മൈഗ്രിൻ വിദ്യാഭ്യാസം എൽ-പാസോ, TX ലെ തലവേദന ചികിത്സ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

പങ്കിടുക

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല മൈഗ്രേൻ രോഗികളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ ബാധിക്കുന്ന മൈഗിനെ ലക്ഷണങ്ങൾ വേദനയും ദുർബലവുമാണ്. ഓരോ വർഷവും ഡോക്ടറുടെ ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് തലവേദന വേദന എന്നത്, മൈഗ്രെയിനുകൾ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ ഏറ്റവും അടിവയറിലും രോഗ ചികിത്സയിലും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, മൈഗ്രയിനുകളുടെ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വൈകാരികപ്രശ്നങ്ങൾ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും, ഇത് മോശമായ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. തത്ഫലമായി, തലവേദന ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെ പല തലവേദന ചികിത്സകളുടെയും ഭാഗമായാണ് മൈഗ്രെയ്ൻ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശ്രമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത്. തലച്ചോറിന്റെ സ്വാധീനം, ജീവിത നിലവാരം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക ചികിത്സാ മൈഗ്രെയ്ൻ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതാണ് മെറി മൈഗ്നയിൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അഥവാ എംഎംഎംപി.

 

ഒരു പ്രാഥമിക സംരക്ഷണം മൈഗ്രെയ്ൻ എജ്യുക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ജീവിതത്തിന്റെ തലവേദനയും ഗുണനിലവാരവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു: മെർസി മൈഗ്രെയ്ൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ

 

വേര്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന

 

  • ലക്ഷ്യം: മെർസി മൈഗ്രെയ്ൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ (MMMP) ഫലപ്രാപ്തിയെ വിലയിരുത്തുന്നതാണ് ഈ പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പ്രാഥമിക ഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തലവേദന ദിവസങ്ങളിൽ, 3, 6, XNUM മാസങ്ങളിലായി മാറ്റം വന്നു. തലവേദന സംബന്ധിക്കുന്ന വൈകല്യവും ജീവിതനിലവാരം, തലവേദന, വിഷാദരോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സ്വയം പ്രാധാന്യം, തലവേദനയ്ക്കുള്ള എ.ആർ. സന്ദർശനങ്ങൾ, തലവേദന സംരക്ഷണ സംതൃപ്തി എന്നിവയും രണ്ടാംഘട്ട ഫലങ്ങളാണ്.
  • പശ്ചാത്തലം: മൈഗ്രെയ്ൻ പാത്തോഫിസിയോളജി മനസിലാക്കുന്നതിലും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാ ഏജന്റുമാരുടെ വികസനം പുരോഗമിക്കുന്നതിലും, മിക്ക പ്രഗൽഗരും രോഗികളും മൈഗ്രെയ്ൻ ഫലപ്രദമായി മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള അറിവും വൈദഗ്ധ്യം കുറയ്ക്കുന്നതുമായി തുടരുന്നു. മൈഗ്രെയ്ൻ രോഗികൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരിചരണവും ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ പരിശ്രമങ്ങൾ സഹായകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ മാറ്റങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അൽപ്പസമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ബോധപൂർവവും വൈകാരികവുമായ ഘടകങ്ങളെ (ഉദാ: തലവേദനകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സ്വയംപര്യാപ്തത, തലവേദന സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷമതകൾ) മൈഗ്രെയ്ൻ മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സ്വാധീനം വിലയിരുത്തുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണ ഗവേഷകരുടെ ഒരു പരിമിതിയും ഉണ്ട്.
  • രീതികൾ: ഈ ഓപ്പൺ ലേബൽ, പ്രോസ്പക്റ്റീവ് പഠനത്തിൽ, മൈഗ്രെയ്ൻ (284% സ്ത്രീ, പ്രായപൂർത്തിയായ = 92) ഉൾപ്പെടുന്ന നൂതനം വ്യക്തികൾ വിദ്യാഭ്യാസ, വൈദഗ്ദ്ധ്യ പരിപാടികളിലെ MMMP ൽ പങ്കെടുത്തു. തലവേദന സംബന്ധിയായ വൈകല്യത്തെക്കുറിച്ചും (തലവേദന സംബന്ധിയായ പരീക്ഷണഫലമായ XHTMLX (HIT-41.6), മൈഗ്രെയ്ൻ-നിർദ്ദിഷ്ട നിലവാരത്തിലുള്ള (MSQ) അളവുകൾ, , തലവേദന, സ്വയം തലവേദന, തലവേദനക്കുള്ള എ.ആർ സന്ദർശനങ്ങൾ, നാലുമാസത്തിൽ നാലു സമയ പോയിൻറുകൾക്കുള്ള സംതൃപ്തി (അടിസ്ഥാന മാസം, മാസം, മാസം, മാസം, മാസം).
  • ഫലം: മൊത്തത്തിൽ, 46% (106) വിഷയങ്ങൾ തലവേദന ആവൃത്തിയിൽ 50% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 12 മാസത്തിലധികമായി, എച്ച്ഐടി -6, എം‌എസ്‌ക്യു എന്നിവയിൽ തലവേദനയും പുരോഗതിയും രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു (എല്ലാം പി <.001). അടിസ്ഥാന തലവേദനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വേവലാതിപ്പെടുന്നവരിൽ തലവേദനയുടെ സ്വാധീനവും ജീവിത നിലവാരവും മെച്ചപ്പെട്ടു. 'തലവേദനയെക്കുറിച്ചുള്ള വേവലാതി', 'തലവേദന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വയം ഫലപ്രാപ്തി', 'തലവേദന പരിചരണത്തിൽ സംതൃപ്തി' എന്നിവയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായി.
  • തീരുമാനം: തലവേദന മാനേജ്മെൻറിൻറെ തലവേദനയുടെ ആവൃത്തിയിലും തലവേദനയും വൈകാരികവും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതായി MMMP ൽ പങ്കെടുത്ത രോഗികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രോഗ്രാമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അവരുടെ തലവേദനയെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുന്നവരോടൊപ്പമുള്ള ഈ പരിപാടി പ്രത്യേകിച്ചും സഹായകമായിത്തീർന്നു. വിദ്യാഭ്യാസവും നൈപുണ്യവികസനവും, തലവേദന മാത്രമല്ല, വൈകാരികവും മാനസികവും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവും കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഈ പഠനത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കണ്ടെത്തലുകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ഇൻസൈറ്റ്

മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദന വേദന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതനിലവാരം വളരെയേറെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനക്ഷമത ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന അസുഖം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം പല മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കും. പല ആരോഗ്യപരിപാലന തൊഴിലാളികളും മൈഗ്രെയ്ൻ രോഗികളും മൈഗ്രെയ്ൻ ലക്ഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം എങ്ങനെ ശരിയായ അറിവും കഴിവുകളും ഇല്ല. ഭാഗ്യവശാൽ, മെർസി മൈഗ്രെയ്ൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം (MMMP) പോലുള്ള മൈഗ്രെയ്ൻ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ അവരുടെ ജീവിത നിലവാരവും ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള രോഗികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരം മൈഗ്രെയ്ൻ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളുള്ള മൈഗ്രേറിയർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നട്ടെല്ല് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നട്ടെല്ലും മരുന്നുകളും തിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതു കൂടാതെ, ചിരപ്രകാശികാരോഗ്യം പൂർണ്ണമായും ശരീരത്തിൻറെ ചികിത്സയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഇത് അവരുടെ മൈഗ്രെയ്ൻ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുന്നു.

 

അവതാരിക

 

മഗ്നീഷ്യൻ തലവേദന വളരെ വേദനാജനകവും, വേദനാജനകമായതും, വിലകുറഞ്ഞതുമായ രോഗമാണ്. മൈഗ്രേൻ മൂല്യനിർണ്ണയം, ചികിത്സ, മാനേജ്മെൻറ് എന്നിവ യുഎസ്എയിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ ഡോക്ടർമാരിൽ ഓരോ വർഷവും എൺപത് മുതൽ എൺപതോളം വരെ ഓഫീസ് സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. [21] മൈഗ്രേൻ ഒരു ഔട്ട്പേഷ്യൻറ് ഓഫീസ് സന്ദർശനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ്. മൈഗ്രെയിനുകൾ ഉള്ളവർ മൈഗ്രേൻ കൂടാതെ കൂടുതൽ ഫാർമസി, മെഡിക്കൽ ക്ലെയിമുകൾ എന്നിവയിൽ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. [98] മൈഗ്രേൻ ഉയർന്ന പരോക്ഷമായ ചിലവുകളും ഉണ്ട്; നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിൽ ഉൽപാദനക്ഷമതയിൽ വർഷം തോറും എൺപത്, നൂറ് കോടി ഡോളർ മുതൽ യുഎസ് തൊഴിൽദാതാക്കൾ ചെലവാക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. [5]

 

രോഗം ബാധിച്ചതും ഉയർന്ന ചെലവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, മൈഗ്രെയ്ൻ ഒരു അടിയന്തിരാവസ്ഥയിലാണെന്നും അസുഖം ബാധിച്ച രോഗമായി തുടരുന്നു. മൈഗ്രേൻ-പ്രത്യേക ചികിത്സാപരമായ രോഗികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വിഷാദരോഗങ്ങളെ കൃത്യമായി നിർണയിക്കുന്നതിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. മാത്രമല്ല, "തലവേദന" എന്ന മരുന്നിനു പകരം ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയായി മൈഗ്രേനെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ തിരിച്ചറിയുന്നത് പ്രധാനമാണ്. മൈഗ്രെയ്ൻ കൃത്യമായ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും സംബന്ധിച്ച് നിർഭാഗ്യവശാൽ സമീപകാല കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൈഗ്രെയ്ൻ അടങ്ങിയ മിക്ക രോഗികളും കൃത്യമായി രോഗനിർണയം നടത്തുകയോ ചികിത്സ നൽകുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന്. [10-14]

 

കഠിനമായ വേദനയുടെ ഇടവേളകളിലെ എപ്പിസോഡുകളുടെ സ്വഭാവമാണ് ദീർഘകാല ന്യൂറോളജിക് രോഗം എന്ന് മൈഗ്രെയ്ൻ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. [21-10] സ്വയം-മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നതിനുള്ള നിലവിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വയം മാനേജ്മെന്റിനുള്ള പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സ്വയം-മാനേജ്മെന്റിൽ ഊന്നൽ രോഗിയുടെയും ദാതാവിനേയും രോഗബാധയുള്ള രോഗിയുടെ ചികിത്സയും രോഗിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സ്വയം മാനേജ്മെൻറ് (അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പരിചരണത്തിൽ) ദാതാവ് രോഗിയുടെ ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ മരുന്നിന്റെ ശരിയായ അളവെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകണം, മൈഗ്രെയ്ൻ, അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ആവൃത്തി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉപകരണങ്ങളുമായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുകയും മൈഗ്രെയ്ൻ ആക്രമണങ്ങൾ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ.

 

തലവേദന വേദനയും, മൈഗ്രെയിനിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളും ചില വൈകല്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും മൈഗ്രെയ്ൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഒത്തുതീർപ്പിനു കാരണമാകുന്നത്. ഇത് മൈഗ്രെയ്ൻ ഒരു വേദനയും ജീവിത പ്രശ്നവുമാണ്. പല രോഗികൾക്കും, ആവർത്തിച്ചുള്ള വൈകല്യവും ഫലപ്രദവുമായ കോപിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും മരുന്നുകളും എപ്പോഴും ഫലപ്രദമല്ലാത്തതിനാൽ അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാകാം, ആക്രമണത്തിനിടയിലും ആശങ്കകൾക്കിടയിലും ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകാം, വരാനിരിക്കുന്ന അനായാസം മുൻകൂട്ടി തോന്നിയേക്കാം. ഈ ആശങ്കയും ഉത്കണ്ഠയും കുറഞ്ഞ തോതിൽ സ്വയം-കാര്യക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയബിളാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസത്തെ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. [30] ആത്മകഥ നല്ലത് മൈഗ്രെയിനുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പുതിയ ചികിത്സാ ഏജന്റിന്റെ സമീപകാല വികസനം, മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ പരിശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മൈഗ്രെയ്ൻ ശരിയാക്കാനും മൈഗ്രെയിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗികളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, മൈഗ്രെയ്ൻ ഒരു പ്രൈമറി കെയർ അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മൂല്യം ദുഷ്കരമാണ്. മൈഗ്രെയ്ൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഫലപ്രദമായി വിലയിരുത്താൻ മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ വിജയകരമായ ഫലങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ പ്രത്യേക രോഗികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പ്രത്യേക സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ക്ലിനിക്കിലോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലോ റഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ്. . നിർഭാഗ്യവശാൽ, ചില കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് ഇത്തരം തലവേദന സ്പെഷലിസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കുകൾക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ച്, മിക്ക രോഗികളും തലച്ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ഉള്ളടക്കവും കൌൺസലിംഗും വേണ്ടി അവരുടെ പ്രാഥമിക ചികിത്സാ ശില്പികളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഈ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിൽവച്ച്, ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജന ക്രമീകരണം വഴി മൈഗ്രെയ്ൻ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മൂല്യം തെളിയിക്കുന്നതിന് മെഴ്സി മൈഗ്രെയ്ൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം (എം എം എം പി), ഒരു മൾട്ടി സെൻറർ, ടാർഗെറ്റുചെയ്ത എൻറോൾമെൻറ് പഠനം നടത്തി. ഡോക്ടർമാർക്കും പങ്കാളികൾക്കും ഒറ്റത്തവണ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി നൽകിവരുന്ന പരിപാടികളുടെ അപര്യാപ്തത, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രായോഗികമാണോ, ഫലപ്രാപ്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ തീരുമാനമെടുത്തു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ആകർഷണീയമായ രൂപകൽപ്പന ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ അനുവദിക്കും.

 

MMMP യുടെ ഫലമായി നടന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനം. തലവേദന ഫ്രീക്വൻസി, തലവേദന സംബന്ധിയായ ജീവിതനിലവാരം, തലവേദന സംബന്ധിയായ വിഷമതകൾ, ആത്മഹത്യ, ചികിൽസ സംതൃപ്തി, തലവേദനക്കുള്ള അടിയന്തര മുറി സന്ദർശനങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിലെ പങ്കാളിത്തം പ്രാബല്യത്തിലാക്കി.

 

രീതികൾ

 

പങ്കെടുക്കുന്നവർ

 

120- ൽ കൂടുതൽ രോഗികളുള്ള ഒരു 200,000- ക്ലിനിക്കിലെ പ്രാഥമിക കെയർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രാക്റ്റീസ് പരിപാലനത്തിനാണ് ഗവേഷണം നടത്തിയത്. മിസൂറിയിലെ സെൻറ് ലൂയിസിൽ സെന്റ് ജോൺസ് മെർസി മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്. സംഘത്തിൻറെ പ്രാക്ടീസ് സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള 31 ഡോക്ടർമാർക്കും മൂന്ന് നഴ്സുമാർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചു. ഈ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന്, ക്ഷയരോഗ വിദഗ്ധരോടൊപ്പമുള്ള ആകെ നാഷണൽ എക്സ്പെക്ടർ രോഗികളെ കണ്ടെത്താനും അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചു. പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ 14% (n = 284) സ്ത്രീകളാണ്, ശരാശരി പ്രായം 92 ആയിരുന്നു (SD = 260). അർഹത നേടാൻ, രോഗികൾക്ക് താഴെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം: (a) കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ മൈഗ്രെയ്ൻ / തലവേദന രോഗനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ഐസിഡി- 42- CM കോഡ്; (ബി) മുമ്പത്തെ ആറ് മാസങ്ങളിൽ നിശിതമായ മൈഗ്രെയ്ൻ / തലവേദന മരുന്നുകൾക്കായി ഒന്നോ അതിലധികമോ ക്ലെയിമുകൾ; അല്ലെങ്കിൽ (സി) മുൻപത്തെ ആറു മാസങ്ങളിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇറുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തിര ചികിത്സാ കേസുകൾ ഉള്ള രോഗികൾ മൈഗ്രെയ്ൻ / തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന നൗഷസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു മൈഗ്രെയ്ൻ മരുന്നുകൾ. കൂടാതെ, തലവേദന വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പ്രാഥമികാരോഗ്യ ഓഫീസിൽ അവതരിപ്പിച്ച രോഗികൾ ആ സമയത്ത് മൈഗ്രെയ്ൻ / തലവേദന രോഗനിർണയത്തിനായുള്ള ഐ സി ഡി-എൺസിഎക്സ്-സി.എം.എൻ കോഡ് നൽകിയാൽ പ്രോഗ്രാമിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ അർഹതയുണ്ടായിരുന്നു.

 

നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക്

 

Provider വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും

 

പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ക്ലിനിക്കുകൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. നാല് പ്രധാന ആശയങ്ങൾ പരിഗണിച്ച്: തലവേദന (തലവേദന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൈഗ്രെയ്ൻ നിലയേയും വൈകല്യത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള മൈഗ്രെയ്ൻ ഓഫീസ് തിരിച്ചറിയൽ, വേദനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മാത്രമല്ല), ആദ്യകാല അബോഷിത ഇടപെടലിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും മൈഗ്രെയിൻ നിർദ്ദിഷ്ടമായ മരുന്നുകൾ, (1) ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധ സൂചകങ്ങൾ, (2) നോൺ ഫാർമക്കോളജി മാനേജ്മെന്റ്. രോഗിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നതാണ് രോഗിയുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രതിദിനം അവരുടെ മൈഗ്രെയിനുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുമായി എങ്ങനെ രോഗിയെ സജ്ജരാക്കുമെന്നത് ബോധവൽക്കരണമായിരുന്നു. പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർമാരും അവരുടെ ജീവനക്കാരും അച്ചടിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വസ്തുക്കൾ നൽകി. ആദ്യത്തെ രചയിതാവിൻറെ ഉപയോഗങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികളും ചേർന്നിരുന്നു: (a) മൈഗ്രെയ്ൻ [3] ഫലപ്രദമായ മാനേജ്മെന്റിനായി രോഗിയുടെ കേന്ദ്രീകൃത തന്ത്രങ്ങൾ; (ബി) മൈഗ്രെയ്ൻ [4] മൈഗ്രെയ്ൻ മാർഗനിർദേശം; (സി) മൈഗ്രെയ്ൻ മാട്രിക്സ് ® വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി [40], ദാതാക്കളുടെ സമഗ്രമായ മൈഗ്രെയ്ൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നുള്ള ദാതാവിൽ നിന്നുള്ള ടെർഷ്യ ഷീറ്റുകൾ.

 

വിദ്യാഭ്യാസ സെഷനിൽ അവരുടെ പങ്കാളിത്തം തുടർന്നാൽ, പ്രാക്ടീസ് സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാർ, ഐ.ആർ.ബി. അംഗീകരിച്ച നോട്ടീസ്, ക്ലെയിം ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, പഠന വിവരം അറിയിക്കുകയോ തലവേദന ചികിത്സയ്ക്കായി സാധാരണ ഓഫീസ് സന്ദർശന വേളകളിൽ നേരിട്ട് അവരുമായി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മെയിൽ വഴി ലഭിക്കുന്ന ക്ഷണിനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിച്ച താല്പര്യക്കാർ പ്രാഥമിക സൈറ്റിൽ എത്തി, അവിടെ മൈഗ്രെയ്ൻ രോഗനിർണയം സ്ഥിരീകരിച്ചു, തദ്ദേശീയ IRB അംഗീകാരം നൽകിയതു പോലെ പങ്കാളിത്തത്തിന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പഠന സംബന്ധിയായ ചോദ്യാവലികൾ പിന്നീട് വിഷയങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഓഫീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ സമയത്ത് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞവരെ അറിയിച്ചതിന് സമാനമായ സമ്മതപത്രം നൽകുകയും ഓഫ് ലൈൻ ക്വസ്റ്റോൺനയർ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു.

 

ചോദ്യാവലികൾ പൂർത്തിയായതിനുശേഷം, മുൻപ് നൽകിയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറിലും അച്ചടിച്ച സാമഗ്രികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചികിത്സ ശുപാർശകൾ ക്ലിനിക്കിൽ നൽകി. ദാതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിർബന്ധിത ഇടപെടലുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ അറിവുകൾക്കും ധാരണകൾക്കും മുൻഗണനകൾക്കും അനുസൃതമായി അവർ മരുന്നും മറ്റു മാനേജ്മെൻറ് തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങൾ വിചാരണയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നൽകണം. ഹെൽത്ത് കെയർ ടീമിലെ ക്ലിനിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗം രോഗിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വസ്തുക്കളോട് ചേർന്ന് അവരെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. രോഗികളെ അവരുടെ വ്യക്തിഗത അവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചു. അവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംഘത്തിൽ നിന്നുള്ള ചികിൽസയുമൊത്ത് അവരുടെ മൈഗ്രെയിനുകൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ രോഗിയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ വസ്തുതകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: (എ) മൈഗ്രെയ്ൻ [41]; (ബി) തലവേദന ഡയറി; (സി) മൈഗ്രെയ്ൻ മാട്രിക്സ്® വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിൽ നിന്നുള്ള രോഗിയുടെ നുറുങ്ങുകൾ [42]; (ഡി) നാഷണൽ ഹെഡ്ച്ചേജ് ഫൌണ്ടേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണ ശുപാർശകൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികൾ; (ഇ) സെന്റ് ജോൺസ് മെർസി മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിൽ നിന്നും ചലനവ്യവസ്ഥയും നീട്ടിവെക്കൽ വ്യായാമങ്ങളും എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നതും, (എഫ്) പ്രൈമറി കെയർ നെറ്റ്വർക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ബയോഫീഡ് ടേപ്പുകൾ; (ജി) മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദന കൈകാര്യം.

 

രോഗികൾക്ക് വിദ്യഭ്യർത്ഥനകളിലേക്ക് ഹോം എടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ പാക്കറ്റ് നിരോധിച്ച ആശയങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എൺപത് മാസത്തിന് ശേഷം, അസെംമന്റുകൾ തിരികെ നൽകാനായി ഒരു സ്വയം-അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത എൻവലപ്പിൽ കൂടെ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് മെയിലുകൾ അയച്ചു. അതേ വിലയിരുത്തലുകളും തന്നെ, എൺപത് മാസവും, എൺപത്തിയഞ്ചുമാസവും പോസ്റ്റ്-ബേസ്ലൈനിൽ മെയിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു.

 

നടപടികൾ

 

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നടപടികൾ അടിസ്ഥാനതലത്തിൽ, 3- മാസം, 6- മാസം, 12- മാസം അടിസ്ഥാന ശൈലിയിൽ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

 

തലവേദന ദിവസങ്ങൾ. മുമ്പത്തെ 90 ദിവസത്തിൽ തലവേദന അനുഭവപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ വ്യക്തികളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് പലിശയുടെ ഒരു പ്രാഥമിക ഫലമാണ്.

 

വികലാംഗ / ജീവിതനിലവാരം

 

തലവേദന ഇംപാക്ട് ടെസ്റ്റ് -30 (ഹിറ്റ് -30). HIT-6 ഒരു ആറ് ഇനം അളവാണ്, ഇത് രോഗികളുടെ ജീവിതത്തിൽ തലവേദനയുടെ ആഘാതം വിലയിരുത്തുന്നതും വിശ്വസനീയവും സാധുതയുള്ളതുമായ അളവുകോലാണ്. [43- 44] HIT-6- നായുള്ള സ്കോറുകൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ ചുരുക്കിപ്പറയുന്നു. ഉയർന്ന സ്കോർ തലവേദനയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള (അതായത്, ജീവിതത്തിലെ ദരിദ്ര ജീവിതനിലവാരം) പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പലിശയുടെ ഒരു പ്രാഥമിക ഫലമാണ്.

 

മൈഗ്രെയ്ൻ നിർണ്ണായക ജീവിത നിലവാരം (MSQ). ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതനിലവാരം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൈഗ്രെയ്ൻ ഫലങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 14- ഇനം അളവാണ് MSQ. MSQ- ന്റെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ, MSQ-E, നിയന്ത്രണം (MSQ-R), പ്രതിരോധം (MSQ- MSQ-P). MSQ ഒരു ആന്തരിക സ്ഥിരതയുള്ള, സാധുവായ അളവ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. MSQ 45 മാസത്തിൽ ചെയ്തില്ല. ഇത് പലിശയുടെ ഒരു പ്രാഥമിക ഫലമാണ്.

 

തലവേദനയെക്കുറിച്ചു വേവലാതിപ്പെടുക. "അപൂർവ്വമായി", "ചിലപ്പോൾ", "പലപ്പോഴും", "പലപ്പോഴും" എന്നീ ഓപ്ഷനുകളുള്ള ഒരു എച്ച്ടിഎംഎൽ പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം തകരാറിലായ തലവേദനകളെക്കുറിച്ച് അവർ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള പഠനാവശ്യങ്ങൾക്ക്, ഡൈക്കോട്ടൂമസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. "അപൂർവ്വമായി" അല്ലെങ്കിൽ "ചിലപ്പോൾ" മറുപടി നൽകിയ വ്യക്തികൾ താഴ്ന്ന പേരാണെന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടു. "മിക്കപ്പോഴും" അല്ലെങ്കിൽ "എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും" മറുപടി നൽകിയവർ ഹൈ വ്രതം എന്ന് മുദ്രകുത്തി.

 

തലവേദന നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സ്വയം ഫലപ്രാപ്തി "ആത്മവിശ്വാസം", "അല്പം ആത്മവിശ്വാസം", "തികച്ചും ആത്മവിശ്വാസം", "വളരെ ആത്മവിശ്വാസം", "വളരെ ആത്മവിശ്വാസം" ഉള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, . "ആത്മവിശ്വാസം" അല്ലെങ്കിൽ "ഒരു ചെറിയ ആത്മവിശ്വാസം" എന്ന് ഉത്തരം നൽകിയ വ്യക്തികൾ ലോ സ്വയംപൂർണ്ണത എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. "തികച്ചും ആത്മവിശ്വാസം" അല്ലെങ്കിൽ "വളരെ ആത്മവിശ്വാസം" എന്ന് ഉത്തരം നൽകിയവർ ഉയർന്ന സ്വയംപര്യാപ്തതയെ ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

 

തലവേദന ശുശ്രൂഷയുടെ സംതൃപ്തി. തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തലവേദന ശുശ്രൂഷയിൽ അവർ സംതൃപ്തരാണോ എന്ന് (വ്യക്തി / പുരുഷന്മാർ) സൂചിപ്പിച്ചു.

 

ER സന്ദർശനങ്ങൾ. മുൻകാലത്തെ എൺപത് മാസത്തിനിടെ തലവേദനയ്ക്കായി എ.ആർ.ആറിനുണ്ടായ ഇരകളുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിലെ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന് മുമ്പുള്ള 3 ദിവസങ്ങളിൽ ER സന്ദർശിച്ച വ്യക്തികളുടെ ശതമാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു ഡൈക്കോട്ടമസ് അതെ / അല്ല വേരിയബിൾ സൃഷ്ടിച്ചു.

 

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനലിസ്

 

വിശകലനത്തിന് മുമ്പ്, വിശകലനത്തിനും നൊളാഡലിറ്റി അനുമാനത്തിനുമായി ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായി ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി SPSS v. XXX ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ വിശകലനങ്ങളും നടത്തി. തലവേദന ആവൃത്തി നോർമലാസിറ്റി അനുമാനങ്ങളെ ലംഘിച്ചു, രൂപാന്തരീകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു (പരിവർത്തനമാവുന്ന വേരിയബിളുകൾ ഈ മാതൃകയിൽ ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിലും, യഥാർത്ഥ ഡാറ്റ വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു).

 

ഒരു ലൈനാർ റാൻഡം മിക്സഡ് മോഡൽ (റാൻഡം ഇഫക്റ്റുകൾ എന്ന വിഷയത്തെ പരിഗണിക്കുന്നു), ഹെഡ്ഷെക്കിന്റെ ആവൃത്തിയിലെ മാറ്റം, എൺപത് മാസങ്ങളിലായി (ബേസ്ലൈൻ, മാസം, മാസം, മാസം). HIT-12- ന് (ബേൺലൈൻ, 3- മാസം, XNUM- മാസം, 6- മാസം അളവ്), MSQ സബ്സെല്ലുകൾ (12- മാസം, 6- മാസം അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്) എന്നിവയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്തു. തലച്ചോറിൻറെയും ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനമാക്കിയോ എന്നറിയാൻ അടിസ്ഥാന രീതിയും വിഷമവും നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ വേരിയബിളുകൾ മോഡലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. 3-way interactions (time × worry × confidence) അന്വേഷിക്കാൻ നിലനിന്നെങ്കിലും, വളരെ കുറഞ്ഞ n ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സെല്ലുകൾ, കൂടാതെ 6-way ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്രമം പരസ്പരമാക്കൽ വിശകലനം ചെയ്തു. എല്ലാ താരതമ്യങ്ങൾക്കും, ബോൺഫ്രോൺണി മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കപ്പെട്ടു.

 

ഉത്കണ്ഠ, ഫലപ്രാപ്തി, തലവേദന പരിചരണത്തിൽ രോഗിയുടെ സംതൃപ്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇആർ സന്ദർശനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കാലക്രമേണ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന്, മക്നെമറിന്റെ പരിശോധന നടത്തി. ഒന്നിലധികം താരതമ്യങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിന്, ഓരോ താരതമ്യങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യ നില p <.008 ആയി ക്രമീകരിച്ചു.

 

ഈ പഠനത്തിനുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളും നടപടികളും പ്രാദേശിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിവ്യൂ ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചു.

 

ഫലം

 

ഓവർ ടൈം തലവേദന ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റുക

 

ആകെ ഫലമായി, മൊത്തം, 3 മാസങ്ങളിൽ, 34% (n = 77 / 228) അടിവയറിൽ നിന്നും തലവേദന ആവൃത്തിയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു% വരെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് എൺപത് മാസത്തിൽ, 50% (N = 38) മുതൽ 90 വരെ മാസം (N = 86) വരെ വർദ്ധിച്ചു.

 

തലവേദന ആവൃത്തി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഫലം പ്രധാനമാണെന്ന് ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു (എഫ് [3, 691] = 27.89, പി <.001). ഓരോ സമയ പോയിന്റിലും പ്രതിമാസം തലവേദന ആവൃത്തി ചിത്രം 1 കാണിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ നിന്ന് തുടർന്നുള്ള ഓരോ സമയ പോയിന്റിലേക്കും (p <.1) തലവേദന ആവൃത്തിയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടെന്ന് പട്ടിക 001 കാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മാസം 12 ലെ തലവേദന ആവൃത്തി 3, 6 മാസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ് (p <.001). ഉത്കണ്ഠയ്ക്കുള്ള പ്രധാന ഫലവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു (എഫ് [1, 308] = 12.03, പി <.001). കുറഞ്ഞ വേറി (M = 8.00, SE = .63) (5.89% CID) എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരേക്കാൾ ഉയർന്ന വേറി ഉണ്ടെന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് സമയപരിധികളിൽ കൂടുതൽ തലവേദന (M = 46, SE = .95) ഉണ്ടായിരുന്നു. = .62–3.68). ആത്മവിശ്വാസത്തിനുള്ള പ്രധാന പ്രഭാവം, സമയം എക്സ് വിഷമിക്കുന്ന ഇടപെടൽ, സമയം എക്സ് ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയെല്ലാം പ്രാധാന്യമില്ലാത്തവയായിരുന്നു.

 

ചിത്രം 1: അടിസ്ഥാന മാസം മാസത്തിൽ തലവേദന ദിവസങ്ങൾ, എൺപത് മാസം, മാസം, മാസം, മാസം.

 

 

ജീവിത ദൗർലഭ്യം

 

HIT-6. എക്സ് വേവലാതി ഇടപെടൽ സമയം പ്രധാനമാണെന്ന് ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (എഫ് [2, 464] = 4.54, പി <.01). ഓരോ സമയ പോയിന്റിനും എച്ച്ഐടി -2 സ്കോറുകൾ ചിത്രം 6 കാണിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ ഇഫക്റ്റ്സ് വിശകലനം കാണിക്കുന്നത് തലവേദനയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ അളവ് 3 മാസത്തിൽ ഉയർന്ന വേറി ഉള്ളവരേക്കാൾ കുറവാണ്. ലോ വൊറി ഉള്ളവർ ബേസ്‌ലൈനിനെ 3 മാസം മുതൽ 6 മാസം വരെയും 3 മാസം മുതൽ 6 മാസം വരെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തലവേദനയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് കാണിക്കുന്നു, അതേസമയം ഉയർന്ന വേറി ഉള്ളവർക്ക് തലവേദനയുടെ ആഘാതം ബേസ്‌ലൈനിൽ നിന്ന് 3 മാസമായി കുറയുന്നു, എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് അല്ല 3 മാസം 6 മാസം. ആത്മവിശ്വാസത്തിനുള്ള പ്രധാന സ്വാധീനം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു (എഫ് [1, 292] = 4.54, പി <.001) ഉയർന്ന സ്വയം കാര്യക്ഷമത ഉള്ളവർക്ക് (എം = 59.60, എസ്ഇ = .52) താഴ്ന്ന സ്വയം ഉള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് തലവേദന കുറവാണ്. കാര്യക്ഷമത (എം = 61.72, എസ്ഡി = .70) (സിഐഡി = .79–3.45). എക്സ് സ്വയം ഫലപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ വേവലാതി എക്സ് സ്വയം ഫലപ്രാപ്തി ഇടപെടൽ എന്നിവ കാര്യമായിരുന്നില്ല.

 

ചിത്രം 2: ഓരോ സമയത്തും HIT-6 വിഷമിക്കുകയാണ്.

 

MSQ-E. എക്സ് വേഴ്സസ് ഇന്ററാക്ഷൻ സമയം പ്രധാനമാണെന്ന് ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (എഫ് [2, 468] = 5.18, പി <.01). ഓരോ സമയ പോയിന്റിനുമുള്ള MSQ-E സ്‌കോറുകൾ ചിത്രം 3 കാണിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ ഇഫക്റ്റ്സ് വിശകലനം കാണിക്കുന്നത് എം‌എസ്‌ക്യു-ഇയിലെ പുരോഗതിയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞ വേറി ഉള്ളവരേക്കാൾ ഉയർന്ന വേറി ഉള്ളവരിൽ 3 മാസത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നാണ്. ആത്മവിശ്വാസത്തിനുള്ള പ്രധാന സ്വാധീനം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു (എഫ് [1, 292] = 4.54, പി <.001) ഉയർന്ന സ്വയം കാര്യക്ഷമത ഉള്ളവർക്ക് (എം = 59.60, എസ്ഡി = 1.74) താഴ്ന്ന സ്വയമുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ജീവിത നിലവാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യക്ഷമത (എം = 61.72, എസ്ഡി = 1.87) (സിഐഡി = .79–3.45). സ്വയം ഫലപ്രാപ്തിക്കുള്ള പ്രധാന ഫലം, സമയം എക്സ് സ്വയം-ഫലപ്രാപ്തി ഇടപെടൽ, വേവലാതി എക്സ് സ്വയം ഫലപ്രാപ്തി ഇടപെടൽ എന്നിവ കാര്യമായിരുന്നില്ല.

 

ചിത്രം 3: ആശങ്കയോടെ ഓരോ സമയത്തും MSQ-E.

 

MSQ-R. സമയത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രഭാവം പ്രധാനമാണെന്ന് ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (F [2, 472] = 47.60, p <.001). ഓരോ സമയ പോയിന്റിനും വിഷമത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ച് ചിത്രം 4 MSQ-R കാണിക്കുന്നു. ബേസ്‌ലൈനുമായി (M = 53.67, SD = 1.23) ആപേക്ഷികമായി, MSQ-R 6 മാസത്തിലും (M = 66.02, SD = 1.35) (CID = 8.96–13.75) 12 മാസത്തിലും (M = 68.05, SD = 1.38) ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടു. ) (സിഐഡി = 10.34–18.42). 6 മാസം, 12 മാസം എം‌എസ്‌ക്യു-ആർ‌ സ്‌കോറുകൾ‌ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഉത്കണ്ഠയ്ക്കുള്ള പ്രധാന ഫലം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് (എഫ് [1, 281] = 34.86, പി <.001), അതായത് ഉയർന്ന വേറി ഉള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വേറി (എം) ഉള്ളതിനേക്കാൾ ജീവിത നിലവാരം (എം = 56.75, എസ്ഡി = 1.17) വളരെ കുറവാണ്. = 68.41, എസ്ഡി = 1.60) (സിഐഡി = 7.78–15.57). സ്വയം ഫലപ്രാപ്തിയുടെ പ്രധാന ഫലം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു (എഫ് [1, 281] = 7.89, പി <.01), അതായത് കുറഞ്ഞ സ്വയം-കാര്യക്ഷമത ഉള്ളവർക്ക് ജീവിതനിലവാരം (എം = 59.81, എസ്ഡി = 1.35) കുറഞ്ഞ വേവലാതി (എം = 65.36, എസ്ഡി = 1.45) (സിഐഡി = 1.67–9.44). സ്വയം ഫലപ്രാപ്തിയുടെ പ്രധാന ഫലമോ എക്സ് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഇടപെടലോ കാര്യമായിരുന്നില്ല.

 

ചിത്രം 4: ഓരോ സമയത്തും MSQ-R വിഷമിക്കുകയാണ്.

 

MSQ-P. എക്സ് വേർ‌ഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ സമയം പ്രധാനമാണെന്ന് ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (എഫ് [2, 449] = 4.01, പി <.05). ഓരോ സമയ പോയിന്റിനുമുള്ള MSQ-P സ്കോറുകൾ ചിത്രം 5 ൽ കാണിക്കുന്നു. ലളിതമായ ഇഫക്റ്റ്സ് വിശകലനം കാണിക്കുന്നത് ഉയർന്ന വിഷമമുള്ളവർ ബേസ്‌ലൈനിനെ 6 മാസം മുതൽ 12 മാസം വരെയും 6 മാസം മുതൽ 12 മാസം വരെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കാണിക്കുന്നു, അതേസമയം ലോ വൊറി ഉള്ളവർ ബേസ്‌ലൈനിനെ 6 മാസവും 12 മാസവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കാര്യമായ പുരോഗതി കാണിക്കുന്നു, പക്ഷേ കാര്യമായ പുരോഗതിയില്ല 6 മാസം മുതൽ 12 മാസം വരെ. ആത്മവിശ്വാസത്തിനുള്ള പ്രധാന സ്വാധീനം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു (എഫ് [1, 272] = 4.11, പി <.05) അതായത് കുറഞ്ഞ സ്വയം-കാര്യക്ഷമത (എം = 75.08, എസ്ഡി = 1.48) ഉള്ളവർക്ക് ഉയർന്ന സ്വയമുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ജീവിത നിലവാരം കുറവാണ്. കാര്യക്ഷമത (എം = 79.47, എസ്ഡി = 1.58) (സിഐഡി = .13–8.65). എക്സ് സ്വയം-ഫലപ്രാപ്തി ഇടപെടലും വേവലാതി എക്സ് സ്വയം ഫലപ്രാപ്തി ഇടപെടലും സമയം കാര്യമായിരുന്നില്ല.

 

ചിത്രം 5: ഓരോ സമയത്തും MSQ-P.

 

തലവേദനയെക്കുറിച്ചു വേവലാതിപ്പെടുക. 6 മാസം, 3 മാസം, 6 മാസം എന്നിങ്ങനെ ഉയർന്ന വിഷമമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ശതമാനം ചിത്രം 12 കാണിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന സൂചകവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഉയർന്ന വിഷമമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ശതമാനം 3 മാസം (χ2 [223] = 20.42, പി <.001), 6 മാസം (χ2 [223] = 29.98, പി <.001) , കൂടാതെ 12 മാസവും (χ2 [223] = 29.82, പി <.001). മറ്റ് കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.

 

ചിത്രം 6: ഓരോ സമയത്തും ഉയർന്ന ആകുലതയും ഉന്നത സ്വഭാവവുമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ശതമാനം.

 

തലവേദന നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ആത്മ-കാര്യക്ഷമത 6 മാസം, 3 മാസം, 6 മാസം എന്നിങ്ങനെ ഉയർന്ന സ്വയം കാര്യക്ഷമതയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ശതമാനം ചിത്രം 12 കാണിക്കുന്നു. ഉയർന്ന സ്വയം കാര്യക്ഷമതയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ശതമാനം 12 മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ് ([2 [223] = 10.92, പി <.001), 3 മാസം (χ2 [223] = 8.02, പി <.001) . മറ്റ് കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.

 

സംതൃപ്തി. തലവേദന പരിചരണത്തിൽ സംതൃപ്തരായ വ്യക്തികളുടെ ശതമാനം ചിത്രം 7 കാണിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, തലവേദന പരിചരണത്തിൽ സംതൃപ്തരായ വ്യക്തികളുടെ ശതമാനം 3 മാസം (χ2 [223] = 66.39, പി <.001), 6 മാസം (χ2 [223] = 75.87, പി <.001), 12 മാസം (χ2 [223] = 100.99, പി <.001). കൂടാതെ, 12 മാസത്തെ തലവേദന പരിചരണത്തിൽ സംതൃപ്തരായ വ്യക്തികളുടെ ശതമാനം 3 മാസത്തേക്കാൾ (χ2 [223] = 16.25, പി <.001) 6 മാസവും (χ2 [223] = 9.80, പി < 001). മറ്റ് കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.

 

ചിത്രം 7: തലവേദന ശുശ്രൂഷയുടെ സംതൃപ്തി.

 

ER സന്ദർശനങ്ങൾ. ഫലത്തിൽ, 8.33% (n = 19) മുമ്പത്തെ XNUM മാസങ്ങളിലെ തലവേദനക്കായി ER ലേക്ക് പോയി എന്ന് ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. എൺപത് മാസങ്ങളിൽ (3%, n = 3) ER സന്ദർശനങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും, 3.08 months (7% n = 6), 3.95 months (9%, n = 12), ഈ കുറവുകൾ ഗണ്യമായിരുന്നില്ല.

 

സംവാദം

 

തലവേദന ആവൃത്തിയിൽ MMMP ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനമായിരുന്നു പ്രാഥമിക ഫലം. പങ്കെടുത്തവരിൽ പകുതിയും (46%) 50 മാസത്തിൽ തലവേദന ആവൃത്തിയിൽ 12% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. തലവേദന ആവൃത്തിയിൽ 50% കുറവ് അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ശതമാനം 12 മാസത്തിനിടെ ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിച്ചു എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ ഇടപെടലിന്റെ ശാശ്വത ഫലം കാണിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഹൈ വറി അല്ലെങ്കിൽ ലോ വറി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാറ്റത്തിന്റെ അളവ് കാര്യമായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ബേസ്‌ലൈനിന് ശേഷം 6 മാസത്തിൽ ലോ വൊറി ഉള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന വേറി ഉള്ളവർക്ക് എച്ച്ഐടി -3 സ്കോറുകളുടെ കുറവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അനുബന്ധ കണ്ടെത്തലിൽ, ഉയർന്ന സ്വയം-കാര്യക്ഷമത ഉള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ബേസ്‌ലൈനിൽ കുറഞ്ഞ സ്വയം-കാര്യക്ഷമത ഉള്ളവർ തലവേദനയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. എം‌എം‌പിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, തലവേദന മാനേജ്മെന്റ് കഴിവുകൾ എന്നിവയിലൂടെ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ തലവേദന നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം ലഭിച്ചതാകാം ഇതിന് കാരണം. ഉയർന്ന സ്വയം-കാര്യക്ഷമത സ്‌കോറുകളുള്ള പങ്കാളികളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശതമാനവും 12 മാസത്തെ പഠന കാലയളവിൽ ഉയർന്ന വിഷമമുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ ശതമാനം കുറയുന്നതും ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു.

 

തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈകല്യം കുറയുകയും പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പങ്കാളിത്തക്കാർ അറിയിച്ചു. വൈകല്യവും രോഗം ബാധിച്ചതും കാരണം മിക്ക രോഗികളും തലവേദനക്കുള്ള ചികിത്സ തേടുന്നത് പ്രോത്സാഹജനകമാണ്. കുറഞ്ഞ ചെലവിലൂടെയും വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി എളുപ്പത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെയും ഈ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. രോഗികൾ തലവേദനയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ആശങ്കാകുലരാണ്. വേദനയേറിയ വേദനയെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയും ഉത്കണ്ഠയും വേദന വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അനലോസിക്സ് തെറാപ്പിമാരുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും കഴിയും. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളിൽ ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. എന്നാൽ ഇന്നുവരെ ചെറിയ ഗവേഷണം മൈഗ്രെയ്ൻ രോഗികളിലെ ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചു പരിശോധിക്കുന്നു. മൈഗ്രേൻ വിഷബാധയിലും ഉത്കണ്ഠയിലും കാര്യമായ പ്രശ്നമൊന്നുമുണ്ടാകുമെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. [48-49]

 

വൈകല്യവും ജീവിതനിലവാരംമൂലം വിഷമിക്കേണ്ട പരസ്പര വ്യവഹാരങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇടപെടലിന്റെ കേന്ദ്രാവിഷ്കാരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാത്രം കാര്യമാണ്. തലവേദന വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച്, രോഗം ഫലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പൂർണമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മതിയായ ഗവേഷണം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിൽ നൽകിയ വിദ്യാഭ്യാസവും അടിസ്ഥാന തലവേദന മാനേജ്മെൻറ് വൈദഗ്ധ്യവും മതിയായ അറിവും പ്രാഥമിക വൈദഗ്ധ്യവും ഉള്ള രോഗികൾക്ക് തലവേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കും. പഠനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉയർന്ന ആകുലനാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ, വൈകല്യവും ജീവിത ഗുണനിലവാരവുമുള്ള റേറ്റിംഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയതാണ് ഈ ആശയം.

 

സംതൃപ്തി വർധിച്ചതായി കണ്ടെത്തുന്നതിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവും ലളിതമായ ഇടപെടലുമുള്ള ഇടപെടൽ ചികിത്സയുടെ രോഗികളുടെമേൽ നല്ല പ്രഭാവം ചെലുത്തുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു. എന്തിന് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്നതിന്റെ പല സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. മൈഗിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള രോഗികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ ആരോഗ്യപരിചയ ദാതാക്കളോട് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞു. രോഗികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വസ്തുക്കൾ മൈഗ്രെയ്ൻ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരായിരിക്കാനും, അതോടൊപ്പം അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൂടുതൽ സംതൃപ്തമായിത്തീരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കുറച്ചു തലവേദനയും തലവേദനയും കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഈ മെക്കാനിസ്റ്റിക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ നിലവിലെ പഠനമല്ല രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ ഈ വേരിയബിളുകളുടെ സ്വാധീനം രോഗിയുടെ സംതൃപ്തിയെക്കുറിച്ച് നിർണയിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ER സന്ദർശനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം; ഓരോ സമയത്തും ER സന്ദർശനങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടെങ്കിലും, അടിസ്ഥാനരേഖയിൽ ER യിൽ പോയിരുന്ന വ്യക്തികളുടെ ശതമാനം (8.33%) വളരെ കുറവായിരുന്നു, അത് കാര്യമായ കുറവു സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലായിരുന്നു.

 

ഈ പഠനം നടത്തിയ ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൈഗ്രെയ്ൻ, മാനേജുമെന്റ് കഴിവുകൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് രോഗം ബാധിച്ചേക്കാം. രോഗം ബാധിച്ച രോഗികളുടെ രോഗം കുറയ്ക്കാനും, ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കാനും, രോഗബാധിതരായ രോഗികളെ സഹായിക്കുന്ന രോഗബാധയുള്ള മറ്റ് രോഗങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രമേഹം, ആസ്തമ, ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ)

 

നിലവിലെ പഠനം അതിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, മൈഗ്രെയ്ൻ വിദ്യാഭ്യാസം രോഗം മാനേജ്മെൻറ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഗവേഷണം സ്പീക്കർ ഉയർത്തുകയും ആണെങ്കിലും, നിലവിലുള്ള പഠന പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. പഠനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി ഒരു സമാന്തരാവസ്ഥയുടെ അഭാവം ആയിരുന്നു. ഈ അവസ്ഥയെപ്പോലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു നല്ല പക്ഷപാതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു "സ്വയം-നിർവഹിക്കൽ" ഫലത്തിൽ നിന്നാണ് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചില്ല. അത് തലവേദനയിൽ കുറഞ്ഞുവരുന്നത് പങ്കാളികളുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇപ്പോഴത്തെ പഠനത്തിൽ, ഗവേഷകർക്ക് കൃത്യമായ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായെങ്കിൽ, പോസിറ്റീവ് പക്ഷപാതപരമായ പ്രശ്നം കുറയുകയുണ്ടായി, 3 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ മാസത്തെ ഇടവേളകളിൽ എന്ത് പ്രതികരിച്ചു. അതേ സമയം, ഒരു നിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥയുടെ അഭാവത്തിൽ, ഈ സാധ്യത ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒറ്റത്തവണ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഒരു സമീപനം തലവേദനയും പരസ്പര സഹകരണങ്ങളും വരുത്തിയേക്കാവുന്നതാണോ എന്നറിയാൻ ഈ പഠനം നടത്തി. തത്ഫലമായി, നിലവിലുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്നും വരാൻ കഴിയുന്ന നിഗമനങ്ങൾ പരിമിതമാണ്.

 

പ്രോഫൈലാക്റ്റിക് കുറിപ്പടി പാറ്റേണുകളുടെ ഔപചാരിക മേൽനോട്ടമില്ല, അതിനാൽ പങ്കാളികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രോഫൈലാസിസിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം 15% വർദ്ധിച്ചതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പല തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ (തലവേദന ആവൃത്തി, വൈകല്യം, ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരം, ആശങ്ക, പരിപാലന സംതൃപ്തി) എന്നിവയിൽ മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രോഫിലാക്സിസ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഒരു റിഗ്രഷൻ വിശകലനം നടത്തി. മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രോഫിളാക്സിസ് തുടങ്ങുന്നത്, തലവേദനയുടെ ആവൃത്തി കുറയ്ക്കാൻ XNUM മാസങ്ങളിൽ കുറയുമെന്ന്, എന്നാൽ ഏത് സമയത്തും മറ്റേതെങ്കിലും ഡൊമെയ്നുകളിലും കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ ഇടപെടൽ ലഭിക്കാത്ത പാരലൽ താരതമ്യം ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഭാവമാണ് മറ്റൊരു പരിമിതി. ഈ ഡൊമെയ്നുകളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ബയസ്സിന്റെ ഫലമാണ്. മറ്റൊരു വിഷയവും, ശീർഷകങ്ങളും ചോദ്യാവലിയും ഡയറിമാരെ അപേക്ഷിച്ച് രോഗിചേരൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർമാർ രോഗിയുടെ മാനേജ്മെൻറിൽ ഒരു നല്ല സ്വാധീനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രോഗികളുമായി കൂടുതൽ സംവേദനാത്മക ആശയവിനിമയ സമീപനത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നതും സാധ്യതയുണ്ട്. [3]

 

സൂക്ഷ്മപരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി മൈഗ്മിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചും ആരോഗ്യ പരിപാലന ദാതാക്കൾക്കും മൈഗ്രിനികൾക്കുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന എം.എം.എം.പിയുടെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒരു എക്സ്എംഎൽ എക്സ്ചേഞ്ച് കാലയളവിൽ മാറ്റം വിലയിരുത്താൻ ഒരു രേഖീയ റാൻഡം മിക്സഡ് മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച ഈ ഓപ്പൺ ലേബൽ ട്രയൽ, പങ്കെടുത്ത രോഗികൾക്ക് കുറവ് തലവേദന, കുറവ് വൈകല്യം, മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരം. കൂടാതെ, രോഗികളുടെ ഗണ്യമായ അനുപാതം കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു, ആത്മഹത്യ വർദ്ധിച്ചു, അവരുടെ മൈഗ്രെയ്ൻ ചികിത്സകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രകടമായിരിക്കുന്ന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംതൃപ്തി, കുറവുള്ള ആശങ്കകളും ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തലും മെച്ചപ്പെട്ടതും കുറഞ്ഞ ചെലവും വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പ് എളുപ്പവുമാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

 

അക്നോളജ്മെന്റ്

 

സെന്റ് ജോൺസ് മെർസി ഹെൽത്ത് റിസർച്ചിൽ (പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറിൽ) മിസി കോഴ്സിനും, സല്ലി കാനും, സെയിന്റ് ജോൺസ് മെർസി മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിലെ ആരോഗ്യ പരിപാലക സേവനദാതാക്കൾ, ഡോ. തിമോത്തി ഹൂൾ (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സഹായം). പ്രാഥമിക ചികിത്സാ ശൃംഖല, ഗ്ലാക്സോ സ്മിത്ത്ക്ലൈൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, അബോട്ട് ലബോറട്ടറികൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ചെറിയ അനിയന്ത്രിതമായ ഗ്രാന്റുകൾ ഈ പദ്ധതിക്ക് ധനസഹായം നൽകി. രണ്ടാമത്തെ രചയിതാവിന് നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് (NINDS #XNSXNS23) ആണ് ഫണ്ട് തയ്യാറാക്കിയത്.

 

ഉപസംഹാരമായി, ഓരോ വർഷവും ഡോക്ടറുടെ ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് തലവേദന എന്ന് മാത്രമല്ല, മൈഗ്രെയ്ൻ ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും അടിവയറിലും രോഗാവസ്ഥയിലും തുടരുന്നു, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൈഗ്രെയ്ൻ രോഗികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, മെർസി മിഗ്റൈൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത രോഗികൾ അവരുടെ മൈഗ്രെയ്ൻ ലക്ഷണങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിതമായ മറ്റ് തലവേദന ചികിത്സ ഓപ്ഷനുകളിൽ മഗ്നീഷ്യക്കാർ കൂടുതലായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ (എൻസിബി) യിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാടിക്ക് മാത്രമല്ല, നട്ടെല്ലിനും മുറിവുകളോടും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ, ഡോക്ടർ ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

 

 

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: ബാക്ക് വേദന

 

കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, ഏകദേശം 8% ജനങ്ങൾ ജീവിതകാലത്തുടനീളം കുറഞ്ഞത് ഒരു തവണയെങ്കിലും മുടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുത്തും. പുറം വേദന പലതരം പരിക്കുകളും / അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകളും കാരണം ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. പലപ്പോഴും, വയറുമായി ഉള്ള നട്ടെല്ലിലെ സ്വാഭാവികമായ ജീർണത വീണ്ടും വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കും. ഹാനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ മൃദു, ജെൽ പോലുള്ള ഒരു മധ്യവയസ്കതടാകൃതിയിലുള്ള കേന്ദ്രഭാഗം ചുറ്റുപാടുമുള്ള, ചുറ്റുമുള്ള, പുറത്തെ മോതിരം കട്ടിയുണർത്തി, നാരുകൾ വേട്ടയാടുന്നതും അസ്വസ്ഥമാക്കും. ഡിസ്ക് ഹെർണിയൈറ്റുകൾ സാധാരണയായി താഴത്തെ പിൻഭാഗത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ തൊലിയുള്ള നട്ടെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല് അഥവാ കഴുത്തിലും അവർ ഉണ്ടാകാം. മുറിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായോ ആയ അവസ്ഥ കാരണം താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഞരമ്പുകളുടെ ഇമപ്പിന് സന്ധിസ്ഥയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാകും.

 

 

കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം: മൈഗ്രെയ്ൻ പെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്

 

 

കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ: EXTRA EXTRA: എൽ പാസോ, ടിക്സ് | അത്ലറ്റുകളും

 

ശൂന്യമാണ്
അവലംബം
1. ഗിബ്സ് TS, ഫ്ലീഷർ AB, ജൂനിയർ, ഫിൽഡ്മാൻ SR, സാം എം.സി, O'Donovan CA. മൈഗ്രെയ്ൻ രോഗികളിലെ ആരോഗ്യ രക്ഷാ വിനിമയം: ആംബുലൻഷനിൽ സജ്ജമാക്കുന്നവരുടെ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രവും പാറ്റേണുകളും. തലവേദന. 2003;43: 330-335.[PubMed]
2. സ്മിത് ആർ. സാധ്യം ഫിം ഫിസിഷ്യൻ. 1989;35: 1835-9. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം][PubMed]
3. യംഗ് ഡബ്ല്യുബി, സിൽബർസ്റ്റീൻ എസ്. മൈഗ്രെയ്ൻ, മറ്റ് തലവേദനകൾ. ന്യൂയോർക്ക്, NY: ഡമോസ് മെഡിക്കൽ; 2004.
4. ക്ലെസ് ജെസി, ഓസ്റ്റേർസ് ജെ. നിയന്ത്രിത ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ മൈഗ്രെയ്ൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് റിസോഴ്സ് ഉപയോഗവും ചെലവും. ആൻ ഫാർമസന്തർ. 1994;28: 659-664. [PubMed]
5. എൽസ്റ്റൺ ലാഫാറ്റ ജെ, മൂൺ സി, ലിയോട്ട സി, കോലോഡ്നർ കെ, പൈസൺ എൽ, ലിപ്റ്റൺ ആർ ബി. മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സാ ചെലവുകളും ചെലവും. ജെ ജനറൽ ഇന്റേണൽ മെഡ്. 2004;19: 1005-1012. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം][PubMed]
6. പെസ ജെ, ലജ് എം. ജെ. മൈഗ്രെയ്ൻ, കോമോർബിഡ് ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം എന്നിവയ്ക്കുള്ള വൈദ്യചികിത്സ. തലവേദന. 2004;44: 562-570. [PubMed]
7. എഡ്മെയ്ഡ്സ് ജെ, മക്കേൽ ജെ. മൈഗ്രെയ്ൻ സാമ്പത്തിക ആഘാതം: പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ ചിലവുകളുടെ ഒരു വിശകലനം. തലവേദന. 2002;42: 501-509. [PubMed]
8. ഹു എച്ച്എച്ച്, മാക്സ്സൺ എൽ, ലിപ്റ്റൺ ആർ.ബി, സ്റ്റ്യൂവാർട്ട് വുഎഫ്, ബർഗർ എംഎൽ. ഐക്യനാടുകളിലെ മൈഗ്രെയ്ൻ ഭാരം: വൈകല്യവും സാമ്പത്തിക ചെലവും. ആർച്ച് ഇന്റേൺ മെഡ് 1999;159: 813-818. [PubMed]
9. സ്റ്റ്യൂവാർട്ട് ഡബ്ല്യുഎഫ്, റിക്കിയ ജെഎ, ചീസ് ഇ, മോർഗാൻസ്റ്റീൻ ഡി, ലിപ്റ്റൺ ആർ. യുഎസ് തൊഴിൽശക്തിയിലെ സാധാരണ വേദന സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉൽപാദന സമയവും ചെലവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജാമ. 2003;290: 2443-2454. [PubMed]
10. ലിപ്റ്റൺ ആർ.ബി, സ്റ്റെവാർട്ട് ഡബ്ല്യുഎഫ്, ഡയമണ്ട് എസ്, ഡയമണ്ട് എം എൽ, റീഡ് എം. യു.എസിൽ മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രാപ്തിയും ബാധ്യതയും: ഡാറ്റാ ഒഫ് ദി അമേരിക്കൻ മൈഗ്രെയ്ൻ സ്റ്റഡി II. തലവേദന. 2001;41: 646-657. [PubMed]
11. ലിപ്റ്റൺ ആർ.ബി, സ്റ്റ്യൂവാർട്ട് ഡബ്ല്യുഎഫ്, സിമോൺ ഡി. മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫോർ മൈഗ്രെയ്ൻ: ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ദി അമേരിക്കൻ മൈഗ്രെയ്ൻ സ്റ്റഡി. തലവേദന. 1998;38: 87-96. [PubMed]
12. Lipton RB, ഡയമണ്ട് എസ്, റീഡ് എം, ഡയമണ്ട് എം എൽ, സ്റ്റെവർട്ട് ഡബ്ല്യുഎഫ്. മൈഗ്രെയ്ൻ രോഗനിർണ്ണയവും ചികിത്സയും: അമേരിക്കൻ മൈഗ്രെയ്ൻ സ്റ്റഡി II യിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ. തലവേദന. 2001;41: 638-645. [PubMed]
13. പട്ടേൽ എൻ.വി, ബിഗാൾ എം.ഇ, കോലോഡ്നർ കെ.ബി., ലറ്റോ സി, ലാഫറ്റാ ജെ., ലിപ്റ്റൺ ആർ.ബി. ആരോഗ്യ പദ്ധതിയിൽ മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രാബല്യത്തിൽ മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രാധാന്യവും സ്വാധീനവും. ന്യൂറോളജി. 2004;63: 1432-1438. [PubMed]
14. ഡയമണ്ട് എസ്, ബിഗാൾ ME, സിൽബർസ്റ്റീൻ എസ്, ലോഡർ ഇ, റീഡ് എം, ലിപ്റ്റൺ ആർ.ബി. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ മൈഗ്രെയ്ൻ രോഗനിർണയവും, നിശിതവും പ്രതിരോധപരവുമായ ചികിത്സാരീതിയുടെ മാതൃകകൾ: അമേരിക്കൻ മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രിവെല്ലൻസ് പ്രിവൻവേൻസ് ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ. തലവേദന. 2007;47: 355-363. [PubMed]
15. ഹാസാർഡ് E, Munakata ജെ, Bigal ME, Rupnow MFT, Lipton RB. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ലെ മൈഗ്രെയ്ൻ ഭാരം: രോഗം മാനേജ്മെന്റ് സാമ്പത്തിക വിശകലനം നിലവിലുള്ളതും ഉയർന്നുവരുന്നവ. മൂല്യ ആരോഗ്യം [PubMed]
16. ലിപ്ടൻ ആർബി, പാൻ ജെ. മൈഗ്രെയ്ൻ ഒരു പുരോഗമന മസ്തിഷ്ക രോഗം? ജാമ. 2004;291: 493-494. [PubMed]
17. സ്കറി എ.ഐ., സ്റ്റ്യൂവാർട്ട് ഡബ്ല്യുഎഫ്, റിക്ക് ജെ, ലിപ്റ്റൺ ആർ ബി. ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനത്തിൽ ദിവസേനയുള്ള തലവേദന ആരംഭിക്കുന്നതും പരിഹാരവുമൊത്തുള്ള ഘടകങ്ങൾ. വേദന 2003;106: 81-89. [PubMed]
18. ബോഡൻഹൈമർ ടി, ലോറിഗ് കെ, ഹോൾമാൻ എച്ച്, ഗ്രുംബക് കെ. പ്രൈമറി കെയർ സെല്ലിലെ ക്രോണിക് അസുഖങ്ങളുടെ സ്വയം മാനേജ്മെൻറ്. ജാമ. 2002;288: 2469-2475. [PubMed]
19. ചോഡോഷ് ജെ, മോർട്ടൺ എസ്സി, മോജിക്ക ഡബ്ല്യു മെറ്റാ അനാലിസിസ്: ക്രോണിക് രോഗം സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പഴയ മുതിർന്നവർക്കായി. ആൻ ഇന്റേൺ മെഡി. 2005;143: 427-438. [PubMed]
20. Lorig KR, Holmon H. സ്വയം മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസം: ചരിത്രം, നിർവചനം, ഫലങ്ങൾ, മെക്കാനിസം. ആൻ ബെഹവ് മെഡ്. ആഗസ്റ്റ് 29;26(1): 1-7. [PubMed]
21. ലോർഗിൻ കെ.ആർ, മാസൺസൺ പി.ഡി, ഹോൾമാൻ എച്ച്ആർ. ഹെൽത്ത് കെയർ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് സ്വയംഭരണനിർമ്മാണത്തിന് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം നിലനില്ക്കുന്നതായി തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആർത്രൈറ്റിസ് റീം. 1993;36: 439-446. [PubMed]
22. ലോറിഗ് കെ ആർ, സോബേൽ ഡി എസ്, സ്റ്റുവർട്ട് എൽ, ബ്രൗൺ ബി ഡബ്ല്യു, ജൂനിയർ, ബന്ദുറ എ, തുടങ്ങിയവരും. ഒരു അടിയന്തിര രോഗസുരക്ഷാ മാനേജ്മെന്റ് പദ്ധതിക്ക് ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ കുറയുന്നതിന്റെ സൂചന. മെഡി കെയർ 1999;37: 5-14. [PubMed]
23. ഫെരാരി എംഡി. സമൂഹത്തിന് മൈഗ്രെയ്ൻ സാമ്പത്തിക ഭാരം. മയക്കുമരുന്ന്. 1998;13: 667-676.[PubMed]
24. ഫോർഡ് എസ്, കാൾഹോൺ എ, കാൻ കെ, മാൻ ജെ, ഫിങ്കൽ എ. മൈഗ്രേനിയർമാരിൽ വൈകല്യമുള്ളവരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ മൂന്നാമത് ക്ലിനിക്കിനെ പരാമർശിക്കുന്നു: കഴുത്ത് വേദന, തലവേദന ഗുണങ്ങൾ, കോപിംഗ് സ്വഭാവങ്ങൾ. തലവേദന. 2008;48: 523-528.[PubMed]
25. ജെലിൻസ്സ്കി എസ്, ബെക്കർ വൈജെ, ക്രിസ്റ്റി എസ്.എൻ, ഗിയമാർകോ ആർ, മാക്കി ജിഎഫ്, ഗവേൽ എം.ജെ, എലഫ് എജി, മഗ്നുസൺ ജെ. രോഗികളുടെ ജനസംഖ്യയും ക്ലിനിക്കൽ സവിശേഷതകളും തലവേദന വിദഗ്ധരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജ. ന്യൂറോൽ സയൻസ് 2006;33: 228-234. [PubMed]
26. സ്റ്റ്യൂവാർട്ട് WF, Lipton RB, സൈമൺ ഡി. വർക്ക് സംബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈകല്യം: അമേരിക്കൻ മൈഗ്രെയ്ൻ പഠനം നടത്തിയ ഫലങ്ങൾ. സെഫാലോൽഗ്രിയ. 1996;16: 231-238. [PubMed]
27. ബോണ്ടുറ എ, ഒലിയറി എ, ടെയ്ലർ സി, ഗൗതയർ ജെ, ഗൊസാർഡ് ഡി. ബോധവത്കൃതവും ഫലപ്രദവുമായ നിയന്ത്രണം: ഒപിഐഐഡും നോൺ-ടോയ്ബറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും. ജെ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റി സൈലോൾ. 1987;53: 563-571. [PubMed]
28. ബന്ദുറ എ സ്വയം-ഫലപ്രാപ്തി: നിയന്ത്രണ വ്യായാമം. ന്യൂയോർക്ക്: WH ഫ്രീമാൻ ആൻഡ് കമ്പനി; 1997.
29. നിക്കോൾസൺ ആർ.എ.എ, ഹൂൾ ടിടി, റോഡ്ഡി ജെൽ, നോർട്ടൺ പി ജെ. തലവേദനയിലെ സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് ഫാക്റ്ററി. തലവേദന. 2007;47: 413-426. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
30. AI ലേക്. തലവേദനയും പെരുമാറ്റവുമുള്ള ചികിത്സാരീതികൾ. മെഡ് ക്ലിൻ നോർത്ത് ആം. 2001;85: 1055-1075. [PubMed]
31. പെരുമാറ്റ സംബന്ധിയായ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാർ എന്തിന് ശ്രദ്ധിക്കണം? തലവേദന. 2005;45: 411-413.[PubMed]
32. നിക്കോൾസൺ ആർ.എ., ഹുർസെയ് കെ.ജി, നാഷ് ജെ., മോഡറേറ്റർമാർ, മധ്യസ്ഥർ, തലവേദനക്കുള്ള പെരുമാറ്റ ചികിത്സ. തലവേദന. 2005;45: 513-519. [PubMed]
33. പെൻസിയൻ ഡി, റെയ്ൻസ് ജെ, ലിപിച്ച് ജി, നിക്കോൾസൺ ആർ, ലേക്ക് എ, ഹർസ്കെ കെ. പെരുമാറ്റ തലവേദന ഗവേഷണത്തിലെ ഭാവിയിൽ നിർദേശങ്ങൾ: വികസിച്ചുവരുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പരിപാടിക്ക് അപേക്ഷകൾ. തലവേദന. 2005;45: 526-534.[PubMed]
34. ബ്ലൂൻഫെൽഡ് എ, ടിഷിസോ എം. സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ ഹെഡ്ജ് കെയർ: ഗ്രൂപ്പ് മോഡൽ കൈസർ പെർമന്റന്റ്. തലവേദന. 2003;43: 431-440. [PubMed]
35. കാഡി ആർ, ഫാർമർ കെ., ബീച്ച് എം., തരാസ്ഷ് ടി. നഴ്സ് അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം: മൈഗ്രെയ്ൻ രോഗികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച ഒരു ഓഫീസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താരതമ്യ മോഡൽ. തലവേദന. 2008;48: 564-569. [PubMed]
36. ക്വോംഗ് WJ, ലാൻഡി എസ്എ, ബ്രാവർമാൻ-പാൻസ ജെ, റോസെൻ ജെഎച്ച്, ഹച്ചിൻസൺ എസ്, ബുർച്ചഞ്ച് എസ്പി. പ്രാഥമിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിലെ മൈഗ്രെയ്ൻ രോഗം മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം: ജീവിത നിലവാരവും ഉൽപാദനക്ഷമതാ നഷ്ടവും. ജെ ക്ലിന്റന് ഔട്ട്ഡന്സ് മാനേജ്മെന്റ്. ജൂൺ 25;14(6): 332-338.
37. മാസിസ് എം, സൻസ് വി, വെർജോ ജെ. തലവേദനക്കുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രോഗം മാനേജ്മെൻറ് ഓഫ് ഇംപാക്റ്റ്. തലവേദന. 2003;43: 621-627. [PubMed]
38. റോത്ത്റോക്ക് ജെഎഫ്, പാരാഡ വിഎ, സിംസ് സി, കീ കെ, വാൾട്ടേഴ്സ് എൻഎസ്, സ്ലൈഫർ ആർ.എം. ക്ലിനിക് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മൈഗ്രേൻ ജനസംഖ്യയിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീവ്രമായ രോഗികളുടെ പഠനം. തലവേദന. 2006;46: 726-731.[PubMed]
39. ഹാർപോൾ എൽ, സാംസ ജി, ജർക്കൽസ്കി A, et al. തലവേദന മാനേജ്മെൻറ് പ്രോഗ്രാം, തലവേദനക്കുള്ള തലവേദനയുടെ ഫലം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. തലവേദന. 2003;43: 715-724. [PubMed]
40. പ്രാഥമിക സംരക്ഷണ ശൃംഖല. മൈഗ്രെയ്ൻ ഫലപ്രദമായ മാനേജ്മെന്റിനായി രോഗികളുടെ കേന്ദ്രീകൃത തന്ത്രങ്ങൾ. 2000.
41. പ്രാഥമിക സംരക്ഷണ ശൃംഖല. മൈഗ്രെയ്ൻ ടു മൈഗ്രെയ്ൻ. 1998.
42. ഗ്ലാക്സോസ്മിത്ത്ക്ലൈൻ. മൈഗ്രെയ്ൻ മാട്രിക്സ് ®. 2001.
43. കോസിൻസ്കി എം, ബേലിസ് എം.എസ്, ബിജർനർ ജെ.ബി, തുടങ്ങിയവരും. തലവേദനയുടെ ആഘാതം അളക്കുന്നതിനുള്ള ആറു ഇനം ഷോർട്ട് ഫോം സർവ്വേ: HIT-NNUMX. ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് റെസ്. 2003;12: 963-974. [PubMed]
44. നാച്ചിത്-ഔവിൻഹൈ എഫ്, ഡാർഡിഗൂസ് ജെഎഫ്, ഹെൻറി പി, തുടങ്ങിയവരും. തലച്ചോറിന്റെ ഗന്ധം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗം (HIT-6) പൊതു പ്രാക്ടീസിൽ: ജീവിത നിലവാരം, തീവ്രത എന്നിവയുമായി ബന്ധം. Eur J Neurol. 2005;12: 189-193. [PubMed]
45. ജിൻറാൻ പി, ഓസ്റ്റർഹൗസ് ജെ.ടി, മില്ലർ ഡി ഡബ്ല്യു, തുടങ്ങിയവരും. മൈഗ്രെയ്ൻ-നിർദ്ദിഷ്ട നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യാവലിയുടെ വികസനവും മൂല്യനിർണ്ണയവും. തലവേദന. 1998;38: 295-302. [PubMed]
46. ജിൻറാൻ പി, ഡേവിസ് എസ്എം, ലാവെങ്ങ് എൽ.എം., തുടങ്ങിയവരും. മൈഗ്രെയ്ൻ-നിർദ്ദിഷ്ട ഗുണനിലവാരം ചോദ്യം ചെയ്യൽ: ഘടകം ഘടനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം. [PubMed]
47. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാക്കേജുകൾ ഫോർ ദ സോഷ്യൽ സയൻസസ് (എസ് പി എസ് എസ്സ്) [കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം]. പതിപ്പ് 14.0. ചിക്കാഗോ: എസ് പി എസ് എസ്; 2006.
48. അസ്മാണ്ട്സൺ GJG, നോർട്ടൺ പിജെ, നോർട്ടൺ GR. വേദനയ്ക്കുമപ്പുറം: തത്ത്വത്തിൽ ഭയവും ഒഴിവാക്കലും എന്ന റോൾ. ക്ലിൻ സൈക് റവ. 1999;19: 97-119. [PubMed]
49. മക്രാക്കൻ എൽ.എം., ഗ്രോസ് ആർട്ട്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന സഹിച്ച് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടോ? ക്ലിൻ J പെയിൻ. 1993;9: 253-259.[PubMed]
50. ബിഷപ്പ് കെ.എൽ., ഹോൽം ജെഎ, ബോറോവൈക് ഡിഎം, വിൽസൺ ബി.എ. തലവേദനകളിലെ സ്ത്രീകളിൽ വേദനയുടെ ദർശനം: വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്കണ്ഠയും ഭീതിയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ലബോറട്ടറി അന്വേഷണം. തലവേദന. 2001;41: 494-9.[PubMed]
51. ലാന്തേറി-മിനറ്റ് എം, റാഡാത്ത് എഫ്, ചൗത്താർഡ് എം.എച്ച്, ലൂക്കാസ് സി. മൈഗ്രെയ്ൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽക്കണ്ഠയും വിഷാദവും: മൈഗ്രെയ്ൻ വിഷയങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന വൈകല്യവും ജീവിത നിലവാരവും, നിശിതമായ മൈഗ്രെയ്ൻ മാനേജ്മെൻറിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. വേദന 2005;118: 319-26. [PubMed]
52. റമാറ്റ് എഫ്, മെക്കിസ് സി, ജെറാഡ് ജി, വാലേഡ് ഡി, വൈവ്സ് ഇ, ലൂക്കാസ് സി. ആക്റ്റിവിറ്റി, സ്ട്രെസ്സ്, കോപിംഗ് ബിഹേവിയർ ഇൻ പ്രൈമറി കെയർ മൈഗ്രെയ്ൻ രോഗികൾ: സ്മൈൽ പഠനഫലം. സെഫാലിയ്യാ. 2008;28: 1115-25. [PubMed]
53. സ്മിത്ത് ടി, നിക്കോൾസൺ ആർ. തലവേദനയും വൈകാരികവുമായ ഘടകങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് തലവേദനയും ജീവിത ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമാണോ? തലവേദന. 2006;46: 878.
54. വൈറ്റ് കെ.ഡി, ഫാരെൽ എ.ഡി. നഗരത്തിലെ ആദ്യകാല കൗമാരക്കാരിൽ തലവേദനയും വയറുവേദനയും മുൻകൂട്ടി പറയുന്നതുപോലെ ഉൽക്കണ്ഠയും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും. ജെ പെഡോ സൈക്ക്. 2006;31: 582-96. [PubMed]
55. ഹൺ എസ് ആർ, കാഡി ആർകെ, നെൽസൺ എം.ആർ. മൈഗ്രെയീവ് വൈകല്യത്തെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി വിലയിരുത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ള പ്രൊഫഷണൽ-രോഗി ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ: ആക്രമണത്തിനിടയിലും ആക്രമണത്തിനും ഇടയിൽ: അമേരിക്കൻ മൈഗ്രെയ്ൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റഡി (എഎംസിഎസ്) ഘട്ടം II. അവതരിപ്പിച്ചത്: ഡയമണ്ട് തലവേദന ചികിത്സയുടെ XNUMth വാർഷിക പ്രാക്ടീസ് ഫിസിഷ്യന്റെ സമീപനം ബുദ്ധിമുട്ട് തലവേദന രോഗിക്ക്; ഫെബ്രുവരി 20-12, 15; കാലിഫോർണിയ: റാങ്കോ മിറേജ്;
എകോർഡൺ അടയ്ക്കുക
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക