എൽ-പാസോയിൽ മൈഗ്രെയ്ൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാനുവൽ തെറാപ്പി

പങ്കിടുക

മാനുവൽ തെറാപ്പി മൈഗ്രെയ്ൻ ചികിത്സ, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ തെറാപ്പി, ഒരു ശാരീരിക ചികിൽസ സമീപനം ആണ് പല പല പരിക്കുകൾ / അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥകൾ കൈകാര്യം ലേക്കുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കൈ-പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മൃദു ടിഷ്യും ജോയിന്റ് വേദനയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനുമായി യോഗ്യതാ തെറാപ്പി സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചീരോഗ്രാക്ടർ, ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്നിവരാണ്. പല ആരോഗ്യപരിപാലന വിദഗ്ധരും മാനുവൽ തെറാപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദന വേദന ചികിത്സ. മൈഗ്രെയ്ൻ ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിമാരുടെ ഫലങ്ങളിൽ രോഗികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നതാണ് താഴെക്കാണുന്ന ലേഖനം.

 

മൈഗ്രെയ്ൻ ഫോർ മാനുവൽ തെറാപ്പിസ്: എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ

 

വേര്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന

 

സാധാരണ ജനസംഖ്യയിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 30% വരുന്ന മൈഗ്രെയ്ൻ സംഭവിക്കുന്നു. മൈഗ്രെയ്ൻ സാധാരണയായി മരുന്നുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ ചില രോഗികൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ മൂലം മൈഗ്രെയ്ൻ മരുന്നുകൾ സഹിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നോൺ-ഫാർമാക്കോളജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇതര ചികിത്സ ഐച്ഛികമാണ്. മൈഗ്രെയ്ൻ മാനുവൽ തെറാപ്പിയിൽ ക്രമീകരിച്ച പരിശോധനാക്രമങ്ങൾ (ആർ.ടി.ടി.കൾ) ഞങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തു. മയക്കുമരുന്ന് തെറാപ്പി, ഫിസിയോതെറാപ്പി, റിസലേഷൻ, ചിരൊപ്രോപ്റ്റിക് നട്ടെല്ല് മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്നിവയും മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രോഫിലറ്റിക്കൽ മാനേജ്മെന്റിലെ പ്രോപ്രോണോയോളും ടോപ്പിറാമും പോലെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്ത ആർടിസിയിൽ പല രീതിശാസ്ത്രപരമായ കുറവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് മൈഗ്രെയ്ൻ മാനുവൽ തെറാപ്പിയിൽ ഭാവിയിൽ, നല്ല രീതിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ആർടിസി ആവശ്യമായി വരും.

 

അടയാളവാക്കുകൾ: മാനുവൽ തെറാപ്പി, മസാജ്, ഫിസിയോതെറാപ്പി, ചിപ്രോഗ്രാഫിക്, മൈഗ്രെയ്ൻ, ട്രീറ്റ്മെന്റ്

 

അവതാരിക

 

മഗ്നീഷ്യൻ സാധാരണയായി മരുന്നുകൾ നിയന്ത്രിക്കും, എന്നാൽ ചില രോഗികൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ മൂലം നിശിതം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫൈലാക്റ്റിക് മെഡിസിനു സഹിക്കില്ല. മയോകാർഡിയൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ത്മ എന്നിവരോടൊപ്പം മറ്റു രോഗങ്ങളുണ്ടാകാം. ചില രോഗികൾക്ക് മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ചില രോഗികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മസ്സാജ്, ഫിസിയോതെറാപ്പി, ചിറാപുക്ട്രിക് മുതലായവ നോൺ ഫാർമാക്കോളജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു പകര ചികിത്സയാണ്. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരങ്ങളിൽ മസാജ് തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പരമ്പരാഗത മസ്സാജ്, ട്രിഗ്ഗർ പോയിന്റുകൾ, മൗഫാസിയൽ റിലീപ്, മറ്റ് പേശീപ്രവാഹങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ആധുനിക ഫിസിയോതെറാപ്പി, പുനരധിവാസത്തിനും വ്യായാമത്തിനും ഊന്നൽനൽകുന്നു. മാനുവൽ ചികിത്സാ പ്രാധാന്യം ഭാവിയിലെ തിരുത്തലുകൾ, മൃദുവായ ടിഷ്യു പ്രവൃത്തി, നീട്ടൽ, സജീവവും നിഷ്ക്രിയവുമായ മോബിനൈസേഷൻ, കൃത്രിമ ടെക്നിക്കുകൾ എന്നിവ. ചലനാത്മകതയുടെ ചലനത്തിനകത്ത് സന്ധികളുടെ ചലനം എന്ന നിലയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കൽ [1]. ഏറ്റവും സാധാരണമായ രണ്ട് കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതും ഗോൺസ്റ്റഡുകളുമാണ്, ഇത് 91, 59% കൈറോരോകരാറുകൾ [2] ഉപയോഗിക്കും. ചികിൽസാകൃഷിക്കുള്ള നട്ടെല്ല് കലിപ്പ് (എസ്.എം.) എന്നത് ഒരു നിയന്ത്രിത നിയന്ത്രിത മാന്വൽ ആണ്, ഇത് ശരീരപ്രകൃതി പരിധി [1] കവിയാതെ ചലനാത്മക പരിധിക്കു പുറത്തുള്ള നിശ്ചിത സംയുക്ത സംയുക്ത സംവിധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദിശയിലുള്ള ഉയർന്ന-വേഗത, താഴ്ന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ മാനുവൽ ചികിത്സകളുടെ പ്രയോഗവും കാലാവധി അതു നടപ്പാക്കുന്നവരിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണമായി, മാനുവൽ ചികിത്സ ഒരു യൂണിറ്റ് പോലെ അല്ല, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രത്യേക അളവിൽ മരുന്ന് പ്രത്യേക ചികിത്സ.

 

ഈ പേപ്പർ ഓർഗനൈസ്ഡ് നിയന്ത്രിത പരിശോധനകളെ (ആർടിസി) നിരന്തരം വിലയിരുത്തുന്നു. മൈഗ്രെയ്ൻ, മാനസിക, ഫിസിയോതെറാപ്പി, ചിയാക്ട്രാക്ടിക് എന്നിവയിൽ മാനുവൽ തെറാപ്പിമാരുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ വിലയിരുത്തുന്നു.

 

രീതി

 

സാഹിത്യം തിരഞ്ഞത് CINAHL, Cochrane, Medline, Ovid, PubMed എന്നിവയിലൂടെ ചെയ്തു. തിരയൽ പദങ്ങൾ മൈഗ്രേൻ, ചിപ്പാ ട്രാക്ടിക്, മാനുപുലർ തെറാപ്പി, മസാജ് തെറാപ്പി, ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് ചികിത്സ, ഫിസിയോ തെറാപ്പി, വെജിറ്റേറിയൻ മൊബിലൈസേഷൻ എന്നിവയായിരുന്നു. മൈഗ്രെയ്ൻ മാനുവൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതപ്പെട്ട എല്ലാ ആർ.ടി.സി.കളും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. 1988 ൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തലവേദന സൊസൈറ്റികളുടെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചുള്ള മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രത്യേകാധികാരമായി വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, 2004- ൽ നിന്നുള്ള അതിന്റെ പുനർപരിശോധന, എന്നാൽ ഇത് ഒരു കേവലമായ ആവശ്യമല്ല [3, 4]. വേദനയെടുക്കൽ, ആവൃത്തി, കാലാവധി, അല്ലെങ്കിൽ കാലദൈർഘ്യം പോലുള്ള പഠനങ്ങളെങ്കിലും പരിശോധന നടത്തുകയുണ്ടായി. ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആർടിസി പഠനങ്ങളുടെ രീതിശാസ്ത്രപരമായ നിലവാരങ്ങൾ എഴുത്തുകാരാണ് സ്വതന്ത്രമായി വിലയിരുത്തിയത്. പഠന സാമഗ്രികൾ, ഇടപെടലുകൾ, ഫലത്തിന്റെ അളവ്, ഡാറ്റ അവതരണം, വിശകലനം (പട്ടിക 1) എന്നിവയെല്ലാം വിലയിരുത്തി. പരമാവധി സ്കോർ 100 പോയിൻറുകളും ≥50 പോയിൻറുകളും നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള രീതിയായി പരിഗണിക്കും [5-7].

 

 

ഫലം

 

സാഹിത്യം തിരഞ്ഞാൽ ഏഴ് ആർസിറ്റികളെ മൈഗ്രേൻ കണ്ടെത്തി, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. അതായത്, രണ്ട് മസാജ് തെറാപ്പി പഠനങ്ങൾ [8, 9], ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി പഠനം [10], നാല് ചിയോപ്രോഗ്രാഫിക് മൾട്ടിപ്പിൾ മാൻപിലേറ്റീവ് തെറാപ്പി സ്റ്റഡീസ് (CSMT) [11-14] മൈഗ്രെയ്ൻ ഒരു ഇടപെടലായി സുഷുപ്ലോബിസമോ ഓസ്റ്റിയോപഥിക്കോയിൽ ആർ.ആർ.സി. പഠനങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.

 

ആർ.ടി.സി.യുടെ മെത്തലോജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി

 

പട്ടിക XXIX ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള RCT പഠനങ്ങളുടെ ശരാശരി രീതിശാസ്ത്ര സ്കോർ [2-8] കാണിക്കുന്നു. ശരാശരി സ്കോർ, 14 മുതൽ 39 പോയിന്റുകൾ വരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാലു ആർ.ടി.സി.കൾ നല്ല നിലവാരമുള്ള മെത്തഡിക്കൽ സ്കോർ (≥59) ഉള്ളതായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു, കൂടാതെ മൂന്നു ആർസിറ്റികൾക്ക് കുറഞ്ഞ സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി.

 

 

ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത ട്രയലുകൾ

 

പട്ടിക 3 വിശദാംശങ്ങളും മറ്റ് ആർ.സി.റ്റി പഠനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഫലങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു [8-14].

 

 

മസാജ് തെറാപ്പി

 

ഒരു അമേരിക്കൻ പഠനത്തിൽ 26 പങ്കാളികൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു വിട്ടുമാറാത്ത മൈഗ്രെയ്ൻ ചോദ്യാവലി [8] കണ്ടെത്തി. നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വേദന സാന്ദ്രതയിൽ മസാജി തെറാപ്പിക്ക് കാര്യമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. മസ്തിഷ്ക ഗ്രൂപ്പിലെ വേദന തീവ്രത 71% കുറയ്ക്കുകയും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ മാറ്റമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡാറ്റയുടെ വ്യാഖ്യാനം മറ്റുവിധത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കും കൂടാതെ മൈഗ്രെയ്ൻ ആവൃത്തിയിലും സമയ ദൈർഘ്യത്തിലും ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

 

ഒരു ന്യൂസിലാന്റ് പഠനത്തിൽ ചോദ്യാവലി കണ്ടെത്തിയ 48 മൈഗ്രെയിനർമാർ ഉൾപ്പെടുന്നു [9]. മൈഗ്രെയ്ൻ ആക്രമണത്തിന്റെ ശരാശരി ദൈർഘ്യം 47 മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു, പങ്കെടുത്തവരിൽ 51% പേർക്ക് പ്രതിമാസം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 3 ആഴ്ചത്തെ തുടർന്നുള്ള കാലയളവ് പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മസാജ് ഗ്രൂപ്പിൽ മൈഗ്രെയ്ൻ ആവൃത്തി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു, അതേസമയം ആക്രമണങ്ങളുടെ തീവ്രത മാറ്റമില്ല. മൈഗ്രെയ്ൻ ദൈർഘ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഫലങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. മസാജ് ഗ്രൂപ്പിൽ (p <0.01) ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടു, പക്ഷേ നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പിലല്ല.

 

 

ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി

 

ഒരു അമേരിക്കൻ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി പഠനത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഹെഡേക് സൊസൈറ്റിയുടെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് സ്ഥിരമായി ആക്രമണം നടത്തുന്ന സ്ത്രീ മൈഗ്രെയിനർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് [3, 10]. തലവേദനയുടെ തീവ്രത> 50% മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നാണ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രഭാവം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ഗ്രൂപ്പിന്റെ 13%, വിശ്രമ ഗ്രൂപ്പിന്റെ 51% (p <0.001) എന്നിവയിൽ ക്ലിനിക്കൽ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തി. ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി, റിലാക്സേഷൻ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ നിന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള തലവേദനയുടെ തീവ്രത 16 ഉം 41 ഉം ആണ്. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലും 1 വർഷത്തെ ഫോളോ-അപ്പ് പ്രഭാവം നിലനിർത്തി. പഠനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ക്ലിനിക്കൽ ഫലമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ പഠനത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, മറ്റ് ചികിത്സാ ഉപാധി. രണ്ടാം റ round ണ്ടിൽ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ലഭിച്ചവരിൽ 55% പേർക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് കണ്ടെത്തി, വിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ക്ലിനിക്കൽ ഫലമൊന്നുമില്ല, 47% പേർക്ക് രണ്ടാം റൗണ്ടിലെ വിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ക്ലിനിക്കൽ ഫലമുണ്ടായി എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി, റിലാക്സേഷൻ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ തലവേദനയുടെ തീവ്രത 30, 38% ആയിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, പഠനത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

 

 

ശസ്ത്രക്രീയക്കുള്ള സ്പൈനൽ മാനിപുലേറ്റീവ് ചികിത്സ

 

ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ പഠനത്തിലും ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് [11] കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുള്ള മൈഗ്രേനിയേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്നവരെ മൂന്നു പഠന ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ ഗർഭാശയ വിദഗ്ധർ, ഫിസിയോളോസ്റ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യൻ സെർവിക്കൽ മൊബിലൈസേഷൻ എന്നിവയിലൂടെ ഗർഭാശയ വിദഗ്ദ്ധർ. ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ (30.5 h), സെർവിക് മൊബിലൈസേഷൻ ഗ്രൂപ്പുകാർ (12.2) എന്ന ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം എന്നതിനേക്കാൾ സങ്കീർണ്ണമായ ഗർഭാശയത്തിൽ (14.9h h) ഗർഭധാരണം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലാണിത്. പഠനത്തിൽ നിരവധി അന്വേഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഉള്ള ചികിത്സയും തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് നിർബന്ധിതമായ ആവശ്യകതകളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മൂന്ന് സംഘങ്ങൾക്കിടയിലും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ല. ചികിത്സയുടെ പോസ്റ്റ്ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളിലും പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് (പട്ടിക 3). വിചാരണക്കു മുൻപ്, സെർവിക്കൽ കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച് കൈറോഗ്രാഫർമാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ബോധ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫിസിനോതെറാപ്പിസ്റ്റുകളും ഡോക്ടറുകളും പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പഠന സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് സെർവിക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളിലുമുള്ള ട്രയൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ ശേഷം (തുടർന്നുള്ളത്) (20) [3] [12].

 

 

അന്തർദേശീയ തലവേദന സൊസൈറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 218 മഗ്നീഷ്യറുകളിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഠനത്തിന് മൂന്ന് ചികിത്സ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പുകളില്ല. മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ തലവേദനയുളള ദിവസങ്ങളിൽ തലവേദന ശക്തമാണ്. മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളിലുമുള്ള തുല്യ വ്യാപ്തം (പട്ടിക 13) കുറഞ്ഞു. CSMT ഗ്രൂപ്പിലെ 3% മുതൽ പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള (ഒ.റ്റിസി) മരുന്നുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള CSMT ഗ്രൂപ്പിലെ 4% മുതൽ, എമിട്രപ്ലൈനിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ 55% ഉം സംയുക്ത CSMT, amitriptyline ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയിൽ കുറവുമാണ്.

 

രണ്ടാമത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പഠനം മൈഗ്രെയ്ൻ [14] എന്ന ചോദ്യാവലി ഡയഗോമുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ശരാശരി 18.1 വർഷങ്ങളായുള്ള മൈഗ്രെയ്ൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പ് (പട്ടിക 3) എന്നതിലുപരി CSMT യുടെ സ്വാധീനം മികച്ചതായിരുന്നില്ല. CSMT ഗ്രൂപ്പിലെ 42, 13, 36% എന്നിവ നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പിൽ (മൈഗ്രെയ്ൻ ആക്റ്റീവ്, തീവ്രത, ദൈർഘ്യം എന്നിവ വരെ തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ, നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പിലെ ( കടലാസ്).

 

സംവാദം

 

മെത്തലോജിക്കൽ പരിഗണനകൾ

 

മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രഭാവം ഒരു ചോദ്യാവലിയും ഒരു ഡയറക്ട് ഫിസിയോഷ്യൻ നടത്തിയ അഭിമുഖവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ [15] തുല്യവും അനുകൂലവുമായ തെറ്റായ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ് ഇത്. ഒരു തലവേദനയും തലവേദനയും ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ആവശ്യകത ആവശ്യമാണ്. ഏഴ് ആർക്കങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന്, ഒരു ചോദ്യാവലിയിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കുന്നവരെ കണ്ടുപിടിച്ചതും, ഇത് അവതരിപ്പിച്ച ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനിശ്ചിതത്വവും (പട്ടിക 3).

 

രണ്ടാമത്തെ അമേരിക്കൻ പഠനങ്ങളിൽ മാസംതോറും നാല് തലയോട്ടി ദിവസങ്ങളുള്ള പങ്കാളികളായിരുന്നു. [13]. മൂന്ന് ചികിത്സ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു എൺപത് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള ബോക്സിലെ തലവേദനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തലവേദനയുടെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തലവേദന, ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് തലവേദന തീവ്രത സാധാരണയായി, 4.4, 5.0 (മിതമായ അല്ലെങ്കിൽ മിതമായ) തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാം, ഒപ്പം മൈഗ്രെയ്ൻ തീവ്രത 0- നും 10 നും ഇടക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഇത് എൺപത് മുതൽ എൺപതും [1] വരെ കഠിനമായ വേദനയാണ്. തലവേദനയും, തലവേദനയും, തലവേദനയും, തലവേദനയും, തലവേദനയും, തലവേദനയും, തലവേദനയും, തലവേദനയും,

 

ഒരു നിയന്ത്രണഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്ന ആർടിസി ആർസിറ്റികൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണ്, രണ്ടും രണ്ടു സജീവ ചികിത്സകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു, കാരണം പ്ലാസ്ബോ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫലം അപൂർവ്വമായി പൂജ്യവും പലപ്പോഴും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സക്റ്ററ്റീനസ് സുമാട്രീപ്റ്റൻ, പ്ലാസ്ബോ എന്നിവയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി മൈഗ്രെയ്ൻ നിഗൂഢമായ ചികിത്സാരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, 10- ഉം 37- നും ഇടയിൽ പ്ലാസ്ബോ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. അതേസമയം, രോഗചികിത്സയ്ക്ക്, അതായത് സുമാട്രിപ്റ്റൻ മൈനസ് ഫലശേഖരത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി സമാനമായ [18, 19] ആയിരുന്നു. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം മലിനമായ പ്രോഫൈലാക്റ്റിക് ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു RCT ആണ്, ഇത് ടോമിറമറ്റ്, ഫോർസാബോ എന്നിവയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു [20]. 50, 100, 200 മില്ലിഗ്രാം ദിവസം ടോപ്പിറാം ഡോസ് വർദ്ധനയോടൊപ്പം ഈ ആക്രമണം വർദ്ധിച്ചു. ശരാശരി പ്രതികൂലക്ഷമതയുള്ള പ്രതിരോധനിരക്ക് മാസവരുമാനത്തിൽ നിന്നും പ്രതിമാസം മുതൽ എൺപത് മുതൽ 11 വരെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഫോർമാബോയിൽ നിന്നും മാസം തോറും ആക്രമണമാവുകയും ചെയ്തു. നാലു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാസം തോറും എച്ച്ഐഎൽ ആക്രമണമുണ്ടായി.

 

അതിനാൽ, ഒരു നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പില്ലാതെ നാല് ആർസിറ്റുകളിൽ കാര്യക്ഷമതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാതിരിക്കുക [9-83]. ഏഴ് ആർ.ടി.സി.കളിൽ നിന്നുള്ള മാർജലോജിക്കൽ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സൗകര്യമുണ്ട്. പരമാവധി സ്കോർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ കൂടുതലാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും കൃത്യമായ മൈഗ്രെയ്ൻ രോഗനിർണയം പ്രധാനമാണ്.

 

നിരവധി പഠനങ്ങളിൽ താരതമ്യേന കുറച്ച് പങ്കാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് XXX ടൈപ്പ് തരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. അതിനാൽ പഠനത്തിനു മുമ്പുള്ള വൈദ്യുതി കണക്കുകൾ ഭാവിയിലെ പഠനങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ, അന്താരാഷ്ട്ര തലവേദന സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണ്, അതായത്, ഫ്രീക്വൻസി ഒരു പ്രാഥമിക അന്തിമ പോയിന്റാണ്, കാലദൈർഘ്യവും തീവ്രതയും ദ്വിതീയ അന്തിമ പോയിന്റുകൾ ആയിരിക്കും. [2, 21]

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ഇൻസൈറ്റ്

മസാജ് തെറാപ്പി, ശാരീരിക തെറാപ്പി, ചിരസ്ഥര്യാധിഷ്ഠിത നട്ടെല്ലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ ചികിത്സാരീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആരോഗ്യപരിപാലന തൊഴിലാളികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിരവധി മൈഗ്രെയ്ൻ ചികിത്സാ രീതികളാണ്. മയക്കുമരുന്ന് / മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗികൾ, ഇവ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, മൈഗ്രെയ്ൻ ചികിത്സയ്ക്ക് മാനുവൽ തെറാപ്പി വഴി പ്രയോജനം നേടുന്നു, തുടർന്നുവരുന്ന ലേഖനം അനുസരിച്ച്. മയക്കുമരുന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് മരുന്നുകളും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതും മാനുവൽ തെറാപ്പിസ് ഫലപ്രദമാണെന്നതിന് തെളിവ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ചിട്ടയുളള തലച്ചോറിനുവേണ്ടിയുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭാവി, മികച്ച രീതിയിലുള്ള ക്രമരഹിതമായ ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനകൾ കണ്ടെത്തൽ തീർപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 

ഫലം

 

മസാജ് തെറാപ്പിയിലെ രണ്ടു RCT കൾ താരതമ്യേന ചുരുക്കം ചില പങ്കാളികളുമായിരുന്നു. കൂടാതെ, പട്ടികയിൽ 3 [8, 9] പരാമർശിച്ച ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഗ്നീഷ്യൻ ആക്റ്റിവിറ്റി, ഫ്രീക്വെൻസി എന്നിവ യഥാക്രമം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വഴി മസാജ് തെറാപ്പി ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടതായി രണ്ട് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചു. ക്ഷയരോഗം ചികിത്സയിലൂടെ മൈഗ്രെയ്ൻ ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചികിത്സാരീതിയിൽ 27- 28% (34- 7, 30- 2%) ചികിത്സാരീതികളിലെ ചികിത്സാപരമായ ചികിത്സയിലൂടെ മൈഗ്രെയ്ൻ ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കുന്നതിൽ 6, 16, 29% ചികിത്സാപരമായ ഗുണങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 50, 100, എൺപത് mg / ദിവസം [200].

 

ഫിസിയൊതെറാപ്പിയിലെ ഏക പഠനം വളരെ വലുതാണ്, പക്ഷേ നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പ് [10] ഉൾപ്പെടുത്തരുത്. മൈഗ്രെയ്ൻ തീവ്രതയിൽ 50% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് പഠനം നടത്തിയത്. പഠനത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്ത് ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിയിലേക്കുള്ള പ്രതികരണ നിരക്ക് 13% ആയിരുന്നു, ആ സമയത്ത് അത് എൺപത്% ആൺകുട്ടികളിലായിരുന്നു, ആശ്വാസവും പ്രയോജനം ലഭിക്കാത്തതുമൂലം, ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിയിൽ നിന്ന് ഗുണം ചെയ്യാത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ എട്ടു ശതമാനം വരെ. മൈഗ്രെയ്ൻ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും മൈഗ്രെയ്ൻ ആവൃത്തി കുറച്ചുകാണിക്കുന്നു. താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, റിപ്പൊൻഡർ നിരക്ക് 55, 51, 47, 39% ആയിരുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിച്ചത് 49, 47, XMM mg / day and placebo മൈഗ്രെയ്ൻ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ 23% അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുറവ്. പ്രൊപ്പനലോളുള്ള പ്രോഫിലൈലറ്റിക് ചികിത്സയ്ക്കായി 50 പഠനങ്ങളുടെ മെറ്റാ അനാലിസിസ് മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ ശരാശരി 100% കുറവ് കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ശാരീരികം തെറാപ്പിയിലും വിശ്രമത്തിലും അപ്രസക്തമായ ഫലമുണ്ടാകുന്നു.

 

ചിറാപുൃഷികമായ നട്ടെല്ല് മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി (സിഎസ്എംടി) യിലെ നാല് ആർസിറ്റുകളിൽ ഒന്ന് നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തി. മറ്റ് പഠനങ്ങൾ മറ്റ് സജീവ ചികിത്സയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ [11-14]. ആദ്യ ഓസ്ട്രേലിയൻ പഠനമനുസരിച്ച്, മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ മൈഗ്രിനീവ് ആക്റ്റീവ് കുറയുന്നു എന്നാണ്, 20 മാസത്തെ പോസ്റ്റ് ട്രെയിൽ (11, 12). ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധർ സിഎസ്എംടി ചികിത്സയ്ക്ക് വളരെ പ്രചോദനം നൽകിയിരുന്നു. അതേ സമയം ഫിസിഷ്യന്മാരും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുമാണ് കൂടുതൽ സംശയിക്കപ്പെടുന്നത്, അത് ഫലത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം. സിഎസ്എംടി, അമിട്രൈറ്റി ലൈൻ, സി.എസ്.എം.ടി + അമിട്രൈറ്റി ലൈൻ തുടങ്ങിയവ എച്ച്ഐഎൽ, എൻഎക്സ്എൻഎൻ, എൻഎക്സ്എൻഎക്സ്, എ.എൻ.ഇ.എൻ. രണ്ടാമത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പഠനമനുസരിച്ച് സിഎസ്എംടി ഗ്രൂപ്പിൽ മൈഗ്രെയ്ൻ ആക്റ്റീവ് എൺപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ, ചികിത്സാ ഗൃഹോം ഉൽസർജനം 33 മില്ലിഗ്രാം / ദിവസത്തിന് തുല്യമാണ്. ഫലപ്രാപ്തി പ്രോപ്രോനോലോൾ [22, 22] എന്നതിന് തുല്യമാണ്.

 

സിറോപ്റക്റ്റിക്കൽ സെർവിക് എസ്എംടിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അടുത്തിടെയുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു അവലോകനം, ചിരപ്രകാശനത്തിനുള്ള ഗർഭധാരണം SMT [24-27] നടത്തിയ പ്രതികൂല പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണതയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാബല്യതയോ അല്ലായിരുന്നു. മൈഗ്രെയ്ൻ രോഗികളെ കരകൗശല ചികിത്സകൾക്കായി എപ്പോഴാണ് പരാമർശിക്കേണ്ടത്? മരുന്നുകളോ ചികിത്സയോ, ശാരീരിക തെറാപ്പിയോ, ചിപ്പിപ്രോഗ്രാഫിക് നട്ടെല്ലിനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണങ്ങളാലോ മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കാനോ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ ചികിത്സാരീതികൾ ചില പ്രതികൂല പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും [27-29].

 

തീരുമാനം

 

പ്രമേഹരോഗ ചികിത്സ, ഫിസിയോതെറാപ്പി, റിസലേഷൻ, ചിപ്പിപ്രോഗ്രാമിക് നട്ടെല്ല് മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്നിവയും മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രോഫിലറ്റിക്കൽ മാനേജ്മെന്റിൽ പ്രൊപ്രാനോലോളും ടോപ്പിറാമും പോലെ തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളവയായിരിക്കുമെന്നാണ് നിലവിലുള്ള ആർടിസി. എന്നിരുന്നാലും, ഭാവിയിൽ, മാനുഷിക ചികിത്സകളിൽ മൂല്യനിർണയം ചെയ്ത ആർടിസിയിലെ പല രീതിശാസ്ത്രപരമായ കുറവുകളില്ലാത്ത ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കൺസൾട്ടിന്, RCT- കൾ നന്നായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം പഠനങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര തലവേദന സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള സൂക്ഷ്മപരിശോധനാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. [21, 22]

 

താത്പര്യവ്യത്യാസം

 

ഒന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

 

തുറന്ന പ്രവേശനം: യഥാർത്ഥ രചന (കൾ), സ്രോതസ്സ് ക്രെഡിറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും മാധ്യമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗം, വിതരണം, പുനരുൽപാദനം അനുവദിക്കുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് കീഴിൽ ഈ ലേഖനം വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

 

ഉപസംഹാരമായി, കൈറോപ്രാക്ടർമാർ, ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ, മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ എന്നിവരും മറ്റ് യോഗ്യതയുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ ആരോഗ്യപരിപാലന വിദഗ്ധരും മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദന വേദനയ്ക്കുള്ള ചികിത്സയായി മാനുവൽ തെറാപ്പികൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. മൈഗ്രെയ്ൻ ചികിത്സയ്ക്കായി മാനുവൽ തെറാപ്പികളുടെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് രോഗികളെ ബോധവത്കരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലേഖനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ, ആസൂത്രിതമായ അവലോകനം കണ്ടെത്തലുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഭാവിയിൽ നന്നായി നടത്തിയ ക്രമരഹിതമായ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് നിർണ്ണയിച്ചു. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷനിൽ (എൻ‌സി‌ബി‌ഐ) പരാമർശിച്ച വിവരങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, നട്ടെല്ല് പരിക്കുകൾ, അവസ്ഥകൾ എന്നിവയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

 

 

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: നെക്ക് വേദന

 

കഴുത്ത് വേദന പലതരം പരിക്കുകളോ / അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകളോ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, വാഹനാപകടങ്ങൾക്കിടയിലും പരിക്കേറ്റ പരിക്കുകളിലും പരുക്കേറ്റവർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ നെഞ്ചുവേദനയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്. വാഹനാപകടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ആഘാതം തലയും കഴുത്തും പെട്ടെന്നു തന്നെ പുറംതള്ളാൻ ഇടയാക്കും, സർജിക്കൽ നട്ടെല്ല് ചുറ്റുമുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ഘടനകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, കഴുത്തിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ, കഴുത്തിലെ മറ്റ് ടിഷ്യുക്കൾ തുടങ്ങിയവ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ കഴുത്തിലെ വേദനയും ലക്ഷണങ്ങളും പ്രസരിപ്പിക്കും.

 

 

പ്രധാന വിഷയം: വളരെ നല്ലത്: ഒരു ആരോഗ്യകരമാണ് നീ!

 

മറ്റ് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ: എക്സ്ട്രാ: കായിക പ്രശ്നങ്ങൾ | വിൻസെന്റ് ഗാർഷ്യ | രോഗി | എൽ പാസോ, ടിഎക്സ് ചിപ്പിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്

 

ശൂന്യമാണ്
അവലംബം
1. എസ്പ്പോസിറ്റോ എസ്, ഫിലിപ്സൺ എസ്. സുഷുമ്നൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ചിയോപ്രക്റ്റോക് ആർട്ട്. അലക്സാണ്ട്രിയ: ക്രാഫ്റ്റ് പ്രിൻറിംഗ്; 2005.
2. കൂപ്പർസർറ്റെർ ആർ, ഗ്ലെബേസൺ ബി.ജെ. ചിപ്രോഗ്രാക്റ്റിക്കിലുള്ള ടെക്നിക് സിസ്റ്റങ്ങൾ. 1. ന്യൂയോർക്ക്: ചർച്ചിൽ ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ; 2004.
3. തലവേദന സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ, ക്രാറിയൽ ന്യൂറൽഗ്യാസ്, ഫേഷ്യൽ വേദന എന്നിവയ്ക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തലവേദന സൊസൈറ്റി (1988) തരംതിരിവ്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലവേദന സൊസൈറ്റി തലവേദന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി. സെഫാലോജിയ 8 (suppl 7): XXX - 1 [PubMed]
4. ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി തലവേദന ക്ലാസിക്കേഷൻ സബ് കമ്മിറ്റി (2004) തലവേദന തകരാറുകളുടെ അന്തർദേശീയ വർഗ്ഗീകരണം, 2 edn, Cephalagia 24 (XXL): 1-1 [PubMed]
5. ടെറി റിയേറ്റ് ജി, ക്ലീജന്നൻ ജെ, കാൻസൈൽഡ് പി. അക്യൂപങ്ചർ ആൻഡ് ക്രോണിക് വേദന: ഒരു മാനദണ്ഡം അടിസ്ഥാനമാക്കിയ മെറ്റാ വിശകലനം. ജെ ക്ലിൻ എപ്പിഡെമോയോൾ 1990;43:1191–1199. doi: 10.1016/0895-4356(90)90020-P. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
6. Koes BW, അസെൻഡൽഫ് WJ, Heijden GJ, Bouter LM, Knipschild പി.ജി. പിൻവലിയും കഴുത്തും വേദനയ്ക്കായി നട്ടെല്ലുള്ള കൃത്രിമവും സംഘടിതവും: അന്ധമായ അവലോകനം. BMJ. 1991;303: 1298-1303. doi: 10.1136 / bmj.303.6813.1298. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
7. ഫെർണാണ്ടസ്-ഡി-ലാസ്-പെനാസ് സി, അലോൺസോ-ബ്ലാങ്കോ സി, സാൻ-റോമൻ ജെ, മിയാൻജോളർ-പേജ് ജെ.സി. ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് തലവേദന, മൈഗ്രെയ്ൻ, സെർവികോജനിക് തലവേദനയിൽ മസ്തിഷ്ക കൃത്രിമവും ഏകീകരണവും ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങളുടെ രീതിശാസ്ത്രപരമായ നിലവാരം. ജെ ഓർത്തോപ് സ്പോർട്സ് ഫിഷ് തെർ. 2006;36: 160-169. [PubMed]
8. ഹെർണാണ്ടസ്-റിഫ് എം, ഡയറ്റർ ജെ, ഫീൽഡ് ടി, സ്വിഡർലോ ബി, ഡീഗോ എം. മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദന മസാജ് തെറാപ്പി കുറച്ചു. Int J Neurosci. 1998;96: 1-11. doi: 10.3109 / 00207459808986453. [ക്രോസ് റിപ്പ്]
9. ലോലർ എസ്.പി, കാമറൂൺ എൽഡി. മൈഗ്രെയ്ൻ ഒരു ചികിത്സയായി മസ്സാജ് തെറാപ്പി ഒരു റാൻഡഡ്, നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ആൻ ബെഹവ് മെഡ്. 2006;32:50–59. doi: 10.1207/s15324796abm3201_6. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
10. മാർക്കസ് ഡി എ, ഷാർഫ് എൽ, മെർസർ എസ്, ടർക് ഡി.സി. മൈഗ്രെയ്ൻ വേണ്ടി nonpharmacological ചികിത്സ: ഇളവ്, താപ ബയോഫീഡ്ബാക്ക് ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി. സെഫാലോൽഗ്രിയ. 1998;18:266–272. doi: 10.1046/j.1468-2982.1998.1805266.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
11. പാർക്കർ ജി.ബി, ടപ്ലിംഗ് എച്ച്, പ്രയോർ ഡി.എസ്. മൈഗ്രേൻ സെർവിക്കൽ കൃത്രിമത്തിന്റെ നിയന്ത്രിത പരിശോധന. ഓസ്റ്റ് NZJ മെഡ്. 1978;8: 589-593. [PubMed]
12. പാർക്കർ GB, പ്രീയോർ ഡി എസ്, ടപ്ലിങ് എച്ച്. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സമയത്ത് മൈഗ്രെയ്ൻ എന്തിനാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത്? മൈഗ്രേൻ വേണ്ടി സെർവിക്കൽ കൃത്രിമത്വം ഒരു പരീക്ഷയിൽ നിന്നും ഫലങ്ങൾ. ഓസ്റ്റ് NZJ മെഡ്. 1980;10: 192-198. [PubMed]
13. നെൽസൺ സി.എഫ്, ബ്രോൻഫോർഡ് ജി, ഇവാൻസ് ആർ, ബോലിൻ പി, ഗോൾഡ്സ്മിത്ത് സി, ആൻഡേഴ്സൺ എ.വി. നട്ടെല്ലിൽ കലിപ്പ്, എമിട്രൈറ്റി ലൈൻ, മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദനയുടെ നവോത്ഥാനത്തിനുള്ള രണ്ടു തെറാപ്പികളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 1998;21: 511-519. [PubMed]
14. Tuchin PJ, പൊള്ളാർഡ് എച്ച്, ബോണല്ലോ ആർ. മൈഗ്രെയിനിലെ ചിപ്പിപ്രോഗ്രാഫിക് മിനറൽ മനുപിൾവേറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്ന റാൻഡഡ് നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2000;23:91–95. doi: 10.1016/S0161-4754(00)90073-3. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
15. റാസ്മസെൻ ബി.കെ., ജെൻസൻ ആർ, ഒലെസെൻ ജെ. ഗവേഷണം, തലച്ചോറിലെ രോഗനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ക്ലിനിക്കൽ അഭിമുഖം. തലവേദന. 1991;31:290–295. doi: 10.1111/j.1526-4610.1991.hed3105290.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
16. ലന്ദ്വിസ്റ്റ് YC, ബെന്ത് ജെസ്, ഗ്രാന്റേ ആര് ബി, ആസത്ത് കെ, റസ്സല് എം. തലവേദന വേദനയുടെ സാദ്ധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധുവായ ഉപകരണമാണ് ലംബ വാസ്. സെഫാലോൽഗ്രിയ. 2009;29:1034–1041. doi: 10.1111/j.1468-2982.2008.01833.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
17. റാസ്മസെൻ ബി.കെ., ഒലെസെൻ ജെ. മൈഗ്രെയ്ൻ, ഓറഞ്ച്, മൈഗ്രെയ്ൻ, അൾട്ര വൈറസ്, എപിഡെമോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്. സെഫാലോൽഗ്രിയ. 1992;12:221–228. doi: 10.1046/j.1468-2982.1992.1204221.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
18. എഫ്.ബി. മൈഗ്രെയ്ൻ നിശിത ചികിത്സയിൽ സക്ക്കറ്റീനസ് സുതട്രീപ്റ്റൻ. സുമാത്രിപ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്. ജെ ന്യൂറോൽ. 1991;238(അപ്പഫ് 1): S66-S69. doi: 10.1007 / BF01642910. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
19. റസ്സൽ എം.ബി., ഹോൽം-തോംസൺ ഓ ഇ, രിഷോജ് എൻഎം, ക്ലിയൽ എ, പിൽഗ്രിം എ ജെ, ഒലെൻസൺ ജെ. സാധാരണ പ്രായോഗികതയിൽ subcutaneous sumatriptan ന്റെ ഒരു റാൻഡഡ് ഡബിൾ ബ്ലൈറ്റ് പ്ലേബോസ് നിയന്ത്രിത ക്രോസ്ഓവർ പഠനം. സെഫാലോൽഗ്രിയ. 1994;14:291–296. doi: 10.1046/j.1468-2982.1994.1404291.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
20. ബ്രാൻഡസ് ജെൽ, സജർ ജെ.ആർ, ഡയമണ്ട് എം, കോച്ച് ജെ., ലൂയിസ് ഡി.ഡബ്ല്യു., ഷ്മിത് ജെ, നെത്തോ വൈ., ഷ്വാബെ എസ്, ജേക്കബ്സ് ഡി, മൈഗ്രെർ-ജിഎൻഎംഎസ്എക്സ് ഡിസൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടോപ്പിറമറ്റ് ഫോർ മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രിവൻഷൻ: എ റാൻഡംസ് കൺട്രോൾഡ് ട്രയൽ. ജാമ. 2004;291: 965-973. doi: 10.1001 / jama.291.8.965. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
21. ടിഫൽറ്റ് ഹൻസൻ പി, ബ്ളോക്ക് ജി, ഡാൽലോഫ് സി, ഡൈനർ എച്ച് സി, ഫെറാരി എം ഡി, ഗോഡീസ്ബി പി.ജെ, ഗൈഡറ്റി വി, ജോൺസ് ബി, ലിപ്റ്റൺ ആർ.ബി, മാസിഹോ എച്ച്, മീനെർട്ട് സി, സാന്ദ്രിനി ജി, സ്റ്റെയർ ടി, വിന്റർ പി.ബി, ഇന്റർനാഷണൽ ഹെഡ്ഷോ സൊസൈറ്റി ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് സബ്കമ്മിറ്റി മൈഗ്രെയ്ൻ ലെ മരുന്നുകളുടെ നിയന്ത്രിത പരിശോധനയ്ക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ: 2nd എഡി. സെഫാലോൽഗ്രിയ. 2000;20:765–786. doi: 10.1046/j.1468-2982.2000.00117.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
22. മുതിർന്ന കുഞ്ഞിന് മൈഗ്രെയ്ൻ വൃക്കകൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വിചാരണയ്ക്കായി സിൽബർസ്റ്റീൻ എസ്, ടിഫൽറ്റ്-ഹാൻസെൻ പി, ഡോഡിക് ഡി.ഡബ്ല്യൂ, ലിംറോത്ത് വി, ലിപ്റ്റൺ ആർ.ബി, പാസ്കൽ ജെ, വാങ് എസ്.ജെ, ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഹെഡ്ഷോ സൊസൈറ്റി ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് സബ് കമ്മറ്റി ഗൈഡിംഗ്സ്. സെഫാലോൽഗ്രിയ. 2008;28:484–495. doi: 10.1111/j.1468-2982.2008.01555.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
23. ഹോൽറോയ്ഡ് കെ.എ, പെൻസിൻ ഡിബി, സിഡിലേലി ജി. ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന മൈഗ്രെയ്ൻ മാനേജ്മെന്റിനുള്ള പ്രൊപ്പാനോളോൾ: ഒരു മെറ്റാ അനാലിറ്റിക് റിവ്യൂ. തലവേദന. 1991;31:333–340. doi: 10.1111/j.1526-4610.1991.hed3105333.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
24. ഖാൻ ആം, അഹ്മദ് എൻ, ലി എക്സ്, കോർസ്റ്റൺ എം.എ, റോസ്മാൻ എ. ചൈക്രോ സ്ട്രീറ്റിക്കൽ സിംപ്പാക്റ്റോമി: കരോളിൻറെ കൈറോപ്രാക്റ്റിക് കൃത്രിമത്വത്തിന് ശേഷം ഓക്കോസിമ്മിപ്തട്ടിക് പാൾസുള്ള കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ഡിസ്പ്ഷൻ. സീനിയായ് ജെ മെഡ് 2005;72: 207-210. [PubMed]
25. മോർല്ലി എൻ, ഗാർല്ലീനി എസ്, ഗോർ എസ്, ചിറ്റി എ, കോസോട്ടിനി എം, ഓർലാൻഡി ജി, മുരി ലി. ആസ്ട്രകറാനൽ ഹൈപോടെൻഷൻ സിൻഡ്രോം, സെർറോകൽ നട്ടെല്ല് ചിപ്പിപ്രോക്റ്റിക് കൃത്രിമത്വം. ജെ തലവേദന വേദന. 2006;7:211–213. doi: 10.1007/s10194-006-0308-0. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
26. മാർക്സ് പി, പുഷ്മൻ എച്ച്, ഹഫർകാംപം ജി, ബസ്ചെ ടി, നീ ജെ. സർജിക്കൽ നട്ടെല്ല്, സ്ട്രോക്ക് എന്നിവയുടെ മാനിപുലേറ്റീവ് ചികിത്സ. ഫോർട്രസ് നെരൂൾ സൈക്കിയാഫ്. 2009;77:83–90. doi: 10.1055/s-0028-1109083. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
27. ഗൌവിയ ലൂ, ഗസ്താനോ പി, ഫെറീരിയ ജെ. കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഇടപെടലിന്റെ സുരക്ഷ. ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം. നട്ടെല്ല്. 2009;34:E405–E413. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181a16d63. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
28. ഏൺസ്റ്റ് ഇ. മസാജ് തെറാപ്പി സുരക്ഷ. റുമാറ്റോളജി. 2003;42: 1101-1106. doi: 10.1093 / റുമാറ്റോളജി / keg306. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
29. സെപോസ് എൽ, പാറ്റ്മാൻ എസ്, ബേനി എസ്, ആസസെറ്റ് ജെഎ, ബ്രിഡ്സൺ ജെ.എം, പരാറ്റ്സ് ജെ.ഡി. തീവ്രപരിചരണയിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്: നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾ. ഓസ്റ്റ് ജെ ഫിസിയോതെർ. 2007;53: 279-283. [PubMed]
എകോർഡൺ അടയ്ക്കുക
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക