എൽ പാസോയിലെ പെയിൻ മോഡുലേഷൻ പാത്ത്വേ മെഷീനുകൾ

പങ്കിടുക

എല്ലാത്തിയാലും, ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങൾ വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകും. വേദന തലച്ചോറിലെ വ്യാഖ്യാനവും സംവേദനക്ഷമതയും ആണ്. മസ്തിഷ്കത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന തരം മരുന്നുകൾ പനിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്: അനാലിസിക്സിസ് ആൻഡ് അനസ്തേഷ്യ. ബോധം നഷ്ടപ്പെടാതെ വേദനയെ ലഘൂകരിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് അർത്ഥം. സെൻട്രൽ അനസ്തീഷ്യൻ സിഎൻഎസ് നികത്തുന്ന ഒരു മരുന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സെൻസിറ്ററി രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടേയും അഭാവം, ഉദാഹരണമായി, നിർണായക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെടാതെ അവബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

 

ഒളിസൈറ്റ് അനലിസ്യ (OA)

 

മയക്കുമരുന്നും, ഹെറോയിനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഓപിഓയിഡ് കുടുംബമാണ് താൽക്കാലിക അനസ്തേഷ്യ, വേദനയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വിജയിച്ചതും. അധികമായി വേദനയനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ശാരീരികമായ പരിഹാര ഓപ്ഷനുകളൊന്നും നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല. മയക്കമരുന്ന് ഉപയോഗം, മയക്കുമരുന്നു ആശ്രിതത്വം, ആസക്തി തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ, ഈ മരുന്നുകൾ നട്ടെല്ല്, കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിലെ ഇൻഫർമേഷൻ വേദന വിവരം പരിഷ്ക്കരിക്കുക, താൽക്കാലികമായി വേദന ഒഴിവാക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഒപ്പിയറ്റ് ഉത്പാദനം അനസ്തേഷ്യ (OA) എന്നും പറയാം. നയോക്സോൺ അല്ലെങ്കിൽ മാൾഡോറോക്സോൺ തുടങ്ങിയ ഒപിഐയിഡിൻറെ പ്രതിരോധങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഒപ്പിയന്റ് വിരുദ്ധം. അവർ ഓപിയറ്റ് റിസപ്റ്ററുകളുടെ മത്സരാധിഷ്ഠിത ശത്രുക്കളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഒരു ന്യൂറോണൽ സർക്യൂട്ട്, എൻഡോജനസ് മെറ്റീരിയൽ എന്നിവ വേദനയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.

 

എൻഡോഗീനസ് ഒപിയോയിഡുകൾ

 

ഒപിഓയിഡിഗിക് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻ മസ്തിഷ്കവും സുഷുമ്നാ കോർഡും മുഴുവൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സെൻട്രൽ നാർബറോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, നൊസിസെപ്ഷൻ, കാർഡിയോവസ്കുലാർ ഫംഗ്ഷൻസ്, തെർമോഗൂലേഷൻ, ശ്വാസകോശം, ന്യൂറോൻഡ്രോക്രീൻ ഫംഗ്ഷനുകൾ, ന്യൂറോംമൂൺ ഫംഗ്ഷനുകൾ, ഫുഡ് ലൈസൻസ്, ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ലോക്കോമാറ്റർ സ്വഭാവവും ഓർമ്മയും പഠനവും. ഒപിഓയിഡുകൾ മാനസികാവസ്ഥയെയും പ്രേരണയെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാവങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും എഫയോറിയയുടെ ഒരു ഉത്പാദനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

ഒപിയോയിഡ് റിസപ്റ്ററുകളുടെ മൂന്ന് ക്ലാസുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു: μ-mu, δ-delta, κ-kappa. എല്ലാ 3 ക്ലാസുകളും തലച്ചോറിൽ വ്യാപകമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഓരോന്നും എൻകോഡുചെയ്യുന്ന ജീനുകൾ ക്ലോൺ ചെയ്ത് ജി പ്രോട്ടീൻ റിസപ്റ്ററുകളിൽ അംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒപിയറ്റ് റിസപ്റ്ററുകളുമായി ഇടപഴകുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന തരം എൻ‌ഡോജെനസ് ഒപിയോയിഡ് പെപ്റ്റൈഡുകൾ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവയിൽ β- എൻ‌ഡോർഫിനുകൾ, എൻ‌കെഫാലിനുകൾ, ഡൈനോർഫിനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ 3 ഒപിയോയിഡ് പെപ്റ്റൈഡുകൾ ഒരു വലിയ പ്രോട്ടീൻ റിസപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ജീനുകളാണ്, അതായത് പ്രോപിയോമെലനോകോർട്ടിൻ, അല്ലെങ്കിൽ പിഒഎംസി, ജീൻ, പ്രോങ്കെഫാലിൻ ജീൻ, പ്രോഡിനോർഫിൻ ജീൻ. ഒപിയോയിഡ് പെപ്റ്റൈഡുകൾ നോസിസെപ്റ്റീവ് ഇൻപുട്ടിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു: ആദ്യം, പ്രിസൈനാപ്റ്റിക് ടെർമിനലിലേക്ക് Ca2 + വരവ് തടയുന്നതിലൂടെ അവർ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസിനെ തടയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതായി, അവർ പൊട്ടാസ്യം ചാനലുകൾ തുറക്കുന്നു, ഇത് ന്യൂറോണുകളെ ഹൈപ്പർപോളറൈസ് ചെയ്യുകയും സ്പൈക്ക് പ്രവർത്തനത്തെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. തലച്ചോറിനും സുഷുമ്‌നാ നാഡിക്കുമുള്ള വിവിധ റിസപ്റ്ററുകളിൽ അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

 

Δ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ഋഗ്വേഡുകൾ, μ-receptors β എൻഡോർഫിൻസ്, κ വാങ്ങലിനുള്ള ഡൈൻറിഫുകൾ എന്നിവയാണ് എൻകഫലിൻസ്. വിവിധ തരം ഒപിയോയിഡ് റിസീപ്റ്ററുകൾ പെരിഫറൽ, സെൻട്രൽ നാഡീവ്യവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ സിഎൻഎസ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. വിവിധ കോണുകളിൽ ഈ റിസപ്റ്ററുകളിൽ പ്രവർത്തനപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. Opiate ചികിത്സയ്ക്കിടെ അനേകം അനുകൂല പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മ്യു (μ) റിസപ്റ്ററുകൾ തലച്ചോറ് സ്റ്റോം parabrachial അണുകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നു, അവിടെ ശ്വാസകോശ കേന്ദ്രം, ഈ ന്യൂറോണുകളുടെ നിരോധനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

 

 

നോക്കിസെപ്റ്റീവ് അഫെരെൻറ് ഫൈബറുകളുടെ സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ ടെർമിനലുകളിൽ ഒപിയേറ്റ് റിസപ്റ്ററുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതിൽ നോസിസെപ്റ്റീവ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനുള്ള കഴിവ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സോജനസ്, എൻ‌ഡോജെനസ് ഒപിയോയിഡുകൾ പ്രവർത്തിക്കും. കൂടാതെ, ഓപിയറ്റ് റിസപ്റ്ററുകളുടെ ഉയർന്ന സാന്ദ്രത പെരിയക്വെഡക്ടൽ ഗ്രേ, അല്ലെങ്കിൽ പി‌എജി, ന്യൂക്ലിയസ് റാഫെ മാഗ്നസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ‌ആർ‌എം, ഡോർസൽ റാഫെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിആർ, റോസ്ട്രൽ വെൻട്രൽ മെഡുള്ളയിൽ നിന്ന്, സുഷുമ്‌നാ നാഡി, കോഡേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ്, അല്ലെങ്കിൽ സിഎൻ, സെപ്റ്റൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഹൈപ്പോതലാമസ്, ഹബെനുല, ഹിപ്പോകാമ്പസ്. വേദനസംഹാരിയായ ഡോസേജുകളിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നൽകപ്പെടുന്ന ഒപിയോയിഡുകൾ sp, δ, κ തരം ഒപിയോയിഡ് റിസപ്റ്ററുകൾ വഴി സുഷുമ്ന, സൂപ്പർസ്പൈനൽ സംവിധാനങ്ങളെ സജീവമാക്കുകയും ലക്ഷണങ്ങളെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേദന സിഗ്നലുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

ന്യൂറോണൽ സർക്യൂട്ടും പെയിൻ മോഡുലേഷനും

 

പല ദശാബ്ദങ്ങളായി, കേന്ദ്ര നഴ്സസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊന്നിൽ വരാൻ പോകുന്ന വേദന വിശദാംശങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. ഗേറ്റ് കൺട്രോൾ സിദ്ധാന്തം, ആരോഹണം / ഇറക്കം വേദന സംവേദനം എന്നിവയാണ് ഈ സർക്യൂട്ടുടെ രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ. താഴെ, ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും.

 

ഗേറ്റ് കണ്ട്രോൾ തിയറി

 

അറിയപ്പെടുന്ന പ്രാരംഭ വേദന മൊഡ്യൂളറി മെക്കാനിസം ഗേറ്റ് നിയന്ത്രണ സിദ്ധാന്തം, മൽസാക്കിന്റെയും വാൾവരുടെയും സൃഷ്ടാവ് മുന്നോട്ടുവെച്ചതാണ്. ഗേറ്റ് കൺട്രോൾ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആശയം, നോൺ-വേദനയുള്ള ഇൻപുട്ട്, വേദനയേറിയ ഇൻപുട്ടിനു വാതിൽ അടയ്ക്കുന്നു, യാത്രയിൽ നിന്നുള്ള വേദന സംവേദനം, സിഎൻഎസിലേയ്ക്ക് മാറ്റിനിർത്തുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് നോൺ-ക്ഷുദ്രകരമായ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജനം, വേദനയെ അടിച്ചമർത്തുന്നു.

 

വേദന നാരുകളിൽ നിന്ന് കൈമാറുന്ന വേദന സംക്രമണ ഡാറ്റയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആയ സെൻട്രൽ ഇൻപുട്ടറൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നോൺ-നക്സലൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് വേദനയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെൻററി ഇൻപുട്ടിനെ തടയും കൂടാതെ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുകയും ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ആയി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നട്ടെല്ലിന്റെ നൊറോണുകളിൽ (ടി) നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോർസോൾ റൂട്ട് നൊസിസെപ്റ്റർ ഫൈബറുകളിൽ പ്രീണാപാപിസ്റ്റിക് ഇൻഫ്റൈനിങ് ഉണ്ടാകും എന്ന് സുഷുമ്നോർഡ് തലത്തിൽ ഗേറ്റ് കണ്ട്രോൾ തിയറി തെളിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രേണാഷാപ്റ്റിക് ഇൻഹെബിഷൻ, സിഎൻഎസിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻകമിങ് വിവരങ്ങൾ തടയും, ഉദാഹരണത്തിന്, ഇത് ഇൻകമിംഗ് വിഷയാനുഭവിക്കുന്ന കവാടം അടച്ചുപൂട്ടും.

 

 

ഗേറ്റ് കൺട്രോൾ സിദ്ധാന്തം, വേദനാശയത്തെ വൈദ്യുത നാഡീകോശത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദനവും ഉപയോഗവും പിന്നിലാക്കുന്ന ആശയം, അല്ലെങ്കിൽ വേദന ആശ്വാസത്തിനായി TENS. ഫലപ്രദമായിരിക്കാൻ, ടെൻഷൻ യൂണിറ്റ് രോഗിയുടെ എടുക്കുന്ന വേദന പരിധിക്ക് താഴെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം ആവൃത്തികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ചികിത്സയിൽ ഒരു തലത്തിലുള്ള നേട്ടമുണ്ടായി.

 

വേദനമാറ്റം: ഗേറ്റ് നിയന്ത്രണ സിദ്ധാന്തം

 

 

ഉത്തേജക ഉൽപ്പാദനം അനൽസീസ (SPA)

 

അനേകം തലച്ചോറിലെ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭ്രൂണ വൈദ്യുത പ്രലോഭനത്താൽ ഒരു അന്തർലീനമായ അനാൽസീസിയേ സിസ്റ്റത്തിന്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി. ഈ മേഖലകൾ പെരിയക്വേക്ച്ക്റ്റൽ ഗ്രേ, അല്ലെങ്കിൽ പിഎഎജി, ന്യൂക്ലിയസ് റെഫഫ് ലാഗ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആർ എം, ഡോർസൽ റെഫഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡി.ആർ., വാലറ്റൈറ്റി ന്യൂക്ലിയസ്, അല്ലെങ്കിൽ സിഎൻ, സെപൽ ന്യൂക്ലസ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പക്റ്റ്, മറ്റ് അക്യൂട്ടലുകൾ എന്നിവയുമായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തേജനം അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി സിഗ്നലുകൾ വേദനയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും പെരുമാറ്റത്തിലെ അടരപ്പില്ലാത്ത അനൽഗേസിയായി മാറുകയും ചെയ്താൽ ടച്ച്, താപനില, സമ്മർദ്ദം എന്നിവ ഭദ്രമായിരിക്കും. ഗവേഷണ പഠനങ്ങളനുസരിച്ച്, എസ്പിഎ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൾവിഷം അനാലിസിനിയ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു, പരീക്ഷണ ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യരിൽ പ്രലോഭനത്തിനുശേഷം കൂടുതൽ കാലമെടുക്കുന്നു. കൂടാതെ, SPA സമയത്ത്, വിഷയങ്ങൾ, അനാലിസിസിയയുടെ പരിമിതമായ പ്രദേശത്ത് താപനിലയും സ്പർശനവും പോലുള്ള അപ്രസക്തമായ ഉത്തേജകത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. SPA- യ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ സിഎൻഎസ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം, PAG, റഹെൽ അണുകേന്ദ്രങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആർ.എൻ.

 

പി.എ.ജി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആർ എം യുടെ വൈദ്യുത ഉത്തേജനം സുഷുമ്നയുടെ തലത്തിൽ ആത്യന്തികമായി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത നൊസിസെപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള അവ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി തലാസുകാർക്ക് തമോഡലിലെ താലൂക് സെല്ലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തലാമിക്ക് ന്യൂറോണുകളുമായോ തമോദ്വാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. കൂടാതെ, പിഎഎസി ന്യൂക്ലിയസ് റെഫുഗ് ലാഗ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻആർഎം ന് ന്യൂറോണൽ കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ട്.

 

എൻആര്എമ്മില് നിന്നും വരാനിരിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ സജീവമായതിനാല്, സിഎന്എസിന്റെ കൂടുതല് ഉപകാര്ട്ടിക്കല് ​​പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതില് ആരോഹണവുമുണ്ടാകാം. കൂടാതെ, PAG അല്ലെങ്കിൽ NRM ൻറെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്തേജനം പെരുമാറ്റ സംബന്ധിയായ അനസ്തേഷ്യ ഉത്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ അനസ്തേഷ്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉത്തേജനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഉത്തേജനം ഉണ്ടാക്കുന്ന അനസ്തേഷ്യ, അല്ലെങ്കിൽ എസ്പി.എ എൻഡോർഫിനുകളുടെ റിലീസിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് ഓക്സിഡന്റ് വിരുദ്ധ നളക്സൺ തടയാൻ കഴിയും.

 

PAG കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ആർ.എൻ. ഉത്തേജക സമയത്ത്, 5-HT എന്നതിനെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സെറോടോണിൻ, ഉപകോടിക അണുകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും നട്ടെല്ലിൽ നിന്നു പിൻവലിക്കാനും അവയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനും കഴിയും. ഇൻകമിറ്റിലെ ന്യൂറൽ ആക്ഷൻ തടയുന്നതിനോ തടയുന്നതിനോ 5-HT ന്റെ ഈ റിലീസ് മോഡുലേറ്റ് തടയുകയും വേദന സംക്രമണം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റഹ്ഫ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗർണിലൂടെയോ പാരാക്ലോറോപീനിയലാലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ പിസിപിഎ പോലുള്ള രാസസംവിധാനത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ന്യൂറോടോക്സിക് ലയനം ഉപയോഗിച്ച് 5-HT ൻറെ നാശം, ഓപിയറ്റ് എന്ന ഊർജ്ജത്തെ തടയുന്നു, രണ്ട് തലച്ചോറുകളും വ്യവസ്ഥകളും അനസ്തേഷ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വൈദ്യുത ഉത്തേജനം.

 

വൈദ്യുത ഉത്തേജനം opiate ആൻഡ് dopamine റിലീസ് വഴി അനസ്തേഷിയ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രാദേശികമായി മോർഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ 5-HT microinjected ആണ്. ഈ microinjections ആത്യന്തികമായി അസുഖങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. വേദനയുടെ വൈകല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക മേഖലകളെ തിരിച്ചറിയാനും വേദന കേങ്ങളുടെ ഭൂപടം നിർമ്മിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയും ഈ പ്രക്രിയകൾ നൽകുന്നു. ഓപിയേറ്റ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ OA ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം PAG- ൽ മോർഫിൻ കുത്തിവച്ചുള്ള ഇൻജക്ഷൻ ആണ്.

 

PAG, RN എന്നിവയും അനസ്തേഷ്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് മസ്തിഷ്ക ഘടനകളും ഓപിഐറ്റേറ്റ് റിസപ്റ്ററുകളിൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്. ഇൻട്രാസെബ്രെബാൾ ഒപിഐഐഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അനാലിസിസിയയും എസ്പിഎയും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് സിസ്റ്റകീകമോ നലോക്സിൻ, മോർഫിൻ ആന്റിഗണിസ്റ്റ്, PAG അല്ലെങ്കിൽ ആർഎൻഎന്നിലേയ്ക്കുള്ള പ്രാദേശിക മൈക്രോനിൻജിക്കുകളിൽ നിന്ന് തടയുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, രണ്ട്, ഓ.എ., എസ്.പി.എ എന്നീ രണ്ടുപേരും മിക്കപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

 

OA, SPA എന്നിവ അതേ ആന്തരിക സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ, വേദന-നിരോധന സംവിധാനം പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള അനുമാനം ആവാം. യഥാർഥത്തിൽ, PAG- ൽ ഒരു ഓക്സിഡന്റെ സൂക്ഷ്മചികിത്സകൾ ഉത്തേജിത മസ്തിഷ്ക തന്മാത്രകളിലെ വേദന സംക്രമണത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ത്വരണ മസ്തിഷ്ക സംവിധാനത്തെ സജീവമാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പെരിക്ക്ക്വേക്ച്ക്റ്റൽ ഗ്രേയിൽ നിന്നുള്ള പിളർപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ പിഎഎജി, നട്ടെല്ലിൽ വരാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഇറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ഇൻസൈറ്റ്

വേദന മരുന്നുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് മസ്തിഷ്ക ഉത്തേജനം പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകാറുണ്ട്, ചില ന്യൂറോണുകളുടെ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടുകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയോ അവയ്ക്ക് ഇടപഴകുകയോ ചെയ്യുന്നത്. ഓപിഐയ്ഡും സെറോടോൺജെർഗികൻ വിരുദ്ധവുമാണെന്നു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഓപിയേറ്റ് അനസ്തേഷ്യ, മസ്തിഷ്കം ഉത്തേജനം എന്നിവ അനസ്തേഷ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. സെൻട്രൽ നാഡീവ്യവസ്ഥയിലെ സെൻസറി സിഗ്നലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി നിയന്ത്രിത സംവിധാനം വഴി, എൻഡോജനസ് ഒപിഓയിഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സെർറോടോണിൻ പോലെയുള്ള മറ്റ് എക്സോജനസ് വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഹൈറ്റേറിയൻ മദ്ധ്യസ്ഥർ പോലെയാണ്. വേദന ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ ധാരണയാണ്, വൈകാരികാവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഘടകങ്ങളും സ്വാധീനിക്കാവുന്നതും.

 

വേദന മൊഡ്യൂളേഷന്റെ പ്രവർത്തന രീതി

 

ആരോഹണത്തിനും അഭിലാഷത്തിനും വേദനയും ശസ്ത്രക്രിയ സംവിധാനം

 

പ്രാഥമിക ആരോഹണ വേദന നാരുകളായ എ δ, സി നാരുകൾ, റെക്സഡ് ലാമിന I & II ലെ നോസിസെപ്റ്റർ ന്യൂറോണുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി പെരിഫറൽ നാഡി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഷുമ്‌നാ നാഡിയുടെ ഡോർസൽ കൊമ്പിൽ എത്തുന്നു. റെക്സഡ് ലാമിന II ൽ നിന്നുള്ള സെല്ലുകൾ റെക്സഡ് ലെയറുകളിൽ IV മുതൽ VII വരെ സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കോശങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡോർസൽ കൊമ്പിന്റെ ലാമിന I, VII എന്നിവയ്ക്കുള്ളിൽ, ആരോഹണം ചെയ്യുന്ന സ്പിനോത്തലാമിക് ലഘുലേഖകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. സുഷുമ്‌നാ തലത്തിൽ, ഓപിയറ്റ് റിസപ്റ്ററുകൾ അവയുടെ നോസിനുറോണുകളുടെ പ്രിസൈനാപ്റ്റിക് അറ്റത്തും ഡോർസൽ കൊമ്പിൽ നിന്ന് IV മുതൽ VII വരെയുള്ള ഇന്റേണൽ ലെവൽ ലെയറുകളിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

 

ഇന്റീരിയർ തലത്തിൽ ഓപിയറ്റ് റിസപ്റ്ററുകൾ സജീവമാക്കുന്നത് ന്യൂറോണുകളുടെ ഹൈപ്പർപോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് സജീവമാക്കൽ തടയുന്നതിനും വേദന സംപ്രേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററായ പി എന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിനും കാരണമാകുന്നു, അങ്ങനെ വേദന പകരുന്നത് തടയുന്നു. പെരിയക്വെഡക്ടൽ ഗ്രേ, അല്ലെങ്കിൽ പി‌എജി, മസ്തിഷ്കത്തിലെ തണ്ടിലെ ദ്രവ്യം, ലോക്കസ് കോറൂലിയസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽസി, ന്യൂക്ലിയസ് റാഫെ മാഗ്നസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ‌ആർ‌എം, ന്യൂക്ലിയസ് റെറ്റിക്യുലാരിസ് ഗിഗാന്റോസെല്ലുലാരിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ‌ജി‌സി എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് അവരോഹണ വേദന അടിച്ചമർത്തലിലേക്ക് നയിക്കുന്നു പാത്ത്വേ, ഇത് നട്ടെല്ല് തലത്തിൽ ഇൻകമിംഗ് വേദന ഡാറ്റയെ തടയുന്നു.

 

മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒപിയോയ്ഡുകൾ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ അളവ് ഒപിയറ്റ് റിസപ്റ്ററുകളുമായി ഇടപെടുന്നു. എൻഡോർഫിൻസ്, എൻകൈഫലിൻസ് തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകളുടെയും എൻഡോജനസ് ഓപിയേറ്റുകളുടെയും സാധാരണ ലക്ഷ്യം ഈ ഓപറ്റ് റിസീപ്റ്ററുകൾ ആണ്. ഉപഘടകങ്ങളിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ റിസപ്റ്ററായതിനാൽ, ന്യൂറോണുകളുടെ ഇലക്ട്രോഫിസോളജിക്കൽ ഗുണങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അവയുടെ ആർജ്ജിക്കുന്ന വേദന വിവരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സെക്കണ്ടറി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു.

 

 

 

അതിന്റെ പരിണിതഫലങ്ങൾ ഫലപ്രദമാക്കാൻ PAG പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയസ് റെറ്റിക്യൂലറിസ് ഗഗൻടോസോല്ലുള്ളിരിസ് അഥവാ ആർജിസിയിൽ ന്യൂറോണുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ന്യൂക്ലിയസ് Rgc പിഎഎസി, എൻ ആർ എം എന്നീ രണ്ട് പരിപാടികളിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. PAG NRM യിലേക്ക് AXON കൾ അയയ്ക്കുന്നു, NRM ലെ ഞരമ്പുകൾ സുഷുമ്നകോണിലേക്ക് അവയുടെ ആക്സിലുകളെ അയയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഡിഎൽഎഫ്എക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഡീയോലോളറൽ ഫ്യൂണിക്കുലസ് (ഡിഎൽഎഫ്), വൈദ്യുത ഉത്തേജനം എന്നിവ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന അനാലിസിസിയയെ തടയുകയും പിജി, എൻ ആർ എംയിൽ നേരിട്ട് ഓപിഐറ്റുകളുടെ സൂക്ഷ്മചികിത്സ എന്നിവ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഡി.എൽ.എഫിൽ നിന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന തരംഗങ്ങളെ OA, SPA എന്നിവയ്ക്കായി ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു.

 

ഡിഎൽഎഫ് പല തലച്ചോറ് അണുകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൽഭവിക്കുന്ന നാരുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, സെറോടോൺജെർഗികമോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് റെഫുഗ് ലാഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആർഎം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞരമ്പുകളിലെ ഞരമ്പുകളും; ശ്വാസകോശ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഡോപാമൂനിയർ ന്യൂറോണുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വി.ടി.എ, ലോക്കസ് കോർയൂലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ എൽസിസിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന adrenergic ന്യൂറോണുകൾ. ഈ അവശിഷ്ട നാരുകൾ നാവിസെപ്റ്റിക് സുഷുമ്നോർഡ് ന്യൂറോണുകളിൽ ലെമിന 1, II, വി എന്നിവയിൽ നിഷിപ്തമായ ഇൻപുട്ട് നിരോധിക്കുന്നു.

 

നട്ടെല്ലുള്ള തന്മാത്രകൾ, നട്ടെല്ല് ലെമിന, I, II, V എന്നിവയിൽ ഒപിയറ്റ് റിസപ്റ്ററുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്പിന്നിംഗ് ഹോൺ ന്യൂറോണുകൾ നാവിസപ്റ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇത്തരം ശ്വാസകോശ ലാൻഡിറ്റുകൾ ഇടപെടുകയാണ്. PAG, NRM ഉൾപ്പെടെയുള്ള മസ്തിഷ്കവും മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങളും മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തുല്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അനസ്തേഷ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ മസ്തിഷ്ക മോർഫിൻ മസ്തിഷ്ക കോശത്തിലും സുഷുമ്നാർഡുള്ള ഓപിയേറ്റ് റിസപ്റ്ററുകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മസ്ഫോൻ മസ്തിഷ്ക ഓപിയറ്റ് റിസപ്റ്ററുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മസ്തിഷ്ക കോശത്തിലേക്കും ഡിഎൽഎഫിലേയ്ക്കും തലച്ചോറിൽ ഉരക്കുന്ന സെറോട്ടോൺജെർഗേജിനെ നയിക്കുന്നു. ഇത് ഒപിഓയിഡിൻറെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

 

ഈ നിരീക്ഷണം തെളിയിക്കുന്നത് നോൺ-നോക്സ്യൂജസ് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഗേറ്റ് കൺട്രോൾ സിദ്ധാന്തം നിർണ്ണയിക്കുന്നു, അവതാഴെയുള്ള വേദന മഡ്ലേഷൻ സർക്യൂട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. വേദനയെ താഴ്ന്നുകൊണ്ട് ഡിഎൽഎഫ് പാത്ത്വേയിലൂടെ വേദനയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, PAG- CM- കോംപ്ലക്സിലേക്ക് PAG- ഉം റെഹെൽ ന്യൂക്ലിയറ്റുകളിലുമുള്ള കണക്ഷനുകൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ തലം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഡിറൈൻഫാലോൺ ഡിഗ്രിയിൽ ആരോഹണ വേദനയുടെ മോഡലിന്റെ ഭാഗമാണ്.

 

സമ്മർദ്ദം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അനലിസ്യ (SIA)

 

ചില ഞെരുക്കമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനൽസീസിയുണ്ടാകാം. പലതരം സമ്മർദ്ദപൂരിതമോ വേദനാജനകമായതോ ആയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അനാലിസിക്കും പ്രതികരണത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കിയ അനസ്തേഷ്യ, അല്ലെങ്കിൽ എസ്ഐഎ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സ്ട്രെസ് ഉദ്ദീപിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അനലിസിസ് എൻഡോജനസ് വേദന നിയന്ത്രണവും ഓപിഐറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഘടകങ്ങളിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റ സൈനികർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് കായികതാരങ്ങൾക്ക് പരിക്കേറ്റു, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ മത്സരത്തിൽ അവർക്ക് വേദനയോ അസ്വാരസ്യമോ ​​തോന്നുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും, നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യം നിർത്തി ഒരിക്കൽ അവർ വേദനയിലൂടെ നടക്കും. വൈദ്യുതാഘാതങ്ങളെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന അനസ്തേഷ്യ കാരണങ്ങളാൽ മൃഗങ്ങളിൽ പ്രകടമാണ്. ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്, സൈനികരും അത്ലറ്റുകളും അനുഭവിച്ച സമ്മർദ്ദം അവർ അനുഭവിച്ച വേദനയെ അടിച്ചമർത്തിയത് എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.

 

സമ്മർദ്ദത്തിനു പ്രതിവിധിയായി എൻഡോജനസ് ഓപിയറ്റുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും മിഡ്സ്ട്രിൻ ഡെലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേദനയെ തടഞ്ഞേക്കാമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ചില എസ്ഐഐ ഓപിഐറ്റൽ അനസ്സർസിയുമായി ക്രോസ് സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നു, ഈ എസ്.ഐ.എ ഓപിഐറ്റഡ് റിസപ്റ്ററുകൾ വഴി മധ്യസ്ഥതയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക് ഷോക്ക് ഉത്തേജകത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ, ഉത്തേജക സമ്മർദ്ദം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അനസ്തേഷ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അനസ്തേഷ്യ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില ഉത്കണ്ഠകൾ ഒപിഓയിഡ് വൈറസ് നലോക്സിൻ തടഞ്ഞേക്കാം, എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ നലോക്സോൺ തടഞ്ഞില്ല. ഉപസംഹാരമായി, ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നിലനില്പില്ലാത്ത SIA ന്റെ ഒപ്പിയെടുക്കാത്തതും അല്ലാത്തതുമായ രണ്ടു രൂപങ്ങളിലുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

 

Somatovisceral റിഫ്ലെക്സ്

 

Somatovisceral റിഫ്ലെക്സ് എന്നത് വികാരപരസംബന്ധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സോമാറ്റിക് സെൻസറി ഉത്തേജനം വഴി സജീവമാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആണ്. പരീക്ഷണാത്മക മൃഗങ്ങളിൽ, സൗമമായ സഹവാസങ്ങളുടെ നിസ്സഹായവും നിശിതവുമായ ഉത്തേജനം, സഹാനുഭൂതിയുടെ പ്രകടമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രതിഫലന പുനർപരിശോധന മാറ്റാൻ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു. ഗന്ധകം, മൂത്രാശയ, അഡ്രണൽ മെൻഡുള്ള, ലിംഫാറ്റിക് കോശങ്ങൾ, ഹൃദയം, തലച്ചോറിൻറെയും പെരിഫറൽ ഞരമ്പുകളുടെ പാത്രങ്ങളുടെയും അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പ്രതിഭാസം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

മുടിയുടെ അസ്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മസിലുകളും, സന്ധികളുമൊക്കെ ചില ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചർമ്മസംബന്ധമായ പ്രമേഹങ്ങളുടെ പ്രചോദനം വഴി മുറിവുകൾ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്യന്തികമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ടോണിക്, റിഫ്ലക്സ് സ്വാധീനങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുമെന്നും, മുൻതൂക്കം, സെഗ്മെൻറൽ പ്രവണതകൾ, അതുപോലെ ചാലകശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. റിഫ്ളക്സ് പ്രതികരണത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രകടനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണതയും ബഹുസ്വരതയും, ചികിത്സാരംഗത്തുണ്ടാകാനുളള ശ്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ശാരീരികശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കണം.

 

ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാടിക്ക് മാത്രമല്ല, നട്ടെല്ലിനും മുറിവുകളോടും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ, ഡോക്ടർ ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

 

 

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: സൈറ്റിക

സൈറ്റേറ്റ ഒരു പരിക്ക് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയ്ക്കു പകരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഗുരുത്വാകർഷകമായ നാഡീശക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സന്ധിവാതം, ആവർത്തനവേദനയിലും തീവ്രതയിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും ഇത് സാധാരണയായി പെട്ടെന്ന്, മൂർച്ചയുള്ള (കത്തി പോലെയുള്ള) അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രഹരങ്ങളായ പിത്തരസം, മുടി, തുട കാലുകൾ കാലുകൾ. സന്ധിസ്ഥയുടെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാം, ശല്യപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം, നടുവ്, ബലഹീനത തുടങ്ങിയവ ദീർഘവീക്ഷണമാണ്. എട്ടാം വാർഷികം മുതൽ എട്ടു വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികളെ സൈറ്റേറ്റിയ ബാധിക്കുന്നു. പ്രായം മൂലം നട്ടെല്ലിൻറെ നാശത്തിന്റെ ഫലമായി ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സന്ധിയിലെ നാഡയുടെ കംപ്രഷൻ, ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്മറ്റ് മുലയൂട്ടൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടയിൽ, സന്ധി നർമ്മം വേദന കാരണമാകാം.

 

 

 

 

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം: ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ദ്ധന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

 

 

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: അധിക എക്‌സ്ട്രാ: എൽ പാസോ ബാക്ക് ക്ലിനിക് | നടുവേദന പരിചരണവും ചികിത്സകളും

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക