മിഥിലേഷൻ, ന്യൂട്രീഷൻ, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ഭക്ഷണരീതി

പങ്കിടുക

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് മെത്തിലേഷൻ, പോഷകാഹാരം, ജീവിതശൈലി എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നു

വിവിധ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ വിദഗ്ധർ അവരുടെ മുഴുവൻ രോഗികളെയും അവരുടെ എം.ഡി.എൽ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷണപദ്ധതിക്ക് പങ്കാളികൾ നന്നായി പ്രതികരിച്ചതായി ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു എക്സ്.എം.എക്സ് ആൺപന്നിക്കടുത്ത് പ്രായപൂർത്തിയായ മയക്കുമിയയും അർഥൽജിയവും രോഗനിർണയവും, വിഷബാധ അസുഖം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചരിത്രവും, ഒരു മിത്തീൽ ദാതാവ് അസഹിഷ്ണുത ഉള്ളതും 57 ന്റെ അടിസ്ഥാന ഹോമോസിസ്റ്റീൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുമായ ആൺകുട്ടികൾ. എം.ഡി.എൽ പദ്ധതിയുടെ ഒരു മാസത്തിനുശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഹോമോസിസ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറച്ചത്. അവന്റെ ആഹാരപദ്ധതിക്ക് കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീഷണർമാരും ഡോക്ടർമാരും എം.ഡി.എൽ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് വിവിധങ്ങളായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

  • ദീർഘകാല മെത്തില്ലേഷൻ സപ്പോർട്ടിനുള്ള ചികിത്സയായി
  • ഫലപുഷ്ടി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫോളേറ്റിനും മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപാധികളോടൊപ്പം
  • Methyl ദാതാക്കളുടെ അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കായി ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പകര ചികിത്സയാണ്

എന്നിരുന്നാലും, ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഉപഭോഗത്തോടുകൂടിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽനിന്നുള്ള പോഷകങ്ങൾ നേടുന്നതിൻറെ പ്രാധാന്യം നാം ചർച്ച ചെയ്യും. മിഥിലേഷൻ ഡയറ്റ് ആന്റ് ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ, അല്ലെങ്കിൽ എം.ഡി.എൽ. പ്രോഗ്രാം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫൗട്ടേഷണൽ ഇടപെടലുകൾ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയും ഫലപ്രദത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ സ്മൂത്തികളും പഴച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രൊഫഷണലുകൾ പറയുന്നത്, ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പോഷകങ്ങൾ മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവയെ ഗണ്യമായ ജനിതക എസ്എൻപുകൾക്ക് അഭിസംബോധന ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു.

ഭക്ഷണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോഷകങ്ങൾ

ഉചിതമായ പോഷകാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതും അല്ലാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മിഥിലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുക. 16 ആഴ്ചയിലെ മനുഷ്യബോസ്ബോഡ് നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണത്തിനിടെ, 200mcg / d ഫോട്ടേറ്റിന്റെ വർദ്ധനവ് ഫോളേറ്റ്-സമ്പന്നമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്ലാസ്മ, എററ്രോസൈറ്റ് ഫോളേറ്റ് അളവ്, അതുപോലെതന്നെ ഹോമോസിസ്റ്റീൻ എന്നിവയും ഇതേ ഫോളിയോ ആസിഡമോ അല്ലെങ്കിൽ എം.എ.എം.എക്സ്.എക്സ്-എംഎച്ച്എഫ്ഫിയോ മെറ്റഫോൾൻ® ത്തോടുകൂടിയ സമാന തോതിലാണെന്നു തെളിയിക്കുക. ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം ആഹാരത്തിനകത്ത്, ഫോസ്ഫേറ്റും മിഥിലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താം.

ഫോട്ടന്റ് അല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോളേറ്റ് ആവശ്യത്തിന് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഫോളേറ്റുകളുടെയും മറ്റു മിഥിലേഷൻ പോറലുകളുടെയും ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഏത് അളവിലുള്ള പോഷക അളവ് മിഥിലേഷൻ നില ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മതിയാകും? അവരുടെ ജനിതക വിരലടയാളവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ വ്യക്തിക്കും അനിവാര്യമായും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. 2014 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു കൊക്രൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ, അത് തെളിയിച്ചു ഭക്ഷണസാദ്ധ്യതയുള്ള ഫോളേറ്റ് കാൻസർ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്തനാർബുദം, 153 - XMM mcg / d പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നും പരിരക്ഷിക്കാനാവുമെന്നതിനാൽ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അനുബന്ധം ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ഗുണകരമാകില്ലെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

എന്നിരുന്നാലും, പ്രത്യേക ജനസംഖ്യക്ക് ജനിതക അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അവയ്ക്ക് ഉയർന്ന പോഷകാംശങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മിഥിലേഷൻ എൻസൈമുകളും പാഥേകളും ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധതരം പോഷകങ്ങൾ ഉണ്ട്, അത് ഉപോൽപന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹപത്രങ്ങളാണെന്നാണ്. താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ, ഈ പ്രധാന പോഷകങ്ങളും അവരുടെ സത്ത്റി സോഴ്സുകളും ലിസ്റ്റുചെയ്യുന്നു മെത്തയോളൈൻ, സിസ്ടൈൻ, ടെറിൻ, ഡിഎച്ച്എ, സിങ്ക്, മഗ്നീഷ്യം, പൊട്ടാസ്യം, റൈബോ ഫ്ലേവിൻ, നിയാസിൻ, പിറേഡ്ഡോയിൻ, ഫോളേറ്റ്, വിറ്റാമിൻ B12, betaine, കോളിൻ, സൾഫർ. നിരവധി പോഷകാഹാര മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ പലതരം ഭക്ഷണ പദ്ധതികൾക്കുവേണ്ടി മുമ്പ് പലതരം പോഷകങ്ങൾ മുമ്പ് ലക്ഷ്യംവച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വ്യക്തിയുടെ ജനിതകമാതൃകയെ ആശ്രയിച്ച്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാധ്യതയുള്ള എൻസൈം വൈകല്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് പോഷക ആഹാര ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. പ്രത്യേക എസ്എൻപി മായുള്ള വ്യക്തികൾ, അനുബന്ധ എൻസൈമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഫക്ടോർ പോഷകങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കാരണം, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കോഫക്ടര് കഴിക്കുന്നത് എൻസൈം പ്രതിപ്രവർത്തനം മുൻകൂട്ടി വയ്ക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. താഴെക്കാണുന്ന പട്ടിക 7, മിഥിലേഷൻ സംബന്ധിയായ ജീനുകളും സാധാരണ പ്രവർത്തനവും നിലയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പോഷകങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. MTHFR, MTR, MTRR, MAT1A, MAO, COMT, സിബിഎസ്, MTRR, ഒപ്പം BHMT, അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ പോഷക പിന്തുണ.

പോഷണ സ്വാംശീകരണം

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ലാബറട്ടറി പരീക്ഷണത്തിലോ ശാരീരിക പരിശോധനയിൽ നിന്നോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, MDL പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ചു-പ്രോ പ്രോട്ടോക്കോൾ പട്ടിക 8 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു, പോഷക സംയോജനവും പ്രവർത്തനപരവുമായ പദവി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമായി ഇത്. എം.ടി.എല്ലിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എംഡിഎല്ലിനൊപ്പം ഒരു മിഥിലേഷൻ അനുബന്ധത്തോടുകൂടിയ ഒരു ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഒന്നിച്ചു നൽകാം. മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ടിംഗിൽ പോഷകാഹാര ജീവിത ശൈലിക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്.

മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പോഷക സപ്ലിമെന്റേഷൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗം, ഭക്ഷണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോഷക ആഹാരം എന്നിവയാണ് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സപ്ലിമെൻറുകളുടെ ഉയർന്ന അളവിൽ പാൻ ഇഫക്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി അറിയാമെങ്കിലും പോഷകാഹാരമുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അനുബന്ധമായതിനേക്കാൾ വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതല്ല. ചുവടെ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന മിനുസമാർന്നതും പഴക്കമേറിയതും മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്

മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്മൂതറുകളും റോസുകളും

മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിരവധി ആരോഗ്യ പരിപാലന വിദഗ്ധർക്ക് പോഷക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, മെത്തൈലേഷൻ സപ്പോർട്ട് സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലാണ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കായി ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള വേഗതയേറിയതും എളുപ്പവുമായ മാർഗ്ഗമാണ് സ്മൂത്തുകളും ജ്യൂസുകളും. മിഥിലേഷൻ ഡയറ്റ് ഫുഡ് പ്ലാനിന്റെ ചുവടെയുള്ള സ്മൂത്തികളും പഴകിയതുമാണ്.

സീ ഗ്രീൻ സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• 1 / XNUM കപ്പ് കാന്റലൂപ്പ്, ചുരച്ചു മൂടി
• ബാക്കി 29 മുതൽ 30 വരെ
• ചുരുങ്ങിയത് കാലേ അല്ലെങ്കിൽ ചീര
• ചുരുങ്ങിയത് സ്വിസ് chard
• വെയിറ്റ്മെൻറ് XXX / X
• സ്പൂണിന ധൂപകം
• കപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്
• 3 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞു മുഴം
പൂർണ്ണമായി മിനുസമാർന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും വരെ ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൻഡറിലുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക!

ബെറി ബ്ലിസ് സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• 1 / XNUM കപ്പ് ബ്ലൂബെറി (പുതുമാംസം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ, വെയിലത്ത് കാട്ടു)
• മാംസളമായ കാരറ്റ്, ഏകദേശം പകുതിയായി മൂപ്പിക്കുക
• 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ഫ്ലക്സ്സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിയ സീഡ്
ബദാം ബദാം
• ജലം (ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത)
• ഐസ് സമീപ്കൾ (ഫ്രീസുചെയ്ത ബ്ലൂബെറി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ, ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്)
മിനുസമാർന്നതും ക്രീം വരെയുമുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

Swഭക്ഷണത്തിലും എരിവുള്ള ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• കനംകുറഞ്ഞ പാത്രം
½ പാത്രങ്ങൾ, ചീര
• സ്വിസ് chard, വെറും 30 കപ്പ്
• വെള്ളമുപയോഗിച്ച് കൊമ്പൻ (ഇല, കാണ്ഡം), കഴുകുക
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
• മഞ്ഞൾ വേനൽ (ഓപ്ഷണൽ), കഴുകുക, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിതെളിക്കുക
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

ഇഞ്ചി ഗ്രീൻ ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• X കൌണ്ടർ പൈനാപ്പിൾ കോസ്
• ആപ്പിൾ ഐസ്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
• കനംകുറഞ്ഞ കനംകുറഞ്ഞ കഷണം, ഏകദേശം കഴുകിക്കളയുകയോ മുട്ടയുടെ ചോരയോ പൊട്ടിച്ചിതറുകയോ ചെയ്യുക
• വെറും കഷണം, സ്വിസ് chard, കഴുകിക്കളയുക, വെട്ടിയിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അഴിച്ചെടുത്ത്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

Zesty ബീറ് ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• ഗ്രേഡ്ഫ്രൂട്ട്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• ആപ്പിൾ ഐസ്, കഴുകി, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• നൂറുകണക്കിന് ബീറ്റ്റൂട്ട്, അവ കഴുകിയാൽ കഴുകി കളയുക
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോട്ടീൻ പവർ സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്: 1
കുക്ക് സമയം: X മിനിറ്റ്
• 1 സ്കോപ് പ്രോട്ടീൻ പൊടി
• 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ഫ്ളക്സ് സീഡാണ്
• ബാക്കി 29 മുതൽ 30 വരെ
തൊലിനിറം തൊട്ട് 1 കിവി
½ / ടീസ്പൂൺ കറുവപ്പട്ട
ഏലക്ക പിച്ചിൽ
ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ മതിയായ നോൺ-ക്ഷീര പാല് അഥവാ ജലം
പൂർണ്ണമായി മിനുസപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ഉയർന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ ബ്ലെൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോലോൺ റ് ഫാജിംഗ് മിമിംഗ് ഡൈറ്റ്

ശരിയായ പോഷകാഹാരത്തിലൂടെ സമതുലിതമായ മെത്തിലൈസേഷൻ പിന്തുണ നേടാൻ കഴിയും. പ്രോലോൺ ഫാസ്റ്റിംഗ് അനുകരിക്കുന്ന ഡയറ്റ് 5 ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് വ്യക്തിഗതമായി പായ്ക്ക് ചെയ്യുകയും എഫ്എംഡിക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യമായ അളവിലും കോമ്പിനേഷനുകളിലും വിളമ്പുന്നതിന് ലേബൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാറുകൾ, സൂപ്പുകൾ, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, സപ്ലിമെന്റുകൾ, ഒരു ഡ്രിങ്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ്, ടീ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് റെഡി-ടു-ഈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത്. ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ ശാസ്ത്രീയമായി രൂപപ്പെടുത്തിയതും മികച്ച രുചിയുള്ളതുമാണ്. പ്രോലോൺ ഉപവാസം അനുകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണക്രമം, 5 ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, എഫ്എംഡി നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോയെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. ആരോഗ്യകരമായ മറ്റ് പല ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കിടയിലും മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രോലോൺ ഉപവാസം അനുകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം സഹായിക്കും.

പല രോഗികൾക്കും മെത്തൈൽ ദാതാക്കളുടെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഡോക്ടർമാരും ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീഷണർമാരും നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ശരിയായ അളവ് മിഥിലേഷൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻ നിർണ്ണയിക്കാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിതറാക്യം, മസ്കുസ്കോക്റ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുകളിലെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

അധിക വിഷയ ചർച്ച: നിശിത നടുവേദന

പുറം വേദന ലോകമെമ്പാടും വൈകല്യമുള്ളതും നഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായ കാരണങ്ങൾ. ഡോക്ടർ ഓഫീസ് സന്ദർശനങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മുതിർന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മൂലമുള്ള രോഗം മാത്രം. ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് എട്ടുശതമാനം പേർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വേദന ഒരിക്കൽ അനുഭവപ്പെടും. അസ്ഥികൾ, സന്ധികൾ, കട്ടിലുകൾ, പേശികൾ തുടങ്ങി മൃദുല കോശങ്ങളുള്ള ഒരു സങ്കീർണ്ണ ഘടനയാണ് നിങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല്. പരുക്കുകളും ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ അഴുകിയ അവസ്ഥകളും ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ, ഒടുവിൽ മുടി വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുടി വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചലനങ്ങളുടെ ലളിതമായ വേദനയ്ക്ക് വേദനയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഭാഗ്യവശാൽ, ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം പോലെയുള്ള ബദൽ ചികിൽസാരീതികൾ, നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സഹായകരമാകും, ഇത് ആത്യന്തികമായി വേദനയുടെ ആശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ പരിക്ക് മെഡിക്കൽ & ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ക്ലിനിക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900.

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി

* എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്.

***

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക