ങളനുസരിച്ച് അവരുടെ രീതി നിലവിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് തെളിയിക്കട്ടെ. 'പ്രോംറ്യൂഷൻ' '' '' പുറംചട്ട '' എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഓപ്ഷണൽ ആണ്, ചില നിരീക്ഷകർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, എല്ലാ കേസുകളിലും, '' ഹെർണിയേഷൻ '' എന്നതിന് കൂടുതൽ അർഹതയുണ്ട്. തുടർച്ചയായ, വോള്യം, ഘടന, സ്ഥലം മാറ്റിയ ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലുകളുടെ സ്ഥാനം.

തുടരണം, തുടർച്ച, മൈഗ്രേഷൻ

അണുവിമുക്തമായ ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ 'അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു' അല്ലെങ്കിൽ '' അനിയന്ത്രിതമായ '' ആയിരിക്കാം. 'ഡിസ്ക്രട്ടഡ് ഡിസ്ക് ടിഷ്യുകൾ പൂർണമായി പുറം വാർപ്പുലർ അല്ലെങ്കിൽ / അല്ലെങ്കിൽ പിൻകാല ലോജിറ്റോഡ് ലിഗമന്റ് ഫൈബറുകളിൽ പരിധിയിലായിരിക്കുമോ എന്നതാണ്. ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും 'അടങ്ങിയിട്ടുള്ള' ഹെർണിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡിസ്കിലേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസം വെർച്വൽ കനാലിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. പിൻഭാഗം രേഖാംശ ലിഗമെന്റും / അല്ലെങ്കിൽ പെരിഡറൽ മെംബറും പുറംതള്ളപ്പെട്ട ഡിസ്ക് ടിഷ്യുകളെ ഭാഗികമായി മറയ്ക്കാമെങ്കിലും, അത്തരം ഡിസ്കുകൾ 'അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവ'മായി പരിഗണിക്കില്ല. നിലവിൽ ലഭ്യമായ അനൌപചാരികമായ ഇമേജിംഗ് രീതികളുടെ (സി.ടി., എം.ആർ.ഐ.) സാങ്കേതിക പരിമിതികൾ പലപ്പോഴും അനിയന്ത്രിതമായ ഒരു ഡിസ്കിന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൽനിന്നുള്ള വ്യത്യാസത്തെ തടയുന്നു. ഒരു ഡിസ്കിന്റെ ഹെർണിയേറ്റഡ് ഘടകം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സിടി-ഡിസ്കോഗ്രഫി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അനുവദിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഡിസ്ക് സ്പേസ്, വെർട്ടെബ്ൾ കനാലുകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം.

ഒരു സ്വതന്ത്ര ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്വയറാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര വിഭജനം എന്നു പറയുന്നത്. ഒരു സ്വതന്ത്ര വിഭജനം '' വേർപിരിഞ്ഞ ശകലം '' എന്നതിനു പകരം '' വേർപെടുത്തി ' '' അല്ലെങ്കിൽ '' വേർപെടുത്തി '' അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം. ഒരു ഡിസ്കിന്റെ പിൻവശത്തെ രേഖാംശ ലിഗമെന്റ്, പുറംചട്ടൽ എന്നിവയുടെ ഏകത്വം നഷ്ടപ്പെടാതെ '' അനിയന്ത്രിതമായ '', എന്നാൽ ഹെർണിയേറ്റഡ് / ഡിസ്ക്കസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലും ഉത്ഭവം ഡിസ്കിനും തുടർച്ചയായി തുടരാം.

"മൈഗ്രേറ്റഡ്" ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്പ് എന്ന പദം, ഭൂരിഭാഗം നിഷിപ്തമായ ഡിസ്ക് വസ്തുക്കൾ നീക്കംചെയ്യുന്നുവെന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചില മൈഗ്രേറ്റഡ് ശകലങ്ങൾ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ "മൈഗ്രേറ്റഡ്" എന്ന പദത്തെ തുടർച്ചയായി തുടരാനല്ല,

"ക്യാപ്സ്യൂൾ", "സബ്ക്യുസലർ" എന്നീ പദങ്ങൾ അർബുദം, ലിഗമെന്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവ്യക്തമായ ഒരു സംവർഗ്ഗത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പദങ്ങൾ നിയമാനുസൃതമല്ല.

പിന്നീടുള്ള രേഖാധിഷ്ടിത ലിഗമെന്റിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കുന്ന ചില എഴുത്തുകാർ നിഷിപ്തമായ ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലുകൾ '' സബ്ബിൾഗിമെൻറസ്, '' 'എട്രൽഗ്ഗ്മന്റ്സ്,' '' ട്രൈഗ്ഗ്മെന്റൽസ്, '' അല്ലെങ്കിൽ '' പെർഫോർട്ടേഡ് '' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഉള്ളത് 'എന്നതിന് തുല്യമാണ്.' '

മാറ്റമില്ലാത്ത വസ്തുവിന്റെ വോളവും ഘടനയും

ഡിസ്ക് മാറ്റിവയ്ക്കൽ വഴി ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കനാൽ ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ പരിധി നിർവചിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി പ്രായോഗികവും, ലക്ഷ്യബോധവും, യുക്തിസഹവും കൃത്യതയുമുള്ളതും, വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി പ്രസക്തവും ആയിരിക്കണം. മാനദണ്ഡം നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ലളിതമായ സ്കീം, ഏറ്റവും തീവ്രമായ ഒത്തുതീർപ്പിലെ സൈറ്റിലെ അച്ചുതണ്ടിലുള്ള ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ദ്വിമാന അളവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിലെ കനാലിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗത്തിൽ കുറഞ്ഞതിന്റെ കാനോൽ അനുരഞ്ജനമാണ് 'മൃദു', '' മൂന്നിൽ രണ്ട് '' ഇടയിൽ '' മിതമായ '', '' മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗത്തേക്കും '' കഠിനമാണ് ''. പീഡിയെന്റൽ ഇടപെടലിനായി അപേക്ഷിക്കണം.

വോളത്തിലുള്ള അത്തരം സ്വഭാവരീതികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്രോസ്-സെക്ഷണൽ പ്രദേശം മാത്രമേ വിവരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ന്യൂറൽ സ്ട്രക്ച്ചറുകളുടെ സാമീപ്യം, കംപ്രഷൻ, വിഘടനം എന്നിവ; അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ, നിരീക്ഷകന് വിവരണ വിവരണം കൂടുതൽ വിശദമായി നൽകാം.

അണുവിമുക്തമായ വസ്തുക്കളുടെ ഘടന ചിലപ്പോൾ അണുവിമുക്തമായ, cartilaginous, bony, calcified, ossified, കൊളാജൻസസ്, സ്കാർഡ്, കഴിച്ച, വാതകം, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവീകരിച്ചിട്ടുള്ള പദങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാം.

വോളിയത്തിന്റെയും ഘടനയുടെയും നിരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലിനിക്കൽ പ്രാധാന്യം ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റയുമായി പരസ്പര ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ മോർഫോളജിക് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.

സ്ഥലം

ബോണിവില്ലി, നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലളിതമായ ഒരു ആൽഫാന്യൂമെറിക് സമ്പ്രദായം മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്നതായി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സ്ഥാനം, തിരശ്ചീന അല്ലെങ്കിൽ സാഗിറ്റ് ടൈറ്റിൽ (6, 13) കുടിയേറുന്ന ഡിസ്ക് ശകലങ്ങളുടെ സ്ഥാനം. ശസ്ത്രക്രിയാവിഭാഗത്തിന് പരിചയമുള്ള അനാട്ടമിക് അതിരുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, വിൽസെ മറ്റൊരു സംവിധാനം നിർദ്ദേശിച്ചു [14, 67]. അനാറ്റമിക് '' സോണുകൾ '', '' ലെവലുകൾ 'എന്നിവ താഴെ പറയുന്ന ലാൻഡ് മാർക്കുകളെ ഉപയോഗിച്ച് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടത്തരം പാർശ്വസ്ഥമോ, പാർശ്വസ്ഥമോ, താഴ്ന്നതോ, താഴ്ന്നതോ ആയ അതിരുകൾ. ഡിസ്കോയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊറോണലും സാഗിറ്റ്ലറ്റും ഉണ്ട്. തിരശ്ചീന (അച്ചുതണ്ട്) പ്രതലത്തിൽ, ഈ ലാൻഡ്മാർക്കുകൾ സെൻട്രൽ സോൺ, സബ്റികികൂൾ സോൺ (പാർശ്വര ജാഗ്രത), ഔഷധ മേഖല, അസാധാരണമായ സോൺ, മുൻഭാഗം എന്നിവയെ നിശ്ചയിക്കുന്നു (ചിത്രം 11). സാഗിറ്റൽ (ക്രാരിയോകാഡൽ) പ്ലാറ്റ്ഫോണിൽ അവർ ഡിസ്കിന്റെ തലം, ഇൻഫ്രാപ്ചർലാർലാർ ലെവൽ, പാഡിജല ലവൽ, ബ്രോക്കറൽ ലെവൽ എന്നിവയെ നിശ്ചയിക്കുന്നു (ചിത്രം 12). ഈ രീതി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പോലെ കൃത്യമായ അളവുകോലല്ല, കാരണം ചാലകങ്ങളുടെ മാസ്റ്റൽ അറ്റങ്ങൾ, ചുമർച്ചിളുകളുടെ ചുവരുകൾ മുതലായവ ബോർജരേഖകൾ വളഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ രീതി ലളിതമാണ്, പ്രായോഗികവും സാധാരണ ഉപയോഗവും ആണ്.

ചിത്രം 11: അക്ഷീയ, കൊറോണൽ പ്രൊജക്ഷനുകളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അനാട്ടമിക് സോണുകൾ.
ചിത്രം 12: സാറ്റീറ്റൽ, കൊറോണൽ പ്രൊജക്ഷനുകളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അനാറ്റമിക് ലെവൽ.

അച്ചുതണ്ട് (തിരശ്ചീന) തലത്തിൽ മധ്യ മുതൽ വലതുവശത്തെ പാർശ്വങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കുന്നത്, കേന്ദ്രം, വലത് കേന്ദ്രഭാഗം, വലത് ഉപതലചതുര, ശരിയായ ഫാമിലി, അല്ലെങ്കിൽ വലത് അധികഫോർമൈനൽ ആയി നിർവചിക്കാം. 'വലതു കേന്ദ്രം' അല്ലെങ്കിൽ '' ഇടത് കേന്ദ്രം '' നിർവചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൃത്യമായ '' പരോപനൽ '' ആണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്കിന്റെ ചിത്രത്തിലെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ '' വലത് കേന്ദ്രം '' അല്ലെങ്കിൽ '' ഇടത് കേന്ദ്രം '' 'പരോപകാരൽ' 'എന്ന പദത്തിന്റെ ഉപയോഗം മാറ്റിയിരിക്കണം.' 'പരേപർ' 'എന്ന പദം ചിലപ്പോൾ' 'extraforaminal.'

സാഗിറ്റൽ തലത്തിൽ, സ്ഥലം ഡിസ്കൽ, ഇൻഫ്രാപികുലാർ കലർ, സപ്റാപരികലാർ അല്ലെങ്കിൽ പേഡിക്യുലർ ആയി നിർവചിക്കാം. മുകൾഭാഗത്ത്, മുൻഭാഗം, ഡിസ്കിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ സെന്ററിന്റെ midcoronal വിമാനം ventral എന്നാണ്.

നിഘണ്ടു

കുറിപ്പ്: ഈ പദസഞ്ചയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില പദങ്ങളും നിർവചനങ്ങളും മുൻഗണനാ പദാർത്ഥങ്ങൾ പോലെ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നവയല്ല, എന്നാൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും ചില അവസരങ്ങളിൽ അനുചിതമായ ഉപയോഗത്തിനും ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുത്ത നിർവചനങ്ങൾ ആദ്യം പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നിലവാരമില്ലാത്ത നിർവചനങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, സംഘടനാ ടാസ്ക്ശോസുകളുടെ ഏകോപനം അനുസരിച്ച് വിവരിച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. ചില വാക്കുകളുപയോഗിക്കുന്നത് ഭാഷാപ്രാധാന്യം എന്നല്ല, അവ അനൌദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ നിലവാരമില്ലാത്തവയാണോ എന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു.

അക്യുട്ട് ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ: താരതമ്യേന സമീപകാലത്തെ സംഭവത്തിന്റെ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ. കുറിപ്പ്: പാരഡിസ്കൽ കോശജ്വലന പ്രതികരണവും ടി 2 വെയ്റ്റഡ് ഇമേജുകളിലെ ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ താരതമ്യേന തിളക്കമുള്ള സിഗ്നലും ആപേക്ഷിക തീവ്രത നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ, ക്ലിനിക്കൽ പരസ്പര ബന്ധവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ പഠനങ്ങളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഒരു ഹെർണിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇമേജിംഗ് വഴി കൃത്യമായി തീയതി കണ്ടെത്താനാവില്ല. തീർത്തും ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലിന് ഡി 2 മെറ്റീരിയൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഡിസ്കിനേക്കാൾ ടി 46 വെയ്റ്റഡ് എംആർഐ സീക്വൻസുകളിൽ തിളക്കമുള്ള സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം [59, 64, 68, XNUMX]. മുമ്പ് നിലവിലുള്ള ഒരു ഹെർണിയേഷനിൽ താരതമ്യേന നിശിത ഹെർണിയേഷൻ സൂപ്പർ‌പോസ് ചെയ്യാമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിശിത ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ നിർദ്ദിഷ്ട ചികിത്സയില്ലാതെ സ്വയമേവ പിന്തിരിപ്പിച്ചേക്കാം. കാണുക: ക്രോണിക് ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ.

പ്രായമായ ഡിസ്ക്: ഡിസ്കിൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫലം കാണിക്കുന്നു. ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ നിന്നുള്ള ജലത്തിന്റെ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് MRI മാറുന്നതിന് മുൻപാകെയാണ്, തുടർന്ന് എം.ആർ.ഐ യുടെ പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുരോഗമനപരമായ ജലത്തിൻറെ അളവ്, കൊളാജൻ വർദ്ധനവ്, പ്രോഗ്ലോഗ്കാൻസുകളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. Pfirrmann വർഗ്ഗീകരണം കാണുക.

വാർഷിക പാവാട: വാർഷിക നാരുകൾ തമ്മിലുള്ള വിഭജനം, വിസർജ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത നാരുകൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നാരുകൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നാരുകൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക. '' പരുപ്പ് '', '' കണ്ണീർ '' എന്നീ പദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ പരക്കെ ഉപയോഗിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇമേജിംഗ് കണ്ടെത്തലുകളെ വിശദീകരിക്കുന്നതിലെ ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായതാണ് "കണ്ണീരി" (ഉപയോഗശൂന്യമായത്). ഏതെങ്കിലും പദത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിൽ വേദന ജനറേറ്ററാണെന്നോ അർഥമില്ല. ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുമില്ല. ഇതും കാണുക: വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വിടവ്, വാർഷിക വിള്ളൽ, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കണ്ണാടി, ഏകോപിത ശിഥിലീകരണം, HIZ, റേഡിയൽ പിയർ, വിഭജിത പരുപ്പ്.

വാർഷിക വിടവ് (സ്റ്റാൻഡേർഡ്): ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആങ്കിൾ ഫ്രാക്ലുവിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു റേഡിയൽ വാർഡ് വാർഷിക വിള്ളൽ, ഉഭയദിനം വാർഷിക വിടവ് എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഡിസ്കിന്റെ പിൻഗാമിയായ വശത്ത് ഫോക്കൽ തരംഗം (സി.ടി) അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ (സി.ആർ.ഐ) അസ്വാഭാവികത, , അല്ലെങ്കിൽ macerated annulus ഒരു ഫോക്കൽ സോൺ ഒരു ആഗിരണം.

പ്രതികൂല വിണ്ടൽ: പെട്ടെന്ന് അക്രമാസക്തമായ പരിക്കുകളോടെ അസുഖത്തിന്റെ നാരുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുക. ഇത് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസാണ്; പദത്തിന്റെ ഉപയോഗം ശുദ്ധമായ ഇമേജിംഗ് വിവരണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല, പകരം കണ്ടെത്തലിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അഴുക്കുചാലുകൾ ആണ് അല്ല '' വാർഷിക ഫിസൂർ, '' അല്ലെങ്കിൽ '' വിച്ഛേദിച്ച ഡിസ്ക്. ''

Annular tearഅണ്ഡുലസ് കീറി (സ്റ്റാൻഡേർഡ്): അണ്ഡുലസിന്റെ വിള്ളൽ കാണുക.

മുൻകാല തിരിച്ചടി: ഡിസ്ക്ക് സ്ഥലത്തിനുമപ്പുറം മുൻഭാഗത്തെ ഡിസ്കിൽ ടിഷ്യുവിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റിവയ്ക്കൽ.

മുൻഭാഗം മേഖല: വെർച്വൽ ബോഡിയുടെ midcoronal വിമാനം മുൻപുള്ളതാണ് ആദിവാസി മേഖല.

അപുലസ്, അങ്കുലസ് (ചുരുക്കിയ രൂപം അൻഗുല ഫൈബ്രോസ്): മൾട്ടി ലെമീമിറ്റഡ് നാരുകളുള്ള ടിഷ്യു, ഓരോ ഡിസ്കിന്റെയും ആവരണം രൂപപ്പെടുത്തുകയും, ക്രെയിയാഡ്, ക്യുഡാഡ്, പ്ലേറ്റ് മഷിറ്റലിസ്റ്റ്, റിങ് അഫ്രോസൈസെൻ ബോൺ എന്നിവ അവസാനിപ്പിക്കാനും ന്യൂക്ലിയസ് പുലോപോസിനു മധ്യഭാഗത്ത് മിശ്രണം ചെയ്യാനും. ശ്രദ്ധിക്കുക: ആലൂലസ് അല്ലെങ്കിൽ അൻകുലസ് എന്നത് ശരിയായ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ്. നോമിനാ അനാട്ടമിക്ക രണ്ടു രീതികളും ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ ടെർമിനോളജി അനാറ്റോമികയിൽ '' ആലുസ് ഫൈബ്രോസ് '' [22] പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഫൈബ്രോസിനു ശരിയായ പകരണി സ്പെല്ലിംഗ് ഇല്ല; ഫിബറോസിസിന് വ്യത്യസ്ത അർഥങ്ങളുണ്ട്, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തെറ്റാണ്.

അസിമട്രിക് ബൾജ്: സമീപത്തെ കശേരുവിന്റെ പരിധിയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള പുറം വാർഷത്തിന്റെ 25% ന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം, മറ്റൊന്നിനെക്കാളും ഡിസ്കിന്റെ പരിധിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ്, പക്ഷേ ഒരു പ്രതലത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടത്ര ഫോക്കൽ ഇല്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക: അസിമട്രിക് ഡിസ്ക് ബൾഡിംഗ് ഒരു മോർഫോളജി നിരീക്ഷണം ആണ്, അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ബഞ്ച് കാണുക.

ബലൂൺ ഡിസ്ക് (സംസാരഭാഷ, അസാധാരണമല്ലാത്തത്): കഠിനമായ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് പോലെ തന്നെ അസ്ഥികളുടെ ദുർബലപ്പെടുത്തൽ മൂലം വെർഡർബ്രൽ എൻഡ് പ്ലേറ്റുകളുടെ കുമ്പിടൽ കാരണം ഉയർന്ന ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡിസ്കിന്റെ വിശാലത വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

ബേസ് (ഡിസ്പ്ലേഡ് ഡിസ്ക്): ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിനു പുറമെയുള്ള ഡിസ്ക് വസ്തുവിന്റെ ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിനു പുറമെയുള്ള ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലിലെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വിസ്തീർണം. ക്രെയികോക്കഡൽ ദിശയിൽ, ആവരണത്തിന്റെ നീളം, അതിബഹുമാനമായ പരവലയത്തിന്റെ ഉയരം നിർണ്ണയിക്കാനാവില്ല. അച്ചുതണ്ട് ഇമേജറിയിൽ, ഡിസ്ക് സ്പെയ്സിനു പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ക് മെമ്മറിയുടെ ഉത്ഭവം, അടിസ്ഥാന ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ പുറം മാർജിൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കറുത്ത ഡിസ്ക് (വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ്): ഇരുണ്ട ഡിസ്ക് കാണുക.

ബൾഡിംഗ് ഡിസ്ക്, ബൾജ് (noun [n]), വീർക്കുക (ക്രിയ [തിരുത്തുക])

 1. ഡിസ്ക് സ്പെയ്നിന്റെ അരികുകളിനു മുകളിലേക്കുള്ള തിരശ്ചീന (അച്ചുതണ്ട്) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പുറം വളയുകയുടെ ആവരണ ദൈർഘ്യം വ്യാപകമാകുന്നതോ ഡിസ്പ്ലേയുടെ വ്യാപ്തിയുടെ 25% (90 °) നേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. വെർണബ്രോൾ ബോഡി അപ്ഫുസിസ്സിന്റെ അരികുകളിൽ നിന്നും 3 മില്ലീമീറ്റിലും കൂടുതൽ.
 2. (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) ഡിസ്ക് സ്പെയ്നിന്റെ അരികുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള വിശാലമായ അടിത്തട്ടിൽ പുറംഭാഗം വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്.
 3. മൃദുവായ, ഡിസ്പ്ലേ, മൃദുലമായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്.
 4. (അപാരമായ) ഡിസ്കൽ തലത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്.

കുറിപ്പ്: പുറം വലയത്തിന്റെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള നിരീക്ഷണമാണ് വഷളായത്, ഇത് ഒരു പ്രത്യേക രോഗനിർണ്ണയമല്ല. ചുറ്റിക്കെട്ടുകളുടെ ഉയരം, ഹൃദ്യമായ അയഞ്ഞക്ഷരം, ലോഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോണിക ചലനത്തോടുള്ള പ്രതികരണം, സമീപത്തെ രോഗപഠനങ്ങൾ, പൊരുത്തപ്പെടാത്തതും അസാധാരണവുമായ ഗുരുത്വാകർഷണത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായി പുനർനിർമ്മിക്കൽ, സി.ടി. ചിത്രങ്ങൾ. നേരിയ സിമട്രിക് പോസ്റ്റർ ഡിസ്ക്ക് ബോഗ് ചെയ്യൽ സാധാരണ കണ്ടെത്തിയേക്കാവുന്നത് L5-S1. വേദന, പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റം, ഫിസിയോളജിക് വേരിയൻറ്, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ പാടില്ല. വാൽനക്ഷത്ര സംസ്ക്കാരം ഒരു തരം അല്ല; ഹെർണിയേറ്റീസിനു പരിചിതമായ ഡിസ്കുകൾ പ്രത്യേക ജേണലിസായി ഹെർണിയേഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴോ ഉചിതമായ സമയത്ത് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്, പ്റൗണ്ട്ഡ് ഡിസ്ക്, എക്സ്ട്രൂഡ് ഡിസ്ക്.

ക്സ്ക്ഫൈഡ് ഡിസ്ക്: ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, ഡിസ്ക് സ്ഥലത്ത് കാലിസിഫിക്കേഷൻ.

മജ്ജ: സ്പേസ്, സിറ്റിസ്, ക്ലെഫ്റ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സെറിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സെക്യൂറിനസ് അക്വീനിയം, ഇൻക് യുനൂലസ് ഡിസ്ക് ഡീജനറേഷൻ.

വാക്വം ഡിസ്ക് കാണുക.

സെൻട്രൽ മേഖല: ഓരോ വശത്തെയും ഇടവേളകളിലൂടെ സാഗറ്റൽ പ്ലാനുകൾക്ക് ഇടയിൽ വെർട്ടെബ്ൾ കനാലിൽ ഉള്ള മേഖല. കുറിപ്പ്: സെൻട്രൽ സോണിന്റെ കേന്ദ്രം വെർച്ച്വൽ സെന്ററിന്റെ നടുവിൽ ഒരു സാഗറ്റൽ തലമാണ്. കേന്ദ്ര ദൂരത്തിന്റെ ഇരുവശത്തേക്കും സോണുകൾ ഉണ്ട് വലത് കേന്ദ്രം ഒപ്പം ഇടത് കേന്ദ്രം, ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്കിന്റെ ഇമേജിംഗ് ഫലങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, സൈഡ് അറിയപ്പെടുന്ന സമയത്തുളള മുൻഗണനകളാണ്. സൈഡ് വ്യക്തമാക്കാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ വലത്തേയും ഇടത്തേ മൂലത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആ പദം പാരസ്പന്തറൽ ഉചിതമാണ്.

ക്രോണിക് ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ: ഒരു ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ ദൈർഘ്യമേറിയതാണെന്ന ക്ലിനിക്കൽ വ്യത്യാസം. നിശിതം, സബാക്കൂട്ട്, ക്രോണിക് ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷനുകൾ എന്നിവ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഇടവേളകളെക്കുറിച്ച് സാർവത്രികമായി അംഗീകരിച്ച നിർവചനങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാലക്രമേണ രൂപത്തിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷനുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സീരിയൽ എം‌ആർ‌ഐകളെ വിട്ടുമാറാത്തതായി വിശേഷിപ്പിക്കാം. സിടിയിലെ കാൽ‌സിഫിക്കേഷനുമായി അല്ലെങ്കിൽ വാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്ക് ഹെർ‌നിയേഷനുകൾ‌ വിട്ടുമാറാത്തതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, കാൽ‌സിഫിക്കേഷന്റെയോ വാതകത്തിൻറെയോ സാന്നിദ്ധ്യം ഒരു ഹെർ‌നിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് നിരാകരിക്കുന്നില്ല. ഒരു ക്രോണിക് ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷനിൽ ഒരു അക്യൂട്ട് ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ സൂപ്പർ‌പോസ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. മാഗ്നെറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ് സിഗ്നൽ സവിശേഷതകൾ, അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിശിതവും വിട്ടുമാറാത്തതുമായ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷനുകളെ വേർതിരിക്കാൻ അനുവദിച്ചേക്കാം [16, 59, 64]. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ടി 2-വെയ്റ്റഡ് സീക്വൻസുകളിൽ [46, 59, 61] ഉത്ഭവ ഡിസ്കിനേക്കാൾ തിളക്കമുള്ളതായി ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. കൂടാതെ, ഡിസ്ക്-ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ് കോംപ്ലക്സ് കാണുക.

ക്ലോ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ്: ഡിസ്ക്ക് മാർക്കറ്റിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വിദൂര ബോഡിയുടെ അതേ ഭാഗത്തേയ്ക്ക് വിശാലമായ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച്, ഡിസ്ക്ക് മാര്ജിന് തൊട്ടടുത്ത് വളരുന്ന അസ്ഥി വളര്ച്ചയാണ്.

കൊളാജീകൃത ഡിസ്ക് അഥവാ അണുകേന്ദ്രം: ന്യൂക്ലിയസ്സിന്റെ മ്യൂക്കോപ്പൊലീസാറൈഡിനെ ഫിബ്രസ് ടിഷ്യൂ മാറ്റി മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്.

ആശയവിനിമയ വിനിമയം, ആശയവിനിമയം (n), ആശയവിനിമയം (v) (സ്റ്റാൻഡേർഡ്): ഡിസ്കണിയുടെ പുറം ഭാഗത്ത് തടസ്സം ഇടപെടൽ, ഡിസ്കിൻറെ പുറംഭാഗത്തേക്ക് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് കുത്തിവെച്ച ദ്രാവകത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര പാസിജ് അനുവദിക്കൽ. '' '' '' '' 'ഡിസ്ക്' ',' 'അനിയന്ത്രിതമായ ഡിസ്ക്' 'എന്നിവ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു.

കേന്ദ്രീകൃത പരിവളം: വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വിരലുകളെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വിഭജനം വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് അണ്ഡുലസിന്റെ വിസർജ്ജനം, ഡിക്ലയുടെ പുറംഭാഗത്ത് വരേക്കുള്ള സമാന്തരമായി സമാന്തരമായി, അടുത്ത വാർഷിക ലമെല്ലേയ്ക്കിടയിൽ ദ്രാവക നിറമുള്ള ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കാണുക: റേഡിയൽ വിഭജനം, തിരശ്ചീന വിഘടനം, ഹിജ്റ.

അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹെർണിയേഷൻ, കണ്ടെയ്നർ (എൻ), അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന (v)

 1. ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്ക് ടിഷ്യൂകൾ പൂർണ്ണമായും തുടർച്ചയായി പുറംതള്ളപ്പെട്ട പുറം വാർണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിൻകാല ലോജിറ്റ്യൂഡ് ലിഗമെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 2. (അനൌന്സ്റ്റാര്ട്ട്ഡ്) ഒരു ഡിസ്ക് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം കൂടുതലാണെങ്കിലും, മുഴുവന് അല്ല, അണ്ഡുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സ്യൂളില്.
 3. (അനൌൻസ്റ്റാർഡ്) വെർഡർബ്രൽ കനാലിലെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാറ്റമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്.

പൂർണ്ണമായും ആൻ‌യുലസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറവുള്ളതും എന്നാൽ വ്യക്തമായ പിൻ‌വശം രേഖാംശ അസ്ഥിബന്ധത്തിന് കീഴിലുള്ളതുമായ ഒരു ഡിസ്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഡിസ്കിന് ചുറ്റുമുള്ള അസ്ഥിബന്ധ ഘടനകളുടെ സമഗ്രതയെ നിർവചിക്കുന്നത് '' അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു '' അല്ലെങ്കിൽ '' നിയന്ത്രണമില്ലാത്തത് '' എന്ന പദവിയാണ്, ഇത് ആധുനിക ഇമേജിംഗിലൂടെ പലപ്പോഴും സാധ്യമല്ലെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും സാധ്യമല്ല. സിടി, എം‌ആർ‌ഐ സ്കാനുകളിൽ‌, അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹെർ‌നിയേഷനുകൾ‌ക്ക് സാധാരണയായി മിനുസമാർ‌ന്ന മാർ‌ജിൻ‌ ഉണ്ട്, അതേസമയം അനിയന്ത്രിതമായ ഹെർ‌നിയേഷനുകൾ‌ക്ക് ക്രമരഹിതമായ മാർ‌ജിനുകൾ‌ ഉണ്ട്, കാരണം ബാഹ്യ ആൻ‌യുലസും പിൻ‌ഭാഗത്തെ രേഖാംശ അസ്ഥിബന്ധവും ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലിലൂടെ തുളച്ചുകയറി [35, 37]. ഒരു ഡിസ്കിന്റെ ഹെർണിയേറ്റഡ് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സിടി-ഡിസ്ക്കോഗ്രാഫി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരാളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഡിസ്ക് സ്ഥലവും വെർട്ടെബ്രൽ കനാലും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം.

തുടർച്ച: ഡിസ്ക് ടിഷ്യു ഒരു പാലം വഴി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഡിസ്ക് ടിഷ്യു കണക്ഷൻ, എന്നാൽ നേർത്ത, ഡിസ്കിന്റെ ഡിസ്കിൽ ടിഷ്യു വരെ.

ഡാളസ് വർഗ്ഗീകരണം (പോസ്റ്റ്ഡിസ്ക്രീപ്പി ഇമേജിംഗ്): ഡിസ്കോഗ്രാഫിനുശേഷം ഡിസ്കിന്റെ സി.ടി. ഇമേജിംഗിൽ വാർഷികമായ ഫിസറിംഗിന്റെ അളവിലേക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം. ഡാലസ് ഗ്രേഡ് 0 സാധാരണമാണ്; ഗ്രേഡ് 1: അങ്കുലസിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വ്യത്യാസത്തിന്റെ ലീക്കേജ്; ഗ്രേഡ് 2: അങ്കുലസിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിപരീതമായ ലീക്കേജ്; ഗ്രേഡ് 3: അങ്കുലസിന്റെ മുഴുവൻ കനത്തിൽ നിന്നും ചോർത്തുക; ഗ്രേഡ് 4: കോൺട്രാസ്റ്റ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ വ്യാപിക്കുന്നു; ഗ്രേഡ് 5: എഡ്രിബ്രൽ സ്പേസിലേക്ക് കോണ്ട്രാസ്റ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾ (ഡിസ്കോം, ഡിസ്കോഗ്രഫി കാണുക).

ഇരുണ്ട ഡിസ്ക് (അഭിമാനക്ഷതമില്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡ്): ന്യൂക്ലിയസ്സുള്ള ഡിസ്ക് T2- ഘനം ചെയ്ത ഇമേജുകളിൽ (സിഗ്നൽ തീവ്രത കുറയുന്നു) കാണിക്കുന്നു, സാധാരണഗതിയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസനേനർ ദ്വിതീയമാക്കലാണ്. എതിരെ: കറുത്ത ഡിസ്ക് (സംഖ്യ, നിലവാരമില്ലാത്ത). ഡിസ്ക് ഡീജനറേഷൻ, പിഫിർമാൻ വർഗ്ഗീകരണം.

ഡിജെനറേറ്റഡ് ഡിസ്ക്, ഡിസണനേഷൻ (എൻ), ഡീജനറേറ്റ് (വി)

 1. ഒരു ഡിസ്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു: ഡിസിക്കേഷൻ, പിളർപ്പ് രൂപീകരണം, ഫൈബ്രോസിസ്, ന്യൂക്ലിയസ് വാതക വളം; വൃത്തികെട്ട തരംതാഴ്ത്തൽ, പുറംതള്ളൽ, അൻഗുലയുടെ സമഗ്രത നഷ്ടപ്പെടൽ; അവസാന പ്ലേറ്റുകളുടെ സ്ക്ലിറോസിസ് അഥവാ / അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്ലിറോസിസ്; വെറ്റിസ്റ്റ് അഫോഫിസുകളിൽ ഓസ്റ്റിയോഫിറ്റുകളും.
 2. ഡിസ്ക് സ്പേസ് ഇടുങ്ങിയതും പെരിഡിസ്കൽ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റുകളും, എംആർഐ ഡിസ്ക് കണ്ടെത്തലുകളും (പിഫിർമാൻ വർഗ്ഗീകരണം [35] കാണുക), സിടി ഡിസ്ക് കണ്ടെത്തലുകൾ (ഡിസ്കോഗ്രാം / ഡിസ്ക്കോഗ്രാഫി, ഡാളസ് വർഗ്ഗീകരണം എന്നിവ കാണുക) [61] , കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കിനോട് ചേർന്നുള്ള വെർട്ടെബ്രൽ എൻഡ് പ്ലേറ്റ്, മജ്ജ റിയാക്ടീവ് മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയുടെ എംആർഐ കണ്ടെത്തലുകൾ (മോഡിക് വർഗ്ഗീകരണം കാണുക [42]).

ഡിജെനറേറ്റീവ് ഡിസ്ക് രോഗം (ഇമേജിംഗ് വിവരണമായി ഉപയോഗമില്ലാത്ത അസ്ഥിരമായ പദവിയാണ്): അപകടം സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഡിസ്ക് ഡീജെനേഷന്റെയും ലക്ഷണങ്ങളുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ മൂലം ഒരു വ്യവസ്ഥ. ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗുരുതരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കും ലക്ഷണങ്ങൾക്കും ഇടക്കുള്ള ബന്ധം പലപ്പോഴും സങ്കീർണമായ ക്ലിനിക്കൽ വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. രോഗത്തിന്റെ ഒരേയൊരു പ്രാഥമിക സൂചനകൾ ഇമേജിംഗ് പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാക്കുന്നെങ്കിൽ ഉചിതമായേ അല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനാൽ ഇമേജിംഗ് കണ്ടെത്തലുകളെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇമേജിംഗ് മാനിഫെസ്റ്റേഷനുകളുടെ വിവരണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ടേം 'ഡിജെനേറേറ്റഡ് ഡിസ്ക്' അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ഡീജനറേഷൻ എന്നതിനേക്കാൾ 'ഡിജെഗ്നറേറ്റഡ് ഡിസ്ക്' ആണ്.

അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ: ഡിങ്കിന്റെ പരിക്രമണപഥത്തിനു സമാന്തരമായി പ്ലാനുകൾക്ക് പരിക്രമണമായ വാർഷിക നാരുകൾ വേർതിരിക്കൽ, അൻഗുലയുടെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത വിസർജ്ജനം.

ഡിസ്കാകേറ്റഡ് ഡിസ്ക്

 1. താഴ്ന്ന ജലസംഭരണവുമായി ഡിസ്ക്, പ്രധാനമായും പ്രധാനമായും ന്യൂക്ലിയർ ടിഷ്യൂകൾ.
 2. ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഗ്ലൈകോസോമിനൊക്വൈസുകളുടെ സാന്ദ്രതയിൽ നിന്ന് തിരുത്തലുകളായി T2- ഭാരം കുറഞ്ഞ ഇമേജുകൾ കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയോ പോലുള്ള ഡിസ്കിന്റെ താഴ്ന്ന ജല ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഇമേജിങ് പ്രകടനങ്ങൾ. ഇവയും കാണുക: ഇരുണ്ട ഡിസ്ക് (സംസാരഭാഷ, അസാധാരണമല്ലാത്തത്).

ഡിസ്ക് (ഡിസ്ക്): ന്യൂക്ലിയസ് പൾപോസസ്, ആൻ‌യുലസ് ഫൈബ്രോസസ്, കാർട്ടിലാജിനസ് എൻഡ് പ്ലേറ്റുകൾ, വെർ‌ടെബ്രൽ ബോഡി റിംഗ് അപ്പോഫിസൽ അറ്റാച്ചുമെന്റുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സങ്കീർണ്ണ ഘടന. കുറിപ്പ്: മിക്ക ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും '' ഡിസ്ക് '' എന്ന അക്ഷരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നു. [1, 20, 22, 69, 70]. നോമിന അനറ്റോമിക്ക ഈ ഘടനകളെ ഡിസ്സി ഇന്റർവെർടെബ്രെൽസ് എന്നും ടെർമിനോളജിയ അനാട്ടോമിക്കയെ ഡിസ്കസ് ഇന്റർവെർടെബ്രാലിസ് / ഇന്റർവെർടെബ്രൽ ഡിസ്ക് എന്നും വിളിക്കുന്നു [22, 70]. (ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്കിന്റെ പേരിടുന്നതിനും അക്കമിടുന്നതിനും '' ഡിസ്ക് ലെവൽ '' കാണുക).

ഡിസ്ക് ഉയരം: വെർച്വൽ മൃതദേഹങ്ങളുടെ ക്രോഡയാഡും അവസാനത്തെ ഡിസ്കുകളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം. ഡിസ്ക് ഉയരം ദിശയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ അളക്കേണ്ടതാണ്, അതിനില്ല. നട്ടെല്ല് എന്ന സഗീറ്റൽ ഇമേജിൽ ഡിസ്കിന്റെ പിൻ അല്ലെങ്കിൽ മുൻവശത്തെ മാർജിൻ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വ്യക്തമായും വ്യക്തമാക്കണം.

ഡിസ്ക്ക് ലെവൽ: വിചിത്രമായ ക്രെയിൻഹാഡിൻറെ അസുഖ ബാധകങ്ങളിലൂടെ അഗ്നിപർവ്വത പ്ളാനുകൾക്കിടയിൽ ഡിസ്കും വെർട്ടെബ്ൾ കനാലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുന്നു.

 1. ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്കിനെയാണ് നട്ടെല്ല് പ്രദേശത്തെയും വെണ്ടക്കര (vertebra) എന്ന പ്രദേശത്തെയും അതിനു താഴെയും പേരുനൽകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും പൊട്ടാസക്തമായ വസ്തുക്കൾക്ക് 'Lumbar 4-5', സാധാരണയായി L4-L5 എന്ന് ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു, അഞ്ചാം കുള്ളൻ നീണ്ട ദൗർബ്ബൽ ബോഡിക്കും ആദ്യത്തെ നാവിഗേഷൻ ശരീരത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്ക് ' lumbosacral disc '' അല്ലെങ്കിൽ '' L5-S1 '' സാധാരണ ഛർദ്ദികളിൽ ആറു പൊട്ടാസക്തമായ വെർറ്റെബ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൽ വെറ്റീബ്രയോ ഉള്ള രോഗികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന lumbosacral ജംഗ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ഡിസ്കുകളുടെ നാമകരണത്തിന്റെ വ്യക്തതയ്ക്കും വിവരണത്തിനും വേണ്ടിയാണ്.
 2. (നില നിർണ്ണയിക്കാത്തത്) ഒരു ഡിസ്ക് ചിലപ്പോൾ വെർട്ടെവൽ മൃതദേഹം അതിനെ ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു; ഉദാഹരണത്തിന്, L4 നും L5 നും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്ക് '' L4 ഡിസ്ക് '' ലേബൽ ചെയ്യാം.
 3. കുറിപ്പ്: '' ഒരു ചലനഗ്രന്ഥം '', നട്ടെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തന ഘടകം, മുകൾഭാഗത്ത്, മുകൾഭാഗം, ഡിസ്ക്, ഫാഷൻ സന്ധികൾ, ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മൃദുവായ ടിഷ്യു എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നട്ടെല്ലിൻറെ സ്ഥിരതയെ സംബന്ധിച്ച്.

ഉത്ഭവത്തിന്റെ ഡിസ്ക്: നിഷിദ്ധമായ ഒരു വിഭജനം ആരംഭിച്ച ഒരു ഡിസ്ക്. Synonym: പാരന്റ് ഡിസ്ക്. ശ്രദ്ധിക്കുക: അവശേഷിച്ച ഭിന്നഭാഗങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴികെയുള്ള ടിഷ്യുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഉത്ഭവത്തിന്റെ പിണ്ഡം ഉത്ഭവത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്സുകളിലേക്ക് മുൻഗണനയുള്ളതാണ്. പാരന്റ് ഡിസ്ക് പര്യവേക്ഷണം ആണ്, എന്നാൽ കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനവും അനൌദ്യോഗികവുമാണ്.

ഡിസ്ക് സ്പേസ്: സ്പേസ് ലിമിറ്റഡ്, ക്രെയിയാഡ് ആൻഡ് ക്യുഡാഡ്, അവസാന പല്ലുകൾ വെർട്ടെബെറ, പെരിഫറലിസായിൽ സെറിബ്രൽ ബോഡി റിംഗ് അപ്പോഫിസെസ് എന്നിവയുടെ അറ്റങ്ങളിൽ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. Synonym: intervertebral disc space. ഡിസ്കിന്റെ പേരുനൽകലും നമ്പർ നംബറുമുള്ള '' ഡിസ്ക് '' നില കാണുക.

ഡിഗോജനിക് വെർച്ച്ബ്രൽ സ്ക്ലെറോസിസ്: അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത, കശേരുക്കൾ, ക്രാനിയാഡ്, കോഡാഡ് എന്നിവയുടെ അവസാന പ്ലേറ്റുകളോട് ചേർന്ന് ഒരു അധ enera പതിച്ച ഡിസ്കിലേക്ക്, ചിലപ്പോൾ ഇന്റർവെർടെബ്രൽ ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എം‌ആർ‌ഐയിൽ മോഡിക് തരം III ആയി പ്രകടമാക്കി.

ഡിസ്ലോരകം, പുസ്തകസംഭാഷണം: റേഡിയോഗ്രാഫിക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശവും നിരീക്ഷണവുമുപയോഗിച്ച് ഡിസ്ക്രീനിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്സിലേക്ക് വിപരീത വസ്തുക്കൾ കുത്തിവയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രക്രിയയാണ്, പലപ്പോഴും സി.ടി. / ഡിസ്കോഗ്രാം പിന്തുടരുന്നു. നടപടിക്രമം പലപ്പോഴും സമ്മർദ്ദ അളവുകളും വേദന പ്രതികരണം (പ്രകോപനപരമായ ഡിസ്കോഗ്രഫി) വിലയിരുത്തൽ. ഡിസ്കോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന വാർഷിക ഫിസിക്കൽ ബിരുദം ഡാലസ് വർഗ്ഗീകരണവും അതിന്റെ പരിഷ്ക്കരണവും (ഡാളസ് വർഗ്ഗീകരണം കാണുക) വഴി നിർവചിക്കാം.

ഡിസ്ക് ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ് കോംപ്ലക്സ്: കറിക്കൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ബൾജ്, പ്രോപ്രിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രൂഷൻ, കാസിസിക് റെഡ്ജ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അസെലിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ (നോൺ പ്രിഫെർഡ്) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്പാൻഡൈലോറ്റിക് ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ '' കൽക്കിഫൈഡ് ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ '' (നോൺ പ്രിഫെർഡ്), പഴയ ഡിസ്കിന്റെ ഹെർണിയേഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി വേർതിരിക്കൽ; "സ്പൈൻഡൈലിയോൺ ബൾഡിംഗ് ഡിസ്ക്", "വിശാലമായ അടിവയറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ കൂട്.

മാറ്റിയ ഡിസ്ക് (സ്റ്റാൻഡേർഡ്): ക്രെയിയാഡ്, കൌഡഡ് വെറ്ററിബോയ്സിന്റെ വിർച്വൽ ബോഡി റിങ് അപ്പോഫിസെസ് (ഓസ്റ്റിയോഫിറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത) പുറംചട്ട അകലത്തിലുള്ള ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ ബ്രൈറൽ ഹെർണിയേഷൻ പോലെ, മസ്തിഷ്കഭാഗം പാത്രം.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്: കീഴ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്, അണ്ടര്ലയിങ്ങിന്റെ പാറ്റോളജി, കാരണങ്ങള്, രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധം, അല്ലെങ്കില് ചികിത്സയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള അറിവ് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷനും ഡിസ്ക് മൈഗ്രേഷനും, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്, മൈഗ്രേറ്റഡ് ഡിസ്ക് കാണുക.

എപ്പിഡറൽ മെംബ്രൻ: പെഡിഡ്രുവോൾ മെംബ്രൺ കാണുക.

എക്സ്ട്രാഫാമൈനൽ സോൺ: പെഡിക്കലുകളുടെ ലാറ്ററൽ അറ്റങ്ങളുടെ സാഗിറ്റ്റ്റൽ പ്ലാൻഡിനപ്പുറം നിലനിന്നിരുന്ന പാരിസ്ലിസൽ മേഖല, വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ലാറ്ററൽ അതിർത്തിയില്ലെങ്കിലും മുൻഭാഗത്തേക്കുള്ള പിൻഗാമിയാണ്. Synonym: '' വളരെ ലാറ്ററൽ സോൺ, '' 'വിദൂരസ്ഥലം' '(അപാരമായ).

Extraligamentous: പിൻഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ തലത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക: ഡിസ്ലൈഗ്ഗ്മൽസ് ഡിസ്ക്, ഡിസ്ക്രീന് ഡിസ്ക്രീപ് ടിഷ്യുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് പിൻഭാഗം രേഖാംശത്തിലോ പിണ്ഡത്തോടുകൂടിയതാണ്. ഈ ഡിസ്ക് പിൻഭാഗം രേഖാംശ ലിഗമെന്റിൽ വഴി പുറന്തള്ളുകയാണെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ ഇത് 'തർജ്ജുഗൃതം' അല്ലെങ്കിൽ '' പെറഫേറ്റഡ് '' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ആഡ്രിഡ് മെംബറേൻ മുഖേനയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് 'ട്രാൻസ്മിംബറസ്' ആയി മാറുന്നു.

എക്സ്ട്രൂഡഡ് ഡിസ്ക്, എക്സ്ട്രൂഷൻ (എൻ), എക്സ്ട്രൂഡ് (വി): ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിനു പുറത്തുള്ള ഡിസ്ക് വസ്തുക്കളുടെ അറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ദൂരം ഒരു ഡിഗ്രി സ്പെയിസിനു പുറത്തുള്ള ഡിസ്ക് സ്പെയ്സിനു പുറത്തുള്ള ഡിഗ്രി സ്പെയിസിനു താഴെയായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്, ഡിസ്ക് സ്പെയ്സിനും ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിനുമിടയിലുള്ള ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിനുമിടയില് ഒരു തുടര്ച്ചയില്ല. കുറിപ്പ്: ഒരു അപ്പേർച്ചർ മുതൽ അപ്പുറത്തു നിന്നും ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ പുറത്താക്കുന്നത് പോലെ, തിരഞ്ഞെടുത്ത നിർവചനങ്ങൾ പുറകോട്ടുള്ള സാധാരണ ചിത്രവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഡിസ്ക്ക് വസ്തുക്കളുടെ പുറംചട്ടയിൽ നിന്ന് മറികടന്ന്, അതിന്റെ അറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം, അടിവയറ്റിലെ അരികുകളിൽ നിന്ന് വിദൂരത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്, ഇത് protrusion ൽ നിന്നും എക്സ്ട്രൂഷൻ വേർതിരിക്കുന്നു. ഇംപീജിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രതലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അഭയാർഥ വസ്തുക്കളുടെ അളവുകൾ അളക്കുന്നതിലൂടെയും അവശേഷിക്കുന്ന തുടർച്ചയുടേയും ഉല്പാദനത്തോടൊപ്പം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നു, അതുവഴി സ്ഥാനം മാറ്റിയ ഭാഗം അപ്പെർച്ചർ വഴി കടന്നുപോകുന്നതിലൂടെ ശസ്ത്രക്രിയയോടൊപ്പം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രോട്ടോരെഷൻ, എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്നിവയുടെ സ്വഭാവം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടാവാം, ഉദാഹരണത്തിന് ഡിസ്ക് പുറംതള്ളപ്പെട്ടതുപോലെ സബ്ക്ലയിമെന്റ് ആയിരിക്കണം. പുറം തള്ളലിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തുടർച്ചകളും നഷ്ടപ്പെട്ട വിസ്തൃതമായ ഡിസ്കുകൾ, '' വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ '' എന്ന പേരിൽ കൂടുതൽ സ്വഭാവമുണ്ടാക്കും. '' പുറത്തേയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറ്റേണ്ട ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ '' മൈഗ്രേറ്റ് '' ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. '' ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്, മൈഗ്രേറ്റഡ് ഡിസ്ക് , ഡിസ്കിന്റെ പ്രധിഷേധം.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ചില ക്ലിനിക്കൽ അപേക്ഷകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ചില റേഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ ഇതര പദ്ധതിയുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദിഷ്ട ഡിസ്ക് നിർദ്ദിഷ്ട ഡിസ്കിന്റെ നിർവ്വചിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി നിർവ്വചിക്കുന്നത്. ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വസ്തുവിനു പകരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തില്ല. ഈ നിർവചനത്തിൽ, ഒരു ഡിസ്ക് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ പരിധിക്ക് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സിഗ്നൽ സാന്ദ്രതയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം. ഈ ബദൽ നിർവചനത്തിൻറെ സാധുതയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാവി പഠനം കൂടുതൽ നിർണ്ണയിക്കും. ഡിസ്ക് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

പരന്ന ലവലിക മേഖല: പാദുവിലെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ഓഫ് സാഗീറ്റൽ ലാൻഡിനേക്കാൾ പരിണാമ മേഖല, നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ലാറ്ററൽ അതിർത്തിയില്ലെങ്കിലും മുൻവശത്തെ മുൻഭാഗത്തേക്കുള്ള പിൻഗാമിയാണ്. Synonym: '' അധികമണ്ഡലം മേഖല. ''

അണ്ഡുലസിന്റെ വിസർജ്ജനം: വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വിള്ളൽ കാണുക.

തോരണീയ മേഖല: പോഡിറ്റുകളുടെ മരുന്നും പാർശ്വഭാഗത്തുമുള്ള അരികിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പ്ലാനുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്: വേദനസംരക്ഷണ മേഖലയെ ചിലപ്പോൾ '' പാഡിൾ സോൺ '' (സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോൺ) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, അത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാം, കാരണം ഒരു പ്രത്യേക പെഡിലിന്റെ ഉപരിതലവും താഴ്ന്നതുമായ ഉപരിതലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാഗീറ്റൽ തലം '' pedicle level '' എന്നതുകൊണ്ട് '' ലാറ്ററൽ സോൺ '' (സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോൺ) എന്നും പറയാം. 'ലാറ്ററൽ സോൺ' 'ലാറ്ററൽ റീജസ്' ) കൂടാതെ അധികാഫോമൽ സോണും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാമിനലും അസാധാരണമായ മേഖലകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെയാണ് അർഥമാക്കുന്നത്.

ഫ്രീ ശൃംഖല

 1. ഉത്ഭവത്തിന്റെ ഡിസ്കിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച ഒരു ഡിസ്കിന്റെ ഒരു ഡിസ്കും ഡിസ്കിന്റെ ടിഷ്യുവിന്റെ തുടർച്ചയായ ഒരു പാലം ഉത്ഭവത്തിന്റെ ഡിസ്കിൽ ഡിസ്ക് ടിഷ്യുവുണ്ട്. Synonym: sequestrated ഡിസ്ക്.
 2. (അനൌന്സ്റ്റാര്ട്ട്ഡ്) അന്കുലസിന്റെ പുറം പരിധിയിലുള്ള ഒരു ഭാഗം.
 3. (അനൌൻസ്റ്റാർഡ്) അണ്ഡുലസ്, പിൻസീററി ലാൻഡിഡിനൽ ലിഗമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പെഡിഡ്രുവോൾ മെംബറേൻ എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഘടനം.

ശ്രദ്ധിക്കുക: '' വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഡിസ്ക് '' '' ഫ്രീ ഫ്രെയിംമെന്റ് '' എന്നിവ പരസ്പരം സമാനമാണ്. ഡിസ്കിന്റെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത്, വേർതിരിക്കലിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഉപവിഭാഗങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളത് മുൻഗണന നൽകും, പക്ഷെ, ഫ്രാഗ്ഫോമിൽ പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഫ്രീ കഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

വിടവ് നികത്തൽ: വാർഷിക വിടവ് കാണുക.

ഹാർഡ് ഡിസ്ക് (സംസാരഭാഷ): ഡിസ്ക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ മാറ്റിവച്ച ഭാഗങ്ങൾ അഗ്നിശീയ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക: മൃദുവായ, പ്രധാനമായും ആണവ ടിഷ്യുക്ക് കൂടുതൽ തീവ്രമായ പുറംതള്ളലിൽ നിന്നും ഡിസ്കിന്റെ പുറംഭാഗത്തുള്ള ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഹൈപ്പർട്രോഫിക്കിനും പ്രതികരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സെർവിക് നട്ടെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ക്രോണിക് ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ, ഡിസ്ക്-ഓസ്റ്റിയോഫൈട്ട് കോംപ്ലക്സ്.

ഹർഷ്യേറ്റഡ് ഡിസ്ക്, ഹെർണിയേഷൻ (എൻ), ഹെർണിയേറ്റഡ് (v): ഇൻറർനെറ്റീബ്രബ്റൽ ഡിസ്ക് സ്പേസ് സാധാരണ മാര്ജിനുപകരം ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലുകളുള്ള പ്രദേശികതോ, ഫോക്കസ് മാറ്റമോ. കുറിപ്പ്: '' പ്രാദേശികവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ട '' അല്ലെങ്കിൽ '' ഫോക്കൽ '', ഡിസ്കിന്റെ ചുറ്റളവിന്റെ 25% (90 °) ൽ താഴെയുളള കൺവെൻഷൻ വഴിയാണ്.

അണുവിമുക്തമായ ഡിറ്റക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ന്യൂക്ലിയസ് പുലോപോസ്, കാർട്ടിലെയ്ജ്, ഫ്രംമെൻറ്ഡ് അപ്പോഫിസെൽ ബോൺ, അല്ലെങ്കിൽ അൻഗുല ഫൈബ്രോസ് ടിഷ്യു എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ഇൻറർനെറ്റീബ്രൽ ഡിസ്ക്ക് സ്പെയ്ന്റെ സാധാരണ മാർജിനുകൾ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ക്രെയിയാഡ് ആൻഡ് കൌഡാഡ്, സെറെറ്റ്ബാൾ ബോഡി എൻഡ് പ്ലേറ്റുകൾ, പെർഫർഫെറലിൾസ് സെറിബ്രൽ ബോഡി റിംഗ് അപ്പോഫിസെസ് എന്നിവയുടെ അറ്റങ്ങൾ, ഓസ്റ്റിയോഫൈയ്ക് രൂപങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഹാർണേറ്റഡ് ഡിസ്ക് പൊതുവേ അണ്ഡുലത്തിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ ഡിസ്ക് ടിഷ്യുക്കളെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കുന്നു, അപര്യാപ്തമായ ഹെർണിയേഷനുകൾ (ഷ്മൊറാൾ നോഡുകൾ), വേർതിരിച്ചറിയൽ, വിസരിത അവസാനത്തെ ഫലകത്തിലൂടെയാണ്. പ്രാകൃതമായി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രൂഡഡ് ആയി herniated ഡിസ്കുകൾ കൂടുതൽ ഉപവിഭാഗങ്ങളായ ചെയ്യാം. ഹാർണേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ചിലപ്പോൾ എച്ച്എൻപി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ആണ് അഭാവം കാരണം ഡിസ്ക്രീമുകളിലെ ഡിസ്ക്യൂ ടിഷ്യുകൾ പലപ്പോഴും cartilage, bone fragments, അല്ലെങ്കിൽ വാർനർ ടിഷ്യുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷനുകൾ സൂചിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ള നിബന്ധനകൾ '' പ്രോലപ്സ് '', 'റിട്ട്വർ' 'എന്നിവ അസ്ഥിരവും അവയുടെ ഉപയോഗം തുടരും. ശ്രദ്ധിക്കുക: "ഹർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്" എന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാന പഥം, കാരണം, ലക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി ആവശ്യമുള്ള അറിവ് എന്നിവയൊന്നും അർഥമാക്കുന്നില്ല.

പരുക്കൻ ന്യൂക്ലിയസ് പുലോപോസ് (HNP, നോൺപ്രെഫെഡർ): ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് കാണുക.

ഉയർന്ന തീവ്രത മേഖല (HIZ): സാധാരണ അൾട്രാബുലിലും ഡിസ്കിന്റെ T2 ഘടങ്ങിയ എംആർഐകളിൽ ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള പ്രദേശം. കുറിപ്പ്: posterior annular substance ലെ ഹിജുകൾ അസുലസിൽ ഉള്ള വാർഷിക പല്ലിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കാം, എന്നാൽ ഈ പദങ്ങൾ പര്യായമല്ല. ഹിസ്റ്റോറിക് ഹിസ്റ്ററി, ഒരു വാർഷിക പരുക്കനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പരുത്തിക്കൃഷിക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡിസ്കിന്റെ വസ്തുവിനുവേണ്ടിയുള്ള രക്തക്കുഴലുകളുള്ള നാരുകളുള്ള ടിഷ്യു (കോണിക്ലേഷൻ ടിഷ്യുകൾ) ആയിരിക്കാം. ഹിസ്റ്ററിൻറെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ട്രോമാറ്റിക് വ്യതിയാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് വേദനയുടെ ഉറവിടം എന്നാണ്.

ഇൻഫ്രാപികർലാർലാർ ലെവൽ: ചോദ്യം, ഡിസ്ക്ക്ക് മുകളിലുള്ള പരുക്കനായവരുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ അഗ്നിപർവത നിലകളിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റേയും, വെർച്വൽ ബോഡിയുടെ ഇൻഫ്രീയർ എൻറേ പ്ലേറ്റിലുമൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നു. Synonym: superior vertebral notch.

ആന്തരിക ഡിസ്ക് തടസം: ഡിസ്കിനുള്ളിലെ ഘടനകളെ ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തുന്നു. Intraannular displacement കാണുക

ഇന്റർസ്പേസ്: ഡിസ്ക് സ്പേസ് കാണുക.

ഇന്റർവേസ്റ്റീബ്രൽ കോണ്ട്രോസിസ്: ഇൻറർ സർവീബ്രബൽ ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോസിസ്.

ഇൻറർ സർവവർബ്രൽ ഡിസ്ക്: ഡിസ്ക് കാണുക.

ഇന്റർവേറിബ്രെൽ ഡിസ്ക് സ്പേസ്: ഡിസ്ക് സ്പേസ് കാണുക.

ഇന്റർവേസ്റ്റീബ്രൽ ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോസിസ്: ഡിസ്ക് സ്പേസ് ചുരുങ്ങൽ, വാക്വം പ്രതിഭാസം, വെർച്വൽ ബോം റിയാക്ടീവ് മാറ്റങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസ്കിന്റെയും വെർഡർബ്രൽ ബോഡി എൻഡ് പ്ലേറ്റുകളുടെയും നശീകരണ പ്രക്രിയ. Synonym: osteochondrosis (സ്റ്റാൻഡേർഡ്).

Intraannular ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്: കേന്ദ്ര, ഭൂപ്രകൃതി ആണവ, ഡിസ്ക്ക് സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ വിദൂര സൈറ്റിലേക്ക് ടിഷ്യു വിടവ്, സാധാരണയായി അസുഖത്തിൽ ഒരു വിള്ളലിലേക്ക്. Synonym: (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) ഇൻട്രാന്നാലുലർ ഹെർണിയേഷൻ, ഇൻട്രാഡൽസൽ ഹെർണിയേഷൻ. കുറിപ്പ്: ഡിട്രൻസ് ഹെർനേഷൻ മുതൽ intraannular displacement വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായതു്, ഡിസ്കിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള ഡിസ്കിൽ ടിസ്ക്യൂകളുടെ സ്ഥാനചലനം സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ആന്തരിക ആവർത്തന വിഭജനം ആന്തരിക വൈകല്യത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ്. Intraannular displacement സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, 'ഹെർണിയേഷൻ' എന്ന പദത്തെ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല.

Intraannular herniation (സ്റ്റാൻഡേർഡ്): intraannular displacement കാണുക.

Intradiscaliscal herniation (സ്റ്റാൻഡേർഡ്): intraannular displacement കാണുക.

ഇന്റർറാറൽ ഹെർണിയേഷൻ: ആഴത്തിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ, അതിരുകളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വച്ചാണ്.

Intravertebral herniation: ഒരു ഡിസ്ക് മാറ്റിവയ്ക്കൽ വഴി, വെർച്വൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ മസ്തിഷ്കാവസാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡിസ്ക് പദ്ധതികളിൽ ഒരു ഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്നു. Synonym: Schmorl node.

ലാറ്ററൽ ബ്രേക്ക്: പാദുവിലയുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്തെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഉപതലച്ചുവലി മേഖലയുടെ ആ ഭാഗം. പാദുവേലക്ക് ഇടവിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സെഫലാഡ്-കൌദാദ് മേഖലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് നഖം റൂട്ട് റൂട്ട് ഫോർമെഡിലെ നഡ റൂട്ട് ഫോർമോണിന് പുറത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപേ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് നാഡി റൂട്ട് ഫോറെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. സബ്സ്റ്റാർരികലർ സോൺ കാണുക.

ലാറ്ററൽ സോൺ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്): ഫോർമാമിനൽ സോൺ കാണുക.

ഡിസ്ക് പുറത്തേക്കു പോകുക (സ്റ്റാൻഡേർഡ്): ഡിസ്ക് ആശയവിനിമയം കാണുക.

Limbus vertebra: വെറ്റിബ്രൽ മോതിരം അപ്പോഫിസിസ് ഒരു സെഗ്മെന്റ് വേർതിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക: ശ്വാസകോശത്തിലെ അസെപ്റ്റിസ് സംയോജനം പരാജയപ്പെടുന്നതിലൂടെ ലിംബസ് വെറ്റംബ്ര ഒരു വികസന അസാധാരണമായിരിക്കാം. അണുവിമുക്തമായ അഫ്രോസെസെൽ വളയത്തിന്റെ ജംഗ്ഷനിൽ വെർഡർ ബ്രഹ്മണതത്തിലേക്ക് ഡിസ്കിന്റെ ഒരു ചിരകാല അവശിഷ്ടം (പുറംചട്ട), മോഷണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വേർപിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേർപിരിയുക; അബ്രോളഡി ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പിഫൈസൽ റിംഗ് വഴി ഒരു ഒടിവയ്ക്കുകയോ. അപ്പോഫിഷ്യൽ മോതിരം രസതന്ത്രത്തിനു മുൻപുള്ള കുട്ടികളിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. മുതിർന്നവരിലെ ഒരു ലിംബസ് വെറ്റേറയും ഒരു മൂർച്ചയുള്ള ഫ്രാക്ടറോടുകൂടിയതായിരിക്കണം. ഒരു ലിംബസ് വെറ്റേമ്പറയ്ക്ക് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അഫ്രോസൈസ് എൻഡ് പ്ലേറ്റിന് പരിക്കേറ്റതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ഉപരിതല ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ്: ഓസ്റ്റീസോഫൈറ്റ്, വെർഡർബ്രൽ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് അപ്പോഫിസിസിന്റെ പുറം പരിമിതിയിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്നു.

മാരയിലെ മാറ്റങ്ങൾ (ശ്വസനശരീരം): മോഡിക് വർഗ്ഗീകരണം കാണുക.

മൈഗ്രേഷൻ ഡിസ്ക്, മൈഗ്രേഷൻ (എൻ), മൈഗ്രേറ്റ് (വി)

 • എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലിലെ ഒരു ഭാഗം പുറന്തച്ചിലത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കൊഴുകിയാൽ വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിസ്കിന്റെ വിഭജനം.
 • ഡിസ്ക് ലെവലിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു ഫ്രാമിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ sequestrum ഉള്ള ഒരു ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്.

കുറിപ്പ്: സ്ഥാനപ്പിന്റെ ഡിസ്കിനുള്ളിലെ ഡിസ്ക് ടിഷ്യുമായുള്ള തുടർച്ചയെക്കാൾ, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ഡിസ്ക് വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനത്തെ മൈഗ്രേഷൻ പരാമർശിക്കുന്നു; അതിനാൽ, അത് രഹസ്യമാക്കലുമായി ഒത്തുപോകുന്നില്ല.

മോഡിക വർഗ്ഗീകരണം (തരം I, II, III എന്നിവ) [30]: എം.ആർ.ഐ.കളിൽ കാണുന്ന പോലെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ അവസാന പ്ളേറ്റുകളും ഡിസ്ക്ക് വീക്കം, ഡിസനേരറ്റീവ് ഡിസ്ക് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴുത്തിൽ വരുന്ന മാരക രോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അപകടം സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു വർഗ്ഗീകരണം. T1-weighted spin echo images ഉം T2-weighted images ൽ വർദ്ധിച്ച സിഗ്നൽ തീവ്രതയിലും കുറവുള്ള സിഗ്നൽ തീവ്രത സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, ഫിബറോകാസ്ക്കുലർ കോശങ്ങളാൽ അവസാന ഫലകത്തിന്റെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു, മയക്കുമരുന്ന് മാറ്റങ്ങൾ, ഒരുപക്ഷേ എഡ്മ. ടൈപ്പിലെ മാറ്റങ്ങൾ മാറുകയോ നിശബ്ദമോ ആകാം. ടൈപ്പ് II സൂചിപ്പിക്കുന്നത് T1- തൂക്കമുള്ള ഇമേജുകളിൽ സിഗ്നൽ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കും, കൂടാതെ T2- തൂക്കമുള്ള ഇമേജുകളിൽ സത്തൽ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, സാധാരണ അസ്ഥി മജ്ജയിലെ കൊഴുപ്പ് പകരം മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ടൈപ്പ് III സൂചിപ്പിക്കുന്നത് T1- ഉം T2- മും തമ്മിലുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ കുറവുള്ള സിഗ്നൽ തീവ്രതയാണ്, റിക്രിയൈറ്റ് ഓസ്റ്റിയോസ്ലോററോസിസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു (കാണുക: ഡിഗോജനിക് സെറെറ്റിക് സ്ക്ലിറോസിസ്).

മോഷൻ സെഗ്മെന്റ്: നട്ടെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തന ഘടകം. ഡിസ്ക് ലെവൽ കാണുക.

നോൺമൊർജിനൽ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ്: അസ്ഥികൂടം അവസാന പ്ലേറ്റ് അപ്പോഫിസിസ് ഒഴികെയുള്ള സൈറ്റുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അസ്ഥിവിഭജനം. മർദ്ദം ഓസ്റ്റിയോഫൈട്ട് കാണുക.

സാധാരണ ഡിസ്ക്: വേദന, രോഗം, അസ്വസ്ഥത, അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണമായും സാധാരണമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഡിസ്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക: പല അനുപമമായതും പുരോഗമന വ്യതിയാനങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സാധാരണയായിരിക്കാം; അതായത്, അവ ലക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല, കൂടാതെ ഡിസ്കിലെ ചില അനുരൂപമാറ്റങ്ങൾ സാധാരണ പതോളജി പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഇത്തരം ഡിസ്കുകൾ സാധാരണ കണക്കാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ആവശ്യകതകൾക്കായി വർഗീകരണവും റിപ്പോർട്ടിംഗും നന്നായി ഉപയോഗിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, സാധാരണ അല്ലെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിംടോമോളജിക്ക് ഒരു കാരണമാകണമെന്നില്ല; ഡിസ്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസത്തിന്റെ വിവരണം ഒരു നിശ്ചിത രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചുളള സാധാരണമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്ലിനിക്കൽ വിധിന്യായത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമാണ്.

ഉത്ഭവത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് (നോൺ പ്രിഫെഡർ): ടിഷ്യു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ഡിസ്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് റഫറൻസിൻറെ ഡിസ്കിന്റെ കേന്ദ്ര, ആണവ ഭാഗം. ശ്രദ്ധിക്കുക: ഭിന്നിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴികെയുള്ള ടിഷ്യുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഉത്ഭവത്തിന്റെ പിണ്ഡം ഉത്ഭവത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്സിനായിരിക്കണം. Synonym: ഉത്ഭവം ഡിസ്ക് (മുൻഗണന), പാരന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് (നോൺ പ്രിഫെർഡ്).

ഓസ്റ്റോക്ഡോറോസിസ്: ഇൻറർ സർവീബ്രബൽ ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോസിസ്.

Osteophyte: ബോൺ ഹൈപ്പർട്രോഫി ബോൺ ഉപരിതലം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥികളുടെ മൃദുവായ ടിഷ്യു അറ്റാച്ച് അസെപ്ഷൻ.

അനുശോചനം: വെർച്വൽ കനാലിന്റെ വലതുവശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് മേഖലയിൽ. സെൻട്രൽ സോൺ കാണുക. കുറിപ്പ്: സൈറ്റിനെ നിർദ്ദിഷ്ട സൈറ്റിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, "വലത് കേന്ദ്രം" അല്ലെങ്കിൽ "ഇടത് കേന്ദ്രം" എന്നത് മുൻഗണന നൽകണം, ഇമേജിംഗ് നടപടികൾ കണ്ടെത്തൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. പാർശ്വഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്രിത സൈറ്റുകൾ സംസാരിച്ചാൽ '' പരാഗണം '' അനുയോജ്യമാണ്.

പാരന്റ് ഡിസ്ക് (നോൺപ്രെഫെഡർ): ഉത്ഭവത്തിന്റെ ഡിസ്ക് കാണുക.

പാരന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് (അജ്ഞാതൻ): ഉത്ഭവത്തിന്റെ അംശം, ഉത്ഭവത്തിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക് കാണുക.

സൈഡ് ലവൽ ലെവൽ: പേടിയിലുടെ മുകളിലുള്ളതും താഴ്ന്നതുമായ അറ്റങ്ങൾ വഴി അഗ്നിപർവത വിമാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടം. കുറിപ്പു്: പാട്രികുലർ ലെവൽ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഡിസ്കിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഡിസ്കിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഡിസ്ക് എന്ന ചോദ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ചിതറിയ (അസാധാരണമായ): തർജ്ജമ കാണുക.

പെരിദുറൽ മെംബ്രൻ: പിൻഭാഗം രേഖാംശ അടലിൻറെ ആഴത്തിലുള്ള പാളിയുടെ അടിവശം ചേർന്ന ഒരു സുലഭമായ, അർദ്ധസുതാര്യമായ ചർമ്മം, പിന്നീടത് പരന്നതും പിന്നത്തേയും വ്യാപിക്കുന്നു. ബാഡ്സണെ പ്ലെക്സസിന്റെ സിരകൾ പേഡ്ഡ്രുവൽ മെംബ്രണിലെ ഡോർസൽ ഉപരിതലത്തിൽ കിടക്കുന്നു. Synonym: ലാറ്ററൽ മെംബ്രൻ, എപിഡുവൽ മെംബ്രൻ.

Pfirrmann വർഗ്ഗീകരണം: intervertebral discയുടെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലെ അപകോളജന്യ മാറ്റങ്ങളുടെ കാഠിന്യത്തിന് ഒരു ഗ്രേഡിംഗ് സംവിധാനം. T2-weighted MRI- ൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഒരു പിഫിർമാൻ ഗ്രേഡ് I ഡിസ്കിന് യൂണിഫോം ഉയർന്ന സിഗ്നൽ ഉണ്ട്; ഗ്രേഡ് II സഗീറ്റൽ ചിത്രങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ സിഗ്നൽ തീവ്രതയുടെ കേന്ദ്ര തിരശ്ചീന ചിഹ്നമാണ് കാണിക്കുന്നത്; അണുകേന്ദ്രത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് ഉയർന്ന തീവ്രത കാണിക്കുന്നു ഗ്രേഡ് III, അണുകേന്ദ്രത്തിന്റെ പെരിഫറൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ താഴ്ന്ന തീവ്രത; ഗ്രേഡ് IV കുറഞ്ഞ സിഗ്നൽ തീവ്രത കേന്ദ്രീകരിച്ച് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് അൻഗുലയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ മങ്ങിപ്പിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നു; ഗ്രേഡ് വി, ന്യൂക്ലിയസ്, അൻഗുല മുതലായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ഏക സിഗ്നൽ പ്രകടമാക്കുന്നു.

പ്രോക്സപ്സ്ഡ് ഡിസ്ക്, പ്രൊലോപ്സ് (n, v) (സ്റ്റാൻഡേർഡ്): ഹർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്കുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പദം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഡിസ്ക് വിവരണത്തിന്റെ കൃത്യതയിൽ ഈ പദം ചേർക്കപ്പെടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് 'protrusion' അല്ലെങ്കിൽ '' എക്സ്ട്രൂഷൻ '' എന്നതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാത്തവയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രോട്രൗണ്ട്ഡ് ഡിസ്ക്, പ്രൊട്യൂഷൻ (എൻ), പ്രോട്ടോഡ് (v): 1. ഒരു ഹർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്കിന്റെ രണ്ട് ഉപവിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് (മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രൂഡഡ് ഡിസ്ക് ആണ്), ഡിസ്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ മാർജിനിൽ നിന്നും ഡിസ്ക് ടിഷ്യുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കും, ഇതിൽ ഡിസ്കിന്റെ മാർജിൻ ചുറ്റളവിന്റെ 25% അച്ചുതണ്ട വിമാനത്തിൽ കാണുന്നു. ഡിസ്ക്രീന്റെ ഡിസ്പ്ലേസെൻസിനും ഡിസ്പേസ്ഡ് ഭാഗത്തിന്റെ അനുയോജ്യമായ അരികുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കുറവായിരിക്കരുത് (ഡിസ്കിന്റെ ചുറ്റളവിന്റെ 25% ത്തിൽ താഴെ) പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ഡിസ്ക് സ്ഥലത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ (ഡിസ്പ്ലേഡ് ഡിസ്ക് അടിസ്ഥാനം കാണുക). ഹെർണിയേഷൻ നിർവചിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും മുകളിൽ പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ചേരുന്നതിനുള്ള ഹെർണിയേഷൻ ഉപവിഭാഗവൽക്കരണത്തിന് '' പ്രൊപൊഷൻ '' എന്ന പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു. 2. (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമല്ലാത്ത തരം.

റേഡിയൽ ഫിഷർ: അണുകേന്ദ്രത്തിന്റെ പുറംഭാഗത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാർഷിക നാരുകൾക്ക് തടസ്സമുണ്ട്, സാധാരണയായി ക്രായ്ഹാൻ-കൌഡാഡ് (ലംബ) വിമാനത്തിൽ, എന്നിരുന്നാലും, അക്ഷര തിരശ്ചീന ഘടകങ്ങളുള്ളപ്പോൾ. '' പരുക്കനായ '' എന്ന പദപ്രയോഗത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പദമാണ് '' ഫിഷർ ''. കുറിപ്പ്: ഇടയ്ക്കിടെ, അണ്ഡോഫിക് റിങ്ങിൽ നിന്നും അണ്ഡുലസിന്റെ പുറം പാളികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് തിരശ്ചീനപ്രതിഭാസത്തിൽ ഒരു റേഡിയൽ പശ്മറി വ്യാപിക്കുന്നു. ഏകോപിതമായ വിള്ളലുകൾ, തിരശ്ചീന വിടവുകൾ എന്നിവ കാണുക.

റിം സീഷൻ (ലെൻപസ് വെറ്റിബ്രാ കാണുക.

അസുലസ് വിപ്ലവം, അണ്ഡുലസ് വിച്ഛേദിച്ചു: വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വിള്ളൽ കാണുക.

ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്, വിള്ളൽ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്): ഹർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്. 'റിഫ്റ്റഡ്ഡ് ഡിസ്ക്' എന്ന വാക്ക് ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്കിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പര്യായപദമാണ്, ഇത് പരുക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അൻസുലയുടെ അക്രമാസക്തമായ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കരുത്. അതിന്റെ ഉപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സ്കൊർമൽ നോഡ്: intravertebral herniation കാണുക.

സെക്സ്റ്റസ്റ്റേറ്റഡ് ഡിസ്ക്, സെക്സ്ട്രസ്റ്റേഷൻ (എൻ), സെക്സ്റ്റസ്റ്റ് (വി); (വേരിയന്റ്: വേർപെടുത്തിയ ഡിസ്ക്): ഡിസ്ക് ടിഷ്യുവിന്റെ ഒരു ഭാഗം ബാഹ്യയഗ്രൂപ്പിനേക്കാളും പുറത്തുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രീഡ് ഡിസ്കും ഡിസ്കിന്റെ ടിഷ്യു മൂലകത്തിന്റെ ഡിസ്കും ഇല്ലാതെ ഒരു കണക്ഷനും സാധ്യമല്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക: ഒരു ഡിസ്ക്ക് ടിഷ്യു നിഷിപ്തമായ ഭാഗം, ഉത്ഭവത്തിന്റെ ഡിസ്ക്കറിൻറെ ടിഷ്യുകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു വേർപിരിഞ്ഞ ഡിസ്ക് ഉപവിഭാഗങ്ങളെ "വേർപെടുത്തി" എന്നുവിളിക്കാം. ഡിസ്കിൽ ടിഷ്യു വഴി ഒരു ചെറിയ ബന്ധം പോലും നിഷിപ്തമായ സ്കെയിലിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുന്നതിനും ഇടയിലാണ്, ഡിസ്ക് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതല്ല. നിഷിദ്ധമായ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഉത്ഭവം ഡിസ്കുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, ആഡ്രിസൽ മെംബ്രെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിൻകാല ലോജിറ്റൂഡിനൽ ലിഗമെന്റിലെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റേയോ ഉദ്വമനത്തിൻറെ അച്ചുതണ്ടുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതായി കണക്കിലെടുത്താൽ, ഡിസ്ക് കണക്കിലെടുക്കുന്നു. പിടികൂടുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക: '' വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഡിസ്ക് '' '' ഫ്രീ ഫ്രെയിംമെന്റ് '' എന്നിവ പരസ്പരം സമാനമാണ്. കാണുക: ഫ്രീ ഫ്രെയിംമെന്റ്. ഡിസ്കിന്റെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഉപവിഭാഗങ്ങളെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളത് മുൻഗണന നൽകും, എന്നാൽ ഫ്രാങ്ക്ഫോമിൽ പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഫ്രീ കഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. Sequestrum കാണുക.

പിന്തുടരൽ (നോൺ പ്രിഫെഡർ): ഡിസ്ക് ടിഷ്യു എന്നത്, ഡിസ്കിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ഡിസ്കിന്റെ സാമഗ്രികളിലെ ഏതെങ്കിലും തുടർച്ചയില്ലാതെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. Synonym: സ്വതന്ത്ര ശകലം (മുൻഗണന). വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഡിസ്ക് കാണുക. കുറിപ്പ്: '' sequestrum '' (നോൺ പ്രിഫെർഡ്) എന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഫ്രോൾസ് ഫ്രംഷെയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഡിസ്ക് പിൻവലിക്കൽ ഡിസ്ക് നിർവചിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുന്നു.

സ്കോണ്ടിലൈറ്റിസ്: നട്ടെല്ലില്ലാത്ത രോഗം ഒഴിച്ചു നട്ടെല്ല് എന്ന രോഗം. ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്കോണ്ടലൈറ്റിസ് സാധാരണയായി നോൺ ഇൻഫിഗ്യൂറ്ററി ഇൻഫറൽമിറ്റീവ് സ്പോണ്ടിയോലോരോപ്പതികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Spondylosis: 1. നട്ടെല്ല് നാശമുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണയായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് അഫ്രോസീക് എൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ്, സിജാപോഫൈസെൽ സന്ധികൾ എന്നിവയിൽ ഹൈപ്പർട്രോഫിക്കല് ​​മാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിവരിക്കുന്ന പൊതുവായ പദം. 2. (സ്റ്റാൻഡൈലോസിസ് ഡോർഫോറൻസ്), സ്നോഡൈലോസിസ് ഒരു ചുരുങ്ങിയ രൂപമാണ്.

Spondylosis deformans: അണ്ഡൂലസ് ഫൈബ്രോസ്, വെർട്ടെൾഫിൽ ബോഡി അപ്പോഫിസിസ് ഉൾപ്പെടുന്ന നട്ടെല്ലിൻറെ അപകീർത്തികരമായ പ്രക്രിയ, മൃതദേഹം വേർപെടുത്തുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ് apophyses ൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മുൻഭാഗവും ലാറ്ററൽ മർജ്വുഡ് ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റുകളും, ഒപ്പം ഇൻറവർവർബ്രൽ ഡിസ്ക് ഉയരം സാധാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കുറയുന്നു. ഡൈജനറേഷൻ, സ്പോണ്ടിയോലോസിസ് എന്നിവ കാണുക.

ഉപരിതല മേഖല: നട്ടെല്ല് കനാലിനുള്ളിൽ, സാന്ദ്രതയുടെ നടുഭാഗം, നട്ടെല്ല് ശരീരത്തിന്റെ പിൻഭാഗങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ മുൻവശത്തെ ഉപരിതലങ്ങൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം . കുറിപ്പ്: ഉപതലചതുര പ്രദേശം ദ്വിമാനവലിപ്പത്തിലായിരുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ കൃത്യമായി വേർതിരിക്കാനാവില്ല, കാരണം ഈ മേഖലകളുടെ നിർവ്വചനങ്ങൾ നിർവ്വചിക്കുന്നില്ല. പാദസങ്കലത്തിലെ ഇടത്തരം മതിൽ നിർവചിച്ച ഉപതലച്ചുവലി മേഖലയുടെ ഭാഗമാണ് പാർഥൽ ബാർ, അത് അതേ രീതിയിലുള്ള നാഡി റൂട്ട് വിടവുകൾ പെൻഡലിലെ താഴ്ന്ന മതിൽ അടിത്തട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനു മുൻപാണ്.

ബോധപൂർവ്വമായത്: പിൻഭാഗം രേഖാംശത്തിനനുസരിച്ച്. കുറിപ്പ്: പുറം വൃത്താന്തരവും പതാക വ്യതിചലന ലിഗ്നമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എല്ലായ്പ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും, ഉപഘടകത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉപന്യാസങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ വ്യത്യാസം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, സദ്ഗുരു അനുയോജ്യമാണ്. അസാധാരണമായ, തർജ്ജമ, അല്ലെങ്കിൽ സുഷിരങ്ങളുള്ള വിസ്തൃതമായ, തർജ്ജമകൾ കാണുക.

സബ്മിംബനസ് ആഡ്രിജർ മെംബ്ര്ണിലെ പരിക്രമണം. കുറിപ്പു്: സ്ഥലം മാറ്റിയ ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയലിനെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുവാനായി കീഴ്പെടുത്തിക്കഴിയുക എന്ന സ്വഭാവസവിശേഷതയുടെ സ്വഭാവം ആവാസിയേക്കാൾ പിന്നിലാണെന്നും അവ ആവാസിയേക്കാളും പേശീലിനകത്തേക്കും നീണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു.

സപ്രപഥികതല നില: ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട ഹാന്റിക് ക്രോഡിലെ ഉയർന്ന മേൽക്കൂരയുടെ അച്ചുതണ്ട പ്ളാൻറുകളുടെയും നട്ടെല്ലില്ലാത്ത വേദനയുടെ അരികിലെയും തമ്മിലുള്ള കട്ടിയുള്ള കനാലിനുള്ളിലെ നില. Synonym: ഇൻഫീറിയർ വെറൾബ്രൽ റീച്ച്.

Syndesmophytes: നേർത്തതും ലംബമായി വളഞ്ഞതുമായ മന്ദബുദ്ധികൾ ഒരു നീണ്ട ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് നീളുന്നതും അണ്ഡുലസ് ഫൈബ്രോസസിന്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള ഓസിഫിക്കേഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

അണ്ഡുലസ് കീറി (സ്റ്റാൻഡേർഡ്): വാർഷിക കണ്ണീരുകൾ കാണുക.

തോംസൺ വർഗ്ഗീകരണം: ഹബിൾ നട്ടെല്ലിലെ midsagittal വിഭാഗങ്ങളുടെ ഗ്രോ pathologic രൂപവത്കരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 0 (സാധാരണ) മുതൽ 5 വരെ (ഗുരുതരമായ മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന്) മനുഷ്യ intervertebral ഡിസ്കിലെ ഡിസെനറേറ്റീവ് മാറ്റങ്ങളുടെ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഗ്രേഡിംഗ് സ്കെയിൽ.

ട്രാക്ഷൻ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റുകൾ: വെർച്വൽ ബോസോഫോമിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന അസ്ഥി വളർച്ച, ഇന്റർവെർട്ടേബ്രൽ ഡിസ്കിന്റെ ഉയരം മുകളിലോ താഴെയോ ഉള്ളതിനോ, 2 മുതൽ XNUM മില്ലീമീറ്റർ വരെയാണ്.

തർജ്ജമ: പിൻഭാഗം രേഖാധിഷ്ടിത ലിഗമെന്റ് വഴി ഡിസ്ക് വസ്തുക്കളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, സാധാരണയായി എക്സ്ട്രൂഷൻ. Synonym: (സ്റ്റാൻഫേറ്റഡ്) Extraligamentous, transmembranous കാണുക.

Transmembranous: പെഡിഡ്രുവൽ മെംബറേൻ വഴി എക്സ്ട്രൂഡ് ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ സ്ഥലം മാറ്റുന്നു.

വിഭജന വിടവ്: അച്ചുതണ്ട് (തിരശ്ചീന) അൾസലിലിലെ വിസർജ്ജനം. അച്ചുതണ്ട വിമാനത്തിൽ ഒരു വലിയ വിടവുകൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, ആ പദം ഒരു തിരശ്ചീന കേന്ദ്രത്തിലുള്ള റേഡിയൽ പരുപകനോട് സമാനമാണ്. സാധാരണയായി '' തിരശ്ചീന വിഘടനം '' അപ്പോഫിസിസ് അറ്റാച്ചുമെന്റുകളുൾപ്പെടെയുള്ള വാർഷിക നാരുകളുടെ കൂടുതൽ പരിമിതമായ, പെരിഫറൽ വിഭജനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. റേഡിയോഗ്രാഫുകളിലോ സി.ടി. ഇമേജുകളിലോ കാണുന്ന വാതകം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ പെരിഫറൽ വിള്ളലുകളുണ്ടായിരിക്കാം. സ്പിന്ഡിയോസിസ് ഡോർഫോഴ്സന്റെ ആദ്യകാല രൂപവത്കരണത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പല്ലികൾ, കൂട്ടായ വലയങ്ങൾ, റേഡിയൽ പരുപ്പ് എന്നിവ കാണുക.

നിർത്താതെ ഡിസ്ക്: പുറത്തെ വൃക്കകൾ ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ പിൻകാല ലോജിറ്റ്യൂഡ് ലിഗമണ്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇല്ലാത്ത ഡിസ്ക് മെറ്റീരിയൽ. അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡിസ്കിൻറെ ചർച്ച കാണുക.

വാക്വം ഡിസ്ക്: ഡിസ്ക് സ്ഥലത്ത് ഗ്യാസ് (പ്രധാനമായും നൈട്രജൻ) ഉള്ള ഇമേജിംഗ് കണ്ടെത്തൽ ഒരു ഡിസ്ക് ആണ്, സാധാരണയായി ഡിസ്ക് ഡീജനറേഷൻ ഒരു ആവിർഭാവം.

വെർസ്റ്റബ്ൾ ബോഡി മജ്ജ മാറ്റങ്ങൾ: MRI കളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഡിസ്ക് വീക്കം, ഡിസ്ക് ഡീജനറേഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിപ്രവർത്തന ശൃംഖലയിലെ സിഗ്നൽ മാറ്റങ്ങൾ. മോഡിക് വർഗ്ഗീകരണം കാണുക.

വെർറ്റ്ബ്രിയൽ നോക്ക് (ഇൻഫീരിയർ): ഫൊറാമന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തിനു യോജിക്കുന്ന പൂജയുടെ മുകളിലെ ഉപരിതലം.

വെർറ്റിബ്രൽ നാഷ് (ഉയർന്നത്): ഫൊറാമൻ ഉപരിതലത്തിൽ (ഇൻഫ്രാപടിപാറുലർ) യോജിക്കുന്ന പൂജയുടെ ഉപരിതലം.

അനുബന്ധ അനുബന്ധം

അനുബന്ധം

നട്ടെല്ല് സംബന്ധിച്ചു പരസ്പരബന്ധിതമായ വസ്ത്രങ്ങൾ, കണ്ണീർ, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയുടെ ഫലമായി ഒരു ഹെർണിയൈറ്റ് ഡിസ്ക് വളർത്തുന്നു. കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും പരസ്പരബന്ധിതമായ ഡിസ്കുകളിൽ വളരെ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള വെള്ളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, നാം പ്രായമാകുമ്പോൾ intervertebral discs ന്റെ ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു. ഇവ കുറച്ചുകൂടി ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും. മുരളിയ്ക്കിടയിലെ വിടവ് ചുരുങ്ങും, അവസാനത്തേത് കുറവുമാണ്. കുറഞ്ഞ വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശരിയായ രോഗനിർണ്ണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും അത്യാവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാടിക്ക് മാത്രമല്ല, നട്ടെല്ലിനും മുറിവുകളോടും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ, ഡോക്ടർ ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

അവലംബം

 1. ഫാർഡൺ, ഡിഎഫ്, മിലേറ്റേ, പി.സി. കുറിപ്പെഴുത്തും വ്യായാമം സംബന്ധിച്ച വൈരുദ്ധ്യാത്മകതയും: നോർത്ത് അമേരിക്കൻ സ്പൈൻ സൊസൈറ്റി, അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സ്പൈൻ റേഡിയോളജി, അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ന്യൂററോഡിയോളജി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകളുടെ ശുപാർശകൾ. നട്ടെല്ല്. 2001; 26: E93 - E113
 2. സ്റ്റാൻഡിക്, TW, ലീ, ആർ ആർ, കെയ്ൻ, എച്ച്എൽ തുടങ്ങിയവ. Annular tear and disk hernation: കുറഞ്ഞ വേദന അല്ലെങ്കിൽ സന്ധിവാതം അഭാവത്തിൽ എം ആർ ഇമേജുകളിൽ പ്രാഥമികതയും തീവ്രത വർദ്ധനവും. റേഡിയോളജി. 1998; 206: 49–55
 3. മിങ്ക്, JH കടുകെണ്ണ നട്ടെല്ലുകളുടെ വൈകല്യങ്ങൾ, പ്രശ്നം ... ഒരു പരിഹാരം. കാലിഫോർണിയ മാനേജ്ഡ് ഇമേജിംഗ് മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് പബ്ലിക്കേഷൻ, ബർലിംഗാം, സി‌എ; 1993
 4. മർത്താഗഗ്, ഫ്രാൻസ് ഡിസ്ക് നാമ പദപ്രയോഗം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യം. ആം ജേറോ ന്യൂടനോഡയോൾ. 2007; 28: 1-2
 5. ഇതിൽ‌: ഇ‌ജെ നോർ‌ഡ്ബി, എം‌ഡി ബ്ര rown ൺ‌, ഇ‌ഡി ഡോസൺ‌, (എഡ്.) സ്പൈനൽ പദങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്ലോസ്സറി. അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻസ്, ചിക്കാഗോ; 1985: 31–32
 6. ബോണിവില്ലി, ജെഎഫ്, ഡയറ്റ്മാൻ, ജെ ലാ ഇമാജറി ഡാൻസ് ലെസ് സിയാസിയാക്സ്. റെവ് പ്രറ്റ് (പാരീസ്). 1992; 42: 554–566
 7. ബ്രാന്റ്-സവാഡ്സി, എം.എൻ, ജെൻസൻ, എം.സി. ഇമേജിംഗ് കോർണർ: സ്പൈനൽ നാമനാമം. കോമ്പാറ്റ് ഡിസ്ക് അസാധാരണത്വങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇൻറർ ആൻഡ് ഇൻട്രാ നിരീക്ഷകന്റെ വ്യത്യാസം: രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഒരു താരതമ്യപഠനം. നട്ടെല്ല്. 1995; 20: 388–390
 8. ബ്രെട്ടൻ, ജി. അത് ചീഞ്ഞഴിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്, ഒരു ചെറിയ തുപ്പൽ, അല്ലെങ്കിൽ മിതമായ പ്രതലത്തിൽ ഉണ്ടോ? അസ്സോക് റഡോൽ ജെ. 1991; 42: 318
 9. ഫർഡൻ, ഡിഎഫ്, ഹെർസോഗ്, ആർജെ, മിൻക്, ജെ കംപന്ന ഡിസ്ക് ഡിസോർഡേകളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ. ഇതിൽ‌: എസ്‌ആർ‌ ഗാർ‌ഫിൻ‌, എ‌ആർ‌ വാക്കാരോ (എഡ്.) ഓർത്തോപീഡിക് വിജ്ഞാനം അപ്ഡേറ്റ്: നട്ടെല്ല്. അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻസ്, റോസ്മോണ്ട്, IL; 1997: എ 3 - എ 14
 10. മിലേറ്റ്, പിസി പൊട്ടുന്ന ഇടവേളകളിലെ ഡിസ്ക് ഡിസോർട്ടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശരിയായ പദാവലി. ആം ജേറോ ന്യൂടനോഡയോൾ. 1997; 18: 1859–1866
 11. ഫാർഡൻ ഡി.എഫ്, വൈറ്റ് എ.എച്ച്, വീസൽ എസ്. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ നട്ടെല്ല് ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധർ രോഗനിർണയ നിബന്ധനകളും ലംബാർ ഡിസോർഡേഴ്സിന് അനുകൂലമായ യാഥാസ്ഥിതിക ചികിത്സകളും. ആദ്യത്തെ വാർഷിക യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു, നോർത്ത് അമേരിക്കൻ സ്പൈൻ സൊസൈറ്റി, ലേക് ജോർജ്, ന്യൂയോർക്ക്, 1986.
 12. ആറാന, ഇ., റോയുവേല, എ., കോവക്സ്, എഫ്.എം. ലംബർ നട്ടെല്ല്: നോർഡിക് മോഡിക് കൺസൻസസ് ഗ്രൂപ്പ് വർഗ്ഗീകരണ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് 1.5 ടി എംആർ ചിത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലെ കരാർ. റേഡിയോളജി. 2010; 254: 809–817
 13. ബോണിവില്ലെ, ജെഫ് പ്ലോയ്ഡയർ ഒരു വർഗ്ഗീകരണം പകരാൻ കഴിയുന്നില്ല. റാവ് ഇ മെഡ്. 1990; 2: 557–560
 14. ഫാർഡൻ, ഡിഎഫ്, പിങ്കേർട്ടൺ, എസ്., ബേർഡ്ടൺ, ആർ. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സ്പിൻ സർജനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ. നട്ടെല്ല്. 1993; 18: 1–4
 15. ഫർഫാൻ, എച്ച്.എഫ്., ഹൂബർഡെ, ആർ.എം., ദുബൊ, ഹി കുത്തിവയ്ക്കുന്നത് ഇടവേളയുടെ ഡിസ്ക് ഡീഹെനേഷൻ: ഡിസ്ക് ഡീജനറേഷൻ മാതൃകയിലുള്ള ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ സ്വാധീനം: പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പഠനം. ജെ ബോൺ ജോയിന്റ് സർജ് (അം). 1972; 54: 492–510
 16. മിലേറ്റേ, പിസി, ഫോണ്ടെയ്ൻ, എസ്., ലെപ്പാനോ, എൽ. പിണ്ഡം ഡിസ്ക് പ്രോമുർഷൻ, ഡിസ്ക്ക് ബൾഗസ്, ഡിസ്കുകൾ എന്നിവ സാധാരണ കോണ്ടറേറ്ററുകളുള്ളതും അസാധാരണ സിഗ്നൽ തീവ്രതയുമാണ്. നട്ടെല്ല്. 1999; 24: 44–53
 17. മിലേറ്റേ, പിസി, മെലാൻകോൺ, ഡി., ഡ്യൂപ്യസ്, പി. തൊലി ഡിസ്കിന്റെ അസാധാരണത്വങ്ങൾക്കായുള്ള ലളിതമായ പദങ്ങൾ. അസ്സോക് റഡോൽ ജെ. 1991; 42: 319–325
 18. തവേർസ്, ജെ ഹാർണേറ്റഡ് ഇന്റർവേറ്ററിബ്രെൽ ഡിസ്ക്. കൂടുതൽ ഏകീകൃത പദാവലിക്ക് ഹർജി. ആം ജേറോ ന്യൂടനോഡയോൾ. 1989; 10: 1283–1284
 19. തോംസൺ, ജെ.പി, പിയേഴ്സ്, ആർ.എച്ച്, സ്കഷർ, എം.ടി. മനുഷ്യ പരസ്പരബന്ധിതഗ്രൂപ്പിന്റെ മൊത്തമായ രൂപവത്കരണത്തിന് ഒരു സ്കീമിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. നട്ടെല്ല്. 1990; 15: 411–415
 20. ഫാർഡൻ, ഡിഎഫ്, ബേർഡർസ്റ്റൺ, ആർഎ, ഗാർഫിൻ, എസ് ആർ തുടങ്ങിയവരും. നട്ടെല്ല് രോഗപ്രതിരോധം, രോഗനിർണയത്തിനുള്ള കോഡിംഗ് സംവിധാനം. ഹാൻലിയും ബെൽഫസും, ഫിലാഡൽഫിയ; 1991: 20–22
 21. ഹെർസോഗ്, ആർജെ ഒരു കോശവിഭജനം സംബന്ധിച്ച റേഡിയോലോജിക്കൽ വിലയിരുത്തൽ. നട്ടെല്ല്. 1996; 21: 19 എസ് –38 എസ്
 22. പതിനേഴാം അന്തർദേശീയ കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗരക്ഷകർക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡജിക്കൽ നോമിനറിങ് സമിതി. നോമിന അനാറ്റോമിക. 5 മത് പതിപ്പ്. വേവർലി പ്രസ്സ്, ബാൾട്ടിമോർ, എംഡി; 1983: എ 23
 23. ജാർവിക്ക്, ജെ.ജി., ഹെയ്നർ, ഡി.ആർ, കൊപ്പെൽ, ടിഡി മുതലായവ. കോമ്പാറ്റ് ഡിസ്ക് അസാധാരണത്വത്തിന്റെ പുതിയ വർഗ്ഗീകരണത്തിനുള്ള ഇൻറർ റീഡർ വിശ്വാസ്യത. അകാഡ് റേഡിയോൾ. 1996; 3: 537–544
 24. കെറ്റ്ലർ, എ. ആൻഡ് വിൽക, എച്ച് ഗർഭാശയ അല്ലെങ്കിൽ ചെവി ഡിസ്കിനുള്ള സംയുക്ത ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ അവലോകനം, ജോയിന്റ് ഡിസനേനർ തുടങ്ങിയവ. (Eur Spine J 15 (6) ൽ എറാട്രം നോട്ടിലാണുള്ളത്; 729)ഊർബിൻ ജെ. 2006; 15: 705–718
 25. കെഫർ, എസ്എ, സ്റ്റാൻഡ്ലാൻ, ഇ.എം., മോഹൻദാസ്, എ., പീറ്റേഴ്സൺ, എച്ച് ഇൻറർനെറ്റീബ്രൽ ഡിസ്കിൽ പ്രായമുള്ള പുരോഗതിയുടെ മാറ്റങ്ങൾ ഡിസ്കോഗ്രഫിക്-ആടോമിക്കൽ പരസ്പരബന്ധം. ആക്ട റേഡിയോ (ഡയഗ്ഗ്) (സ്റ്റോക്ക്ഹോം). 1969; 9: 733–739
 26. ബന്ഡ്ഷു, സി.വി പോസ്റ്റ്ഓഫീറ്റീവ് lumbosacral നട്ടെല്ല് ഇമേജിംഗ്. ന്യൂറോമിങ്ങിങ്ങ് ക്ലിൻമന്റ് എൻ ആം. 1993; 3: 499–516
 27. ബാർട്ടെൻസ്കി, ഡബ്ല്യുഎസ്, റോത്ത്ഫസ്, WE, ആൻഡ് കുർസ്-ലാസ്കി, എം. ലിഡോകൈൻ സെൻസിറ്റീവ്, ലിഡോകൈൻ ഇൻസിൻസിറ്റീവ് കടുത്ത വേദനയുള്ള ഡിസ്കുകൾ പ്രൊവോക്കേഷൻ എൽമ്പാർ ഡിസ്കോഗ്രോയിൽ പോസ്റ്റ്-ഡിസ്ക്ഗാം സി.ടി. AJNR. 2008; 29: 1455–1460
 28. ഫോർഡ്, എൽ.ടി, ഗിൽല, എൽ.ഒ., മർഫി, ഡബ്ല്യുഎ, ഗഡോ, എം. വാക്വം വെയിറ്റർ ഡിസ്കിൽ ഗ്യാസ് അനാലിസിസ്. AJR. 1977; 128: 1056–1057
 29. മൊഡിക്ക്, എം.ടി., ഹെർഫെൻസ്, ആർജെ Intervertebral disc: എം ആർ സിഗ്നൽ തീവ്രതയിലെ സാധാരണ പ്രായ പരിധിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. റേഡിയോളജി. 1990; 177: 332–334
 30. മൊഡിക്ക്, എം.ടി., മസാരിക്ക്, ടി.ജെ., റോസ്, ജെ.എസ്., കാർട്ടർ, ജെ ഡിസനേരറ്റീവ് ഡിസ്ക് രോഗത്തിന്റെ ഇമേജിംഗ്റേഡിയോളജി. 1988; 168: 177–186
 31. റെസ്നിക്കും ഡിയും നിവെയ്മയും ജി. നട്ടെല്ല് കുറവുള്ള രോഗം. ൽ: ഡി. റെസ്നിക് (എഡി.) ബോൺ, ജോയിന്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നിവ കണ്ടെത്തൽ. 3rd ed. ഡബ്ല്യു ബി സോണ്ടേഴ്സ്, ഫിലാഡൽഫിയ; 1995: 1372–1462
 32. എക്കേർട്ട്, സി. ആൻഡ് ഡക്കർ, എ. ഇന്റർവേറ്ററിബ്രെൽ ഡിസ്കുളുകളുടെ പാത്തോളജിക്കൽ പഠനങ്ങൾ. ജെ ബോൺ ജോയിന്റ് സർജ്. 1947; 29: 447–454
 33. മാരിനെല്ലി, എൻ.എൽ, ഹാഗോൺ, വി.എം, ആൻഡേഴ്സൺ, പി എൽഎക്സ്എൻഎക്സ് വിഘടന സമയത്തും പിണ്ഡം ഡിസ്ക് ഡീഹറേഷൻ, രോഗിയുടെ പ്രായം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. AJNR. 2010; 31: 1278–1282
 34. യാസുമ, ടി., കോ, എസ്., ഒക്കമുറ, ടി. വാർധക്യം ശ്വേതരക്താണുക്കളുടെ ഡിസികളിലെ ഹിസ്റ്റോളജിക് മാറ്റങ്ങൾ. ജെ ബോൺ ജോയിന്റ് സർജ് (അം). 1990; 72: 220–229
 35. ഓ, കെ .- ജെ., ലീ, ജെ. ഡബ്ല്യു, ക്വൺ, ഇ.ടി. മൂത്രാശൈലി നട്ടെല്ലിൽ ഡിസ്ട്രിഗ്ഗ്മൽസ് ആൻഡ് സബ്ഗിഗ്ഗ്മമൽസ് ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള എംആർ ഇമേജിങ് കണ്ടെത്തൽ താരതമ്യം. AJNR. 2013; 34: 683–687
 36. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ആരോഗ്യ-മനുഷ്യ സേവന വകുപ്പ്. പബ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ (പിഎച്ച്എസ്) 91-1260, ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് ഒൻപതാം റിവിഷൻ, ക്ലിനിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ അഞ്ചാം പതിപ്പ്, വാഷിംഗ്ടൺ, ഡിസി, 1998; ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ പ്രാക്ടീസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കോർപ്പറേഷനും വിർജീനിയയിലെ അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ സെന്റ് ആന്റണീസ് പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനിയും ചേർന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
 37. വില്യംസ്, എ എൽ, ഹഗ്ടൻ, വി.എം, ഡാനിയേൽസ്, ഡി.ആൽ, ആൻഡ് ഗ്രോഗൻ, ജെ പി എക്സ്ട്രൂഡഡ് സി.ടി. റേഡിയോളജി. 1983; 148: 141–148
 38. മൊഡിക്ക്, MT നട്ടെല്ല് കുറവുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ്. ലെ: നട്ടെല്ല് കാന്തിക പ്രതിഭാസ ചിത്രം. ഇയർബുക്ക് മെഡിക്കൽ, ന്യൂയോർക്ക്; 1989: 83-95
 39. ബോഡൻ, എസ്ഡി, ഡേവിസ്, DO, Dina, TS et al. അസ്മിപ്റ്റോമാറ്റിക് വിഷയങ്ങളിൽ പിണ്ഡത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് അസാധാരണ കാന്തിക-പ്രതിവർത്തന സ്കാനുകൾ. വരാൻ പോകുന്ന അന്വേഷണം. ജെ ബോൺ ജോയിന്റ് സർജ്. 1990; 72: 403–408
 40. യൂ, എസ്., ഹഗ്ട്ടൺ, വി.എം, സെതർ, എൽ.ജെ, വാഗ്നർ, എം. പരസ്പരം വൈരുധ്യമില്ലാത്ത ഡിസ്ക്കുകളിൽ വീഴുന്ന അനൂലസ് ഫൈബ്രോസ്.റേഡിയോളജി. 1988; 169: 761–763
 41. യാസുമ, ടി., മക്കിനോ, ഇ., സെയ്തോ, എസ്., ഇനുയി, എം. ഇന്റർവേറ്റീബ്രൽ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ എന്ന ഹസ്തോളജിക് വികസനം. ജെ ബോൺ ജോയിന്റ് സർജ്. 1986; 68 എ: 1066-1073
 42. സക്സ്, ബിഎൽ, വനഹന്തന്ത, എച്ച്., സ്പിവേ, എം.എ. ഡല്ലാസ് ഡിസ്നോഗ്രാമി വിവരണം. കുറഞ്ഞ തിരിച്ചടവുകളിൽ സി.ടി / ഡിസ്കോഗ്രാഫിൻറെ ഒരു പുതിയ വർഗ്ഗീകരണം. നട്ടെല്ല്. 1987; 12: 287–294
 43. കാർഗേജ്, ഇ.ജെ., പാരാഗുഡാക്കീസ്, എസ്.ജെ., ഖുറാന, എസ്. കുറഞ്ഞ പിൻബലം പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ വിഷയം ഉയർന്ന സാന്ദ്രത സോൺ, ഡിസ്കോഗ്രഫി നട്ടെല്ല്. 2000; 25: 2987–2992
 44. ഷെൽഹാസ്, കെ.പി, പോളീയി, എസ് ആർ, ജിൻഡ്, സി ആർ ഒ. ലൂംബർ ഡിസ്ക് ഉയർന്ന തീവ്രത മേഖല. മാഗ്നറ്റിക് റിസോണൻസ് ഇമേജിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്കോഗ്രഫിയുടെ പരസ്പരബന്ധം. നട്ടെല്ല്. 1996; 21: 79–86
 45. Munter, FM, Wasserman, BA, Wu, HM, Yousem, DM കണ്ണാടി ഇടവേളകളിൽ വിരസതയുടെ കണ്ണാടിയുടെ സീരിയൽ എംആർ ഇമേജറി. ആം ജേറോ ന്യൂടനോഡയോൾ. 2002; 23: 1105–1109
 46. ക്വെൻസർ, ആർ എം അസാധാരണമായ അങ്കുലസ് ഫൈബ്രോസ്: ഒരു വാർഷിക പരിക്കിന്റെ അസുഖം ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ?ആം ജേറോ ന്യൂടനോഡയോൾ. 2002; 23: 1069
 47. Czervionke, LF ലംബർ ഇൻറർവർബൈബ്രൽ ഡിസ്ക് രോഗം. ന്യൂറോമിങ്ങിങ്ങ് ക്ലിൻമന്റ് എൻ ആം. 1993; : 465–485
 48. റോത്ത്മാൻ, എസ്.എൽ.ജി, ചാഫറ്റ്സ്, എൻഐ MRI ഇമേജിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസേർട്ട് ഹെർണിയേഷനുകൾക്ക് കോണ്ടം വെൻഡിൻറെ വിശകലനം സംബന്ധിച്ച ഒരു അനാട്ടമിക് വിശദീകരണം. അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ന്യൂറോറാഡിയോളജി, ചിക്കാഗോ, ഇല്ലിനോയിസ്; 1995
 49. ട്വോമേ, എൽടി ആൻഡ് ടെയ്ലർ, ജെ പൊട്ടുന്ന വെറ്റബിംബേയും ഇൻറർവെർട്ടീബ്രൽ ഡിസ്കുകളിലും പ്രായമാകാത്ത മാറ്റങ്ങൾ. ക്ലിൻ ഓർത്തോപ്പ്. 1987; 224: 97–104
 50. കവൻട്രി, എം.ബി, ഗിർംലി, ആർ.കെ, കെർണൊഹാൻ, ജെ ഇന്റർവേറ്ററി ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്: അതിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അനാട്ടമി ആൻഡ് പത്തോളജി. (ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ)ജെ ബോൺ ജോയിന്റ് സർജ്. 1945; 27: 105–112
 51. ഫർഫാൻ, എച്ച്.എഫ് കുറഞ്ഞ പിൻഭാഗത്തെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ലിയ & ഫെബിഗർ ,; 1973: 141
 52. ഹിർഷ്, സി. ഷ്വാജോവിസ്, എഫ്. കോമ്പസ് അൻഗുല ഫൈബ്രോസസ് ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ. ആക്ട ഓറോപ് സ്കാൻഡ്. 1952; 22: 184–231
 53. ഇട്ടോ, ടി., യമാഡ, എം., ഇക്കട്ട, എഫ്. Sequestration-type herniated ഡിസ്കിന്റെ ആഗിരണം സംബന്ധിച്ച Histologic തെളിവുകൾ. നട്ടെല്ല്. 1996; 21: 230–234
 54. ലിബ്സ്ച്ചർ, ടി., ഹെഫലി, എം., വൂർട്ട്സ്, കെ. മനുഷ്യ തലച്ചെട ഇടപെടൽ ഡിസ്കിന്റെ സെൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യതിയാനം. നട്ടെല്ല്. 2011; 36: 153–159
 55. നാഥൻ, എച്ച്. വെർട്ടെൾബ്രൽ കോളത്തിന്റെ Osteophytes. പ്രായം, വർഗം, ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നിവയെ അവയുടെ അവബോധവും പ്രാധാന്യവും കണക്കിലെടുത്ത് അവയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ശരീരശാസ്ത്രപരമായ പഠനം. ജെ ബോൺ ജോയിസ്റ്റ് സർജ് ആം. 1962; 44: 243–268
 56. സെഥർ, എൽ.എ., യു, എസ്., ഹൗട്ടർ, വി.എം, ഫിഷർ, എം Intervertebral disk: എം ആർ സിഗ്നൽ തീവ്രതയിലെ സാധാരണ പ്രായ പരിധിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. റേഡിയോളജി. 1990; 177: 385–388
 57. ട്വോമേ, എൽടി ആൻഡ് ടെയ്ലർ, ജെ പൊട്ടുന്ന ഇടവേള ഡിസ്കുകളിൽ പ്രായമുളള മാറ്റങ്ങൾ. ആക്ട ഓറോപ് സ്കാൻഡ്. 1985; 56: 496-499
 58. ഷ്മോർ, ജി., ജംഗ്‌ഹാൻസ്, എച്ച്. (അമേരിക്കൻ എഡ്, 1971. ട്രാൻസ്ഫർ. ഇ.എഫ്. ബെസെമാൻ എഴുതിയത്) (186–98) ഇതിൽ: ആരോഗ്യവും രോഗം മനുഷ്യന്റെ നട്ടെല്ല്. രണ്ടാമത്തേത്. ഗ്രുനും സ്ട്രാറ്റനും, ന്യൂയോർക്ക്; 2: 1971–141
 59. പ്രിറ്റ്കർ, KPH തൊലിയുടെ ഇടവേളകളിൽ വൃദ്ധജന്യവും ക്ഷതവും. ഓർത്തോപ് ക്ലിൻ നോർത്ത് ആം. 1977; 8: 65–77
 60. റോസ്, JS ബാബെൽ 2.0. റേഡിയോളജി. 2010; 254: 640–641
 61. പിഫിർമാൻ, സി.ഡബ്ല്യു., മെറ്റ്സ്ഡോർഫ്, എ., സനേറ്റി, എം. തൊലിയുടെ ഇടവേളകളിലെ മാഗ്നറ്റിക് റിസൊണൻസ് വർഗ്ഗീകരണം. നട്ടെല്ല്. 2001; 26: 1873–1878
 62. ഗ്രിഫ്ത്ത്, ജെഎഫ്, വാങ്, ഡബ്ല്യുഎക്സ്, ആന്റോണിയോ, ജി കോമ്പസ് ഇന്റർവർടിബ്രൽ ഡിസ്ക് ഡീജനറേഷനിലെ പരിഷ്കരിച്ച പിഫിർമാൻ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം. നട്ടെല്ല്. 2007; 32: E708 - E712
 63. യൂ, എസ്., ഹാഗ്ടൺ, വി.എം, സെതർ, എൽ. സാധാരണവും അപകീർത്തിപിടിച്ചതുമായ ശ്രേണികളിലുള്ള intervertebral ഡിസ്കുകളെ തരം തിരിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ. റേഡിയോളജി. 1989; 170: 323–326
 64. ബ്രോക്ക്, എം., പാട്ട്, എസ്., മേയർ, എച്ച്.എം എക്സ്ട്രൂഡഡ് ഡിസ്കിന്റെ രൂപവും ഘടനയും. നട്ടെല്ല്. 1992; 17: 1457–1461
 65. വില്യംസ്, അൽ ഡിസ്പേനറേറ്റീവ് ഡിസ്ക് രോഗത്തിന്റെ സി.ടി. അഴുക്കുചാലുകൾ. Radiol ക്ലിൻ നോർത്ത് ആം. 1983; 21: 289–300
 66. മസാരിക്ക്, ടിജെ, റോസ്, ജെ.എസ്, മൊഡിക്ക്, എം.ടി. ഹൈപ്പർ റെസല്യൂഷൻ എംആർ ഇമേജറി. ആം ജേറോ ന്യൂടനോഡയോൾ. 1988; 9: 351–358
 67. വിൽറ്റ്സെ, എൽഎൽ, ബെർഗർ, പി.ഇ., മക്കുള്ളച്ച്, ജെ നട്ടെല്ല് നികത്തലുകളുടെ വലിപ്പവും സ്ഥലവും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം. നട്ടെല്ല്. 1997; 22: 1534–1537
 68. Saal, JA, Saal, JS, ഹെർസോഗ്, RJ കടുപ്പൻ intervertebral disc extrusions സ്വാഭാവിക ചരിത്രം nonoperatively ചികിത്സ. നട്ടെല്ല്. 1990; 15: 683–686
 69. ഫാർഡൻ ഡി.എഫ്. ഡിസ്ക് നാമകരണം: നിലവിലെ ജേണൽ പ്രാക്ടീസുകൾ. പോസ്റ്റർ അവതരണം, അമേരിക്കൻ ഓർത്തോപെഡിക് അസോസിയേഷൻ 110-ാമത് വാർഷിക യോഗം, ബോക രേടോൺ, FL, 1997.
 70. അനാട്ടമിക് ടെർമിനോളജിയിൽ ഫെഡറേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി. ടെർമിനോളജിയ അനാട്ടമിക്. ജോർജ്ജ് തീം വെർലാഗ്, സ്ട്രറ്റ്ഗാർട്ട്; 1998: 27

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: അക്വോട്ട് ബാക്ക് വേദന

പുറം വേദന ലോകവ്യാപകമായി തൊഴിലാളിയുടെ വൈകല്യവും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ദിവസങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതലായ കാരണങ്ങൾ. ഡോക്ടർ ഓഫീസ് സന്ദർശനങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു, ഉയർന്ന ശ്വാസകോശബാധയുള്ള അണുബാധകൾ മാത്രം. ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് എൺപതു ശതമാനം പേർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വേദന ഒരിക്കൽ അനുഭവപ്പെടും. നട്ടെല്ല്, സന്ധികൾ, കട്ടിലുകൾ, പേശികൾ തുടങ്ങി മൃദുവായ ടിഷ്യൂകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സങ്കീർണമായ ഘടനയാണ് നട്ടെല്ല്. ഇതുമൂലം, ഗുരുതരമായ പരുക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ടതോ ആയ അവസ്ഥകൾ ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ, ഒടുവിൽ മുടി വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുടി വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചലനങ്ങളുടെ ലളിതമായ വേദനയ്ക്ക് വേദനയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഭാഗ്യവശാൽ, ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം പോലെയുള്ള ബദൽ ചികിൽസാരീതികൾ, നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സഹായകരമാകും, ഇത് ആത്യന്തികമായി വേദനയുടെ ആശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ: സൈറ്റോട്ടിക്ക പെയിൻ ചിപ്പിക്രാക്റ്റിക് തെറാപ്പി

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക