മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കായി മിഥിലേഷൻ ദാതാക്കളാണ്

പങ്കിടുക

മിഥിലേഷൻ സംഭാവനകളെ സമതുലിതമായ മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കാമോ?

പല ഡോക്ടർമാരും ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ പ്രീണനികളും സാധാരണയായി പല രോഗികളിൽ 5-methyltetrahydrofolate, അല്ലെങ്കിൽ 5-MTHF, methylcobalamin പോലുള്ള മെത്തൈൽ ദാതാക്കളുടെ ഉയർന്ന ഡോസുകൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഹൈപ്പർ ഹോമോസിസ്റ്റീൻഇനിയമ പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ പോളിമോർഫിസുകളുള്ള ആളുകൾക്കും, ഉയർന്ന അളവിലുള്ള മിഥിലേഷൻ സംബന്ധിയായ ജൈവവർഗങ്ങളുള്ളവർക്കും പലപ്പോഴും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, പ്രത്യേകിച്ച് മെത്തൈലീനേറ്ററ്റ്ഹൈഡ്രോലോലേറ്റ് റിഡക്ഷൻ, MTHFR തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക എൻസൈമുകളുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റുള്ളവർ.

മെത്തൈൽ ദാതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോഷക ന്യൂനതകളാണ് ലബോറട്ടറി മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രചാരമുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയെ ആശ്രയിച്ച്, ഇവ വൈറ്റമിൻ ബി.എക്സ്.എൻ.എൻ.എൻ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂറോപാതിയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതാണ്. ഇത് താരതമ്യേന സാധാരണമാണ്. പാരമ്പര്യ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യേതര വൈകല്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയുടെ പ്രാധാന്യം പല ഡോക്ടർമാരും ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ വിദഗ്ധരും മനസ്സിലാക്കുന്നു. മിഥിലേഷൻ പദവി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സാധ്യതയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട രോഗം, പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ പോഷകക്കുറവ് പല ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധരുടെ ലക്ഷ്യം ആണ്.

എന്നിരുന്നാലും, മറ്റേതെങ്കിലും ജൈവ രാസസംവരണ പ്രക്രിയ പോലെ, ഹോർമോണാസിസത്തിന്റെ ഭൗതികനോടനുബന്ധിച്ചോ, ഹോമോസ്റ്റാസസിൻറെ ചലനാത്മക രൂപത്തിലൂടെയോ മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ ബയോകെമിക്കൽ പ്രക്രിയകളിൽ ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥ ആത്യന്തികമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കഴിയും. അതുകൊണ്ട്, മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഉപയോഗത്തിന് മതിയായ മെറ്റില് ദാതാക്കളുടെ ആവശ്യകത ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാം, സപ്രോസിസോളജിക്കൽ ഡോസുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന "പ്രതിപ്രവർത്തനനിരക്കുകൾ" "സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു" എന്ന് നാം സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതിപ്രവർത്തനനിരക്കുകൾ നിർബന്ധിതമാക്കുന്നതിനുപകരം, ആരോഗ്യസംരക്ഷണ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യശരീരം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കാം.

മിഥിലേഷൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻ

മിഥിലേഷൻ ദാതാക്കൾക്ക് ദീർഘകാല, ഉയർന്ന ഡോസ് അനുബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഈ ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഫലം അജ്ഞാതമാണ്. MTHFR C677T, A1298C സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് പോളിമോർഫിസ്, അല്ലെങ്കിൽ എസ്എൻപി എന്നിവയിൽ മിതമായ മൂല്യനിർണയം നടത്തിയതിന്റെ താരതമ്യത്തിൽ, മറ്റ് എസ്.എൻ.പികളിലെ രോഗനിർണയം ഈ പ്രത്യേക എൻസൈമുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രകടമാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ എസ്.എൻ.പികളുടെ മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻസൈമുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനിതക ഗവേഷണ പഠന പഠനങ്ങളിൽ ഈ അന്തിമ നടപടികൾ പ്രകടമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലമായി, MTHFR C677T ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ, രോഗിയുടെ മൊത്തിലേറേഷൻ നിലയെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ഗവേഷകർക്ക് കഴിയുന്നില്ല.

മിഥിലേഷൻ ദാതാക്കൾക്ക് കൃത്യമായ അനുബന്ധ നിർദ്ദേശം ഏറെക്കുറെ അജ്ഞാതമാണ്, കാരണം ഇത് രോഗികൾക്കിടയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. Methyl-donor പോഷകാഹാരത്തിന്റെ ശരിയായ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധി എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ജൈവ രാസവസ്തുക്കളും എപ്പിജെനറ്റിക് മിഥിലൈസേഷൻ നിലയും. ഉയർന്ന അളവിൽ 5- മെഥൈൽടറ്റ്റൈഹൈഡ്രോളോൾ അല്ലെങ്കിൽ 5-MTHF അനുബന്ധത്തിന്റെ പല പാർശ്വഫലങ്ങൾ ക്ലിനിക്കൽ പ്രയോഗത്തിൽ പ്രകടമായിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ ലക്ഷണങ്ങളും ഉത്കണ്ഠയും വഷളാകുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവുമായി Hypermethylation ഹാനികരമായേക്കാം. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിലാണ് രോഗപ്രതിരോധ വൈകല്യം, ഡൗൺസ് സിൻഡ്രോം, ക്യാൻസർ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലെ ഡി.എൻ.എ. ഹൈപ്പർമീഥൈലേഷൻ ഹെൽത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ. മിഥിലൈസേഷൻ ദാതാക്കളിൽ അപര്യാപ്തത കാരണം ഡി.എൻ.എ. ഹൈപർ - ഹൈപോമറൈലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയവ വികസിക്കുന്നു. ഫോളിക് ആസിഡ് രോഗം വർധിച്ച രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പും കാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. താഴത്തെ വരിയിൽ, ദീർഘകാല, ഉയർന്ന ഡോസ് മിഥിലേഷൻ ദാതാക്കളുടെയും അനുബന്ധത്തിൻറെയും ഫലം എന്തെന്ന് ഡി.എൻ.എ. മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയിൽ നമുക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനിയും കൂടുതൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ ഇത് ആവശ്യമാണ്.

മിഥിലൈസേഷൻ ഒരു ബയോകെമിക്കൽ പ്രക്രിയയാണ്, ഇത് മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വിവിധ പ്രക്രിയകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനം മാറ്റി മാറ്റുന്നു. മിഥിലേഷൻ അസന്തുലിതാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ടിംഗിൽ മിഥിലേഷൻ ദാതാക്കളാണ്. എന്നാൽ, മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ടിനായുള്ള ഉപജീവനമാർഗ്ഗത്തിന് എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പോഷകാഹാരം, ശാരീരിക പ്രവർത്തികൾ, വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ മിഥിലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മികച്ച മാർഗ്ഗം മറ്റ് ആഹാരരീതികളും ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണങ്ങളും. ചുവടെയുള്ള പോഷകാഹാര മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, മൊത്തിലേറേഷൻ പിന്തുണ സുരക്ഷിതമായും ഫലപ്രദമായും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും, മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള പോഷണം

മൈഥിലേഷൻ പദവി ഒരു രോഗിയുടെ ഭക്ഷണക്രമവും ജീവിതശൈലി ഘടകങ്ങളും പലപ്പോഴും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ശാരീരിക പ്രവർത്തനവും വ്യായാമവും, സമ്മർദ്ദം, ഉറക്കം, മരുന്നുകൾ, ടോക്സിൻ എക്സ്പോഷർ തുടങ്ങി പല തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ, ജീവിതശൈലി ഘടകങ്ങൾ മിഥിലേഷനിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഉയർന്ന അളവിൽ പോഷക ആഹാരം നൽകിക്കൊണ്ട് സിംഗിൾ ഇടപെടലുകൾ ദീർഘകാല ഫലപ്രാപ്തിക്ക് ഇടയാകാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കില്ല.

ഭക്ഷണക്രമവും ജീവിതരീതിയുമുള്ള മാറ്റങ്ങളും സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണ്, മിഥിലേഷൻ അസന്തുലിതാവസ്ഥകളുള്ള മിക്ക വ്യക്തികൾക്കും ഇതര ചികിത്സ ഓപ്ഷനുകൾ. സജീവമായ അർബുദമുള്ള രോഗികൾ പോലുള്ള ചില ദുർബലരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കാം. പ്രായമാകൽ methylation പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അറിയപ്പെടുന്നതായതിനാൽ, മിഥിലേഷൻ ഡയറ്റ് ആന്റ് ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ എംഡിഎൽ പ്രോഗ്രാം ഒരു ആന്റി വയസുള്ള ഉപകരണം ആയി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. Preconception, ഗർഭം, postnatal കാലയളവിൽ മിഥിലേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് രോഗനിർണയം, ചികിത്സ എന്നിവ അത്യാവശ്യമാണ്.

എം.ഡി.എൽ പരിപാടികളും അനുബന്ധ സഹായങ്ങളും ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ന്യൂട്രൊസ്യൂട്ടിക്കൽ പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ളവർക്കായി ഒരു ഭക്ഷണ-ജീവിതരീതി ചികിത്സാ സമീപനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കും കഴിയും. ഭക്ഷണക്രമവും ജീവിതരീതിയുമുള്ള മാറ്റങ്ങളും മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രകടമായിട്ടുണ്ട്.

താഴെപ്പറയുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ, മീഥേലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണ-ജീവിതരീതി ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. മിഥിലേഷന്റെ അടിസ്ഥാന ജൈവരസതന്ത്രം, മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മിഥിലേഷൻ, മിഥിലേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്, മിഥിലൽ ദാതാവിന്റെ അനുബന്ധനങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യത, അപകടസാധ്യതകൾ എന്നിവയും വളരെക്കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.

മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്മൂതറുകളും റോസുകളും

പല ആരോഗ്യപരിപാലന വിദഗ്ധർക്കും പോഷക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ശ്രമിക്കാവുന്ന നിരവധി ബദൽ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള അനുബന്ധം ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലാണ് ശരിയായി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. ഒരൊറ്റ സേവനത്തിൽ മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കായി ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള വേഗതയേറിയതും എളുപ്പവുമായ മാർഗ്ഗമാണ് സ്മൂത്തുകളും ജ്യൂസുകളും. മിഥിലേഷൻ ഡയറ്റ് ഫുഡ് പ്ലാനിന്റെ ചുവടെയുള്ള സ്മൂത്തികളും പഴകിയതുമാണ്.

സീ ഗ്രീൻ സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• 1 / XNUM കപ്പ് കാന്റലൂപ്പ്, ചുരച്ചു മൂടി
• ബാക്കി 29 മുതൽ 30 വരെ
• ചുരുങ്ങിയത് കാലേ അല്ലെങ്കിൽ ചീര
• ചുരുങ്ങിയത് സ്വിസ് chard
• വെയിറ്റ്മെൻറ് XXX / X
• സ്പൂണിന ധൂപകം
• കപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്
• 3 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞു മുഴം
പൂർണ്ണമായി മിനുസമാർന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും വരെ ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൻഡറിലുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക!

ബെറി ബ്ലിസ് സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• 1 / XNUM കപ്പ് ബ്ലൂബെറി (പുതുമാംസം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ, വെയിലത്ത് കാട്ടു)
• മാംസളമായ കാരറ്റ്, ഏകദേശം പകുതിയായി മൂപ്പിക്കുക
• 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ഫ്ലക്സ്സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിയ സീഡ്
ബദാം ബദാം
• ജലം (ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത)
• ഐസ് സമീപ്കൾ (ഫ്രീസുചെയ്ത ബ്ലൂബെറി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ, ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്)
മിനുസമാർന്നതും ക്രീം വരെയുമുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

Swഭക്ഷണത്തിലും എരിവുള്ള ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• കനംകുറഞ്ഞ പാത്രം
½ പാത്രങ്ങൾ, ചീര
• സ്വിസ് chard, വെറും 30 കപ്പ്
• വെള്ളമുപയോഗിച്ച് കൊമ്പൻ (ഇല, കാണ്ഡം), കഴുകുക
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
• മഞ്ഞൾ വേനൽ (ഓപ്ഷണൽ), കഴുകുക, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിതെളിക്കുക
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

ഇഞ്ചി ഗ്രീൻ ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• X കൌണ്ടർ പൈനാപ്പിൾ കോസ്
• ആപ്പിൾ ഐസ്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
• കനംകുറഞ്ഞ കനംകുറഞ്ഞ കഷണം, ഏകദേശം കഴുകിക്കളയുകയോ മുട്ടയുടെ ചോരയോ പൊട്ടിച്ചിതറുകയോ ചെയ്യുക
• വെറും കഷണം, സ്വിസ് chard, കഴുകിക്കളയുക, വെട്ടിയിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അഴിച്ചെടുത്ത്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

Zesty ബീറ് ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• ഗ്രേഡ്ഫ്രൂട്ട്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• ആപ്പിൾ ഐസ്, കഴുകി, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• നൂറുകണക്കിന് ബീറ്റ്റൂട്ട്, അവ കഴുകിയാൽ കഴുകി കളയുക
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോട്ടീൻ പവർ സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്: 1
കുക്ക് സമയം: X മിനിറ്റ്
• 1 സ്കോപ് പ്രോട്ടീൻ പൊടി
• 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ഫ്ളക്സ് സീഡാണ്
• ബാക്കി 29 മുതൽ 30 വരെ
തൊലിനിറം തൊട്ട് 1 കിവി
½ / ടീസ്പൂൺ കറുവപ്പട്ട
ഏലക്ക പിച്ചിൽ
ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ മതിയായ നോൺ-ക്ഷീര പാല് അഥവാ ജലം
പൂർണ്ണമായി മിനുസപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ഉയർന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ ബ്ലെൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോലോൺ റ് ഫാജിംഗ് മിമിംഗ് ഡൈറ്റ്

ശരിയായ പോഷകാഹാരത്തിലൂടെ സമീകൃത മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണ നേടാൻ കഴിയും. പ്രോലോൺ ഫാസ്റ്റിംഗ് അനുകരിക്കുന്ന ഡയറ്റ് 5 ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് വ്യക്തിഗതമായി പായ്ക്ക് ചെയ്യുകയും എഫ്എംഡിക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യമായ അളവിലും കോമ്പിനേഷനുകളിലും വിളമ്പുന്നതിന് ലേബൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാറുകൾ, സൂപ്പുകൾ, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, സപ്ലിമെന്റുകൾ, ഒരു ഡ്രിങ്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ്, ടീ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് റെഡി-ടു-ഈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത്. ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ ശാസ്ത്രീയമായി രൂപപ്പെടുത്തിയതും മികച്ച രുചിയുള്ളതുമാണ്. പ്രോലോൺ ഉപവാസം അനുകരിക്കുന്ന ഡയറ്റ്, 5 ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, എഫ്എംഡി നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോയെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. ആരോഗ്യകരമായ മറ്റ് പല ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കിടയിലും മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രോലോൺ ഉപവാസം അനുകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം സഹായിക്കും.

പല രോഗികൾക്കും മെത്തൈൽ ദാതാക്കളുടെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഡോക്ടർമാരും ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീഷണർമാരും നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ശരിയായ അളവ് മിഥിലേഷൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻ നിർണ്ണയിക്കാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിതറാക്യം, മസ്കുസ്കോക്റ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുകളിലെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

അധിക വിഷയ ചർച്ച: നിശിത നടുവേദന

പുറം വേദന ലോകമെമ്പാടും വൈകല്യമുള്ളതും നഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായ കാരണങ്ങൾ. ഡോക്ടർ ഓഫീസ് സന്ദർശനങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മുതിർന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മൂലമുള്ള രോഗം മാത്രം. ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് എട്ടുശതമാനം പേർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വേദന ഒരിക്കൽ അനുഭവപ്പെടും. അസ്ഥികൾ, സന്ധികൾ, കട്ടിലുകൾ, പേശികൾ തുടങ്ങി മൃദുല കോശങ്ങളുള്ള ഒരു സങ്കീർണ്ണ ഘടനയാണ് നിങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല്. പരുക്കുകളും ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ അഴുകിയ അവസ്ഥകളും ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ, ഒടുവിൽ മുടി വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുടി വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചലനങ്ങളുടെ ലളിതമായ വേദനയ്ക്ക് വേദനയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഭാഗ്യവശാൽ, ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം പോലെയുള്ള ബദൽ ചികിൽസാരീതികൾ, നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സഹായകരമാകും, ഇത് ആത്യന്തികമായി വേദനയുടെ ആശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ പരിക്ക് മെഡിക്കൽ & ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ക്ലിനിക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900.

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി

* എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്.

***

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

കാൽമുട്ട് വേദനയ്ക്കുള്ള ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി

കൈറോപ്രാക്റ്ററുകൾ നട്ടെല്ലിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഡോക്ടർമാർക്ക് ചികിത്സ നൽകാൻ പരിശീലനം നൽകുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക