ന്യൂട്രൊസ്യൂട്ടിക്കൽ സപ്ലിമെന്റുകൾ, ന്യൂട്രീഷൻ: ഹൈപ്പർടെൻഷന്റെ ചികിത്സ

പങ്കിടുക

ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ അബ്ഫ്രാക്റ്റർ:

ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം, ടാർഗെറ്റ് ഓർഗൻ നാശനം തുടങ്ങിയവയുടെ തുടക്കം, നിലനിർത്തൽ എന്നിവയിൽ രക്തക്കുഴലുകളായ രക്തക്കുഴൽ, എൻഡോതെലാലിക്, രക്തക്കുഴലുകളുടെ മൃദുലമായ മാംസവും കാർഡിയാക് ഡിസ്ഫൂഞ്ചും പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു. രക്തധമനികളുടെയും ഹൈപ്പർടെൻഷന്റെയും ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ഹാനികരമായ പ്രഭാവം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ന്യൂട്രിരിയൻറ് വിനിമയവും എപ്പിജെനെറ്റിക്സും പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. രക്തക്കുഴലുകളുടെ ബയോളജി സംബന്ധമായ അനവധി സംവിധാനങ്ങൾ വഴി രക്താതിസമ്മർദ്ദവും സൂക്ഷ്മചികിത്സയും തടയാനും നിയന്ത്രിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും. ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്, വീക്കം, ഓട്ടോ അമ്ന്യൂൺ ഡിസ്ഫണ്ടഷൻ തുടങ്ങിയവ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ഹൃദയരോഗം രോഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ശാസ്ത്രീയമായ നിയന്ത്രിത പഠനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ചികിത്സയിൽ സിംഗിൾ ഘടകം ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ സപ്ലിമെന്റുകൾ, വിറ്റാമിനുകൾ, ആൻറിഓക്സിഡൻറുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപയോഗത്തിന് ഒരു പങ്കുണ്ട്. ഇത് ഉചിതമായ പോഷകാഹാരവും മറ്റ് ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

കീ വാക്കുകൾ: രക്തസമ്മർദ്ദം; പോഷകാഹാര; പോഷകാഹാരങ്ങൾ;
ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം; വാസ്കുലർ ബയോളജി

കോർ ടിപ്പ്: രക്തക്കുഴല ജീവശാസ്ത്രം, എൻഡോസ്റ്റോളജിക്കൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ
ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ തുടർന്നുള്ള ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാന പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മൈക്രോ, പോഷകാഹാരങ്ങൾ, ഉചിതമായ പോഷകാഹാരങ്ങൾ, പോഷകാഹാര സപ്ളിമെൻറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കഴിയും
രക്തക്കുഴലുകൾ ബയോളജി സംബന്ധമായ അനവധി മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഹൈപ്പർടെൻഷനെ തടയുക, നിയന്ത്രിക്കുക, കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഈ ചികിത്സാരീതികൾ മയക്കുമരുന്ന് തെറാപ്പിക്ക് പര്യാപ്തമാണ്. ഓക്സിഡേറ്റീവ്
സമ്മർദ്ദം, വീക്കം, ഓട്ടോ അമ്ന്യൂൺ ഡിസ്ഫണ്ടഷൻ തുടങ്ങിയവ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ഹൃദയരോഗം രോഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ശാസ്ത്രീയമായ നിയന്ത്രിത പഠനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ചികിത്സയിൽ സിംഗിൾ ഘടകം ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ സപ്ലിമെന്റുകൾ, വിറ്റാമിനുകൾ, ആൻറിഓക്സിഡൻറുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപയോഗത്തിന് ഒരു പങ്കുണ്ട്. ഇത് ഉചിതമായ പോഷകാഹാരവും മറ്റ് ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

Nutraceutical Introduction:

രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഗർഭാവസ്ഥയിലും രക്തക്കുഴലുകളുടെ നടുവിലും ഒരു വ്യത്യാസമാണ് രക്തക്കുഴലുകളുടെ രോഗം (ചിത്രം 1). എൻഡോതെലീനം രക്തത്തിനും വാസ്കുലർ മിനുസമാർന്ന പേശികൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു തന്ത്രപരമായ സ്ഥലത്താണ്
രക്തക്കുഴലുകൾ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ്, ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങളെ രഹസ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ചിത്രം 10 ഉം 2 ഉം). എൻഡോതെഹീമിന് കേടുപാടുണ്ടാക്കുന്ന പല അവഹേളികളും എൻഡോതെഷിയൽ ഡിസ്ഫൻക്ഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നു
(ED), ഹൈപ്പർടെൻഷനും മറ്റ് കാർഡിയോവസ്ക്കുലർ രോഗങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. വീക്കം, ഓക്സിഡന്റ് സമ്മർദ്ദം, ഇഡ്ഡസ്, രക്തക്കുഴൽ, കാർഡിയാക് മൃദുലമായ മസിലുകൾക്ക് കാരണമായ ധമനികളുടെ രോഗപ്രതിരോധം, കുറവുള്ള ധമനികളിലെ സമ്മർദ്ദം നഷ്ടപ്പെടൽ, വർദ്ധിച്ച വ്യവസ്ഥാപിതം രക്തക്കുഴലുകളുടെ പ്രതിരോധം. രക്തസമ്മർദ്ദം
ജനിതകത്തിന്റെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ അനന്തരഫലമാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദം (ബിപി) നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും തുടർന്നുള്ള ടാർഗെറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ തകരാറിലും (TOD) മാക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകളും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകളും നിർണ്ണായകമാണ്. പോഷക-ജീൻ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ, തുടർന്നുള്ള ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ, എപിജനെറ്റിക്സ്, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്, വീക്കം, സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ വാസ്കുലർ അപര്യാപ്തത എന്നിവ മനുഷ്യരിൽ വാസ്കുലർ ബയോളജിയിൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഇഡിയും വാസ്കുലർ മിനുസമാർന്ന പേശി പരിഹാരവും (വിഎസ്എംഡി) ഉള്ള എൻ‌ഡോതെലിയൽ ആക്റ്റിവേഷൻ അത്യാവശ്യ രക്താതിമർദ്ദം ആരംഭിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

പൊതുജനങ്ങളിൽ മക്രോൺയൂറിയൻ, മൈക്രോ കട്ട് പ്ലെയിനുകൾ വളരെ സാധാരണമാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ
ജനിതകശാസ്ത്രം, പാരിസ്ഥിതിക കാരണങ്ങളും, മരുന്ന് ഉപയോഗം എന്നിവയും കാരണം. ഈ തകരാറുകൾ നിലവിലെ ഭാവി കാർഡിയോവസ്കുലറിൽ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കും
ഹൈപോർട്ടൻഷൻ, മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ (എം.ഐ.), സ്ട്രോക്ക്, വൃക്കസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ പോഷണ വൈകല്യങ്ങളുടെ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും ബിപി കുറയ്ക്കും
രക്തക്കുഴലുകളുടെ ആരോഗ്യം, ഇഡ്, വാസ്കുലർ ബയോളജി, ഹൃദയസംബന്ധമായ ഇവന്റുകൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുക.

എപിഐഇഡിയോളജി

എപിഡെമിയോളജി ഭക്ഷണത്തിൻറെ പ്രാഥമിക പങ്കാളിത്തവും ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പോഷകാഹാര ഉപഭോഗവും അടിവരയിടുന്നു. പാലിനിറ്റിക് ഡയറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആധുനിക ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്
പോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുടെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി (പട്ടിക 1). രക്തസമ്മർദ്ദം, രക്തപ്രവാഹം, കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗം (CHD), MI, രക്തരഹിത ഹൃദയാഘാതം (CHF), സെറിബ്രോവാസ്കാർ
അപകടങ്ങൾ (CVA), വൃക്കസംബന്ധമായ രോഗം, XXX പ്രമേഹം (T2DM), മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം (എം.എസ്), പൊണ്ണത്തടി എന്നിവയാണ് ഈ രോഗങ്ങളിൽ ചിലത് [2]. പാലിളിത്തിക് കാലഘട്ടത്തിലും ആധുനിക കാലത്തിലും BP നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പട്ടിക 1,2 വിരുദ്ധമാണ്. കാർഷിക പ്രയത്നത്തിന്റെയും വേട്ടക്കാരന്റെയും സാന്നിദ്ധ്യം ഒരു കാർഷിക വിളവെടുപ്പിൽ നിന്നും പരിവർത്തന സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പരിണാമം പ്രകൃതിവിരുദ്ധവും അനാരോഗ്യകരവുമായ പോഷകാഹാര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ, ജനിതകമാറ്റം വരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ മാറ്റം വന്നു.

നമ്മുടെ പാലിളിറ്റിക് പൂർവ്വികരിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ 99.9% ആണ് നമ്മുടെ പോഷകാഹാരം, വിറ്റാമിൻ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് [3]. റാഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ സ്പീഷീസ് (റോസ്), റാഡിക്കൽ നൈട്രജൻ സ്പീഷീസ് (ആർഎൻഎഎസ്), സെൽ ഒഡീഷൻ മോളിക്യൂൾസ് (കാം), സൈറ്റോകൈൻസ്, സിഗ്നലിങ് മോളിക്യൂൾസ്, ഓട്ടോ സെമൻ വസ്കുലർ ഡിസ്ഫണ്ടക്ഷൻ ടി സെൽസ്, ബി സെൽസ് തുടങ്ങിയ കോശജ്വസ്തുക്കൾ തടയുന്നതിനുള്ള നാഡീവ്യാപാരവും സൂക്ഷ്മ വ്യതിയാനങ്ങളും
സങ്കീർണ്ണമായ പോഷകാഹാര-സംവേദനം, എപ്പിജനിറ്റി, പോഷകമൂലവിനിമയ സംവേദനങ്ങൾ, പാറ്റേൺ തിരിച്ചറിയൽ റിസപ്റ്ററുകൾ (ടിഎൽആർ പോലുള്ളവ), എൻഡോസ്റ്റീലിയത്തിൽ [4-9] എന്നിവയിൽ പോഷകാഹാര പ്രതികരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, (ചിത്രം 4). നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്ബയോളൈലാലിറ്റിയിൽ കുറയ്ക്കൽ, ആൻജിയോടെൻസിൻ ൻ, എൻഡോതെഹെ, എൻഡോതെഷിയൽ ആക്ടിവേഷൻ തുടങ്ങി രക്തക്കുഴലുകളും കാർഡിയാക് പ്രവർത്തനവും ഹൈപ്പർടെൻഷനും ആരംഭിക്കുന്നു. മോശം പോഷകാഹാരം, അമിതവണ്ണം, ഉദാസീനമായ ജീവിതരീതി എന്നിവയും പോഷകാഹാര ബന്ധവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരുന്നു.
രോഗങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ച്, ആധുനിക ഡയബറ്റിന്റെ ഉയർന്ന Na + / K + അനുപാതം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, CVA, CHD, MI, CHF, വൃക്കസംബന്ധമായ രോഗം [3,10] എന്നിവയ്ക്ക് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഉപഭോഗം
ഒമേഗ -8NUM PUFA ന്റെ, ഒമേഗ -8NUM PUFA, പൂരിത കൊഴുപ്പ്, ട്രാൻസ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ [3] എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

പാത്തോഫിജിയോളജി

രക്താതിമർദ്ദം, ഹൃദയ രക്തചംക്രമണം എന്നിവ ആരംഭിക്കുന്നതിലും നിലനിർത്തുന്നതിലും വാസ്കുലർ ബയോളജി ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു [1]. ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് (ആർ‌ഒ‌എസ്, ആർ‌എൻ‌എസ്), വീക്കം (റെഡോക്സ് സെൻ‌സിറ്റീവ് പ്രോ‌ഇൻ‌ഫ്ലമേറ്ററി ജീനുകളുടെ വർദ്ധിച്ച ആവിഷ്കാരം, സി‌എ‌എമ്മുകളും റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് മൈഗ്രേഷനും രക്തചംക്രമണ കോശങ്ങളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും), സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ വാസ്കുലർ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ (ടി സെല്ലുകളും ബി സെല്ലുകളും) എന്നിവയാണ് വാസ്കുലറിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രാഥമിക പാത്തോഫിസിയോളജിക്, ഫംഗ്ഷണൽ മെക്കാനിസങ്ങൾ. രോഗം [1,12-14] (ചിത്രം 5). ഇവ മൂന്നും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്, ഇത് ED, വാസ്കുലർ മിനുസമാർന്ന പേശി, ഹൃദയമിടിപ്പ്, രക്താതിമർദ്ദം, രക്തക്കുഴൽ രോഗം, രക്തപ്രവാഹത്തിന്, സിവിഡി എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാരകമായ സംയോജനം സ്ഥാപിക്കുന്നു. രക്താതിമർദ്ദം ഒരു രോഗമല്ല, മറിച്ച് ശരിയായ പാരിസ്ഥിതിക-ജനിതക ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെ രക്തക്കുഴലിനെ അനന്തമായി അപമാനിക്കുന്നതിന്റെ അതിശയോക്തി കലർന്ന ഫലത്തിന്റെ ശരിയായതും കാലാനുസൃതവുമായ പ്രതികരണമാണ്
രക്തക്കുഴലുകളുടെ സംവിധാനം നിരപരാധിയായ നിസ്സാരവ്യവസ്ഥയാണ്. തുടക്കത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു തെറ്റായ രക്തക്കുഴൽ പ്രതികരണമായി ഇത് മാറുന്നു
രക്തക്കുഴലുകളിലെ പ്രതിരോധം എൻഡോട്ടീല്യൽ അവഹേളിക്കങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ (ചിത്രം 6) [1,13-15]. എഡ്ജ്, ഘടനാപരമായ പുനർനിർമ്മാണം, രക്തക്കുഴൽ വീക്കം, രക്തക്കുഴലുകളുടെ വർദ്ധനവ്, അപര്യാപ്തത കുറവ്, ഇലാസ്തികത നഷ്ടപ്പെടൽ [13] എന്നിവയാണ് സ്വഭാവമുള്ള ഹൈപ്പർടെൻഷൻ. ഈ അധിക്ഷേപങ്ങൾ ബയോമെക്കാനിക്കൽ (ബി പി, പൾസ് പ്രഷർ, രക്തപ്രവാഹം, ഓസ്സിട്രാറ്റ് ഫ്ലോർ, ടർബുലൻസ്, ഓഗ്മെന്റേഷൻ, പൾസ് വേവ് വേഗത, പ്രതിഫലന തരംഗങ്ങൾ), ബയോഹ്യൂമറൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോകെമിക്കൽ എന്നിവയാണ്. മറ്റ് എട്ടിഗേഷനുകൾ [1] (ചിത്രം 4). എൻഡോക്രൈൻ, ഹൈപ്പോർട്ടൻഷിപ്പിലെ പോഷകാഹാര കാരണങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൂടാതെ, ടോക്സിനും ഇൻഫെക്ഷനും ബി.പി [16-20] വർദ്ധിക്കും. പോളിക്ലോറിനേറ്റഡ് ബൈഫീനുകൾ, മെർക്കുറി, ലെഡ്, കാഡ്മിയം, ആർസെനിക്, ഇരുമ്പ് എന്നിവപോലുള്ള നിരവധി വിഷവസ്തുക്കൾ ബി.പി, സി ഡി ഡി [16,17] എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഹൈപ്പർടെൻഷനിലെയും CHD [18-20] ലും നിരവധി സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ജീവികളുണ്ട്. ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ എല്ലാം ഹൈപ്പർടെൻഷനായി വൈദ്യുതവൽക്കരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന നാവിവസ്ക്രൂലർ ഘടനയും പ്രവർത്തനവും നയിക്കുന്നു [12-14]. ബിപി യുടെ അളവ് ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ഇടപെടലുകളും നിർജ്ജീവവും കൃത്യമായ സൂചന നൽകുന്നില്ല. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള രോഗികൾക്ക് ചെറിയ പ്രതിരോധ ധമനികളുടെ ആന്തരിക യൂട്രൂഫിക് പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, അസാധാരണമായ വാസീഡ്രേറ്ററി ശേഷി, രക്തക്കുഴലുകളുടെ പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, ല്യൂമൻ അനുപാതത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ, പരമാവധി അഗർത്തൽ പെർഫ്യൂഷൻ, കുറച്ചു ഒഴുക്ക് റിസർവ് കുറവ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ കൊറോണറി റിസർവ് ചെയ്യുക [12-14]. ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ, മുതിർന്ന രക്തക്കുഴൽ പ്രതിരോധം, ഡയസ്റ്റോളിക് വൈകല്യങ്ങൾ, ഇടത് വന്ധിഷാക്ഷം മാസ്സ് ഇൻഡെക്സുകൾ, സെപൽ, പിൻസീറിക് മാൾഡ് ഡിസ്ക്, ഇടത് വെന്റീട്രിക് ഹൈപ്പർട്രോഫി [12,15]. രക്തക്കുഴലുകളുടെ സ്വഭാവം നിർണയിക്കുന്ന സെല്ലുലാർ പ്രക്രിയകൾ ഹൈപ്പർടെൻഷന്റെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ രൂപമാണ്. ആദ്യകാല ജീവിതത്തിൽ ഇത് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാം
പ്രോഗ്രാമിംഗും ഇംപ്രിന്റും ചേർന്ന് രക്തക്കുഴലുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ [12-14].

ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രേസ്

ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം, ആർ‌ഒ‌എസും ആർ‌എൻ‌എസും തമ്മിലുള്ള അസന്തുലിതാവസ്ഥയും ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റ് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും മൃഗങ്ങളിലും [10] മനുഷ്യരിലും [11,12] രക്താതിമർദ്ദത്തിന്റെ എറ്റിയോളജിക്ക് കാരണമാകുന്നു. റാഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ സ്പീഷീസുകളും ആർ‌എൻ‌എസും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിക്കോട്ടിനാമൈഡ് അഡെനൈൻ ഡൈൻ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഹൈഡ്രേസ് (എൻ‌എ‌ഡി‌പി‌എച്ച്) ഓക്‌സിഡേസ്,
മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയ, സാന്തൈൻ ഓക്‌സിഡേസ്, അൺ‌കോൾഡ് എൻ‌ഡോതെലിയംഡെറിവ്ഡ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് (NO) സിന്തേസ് (യു-ഇനോസ്), സൈക്ലോക്സിസൈനേസ്, ലിപ്പോ-ഓക്സിജൻ‌സ് [11]. ഈ ടിഷ്യൂകൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ROS ഇനമാണ് സൂപ്പർ‌ഓക്സൈഡ് അയോൺ, ഇത് NO നെ നിർവീര്യമാക്കുകയും മറ്റ് ROS ന്റെ താഴേത്തട്ടിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ചിത്രം 3). രക്താതിമർദ്ദമുള്ള രോഗികൾക്ക് എൻ‌ഡോജെനസ്, എജോജൈനസ് ആന്റി ഓക്സിഡൻറ് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ [21], പ്ലാസ്മ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം, വിവിധ ഉത്തേജകങ്ങളോട് അതിശയോക്തി കലർന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് പ്രതികരണം [21,22] എന്നിവയുണ്ട്. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്ലാസ്മയുടെ താഴ്ന്ന പ്ലാസ്മ ഫെറിക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ്, വിറ്റാമിൻ സി അളവ് കുറയുക, വർദ്ധിച്ച പ്ലാസ്മ 8-ഐസോപ്രോസ്റ്റാനുകൾ എന്നിവ സിസ്‌റ്റോളിക്, ഡയസ്റ്റോളിക് ബിപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റ് എൻസൈമുകൾക്കായി കോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ജീനുകളിലെ വിവിധ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് പോളിമോർഫിസങ്ങൾ (എസ്എൻ‌പി) രക്താതിമർദ്ദവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു [23]. നാഡ്പിഎച്ച് ഓക്സിഡേസ്, സാന്തൈൻ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു
ഓക്സിഡേസ്, സൂപ്പർഓക്സൈഡ് ഡിസ്മുട്ടേസ് 3 (എസ്ഒഡി 3), കാറ്റലേസ്, ഗ്ലൂട്ടത്തയോൺ പെറോക്സിഡേസ് 1 (ജിപിഎക്സ് 1), തിയോറെഡോക്സിൻ. ആന്റിഓക്‌സിഡന്റ് കുറവും അമിതമായ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉൽപാദനവും മനുഷ്യന്റെ രക്താതിമർദ്ദത്തിൽ നിരവധി എപ്പിഡെമോളജിക്, നിരീക്ഷണ, ഇടപെടൽ പഠനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(പട്ടിക 2) [21,22,24]. തീവ്രമായ ഓക്സിജൻ ഇനങ്ങൾ നേരിട്ട് എൻഡോതെലാലിക് സെല്ലുകൾ, ഡഗ്ഗ്രെഡ് NO, സ്വാധീനം ഇക്കോസാനോയിഡ് മെറ്റബോളിസം, എൽഡിഎൽ, ലിപിഡ്സ്, പ്രോട്ടീൻ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, ഡിഎൻഎ, ഓർഗാനിക് തന്മാത്രകൾ, കാറ്റെകോളമിൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, ജനിതക സാമഗ്രികൾ, സ്വാധീനം ജനിതക വ്യതിയാനം, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഘടകങ്ങൾ [1,21,22,25,26] എന്നിവയ്ക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുന്നു. ന്യൂറോ ഹോർമോൺ സംവിധാനങ്ങൾ, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്, ഹൃദ്രോഗരോഗങ്ങളുടെ പരസ്പരബന്ധം എന്നിവ ചിത്രം, ജംഗ്ഷൻ, എട്ടു മുതലായവയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ രക്തസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിച്ച ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്, വീക്കം, ഓട്ടോ അൻമ്യൂൺ രക്തക്കുഴലുകളുടെ പ്രവർത്തനം, റോസ്, ആർഎൻഎസിന്റെ വർദ്ധിച്ച തലമുറ കൂട്ടുന്നു.
റോസ്, ആർഎൻഎസുകളും, കുറഞ്ഞുവരുന്ന ആൻറിഓക്സിഡന്റ് റിസർവ് [24-29] ക്കും പ്രതികൂലമായ പ്രതികരണം. റോസ്റൽ ventrolateral medulla (RVLM) ൽ വർദ്ധിച്ച ഓക്സിഡൻറ് സ്ട്രെസ്സ് ഗ്ലൂറ്റാമറ്റജിക്കൽ ആവേശകരമായ ഇൻപുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആർബിഎൽഎംഎയിലേക്ക് ഗംബ എർജിക് ഇൻഹെബിറ്ററി ഇൻപുട്ടുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് Paraventricular ന്യൂക്ലിയസ് [30] ൽ നിന്നുള്ള സഹാനുഭൂതി നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം (എസ്.എൻ.എസ്) പ്രവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. RVLM ലെ AT1R- യുടെ സജീവമാക്കൽ NADPH ഓക്സിഡെയ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഓക്സീറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ്, സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആയോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് SNS / PNS പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ വ്യതിയാനവും ഹൃദയമിടിപ്പ് വീണ്ടെടുക്കൽ സമയവും, ഇത് തടയുന്നതും AT1R ബ്ലോക്കറുകൾ [30,31] തടഞ്ഞേക്കാം.

വീക്കം

വീക്കം, രക്താതിമർദ്ദം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ക്രോഡീകരണവും രേഖാംശ പഠനത്തിലും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് [32]. ഉയർന്ന സെൻസിറ്റിവിറ്റിയിലുള്ള സി-റിയാക്ടീവ് പ്രോട്ടീനിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ
. കരോട്ടിഡ് IMT [1]. ഭാവിയിലെ സിവി ഇവന്റുകൾ [1] എച്ച്എസ്-സിആർ‌പി പ്രവചിക്കുന്നു. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനും സിവിഡി [6] നും അപകടസാധ്യതയുള്ള ഘടകമാണ് എലവേറ്റഡ് എച്ച്എസ്-സി‌ആർ‌പി. 33 μg / ml ൽ കൂടുതലുള്ള എച്ച്എസ്-സി‌ആർ‌പിയുടെ വർദ്ധനവ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബിപി വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഇത് എച്ച്എസ്-സി‌ആർ‌പിയുടെ വർദ്ധനവിന് ആനുപാതികമാണ് [32,33]. നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും ഇനോസും എച്ച്എസ്-സിആർ‌പി [34,35] തടയുന്നു. സാധാരണയായി AT3R നെ സമതുലിതമാക്കുന്ന AT34,35R, HS-CRP [34,35] നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ന്യൂക്ലിയർ ഫാക്ടർ കപ്പ ബി (എൻ‌എഫ്‌ഇബി) സജീവമാക്കുന്നതിലൂടെ ആൻജിയോടെൻസിൻ Ⅱ (എ-എ) സൈറ്റോകൈനുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഐ‌എൽ -2, സി‌എ‌എം, കീമോകൈനുകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
വാസകോൺറിക്ഷ്ത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദവും എൻഡോത്ലീൻ -83, വർദ്ധിപ്പിച്ചും ഈ ഇവന്റുകൾ BP [1] ഉയർത്തുക.

ഓട്ടോഇൻമുൻ ഡിഫ്ഫങ്ക്ഷൻ

ഇൻസെറ്റുകളും അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്യൂൺ പ്രതികരണങ്ങളും ഹൈപ്പർടെൻഷനും ഹൈപ്പർടെൻഷനും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സിഡ്ജിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയാണ്: സൈക്കോകൈൻ ഉത്പാദനം, കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം
സിസ്റ്റം ഉത്തേജനം, വൃക്കസംബന്ധമായ ക്ഷതം. ടി സെൽ അസന്തുലിതാവസ്ഥ മൂലം ഉപ്പ്-സെൻസിറ്റീവ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, വൃക്കസംബന്ധമായ വീക്കം, CD4 +
സിഡക്സ്എക്സ്എക്സ്എക്സ് + ലിംഫോസൈറ്റ്സ്, ക്രോണിക് ലിയോകോസൈടോസിസ്, ന്യൂട്രോഫിൽസ്, കുറച്ച ലിംഫോസൈറ്റുകൾ [8-36] എന്നിവ. ലയോകോസൈറ്റോസിസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂട്രോഫുകൾ വർധിക്കുകയും കുറയുകയും ചെയ്തു
കറുത്ത പാടുകളിൽ ലിംഫോസിെറ്റിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, കുറഞ്ഞത് തൊട്ടുതാഴെയുള്ള [6] വരെ ഉയർന്ന തോതിൽ 2 / 38 മില്ലീമീറ്റർ. മാക്രോഫേജുകളും വിവിധ ടി-സെൽ ഉപതാളുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ബിപി നിയന്ത്രിക്കുന്നു
മതിൽ, TLR കൾ സജീവമാക്കുകയും സ്വയം-ആമണി വാസ്കുലർ തകരാറുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും [38,39]. ആൻജിയോടെൻസിൻ imm പ്രതിരോധ പ്രതിരോധം (ടി സെല്ലുകൾ, മാക്രോകൾ, ഡൻഡറിക് സെല്ലുകൾ) സജീവമാക്കുകയും സെൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു
ലക്ഷ്യം അവയവങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറൽ [39]. CD4 + T ലിംഫോസിറ്റുകളുടെ എക്സ്പ്രസ് AT1R, PPAR ഗാമാ കൺസപ്റ്ററുകൾ, കൂടാതെ [39] (ചിത്രം 5) സജീവമാകുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലിലെ തകരാറുള്ള TNF-α, ഇന്റർഫെറൺ, ഇൻറർഫൊണുകൾ എന്നിവ പുറത്തുവിടുക. ആൻജിയോട്ടൻസിൻ Ⅱ [17] കാരണമായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ടി സെല്ലുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഐഎൽ -എക്സ്എൻഎക്സ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സാധാരണ [39] താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനി രോഗികൾക്ക് ടിലോആർ കൂടുതലാണ്. ബിപിയിൽ സിനെളിക്കിൽ തീവ്രമായ കുറവ്
BP (SBP) 130 mmHg vs SBP, 140 മില്ലിഗ്രാം വരെ മാത്രം TLR 4 കുറയുന്നു [40]. A-inn TLR എക്സ്പ്രഷനുകളെ സജീവമാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം സഹജപ്രതിരോധവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. TLR 4 സജീവമാകുമ്പോൾ താഴേറുന്ന മാക്രോഫേജ് സജീവമാക്കൽ, മൈഗ്രേഷൻ, മെറ്റാപോപ്പോട്രിൻസെൻസ് 9, വാസ്കുലാർ റീമോഡൈഡിംഗ്, കൊളജനുവേല, ആർ എൽ എ, കാർഡിയോ ഫൈബ്രോസിസ് [40] എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഓട്ടോമോമിക് നാഡീവ്യവസ്ഥ വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധം കുറയ്ക്കലും വീക്കം [41] കുറയ്ക്കും. വാഗൽ നാഗ് വഴി ലീഫ് കോളിനർജിക് വിരുദ്ധ ആന്റിന കോശജ്വലനം വഴി പ്ലീഹ, നിക്കോട്ടിൻ അസറ്റൈലോകോളിൻ
റിസൊപ്പർ സബ്ട്ടൈറ്റുകൾ, സൈക്കോകൈൻ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ വാക്സിക് കോൺക്രക്ഷൻ, ബിപി [41] എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക സിഎൻഎസ് വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുമിയ രക്തക്കുഴൽ വീക്കം, രക്താതിമർദ്ദം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് [39].

സിഎൽഎക്സ്എൻഎക്സ് + ടി സെൽ സജീവമാക്കൽ, എൻഎക്സ് XXX, TGF-β, ടിഎൻഎഫ്-α എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് 4 കോശജ്വലന ഗണങ്ങളിൽ [17] കൂടുതൽ മാന്തികുഴിയുന്ന പ്രതിധ്വനികൾ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പ്രതിരോധസംവിധാനവും യാന്ത്രികഇമ്മൂൺ പ്രതികരണങ്ങളുമൊക്കെ അൽഡോസ്റ്ററോൺ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ച സീറം അൾഡോസ്റ്ററോൺ ഒരു ആണ്
CVD, CHD എന്നീ കാരണങ്ങളില്ലാത്ത non-hemodynamic ഫലങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ വർദ്ധിച്ച ബിപി [42,43] ലും ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടർ. ഹൃദയം, തലച്ചോർ, രക്തക്കുഴലുകൾ, പ്രതിരോധകോശങ്ങളിലെ മിനാരലോകോടിക്കോയ്ഡ് റിസപ്റ്ററുകൾ തടയുന്നത് സി.വി അപകടം കുറയ്ക്കുകയും ഹൈപ്പർടെൻഷൻ സ്ഥിരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു [42,43].

ചികിത്സ

ഭക്ഷണം, ചില ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ അനുബന്ധങ്ങൾ, വിറ്റാമിനുകൾ, ആൻറിഓക്സിഡൻറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാതുക്കൾ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദത്ത സംയുക്തങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആന്റിനയപ്പൻ
മരുന്നുകൾ. മറ്റ് പോഷകങ്ങൾ, പോഷകാഹാര ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്വാഭാവിക സംയുക്തങ്ങളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും.
അനുബന്ധങ്ങൾ, ആന്റിന ഹൈപ്പർടെൻഷ്യൻ ഇഫക്ട് സങ്കലനപരമോ സംയോജനപരമോ ആണ്. ഡയറിറ്റിക്സ്, ബീറ്റ ബ്ലോക്കറുകൾ, സെൻട്രൽ ആൽഫാ അഗണിസ്റ്റുകൾ, ഡയറക്ട് വാസീഡേലേറ്ററുകൾ, കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കറുകൾ (സിസിബി), ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവെർറിംഗ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് (എസിഇഐ), ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസെക്ടർ ബ്ളോക്കേർസ് (എ ആർ ബിസ്), ഡയറക്ട് റെനിൻ തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ പ്രകൃതി സംയുക്തങ്ങളെ സംക്ഷിപ്തമാക്കുന്നത്. ഇൻഹെബിറ്ററുകൾ (ഡി.ആർ.ഐ).

ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഡയറ്റ് നിർത്താൻ ഭക്ഷണ രീതികൾ

രക്താതിമർദ്ദം നിർത്താനുള്ള ഡയറ്ററി സമീപനങ്ങൾ (DASH) അതിർത്തി ഭക്ഷണരീതിയിലും സ്റ്റേജ് ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് രോഗികളിലും [44,45] ബിപിയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടെന്ന് ഡയറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. SASP <160 mmHg, DBP 80-95 mmHg എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം DASHⅠ ചികിത്സയില്ലാത്ത ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് വിഷയങ്ങളിൽ 4 ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, നിയന്ത്രണ ഡയറ്റ്, ഫ്രൂട്ട്, വെജിറ്റബിൾ ഡയറ്റ് (F + V), എഫ് + വി, കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഡയറി എന്നിവ ചേർത്ത സംയോജിത ഭക്ഷണക്രമം [44]. DASH each ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും പുരോഗമന സോഡിയം നിയന്ത്രണം ചേർത്തു [45]. നിയന്ത്രണ ഭക്ഷണത്തിൽ 3 ഗ്രാം / ഡിയിൽ സോഡിയം, യുഎസ് ശരാശരിയുടെ 25% പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം, യുഎസ് ശരാശരി പ്രതിദിനം 4 സെർവിംഗ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകൾ, ഒരു സോഡിയം / പൊട്ടാസ്യം അനുപാതം 1.7, ഫൈബർ 9 ഗ്രാം / ഡി. എഫ് + വി ഡയറ്റ് പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം എന്നിവ 75 ശതമാനമായും മാക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകൾ യുഎസ് ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതലായും സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അനുപാതം 0.7, 31 ഗ്രാം ഫൈബർ, 8.5 സെർവിംഗ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പ്രതിദിനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. സംയോജിത ഭക്ഷണക്രമം എഫ് + വി ഡയറ്റിന് സമാനമായിരുന്നുവെങ്കിലും കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഡയറി ചേർത്തു. 2 ആഴ്ചയിൽ ബി‌പി 10.7 / 5.2 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി കുറഞ്ഞു. ഡാഷിലെ രക്താതിമർദ്ദമുള്ള രോഗികളിൽ 11.5 / 6.8 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി ഡാഷിലെ രക്താതിമർദ്ദമുള്ള രോഗികളിൽ. രോഗികൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ കുറവുകൾ തുടർന്നു. ബിപി കുറയ്ക്കുന്നതിന് [46,47] പ്രതികരണമായി ഡാഷ് ഡയറ്റ് പ്ലാസ്മ റെനിൻ ആക്റ്റിവിറ്റിയും (പിആർഎ) സീറം ആൽഡോസ്റ്റെറോൺ അളവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. PRA യുടെ ശരാശരി വർദ്ധനവ് പ്രതിദിനം 37 ng / ml ആയിരുന്നു [47]. ബീറ്റ 46 അഡ്രിനെർജിക് റിസപ്റ്ററിന്റെ ജി 2 എ പോളിമോർഫിസവുമായി പ്രതികരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജി 46 എയുടെ ഒരു അല്ലീലിന് കൂടുതൽ ബിപി കുറവുണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ പി‌ആർ‌എയും ആൽ‌ഡോസ്റ്റെറോണും മൂർച്ഛിച്ചു. അരാച്ചിഡോണിക് ആസിഡ് (എഎ) ജനിതരംഗത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണവും ജിജി ജനിതകമാതൃകയ്ക്ക് പ്രതികരണവുമില്ല. പി‌ആർ‌എയുടെ വർദ്ധനവ് തടഞ്ഞതിനാൽ ജി‌ജി ഗ്രൂപ്പിലെ ഡാഷ് ഭക്ഷണത്തോട് എആർ‌ബി, എ‌സി‌ഐ‌ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഡി‌ആർ‌ഐ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ബിപി പ്രതികരണം. കുറഞ്ഞ സോഡിയം DASH ഡയറ്റ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുന്നു (മൂത്രം എഫ് 2-ഐസോപ്രോസ്റ്റെയ്ൻസ്), വാസ്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ (ആഗ്മെന്റേഷൻ ഇൻഡെക്സ്) മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, ഉപ്പ് സെൻസിറ്റീവ് വിഷയങ്ങളിൽ ബിപി കുറയ്ക്കുന്നു [48]. കൂടാതെ, DASH ഡയറ്റിൽ പ്ലാസ്മ നൈട്രൈറ്റ് വർദ്ധിക്കുകയും പൾസ് വേവ് വേഗത രണ്ടാഴ്ചയിൽ കുറയുകയും ചെയ്തു [49].

സോഡിയം (Na +) റിഡക്ഷൻ

യുഎസിലെ ശരാശരി സോഡിയം ഉപഭോഗം 5000 മില്ലിഗ്രാം / ഡി ആണ്, രാജ്യത്തിന്റെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ 15000-20000 മില്ലിഗ്രാം / ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നു [50]. എന്നിരുന്നാലും, സോഡിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആവശ്യം ഏകദേശം 500 മില്ലിഗ്രാം / ഡി ആയിരിക്കും [50]. വർദ്ധിച്ച സോഡിയം കഴിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ബിപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും സിവിഡി, സിവി‌എ, എൽ‌വി‌എച്ച്, സിഎച്ച്ഡി, എം‌ഐ, വൃക്കസംബന്ധമായ അപര്യാപ്തത, പ്രോട്ടീനൂറിയ, എസ്എൻ‌എസിന്റെ അമിത പ്രവർത്തനം [1,50] എന്നിവയ്ക്കുള്ള അപകടസാധ്യതയുണ്ടെന്നും എപ്പിഡെമോളജിക്, നിരീക്ഷണ, നിയന്ത്രിത ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. രക്താതിമർദ്ദമുള്ള രോഗികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പ് സെൻസിറ്റീവ് രോഗികളിൽ സോഡിയം കഴിക്കുന്നത് കുറയുന്നത് ബിപിയെ 4-6 / 2-3 എംഎംഎച്ച്ജി കുറയ്ക്കും, ഇത് സോഡിയം നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആനുപാതികമാണ്, മാത്രമല്ല ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള രോഗികളിൽ രക്താതിമർദ്ദം തടയുകയോ കാലതാമസം വരുത്തുകയോ ഭാവി കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. സിവി ഇവന്റുകൾ [51-53].

ഉപ്പ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി (ഉപ്പ് ലോഡിംഗിൽ ≥ XNUM%% വർദ്ധനവ്) ഹൈപ്പർടെൻസിയസ് രോഗികളിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത്% സംഭവിക്കുന്നത് ഭക്ഷണ ഉപ്പിട്ട ലഭ്യതയ്ക്ക് ഹൃദ്രോഗികൾ, സെറബറോവസ്കാക്ലാർ, വൃക്കസംബന്ധം, ബിപി പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകം. ഉപ്പ് പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളവരിൽ ഉപ്പ് സെൻസിറ്റീവ് രോഗികളിൽ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സംഭവങ്ങൾ സാധാരണമാണ്. ഇത് ബിപി [10] ൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ്. ഉയർന്ന അളവിൽ സോഡിയം ഉപഭോഗം BP- യും CVA, CHD [51] എന്നിവയും നേരിട്ട് നല്ല പോസിറ്റീവ് പൊരുത്തത്തിനും ഉണ്ട്. ഈ അപകടസാധ്യത CVA- യുടെ BP- ൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ്, ഏറ്റവും താഴ്ന്നതും ഉയർന്നതുമായ ക്വാർട്ടൈൽ [54] മുതൽ തന്നെ, 55- നും 56 നും. ഇതുകൂടാതെ, രോഗികൾ nondipping ബിപി പാറ്റേണിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യും, സോഡിയം ഉപഭോഗ വർദ്ധനവ് [1.04] വർദ്ധിക്കുന്നു.

വർദ്ധിച്ച സോഡിയം കഴിക്കുന്നത് എൻ‌ഡോതെലിയൽ സെല്ലുകളെ നേരിട്ട് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു [57-61]. സോഡിയം കട്ടേനിയസ് ലിംഫാംജിയോജെനിസിസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, എൻ‌ഡോതെലിയൽ സെൽ കാഠിന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, വലുപ്പം, ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം, വോളിയം, സൈറ്റോസ്‌ക്ലെട്ടൺ, വികലത, വഴക്കം എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു, ഇനോസും NO ഉൽ‌പാദനവും കുറയ്ക്കുന്നു, അസമമായ ഡൈമെഥൈൽ അർജിനൈൻ (എഡി‌എം‌എ), ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്, ടി‌ജി‌എഫ്- β എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അസാധാരണമായ വാസ്കുലർ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം ആൽ‌ഡോസ്റ്റെറോണിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു [57-61]. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ബിപിയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് ഭക്ഷണ പൊട്ടാസ്യം [57-61] ഭാഗികമായി പ്രതിരോധിച്ചേക്കാം. എൻഡോതെലിയൽ സെല്ലുകൾ വാസ്കുലർ ഉപ്പ് സെൻസറുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു [62]. എപിത്തീലിയൽ സോഡിയം ചാനലുകൾ (ENaCs) സജീവമാക്കുന്ന NO- ന്റെ പ്രകാശനത്തിലും എൻ‌ഡോതെലിയൽ ഫംഗ്ഷനിലും പ്രതികൂല സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ആൽ‌ഡോസ്റ്റെറോണിനുള്ള ടാർ‌ഗെറ്റുകളാണ് എൻ‌ഡോതെലിയൽ സെല്ലുകൾ. സെൽ പ്ലാസ്മ മെംബറേന്റെ മെക്കാനിക്കൽ കാഠിന്യവും സബ് മെംബ്രണസ് ആക്റ്റിൻ നെറ്റ്‌വർക്കും (എൻ‌ഡോതെലിയൽ ഗ്ലൈസിയോകാലിക്സ്) (“ഷെൽ”) എൻ‌ഡോതെലിയൽ സെല്ലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു “ഫയർ‌വാൾ” ആയി വർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഫിസിയോളജിക് പരിധിയിലെ സീറം സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, ആൽ‌ഡോസ്റ്റെറോൺ എന്നിവയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു [62] . കാവിയോളയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന എൻ‌ഡോതെലിയൽ NO സിന്തേസിന്റെ കത്രിക-സമ്മർദ്ദത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ “ഷെല്ലിലെ” വിസ്കോസിറ്റി നിയന്ത്രിക്കുന്നു [62]. ഉയർന്ന പ്ലാസ്മ സോഡിയം എൻ‌ഡോതെലിയൽ സെല്ലിന്റെ ഷെല്ലിനെ ജെലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം ഉയർന്ന പൊട്ടാസ്യം ഷെൽ ദ്രവീകരിക്കുന്നു. എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ അയോണുകളും ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ എൻസൈമുകളും തമ്മിലുള്ള ഈ ആശയവിനിമയങ്ങൾ പ്ലാസ്മ മെംബ്രൻ ബാരിയറിൽ സംഭവിക്കുന്നു, അതേസമയം മൊത്തം സെൽ പിണ്ഡത്തിന്റെ 90% ഈ മാറ്റങ്ങളിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്നു. സ്പിറോനോലക്റ്റോൺ (100%) അല്ലെങ്കിൽ അമിലോറൈഡ് (84%) ഉള്ള ENaC യുടെ ഉപരോധം ഈ വാസ്കുലർ എൻ‌ഡോതെലിയൽ പ്രതികരണങ്ങൾ‌ കുറയ്‌ക്കുകയോ നിർ‌ത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ NO [58,63] വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് റിലീസ് എൻ‌ഡോതെലിയൽ നാനോമെക്കാനിക്സിനെ പിന്തുടരുന്നു, തിരിച്ചും മെംബ്രൻ ഡിപോലറൈസേഷൻ വാസ്കുലർ എൻ‌ഡോതെലിയൽ സെൽ കാഠിന്യത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു, ഇത് ഫ്ലോ മെഡിയേറ്റഡ് നൈട്രിക്-ഓക്സൈഡ് ഡിപൻഡന്റ് വാസോഡിലേഷൻ [64,65] മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. വാസ്കുലർ വീക്കം, വർദ്ധിച്ച എച്ച്എസ്-സിആർ‌പി എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, എൻ‌എൻ‌സിയിൽ ആൽ‌ഡോസ്റ്റെറോണിന്റെ ഫലങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് വാസ്കുലർ കാഠിന്യവും ബിപിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു [66]. ഉയർന്ന സോഡിയം കഴിക്കുന്നത് എടി 2 റിമീഡിയേറ്റഡ് വാസോഡിലേഷനെ 30 ഡി [67] നുള്ളിൽ എന്റോതെലിയൽ വാസോഡിലേഷൻ (ഇഡിവി) പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കുന്നു. അതിനാൽ, വർദ്ധിച്ച ഭക്ഷണ സോഡിയം വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തെയും ബിപി, സിവിഡി എന്നിവയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്, ഇത് എൻ‌ഡോതെലിയൽ ഗ്ലൈക്കോകാലിക്സിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു, ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബയോപൊളിമറാണ്, ഇത് രക്തക്കുഴലുകളെ വരയ്ക്കുകയും സോഡിയം അമിതഭാരം, സോഡിയം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രവേശനക്ഷമത, സോഡിയം-പ്രേരിപ്പിച്ച TOD [68]. ചില എസ്‌എൻ‌പിയുടെ ഉപ്പ് ഇൻഡ്യൂസിബിൾ കൈനാസെവ്, Na + / K + ATPase- ൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു, സോഡിയം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈപ്പർ‌ടെൻഷനും എൽ‌വി‌എച്ചും നിർണ്ണയിക്കുന്നു [69].

ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ രോഗികളിലെ പ്രതിദിനം സോഡിയം ഉപഭോഗം 1500 മുതൽ XNUM mg വരെ ആയിരിക്കണം. ഫാർമകോളജിക് ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രോഗികളിൽ ബിപി കുറയ്ക്കുന്നതും ബിപി കുറയ്ക്കുന്നതും ഉത്തേജിതമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ [2000] നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സോഡിയം നിയന്ത്രണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. സോഡിയം ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ചെറിയ ബിപി കുറയ്ക്കൽ, കുറഞ്ഞുവരുന്ന BP [70,71-72] സ്വതന്ത്രമാവുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മെക്കാനിസങ്ങളിലൂടെ മസ്തിഷ്കം, ഹൃദയം, വൃക്കകൾ, വസൂരി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ക്ഷതമുണ്ടാക്കും.

മറ്റ് പോഷകങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം എന്നിവയുമായി സോഡിയം ഒരു ബാലൻസ് പ്രധാനമാണ്, ഇത് ബിപി കുറയ്ക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനും മാത്രമല്ല, രക്തചംക്രമണത്തിന്റെയും സെറിബ്രോസ്കുലാർ പരിക്രമണങ്ങളുടെയും കുറവിലും [3,72,73] കുറയ്ക്കും. പൊട്ടാസ്യം അനുപാതത്തിൽ സോഡിയം വർദ്ധിക്കുന്നത് CVD- യുടെയും അപകടസാദ്ധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയും [72] ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. Yanomamo ഇന്ത്യക്കാർ സംഹരിക്കും കീടനാശിനി എന്റെ അമ്മയും എന്റെ 100 ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ പുറന്തള്ളുകയും കീടനാശിനിയുണ്ടാക്കി XMMEX മണൽ X3 എക്സ് [എക്സ്.എൻ.]. Na + ലേക്ക് K + അനുപാതം 1 / 24 ആണ്, ഉയർന്ന PRA മായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, എന്നാൽ BP പ്രായപരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. YANOMAMamo ലെ ശരാശരി BP 152- നും 24-83 mmHg [73] ആണ്.

പൊട്ടാസ്യം

പൊട്ടാസ്യം (കെ +) യുഎസിന്റെ ശരാശരി ഭക്ഷണക്രമം 45 എം‌എം‌എൽ‌എൽ / ഡി ആണ്, പൊട്ടാസ്യം മുതൽ സോഡിയം (കെ + / നാ +) അനുപാതം 1: 2 ൽ കുറവാണ് [10,74]. K + ന്റെ ശുപാർശിത ഉപഭോഗം 4700 mg / d (120 mmol) ആണ്, K + / Na + അനുപാതം ഏകദേശം 4-5 മുതൽ 1 വരെ [10,74]. നോർമോട്ടൻസിവ്, ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് രോഗികളിൽ [10,74,76] കെ + കഴിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചതോടെ നിരവധി എപ്പിഡെമോളജിക്, നിരീക്ഷണ, ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ബിപിയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് പ്രകടമാക്കി. 60 മുതൽ 120 മില്ലിമീറ്റർ / ഡി വരെ കെ + സപ്ലിമെന്റേഷനോടുകൂടിയ ശരാശരി ബിപി കുറയ്ക്കൽ രക്താതിമർദ്ദമുള്ള രോഗികളിൽ 4.4 / 2.5 എംഎംഎച്ച്ജി ആണ്, എന്നാൽ 8 എം‌എം‌എൽ‌ / ഡി (4.1 മില്ലിഗ്രാം) [120 ]. രക്താതിമർദ്ദമുള്ള രോഗികളിൽ, ലീനിയർ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് ബന്ധം എസ്ബിപിയിൽ 4700 എംഎംഎച്ച്ജി കുറയ്ക്കൽ, ഡയസ്റ്റോളിക് ബിപിയിൽ 10,74,76,77 എംഎംഎച്ച്ജി കുറയ്ക്കൽ എന്നിവയാണ് 1.0 ഗ്രാം / ഡിയിൽ ഡയറ്റോളിക് ബിപി കുറയ്ക്കുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിലെ പൊട്ടാസ്യം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് [0.52]. പ്രതികരണം റേസ് (കറുപ്പ്> വെള്ള), സോഡിയം, മഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു [0.6]. ഉയർന്ന സോഡിയം കഴിക്കുന്നവർക്ക് പൊട്ടാസ്യം ഉള്ള ബിപി കുറയുന്നു [10]. ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ്, കാർഡിയോവാസ്കുലർ, സെറിബ്രോവാസ്കുലർ ഇഫക്റ്റുകൾ [10] എന്നിവയ്ക്ക് കെ + / നാ + അനുപാതം ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഉയർന്ന പൊട്ടാസ്യം കഴിക്കുന്നത് ബിപി കുറയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി [10] കാർഡിയോവാസ്കുലർ (സിഎച്ച്ഡി, എംഐ), സിവി‌എ എന്നിവയുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു. സി‌എച്ച്‌എഫ്, എൽ‌വി‌എച്ച്, ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്, കാർഡിയാക് അരിഹ്‌മിയ എന്നിവയിലും കുറവുണ്ടാകുന്നു [10,77]. സെറം പൊട്ടാസ്യം 10,74,76,77 മെക് / ഡിഎല്ലിൽ കുറവാണെങ്കിൽ, സിവിഡി മരണനിരക്ക്, വെൻട്രിക്കുലാർ ടാക്കിക്കാർഡിയ, വെൻട്രിക്കുലാർ ഫൈബ്രിലേഷൻ, സിഎച്ച്എഫ് [10] എന്നിവയ്ക്കുള്ള അപകടസാധ്യത കൂടുതലാണ്. സീറം പൊട്ടാസ്യത്തേക്കാൾ മൊത്തം ബോഡി സ്റ്റോറുകളുടെയും സിവിഡി അപകടസാധ്യതയുടെയും മികച്ച സൂചനയാണ് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ പൊട്ടാസ്യം [4.0]. 10 ആഴ്ചയിൽ പ്രതിദിനം 10 മില്ലിമീറ്റർ കെ‌സി‌എല്ലിൽ പൊട്ടാസ്യം നൽകുന്നത് എസ്‌ബി‌പി -77 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി (പരിധി -60 മുതൽ -12 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി വരെ) (പി <5.0) 2.13 നും 7.88 നും 0.001 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 150 ചൈനീസ് പുരുഷന്മാരിലും ഗു എറ്റ് [35] കണ്ടെത്തി. വർഷങ്ങൾ.

പൊട്ടാസ്യം നാരീരിലേസിസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും, ബാറോറെഫ്ലെക്സ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി മോഡുലേഷൻ, വാസീഡിലേറ്റ്സ്, സെൻടോളോമൈൻസും ആൻജിയോടെൻസിൻ to എന്നീ സംവേദനക്ഷമതകളും കുറയ്ക്കുകയും, രക്തക്കുഴലുകളുടെ മൃദുലമായ മസിൽ സെല്ലുകളിൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എ.ടി.പി.എസും ഡി.എൻ.എ.യും സങ്കലനം വർദ്ധിക്കുകയും, മെച്ചപ്പെട്ട രക്തക്കുഴലുകളുടെ പ്രവർത്തനം [10] ഉപയോഗിച്ച് സെല്ലുകളിൽ SNS പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുറമേ, പൊട്ടാസ്യം bradykinin ആൻഡ് മൂത്രത്തിൽ kallikrein വർദ്ധിപ്പിക്കും, NADPH ഓക്സിഡെയ്സ് കുറയ്ക്കുന്നു, ഇത് ഓക്സിഡൻറ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നു, ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, ADMA കുറയ്ക്കുന്നു, അൾട്രാസുലാർ സോഡിയം കുറയ്ക്കും TGF-β [10] ഉൽപാദന കുറയ്ക്കുന്നു.

പ്രതിദിനം പൊട്ടാസ്യം കഴിക്കുന്ന ഓരോ എൻഎംഎൻഎൽ മഗ്നീഷവും, മരണനിരക്ക് ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുന്നു. എൺപത് ഗ്രാം / ഡി ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം ഉപഭോഗം സിഎംഎയുടെ തോത് കുറയ്ക്കാൻ 1000% മുതൽ എൺപത്% വരെ% ഉം എംഐഐയും എൺപത്% -20% [4.7] വരെ കുറയ്ക്കും. ന്യൂക്ലിയർ റിസപ്റ്റർ ഉപവിഭാഗമായ 8 ഗ്രൂപ്പ് സി, ആംഗിയോട്ടൻസിൻ Ⅱ ടൈപ്പ് റിസപ്റ്റർ, ഹൈഡ്രോക്സൈസ്റ്ററോയിഡ് 15 ബീറ്റ ഡീഹൈഡ്രജനെസ് (HSD6B11, B10) തുടങ്ങിയ നിരവധി എസ്എൻപി അടക്കമുള്ള ഭക്ഷണപാരമ്പര്യപഠനങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതികരണത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു [3]. പ്രതിദിനം സോഡിയം ഉപഭോഗം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ 11 mg കുറയുന്നു. ഒരു സമീപകാല വിശകലനം CVA ന് മൂത്ര പൊട്ടാസ്യം എക്സ്ട്രൂഷൻ കൊണ്ട് [11] നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡോസ് പ്രതികരണത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചു. [1] പൊട്ടാസ്യം മൂത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന [2] പൊട്ടാസ്യം മൂത്രത്തിൽ നിന്ന്, എൺപത് ശതമാനവും, എൺപത് ശതമാനവും, എൺപത് ശതമാനം ഗ്രാം, 30-80 ഗ്രാം, 30-80 ഗ്രാം, 30-80 ഗ്രാം, 30-80% രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള രോഗികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രതിദിന ഭക്ഷണക്രമം, പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ക്ഷയം XNUM മുതൽ 78 ഗ്രാം വരെ കുറവാണ്, കൂടാതെ 1000 മില്ലിഗ്രാം സോഡിയം [20] കുറവ്. ഭക്ഷണത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും പൊട്ടാസ്യം കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കസംബന്ധമായ അണുബാധയുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ACEI, ARB, DRI, സീറം അൾഡോസ്റ്ററോൺ റിസപ്റ്റർ എതിരാളികൾ [10,73] തുടങ്ങിയവ വർദ്ധിപ്പിക്കും.

മഗ്നീഷ്യം

കുറഞ്ഞത് എൺപതാം X-mms / mg / d ന്റെ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അളവ്, മിക്കവാറും എപ്പിഡെമോളജിക്, നിരീക്ഷണ, ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് BP കുറയ്ക്കുകയും, Na + ഉം K + [500] മായി കാണുന്നതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഫലം. മിക്കവാറും epidemiologic പഠനങ്ങൾക്ക്, മദ്യം മഗ്നീഷ്യം, BP [1000] എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ഒരു വിപരീത ബന്ധം ഉണ്ട്. മഗ്നീഷ്യം സപ്ലിമെന്റുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള XXx ഹൈപ്പർ ടൻഷ്യൻ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം ബി.പിയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാക്കി. എൺപത് ആഴ്ചയിൽ എച്ച്എൽ ആംബുലേഷൻ ബിപി, വീട്ടു, ഓഫീസ് രക്തം BP [74,80] എന്നിവയിൽ നിന്നും ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തി. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളിൽ പരമാവധി കുറവ് 9 ​​മുതൽ 8 മില്ലിഎൻഎ ഗ്രാം ആണ് എങ്കിലും ചില പഠനങ്ങൾ BP [74,80,81] ൽ മാറ്റമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഉയർന്ന പൊട്ടാസ്യം, കുറഞ്ഞ സോഡിയം ഉപഭോഗം കൂട്ടിച്ചേർത്ത മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം കൂടിച്ചേരാതെ ഹൈപ്പർറ്റൻസിയൽ ആന്റി-ഹൈപ്പർ ടൻഷൻ ഫലങ്ങളുണ്ടായി. മഗ്നീഷ്യം ഹൈപ്പർ ആന്റി-ഹൈപ്പർ ടൻമൻ മയക്കുമരുന്നായി [60] ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

മഗ്നീഷ്യം നാസി മൃദുലമായ മസ്തിഷ്ക മരുന്നിലെ ചലിപ്പിക്കുന്ന സൈറ്റുകളിൽ നാഷുമായി മത്സരിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഒരു CCB പോലെയുള്ള ഒരു നേരിട്ടുള്ള വാസീഡേലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാൽസ്യം, സോഡിയം, പൊട്ടാഷ്യം, പി.എച്ച് എന്നിവയെ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ ഇ (PGE) വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, എൻഡോതെഷിയൽ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, oxldL കുറയ്ക്കുന്നു, HS-CRP, TBxA2, A-Ⅱ, നോറോപൈൻഫൈൻ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു. മഗ്നീഷ്യം ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം, ഗ്ലൂക്കോസ്, എം.എസ്., പൊട്ടാസ്യം ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ടിംഗ് രീതികളിൽ Binds, EDV, BP കുറയ്ക്കൽ, സി.விഡി, കാർഡിയാക് ആർറിഥ്യമുകൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കും, കരോട്ടിഡ് ഐ.എം.ടി കുറയ്ക്കുന്നു, കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നു, സൈക്കോകൈൻ ഉത്പാദനം കുറയുന്നു, ആണവോർജ്ജം കെബിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനും രക്തക്കുഴലുകൾ [74,80-86] കുറയ്ക്കാൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് സംയോജനത്തെ തടയുന്നു.

ലിനിയലിക് ആസിഡ് (LA), വാസിയോഡൈലേറ്റർ, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇൻഹൈറ്റിക് PGE6 എന്ന സങ്കലനത്തിന് ആവശ്യമായ ഗാമാ ലിനോളിക് ആസിഡ് (GLA) [74,80,81,83-85] വരെ പരിവർത്തന പരിധി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഡെൽറ്റാഎക്സ്എൽഎക്സ്എക്സ്-ഡിസാട്രൂറസ് എൻസൈമിന് മഗ്നീഷ്യം ഒരു സുപ്രധാന സഹ-ഘടകമാണ്. . ടിഎക്സ്പിഎംഎക്സ്എൻ ചാനലുകൾ മാറ്റിയത്, മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടറായ നിരവധി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിസ്റ്റ് രോഗികളിൽ [1] സംഭവിക്കുന്നു.

241378 സ്ട്രോക്കുകൾ ഉള്ള 6477 രോഗികളുടെ മെറ്റാ അനാലിസിസ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് സംഭവം [84] എന്ന രോഗത്തിന് വിപരീതമായ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ വിപരീത ബന്ധം കാണിച്ചു. മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അളവ് ഓരോ 100 മില്ലിനുമായി, ഇസെമൈമിക് സ്ട്രോക്ക് 8% കുറഞ്ഞു. ഇഞ്ചുമിയ ഇൻസുഡുചെയ്ത ഗ്ലൂറ്റമാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ, എൻഎംഡിഎ റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കെയ്ഡ്, സിസിബി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ കാത്സ്യം ബഫറിംഗ്, സെറിബ്രൽ ധമനികളുടെ എപിപി കുറവ്, വാസിഡൈലേഷൻ എന്നിവ കുറയുന്നു. ഒരു മെറ്റാ അനാലിസിസ് 84- 3 / 4-2 മി.മി.

Intracellular level of mgnesium (RBC) മൊത്തം ശരീരം സ്റ്റോർ കൂടുതൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് സെറം ആൻഡ് മൂത്രത്തിൽ മഗ്നീഷ്യം [83] ചേർത്ത് അളക്കണം. മഗ്നീഷ്യം 500 മുതൽ 1000 മില്ലിഗ്രാം / d വരെ ഡോസുകളായി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു അമിനോ ആസിഡിലേക്ക് പൊതിഞ്ഞ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ രൂപവത്കരണം, ആഗിരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വയറിളക്കത്തിന്റെ [82] സംഭവം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ടെർമിനൽ ചേർക്കുന്നത് 1000- നും 2000 മില്ലിഗ്രാമിക്കും മഗ്നീഷ്യം (82) ന്റെ ഹൈപ്പർറ്റൻസിയൽ ആന്റി-ഹൈപ്പർ ടൻഷ്യൻ ഇഫക്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. മഗ്നീഷ്യം അനുബന്ധങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന വൃക്ക തകരാറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം നിലനിർത്തൽ [82] ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരോ രോഗികളോ ഉപയോഗിക്കരുത്.

കാൽസ്യം

പോപ്പുലേഷൻ പഠനങ്ങൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും കാൽസ്യവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ രോഗികൾക്ക് കാത്സ്യം സപ്ലിമെന്റുകൾ നൽകുന്നതിന് ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ BP [88] ന് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഫലങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാൽസ്യസംഭരണത്തിന് വൈറ്റമിൻ പ്രതികരണങ്ങൾ റെസ്നോക് [88] വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് "ഐയോണിക് സിദ്ധാന്തം" [89] രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം, ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഘടനാപരമായ ഘടനാപരമായ ക്രമക്കേടുകൾ എന്നിവയാണ്. BP കുറയ്ക്കാൻ ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കാൽസ്യം അധികമായി നൽകേണ്ടതില്ല.

പിച്ചള

നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങളിലെ കുറഞ്ഞ സെറം സിങ്ക് അളവ് രക്താതിമർദ്ദം, സിഎച്ച്ഡി, ടൈപ്പ് Ⅱ ഡിഎം, ഹൈപ്പർലിപിഡീമിയ, എലവേറ്റഡ് ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ എ [എൽപി (എ)], 2 മണിക്കൂർ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ പ്ലാസ്മ ഇൻസുലിൻ അളവ്, ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം [90,91] എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മെറ്റലോത്തിയോണിൻ [92] വഴി സിങ്ക് കാർഡിയാക്, വാസ്കുലർ പേശികളിലേക്കും മറ്റ് ടിഷ്യുകളിലേക്കും കടത്തപ്പെടുന്നു. ഇൻട്രാമുസ്കുലർ സിങ്ക് കുറവുകളുള്ള മെറ്റലോത്തിയോണിന്റെ ജനിതക കുറവുകൾ വർദ്ധിച്ച ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്, മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ, കാർഡിയോമയോസൈറ്റ് അപര്യാപ്തത, തുടർന്നുള്ള മയോകാർഡിയൽ ഫൈബ്രോസിസ്, അസാധാരണമായ ഹൃദയ പുനർനിർമ്മാണം, ഹൃദ്രോഗം, ഹൃദ്രോഗം അല്ലെങ്കിൽ രക്താതിമർദ്ദം [92] എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ കാൽസ്യം ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഇത് സിങ്ക് കുറയ്ക്കുന്നു [92]. ബെർഗോമി മറ്റുള്ളവരും [93] 60 രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സിങ്ക് (Zn ++) നില വിലയിരുത്തി. ബിപിയുടെയും സെറം Zn ++ ന്റെയും വിപരീത ബന്ധം നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ബിപി ഒരു Zn ++ ആശ്രിത എൻസൈം-ലൈസിൽ ഓക്സിഡേസ് പ്രവർത്തനവുമായി വിപരീതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Zn ++ എൻ‌എഫ്- κb, ആക്റ്റിവേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ -60 എന്നിവയിലൂടെ ജീൻ എക്സ്പ്രഷനേയും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനേയും തടയുന്നു, ഇത് എസ്ഒഡിയുടെ [1] ഒരു പ്രധാന കോഫക്ടറാണ്. ഈ ഇഫക്റ്റുകളും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, മെംബ്രൻ അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്, RAAS, SNS ഇഫക്റ്റുകളും Zn ++ ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് ഇഫക്റ്റുകൾക്ക് [90,92] കാരണമായേക്കാം. സിങ്ക് കഴിക്കുന്നത് 90,92 മില്ലിഗ്രാം / ഡി ആയിരിക്കണം [50].

പ്രോട്ടീൻ

നിരീക്ഷണ, എപ്പിഡെമോളജിക് പഠനങ്ങൾ ഉയർന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉപഭോഗവും ബിപിയുടെ കുറവും സംഭവ ബിപിയും [94,95] തമ്മിലുള്ള സ്ഥിരമായ ബന്ധം തെളിയിക്കുന്നു. ബിപി ഫലത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉറവിടം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്; മൃഗ പ്രോട്ടീൻ മൃഗങ്ങളല്ലാത്തതിനേക്കാളും സസ്യ പ്രോട്ടീനിനേക്കാളും ഫലപ്രദമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ബദാം [94-97]. 10000-ലധികം വിഷയങ്ങളുടെ ഇന്റർ-സാൾട്ട് സ്റ്റഡിയിൽ, ശരാശരി 30 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ബിപി 3.0 / 2.5 എംഎംഎച്ച്ജി കുറവാണ്, ഇത് ശരാശരിയേക്കാൾ 30% താഴെയാണ് (81 vs 44 ഗ്രാം / ഡി) [94 vs 3 ഗ്രാം / ഡി) [ 94,97]. എന്നിരുന്നാലും, കുറഞ്ഞ പൂരിത കൊഴുപ്പും കൂടുതൽ അവശ്യ ഒമേഗ 95 ഫാറ്റി ആസിഡുകളുമുള്ള മെലിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുമൃഗ പ്രോട്ടീൻ ബിപി, ലിപിഡുകൾ, സിഎച്ച്ഡി അപകടസാധ്യത [40] എന്നിവ കുറയ്ക്കും. ഒരു മെറ്റാ അനാലിസിസ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, കൂടാതെ രക്താതിമർദ്ദമുള്ള രോഗികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിപി കുറയ്ക്കാമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു [3277]. 1.76 രോഗികളുള്ള 1.15 പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മറ്റൊരു മെറ്റാ വിശകലനത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് 0.001 / 98 എംഎംഎച്ച്ജി ബിപി കുറയുന്നതായി കണ്ടെത്തി (പി <2.27) [1.26]. പച്ചക്കറി, മൃഗ പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ബിപിയെ യഥാക്രമം 2.54 / 0.95 എംഎംഎച്ച്ജിയിലും 98 / 99 എംഎംഎച്ച്ജിയിലും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് [352]. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഹൃദയാഘാതത്തിനുള്ള സാധ്യതയുമായി വിപരീതമായി പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നത് [2.0]. പ്രീ-ഹൈപ്പർ‌ടെൻഷനും സ്റ്റേജ് ഹൈപ്പർ‌ടെൻഷനും ഉള്ള 2.3 മുതിർന്നവരിൽ നടത്തിയ ക്രമരഹിതമായ ക്രോസ്-ഓവർ പഠനത്തിൽ സോയ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള 8 എം‌എം‌എച്ച്‌ജിയും പാൽ പ്രോട്ടീനുമായി 100 എം‌എം‌എച്ച്‌ജിയും എസ്‌ബി‌പിയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തി, ഓരോ 4 ആഴ്ച ചികിത്സാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉയർന്ന ഗ്ലൈസെമിക് സൂചിക ഭക്ഷണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് [94 ]. ഡിബിപിയിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായി. പ്രീഹൈപ്പർ‌ടെൻഷനും സ്റ്റേജ് ഹൈപ്പർ‌ടെൻഷനും ഉള്ള 4.9 വിഷയങ്ങളിൽ 2.7 ആഴ്‌ചയിലധികം നടത്തിയ മറ്റൊരു ആർ‌ഡി‌ബി സമാന്തര പഠനത്തിൽ ഓഫീസ് ബിപിയിൽ 25 / 15 എം‌എം‌എച്ച്‌ജിയിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തി, ഇതിൽ 101% പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നത്, കൺ‌ട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിന് 20% പ്രോട്ടീൻ ഒരു ഐസോകലോറിക് രീതിയിൽ നൽകി [20] . പ്രോട്ടീനിൽ 30% കടല, 30% സോയ, 101% മുട്ട, 1.0% പാൽ-പ്രോട്ടീൻ ഇൻസുലേറ്റ് [1.5] എന്നിവ അടങ്ങിയിരുന്നു. എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പ്രതിദിനം ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ 1,70,71 മുതൽ XNUMX ഗ്രാം / കിലോഗ്രാം ശരീരഭാരം, വ്യായാമത്തിന്റെ തോത്, പ്രായം, വൃക്കസംബന്ധമായ പ്രവർത്തനം, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ [XNUMX] എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

Whey പ്രോട്ടീൻ കേന്ദ്രീകൃതമായ ആഹാരസാധനങ്ങൾ കൂടുതലായി മനുഷ്യശരീരത്തിൽ BP നെ കുറയ്ക്കുന്നു [102-106]. ബയോ ആക്ടീവ് പെപ്റ്റൈഡുകളിൽ സമ്പന്നമായ ജലവൈദ്യുതരോഗങ്ങളുടെ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റുകളുടെ 20 ഗ്രാം / ഡി യുടെ ഭാരം ബജറ്റ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് BP [6] ൽ SBP ൽ 8.0 ± ± എം.എ.എൻ.എം.എം. എം. എം. എ. കസേനി, ജീരകം പ്രോട്ടീനുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാൽ പെട്ടിയിൽ ഏസിഇസി പെപ്റ്റൈഡുകളുടെ സമ്പന്നമായ ഉറവിടമാണ്. വൺ പ്രോ പ്രോ-പ്രോ, പ്രോ-പ്രോ-പ്രോ-പ്രോ, പ്രോ-പ്രോ-പ്രോ എന്നിവ നൽകുന്നത്, 3.2- നും 5.5 മില്ലിഗ്രാം / x- ക്കും, X-XX-2.1- 103-5 mmHg [60-XNUM]. എന്നിരുന്നാലും, അടുത്തകാലത്തെ മെറ്റാ അനാലിസിസ്, മനുഷ്യരിൽ ബി.പിയിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാക്കിയില്ല [1.28]. 4.8 ഗ്രാം / ഡിയിൽ നൽകിയ ലാക്ടോമിലില്ലസ് ഹെൽവെറ്റിക്കസ് കൊണ്ട് പൊടിച്ച പുളിപ്പിച്ച പാൽ, ഒരു പഠനത്തിൽ 0.59 / 2.2 മില്ലീമീറ്റർ അളവിൽ BP കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തി [71,100,104]. എം.എസ്.എക്സ്. (107) ചികിത്സാ രംഗങ്ങളിൽ പാൽ പെപ്റ്റിഡുകൾ പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ഡോസ് പ്രതികരണ പഠനമനുസരിച്ച് ബി.പി [106,108] ൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കുറവുണ്ടായി. പകരുന്ന പാൽ സജീവ പെപ്റ്റൈഡ്സ് കാരണമാവുന്നതാണ് ഈ ക്ലിനിക്കൽ പ്രതികരണം.

Pins et al [111] 20 ഹൈപ്പർ ടെൻഷ്യൻ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ജലവൈദ്യുതപ്രോത്പന്നങ്ങളുടെ പ്രോട്ടീൻ 56 ഗ്രാം നൽകി. കൂടാതെ ഒരു ആഴ്ചയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 11 / 7 മില്ലീഎജിൻറെ കുറവ് ബിപി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ലിപിഡുകൾ, ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം, ഗ്ലൂക്കോസ്, ധമനികൾ, ശാരീരിക പ്രതിരോധം, ബിപി [112] എന്നിവയിൽ പ്രോട്ടീൻ ഫലപ്രദമാണ്. ഈ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു whey protein ഒരു antihypertensive പ്രഭാവം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ജലവൈദ്യുതവും, പരമാവധി ബിപി പ്രതികരണം ഡോസ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബോവിയൻ കസീൻ-ഡിപിറ്റഡ് പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആൻഡ് വെരി പ്രോട്ടീൻ-നിർമിച്ച പെപ്റ്റൈഡ്സ് ACEI പ്രവർത്തനം [102-111] പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ബി-കസിൻസ്, ബി-എൽജി ഫ്രാക്ഷൻ, B2- മൈക്രോഗ്ലോബുലിൻ, സെറം ആൽബമിൻ [102-104,111] എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. Whey പ്രോട്ടീന്റെ എൻസൈം ഹൈഡ്രോളിസിസ് എസിഇഐ പെപ്റ്റൈഡ്സ് സ്വതന്ത്രമാക്കും.

ആഴക്കടൽ മത്സ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മറൈൻ കോലജൻ പെപ്റ്റൈഡ്സ് (എംസിപി) ആന്റി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു [113-115]. പ്രമേഹരോഗികളായ ഹൈപ്പർ ടൻഷ്യൻ വിഷയങ്ങളിൽ ഡബിൾ ബ്ലൈറ്റ് ബോസ്ബോ നിയന്ത്രിച്ചു നടത്തിയ ട്രയൽ XMX ൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ടു തവണ എംസിപി ലഭിച്ചവർ DBP ൽ ഗണ്യമായ കുറവുകളും ധമനികളുടെ മർദ്ദം [100] ഉം കുറഞ്ഞു. ട്യൂണ, മാക്കറൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ബോണീറ്റ പ്രോട്ടീൻ (സർഡാ ഓറിയന്റലിസ്) പ്രകൃതിദത്ത ACEI ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡുകൾ ഉണ്ട്, കൂടാതെ എൺപത് ഗ്രാം / ഡി [3] BP 113 / 10.2 എംഎംഎച്ച്ജി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

വാലിൻ-ടൈറോസിൻ (VAL-TYR) അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മത്തി പ്രോട്ടീൻ, രക്താതിമർദ്ദ വിഷയങ്ങളിൽ ബിപിയെ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു [117]. കവാസാക്കി മറ്റുള്ളവർ [117] 29 രക്താതിമർദ്ദമുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് 3 മില്ലിഗ്രാം VAL-TYR മത്തി മസിലുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച സത്തിൽ നാല് ആഴ്ചയിൽ ചികിത്സിക്കുകയും ബിപി 9.7 / 5.3 എംഎംഎച്ച്ജി (പി <0.05) കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. സീറം എ-as, ആൽ‌ഡോസ്റ്റെറോൺ എന്നിവയായി വർദ്ധിച്ച എ-ലെവൽ‌ കുറയുന്നത് VAL-TYR ഒരു സ്വാഭാവിക ACEI ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മത്തി പ്രോട്ടീൻ ഹൈഡ്രോലൈസേറ്റുകളുള്ള ഒരു പച്ചക്കറി പാനീയവുമായി സമാനമായ പഠനം 8 ആഴ്ചയിൽ [5] ബിപിയെ 13/118 എംഎംഎച്ച്ജി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

സോയ പ്രോട്ടീൻ മിക്ക പഠനങ്ങളിലും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള രോഗികളിലെ ബിപി കുറയ്ക്കുന്നു [100,119-83]. സോയ പ്രോട്ടീൻ ഉപഭോഗം, 127 ചൈനീസ് സ്ത്രീകളിൽ 45694 g / d അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സോയ പ്രോട്ടീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന XBN, DBP എന്നിവയുമായി വളരെ ഗൗരവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. SBP റിഡക്ഷൻ XNUM മുതൽ XNUM മില്ലീമീറ്റർ താഴ്ന്നതും DBP XNUM മുതൽ 25 മില്ലിഗ്രാം വരെ കുറഞ്ഞു [3]. എന്നിരുന്നാലും, റാൻഡം ചെയ്ത ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളും മെറ്റാ അനാലിസിസും ബിപിയിൽ മിക്സഡ് ഫലങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്, ബിപിയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്താതെ, എസ്ബിപി, ഡി.ബി.പി, എൺപത്% മുതൽ എൺപത്% വരെ കുറയുന്നു. 119 പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മെറ്റാ അനാലിസിസ് ബിഎൻഡി / എക്സ്.എം.എൻ.എം.എം.എൻ. എച്ച്. എൻഡോതെലാലിക് ഫംഗ്ഷൻ, മെച്ച പ്ലാറ്റിംഗിൽ പാലിക്കൽ, HS-CRP, വീക്കം, ACEI പ്രവർത്തനം, സഹാനുഭൂതിയുടെ ടോൺ കുറയ്ക്കൽ, ഡയറിറ്റിക് പ്രവർത്തനം, രണ്ട് ഓക്സിഡൻറ് സ്ട്രെസ്, അൽഡോസ്റ്ററോൺ അളവ് എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ചില പഠനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഏകദേശം എൺപത് ഗ്രാം / ഡി ഗ്രാം സോയ ശുപാർശ ചെയ്തു.

എസിഇഐ ഇഫക്ടുകൾ കൂടാതെ, പ്രോട്ടീൻ ഉപഭോഗവും കാറ്റോളോളമിൻ പ്രതികരണങ്ങളും മാറ്റുകയും, നത്രിയൂറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് [117,118] ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. കുറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ് കഴിക്കുന്നത് മൃഗം മോഡലുകളിൽ ഹൈപ്പർടെൻഷന് കാരണമാകും [128]. പ്രവർത്തനം, വൃക്കസംബന്ധമായ പ്രവർത്തനം, സമ്മർദ്ദം, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നത്, പ്രതിദിനം 20 മുതൽ 30 വരെ ഗ്രാം / കിലോ ഗ്രാം [1.0] ആണ്.

അമിനോ ആസിഡുകളും അനുബന്ധ സംയുക്തങ്ങളും

എൽ-ആർഞ്ചിനൈൻ: എൽ-ആർജിൻ, എൻഡോജനസ് മെഥിലാർഗിനൈൻ എന്നിവയാണ് NO യുടെ ഉൽപാദനത്തിന് പ്രാഥമിക മുൻകരുതലുകൾ. എൽ-ആർഞ്ചീൻ എൻ.ഒ.എസ് വഴിയുള്ള എൽ-ആർഞ്ചിനൈൻ പരിവർത്തനത്തിലൂടെ ഇടപെടാനുള്ള അനവധി ഹൃദ്രോഗ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ഹൈപ്പർലിപിഡെമിയ, ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്, രക്തപ്രവാഹത്തിന്റ ഉള്ള രോഗികൾ, എച്ച്എസ് സി ആർപിപി, വീക്കം, മഗ്ലാൽബുമിൻ, കുറഞ്ഞ അളവ് അപ്പെലിൻ (എൻഡോസ്റ്റീലിയത്തിൽ NO ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു), അരിജനേസിൻറെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ (അരിജയിൻ പൊട്ടി), എ.ഡി.എം. NO [129-133] നിഷ്ക്രിയമാക്കുക.

സാധാരണ ഫിസിയോളജിക്കൽ അവസ്ഥകളിൽ, അക്രോണിക അരിജിനിലെ നിലകൾ കെ.എം.എൽ (എൻഎംഒ) ന്റെ മൈക്കിൾസ് മെന്റൺ കോൺസ്റ്റന്റ് (എംഎംസി) കി.മീറ്റേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഇത് 5 μmol [134] ൽ കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എൻഡോജനസ് NO രൂപീകരണം അസ്കാരിലാർഡ് അർജിൻ ഏകാഗ്രത [134] അനുസരിച്ചാണ്. എർടോളീലിയൽ സെല്ലുകളിൽ എൽ-ആർഞ്ചിനൈൻ ഇൻട്രാസെല്യൂലർ സെന്റർറേഷനുകൾ എൻഡോതെഷിയൽ സെല്ലുകളിൽ 0.1-3.8 എംഎംഎൽ / എൽ ആകുന്നു. എന്നാൽ എർഗെൻറയുടെ പ്ലാസ്മ കാന്തികത എംഎംസി [80] നേക്കാൾ 120-20 μmol / L ആണ്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, സെല്ലുലാർ NO രൂപീകരണം എക്സിജന്റ് എൽ-ആർഞ്ചിനൈൻ ആണിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് അർജിനൈൻ വിരോധാഭാസം ആണ്. വൃക്കസംബന്ധമായ അര്ജിൻ ബിപി നിയന്ത്രിക്കുകയും എൻഡോതെലിയ രൂപവത്കരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ടൻമൽ സോഡിയം റീബൊസോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ശക്തമായ ആൻറി ഓക്സിഡൻറാണ് [25]. എൻഡോതെലാലിക് സെല്ലുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സെല്ലുലാർ ആർഗിനൈൻ ഉയർത്തുന്നതിനേക്കാളും വളരെ കുറവാണ്. ആൻജിയന്റെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ നോൺ-ആശ്രിത ഫംഗ്ഷന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു. പുറംതൊലിയിലെ അരിജിനിൽ വൃക്കസംബന്ധമായ ചാലകശേഷിയും, നാവിഗേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും. NO ജൈവാവശിഷ്ടവും, വൃക്കയുടെ പെർഫ്യൂഷൻ, ഫങ്ഷൻ, BP [135,136] എന്നിവയും. ടെട്രാഹൈഡ്രോബിയൊപെററിൻറെ അഭാവത്തിൽ മോളിക്യുലർ ഇഎൻഒസ് കണ്ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്, ഇത് എ എൻ ഒ എസ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് റോസിന്റെ ഉത്പാദനത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

എൽ-അർജിനൈന്റെ പാരന്റൽ, ഓറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുകളുടെ ഹൈപ്പർടെൻസിവ്, നോർമോട്ടൻസിവ് വിഷയങ്ങളിലെ മനുഷ്യ പഠനങ്ങൾ ഒരു ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് പ്രഭാവവും കൊറോണറി ആർട്ടറി രക്തപ്രവാഹവും PAD ലെ പെരിഫറൽ രക്തപ്രവാഹവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു [129,136-140]. ഒരു കൂട്ടം ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് വിഷയങ്ങൾക്ക് [6.2] അനുബന്ധമായി നൽകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണമായി നൽകുമ്പോഴോ എൽ-അർജിനൈനിന്റെ 6.8 ഗ്രാം / ഡിയിൽ ബിപി 10 / 136 എംഎംഎച്ച്ജി കുറഞ്ഞു. ബി‌പിയിൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കിലും ജൈവശാസ്ത്രപരമായും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാക്കുകയും നോർമോട്ടെൻസിവ്, ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് മനുഷ്യരിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഉപാപചയ പ്രഭാവം അർജിനിൻ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഡാഷീഡിയറ്റ് [136] ൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് സമാനമാണ്. പ്രോട്ടീനൂറിയ ഇല്ലാതെ ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള രക്താതിമർദ്ദം ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ 4 ഗ്രാം / ഡി എന്ന അളവിൽ അർജിനൈൻ ബിപി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും രക്താതിമർദ്ദ വിരുദ്ധ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുകയും മാതൃ-നവജാതശിശു സങ്കീർണതകൾ കുറയുകയും ഗർഭം നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു [137,138]. ടൈപ്പ് 1200 പ്രമേഹമുള്ള രക്താതിമർദ്ദം ബാധിച്ച രോഗികൾക്ക് 600 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നൽകിയ അർജിനൈൻ (6 മി.ഗ്രാം / ഡി), എൻ-അസറ്റൈൽ സിസ്റ്റൈൻ (എൻ‌എസി) (2 മില്ലിഗ്രാം ബിഡ്), എസ്‌ബി‌പി, ഡി‌ബി‌പി (പി <0.05), എച്ച്ഡി‌എൽ-സി, LDL-C, oxLDL എന്നിവ കുറഞ്ഞു, HSCRP, ICAM, VCAM, PAI-Ⅰ, ഫൈബ്രിനോജൻ, IMT എന്നിവ കുറച്ചു [139]. 54 ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ അർജിനൈൻ 4 ഗ്രാം പ്രതിദിനം മൂന്ന് തവണ നാല് ആഴ്ചത്തേക്ക് 24 മണിക്കൂർ എബി‌എമ്മിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി [140]. 11 വിഷയങ്ങളുള്ള 383 ട്രയലുകളുടെ മെറ്റാ അനാലിസിസ് 4-24 ഗ്രാം / ഡി നൽകി, 5.39 ആഴ്ചയിൽ [2.66] 0.001 / 4 എംഎംഎച്ച്ജി (പി <141) ബിപിയിൽ ശരാശരി കുറവ് കണ്ടെത്തി. എൽ-അർജിനൈനിന്റെ ഈ ഡോസുകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും, മനുഷ്യരിൽ ദീർഘകാല പഠനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല, കൂടാതെ പ്രോ-ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫലത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മരണനിരക്ക് കൂടുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ആശങ്കയുണ്ട്, ഗുരുതരമായ പ്രവർത്തനരഹിതമായ എൻഡോതെലിയം, പുരോഗമിച്ച രോഗികളിൽ രക്തപ്രവാഹത്തിന്, CHD, ACS അല്ലെങ്കിൽ MI [142]. അർജിനൈൻ-നോ പാതയ്‌ക്ക് പുറമേ, പച്ചക്കറികൾ, ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ്, ഡാഷ് ഡയറ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള നൈട്രേറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നൈട്രേറ്റ് / നൈട്രൈറ്റ് പാത്ത് നിലവിലുണ്ട്, അവ സിംബയോട്ടിക്, ഉമിനീർ, ജിഐ, ഓറൽ ബാക്ടീരിയ [143] എന്നിവയാൽ നൈട്രൈറ്റുകളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് 500 മില്ലിഗ്രാം / ഡിയിൽ നൽകുന്നത് നൈട്രൈറ്റുകളും ബിപിയും കുറയ്ക്കും, എൻ‌ഡോതെലിയൽ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തും, സെറിബ്രൽ, കൊറോണറി, പെരിഫറൽ രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കും [143].

എൽ-കാർണൈറ്റും അസെലീൽ-എൽ-കാർനൈറ്റും: സസ്തനങ്ങളിലെ ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ ഓക്സീഡേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പേശികളുടെ നൈട്രജൻ ഘടകം എൽ-കാർനിറ്റ് ആണ്. അമ്നിയോസ്, പി.എ.പി.ഐ. ഗാമ, അപ്സ്ട്രീഷൻ എൻ.എച്ച്-κB, മരുന്നുകൾ NOX2, NOX4, TGF- β തുടങ്ങിയവയുടെ നിയന്ത്രണം വഴി കാർണിവൈൻ, ഹൃദയത്തെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഇഫക്റ്റുകൾ, കാർഡിയോ ഫൈബ്രോസിസ് [144,145] കുറയ്ക്കുന്ന CTGF. ഓക്സിഡയന്റ് സ്ട്രെസ്സ്, ബിപി എന്നിവ കുറയുന്നു [144-147], എൻഡോട്ടീരിയൽ പ്രവർത്തനം, NO, ഓക്സിഡേറ്റീവ് പ്രതിരോധം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. എൽ-കാർണൈറ്റൈൻ, അസറ്റിക്- എൽ-കാർനൈറ്റൻ തുടങ്ങിയവയുടെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പരിമിതമാണ്. BP [148-153] 8 വോളിൽ ഒരു ഗ്രാം ബിഡ്ഡ്ര്ഡറിൽ എം.എസ്., അസറ്റിക്- എൽ-കാർനൈറ്റൻ, മെച്ചപ്പെട്ട ഡിസ്ഗ്ലൈസെമിയ, എസ്ബിപിഎൻ കുറയ്ക്കൽ എന്നിവ കുറവായ, 7-9 എംഎംഎൽജി കുറവായ, എന്നാൽ ഡയസ്റ്റോളിക് ബിപിക്ക് ഉയർന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് [151] ഉള്ളവർ മാത്രമേ ഗണ്യമായി കുറയുകയുള്ളൂ. കുറഞ്ഞ കാർണൈറ്റൈൻ അളവ് ടൈപ്പ് 2 ഡി.എം. ഡി.എം. കാർണൈറ്റൻ ആൻറി ഓക്സിഡൻറിന്റേയും ആൻറിൻഫ്ലാlamമിറ്ററുകളിലുമാണ്. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൈപ്പർലിപിഡെമിയ, കാർഡിയാക്റ്റൈമിസ്, CHF, കാർഡിയാക് ഇസെമൈമിക് സിൻഡ്രോം മുതലായ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ടൈപ്പ് Ⅱ DM എന്നിവയിൽ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാകും. പ്രതിദിനം 2 മുതൽ രണ്ട് വരെ ഡോസുകൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ടോർണിൻ: ഒരു സോളിഫോണിക് ബീറ്റാ-അമിനോ ആസിഡാണ് ടോർണിൻ. ഇത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായി അത്യാവശ്യ അമിനോ ആസിഡാണ്. മസ്തിഷ്കത്തിലെ റെറ്റിന, മയോകാർഡിയം [154] എന്നിവയിൽ ഉയർന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പെപ്റ്റൈഡുകളോ കണ്ടുവരുന്നു. കാർഡിയോമോയോസൈറ്റുകളിൽ ഇത് സ്വതന്ത്ര അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തോളം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് ഓസ്മൊർഗുലേറ്റർ, ഇൻട്രോപ്പോളിക് ഘടകം, ആന്റിന കുപ്പിവളക്കൽ ഏജന്റ് [50] എന്നിവയുടെ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

അത്യാവശ്യ ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് വിഷയങ്ങൾ മൂത്രത്തിലെ ട ur റിനും മറ്റ് സൾഫർ അമിനോ ആസിഡുകളും [1,154,155] കുറച്ചതായി മനുഷ്യ പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട ur റിൻ ബിപി, എസ്‌വി‌ആർ, എച്ച്ആർ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു, അരിഹ്‌മിയ, സി‌എച്ച്‌എഫ് ലക്ഷണങ്ങൾ, എസ്‌എൻ‌എസ് പ്രവർത്തനം എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു, മൂത്രത്തിലെ സോഡിയവും ജല വിസർജ്ജനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ആട്രിയൽ നാട്രിയ്യൂററ്റിക് ഘടകം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, NO വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും എൻ‌ഡോതെലിയൽ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ട ur റിൻ എ-എ, പി‌ആർ‌എ, ആൽ‌ഡോസ്റ്റെറോൺ, എസ്‌എൻ‌എസ് പ്രവർത്തനം, പ്ലാസ്മ നോറെപിനെഫ്രിൻ, പ്ലാസ്മ, യൂറിനറി എപിനെഫ്രിൻ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു, ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ കുറയ്ക്കുന്നു, ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, കിനിനുകളും അസറ്റൈൽ കോളിൻ പ്രതികരണശേഷിയും, ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ കാൽസ്യവും സോഡിയവും കുറയുന്നു, ബീറ്റ റിസപ്റ്ററുകളോടുള്ള പ്രതികരണം കുറയ്ക്കുന്നു ആന്റി-രക്തപ്രവാഹത്തിനും വിരുദ്ധ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കാരത്തിനും, ഐ‌എം‌ടിയും ധമനികളുടെ കാഠിന്യവും കുറയുന്നു, മാത്രമല്ല സിഎച്ച്ഡി [1,154-160] അപകടസാധ്യതയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. താഴ്ന്ന മൂത്ര ട ur റിൻ രക്താതിമർദ്ദം, സിവിഡി [160,161] എന്നിവയുടെ അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 31 ജാപ്പനീസ് വ്യായാമ പരിപാടിയിൽ അവശ്യ രക്താതിമർദ്ദമുള്ള 10 ജാപ്പനീസ് പുരുഷന്മാരിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ട ur റിൻ അളവിൽ 26% വർധനയും സിസ്റ്റൈൻ അളവിൽ 287 ശതമാനവും വർദ്ധനവുണ്ടായി. 14.8 / 6.6 എം‌എം‌എച്ച്‌ജിയുടെ ബിപി കുറയ്ക്കൽ സെറം ട ur റിൻ‌ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്ലാസ്മ നോർ‌പിനെഫ്രിൻ‌ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആനുപാതികമായിരുന്നു [162]. ഫുജിത മറ്റുള്ളവരും [155] 9 രക്താതിമർദ്ദ വിഷയങ്ങളിൽ 4.1 / 0.05 എംഎംഎച്ച്ജി (പി <19) ന്റെ ബിപി കുറച്ചതായി കാണിച്ചു, 6 ഡിക്ക് 7 ഗ്രാം ട ur റിൻ നൽകി. ട ur റിൻ ഹൃദയ സിസ്റ്റത്തിലും ബിപിയിലും ധാരാളം ഗുണം ചെയ്യുന്നു [156]. ട ur റിൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഡോസ് 2 മുതൽ 3 ഗ്രാം / ഡി വരെയാണ്, അതിൽ പ്രതികൂല ഫലങ്ങളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ബിപി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിന് 6 ഗ്രാം / ഡി വരെ ഉയർന്ന ഡോസുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം [1,70,71,154-162].

ഒമേഗ- xNUMX കൊഴുപ്പ്

തണുത്ത വെള്ളം മത്സ്യം, മീൻ എണ്ണ, ആൽമ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജന സസ്യങ്ങൾ, ഔഷധഗുണമുള്ള ഓക്സിഗ്, ഓക്സിഡൻ, എപിഡെമിയോളജിക്, പ്രോക്സിക്റ്റിക് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ എന്നിവയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒമേഗ -303 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ. ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ ഡോസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ഹൈപ്പർടെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീർണ്ണമായ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധം കണ്ടെത്തുന്നു [3-163].

2 ഗ്രാം / ഡിയിൽ ഡിഎച്ച്എ ബിപിയും ഹൃദയമിടിപ്പും കുറയ്ക്കുന്നു [163,173]. ബിപിയിലെ ശരാശരി കുറവ് 8/5 എംഎംഎച്ച്ജി ആണ്, ഹൃദയമിടിപ്പ് 6 സ്പന്ദനങ്ങൾ / മിനിറ്റിന് ഏകദേശം 6 ആഴ്ചയിൽ [1,70,71,91-175] കുറയുന്നു. 4-9 ഗ്രാം / ഡിയിലെ മത്സ്യ എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ 3-5 ഗ്രാം / ഡിയിൽ ഡിഎച്ച്എ, ഇപിഎ എന്നിവയുടെ സംയോജനവും ബിപി കുറയ്ക്കും [1,168-173]. എന്നിരുന്നാലും, ഉയർന്ന എൽ‌എ (അത്യാവശ്യ ഒമേഗ -6 ഫാറ്റി ആസിഡ്), പൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ, ട്രാൻസ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, മദ്യം, നിരവധി പോഷക കുറവുകൾ (മഗ്നീഷ്യം, വിറ്റാമിൻ ബി 6), വാർദ്ധക്യം എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇപി‌എയുടെ രൂപവും ആത്യന്തികമായി എ‌എ‌എ‌എയിൽ നിന്നുള്ള ഡി‌എച്ച്‌എയും കുറയുന്നു. അവയിൽ ഡെസാറ്റുറേസ് എൻസൈമുകളെ തടയുന്നു [163]. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള രോഗികളിൽ ബിപി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന അളവിലുള്ള മത്സ്യ എണ്ണ പോലെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ തണുത്ത വെള്ളം മത്സ്യം കഴിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്, കൂടാതെ മത്സ്യത്തിലെ പ്രോട്ടീന് ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് ഇഫക്റ്റുകളും ഉണ്ടാകാം [1,163]. വിട്ടുമാറാത്ത വൃക്കരോഗമുള്ള രോഗികളിൽ 4 ഗ്രാം ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ബിപി കുറച്ചത് 24 മണിക്കൂർ എബിഎം 8 ആഴ്ചയിൽ 3.3 / 2.9 എംഎംഎച്ച്ജി പ്ലേസ്ബോയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ (പി <0.0001) [167].

Omega-6 FA ഒമേഗ -എഫ്എക്സ്എക്സ് ഉചിതമായ അനുപാതം ഒമാൻ മുതൽ -10 വരെ ആണ്: 3 മുതൽ 9: 1: 1 മുതൽ 1 വരെ നീളമുള്ള കൊഴുപ്പ് അനുപാതത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അനുപാതം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഒമേഗ 183 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഇനോസ്, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കും, എൻഡോതെലിയൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക, കാൽസ്യം ഒഴുക്ക് കുറയ്ക്കുക, ACE പ്രവർത്തനത്തെ ചെറുക്കുക, പാരാസിംപഥെറ്റിക് ടോണിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക [4-1.5]. ഒമേഗ-എൻഎക്സ്എക്സ്എഫ്എഫ്എഫിന്റെ കുടുംബത്തിൽ LA, GLA, dihomo-GLA, എഎ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി ബിപി കുറയ്ക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. പക്ഷേ, ബീജസങ്കലനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത കൊഴുപ്പ് [2] വർദ്ധിക്കും. പി.എൽ.എക്സ്.എൻ.എക്സ്.എക്സ്.പി.എൽ., പി.എക്സ്.എക്സ്.എക്സ്.എക്സ്. വർദ്ധിപ്പിച്ച് അൾട്രാസ്റ്ററോൺ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും, അഡ്രീനൽ AT0R സാന്ദ്രതയും അസ്ഥിരതയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ്-ഇൻഡുഡ്സ് ഹൈപ്പർടെൻഷനെ GLA തടസ്സപ്പെടുത്താം [2].

ഒമേഗ-എൻഎക്സ്എക്സ്എഫ്എഫ്എഫ്എഫിനുണ്ടാകുന്ന കാർഡിയോവസ്സ്ക്ലർ അനന്തരഫലങ്ങൾ അനന്തമായി എപിഎസിലും നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിലും ഇഡ്രിഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, പ്ലാസ്മയിലെ അല്ലെങ്കിൽ എപിൻഫ്രൈൻ കുറയ്ക്കൽ, പാരാഎസ്എസ്എസ് ടോൺ വർദ്ധനവ്, എസിഇ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തൽ, ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയവയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. 3]. ഡിഎച്ച്എ യുടെ ഗ്രാമിന് / ഡെൽറ്റ ടോകൊഫെരോളുമായി ജിഎഎംഎയും ഡെൽറ്റ ടോകോപീരോളും ചേർന്ന് ജി.എൽ.എ.യും ഡിഎച്ച്എയുടെ ഗ്രാമിന് ഒപ്പം, ഈ അളവിലെ 176 ഭാഗങ്ങൾ EPA, 3000 ഭാഗങ്ങൾ EPA എന്നിവയിൽ 5000 മുതൽ 3 mg / d വരെ സംയോജനമാണ്. ബിപി കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഒപ്ടിമൽ കാർഡിയോപ്രയോക്കേഷൻ [2] നൽകുന്നതിനും ഒമേഗ 50 ഇന്ഡക്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് EPA, 100% അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമായി ലഭിക്കുന്നു. ബിപി കുറയ്ക്കാൻ ഇപിഎയെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിഎച്ച്എ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്. കൂടാതെ, എൺപത് ഗ്രാം / ഡി ഗ്രേഡിൽ നൽകണം.

ഒമേഗ- xNUMX കൊഴുപ്പ്

ഒലിവ് ഓയിൽ ഒമേഗ -9 മോണോസാച്ചുറേറ്റഡ് കൊഴുപ്പ് (MUFA) ഒലിയിക് ആസിഡിൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്, ഇത് ബിപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മെഡിറ്ററേനിയൻ, മറ്റ് ഭക്ഷണക്രമങ്ങളിൽ ലിപിഡ് കുറയ്ക്കൽ [178-180]. മനുഷ്യരിൽ നടത്തിയ മിക്ക ക്ലിനിക്കൽ പഠനങ്ങളിലും ഒലിവ് ഓയിലും MUFA കളും ബിപിയിൽ സ്ഥിരമായ കുറവ് കാണിക്കുന്നു [178-190]. ഒരു പഠനത്തിൽ, എസ്‌ബി‌പി 8 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി (പി ≤ 0.05), ഡി‌ബി‌പി ക്ലിനിക്കിൽ 6 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി (പി ≤ 0.01), പ്യൂഫ ചികിത്സിച്ച വിഷയങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എം‌യു‌എ‌എ ചികിത്സിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂർ ആംബുലേറ്ററി ബിപി മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവ കുറഞ്ഞു [178]. കൂടാതെ, ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യകത MUFA ഗ്രൂപ്പിൽ 48% ഉം ഒമേഗ -4 PUFA ഗ്രൂപ്പിലെ 6% ഉം (p <0.005) കുറച്ചു. ഇരട്ട അന്ധമായ റാൻഡമൈസ്ഡ് ക്രോസ്ഓവർ പഠനത്തിൽ [31] പ്രായമായ 187 രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള 136 രോഗികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എസ്‌ബി‌പി കുറയ്ക്കുന്നതിന് സൂര്യകാന്തി എണ്ണയേക്കാൾ എക്സ്ട്രാ വിർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ (EVOO) ഫലപ്രദമായിരുന്നു. സൂര്യകാന്തി ചികിത്സാ ഗ്രൂപ്പിലെ (പി <150) EVOO ചികിത്സിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ എസ്‌ബി‌പി 0.01 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി ആയിരുന്നു. ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് പ്രമേഹ വിഷയങ്ങളിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ബിപി കുറയ്ക്കുന്നു [188]. ഒലിവ് ഓയിലിലെ ഉയർന്ന ഒലിയിക് ആസിഡാണ് ബിപി കുറയ്ക്കുന്നത് [180]. സ്റ്റേജ്‌ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് രോഗികളിൽ, ഒലിയൂറോപിൻ-ഒലിവ് ലീഫ് (ഒലിയ യൂർപോയ) 500 മില്ലിഗ്രാമിന് 8 മില്ലിഗ്രാം ബിഡ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു. 11.5 മോയ്ക്ക് 4.8 മില്ലിഗ്രാം ക്വിഡിൽ രക്താതിമർദ്ദം ഉള്ള 25 രോഗികൾക്ക് ഒലിയ യൂപോപ്പിയ എൽ ജലീയ സത്തിൽ നൽകുന്നത് ബിപി (പി <189) [12] ഗണ്യമായി കുറച്ചു. 400 വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇപി‌സി പഠനത്തിലെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപഭോഗം സിസ്റ്റോളിക്, ഡയസ്റ്റോളിക് ബിപി [3] എന്നിവയുമായി വിപരീതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 0.001 വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള SUN പഠനത്തിൽ, ബിപി ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപഭോഗവുമായി വിപരീതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ പുരുഷന്മാരിൽ മാത്രം [181]. 20343 ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് മോണോസൈഗോട്ടിക് ഇരട്ടകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനത്തിൽ, പ്ലേസ്ബോയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒലിവ് ഇല സത്തിൽ 182 ആഴ്ചയിൽ 6863 മുതൽ 183 മില്ലിഗ്രാം / ഡി വരെ ഡോസ് പ്രതികരണം കുറച്ചതായി തെളിയിച്ചു [40]. കുറഞ്ഞ ഡോസ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ബിപി 500/1000 എംഎംഎച്ച്ജിയും ഉയർന്ന ഡോസ് 8/184 എംഎംഎച്ച്ജിയും [3] കുറഞ്ഞു. പോളിഫെനോൾ സമ്പന്നമായ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് 1 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇരട്ട അന്ധനായ, ക്രമരഹിതമായ, ക്രോസ്ഓവർ ഡയറ്ററി ഇടപെടൽ പഠനം 11 മില്ലിഗ്രാം / ഡി പഠന ഗ്രൂപ്പിൽ ബിപി 4 / 184 എംഎംഎച്ച്ജി കുറയുകയും മെച്ചപ്പെട്ട എൻ‌ഡോതെലിയൽ ഫംഗ്ഷൻ [4] കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഒലിവ് ഓയിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എ‌ഡി‌എം‌എ അളവ്, ഓക്സ് എൽ‌ഡി‌എൽ, എച്ച്എസ്-സി‌ആർ‌പി എന്നിവ കുറച്ചു. ചികിത്സിച്ച ഗ്രൂപ്പിൽ ഇസ്കെമിയ മെച്ചപ്പെട്ടതിനുശേഷം പ്ലാസ്മ നൈട്രൈറ്റുകളും നൈട്രേറ്റുകളും വർദ്ധിക്കുകയും ഹൈപ്പർ‌റെമിക് ഏരിയ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒലിവ് ഓയിൽ എടി 30 ആർ റിസപ്റ്ററിനെ തടയുന്നു, എൽ-ടൈപ്പ് കാൽസ്യം ചാനൽ എതിരാളി ഇഫക്റ്റുകൾ പ്രയോഗിക്കുകയും തരംഗ പ്രതിഫലനങ്ങളും വർദ്ധന സൂചികയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു [7.91-6.65].

പോൾഫീനോൾസ് പോലെയുള്ള ലിപിഡ്-ലയിപോലും phytonutrients അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എവുവിന്റെ [5] 10 ഗ്രാം പിനോളുകൾക്ക് ഏകദേശം 30 മി. EVOO യുടെ 178,186 ടേബിളുകൾക്ക്, EVOO യുടെ 4 ഗ്രാമിന് തുല്യമാണ്, ഇത് ബിപിയിൽ കാര്യമായ കുറവ് ആവശ്യമാണ്.

നാര്

ബിപി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വിവിധ തരം നാരുകൾ ഉള്ള ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ അസ്ഥിരമാണ് [194,195]. സോൾബിൽ ഫൈബർ, ഗ്വാർ ഗം, ഗ്വാവ, സൈലിയം, ഓറ്റ് ബ്രാക്ക് എന്നിവ ബിപി കുറയ്ക്കുകയും ഹൈപ്പർടെൻഷ്യൻ വിഷയങ്ങൾ, പ്രമേഹ വിഷയങ്ങൾ, ഹൈപ്പർ ടെൻഷെൽ-പ്രമേഹ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കുറവുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. BP ലെ ശരാശരി കുറവ് മിശ്രിത ഫൈബറിന്റെ എൺപത് മുതൽ എൺപത് ഗ്രാം വരെ d / xNUMX / 1,70,71,194,195 മില്ലിഗ്രാം ആണ്. ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമത, എൻഡോതെലാലിക് പ്രവർത്തനം, എസ്എൻഎസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുറവ്, വൃക്കസംബന്ധമായ സോഡിയം നഷ്ടത്തിൽ വർദ്ധനവ് [7.5] എന്നിവയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

വിറ്റാമിൻ സി

വിറ്റാമിൻ സി ഒരു ജലം ലയിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ദാതാവാണ്. ശരീരത്തിലെ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കൂടെ നേടിയെടുത്ത സപ്രിസിസിയോളജി ഡോസുകൾക്ക് ശരീരത്തിലെ വിവിധ രാസപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആന്റി ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫലങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമാണ്. വിറ്റാമിൻ ഇ, വിറ്റാമിൻ ഇ, വിറ്റാമിൻ സി, ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡോസുകൾ, ഇഡ്ഡിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, ഡയറിസിസ് [196] ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ സി, പ്ലാസ്മ അസ്കോർബേറ്റ് എന്നിവ മനുഷ്യരിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് SBP, DBP, ഹൃദയം നിരക്ക് [196-210] എന്നിവയുമായി പരസ്പരബന്ധിതമാണ്.

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ സി ഡോസ് പ്രതിദിനം രണ്ടുതവണ 250 മില്ലിഗ്രാം എന്ന തോതിൽ എസ്‌ബിപി 5-7 എംഎംഎച്ച്ജിയും ഡയസ്റ്റോളിക് ബിപി 2-4 എംഎംഎച്ച്ജിയും 8 ആഴ്ചയിൽ [196-210] ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും. വിറ്റാമിൻ സി ഒരു സോഡിയം വാട്ടർ ഡൈയൂറിസിസിനെ പ്രേരിപ്പിക്കും, ധമനികളുടെ പാലിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, എൻ‌ഡോതെലിയൽ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും പി‌ജി‌ഐ 2 ഉം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അഡ്രീനൽ സ്റ്റിറോയിഡ് ഉൽ‌പാദനം കുറയ്ക്കുക, സിമ്പതോവാഗൽ ബാലൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആർ‌ബി‌സി നാ / കെ എ‌ടി‌പേസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, എസ്‌ഒഡി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അയോർട്ടിക് ഇലാസ്തികതയും പാലിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഫ്ലോ മെച്ചപ്പെടുത്തുക മെഡിറ്റേറ്റഡ് വാസോഡിലേഷൻ, പൾസ് വേവ് വേഗതയും വർദ്ധന സൂചികയും കുറയ്ക്കുക, ചാക്രിക ജിഎംപി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പൊട്ടാസ്യം ചാനലുകൾ സജീവമാക്കുക, സൈറ്റോസോളിക് കാൽസ്യം കുറയ്ക്കുക, സീറം ആൽഡിഹൈഡുകൾ കുറയ്ക്കുക [208]. വിറ്റാമിൻ സി ഒരു വാക്കാലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ലോഡ് വഴി ഇഡിയെ തടയുന്നു. വിറ്റാമിൻ സി അംലോഡിപൈനിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആൻജിയോടെൻസിൻ എടി 1 റിസപ്റ്ററിന്റെ ബന്ധപ്പെടുത്തൽ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു the എടിആർ 1 ഡൈസൾഫൈഡ് പാലങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും പ്രായമായവരിൽ മരുന്നുകളുടെ ഹൈപ്പർടെൻസിവ് ഇഫക്റ്റുകൾ റിഫ്രാക്ടറി ഹൈപ്പർ‌ടെൻഷനിലൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു [1,70,71,200-205] . ഇതിനകം തന്നെ പരമാവധി ഫാർമക്കോളജിക് തെറാപ്പിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ രോഗികളിൽ, 600 മില്ലിഗ്രാം വിറ്റാമിൻ സി പ്രതിദിനം ബിപിയെ 20/16 എംഎംഎച്ച്ജി [205] കുറച്ചു. പ്രാരംഭ അസ്കോർബേറ്റ് സെറം ലെവൽ കുറയുന്നു, ബിപി പ്രതികരണമാണ് നല്ലത്. 100 μmol / L ന്റെ സെറം ലെവൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു [1,70,71]. വിറ്റാമിൻ സി [24-200] ന്റെ വാക്കാലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ എസ്ബിപിയും 205 എബിഎമ്മും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറവുകൾ കാണിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ സി യുടെ ഗംഭീരമായ അപചയം-ആവർത്തന പഠനത്തിൽ ബ്ലോക്ക് മറ്റുള്ളവരും [206] പ്ലാസ്മ അസ്കോർബേറ്റ് ലെവലുകൾ, എസ്ബിപി, ഡിബിപി എന്നിവയുടെ വിപരീത ബന്ധം കാണിക്കുന്നു. 284 രോഗികളുമായുള്ള പതിമൂന്ന് ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മെറ്റാ വിശകലനത്തിൽ, 500 ആഴ്ചയിൽ 6 മില്ലിഗ്രാം / ഡിയിൽ വിറ്റാമിൻ സി എസ്ബിപി 3.9 എംഎംഎച്ച്ജിയും ഡിബിപി 2.1 എംഎംഎച്ച്ജിയും [207] കുറച്ചു. നോർമറ്റൻസിവ് വിഷയങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്ലാസ്മ അസ്കോർബേറ്റ് അളവ് വളരെ കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി (യഥാക്രമം 40 μmol / L vs 57 μmol / L) [211], പ്ലാസ്മ അസ്കോർബേറ്റ് ആരോഗ്യമുള്ള, സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികളിൽ പോലും ബിപിയുമായി വിപരീതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു [206].

വിറ്റാമിൻ ഇ

മിക്ക പഠനങ്ങളും ടോപ്പോഫെറോളുകളോ ടോകോട്രിയനോളുകളോ [1,70,71] ഉപയോഗിച്ച് ബിപിയിൽ കുറവു വരുത്തിയിട്ടില്ല. 2/130 എംഎംഎച്ച്ജി ശരാശരി ബിപി ഉള്ള കുറിപ്പടി മരുന്നുകളിൽ ടി 76 ഡിഎം, നിയന്ത്രിത രക്താതിമർദ്ദം (136/76 എംഎംഎച്ച്ജി) രോഗികൾക്ക് 60% ഗാമ, 25% ഡെൽറ്റ, 15% ആൽഫ ടോക്കോഫെറോളുകൾ [212] എന്നിവ അടങ്ങിയ മിശ്രിത ടോകോഫെറോളുകൾ നൽകി. പഠന രോഗികളിൽ ബിപി യഥാർത്ഥത്തിൽ 6.8 / 3.6 എംഎംഎച്ച്ജി വർദ്ധിച്ചു (പി <0.0001), എന്നാൽ ആൽഫ ടോക്കോഫെറോളിനൊപ്പം 7 / 5.3 എംഎംഎച്ച്ജി (പി <0.0001) ന്റെ വർദ്ധനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് കുറവാണ്. സൈറ്റോക്രോം പി 450 (3 എ 4, 4 എഫ് 2) വഴിയുള്ള ടോകോഫെറോളുകളുമായുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഇടപെടലിന്റെ പ്രതിഫലനമാണിത്, ഒപ്പം ഒരേസമയം നൽകിയിരുന്ന ഫാർമക്കോളജിക് ചികിത്സകളുടെ സെറം അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യും [212]. ഹെൻ‌ലെയുടെ ലൂപ്പിന്റെയും താഴ്ന്ന ബിപിയുടെയും കട്ടിയുള്ള ആരോഹണ അവയവങ്ങളിൽ 70 പി‌എസ് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ തടയുന്നതിലൂടെ ഗാമ ടോക്കോഫെറോളിന് നാട്രിയ്യൂററ്റിക് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം [213]. ആൽഫയും ഗാമ ടോക്കോഫെറോളും ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പി‌പി‌ആർ ഗാമയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പ്രക്രിയകളിലൂടെ അഡിപോനെക്റ്റിൻ എക്സ്പ്രഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവയ്ക്ക് ബിപിയും സെറം ഗ്ലൂക്കോസും കുറയ്ക്കാൻ കഴിവുണ്ട് [214]. വിറ്റാമിൻ ഇ ഒരു ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് ഫലമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ഒരുപക്ഷേ ചെറുതും ചികിത്സയില്ലാത്ത രക്താതിമർദ്ദം ഉള്ള രോഗികൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വാസ്കുലർ രോഗമുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർലിപിഡീമിയ പോലുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ ​​മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം.

ജീവകം ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡിഎൻഎൻഎക്സ്എക്സ്, BP, ഇൻസുലിൻ മെറ്റബോളിസത്തിൽ [3-215] നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രവും നേരിട്ടുള്ളതുമായ പങ്കുണ്ടായിരിക്കാം. കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് മെറ്റബോളിസം, RAA സിസ്റ്റം, പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ, എൻഡോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥികളുടെ നിയന്ത്രണം, ED [225] എന്നിവയുടെ ഫലങ്ങളിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി ബിപിസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ ഡി ലെവൽ 216 ng / ml ക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ, ആൻജിയോടെൻസിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും, പിപിഎ അളവുകൾ വർദ്ധിക്കും, ബി.പി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പ്ലാസ്മ വൃതം ഉണരുന്നതിനുള്ള രക്തപ്രവാഹം [30] കുറയുകയും ചെയ്യും. വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഹൈപ്പർടെൻഷന്റെ അപകടസാധ്യത വളരെ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള വിറ്റാമിൻ ഡൈറ്റിന്റെ വിരലടയാളം കൂടിയതാണ്, കൂടാതെ ഹൈപ്പർടെൻഷന്റെ 221% സംഭവവും, എൺപത്% വരെ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഉയർന്ന ക്വാർട്ടൈൽ ഉള്ളതും. വൈറ്റമിൻ ഡിഎൻഎൻഎൻഎക്സ് ജി ഡി ജി ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വി.ആർ.ടി-മധ്യേയുള്ള മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് രേണുകൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ അടിച്ചമർത്തുന്നു. ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെയും വോളിയത്തിന്റെയും BP ഹോമിയോസ്റ്റാസിയുടെയും റോളിൽ വൈറ്റമിൻ D52 ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ്. വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ താഴ്ന്ന ADMA, ടിഎൻഎഫ്-α പോലുള്ള പ്രോ-ഇൻഫർമമിക് സൈറ്റോകിനുകൾ നിമഗ്നമാക്കുന്നു, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, എൻഡോതെലിയൽ ഫംഗസ്, ധമനീയ ഇലാസ്റ്റിറ്റി, മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു രക്തക്കുഴലുകളുടെ മൃദുലമായ മസിൽ ഹൈപ്പർട്രോഫി കുറയുന്നു, ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളും രക്തസമ്മർദവും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് കോൺസൺട്രേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു, നിയന്ത്രിക്കുന്നു നട്രിയൂർറ്റി പെപ്റ്റൈഡ് റിസപ്റ്ററിന്റെ പ്രകടനവും HS-CRP [20-221] കുറയ്ക്കും.

വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഹൈപ്പോടെൻസിവ് പ്രഭാവം 1,25 (OH) 2D3 ന്റെ പ്രീ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെറം ലെവലുകളുമായി വിപരീതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് മരുന്നുകളുടെ അഡിറ്റീവാണ്. വിറ്റാമിൻ ഡി 225, കാൽസ്യം എന്നിവയുമായുള്ള ഹ്രസ്വകാല അനുബന്ധം കാൽസ്യത്തെ മാത്രം എസ്‌ബി‌പി കുറയ്ക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് Pfeifer et al [3] തെളിയിച്ചു. കുറഞ്ഞ 148 (OH) 25D2 ലെവലുകൾ ഉള്ള 3 സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ, 1200 മില്ലിഗ്രാം കാൽസ്യം, 800 IU വിറ്റാമിൻ ഡി 3 എന്നിവയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ 9.3 മില്ലിഗ്രാം കാൽസ്യത്തെ മാത്രം അപേക്ഷിച്ച് എസ്ബിപി 0.02% കൂടുതൽ (പി <1200) കുറച്ചു. എച്ച്ആർ 5.4% (പി = 0.02) കുറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഡിബിപി മാറ്റിയില്ല. 3.6 / 3.1 മുതൽ 13.1 / 7.2 mmHg വരെയായിരുന്നു ബിപി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രേണി. ബിപി കുറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി 3 യുടെ പ്രീ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് ലെവൽ, വിറ്റാമിൻ ഡി 3 ഡോസ്, വിറ്റാമിൻ ഡി 3 ന്റെ സെറം ലെവൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, പക്ഷേ രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള രോഗികളിൽ മാത്രമേ ബിപി കുറയുകയുള്ളൂ. വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങളിലെ രക്താതിമർദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ക്രമരഹിതമായ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളും അവയുടെ മെറ്റാ അനാലിസിസും അനിയന്ത്രിതമായ ഫലങ്ങൾ നൽകി [223]. കൂടാതെ, വിറ്റാമിൻ ഡി റിസപ്റ്റർ ജീൻ പോളിമോർഫിസങ്ങൾ പുരുഷന്മാരിലെ രക്താതിമർദ്ദത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതയെ ബാധിച്ചേക്കാം [224]. 25 ng / ml എന്ന 60 ഹൈഡ്രോക്സിവിറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

വിറ്റാമിൻ B6 (പിറേഡക്സിൻ)

കുറഞ്ഞ സെറം വിറ്റാമിൻ B6 (പിറൈഡക്സിൻ) അളവ് മനുഷ്യരിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു [226]. Aybak et al [227] നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവിൽ ബി. പിയറിക്സിൻ (വിറ്റാമിൻ B6) കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ (നൊറെപൈൻഫ്രൈൻ, എപിൻഫ്രൈൻ, സെറോടോണിൻ, ഗാബ ആൻഡ് കിഞ്ഞൂർണ്ണിൻ) ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ, ഹോർമോൺ സിന്തസിസിസ് എന്നിവയിൽ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ ആണ്. അൽഡെഹൈഡുകളുടെ നിർവീര്യത്തിന് സിസൈൻ സിന്തസിസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഗ്ലൂത്തോട്യോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ, കാൽസ്യം ശൃംഖലകളെ തടയുന്നു, ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം , സെൻട്രൽ സഹാനുഭൂതിയുടെ ടോൺ കുറയ്ക്കുന്നു, ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡുകളും മിനറൽകോറൊക്റ്റോയിഡുകളും [5] വരെ അവയവങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു. വൈറ്റമിൻ B4 ക്രോണിക് ഡൈയൂറിയ്ടി തെറാപ്പിയിലും ഹെമി പൈറോക്രോക്റ്റസിലും കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അതുവഴി വിറ്റാമിൻ B14 സെൻട്രൽ ആൽഫാ അഗോണിസ്റ്റുകൾ, ഡൈയൂറിയ്ടിസിസ്, സിസിബി എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഡോസ് ആണ്, ഇത് mg / d മറിച്ച്.

ഫ്ളാവനോയ്ഡുകൾ

പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, റെഡ് വൈൻ, ചായ, സോയ, ലൈക്കോറൈസ് [4000] എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന 230 ലധികം ഫ്ലേവനോയ്ഡുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലിപിഡ് പെറോക്സൈഡേഷനെ തടയുകയും രക്തപ്രവാഹത്തെ തടയുകയും വാസ്കുലർ റിലാക്സേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ [230] ഉള്ളതുമായ സ്വതന്ത്ര റാഡിക്കൽ തോട്ടിപ്പണിയാണ് ഫ്ലേവനോയ്ഡുകൾ (ഫ്ലേവനോളുകൾ, ഫ്ലേവോണുകൾ, ഐസോഫ്ലാവോണുകൾ). കൂടാതെ, അവ ഹൃദയാഘാതം കുറയ്ക്കുകയും CHD രോഗാവസ്ഥയും മരണനിരക്കും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാർഡിയോപ്രോട്ടോക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകൾ നൽകുന്നു [231].

ചുവന്ന മുന്തിരിപ്പും ചുവന്ന വീഞ്ഞും തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശക്തമായ ആൻറി ഓക്സിഡൻറേയും ആന്റിന ഹൈപ്പർടെൻറിലുമാണ് റിവേവർട്രോൾ. മാനസികരോഗികൾക്ക് റെസ് വ്രേട്രോളിന്റെ നിയന്ത്രണം, ഉദ്ധാരണ സൂചികയെ കുറയ്ക്കുന്നു, സാധാരണ ക്രമരാഹിത്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീൽ വൈൻ വൈൻ വൈൻ (250) എന്ന രീതിയിൽ നൽകപ്പെട്ടപ്പോൾ സെൻട്രൽ സെറിറ്റൽ മർദ്ദം കുറയുന്നു. റെഡ് വൈൻ, ഡയമണ്ട് റെഡ് വൈൻ, എൺ എക്സിൽ ഡിഎൻഡി എറേറിക് ഓഗ്മെന്റേഷൻ ഇൻഡക്സിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഡയറിക്ക് റെഡ് വൈൻ നേരിട്ട് സെൻട്രൽ ധമനികൾ മർദ്ദം ഗണ്യമായി കുറയുകയായിരുന്നു പതിവ്. റെസ് വ്രാട്രോൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു ഡോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിസീഡിലൈസേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, ED മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഇനോസ് അസ്ഥിരമായി തടയുന്നു, അഡിപ്പോനെറ്റിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, HS-CRP കുറയ്ക്കുകയും ആനിഗോട്ടോൺസീൻ Ⅱ [232-6.1] ഫലങ്ങളെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോസ് ട്രാൻസ്വെർട്ടറാൾ ട്രാൻസ്മാറ്റിന്റെ 10.5 മില്ലിഗ്രാം / ഡിയാണ് [7.4].

Lycopene

കരോട്ടിനോയ്ഡ് കുടുംബത്തിലെ കൊഴുപ്പ് ലയിക്കുന്ന ഫൈറ്റോ ന്യൂട്രിയന്റാണ് ലൈകോപീൻ. ഭക്ഷണ സ്രോതസ്സുകളിൽ തക്കാളി, പേര, പിങ്ക് മുന്തിരിപ്പഴം, തണ്ണിമത്തൻ, ആപ്രിക്കോട്ട്, ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയിലുള്ള പപ്പായ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു [237-241]. ലൈകോപീൻ ബിപി, സെറം ലിപിഡുകൾ, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് മാർക്കറുകൾ [237-241] എന്നിവയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാക്കുന്നു. പരാൻ മറ്റുള്ളവർ [241] ഗ്രേഡ്ഹൈപ്പർ‌ടെൻഷനോടുകൂടിയ 30 വിഷയങ്ങൾ വിലയിരുത്തി, 40-65 വയസ്സ്, എട്ട് ആഴ്ച തക്കാളി ലൈക്കോപീൻ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റ് (10 മില്ലിഗ്രാം ലൈക്കോപീൻ) ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിച്ച ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി-ലിപിഡ് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചില്ല. എസ്‌ബി‌പി 144 ൽ നിന്ന് 135 എം‌എം‌എച്ച്‌ജിയായി (9 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി റിഡക്ഷൻ, പി <0.01) ഡി‌ബി‌പി 91 ൽ നിന്ന് 84 എം‌എം‌എച്ച്‌ജിയായി കുറഞ്ഞു (7 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി കുറയ്ക്കൽ, പി <0.01). ഗ്രേഡ്ഹൈപ്പർ‌ടെൻഷനോടുകൂടിയ 35 വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പഠനം എസ്‌ബി‌പിയിൽ സമാനമായ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഡി‌ബി‌പി അല്ല [237]. 31 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലുള്ള 12 ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് വിഷയങ്ങൾക്ക് എംഗൽ‌ഹാർഡ് ഒരു തക്കാളി സത്തിൽ നൽകി, ഇത് ബിപി 10/4 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി കുറയ്ക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു [238]. എസി‌ഐ‌ഐ, സി‌സി‌ബി, ഡൈയൂററ്റിക്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ആൻറി ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് ഏജന്റുകളിലെ രോഗികൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻ‌ഡേർ‌ഡൈസ്ഡ് തക്കാളി സത്തിൽ നൽകുമ്പോൾ 5.4 ആഴ്ചയിൽ 3 / 6 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി കുറയുന്നു [239]. മറ്റ് പഠനങ്ങൾ ലൈക്കോപീൻ [240] ഉപയോഗിച്ച് ബിപിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ലൈക്കോപീൻ, തക്കാളി സത്തിൽ ഇഡി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പ്ലാസ്മയുടെ മൊത്തം ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു [242]. ഭക്ഷണത്തിലോ അനുബന്ധ രൂപത്തിലോ 10-20 മില്ലിഗ്രാം ആണ് ലൈക്കോപീൻ ദിവസവും കഴിക്കുന്നത്.

പൈക്കോനോജിനോൾ

ഫ്രഞ്ച് മാരിടൈം പൈനിൽ നിന്നുള്ള പുറംതൊലി സത്തിൽ 200 മില്ലിഗ്രാം / ഡി എന്ന അളവിൽ പൈക്നോജെനോൾ എസ്‌ബിപിയിൽ 139.9 എംഎംഎച്ച്ജിയിൽ നിന്ന് 132.7 എംഎംഎച്ച്ജിയിലേക്ക് (പി <0.05) ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. എട്ട് ആഴ്ചയിൽ നേരിയ രക്താതിമർദ്ദം ഉള്ള പതിനൊന്ന് രോഗികളിൽ ഇരട്ട-അന്ധത ക്രമരഹിതമായ പ്ലാസിബോ ക്രോസ്ഓവർ ട്രയൽ. ഡയസ്റ്റോളിക് ബിപി 93.8 എംഎംഎച്ച്ജിയിൽ നിന്ന് 92.0 എംഎംഎച്ച്ജി ആയി കുറഞ്ഞു. പൈക്നോജെനോൽ ഒരു സ്വാഭാവിക എസി‌ഐ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കോശ സ്തരങ്ങളെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു, NO വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, എൻ‌ഡോതെലിയൽ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, സെറം ത്രോംബോക്സെയ്ൻ സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കുന്നു, മൈലോ-പെറോക്സിഡേസ് പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുന്നു, വൃക്കസംബന്ധമായ കോർട്ടിക്കൽ രക്തയോട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, മൂത്രത്തിലെ ആൽബുമിൻ വിസർജ്ജനം കുറയ്ക്കുന്നു, എച്ച്എസ്-സിആർ‌പി [243- 247]. മറ്റ് പഠനങ്ങളിൽ ബിപി കുറയുകയും എസിഇഐ, സിസിബി എന്നിവയുടെ ആവശ്യകത കുറയുകയും എൻഡോതെലിൻ -1, എച്ച്ജിഎ 1 സി, ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ്, എൽഡിഎൽ-സി, മൈലോപെറോക്സിഡേസ് [244,245,247] എന്നിവ കുറയുകയും ചെയ്തു.

വെളുത്തുള്ളി

ശരിയായ ഡോസ്, വെളുത്തുള്ളി തരം, നന്നായി ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ദീർഘകാല തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ ഹൈപ്പർടെൻഷ്യൻ രോഗികളിൽ BP ൽ പതിവ് കുറയ്ക്കൽ കാണിക്കുന്നു. ഇത് BNUM / 8.4 എംഎംഎച്ച്ജി BP ന്റെ ശരാശരി കുറയ്ക്കൽ [7.3] ആണ്. എല്ലാ വെളുത്തുള്ളി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സമാനമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തില്ല മാത്രമല്ല ആൻറിഹൈപ്പർപെർട്ടെൻഷ്യൽ ശക്തിയിൽ [248,249] താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഇതിനു പുറമേ, വെളുത്തുള്ളി (അലിയം സറ്റിവീവ്), കാട്ടുപോലുമില്ലാത്ത സാലഡ് വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ കരടി വെളുത്തുള്ളി (അലുമിനിയം യൂറീഷ്യം), പ്രായമായ, പുതിയതും നീണ്ടതുമായ വെളുത്തുള്ളി തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഭാവങ്ങൾ [1] വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം മരുന്നിൽ (എൻഎഫ്എസ്) ഇതിനായുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള രോഗികളിലെ ബിപി കുറയ്ക്കുന്നതിൽ വെളുത്തുള്ളി ഫലപ്രദമാണ്. ഒരു വെളുത്തുള്ളി homogenate അധിഷ്ഠിത സപ്ലിമെന്റ് 1,70,71,248,249-249,250 / 34-MMHG [300] BP കുറയാനുമായി 12 മില്ലിഗ്രാമിൽ കുറവായ XMX mg / d ന് പ്രി ഹൈപ്പർടെൻസിയസ് ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ഹോർപെർട്ടെൻഷ്യൽ രോഗികൾക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. ഉയർന്ന അളവിലുള്ള വെളുത്തുള്ളി സംഘത്തിൽ SBP 6.6 ± xNUMX mmHg കുറയ്ക്കാൻ 7.5 ഹൈപ്പർ ടൻഷ്യൻ വിഷയങ്ങളിൽ 4.6 മുതൽ 5.2 mg / d വരെ ഡോസിലുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഗണ്യമായി താഴ്ത്തി. ഒരു സമയം വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കുറയാതെ വെളുത്തുള്ളി [249] നേക്കാൾ ബിപി കുറച്ചേക്കാം. ഒരു കൊക്രൻ ഡാറ്റാബേസ് അവലോകനം വെളുത്തുള്ളി [240] ഉള്ള എല്ലാ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളിലും 960- 79 / 12-11.8 മില്ലിഗ്രാം എന്ന ബിപിയിൽ ഒരു വോൾട്ട് റിഡക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. 5.4 രോഗികളുടെ ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് പാരലൽ റാൻഡൈസ്ഡ് പ്ലാസിബോ-നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണത്തിലാണ്, 249 മി.ഗ്രാം എന്ന എസ്-അലിലൈസൈസ്റ്റിനൊപ്പം 249 മില്ലിഗ്രൂപ്പിലെ എസ്-അലിലൈസൈസ്റ്റിനൊപ്പം 10 വ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നത്, നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പിനേക്കാൾ SBP 12 mmHg (p = 6) 9].

ദിവസത്തിൽ ഏതാണ്ട് 20-30 മിസിജി അലിസിൻ (വെളുത്തുള്ളിയിലെ സജീവ ചേരുവുകളിൽ ഒന്ന്) ദിവസേന വെളുത്തുള്ളി നാലു ഗ്രാമ്പുകളിലുള്ള (10000 g) അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അളവ് ഒരു നല്ല ബിപി കുറയ്ക്കുന്ന പ്രഭാവം [5] നേടുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്. വെളുത്തുള്ളി ACEI പ്രവർത്തനം, കാൽസ്യം ചാനൽ തടയൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കേടകോലാമിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നു, ധർമ്മം പാലിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, ബ്രാഡിക്ക്കിൻ, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ അഡൊനോസൈൻ, മഗ്നീഷ്യം, ഫ്ലേവനോയ്ഡുകൾ, സൾഫർ, അലിസിൻ, ഫോസ്ഫറസ്, ആജിയോസ് എന്നിവ ബിപി [1,70,71,249,250] കുറയ്ക്കുന്നു.

കടല്പ്പോച്ച

ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളതും ഭക്ഷ്യയോഗ്യവുമായ കടൽ‌ച്ചീരയാണ് വകാമെ കടൽ‌ച്ചീര (അൻഡാരിയ പിന്നാറ്റിഫിഡ) [251]. മനുഷ്യരിൽ, 3.3 ഗ്രാം ഉണങ്ങിയ വകാമെ നാല് ആഴ്ചയിൽ എസ്ബിപി 14 ± 3 എംഎംഎച്ച്ജിയും ഡിബിപി 5 ± 2 എംഎംഎച്ച്ജിയും (പി <0.01) [252] ഗണ്യമായി കുറച്ചു. പൊട്ടാസ്യം-ലോഡ്, അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിംഗ്, സോഡിയം-അഡ്‌സോർബിംഗ്, പൊട്ടാസ്യം-റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കടൽ‌ച്ചീര തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ നൽകിയ 62 മധ്യവയസ്കരായ പുരുഷ വിഷയങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ, ബിപി കുറയ്ക്കൽ നാല് ആഴ്ചയിൽ 12, 24 ഗ്രാം / ഡി കടൽപ്പായൽ തയ്യാറാക്കൽ (പി <0.01) [253]. എം‌ആർ‌പി സോഡിയം സെൻ‌സിറ്റീവ് വിഷയങ്ങളിൽ 11.2 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി (പി <0.001) ഉം സോഡിയം സെൻ‌സിറ്റീവ് വിഷയങ്ങളിൽ 5.7 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി (പി <0.05) ഉം കുറഞ്ഞു, ഇത് പി‌ആർ‌എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കടൽ‌ച്ചീര, കടൽ‌ പച്ചക്കറികൾ‌ എന്നിവയിൽ‌ സമുദ്രജലത്തിന്റെ 77I ധാതുക്കളും അപൂർവ ഭൗമ മൂലകങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഫൈബറും ആൽ‌ജിനേറ്റും ഒരു കൂട്ടിയിടി രൂപത്തിൽ [251-253]. കുറഞ്ഞത് നാല് പാരന്റ് ടെട്രാപെപ്റ്റൈഡുകളിൽ നിന്നുള്ള എസി‌ഐ‌ഐ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ഒരുപക്ഷേ അവയുടെ ഡിപെപ്റ്റൈഡ്, ട്രൈപെപ്റ്റൈഡ് മെറ്റബോളിറ്റുകളിൽ നിന്നുമാണ് വകാമിന്റെ പ്രാഥമിക ഫലം കാണപ്പെടുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് വാൽ-ടൈർ, ഐൽ-ടൈർ, ഫെ-ടൈർ, ഐലെ-ട്രൈ കോമ്പിനേഷൻ [251,254,255]. ജപ്പാനിലെ അതിന്റെ ദീർഘകാല ഉപയോഗം അതിന്റെ സുരക്ഷ പ്രകടമാക്കി. കുടൽ സോഡിയം ആഗിരണം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും കുടൽ പൊട്ടാസ്യം ആഗിരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കടൽപ്പായൽ ബിപി കുറയ്ക്കാം [253].

എള്ള്

ക്രമരഹിതമായ, പ്ലാസിബോ നിയന്ത്രിത മനുഷ്യ പഠനങ്ങളിൽ 30-60 ഡി [256-264] ൽ എള്ള് ബിപി കുറയ്ക്കുന്നതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എള്ള് ബിപിയെ മാത്രം [257-261] അല്ലെങ്കിൽ നിഫെഡിപൈൻ [256,260] ഡൈയൂററ്റിക്സ്, ബീറ്റ ബ്ലോക്കറുകൾ [257,261] എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. 13 മിതമായ ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് വിഷയങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ, 60 ആഴ്ചയ്ക്ക് 4 മില്ലിഗ്രാം സെസാമിൻ എസ്‌ബി‌പി 3.5 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി (പി <0.044), ഡി‌ബി‌പി 1.9 എം‌എം‌എച്ച്ജി (പി <0.045) [258] എന്നിവ കുറച്ചു. 2.52 വിഷയങ്ങളിൽ 4 ആഴ്ചയിൽ 15 ഗ്രാം / ഡി എന്ന കറുത്ത എള്ള് ഭക്ഷണം എസ്‌ബി‌പിയെ 8.3 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി കുറച്ചു (പി <0.05), പക്ഷേ ഡി‌ബി‌പിയിൽ 4.2 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി [259] ൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായില്ല. 35 ഗ്രാം / ഡിയിലെ എള്ള് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സെൻട്രൽ ബിപിയെ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും 1 രക്താതിമർദ്ദ വിഷയങ്ങളിൽ ബിപി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു, ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയുന്നു, ധമനികളുടെ കാഠിന്യം കുറയുന്നു, വർദ്ധന സൂചികയും പൾസ് വേവ് വേഗതയും കുറഞ്ഞു, എച്ച്എസ്ആർ‌സി‌പി കുറഞ്ഞു, മെച്ചപ്പെട്ട NO, എൻ‌ഡോതെലിൻ കുറഞ്ഞു ആന്റിഓക്‌സിഡന്റ് ശേഷി [30]. കൂടാതെ എള്ള് സെറം ഗ്ലൂക്കോസ്, എച്ച്ജി‌എ‌ഐ‌സി, എൽ‌ഡി‌എൽ-സി എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും എച്ച്ഡി‌എൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് മാർക്കറുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ഗ്ലൂട്ടത്തയോൺ, എസ്ഒഡി, ജിപിഎക്സ്, ക്യാറ്റ്, വിറ്റാമിൻ സി, ഇ, എ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു [264-256,257,258]. സ്വാഭാവിക എസി‌ഐ‌ഐകളായ സെസാമിൻ, സെസാമോളിൻ, സെസാമിനോൾ ഗ്ലൂക്കോസൈഡുകൾ, ഫ്യൂറോഫുറാൻ ലിഗ്നാനുകൾ എന്നിവയാണ് എൻ‌എഫ്‌- [ബി [261]. ഈ ഫലങ്ങളെല്ലാം വീക്കം, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും ഓക്സിഡേറ്റീവ് പ്രതിരോധം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ബിപി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു [262,263].

പാനീയങ്ങൾ: ചായ, കോഫി, കൊക്കോ

ഗ്രീൻ ടീ, കറുത്ത ചായ, സജീവ ഘടകങ്ങളുടെ ശശകൾ എന്നിവ മനുഷ്യരിൽ BP ൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പ്രകടമായിട്ടുണ്ട് [265-271]. എച്ച്എൽ സിആർപി, ടിഎൻഎഫ്-α, ഗ്ലൂക്കോസ്, ഇൻസുലിൻ അളവ് എന്നിവയിൽ ഒരേസമയം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ബിഎൻഎക്സ്എക്സ്എൻഎക്സ് എംഎക്സ്എക്സ്, .

ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും (100 ഗ്രാം) പോളിഫെനോളുകളുടെ ഉയർന്ന ഉള്ളടക്കമുള്ള കൊക്കോയും (30 മില്ലിഗ്രാമോ അതിൽ കൂടുതലോ) മനുഷ്യരിൽ ബിപി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു [272-283]. 173 ആഴ്ച ദൈർഘ്യമുള്ള കൊക്കോ നൽകിയ 2 ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് വിഷയങ്ങളുടെ മെറ്റാ അനാലിസിസിന് ബിപി 4.7 / 2.8 എം‌എം‌എച്ച്‌ജിയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി (എസ്ബിപിക്ക് പി = 0.002, ഡിബിപിക്ക് 0.006) [276]. 100 ഗ്രാം 500 മില്ലിഗ്രാം പോളി-ഫിനോൾ ഉള്ള 15 ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നൽകിയ പതിനഞ്ച് വിഷയങ്ങൾക്ക് എസ്‌ബി‌പിയിൽ 6.4 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി കുറവുണ്ടായി (പി <0.05) ഡി‌ബി‌പിയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമില്ല [273]. 30 മില്ലിഗ്രാം പോളി-ഫിനോൾ ഉള്ള കൊക്കോ പ്രീ-ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ്, സ്റ്റേജ് ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് രോഗികളിൽ ബിപി 2.9 ആഴ്ചയിൽ (പി <1.9) 18 / 0.001 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി കുറച്ചു. [274]. 13 ട്രയലുകളുള്ള 10 ട്രയലുകളുടെയും 297 ട്രയലുകളുടെയും ഏറ്റവും പുതിയ രണ്ട് മെറ്റാ അനാലിസിസ് യഥാക്രമം 3.2 / 2.0 എംഎംഎച്ച്ജി, 4.5 / 3.2 എംഎംഎച്ച്ജി എന്നിവയുടെ ബിപിയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് കണ്ടെത്തി [276,279]. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബേസ്‌ലൈൻ ബിപി ഉള്ളവരിലും 50 മുതൽ 70 ​​ഗ്രാം / ഡി [6] എന്ന അളവിൽ കുറഞ്ഞത് 100% -280,282% കൊക്കോ ഉള്ളവരിലും ബിപി കുറയ്ക്കൽ ഏറ്റവും വലുതാണ്. കൊക്കോ ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധവും എൻഡോതെലിയൽ പ്രവർത്തനവും [276,279,281] മെച്ചപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

പോളിഫെനോൾസ്, ക്ലോറോജെനിക് ആസിഡുകൾ (സി‌ജി‌എകൾ), സി‌ജി‌എകളുടെ ഫെരുലിക് ആസിഡ് മെറ്റാബോലൈറ്റ്, ഡി-ഹൈഡ്രോ-കഫിക് ആസിഡുകൾ എന്നിവ ഡോസ് ആശ്രിത രീതിയിൽ ബിപി കുറയ്ക്കുകയും ഇനോസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യരിൽ എൻ‌ഡോതെലിയൽ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു [284-286]. ഗ്രീൻ കോഫിയിലെ സി‌ജി‌എകൾ 140 മില്ലിഗ്രാം / ഡി എന്ന അളവിൽ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്‌തു, പ്ലേസിബോകൺട്രോളഡ് റാൻഡമൈസ്ഡ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ 28 വിഷയങ്ങളിൽ എസ്‌ബിപിയും ഡിബിപിയും ഗണ്യമായി കുറച്ചു. 122 പുരുഷ വിഷയങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ എസ്‌ബി‌പി, ഡി‌ബി‌പി എന്നിവയിൽ ഡോസ് പ്രതികരണം 46 മില്ലിഗ്രാം / ഡി മുതൽ 185 മില്ലിഗ്രാം / ഡി വരെ സി‌ജി‌എ നൽകി. 185 മില്ലിഗ്രാം ഡോസ് ലഭിച്ച ഗ്രൂപ്പിന് 5.6 ഡിയിൽ കൂടുതൽ 3.9 / 0.01 എംഎംഎച്ച്ജി (പി <28) ബിപിയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി. കോഫി ബീൻസിലെ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ഹൈഡ്രോക്സിഹൈഡ്രോക്വിനോൺ, ഇത് ബിപി [284,286] ൽ കോഫി കഴിക്കുന്നതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യപരമായ ഫലങ്ങൾ ഭാഗികമായി വിശദീകരിക്കുന്ന സിജിഎകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ ഒരു ഡോസ് ആശ്രിത രീതിയിൽ കുറയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ, കഫീന്റെ മെറ്റബോളിസത്തിന് കാരണമായ എൻസൈമിൽ ജനിതക വ്യതിയാനമുണ്ട്, കോഫി കഴിക്കുന്നത്, കഴിച്ച കാപ്പിയുടെ അളവ്, രക്താതിമർദ്ദം, ഹൃദയമിടിപ്പ്, എംഐ, ധമനികളുടെ കാഠിന്യം, ധമനികളുടെ തരംഗ പ്രതിഫലനങ്ങൾ, മൂത്രത്തിലെ കാറ്റെകോളമൈൻ അളവ് [287] എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നു. . ജനസംഖ്യയുടെ അമ്പത്തിയൊമ്പത് ശതമാനം പേർക്കും CYP1A2 ജനിതകമാതൃകയുടെ Ⅰ F / alleA ഓൺലൈൻ ഉണ്ട്, ഇത് കഫീന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞ രാസവിനിമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്ലോ മെറ്റബോളിസറുകളായ കനത്ത കോഫി കുടിക്കുന്നവർക്ക് രക്താതിമർദ്ദം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് 3.00 എച്ച്ആർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി, ⅠA / Ⅰ A അല്ലീലിനൊപ്പം വേഗതയേറിയ മെറ്റബോളിസറുകൾക്ക് സംഭവത്തിന്റെ രക്താതിമർദ്ദത്തിന് 0.36 HR ഉണ്ട് [288].

കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങൾ

3-5 mg / d [289-299] നൂറുകണക്കിന് അന്ധതയോടുകൂടിയ അസുഖം ബാധിച്ച പ്ലാസോള നിയന്ത്രിത ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളിൽ മനുഷ്യരിലെ പ്രധാന ഹൈപ്പർടെൻറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് മെലറ്റോണിൻ. BP- യുടെ ശരാശരി കുറയ്ക്കൽ 6 / 3 മില്ലിഗ്രാം ആണ്. സിഎൻഎസിലും വാസ്കുലാർ മെലറ്റോണിൻ റിസപ്റ്ററുകളിലും ഗാസാ റിസപ്റ്ററുകൾ മെലറ്റോണിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാസ്മ എ പ്ളസ്മായെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു, എൻഡോഹീലിയൽ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, NO, വസോഡിലീറ്റസ്, നിക്റ്റർനൽ ഡൈപ്പിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, കോർടിസോൾ കുറയ്ക്കുന്നു, ARB- കൾ ചേർത്ത് ചേർക്കുന്നു. ബീറ്റ ബ്ലോക്കറുകൾ മെലറ്റോണിൻ സ്രവുകളെ [300] കുറയ്ക്കുന്നു.

3 മില്ലി ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്, ഹെസ്പെരിഡിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസിബോ കഴിക്കുന്ന മൂന്ന് ചികിത്സാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും 4 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായ, നിയന്ത്രിത ക്രോസ്ഓവർ പഠനത്തിലെ 0.02 പൊണ്ണത്തടിയുള്ള ഹൈപ്പർടെൻസിവ് പുരുഷ വിഷയങ്ങളിൽ ഹെസ്പെരിഡിൻ ഡിബിപി 24-4 എംഎംഎച്ച്ജി (പി <500), മൈക്രോവാസ്കുലർ എന്റോതെലിയൽ റിയാക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ ഗണ്യമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. [301].

മാതളനാരങ്ങ ജ്യൂസിൽ ടാന്നിനുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ വാസ്കുലർ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും എസ്‌ബിപിയെ 5% -12% കുറയ്ക്കുന്നതിനും [302,303] മറ്റ് നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. 51 മില്ലിഗ്രാം / ഡി മാതളനാരങ്ങ ജ്യൂസ് നൽകിയ 330 ആരോഗ്യകരമായ വിഷയങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ 3.14 / 2.33 എംഎംഎച്ച്ജി (പി <0.001) [303] ബിപി കുറയുന്നു. കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണത്തെത്തുടർന്ന് മാതളനാരങ്ങ ജ്യൂസ് എസ്‌ബിപിയിലെ പോസ്റ്റ്-പോസ്റ്റ് വർദ്ധനവിനെ തടയുന്നു [303]. മാതളനാരങ്ങ ജ്യൂസ് സെറം എസിഇ പ്രവർത്തനം 36% കുറയ്ക്കുന്നു, കൂടാതെ ആൻറി-ആർത്രോജെനിക്, ആൻറി ഓക്സിഡൻറ്, ആൻറി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഇഫക്റ്റുകൾ [302,303] ഉണ്ട്. 50 മില്ലി / ഡിയിലെ മാതളനാരങ്ങ ജ്യൂസ് കരോട്ടിഡ് എ‌എം‌ടിയെ ഒരു വർഷത്തിൽ 30% കുറച്ചു, PON 83% വർദ്ധിച്ചു, ഓക്സ് എൽ‌ഡി‌എൽ 59% -90% കുറഞ്ഞു, ഓക്സ് എൽ‌ഡി‌എല്ലിലേക്കുള്ള ആന്റിബോഡികൾ 19% കുറഞ്ഞു, മൊത്തം ആന്റിഓക്‌സിഡന്റ് നില 130% വർദ്ധിച്ചു, ടി‌ജി‌എഫ്- β, വർദ്ധിച്ച കാറ്റലേസ്, എസ്‌ഒ‌ഡി, ജി‌പി‌എക്സ്, വർദ്ധിച്ച ഇനോസ്, എൻ‌ഒ, മെച്ചപ്പെട്ട എൻ‌ഡോതെലിയൽ ഫംഗ്ഷൻ [304,305] മാതളനാരങ്ങ ജ്യൂസ് ഒരു എസി‌ഐ‌ഐ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ക്രമരഹിതമായ ഒമ്പത് ട്രയലുകളിലായി 390 വിഷയങ്ങളുടെ മെറ്റാ അനാലിസിസ്, 1.54 എംഎംഎച്ച്ജി (പി <0.02) [304,305] ന്റെ എസ്‌ബി‌പിയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് പ്രകടമാക്കി. 11/8 mmHg (P <0.05) ന്റെ ബിപിയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് മറ്റൊരു ഡോസ് പ്രതികരണ പഠനത്തിൽ 150 മുതൽ 300 മില്ലിഗ്രാം / ഡി വരെ ജി‌എസ്‌ഇ 4 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലാണ് [306]. ജി‌എസ്‌ഇയിൽ ഉയർന്ന ഫിനോളിക് ഉള്ളടക്കമുണ്ട്, അത് പി‌ഐ 3 കെ / അക്റ്റ് സിഗ്നലിംഗ് പാത്ത്വേയെ സജീവമാക്കുന്നു, അത് ഇനോസിനെ ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും NO [306,307] വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Coenzym Q10 (Ubiquinone)

കോശസൈം Q10 അനിവാര്യമായ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഉള്ള രോഗികൾക്ക് സ്ഥിരമായ ഗണ്യമായ ആന്റിന ഹൈപ്പർടെൻഷ്യൻ ഇഫക്റ്റുകൾ നൽകുന്നു [1,308-317]. ലിറ്ററേച്ചർ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു: (സാധാരണ) നോർമറ്റോറിയൻ രോഗികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉയർന്ന ഹൈപ്പർ ടെൻഷിയർ രോഗികൾക്ക് ഉയർന്ന അളവിലുള്ള (1 ഫോൾഡ്) കോൻസിം ക്യൂക്സ്എൻഎക്സ്എക്സ് ഡിപ്രസൻസിയിൽ സെറം അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് [6]; (10) Q1 കോഴ്സണിന്റെ 2 മുതൽ 10 വരെ mg / d അളവുകൾ, ഡെലിവറി രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണത്തോടു കൂടിയ അടക്കിവെച്ച ദഹനത്തിന് 120 ug / ml [225] എന്ന ചികിത്സാ ഘട്ടങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ ഡോസ് സാധാരണയായി കോംഗോം ക്വിസ് എന്ന ഒരു ദിവസം പ്രതിദിനം 20-83 mg / kg ആണ്. ആഗിരണം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് നാനോ ഡാർട്ടിക് ആൻഡ് എമൽഷ്യൻ വിതരണ സംവിധാനങ്ങളോടൊപ്പം ഓറൽ ഡോസിങ് ലെവലുകൾ കുറവായിരിക്കും. പ്രതികൂലമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ സ്വീകാര്യമല്ല. (10) Q3 സീറം തലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോൻസിംമി ഉള്ള രോഗികൾക്കുള്ള അനുബന്ധ ആന്റി-ഹൈപ്പർട്ടൻഷ്യൽ പ്രതികരണമുണ്ടാകാം; (1,313,314) BP ലെ ശരാശരി കുറവ് ഏകദേശം 8/8 mmHg ഉം ഹൃദയമിടിപ്പ് റിപ്പോർട്ടും പഠനവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 5-7 തോട് / മിനിറ്റ് കുറയുന്നു. (3) ആന്റിന ഹൈപ്പർടെൻഷ്യൻ പ്രഭാവം അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരം എത്താൻ സമയം എടുക്കും. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ബിപിൻ സ്ഥിരത പുലർത്തുകയാണ്. കോംഗസൈനു ക്ലോൺ ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള രണ്ട് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ആന്റിന ഹൈപ്പർടെൻഷ്യൻ പ്രഭാവം സംഭവിക്കുന്നു. ബിപി, എസ്വിആർ എന്നിവയുടെ കുറവുമൂലം കോൻസിം എന്ന ക്വിൻസിം എന്ന പ്രീറ്ററേഷൻ, പോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ് സീറം നിലവാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. BP [5] നായുള്ള Q10 അനുബന്ധത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രോഗികളിൽ 315% പ്രതിരോധം കൊൺ സൈസമിനു പ്രതികരിക്കുന്നു; (3) ആന്റിന രക്തചംക്രമണ മയക്കുമരുന്നിലെ രോഗികളിൽ ഏതാണ്ട് എൺപതു ശതമാനം വരെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഏജന്റുമാർക്ക് ഇടർച്ചയുണ്ടാകാം. ഭരണകൂടത്തിന്റെ മൊത്തം ഡോസും ഫ്രീക്വൻസിയും കുറയ്ക്കാം. എൻഎൽപാപ്രൈലി മോണോ തെറാപ്പി എന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട 10 മഅ്ബിഎം എമൽപ്രോളിനൊപ്പം എൻസൈപരിയിൽ രോഗികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കോൻസിംമി ക്യൂക്സ്എൻഎംഎസും രോഗനിർണയം [4]. (15) Coenzyme Q10 ഒരു ലിപ്ഡ് ഘട്ടം ആന്റിഓക്സിഡന്റ്, ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സ്കാവെൻററാണ്, eNOS- ഉം NO ഉം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീക്കം, എൻ.എഫ്- κB എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും എൻഡോതെലാലിക് ഫംഗസ്, രക്തക്കുഴലുകളുടെ സാന്ദ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു [5].

രക്തക്കുഴലുകളുടെ അപകടസാദ്ധ്യതകളിൽ ഹൃദ്രോഗസാധ്യതയും, സീമാം ലിപിഡ് പ്രൊഫൈലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസവും കുറച്ച ഗ്ലൂക്കോസ്, മെച്ചപ്പെട്ട ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ഓക്സിഡയന്റ് സ്ട്രെസ്, ഹൃദയം കുറച്ച ഹൃദയമിടിപ്പ്, മയോകാർഡിയൽ എൽവി പ്രവർത്തനം, ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി, കാറ്റകൊലമിൻ നിലകൾ കുറഞ്ഞു. [1,311,312]

ആൽഫ Lipoic ആസിഡ്

ആൽഫ ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് (ALA) യൂറോപ്പിൽ തിയോക്റ്റിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു, അവിടെ ഇത് ഒരു കുറിപ്പടി മരുന്നാണ്. ജലത്തിലും ലിപിഡ് ഘട്ടങ്ങളിലും [1,70,71] ആന്റിഓക്‌സിഡന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള സൾഫർ കണ്ടെയ്‌നിംഗ് സംയുക്തമാണിത്. കരൾ രോഗത്തിന്റെ ചില രൂപങ്ങളുടെ ചികിത്സയിലും പ്രമേഹ രോഗികളിൽ പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി ആരംഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിലും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം നന്നായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സമീപകാല ഗവേഷണങ്ങൾ രക്താതിമർദ്ദം ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ പങ്ക് വിലയിരുത്തി, പ്രത്യേകിച്ച് എം‌എസിന്റെ [318-321] ഭാഗമായി. സിഎച്ച്ഡിയും രക്താതിമർദ്ദവും ഉള്ള 36 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലുള്ള 8 രോഗികളിൽ നടത്തിയ ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ക്രോസ് ഓവർ പഠനത്തിൽ, 200 മില്ലിഗ്രാം അസറ്റൈൽ-എൽ-കാർനിറ്റൈൻ ഉള്ള 500 മില്ലിഗ്രാം ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് ബിപി 7/3 എംഎംഎച്ച്ജി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും ബ്രാച്ചിയൽ ആർട്ടറി വ്യാസം [320] വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡി‌എം, സ്റ്റേജ് ഹൈപ്പർ‌ടെൻഷൻ എന്നിവയുള്ള 40 രോഗികളുടെ ക്വാളിറ്റി പഠനത്തിൽ ബിപി, യൂറിനറി ആൽബുമിൻ വിസർജ്ജനം, എഫ്എംഡി, ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമത എന്നിവ 8 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതായി കാണിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നതിനേക്കാൾ [40]. ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് ഗ്ലൂറ്റത്തയോൺ, സിസ്റ്റൈൻ, വിറ്റാമിൻ സി, വിറ്റാമിൻ ഇ എന്നിവയുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, എൻ‌എഫ്‌- κ ബി തടയുന്നു, എൻ‌ഡോതെലിൻ -600, ടിഷ്യു ഫാക്ടർ, വി‌സി‌എ‌എം -320 എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു, സി‌എ‌എം‌പി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, മോണോ ന്യൂക്ലിയർ സെല്ലുകളിൽ സിഡി 1 രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നു, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്, വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ മോഡലുകളിലെ രക്തപ്രവാഹത്തിന്, സെറം ആൽഡിഹൈഡുകൾ കുറയ്ക്കുകയും കാൽസ്യം ചാനലുകൾ അടയ്ക്കുകയും അത് വാസോഡിലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും NO, നൈട്രോസോത്തിയോളുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും എൻ‌ഡോതെലിയൽ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ബിപി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു [1-4]. സൾഫൈഡ്രൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടും സൈറ്റോസോളിക് ഫ്രീ കാൽസ്യം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും എസ്‌വിആർ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും ലിപോയിക് ആസിഡ് മെംബ്രൻ കാൽസ്യം ചാനലുകളെ സാധാരണമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ്, നൂതന ഗ്ലൈക്കോസൈലേഷൻ എൻഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും ബിപി നിയന്ത്രണം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സീറം ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മോർക്കോസ് മറ്റുള്ളവരും [1,318], ഡിഎം വിഷയങ്ങളിൽ മൂത്ര ആൽബുമിൻ വിസർജ്ജനം സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചു, 321 മോ (പി <321) ന് പ്ലേസിബോയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 600 മില്ലിഗ്രാം എ‌എൽ‌എ നൽകി.

ലിറ്റോയിക് ആസിഡിന്റെ ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിൽ biotin depletion തടയുന്നതിന്, X-XXX-100 mg / d നൊപ്പം bias- ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന R-lipoic ആസിഡ് ൻറെ 200-300 mg / d ആണ് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോസ്. Mitochondria [2] എന്ന രാസപദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എൽ-ഐപോമർക്ക് ആർ-ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് ഇഷ്ടമാണ്. NAC: NAC, L arginine (ARG) സംയോജനത്തിൽ എൻഡോട്ടൈലൽ ആക്ടിവേഷൻ, BP എന്നിവ ഹൈപ്പർ ടെൻഷ്യൻ രോഗികളിൽ 4 DM [1,32,71] ഉപയോഗിച്ച് കുറയ്ക്കാം. ARG- നൊപ്പം, XOSX അല്ലെങ്കിൽ XAC വിഷയങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന, സിസോളിക്, ഡയസ്റ്റോളിക് ബിപി (p = 2) [141] രണ്ടും ഗണ്യമായി കുറച്ചു. കൂടാതെ, എച്ച്ഡിഎൽ, എൻ.ഒ, എൻഡോതെഷിയൽ പോസ്റ്റ്സ്ചെമിക് വാസോഡിലേഷൻ എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് [6] വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ox എൽഡബ്ല്യുഎൽ, എച്ച്എസ് സി ആർ പിപി, ഐസിഎംഎം, വി സി എ എം, ഫൈബ്രിനേഗൻ, പി.എൽ.ഐ- NAC ന് IL-24b വഴി NO- നും XNXB യും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ഐനോസ് എംആർഎൻഎ കൂട്ടുകയും, സിസ്ടൈൻ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഗ്ലൂത്തോത്തോണിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ഡിഷൽഫൈഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും എൽ-ടൈപ്പ് കാൽസ്യം ചാനൽ തടയുകയും, ഹോമോസിസ്റ്റീൻ കുറയ്ക്കുകയും, IMT [0.05-141] മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് AT1 റിസപ്റ്ററിനുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കുന്നു. ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോസ് ആണ് 141 - 1 മി.ഗ്രാം ബിഡ്. ഹൈഥേർണൻ, CHF, മറ്റ് കാർഡിയോവസ്ക്കുലർ രോഗങ്ങൾ (1-141,322) ചികിത്സയ്ക്കായി ഹത്തോറിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. 4 ആം കാലഘട്ട ക്രോസ്സോവർ ഡിസൈൻ, ഡോസ് റിസ്ച്ച് സ്റ്റഡീസ്, പ്രിമ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ 324 ½ ഡി വിഷയങ്ങളിൽ, എഫ്.എം.ഡി, ബിപി എന്നിവയിൽ എക്സ്എംഎൽ, ബിപി എന്നിവയിൽ എക്സ്എംഎൽ, ബി.പി എന്നിവയിൽ നിന്ന് എട്ടാം ജന്മവാർഷികത്തിന് XMX mg, എക്സ്ട്രാക്റ്റുകളുടെ എൺപത് മിഗ്രാം. [500]. ഹത്തോൺ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ എസിഇഐയും ഡൈയൂറിയിക്കും താഴ്ന്നമൊന്നു കാണിച്ചില്ല

NAC: NAC, L arginine (ARG) എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എൻഡോട്ടൈലൽ ആക്ടിവേഷൻ, ബിപി എന്നിവ ഹൈപ്പർടെൻഷ്യൻ രോഗികളിൽ XXX DM [2] കുറയ്ക്കും. ARG- നൊപ്പം, XOSX അല്ലെങ്കിൽ XAC വിഷയങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന, സിസോളിക്, ഡയസ്റ്റോളിക് ബിപി (p = 141) [6] രണ്ടും ഗണ്യമായി കുറച്ചു. കൂടാതെ, എച്ച്ഡിഎൽ, എൻ.ഒ, എൻഡോതെഷിയൽ പോസ്റ്റ്സ്ചെമിക് വാസോഡിലേഷൻ എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് [24] വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ox എൽഡബ്ല്യുഎൽ, എച്ച്എസ് സി ആർ പിപി, ഐസിഎംഎം, വി സി എ എം, ഫൈബ്രിനേഗൻ, പി.എൽ.ഐ- NAC ന് IL-0.05b വഴി NO- നും XNXB യും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ഐനോസ് എംആർഎൻഎ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ഗ്ലിറ്റാതോയോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സിസ്ടൈൻ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ഡിഷൽഫൈഡ് ഗ്രൂപ്പുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും L ടൈപ്പ് കാൽസ്യം ചാനൽ തടയുകയും, ഹോമോസിസ്റ്റീൻ കുറയ്ക്കുകയും IMT [141-1] മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് AT141 റിസപ്റ്ററിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോസ് ആണ് 1 - 1 മി.ഗ്രാം ബിഡ്.

രക്താതിമർദ്ദം, സിഎച്ച്എഫ്, മറ്റ് ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ [325-329] എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഹത്തോൺ സത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. 21 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലുള്ള 3 വിഷയങ്ങളിൽ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് പഠനം, 50 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദം, എഫ്എംഡി അല്ലെങ്കിൽ ബിപിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർ‌ഡൈസ്ഡ് എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റിൽ 250 മില്ലിഗ്രാം എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റിന് 1000 മില്ലിഗ്രാം ഒലിഗോമെറിക് പ്രോസിയാനിഡിൻ 1500 മില്ലിഗ്രാം, 2500 അല്ലെങ്കിൽ സത്തിൽ 325 മില്ലിഗ്രാം [102]. എൻ‌വൈ‌എച്ച്‌സി Ⅱ സി‌എച്ച്‌എഫ് ഉള്ള 8 രോഗികൾക്ക് 327 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ [2] ചികിത്സയിൽ ഹത്തോൺ എസി‌ഐ‌ഐയുടെയും ഡൈയൂററ്റിക്സിന്റെയും അപര്യാപ്തത കാണിച്ചു. രക്തസമ്മർദ്ദവും ബിപി, ഡിഎം എന്നിവയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകളിൽ ടൈപ്പ് 1200 ഡിഎമ്മും 16 ആഴ്ചയിൽ 2.6 മില്ലിഗ്രാം ഹത്തോൺ സത്തിൽ ക്രമരഹിതമാക്കി. 0.035 എംഎംഎച്ച്ജി (പി = 328) [500] ഡിബിപിയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി. മുപ്പത്തിയാറ് മിതമായ രക്താതിമർദ്ദമുള്ള രോഗികൾക്ക് 10 ആഴ്ചയ്ക്ക് 0.081 മില്ലിഗ്രാം ഹത്തോൺ സത്തിൽ നൽകി, പ്ലേസിബോയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഡിബിപി കുറയ്ക്കുന്നതിൽ (പി = 329) കാര്യമായ പ്രവണത കാണിച്ചിട്ടില്ല [XNUMX]. ഹത്തോൺ ഒരു ACEI, BB, CCB, ഡൈയൂററ്റിക് എന്നിവ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രക്താതിമർദ്ദത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഹത്തോണിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി, ദീർഘകാല ഫലങ്ങൾ, അളവ് എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കാൻ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള വ്യക്തികളിൽ ബിപി കുറയ്ക്കുന്ന ആപ്പിൾ, സരസഫലങ്ങൾ, ഉള്ളി എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആന്റിഓക്‌സിഡന്റ് ഫ്ലേവനോളാണ് ക്വെർസെറ്റിൻ [330,331] എന്നാൽ എച്ച്എസ്ആർസിപി, ടിഎൻഎഫ്- α, എസിഇ പ്രവർത്തനം, ഇടി -1, NO, വാസ്കുലർ എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങളാൽ ഹൈപ്പോടെൻസിവ് ഇഫക്റ്റുകൾ മധ്യസ്ഥമായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. റിയാക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എഫ്എംഡി [330]. CYP 3A4 ആണ് ക്വെർസെറ്റിൻ മെറ്റബോളിസീകരിക്കുന്നത്. 12 രക്താതിമർദ്ദമുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് 1095 മില്ലിഗ്രാം വാക്കാലുള്ള അളവിൽ ക്വെർസെറ്റിൻ നൽകി, ശരാശരി ബിപി 5 എംഎംഎച്ച്ജി, എസ്ബിപി 7 എംഎംഎച്ച്ജി, ഡിബിപി 3 എംഎംഎച്ച്ജി [330]. 10 h ലെ പരമാവധി പ്ലാസ്മ നില 2.3 ± 1.8 olmol / L ആയിരുന്നു, ബേസ്‌ലൈൻ ലെവലിലേക്ക് 17 മണിക്കൂർ. ക്രമരഹിതമായ, ഇരട്ട-അന്ധനായ, പ്ലാസിബോ നിയന്ത്രിത, ക്രോസ്ഓവർ പഠനത്തിൽ നാൽപത്തിയൊന്ന് പ്രീ-ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ്, സ്റ്റേജ് ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് വിഷയങ്ങൾ ചേർത്തു, പ്രതിദിനം 730 മില്ലിഗ്രാം ക്വെർസെറ്റിൻ, പ്ലേസിബോ [331]. സ്റ്റേജ് ഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് രോഗികളിൽ, ബിപി 7/5 എം‌എം‌എച്ച്‌ജി (പി <0.05) കുറച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് മാർക്കറുകളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല [331]. 93 ആഴ്ചയിൽ 150 മില്ലിഗ്രാം / ഡി (269 nmol / L ന്റെ പ്ലാസ്മ അളവ്) 6 അമിതവണ്ണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ക്വെർസെറ്റിൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2.9]. ക്വെർസെറ്റിന്റെ ശുപാർശ ഡോസ് 3.7 മില്ലിഗ്രാം ബിഡ് ആണ്.

ക്ലിനിക്കൽ കൺസിഡറേഷനുകൾ

ഭക്ഷണങ്ങളും പോഷകങ്ങളും ചേർത്ത് മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം

ന്യൂട്രൊസ്യൂട്ടിക്കൽ സപ്ലിമെൻറുകളുടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻഷ്യൻ മരുന്നുകൾക്കുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് കോമ്പിനേഷനുകൾ, മരുന്നുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ബിപി കുറയ്ക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്: (1) ബീറ്റാ ബ്ലോക്കറുകൾ, ഡൈയൂററ്റിക്സ്, നിഫീപിപ്പീൻ മുതലായ എള്ള് (2) പസിനോനോനോൾ ACEI ഉം CCB ഉം; (3) ലൈകോപിൻ ACEI, CCB ആൻഡ് ഡൈയൂററ്റിക്സ്; (4) ALA ACEI അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റില്- L Carnitine ഉപയോഗിച്ച്; (5) സിസിബിയുടെ കൂടെ വിറ്റാമിൻ സി; (6) NAC ആർക്കിനൈനോടൊപ്പം; (7) ACEI, ഡൈയൂറിയ്ടിക്സ്, ബീറ്റ ബ്ലോക്കറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെളുത്തുള്ളി; (8) Coenzyme Q10 ACEI ഒപ്പം CCB കൂടെ; (9) ടരേണിൻ മഗ്നീഷ്യം; (10) എല്ലാ antihypertensive ഏജന്റുമാരും കൂടെ പൊട്ടാസ്യം; (11) മഗ്നീഷ്യം എല്ലാ ആന്റിന രക്തചംക്രമണ ഏജന്റുകളുമായി.

ഹൈപ്പർ ടെർമിനൽ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ പോഷകാഹാരക്കുറവുകൾക്ക് കാരണമാവുകയും, ഇത് ഹൈപ്പർ ടെർമിനൽ പ്രതിരോധവുമായി ഇടപഴകുകയും, ലാബിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മറ്റ് ഉപാപചയ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡയാറിറ്റിക്സ് പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, ഫോളേറ്റ്, വിറ്റാമിൻ B333, സിങ്ക്, അയോഡിൻ, കോൻസിംമി Q6 കുറയുന്നു; ഹോമോസിസ്റ്റീൻ, കാൽസ്യം, ക്രറ്റേറ്റിൻ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുക; ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സെറം ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉയർത്തുക. ബീറ്റാ ബ്ലോക്കറുകൾ കോൻസിംനെ Q10 കുറയ്ക്കുന്നു. എസിഇയും എ ആർ ബി യുടെ സിങ്ക് കുറയും.

ഹൈഡൻഷൻ, സി.ഡഡ്, ടി.ഒ.ഡി എന്നിവയുടെ തുടക്കം, നിലനിർത്തൽ തുടങ്ങിയവയിൽ എൻഡോട്ടീഷിയൽ, വി.എസ്.എസ്.ഡി.ഡി തുടങ്ങിയ വാസ്കുലർ ബയോളജി പ്രധാന പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഹൃദയാഘാതവും ആരോഗ്യവും ഹൈപ്പർടെൻഷനും ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ഹാനികരമായ പ്രഭാവം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ന്യൂട്രിരിയൻറ്-ജീൻ പാരസ്പര്യങ്ങളും എപ്പിജെനെറ്റിക്സും. ഭക്ഷണവും പോഷകങ്ങളും നിരവധി രക്തക്കുഴലുകൾ വഴി ഹൈപ്പർടെൻഷന് തടയാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയും. ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്, വീക്കം, ഓട്ടോ അമ്ന്യൂൺ ഡിസ്ഫണ്ടഷൻ തുടങ്ങിയവ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ഹൃദയരോഗം രോഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ശാസ്ത്രീയമായി നിയന്ത്രിത പഠനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ചികിത്സയിൽ വിറ്റാമിനുകൾ, ആൻറിഓക്സിഡൻറുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പോഷകാഹാരം, ഭക്ഷണം, മറ്റ് ജീവിതരീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പോഷകാഹാര പരിപാടി, [9] എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നു. ഭക്ഷണ, ഭക്ഷണങ്ങൾ, പോഷകങ്ങൾ, വ്യായാമം, ഭാരം കുറയ്ക്കൽ, പുകവലി നിർത്തൽ, മദ്യം, കഫീൻ നിയന്ത്രണം, മറ്റ് ജീവിതശൈലി തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയെ ക്ലിനിക്കൽ ആക്ടീവ് (പട്ടിക 333) ആയി സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സമീപനം സാധ്യമാണ്.

Nutraceutical തീരുമാനം:

ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം, ടി.ഒ.ഡി തുടങ്ങിയവയുടെ തുടക്കം, നിലനിർത്തൽ എന്നിവയിൽ രക്തക്കുഴലിലുള്ള ജീവൽ, എൻഡോസ്റ്റീലിയൽ, രക്തക്കുഴലുകളുടെ മൃദുലമായ മാംസവും കാർഡിയാക് ഡിസ്ഫങ്കേഷനും പ്രധാന പ്രാധാന്യമുണ്ട്. രക്തചംക്രമണത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ ഗുണകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഹാനികരമായ ഇഫക്റ്റുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് പോഷകാഹാര-പരസ്പര പ്രതിസന്ധികളും എപ്പിജെനെറ്റിക്സും. രക്തക്കുഴലുകളുടെ ബയോളജി സംബന്ധമായ അനവധി സംവിധാനങ്ങൾ വഴി രക്താതിസമ്മർദ്ദവും സൂക്ഷ്മചികിത്സയും തടയാനും നിയന്ത്രിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും. ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്, വീക്കം, ഓട്ടോ അമ്ന്യൂൺ ഡിസ്ഫണ്ടഷൻ തുടങ്ങിയവ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ഹൃദയരോഗം രോഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ശാസ്ത്രീയമായി നിയന്ത്രിതമായ പഠനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ചികിത്സയിൽ സിംഗിൾ ഘടകം ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ സപ്ലിമെന്റുകൾ, വിറ്റാമിനുകൾ, ആൻറിഓക്സിഡൻറുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉപയോഗത്തിന് ഒരു പങ്കുണ്ട്. പോഷകാഹാരം, മറ്റ് ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള പരിഷ്ക്കരണങ്ങളും.

 

 

ശൂന്യമാണ്
അവലംബം:

1 ഹ്യൂസ്റ്റൺ എം.സി. ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, വിറ്റാമിനുകൾ, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് രക്താതിമർദ്ദത്തിന്റെ ചികിത്സ. വിദഗ്ദ്ധനായ റവ കാർഡിയോവാസ് തെർ 2007; 5: 681-691 [PMID: 17605647 DOI: 10.1159 / 000098012]

എക്സോൺ എസ്.ബി, ഈറ്റൺ എസ്.ബി., കോൻനർ എം.ജെ. പാലിയോലിറ്റിക് പോഷെ പുനരുദ്ധാരണം:
പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുൻപ് അതിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രത്യാഘാതവും മുൻനിർത്തിയാണ്.
യൂറോ ജിൻ ക്ലിൻ നോട്ട് 1997; 51: 207-216 [PMID: 9104571 DOI:
10.1038 / sj.ejcn.1600389]
3 ഹ്യൂസ്റ്റൺ MC, ഹാർപ്പർ കെജെ. പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം:
ഹൈപ്പർടെൻഷന്റെ കാരണവും ചികിത്സയും രണ്ടുതരത്തിൽ അവർ വഹിച്ച പങ്ക്.
ജെ ക്ലിപ്പർ ഹൈപ്പർടെൻസ് (ഗ്രീൻവിച്ച്) 2008; XXX: 10-3 [PMID:
18607145 DOI: 10.1111 / j.1751-7176.2008.08575.x]
4 ലെയ്ൻ ജെ, മജ്കോവ ഇസഡ്, സ്മാർട്ട് ഇജെ, ടോബോറെക് എം, ഹെന്നിഗ് ബി. കാവിയോള:
കോശങ്ങളുടെ പോഷകാഹാര മോഡിക്കായ ഒരു റഗുലേറ്ററി പ്ലാറ്റ്ഫോം
രോഗങ്ങൾ. ജ്യോതിസ് ബയോകോമ 9; XXX: 2011-22 [PMID:
21292468 DOI: 10.1016 / j.jnutbio.2010.09.013]
എക്സ്‌എൻ‌എം‌എക്സ് ദണ്ടോണ പി, ഗാനിം എച്ച്, ച ud ധരി എ, ദിന്ദ്‌സ എസ്, കിം എസ്‌എസ്.
മാക്രോന്യൂപ്രിന്റ് കഴിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേറ്റീവ്, കോശജ്വലനത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു
സ്ട്രെസ്: രക്തപ്രവാഹത്തിന് ഇൻസുലിൻ ലേക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ള പ്രസക്തി
പ്രതിരോധം. എക്സ്പെർട്ട് മോഡ് XXX; XXX: 2010-42 [PMID: 245
DOI: 10.3858 / emm.2010.42.4.033]
6 ബെർ‌ഡാനിയർ സിഡി. പോഷക-ജീൻ ഇടപെടലുകൾ. ഇതിൽ: സീഗ്ലർ ഇഇ,
ഫില്ലർ എൽജെ ജൂർ, എഡിറ്റ്സ്. ന്യൂട്രീഷനിൽ നിലവിലെ അറിവ്, 7 മത്തെ.
വാഷിംഗ്ടൺ DC: ILSI പ്രസ്സ്. XXX: 1996- നം
ജെയിംസ് ടിംമുദ് പിജെ, വാട്ടർവർത്ത് ഡിഎം. ഇൻ-വീവോ ആൻഡ് ഇൻ-ആറ്റോ ന്യൂട്രിരിയൻജീൻ
ഇടപെടലുകൾ. കുർബ് ഓപിൻ ലിപിഡോൾ 2000; XXX: 11-31 [PMID:
10750691 DOI: 10.1097/00041433-200002000-00005]
8 ലണ്ട്ബെർഗ് AM, യാൻ ZQ. സ്വതസിദ്ധമായ രോഗപ്രതിരോധ തിരിച്ചറിയൽ റിസപ്റ്ററുകൾ
തകരാറിലായി തകരാറുള്ള തന്മാത്ര രൂപങ്ങൾ
വീക്കം കുർബ് ഓപിൻ ലിപിഡോൾ 2011; XXX: 22-343 [PMID:
21881501 DOI: 10.1097/MOL.0b013e32834ada80]
9 ഷാവോ എൽ, ലീ ജെ വൈ, ഹ്വാംഗ് ഡിഎച്ച്. പാറ്റേൺ തിരിച്ചറിയൽ തടയൽ
ബയോകിയറ്റ് ഫൈറ്റോകെമിക്കലുകൾ വഴി റിസപ്റ്റർ-മധ്യേയുള്ള വീക്കം.
നൂൽപ്രായം; 2011: 69-310 [PMID: 320 DOI:
10.1111 / j.1753-4887.2011.00394.x]
10 ഹ്യൂസ്റ്റൺ MC. കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
രക്താതിമർദ്ദം. കുക്ക് ഹൈപ്പർടെൻസ് റിപ്പബ്ലിക്; XXX: 2011-13 [PMID:
21403995 DOI: 10.1007/s11906-011-0197-8]
11 ബ്രോഡ്‌ഹർസ്റ്റ് CL. സ്വാഭാവിക ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകളുടെ സമതുലിതമായ അളവ്
മികച്ച പോഷകാഹാരം: ഒരു പരിണാമ, ഫിത്തൊകെമിക്കൽ വീക്ഷണം.
മെഡി ഹൈപ്പൈഷനുകൾ 1997; XXX: 49-247 [PMID: 261
DOI: 10.1016/S0306-9877(97)90210-3]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് എഫ്‌ടെഖാരി എ, മത്തിയാസെൻ ഓൻ, ബ്യൂസ് എൻ‌എച്ച്, ഗോറ്റ്ഷെ ഓ, മുൽ‌വാനി
എം ജെ, ക്രിസ്റ്റൻസൺ KL. അനുപാതരഹിതമായ നാരുകൾ
അത്യാവശ്യ രക്തസമ്മതത്തിലെ ഘടന. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ്
2011; XXX: 29-896 [PMID: 905 ഡോയി: 21330935 / HJH.10.1097B0e
3283447a1c]
13 Touyz RM. രക്താതിമർദ്ദത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ.
ക്യൂർ ഒപിൻ നെഫ്രോൽ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2012; XXX: 21-119 [PMID:
22257800 DOI: 10.1097/MNH.0b013e328350a50f]
14 സിംഗ് ടി, വാങ് എഫ്, ലി ജെ, വാങ് എൻ. രക്താതിമർദ്ദം: ഒരു രോഗപ്രതിരോധശാസ്ത്രം
രോഗം? ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2012; XXX: 30-2440 [PMID:
23151885 DOI: 10.1097/HJH.0b013e32835953f9]
15 ജിയന്നട്ടാസിയോ സി, കട്ടാനിയോ ബി‌എം, മംഗോണി എ‌എ, കരുഗോ എസ്, സ്റ്റെല്ല
എംഎൽ, ഫൈയില എം, ട്രാസി എസ്, സെഗ ആർ, ഗ്രാസ്സി ജി, മൻസിയ ജി
കൂടാതെ നോർട്ടറ്റോന്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ രക്തക്കുഴൽ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ
രക്ഷാകർതൃ രക്തസമ്മർദ്ദം. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 1995; XXX: 13- നം
[PMID: 7615957]
16 Goncharov A, Bloom M, Pavuk M, Birman I, Carpenter
ചെയ്യാം. രക്തസമ്മർദ്ദം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവ
ആനിസ്റ്റണിലെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ സെറം പോളിക്ലോറിനേറ്റ് ബൈഫിനൈലുകൾ,
അലബാമ. ജെ ഹൈപ്പർ‌ടെൻ‌സ് 2010; 28: 2053-2060 [PMID: 20644494]
17 ഹ്യൂസ്റ്റൺ MC. രക്താതിമർദ്ദം, ഹൃദയ രക്തചംക്രമണത്തിൽ മെർക്കുറി വിഷാംശത്തിന്റെ പങ്ക്
രോഗം, സ്ട്രോക്ക്. ജെ ക്ലിപ്പർ ഹൈപ്പർടെൻസ് (ഗ്രീൻവിച്ച്)
2011; 13: 621-627 [PMID: 21806773]
18 അൽ-ഗാംഡി A. ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസിന്റെ പങ്ക്- 1, സൈറ്റോമെഗലോവൈറസ്
എപ്റ്റെയ്ൻബാർ വൈറസ്. പാക്ക് ജെ. ഫാം
സയൻസ് 2012; 25: 89-97 [PMID: 22186314]
എക്സ്‌എൻ‌എം‌എക്സ് കൊട്രോണിയാസ് ഡി, കപ്രനോസ് എൻ
കൊറോണറി ആർട്ടറി രക്തപ്രവാഹത്തിന് റിസ്ക് ഫാക്ടർ
മയോകോർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ. VIVO 2005- ൽ XXX: 19-351 [PMID:
15796197]
20 ഗ്രഹാം-ക്ലാർക്ക് സി, ചാൻ എൻ‌എൻ, ആൻഡ്രൂ ഡി, റിഡ്‌‌വേ ജി‌എൽ,
ബെറ്റേരിഡ്ജ് ഡിജെ, എമിറി വി, കോൾഹൗൻ എച്ച്എം, വാലൻസ് പി. ഹ്യൂമൻ
സൈറ്റോമെഗലോവിറോസ് സെരോപോസിറ്റിവിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
രക്തക്കുഴൽ പ്രവർത്തനം. സർക്കുലേഷൻ 2003; XXX: 108-678 [PMID:
12900349 DOI: 10.1161/01.CIR.0000084505.54603.C7]
21 നായക് ഡി.യു, കാർമെൻ സി, ഫ്രിഷ്മാൻ ഡബ്ല്യു.എച്ച്, വക്കിലി ബി.എ. ആന്റിഓക്‌സിഡന്റ്
വിറ്റാമിനുകൾ, എൻസൈം, സിന്തറ്റിക് ഓക്സിജൻ-ഡിറൈവ്ഡ്
പ്രതിരോധവും ചികിത്സയും സൌജന്യ റാഡിക്കല് ​​തോല്പ്പണം
ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ. ഹാർട്ട് ഡിസ്പ്ലേ 2001; XXX: 3-28 [PMID:
11975768 DOI: 10.1097/00132580-200101000-00006]
22 കിസാകെക്കുട്ട് ടിജെ, വിഡ്‌ലാൻസ്കി ME. പ്രകൃതിദത്ത ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളും
രക്താതിമർദ്ദം: വാഗ്ദാനവും വെല്ലുവിളികളും. കാർഡിയോവാസ് TherX;
XXX: E28-E20 [PMID: XXX ദേഷ്യം: 32 / J.20370791-10.1111
0137.x]
23 കിതിയകര സി, വിൽകോക്സ് സി.എസ്. രക്താതിമർദ്ദത്തിനുള്ള ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ.
ക്യൂർ ഒപിൻ നെഫ്രോൽ ഹൈപ്പർടെൻസ് 1998; XXX: 7-531 [PMID: 538
DOI: 10.1097 / 00041552-199809000-00008]
24 Russo C, Olivieri O, Girelli D, Faccini G, Zenari ML, Lombardi
എസ്, കോറോച്ചർ ആർ. ആൻറി ഓക്സിഡന്റ് സ്റ്റാറ്റസും ലിപിഡ് പെറോക്സിഡേഷൻ
അത്യാവശ്യ രക്താതിമർദ്ദം ഉള്ള രോഗികളിൽ. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 1998;
XXX: 16-1267 [PMID: 1271 ഡോയി: 9746113 / 10.1097-00004872
090-00007]
25 Tse WY, Maxwell SR, Thomason H, Blann A, Thorpe GH,
വൈറ്റ് എം, ഹോൾഡർ ആർ. ആന്റിഓക്സിഡന്റ് പദവി നിയന്ത്രിച്ചു
അനിയന്ത്രിതമായ ഹൈപ്പർടെൻഷനും എൻഡോതെഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബന്ധവും
കേടുപാടുകൾ. ജെ ഹം ഹൈപ്പർ‌ടെൻ‌സ് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്; 1994: 8-843 [PMID: 849]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് മാൻ‌സെഗോ എം‌എൽ, സോളാർ ജിഡി എം, അലോൺസോ എം‌പി, മാർട്ടിനെസ് എഫ്, സ á സ്
ജി.ടി, എസ്കുഡീറോ ജെസി, റെഡൺ ജെ, ചവ്വസ് എഫ് ജെ. ആൻറി ഓക്സിഡൻറിന്റെ പോളിമോർഫിസ്
എൻസൈമുകൾ, രക്തസമ്മർദ്ദം, രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവയുടെ അപകടം.
ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2011; XXX: 29-492 [PMID: 500 തിയതി: 21178785 /
HJH.0b013e328341f1b2]
27 Galley HF, Thornton J, Howdle PD, Walker BE, Webster
NR. കോമ്പിനേഷൻ ഓറൽ ആന്റിഓക്സിഡൻറ് അനുബന്ധങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു
രക്തസമ്മര്ദ്ദം. ക്ലിൻ സയൻസ് (ലോണ്ട്) 1997; XXX: 92-361 [PMID:
9176034]
എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ധല്ല എൻ‌എസ്, തെംസ ആർ‌എം, നെറ്റികാഡൻ ടി. ഓക്സിഡേറ്റീവിന്റെ പങ്ക്
ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2000; XXX: 18- നം
[PMID: 10872549 DOI: 10.1097 / 00004872-200018060-00002]
29 Saez G, Tormos MC, Giner V, Lorano JV, Chaves FJ, Armengod
ME, റെഡൺ J. P-653: ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ് ആൻഡ് എൻസൈമിക്
അത്യാവശ്യ രക്തസമ്മതത്തിലെ ആൻറിഓക്സിഡൻറായ സംവിധാനങ്ങൾ. ആം ജ ഹൈപ്പർടൻസ്
2001; 14: 248A [DOI: 10.1016/S0895-7061(01)01983-5]
30 നിഷിഹാര എം, ഹിരോക്ക വൈ, മാറ്റ്സുകാവ ആർ, കിഷി ടി, സുനാഗവ
കെ. റോസ്ട്രൽ ventrolateral medulla മോഡുലേറ്റ് ലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ്
സ്വാഭാവികമായും ഹൈപ്പർടെൻഷ്യസിലും അമച്വർ ആൻഡ് ഇൻഞ്ചിരിയർ ഇൻപുട്ടുകൾ
എലികൾ. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2012; XXX: 30-97 [PMID: 106
DOI: 10.1097/HJH.0b013e32834e1df4]
31 Konno S, Hirooka Y, Kishi T, Sunagawa K. Sympathoinhibitory
ഓക്സിഡേറ്റീവ് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ telmisartan ന്റെ ഇഫക്റ്റുകൾ
പൊണ്ണത്തടി ഉത്തേജിതനായ റോസ്റ്റൽ ventrolateral medulla ലെ സമ്മർദ്ദം
ഹൈപ്പർടെൻസിൻ എലികൾ. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2012; XXX: 30-1992 [PMID:
22902874 DOI: 10.1097/HJH.0b013e328357fa98]
32 ഘനേം എഫ്എ, മൊവാഹെഡ് എ. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ വീക്കം:
ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ. J Am Soc ഹൈപ്പർടെൻസ് XX; 2007:
113-119 [PMID: 20409841 DOI: 10.1016 / j.jash.2007.01.004]
33 ആമേർ എം‌എസ്, എലവാം എ‌ഇ, ഖതർ എം‌എസ്, ഒമർ ഒ‌എച്ച്, മബ്രൂക്ക് ആർ‌എ,
തഹാ എച്ച്. ഉയർന്ന സംവേദനക്ഷമത സി-റിയാക്ടീവ് പ്രോട്ടീൻ അസോസിയേഷൻ
കരോട്ടിഡ് ആർട്ടെറി ആറ്റിമ-മീഡിയ കാഠിന്യം ഹൈപ്പർടെൻസിയത്തിൽ
പഴയ മുതിർന്നവർ. J Am Soc ഹൈപ്പർടെൻസ് XX; XXX: 2011-5 [PMID:
21524639]
34 വോങ്‌പറ്റനാസിൻ ഡബ്ല്യു, തോമസ് ജിഡി, ഷ്വാർട്സ് ആർ, കാസിസ് എൽ‌എ,
ഓസ്ബോൺ ലോറൻസ് എസ്, ഹഹ്നർ എൽ, ഗിബ്സൺ എൽ എൽ, ബ്ലാക്ക് എസ്, സാമോൾസ്
ഡി, ഷൌൽ പി ഡബ്ല്യു. സി-റിയാക്ടീവ് പ്രോട്ടീൻ കുറയ്ക്കലിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു
രക്തക്കുഴലുകൾ ആൻജിറ്റോൺസീൻ ഉപവിഭാഗം 2 റിസപ്റ്ററുകളും സിസോളിക് ഹൈപ്പർടെൻഷനും
എലികളിൽ സർക്കുലേഷൻ 2007; XXX: 115-1020 [PMID:
17283257 DOI: 10.1161 / CIRCULATIONAHA.106.664854]
35 Razzouk L, Muntner P, Bansilal S, Kini AS, Aneja A, Mozes
ജെ, ഇവാൻ ഒ, ജക്കുല എം, ശർമ എസ്, ഫാർക്കൗ ME. സി-റിലയേറ്റീവ്
പ്രോട്ടീൻ ദീർഘകാല മരണം മുതൽ ദീർഘകാല മരണനിരക്ക് പ്രവചിക്കുന്നു
പെറുറ്റേറിയോസ് കൊറോണറിക്ക് ഇടപെടുന്ന രോഗികളിൽ ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ കൊളസ്ട്രോൾ. ഹാർട്ട് ഹാം ജാൻ; XXX: 2009-158 [PMID: 277 ഡോയി: 283 / j.ahj.19619706]

കമ്മാൻ എച്ച്, ലൂഫ്റ്റ് എഫ്.സി., മുള്ളർ ഡിഎൻ. രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ പങ്ക്
ഹൈപ്പർ ടൻസൈൻ ടാർജറ്റ് അവയവം കേടുപാടുകൾ. ട്രെൻഡ്സ് കാർഡിയോവസ് മെഡ്
2009; XXX: 19-242 [PMID: 246 ഡോയി: 20382349 / j.tcm.10.1016.
004]
37 റോഡ്രിഗസ്-ഇറ്റുർബെ ബി, ഫ്രാങ്കോ എം, ടാപിയ ഇ, ക്വിറോസ് വൈ, ജോൺസൺ
ആർജെ. വൃക്കസംബന്ധമായ വീക്കം, ഓട്ടോ ഓട്ടോമിനിറ്റി, ഉപ്പ് സെൻസിറ്റീവ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ.
ക്ലിൻ എക്സ് എക്സ് ഫാർമാക്കോൽ ഫിസിയോൾ ആൾ; XXX: 2012-39 [PMID:
21251049 DOI: 10.1111 / j.1440-1681.2011.05482.x]
38 ടിയാൻ എൻ, പെൻ‌മാൻ എ‌ഡി, മാവ്‌സൺ എ‌ആർ, മാനിംഗ് ആർ‌ഡി, ഫ്ലെസ്‌നർ
MF. പ്രത്യേക ല്യൂകോസൈറ്റി തരംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ അസോസിയേഷൻ
രക്തസമ്മർദ്ദം: സമുദായങ്ങളിലെ രക്തപ്രവാഹത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു
(ARIC) പഠനം. J Am Soc ഹൈപ്പർടെൻസ് XX; XXX: 2010-4 [PMID:
20980213 DOI: 10.1016 / j.jash.2010.09.005]
39 മുള്ളർ DN, ക്വാകൻ എച്ച്, ലുഫ്റ്റ് എഫ്‌സി. ലെ രോഗപ്രതിരോധ സംബന്ധിയായ ഫലങ്ങൾ
ഹൈപ്പർടെൻഷനും ടാർഗെൻസ്റ്റ്-ഓർഗാനിക് നാശവും. കർർ ഒപിൻ നെഫ്രോൾ
ഹൈപ്പർടെൻസ് 2011; XXX: 20-113 [PMID: 117 തിയതി: 21245763 /
MNH.0b013e3283436f88]
40 Marketou ME, Kontaraki JE, Zacharis EA, Kochiadakis GE,
ഗിയാവാസാകി എ, ചലോവർകീസ് ജി, വർദാസ് പിഇ. TLR2, TLR4
പാരമ്പര്യ സ്വഭാവമുള്ള മോണോസിറ്റുകളിൽ gene expression nondiabetic
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള രോഗികൾ: തീവ്രമായ രക്തസമ്മർദ്ദം
ജെ ക്ലിപ്പർ ഹൈപ്പർടെൻസ് (ഗ്രീൻവിച്ച്) 2012; XXX: 14- നം
[PMID: 22533660 DOI: 10.1111 / j.1751-7176.2012.00620.x]
41 Luft FC. രോഗപ്രതിരോധവ്യവസ്ഥയുടെ ന്യൂറൽ നിയന്ത്രണം മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു
ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷ്യം-അവയവം ക്ഷതം. ജെ ആംഗ് ഹൈപ്പർടൻസ്
2012; XXX: 6-23 [PMID: 26 ഡോയി: 22047671 / j.jash.10.1016.
09.006]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഹെറാഡ എ‌എ, കാമ്പിനോ സി, അമാഡോർ സി‌എ, മൈക്കിയ എൽ‌എഫ്, ഫാർ‌ഡെല്ല
സി.ഇ., കലഗീസ് AM. പ്രതിരോധശേഷി ഒരു മോഡുലേറ്റർ പോലെ അൾസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ:
അവയവം കേടുപാടുകളിലെ അപായതകൾ. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2011; 29:
1684-1692 [PMID: 21826023 ഡോളി: 10.1097 / HJH.08013XXXX
4c75]
43 കൊളുസി ജി, കാറ്റെന സി, സെച്ചി LA. സ്പിറോനോലക്റ്റോൺ, എപ്ലറിനോൺ
എൻഡോക്രൈൻ, പ്രൈമറി എന്നിവയിൽ പുതിയ ആൽഡോസ്റ്ററോൺ ബ്ലോക്കറുകൾ
രക്താതിമർദ്ദം. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2013; XXX: 31-3 [PMID: 15
DOI: 10.1097/HJH.0b013e3283599b6a]
44 അപ്പൽ എൽ‌ജെ, മൂർ ടി‌ജെ, ഒബർ‌സാനെക് ഇ, വോൾ‌മർ ഡബ്ല്യുഎം, സ്വെറ്റ്‌കി എൽ‌പി,
സാക്സ് എഫ്എം, ബ്രായ് ജിഎ, വോഗ് ടിഎം, കട്ലർ ജെഎ, വിൻഡ്ഹോസർ എം.എം,
ലിൻ പി.എൽ, കരൺജ എൻ. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ
രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ പാറ്റേണുകൾ. DASH സഹകരണ ഗവേഷണം
ഗ്രൂപ്പ്. N Engl J Med 1997; 336: 1117-1124 [PMID: 9099655]
45 Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM, Appel LJ, Bray GA,
ഹർഷ ഡി, ഒബ്സാസനെക് ഇ, കോളിൻ പി.ആർ., മില്ലർ ഇആർ, സിമൺസ് മാർട്ടൺ
ഡി.ജി., കരൺജ എൻ, ലിൻ പി. രക്തസമ്മർദ്ദം
ക്ഷീണിച്ച സോഡിയം, ഭക്ഷണ രീതികൾ വരെ
ഹൈപ്പർടെൻഷൻ നിർത്തുക (DASH) ഡയറ്റ്. DASH- സോഡിയം സഹകരണ
ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്. എൻ എൻ ജി എൽ ജെ മെഡ് 2001; XXX: 344-3 [PMID:
11136953]
46 സൺ ബി, വില്യംസ് ജെ‌എസ്, സ്വെറ്റ്‌കി എൽ‌പി, കോലാത്കർ എൻ‌എസ്, കോൺലിൻ പി‌ആർ.
ബീറ്റാഎക്സ്എക്സ്-അഡ്രിനാർജിക്കൽ റിസപ്റ്റർ ജെനറൈപ്പ് റെനിനാൻജിറ്റോട്ടീൻ-അൽഡോസ്റ്ററോൺ
ഭക്ഷണ രീതികൾക്കുള്ള സിസ്റ്റം പ്രതികരണമാണ്
ഹൈപ്പർടെൻഷൻ നിർത്താൻ (DASH) ഭക്ഷണരീതി. ഞാൻ
ജെ ക്ലിൻ നോട്ട് 2010; XXX: 92-444 [PMID: 449 തിയതി: 20519561 /
ajcn.2009.28924]
47 ചെൻ ക്യൂ, ടർബൻ എസ്, മില്ലർ ഇആർ, അപ്പൽ എൽജെ. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ
പ്ലാസ്മ റെനിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ പാറ്റേൺസ്: ഡയറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ
ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ട്രയൽ നിർത്തുന്നതിനുള്ള സമീപനങ്ങൾ. ജെ ഹാം ഹൈപ്പർടെൻസ്
2012; 26: 664-669 [PMID: 22048714 DOI: 10.1038 / jhh.2011.87]
48 അൽ-സൊലൈമാൻ വൈ, ജെസ്രി എ, ഷാവോ വൈ, മാരോ ജെഡി, ഈഗൻ ബിഎം. ലോസോഡിയം
ഡോഷ് ഓക്സിഡയന്റ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കും രക്തക്കുഴലുകളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
ഉപ്പ്-സെൻസിറ്റീവ് മനുഷ്യരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജെ ഹാം ഹൈപ്പർടെൻസ് 2009;
23: 826-835 [PMID: 19404315 DOI: 10.1038 / jhh.2009.32]
49 ലിൻ PH, അല്ലെൻ ജെഡി, ലി YJ, യു എം, ലീൻ എൽഎഫ്, സ്വെറ്റ്കി എൽപി. രക്തം
DASH ഡയേറിയ പാറ്റേണിന്റെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
ജെ ന്യൂട്രി മെറ്റാബ് 2012; 2012: 472396 [PMID: 22496969 DOI:
10.1155 / 2012 / 472396]
50 കോച്ചൻ ടി‌എ, മക്‍ക്രോൺ ഡി‌എ. ഡയറ്ററി ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളും രക്തവും
സമ്മർദ്ദം: ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലായ ഒരു പ്രസ്താവന
അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ ന്യൂട്രിഷൻ കമ്മിറ്റി. ചക്രം
1998; 98: 613-617 [PMID: 9714124]
51 കട്ട്‌ലർ ജെ‌എ, ഫോൾ‌മാൻ ഡി, അല്ലെൻഡർ പി‌എസ്. ക്രമരഹിതമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ
സോഡിയം റിഡക്ഷൻ: ഒരു അവലോകനം. ആം ജിൻ ക്ലിൻ നോട്ട് 1997; 65:
643S-651S [PMID: 9022560]
52 സ്വെറ്റ്കി എൽപി, സാക്സ് എഫ്എം, ഒബാർസാനെക് ഇ, വോൾമർ ഡബ്ല്യുഎം, അപ്പൽ
എൽജെ, ലിൻ പി.എച്ച്, കരൺജ എൻഎം, ഹർഷ ഡി.ഡബ്ല്യു, ബ്രേ ജി.എ, അക്കിൻ എം,
പ്രോഷൻ എം.എ, വന്ധഹൌസർ എം എം, സ്വെയിൻ ജെഎഫ്, മക്കാർൺ പി ബി,
റോഡെസ് ഡി.ജി, ലോസ് ആർ. DASH ഡയറ്റ്, സോഡിയം ഏറ്റെടുക്കുക
രക്തസമ്മർദ്ദം (DASH- സോഡിയം): റേഷണൽ ആൻഡ് ഡിസൈൻ.
DASH- സോഡിയം സഹകരണ ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്. ജെ ആമ് ഡൈറ്റ് അനോക്ക്
1999; XXX: S99-96 [PMID: 104 തിയതി: 10450301 / S10.1016-
8223 (99) 00423-X]
53 കവഡ ടി, സുസുക്കി എസ്. തടയുന്നതിന് ഉപ്പ് അവബോധം ശ്രദ്ധിക്കുക
ചെറുപ്പത്തിൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം. ജെ ക്ലിപ്പർ ഹൈപ്പർടെൻസ് (ഗ്രീൻവിച്ച്)
2011; XXX: 13-933 [PMID: 934 ഡോയി: 22142354 / J.10.1111-1751.
2011.00555.x]
54 വെയ്ൻ‌ബെർ‌ജർ MH. മനുഷ്യരിൽ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഉപ്പ് സംവേദനക്ഷമത.
രക്തസമ്മർദ്ധം 1996; 27: 481-490 [PMID: 8613190 DOI:
10.1161 / 01.HYP.27.3.481]
55 മോറിമോടോ എ, ഉസു ടി, ഫുജി ടി, നിഷിമുര എം, കുറോഡ എസ്, നകമുര
എസ്, ഇനേനാ ട, കിമൂറ ജി. സോഡിയം സംവേദനക്ഷമതയും രക്തചംക്രമണവും
അത്യാവശ്യ രക്താതിമർദ്ദം ഉള്ള രോഗികളിൽ.
ലാൻസെറ്റ് 1997; 350: 1734-1737 [PMID: 9413464]
56 ടോമോണാരി ടി, ഫുകുഡ എം, മിയൂറ ടി, മിസുനോ എം, വകമാത്സു
ടൈ, ഐച്ചിക്ക ടി, മിയഗി എസ്, ഷിറാസാവ വൈ, ഇട്ടോ എ, യോഷിദ എ,
ഒമോറി ടി, കിമൂറ ജി. ഉപ്പ് കഴിക്കുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര റിസ്ക് ഫാക്റ്റർ ആണ്
മരണകരമായ മരണം? പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യാ വിശകലന വിശകലനം
ജപ്പാൻ. J Am Soc ഹൈപ്പർടെൻസ് XX; XXX: 2011-5 [PMID: 456
DOI: 10.1016 / j.jash.2011.07.004]
57 കാൻ‌ബേ എം, ചെൻ വൈ, സോളക് വൈ, സാണ്ടേഴ്സ് പി‌ഡബ്ല്യു. മെക്കാനിസങ്ങളും
ഉപ്പ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ഡീറ്റററി ഉപ്പ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം. കുർ
നെഫ്രോൽ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2011; 20: 37-43 [PMID: 21088577 DOI:
10.1097/MNH.0b013e32834122f1]
58 ദുബാച്ച് ജെഎം, ദാസ് എസ്, റോസെൻ‌സ്വീഗ് എ, ക്ലാർക്ക് എച്ച്എ. സോഡിയം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നു
ഫ്ലൂറസന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ട കാർഡിയാമിയോസൈറ്റുകളിൽ ഗവേഷണം നടക്കുന്നു
നാനോസെൻസറുകൾ. പ്രോക്ക് എൻട് അകാഡ് സൈന യുഎസ്എ; XXX: 2009- നം
[PMID: 19805271 DOI: 10.1073 / pnas.0905909106]
59 ഒബർ‌ലെയ്ത്‌നർ എച്ച്, കാലീസ് സി, കുഷെ-വിഹ്രോഗ് കെ, ഷില്ലേഴ്സ് എച്ച്,
ഷഹീൻ വി, റൈത്മുല്ലർ സി, മക്ഗ്രീഗോർ ജി.എ, ഡി വാർഡർഡർ HE.
പൊട്ടാസ്യം മസ്തിഷ്ക എൻഡോസ്റ്റീലിയത്തെ മയപ്പെടുത്തുന്നു, നൈട്രിക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
ഓക്സൈഡ് റിലീസ്. പ്രോക്ക് എൻട് അകാഡ് സൈന യുഎസ്എ; XXX: 2009- നം
[PMID: 19202069 DOI: 10.1073 / pnas.0813069106]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഒബർ‌ലെയ്ത്‌നർ എച്ച്, റിത്‌മുള്ളർ സി, ഷില്ലേഴ്സ് എച്ച്, മാക്ഗ്രിഗർ ജി‌എ,
ഡി വാർഡൻ HE, ഹൗസ്ബെർഗ് എം പ്ലാസ്മ സോഡിയം സ്റ്റഫൻസ് രക്തക്കുലാർ
എൻഡോതെഹിയം, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് പ്രകാശനം കുറയ്ക്കുന്നു. Proc Natl
അകാഡ് സൈന യുഎസ്എക്സ്; 2007: 104-16281 [PMID: 16286 DOI:
10.1073 / pnas.0707791104]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഫെൽ‌സ് ജെ, ഓബർ‌ലെയ്ത്‌നർ എച്ച്, കുഷെ-വിഹ്രോഗ് കെ.
സോഡിയം, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്, രക്തക്കുഴലിലുള്ള എൻഡോതെലീയം.
Biochim Biophys Acta XXX; XXX: 2010-1802 [PMID: 1193
DOI: 10.1016 / j.bbadis.2010.03.006]
62 ഒബർ‌ലെയ്ത്‌നർ എച്ച്, കുഷെ-വിഹ്രോഗ് കെ, ഷില്ലേഴ്സ് എച്ച്. എൻ‌ഡോതെലിയൽ
രക്തക്കുഴലുകളിലെ ഉപ്പ് സെൻസറുകൾ. കിഡ്നി Int 2010; XXX: 77- നം
[PMID: 20054292 DOI: 10.1038 / ki.2009.490]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് കുഷെ-വിഹ്രോഗ് കെ, കാലീസ് സി, ഫെൽ‌സ് ജെ, ഒബർ‌ലെയ്ത്‌നർ എച്ച്.
എപിതേലിയൽ സോഡിയം ചാനൽ (ENaC): ആൽഡോസ്റ്റീറോയുടെ മധ്യസ്ഥൻ
രക്തക്കുഴലിലുള്ള എൻഡോസ്റ്റീലിയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത്? സ്റ്റിറോയിഡുകൾ
2010; 75: 544-549 [PMID: 19778545 DOI: 10.1016 / j.steroids.2009.09.003]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഫെൽ‌സ് ജെ, കാലീസ് സി, കുഷെ-വിഹ്രോഗ് കെ, ഒബർ‌ലെയ്ത്‌നർ എച്ച്. നൈട്രിക്
ഓക്സൈഡ് റിലീസിന് എൻഡോതെഷിയൽ നാനോ അയോണിക്സിക്സ് പിന്തുടരുന്നു
വിപരീതമായി. Pflugers Arch 2010; XXX: 460-915 [PMID: 923
DOI: 10.1007/s00424-010-0871-8]
65 കാലിസ് സി, ഫെൽസ് ജെ, ലിയാഷ്കോവിച്ച് I, ക്ലിച്ച് കെ, ജെഗൽ പി, കുഷെവിഹ്രോഗ്
കെ, ഓബെറിത്നർ എച്ച്. മെംബ്രൺ സാധ്യതയുള്ള depolarization
രക്തക്കുഴലുകൾ എൻഡോതെലാലിക് കോശങ്ങളുടെ ദൃഢത കുറയ്ക്കുന്നു. J
കോശ സ്കാനിംഗ് 2011; XXX: 124-1936 [PMID: 1942 തിയതി: 21558418 /
jcs.084657]
66 കുഷെ-വിഹ്രോഗ് കെ, അർബറോവ കെ, ബ്ലാങ്ക് എ, വിൽഹെൽമി എം,
ഷില്ലേഴ്സ് എച്ച്, കെലിഷേ കെ, പവൻസ്റ്റഡ് ഹി, ബ്രാൻഡ് ഇ, ഓബെറിത്ത്നർ
H. C- പ്രതിപ്രവർത്തനം പ്രോട്ടീൻ, മനുഷ്യ എൻഡോട്ടീലിയത്തെ കട്ടിയുള്ളതും ഞെട്ടിക്കുന്നതുമാണ്. രക്തസമ്മർദ്ധം 2011; 57: 231-237 [PMID: 21149827 ഡോയി: 10.1161 / HYPERTENSIONAHA.110.163444]

67 Foulquier S, ഡ്യൂപ്സ് എഫ്, പെരിൻ സരോഡോ സി, മാഗ്വിൻ ഗേറ്റ് കെ,
മെരി-സോസെസി എഫ്, ലിമിനാന പി, ക്വാൻ വൈറ്റ്, കാപ്ഡെവിൽ-അറ്റ്കിൻസൺ
സി, ലാർകൗഡ് ഒന്നാമത്, അറ്റ്കിൻസൺ ജെ. ഹൈ ഉപ്പ് ഉപഭോഗത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നു AT (2) -
എലികളിലെ pial arterioles ന്റെ മധ്യസ്ഥൻ വാസീഡിലേഷൻ. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ്
2011; XXX: 29-1392 [PMID: 1399 ഡോയി: 21519278 / HJH.10.1097B0
3e328347050e]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് കുഷെ-വിഹ്രോഗ് കെ, ഓബർ‌ലെയ്ത്‌നർ എച്ച്
രക്തക്കുഴലുകളിലെ ഉപ്പ് സംവേദനക്ഷമത F1000 Biol റിപ്പബ്ലിക്; XXX: 2012 [PMID:
23112808 DOI: 10.3410 / B4-20]
69 Popov S, Silveira A, Wågsäter D, Takemori H, Oguro R,
മാറ്റ്സുമോട്ടോ എസ്, സുജിമോട്ടോ കെ, കമീഡ് കെ, ഹിറോസ് ടി, സാതോ എം,
മെതോക്സി എച്ച്, കിക്യുവ എം, ഓക്കുബോ ടി, കറ്റ്സുല്യ ടി, റക്കുഗി എച്ച്, ഇമൈ
Y, സാഞ്ചസ് എഫ്, ലിയോസ്ഡോട്ടിർ എം, സൈവാനൻ എസി, ഹാംസ്റ്റൻ എ, മെലാൻഡർ
O, Bertorello AM. ഉപ്പു നിർണ്ണയിക്കുന്ന കെയ്ൻസ് 1 സ്വാധീനം
Na (+), K (+) - വാസ്കുലർ മിനുസമാർന്ന പേശി സെല്ലുകളിൽ ATPase പ്രവർത്തനം
രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവരും. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ്
2011; XXX: 29-2395 [PMID: 2403 ഡോയി: 22045124 / HJH.10.1097B0
3e32834d3d55]
70 ഹ്യൂസ്റ്റൺ MC. ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, വിറ്റാമിനുകൾ, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ, കൂടാതെ
ഹൈപ്പർടെൻഷന് തടയുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനും ധാതുക്കളാണ്.
പ്രോഗ് കാർഡിസ്വാസ്ക് ഡിസ്നക്സ്; 2005: 47-396 [PMID: 449 DOI:
10.1016 / j.pcad.2005.01.004]
71 ഹ്യൂസ്റ്റൺ MC. ലെ പോഷകാഹാരവും ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ അനുബന്ധങ്ങളും
രക്താതിമർദ്ദം ചികിത്സ. വിദഗ്ദ്ധ റാവ് കാർഡിയോവസ് തെർ
2010; 8: 821-833 [PMID: 20528640 DOI: 10.1586 / erc.10.63]
72 മെസ്സെർലി FH, ഷ്മീഡർ RE, വെയർ MR. ഉപ്പ്. ഒരു കുറ്റവാളി
ഹൈപ്പർ ടൻഷ്യൻ ടാർജറ്റ് ഓർഗൻ രോഗം? ആർച്ച് ഇന്റേൺ മെഡ് 1997; 157:
2449-2452 [PMID: 9385295 ഡോയി: 10.1001 / archinte.1997.00440
420077006]
73 ഒലിവർ WJ, കോഹൻ EL, നീൽ JV. രക്തസമ്മർദ്ദം, സോഡിയം കഴിക്കുന്നത്,
യാവോമോമോ ഇൻഡ്യയിലെ സോഡിയം അനുബന്ധ ഹോർമോണുകൾ,
ഒരു "ഉപ്പ്" സംസ്കാരം. സർക്കുലേഷൻ 1975; XXX: 52-146 [PMID:
1132118 DOI: 10.1161 / 01.CIR.52.1.146]
74 കവാസാക്കി ടി, ഡെലിയ സി‌എസ്, ബാർ‌ട്ടർ എഫ്‌സി, സ്മിത്ത് എച്ച്
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, ഉയർന്ന സോഡിയം, കുറഞ്ഞ സോഡിയം ഇൻടക്കുകൾ എന്നിവ
ഇയോഒപത്തിക് ഹൈപ്പർടെൻഷനിലൂടെയുള്ള മനുഷ്യ ഘടകങ്ങളിലെ മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട ചരങ്ങളും.
ആം ജെ മെഡ് 1978; 64: 193-198 [PMID: 629267 DOI:
10.1016/0002-9343(78)90045-1]
75 ടോഡ എൻ, അരകവ കെ. ഉപ്പ്-പ്രേരിപ്പിച്ച ഹെമോഡൈനാമിക് റെഗുലേഷൻ
നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് വഴി മധ്യസ്ഥത. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2011; XXX: 29-415 [PMID:
21150639 DOI: 10.1097/HJH.0b013e328341d19e]
76 Whelton PK, He J. പൊട്ടാസ്യം തടയുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനും
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം. സെമിൻ നെഫ്രോൾ 1999; XXX: 19-494 [PMID:
10511389]
77 Gu D, He J, Wu X, Duan X, Whelton PK. പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ പ്രഭാവം
ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കൽ:
പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2001; XXX: 19- നം
[PMID: 11446724 DOI: 10.1097 / 00004872-200107000-00019]
എക്സ്നുംസ് ഹെ ജെ, ഗു ഡി, കെല്ലി ടിഎൻ, ഹിക്സൺ ജെ ഇ, റാവു ഡി സി, ജാക്വിഷ് സിഇ, ചെൻ
ജെ, ഷാവോ ക്യൂ, ഗു സി, ഹുവാംഗ് ജെ, ഷിംമിൻ എൽ സി, ചെൻ ജെസി, മു. ജെ., ജി എക്സ്,
ലിയു ഡി പി, വെൽട്ടൺ പി.കെ. റെനിൻ ആൻജോട്ടീൻ-അൽഡോസ്റ്ററോണിലെ ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ
സിസ്റ്റവും രക്തസമ്മർദ്ദവും
പൊട്ടാസ്യം കഴിക്കുന്നത്. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2011; XXX: 29-1719 [PMID:
21799445 DOI: 10.1097/HJH.0b013e32834a4d1f]
79 O'Donnell MJ, Yusuf S, Mente A, Gao P, Mann JF, Teo K,
മക്വീൻ എം, സ്ലീറ്റ് പി, ശർമ എഎം, ഡാൻസ് എ, പ്രോബ്സ്ഫീൽഡ് ജെ,
ഷ്മിഡേർ ആർ. യൂറിയറി സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ
ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾ. ജമാ XX; XXX: 2011- നം
[PMID: 22110105 DOI: 10.1001 / jama.2011.1729]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് വിഡ്മാൻ എൽ, വെസ്റ്റർ പി‌ഒ, സ്റ്റെഗ്മെയർ ബി കെ, വയർ എം.
നിയന്ത്രണം വഴി രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നു
മഗ്നീഷ്യം. ഇരട്ട അന്ധനായ പ്ലേബോസ് നിയന്ത്രിത ക്രോസ്ഓവർ
പഠനം. ആം ജെ ഹൈപ്പർ‌ടെൻ‌സ് 1993; 6: 41-45 [PMID: 8427660]
81 ലോറൻറ് പി, ടൂയിസ് ആർ‌എം. ഫിസിയോളജിക്കൽ, പാത്തോഫിസിയോളജിക്കൽ
രക്തചംക്രമണവ്യൂഹത്തിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ പങ്ക്: ഉൾക്കൊള്ളുന്നു
ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2000; XXX: 18-1177 [PMID:
10994748 DOI: 10.1097/00004872-200018090-00003]
82 ഹ്യൂസ്റ്റൺ എം. രക്താതിമർദ്ദത്തിൽ മഗ്നീഷ്യം വഹിക്കുന്ന പങ്ക്
ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം. ജെ ക്ലിപ്പർ ഹൈപ്പർടെൻസ് (ഗ്രീൻവിച്ച്) 2011;
XXX: 13-843 [PMID: 847 ഡോയി: 22051430 / J.10.1111-1751
0538.x]
83 റോസനോഫ് എ, വീവർ സി‌എം, റൂഡ് ആർ‌കെ. ഉപോപ്റ്റിമൽ മഗ്നീഷ്യം
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സ്ഥിതി: ആരോഗ്യ പരിണാമങ്ങൾ കുറച്ചുകാണാൻ കഴിയുമോ?
നൂൽപ്രായം; XXX: 2012-70 [PMID: 153
DOI: 10.1111 / j.1753-4887.2011.00465.x]
ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനായുള്ള 84 ഗാനം Y, ലിയു S. മഗ്നീഷ്യം: സമയം
ഇടപെടൽ ആം ജിൻ ക്ലിൻ നോട്ട് 2012; XXX: 95-269 [PMID:
22218155 DOI: 10.3945 / ajcn.111.031104]
85 Kupetsky-Rincon EA, Uitto J. മഗ്നീഷ്യം: നോവൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ
ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം-സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു അവലോകനം.
ആൻ പോൾ മെറ്റാബ് 2012; 61: 102-110 [PMID: 22907037 DOI:
10.1159 / 000339380]
86 Cunha AR, Umbelino B, Correia ML, Neves MF. മഗ്നീഷ്യം
ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ രക്തക്കുഴലുകളും രക്തക്കുഴലുകളും. Int ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2012;
2012: 754250 [PMID: 22518291 DOI: 10.1155 / 2012 / 754250]
87 കാസ് എൽ, വീക്കെസ് ജെ, കാർപെന്റർ എൽ. മഗ്നീഷ്യം സപ്ലിമെന്റേഷന്റെ പ്രഭാവം
രക്തസമ്മർദം: ഒരു മെറ്റാ വിശകലനം. യൂറെ ജെ ക്ലിൻ നോട്ട്
2012; 66: 411-418 [PMID: 22318649 DOI: 10.1038 / ejcn.2012.4]
88 McCarron DA. മതിയായ ഭക്ഷണത്തിലെ കാൽസ്യം കഴിക്കുന്നതിന്റെ പങ്ക്
ഉപ്പ് സെൻസിറ്റീവ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ തടയുന്നതും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും.
ആം ജെ ക്ലിൻ ന്യൂറ്റർ 1997; 65: 712S-716S [PMID: 9022571]
89 റെസ്നിക് LM. രക്താതിമർദ്ദത്തിലും അനുബന്ധത്തിലും കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസം
ഉപാപചയ ഡിസോർഡേഴ്സ്. പ്രമേഹം കെയർ XX; XXX: 1991-14 [PMID:
1864222 DOI: 10.2337 / diacare.14.6.505]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഗാർ‌സിയ സോസയ ജെ‌എൽ, പാഡില വിലോറിയ എം. [കാൽസ്യം മാറ്റങ്ങൾ,
മഗ്നീഷ്യം, സിങ്ക് എന്നിവ അവശ്യ ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
റെനിൻ ആൻജ്യോട്ടെൻസിൻ-ആൽഡോസ്റ്ററോൺ സിസ്റ്റം]. ഇൻവെസ്റ്റ് ക്ലിൻ
1997; 38 Suppl 2: 27-40 [PMID: 9471228]
91 കാർ‌പെന്റർ WE, ലാം ഡി, ടോണി ജി‌എം, വെൻ‌ട്രാബ് എൻ‌എൽ, ക്വിൻ ഇസഡ്.
സിങ്ക്, കോപ്പർ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ: ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ പഠനങ്ങൾ.
മെഡി സയൻസ് മോനിറ്റ് 2013; XXX: 19-1 [PMID: 8 തിയതി: 23291705 /
MSM.883708]
92 ഷഹബാസ് എ‌യു, സൺ‌ വൈ, ഭട്ടാചാര്യ എസ്‌കെ, അഹോകാസ് ആർ‌എ, ജെർ‌ലിംഗ്
ഐസി, മക്ഗീ ജെ., വെബർ കെ. ടി. ഹൈപ്പർടെൻസിക് ഹൃദ്രോഗത്തിൽ ഫിബ്രോസിസ്:
മോളികുലാർ പാതകളും കാർഡിയോപ്രൊറ്റക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിയും. J
ഹൈപ്പർടെൻസ് 2010; XXX അനുബന്ധം: S28-S1 [PMID: XXX DOI:
10.1097 / 01.hjh.0000388491.35836.d2]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ബെർ‌ഗോമി എം, റോവെസ്റ്റി എസ്, വിൻ‌സെറ്റി എം, വിവോലി ആർ, കാസെൽ‌ഗ്രാൻഡി ഇ,
വിവോലി ജി. സിങ്ക്, ചെമ്പ് നില, രക്തസമ്മർദം. ജെ ട്രെയ്സ്
Elem Med Biol 1997; XXX: 11-166 [PMID: 169 തിയതി: 9442464 /
S0946-672X(97)80047-8]
94 സ്റ്റാംലർ ജെ, എലിയട്ട് പി, കെസ്റ്റലൂട്ട് എച്ച്, നിക്കോൾസ് ആർ, ക്ലെയ്‌സ് ജി, ഡയർ
എ.ആർ, സ്റ്റാംലർ ആർ. ഡീറ്റെററി പ്രോട്ടീൻ മാർക്കറുകളുടെ വിപരീതബന്ധം
രക്തസമ്മർദ്ദം. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും
INTERSALT സ്റ്റഡി. INTERSALT സഹകരണ ഗവേഷണം
ഗ്രൂപ്പ്. SALT, രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവയിലെ പരസ്പരമുള്ള പഠനങ്ങൾ.
സർക്കുലേഷൻ 1996; 94: 1629-1634 [PMID: 8840854 DOI:
10.1161 / 01.CIR.94.7.1629]
95 Altorf-van der Kuil W, Engberink MF, Brink EJ, van Baak
എം എ, ബക്കർ എസ്.ജെ., നാവിസ് ജി, വാൻ ടേർ പി, ഗെലിജൻസ് ജെ. ആഹാരം
പ്രോട്ടീൻ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ: ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ. പ്ലോസ് വൺ
2010; XXX: E5 [PMID: 12102 ഡോയി: 20711407 / ജേണൽ.
pone.0012102]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ജെൻ‌കിൻസ് ഡി‌ജെ, കെൻഡാൽ സി‌ഡബ്ല്യു, ഫോക്ക്‌നർ ഡി‌എ, കെമ്പ് ടി, മാർ‌ച്ചി
എ, എൻഗൂയിൻ ടി, വാങ് ജെ.എം, ഡി സൗസാ ആർ, എമാം എ, വിഡ്ജൻ ഇ,
ട്രൗട്ട്വിൻ ഇഎ, ലപ്സ്ലി കെ.ജി, ജോസ് ആർ.ജി., ലീറ്റർ എൽ.ഏ, സിംഗർ ഡബ്ല്യു.
കൊളസ്ട്രോൾ-ചുരുക്കലിന്റെ ഒരു പ്ലാൻറ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോഷകദാരിദ്ര്യത്തിൻറെ ദീർഘകാല ഫലങ്ങൾ
രക്തസമ്മർദ്ദം യൂറോ ജിൻ ക്ലിൻ നോട്ട് 2008;
62: 781-788 [PMID: 17457340 DOI: 10.1038 / sj.ejcn.1602768]
97 എലിയട്ട് പി, ഡെന്നിസ് ബി, ഡയർ AR. ഭക്ഷണ പ്രോട്ടീന്റെ ബന്ധം
(മൊത്തം, പച്ചക്കറി, മൃഗം) രക്തസമ്മർദ്ദം: INTERMAP
എപ്പിഡെമിയോളജി പഠനം. 18th ശാസ്ത്ര സംഗമത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു
ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ചിക്കാഗോ, ഐ എൽ,
ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ 29 വരെ
എക്സ്എംഎൽ റെബ്രോൾ മുഖ്യമന്ത്രി, ഫ്രീഡ്മാൻ ഇ.ഇ., പവർസ് എൽജെ, അരോയ്വേ ഡബ്ല്യു, ജെ,
കെല്ലി ടിഎൻ. ആഹാര പ്രോട്ടീൻ, രക്തസമ്മർദ്ദം: ഒരു മെറ്റനാലിസിസ്
ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങൾ. ആം ജെ എപ്പിഡെമോയോൾ 2012;
XXX സപ്ലേ 176: S7-S27 [PMID: XXX DOI: 43 / എഇ /
kws245]
99 ലാർസൺ എസ്‌സി, വിർട്ടാമോ ജെ, വോക്ക് എ. ഡയറ്ററി പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നതും സ്ത്രീകളിൽ ഹൃദയാഘാത സാധ്യത. രക്തപ്രവാഹത്തിന് 2012; 224: 247-251 [പിഎംഐഡി: 22854187]

എൺപത് ഹെൻ ജെ, വൊഫോർഡ് എം.ആർ, റെയ്നോൾഡ്സ് കെ, ചെൻ ജെ, ചെൻ സിഎസ്, മൈയർ എൽ,
മൈനർ ഡിഎൽ, എമർമർ പി.ജെ., ജോൺസ് ഡി.ഡബ്ല്യു, വെൽട്ടൺ പി.കെ. ആഹാരത്തിൻറെ ഫലനം
രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രോട്ടീൻ അനുബന്ധം: ഒരു റാൻഡം,
നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. സർക്കുലേഷൻ 2011; XXX: 124-589 [PMID:
21768541 DOI: 10.1161 / CIRCULATIONAHA.110.009159]
എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ട്യൂണിസെൻ-ബീക്ക്മാൻ കെ‌എഫ്, ഡോഫൈഡ് ജെ, ഗെലിജൻസ് ജെ‌എം, ബക്കർ
എസ്ജെ, ബ്രൈങ്ക് ഇ ജെ, ഡി ലീവ് പി ഡബ്ല്യു, വാൻ ബാക്ക് എം. പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻ
അമിതമായ പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നു: പ്രഭാവം
രക്തസമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനുകളുടെ (PROPRES), ഒരു റാൻഡം
വിചാരണ. ആം ജിൻ ക്ലിൻ നോട്ട് 2012; XXX: 95-966 [PMID: 971
DOI: 10.3945 / ajcn.111.029116]
102 ഫിറ്റ്സ് ജെറാൾഡ് ആർ‌ജെ, മുറെ ബി‌എ, വാൽ‌ഷ് ഡിജെ. ഹൈപ്പോടെൻസിവ് പെപ്റ്റൈഡുകൾ
പാൽ പ്രോട്ടീനുകളിൽ നിന്ന്. J Nutr 2004; XXX: 134S-980S [PMID:
15051858]
103 പിൻസ് ജെജെ, കീനൻ ജെഎം. കാർഡിയോവാസ്കുലറിൽ whey പെപ്റ്റൈഡുകളുടെ ഫലങ്ങൾ
രോഗം റിസ്ക് ഘടകങ്ങൾ. ജെ ക്ലിപ്പർ ഹൈപ്പർടെൻസ് (ഗ്രീൻവിച്ച്) 2006; 8:
775-782 [PMID: 17086017 ഡോയി: 10.1111 / J.1524-6175.2006.0566
7.x]
104 Aihara K, Kajimoto O, Hirata H, Takahashi R, Nakamura
Y. Lactobacillus കൊണ്ട് പൊടിച്ച പുളിപ്പിച്ച പാൽ ഫലമാണ്
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളതോ ആയ വിഷയങ്ങളിൽ ഹെൽവെറ്റസ്
മിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദം. J ആം കോൾ ന്യൂട്രൽ 2005; XXX: 24-257 [PMID:
16093403 DOI: 10.1080 / 07315724.2005.10719473]
105 ജെർമിനോ എഫ്ഡബ്ല്യു, ന്യൂടെൽ ജെ, നോനക എം, ഹെൻഡ്ലർ എസ്എസ്. അതിന്റെ ആഘാതം
ഘട്ടം 1 യും സ്റ്റേജിലും രക്തസമ്മർദം പ്രതികരിക്കുന്നതിന് lactotripeptides
എൺപതാം ഹൈപ്പർ ടൻസീവ്സ്. ജെ ക്ലിപ്പർ ഹൈപ്പർടെൻസ് (ഗ്രീൻവിച്ച്) 2; XXX: 2010- നം
[PMID: 20433527 DOI: 10.1111 / j.1751-7176.2009.00250.x]
106 Geleijnse JM, Engberink MF. ലാക്ടോപെപ്റ്റൈഡുകളും മനുഷ്യനും
രക്തസമ്മര്ദ്ദം. കുർബ് ഓപിൻ ലിപിഡോൾ 2010; XXX: 21-58 [PMID:
19884823 DOI: 10.1097/MOL.0b013e3283333813]
107 സിസറോ എ.എഫ്, ഓബിൻ എഫ്, അസൈസ്-ബ്രെസ്‌കോ വി, ബോർഗി സി. ലാക്ടോട്രിപെപ്റ്റൈഡുകൾ ചെയ്യുക
ഐസോലേസിൻ-പ്രോലൈൻ-പ്രോലൈൻ ആൻഡ് വെയ്ൻ- പ്രോലൈൻലൈൻപ്ലൈൻ
യൂറോപ്യൻ വിഷയങ്ങളിൽ സിസോളിക് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കണോ?
ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു വിശകലനം. ആം ജ ഹൈപ്പർടൻസ്
2013; XXX: 26-442 [PMID: 449 DOI: 23382495 / ajh /
hps044]
രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് 108 യൂസൈനർ എൽ, റെയ്മർ സി, ഇബ്സൻ എച്ച്.
കോക്രേൻ ഡേറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റെവ് 2012; 4: CD008118 [PMID:
22513955 DOI: 10.1002/14651858.CD008118.pub2]
109 Ricci-Cabello I, Herrera MO, Artacho R. ന്റെ സാധ്യമായ റോൾ
ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും വഴി പാലിൽ നിന്നുണ്ടായ ബയോജനക്ടീവ് പെപ്റ്റൈഡ്സ്
ഉപാപചയ സിദ്ധനം നൂൽപ്രായം; XXX: 2012- നം
[PMID: 22458697 DOI: 10.1111 / j.1753-4887.2011.00448.x]
110 ജ au ഹിയനെൻ ടി, നിറ്റിനെൻ എൽ, ഒറേസി എം, ജർ‌വെൻ‌പ എസ്, ഹിൽ‌ടൂനെൻ
ടിപി, റോൺ ബാക്ക് എം, വപാലറ്റോ എച്ച്, കോർപെല ആർ എഫക്റ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം
രക്തക്കുഴൽ അപകട കാരണങ്ങളിൽ ലാക്ടോട്രെപ്റ്റൈഡുകളുടെ ഉപയോഗം
ഹൈപ്പർ ടൻഷ്യൻ വിഷയങ്ങളിൽ. യൂറോ ജിൻ ക്ലിൻ നോട്ട് 2012; XXX: 66- നം
[PMID: 22617279 DOI: 10.1038 / ejcn.2012.44]
111 പിൻസ് ജെജെ, കീനൻ ജെഎം. ഒരു ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് ഇഫക്റ്റുകൾ
whey പ്രോട്ടീൻ ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ് സപ്ലിമെന്റ്. കാർഡിയോവസ് മരുന്നുകൾ
ദ് വേൾഡ് 2002; XXX: 16
112 Pal S, Radavelli-Bagatini S. whey പ്രോട്ടീൻ ഫലങ്ങൾ
cardiometabolic അപകട ഘടകങ്ങളിൽ. Obes XvenX; XXX: 2013- നം
[PMID: 23167434 DOI: 10.1111 / obr.12005]
113 Zhu CF, Li GZ, പെംഗ് എച്ച്ബി, ഴാങ് എഫ്, ചെൻ വൈ, ലി വൈ. ചികിത്സാ
ചൈനയിലെ രോഗികൾക്ക് സമുദ്രചലന പെപ്റ്റൈഡുകൾ
ടൈപ്പ് എക്സ്ട്രാ ടൈമിങ് ഇൻ ടൈം എക്സ്.എം.എൻ. ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്, പ്രൈമറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ. ഞാൻ
ജെ മെഡി സൈഞ്ച് 2010; XXX: 340-360 [PMID: 366 തിയതി: 20739874 /
MAJ.0b013e3181edfcf2]
114 ഡി ലിയോ എഫ്, പനാരീസ് എസ്, ഗാലെറാണി ആർ, സിസി എൽ‌ആർ. ആൻജിയോടെൻസിൻ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു
എൻസൈം (എസിഇ) അനുസരണയുള്ള പെപ്റ്റൈഡുകൾ: ഉത്പാദനം
ഫംഗ്ഷണൽ ഭക്ഷണം നടപ്പാക്കൽ. ക്ർർ ഫാർമിക്സ് ഡെസ് 2009; 15:
3622-3643 [PMID: 19925416 DOI: 10.2174 / 138161209789271834]
115 ലോർഡൻ എസ്, റോസ് ആർ‌പി, സ്റ്റാൻ‌ടൺ സി. മറൈൻ ബയോ ആക്റ്റീവ്സ്
ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ: സംഭവം കുറയ്ക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
ക്രോണിക് രോഗങ്ങൾ. മാർ ഡ്രഗ്സ് 2011; XXX: 9-1056 [PMID:
21747748 DOI: 10.3390 / md9061056]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഫുജിത എച്ച്, യോഷികവ ​​എം. എൽ‌കെ‌പി‌എൻ‌എം: ഒരു പ്രൊഡ്രഗ്-ടൈപ്പ് എ‌സി‌ഇൻ‌ഹിബിറ്ററി
മത്സ്യം പ്രോട്ടീൻ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ peptide. ഇമ്നോഫോർമകോളജി
1999; 44: 123-127 [PMID: 10604535 ഡോയി: 10.1016 / S0162
-3109 (99) 00118-6]
117 കവാസാക്കി ടി, സെക്കി ഇ, ഒസാജിമ കെ, യോഷിഡ എം, അസഡ കെ, മാറ്റ്സുയി
ടി, ഒസജമ വൈ. വിലിൽ-ടിറോസ്സിനുള്ള ആന്റിബൈറ്റിറ്റീവ് പ്രഭാവം, a
സാർഡീൻ മസിൽ ഹൈഡ്രോലിസേറ്റ്,
മിതമായ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് വിഷയങ്ങളിൽ. ജെ ഹാം ഹൈപ്പർടെൻസ് 2000;
14: 519-523 [PMID: 10962520 DOI: 10.1038 / sj.jhh.1001065]
118 കവാസാക്കി ടി, ജൂൺ സിജെ, ഫുകുഷിമ വൈ, കെഗായ് കെ, സെക്കി ഇ, ഒസാജിമ
കെ, ഇതോ കെ, മത്സൂയി ടി, മാറ്റ്സുമോട്ടോ കെ. [ആന്റിബൈപ്പൻറ്റീവ് എഫക്റ്റ്
പെപ്രിഡ്സ് കൂടെ പച്ചക്കറി പാനീയത്തിന്റെ സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തൽ
മിതമായ ഹൈപ്പർടെൻഷ്യൻമേൽ സാർഡീൻ പ്രോട്ടീൻ ജലവൈദ്യുതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്,
ഉയർന്ന സാധാരണ സാധാരണ സാധാരണ മർദ്ദം വിഷയങ്ങൾ].
ഫുകുവോക ഇഗാകു സാസി എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്; 2002: 93-208 [PMID: 218]
119 യാങ് ജി, ഷു എക്സ്ഒ, ജിൻ എഫ്, ഴാങ് എക്സ്, ലി എച്ച്എൽ, ലി ക്യു, ഗാവോ വൈടി, ഷെംഗ്
സോയ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും രക്തസമ്മർദവും സംബന്ധിച്ച ദീർഘവീക്ഷണം
മധ്യവയസ്കരായ വൃദ്ധരിലും പ്രായമായ ചൈനീസ് സ്ത്രീകളിലും. Am J
ക്ലിൻ ന്യൂറ്റർ 2005; 81: 1012-1017 [PMID: 15883423]
120 Dong JY, Tong X, Wu ZW, Xun PC, He K, Qin LQ. പ്രഭാവം
രക്തസമ്മർദം സംബന്ധിച്ച സോയാ പ്രോട്ടീൻ: ക്രമരഹിതമാക്കൽ ഒരു മെറ്റാ വിശകലനം
നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങൾ. ബ്രൂ ജ്യോ Nutr 2011; XXX: 106-317 [PMID:
21342608 DOI: 10.1017 / S0007114511000262]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ടീഡി എച്ച്ജെ, ജിയാനോപ ou ലോസ് ഡി, ദലൈസ് എഫ്എസ്, ഹോഡ്‌ജ്‌സൺ ജെ, മഗ്രാത്ത്
ബിപി. സോയ പ്രോട്ടീനിന്റെ ക്രമരഹിതമായ, നിയന്ത്രിത, പരസ്പരം കൈമാറുന്ന വിചാരണ
രക്തസമ്മർദ്ദവും, ധമനികളുമാണ് ഐസോഫ്ലവോണുകൾ
ഹൈപ്പർ ടൻഷ്യൻ വിഷയങ്ങൾ. J ആം കോൾ ന്യൂട്രൽ 2006; XXX: 25-533 [PMID:
17229901 DOI: 10.1080 / 07315724.2006.10719569]
122 വെൽറ്റി എഫ്‌കെ, ലീ കെ‌എസ്, ല്യൂ എൻ‌എസ്, സ J ജെ‌ആർ. സോയ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പ്രഭാവം
രക്തസമ്മർദ്ദവും ലിപിഡിന്റെ അളവും ഹൈപ്പർടെൻസി, ഹൈഫീറ്റൻറ്റീവ്,
ലൈംഗികാവയവങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ സ്ത്രീകൾ. ആർച്ച്
ഇന്റേൺ മെഡ് 2007; 167: 1060-1067 [PMID: 17533209 DOI:
10.1001 / archinte.167.10.1060]
123 റോസെറോ അരീനസ് എം‌എ, റോസെറോ അരീനസ് ഇ, പോർട്ടസെലി അർമിയാന
എം എ, ഗാർസിയ ഗാർഷ്യ എം. [തിരുത്തുക] ഫൈറ്റോ-ഓസ്ട്രജന്റെ പ്രയോഗം
രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുക. സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ആൻഡ് മെറ്റനാലിസിസ്].
അറ്റൻ പ്രിമരിയ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്; 2008: 40-177 [PMID: 186]
124 Nasca MM, Zhou JR, Welty FK. ബീജസങ്കലനത്തിൽ സോയ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന്റെ പ്രഭാവം
ഹൈപ്പർ ടൻഷനിൽ വീക്കം മൂലകങ്ങളും അടയാളങ്ങളും
ലൈംഗികാവയവങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ സ്ത്രീകൾ. ഞാൻ
ജെ കാർട്ടിയോൾ 2008; XXX: 102-84 [PMID: 86 തിയതി: 18572041 /
j.amjcard.2008.02.100]
125 He J, Gu D, Wu X, Chen J, Duan X, Chen J, Whelton PK.
രക്തസമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സോയാബീൻ പ്രോട്ടീന്റെ പ്രഭാവം:
നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. ആൻ ഇന്റേൺ മെഡ് 2005; XXX: 143-1 [PMID:
15998749 DOI: 10.7326/0003-4819-143-1-200507050-00004]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഹസ്‌ലർ സി‌എം, കുന്ദ്രത് എസ്, കമ്പിളി ഡി. പ്രവർത്തനപരമായ ഭക്ഷണങ്ങളും ഹൃദയ രക്തവും
രോഗം. ക്ർർ ആറ്റ്രോക്രോക്റ്റർ റിപ്പബ്ലിക്; XXX: 2000- നം
[PMID: 11122780 DOI: 10.1007 / s11883-000-0045-9]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ടിക്കാനൻ എം‌ജെ, അഡ്‌ലെർക്രൂട്ട്സ് എച്ച്. ഡയറ്ററി സോയ-ഡെറിവേഡ് ഐസോഫ്‌ളാവോൺ
phytoestrogens. കൊറോണറിയിൽ അവർക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയുമോ?
ഹൃദ്രോഗ പ്രതിരോധം? ബയോകെം ഫാർമക്കോൾ 2000; XXX: 60- നം
[PMID: 10807939]
128 Begg DP, Sinclair AJ, Stahl LA, Garg ML, Jois M, Weisinger
ആർഎസ്. ഒമേഗ-എൻഎക്സ്എക്സ് പാളിഎൻഎൻഎൻആറേറ്ററുള്ള ഡയറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ലെവൽ ഇടപെടുന്നു
കൊഴുപ്പ് ആസിഡ് കുറവ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന്. Am J
ഹൈപ്പർടെൻസ് 2010; XXX: 23-125 [PMID: 128 തിയതി: 19893499 /
ajh.2009.198]
129 വാലൻസ് പി, ലിയോൺ എ, കാൽവർ എ, കോലിയർ ജെ, മോങ്കഡ എസ്. എൻ‌ഡോജെനസ്
നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിന്റെ ഇൻഹെബിറ്റർ ആയി ഡിമിത്ത്ലാർഗിനൈൻ
സമന്വയം. ജെ കാർഡിയോവസ് ഫാർമാക്കോൾ 1992; XXX സപ്ലിമെന്റ് 20: S12-S60
[PMID: 1282988 DOI: 10.1097 / 00005344-199204002-00018]
130 Sonmez A, Celebi G, Erdem G, Tapan S, Genc H, Tasci I,
എർസിൻ സിഎൻ, ഡിഗ്രു ടി, കിലീക്ക് എസ്, ഉക്കായ ജി, യിൽമാസ് എം, എർബിൽ എം.കെ.,
രോഗികൾക്കുള്ള കുതുൽ പ്ലാസ്മാ അപ്പെലിൻ, എ.ഡി.എം.
അത്യാവശ്യ രക്തസമ്മർദ്ദം. ക്ലിൻ എക്സ്പേപ്പർ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2010; XXX: 32- നം
[PMID: 20504125 DOI: 10.3109 / 10641960903254505]
131 മിഷേൽ DL, ആൻഡ്രൂസ് KL, ചിൻ-ഡസ്റ്റിംഗ് JP. എൻ‌ഡോതെലിയൽ
ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ ഉദ്ധാരണം: അരിഗനേസിൻറെ പങ്ക്. ഫ്രണ്ട് ബയോസ്സി
(സ്കോൾ എഡ്) 2011; 3: 946-960 [PMID: 21622244]
132 രാജപക്സെ NW, മാറ്റ്സൺ DL. നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിൽ എൽ-അർജിനൈന്റെ പങ്ക്
ആരോഗ്യവും ഹൈപ്പർടെൻഷനും ഉത്പാദനം. ക്ലിൻ എക്സ് എക്സ് ഫാസസോൾ
ഫിസിയോൾ 2009; XXX: 36-249 [PMID: 255 ഡോയി: 19076168 / J.10.1111-1440.x]

എക്സോക്കിക്സ് സി, ഡിമിത്രൈഡിസ് കെ, ആന്ഡികാവു ഇ, റ്റോപോപോലോസ് സി,
സിയാച്ചിസ് ഡി, സ്റ്റീഫാനാദി ഇ, മിഹാസ് സി, മിലിയൗ എ, പാപ്പെഡെഡെട്രിറിയോ
വി, സ്റ്റീഫനാഡിസ് സി. എ.ഡി.എം., സി-റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ, ആൽബുൻയൂറിയ
ചികിത്സയില്ലാത്ത ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ: ക്രോസ്-സെക്ഷൻ പഠനം.
ആം ജെ കിഡ്നി ഡിസ്ക്എൻഎക്സ് X; 2010: 55-1050 [PMID: 1059 DOI:
10.1053 / j.ajkd.2009.11.024]
134 രാജപക്സെ NW, മാറ്റ്സൺ DL. സെല്ലുലാർ എൽ-അർജിനൈന്റെ പങ്ക്
വൃക്കയുടെ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ ഉൽപാദനവും നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
ധമനിയുടെ സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രണം. കുർബ് ഓപിൻ നെഫ്ര്രോൺ ഹൈപ്പർടെൻസ്
2013; XXX: 22-45 [PMID: 50 DOI: 23095292 / MNH.10.1097B0
32835a6ff7]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് റൂയിസ്-ഹർ‌ട്ടഡോ ജി, ഡെൽ‌ഗോഡോ സി. ഹൈപ്പർട്രോഫിഫൈഡിലെ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് പാത്ത്വേ
ഹൃദയം: നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ദാതാക്കളുടെ പുതിയ ചികിത്സാ ഉപയോഗങ്ങൾ.
ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2010; XXX അനുബന്ധം: S28-S1 [PMID: XXX DOI:
10.1097 / 01.hjh.0000388496.66330.b8]
136 സിയാനി എ, പഗാനോ ഇ, ഇക്കോൺ ആർ, ഇക്കോവില്ലോ എൽ, സ്കോപകാസ എഫ്, സ്ട്രാസുള്ളോ
പി. രക്തസമ്മർദ്ദവും ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും
മനുഷ്യരിൽ എൽ-ആർഞ്ചിനൈൻ അനുബന്ധം. ആം ജ ഹൈപ്പർടൻസ്
2000; XXX: 13-547 [PMID: 551 ഡോയി: 10826408 / S10.1016-XXX (
99) 00233-2]
137 ഫാസ്ചിനെറ്റി എഫ്, സാഡെ ജിആർ, നെറി I, പിസ്സി സി, ലോംഗോ എം, വോൾപ്
ഗസ്റ്റേഷനുമായ എ. എൽ-ആർഞ്ചിനൈൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻ
ഹൈപ്പർടെൻഷൻ: ഒരു പൈലറ്റ് പഠനം. ഹൈപ്പർടൺസ് ഗർഭകാലം 2007; 26:
121-130 [PMID: 17454224 DOI: 10.1080 / 10641950601147994]
138 നെറി I, മോണാരി എഫ്, സാഗർബി എൽ, ബെരാർഡി എ, മസെല്ലിസ് ജി, ഫേച്ചിനെറ്റി
ക്രോണിക് ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ സ്ത്രീകളിൽ F. L-arginine അനുബന്ധം:
രക്തസമ്മർദ്ദവും അമ്മയുടെയും നവജാതത്വത്തിന്റെയും പ്രത്യാഘാതം
സങ്കീർണതകൾ. ജെ മാറ്റെൻ ഗർഭിണിയമ്മയുടെ നവജാത ശിശുക്കൾ; XXX: 2010- നം
[PMID: 20958228 DOI: 10.3109 / 14767051003677962]
139 മാർട്ടിന വി, മാഷ എ, ഗിഗ്ലിയാർഡി വിആർ, ബ്രോക്കാറ്റോ എൽ, മൻസാറ്റോ ഇ,
ബെര്സിഒ എ, മറിയാന്റി പി, സെറ്റിന്നി എഫ്, ഡെല്ലാ കോസ എൽ, ബര്ഗാമമി
എസ്, ഇയാനോൺ എ. ദീർഘകാല N- അസറ്റിലൈസ്റ്റിൻ, എൽ-ആർഞ്ചീൻ എന്നിവ
എൻഡോതെഷിയൽ ആക്ടിവേഷൻ, സിസോളിക് എന്നിവ കുറയ്ക്കും
ടൈപ്പ് എട്ടാം തരം ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ഹൈപ്പർടെൻസിയസിലെ രക്തസമ്മർദം.
പ്രമേഹം കെയർ XX; 2008: 31-940 [PMID: 944 DOI:
10.2337 / dc07-2251]
140 Ast J, Jablecka A, Bogdanski P, Smolarek I, Krauss H, Chmara
E. എൽ-ആർഞ്ചിനൈൻ ആൻറി ഹൈപ്പർ ടെൻററി ഫലത്തിൻറെ വിലയിരുത്തൽ
മിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ള രോഗികൾക്ക് നൽകുക
ആംബുലേഷണൽ രക്തസമ്മർദ്ദം നിരീക്ഷിക്കൽ. മെഡി സൈസ്
മോണിറ്റ് 2010; 16: CR266-CR271 [PMID: 20424555]
141 ഡോംഗ് ജെ വൈ, ക്വിൻ എൽ‌ക്യു, ഴാങ് ഇസഡ്, ഷാവോ വൈ, വാങ് ജെ, അരിഗോണി എഫ്,
ചാപിള്ള ഡബ്ല്യു
രക്തസമ്മർദ്ദം: ക്രമരഹിതമായ ഒരു മെറ്റാ അനാലിസിസ്, ഇരട്ട ബ്ലിങ്ക്,
പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഹാർട്ട് ഹാം ജാൻ; XXX: 2011- നം
[PMID: 22137067 DOI: 10.1016 / j.ahj.2011.09.012]
142 മില്ലർ ജിഡി, മാർഷ് എപി, ഡോവ് ആർ‌ഡബ്ല്യു, ബീവേഴ്‌സ് ഡി, പ്രെസ്‌ലി ടി,
ഹെൽംസ് സി, ബെച്ച്ടോൾഡ് ഇ, കിംഗ് എസ്.ബി., കിം ഷാപിറോ ഡി പ്ലാസ്മ നൈട്രേറ്റ്
നൈട്രൈറ്റ് ഒരു ഉയർന്ന നൈട്രേറ്റ് സപ്ലിമെന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കും
പഴയ മുതിർന്നവരിൽ ഉയർന്ന നൈട്രേറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളല്ല. Nutr Res 2012; 32:
160-168 [PMID: 22464802 DOI: 10.1016 / j.nutres.2012.02.002]
143 Schulman SP, Becker LC, Kass DA, Champion HC, Terrin
എം എൽ, ഫോർമാൻ എസ്, ഏൺസ്റ്റ് കെ വി, കെലെമെൻ എം.ഡി, ടൗൺസെൻഡ് എസ്.എൻ,
കാപ്രിയോട്ടി എ, ഹാരെ ജെ.എം., ഗർസ്റ്റൺബ്ളിത് ജി.എൽ.ആർ-അർജിൻ തെറാപ്പി
മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ: ദി വാസ്കുലർ ഇൻററാക്ഷൻ
മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ പ്രായം (വിന്റേജ് എം.ഐ.) ക്രമരഹിതമായി
ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണം. ജമാ XX; 2006: 295-58 [PMID: 64 DOI:
10.1001 / jama.295.1.58]
144 മിഗുവൽ-കാരാസ്കോ ജെ‌എൽ, മോൺസെറാത്ത് എം‌ടി, മേറ്റ് എ, വാസ്‌ക്വസ് സി‌എം.
കാപ്പ്രൈലിൻറെയും എൽ-കാർനൈറ്റന്റെയും താരതമ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ രക്തത്തിൽ
ഹൃദയത്തിൽ സമ്മർദ്ദവും ആൻറിഓക്സിഡന്റ് എൻസൈം ജീൻ പദപ്രയോഗവും
സ്വാഭാവികമായും ഹൈപ്പർടെൻസീവ് എലികൾ. യുുർ ജെ ഫാർമാക്കോൾ 2010; 632:
65-72 [PMID: 20123095 DOI: 10.1016 / j.ejphar.2010.01.017]
145 സാംബ്രാനോ എസ്, ബ്ലാങ്ക എജെ, റൂയിസ്-അർമെന്റ എംവി, മിഗുവൽ-കാരാസ്കോ
ജെഎൽ, അർവേലോ എം, വാസ്കെസ് എം.ജെ., മേറ്റ് എ, വാസ്കെസ് മുഖ്യമന്ത്രി. എൽ-കാർന്നിറ്റ്
ധമനികളുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർഡിയാക് സംരക്ഷിക്കുന്നു
പിബ്ജി-എക്സ് എക്സ്പ്രെഷൻ മോഡുലേഷൻ വഴി ഫൈബ്രോസിസ്. ബയോകെം
ഫാർമകോൾ 2013; XXX: 85-937 [PMID: 944 തിയതി: 23295156 /
j.bcp.2012.12.021]
146 വിൽ‌സ്‌കേർസ്റ്റ്‌സ് ആർ, കുക്ക ജെ, സ്വാൽബെ ബി, സർക്കുൾ എച്ച്, ലിപിൻ‌ഷ് ഇ, ഗ്രിൻ‌ബെർ‌ഗ
എസ്, കാൽവിൻഷെ I, ഡാംബ്രോ എം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എൽ-കാർണൈറ്റീൻ
ഒപ്പം മിഡിൽറോണും എൻഡോതെഷിയൽ പ്രവർത്തനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
ഹൈപ്പർ ടൻഷ്യൻ ഡാൽ എലികളിൽ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു. ഫാർമാക്കോൾ റിപ്പ
2011; 63: 752-762 [PMID: 21857086]
147 മേറ്റ് എ, മിഗുവൽ-കാരാസ്കോ ജെ‌എൽ, മോൺസെറാത്ത് എം‌ടി, വാസ്‌ക്വസ് സി‌എം.
എൽ-കാർണൈറ്റന്റെ സിസ്റ്റമാക്സിക് ആന്റിഓക്സിഡൻറുകളുടെ സ്വഭാവം രണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണ്
ധമനികളിലെ ഹൈപ്പർടെൻഷന്റെ മാതൃക. ജെ ഫിസിയോൽ ബയോക്കെം 2010; 66:
127-136 [PMID: 20506010 DOI: 10.1007 / s13105-010-0017-7]
148 Digiesi V, Cantini F, Bisi G, Guarino G, Brodbeck B. L-carnitine
അത്യാവശ്യമായ ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ adjuvant തെറാപ്പി. ക്ലിൻ ടെർ
1994; 144: 391-395 [PMID: 7924177]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഗിഡിനി ഓ, അസ്സുറോ എം, വീറ്റ ജി, സർത്തോരി ജി.
ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് എൽ-കാർണൈറ്റന്റെ ചികിത്സാ പ്രഭാവം.
Int ജെ ക്ലിൻ ഫാർമാസോൾ The Toxicol 1988; XXX: 26-217 [PMID:
3403101]
150 Digiesi V, Palchetti R, Cantini F. [എൽ-കാർനിറ്റൈനിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
പ്രമേഹരോഗികളിലെ അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലുളള തെറാപ്പി
തരം II]. മിനർവ മെഡ് 1989; 80: 227-231 [PMID: 2654758]
151 Ruggenenti P, Cattaneo D, Loriga G, Ledda F, Motterlini N,
Gherardi ജി, Orisio എസ്, Remuzzi ജി.അലലീയറ്റിക് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ
രക്തക്കുഴലുകളുടെ വർദ്ധനവിൽ സബ്ജക്ടുകളിലെ ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം
അപകടം: അസറ്റിക്- എൽ- കാർണൈറ്റൈൻ തെറാപ്പി ഇഫക്ടുകൾ. രക്തസമ്മർദ്ധം 2009;
54: 567-574 [PMID: 19620516]
152 മേറ്റ് എ, മിഗുവൽ-കാരാസ്കോ ജെ‌എൽ, വാസ്‌ക്വസ് സി‌എം. ചികിത്സാ
ഹൈപ്പർടെൻഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാനേജ്മെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി എൽ-കാർന്നുടൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ
അവയവം കേടുപാടുകൾ. മയക്കുമരുന്നു Discov Today ഇന്ന് XX; XXX: 2010-15 [PMID:
20363359 DOI: 10.1016 / j.drudis.2010.03.014]
എക്സ്‌എൻ‌എം‌എക്സ് കോർ‌ക്മാസ് എസ്, യെൽ‌ഡാസ് ജി, കാലാലി എഫ്, യെൽ‌മാസ് എ, അയഡൻ‌ എച്ച്, ഇസാസോവ്ലു
എസ്, കാന്റൻ എഫ്. [എൽ എൽ കാർണൈറ്റൈൻ ലെവലുകൾ: ഇത് ഒരു കാരണമാകാം
ടൈപ്പ് എക്സ്ടെക്സ് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള രോഗികളിൽ രാത്രിയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം മാറുന്നു
മെലിറ്റസ്?]. അനഡോലു കാർഡിയോൾ ഡേർഗ് 2011; XXX: 11-57 [PMID:
21220248 DOI: 10.5152 / akd.2011.008]
154 ഹുക്സ്റ്റബിൾ RJ. ട ur റിന്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഫിസിയോൾ റവ
1992; 72: 101-163 [PMID: 1731369]
155 Fujita T, Ando K, Noda H, Ito Y, Sato Y. വർദ്ധിച്ചതിന്റെ ഫലങ്ങൾ
ചെറുപ്പക്കാരായ രോഗികളിൽ ടിന്നിനും adrenomedullary പ്രവർത്തനം
ബോർഡർലൈൻ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ. സർക്കുലേഷൻ 1987; XXX: 75-525 [PMID:
3815764 DOI: 10.1161 / 01.CIR.75.3.525]
156 ഹക്സ്റ്റബിൾ RJ, സെബ്രിംഗ് LA. ട ur റിന്റെ ഹൃദയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
പ്രോഗ് ക്ലിൻ ബയോൾ റെസ് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്; 1983: 125-5 [PMID: 37]
157 ഫെങ്‌ വൈ, ലി ജെ, യാങ്‌ ജെ, യാങ്‌ ക്യു, എൽ‌വി ക്യു, ഗാവോ വൈ, ഹു ജെ സിനർ‌ജിസ്റ്റിക്
ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധത്തിന് അടിയന്തിരമായി ടൌറിൻറെയും എൽ-ആർഞ്ചിനൈൻ ഫലങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ
രക്താതിമർദ്ദം. അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഡ് ബിയോൾ XX; XXX: 2013- നം
[PMID: 23392951 DOI: 10.1007/978-1-4614-6130-2_32]
158 Wjcik OP, Koenig KL, Zeleniuch-Jacquotte A, Pearte C,
കോസ്റ്റാ എം, ചെൻ വൈ. സെറാം ടോർണിൻ, കൊറോണറി ഹൃദയം
രോഗം: ഒരു ഭാവിയിൽ, കൂടിച്ചേരൽ കേസ്-നിയന്ത്രണ പഠനം. ഊർ ജെ പോട്ട്
2013; XXX: 52-169 [PMID: 178 DOI: 22322924 / XXIX-
0300-6]
159 അബെബെ ഡബ്ല്യു, മൊസഫാരി എം.എസ്. വാസ്കുലച്ചറിൽ ട ur റിന്റെ പങ്ക്:
പരീക്ഷണാത്മക, മനുഷ്യ പഠനങ്ങളുടെ ഒരു അവലോകനം. അം ജെ കാർഡിവോസ്സ്ക്
ഡിസ് 2011; 1: 293-311 [PMID: 22254206]
160 യമോറി വൈ, ടാഗുച്ചി ടി, ഹമഡ എ, കുനിമാസ കെ, മോറി എച്ച്, മോറി
എം. ടെറിൻ ഹെൽത്ത് ആന്റ് അസുഖങ്ങൾ:
പരീക്ഷണാത്മക, പകർച്ചവ്യാധികൾ പഠിക്കുക. ജെ ബയോമെഡ് സയൻസ് XX; 2010
Suppl 1: S6 [PMID: 20804626 DOI: 10.1186 / 1423-0127-17-S1-S6]
161 Yamori Y, Taguchi T, Mori H, Mori M. ലോ കാർഡിയോവാസ്കുലർ
മധ്യവയസ്കരായ പുരുഷൻമാരിലും സ്ത്രീകളിലുമുണ്ടാകുന്ന അപകടം അപകടകരമാണ്
XXX WHO-CARDIAC- ൽ 24 മണിക്കൂറുള്ള urinary taurine ഉം മഗ്നീഷ്യവും
ലോകത്തിലെ പഠന ജനസംഖ്യ. ജെ ബയോമെഡ് സയൻസ് XX; XXX Suppl
1: S21 [PMID: 20804596 DOI: 10.1186 / 1423-0127-17-S1-S21]
162 Tanabe Y, Urata H, Kiyonaga A, Ikeda M, Tanaka H, ​​Shhindo
എം, അറകാവ കെ. ടോർണിന്റെ സെറം സങ്കീർണതകളിൽ മാറ്റം
ക്ലിനിക്കൽ ആന്റിന ഹൈപ്പർടെൻഷൻ വ്യായാമത്തിൽ മറ്റ് അമിനോ ആസിഡുകൾ
തെറാപ്പി. ക്ലിൻ എക്സ്പേപ്പർ ഹൈപ്പർടെൻസ് AXNUM; XXX: 1989-11 [PMID:
2565773]
163 മോറി ടി‌എ, ബാവോ ഡിക്യു, ബർക്ക് വി, പുഡ്ഡെ ഐ ബി, ബെയ്‌ലിൻ എൽ‌ജെ. ഡോകോസഹെക്സെനോയിക്
ആസിഡ് എന്നാൽ ഇക്കോസപ്പന്റേയോയ്ക് ആസിഡ് ആംബുലേഷനറില്ല
രക്തസമ്മർദ്ദവും മാനസിക ഹൃദയവും. രക്തസമ്മർദ്ദം
1999; XXX: 34-253 [PMID: 260 ഡോയി: 10454450 / 10.1161.
HYP.34.2.253]

ക്രോം കെ എസ്, ബിർവ് കെ എസ്, സ്ട്രോയം ബി, ഗ്രാം ഐടി, തെലൽ ഡി പ്രഭാവം
രക്തത്തിലെ ഇക്കോസാപെന്റേയോയ്ക്, ഡോകോസാഹെക്സെനോയ്ക് ആസിഡുകൾ
രക്തസമ്മർദ്ദം ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇടപെടൽ
ട്രോംസോ പഠനത്തിൽ നിന്നും വിചാരണ. എൻ എൻ ജി എൽ ജെ മെഡ് 1990; XXX: 322- നം
[PMID: 2137901 DOI: 10.1056 / NEJM199003223221202]
165 മോറി ടി‌എ, ബർക്ക് വി, പുഡ്ഡെ I, ഐറിഷ് എ, ക p പ്ലാൻഡ് സി‌എ, ബെയ്‌ലിൻ
എൽ, ഡോഗ്രാ ജി, വാറ്റ്സ് ജി.എഫ്. [ഒമേഗ] ഉൽക്കാ ശിലകളുടെ എഫക്റ്റുകൾ
രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്നിവയിൽ Q10, കോൻസിം മിം
ചിരകാല വൃക്ക രോഗം: ഒരു റാൻഡഡ് നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ്
2009; XXX: 27-1863 [PMID: 1872 തിയതി: 19705518 /
HJH.0b013e32832e1bd9]
166 ഉഷിമ എച്ച്, സ്റ്റാംലർ ജെ, എലിയട്ട് പി, ചാൻ ക്യു, ബ്ര rown ൺ ഐജെ, കാർനെത്തൺ
എം ആർ, ഡേവിഗ്ലസ് എംഎൽ, കെ. കെ, മോഗ്-സ്റ്റാൾബ്ബർ എ, റോഡ്രിഗസ്
എൽഎൽ, സ്റ്റെഫ്വൻ എൽ.എം., വാൻ ഹോർൺ എൽ, യാർണൽ ജെ, ഷൗ ബി. ഫുഡ്
ഒമേഗ -1500 ഫാറ്റി ആസിഡ് കഴിക്കുന്നത് (മൊത്തം, ലിനോലെനിക് ആസിഡ്,
ദൈർഘ്യമുള്ള ശൃംഖല) അവരുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം: INTERMAP പഠനം. രക്തസമ്മർദ്ദം
2007; 50: 313-319 [PMID: 17548718]
167 മോറി ടി‌എ. ഒമേഗ-എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡുകളും മനുഷ്യരിൽ രക്താതിമർദ്ദവും.
ക്ലിൻ എക്സ് എക്സ് ഫാർമാക്കോൽ ഫിസിയോൾ ആൾ; XXX: 2006-33 [PMID: 842
DOI: 10.1111 / j.1440-1681.2006.04451.x]
168 നൊരേൻ‌ ഇ‌ഇ, ബ്രാൻ‌ഡ au വർ‌ ജെ. അനുബന്ധ മത്സ്യത്തിൻറെ ഫലങ്ങൾ
രക്തസമ്മർദ്ദം, രാവിലെ കോർഡോസോൾ എന്നിവയുടെ നോർമറ്റോറിയൽ ലെ എണ്ണ
മുതിർന്നവർ: ഒരു പൈലറ്റ് പഠനം. ജെ കോംപ്ലിപ് ഇന്റഗ്രെ മെഡ് 2012; 9:
1553-3840 [PMID: 23104856 DOI: 10.1515 / 1553-3840.1467]
169 ഭീസ് എ, കൃഷ്ണൻ പിവി, അഗർവാൾ ആർ, ഗൈഹ എം, ഭട്ടാചാർജി
കുറഞ്ഞ അളവ് ഒമേഗ -8NUMX ഫാറ്റി ആസിഡുകൾക്ക് പകരം വയ്ക്കാം
രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൈപ്പർറിൻസുലീമിയ, ഡിസ്ലിപിഡെമിയ എന്നിവ
അത്യാവശ്യുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ: ഒരു പൈലറ്റ് പഠനം. ഇന്ത്യൻ ജ
ക്ലിനിക്കൽ ബയോകെം 2005; XXX: 20-4 [PMID: 9 തിയതി: 23105526 /
BF02867393]
170 Cabo J, Alonso R, Mata P. Omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകളും രക്തവും
സമ്മർദം. ബ്രൂ ജ്യോ Nutr 2012; XXX അനുബന്ധം XX: S107-S2 [PMID:
22591893 DOI: 10.1017 / S0007114512001584]
171 Huang T, Shou T, Cai N, Wahlqvist ML, Li D. അസോസിയേഷനുകൾ
പ്ലാസ്മ N-3 പ്ലെയിനോസുസെറ്റിറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ രക്തസമ്മർദ്ദം
ചൈനയിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. Int J
ഫുഡ് സയൻസ് ന്യൂട്രൽ; 2012: 63-667 [PMID: 673 തിയതി: 22263527
9 / 09637486.2011.652076]
172 Sagara M, Njelekela M, Teramoto T, Taguchi T, Mori M,
ആർമിറ്റേജ് എൽ, ബെർട്ട് എൻ, ബിർറ്റ് സി, ഡോമോസാഹെക്സക്സെനോയിക് എന്ന യമറി വൈ
രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൃദയമിടിപ്പ്,
സ്കോട്ടിഡിലെ പുരുഷന്മാരിലും ഹൈപ്പർചോലറോളറോളിയമയുടേയും സെറം ലിപിഡുകൾ.
Int ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2011; XXX: 2011 [PMID:
21423683 DOI: 10.4061 / 2011 / 809198]
173 പാസ്‌ഫാൾ ജെ, ഫിലിപ്പ് ടി, വോർമാൻ എഫ്, ക്വാസ് പി, തീഡെ എം,
ഹാലോർ എച്ച്. ഇക്കോസപെന്റേയോയ്ക് ആസിഡും ഒലിവുമാണ്
രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ എണ്ണ, ഇൻട്രാസെല്യൂളൽ ഫ്രീ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കാൽസ്യം, കൂടാതെ
അത്യാവശ്യ രക്താതിമർദ്ദം ഉള്ള രോഗികളിൽ പ്ലാസ്മ ലിപിഡുകൾ. ക്ലിൻ
1993 അന്വേഷിക്കുക; 71: 628-633 [PMID: 8219660]
174 ലിയു ജെസി, കോങ്ക്ലിൻ എസ്എം, മനുക് എസ്ബി, യാവോ ജെ കെ, മൾ‌ഡൂൺ എം‌എഫ്.
ലോംഗ്-ചെയിൻ ഒമേഗ -30X ഫാറ്റി ആസിഡുകളും രക്തസമ്മർദവും. Am J
ഹൈപ്പർടെൻസ് 2011; XXX: 24-1121 [PMID: 1126 തിയതി: 21753804 /
ajh.2011.120]
175 Engler MM, Schambelan M, Engler MB, Ball DL, Goodfriend
ടിഎൽ. രക്തസമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗമാ ലിനോലെനിക് അമ്ലത്തിന്റെ പ്രഭാവം
ഹൈപ്പർ ട്യൂണൻ എലറ്റുകളിലുള്ള അഡ്രീനൽ ആൻജ്യോസെൻസീൻ റിറ്റപ്റ്ററുകൾ.
പ്രോക് സോക് എക്സ്പ് ബയോൾ മെഡ് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്; 1998: 218-234 [PMID: 237]
176 ചിൻ ജെപി. സമുദ്ര എണ്ണകളും ഹൃദയ പ്രതിപ്രവർത്തനവും. പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ്
ലുക്കോട്ട് എസെന്റ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് 1994; XXX: 50-211 [PMID:
8066094 DOI: 10.1016/0952-3278(94)90156-2]
177 സരവനൻ പി, ഡേവിഡ്‌സൺ എൻ‌സി, ഷ്മിത്ത് ഇബി, കാൽഡർ പിസി. ഹൃദയമിടിപ്പ്
സമുദ്രത്തിലെ ഒമേഗ- 3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഇഫക്റ്റുകൾ. ലാൻസെറ്റ്
2010; XXX: 376- നും [PMID: 540 ഡോയി: 550 / S20638121-
6736 (10) 60445-X]
178 ഫെറാറ LA, റൈമോണ്ടി AS, ഡി എപ്പിസ്കോപോ എൽ, ഗൈഡ എൽ, ഡെല്ലോ
Russo A, Marotta ടി ഒലിവ് എണ്ണയും ആന്റിന കുപ്പിവെള്ള ആവശ്യം കുറയ്ക്കും
മരുന്നുകൾ. ആർച്ച് ഇന്റേൺ മെഡ് 2000; XXX: 160- നം
[PMID: 10737284 DOI: 10.1001 / archinte.160.6.837]
179 അലോൺസോ എ, റൂയിസ്-ഗുട്ടറസ് വി, മാർട്ടിനെസ്-ഗോൺസാലസ് എം‌എ. മോണോസാചുറേറ്റഡ്
കൊഴുപ്പ് ആസിഡുകൾ, ഒലിവ് ഓയിൽ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ: എപിഡെമോളജിക്കൽ,
ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ. പൊതുജനാരോഗ്യം
ന്യൂറ്റർ 2006; 9: 251-257 [PMID: 16571180]
180 ടെറസ് എസ്, ബാഴ്‌സ-കോബ്ലിജ് ജി, ബെനെറ്റ് എം, അൽവാരെസ് ആർ, ബ്രെസാനി ആർ,
ഹാൽവർ JE, എസ്ക്രബ പി.വി. ഓലിയിക് ആസിഡ് ഉള്ളടക്കത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്
ഒലിവ് ഓയിൽ വഴി രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നു. പ്രോക്ക്
Natl Acad Sci USA യുഎസ്എ; XXX: 2008-105 [PMID: 13811
DOI: 10.1073 / pnas.0807500105]
181 ഷെരീഫ് എസ്, റഹാൽ എൻ, ഹ ou ല എം, ഹിസ ou യി ബി, ഡാർ‌ഗൗത്ത് എഫ്,
ഗുഡിയെകെ എം, കലേൽ സി, ബാലാൻസാർഡ് ജി, ബൗകെഫ് കെ. [ക്ലിനിക്കൽ
അത്യാവശ്യ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ടൈറ്റിൽ ചെയ്ത ഒലിയ കണ്ടെത്തുക
ധമനികളുടെ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ]. ജെ ഫാം ബെൽ 1996; XXX: 51-69 [PMID:
8786521]
182 Psaltopoulou T, Naska A, Orfanos P, Trichopoulos D,
മൗണ്ടൊക്കാക്കിസ് ടി, ട്രൈക്കോപ്ലോൗ എ. ആലിവ് ഓയിൽ, മെഡിറ്ററേനിയൻ
ഭക്ഷണക്രമം, ധമനികളിലെ രക്തസമ്മർദം: ഗ്രീക്ക് യൂറോപ്യൻ
ക്യാൻസർ ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ (EPIC)
പഠനം. ആം ജെ ക്ലിൻ ന്യൂറ്റർ 2004; 80: 1012-1018 [PMID: 15447913]
183 അലോൺസോ എ, മാർട്ടിനെസ്-ഗോൺസാലസ് എം‌എ. ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപഭോഗം
സൂര്യനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. ലിപിഡുകൾ
2004; XXX: 39-1233 [PMID: 1238 ഡോയി: 15736920 / S10.1007
-004-1352-x]
184 പെരിൻ‌ജാക്കറ്റ്-മൊസെറ്റി ടി, ബുസ്‌ജാൻ എ, ഷ്മിഡ്‌ലിൻ സി, ഷ്മിത്ത്
A, Bradl B, Aydogan C. ഒരു ഒലിവുമായി ആഹാരം സപ്ലിമെന്റ്
(Olea europaea എൽ) ഇല സത്തിൽ ബോർഡർ ലൈനിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു
ഹൈപ്പർടെൻസീവ് മോണോസൈഗ്മോട്ടിക് ഇരട്ടകൾ. സൈറ്റേഴ്സ് റിൻസ് XXX;
22: 1239-1242 [PMID: 18729245 DOI: 10.1002 / ptr.2455]
185 മൊറേനോ-ലൂണ ആർ, മുനോസ്-ഹെർണാണ്ടസ് ആർ, മിറാൻ‌ഡ എം‌എൽ, കോസ്റ്റ
എ.എ., ജിമനെസ്-ജിമെനെസ് എൽ, വലെലേജ-വാസ് എ ജെ, മുന്യ്യ എഫ് ജെ, വില്ലാർ ജെ,
സ്ടീഫൽ പി. ഒലിവ് ഓയിൽ പോളിഫീനോൾസ് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു
സൗന്ദര്യമുള്ള യുവതികളിൽ എൻഡോളിളൽ ഫംഗ്ഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുക
രക്താതിമർദ്ദം. ആം ജൈ ഹൈപ്പർടൺസ് 2012; XXX: 25-1299 [PMID:
22914255 DOI: 10.1038 / ajh.2012.128]
186 തോംസൺ സി, റാസ്മുസ്സെൻ OW, ഹാൻസെൻ കെ‌ഡബ്ല്യു, വെസ്റ്റർ‌ലൻഡ് എം,
ഹെർമൻസൻ കെ. ഡീയർനെലിന്റെ ഫലങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുക
രക്തസമ്മർദ്ദം, ഗ്ലൂക്കോസ്, ലിപിഡ് അളവുകൾ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
പാലുത്പന്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ഭക്ഷണമുള്ള മോണോ ഔട്ടറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ
ടൈപ്പ് എട്ട് ടൈപ്പ് ഫൈറ്റർ ആസിഡസ് ടൈപ്പ് ടൈം എക്സ് ഡക്സ് ഡൈമറ്റിക് സബ്ജക്ടുകൾ. പ്രമേഹം ശരാശരി 2;
XXX: 12-600 [PMID: 606 ഡോയി: 7554782 / J.10.1111-1464.
tb00549.x]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് പെറോണ ജെ‌എസ്, കാസിസാരെസ് ജെ, മോണ്ടെറോ ഇ, സാഞ്ചസ്-ഡൊമൻ‌ഗ്യൂസ് ജെ‌എം,
Catala A, റൂയിസ്-ഗുതിയേറസ് വി. വിർജിൻ ഓലിവ് ഓയിൽ രക്തത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു
പ്രായമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഹൈപ്പർടെൻഷ്യസിൽ സമ്മർദ്ദം. ക്ലിനിലെ നമ്പർ 2004; 23:
1113-1121 [PMID: 15380903 DOI: 10.1016 / j.clnu.2004.02.004]
188 പെറോണ ജെ‌എസ്, മോണ്ടെറോ ഇ, സാഞ്ചസ്-ഡൊമാൻ‌ഗ്യൂസ് ജെ‌എം, കാസിസാറസ്
ജെ, ഗാർസിയ എം, റൂയിസ്-ഗുതിയേറസ് വി. ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി ഇഫക്ട്
രക്തസമ്മർദ്ദവും ലിപിഡ് ഘടനയും ഭക്ഷണപാരമ്പര്യം കന്യക ഒലിവ് എണ്ണ
പ്രായപൂർത്തിയായവരിലെ സെറം, കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രത ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ എന്നിവ
ഡയബെറ്റിക് വിഷയങ്ങൾ. ജെ അഗ്രിസ്റ്റ് ഫുഡ് ചേം 2; XXX: 2009- നം
[PMID: 19902947 DOI: 10.1021 / jf902321x]
189 സുസാലിത് ഇ, അഗസ് എൻ, എഫെൻ‌ഡി I, ജന്ദ്രവിനാറ്റ ആർ‌ആർ, നോഫിയാർ‌നി
ഡി, പെറിൻജക്വേറ്റ്-മൊകെസെറ്റി ടി, വെർബ്രഗ്ഗൻ എം ഒലിവ് (ഒലീ യൂറോറോപ്പ)
-11 ൽ ഹൈപ്പർടെൻഷുള്ള രോഗികളിൽ ഇല സത്ത് ഫലപ്രദമാണ്:
ക്യാപ്പ്രൈളുമായുള്ള താരതമ്യത്തിൽ. ഫൈറ്റോമെഡിസൻ 2011; 18:
251-258 [PMID: 21036583 DOI: 10.1016 / j.phymed.2010.08.016]
190 ലോപ്പസ്-മിറാൻ‌ഡ ജെ, പെരെസ്-ജിമെനെസ് എഫ്, റോസ് ഇ, ഡി കാറ്റെറിന ആർ,
ബാഡിമോൺ എൽ, കോവസ് എം.ഐ, എസ്ക്രിച് ഇ, ഓർഡോവസ് ജെ.എം, സോറിഗ്യർ എഫ്,
അബിയാ ആർ, ഡി ലാ അന്ററാ സി, ബറ്റിനോ എം, കോറെല്ല ഡി, ചമോറോ ക്വിറോസ്
ജെ, ഡെൽഗോഡ ലിസ്റ്റ ജെ, ഗ്യൂഗ്ലിയാനോ ഡി, എസ് എസ്പോസിറ്റ കെ, എസ്ട്രാക്ക്
ആർ, ഫെർണാണ്ടസ്-റിയൽ ജെ.എം, ഗഫോർയോ ജെജെ, ലാ വെച്ചിയ സി, ലെയർൺ ഡി,
ലോപ്പസ്-സെഗുരാ എഫ്, മാതാ പി, മെനൻഡസ് ജെഎ, മുല്യാന എഫ് ജെ, ഒസഡ
ജെ, പനഗിടോടകോസ് ഡിബി, പാനിഗുവ ജെഎ, പെറെസ്-മാർട്ടീനസ് പി, പെറോന
ജെ, പീനാഡോ എം, പിനേഡ-പ്രിയോഗോ എം, പോൾസെൻ ഹെ, ക്വിയിൽസ് ജെ എൽ,
രാമീസ്-ടോർസോസ എം.കോ, റൂയാനോ ജെ, സെറ-മജീം എൽ, സോല ആർ, സൊളാനാസ്
എം, സോൽഫ്രീസ്സി വി, ഡി ലോ ടോർറെ-ഫോർൺവെൽ ആർ, ട്രൈക്കോപ്പൗലോ
എ, യുദ്ട എം, വില്ലൽബ-മാന്റോറോ ജെ. എം, വില്ലാർ-ഓട്ടിസ് ജെ., വിസില്ലിയ
F, Yiannakouris N. ഒലിവ് എണ്ണയും ആരോഗ്യവും: രണ്ടാമത്തെ സംഗ്രഹം
ഒലിവ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കൺസെൻസസിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം
റിപ്പോർട്ട്, ജാനെ ആൻഡ് കോർഡോബ (സ്പെയിൻ) 2008. ന്യൂട്രീറ്റ് മെറ്റാബ് കാർഡിയോവസ്സ്ക്
Dis XXX; XXX: 2010-20 [PMID: 284 തിയതി: 294 /
j.numecd.2009.12.007]
191 ഴാങ് ജെ, വില്ലകോർട്ട എൽ, ചാങ് എൽ, ഫാൻ ഇസഡ്, ഹാം‌ബ്ലിൻ എം, T ു ടി,
ചെൻ സി‌എസ്, കോൾ‌ എം‌പി, ഷോപ്പർ‌ എഫ്‌ജെ, ഡെങ്‌ സി‌എക്സ്, ഗാർ‌സിയ-ബാരിയോ എം‌ടി, ഫെങ്‌ വൈ‌എച്ച്, ഫ്രീമാൻ‌ ബി‌എ, ചെൻ‌ വൈ. നൈട്രോ-ഒലിക് ആസിഡ് ആൻജിയോടെൻസിൻ II- ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈപ്പർ‌ടെൻഷനെ തടയുന്നു. സർക് റസ് 2010; 107: 540-548 [PMID: 20558825 DOI: 10.1161 / CIRCRESAHA.110.218404]

ഷെൽബ്ലർ എ, റൗൾഡ്ഡ് എച്ച് ഡബ്ല്യു, കാമ്പ ബി, മാൻ യു, മൊഹർ എഫ്.ഡബ്ല്യു,
Dhein S. Olea europaea ഇല സത്തിൽ L- ടൈപ്പ് Ca (2 +) വ്യാപിക്കുന്നു
ചാനൽ വൈരുദ്ധ സ്വാധീനങ്ങൾ. ജെ എത്ത്നോഫോമാക്കോൾ 2008; 120:
233-240 [PMID: 18790040 DOI: 10.1016 / j.jep.2008.08.018]
193 പപ്പാമൈക്കൽ സി‌എം, കാരാറ്റ്‌സി കെ‌എൻ, പാപ്പായോന്ന ou ടിജി, കാരാറ്റ്‌സിസ്
എ, കാറ്റ്ചിത്തി പി, സിഡീറിസ് വി, സകോപൗലോസ് എൻ, സാംപീലസ് എ,
Lekakis JP. ഒലിവ് ഓയിൽ, വീഞ്ഞ് എന്നിവയുടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഫലങ്ങളാണ്
സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്തുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾ: മറ്റൊരു പ്രയോജനപ്രദമായ സ്വാധീനം
മെഡിറ്ററേനിയൻ ഭക്ഷണ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ? ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2008; 26:
223-229 [PMID: 18192835 ഡോളി: 10.1097 / HJH.08013XXXXXXXXXX
80]
194 He J, Whelton PK. നാരുകളുടെയും പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നതിന്റെയും ഫലം
on രക്തസമ്മർദം: ഒരു അവലോകനം epidemiologic തെളിവുകൾ. ക്ലിൻ
എക്സ്പെർ ഹൈപ്പർടെൻസുകൾ 1999; 21: 785-796 [PMID: 10423101 തിയതി: 10.310
9 / 10641969909061008]
195 Pruijm M, Wuerzer G, Forni V, Bochud M, Pechère-Bertschi
A, Burnier M. [പോഷണവും ഹൈപ്പർടെൻഷനും: പട്ടികയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്
ഉപ്പ്]. റെവ് മെഡ് സ്യൂസ്സ് 2010; 6: 1715- 1716, 1718-1720, [PMID:
21294306]
196 ഷെർമാൻ ഡി‌എൽ, കീനി ജെ‌എഫ്, ബീഗൽ‌സൺ ഇ‌എസ്, ഡഫി എസ്‌ജെ, കോഫ്മാൻ
ജെ ഡി, വിറ്റ ജെ. അസ്കോർബിക് ആസിഡിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ
എൻഡോതെഷിയൽ വാസോമോട്ടറിൽ ഫലപ്രദമായ പ്രഭാവം ആവശ്യമാണ്
ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ പ്രവർത്തനം. രക്തസമ്മർദ്ധം 2000; XXX: 35- നം
[PMID: 10775565]
197 നെസ് AR, ഖാവ് കെടി, ബിൻ‌ഹാം എസ്, ഡേ എൻ‌ഇ. വിറ്റാമിൻ സി നില
രക്ത സമ്മർദ്ദം. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 1996; XXX: 14-503 [PMID:
8761901]
198 ഡഫി എസ്‌ജെ, ഗോക്‍സ് എൻ, ഹോൾ‌ബ്രൂക്ക് എം, ഹുവാങ് എ, ഫ്രീ ബി, കീനി
JF, VITA JA. അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ചികിത്സ.
ലാൻസെറ്റ് 1999; XXX: 354-2048 [PMID: 2049 തിയതി: 10636373 /
S0140-6736(99)04410-4]
199 Enstrom JE, Kanim LE, Klein MA. വിറ്റാമിൻ സി കഴിക്കുന്നത് കൂടാതെ
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു മാതൃകയിൽ മരണനിരക്ക്.
എപ്പിഡെമിയോളജി 1992; XXX: 3-194 [PMID: 202 ഡോയി: 1591317 / 10.1097
0001648-199205000-00003]
200 ബ്ലോക്ക് ജി, ജെൻസൻ സിഡി, നോർക്കസ് ഇപി, ഹ്യൂഡ്‌സ് എം, ക്രോഫോർഡ് പിബി. വിറ്റാമിൻ
പ്ലാസ്മയിലെ സി ഘടകം രക്തസമ്മർദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്
ചെറുപ്പത്തിൽ മുൻ വർഷത്തിൽ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം
കറുപ്പും വെളുപ്പും സ്ത്രീകൾ. Nutr J 2008; XXX: 7 [PMID: 35
DOI: 10.1186/1475-2891-7-35]
201 Hatzitolios A, Iliadis F, Katsiki N, Baltatzi M. Is antihypertensive
അൽഡഹൈഡുകളിലൂടെ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഫലനം
കുറയ്ക്കാനുള്ള തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കി? ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം. ക്ലിൻ എക്സ്പെ
ഹൈപ്പർടെൻസ് 2008; XXX: 30-628 [PMID: 639 ഡോയി: 18855266 / 10.1080
0641960802443274]
202 മഹാജൻ എ.എസ്, ബബ്ബാർ ആർ, കൻസൽ എൻ, അഗർവാൾ എസ് കെ, റേ പിസി. ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ്
അമോലൈഡൈൻ, വിറ്റാമിൻ എന്നിവയിലെ ആൻറി ഓക്സിഡൻറാണ്
അനിവാര്യമായ ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ രോഗികളിൽ. ജെ ക്ലിൻ ബയോക്കെം നട്ട്
2007; 40: 141-147 [PMID: 18188416 DOI: 10.3164 / jcbn.40.141]
203 ലെക്ലർക്ക് പിസി, പ്ര rou ൾക്സ് സിഡി, ആർഗുയിൻ ജി, ബെലാഞ്ചർ എസ്, ഗോബെയിൽ എഫ്, എച്ചർ
E, Leduc R, Guillemette G. അസ്കോർബിക് ആസിഡ് പേശി കുറയ്ക്കുന്നു
ആൻജോട്ടെൻസിൻ II നായുള്ള AT1 റിസപ്റ്ററിന്റെ സ്വീകാര്യത. ആം ജ ഹൈപ്പർടൻസ്
2008; 21: 67-71 [PMID: 18091746 DOI: 10.1038 / ajh.2007.1]
204 പ്ലാന്റിംഗ വൈ, ഗിയഡോണി എൽ, മഗഗ്ന എ, ഗിയന്നാരെല്ലി സി, ഫ്രാൻ‌സോണി
F, Taddei S, Salvetti A. വിറ്റാമിനുകൾക്കൊപ്പം ഉപവിഭാഗം
സി, ഇ എന്നിവ ധമനികളുടെ ഉത്തേജനം, എൻഡോട്ടോളിയൽ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
അത്യാവശ്യ രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള രോഗികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആം ജ ഹൈപ്പർടൻസ്
2007; 20: 392-397 [PMID: 17386345 DOI: 10.1016 / j.amjhyper.2006.09.021]
205 Sato K, Dohi Y, Kojima M, Miyagawa K, Takase H, Katada
ഇ, സുസുക്കി എസ് എഫക്റ്റ്സ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് അംബ്ബുലറ്റിക് രക്തത്തിൽ
റഫ്രിറ്ററി ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ പ്രായമായ രോഗികളിൽ സമ്മർദ്ദം.
Arzneimittelforschung 2006; 56: 535-540 [PMID: 16927536]
206 ബ്ലോക്ക് ജി, മംഗൽസ് AR, നോർക്കസ് ഇപി, പാറ്റേഴ്സൺ ബി‌എച്ച്, ലെവാണ്ടർ
OA, Taylor PR. അസ്കോർബിക് ആസിഡ് സ്റ്റാറ്റസും തുടർന്നുള്ള ഡയസ്റ്റോളിക്
സിസോളിക് രക്തസമ്മർദ്ദം. രക്തസമ്മർദ്ധം 2001; XXX: 37- നം
[PMID: 11230282 DOI: 10.1161 / 01.HYP.37.2.261]
207 McRae MP. വിറ്റാമിൻ സി ഫലപ്രദമായ ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് സപ്ലിമെന്റാണോ?
സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു അവലോകനവും വിശകലനവും. ജെ
മെഡൽ 2006; XXX: 5-60 [PMID: 64 ഡോയി: 19674673 / S10.1016-0899
7 (07) 60134-7]
208 സൈമൺ ജെ.ആർ. വിറ്റാമിൻ സി, ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ: ഒരു അവലോകനം. ജെ
ആം കോൾ ന്യൂറ്റർ 1992; 11: 107-125 [PMID: 1578086]
209 നെസ് AR, ചീ ഡി, എലിയട്ട് പി. വിറ്റാമിൻ സി, രക്തസമ്മർദ്ദം-ഒരു
അവലോകനം. ജെ ഹാം ഹൈപ്പർടെൻസ് 1997; XXX: 11-343 [PMID:
9249227 DOI: 10.1038 / sj.jhh.1000423]
210 ട്ര out ട്ട് DL. വിറ്റാമിൻ സി, ഹൃദയ അപകട ഘടകങ്ങൾ. ആം ജെ
ക്ലിൻ ന്യൂറ്റർ 1991; 53: 322S-325S [PMID: 1985405]
211 ഫുൾവുഡ് ആർ, ജോൺസൺ സി‌എൽ, ബ്രൈനർ ജെഡി; നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ
ആരോഗ്യ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഹെമറ്റോളജിക്കൽ ആൻഡ് പോഷീ ബയോകെമിസ്ട്രി
വ്യക്തികൾക്കായുള്ള റഫറൻസ് ഡാറ്റ 6- മാസം പ്രായം -75 വയസ്:
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, XXX- 1976. വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി. യുഎസ് പൊതു ആരോഗ്യ
സേവനം; വെസ്റ്റും ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പരമ്പരയും, 1982,
DHHS പ്രസിദ്ധീകരണ നമ്പർ (PHS) 83-1682
വുഡ് ജെഎച്ച്, ക്ലാർക്ക് എം ഡബ്ല്യു, പുഡ്ഡി ഐബി, ബർക്ക് വി ക്രോഫ്റ്റ്
KD, ഹോഡ്സൺ JM. രക്തസമ്മർദം വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ പ്രഭാവം
എക്സ്.എം.എൽ ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റെൻഷനുള്ള വ്യക്തികളിൽ: ഒരു റാൻഡഡ്, ഡബിൾബ്ലിൻഡ്,
പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2007; XXX: 25- നം
[PMID: 17143195]
213 മുറെ ഇഡി, വെക്റ്റർ ഡബ്ല്യുജെ, കാന്റോസി ഡി, വാങ് ഡബ്ല്യുഎച്ച്, ഫാം ടി,
ക്വിങ്ലെ ഡിഡി, ഗിബ്സൺ കെ.എം., ലീപോൾഡ് ഡി, അൻനർ ബി. എൻഡോഗീനസ്
നാട്രിക്റ്റീറ്റീവ് ഫാക്ടറികൾ 7: ഒരു നാട്രിക്റ്റിക് ഗമ്മറ്റോകോമഹായിലെ biospecificity
മെറ്റാബോളിറ്റ് എൽഎൽയു-ആൽഫ. ജെ ഫാർമക്കോൾ എക്സ് എക്സ് XX;
282: 657-662 [PMID: 9262327]
214 ഗ്രേ ബി, സ്വിക്ക് ജെ, റോനെൻബെർഗ് എജി. വിറ്റാമിൻ ഇ, അഡിപോനെക്റ്റിൻ:
വിറ്റാമിൻ ഇ-ഇൻഡുഡന്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശിത സംവിധാനം
ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയിൽ. നൂൽപ്രായം; XXX: 2011-69 [PMID:
21348879 DOI: 10.1111 / j.1753-4887.2011.00377.x]
215 ലിൻഡ് എൽ, ഹാനി എ, ലിത്തൽ എച്ച്, ഹ്വാർഫ്‌നർ എ, സോറൻ‌സെൻ ഒ‌എച്ച്,
Ljunghall S. വിറ്റാമിൻ ഡി രക്തസമ്മർദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്
മധ്യവയസ്കരിൽ പുരുഷന്മാരിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ. ആം ജ ഹൈപ്പർടൻസ്
1995; XXX: 8-894 [PMID: 901 ഡോയി: 8541004 / 10.1016-0895
(95) 00154-H]
216 Bednarski R, Donderski R, Manitius J. [വിറ്റാമിൻ D3 ന്റെ പങ്ക്
രക്തക്കുഴലിലുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കൽ]. പോൾ മെർക്കൂർ ലെക്സർസ്കി 2007;
23: 307-310 [PMID: 18293857]
217 Ngo DT, Sverdlov AL, McNeil JJ, Horowitz JD. വിറ്റാമിൻ ചെയ്യുന്നു
അസിമട്രിക് dimethylarginine ആൻഡ് സി-റിയാക്ടീവ് ഡി മോഡുലേഷൻ
പ്രോട്ടീൻ ആം ജെ മെഡ് 2010; XXX: 123-335 [PMID:
20362753 DOI: 10.1016 / j.amjmed.2009.09.024]
218 റോസൻ സിജെ. ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്. വിറ്റാമിൻ ഡി അപര്യാപ്തത. N Engl
ജെ മെഡ് 2011; XXX: 364-248 [PMID: 254 തിയതി: 21247315 /
NEJMcp1009570]
219 പിറ്റാസ് എജി, ചുങ് എം, ത്രികാലിനോസ് ടി, മിത്രി ജെ, ബ്രെൻഡൽ എം, പട്ടേൽ കെ,
ലിച്ചൻസ്റ്റീൻ AH, ലാവു ജെ, ബാൾക് ഇ.എം. സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ: വിറ്റാമിൻ
ഡി, കാർഡിയാമോളജിക്കൽ ഫലങ്ങൾ. ആൻ ഇന്റേൺ മെഡ് 2010; 152:
307-314 [PMID: 20194237 DOI: 10.7326/0003-4819-152-5-2010
03020-00009]
220 മോട്ടിവാല SR, വാങ് ടിജെ. വിറ്റാമിൻ ഡി, ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ.
ക്യൂർ ഒപിൻ നെഫ്രോൽ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2011; XXX: 20-345 [PMID:
21519252 DOI: 10.1097/MNH.0b013e3283474985]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഭണ്ഡാരി എസ്‌കെ, പഷായൻ എസ്, ലിയു ഐ‌എൽ, റാസ്ഗോൺ എസ്‌എ, കുജുബു ഡി‌എ,
ടോം ടൈം, സിം ജെജെ. 25- ഹൈഡ്രോക്സിവിറ്റാമിൻ ഡി അളവുകളും ഹൈപ്പർടെൻഷനും
നിരക്ക്. ജെ ക്ലിപ്പർ ഹൈപ്പർടെൻസ് (ഗ്രീൻവിച്ച്) 2011; XXX: 13- നം
[PMID: 21366848 DOI: 10.1111 / j.1751-7176.2010.00408.x]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് കിയാൻ‌റിച്ച് കെ, ടോമാസ്കിറ്റ്സ് എ, വെർ‌ഹെൻ എൻ, പൈബർ‌ ടി‌ആർ, പിൽ‌സ് എസ്.
വിറ്റാമിൻ ഡിയും ധമനികളുമായ രക്തസമ്മർദ്ദം: കുറവ് നോക്കുക!
ആം ജൈ ഹൈപ്പർടൺസ് 2013; 26: 158 [PMID: 23382398 തിയതി: 10.1093 /
ajh / hps058]
223 തമേസ് എച്ച്, കലിം എസ്, തദാനി RI. വിറ്റാമിൻ ഡി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?
രക്തസമ്മര്ദ്ദം? ക്യൂർ ഒപിൻ നെഫ്രോൽ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2013; XXX: 22- നം
[PMID: 23299053 DOI: 10.1097 / MNH.0b013e32835d919b]
224 Wang L, Ma J, Manson JE, Buring JE, Gaziano JM, Sesso HD.
പ്ലാസ്മ വിറ്റാമിൻ ഡി മെറ്റാബോലൈറ്റ്സ്, വൈറ്റമിൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ പഠനം
ഡി റിസെപ്റ്റർ ജീൻ പോളിമോർഫിസ്, ഹൈപ്പർടെൻഷൻ എന്ന അപകടസാധ്യത
മനുഷ്യരിൽ. EUR J നുഥർ 2013; XXX: 52-1771 [PMID: 1779
DOI: 10.1007/s00394-012-0480-8]
225 Pfeifer M, Begerow B, Minne HW, Nachtigall D, Hansen C.
പ്രായമായ സ്ത്രീകളിൽ രക്തസമ്മർദ്ദവും പാരറൈറൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ അളവുമുളള ഹ്രസ്വകാല വിറ്റാമിൻ ഡി (3), കാൽസ്യം സപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്നിവയുടെ ഫലം. ജെ ക്ലിൻ എൻഡ്രോറിനോൽ മെറ്റാബ് 2001; XXX: 86-1633 [PMID: 1637 ഡോയി: 11297596 / jc.10.1210]

ക്ളിസ്റ്റൺ ആർ, എൻറിവെസ് ജെ സീനിയർ രക്തസമ്മർദം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
ആരോഗ്യമുള്ള മധ്യ-പ്രായത്തിലുളള പ്ലാസ്മ വിറ്റാമിൻ B6 നില
മുതിർന്നവർ. ആൻ NY ന്യൂട്രോണിക്സ് സയൻസ്; 1990: 585-499 [DOI: 501 /
j.1749-6632.1990.tb28087.x]
227 Aybak M, Sermet A, Ayyildiz MO, Karakilçik AZ. പ്രഭാവം
ധമനികളിലെ ഓറൽ പൈഡൊഡ്രോക്സൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് സപ്ലിമെന്റേഷൻ
അത്യാവശ്യ രക്താതിമർദ്ദം ഉള്ള രോഗികളിൽ രക്തസമ്മർദം. അസ്നൈമിറ്റിറ്റ്ഹാംഷോർസുങ്
1995; 45: 1271-1273 [PMID: 8595083]
228 പൗലോസ് സി‌എസ്, ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ, പാക്കർ എസ്, സ്റ്റീഫൻസ് എൻ‌എൽ. സഹതാപം
pyridoxinifyfficiency ൽ ഉത്തേജകവും ഹൈപ്പർടെൻഷനും
ആളൊഴിഞ്ഞ എലി. രക്തസമ്മർദ്ധം 1988; XXX: 11-387 [PMID:
3356457 DOI: 10.1161 / 01.HYP.11.4.387]
229 ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ, ലാൽ കെജെ, ഗാംഗുലി പി കെ. രക്താതിമർദ്ദം, കാൽസ്യം
ചാനലും പിറേഡ്ഡൈനും (വിറ്റാമിൻ B6). മോൾ സെൽ ബയോകെം
1998; 188: 137-148 [PMID: 9823019]
230 മോളിൻ ജെ, ബുഖാരോവിച്ച് IF, വോൾഫ് എം‌എസ്, ഫിലിപ്സ് ആർ. ഡയറ്ററി
ഫ്ളാവനോയ്ഡുകളും ഹൈപ്പർടെൻഷനും: അവിടെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടോ? മെഡ്
ഹിപ്പോഷ്യലസ് 2000; 55: 306-309 [PMID: 11000057 DOI:
10.1054 / mehy.2000.1057]
231 Knekt P, Reunanen A, Järvinen R, Seppänen R, Heliövaara
എം, അരോമ ഏ. ആന്റിഓക്സിഡന്റ് വിറ്റാമിൻ കഴിക്കുകയും കൊറോണറി
ദീർഘമായ ജനസംഖ്യാ പഠനത്തിലെ മരണനിരക്ക്. ആം ജെ എപിഡെമോയോൾ
1994; 139: 1180-1189 [PMID: 8209876]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് കാരറ്റ്സി കെ‌എൻ, പപ്പാമൈക്കൽ സി‌എം, കാരാറ്റ്‌സിസ് ഇ‌എൻ, പപ്പായോന്ന ou
ടി.ജി, അണ്ണാനൂർഡിസ് കെ.എ, കാറ്റ്ചിത്തി പി.പി, സ്റ്റമറ്റിലോപൊലോസ് കെ.എസ്.
Zampelas A, Lekakis JP, മാവ്വിക്കിസ് ME. റെഡ് വൈൻ നല്ലതാണ്
തരംഗ പ്രതിഫലനത്തിലും കേന്ദ്രത്തിലും അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു
കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗം രോഗികളിൽ സമ്മർദ്ദം. ആം ജ ഹൈപ്പർടൻസ്
2005; 18: 1161-1167 [PMID: 16182104 DOI: 10.1016 / j.amjhyper.2005.03.744]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ബിയാല എ, ട au റീനെൻ ഇ, സിൽ‌റ്റനെൻ എ, ഷി ജെ, മെരാസ്റ്റോ എസ്, ല he ഹെലെയ്ൻ
എം, മാർട്ടണൺ ഇ, ഫിൻകെൻബർഗ് പി, മുള്ളർ ഡി.എൻ, മെർവാല
ഇ റെസ് വവേറോൾ മൈറ്റോകോൺഡിയൽ ബയോജനിസിനെയും രസതജന്യത്തെയും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു
Transgenic എലികളുടെ ഇടതുവശത്തെ ഹൃദയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം
മനുഷ്യ റെൻ ജീൻസും ആൻജ്യോട്ടൻസിയോജെൻ ജീനുകളും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നു. രക്തം
അമർത്തുക 2010; XXX: 19-196 [PMID: 205 ഡോയി: 20429690 / 10.3109
051.2010.481808]
234 വോംഗ് ആർ‌എച്ച്, ഹ e പി‌ആർ, ബക്ക്ലി ജെ‌ഡി, കോട്ട്സ് എ‌എം, കുൻസ് I,
കായ NM. നിശിത റെസ് വവേറോൾ സപ്ലിമെന്റേഷൻ മെച്ചപ്പെടുന്നു
അമിതഭാരം / പൊണ്ണത്തടിയുള്ള വ്യക്തികളിലെ ഒഴുക്ക്-മധ്യഭാഗത്തെ വിള്ളൽ
രൂക്ഷമായ രക്തസമ്മർദ്ദം. ന്യൂട്രീറ്റ് മെറ്റാബ് കാർഡിയോവസ്സ്ക്
Dis XXX; XXX: 2011-21 [PMID: 851 തിയതി: 856 /
j.numecd.2010.03.003]
235 ഭട്ട് SR, ലോഖന്ദ്വാല MF, ബന്ദെ AA. റെസ്വെറട്രോൾ തടയുന്നു
എൻഡോതെലാലിക് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിന്താഷെ കണ്ഫ്യൂസിങ്
സ്വാഭാവികമായും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വികസിക്കുന്നു
ഹൈപ്പർടെൻസിൻ എലികൾ. യുുർ ജെ ഫാർമാക്കോൾ 2011; XXX: 667-258 [PMID:
21640096 DOI: 10.1016 / j.ejphar.2011.05.026]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് റിവേര എൽ, മോറോൺ ആർ, സർ‌സുവേലോ എ, ഗാലിസ്റ്റിയോ എം. ദീർഘകാല റെസ്വെറട്രോൾ
ഭരണസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കും
പൊണ്ണത്തടിയിലെ സുക്കർ എലികളിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നു. ബയോകെം ഫാർമാക്കോൾ
2009; XXX: 77-1053 [PMID: 1063 തിയതി: 19100718 /
j.bcp.2008.11.027]
237 പരാൻ ഇ, ഏംഗൽ‌ഹാർഡ് വൈഎൻ. വാക്കാലുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ ലൈകോപീന്റെ പ്രഭാവം
രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ പ്രതിരോധശേഷി. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2001; XXX: S19. സംഗ്രഹം
P 1.204
Xngx Engelhard YN, ഗസർ ബി, പാരാൻ ഇ. പ്രകൃതി ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ
തക്കാളി സത്തിൽ നിന്ന് രോഗികൾക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും
ഗ്രേഡ്- 1 ഹൈപ്പർടെൻഷൻ: ഡബിൾ ബ്ലൈറ്റ്, പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത
പ്രാരംഭ പഠനം. ആം ഹാർട്ട് ജെ 2006; 151: 100 [PMID: 16368299]
239 പരാൻ ഇ, നോവാക് വി, ഏംഗൽ‌ഹാർഡ് വൈഎൻ, ഹസൻ-ഹാലെവി I. ഇഫക്റ്റുകൾ
തക്കാളി സത്തിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവിക ആൻറി ഓക്സിഡൻറുകൾ
എന്നാൽ, അനിയന്ത്രിതമായ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് രോഗികൾ. കാർഡിയോവസ് മരുന്നുകൾ
ദ് വേൾഡ് 2009; XXX: 23-145 [PMID: 151 ഡോയി: 19052855 / S10.1007
-008-6155-2]
240 Ried K, Frank OR, Stock NP. ഇരുണ്ട ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി
പ്രി ഹൈപ്പർടെൻഷിനായി എക്സ്ട്രാക്റ്റുചെയ്യുക: ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം.
ബിഎംസി കോംപ്രമൈസ് ആൾട്ട് മെഡ് 2009; XXX: 9 [PMID: 22
DOI: 10.1186/1472-6882-9-22]
241 പരാൻ ഇ, ഏംഗൽ‌ഹാർഡ് വൈ. പി-എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്: തക്കാളിയുടെ ലൈക്കോപീനിന്റെ പ്രഭാവം
രക്തസമ്മർദ്ദം, സെറം ലിപോപ്രോട്ടീൻ, പ്ലാസ്മ ഹോമോസിസ്റ്റീൻ
ഗ്രേഡ് I ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് രോഗികളിൽ ഓക്സിഡീവ് സ്ട്രെസ്സ് മാർക്കറുകൾ.
ആം ജൈ ഹൈപ്പർടൺസ് 2001; XXX: 14. ചുരുട്ട് P-141 [DOI:
10.1016/S0895-7061(01)01854-4]
242 Xaplanteris P, Vlachopoulos C, Pietri P, Terentes-Printzios D,
കർദ്ദറ ഡി, അലക്സിപൗലോസ് എൻ, അൻനൗറിഡിസ് കെ, മിലിയൗ എ, സ്റ്റീഫാഡിഡിസ്
C. തക്കാളി പേസ്റ്റ് അനുബന്ധം എൻഡോതെഷിയൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
ചലനാത്മക നിലയിലുള്ള പ്ലാസ്മയിലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് പദവിയെ കുറയ്ക്കുന്നു
ആരോഗ്യകരമായ വിഷയങ്ങൾ. Nutr Res 2012; XXX: 32-390 [PMID: 394
DOI: 10.1016 / j.nutres.2012.03.011]
243 ഹൊസൈനി എസ്, ലീ ജെ, സെപൽ‌വേദ ആർ‌ടി, റോഹ്‍വാൾഡ് പി, വാട്സൺ
ആർ. ഒരു റാൻഡം ചെയ്ത, ഡബിൾ ബ്ലൈറ്റ്, പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത, വരാവുന്ന
ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ആഴ്ചയിൽ ക്രോസ്ഓവർ പഠനം നടത്തി
രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം മാറ്റുന്നതിൽ പൈക്കോഗ്നോനോൾ
രോഗികൾ. Nutr Res 2001; 21: 1251-1260 [DOI: 10.1016 /
S0271-5317(01)00342-6]
244 സിബാഡി എസ്, റോഹ്‍വാൾഡ് പിജെ, പാർക്ക് ഡി, വാട്സൺ ആർ‌ആർ. കുറയ്ക്കൽ
ടൈപ്പ് എക്സറ്റീഷ്യൻ ടൈപ്പ് എക്സ് പ്രസ്
പിയോനോനോനോൾ സപ്ലിമെന്റേഷൻ. Nutr Res 2008; XXX: 28- നം
[PMID: 19083426 DOI: 10.1016 / j.nutres.2008.03.003]
245 ലിയു എക്സ്, വെയ് ജെ, ടാൻ എഫ്, സ S എസ്, വർ‌ത്ത്വെയ്ൻ ജി, റോഹ്‍വാൾഡ് പി.
Pycnogenol, ഫ്രഞ്ച് കടൽ പൈൻ പുറംതൊലി, മെച്ചപ്പെടുന്നു
ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ രോഗികളുടെ എൻഡൊതേലിയൽ ഫംഗ്ഷൻ. ലൈഫ് സയൻസ്;
74: 855-862 [PMID: 14659974 DOI: 10.1016 / j.lfs.2003.07.037]
246 വാൻ ഡെർ സ്വാൻ എൽപി, സ്കഫർ പിജി, ടിയർ‌ലിങ്ക് ടി. കുറയ്ക്കൽ
മെലറ്റോണിൻ, പൈറോനോജിനോൾ എന്നിവയിലൂടെ മൈലോപോറോക്സിഡൈസ് പ്രവർത്തനം നടത്തുക
അവരുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. രക്തസമ്മർദ്ദം
2010; XXX: E56; മറുപടി മറുപടി E34 [PMID: 35 DOI:
10.1161 / HYPERTENSIONAHA.110.158170]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് സിസറോൺ എം‌ആർ, ബെൽ‌കാരോ ജി, സ്റ്റുവർഡ് എസ്, ഷാൻ‌ലാവ് എഫ്, ഡി റെൻ‌സോ
എ, ഗ്രോസി എംജി, ദുഗാൾ എം, കോർണെലി യു, കാച്ചിയോ എം, ജിസി ജി,
പെല്ലെഗ്രീനി എൽ. കിഡ്നി ഒഴുക്കും ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ പ്രവർത്തനം: സംരക്ഷക
ഹൈപ്പർടെൻസിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ പാൻകോനോനോളിൻറെ ഫലങ്ങൾ
നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട പഠനം. ജെ കാർഡിയോവസ് ഫാർമാക്കോൾ The XXX; XXX: 2010- നം
[PMID: 20097689 DOI: 10.1177 / 1074248409356063]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് സൈമൺസ് എസ്, വോളർ‌ഷൈം എച്ച്, തീൻ ടി. ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം
രക്തം വെളുത്തുള്ളി ഫലത്തിൽ വിചാരണ നിലവാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം
മർദ്ദം. നെത്ത് ജെ മെഡ് 2009; 67: 212-219 [PMID: 19749390]
249 റെയിൻ‌ഹാർട്ട് കെ‌എം, കോൾ‌മാൻ സി‌ഐ, തീവൻ സി, വചാനി പി, വൈറ്റ്
സെമി. രോഗികളിലെ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലുളള വെളുത്തുള്ളി ഫലം
സിസോളിക് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ: ഒരു മെറ്റാ വിശകലനം. ആൻ ഫാർമസന്തർ
2008; XXX: 42-1766 [PMID: 1771 തിയതി: 19017826 /
aph.1L319]
250 Ried K, Frank OR, Stock NP. പ്രായമായ വെളുത്തുള്ളി സത്തിൽ കുറയ്ക്കുന്നു
ചികിത്സയുള്ള രോഗികളിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം, എന്നാൽ അനിയന്ത്രിതമാണ്
രക്താതിമർദ്ദം: ഒരു റാൻഡം നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. Maturitas
2010; 67: 144-150 [PMID: 20594781 DOI: 10.1016 / j.maturitas.2010.06.001]
251 Suetsuna K, Nakano T. ഒരു ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ
wakame (Undaria pinnatifida) എന്ന പെപ്റ്റിക് ഡൈജസ്റ്റ് നിന്ന് പെപ്റ്റേഡ്.
ജ്യോതിസ് ബയോകോമ 9; 2000: 11-450 [PMID: 454 DOI:
10.1016/S0955-2863(00)00110-8]
252 നകാനോ ടി, ഹിഡാക്ക എച്ച്, ഉചിഡ ജെ, നകജിമ കെ, ഹത വൈ.
wakame ന്റെ ഇഫക്റ്റുകൾ. ജെ ജബ്നി സോംഗ് ക്ലിങ്ക് നോട്ട് 1998; XXX: 20
എക്സ്ട്രാ ക്രോട്ടോസ്കീസ് ​​എം, ആറെൽ എം, ഹോൽം ജി, ഗ്രിബി ജി, എസ്ജെപാനിക്
ഒരു സോഡിയം-പൊട്ടാസ്യം അയോൺ-എക്സ്ചേഞ്ചിങ് കടലിൻറെ ജെ. എഫക്റ്റ്സ്
മിതമായ ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ തയ്യാറാക്കുക. ആം ജൈ ഹൈപ്പർടൺസ് 1991; 4:
483-488 [PMID: 1873002 DOI: 10.1093 / ajh / 4.6.483]
254 Sato M, Oba T, Yamaguchi T, Nakano T, Kahara T, Funayama
K, Kobayashi A, Nakano T. ആന്റിവൈറീഷ്യസ് എഫക്റ്റ്
wakame (Undaria pinnatifida) യുടെ ജലവൈദ്യുതികളുടെയും
അവരുടെ ആൻജിയോടെൻസിൻ-ഐ-കൺവെർറിംഗ് എൻസൈം ഞരമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം.
ആൻ പോൾ മെറ്റാബ് 2002; 46: 259-267 [PMID: 12464726 DOI:
10.1159 / 000066495]
255 Sato M, Hosokawa T, Yamaguchi T, Nakano T, Muramoto
കെ, കഹാര ടി, ഫാനായമ കെ, കോബായാഷി എ, നാകോന ടി. ആൻജോട്ടൻസിൻ
എൻസൈം ഇൻഹൈറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ്സ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു
wakame (Undaria pinnatifida) അവരുടെ ആന്റിന രക്തചംക്രമണമാണ്
അമിതമായ ഹൈപ്പർടെൻസീവ് എലികളിൽ ഫലപ്രദമാണ്. ജെ അഗ്രിക്കുള്ള ഭക്ഷണം Chem2002; XXX: 50-6245 [PMID: 6252 ഡോയി: 12358510 / JF10.1021t]

ശങ്കർ ഡി, ശംബന്ധം ജി, രാമകൃഷ്ണ റാവു എം, പുഗെണ്ടേണ്ടി
കെ.വി. രക്തസമ്മർദ്ദം, ലിപിഡ് പ്രൊഫൈലുകൾ, റെഡോക്സ് എന്നിവയുടെ ഘടന
വിവിധ ഭക്ഷ്യ എണ്ണകൾ എടുക്കുന്ന ഹൈപ്പർടെൻസിയസ് രോഗികളുടെ അവസ്ഥ.
ക്ലിം ചിം ആക്റ്റർ XX; 2005: 355-97 [PMID: 104 DOI:
10.1016 / j.cccn.2004.12.009]
257 ശങ്കർ ഡി, റാവു എംആർ, സമ്പന്ദം ജി, പുഗലെണ്ടി കെ വി. പ്രഭാവം
മോഡുലേഷൻ ലെ ഡൈയൂററ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ-ബ്ലോക്കറുകളിൽ എള്ള് എണ്ണ
രക്തസമ്മർദ്ദം, ആന്ത്രോപോമെട്രി, ലിപിഡ് പ്രൊഫൈൽ, റെഡോക്സ് എന്നിവ
പദവി. യേൽ ജെ ബയോൾ മെഡ് 2006; 79: 19-26 [PMID: 17876372]
258 മിയാവാക്കി ടി, അനോ എച്ച്, ടൊയോഡ-ഒനോ വൈ, മൈദ എച്ച്, കിസോ വൈ,
മറിയമ കെ. മനുഷ്യർക്കുള്ള സെസമീനിന്റെ സാന്നിധ്യം.
ജെ ന്യൂറ്റർ സയൻസ് വിറ്റാമിനോൾ (ടോക്കിയോ) 2009; 55: 87-91 [PMID: 19352068]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് വിചിത്‌സ്രനോയ് ജെ, വീരപ്രേയകുൽ എൻ, ബൂൺസിരി പി, സെറ്റാസേഷ്യൻ
സി, സതസ്യാത്തിയൻ എൻ, കോമനാസിൻ എൻ, സിരിജയിച്ചിങ്കുൽ എസ്, ടീരജേത്ഗുൾ
Y, Rangkadilok N, Leelayuwat N. ആന്റിബൈപർഷ്യൻ
പ്രീഹൈർവലിൻ ഉള്ള ഭക്ഷണ കറുത്ത എള്ളെയുടെ ഭക്ഷണത്തിൻറെ ആൻറിഓക്സിഡന്റ് ഇഫക്റ്റുകൾ
മനുഷ്യർ. Nutr J 2011; XXX: 10 [PMID: 82
DOI: 10.1186/1475-2891-10-82]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് സുധാകർ ബി, കലയരാസി പി, അൽ-നുമൈർ കെ‌എസ്, ചന്ദ്രമോഹൻ ജി,
റാവു ആർകെ, പുഗെണ്ടേണ്ടി കെ.വി. ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടെ സങ്കലനം ഫലം
രക്തസമ്മർദ്ദം, ലിപിഡ് പ്രൊഫൈൽ, ലിപിഡ് പെറോക്സൈഡീവ് മാർക്കറുകൾ,
ആന്റിഓക്സിഡന്റ് പദവി, ഹൈപ്പർടെൻഷൻ രോഗികളിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ
നിഫീഡിയൈൻ ചികിത്സയ്ക്കായി. സൗദി മെഡ് ജെ 2011; XXX: 32- നം
[PMID: 21483997]
261 ശങ്കർ ഡി, റാവു എംആർ, സമ്പന്ദം ജി, പുഗലെണ്ടി കെ വി. ഒരു പൈലറ്റ്
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ലെ തുറന്ന ലേബൽ എള്ള് എണ്ണയുടെ പഠനം. J
മെഡ് ഫുഡ് 2006; XXX: 9-408 [PMID: 412 തിയതി: 17004907 /
jmf.2006.9.408]
262 ഹരികുമാർ കെ.ബി, സംഗ് ബി, താരകൻ എസ്ടി, പാണ്ഡെ എംകെ, ജോയ് ബി,
ഗുഹ എസ്, കൃഷ്ണൻ എസ്, അഗർവാൾ ബി.ബി. സെശമിന് chemopreventive പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു
NF-kappa അടിച്ചമർത്തലിലൂടെ ഇഫക്റ്റുകൾ
ബി-നിയന്ത്രിത സെൽ നിലനില്പുലനം, പ്രോലിഫെഡറേഷൻ, അധിനിവേശം, ആൻജിയോജെനിക്
ജീൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. മോൺ കാൻസർ Res XX; XXX: 2010-8 [PMID:
20460401 DOI: 10.1158/1541-7786.MCR-09-0565]
263 നകാനോ ഡി, ഒഗുര കെ, മിയാകോഷി എം, ഇഷി എഫ്, കവാനിഷി എച്ച്, കുറുമസുക്ക
ഡി, ക്വക് സി.ജെ, ഇക്കമുറ കെ, തക്കോക എം, മൊരുഗിചി എസ്,
ഇനോനോ ടി, കുസുമട്ടോ എ, അസ്മി എസ്, ഷിബാട്ട എച്ച്, കിസോ യോ, മാത്സുര
Y. ആൻജിയോടെൻസിൻ ഐ-കൺവെർറിംഗ് എൻസൈം ആൻറി ഊർപെറ്റനെൻറീൻ പ്രഭാവം
ഒരു എള്മൈസ് പ്രോട്ടീൻ ജലവൈദ്യുതനിലയിൽ നിന്ന് ഉളുക്കിയ പെപ്റ്റൈഡുകൾ
സ്വാഭാവികമായും ഹൈപ്പർടെൻസീവ് എലുകളിൽ. ബയോസി ബയോടെക്നോൾ ബയോകെം
2006; 70: 1118-1126 [PMID: 16717411]
എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് കാരാറ്റ്സി കെ, സ്റ്റമാറ്റെലോപ ou ലോസ് കെ, ലിക്ക എം, മാന്ത്സ ou റ ou
പി, സ്കാലിഡി എസ്, മാനിയോസ് ഇ, ജോർജിയോപോലോസ് ജി, സാക്കോപോലോസ് എൻ,
പപ്പാമി മൈക്കൽ സി, സിഡോസീസ് എൽഎസ്എസ്. ഹ്രസ്വകാല ദീർഘകാല ഹമോഡൈനാമിക്
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ എള്ളെണ്ണ എണ്ണ ഉപഭോഗം
പുരുഷന്മാർ. ജെ ക്ലിപ്പർ ഹൈപ്പർടെൻസ് (ഗ്രീൻവിച്ച്) 2012; XXX: 14-630 [PMID:
22947362 DOI: 10.1111 / j.1751-7176.2012.00649.x]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഹോഡ്‌ജ്‌സൺ ജെ‌എം, പുഡ്ഡെ ഐ ബി, ബർക്ക് വി, ബെയ്‌ലിൻ എൽ‌ജെ, ജോർ‌ഡാൻ എൻ.
പച്ച, കറുത്ത ചായകുടിച്ച് രക്തസമ്മർദം. J
ഹൈപ്പർടെൻസ് 1999; XXX: 17-457 [PMID: 463 ഡോയി: 10404946 / 10.1097
0004872-199917040-00002]
266 കുരിറ്റ I, മൈദ-യമമോട്ടോ എം, തച്ചിബാന എച്ച്, കമി എം.
ബെനിഫുക്കി ചായ കഴിച്ചാൽ ഓ-മിഥിലൈറ്റ് അടങ്ങിയതാണ്
EGCG. ജെ അഗ്രിസ്റ്റ് ഫുഡ് ചേം 2010; XXX: 58-1903 [PMID:
20078079 DOI: 10.1021 / jf904335g]
267 മക്കേ ഡി‌എൽ, ചെൻ സി‌വൈ, സാൾട്ട്മാൻ ഇ, ബ്ലംബർഗ് ജെബി. Hibiscus
sabdariffa എൽ. ടീ (ടിസൻ) രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നു
രൂക്ഷമായ ഹൈപ്പർടെൻസീവ് മുതിർന്നവർ. J Nutr 2010; 140:
298-303 [PMID: 20018807 DOI: 10.3945 / jn.109.115097]
268 ബോഗ്ഡാൻസ്കി പി, സുലിബുർസ്ക ജെ, സുലിൻസ്ക എം, സ്റ്റെപിയൻ എം, പ്യൂപെക് മ്യൂസിയാലിക്
D, Jableck A. ഗ്രീൻ ടീ സത്തിൽ രക്തം കുറയ്ക്കുന്നു
സമ്മർദ്ദം, കോശജ്വലനം, ഓക്സീറ്റീവ് സ്ട്രെസ്
ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാരാമീറ്ററുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
പൊണ്ണത്തടി, രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള രോഗികളിൽ. Nutr Res 2012; XXX: 32- നം
[PMID: 22749178 DOI: 10.1016 / j.nutres.2012.05.007]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഹോഡ്‌ജ്‌സൺ ജെ‌എം, വുഡ്‌മാൻ ആർ‌ജെ, പുഡ്ഡെ ഐ ബി, മൾഡർ ടി, ഫ്യൂച്ചസ്
ഡി, ക്രോഫ്റ്റ് കെഡി. പോളിഫിനോൾ നിറമുള്ള കറുത്ത ടീയുടെ ഹ്രസ്വകാല ഫലങ്ങ
പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും രക്തസമ്മർദം. ഫുഡ് ഫങ്ക്സ് 2013; 4:
111-115 [PMID: 23038021 DOI: 10.1039 / c2fo30186e]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് മദീന-റെമോൺ എ, എസ്ട്രുച്ച് ആർ, ട്രെസെറ-റിംബ au എ, വാൽ‌വെർഡെ-ക്യൂറാൾട്ട് എ, ലാമുവേല-റെവെന്റോസ് ആർ‌എം. പോളിഫെനോളിന്റെ പ്രഭാവം
രക്തസമ്മർദ്ദം മിനി റവ മെഡ് ചേം
2013; 13: 1137-1149 [PMID: 22931531]
271 ജിമെനെസ് ആർ, ഡുവാർട്ടെ ജെ, പെരെസ്-വിസ്‌കൈനോ എഫ്. എപികാടെക്കിൻ: എൻ‌ഡോതെലിയൽ
പ്രവർത്തനവും രക്തസമ്മർദ്ദവും. ജെ അഗ്രിസ്റ്റ് ഫുഡ് ചേം 2012; 60:
8823-8830 [PMID: 22440087 DOI: 10.1021 / jf205370q]
272 ട au ബർട്ട് ഡി, റോസെൻ ആർ, ഷാമിഗ് ഇ. കൊക്കോയുടെയും ചായയുടെയും പ്രഭാവം
രക്തസമ്മർദ്ദം കഴിക്കുന്നത്: ഒരു മെറ്റാ വിശകലനം. ആർച്ച് ഇന്റേൺ മെഡ്
2007; XXX: 167-626 [PMID: 634 ഡോയി: 17420419 / archinte.10.1001
7.7.626]
273 ഗ്രാസി ഡി, ലിപ്പി സി, നെക്കോസിയോൺ എസ്, ഡെസിഡെറി ജി, ഫെറി സി.
കറുത്ത ചോക്കലേറ്റ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത് തുടർന്നാൽ a
ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവും കുറയുന്നു
ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളിൽ രക്തസമ്മർദം. ആം ജിൻ ക്ലിൻ നോട്ട് 2005; 81:
611-614 [PMID: 15755830]
274 ട au ബർട്ട് ഡി, റോസൻ ആർ, ലേമാൻ സി, ജംഗ് എൻ, ഷാമിഗ് ഇ. ഇഫക്റ്റുകൾ
രക്തസമ്മർദ്ദവും ബയോആക്രാറ്റുകളും സംബന്ധിച്ചു കുറഞ്ഞ കൊക്കോ കൊക്കോ കഴിക്കുന്നത്
നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്: ഒരു റാൻഡഡ് നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ജമാ XX;
298: 49-60 [PMID: 17609490 DOI: 10.1001 / jama.298.1.49]
275 കോഹൻ DL, ട Town ൺ‌സെന്റ് RR. കൊക്കോ ഉൾപ്പെടുത്തലും രക്താതിമർദ്ദവും-മറ്റൊന്ന്
പാനപാത്രം തരാമോ? ജെ ക്ലിപ്പർ ഹൈപ്പർടെൻസ് (ഗ്രീൻവിച്ച്)
2007; XXX: 9-647 [PMID: 648 തിയതി: 17673887 /
j.1524-6175.2007.07291.x]
276 Ried K, Sullivan T, Fakler P, Frank OR, Stock NP. ചെയ്യുന്നു
രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുമോ? ഒരു മെറ്റാ വിശകലനം. ബിഎംസി മെഡ്
2010; 8: 39 [PMID: 20584271 DOI: 10.1186 / 1741-7015-8-39]
277 Egan BM, Laken MA, Donovan JL, Woolson RF. ഇരുട്ടാണോ?
ചോക്ലേറ്റ് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഒരു പങ്കുണ്ട്
ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ?: തെളിവ് വ്യാഖ്യാനം. രക്തസമ്മർദ്ദം
2010; 55: 1289-1295 [PMID: 20404213 DOI: 10.1161 / HYPERTENSIONAHA.110.151522]
278 Desch S, Kobler D, Schmidt J, Sonnabend M, Adams V,
സാരിബൻ എം, ഇതൽ ഒന്നാമൻ, ബ്ലൂർ എം, ഷൂലർ ജി, ഥൈലെ എച്ച്. ലോ.
ഹൈ ഡോസ് ഇരുണ്ട ചോക്ലേറ്റ്, രക്തസമ്മർദ്ദം
ഉയർന്ന അപകട സാധ്യതയുള്ള രോഗികൾ. ആം ജൈ ഹൈപ്പർടൺസ് 2010; XXX: 23- നം
[PMID: 20203627 DOI: 10.1038 / ajh.2010.29]
279 Desch S, Schmidt J, Kobler D, Sonnabend M, Itel I, Sareban
എം, റഹിമി കെ, ഷൂലർ ജി, കൊയ്ക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ തൈലെ എച്ച് പ്രാബല്യത്തിൽ
രക്തസമ്മർദം: സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ആൻഡ് മെറ്റാ അനാലിസിസ്. ഞാൻ
ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2010; XXX: 23-97 [PMID: 103 തിയതി: 19910929 /
ajh.2009.213]
280 ഗ്രാസി ഡി, ഡെസിഡെറി ജി, നെക്കോസിയോൺ എസ്, ലിപ്പി സി, കാസലെ ആർ,
Properzi G, Blumberg JB, ഫെറി സി. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നു
ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമത ഗ്ലൂക്കോസ്-അസഹിഷ്ണുത, ഹൈപ്പർടെൻസിയത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു
ഉയർന്ന പോളിപൈനോൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള 15 ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള വിഷയങ്ങൾ
കറുത്ത ചോക്ലേറ്റ്. ജെ ന്യൂറ്റർ 2008; 138: 1671-1676 [PMID: 18716168]
281 ഗ്രാസി ഡി, നെക്കോസിയോൺ എസ്, ലിപ്പി സി, ക്രോസ് ജി, വലേരി എൽ, പാസ്ക്വലെറ്റി
പി, ഡിസിഡിരി ജി, ബ്ലംബർഗ് ജെ.ബി, ഫെറി സി കൊക്കോ രക്തം കുറയ്ക്കുന്നു
സമ്മർദ്ദവും ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധവും എൻഡോട്ടോളിയംഡിൻഡന്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
ഹൈപ്പർ ടെൻഷൈനിൽ വസോഡൈലേഷൻ. രക്തസമ്മർദ്ദം
2005; XXX: 46-398 [PMID: 405 ഡോയി: 16027246 / 10.1161.
HYP.0000174990.46027.70]
282 എല്ലിംഗർ എസ്, റീഷ് എ, സ്റ്റെഹെൽ പി, ഹെൽ‌ഫ്രിച്ച് എച്ച്പി. എപികാടെക്കിൻ
കൊക്കോ ഉൽപന്നങ്ങൾ വഴി കഴിച്ചാൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു
മനുഷ്യർ: ബെയ്സിയൻ സമീപനത്തോടു കൂടിയ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ.
ആം ജിൻ ക്ലിൻ നോട്ട് 2012; XXX: 95-1365 [PMID: 1377
DOI: 10.3945 / ajcn.111.029330]
283 ഹൂപ്പർ എൽ, കേ സി, അബ്ദുൽഹാമിദ് എ, ക്രൂൺ പി‌എ, കോൺ ജെ‌എസ്, റിം
EB, Cassidy എ ചോക്ലേറ്റ് എഫക്റ്റ്സ്, കൊക്കോ, ഫ്ലേവൻ -30-ഓൾസ്
ഹൃദയ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യം: ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ആൻഡ് മെറ്റാ അനാലിസ്റ്റിക്
റാൻഡം പരിശോധനകൾ. ആം ജിൻ ക്ലിൻ നോട്ട് 2012; XXX: 95- നം
[PMID: 22301923 DOI: 10.3945 / ajcn.111.023457]
284 യമഗുച്ചി ടി, ചിക്കാമ എ, മോറി കെ, വതനാബെ ടി, ഷിയോയ വൈ,
കറ്റ്സുറാഗി വൈ, ടോക്കിimitsu I. ഹൈഡ്രോക്സി ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ-കോഫി:
ഒരു ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ്, റാൻഡൈസ്ഡ് നിയന്ത്രിത ഡോസ് പ്രതികരണം പഠനം
രക്തസമ്മർദ്ദം. ന്യൂട്രീറ്റ് മെറ്റാബ് കാർഡിയോവസ് ഡിഎൻഎൻഎക്സ് XX; XXX: 2008- നം
[PMID: 17951035 DOI: 10.1016 / j.numecd.2007.03.004]
285 ചെൻ ZY, പെംഗ് സി, ജിയാവോ ആർ, വോംഗ് വൈഎം, യാങ് എൻ, ഹുവാങ് വൈ.
ആൻറി ഹൈപ്പർടെൻഷ്യൻ ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ഫുഡ്സ്. J
അഗ്രിക് ഫുഡ് ചേം 2009; 57: 4485-4499 [PMID: 19422223 DOI:
10.1021 / jf900803r]

286 ഒചിയായ് ആർ, ചികാമ എ, കറ്റോക്ക കെ, ടോക്കിമിറ്റ്സു 1, മാക്കാവ വൈ,
ഒഷിഷി എം, റകുജി എച്ച്, മിമിമി എച്ച്. എഫക്റ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്സൈ ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ-കുറച്ചത്
വാസറോ ആക്ടിവിറ്റിയും രക്തസമ്മർദ്ദവും.
ഹൈപ്പർടൺസ് റിൻസ് XXX; 2009: 32-969 [PMID: 974 DOI:
10.1038 / hr.2009.132]
287 കൊസുമ കെ, സുചിയ എസ്, കൊഹോരി ജെ, ഹേസ് ടി, ടോക്കിമിറ്റ്സു I. ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ്
അൽപ്പം പച്ച നിറത്തിലുള്ള കാപ്പിയുടെ വീര്യം കുറയ്ക്കുക
ഹൈപ്പർ ടൻഷ്യൻ വിഷയങ്ങൾ. ഹൈപ്പർടൺസ് റിൻസ് XXX; XXX: 2005-28 [PMID:
16419643 DOI: 10.1291 / hypres.28.711]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് പാലറ്റിനി പി, സിയോലോട്ടോ ജി, റാഗാസോ എഫ്, ഡോറിഗട്ടി എഫ്, സലാദിനി എഫ്,
പപ്പാറലെ ഒന്നാമൻ, മോസ് എൽ, സാനറ്റ ജി, സാൻടാനോസ്റ്റെസോ എം. സിക്സ്എക്സ്
ജനിതകമാറ്റം കാപ്പിയുടെ ഉപയോഗം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിഷ്കരിക്കുന്നു
ഹൈപ്പർടെൻഷനും അപകടസാധ്യതയും. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ് 2009; XXX: 27- നം
[PMID: 19451835 DOI: 10.1097 / HJH.0b013e32832ba850]
289 സ്കീർ എഫ്എ, വാൻ മോണ്ട്ഫ്രാൻസ് ജി‌എ, വാൻ സോമെറെൻ ഇജെ, മൈരുഹു
ജി, ബ്യൂജ്സ് ആർ.എം. ദിവസേന രാത്രി രാത്രി മെലറ്റോയ്ൻ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു
അത്യാവശ്യ രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ. രക്തസമ്മർദ്ദം
2004; XXX: 43-192 [PMID: 197 ഡോയി: 14732734 / 10.1161.
HYP.0000113293.15186.3b]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് കവല്ലോ എ, ഡാനിയൽ‌സ് എസ്‌ആർ, ഡോലൻ എൽ‌എം, ഖ our റി ജെ‌സി, ബീൻ ജെ‌എ.
ടൈപ്പ് എക്സ്.എം.എൽ ഡയബറ്റിസ് രക്തസമ്മർദ്ദം.
പ്രമേഹം 2004: 5-26 [PMID: 31 തിയതി: 15043687
/j.1399-543X.2004.00031.x]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് കവല്ലോ എ, ഡാനിയൽ‌സ് എസ്‌ആർ, ഡോലൻ എൽ‌എം, ബീൻ ജെ‌എ, ഖ our റി ജെ‌സി.
ടൈപ്പ് എക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെലറ്റോണിൻറെ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നത്.
ജെ പിനാൽ റിൻസ് XXX; 2004: 36-262 [PMID: 266 DOI:
10.1111 / j.1600-079X.2004.00126.x]
292 Cagnacci A, Cannoletta M, Renzi A, Baldassari F, Arangino
എസ്, വോൾപെ എ ദീർഘകാലം മെലറ്റോണിൻ ഭരണം കുറയുന്നു
സ്ത്രീകളിൽ വിഷാദം രക്തസമ്മർദ്ദം. ആം ജൈ ഹൈപ്പർടൺസ് 2005; 18:
1614-1618 [PMID: 16364834]
293 ഗ്രോസ്മാൻ ഇ, ലോഡൺ എം, യാൽ‌സിൻ ആർ, സെൻ‌ഗിൽ‌ എച്ച്, പെലെഗ് ഇ, ഷറാബി
Y, Kamari Y, ഷെൻ- Orr Z, Zisapel N. Melatonin രാത്രി കുറയ്ക്കുന്നു
രാത്രിയിൽ അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള രോഗികളിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം. ഞാൻ
ജെ മെഡ് 2006; XXX: 119-898 [PMID: 902 തിയതി: 17000226 /
j.amjmed.2006.02.002]
294 Rechciński T, Kurpesa M, Trzos E, Krzeminska-Pacuła M.
[സർകാർഡിനിലെ മെലറ്റോണിന്റെ അനുബന്ധത്തിന്റെ സ്വാധീനം
കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗികളിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം
രോഗം-പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്]. പോൾ ആർച് മെഡ് വൈൻ 2006; 115:
520-528 [PMID: 17263223]
295 Merkur'eva GA, Ryzhak GA. [പീനൽ ഗ്രന്ഥി പെപ്റ്റൈഡിന്റെ പ്രഭാവം
രക്തക്കുഴലുകളുടെ മർദ്ദനത്തെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കുക
മധ്യവയസ്കരായ വൃദ്ധരോഗവത്കൃത ഹൃദ്രോഗികളുള്ള വൃദ്ധർ
ധമനികളിലെ രക്തസമ്മർദ്ദവും]. അഡ്വേർഡ് ഗെറോൺടോൾ 2008; XXX: 21- നം
[PMID: 18546838]
296 സസ്ലാവ്സ്കയ RM, ഷ്ചെർബാൻ 'EA, ലോഗ്വിനെങ്കോ SI. [മെലറ്റോണിൻ
സുസ്ഥിര ആൻഗ്നിയയും ധമനികളുമായ രോഗികളുടെ സംയുക്ത തെറാപ്പിയിൽ
ഹൈപ്പർടെൻഷൻ]. ക്ലിൻ മെഡ് (മോസ്ക്) 2008; XXX: 86-64 [PMID:
19048842]
297 Zamotaev IuN, Enikeev AKh, Kolomoets NM. [ഉപയോഗം
ധമനികളിൽ ഹൈപ്പർടെൻഷന്റെ സംയോജിത തെറാപ്പി
അസംബ്ളി ലൈൻ ഉൽപാദനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിഷയങ്ങൾ]. ക്ലിൻ മെഡ്
(മോസ്ക്) 2009; 87: 46-49 [PMID: 19670717]
298 Rechciński T, Trzos E, Wierzbowska-Drabik K, KrzemińskaPakuła
എം, കിർപസെ എം. മെലറ്റോണിൻ ഫോർ നോൻഡിപ്പേർസുള്ള കൊറോണറി
ആർട്ടറി ഡിസീസ്: രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ വിലയിരുത്തൽ
ഹൃദയം നിരക്ക് വൈവിദ്ധ്യത. ഹൈപ്പർടൺസ് റിൻസ് XXX; XXX: 2010-33 [PMID:
19876062 DOI: 10.1038 / hr.2009.174]
299 Koziróg M, Poliwczak AR, Duchnowicz P, Koter-Michalak
എം, സിക്കോറ ജെ, ബ്രോൺസെൽ എം മെലറ്റോണിൻ ചികിത്സ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
രക്തസമ്മർദ്ദം, ലിപിഡ് പ്രൊഫൈൽ, ഓക്സിഡേറ്റീവ് എന്നതിന്റെ പരാമീറ്ററുകൾ
ഉപാപചയ രോഗം ഉള്ള രോഗികളിൽ സമ്മർദ്ദം. ജെ പിനാൽ റിസ
2011; 50: 261-266 [PMID: 21138476 DOI: 10.1111 / j.1600-
079X.2010.00835.x]
300 ഡി ലിയേഴ്‌സ്‌നൈഡർ എച്ച്, ഡി ബ്ലോയിസ് എംസി, വെക്കിമാൻ എം, സിഡി ഡി, വില്ലൻ
ഇ, കിൻഡേർമാൻസ് സി, മന്നിക്ക് എ. ബീറ്റാ (1) -നാടൻ കർഷകർ
ഉറവിടവും പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങളും ഒരു ചരാതികവിതയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക
ഡിസോർഡർ, സ്മിത്ത്-മഗനിസ് സിൻഡ്രോം. ജെ മെഡ് ജെനറ്റ് 2001; 38:
586-590 [PMID: 11546826]
301 മൊറാണ്ട് സി, ഡുബ്രെ സി, മിലൻ‌കോവിക് ഡി, ലിയോജർ ഡി, മാർട്ടിൻ ജെ‌എഫ്,
സ്കാൽബർട്ട് എ, മസൂർ എ. ഹെസ്പെറിഡിൻ രക്തക്കുഴലിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു
ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിന്റെ സംരക്ഷണ ഫലങ്ങൾ: ഒരു റാൻഡം ക്രോസ്സോവർ
ആരോഗ്യമുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരിൽ പഠനം നടത്തുക. ആം ജിൻ ക്ലിൻ നോട്ട് 2011; XXX: 93- നം
[PMID: 21068346 DOI: 10.3945 / ajcn.110.004945]
302 Basu A, Penugonda K. മാതളനാരങ്ങ ജ്യൂസ്: ഹൃദയാരോഗ്യമുള്ള
പഴച്ചാര്. നൂൽപ്രായം; 2009: 67-49 [PMID: 56 DOI:
10.1111 / j.1753-4887.2008.00133.x]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് അവിറാം എം, റോസെൻ‌ബ്ലാറ്റ് എം, ഗെയ്‌റ്റിനി ഡി, നിറ്റെക്കി എസ്, ഹോഫ്മാൻ എ,
ഡോർൺഫെൽഡ് എൽ, വോൾക്കോവ എൻ, പ്രഷർ ഡി, ആറ്റിയാസ് ജെ, ലിക്കർ എച്ച്, ഹെയ്ക്ക്
എൺപത്തഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് രോഗബാധമൂലമുള്ള പാമ്പിന്റെ ജ്യൂസ് ഉപഭോഗം
കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി സ്റ്റെനോസിസ് സാധാരണ കാറോട്ടിഡ് ഇൻറ്റിമാമീഡിയ കുറയ്ക്കുന്നു
കനം, രക്തസമ്മർദ്ദം, എൽ.ഡി.എൽ ഓക്സിഡേഷൻ എന്നിവ. ക്ലിൻ
നൂൽ നൂൽനൂൽ; XXX: 2004-23 [PMID: 423 ഡോയി: 433 / j.
clnu.2003.10.002]
304 Aviram M, Dornfeld L. മാതളനാരങ്ങ ജ്യൂസ് ഉപഭോഗം
സീറോ ആൻജിയോടെൻസിൻ എൻസൈം പ്രവർത്തനം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതും തടയുന്നു
രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു. രക്തപ്രവാഹത്തിന് 2001; 158:
195-198 [PMID: 11500191]
305 ഫെറിംഗ എച്ച്എച്ച്, ലാസ്കി ഡി‌എ, ഡിക്സൺ ജെ‌ഇ, കോൾ‌മാൻ സി‌ഐ. പ്രഭാവം
ഹൃദ്രോഗസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക:
ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു വിശകലനം. ജെ ആം ഡയറ്റ്
അസെക് 2011; XXX: 111-1173 [PMID: 1181 ഡോയി: 21802563 / j.
jada.2011.05.015]
എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ശിവപ്രകാശപില്ല ബി, എഡിരിസിംഗെ I, റാൻ‌ഡോൾഫ് ജെ, സ്റ്റെയ്ൻ‌ബെർഗ്
എഫ്, കപ്പാഗോഡ ടി. പ്രഭാവം രക്തസമ്മർദ്ധത്തിലുളള മുന്തിരിച്ചാറ് വിത്ത്
ഉപാപചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ. പരിണാമം
2009; 58: 1743-1746 [PMID: 19608210 DOI: 10.1016 / j.metabol.2009.05.030]
307 എഡിരിസിംഗെ I, ബർട്ടൺ-ഫ്രീമാൻ ബി, ടിസ്സ കപ്പഗോഡ സി. മെക്കാനിസം
എൻഡോട്ടീലിയം-ആശ്രിത വിദൂര ഭണമായിരിക്കും a
മുന്തിരിപ്പഴം വിത്തു ക്ലിൻ സയൻസ് (ലോണ്ട്) 2008; XXX: 114-331 [PMID:
17927567 DOI: 10.1042 / CS20070264]
308 റോസെൻ‌ഫെൽഡ് FL, ഹാസ് എസ്‌ജെ, ക്രം എച്ച്, ഹഡ്ജ് എ, ​​എൻ‌ജി കെ, ലിയോംഗ് ജെ വൈ,
വാറ്റ്സ് ജി.എഫ്. ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ചികിത്സയിൽ ക്വിൻഎംം Q10: a
ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളുടെ മെറ്റാ വിശകലനം. ജെ ഹാം ഹൈപ്പർടെൻസ് 2007; 21:
297-306 [PMID: 17287847]
309 Burke BE, Neuenschwander R, Olson RD. ക്രമരഹിതം,
കോൻസിംമി ക്യൂൻസൈമിന് ഡബിൾ ബ്ലൈറ്റ്, പോസിബോ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം
ഒറ്റപ്പെട്ട സിലോളിക് ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ. സൗത്ത് മെഡൽ J 2001; 94:
1112-1117 [PMID: 11780680 ഡോയി: 10.1097 / 00007611-20011100
0-00015]
310 മിഖിൻ വിപി, ഖാർചെങ്കോ എവി, റോസ്‌ലിയാക്കോവ ഇഎ, ചെർനിയാറ്റിന
MA. കോൻസിംമി ക്യു (10) കോമ്പിനേഷൻ തെറാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക
ആർട്ടീരിയൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ]. കാർഡിളോളിയ XIAX; XXX: 2011-51 [PMID:
21878067]
311 Tsai KL, Huang YH, Kao CL, Yang DM, Lee HC, Chou HY,
ചെൻ വൈ സി, ചിൗ ഗൈ, ചെൻ എൽ.എച്ച്, യാങ്ങ് വൈ പി, ചിയു ടി, സായ് സി.എസ്,
ഓ എച്ച് എച്ച്, ചിറോ ഷാ. കോങ്ങസൈം Q10 എന്ന ഒരു നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം
മനുഷ്യ എൻഡോതെലാലിക് സെല്ലുകൾ ഓക്സിഡീവ് മുതൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു
NO സംബന്ധിച്ചുള്ള പാഥുകളെ മോഡുലേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ്-ഇൻഡുചെയ്ത പരുക്കേറ്റും.
ജ്യോതിസ് ബയോകോമ 9; 2012: 23-458 [PMID: 468 DOI:
10.1016 / j.jnutbio.2011.01.011]
312 Sohet FM, Delzenne NM. Q എന്ന കോയിൻ‌സൈമിന് ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ?
ബന്ധപ്പെട്ട ഉപാപചയ അർബുദം മാനേജ്മെന്റിൽ
അമിതവണ്ണം? നൂൽപ്രായം; 2012: 70-631 [PMID: 641 DOI:
10.1111 / j.1753-4887.2012.00526.x]
313 Digiesi V, Cantini F, Oradei A, Bisi G, Guarino GC, Brocchi
എ, ബെല്ലാണ്ടി എഫ്, മാസിനി എം, ലിറ്റാർരു ജിപി. കോഴിസംഗം Q10
അത്യാവശ്യ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ. മോളിലെ വീക്ഷണങ്ങൾ XXIX; നൂതന വിതരണം:
s257-s263 [PMID: 7752838]
314 Langsjoen P, Langsjoen P, Willis R, Folkers K. ചികിത്സ
കോഴ്സൈമിനോട് കൂടിയ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ Q10. മോളിലെ വീക്ഷണങ്ങൾ
1994; നൂതന എസ്പ്ലക്സ്: S15-S265 [PMID: XXX DOI: 272 / 7752851
8-2997 (94) 90037-X]
315 അങ്കോള ഡിഡി, വിശ്വനാദ് ബി, ഭരദ്വാജ് വി, രാമരാവു പി, കുമാർ
MN. ശക്തമായ വാക്കാലുള്ള നാനോ പോറസിക് രൂപപ്പെടലിന്റെ വികസനം
രക്തക്കുഴലുകളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി കോംഗസൈം Q10 ന്റെ: can
ലളിതമായ പോഷകാഹാരവിതരണങ്ങൾ ആദ്യ ലൈനായി ഉപയോഗിക്കും
പ്രോഫിലാക്സിസ് / തെറാപ്പി സംബന്ധിച്ചുളള ചികിത്സാ ഏജന്റുകൾ? Eur J ഫാം
ബയോഫോറം 2007; XXX: 67-361 [PMID: 369 തിയതി: 17452099 /
j.ejpb.2007.03.010]

ക്യുമിൻമോ സി.എസ്, സാന്ററോ എം, പഗ്നാനോ ജി, മാൻസി
എംവി, പിഗ്ലിയ എ, ജ്യൂഡീസ് സി.എ, ഡി ലുക്ക എൻ, ഇസോ ആർ ആർ ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ്
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള രോഗികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ
ഗ്രേഡ് 1 ഹൈപ്പർടെൻഷൻ. ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രസ്സ് കാർഡിയോവാസ് XV;
XXX: 19-117 [PMID: 122 ഡോയി: 22994579 / 10.2165-11632160
00-00000]
317 യംഗ് ജെ‌എം, ഫ്ലോർ‌കോവ്സ്കി സി‌എം, മോളിനെക്സ് എസ്‌എൽ, മക്ഇവാൻ ആർ‌ജി,
ഫ്രാപ്റ്റൺ മുഖ്യമന്ത്രി, നിക്കോൾസ് എം.ജി, സ്കോട്ട് ആർ.എസ്., ജോർജ് പി.എം. ഒരു ക്രമരഹിതമായ,
ഡബിൾ ബ്ലൈറ്റ്, പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത ക്രോസ്സ്ഓവർ പഠനം
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള രോഗികളിലെ Q10 ചികിത്സയുടെ കോൻസിംമ്
മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം. ആം ജൈ ഹൈപ്പർടൺസ് 2012; XXX: 25-261 [PMID:
22113168 DOI: 10.1038 / ajh.2011.209]
318 മക്മാക്കിൻ സിജെ, വിഡ്‌ലാൻസ്കി എം‌ഇ, ഹാംബർഗ് എൻ‌എം, ഹുവാങ് എ‌എൽ,
വെൽഡർ എസ്, ഹോൽബ്രൂക്ക് എം, ഗോക്സ് എൻ, ഹെഗൻ ടിഎംഎം, കീനേ ജെഎഫ്, വിത
JA. ആൽഫ-ലിപ്പോയ്ക് ആസിഡും സംയുക്ത ചികിത്സയും പ്രാബല്യത്തിൽ
അസെറ്റിക്- L- കാർണൈറ്റൈൻ രക്തക്കുഴലുകളും രക്തസമ്മർദവും
കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗം രോഗികളിൽ. ജെ ക്ലിപ്പർ ഹൈപ്പർടെൻസ്
(ഗ്രീൻവിച്ച്) 2007; XXX: 9-249 [PMID: 255 തിയതി: 17396066 /
j.1524-6175.2007.06052.x]
319 സാലിന്റോൺ എസ്, ഷില്ലേസ് ആർ‌വി, സാങ് സി, റീഗൻ ജെഡബ്ല്യു, ബോർഡെറ്റ്
DN, Carr DW. LIPoic ആസിഡ് CAMP ഉത്പാദനം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു
ജി പ്രോറ്റീൻ കൂട്ടിയ റിസീഡർ-ആശ്രിതൻ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ് എന്നിവ വഴി
മെക്കാനിസങ്ങൾ. ജ്യോതിസ് ബയോകോമ 9; XXX: 2011-22 [PMID:
21036588 DOI: 10.1016 / j.jnutbio.2010.05.008]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് റഹ്മാൻ എസ്ടി, മർച്ചൻറ് എൻ, ഹക്ക് ടി, വാഹി ജെ, ഭീതരൻ എസ്,
ഫെർഡിനാൻഡ് കെസി, ഖാൻ ബി.വി. എൻഡോതെഷിയൽ വഴി ലിപ്പോളിക്കിന്റെ ആഘാതം
ക്വിനാപ്പിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രമേഹത്തിൽ പ്രവർത്തനം, പ്രോട്ടീൻരിയ എന്നിവ
ഘട്ടം I ഹൈപ്പർടെൻഷുള്ള രോഗികൾ: QUALITY നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ
പഠിക്കുക. ജെ കാർഡിയോവസ് ഫാർമാക്കോൾ The XXX; XXX: 2012-17 [PMID:
21750253 DOI: 10.1177 / 1074248411413282]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് മോർ‌കോസ് എം, ബോർ‌സ വി, ഇസെർ‌മാൻ ബി, ഗെർ‌കെ എസ്, എഹ്രെറ്റ് ടി, ഹെൻ‌കെൽ‌സ്
എം, സൈക്കോഫ്ഫർ എസ്, ഹോഫ്മാൻ എം, അമിറാൽ ജെ, ട്രെട്രിഷ് എച്ച്,
സീഗ്ലർ ആർ, വാൽ പി, നരോത്ത് പി.പി. ആൽഫ ലിപ്പോയിക് അമ്ലത്തിന്റെ ഫലനം
എൻഡോതെഷിയൽ സെൽ നാശനഷ്ടവും അൽബുൻയൂറിയയും
പ്രമേഹരോഗികളിലെ രോഗികളിൽ: ഒരു പര്യവേക്ഷണ പഠനം. പ്രമേഹം
റെസ് ക്ലിൻ പ്രാക്റ്റ് 2001; 52: 175-183 [PMID: 11323087]
322 ജിയാങ് ബി, ഹാവെർട്ടി എം, ബ്രെച്ചർ പി. എൻ-അസറ്റൈൽ-എൽ-സിസ്റ്റൈൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
ഇന്റർലേക്കിൻ- 1 ബീറ്റ-ഇൻഡുഡഡ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിന്താഷെ എക്സ്പെഷൻ.
രക്താതിമർദ്ദം 1999; 34: 574-579 [PMID: 10523329]
323 വാസ്ദേവ് എസ്, സിംഗൽ പി, ഗിൽ വി. ന്റെ ആന്റിഹൈപ്പർ‌ടെൻസിവ് ഇഫക്റ്റ്
സിസ്ടൈൻ. Int J Angiol 2009; 18: 7-21 [PMID: 22477470 DOI:
10.1055 / s-0031-1278316]
324 Meister A, ആൻഡേഴ്സൺ ME, Hwang O. ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റൈൻ
ഗ്ലൂത്തോടൈൻ ഡെലിവറി സിസ്റ്റങ്ങൾ. J ആം കോൾ ന്യൂട്രൽ 1986; 5:
137-151 [PMID: 3722629 ഡോയി: 10.1080 / 07315724.1986.107201
21]
325 ആഷർ ജിഎൻ, വിയേര എജെ, വീവർ എം‌എ, ഡൊമിനിക് ആർ, ക aug ഗെ എം,
ഹിൻഡർലീറ്റർ AL. ഹത്തോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റിന്റെ പ്രഭാവം
രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തപ്രവാഹം കുറയുന്നു
മുതിർന്നവർ: ഒരു റാൻഡഡ്, നിയന്ത്രിത ക്രോസ്-ട്രയൽ ട്രയൽ.
ബിഎംസി കോംപ്രമൈസ് ആൾട്ട് മെഡ് 2012; XXX: 12 [PMID: 26
DOI: 10.1186/1472-6882-12-26]
326 Koçyildiz ZC, Birman H, Olgaç V, Akgün-Dar K, Melikoğlu
ജി, മെരിക്രി എ എച്ച്. Crataegus tanacetifolia ഇല സത്തിൽ തടയുന്നു
എലികളിലുണ്ടായ രക്താതിമർദ്ദം: എലിസബത്ത്
പഠിക്കുക. സൈറ്റേഴ്സ് റിൻസ് XXX; 2006: 20-66 [PMID: 70 DOI:
10.1002 / ptr.1808]
327 ഷ്രോഡർ ഡി, വീസർ എം, ക്ലീൻ പി. ഒരു ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കാര്യക്ഷമത
സാധാരണ തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ക്രറ്റേജസ് തയ്യാറാകണം
മിതമായ (NYHA II) ഹൃദയത്തിന്റെ കുറവ്: ഒരു നിരീക്ഷണ ഫലമാണ്
കൊഹോർട്ട് പഠനം. Eur J ഹാർട്ട് സെഞ്ച്വറി; XXX: 2003-5 [PMID:
12798830 DOI: 10.1016/S1388-9842(02)00237-4]
328 വാക്കർ എ.എഫ്, മരാക്കിസ് ജി, സിംസൺ ഇ, ഹോപ്പ് ജെ എൽ, റോബിൻസൺ പി‌എ,
ഹസ്സാനെൻ എം, സിംസൺ എച്ച്.സി. ഹത്തോൺ ഹൈപ്പോട്ടോണീവ് ഇഫക്റ്റുകൾ
പ്രമേഹ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക്: a
ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. ബ്രാൻ ജെ ജാൻ പ്രാക്ടു് 2006; XXX: 56- നം
[PMID: 16762125]
329 വാക്കർ AF, മറാക്കിസ് ജി, മോറിസ് എപി, റോബിൻസൺ പി‌എ. വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു
ഹത്തോൺ എക്സ്ട്രാക്റ്റിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടോണീവ് ഇഫക്റ്റ്: റാൻഡം ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ്
മിതമായ, ഹൈപ്പർടെൻഷന്റെ പൈലറ്റ് പഠനം. ഫൈറ്റർ
റെസ് 2002; 16: 48-54 [PMID: 11807965 DOI: 10.1002 / ptr.947]
330 ലാർസൺ എ, വിറ്റ്മാൻ എം‌എ, ഗുവോ വൈ, ഈവ്സ് എസ്, റിച്ചാർഡ്സൺ ആർ‌എസ്, ബ്രൂണോ
ആർ എസ്, ജലിലി ടി, സൈമൺസ് ജെ.ഡി. നിശിതം, ക്രെർസെറ്റിൻ ഇൻഡുഡ്സ് റിഡക്ഷൻസ്
രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള വ്യക്തികളിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രായോഗികമല്ല
പ്ലാസ്മ ആൻജോട്ടെൻസിൻ-എൻസർമി പ്രവർത്തനം പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ
അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോറ്റെൈൽ -83: നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്. Nutr Res 1; XXX: 2012- നം
[PMID: 22935338 DOI: 10.1016 / j.nutres.2012.06.018]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് എഡ്വേർഡ്സ് ആർ‌എൽ, ലിയോൺ ടി, ലിറ്റ്വിൻ എസ്ഇ, റബോവ്സ്കി എ, സൈമൺസ് ജെഡി,
ജലിലി ടി ക്യുർസെറ്റിൻ രക്തസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കും
വിഷയങ്ങൾ. ജെ ന്യൂറ്റർ 2007; 137: 2405-2411 [PMID: 17951477]
332 Egert S, Bosy-Westphal A, Seiberl J, Krbitz C, Settler U,
പ്ലാച്ചി-ഡാനിയൽസിക് എസ്, വാഗ്നർ എ ഇ, ഫ്രാങ്ക് ജെ, ഷ്രെസ്നെമിർ ജെ,
റൈംബാക്ക് ജി, വോൾഫ്രാം എസ്, മുള്ളർ എം.ജെ. ക്യുർസെറ്റിൻ സിസോളിക് കുറയ്ക്കുന്നു
രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്ലാസ്മ ഓക്സിഡൈസ് കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രത ലിപ്പോപ്രൂടിൻ
ഉയർന്ന രക്തചംക്രമണമുള്ള ഉയർന്ന അളവിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സാന്ദ്രത
രോഗം റിസ്ക് പെന്നിനുപ്: ഇരട്ട അന്ധനായ, placebocontrolled
ക്രോസ് ഓൺ സ്റ്റഡി. ബ്രൂ ജ്യോ Nutr 2009; XXX: 102- നം
[PMID: 19402938 DOI: 10.1017 / S0007114509359127]
എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ട്രോവാറ്റോ എ, നുഹ്ലിസെക് ഡി‌എൻ, മിഡ്‌ലിംഗ് ജെ‌ഇ. മയക്കുമരുന്ന്-പോഷക ഇടപെടലുകൾ.
ആം ഫാം ഫിസിഷ്യൻ 1991; XXX: 44-NUM [PMID: 1651]

എകോർഡൺ അടയ്ക്കുക
ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക