ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  • ഒഹായോ അറ്റോർണി ജനറൽ മൈക്ക് ഡൈനിൻ അഞ്ച് ഓക്സിജൻറ് ഓക്സിജൻറ് പെയിൻ ഓയിലർമാരെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒപിഡിയോഡ് പകർച്ചവ്യാധിയിൽ അവരുടെ പങ്ക് വഹിക്കുകയാണ്.
  • Purdue Pharma, Johnson & Johnson, ടെവ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, എൻഡോ ഹെൽത്ത് സൊല്യൂഷൻസ്, അലർഗാൻ എന്നിവയാണ് ഈ പേരിലുള്ള അഞ്ച് കമ്പനികൾ.
  • മിസ്സിസ്സിപ്പിക്ക് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്യൂട്ട് ആണ് ഇത്.
ഒഹിയോയ്ഡ് പകർച്ചവ്യാധിയിൽ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം സംബന്ധിച്ച് ഒഹായോ അറ്റോർണി ജനറൽ 5 ഫാർമ കമ്പനികൾക്കെതിരെ വാദിക്കുന്നു

ഒഹായോ അറ്റോർണി ജനറൽ മൈക്ക് ഡൈനിൻ അഞ്ച് ഓക്സിജൻറ് ഓക്സിജൻറ് പെയിൻ ഓയിലർമാരെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒപിഡിയോഡ് പകർച്ചവ്യാധിയിൽ അവരുടെ പങ്ക് വഹിക്കുകയാണ്.

ദി സ്യൂട്ട്, മിസിസിപ്പിക്ക് ശേഷം യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത് ആണെന്ന് ഡൈവിൻ പറയുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാർക്കർ ഒഹായോ കറപ്റ്റ് പ്രാക്റ്റീസ് ആക്ട് അടക്കമുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും മയക്കുമയ്ഡ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.

പർഡ്യൂ ഫാർമ, ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ, ജാൻസെൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് യൂണിറ്റ്, തേവാ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, സെഫലോൺ യൂണിറ്റ്, എൻഡോ ഹെൽത്ത് സൊല്യൂഷൻസ് ഒപ്പം അലർഗാൻ എല്ലാം സ്യൂട്ടിന്റെ പേരിലാണ്.

"മരുന്നുകളിൽ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകളോ, ഗ്ലാസി ബ്രോഷറുകളോ ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്ടർമാരെ ജേക്കിക്കാനായി ഔഷധ സ്രോതസ്സുകൾ വിൽക്കാൻ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ മാത്രം 500 അമേരിക്കൻ ഡോളർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾ ചെലവഴിച്ചു," ഡീവിൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഒഹായോയിൽ ജനസംഖ്യയിൽ നൂറോളം പേർ ജനസംഖ്യയിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഒപിഓയിഡുകൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു.

ഓക്സിമോയിഡ് പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓഡി കോണ്ടിൻ നിർമിക്കുന്ന പർഡ്യൂ ഫാർമയുടെ വക്താവ് പ്രസ്താവിച്ചു. "പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹകരിക്കുന്നതിന് അത് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്".
"OxyContin ന്റെ ഒപിഐഐഡ് അനസ്തേഷ്യ കുറിപ്പടി മാർക്കറ്റിന്റെ 2 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികസനത്തിൽ ഒരു വ്യവസായ നേതാവാണ്, മരുന്ന് നിരീക്ഷണ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് ശുപാർശചെയ്യുന്നു, നലോക്സോണിലേക്കുള്ള ആക്സസിനായി വാദിക്കുന്നു - എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളും ഓപിഐഐഡി പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ, "അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"പരാതിയുടെ അവലോകനം ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല" എന്ന് ഒരു തെവ വക്താവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുപോലെ അലലേഗൻ അഭിപ്രായപ്പെടാൻ വിസമ്മതിച്ചു.

ജെയിംസ് ആൻഡ് ജെസ് ജാൻസൺസൻ യൂണിറ്റ് ഈ കേസ് ആരോപണങ്ങളിൽ ആരോപണങ്ങൾ "നിയമപരമായും വസ്തുതാപരമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്" എന്നാണ്.

"ജാൻസൻ ഞങ്ങളുടെ ഒപിഐഡിയൽ വേദന മരുന്നുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രോഗികൾക്ക് അനുയോജ്യവും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എഫ്ഡിഎ അംഗീകരിച്ചതും ഓരോ ഉൽപ്പന്ന ലേബലിനുമുള്ള മരുന്നുകളുടെ അറിയപ്പെടുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് FDA നിർബന്ധിത മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നു," ജെസ്സിക കാലിസ്ലസ് സ്മിത്ത് പറഞ്ഞു. ജാൻസ്സെൻ വക്താവ്.

എൻഡോ അധികാരികൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഒഹിയോഡ് ഉദ്പാദകരെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന, വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനും വിപണനപ്പെടുത്തുന്നതിനും വ്യവസായവൽക്കരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കൌണ്ടികളിലെയും നഗരങ്ങളിലെയും ഒഹായാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു. ഒഹായോ സ്യൂട്ട് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ റോസ് കൗണ്ടിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. "ഈ കമ്പനികൾ നിരവധി പരിഹാരങ്ങളിലൂടെ ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു.", "മാർക്കറ്റിൽ തുടർച്ചയായി വഞ്ചനാപൂർവവും തെറ്റിദ്ധാരണയും" നിരോധിക്കുന്ന ഒരു നിർദേശം ഉൾപ്പെടെ, ചെലവാക്കിയ പണം പ്രതിസന്ധി, ഉപഭോക്താവിന് തിരിച്ചടവ് എന്നിവ.

ഓക്സികോഡൺ, ഹൈഡ്രോകോഡൊൺ, മെത്തഡോൺ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഒപിയോയ്ഡുകളുടെ വിൽപന - യുഎസ്യിൽ ഏതാണ്ട് നാലു മടങ്ങ് തകരാർ കണ്ടെത്തി - ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ സെന്റർ പ്രകാരം, ഇതേ കാലഘട്ടത്തിലെ കുറിപ്പടി ഒപിഓയിഡുകളിൽ നിന്ന് മരണമടഞ്ഞതായിരുന്നു. സിഡ്സിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് നൂറ് ലക്ഷത്തോളം അമേരിക്കക്കാർ അധിക്ഷേപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒസിയോയ്ഡ് പെൻസിലീറെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാർച്ചിൽ, വെസ്റ്റ് വെർജീനിയയിലെ രണ്ട് വനിതാ കൌൺസിലുകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നിയമജ്ഞർ മയക്കുമരുന്നു വിതരണക്കാരോട് ഫെഡറൽ നിയമങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്തുഉൾപ്പെടെ AmerisourceBergen, മക്കെസൻ ഒപ്പം കർദ്ദിനാൾ ആരോഗ്യംവെസ്റ്റ് വെർജീനിയ നിയമത്തെ ലംഘിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും സംസ്ഥാനത്ത് വൻതോതിൽ ഒപിഓയിഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പൊതുജനാരോഗ്യ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈറ്റേറ്റ്, വാഷിംഗ്ടൺ നഗരം, ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ പുരുഡ ഫാർമയെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു, ഒക്ലിയോയിഡ് ആസക്തി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ചെലവുകൾക്കായി പണം മുടക്കി അന്വേഷണം നടത്തുന്നു.

ന്യൂയോർക്കിലെ മൂന്ന് കൌണ്ടറുകൾ, പർഡ്യൂ ഉൾപ്പെടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളോടും, ജോൺസൺ & ജോൺസൺ, തെവ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ എൻഡോയും നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഒഹിയോയ്ഡും വെസ്റ്റ് വിർജീനിയയും ഒപിഓയിഡ് പകർച്ചവ്യാധികൾ മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പുതിയ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കമ്മീഷണർ ഡോ. സ്കോട്ട് ഗോട്ടിഗ്ബാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണം.

"ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്: അഞ്ച് വലിയ മയക്കുമരുന്ന് കമ്പനികൾ," ഡൈൻ പറഞ്ഞു. "ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുതൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ മനക്കരുതായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ... നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. "

അവലംബം: