കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയിലെ മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗ്

പങ്കിടുക

മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഗ്ലിയൽ കോശങ്ങളുടെയും എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് മുതൽ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ശതമാനം വരെ മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അവ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ (സി‌എൻ‌എസ്) കണ്ടെത്താനും മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അടിസ്ഥാന പങ്ക് വഹിക്കാനും കഴിയും. സി‌എൻ‌എസിന്റെ രൂപവും ഫിനോടൈപ്പും പ്രവർത്തനവും മാറ്റിക്കൊണ്ട് സി‌എൻ‌എസിന്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ, പാത്തോളജിക്കൽ അവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ശരാശരി ഫിസിയോളജിക്കൽ അവസ്ഥയിൽ, മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകൾക്ക് അവയുടെ പരിസ്ഥിതിയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചുമതല തുടർച്ചയായി ഉണ്ട്.  

 

എന്നിരുന്നാലും, തലച്ചോറിന്റെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് തടസ്സപ്പെടുമ്പോൾ, മൈക്രോഗ്ലിയ ഒരു അമീബ പോലുള്ള ആകൃതിയിലേക്ക് മാറുകയും a ഫാഗോസൈറ്റ് അവിടെ അവർക്ക് വിവിധതരം ആന്റിജനുകൾ സജീവമായി വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. സി‌എൻ‌എസിലെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് തടസ്സം തുടരുകയാണെങ്കിൽ, മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ അവസ്ഥയിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യും, ഇത് മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സി‌എൻ‌എസിന്റെ “ബ്രൂസ് ബാനർ” ആണ് മൈക്രോഗ്ലിയ. എന്നിരുന്നാലും, അവർ സംരക്ഷിത “ഹൾക്ക്” മോഡിലേക്ക് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രൈമഡ് മൈക്രോഗ്ലിയ ഉത്തേജനത്തോട് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിത്തീരുന്നു, മാത്രമല്ല ഉത്തേജനത്തോട് പ്രതികരിക്കാനും സാധാരണ കോശങ്ങളോട് പോലും പ്രതികരിക്കാനും അവർക്ക് ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്.  

 

 

 

മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗ് ഇരട്ടത്തലയുള്ള വാളാകാം. വാസ്തവത്തിൽ, മൈക്രോഗ്ലിയയുടെ വിവിധ ഫിനോടൈപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് പ്രൈംഡ് മൈക്രോഗ്ലിയ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്, കൂടാതെ ഫിനോടൈപ്പുകൾ സന്ദർഭത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനർത്ഥം അവ വിവിധതരം പാത്തോളജികളിലെ വിവിധതരം ഉത്തേജനങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോഷർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ക്രമവും ദൈർഘ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചുവടെയുള്ള ലേഖനത്തിൽ, കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ (സിഎൻ‌എസ്) മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗിന്റെ സ്വാധീനം, പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകടമാക്കും.  

 

സിഎൻ‌എസിലെ മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകളുടെ പങ്ക്

 

മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകൾ സാധാരണയായി കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ (സിഎൻ‌എസ്) കാണപ്പെടുന്നു, അവിടെ അവ മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വഴക്കമുള്ള ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മുൻഗാമ കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മെസോഡെം അസ്ഥി മജ്ജ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മെസോഡെർമൽ മഞ്ഞക്കരുയിൽ കാണപ്പെടുന്നു, അവ തലച്ചോറിന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത സാന്ദ്രതകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, തലച്ചോറിന്റെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ മൈക്രോഗ്ലിയ പ്രവർത്തനരഹിതമായി തുടരും.  

 

മൈക്രോഗ്ലിയയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ സെൽ ബോഡിയും മോർഫോളജിക്കൽ ശാഖകളുമുണ്ട്, അത് സിഎൻ‌എസിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നിലനിർത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. അവയുടെ മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റിലെ മാറ്റങ്ങൾ മൈക്രോഗ്ലിയയെ “സജീവമാക്കിയ” അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കും. മസ്തിഷ്ക വികാസത്തിലും മൈക്രോഗ്ലിയ ഒരു അടിസ്ഥാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനാപ്റ്റിക് അരിവാൾ സെൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, മൈക്രോഗ്ലിയ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഒരു രോഗപ്രതിരോധ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുകയും വിവിധതരം പാത്തോളജികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവയിൽ Aβ, അസാധാരണമായ ട au പ്രോട്ടീൻ എന്നിവയുടെ ക്ലിയറൻസും ഏറ്റെടുക്കലും ന്യൂറോട്രോഫിക് ഘടകങ്ങളുടെ ഉത്പാദനവും ന്യൂറോ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.  

 

മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗ് അവലോകനം

 

മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മൈക്രോ എൻ‌വയോൺ‌മെൻറിൽ‌ തുടർച്ചയായ തടസ്സങ്ങൾ‌ ഒരു പ്രാരംഭ തടസ്സവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ‌ കൂടുതൽ‌ ശക്തമായ മൈക്രോഗ്ലിയൽ‌ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുമ്പോൾ‌ മൈക്രോഗ്ലിയൽ‌ പ്രൈമിംഗ് സജീവമാക്കുന്നു. സി‌എൻ‌എസിലെ പ്രൈമഡ് മൈക്രോഗ്ലിയയും ചെറിയ ഉത്തേജനത്തിന് കൂടുതൽ സെൻ‌സിറ്റീവ് ആണ്. ഈ വർദ്ധിച്ച പ്രതികരണത്തിൽ മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൊലിഫറേഷൻ, മോർഫോളജി, ഫിസിയോളജി, ബയോകെമിക്കൽ മാർക്കറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോടൈപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ മാറ്റങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി സൈറ്റോകൈനുകളുടെയും വീക്കം മധ്യസ്ഥ ഉൽപാദനത്തിന്റെയും വർദ്ധനവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും, ഇത് സിനാപ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിറ്റി, ന്യൂറോണിക് അതിജീവനം, വ്യക്തിഗത കോഗ്നിറ്റീവ്, ബിഹേവിയറൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നിവയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. സി‌എൻ‌എസിലെ മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ ഒരു അവലോകനം ചുവടെയുണ്ട്.  

 

സി‌എൻ‌എസിലെ മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ

 

കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ (സിഎൻ‌എസ്) മൈക്രോ എൻ‌വയോൺ‌മെൻറ്, ഉദാഹരണമായി, മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. വർദ്ധിച്ച ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്, ലിപിഡ് പെറോക്സൈഡേഷൻ, മസ്തിഷ്ക വാർദ്ധക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഎൻ‌എ കേടുപാടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം സാധാരണയായി മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗിന് കാരണമാകും. മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗിനുള്ള മറ്റൊരു സാധാരണ ഘടകം ട്രോമാറ്റിക് ബ്രെയിൻ ഇൻജുറി ഉൾപ്പെടുന്നു. ട്രോമാറ്റിക് സി‌എൻ‌എസ് പരിക്ക് മൈക്രോഗ്ലിയയെയും പ്രൈമേഡ് മൈക്രോഗ്ലിയയുടെ വികാസത്തെയും സജീവമാക്കുന്നുവെന്ന് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 

പല ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും ഫോക്കൽ, ഡിഫ്യൂസ് ട്രോമാറ്റിക് മസ്തിഷ്ക ക്ഷതം മൈക്രോഗ്ലിയ, ആസ്ട്രോസൈറ്റുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിലെ വീക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി‌എൻ‌എസ് അണുബാധയ്ക്ക് മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗിനും കാരണമാകും, അവിടെ സി‌എൻ‌എസ് അണുബാധയുടെ പ്രധാന കാരണം വൈറസുകളാണ്. ഡി‌എൻ‌എ, ആർ‌എൻ‌എ വൈറസുകൾ‌ക്ക് മൈക്രോഗ്ലിയ, ആസ്ട്രോസൈറ്റുകൾ‌ എന്നിവയുൾ‌പ്പെടെ മൈക്രോഗ്ലിയൽ‌ പ്രൈമിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ‌ കഴിയും. സിനാപ്‌സ് പക്വത, രോഗപ്രതിരോധ ഉൽ‌പന്ന ക്ലിയറൻസ്, ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം / പ്രോജെനിറ്റർ സെല്ലുകൾ (എച്ച്എസ്പിസി) മൊബിലൈസേഷൻ, ലിപിഡ് മെറ്റബോളിസം, വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെത്തുടർന്ന് കോംപ്ലിമെന്റ് റിസപ്റ്ററുകളുടെ ആവിഷ്കാരത്തെ മാറ്റാനും മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനും സമീപകാല ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിഷ്യു പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ.  

 

മാത്രമല്ല, വിവിധതരം ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങളിൽ മൈക്രോഗ്ലിയയുടെ പ്രൈമിംഗ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി, ഒരു മോർഫോളജിക്കൽ ഫിനോടൈപ്പ് ഉള്ള മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകൾ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ വലിയ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി, ന്യൂറോ ഇൻഫ്ലാമേഷന് മൈക്രോഗ്ലിയയെ തുടർച്ചയായി സജീവമാക്കാനും മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനും ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ന്യൂറോ ഇൻഫ്ലാമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ന്യൂറോ ഇൻഫ്ലാമേഷൻ, മൈക്രോബയൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, മെറ്റബോളിക് ഇഫക്റ്റുകൾ എന്നിവ ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സംവേദനക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫൈബ്രോമിയൽജിയ പോലുള്ളവ “ബ്രെയിൻ ഓൺ ഫയർ” എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.  

 

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മുൻ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ലിപ്പോപൊളിസാച്ചറൈഡ് (എൽ‌പി‌എസ്), രോഗകാരി പ്രോട്ടീനുകൾ (ഉദാ. എ β), yn സിൻക്യുലിൻ, ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് (എച്ച്ഐവി) - ടാറ്റ്, മ്യൂട്ടന്റ് ഹണ്ടിംഗ്‌റ്റിൻ , മ്യൂട്ടന്റ് സൂപ്പർ‌ഓക്സൈഡ് ഡിസ്മുട്ടേസ് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്, ക്രോമോഗ്രാനിൻ എ. വിവിധതരം സിഗ്നലിംഗ് പാതകളും ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല വിവിധ തരം സെല്ലുകൾക്ക് കോശജ്വലന സിഗ്നലിംഗ് പാതകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രത്യേക പാറ്റേൺ തിരിച്ചറിയൽ റിസപ്റ്ററുകൾ (പി‌ആർ‌ആർ) പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഉദാഹരണമായി, രോഗകാരികളായ ടിഷ്യുകളിൽ സാധാരണയായി വർദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്ന രോഗകാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോളിക്യുലാർ പാറ്റേണുകൾ (പി‌എ‌എം‌പി) എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിരവധി സിഗ്നലിംഗ് പാതകളും സൂക്ഷ്മജീവ തന്മാത്രകളെ നിയന്ത്രിക്കും.  

 

കൂടാതെ, പെപ്റ്റൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി ലോക്കലൈസ് ചെയ്ത ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ തെറ്റായി മടക്കിയ പ്രോട്ടീനുകൾ അപകട-അനുബന്ധ തന്മാത്രാ പാറ്റേണുകൾ (DAMPs) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാതയിലൂടെ മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗിനും കാരണമാകും. ടോൾ പോലുള്ള റിസപ്റ്ററുകളും (ടി‌എൽ‌ആർ‌) കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്-ബൈൻഡിംഗ് റിസപ്റ്ററുകളും സാധാരണയായി ഈ പാതകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മൈലോയിഡ് സെല്ലുകളിൽ (TREM), Fcγ റിസപ്റ്ററുകൾ (FcγRs), CD200 റിസപ്റ്റർ (CD200R), അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്ലൈക്കേഷൻ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കുള്ള റിസപ്റ്റർ (RAGE), കീമോകൈൻ റിസപ്റ്ററുകൾ (CX3CR1, CCR2, CCR4, CCR5 CXCR3, CCRXNUMX, CXCRXNUMX) എന്നിവ തിരിച്ചറിയാനും മറ്റ് സിഗ്നലിംഗ് പാതകളുമായി ചേർക്കാനും കഴിയും, എന്നിരുന്നാലും ചില പാതകൾ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല.  

 

സി‌എൻ‌എസിലെ മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗിന്റെ പരിണതഫലങ്ങൾ

 

മൈക്രോഗ്ലിയ അവരുടെ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ കുറഞ്ഞ മൈറ്റോസിസും മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗിനുശേഷം ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വ്യാപനവും കാണിക്കുന്നു, ഇത് സെൽ വിറ്റുവരവിനെയും വീക്കം അനുകൂലമായ ഉത്തേജനത്തെയും ബാധിക്കാനുള്ള കഴിവ് മൈക്രോഗ്ലിയയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ ഉത്തേജനത്തോടെ, മൈക്രോഗ്ലിയ അവരുടെ വിശ്രമ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സജീവമാവുകയും രൂപശാസ്ത്രത്തിലെ അമീബോയ്ഡ് മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മൈക്രോഗ്ലിയയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് മൈക്രോഗ്ലിയൽ ആക്റ്റിവേഷന്റെ സവിശേഷതകളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല, കൂടാതെ പ്രൈമഡ് മൈക്രോഗ്ലിയയുടെ പ്രവർത്തനം അവയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ റിസപ്റ്ററുകളും തന്മാത്രകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവ സൃഷ്ടിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.  

 

മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രേരണയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരം ടിഷ്യു മാക്രോഫേജുകൾക്ക് M1, M2 ഫിനോടൈപ്പുകൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ആദ്യം, ക്ലാസിക്കൽ ആക്റ്റിവേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന M1 പോളറൈസേഷന് ആത്യന്തികമായി TLR4 സിഗ്നലിംഗുമായി ഇന്റർഫെറോൺ- γ (IFN-γ) ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇത് ഇൻഡ്യൂസിബിൾ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിന്തസസ് (iNOS), റിയാക്ടീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷീസ് (ROS), പ്രോഇൻഫ്ലമേറ്ററി സൈറ്റോകൈനുകൾ എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. , ഒടുവിൽ, ന്യൂറോട്രോഫിക്ക് ഘടകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം കുറയ്ക്കുന്നു, ആത്യന്തികമായി പ്രധാന ഹിസ്റ്റോകമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് II (MHC II), ഇന്റർ‌ലൂക്കിൻ- 1β (IL-1β), CD68 എന്നിവയുടെ വർദ്ധിച്ച മാർക്കറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു.  

 

മാത്രമല്ല, മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിലും വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിലും കൊളാജൻ രൂപത്തിന്റെ ടിഷ്യു നന്നാക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും ടിഷ്യു പിന്തുണയുമായി M2 ധ്രുവീകരണം ആത്യന്തികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിവോയിലെ IL-4, IL-13 എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണമായി അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു. ന്യൂറോട്രോഫിക്ക് ഘടകങ്ങൾ, പ്രോട്ടീസുകൾ, എൻസൈമുകൾ അർജിനേസ് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് (ആർ‌ജി‌എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്), ഐ‌എൽ-എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമിംഗ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ- β (ടി‌ജി‌എഫ്- β), സ്കാവഞ്ചർ റിസപ്റ്റർ സി‌ഡി‌എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്, കോഗ്യുലേഷൻ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ വർദ്ധിച്ചതിനൊപ്പം ഫാഗോസൈറ്റിക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും M2 ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ സവിശേഷതയുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ, രണ്ട് ധ്രുവീകരണങ്ങളും തമ്മിൽ നിലവിൽ വ്യക്തമായ അതിരുകളില്ല, കൂടാതെ M1 ഫിനോടൈപ്പ് M1 ഫിനോടൈപ്പുമായി സമാനമായ നിരവധി സവിശേഷതകൾ പങ്കിടുന്നു.  

 

പ്രൈമേഡ് മൈക്രോഗ്ലിയയുടെ മറ്റൊരു ഫിനോടൈപ്പ്, ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിർജ്ജീവമാക്കൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തി. ഈ പുതിയ ഫിനോടൈപ്പ് M2 ഉപയോഗിച്ച് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം വിരുദ്ധ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കാരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ വീണ്ടെടുക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. കൂടാതെ, ഒരു ഗവേഷണ പഠനം അൾട്രാ സ്ട്രക്ചറൽ വിശകലനങ്ങൾ നടത്തുകയും “ഡാർക്ക് മൈക്രോഗ്ലിയ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ ഫിനോടൈപ്പ് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു, ഇത് മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലിന്റെ വിശ്രമ അവസ്ഥയിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. സെല്ലും ടിഷ്യു വീണ്ടെടുക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് നേടുന്നതിനും സിസ്റ്റമാറ്റിക് വീക്കം മൈക്രോഗ്ലിയയെ സജീവമാക്കിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗ് ആത്യന്തികമായി സി‌എൻ‌എസ് മൈക്രോ എൻ‌വയോൺ‌മെൻറിലെ രണ്ടാമത്തെ തടസ്സമാണ്.  

 

മസ്തിഷ്ക ആരോഗ്യത്തിന് ഇരട്ടത്തലയുള്ള വാളാണ് പ്രൈംഡ് മൈക്രോഗ്ലിയ. വിവോയിലും വിട്രോയിലുമുള്ള പല ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങൾ മൈക്രോഗ്ലിയൽ ആക്റ്റിവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോഗ്ലിയയുടെ കോശജ്വലന പ്രതിഭാസങ്ങൾ സിഎൻ‌എസിനെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂറോടോക്സിക് ഘടകങ്ങൾ, മധ്യസ്ഥർ, ആർ‌ഒ‌എസ് എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ന്യൂറോണൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ, നന്നാക്കൽ, ന്യൂറോജെനിസിസ് എന്നിവയിൽ പ്രൈമഡ് മൈക്രോഗ്ലിയ അടിസ്ഥാനപരവും പ്രയോജനകരവുമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. പ്രൈംഡ് മൈക്രോഗ്ലിയയും കൂടുതൽ സെൻ‌സിറ്റീവ് ആണ്, മാത്രമല്ല മസ്തിഷ്ക ക്ഷതം, വീക്കം, വാർദ്ധക്യം എന്നിവയോട് കൂടുതൽ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഒരു വീക്കം വിരുദ്ധമായ, സംരക്ഷിത ഫിനോടൈപ്പിൽ നിന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകളുടെ സജീവമാക്കൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും. (ചിത്രം 1).  

 

 

 

മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, സെൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, മടക്കിവെച്ച പ്രോട്ടീനുകൾ, കോശജ്വലന മാധ്യമം എന്നിവ ഫാഗോസൈറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും പ്രവർത്തനവും വർദ്ധിക്കുന്നു, അവിടെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിത തന്മാത്രകളായ IL-4, IL-13, IL-1RA, തോട്ടിപ്പണി റിസപ്റ്ററുകൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. . ഈ മാറ്റങ്ങൾ മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിനെയും ടിഷ്യു നന്നാക്കൽ, ന്യൂറോൺ സംരക്ഷണം, ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് വീണ്ടെടുക്കൽ എന്നിവയെയും ബാധിക്കും. ക്ലാസിക്കലി ആക്റ്റിവേറ്റഡ് മൈക്രോഗ്ലിയ (M1) എല്ലാ മൈക്രോഗ്ലിയയുടെയും വലിയൊരു ഭാഗം നിർമ്മിക്കുകയും ന്യൂറോടോക്സിക് ഘടകങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ച സൃഷ്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതായത് IL-1β, TNF-α, NO, H2O2 (6) എന്നിവ.  

 

പ്രൈംഡ് മൈക്രോഗ്ലിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധിച്ചതും വിപുലീകരിച്ചതുമായ ന്യൂറോ ഇൻഫ്ലാമേഷൻ ആത്യന്തികമായി ട au, എ β പ്രോട്ടീൻ എന്നിവയുടെ വികാസവും ക്ലസ്റ്ററിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇത് ന്യൂറോണുകളുടെ നഷ്ടത്തിനും അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗം പോലുള്ള വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും മെമ്മറിയുടെയും കുറവിന് കാരണമാകും. മെക്കാനിസങ്ങൾ‌ വേണ്ടത്ര വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, പ്രൈമഡ് മൈക്രോഗ്ലിയ ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത പ്രോ‌ഇൻ‌ഫ്ലമേറ്ററി പ്രതികരണത്തിനും ന്യൂറോടോക്സിസിറ്റി എന്ന സ്വയം ശാശ്വത ചക്രത്തിനും കാരണമാകുമെന്ന് ആളുകൾ ധാരണയിലെത്തി. ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന മസ്തിഷ്ക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇത് പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.  

 

മൈക്രോഗ്ലിയയെ തലച്ചോറിന്റെ സംരക്ഷകർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കൂടാതെ സി‌എൻ‌എസ് മൈക്രോ എൻ‌വയോൺ‌മെൻറിൻറെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് പരിപാലിക്കുന്നതിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും അവ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നിരന്തരമായ ഉത്തേജനം മൈക്രോഗ്ലിയയെ കൂടുതൽ ശക്തമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് മൈക്രോഗ്ലിയൽ പ്രൈമിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സി‌എൻ‌എസിന്റെ “ബ്രൂസ് ബാനർ” ആണ് മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകൾ. എന്നിരുന്നാലും, അവർ സംരക്ഷിത “ഹൾക്ക്” മോഡിലേക്ക് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രൈമഡ് മൈക്രോഗ്ലിയ ഉത്തേജനത്തോട് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിത്തീരുന്നു, മാത്രമല്ല ഉത്തേജനത്തോട് പ്രതികരിക്കാനും സാധാരണ കോശങ്ങളോട് പോലും പ്രതികരിക്കാനും അവർക്ക് ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്. - ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്

 

മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഗ്ലിയൽ കോശങ്ങളുടെയും എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് മുതൽ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ശതമാനം വരെ മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അവ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ (സി‌എൻ‌എസ്) കണ്ടെത്താനും മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അടിസ്ഥാന പങ്ക് വഹിക്കാനും കഴിയും. സിഎൻ‌എസിന്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ, പാത്തോളജിക്കൽ അവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെല്ലുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, കൂടാതെ ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .  

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്  

 


 

അധിക വിഷയ ചർച്ച: വിട്ടുമാറാത്ത വേദന

 

പെട്ടെന്നുള്ള വേദന നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ്, ഇത് സാധ്യമായ പരിക്ക് തെളിയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വേദന സിഗ്നലുകൾ പരിക്കേറ്റ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഞരമ്പുകളിലൂടെയും സുഷുമ്‌നാ നാഡികളിലൂടെയും തലച്ചോറിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. പരിക്ക് സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ വേദന പൊതുവേ കുറവാണ്, എന്നിരുന്നാലും, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ശരാശരി തരത്തിലുള്ള വേദനയേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയോടെ, പരിക്ക് ഭേദമായാലും മനുഷ്യ ശരീരം തലച്ചോറിലേക്ക് വേദന സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുന്നത് തുടരും. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ആഴ്ചകളോളം വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ഒരു രോഗിയുടെ ചലനാത്മകതയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുകയും അത് വഴക്കം, ശക്തി, സഹിഷ്ണുത എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

 

 


 

ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗത്തിനുള്ള ന്യൂറൽ സൂമർ പ്ലസ്

 

ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ന്യൂറൽ സൂമർTM നിർദ്ദിഷ്ട ആന്റിബോഡി-ടു-ആന്റിജൻ തിരിച്ചറിയൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോളജിക്കൽ ഓട്ടോആന്റിബോഡികളുടെ ഒരു നിരയാണ് പ്ലസ്. വൈബ്രന്റ് ന്യൂറൽ സൂമർTM ന്യൂറോളജിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രോഗങ്ങളിലേക്ക് കണക്ഷനുകളുള്ള എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ആന്റിജനുകളിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് പ്ലസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈബ്രന്റ് ന്യൂറൽ സൂമർTM നേരത്തെയുള്ള അപകടസാധ്യത കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന വിഭവവും വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പ്രാഥമിക പ്രതിരോധത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ശ്രദ്ധയും ഉപയോഗിച്ച് രോഗികളെയും വൈദ്യന്മാരെയും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ അവസ്ഥ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് പ്ലസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  

 

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

 

 

XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

 

അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

 

അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക.

 

നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ പരിക്ക് മെഡിക്കൽ & ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ക്ലിനിക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900.

 

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി 

 

* മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്.

 


 

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക