പങ്കിടുക

മസിലുകൾ? ലോകത്തിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടും. ഏതൊരു സമയത്തും താഴ്ന്ന തിളക്കം അനുഭവിക്കുന്ന 90 ലക്ഷം അമേരിക്കക്കാരോട് ചോദിക്കൂ.

വാസ്തവത്തിൽ ആഗോള തലത്തിൽ അത് വൈകല്യത്തിന്റെ മുഖ്യ കാരണം. ജനങ്ങൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഡോക്ടറുടെ ഓഫീസ് സന്ദർശനത്തിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ സാധാരണ കാരണവും ആണ് ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം. യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാത്രം ഓരോ വർഷവും $ 12 ബില്ല്യൺ ഡോളർ പിന്നിലേക്ക് വേദന ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ആ കണക്കുകൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, എന്നാൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതുമായ ചെലവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

മുടി വേദനയ്ക്കായി ഒരു ഉത്തേജകവും വളരെ ഫലപ്രദവുമായ ചികിത്സയായി ചിരപ്രകാശം കാണിക്കുന്ന വർഷങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചികിത്സാരീതികളിൽ മസിലുകൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണെന്ന് പല പഠനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മസിൽ റിലാക്സന്റുകളും ചിറോപ്രാക്റ്റിക് പഠനവും

ജോർജിയിലെ ലൈഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പഠനമാണ് ഒരു പഠനം. പല ജേണലുകളിൽ ഇത് പരാമർശിക്കപ്പെടുകയും ഫലപ്രാപ്തി തെളിയിക്കാനായി ഉത്തേജകമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു മുടി വേദനയ്ക്ക് ചിയാത്ര ചികിത്സ മസ്തിഷ്വാസ വിദഗ്ദ്ധർക്കുള്ള മേധാവിത്വം.

പഠന ചരങ്ങൾ

രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച്ച മുതൽ ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന 192 വിഷയങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി. വിഷയങ്ങൾ മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

  • ഗ്രൂപ്പ് വൺ - ശസ്ത്രക്രിയാവിദഗ്ദ്ധമായ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറുകൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതും
  • ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് - ശ്യാം ചിറാപുത്രികൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മസിലുകൾ
  • ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് - കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് - രണ്ടും പ്ലാസ്ബോ മരുന്നുകളും ശ്യാം ചിറാപുത്രികളും ചേർന്നു

എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും നാലു ആഴ്ചകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷയ്ക്കും ഒരേസമയം നാലു ആഴ്ചകൾക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ആഴ്ചയിലും നാലു ആഴ്ചകൾക്കുള്ള അവധിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സങ്ങൽ സെൽഫ്-റേറ്റിംഗ് ഫോർ ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽ, ഓസ്വെസ്ട്രി ലോ ബാക്ക് വേദന ഡിസെബിലിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യൽ, വിഷ്വൽ അനലോഗ് സ്കെയിൽ (വിഎഎസ്) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വേദന കണ്ടെത്തി. പ്രാഥമിക സന്ദർശന വേളയിലും രണ്ടു ആഴ്ചവകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തലിലും പഠനത്തിനു ശേഷം, ഷുബറിന്റെ ടെസ്റ്റ് ലേമ്പർ ഫെക്സിലിറ്റിയും നൽകി.

മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളിലെ സബ്ജക്റ്റുകളും അസെറ്റാമോമോഫെന വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധിക മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യകത വിലയിരുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ മൂല്യനിർണ്ണയ അളവായിരുന്നു ഇത്.

പഠനകാലത്ത് ക്രോപ്ക്രാപ്റ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ സബ്ജക്ടുകൾ ഏഴ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമായ ഒരു രണ്ടു-ആഴ്ച ചികിത്സ കാലയളവായിരുന്നു. ഓരോ രോഗിയുടെയും പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. ഇതിൽ പെൽവിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറുകളും, കുപ്പായം (താഴ്ന്ന പുറകിൽ), അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത്, കഴുത്ത് (കഴുത്തും പുറവും) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഷം ചികിത്സാരീതികൾ ഒരു യഥാർത്ഥ എല്ലാ വശങ്ങളെയും ചിത്രീകരിച്ചു ചിരപ്രക്രീയ ക്രമീകരണം ഡയലോഗ്, സാധാരണ സന്ദർശന ദൈർഘ്യം, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ. എന്നിരുന്നാലും, യാതൊരു യഥാർത്ഥ ക്രമപ്പെടുത്തലുകളും നടന്നിട്ടില്ല.

പഠനം ഫലങ്ങൾ

പഠനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരായ കുട്ടികൾ വേദനയിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചേരോപ്രോഗ്രാമിക് ചികിത്സ ലഭിക്കാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈകല്യത്തിലും വിഷാദത്തിലും ഒരു കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുടി വേദന ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ മസിലുകൾ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്, എന്നാൽ മുടി വേദനയും വൈകല്യവും ചികിത്സാ രീതിക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്.

ഇത് രോഗബാധിതർക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നതിനായി എന്താണ് അർഥമാക്കുന്നത്?

മുടി വേദന അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ചികിൽസ സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള മസിലുകൾ വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാർശ്വഫലങ്ങൾ കൂടാതെ കൂടുതൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. മസിലുകൾ ചികിൽസയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗികളുടെ പരിചരണ ചികിൽസയിൽ ചികിൽസകൾ ചികിൽസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഡോക്ടർക്കും ഡോക്ടറുമായും സംസാരിക്കണം. മസ്തിഷ്കപ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അക്രമാസക്തമായ രീതികളിലേക്ക് കൈകോർക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ചികിൽസക്ക് പരിചരണം നൽകണം.

ചൈൽട്രാക്റ്റിക്ക് കെയർ പുറം വേദനയ്ക്കായി സുരക്ഷിതമായതും അണുബാധയില്ലാത്തതുമായ ചികിത്സയാണ്. ഇത് രോഗശാന്തിയും സുഖലോലുപതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ചലനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൊത്തത്തിലുള്ള നന്മയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ചികിത്സ ഓപ്ഷനായി തിരയുന്ന രോഗികൾ, ചിൽഡ്രക്റ്റിക്കിന്റെ ഉത്തരം ആയിരിക്കും.

ഇൻജുറർ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്: നോൺ-സർജിക്കൽ ഓപ്ഷനുകൾ

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക